source: gnome/extras/eggcups.master.bg.po @ 1815

Last change on this file since 1815 was 1815, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 12.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of eggcups.
2# Copyright (C) 2005 THE eggcups'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the eggcups package.
4# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: eggcups HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-12-13 08:58+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-12-12 23:42+0200\n"
13"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../ec-cups-job-monitor.c:234 ../ec-cups-job-monitor.c:235
21#: ../ec-cups-job-monitor.c:236 ../ec-cups-job-monitor.c:252
22#: ../ec-cups-job-monitor.c:255 ../ec-job-list.c:889 ../ec-job-list.c:909
23#: ../ec-job-list.c:910 ../ec-job-list.c:931 ../ec-job-list.c:949
24#: ../ec-job-list.c:950 ../ec-job-list.c:1029 ../ec-job-list.c:1111
25#: ../ec-job-list.c:1166 ../ec-job-list.c:1170 ../ec-job-list.c:1185
26msgid "Unknown"
27msgstr "Неизвестно"
28
29#: ../ec-cups-job-monitor.c:237
30msgid "Pending"
31msgstr "Изчакване"
32
33#: ../ec-cups-job-monitor.c:238
34msgid "Paused"
35msgstr "На пауза"
36
37#: ../ec-cups-job-monitor.c:239
38msgid "Printing"
39msgstr "Печат"
40
41#: ../ec-cups-job-monitor.c:240
42msgid "Stopped"
43msgstr "Спрян"
44
45#: ../ec-cups-job-monitor.c:241
46msgid "Cancelled"
47msgstr "Отказан"
48
49#: ../ec-cups-job-monitor.c:242
50msgid "Aborted"
51msgstr "Прекъснато"
52
53#: ../ec-cups-job-monitor.c:243
54msgid "Completed"
55msgstr "Зявършен"
56
57#: ../ec-job-list.c:268
58msgid "Document List"
59msgstr "Списък с документи"
60
61#: ../ec-job-list.c:270
62msgid "Lists the user's documents submitted for printing"
63msgstr "Показва потребителските документи изпратени за печат."
64
65#: ../ec-job-list.c:280
66msgid "Document"
67msgstr "Документ"
68
69#: ../ec-job-list.c:291 ../gnome-default-printer.c:254
70msgid "Printer"
71msgstr "Принтер"
72
73#: ../ec-job-list.c:303
74msgid "Size"
75msgstr "Размер"
76
77#: ../ec-job-list.c:315
78msgid "Time Submitted"
79msgstr "Време на подаване"
80
81#: ../ec-job-list.c:328
82msgid "Position"
83msgstr "Позиция"
84
85#: ../ec-job-list.c:340
86msgid "Status"
87msgstr "Състояние"
88
89#: ../ec-job-list.c:361
90msgid "Document print status"
91msgstr "Състояние на печата"
92
93#: ../ec-job-list.c:476
94#, c-format
95msgid "Cancel printing of \"%s\" on printer \"%s\"?"
96msgstr "Отказване на печата на „%s“ от принтер „%s“?"
97
98#: ../ec-job-list.c:482
99msgid "If you select \"Cancel printing\", the selected job will be cancelled."
100msgstr "Ако изберете „Отказване на печата“, избраната задача ще бъде отказана."
101
102#: ../ec-job-list.c:485 ../ec-job-list.c:508
103msgid "Keep printing"
104msgstr "Продължаване на печата"
105
106#: ../ec-job-list.c:487 ../ec-job-list.c:510
107msgid "Cancel printing"
108msgstr "Отказване на печата"
109
110#: ../ec-job-list.c:493
111#, c-format
112msgid "Cancel printing of %d document?"
113msgid_plural "Cancel printing of %d documents?"
114msgstr[0] "Отказване на печата на %d документ?"
115msgstr[1] "Отказване на печата на %d документа?"
116
117#: ../ec-job-list.c:505
118msgid "If you select \"Cancel printing\", the selected jobs will be cancelled."
119msgstr ""
120"Ако изберете „Отказване на печата“, избраните задачи ще бъдат отказани."
121
122#: ../ec-job-list.c:690 ../ec-job-list.c:798
123msgid "_Cancel Documents"
124msgstr "_Отказване на документи"
125
126#: ../ec-job-list.c:697 ../ec-job-list.c:810
127msgid "_Pause Documents"
128msgstr "Даване на документи на _пауза"
129
130#: ../ec-job-list.c:704 ../ec-job-list.c:822
131msgid "_Resume Documents"
132msgstr "_Продължаване на документи"
133
134#. File menu.
135#: ../ec-job-list.c:772
136msgid "_File"
137msgstr "_Файл"
138
139#: ../ec-job-list.c:783
140msgid "Close the window"
141msgstr "Затваряне на прозореца"
142
143#. Edit menu.
144#: ../ec-job-list.c:791
145msgid "_Edit"
146msgstr "_Редактиране"
147
148#: ../ec-job-list.c:802
149msgid "Cancel printing of the selected documents"
150msgstr "Отказване на печата на избраните документи"
151
152#: ../ec-job-list.c:814
153msgid "Pause printing of the selected documents"
154msgstr "Даване на пауза на печата на избраните документи"
155
156#: ../ec-job-list.c:826
157msgid "Resume printing of the selected documents"
158msgstr "Продължаване на печата на избраните документи"
159
160#: ../ec-job-list.c:834
161msgid "C_lear Completed Documents"
162msgstr "Из_чистване на завършените документи"
163
164#: ../ec-job-list.c:838
165msgid "Remove completed documents from the list"
166msgstr "Премахване на завършените документи от списъка"
167
168#. Help menu.
169#: ../ec-job-list.c:849
170msgid "_Help"
171msgstr "_Помощ"
172
173#: ../ec-job-list.c:1038
174#, c-format
175msgid "%ld minute"
176msgid_plural "%ld minutes"
177msgstr[0] "%ld минута"
178msgstr[1] "%ld минути"
179
180#: ../ec-job-list.c:1039
181#, c-format
182msgid "%ld hour"
183msgid_plural "%ld hours"
184msgstr[0] "%ld час"
185msgstr[1] "%ld часа"
186
187#: ../ec-job-list.c:1040
188#, c-format
189msgid "%ld day"
190msgid_plural "%ld days"
191msgstr[0] "%ld ден"
192msgstr[1] "%ld дни"
193
194#. Translators: the format is "X days, X hours and X minutes ago"
195#: ../ec-job-list.c:1044
196#, c-format
197msgid "%s, %s ago"
198msgstr "преди %s и %s"
199
200#. Translators: the format is "X hours and X minutes ago"
201#: ../ec-job-list.c:1050
202#, c-format
203msgid "%s and %s ago"
204msgstr "преди %s и %s"
205
206#. Translators: the format is "X minutes ago"
207#: ../ec-job-list.c:1056
208#, c-format
209msgid "%s ago"
210msgstr "преди %s"
211
212#: ../ec-job-list.c:1060
213msgid "Less than one minute ago"
214msgstr "Преди по-малко от една минута"
215
216#: ../ec-job-list.c:1176
217msgid "Sending"
218msgstr "Изпращане"
219
220#: ../ec-job-list.c:1182
221msgid "Sending (?)"
222msgstr "Изпращане (?)"
223
224#: ../ec-tray-icon.c:99
225msgid "/_About"
226msgstr "/_Относно"
227
228#: ../ec-tray-icon.c:102
229msgid "/_Hide"
230msgstr "/_Скриване"
231
232#: ../ec-tray-icon.c:350
233msgid "Copyright © 2002 Tim Waugh."
234msgstr "Авторски права © 2002 Tim Waugh."
235
236#: ../ec-tray-icon.c:351
237msgid "Copyright © 2004 Colin Walters."
238msgstr "Авторски права © 2004 Colin Walters."
239
240#: ../ec-tray-icon.c:352
241msgid "Copyright © 2004 Matthias Clasen."
242msgstr "Авторски права © 2004 Matthias Clasen."
243
244#: ../ec-tray-icon.c:353 ../ec-tray-icon.c:414
245msgid "Based on code by CodeFactory."
246msgstr "Базирано върху код на CodeFactory."
247
248#: ../ec-tray-icon.c:357 ../ec-tray-icon.c:409 ../main.c:123
249msgid "Print Notifier"
250msgstr "Глашатай за печат"
251
252#: ../ec-tray-icon.c:359 ../ec-tray-icon.c:410
253msgid "A program for print job notification."
254msgstr "Програма за информиране относно задачите за печат."
255
256#: ../ec-tray-icon.c:387
257msgid "About Print Notifier"
258msgstr "Относно глашатая за печат"
259
260#: ../ec-tray-icon.c:666
261#, c-format
262msgid "Password for printer \"%s\""
263msgstr "Парола за принтера „%s“"
264
265#: ../ec-tray-icon.c:690
266msgid "Couldn't store password in keyring"
267msgstr "Неуспех при запазването на паролата в програмата за пароли"
268
269#: ../ec-tray-icon.c:692
270#, c-format
271msgid "Got error code %d while trying to store password"
272msgstr "Получи се код за грешка %d при опита за запазване на паролата"
273
274#: ../ec-tray-icon.c:729
275#, c-format
276msgid "Enter password for printer \"%s\""
277msgstr "Въведете парола за принтера „%s“"
278
279#: ../ec-tray-icon.c:1025
280#, c-format
281msgid "%d documents queued"
282msgstr "%d документа на опашка"
283
284#: ../ec-tray-icon.c:1033
285msgid "No documents queued for printing"
286msgstr "Няма документи чакащи за печат"
287
288#: ../ec-tray-icon.c:1142
289msgid ""
290"At least one of the resources needed by the document, such as media, fonts, "
291"resource objects, etc., is not ready."
292msgstr ""
293"Поне един от необходимите ресурси на документа, като носител, шрифтове, "
294"ресурсни обекти и т.н., не е готов."
295
296#: ../ec-tray-icon.c:1146
297msgid "The printer is partly stopped."
298msgstr "Принтерът е частично спрян."
299
300#: ../ec-tray-icon.c:1148
301msgid "The printer is stopped."
302msgstr "Принтерът е спрян."
303
304#: ../ec-tray-icon.c:1150
305msgid "Someone else has paused it."
306msgstr "Някой друг го е дал на пауза."
307
308#: ../ec-tray-icon.c:1152 ../ec-tray-icon.c:1179 ../ec-tray-icon.c:1208
309msgid "You may want to find out why."
310msgstr "Може да искате да разберете защо."
311
312#: ../ec-tray-icon.c:1158
313#, c-format
314msgid "Printing of \"%s\" on printer \"%s\" was paused."
315msgstr "Печатът на „%s“ от принтер „%s“ беше даден на пауза."
316
317#: ../ec-tray-icon.c:1175
318msgid "An operator has cancelled it."
319msgstr "Оператор го отказа."
320
321#: ../ec-tray-icon.c:1177
322msgid "Someone at the printer has cancelled it."
323msgstr "Някой при принтера, отказа задачата."
324
325#: ../ec-tray-icon.c:1185
326#, c-format
327msgid "Printing of \"%s\" on printer \"%s\" was cancelled."
328msgstr "Печатът на „%s“ от принтер „%s“ беше отказан."
329
330#: ../ec-tray-icon.c:1198
331msgid ""
332"The document was aborted by the system because the printer could not "
333"decompress the data."
334msgstr ""
335"Документът беше отказан от системата, защото принтерът не може да "
336"декомпресира данните."
337
338#: ../ec-tray-icon.c:1204
339msgid ""
340"The document was aborted by the system because the printer did not "
341"understand the document format."
342msgstr ""
343"Документът беше отказан от системата, защото принтерът не може да разбере "
344"формата на документа."
345
346#: ../ec-tray-icon.c:1214
347#, c-format
348msgid "Printing of \"%s\" on printer \"%s\" was aborted."
349msgstr "Печатът на „%s“ от принтер „%s“ беше прекъснат."
350
351#: ../eggtrayicon.c:118
352msgid "Orientation"
353msgstr "Ориентация"
354
355#: ../eggtrayicon.c:119
356msgid "The orientation of the tray."
357msgstr "Ориентация на тавата."
358
359#: ../gnome-default-printer.c:231 ../gnome-default-printer.desktop.in.h:1
360msgid "Default Printer"
361msgstr "Подразбиращ се принтер"
362
363#: ../gnome-default-printer.c:236
364msgid "_Set Default"
365msgstr "_Задаване на подразбиращия се"
366
367#: ../gnome-default-printer.c:262
368msgid "Location"
369msgstr "Местоположение"
370
371#: ../gnome-default-printer.desktop.in.h:2
372msgid "Select default printer"
373msgstr "Избор на стандартен принтер"
374
375#: ../main.c:111
376msgid "Enable debugging information"
377msgstr "Включване на информацията за изчистване на грешки"
378
379#: ../main.c:112
380msgid "Show icon by default"
381msgstr "Показване на иконата по подразбиране"
382
383#: ../driverdialog.glade.h:2
384#, no-c-format
385msgid ""
386"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Specify Printer Driver</span>\n"
387"\n"
388"You have just plugged in a '%s %s' printer. The proper driver for the "
389"printer was not detected. Please select a driver:"
390msgstr ""
391"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Определяне на драйвер за принтер</"
392"span>\n"
393"\n"
394"Току що свързахте принтер от типа „%s %s“. Не е засечен подходящ драйвер за "
395"него. Изберете драйвер:"
396
397#: ../driverdialog.glade.h:5
398msgid "Manufacturer:"
399msgstr "Производител:"
400
401#: ../driverdialog.glade.h:6
402msgid "Model:"
403msgstr "Модел:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.