source: gnome/documentation @ 2300

Name Size Rev Age Author Last Change
../
brasero 1939   13 years Александър Шопов rhythmbox, network-manager-netbook, brasero, brasero-doc: подадени в …
dasher 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
ekiga 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
eog 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
epiphany 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
evince 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
evolution 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
file-roller 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gcalctool 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gedit 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
glade3 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome2-user-guide 1931   13 years Александър Шопов Документацията на GNOME е подадена както е, просто слята с новите …
gnome2mtel 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-applets 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-control-center 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-games 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-netstatus 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-nettool 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-panel 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-system-monitor 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gnome-terminal 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
gucharmap 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
release-notes.gnome-2-14 2057   12 years Александър Шопов Поправка на грешка
release-notes.gnome-2-30 2061   12 years Александър Шопов release-notes: поправки от Дамян Иванов
totem 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
zenity 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.