source: gnome/extras/rhythmbox.master.bg.po @ 1885

Last change on this file since 1885 was 1885, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

network-manager*, rhythmbox: преводи от Красимир Чонов. Започнал съм проверка.

File size: 175.3 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: rhythmbox HEAD\n"
4"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=rhythmbox&component=general\n"
5"POT-Creation-Date: 2009-08-10 23:39+0000\n"
6"PO-Revision-Date: 2009-08-31 12:03+0200\n"
7"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
8"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
13
14#: ../backends/gstreamer/rb-encoder-gst.c:591
15#, c-format
16msgid "Do you want to overwrite the file \"%s\"?"
17msgstr "Искате ли да презапишете файла „%s“?"
18
19#: ../backends/gstreamer/rb-encoder-gst.c:663
20#, c-format
21msgid "Could not create a GStreamer sink element to write to %s"
22msgstr "Не може да се създаде GStreamer елемент за запис на %s"
23
24#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:368
25#, c-format
26msgid "Failed to create playbin2 element; check your GStreamer installation"
27msgstr "Неуспешен опит за създаване на playbin2 елемент; проверете инсталацията на GStreamer"
28
29#. ?
30#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:582
31#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2754
32#, c-format
33msgid "Failed to open output device: %s"
34msgstr "Неуспешен опит за отваряне на изходящо устройство: %s"
35
36#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:627
37#, c-format
38msgid "Unable to start playback pipeline"
39msgstr "Не може да започне изпълнение на поток"
40
41#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1151
42#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1165
43#, c-format
44msgid "Failed to link new stream into GStreamer pipeline"
45msgstr "Неуспешен опит за свързване на нов поток в GStreamer"
46
47#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1193
48#, c-format
49msgid "Failed to start new stream"
50msgstr "Неуспешно стартиране на нов поток"
51
52#. ?
53#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2679
54#, c-format
55msgid "Failed to open output device"
56msgstr "Неуспешен опит за отваряне на изходящо устройство"
57
58#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3020
59#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3102
60#, c-format
61msgid "Failed to create GStreamer element; check your installation"
62msgstr "Неуспешен опит за създаване на GStreamer елемент; проверете вашата инсталация"
63
64#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3031
65#, c-format
66msgid "Failed to create audio output element; check your installation"
67msgstr "Неуспешен опит за създаване на аудио изходен елемент; проверете вашата инсталация"
68
69#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3076
70#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3118
71#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3144
72#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3153
73#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3162
74#, c-format
75msgid "Failed to link GStreamer pipeline; check your installation"
76msgstr "Неуспешен опит за свързване на GStreamer; проверете вашата инсталация"
77
78#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3257
79#, c-format
80msgid "Failed to create GStreamer pipeline to play %s"
81msgstr "Неуспешен опит за създаване на GStreamer поток за изпълнение на %s"
82
83#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3273
84#, c-format
85msgid "Failed to start playback of %s"
86msgstr "Неуспешно изпълнение на %s"
87
88#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:1
89msgid " "
90msgstr " "
91
92#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:2
93msgid "A_dd if any criteria are matched"
94msgstr "До_бавяне при съвпадение на някой от критериите"
95
96#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:3
97msgid "Create automatically updating playlist where:"
98msgstr "Създаване на автоматичен обновяващ се списък, където:"
99
100#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:4
101msgid "GB"
102msgstr "ГБ"
103
104#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:5
105msgid "MB"
106msgstr "МБ"
107
108#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:6
109msgid "Minutes"
110msgstr "Минути"
111
112#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:7
113msgid "_Limit to: "
114msgstr "_Ограничаване до: "
115
116#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:8
117msgid "_When sorted by:"
118msgstr "П_ри сортиране по:"
119
120#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:9
121msgid "songs"
122msgstr "песни"
123
124#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:1
125msgid "A_lbum"
126msgstr "А_лбум"
127
128#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:2
129msgid "Browser Views"
130msgstr "Изглед на браузъра"
131
132#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:3
133msgid "Da_te added"
134msgstr "Да_та на добавяне"
135
136#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:4
137msgid "Default"
138msgstr "По подразбиране"
139
140#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:5
141msgid "G_enres, artists and albums"
142msgstr "_Жанрове, изпълнители и албуми"
143
144#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:6
145msgid "Icons only"
146msgstr "Само икони"
147
148#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:7
149msgid "Lo_cation"
150msgstr "Ме_стоположение"
151
152#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:8
153msgid "Text below icons"
154msgstr "Текст под иконите"
155
156#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:9
157msgid "Text beside icons"
158msgstr "Текст до иконите"
159
160#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:10
161msgid "Text only"
162msgstr "Само текст"
163
164#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:11
165msgid "Ti_me"
166msgstr "Вре_ме"
167
168#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:12
169msgid "Toolbar Button Labels"
170msgstr "Етикети на бутоните в лентата с инструменти"
171
172#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:13
173msgid "Track _number"
174msgstr "_Номер на песента"
175
176#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:14
177msgid "Visible Columns"
178msgstr "Видими колони"
179
180#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:15
181msgid "_Artist"
182msgstr "Изпълнител"
183
184#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:16
185msgid "_Artists and albums"
186msgstr "_Изпълнители и албуми"
187
188#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:17
189msgid "_Genre"
190msgstr "_Жанр"
191
192#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:18
193msgid "_Genres and artists"
194msgstr "Жанрове и _изпълнители"
195
196#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:19
197msgid "_Last played"
198msgstr "Пос_ледно изпълнен"
199
200#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:20
201msgid "_Play count"
202msgstr "Из_пълнения"
203
204#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:21
205msgid "_Quality"
206msgstr "_Качество"
207
208#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:22
209msgid "_Rating"
210msgstr "_Рейтинг"
211
212#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:23
213msgid "_Year"
214msgstr "_Година"
215
216#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:1
217msgid "Artist/Artist - Album/Artist (Album) - 01 - Title.ogg"
218msgstr "Изпълнител/Изпълнител - Албум/Изпълнител (Албум) - 01 - Заглавие.ogg"
219
220#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:2
221msgid "F_older hierarchy:"
222msgstr "_Йерархия на папките:"
223
224#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:3
225msgid "Library Location"
226msgstr "Местоположение на библиотека"
227
228#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:4
229msgid "Library Structure"
230msgstr "Структура на фонотеката"
231
232#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:5
233msgid "_Browse..."
234msgstr "_Разглеждане..."
235
236#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:6
237#: ../shell/rb-playlist-manager.c:190
238msgid "_Edit..."
239msgstr "Р_едактиране..."
240
241#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:7
242msgid "_File name:"
243msgstr "_Име на файловете:"
244
245#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:8
246msgid "_Music files are placed in:"
247msgstr "_Музикалните файлове са поставени в:"
248
249#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:9
250msgid "_Preferred format:"
251msgstr "_Предпочитан формат:"
252
253#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:10
254msgid "_Watch my library for new files"
255msgstr "_Наблюдаване на фонотеката за нови файлове"
256
257#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:1
258msgid "Crossfade Duration (Seconds)"
259msgstr "Дължина на затихване (секунди)"
260
261#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:2
262msgid "Network Buffer Size (kB)"
263msgstr "Размер на мрежов буфер (КБ)"
264
265#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:3
266msgid "Player Backend"
267msgstr "Сървър на плеъра"
268
269#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:4
270msgid "_Use crossfading backend (requires restart)"
271msgstr "_Използване на сървър за затихване (изисква рестартиране)"
272
273#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:1
274msgid "<b>Playlist format</b>"
275msgstr "<b>Формат на списъка с песни</b>"
276
277#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:2
278msgid "By extension"
279msgstr "По разширение"
280
281#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:3
282msgid "Save Playlist"
283msgstr "Запазване на списъка с песни"
284
285#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:4
286msgid "Select playlist format:"
287msgstr "Формат на списък с песни:"
288
289#: ../data/ui/plugins.ui.h:1
290#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:1
291msgid "Author:"
292msgstr "Автор:"
293
294#: ../data/ui/plugins.ui.h:2
295msgid "C_onfigure..."
296msgstr "Настройки..."
297
298#: ../data/ui/plugins.ui.h:3
299#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:3
300msgid "Copyright:"
301msgstr "Авторски права:"
302
303#: ../data/ui/plugins.ui.h:4
304#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:4
305#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:4
306msgid "Description:"
307msgstr "Описание:"
308
309#: ../data/ui/plugins.ui.h:5
310msgid "Site:"
311msgstr "Уебсайт:"
312
313#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:2
314#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:1
315#: ../data/ui/song-info.ui.h:1
316#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:5
317#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:1
318msgid "Basic"
319msgstr "Основен"
320
321#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:5
322#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:5
323#: ../data/ui/song-info.ui.h:4
324#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:3
325msgid "Details"
326msgstr "Подробности"
327
328#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:6
329msgid "Language:"
330msgstr "Език:"
331
332#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:7
333msgid "Last episode:"
334msgstr "Последен епизод:"
335
336#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:8
337msgid "Last updated:"
338msgstr "Последно обновяване:"
339
340#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:9
341#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:11
342msgid "Source:"
343msgstr "Източник:"
344
345#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:10
346#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:12
347msgid "Title:"
348msgstr "Заглавие:"
349
350#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:1
351msgid "<b>Download Manager</b>"
352msgstr "<b>Управление на изтеглянията</b>"
353
354#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:3
355msgid "Every day"
356msgstr "Всеки ден"
357
358#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:4
359msgid "Every hour"
360msgstr "Всеки час"
361
362#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:5
363msgid "Every week"
364msgstr "Всяка седмица"
365
366#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:6
367msgid "Manually"
368msgstr "Ръчно"
369
370#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:7
371msgid "Select Folder For Podcasts"
372msgstr "Избор на папка за подкасти"
373
374#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:8
375msgid "_Download location:"
376msgstr "_Папка за изтеглянията:"
377
378#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:2
379#: ../data/ui/song-info.ui.h:2
380#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:2
381msgid "Bitrate:"
382msgstr "Качество:"
383
384#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:3
385msgid "Date:"
386msgstr "Дата:"
387
388#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:6
389msgid "Download location:"
390msgstr "Папка за изтеглянията:"
391
392#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:7
393#: ../data/ui/song-info.ui.h:5
394msgid "Duration:"
395msgstr "Продължителност:"
396
397#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:8
398msgid "Feed:"
399msgstr "Емисия:"
400
401#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:9
402#: ../data/ui/song-info.ui.h:9
403#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:6
404msgid "Last played:"
405msgstr "Последно изпълнен:"
406
407#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:10
408#: ../data/ui/song-info.ui.h:11
409#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:7
410msgid "Play count:"
411msgstr "Изпълнения:"
412
413#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:13
414#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:5
415#: ../data/ui/song-info.ui.h:16
416#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:9
417msgid "_Rating:"
418msgstr "_Рейтинг:"
419
420#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:1
421#: ../data/ui/song-info.ui.h:12
422msgid "_Album:"
423msgstr "_Албум:"
424
425#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:2
426#: ../data/ui/song-info.ui.h:13
427#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:3
428msgid "_Artist:"
429msgstr "_Изпълнител:"
430
431#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:3
432#: ../data/ui/song-info.ui.h:14
433msgid "_Disc number:"
434msgstr "Номер на _диск:"
435
436#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:4
437#: ../data/ui/song-info.ui.h:15
438#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:5
439#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:8
440msgid "_Genre:"
441msgstr "_Жанр:"
442
443#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:6
444#: ../data/ui/song-info.ui.h:19
445#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:6
446#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:46
447msgid "_Year:"
448msgstr "_Година:"
449
450#: ../data/ui/song-info.ui.h:3
451msgid "Date added:"
452msgstr "Дата на добавяне:"
453
454#: ../data/ui/song-info.ui.h:6
455#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:4
456msgid "Error message"
457msgstr "Съобщение за грешка"
458
459#: ../data/ui/song-info.ui.h:7
460msgid "File name:"
461msgstr "Име на файла:"
462
463#: ../data/ui/song-info.ui.h:8
464msgid "File size:"
465msgstr "Размер на файла:"
466
467#: ../data/ui/song-info.ui.h:10
468msgid "Location:"
469msgstr "Местоположение:"
470
471#: ../data/ui/song-info.ui.h:17
472#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:10
473msgid "_Title:"
474msgstr "За_главие:"
475
476#: ../data/ui/song-info.ui.h:18
477msgid "_Track number:"
478msgstr "_Номер на песен"
479
480#: ../data/playlists.xml.in.h:1
481msgid "My Top Rated"
482msgstr "Личните, най-добре оценени"
483
484#: ../data/playlists.xml.in.h:2
485msgid "Recently Added"
486msgstr "Последно добавени"
487
488#: ../data/playlists.xml.in.h:3
489msgid "Recently Played"
490msgstr "Наскоро изпълнявани"
491
492#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:1
493#: ../plugins/power-manager/rb-power-manager-plugin.c:207
494#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:60
495#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1524
496#: ../shell/rb-shell.c:1023
497#: ../shell/rb-shell.c:1994
498msgid "Music Player"
499msgstr "Слушане на музика"
500
501#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:2
502msgid "Play and organize your music collection"
503msgstr "Слушане и организиране на Вашата музикална колекция"
504
505#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:3
506msgid "Rhythmbox Music Player"
507msgstr "Слушане на музика (Rhythmbox)"
508
509#: ../lib/eggdesktopfile.c:165
510#, c-format
511msgid "File is not a valid .desktop file"
512msgstr "Файлът не е валиден формат тип .desktop"
513
514#: ../lib/eggdesktopfile.c:188
515#, c-format
516msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
517msgstr "Непознат .desktop файл, версия „%s“"
518
519#: ../lib/eggdesktopfile.c:958
520#, c-format
521msgid "Starting %s"
522msgstr "Стартиране на %s"
523
524#: ../lib/eggdesktopfile.c:1100
525#, c-format
526msgid "Application does not accept documents on command line"
527msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
528
529#: ../lib/eggdesktopfile.c:1168
530#, c-format
531msgid "Unrecognized launch option: %d"
532msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
533
534#: ../lib/eggdesktopfile.c:1373
535#, c-format
536msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
537msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
538
539#: ../lib/eggdesktopfile.c:1392
540#, c-format
541msgid "Not a launchable item"
542msgstr "Не е стартер"
543
544#: ../lib/eggsmclient.c:225
545msgid "Disable connection to session manager"
546msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
547
548#: ../lib/eggsmclient.c:228
549msgid "Specify file containing saved configuration"
550msgstr "Посочване на файл съдържащ запазена конфигурация"
551
552#: ../lib/eggsmclient.c:228
553msgid "FILE"
554msgstr "ФАЙЛ"
555
556#: ../lib/eggsmclient.c:231
557msgid "Specify session management ID"
558msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
559
560#: ../lib/eggsmclient.c:231
561msgid "ID"
562msgstr "Идентификатор"
563
564#: ../lib/eggsmclient.c:252
565msgid "Session management options:"
566msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
567
568#: ../lib/eggsmclient.c:253
569msgid "Show session management options"
570msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
571
572#. Translators: "friendly time" string for the current day, strftime format. like "Today 12:34 am"
573#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:270
574msgid "Today %I:%M %p"
575msgstr "Днес, %H:%M"
576
577#. Translators: "friendly time" string for the previous day,
578#. * strftime format. e.g. "Yesterday 12:34 am"
579#.
580#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:283
581msgid "Yesterday %I:%M %p"
582msgstr "Вчера, %H:%M"
583
584#. Translators: "friendly time" string for a day in the current week,
585#. * strftime format. e.g. "Wed 12:34 am"
586#.
587#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:299
588msgid "%a %I:%M %p"
589msgstr "%a %H:%M"
590
591#. Translators: "friendly time" string for a day in the current year,
592#. * strftime format. e.g. "Feb 12 12:34 am"
593#.
594#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:311
595msgid "%b %d %I:%M %p"
596msgstr "%d %b, %H:%M"
597
598#. Translators: "friendly time" string for a day in a different year,
599#. * strftime format. e.g. "Feb 12 1997"
600#.
601#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:316
602msgid "%b %d %Y"
603msgstr "%d %b %Y"
604
605#. impossible time or broken locale settings
606#. we really do need to fix this so untagged entries actually have NULL rather than
607#. * a translated string.
608#.
609#. don't search for 'unknown' when we don't have the artist or title information
610#. Translators: unknown track title
611#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:326
612#: ../lib/rb-util.c:576
613#: ../lib/rb-util.c:816
614#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/AmazonCoverArtSearch.py:93
615#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/AmazonCoverArtSearch.py:95
616#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/CoverArtDatabase.py:180
617#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/CoverArtDatabase.py:181
618#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:436
619#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:94
620#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:101
621#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:493
622#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:497
623#: ../plugins/daap/rb-daap-connection.c:698
624#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:1063
625#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:307
626#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSaxHandler.py:67
627#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:527
628#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1092
629#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:491
630#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:81
631#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:83
632#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:536
633#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:907
634#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:995
635#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:727
636#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:316
637#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1873
638#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:483
639#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:535
640#: ../remote/dbus/rb-client.c:142
641#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1287
642#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1291
643#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1295
644#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1299
645#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1817
646#: ../shell/rb-shell-player.c:1672
647#: ../sources/rb-podcast-source.c:1657
648#: ../widgets/rb-entry-view.c:1044
649#: ../widgets/rb-entry-view.c:1066
650#: ../widgets/rb-entry-view.c:1520
651#: ../widgets/rb-entry-view.c:1532
652#: ../widgets/rb-entry-view.c:1544
653#: ../widgets/rb-song-info.c:882
654#: ../widgets/rb-song-info.c:1048
655#: ../widgets/rb-song-info.c:1372
656msgid "Unknown"
657msgstr "Непознат"
658
659#: ../lib/rb-file-helpers.c:211
660#, c-format
661msgid "Unable to move %s to %s: %s"
662msgstr "Не може да се премести %s в %s: %s"
663
664#: ../lib/rb-file-helpers.c:380
665#, c-format
666msgid "Too many symlinks"
667msgstr "Прекалено много символични връзки"
668
669#: ../lib/rb-file-helpers.c:988
670#, c-format
671msgid "Cannot get free space at %s: %s"
672msgstr "Не може да получи свободно място на %s: %s"
673
674#: ../lib/rb-util.c:578
675#: ../remote/dbus/rb-client.c:144
676#, c-format
677msgid "%d:%02d"
678msgstr "%d:%02d"
679
680#: ../lib/rb-util.c:580
681#: ../remote/dbus/rb-client.c:146
682#, c-format
683msgid "%d:%02d:%02d"
684msgstr "%d:%02d:%02d"
685
686#: ../lib/rb-util.c:615
687#, c-format
688msgid "%d:%02d of %d:%02d remaining"
689msgstr "остава %d:%02d от %d:%02d"
690
691#: ../lib/rb-util.c:619
692#, c-format
693msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d remaining"
694msgstr "%d:%02d:%02d от %d:%02d:%02d оставащи"
695
696#: ../lib/rb-util.c:624
697#, c-format
698msgid "%d:%02d of %d:%02d"
699msgstr "%d:%02d oт %d:%02d"
700
701#: ../lib/rb-util.c:628
702#, c-format
703msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d"
704msgstr "%d:%02d:%02d от %d:%02d:%02d"
705
706#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:381
707#, c-format
708msgid "Internal GStreamer problem; fil"
709msgstr "Вътрешен проблем в GStreamer. Подайте доклад за грешка."
710
711#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:399
712#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:435
713#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:773
714#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:783
715#, c-format
716msgid "D-BUS communication error"
717msgstr "Грешка в комуникациите на D-BUS"
718
719#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:517
720#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1063
721#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:507
722#, c-format
723msgid "Failed to create %s element; check your installation"
724msgstr "Елементът %s не може да бъде създаден; проверете си инсталацията"
725
726#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:735
727#, c-format
728msgid "Failed to create a source element; check your installation"
729msgstr "Неуспех при създаването на източник;проверете инсталацията"
730
731#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:797
732#, c-format
733msgid "GStreamer error: failed to change state"
734msgstr "Грешка на GStreamer: неуспех при промяната на състоянието"
735
736#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:848
737#, c-format
738msgid "The MIME type of the file could not be identified"
739msgstr "Типът MIME на файла не може да бъде определен"
740
741#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:991
742#, c-format
743msgid "Unsupported file type: %s"
744msgstr "Неподдържан файлов вид: %s"
745
746#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1000
747#, c-format
748msgid "Unable to create tag-writing elements"
749msgstr "Неуспех при създаване на елементи за писане на етикети"
750
751#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1015
752#, c-format
753msgid "Timeout while setting pipeline to NULL"
754msgstr "Изтече времето за задаване на конвейера да е NULL"
755
756#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1039
757#, c-format
758msgid "File corrupted during write"
759msgstr "Файлът бе повреден при запис"
760
761#: ../plugins/artdisplay/artdisplay.rb-plugin.in.h:1
762msgid "Cover art"
763msgstr "Обложка"
764
765#: ../plugins/artdisplay/artdisplay.rb-plugin.in.h:2
766msgid "Fetch album covers from the Internet"
767msgstr "Изтегляне на обложки на албуми от интернет"
768
769#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:308
770msgid "Searching... drop artwork here"
771msgstr "Търсене... издърпване на обложка тук"
772
773#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:310
774msgid "Drop artwork here"
775msgstr "Издърпайте обложка тук"
776
777#: ../plugins/audiocd/audiocd.rb-plugin.in.h:1
778msgid "Audio CD Player"
779msgstr "Аудио CD плеър"
780
781#: ../plugins/audiocd/audiocd.rb-plugin.in.h:2
782msgid "Support for playing of audio CDs as music source"
783msgstr "Поддръжка за изпълнение на Аудио CD като източник на музика"
784
785#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:1
786msgid "A_lbum:"
787msgstr "А_лбум:"
788
789#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:2
790msgid "Artist s_ort order:"
791msgstr "Под_редба на изпълнители:"
792
793#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:4
794msgid "_Disc:"
795msgstr "_Диск:"
796
797#: ../plugins/audiocd/multiple-album.ui.h:1
798msgid "Multiple Albums Found"
799msgstr "Открити са множество албуми"
800
801#: ../plugins/audiocd/multiple-album.ui.h:2
802msgid "This CD could be more than one album. Please select which album it is below and press <i>Continue</i>."
803msgstr "Това CD може да е с повече от един албум. Изберете кой е албумът и натиснете <i>Продължаване</i>."
804
805#: ../plugins/audiocd/multiple-album.ui.h:3
806msgid "_Continue"
807msgstr "_Продължаване"
808
809#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:138
810msgid "Reload"
811msgstr "Презареждане"
812
813#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:139
814msgid "Reload Album Information"
815msgstr "Презареждане на информацията за албума"
816
817#. Info bar for non-Musicbrainz data
818#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:309
819msgid "S_ubmit Album"
820msgstr "И_зпращане на албум"
821
822#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:310
823msgid "Hide"
824msgstr "Скриване"
825
826#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:312
827msgid "Could not find this album on MusicBrainz."
828msgstr "Този албум не може да се намери в MusicBrainz."
829
830#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:313
831msgid "You can improve the MusicBrainz database by adding this album."
832msgstr "Можете да подобрите базата данни на MusicBrainz като добавите този албум."
833
834#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:440
835msgid "<Invalid unicode>"
836msgstr "<невалиден Уникод>"
837
838#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:486
839#, c-format
840msgid "Track %u"
841msgstr "Песен номер %u"
842
843#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:546
844#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:554
845#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:942
846msgid "Couldn't load Audio CD"
847msgstr "Не може да се зареди аудио дискът"
848
849#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:547
850msgid "Rhythmbox couldn't access the CD."
851msgstr "Rhythmbox не успя да достъпи диска."
852
853#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:555
854msgid "Rhythmbox couldn't read the CD information."
855msgstr "Неуспех при четене на информация за диска"
856
857#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:653
858#: ../sources/rb-library-source.c:150
859#: ../widgets/rb-entry-view.c:1476
860#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:75
861#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:105
862msgid "Title"
863msgstr "Заглавие"
864
865#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:660
866#: ../sources/rb-library-source.c:141
867#: ../widgets/rb-entry-view.c:1486
868#: ../widgets/rb-library-browser.c:143
869#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:76
870#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:102
871msgid "Artist"
872msgstr "Изпълнител"
873
874#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:943
875msgid "Rhythmbox could not get access to the CD device."
876msgstr "Rhythmbox не успя да получи достъп до устройството за CD."
877
878#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-getter.c:249
879#, c-format
880msgid "Could not create CD lookup thread"
881msgstr "Не може да се създаде нишка за проверката на CD"
882
883#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:86
884#, c-format
885msgid "Cannot access CD"
886msgstr "Няма достъп до диска"
887
888#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:105
889#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:344
890msgid "Unknown Title"
891msgstr "Непознато заглавие"
892
893#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:109
894#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:132
895#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:328
896msgid "Unknown Artist"
897msgstr "Непознат изпълнител"
898
899#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:129
900#, c-format
901msgid "Track %d"
902msgstr "Песен номер %d"
903
904#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:150
905#, c-format
906msgid "Cannot access CD: %s"
907msgstr "Няма достъп до диска: %s"
908
909#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:210
910#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:217
911#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:231
912#, c-format
913msgid "This CD could not be queried: %s\n"
914msgstr "Това CD не може да бъде проверено: %s\n"
915
916#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:326
917msgid "Various"
918msgstr "Различни"
919
920#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:369
921msgid "Incomplete metadata for this CD"
922msgstr "Непълна метаинформация за този диск"
923
924#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:399
925msgid "[Untitled]"
926msgstr "[Без име]"
927
928#: ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:190
929#, c-format
930msgid "Device '%s' does not contain any media"
931msgstr "Устройството \"%s\" не съдържа носител"
932
933#: ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:193
934#, c-format
935msgid "Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
936msgstr "Устройството „%s“ не може да бъде отворено. Проверете правата за достъп до него."
937
938#: ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:196
939#: ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:208
940#, c-format
941msgid "Cannot read CD: %s"
942msgstr "Не може да се прочете дискът: %s"
943
944#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler.rb-plugin.in.h:1
945#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:711
946msgid "Last.fm"
947msgstr "Last.fm"
948
949#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler.rb-plugin.in.h:2
950msgid "Submits song information to Last.fm and plays Last.fm radio streams"
951msgstr "Изпраща информация за песни на Last.fm и изпълнява Last.fm потоци"
952
953#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:1
954msgid "Account Login"
955msgstr "Влизане в акаунт"
956
957#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:2
958msgid "Disabled"
959msgstr "Деактивирано"
960
961#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:3
962msgid "Join the Rhythmbox group"
963msgstr "Присъединяване към Rhythmbox група"
964
965#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:4
966msgid "Last submission time:"
967msgstr "Време на последно докладване:"
968
969#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:5
970#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:980
971#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:502
972#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3706
973#: ../widgets/rb-entry-view.c:992
974#: ../widgets/rb-entry-view.c:1579
975#: ../widgets/rb-entry-view.c:1592
976#: ../widgets/rb-song-info.c:1345
977msgid "Never"
978msgstr "Никога"
979
980#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:6
981msgid "New to Last.fm?"
982msgstr "Нови ли сте в Last.fm?"
983
984#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:7
985msgid "Queued tracks:"
986msgstr "Песни на опашката:"
987
988#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:8
989msgid "Sign up for an account"
990msgstr "Регистриране на акаунт"
991
992#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:9
993msgid "Statistics"
994msgstr "Статистика"
995
996#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:10
997msgid "Status:"
998msgstr "Статус:"
999
1000#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:11
1001msgid "Tracks submitted:"
1002msgstr "Изпратени песни:"
1003
1004#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:12
1005msgid "_Password:"
1006msgstr "_Парола:"
1007
1008#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-prefs.ui.h:13
1009msgid "_Username:"
1010msgstr "_Потребителско име:"
1011
1012#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-plugin.c:211
1013msgid "Last.fm Preferences"
1014msgstr "Настройки на Last.fm"
1015
1016#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1003
1017msgid "OK"
1018msgstr "Добре"
1019
1020#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1006
1021#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1768
1022msgid "Logging in"
1023msgstr "Влизане"
1024
1025#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1009
1026msgid "Request failed"
1027msgstr "Заявката е неуспешна"
1028
1029#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1012
1030msgid "Incorrect username or password"
1031msgstr "Невалидно потребителск"
1032
1033#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1015
1034msgid "Clock is not set correctly"
1035msgstr "Часовникът не е сверен правилно"
1036
1037#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1018
1038#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:880
1039msgid "This version of Rhythmbox has been banned from Last.fm."
1040msgstr "Тази версия на Rhythmbox беше забранена от Last.fm."
1041
1042#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:1021
1043msgid "Track submission failed too many times"
1044msgstr "Докладването на песен пропадна прекалено много пъти"
1045
1046#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:192
1047msgid "Similar Artists radio"
1048msgstr "Радио на подобни изпълнители"
1049
1050#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:192
1051#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1267
1052#, c-format
1053msgid "Artists similar to %s"
1054msgstr "Подобни изпълнители на %s"
1055
1056#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:193
1057msgid "Tag radio"
1058msgstr "Етикет на радио"
1059
1060#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:193
1061#, c-format
1062msgid "Tracks tagged with %s"
1063msgstr "Песни с етикет %s"
1064
1065#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:194
1066msgid "Artist Fan radio"
1067msgstr "Фен радио на изпълнител"
1068
1069#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:194
1070#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1269
1071#, c-format
1072msgid "Artists liked by fans of %s"
1073msgstr "Изпълнители харесвани от фенове на %s"
1074
1075#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:195
1076msgid "Group radio"
1077msgstr "Групово радио"
1078
1079#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:195
1080#, c-format
1081msgid "Tracks liked by the %s group"
1082msgstr "Песни харесвани от група %s"
1083
1084#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:196
1085msgid "Neighbour radio"
1086msgstr "Радио на съседа"
1087
1088#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:196
1089#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1277
1090#, c-format
1091msgid "%s's Neighbour Radio"
1092msgstr "Радиото на съсета %s"
1093
1094#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:197
1095msgid "Personal radio"
1096msgstr "Лично радио"
1097
1098#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:197
1099#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1281
1100#, c-format
1101msgid "%s's Personal Radio"
1102msgstr "Лично радио %s"
1103
1104#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:198
1105msgid "Loved tracks"
1106msgstr "Любими песни"
1107
1108#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:198
1109#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1283
1110#, c-format
1111msgid "%s's Loved Tracks"
1112msgstr "Обичани песни на %s"
1113
1114#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:199
1115msgid "Recommended tracks"
1116msgstr "Препоръчани песни"
1117
1118#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:199
1119#, c-format
1120msgid "Tracks recommended to %s"
1121msgstr "Песни препоръчани на %s"
1122
1123#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:200
1124msgid "Playlist"
1125msgstr "Списък с песни"
1126
1127#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:200
1128#, c-format
1129msgid "%s's playlist"
1130msgstr "Списък с песни на %s"
1131
1132#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:284
1133msgid "Love"
1134msgstr "Любов"
1135
1136#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:285
1137msgid "Mark this song as loved"
1138msgstr "Маркиране на тази песен като обичана"
1139
1140#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:287
1141msgid "Ban"
1142msgstr "Забрана"
1143
1144#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:288
1145msgid "Ban the current track from being played again"
1146msgstr "Забраняване на текущата песен да се изпълни повторно"
1147
1148#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:290
1149msgid "Delete Station"
1150msgstr "Изтриване на станция"
1151
1152#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:291
1153msgid "Delete the selected station"
1154msgstr "Изтриване на избраната станция"
1155
1156#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:293
1157msgid "Download song"
1158msgstr "Изтегляне на песен"
1159
1160#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:294
1161msgid "Download this song"
1162msgstr "Изтегляне на тази песен"
1163
1164#. awful
1165#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:501
1166msgid "Enter the item to build a Last.fm station out of:"
1167msgstr "Въведете елемента за изграждане на Last.fm станция извън:"
1168
1169#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:504
1170msgid "Add"
1171msgstr "Добавяне"
1172
1173#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:851
1174msgid "Account Settings"
1175msgstr "Настройки на акаунт"
1176
1177#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:876
1178msgid "Account details are needed before you can connect.  Check your settings."
1179msgstr "Преди да се свържете трябват малко подробности за акаунта. Проверете вашите настройки."
1180
1181#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:884
1182msgid "Unable to connect"
1183msgstr "Неуспешно свързване"
1184
1185#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1258
1186#, c-format
1187msgid "Global Tag %s"
1188msgstr "Глобален етикет %s"
1189
1190#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1279
1191#, c-format
1192msgid "%s's Recommended Radio: %s percent"
1193msgstr "Препоръчително радио %s: %s процент"
1194
1195#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1285
1196#, c-format
1197msgid "%s's Playlist"
1198msgstr "Списък с песни на %s"
1199
1200#. Translators: variables are 1: user name, 2: tag name; for user tag radio
1201#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1291
1202#, c-format
1203msgid "%s's %s Radio"
1204msgstr "Радио на %s %s"
1205
1206#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1295
1207#, c-format
1208msgid "%s Group Radio"
1209msgstr "Групово радио %s"
1210
1211#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1738
1212msgid "Neighbour Radio"
1213msgstr "Радио на съседа"
1214
1215#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1746
1216msgid "Personal Radio"
1217msgstr "Лично радио"
1218
1219#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1836
1220msgid "Server did not respond"
1221msgstr "Сървърът не отговори"
1222
1223#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1904
1224msgid "There is not enough content available to play this station."
1225msgstr "Няма достатъчно съдържание за изпълнение на тази станция."
1226
1227#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1909
1228msgid "This station is available to subscribers only."
1229msgstr "Станцията е достъпна само за абонирани акаунти."
1230
1231#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1916
1232msgid "The streaming system is offline for maintenance, please try again later."
1233msgstr "Системата за поточно слушане е офлайн за поддръжка, моля, опитайте по-късно."
1234
1235#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:1955
1236msgid "Changing station"
1237msgstr "Смяна на станция"
1238
1239#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2176
1240#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2186
1241msgid "Retrieving playlist"
1242msgstr "Получаване на списък с песни"
1243
1244#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2280
1245msgid "Banning song"
1246msgstr "Забраняване на песен"
1247
1248#: ../plugins/audioscrobbler/rb-lastfm-source.c:2298
1249msgid "Adding song to your Loved tracks"
1250msgstr "Добавяне на песен към вашите обичани песни"
1251
1252#. and maybe some more
1253#: ../plugins/brasero-disc-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:1
1254#: ../plugins/cd-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:1
1255msgid "Audio CD Recorder"
1256msgstr "Записване на Аудио CD"
1257
1258#: ../plugins/brasero-disc-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:2
1259msgid "Record audio CDs from playlists and duplicate audio CDs"
1260msgstr "Запис на Аудио CD от списъци с песни и дублиране на Аудио CD"
1261
1262#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:98
1263#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:89
1264msgid "_Create Audio CD..."
1265msgstr "_Създаване на аудио CD..."
1266
1267#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:99
1268#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:90
1269msgid "Create an audio CD from playlist"
1270msgstr "Създаване на аудио CD от списъка с песни"
1271
1272#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:101
1273#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:92
1274msgid "Duplicate Audio CD..."
1275msgstr "Дублиране на Аудио CD..."
1276
1277#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:102
1278#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:93
1279msgid "Create a copy of this audio CD"
1280msgstr "Създаване на копие на този Аудио CD"
1281
1282#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:192
1283#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:247
1284msgid "Rhythmbox could not duplicate the disc"
1285msgstr "Rhythmbox не може да копира този диск"
1286
1287#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:197
1288msgid "Rhythmbox could not record the audio disc"
1289msgstr "Rhythmbox не може да се запише аудио диск"
1290
1291#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:228
1292#, c-format
1293msgid "Unable to build an audio track list"
1294msgstr "Не може да се създаде списък с песни"
1295
1296#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:239
1297#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:431
1298#, c-format
1299msgid "Unable to write audio project file %s: %s"
1300msgstr "Не може да се запише файл на аудио проект %s: %s"
1301
1302#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:257
1303#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:438
1304#, c-format
1305msgid "Unable to write audio project"
1306msgstr "Не може да се запише аудио проект"
1307
1308#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:478
1309msgid "Unable to create audio CD project"
1310msgstr "Не може да се създаде Аудио CD проект"
1311
1312#. Translators: this is the toolbar button label for
1313#. Create Audio CD action
1314#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:730
1315#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:450
1316msgid "Burn"
1317msgstr "Запис"
1318
1319#. Translators: this is the toolbar button label for
1320#. Duplicate Audio CD action
1321#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:736
1322#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:456
1323msgid "Copy CD"
1324msgstr "Копиране на CD"
1325
1326#: ../plugins/cd-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:2
1327msgid "Support for recording audio CDs from playlists"
1328msgstr "Поддръжка за създаване на аудио дискове от списъци с песни"
1329
1330#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:193
1331msgid "Unable to create audio CD"
1332msgstr "Не може да бъде създадено аудио CD"
1333
1334#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:246
1335msgid "Could not duplicate disc"
1336msgstr "Дискът не може да бъде копиран"
1337
1338msgid "Reason"
1339msgstr "Причина"
1340
1341#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:419
1342#, c-format
1343msgid "Failed to create pipeline"
1344msgstr "Каналът не може да се създаде"
1345
1346#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:525
1347#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:531
1348#, c-format
1349msgid "Unable to unlink '%s'"
1350msgstr "Връзката  не може да се прекъсне\"%s\""
1351
1352#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:586
1353msgid "Could not retrieve state from processing pipeline"
1354msgstr "Не може да се получи състоянието на обработващия конвейер"
1355
1356#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:601
1357msgid "Could not get current track position"
1358msgstr "Текущата позиция в песента не може да бъде намерена"
1359
1360#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:649
1361#, c-format
1362msgid "Could not start pipeline playing"
1363msgstr "Неуспех при стартирането на последователното изпълнение на програмен канал"
1364
1365#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:660
1366#, c-format
1367msgid "Could not pause playback"
1368msgstr "Изпълнението не може да се спре"
1369
1370#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:841
1371#, c-format
1372msgid "Cannot find drive"
1373msgstr "Устройството не може да бъде намерено"
1374
1375#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:881
1376#, c-format
1377msgid "Cannot find drive %s"
1378msgstr "Устройството  не може да бъде намерено %s"
1379
1380#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:890
1381#, c-format
1382msgid "Drive %s is not a recorder"
1383msgstr "Устройството %s не е записвачка"
1384
1385#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1018
1386#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1203
1387#, c-format
1388msgid "No writable drives found"
1389msgstr "Намерени са нови записваеми устройства"
1390
1391#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1153
1392#, c-format
1393msgid "Could not get track time for file: %s"
1394msgstr "Не може да се получи времето на песента от файла: %s"
1395
1396#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1212
1397#, c-format
1398msgid "Could not determine audio track durations"
1399msgstr "Не може да се определи продължителността на песента"
1400
1401#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1254
1402#, c-format
1403msgid ""
1404"There was an error writing to the CD:\n"
1405"%s"
1406msgstr ""
1407"Получена е грешка при записването на диска:\n"
1408"%s"
1409
1410#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1258
1411msgid "There was an error writing to the CD"
1412msgstr "Получена е грешка при записването на диска"
1413
1414#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:279
1415msgid "Maximum possible"
1416msgstr "Възможно най-много"
1417
1418#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:346
1419#, c-format
1420msgid "Invalid writer device: %s"
1421msgstr "%s: e невалидно устройство за записване"
1422
1423#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:447
1424#, c-format
1425msgid "%d hour"
1426msgid_plural "%d hours"
1427msgstr[0] "%d час"
1428msgstr[1] "%d часа"
1429
1430#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:449
1431#, c-format
1432msgid "%d minute"
1433msgid_plural "%d minutes"
1434msgstr[0] "%d минута"
1435msgstr[1] "%d минути"
1436
1437#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:452
1438#, c-format
1439msgid "%d second"
1440msgid_plural "%d seconds"
1441msgstr[0] "%d секунда"
1442msgstr[1] "%d секунди"
1443
1444#. hour:minutes:seconds
1445#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:457
1446#, c-format
1447msgid "%s %s %s"
1448msgstr "%sч. %sм. %sсек."
1449
1450#. minutes:seconds
1451#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:460
1452#, c-format
1453msgid "%s %s"
1454msgstr "%sм. %sсек."
1455
1456#. seconds
1457#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:463
1458#, c-format
1459msgid "%s"
1460msgstr "%sсек."
1461
1462#. 0 seconds
1463#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:466
1464msgid "0 seconds"
1465msgstr "0 секунди"
1466
1467#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:485
1468#, c-format
1469msgid "About %s left"
1470msgstr "Остават около %s"
1471
1472#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:513
1473msgid "Writing audio to CD"
1474msgstr "Записване на аудио върху CD"
1475
1476#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:529
1477msgid "Finished creating audio CD."
1478msgstr "Приключване записването на аудио CD."
1479
1480#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:547
1481msgid ""
1482"Finished creating audio CD.\n"
1483"Create another copy?"
1484msgstr ""
1485"Създаването на аудио CD приключи.\n"
1486"Записване на друго копие?"
1487
1488#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:549
1489msgid "Writing failed.  Try again?"
1490msgstr "Записването е неуспешно.  Повторен опит?"
1491
1492#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:551
1493msgid "Writing canceled.  Try again?"
1494msgstr "Записването е отказано. Повторен опит?"
1495
1496#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:619
1497msgid "Audio recording error"
1498msgstr "Грешка при записване на аудиото"
1499
1500#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:648
1501msgid "Audio Conversion Error"
1502msgstr "Грешка при конвертирането на аудиото"
1503
1504#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:678
1505msgid "Recording error"
1506msgstr "Грешка при записването"
1507
1508#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:798
1509msgid "Do you wish to interrupt writing this disc?"
1510msgstr "Искате ли да прекъснете записването на този диск?"
1511
1512#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:801
1513msgid "This may result in an unusable disc."
1514msgstr "Резултатът може да е неизползваем диск."
1515
1516#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:808
1517msgid "_Cancel"
1518msgstr "_Отказване"
1519
1520#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:809
1521msgid "_Interrupt"
1522msgstr "_Прекъсване"
1523
1524#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:831
1525msgid "Could not create audio CD"
1526msgstr "Не може да бъде създаден аудио CD"
1527
1528#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:853
1529msgid "Please make sure another application is not using the drive."
1530msgstr "Проверете да ли друга програма не използва диска."
1531
1532#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:854
1533msgid "Drive is busy"
1534msgstr "Дискът е зает"
1535
1536#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:856
1537msgid "Please put a rewritable or blank CD in the drive."
1538msgstr "Поставете презаписваем или празен диск в устройството."
1539
1540#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:857
1541msgid "Insert a rewritable or blank CD"
1542msgstr "Поставете презаписваем или празен диск"
1543
1544#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:859
1545msgid "Please put a blank CD in the drive."
1546msgstr "Поставете празен диск в устройството."
1547
1548#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:860
1549msgid "Insert a blank CD"
1550msgstr "Поставяне на празен диск"
1551
1552#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:862
1553msgid "Please replace the disc in the drive with a rewritable or blank CD."
1554msgstr "Заменете диска в устройството с презаписваем или празен диск."
1555
1556#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:863
1557msgid "Reload a rewritable or blank CD"
1558msgstr "Сложете отново презаписваем или празен диск"
1559
1560#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:865
1561msgid "Please replace the disc in the drive with a blank CD."
1562msgstr "Заменете диска от устройството с празен диск."
1563
1564#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:866
1565msgid "Reload a blank CD"
1566msgstr "Презареждане с празен носител"
1567
1568#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:917
1569msgid "Converting audio tracks"
1570msgstr "Конвертиране на песни"
1571
1572#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:920
1573msgid "Preparing to write CD"
1574msgstr "Подготвяне на диска за записване"
1575
1576#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:923
1577msgid "Writing CD"
1578msgstr "Записване на диск"
1579
1580#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:926
1581msgid "Finishing write"
1582msgstr "Завършване на записа"
1583
1584#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:929
1585msgid "Erasing CD"
1586msgstr "Изтриване на диск"
1587
1588#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:932
1589msgid "Unhandled action in burn_action_changed_cb"
1590msgstr "Неизпълнено действие в burn_action_changed_cb"
1591
1592#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:956
1593#, c-format
1594msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
1595msgstr "Изглежда вече има записана информация на това %s."
1596
1597#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:963
1598msgid "Erase information on this disc?"
1599msgstr "Изтриване на информацията от този диск?"
1600
1601#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:972
1602msgid "_Try Another"
1603msgstr "_Проба с друго"
1604
1605#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:979
1606msgid "_Erase Disc"
1607msgstr "_Изтриване на диск"
1608
1609#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1144
1610msgid "C_reate"
1611msgstr "Съз_даване"
1612
1613#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1221
1614#, c-format
1615msgid "Failed to create the recorder: %s"
1616msgstr "Неуспех при създаване на запис: %s"
1617
1618#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1345
1619#, c-format
1620msgid "Could not remove temporary directory '%s': %s"
1621msgstr "Временната директория \"%s\" не може да бъде премахната: %s"
1622
1623#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1365
1624msgid "Create Audio CD"
1625msgstr "Създаване на аудио CD"
1626
1627#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1383
1628#, c-format
1629msgid "Create audio CD from '%s'?"
1630msgstr "Създаване на аудио CD „%s“?"
1631
1632#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1429
1633#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1447
1634#, c-format
1635msgid "Unable to build an audio track list."
1636msgstr "Неуспех при изграждането на списък с песни"
1637
1638#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1457
1639#, c-format
1640msgid "This playlist is too long to write to an audio CD."
1641msgstr "Този списък с песни е прекалено дълъг, за да бъде записан на диск."
1642
1643#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1593
1644#, c-format
1645msgid "This playlist is %s minutes long.  This exceeds the length of a standard audio CD.  If the destination medium is larger than a standard audio CD please insert it in the drive and try again."
1646msgstr "Този списък с песни е дълъг %s минути.  Това надвишава дължината на стандарте"
1647
1648#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1604
1649msgid "Playlist too long"
1650msgstr "Списъкът с песни е твърде дълъг"
1651
1652#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1644
1653msgid "Could not find temporary space!"
1654msgstr "Няма временно място!"
1655
1656#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1645
1657#, c-format
1658msgid "Could not find enough temporary space to convert audio tracks.  %s MB required."
1659msgstr "Не може да се намери достатъчно временно място за преобразуване на песните. Нужни са %s МБ."
1660
1661#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:1
1662msgid "Create audio CD from playlist?"
1663msgstr "Създаване на аудио CD от списък с песни?"
1664
1665#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:2
1666msgid "Options"
1667msgstr "Опции"
1668
1669#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:3
1670msgid "Progress"
1671msgstr "Прогрес на албума"
1672
1673#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:4
1674msgid "Write _speed:"
1675msgstr "Скорост на _запис"
1676
1677#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:5
1678msgid "Write disc _to:"
1679msgstr "Записване на диск _на"
1680
1681#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:6
1682msgid "_Make multiple copies"
1683msgstr "_Създаване на много копия"
1684
1685#: ../plugins/coherence/coherence.rb-plugin.in.h:1
1686msgid "Adds support for playing media from and sending media to DLNA/UPnP network devices, and enables Rhythmbox to be controlled by a DLNA/UPnP ControlPoint"
1687msgstr "Добавя поддръжка за изпълнение на носител от и изпращане на носител на DLNA/UPnP мрежови устройства и разрешава на Rhythmbox да бъде управляван от DLNA/UPnP контролна точка."
1688
1689#: ../plugins/coherence/coherence.rb-plugin.in.h:2
1690msgid "DLNA/UPnP sharing and control support"
1691msgstr "DLNA/UPnP споделяне и управление на поддръжката"
1692
1693#: ../plugins/daap/daap.rb-plugin.in.h:1
1694msgid "DAAP Music Sharing"
1695msgstr "DAAP споделяне на музика"
1696
1697#: ../plugins/daap/daap.rb-plugin.in.h:2
1698msgid "Share music and play shared music on your local network"
1699msgstr "Споделете музика и слушайте споделена музика във вашата локална мрежа"
1700
1701#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:1
1702msgid "<b>Sharing</b>"
1703msgstr "<b>Споделяне</b>"
1704
1705#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:2
1706msgid "Require _password:"
1707msgstr "Изисква се _парола;"
1708
1709#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:3
1710#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:82
1711msgid "Shared music _name:"
1712msgstr "Споделено музикално_име:"
1713
1714#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:4
1715msgid "_Share my music"
1716msgstr "_Споделяне на музиката Ви"
1717
1718#: ../plugins/daap/rb-daap-connection.c:543
1719msgid "Rhythmbox is not able to connect to iTunes 7 shares"
1720msgstr "Rhythmbox не може да се свърва със споделяния на iTunes 7"
1721
1722#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:55
1723msgid "Invalid share name"
1724msgstr "Невалидно име на дял"
1725
1726#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:74
1727#, c-format
1728msgid "The shared music name '%s' is already taken. Please choose another."
1729msgstr "Името на музикалния дял '%s' е вече заето.Моля изберете друго"
1730
1731#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:237
1732#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:280
1733msgid "mDNS service is not running"
1734msgstr "mDNS услугата не се изпълнява"
1735
1736#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:245
1737msgid "Browser already active"
1738msgstr "Браузърът е активен"
1739
1740#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:263
1741msgid "Unable to activate browser"
1742msgstr "Браузърът не може да се задейства"
1743
1744#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-browser-avahi.c:288
1745msgid "Browser is not active"
1746msgstr "Браузърът не е активен"
1747
1748#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:130
1749msgid "Could not create AvahiEntryGroup for publishing"
1750msgstr "Не може да се създаде AvahiEntryGroup за публикуване"
1751
1752#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:164
1753msgid "Could not add service"
1754msgstr "Неуспех при добавяне на услуга"
1755
1756#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:176
1757msgid "Could not commit service"
1758msgstr "Услугата не може да бъде подадена"
1759
1760#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:281
1761#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:301
1762msgid "The avahi mDNS service is not running"
1763msgstr "avahi mDNS услугата не се изпълнява"
1764
1765#: ../plugins/daap/rb-daap-mdns-publisher-avahi.c:310
1766msgid "The mDNS service is not published"
1767msgstr "mDNS услугата не е публикувана"
1768
1769#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:125
1770msgid "_Disconnect"
1771msgstr "_Прекъсване на връзката"
1772
1773#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:126
1774msgid "Disconnect from DAAP share"
1775msgstr "Прекъсване на връзката към споделения ресурс по DAAP"
1776
1777#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:128
1778msgid "Connect to _DAAP share..."
1779msgstr "Свързване към _DAAP споделяне..."
1780
1781#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:129
1782msgid "Connect to a new DAAP share"
1783msgstr "Свързване към ново DAAP споделяне"
1784
1785#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:660
1786msgid "New DAAP share"
1787msgstr "Ново DAAP споделяне"
1788
1789#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:660
1790msgid "Host:port of DAAP share:"
1791msgstr "Хост:порт на DAAP споделяне:"
1792
1793#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:882
1794msgid "DAAP Music Sharing Preferences"
1795msgstr "Настройки на DAAP споделяне на музика"
1796
1797#: ../plugins/daap/rb-daap-sharing.c:62
1798#, c-format
1799msgid "%s's Music"
1800msgstr "Музиката на %s"
1801
1802#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:360
1803#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:414
1804#, c-format
1805msgid "The music share '%s' requires a password to connect"
1806msgstr "Музикалния дял '%s'  изисква парола за достъп"
1807
1808#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:416
1809msgid "Password Required"
1810msgstr "Изисква се парола"
1811
1812#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:528
1813msgid "Connecting to music share"
1814msgstr "Свързване към споделена музика"
1815
1816#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:535
1817msgid "Retrieving songs from music share"
1818msgstr "Извличане на песни от споделена музика"
1819
1820#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:622
1821msgid "Could not connect to shared music"
1822msgstr "Неуспех при свързване към споделена музика"
1823
1824#: ../plugins/daap/rb-daap-src.c:495
1825#, c-format
1826msgid "Connection to %s:%d refused."
1827msgstr "Връзката до %s:%d отказана"
1828
1829#: ../plugins/fmradio/fmradio.rb-plugin.in.h:1
1830#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:203
1831msgid "FM Radio"
1832msgstr "FM радио"
1833
1834#: ../plugins/fmradio/fmradio.rb-plugin.in.h:2
1835msgid "Support for FM radio broadcasting services"
1836msgstr "Поддръжка услуги за излъчване на FM радио"
1837
1838#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:88
1839msgid "New FM R_adio Station"
1840msgstr "Нова FM р_адио станция"
1841
1842#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:89
1843msgid "Create a new FM Radio station"
1844msgstr "Създаване на нова FM радио станция"
1845
1846#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:347
1847msgid "New FM Radio Station"
1848msgstr "Нова FM радио станция"
1849
1850#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:348
1851msgid "Frequency of radio station"
1852msgstr "Честота на радио станцията"
1853
1854#: ../plugins/generic-player/generic-player.rb-plugin.in.h:1
1855msgid "Portable Players"
1856msgstr "Портативни плеъри"
1857
1858#: ../plugins/generic-player/generic-player.rb-plugin.in.h:2
1859msgid "Support for generic audio player devices (plus PSP and Nokia 770)"
1860msgstr "Поддръжка на аудио плеъри (плюс PSP и Nokia 770)"
1861
1862#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:96
1863#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1150
1864#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1193
1865msgid "New Playlist"
1866msgstr "Нов списък с песни"
1867
1868#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:97
1869msgid "Create a new playlist on this device"
1870msgstr "Създаване на нов списък с песни в това устройство"
1871
1872#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:99
1873msgid "Delete Playlist"
1874msgstr "Изтриване на списък с песни"
1875
1876#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:100
1877msgid "Delete this playlist"
1878msgstr "Изтриване на този списък с песни"
1879
1880#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:627
1881#, c-format
1882msgid "Importing (%d/%d)"
1883msgstr "Импортиране (%d/%d)"
1884
1885#: ../plugins/im-status/im-status.rb-plugin.in.h:1
1886msgid "IM Status"
1887msgstr "IM състояние"
1888
1889#: ../plugins/im-status/im-status.rb-plugin.in.h:2
1890msgid "Updates IM status according to the current song (works with Empathy & Gossip)"
1891msgstr "Обновява състоянието в програмата за внезапни съобщения, въз основа на текущата песен (работи с Empathy и Gossip)"
1892
1893#. Translators: do not translate %(artist)s or %(title)s, they are
1894#. string substitution markers (like %s) for the artist and title of
1895#. the current playing song.  They can be reordered if necessary.
1896#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:153
1897#, python-format
1898msgid "♫ %(artist)s - %(title)s ♫"
1899msgstr "♫ %(artist)s - %(title)s ♫"
1900
1901#. Translators: do not translate %(artist)s or %(album)s, they are
1902#. string substitution markers (like %s) for the artist and album name
1903#. of the current playing song.  They can be reordered if necessary.
1904#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:158
1905#, python-format
1906msgid "♫ %(artist)s - %(album)s ♫"
1907msgstr "♫ %(artist)s - %(album)s ♫"
1908
1909#. Translators: do not translate %(album)s, it is a string substitution
1910#. marker (like %s) for the album name of the current playing song.
1911#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:162
1912#, python-format
1913msgid "♫ %(album)s ♫"
1914msgstr "♫ %(album)s ♫"
1915
1916#. Translators: do not translate %(title)s, it is a string substitution
1917#. marker (like %s) for the title of the current playing song.
1918#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:166
1919#, python-format
1920msgid "♫ %(title)s ♫"
1921msgstr "♫ %(title)s ♫"
1922
1923#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:168
1924msgid "♫ Listening to music... ♫"
1925msgstr "♫ Слушане на музика... ♫"
1926
1927#: ../plugins/ipod/ipod.rb-plugin.in.h:1
1928msgid "Portable Players - iPod"
1929msgstr "Портативни плеъри - iPod"
1930
1931#: ../plugins/ipod/ipod.rb-plugin.in.h:2
1932msgid "Support for Apple iPod devices (show the content, play from device)"
1933msgstr "Поддръжка за Apple iPod устройства (показва съдържанието, изпълнение от устройството)"
1934
1935#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:1
1936msgid "<b>Content</b>"
1937msgstr "<b>Съдържание</b>"
1938
1939#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:2
1940msgid "<b>Information</b>"
1941msgstr "<b>Информация</b>"
1942
1943msgid "<b>System</b>"
1944msgstr "<b>Система</b>"
1945
1946#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:4
1947msgid "Advanced"
1948msgstr "Разширени"
1949
1950#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:6
1951msgid "Database Version:"
1952msgstr "Версия на база данни:"
1953
1954#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:7
1955msgid "Device Node:"
1956msgstr "Възел на устройство:"
1957
1958#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:8
1959msgid "Firmware Version:"
1960msgstr "Версия на софтуера:"
1961
1962#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:9
1963msgid "Model:"
1964msgstr "Модел:"
1965
1966#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:10
1967msgid "Mount Point:"
1968msgstr "Точка на монтиране:"
1969
1970#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:11
1971msgid "Number of Playlists:"
1972msgstr "Брой списъци с песни"
1973
1974#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:12
1975msgid "Number of Tracks:"
1976msgstr "Брой песни:"
1977
1978#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:13
1979msgid "Serial Number:"
1980msgstr "Сериен номер:"
1981
1982#. amount of disk space used on the iPod
1983#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:15
1984msgid "Volume Usage:"
1985msgstr "Заето място:"
1986
1987#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:16
1988msgid "iPod Name:"
1989msgstr "Име на iPod:"
1990
1991#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:17
1992msgid "iPod Properties"
1993msgstr "Свойства на iPod"
1994
1995#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:1
1996msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Do you want to initialize your iPod?</span>"
1997msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Искате ли да инициализирате вашия iPod?</span>"
1998
1999#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:2
2000msgid "Rhythmbox has detected a device that is probably an uninitialized or corrupted iPod. It must be initialized before Rhythmbox can use it, but this will destroy any song metadata already present. If you wish Rhythmbox to initialize the iPod, please fill in the information below. If the device is not an iPod, or you do not wish to initialize it, please click cancel."
2001msgstr "Rhythmbox откри устройство, което вероятно е не инициализиран или повреден iPod. Трябва да се инициализира преди Rhythmbox да може да го използва, но ще унищожи всички съществуващи мета данни. Ако искате Rhythmbox да инициализира iPod-а, моля попълнете формуляра по-долу. Ако устройството не е iPod или просто искате да го инициализирате, моля натиснете Отказ."
2002
2003#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:3
2004msgid "_Initialize"
2005msgstr "_Инициализиране"
2006
2007#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:4
2008msgid "_Model:"
2009msgstr "_Модел:"
2010
2011#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:5
2012#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:45
2013msgid "_Name:"
2014msgstr "_Име:"
2015
2016#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:6
2017msgid "iPod detected"
2018msgstr "Открит е iPod"
2019
2020#: ../plugins/ipod/rb-ipod-helpers.c:304
2021msgid "Unable to initialize new iPod"
2022msgstr "Не може да се инициализира нов iPod"
2023
2024#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:107
2025#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:116
2026#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:123
2027#: ../shell/rb-playlist-manager.c:184
2028msgid "_Rename"
2029msgstr "_Преименуване"
2030
2031#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:108
2032msgid "Rename iPod"
2033msgstr "Преименуване на iPod"
2034
2035#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:110
2036#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:188
2037#: ../sources/rb-podcast-source.c:317
2038msgid "_Properties"
2039msgstr "_Свойства"
2040
2041#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:111
2042msgid "Display iPod properties"
2043msgstr "Показване на свойства на iPod"
2044
2045#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:113
2046#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:175
2047msgid "_New Playlist"
2048msgstr "_Нов списък с песни"
2049
2050#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:114
2051msgid "Add new playlist to iPod"
2052msgstr "Добавяне на нов списък с песни в iPod"
2053
2054#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:117
2055#: ../shell/rb-playlist-manager.c:185
2056msgid "Rename playlist"
2057msgstr "Преименуване на списък с песни"
2058
2059#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:119
2060#: ../shell/rb-playlist-manager.c:187
2061msgid "_Delete"
2062msgstr "_Изтриване"
2063
2064#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:120
2065#: ../shell/rb-playlist-manager.c:188
2066msgid "Delete playlist"
2067msgstr "Изтриване на списък с песни"
2068
2069#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1212
2070#: ../sources/rb-podcast-source.c:843
2071msgid "Podcasts"
2072msgstr "Подкасти"
2073
2074#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1583
2075msgid "New playlist"
2076msgstr "Нов списък с песни"
2077
2078#. Translators: this is used to display the amount of storage space
2079#. * used and the total storage space on an iPod.
2080#.
2081#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1693
2082#, c-format
2083msgid "%s of %s"
2084msgstr "%s от %s"
2085
2086#: ../plugins/iradio/iradio.rb-plugin.in.h:1
2087msgid "Internet Radio"
2088msgstr "Интернет радио"
2089
2090#: ../plugins/iradio/iradio.rb-plugin.in.h:2
2091msgid "Support for broadcasting services transmitted via the Internet"
2092msgstr "Поддръжка на услуги за излъчване изпратени чрез интернет"
2093
2094#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:1
2095msgid "<b>Download</b>"
2096msgstr "<b>Изтегляне</b>"
2097
2098#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:2
2099msgid "Jamendo Preferences"
2100msgstr "Настройки на jamendo"
2101
2102#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:3
2103msgid "MP3 (200Kbps)"
2104msgstr "MP3 (200Kbps)"
2105
2106#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:4
2107msgid "Ogg Vorbis (300Kbps)"
2108msgstr "Ogg Vorbis (300Kbps)"
2109
2110#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:5
2111msgid "Visit Jamendo at "
2112msgstr "Посетете Jamendo на "
2113
2114#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:6
2115msgid "_Format:"
2116msgstr "_Формат:"
2117
2118#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:7
2119msgid "http://www.jamendo.com/"
2120msgstr "http://www.jamendo.com/"
2121
2122#. This text comes from http://www.jamendo.com/en/static/concept/ and was already translated in many languages. You should take a look on this site and check if you can't reuse it.
2123#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:2
2124msgid "     * A legal framework protecting the artists (thanks to the Creative Commons licenses)."
2125msgstr "     * Легална среда за защита на и изпълнителите (благодарение на лицензите Creative Commons)."
2126
2127#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:3
2128msgid ""
2129"     * An adaptive music recommendation system based on iRATE to help listeners discover new artists based on their tastes\n"
2130"       and on other criteria such as their location."
2131msgstr ""
2132"     * Адаптивна система за препоръки базирана на iRATE, за да помогне на слушателите да открият нови изпълнители според техните вкусове\n"
2133"       и други критерии като тяхното местоположение."
2134
2135#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:5
2136msgid "     * Free, simple and quick access to the music, for everyone."
2137msgstr "     * Безплатен, прост и бърз достъп до музиката."
2138
2139#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:6
2140msgid "     * The possibility of making direct donations to the artists."
2141msgstr "     * Възможност за директно даряване на изпълнителите."
2142
2143#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:7
2144msgid "     * The use of the latest Peer-to-Peer technologies"
2145msgstr "     * Помощта на най-новите Peer-to-Peer технологии"
2146
2147#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:8
2148msgid "<b>Jamendo</b>"
2149msgstr "<b>Jamendo</b>"
2150
2151#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:9
2152msgid "Jamendo is a new model for artists to promote, publish, and be paid for their music."
2153msgstr "Jamendo е нов модел за показване на изпълнители, публикуване и плащане за тяхната музика."
2154
2155#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:10
2156msgid "Jamendo is the only platform that joins together :"
2157msgstr "Jamendo е единствената платформа, която обединява :"
2158
2159#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:11
2160msgid ""
2161"Jamendo users can discover and share albums, but also review them or start a discussion on the forums.\n"
2162"Albums are democratically rated based on the visitors&#x2019; reviews.\n"
2163"If they fancy an artist they can support him by making a donation."
2164msgstr ""
2165"Потребителите на Jamendo могат да откриват и споделят албуми, но също да ги коментират или дискутират във форумите.\n"
2166"Албумите се оценяват въз основа на посетителите и коментарите.\n"
2167"Ако харесват изпълнителя, могат да го подкрепят като правят дарения."
2168
2169#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:14
2170msgid ""
2171"On Jamendo, the artists distribute their music under Creative Commons licenses.\n"
2172"In a nutshell, they allow you to download, remix and share their music freely.\n"
2173"It's a \"Some rights reserved\" agreement, perfectly suited for the new century."
2174msgstr ""
2175"В Jamendo, изпълнителите предоставят тяхната музика под лицензите\n"
2176"Creative Commons. В основата си, те могат да се изтеглят, преправят и\n"
2177"споделят свободно. Има споразумение тип \"Запазени са някои права\",\n"
2178"което е подходящо за новия век."
2179
2180#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:17
2181msgid ""
2182"These new rules make Jamendo able to use the new powerful means of digital distribution like\n"
2183"Peer-to-Peer networks such as BitTorrent or eMule to legally distribute albums at near-zero cost."
2184msgstr "Тези нови правила помагат на Jamendo да може да използва новите мощни средства за разпространение на дигитално съдържание като Peer-to-Peer мрежи, като BitTorrent или eMule за легално разпространение на албуми на почти никаква цена."
2185
2186#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:19
2187msgid "You can find more information at http://www.jamendo.com/"
2188msgstr "Можете да намерите повече информация на http://www.jamendo.com/"
2189
2190#: ../plugins/jamendo/jamendo.rb-plugin.in.h:1
2191msgid "Adds support to Rhythmbox for playing and downloading albums from Jamendo"
2192msgstr "Добавя поддръжка на Rhythmbox за изпълнение и изтегляне на албуми от jamendo"
2193
2194#: ../plugins/jamendo/jamendo.rb-plugin.in.h:2
2195#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSource.py:62
2196msgid "Jamendo"
2197msgstr "Jamendo"
2198
2199#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:75
2200#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:96
2201msgid "Stores"
2202msgstr "Магазини"
2203
2204#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:95
2205msgid "_Download Album"
2206msgstr "_Изтегляне на албум"
2207
2208#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:96
2209msgid "Download this album using BitTorrent"
2210msgstr "Изтегляне на този албум с помощта на BitTorrent"
2211
2212#. Add Button for Donate
2213#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:103
2214msgid "_Donate to Artist"
2215msgstr "_Дарение за изпълнителя"
2216
2217#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:104
2218msgid "Donate Money to this Artist"
2219msgstr "Даряване на пари на този изпълнител"
2220
2221msgid "Loading Jamendo catalog"
2222msgstr "Зареждане каталога на Jamendo"
2223
2224#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSource.py:303
2225#, python-format
2226msgid "Error looking up p2plink for album %s on jamendo.com"
2227msgstr "Грешка при търсене на p2plink за албума %s в jamendo.com"
2228
2229#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSource.py:327
2230#, python-format
2231msgid "Error looking up artist %s on jamendo.com"
2232msgstr "Грешка при търсене на изпълнителя %s в jamendo.com"
2233
2234#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:173
2235msgid "New Internet _Radio Station..."
2236msgstr "Нова интернет _радио станция..."
2237
2238#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:174
2239msgid "Create a new Internet Radio station"
2240msgstr "Създаване на нова интернет радиостанция"
2241
2242#. Translators: this is the toolbar button label for
2243#. New Internet Radio Station action.
2244#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:314
2245msgctxt "Radio"
2246msgid "New"
2247msgstr "Ново"
2248
2249#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:356
2250#: ../widgets/rb-entry-view.c:1506
2251#: ../widgets/rb-library-browser.c:142
2252#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:78
2253#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:104
2254msgid "Genre"
2255msgstr "Жанр"
2256
2257#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:452
2258msgid "Radio"
2259msgstr "Радио"
2260
2261#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:591
2262#, c-format
2263msgid "%d station"
2264msgid_plural "%d stations"
2265msgstr[0] "%d станция"
2266msgstr[1] "%d станции"
2267
2268#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1004
2269#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:405
2270msgid "New Internet Radio Station"
2271msgstr "Нова интернет радиостанция"
2272
2273#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1004
2274msgid "URL of internet radio station:"
2275msgstr "Адрес на интернет радио станция:"
2276
2277#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:401
2278#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:212
2279#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:368
2280#: ../widgets/rb-song-info.c:986
2281#, c-format
2282msgid "%s Properties"
2283msgstr "Свойства на %s"
2284
2285#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:493
2286#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:481
2287#: ../widgets/rb-entry-view.c:1070
2288#: ../widgets/rb-song-info.c:1050
2289#, c-format
2290msgid "%lu kbps"
2291msgstr "%lu Кбита/сек"
2292
2293#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:584
2294msgid "Unable to change station property"
2295msgstr "Не може да смени собственост на станция"
2296
2297#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:584
2298#, c-format
2299msgid "Unable to change station URI to %s, as that station already exists"
2300msgstr "Не може да се промени адрес на станция на %s, защото станцията вече съществува"
2301
2302#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:5
2303msgid "L_ocation:"
2304msgstr "Mе_стоположение:"
2305
2306#: ../plugins/lirc/lirc.rb-plugin.in.h:1
2307msgid "Control Rhythmbox using an infrared remote control"
2308msgstr "Управление на Rhythmbox чрез дистанционно с инфрачервени лъчи"
2309
2310#: ../plugins/lirc/lirc.rb-plugin.in.h:2
2311msgid "LIRC "
2312msgstr "LIRC "
2313
2314#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:166
2315#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:168
2316#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:177
2317msgid "No lyrics found"
2318msgstr "Не са намерени текстове"
2319
2320#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:211
2321msgid "_Save"
2322msgstr "_Запазване"
2323
2324#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:216
2325#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:229
2326#: ../shell/rb-shell.c:391
2327msgid "_Edit"
2328msgstr "_Редактиране"
2329
2330#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:231
2331msgid "_Search again"
2332msgstr "_Повторно търсене"
2333
2334#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:249
2335#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:315
2336msgid "Lyrics"
2337msgstr "Текст"
2338
2339#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:289
2340msgid "Searching for lyrics..."
2341msgstr "Търсене на текст..."
2342
2343#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:325
2344msgid "Song L_yrics"
2345msgstr "_Текст на песен"
2346
2347#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:326
2348msgid "Display lyrics for the playing song"
2349msgstr "Показване на текста на изпълняващата се песен"
2350
2351#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsConfigureDialog.py:106
2352msgid "Choose lyrics folder..."
2353msgstr "Избиране на папка с текстове..."
2354
2355#: ../plugins/lyrics/lyrics.rb-plugin.in.h:1
2356msgid "Fetch song lyrics from the Internet"
2357msgstr "Изтегляне на текстове от интернет"
2358
2359#: ../plugins/lyrics/lyrics.rb-plugin.in.h:2
2360msgid "Song Lyrics"
2361msgstr "Текст на песен"
2362
2363#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:1
2364msgid "<b>Lyrics Folder</b>"
2365msgstr "<b>Папка с текст</b>"
2366
2367#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:2
2368msgid "<b>Search engines</b>"
2369msgstr "<b>Търсачки</b>"
2370
2371#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:3
2372msgid "Browse..."
2373msgstr "Преглед..."
2374
2375#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:4
2376msgid "Lyrics Plugin Preferences"
2377msgstr "Настройки на приставката за текстове"
2378
2379#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:1
2380msgid "     * Founder/owner runs it -- support a small business"
2381msgstr "     * Откривателя/притежателя го изпълнява -- поддържа малък бизнес"
2382
2383#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:3
2384#, no-c-format
2385msgid "    * 50% of payment goes to artist (makes buyer feel good: they're helping the world)"
2386msgstr "    * 50% от парите отиват при изпълнителя (кара купувачът да се чувства добре: те помагат на света)"
2387
2388#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:4
2389msgid "    * All albums and artists hand-picked"
2390msgstr "    * Нсички албуми и изпълнители са подбрани"
2391
2392#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:5
2393msgid "    * Downloads and CDs are both available (no other site on the internet sells both)"
2394msgstr "    * Налични са изтегляния и компакт дискове (никой друг сайт в интернет не продава и двете)"
2395
2396#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:6
2397msgid "    * Extensive biographical info about each musician, and artist photo -- feel a strong connection to the artist"
2398msgstr "    * Разширена биографична информация за всеки музикант и снимка на всеки изпълнител -- почувствайте силна връзка с изпълнителя"
2399
2400#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:7
2401msgid "    * Free listening of all songs"
2402msgstr "    * Свободно слушане на всички песни"
2403
2404#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:8
2405msgid "    * Full color, high quality cover art PDF available for most albums - easy to print"
2406msgstr "    * Пълни цветове, високо качество на обложките за повечето албуми в PDF формат - лесно разпечатване"
2407
2408#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:9
2409msgid "    * Low pressure environment - nothing flashing, no audio ads while listening to albums"
2410msgstr "    * Околна среда с ниско налягане - нищо мигащо, без аудио реклами докато слушатое албуми"
2411
2412#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:10
2413msgid "    * Music selection is unique to Magnatune, unlike most on-line stores that have more-or-less the same (gigantic) selection\n"
2414msgstr "    * Избирането на музика в Magnatune е уникално, различно от повечето онлайн магазини, които имат повече или по-малко (грамаден) избор\n"
2415
2416#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:12
2417msgid "    * No copy protection on the music (DRM) which allows playing music on any device (unlike iTunes/MSN/etc)"
2418msgstr "    * Без защита от копиране на музиката (DRM), което позволява да я слушате на всяко устройство (различно от iTunes/MSN/и т.н.)"
2419
2420#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:13
2421msgid "    * No need to \"register\" to listen or buy"
2422msgstr "    * Не е нужно да се \"регистрирате\", за да слушате или купувате"
2423
2424#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:14
2425msgid "    * Not part of the \"evil\" major label machine - for those that hate the music biz and want to help topple it"
2426msgstr "    * Без частта със \"зла\" основна машина за етикети - за тези, които мразят музиката да бръмчи и искат да помогнат да се засили"
2427
2428#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:15
2429msgid "    * Not venture-capital backed big business"
2430msgstr "    * Не е основна опечена работа"
2431
2432#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:16
2433msgid "    * Our genres are hard to find in record stores and not on radio (though do appear on college radio)"
2434msgstr "    * Нашите жанрове за трудни за намиране в магазините и не се излъчват по радиото (появяват се в училищните радио станции)"
2435
2436#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:17
2437msgid "    * Perfect quality downloads (CD copy) are available when you download (not inferior quality sound)"
2438msgstr "    * Достъпни са изтегляния с идеално качество (CD копия), когато изтегляте (не влошено качество на звука)"
2439
2440#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:18
2441msgid "    * Radio stations and \"genre mix\" playlists allow background listening - can do work while listening to our music"
2442msgstr "    * Радио станции и списъци с песни със \"смесени жанрове\" позволяват слушане във фонов режим - можете да работите докато слушате музика"
2443
2444#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:19
2445msgid "    * Smaller selection means easier to find good music"
2446msgstr "    * По-малка секция означава по-лесно да намерите подходяща музика"
2447
2448#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:20
2449msgid "    * Variable pricing scheme means you can pay as little as $5 for an album if you choose"
2450msgstr "    * Разнообразни схеми на цени за плащане най-малко по 5 долара за албум по ваш избор"
2451
2452#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:21
2453msgid "    * Very simple user interface, quick to play music"
2454msgstr "    * Много прост потребителски интерфейс, бърз за слушане на музика"
2455
2456#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:22
2457msgid "    * Wide variety of genres, can fit any mood"
2458msgstr "    * Широк избор от жанрове, може да задоволи всяко настроение"
2459
2460#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:23
2461msgid "<b>Magnatune online music store</b>"
2462msgstr "<b>Magnatune онлайн музикален магазин</b>"
2463
2464#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:24
2465msgid "Magnatune is an online record label that is not evil. Some of their key attributes are:\n"
2466msgstr "Magnatune е онлайн записващо студио, което не е с лоши намерения. Някои от техните ключови преимущества:\n"
2467
2468#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:1
2469#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:1
2470msgid "$10 US (better than average)"
2471msgstr "$10 US (повече от средно)"
2472
2473#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:2
2474#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:2
2475msgid "$11 US"
2476msgstr "$11 US"
2477
2478#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:3
2479#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:3
2480msgid "$12 US (generous)"
2481msgstr "$12 US (щедро)"
2482
2483#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:4
2484#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:4
2485msgid "$13 US"
2486msgstr "$13 US"
2487
2488#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:5
2489#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:5
2490msgid "$14 US"
2491msgstr "$14 US"
2492
2493#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:6
2494#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:6
2495msgid "$15 US (VERY generous!)"
2496msgstr "$15 US (МНОГО щедро!)"
2497
2498#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:7
2499#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:7
2500msgid "$16 US"
2501msgstr "$16 US"
2502
2503#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:8
2504#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:8
2505msgid "$17 US"
2506msgstr "$17 US"
2507
2508#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:9
2509#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:9
2510msgid "$18 US (We love you!)"
2511msgstr "$18 US (Обичаме ви!)"
2512
2513#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:10
2514#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:10
2515msgid "$5 US"
2516msgstr "$5 US"
2517
2518#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:11
2519#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:11
2520msgid "$6 US"
2521msgstr "$6 US"
2522
2523#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:12
2524#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:12
2525msgid "$7 US"
2526msgstr "$7 US"
2527
2528#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:13
2529#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:13
2530msgid "$8 US (typical)"
2531msgstr "$8 US (стандартно)"
2532
2533#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:14
2534#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:14
2535msgid "$9 US"
2536msgstr "$9 US"
2537
2538#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:15
2539#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:15
2540msgid "128K MP3"
2541msgstr "128K MP3"
2542
2543#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:16
2544msgid "<span weight=\"bold\" foreground=\"red\">Your credit card is past the expiration date listed.</span>"
2545msgstr "<span weight=\"bold\" foreground=\"red\">Вашата кредитна карта е преминала посочената дата на изтичане.</span>"
2546
2547#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:17
2548#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:16
2549msgid "April (04)"
2550msgstr "Април (04)"
2551
2552#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:18
2553#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:18
2554msgid "August (08)"
2555msgstr "Август (08)"
2556
2557#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:19
2558msgid "C_redit Card:"
2559msgstr "К_редитна карта:"
2560
2561#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:20
2562#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:21
2563msgid "December (12)"
2564msgstr "Декември (12)"
2565
2566#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:21
2567msgid "Default _amount to pay:"
2568msgstr "Начална _стойност за плащане:"
2569
2570#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:22
2571msgid "Expiry:"
2572msgstr "Изтича на:"
2573
2574#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:23
2575#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:24
2576msgid "FLAC"
2577msgstr "FLAC"
2578
2579#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:24
2580#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:25
2581msgid "February (02)"
2582msgstr "Февруари (02)"
2583
2584#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:25
2585msgid "Find out about Magnatune at "
2586msgstr "Разберете за Magnatune на "
2587
2588#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:26
2589#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:28
2590msgid "January (01)"
2591msgstr "Януари (01)"
2592
2593#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:27
2594#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:29
2595msgid "July (07)"
2596msgstr "Юли (07)"
2597
2598#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:28
2599#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:30
2600msgid "June (06)"
2601msgstr "Юни (06)"
2602
2603#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:29
2604msgid "Magnatune Information"
2605msgstr "Информация за Magnatune"
2606
2607#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:30
2608msgid "Magnatune Preferences"
2609msgstr "Настройки на Magnatune"
2610
2611#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:31
2612#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:31
2613msgid "March (03)"
2614msgstr "Март (03)"
2615
2616#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:32
2617#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:32
2618msgid "May (05)"
2619msgstr "Май (05)"
2620
2621#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:33
2622#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:33
2623msgid "November (11)"
2624msgstr "Ноември (11)"
2625
2626#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:34
2627#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:34
2628msgid "October (10)"
2629msgstr "Октомври (10)"
2630
2631#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:35
2632#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:35
2633msgid "Ogg Vorbis"
2634msgstr "Ogg Vorbis"
2635
2636#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:36
2637msgid "Preferred audio _format:"
2638msgstr "Предпочитан аудио _формат:"
2639
2640#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:37
2641msgid "Redownload purchased music at "
2642msgstr "Повторно изтегляне на закупена музика от "
2643
2644#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:38
2645msgid "Remember my credit card details"
2646msgstr "Запомни моите данни на кредитната карта"
2647
2648#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:39
2649#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:37
2650msgid "September (09)"
2651msgstr "Септември (09)"
2652
2653#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:40
2654#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:38
2655msgid "VBR MP3"
2656msgstr "VBR MP3"
2657
2658#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:41
2659msgid "Visit Magnatune at "
2660msgstr "Посетете Magnatune на "
2661
2662#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:42
2663#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:39
2664msgid "WAV"
2665msgstr "WAV"
2666
2667#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:43
2668msgid "_Email:"
2669msgstr "_Ел. поща:"
2670
2671#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:44
2672msgid "_Month:"
2673msgstr "_Месец:"
2674
2675#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:47
2676msgid "http://www.magnatune.com/"
2677msgstr "http://www.magnatune.com/"
2678
2679#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:48
2680msgid "http://www.magnatune.com/info/"
2681msgstr "http://www.magnatune.com/info/"
2682
2683#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:49
2684msgid "http://www.magnatune.com/info/redownload"
2685msgstr "http://www.magnatune.com/info/redownload"
2686
2687#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:17
2688msgid "Audio _format:"
2689msgstr "Аудио _формат:"
2690
2691#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:19
2692msgid "C_redit Card number:"
2693msgstr "Номер на к_редитна карта:"
2694
2695#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:20
2696msgid "Credit Card"
2697msgstr "Кредитна карта"
2698
2699#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:22
2700msgid "Expiry _month:"
2701msgstr "Месец на _изтичане:"
2702
2703#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:23
2704msgid "Expiry _year (last two digits):"
2705msgstr "Година на _изтичане (последните две цифри):"
2706
2707#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:26
2708msgid "Gift Card"
2709msgstr "Карта с подаръци"
2710
2711#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:27
2712msgid "Gift card number:"
2713msgstr "Номер на карта с подаръци:"
2714
2715#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:36
2716msgid "Purchase Magnatune Tracks"
2717msgstr "Закупуване на песни от Magnatune"
2718
2719#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:40
2720msgid "_Amount to pay (US Dollars):"
2721msgstr "_Стойност за плащане (Американски долари):"
2722
2723#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:41
2724msgid "_Email address:"
2725msgstr "_Имейл адрес:"
2726
2727#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:42
2728msgid "_Name (as printed on card):"
2729msgstr "_Име (както е на картата):"
2730
2731#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:43
2732msgid "_Purchase"
2733msgstr "_Купуване"
2734
2735#: ../plugins/magnatune/magnatune-purchase.ui.h:44
2736msgid "_Remember my credit card details"
2737msgstr "_Запомни моите данни за кредитната карта"
2738
2739#: ../plugins/magnatune/magnatune.rb-plugin.in.h:1
2740msgid "Adds support to Rhythmbox for playing and purchasing from the Magnatune online music store"
2741msgstr "Добавя поддръжка на Rhythmbox за изпълнение и пазаруване от онлайн музикалния магазин Magnatune"
2742
2743#: ../plugins/magnatune/magnatune.rb-plugin.in.h:2
2744msgid "Magnatune Store"
2745msgstr "Магазин Magnatune"
2746
2747#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:74
2748msgid "Magnatune"
2749msgstr "Magnatune"
2750
2751#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:121
2752msgid "Loading Magnatune catalog"
2753msgstr "Зареждане каталога на Magnatune"
2754
2755#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:124
2756msgid "Downloading Magnatune Album(s)"
2757msgstr "Изтегляне на Magnatune албум(и)"
2758
2759#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:231
2760msgid "Couldn't purchase album"
2761msgstr "Не можа да купи албумът"
2762
2763#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:232
2764msgid "You must have a library location set to purchase an album."
2765msgstr "Трябва да имате местоположение на библиотека, за да купите албум."
2766
2767#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:255
2768#, python-format
2769msgid "Would you like to purchase the album <i>%(album)s</i> by '%(artist)s'?"
2770msgstr "Искате ли да купите албумът <i>%(album)s</i> от '%(artist)s'?"
2771
2772#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:372
2773msgid "Unable to load catalog"
2774msgstr "Не може да се зареди каталога"
2775
2776#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:373
2777msgid "Rhythmbox could not understand the Magnatune catalog, please file a bug."
2778msgstr "Rhythmbox не може да разбере каталога на Magnatune, моля докладвайте грешка."
2779
2780#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:459
2781msgid "Authorizing Purchase"
2782msgstr "Разрешени покупки"
2783
2784#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:460
2785msgid "Authorizing purchase with the Magnatune server. Please wait..."
2786msgstr "Разрешаване на покупки със сървъра на Magnatune. Моля, изчакайте..."
2787
2788#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:507
2789#, python-format
2790msgid ""
2791"An error occurred while trying to purchase the album.\n"
2792"The Magnatune server returned:\n"
2793"%s"
2794msgstr ""
2795"Възникна грешка при купуване на албум.\n"
2796"Сървърът на Magnatune върна:\n"
2797"%s"
2798
2799#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:510
2800#: ../widgets/rb-entry-view.c:1630
2801msgid "Error"
2802msgstr "Грешка"
2803
2804#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:511
2805#, python-format
2806msgid ""
2807"An error occurred while trying to purchase the album.\n"
2808"The error text is:\n"
2809"%s"
2810msgstr ""
2811"Възникна грешка при опит за купуване на албума.\n"
2812"Текстът на грешката е:\n"
2813"%s"
2814
2815#. Add the popup menu actions
2816#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:122
2817msgid "Purchase Album"
2818msgstr "Купуване на албум"
2819
2820#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:123
2821msgid "Purchase this album from Magnatune"
2822msgstr "Купуване на този албум от Magnatune"
2823
2824#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:128
2825msgid "Purchase Physical CD"
2826msgstr "Купуване на физически компакт диск"
2827
2828#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:129
2829msgid "Purchase a physical CD from Magnatune"
2830msgstr "Купуване на физически компакт диск от Magnatune"
2831
2832#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:133
2833msgid "Artist Information"
2834msgstr "Информация за изпълнителя"
2835
2836#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:134
2837msgid "Get information about this artist"
2838msgstr "Получете информация за този изпълнител"
2839
2840#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:138
2841msgid "Cancel Downloads"
2842msgstr "Отказване на изтеглянията"
2843
2844#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:139
2845msgid "Stop downloading purchased albums"
2846msgstr "Спиране на изтегляне на купените албуми"
2847
2848#: ../plugins/mmkeys/mmkeys.rb-plugin.in.h:1
2849msgid "Control Rhythmbox using key shortcuts"
2850msgstr "Управляване на Rhythmbox с помощта на бързи клавиши"
2851
2852#: ../plugins/mmkeys/mmkeys.rb-plugin.in.h:2
2853msgid "Media Player Keys"
2854msgstr "Клавиши за мултимедия"
2855
2856#: ../plugins/mtpdevice/mtpdevice.rb-plugin.in.h:1
2857msgid "Portable Players - MTP"
2858msgstr "Портативни плеъри - MTP"
2859
2860#: ../plugins/mtpdevice/mtpdevice.rb-plugin.in.h:2
2861msgid "Support for MTP devices (show the content, transfer, play from device)"
2862msgstr "Поддръжка за MTP устройства (показване на съдържанието, прехвърляне, слушане от устройството)"
2863
2864#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-gst-src.c:174
2865#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-gst-src.c:216
2866#, c-format
2867msgid "Unable to copy file from MTP device: %s"
2868msgstr "Не може да се копира файл от MTP устройство: %s"
2869
2870#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-gst-src.c:190
2871#, c-format
2872msgid "Not enough space in %s"
2873msgstr "Няма достатъчно място в %s"
2874
2875#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-gst-src.c:202
2876#, c-format
2877msgid "Unable to open temporary file: %s"
2878msgstr "Не може да се отвори временен файл: %s"
2879
2880#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:120
2881#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:165
2882msgid "_Eject"
2883msgstr "_Изкарване"
2884
2885#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:121
2886msgid "Eject MTP-device"
2887msgstr "Изваждане на MTP устройство"
2888
2889#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:124
2890msgid "Rename MTP-device"
2891msgstr "Преименуване на MTP устройство"
2892
2893#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:145
2894msgid "Media player device error"
2895msgstr "Грешка на медиен плеър"
2896
2897#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:733
2898msgid "Digital Audio Player"
2899msgstr "Дигитален аудио плеър"
2900
2901#: ../plugins/power-manager/power-manager.rb-plugin.in.h:1
2902msgid "Inhibit Power Manager from suspending the machine while playing"
2903msgstr "Забраняване на 'Управление на електрозахранване' да приспи компютъра, докато се слуша музика"
2904
2905#: ../plugins/power-manager/power-manager.rb-plugin.in.h:2
2906msgid "Power Manager"
2907msgstr "Управление на електрозахранването"
2908
2909#: ../plugins/power-manager/rb-power-manager-plugin.c:208
2910msgid "Playing"
2911msgstr "Изпълнение"
2912
2913#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:75
2914msgid "_Python Console"
2915msgstr "_Конзола на Python"
2916
2917#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:76
2918msgid "Show Rhythmbox's python console"
2919msgstr "Показване на конзолата на Rhythmbox за Python"
2920
2921#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:81
2922msgid "Python Debugger"
2923msgstr "Изчистване на грешки на Питон"
2924
2925#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:82
2926msgid "Enable remote python debugging with rpdb2"
2927msgstr "Включване на отдалеченото изчистване на грешки на Python с rpdb2"
2928
2929#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:119
2930msgid "You can access the main window through the 'shell' variable :"
2931msgstr "Можете да достъпите основния прозорец чрез променливата на „обвивката“:"
2932
2933#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:133
2934msgid "After you press OK, Rhythmbox will wait until you connect to it with winpdb or rpdb2. If you have not set a debugger password in GConf, it will use the default password ('rhythmbox')."
2935msgstr "След като натиснете OK, Rhythmbox ще изчака докато се свържете с winpdb или rpdb2. Ако не сте сте задали парола на програма за изчистване на грешки в GConf, ще се използва паролата по подразбиране ('rhythmbox')."
2936
2937#. ex:noet:ts=8:
2938#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.rb-plugin.in.h:1
2939msgid "Interactive python console"
2940msgstr "Интерактивна конзола на Python"
2941
2942#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.rb-plugin.in.h:2
2943msgid "Python Console"
2944msgstr "Конзола на Python"
2945
2946#: ../plugins/sample-python/sample-python.py:14
2947msgid "Python Source"
2948msgstr "Изходен код на Python"
2949
2950#: ../plugins/sample-python/sample-python.rb-plugin.in.h:1
2951msgid "A sample plugin in Python with no features"
2952msgstr "Пробна приставка в Python без функции"
2953
2954#: ../plugins/sample-python/sample-python.rb-plugin.in.h:2
2955msgid "Python Sample Plugin"
2956msgstr "Пробна приставка на Python"
2957
2958#: ../plugins/sample/rb-sample-plugin.c:123
2959#: ../plugins/sample/rb-sample-plugin.c:130
2960#: ../plugins/sample/sample.rb-plugin.in.h:2
2961msgid "Sample Plugin"
2962msgstr "Примерна приставка"
2963
2964#: ../plugins/sample/sample.rb-plugin.in.h:1
2965msgid "A sample plugin in C with no features"
2966msgstr "Пробна приставка в C без функции"
2967
2968#: ../plugins/sample-vala/sample-vala.rb-plugin.in.h:1
2969msgid "A sample plugin in Vala with no features"
2970msgstr "Пробна приставка във Vala без функции"
2971
2972#: ../plugins/sample-vala/sample-vala.rb-plugin.in.h:2
2973msgid "Vala Sample Plugin"
2974msgstr "Пробна приставка Vala"
2975
2976#: ../plugins/status-icon/eggtrayicon.c:133
2977msgid "Orientation"
2978msgstr "Ориентация"
2979
2980#: ../plugins/status-icon/eggtrayicon.c:134
2981msgid "The orientation of the tray."
2982msgstr "Ориентация на контейнера"
2983
2984#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:142
2985msgid "_Close"
2986msgstr "_Затваряне"
2987
2988#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:143
2989msgid "Hide the music player window"
2990msgstr "Скриване на главния прозорец"
2991
2992#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:149
2993msgid "_Show Music Player"
2994msgstr "_Показване на главния прозорец"
2995
2996#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:150
2997msgid "Choose music to play"
2998msgstr "Изберете музика за слушане"
2999
3000#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:152
3001msgid "Show N_otifications"
3002msgstr "Показване на известия"
3003
3004#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:153
3005msgid "Show notifications of song changes and other events"
3006msgstr "Показване на уведомявания за промени по песните и други събития"
3007
3008#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:427
3009msgid "Next"
3010msgstr "Напред"
3011
3012#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:578
3013#: ../remote/dbus/rb-client.c:454
3014#: ../remote/dbus/rb-client.c:480
3015msgid "Not playing"
3016msgstr "Нищо не се изпълнява"
3017
3018#. Translators: the %s is the elapsed and total time
3019#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:581
3020#, c-format
3021msgid "Paused, %s"
3022msgstr "На пауза, %s"
3023
3024#. Translators: by Artist
3025#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:670
3026#, c-format
3027msgid "by <i>%s</i>"
3028msgstr "от <i>%s</i>"
3029
3030#. Translators: from Album
3031#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:691
3032#, c-format
3033msgid "from <i>%s</i>"
3034msgstr "от <i>%s</i>"
3035
3036#: ../plugins/status-icon/status-icon.rb-plugin.in.h:1
3037msgid "Status Icon"
3038msgstr "Икона за състояние"
3039
3040#: ../plugins/status-icon/status-icon.rb-plugin.in.h:2
3041msgid "Status icon and notification popups"
3042msgstr "Икона за състояние и известяващи изскачащи прозорци"
3043
3044#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:1
3045msgid "Always shown"
3046msgstr "Да се показва винаги"
3047
3048#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:2
3049msgid "Always visible"
3050msgstr "Винаги видим"
3051
3052#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:3
3053msgid "Change song"
3054msgstr "Смяна на песен"
3055
3056#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:4
3057msgid "Change volume"
3058msgstr "Смяна на силата на звука"
3059
3060#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:5
3061msgid "Never shown"
3062msgstr "Да не се показва никога"
3063
3064#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:6
3065msgid "Never visible"
3066msgstr "Никога видим"
3067
3068#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:7
3069msgid "Owns the main window"
3070msgstr "Притежава главния прозорец"
3071
3072#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:8
3073msgid "Shown when the main window is hidden"
3074msgstr "Показва се, когато главния прозорец е скрит"
3075
3076#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:9
3077msgid "Status icon preferences"
3078msgstr "Настройки на икона за състояние"
3079
3080#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:10
3081msgid "Visible with notifications"
3082msgstr "Видим с известия"
3083
3084#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:11
3085msgid "_Mouse wheel:"
3086msgstr "_Колелце на мишката:"
3087
3088#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:12
3089msgid "_Notifications:"
3090msgstr "_Известия:"
3091
3092#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:13
3093msgid "_Status icon:"
3094msgstr "_Икона за състояние:"
3095
3096#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:229
3097msgid "_Visualization"
3098msgstr "_Визуализация"
3099
3100#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:230
3101msgid "Start or stop visualization"
3102msgstr "Стартиран"
3103
3104#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:236
3105msgid "Small"
3106msgstr "Малка"
3107
3108#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:237
3109msgid "Normal"
3110msgstr "Нормална"
3111
3112#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:238
3113msgid "Large"
3114msgstr "Голяма"
3115
3116#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:239
3117msgid "Extra Large"
3118msgstr "Извънредно голям"
3119
3120#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:243
3121msgid "Embedded"
3122msgstr "Вградена"
3123
3124#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:244
3125msgid "Fullscreen"
3126msgstr "Цял екран"
3127
3128#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:245
3129msgid "Desktop"
3130msgstr "Работен плот"
3131
3132#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:246
3133msgid "Window"
3134msgstr "Прозорец"
3135
3136#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:726
3137#, c-format
3138msgid "Unable to start video output"
3139msgstr "Не може да започне видео изход"
3140
3141#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:761
3142#, c-format
3143msgid "Failed to link new visual effect into the GStreamer pipeline"
3144msgstr "Неуспех са свързване на нов визуален ефект в GStramer"
3145
3146#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:809
3147msgid "Unable to start visualization"
3148msgstr "Не може да стартира визуализация"
3149
3150#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1390
3151msgid "Enable visual effects?"
3152msgstr "Включите на визуални ефекти?"
3153
3154#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1392
3155msgid ""
3156"It seems you are running Rhythmbox remotely.\n"
3157"Are you sure you want to enable the visual effects?"
3158msgstr ""
3159"Изглежда изпълнявате Rhythmbox отдалечено.\n"
3160"Сигурни ли сте, че искате да включите визуалните ефекти?"
3161
3162#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1722
3163msgid "Music Player Visualization"
3164msgstr "Визуализация на музикален плеър"
3165
3166#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:1
3167msgid "Disable"
3168msgstr "Изключване"
3169
3170#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:2
3171msgid "Mode:"
3172msgstr "Режим:"
3173
3174#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:3
3175msgid "Quality:"
3176msgstr "Качество:"
3177
3178#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:4
3179msgid "Screen:"
3180msgstr "Екран:"
3181
3182#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:5
3183msgid "Visualization:"
3184msgstr "Визуализация:"
3185
3186#: ../plugins/visualizer/visualizer.rb-plugin.in.h:1
3187msgid "Displays visualizations"
3188msgstr "Показва визуализациите"
3189
3190#: ../plugins/visualizer/visualizer.rb-plugin.in.h:2
3191msgid "Visualization"
3192msgstr "Визуализация"
3193
3194#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:811
3195msgid "Error creating podcast download directory"
3196msgstr "Грешка при създаване на папка за изтегляне на подкаст"
3197
3198#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:812
3199#, c-format
3200msgid "Unable to create the download directory for %s: %s"
3201msgstr "Не може да се създаде папка за изтегляне на %s: %s"
3202
3203#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:938
3204msgid "Invalid URL"
3205msgstr "Невалиден адрес"
3206
3207#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:939
3208#, c-format
3209msgid "The URL \"%s\" is not valid, please check it."
3210msgstr "Адресът \"%s\" не е валиден. Проверете го."
3211
3212#. added as something else, probably iradio
3213#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:949
3214msgid "URL already added"
3215msgstr "Адресът вече е добавен"
3216
3217#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:950
3218#, c-format
3219msgid "The URL \"%s\" has already been added as a radio station. If this is a podcast feed, please remove the radio station."
3220msgstr "Адресът „%s“ вече е добавен като радиостанция. Ако това е емисия на подкаст, изтрийте радиостанцията."
3221
3222#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1018
3223#, c-format
3224msgid "The URL '%s' does not appear to be a podcast feed. It may be the wrong URL, or the feed may be broken. Would you like Rhythmbox to attempt to use it anyway?"
3225msgstr "Адресът '%s' изглежда, че не е източник на подкаст. Може адресът да е погрешен или пък може да е правилен, но подкастът да е счупен. Искате ли Rhythmbox да го използва въпреки това?"
3226
3227#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1129
3228msgid "Podcast"
3229msgstr "Подкаст"
3230
3231#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:2053
3232#, c-format
3233msgid "There was a problem adding this podcast: %s.  Please verify the URL: %s"
3234msgstr "Имаше проблем при добавянето на този подкаст: %s. Моля, проверете адреса: %s"
3235
3236#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:183
3237#, c-format
3238msgid "Unable to check file type: %s"
3239msgstr "Не може да се провери типът на файла: %s"
3240
3241#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:202
3242#, c-format
3243msgid "Unexpected file type: %s"
3244msgstr "Неочакван тип файл: %s"
3245
3246#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:225
3247#, c-format
3248msgid "Unable to parse the feed contents"
3249msgstr "Не може да се анализира съдържанието на емисията"
3250
3251#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:239
3252#, c-format
3253msgid "The feed does not contain any downloadable items"
3254msgstr "Емисията не съдържа никакви елементи за изтегляне"
3255
3256#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:431
3257msgid "Not Downloaded"
3258msgstr "Не е изтеглено"
3259
3260#: ../remote/dbus/rb-client.c:82
3261msgid "Don't start a new instance of Rhythmbox"
3262msgstr "Да не се стартира нов процес на Rhythmbox"
3263
3264#: ../remote/dbus/rb-client.c:83
3265#: ../shell/main.c:118
3266msgid "Quit Rhythmbox"
3267msgstr "Напускане на Rhythmbox"
3268
3269#: ../remote/dbus/rb-client.c:85
3270msgid "Don't present an existing Rhythmbox window"
3271msgstr "Да не се показва съществуващ прозорец на Rhythmbox"
3272
3273#: ../remote/dbus/rb-client.c:86
3274msgid "Hide the Rhythmbox window"
3275msgstr "Скриване на прозореца на Rhythmbox"
3276
3277#: ../remote/dbus/rb-client.c:88
3278msgid "Jump to next song"
3279msgstr "Отиване на следващата песен"
3280
3281#: ../remote/dbus/rb-client.c:89
3282msgid "Jump to previous song"
3283msgstr "Отиване на предишната песен"
3284
3285#: ../remote/dbus/rb-client.c:91
3286msgid "Show notification of the playing song"
3287msgstr "Показване на известяване за изпълняваната песен"
3288
3289#: ../remote/dbus/rb-client.c:93
3290msgid "Resume playback if currently paused"
3291msgstr "Продължаване на изпълнението, ако в момента е пауза"
3292
3293#: ../remote/dbus/rb-client.c:94
3294msgid "Pause playback if currently playing"
3295msgstr "Пауза, ако в момента се изпълнява нещо"
3296
3297#: ../remote/dbus/rb-client.c:95
3298msgid "Toggle play/pause mode"
3299msgstr "Превключване на просвирване/пауза"
3300
3301#. { "stop", 0, 0, G_OPTION_ARG_NONE, &stop, N_("Stop playback"), NULL },
3302#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
3303msgid "Play a specified URI, importing it if necessary"
3304msgstr "Изпълнение на указания адрес с внасяне при необходимост"
3305
3306#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
3307msgid "URI to play"
3308msgstr "Адрес за изпълнение"
3309
3310#: ../remote/dbus/rb-client.c:99
3311msgid "Add specified tracks to the play queue"
3312msgstr "Добавяне на избраните песни към опашката"
3313
3314#: ../remote/dbus/rb-client.c:100
3315msgid "Empty the play queue before adding new tracks"
3316msgstr "Изчистване на опашката преди да се добавят нови песни"
3317
3318#: ../remote/dbus/rb-client.c:102
3319msgid "Print the title and artist of the playing song"
3320msgstr "Показване на заглавието и изпълнителя на текущата песен"
3321
3322#: ../remote/dbus/rb-client.c:103
3323msgid "Print formatted details of the song"
3324msgstr "Отпечатване на данните за песента във форматиран вид"
3325
3326#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
3327msgid "Set the playback volume"
3328msgstr "Нагласяване на силата на звука"
3329
3330#: ../remote/dbus/rb-client.c:106
3331msgid "Increase the playback volume"
3332msgstr "Увеличаване на силата на звука"
3333
3334#: ../remote/dbus/rb-client.c:107
3335msgid "Decrease the playback volume"
3336msgstr "Намаляване на силата на звука"
3337
3338#: ../remote/dbus/rb-client.c:108
3339msgid "Print the current playback volume"
3340msgstr "Отпечатване на текущата сила на звука"
3341
3342#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
3343msgid "Mute playback"
3344msgstr "Без звук"
3345
3346#: ../remote/dbus/rb-client.c:110
3347msgid "Unmute playback"
3348msgstr "Със звук"
3349
3350#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
3351msgid "Set the rating of the current song"
3352msgstr "Задаване на оценката на текущата песен"
3353
3354#: ../remote/dbus/rb-client.c:736
3355#, c-format
3356msgid "Playback is muted.\n"
3357msgstr "Изпълнението е без звук.\n"
3358
3359#: ../remote/dbus/rb-client.c:737
3360#, c-format
3361msgid "Playback volume is %f.\n"
3362msgstr "Силата на звука е %f.\n"
3363
3364#: ../rhythmdb/rhythmdb-property-model.c:473
3365#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:105
3366#: ../sources/rb-browser-source.c:173
3367#: ../sources/rb-podcast-source.c:333
3368#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:110
3369msgid "All"
3370msgstr "Всички"
3371
3372#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:407
3373#, c-format
3374msgid "The database was created by a later version of Rhythmbox.  This version of Rhythmbox cannot read the database."
3375msgstr "Базата данни беше създадена от по-нова версия на Rhythmbox. Тази версия на Rhythmbox не може да прочете базата данни."
3376
3377#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:751
3378#, c-format
3379msgid "Couldn't access %s: %s"
3380msgstr "Няма достъп до %s: %s"
3381
3382#. Translators: this is an example artist name.  It should
3383#. * not be translated literally, but could be replaced with
3384#. * a local artist name if desired.  Ensure the album name
3385#. * and song title are also replaced in this case.
3386#.
3387#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1698
3388msgid "The Beatles"
3389msgstr "Битълс"
3390
3391#. Translators: this is an example album name.  If the
3392#. * example artist name is localised, this should be replaced
3393#. * with the name of an album by that artist.
3394#.
3395#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1704
3396msgid "Help!"
3397msgstr "Помощ!"
3398
3399#. Translators: this is an example song title.  If the example
3400#. * artist and album names are localised, this should be replaced
3401#. * with the name of the seventh song from the localised album.
3402#.
3403#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1710
3404msgid "Ticket To Ride"
3405msgstr "Билет за возене"
3406
3407#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2259
3408msgid "invalid unicode in error message"
3409msgstr "невалиден Уникод в съобщението за грешка"
3410
3411#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2320
3412#, c-format
3413msgid "Empty file"
3414msgstr "Празен файл"
3415
3416#. Translators: the parameter here is a list of GStreamer plugins.
3417#. * The plugin names are already translated.
3418#.
3419#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2431
3420#, c-format
3421msgid "Additional GStreamer plugins are required to play this file: %s"
3422msgstr "Необходими са допълнителни GStreamer приставки за изпълнение на файла: %s"
3423
3424#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3191
3425msgid "Could not load the music database:"
3426msgstr "Не можа да се заред"
3427
3428#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4559
3429#, c-format
3430msgid "%ld minute"
3431msgid_plural "%ld minutes"
3432msgstr[0] "%ld минута"
3433msgstr[1] "%ld минути"
3434
3435#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4560
3436#, c-format
3437msgid "%ld hour"
3438msgid_plural "%ld hours"
3439msgstr[0] "%ld час"
3440msgstr[1] "%ld часа"
3441
3442#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4561
3443#, c-format
3444msgid "%ld day"
3445msgid_plural "%ld days"
3446msgstr[0] "%ld ден"
3447msgstr[1] "%ld дни"
3448
3449#. Translators: the format is "X days, X hours and X minutes"
3450#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4567
3451#, c-format
3452msgid "%s, %s and %s"
3453msgstr "%s, %s и %s"
3454
3455#. Translators: the format is "X days and X hours"
3456#. Translators: the format is "X days and X minutes"
3457#. Translators: the format is "X hours and X minutes"
3458#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4573
3459#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4581
3460#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4592
3461#, c-format
3462msgid "%s and %s"
3463msgstr "%s и %s"
3464
3465#: ../shell/main.c:111
3466msgid "Enable debug output"
3467msgstr "Включване на преглед на грешки"
3468
3469#: ../shell/main.c:112
3470msgid "Enable debug output matching a specified string"
3471msgstr "Включване на преглед на грешки, които съдържат указания низ"
3472
3473#: ../shell/main.c:113
3474msgid "Do not update the library with file changes"
3475msgstr "Фонотеката да не се актуализира с промени на файловете"
3476
3477#: ../shell/main.c:114
3478msgid "Do not register the shell"
3479msgstr "Обвивката да не се регистрира"
3480
3481#: ../shell/main.c:115
3482msgid "Don't save any data permanently (implies --no-registration)"
3483msgstr "Да не се запазват никакви данни за постоянно (предполага \"--no-registration\")"
3484
3485#: ../shell/main.c:116
3486msgid "Path for database file to use"
3487msgstr "Път към базата данни"
3488
3489#: ../shell/main.c:117
3490msgid "Path for playlists file to use"
3491msgstr "Път към списъка с песни за изпълнение"
3492
3493#: ../shell/main.c:119
3494msgid "[URI...]"
3495msgstr "[АДРЕС...]"
3496
3497#: ../shell/main.c:149
3498#, c-format
3499msgid ""
3500"%s\n"
3501"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
3502msgstr ""
3503"%s\n"
3504"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
3505
3506#: ../shell/rb-playlist-manager.c:161
3507msgid "MPEG Version 3.0 URL"
3508msgstr "Адрес MPEG Версия 3.0"
3509
3510#: ../shell/rb-playlist-manager.c:162
3511msgid "Shoutcast playlist"
3512msgstr "Shoutcast списък с песни"
3513
3514#: ../shell/rb-playlist-manager.c:163
3515msgid "XML Shareable Playlist Format"
3516msgstr "Формат на XML споделим списък с песни"
3517
3518#. Submenu of Music
3519#: ../shell/rb-playlist-manager.c:170
3520msgid "_Playlist"
3521msgstr "_Списък с песни"
3522
3523#: ../shell/rb-playlist-manager.c:172
3524msgid "_New Playlist..."
3525msgstr "_Нов списък с песни"
3526
3527#: ../shell/rb-playlist-manager.c:173
3528msgid "Create a new playlist"
3529msgstr "Създаване на нов списък с изпълнения"
3530
3531#: ../shell/rb-playlist-manager.c:175
3532msgid "New _Automatic Playlist..."
3533msgstr "Нов _автоматичен списък с песни"
3534
3535#: ../shell/rb-playlist-manager.c:176
3536msgid "Create a new automatically updating playlist"
3537msgstr "Създаване на нов, автоматично обновяващ се списък с изпълнения"
3538
3539#: ../shell/rb-playlist-manager.c:178
3540msgid "_Load from File..."
3541msgstr "_Зареждане от файл..."
3542
3543#: ../shell/rb-playlist-manager.c:179
3544msgid "Choose a playlist to be loaded"
3545msgstr "Избиране на списък с изпълнения за зареждане"
3546
3547#: ../shell/rb-playlist-manager.c:181
3548#: ../shell/rb-playlist-manager.c:199
3549msgid "_Save to File..."
3550msgstr "_Запазване във файл..."
3551
3552#: ../shell/rb-playlist-manager.c:182
3553msgid "Save a playlist to a file"
3554msgstr "Запазване на списъка с песните във файл"
3555
3556#: ../shell/rb-playlist-manager.c:191
3557msgid "Change this automatic playlist"
3558msgstr "Създаване на автоматичен списък с изпълнения"
3559
3560#: ../shell/rb-playlist-manager.c:193
3561msgid "_Queue All Tracks"
3562msgstr "_Всички песни на опашката"
3563
3564#: ../shell/rb-playlist-manager.c:194
3565msgid "Add all tracks in this playlist to the queue"
3566msgstr "Добавяне на всички песни в списъка към опашката"
3567
3568#: ../shell/rb-playlist-manager.c:196
3569msgid "_Shuffle Playlist"
3570msgstr "_Произволно изпълнение на списък с песни"
3571
3572#: ../shell/rb-playlist-manager.c:197
3573msgid "Shuffle the tracks in this playlist"
3574msgstr "Произволно изпълнение на песните в този списък с песни"
3575
3576#: ../shell/rb-playlist-manager.c:200
3577msgid "Save the play queue to a file"
3578msgstr "Запазване на опашката за изпълнение във файл"
3579
3580#: ../shell/rb-playlist-manager.c:647
3581msgid "Unnamed playlist"
3582msgstr "Списък с песни без име"
3583
3584#: ../shell/rb-playlist-manager.c:690
3585msgid "The playlist file may be in an unknown format or corrupted."
3586msgstr "Файлът със списъка на песните може да е с непознат формат или развален."
3587
3588#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1108
3589msgid "Untitled Playlist"
3590msgstr "Неозаглавен списък с песни"
3591
3592#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1380
3593msgid "Couldn't read playlist"
3594msgstr "Списъкът с песни не може да бъде прочетен"
3595
3596#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1399
3597#: ../sources/rb-source-group.c:63
3598msgid "Playlists"
3599msgstr "Списъци с песни"
3600
3601#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1405
3602msgid "All Files"
3603msgstr "Всички файлове"
3604
3605#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1409
3606msgid "Load Playlist"
3607msgstr "Зареждане на списък с песни"
3608
3609#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1463
3610#: ../sources/rb-playlist-source.c:630
3611msgid "Couldn't save playlist"
3612msgstr "Списъкът с песни не може да бъде запазен"
3613
3614#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1463
3615msgid "Unsupported file extension given."
3616msgstr "Предоставено е неподдържано файлово разширение."
3617
3618#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1766
3619#, c-format
3620msgid "Playlist %s already exists"
3621msgstr "Списъкът с песни „%s“ вече съществува"
3622
3623#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1796
3624#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1829
3625#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1869
3626#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1912
3627#, c-format
3628msgid "Unknown playlist: %s"
3629msgstr "Непознат списък с песни: %s"
3630
3631#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1837
3632#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1877
3633#, c-format
3634msgid "Playlist %s is an automatic playlist"
3635msgstr "Списъкът с песни „%s“ е автоматичен"
3636
3637#: ../shell/rb-plugin-manager.c:54
3638msgid "Plugin"
3639msgstr "Приставка"
3640
3641#: ../shell/rb-plugin-manager.c:55
3642msgid "Enabled"
3643msgstr "Активирано"
3644
3645#: ../shell/rb-plugins-engine.c:556
3646msgid "Plugin Error"
3647msgstr "Грешка в приставката"
3648
3649#: ../shell/rb-plugins-engine.c:556
3650#, c-format
3651msgid "Unable to activate plugin %s"
3652msgstr "Неуспех при активиране на приставката „%s“"
3653
3654#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:166
3655msgid "Eject this medium"
3656msgstr "Изваждане на средата"
3657
3658#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:168
3659msgid "_Extract to Library"
3660msgstr "_Извличане в Библиотека"
3661
3662#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:169
3663msgid "Copy all tracks to the library"
3664msgstr "Копиране на всички песни към фонотеката"
3665
3666#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:171
3667msgid "_Scan Removable Media"
3668msgstr "_Сканиране на преносимите устройства"
3669
3670#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:172
3671msgid "Scan for new Removable Media"
3672msgstr "Сканиране за нови преносими носители"
3673
3674#. Translators: this is the toolbar button label
3675#. for Copy to Library action.
3676#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:837
3677msgid "Extract"
3678msgstr "Извличане"
3679
3680#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:868
3681msgid "Unable to eject"
3682msgstr "Не можа да се извади"
3683
3684#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:889
3685msgid "Unable to unmount"
3686msgstr "Не може да се демонтира"
3687
3688#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:1100
3689msgid "Error transferring track"
3690msgstr "Грешка при пренасяне на песен"
3691
3692#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:152
3693msgid "Select _All"
3694msgstr "Избир_ане - всичко"
3695
3696#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:153
3697msgid "Select all songs"
3698msgstr "Избиране на всички песни"
3699
3700#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:155
3701msgid "D_eselect All"
3702msgstr "Изчистване на избор - всичко"
3703
3704#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:156
3705msgid "Deselect all songs"
3706msgstr "От-избиране на песните"
3707
3708#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:158
3709msgid "Cu_t"
3710msgstr "О_трязване"
3711
3712#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:159
3713msgid "Cut selection"
3714msgstr "Отрязване на избраните"
3715
3716#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:161
3717msgid "_Copy"
3718msgstr "_Копиране"
3719
3720#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:162
3721msgid "Copy selection"
3722msgstr "Копиране на избраните"
3723
3724#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:164
3725msgid "_Paste"
3726msgstr "_Поставяне"
3727
3728#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:165
3729msgid "Paste selection"
3730msgstr "Поставяне на избраните"
3731
3732#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:167
3733msgid "_Remove"
3734msgstr "_Премахване"
3735
3736#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:168
3737#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:182
3738msgid "Remove selection"
3739msgstr "Премахване на избраните"
3740
3741#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:170
3742msgid "_Move to Trash"
3743msgstr "Преместване в ко_шчето"
3744
3745#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:171
3746msgid "Move selection to the trash"
3747msgstr "Преместване на избраните в кошчето"
3748
3749#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:174
3750msgid "Add to P_laylist"
3751msgstr "_Добавяне към списък с песни"
3752
3753#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:176
3754msgid "Add the selected songs to a new playlist"
3755msgstr "Добавяне на избраните песни към нов списък с песни"
3756
3757#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:178
3758msgid "Add _to Play Queue"
3759msgstr "Д_обавяне към опашката"
3760
3761#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:179
3762msgid "Add the selected songs to the play queue"
3763msgstr "Добавяне на избраните песни към опашката"
3764
3765#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:181
3766msgid "Remove"
3767msgstr "Премахване"
3768
3769#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:185
3770msgid "Pr_operties"
3771msgstr "Св_ойства"
3772
3773#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:186
3774#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:189
3775msgid "Show information on the selected song"
3776msgstr "Показване на информация за избраната песен"
3777
3778#: ../shell/rb-shell-player.c:309
3779msgid "Pre_vious"
3780msgstr "Пре_дишна песен"
3781
3782#: ../shell/rb-shell-player.c:310
3783msgid "Start playing the previous song"
3784msgstr "Изпълнение на предишната песен"
3785
3786#: ../shell/rb-shell-player.c:312
3787msgid "_Next"
3788msgstr "_Следваща песен"
3789
3790#: ../shell/rb-shell-player.c:313
3791msgid "Start playing the next song"
3792msgstr "Изпълнение на следващата песен"
3793
3794#: ../shell/rb-shell-player.c:315
3795msgid "_Increase Volume"
3796msgstr "_Увеличаване на силата на звука"
3797
3798#: ../shell/rb-shell-player.c:316
3799msgid "Increase playback volume"
3800msgstr "Усилван"
3801
3802#: ../shell/rb-shell-player.c:318
3803msgid "_Decrease Volume"
3804msgstr "Н_амаляване на силата на звука"
3805
3806#: ../shell/rb-shell-player.c:319
3807msgid "Decrease playback volume"
3808msgstr "Намаляване на звука"
3809
3810#: ../shell/rb-shell-player.c:326
3811msgid "_Play"
3812msgstr "_Изпълнение"
3813
3814#: ../shell/rb-shell-player.c:327
3815#: ../shell/rb-shell-player.c:3732
3816msgid "Start playback"
3817msgstr "Стартиране на изпълнението"
3818
3819#: ../shell/rb-shell-player.c:329
3820msgid "Sh_uffle"
3821msgstr "Раз_бъркано"
3822
3823#: ../shell/rb-shell-player.c:330
3824msgid "Play songs in a random order"
3825msgstr "Слушане на песните в случаен ред"
3826
3827#: ../shell/rb-shell-player.c:332
3828msgid "_Repeat"
3829msgstr "_Повтаряне"
3830
3831#: ../shell/rb-shell-player.c:333
3832msgid "Play first song again after all songs are played"
3833msgstr "Изпълняване отново на първата песен след като са изпълнени всички други"
3834
3835#: ../shell/rb-shell-player.c:335
3836msgid "_Song Position Slider"
3837msgstr "Плъз_гач за позицията на песента"
3838
3839#: ../shell/rb-shell-player.c:336
3840msgid "Change the visibility of the song position slider"
3841msgstr "Променяне на видимостта на плъзгача за позиция на песента"
3842
3843#: ../shell/rb-shell-player.c:788
3844msgid "Stream error"
3845msgstr "Грешка в потока"
3846
3847#: ../shell/rb-shell-player.c:789
3848msgid "Unexpected end of stream!"
3849msgstr "Неочакван край на потока!"
3850
3851#: ../shell/rb-shell-player.c:921
3852msgid "Linear"
3853msgstr "Линейно"
3854
3855#: ../shell/rb-shell-player.c:923
3856msgid "Linear looping"
3857msgstr "Непрекъснато повтаряне"
3858
3859#: ../shell/rb-shell-player.c:925
3860msgid "Shuffle"
3861msgstr "Случайно"
3862
3863#: ../shell/rb-shell-player.c:927
3864msgid "Random with equal weights"
3865msgstr "Случайно с еднаква вероятност"
3866
3867#: ../shell/rb-shell-player.c:929
3868msgid "Random by time since last play"
3869msgstr "Случайно по време в зависимост от последното изпълнение"
3870
3871#: ../shell/rb-shell-player.c:931
3872msgid "Random by rating"
3873msgstr "Случайно по рейтинг"
3874
3875#: ../shell/rb-shell-player.c:933
3876msgid "Random by time since last play and rating"
3877msgstr "Случайно по време в зависимост от последно изпълнение и рейтинг"
3878
3879#: ../shell/rb-shell-player.c:935
3880msgid "Linear, removing entries once played"
3881msgstr "Последователно, премахване на песни след преслушването им"
3882
3883#: ../shell/rb-shell-player.c:945
3884#, c-format
3885msgid "Failed to create the player: %s"
3886msgstr "Неуспех при създаването на програмата: %s"
3887
3888#: ../shell/rb-shell-player.c:1491
3889#, c-format
3890msgid "Playlist was empty"
3891msgstr "Списъкът с песни беше празен"
3892
3893#: ../shell/rb-shell-player.c:1980
3894#, c-format
3895msgid "Not currently playing"
3896msgstr "Нищо не се изпълнява"
3897
3898#: ../shell/rb-shell-player.c:2038
3899#, c-format
3900msgid "No previous song"
3901msgstr "Няма предишна песен"
3902
3903#: ../shell/rb-shell-player.c:2138
3904#, c-format
3905msgid "No next song"
3906msgstr "Няма следваща песен"
3907
3908#: ../shell/rb-shell-player.c:2259
3909#: ../shell/rb-shell-player.c:3383
3910msgid "Couldn't start playback"
3911msgstr "Изпълнението не може да бъде стартирано."
3912
3913#: ../shell/rb-shell-player.c:3145
3914msgid "Couldn't stop playback"
3915msgstr "Изпълнението не може да бъде спряно"
3916
3917#: ../shell/rb-shell-player.c:3255
3918#, c-format
3919msgid "Playback position not available"
3920msgstr "Не е налична позиция на изпълнение"
3921
3922#: ../shell/rb-shell-player.c:3287
3923#, c-format
3924msgid "Current song is not seekable"
3925msgstr "Текущата песен не може да се обхожда"
3926
3927#: ../shell/rb-shell-player.c:3730
3928msgid "Stop playback"
3929msgstr "Спиране на изпълнението"
3930
3931#: ../shell/rb-shell-preferences.c:167
3932#: ../shell/rb-shell.c:2198
3933msgid "Couldn't display help"
3934msgstr "Помощта не може да бъде показана"
3935
3936#: ../shell/rb-shell-preferences.c:202
3937msgid "Music Player Preferences"
3938msgstr "Настройки"
3939
3940#: ../shell/rb-shell-preferences.c:255
3941msgid "General"
3942msgstr "Основни"
3943
3944#: ../shell/rb-shell-preferences.c:304
3945msgid "Playback"
3946msgstr "Изпълнение"
3947
3948#: ../shell/rb-shell.c:390
3949msgid "_Music"
3950msgstr "_Музика"
3951
3952#: ../shell/rb-shell.c:392
3953msgid "_View"
3954msgstr "_Изглед"
3955
3956#: ../shell/rb-shell.c:393
3957msgid "_Control"
3958msgstr "_Управление"
3959
3960#: ../shell/rb-shell.c:394
3961msgid "_Tools"
3962msgstr "_Инструменти"
3963
3964#: ../shell/rb-shell.c:395
3965msgid "_Help"
3966msgstr "_Помощ"
3967
3968#: ../shell/rb-shell.c:397
3969msgid "_Import Folder..."
3970msgstr "_Внасяне на папка..."
3971
3972#: ../shell/rb-shell.c:398
3973msgid "Choose folder to be added to the Library"
3974msgstr "Избиране на папка, която да се добавя към библиотеката"
3975
3976#: ../shell/rb-shell.c:400
3977msgid "Import _File..."
3978msgstr "Внасяне на _файл..."
3979
3980#: ../shell/rb-shell.c:401
3981msgid "Choose file to be added to the Library"
3982msgstr "Избиране на файл, който да се добави към библиотеката"
3983
3984#: ../shell/rb-shell.c:403
3985msgid "_About"
3986msgstr "_Относно"
3987
3988#: ../shell/rb-shell.c:404
3989msgid "Show information about the music player"
3990msgstr "Показване на информация за програмата"
3991
3992#: ../shell/rb-shell.c:406
3993msgid "_Contents"
3994msgstr "_Съдържание"
3995
3996#: ../shell/rb-shell.c:407
3997msgid "Display music player help"
3998msgstr "Показване на потребителското ръководство"
3999
4000#: ../shell/rb-shell.c:409
4001msgid "_Quit"
4002msgstr "_Спиране на програмата"
4003
4004#: ../shell/rb-shell.c:410
4005msgid "Quit the music player"
4006msgstr "Спиране на програмата"
4007
4008#: ../shell/rb-shell.c:412
4009msgid "Prefere_nces"
4010msgstr "Настрой_ки"
4011
4012#: ../shell/rb-shell.c:413
4013msgid "Edit music player preferences"
4014msgstr "Редактиране на настройките на програмата"
4015
4016#: ../shell/rb-shell.c:415
4017msgid "Plu_gins"
4018msgstr "При_ставки"
4019
4020#: ../shell/rb-shell.c:416
4021msgid "Change and configure plugins"
4022msgstr "Промяна и настройка на приставки"
4023
4024#: ../shell/rb-shell.c:418
4025msgid "Show _All Tracks"
4026msgstr "Показване на _всички песни"
4027
4028#: ../shell/rb-shell.c:419
4029msgid "Show all tracks in this music source"
4030msgstr "Показване на всички песни в този музикален източник"
4031
4032#: ../shell/rb-shell.c:421
4033msgid "_Jump to Playing Song"
4034msgstr "Отиване до песента, която се изпълнява"
4035
4036#: ../shell/rb-shell.c:422
4037msgid "Scroll the view to the currently playing song"
4038msgstr "Прелистване на прозореца с изпълняваните в момента песни"
4039
4040#: ../shell/rb-shell.c:429
4041msgid "Side _Pane"
4042msgstr "_Страничен панел"
4043
4044#: ../shell/rb-shell.c:430
4045msgid "Change the visibility of the side pane"
4046msgstr "Променяне на видимостта на страничния панел"
4047
4048#: ../shell/rb-shell.c:432
4049msgid "T_oolbar"
4050msgstr "_Лента с инструменти"
4051
4052#: ../shell/rb-shell.c:433
4053msgid "Change the visibility of the toolbar"
4054msgstr "Промяна на видимостта на лентата с инструментите"
4055
4056#: ../shell/rb-shell.c:435
4057msgid "_Small Display"
4058msgstr "_Малък прозорец"
4059
4060#: ../shell/rb-shell.c:436
4061msgid "Make the main window smaller"
4062msgstr "Смаляване на главния прозорец"
4063
4064#: ../shell/rb-shell.c:438
4065msgid "Party _Mode"
4066msgstr "Режим _купон"
4067
4068#: ../shell/rb-shell.c:439
4069msgid "Change the status of the party mode"
4070msgstr "Смяна на статуса на режима „Парти“"
4071
4072#: ../shell/rb-shell.c:441
4073msgid "Play _Queue as Side Pane"
4074msgstr "Опашката като страничен панел"
4075
4076#: ../shell/rb-shell.c:442
4077msgid "Change whether the queue is visible as a source or a sidebar"
4078msgstr "Промяна на това дали опашката за изпълнение да е видима като източник или като страничен панел"
4079
4080#: ../shell/rb-shell.c:444
4081msgid "S_tatusbar"
4082msgstr "Лента за _състоянието"
4083
4084#: ../shell/rb-shell.c:445
4085msgid "Change the visibility of the statusbar"
4086msgstr "Промяна на видимостта на лентата за състоянието"
4087
4088#: ../shell/rb-shell.c:986
4089#: ../shell/rb-shell.c:1209
4090msgid "Unable to move user data files"
4091msgstr "Не могат да се преместят потребителски файлове"
4092
4093#: ../shell/rb-shell.c:1299
4094msgid "Change the music volume"
4095msgstr "Промяна силата на звука"
4096
4097#: ../shell/rb-shell.c:1706
4098msgid "Error while saving song information"
4099msgstr "Грешка при запазване на информация за песента"
4100
4101#: ../shell/rb-shell.c:1811
4102#, c-format
4103msgid "Transferring track %d out of %d (%.0f%%)"
4104msgstr "Прехвърляне на песен %d от %d (%.0f%%)"
4105
4106#: ../shell/rb-shell.c:1814
4107#, c-format
4108msgid "Transferring track %d out of %d"
4109msgstr "Прехвърляне на песен %d от %d"
4110
4111#. Translators: %s is the song name
4112#: ../shell/rb-shell.c:2014
4113#, c-format
4114msgid "%s (Paused)"
4115msgstr "%s (Пауза)"
4116
4117#: ../shell/rb-shell.c:2118
4118msgid "translator-credits"
4119msgstr ""
4120"Петър Славов <pslavov@i-space.org>\n"
4121"Филип Димитров <philip.dimitrov@gmail.com>\n"
4122"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
4123"Ростислав „zbrox“ Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
4124"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
4125"\n"
4126"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
4127"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
4128"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs\n"
4129"\n"
4130"Launchpad Contributions:\n"
4131"  Ivaylo Ivanov https://launchpad.net/~icefox\n"
4132"  Krasimir Chonov https://launchpad.net/~kchonov\n"
4133"  Philip Dimitrov https://launchpad.net/~philip-dimitrov\n"
4134"  Rostislav Raykov https://launchpad.net/~zbrox\n"
4135"  Rostislav zbrox Raykov https://launchpad.net/~zbrox-i-space"
4136
4137#: ../shell/rb-shell.c:2121
4138msgid ""
4139"Rhythmbox is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
4140"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
4141"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
4142"(at your option) any later version.\n"
4143msgstr ""
4144"Rhythmbox е свободен софтуер.  Можете да го разпространявате според\n"
4145"условията на версия 2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен\n"
4146"лиценз на GNU, който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер.\n"
4147
4148#: ../shell/rb-shell.c:2125
4149msgid ""
4150"Rhythmbox is distributed in the hope that it will be useful,\n"
4151"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
4152"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
4153"GNU General Public License for more details.\n"
4154msgstr ""
4155"Rhythmbox се разпространява с надеждата да е полезен, но БЕЗ НИКАКВА\n"
4156"ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА\n"
4157"УПОТРЕБА. За подробности прегледайте Общия публичен лиценз на GNU.\n"
4158
4159#: ../shell/rb-shell.c:2129
4160msgid ""
4161"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
4162"along with Rhythmbox; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
4163msgstr ""
4164"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с\n"
4165"тази програма. Ако не се сте - пишете на Фондацията за свободен\n"
4166"софтуер на адрес: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,\n"
4167"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
4168
4169#: ../shell/rb-shell.c:2136
4170msgid "Maintainers:"
4171msgstr "Поддръжка:"
4172
4173#: ../shell/rb-shell.c:2139
4174msgid "Former Maintainers:"
4175msgstr "Предишна поддръжка:"
4176
4177#: ../shell/rb-shell.c:2142
4178msgid "Contributors:"
4179msgstr "Участници:"
4180
4181#: ../shell/rb-shell.c:2144
4182msgid "Music management and playback software for GNOME."
4183msgstr "Софтуер за управление и изпълнение на музика за GNOME."
4184
4185#: ../shell/rb-shell.c:2153
4186msgid "Rhythmbox Website"
4187msgstr "Уеб сайт на Rhythmbox"
4188
4189#: ../shell/rb-shell.c:2245
4190msgid "Configure Plugins"
4191msgstr "Настройка на приставките"
4192
4193#: ../shell/rb-shell.c:2316
4194msgid "Import Folder into Library"
4195msgstr "Зареждане на папка в библиотеката"
4196
4197#: ../shell/rb-shell.c:2338
4198msgid "Import File into Library"
4199msgstr "Зареждане на файл в библиотеката"
4200
4201#: ../shell/rb-shell.c:2878
4202#, c-format
4203msgid "No registered source can handle URI %s"
4204msgstr "Никой регистриран източник не може да обработи адреса %s"
4205
4206#: ../shell/rb-shell.c:3148
4207#: ../shell/rb-shell.c:3177
4208#, c-format
4209msgid "Unknown song URI: %s"
4210msgstr "Неизвестен адрес на песен: %s"
4211
4212#: ../shell/rb-shell.c:3186
4213#, c-format
4214msgid "Unknown property %s"
4215msgstr "Неизвестна собственост %s"
4216
4217#: ../shell/rb-shell.c:3196
4218#, c-format
4219msgid "Invalid property type %s for property %s"
4220msgstr "Невалиден вид  собственост %s за собственост %s"
4221
4222#: ../shell/rb-source-header.c:142
4223msgid "_Browse"
4224msgstr "_Разглеждане"
4225
4226#: ../shell/rb-source-header.c:143
4227msgid "Change the visibility of the browser"
4228msgstr "Променяне на видимостта на браузъра"
4229
4230#: ../shell/rb-source-header.c:314
4231msgid "Filter music display by genre, artist, album, or title"
4232msgstr "Филтриране на музиката по жанр, изпълнител, албум, или заглавие"
4233
4234#: ../shell/rb-statusbar.c:198
4235msgid "Loading..."
4236msgstr "Зареждане..."
4237
4238#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:105
4239#: ../sources/rb-browser-source.c:173
4240#: ../sources/rb-podcast-source.c:333
4241#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:110
4242msgid "Search all fields"
4243msgstr "Търсене във всички полета"
4244
4245#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:106
4246#: ../sources/rb-browser-source.c:174
4247#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:111
4248msgid "Artists"
4249msgstr "Изпълнители"
4250
4251#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:106
4252#: ../sources/rb-browser-source.c:174
4253#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:111
4254msgid "Search artists"
4255msgstr "Търсене на изпълнители"
4256
4257#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:107
4258#: ../sources/rb-browser-source.c:175
4259#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:112
4260msgid "Albums"
4261msgstr "Албуми"
4262
4263#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:107
4264#: ../sources/rb-browser-source.c:175
4265#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:112
4266msgid "Search albums"
4267msgstr "Търсене на албуми"
4268
4269#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:108
4270#: ../sources/rb-browser-source.c:176
4271#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:113
4272msgid "Titles"
4273msgstr "Заглавия"
4274
4275#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:108
4276#: ../sources/rb-browser-source.c:176
4277#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:113
4278msgid "Search titles"
4279msgstr "Търсене на заглавия"
4280
4281#: ../sources/rb-browser-source.c:160
4282msgid "Browse This _Genre"
4283msgstr "Разглеждане на този _жанр"
4284
4285#: ../sources/rb-browser-source.c:161
4286msgid "Set the browser to view only this genre"
4287msgstr "Изглед само на този жанр"
4288
4289#: ../sources/rb-browser-source.c:163
4290msgid "Browse This _Artist"
4291msgstr "Разглеждане на този _изпълнител"
4292
4293#: ../sources/rb-browser-source.c:164
4294msgid "Set the browser to view only this artist"
4295msgstr "Изглед само на този изпълнител"
4296
4297#: ../sources/rb-browser-source.c:166
4298msgid "Browse This A_lbum"
4299msgstr "Разглеждане на този А_лбум"
4300
4301#: ../sources/rb-browser-source.c:167
4302msgid "Set the browser to view only this album"
4303msgstr "Изглед само на този албум"
4304
4305#: ../sources/rb-import-errors-source.c:227
4306msgid "Import Errors"
4307msgstr "Грешки при внасянето"
4308
4309#: ../sources/rb-import-errors-source.c:263
4310#, c-format
4311msgid "%d import errors"
4312msgid_plural "%d import errors"
4313msgstr[0] "%d грешка при внасяне"
4314msgstr[1] "%d грешки при внасяне"
4315
4316#: ../sources/rb-library-source.c:137
4317msgid "Artist/Artist - Album"
4318msgstr "Изпълнител/Изпълнител - Албум"
4319
4320#: ../sources/rb-library-source.c:138
4321msgid "Artist/Album"
4322msgstr "Изпълнител/Албум"
4323
4324#: ../sources/rb-library-source.c:139
4325msgid "Artist - Album"
4326msgstr "Изпълнител - Албум"
4327
4328#: ../sources/rb-library-source.c:140
4329#: ../widgets/rb-entry-view.c:1496
4330#: ../widgets/rb-library-browser.c:144
4331#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:77
4332#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:103
4333msgid "Album"
4334msgstr "Албум"
4335
4336#: ../sources/rb-library-source.c:146
4337msgid "Number - Title"
4338msgstr "Номер - Заглавие"
4339
4340#: ../sources/rb-library-source.c:147
4341msgid "Artist - Title"
4342msgstr "Изпълнител - Заглавие"
4343
4344#: ../sources/rb-library-source.c:148
4345msgid "Artist - Number - Title"
4346msgstr "Изпълнител - Номер - Заглавие"
4347
4348#: ../sources/rb-library-source.c:149
4349msgid "Artist (Album) - Number - Title"
4350msgstr "Изпълнител (Албум) - Номер - Заглавие"
4351
4352#: ../sources/rb-library-source.c:151
4353msgid "Number. Artist - Title"
4354msgstr "Номер. Изпълнител - Заглавие"
4355
4356#: ../sources/rb-library-source.c:390
4357msgid "Music"
4358msgstr "Музика"
4359
4360#: ../sources/rb-library-source.c:424
4361msgid "Choose Library Location"
4362msgstr "Избор на местоположение на фонотеката"
4363
4364#: ../sources/rb-library-source.c:599
4365msgid "Multiple locations set"
4366msgstr "Настроени са множество местоположения"
4367
4368#: ../sources/rb-library-source.c:1008
4369msgid "Example Path:"
4370msgstr "Примерен път:"
4371
4372#: ../sources/rb-missing-files-source.c:288
4373msgid "Missing Files"
4374msgstr "Липсващи файлове"
4375
4376#: ../sources/rb-missing-files-source.c:356
4377#, c-format
4378msgid "%d missing file"
4379msgid_plural "%d missing files"
4380msgstr[0] "%d липсващ файл"
4381msgstr[1] "%d липсващи файла"
4382
4383#: ../sources/rb-play-queue-source.c:115
4384msgid "Clear _Queue"
4385msgstr "Из_чистване на опашката"
4386
4387#: ../sources/rb-play-queue-source.c:116
4388msgid "Remove all songs from the play queue"
4389msgstr "Премахване на всички песни от опашката"
4390
4391#: ../sources/rb-play-queue-source.c:118
4392msgid "Shuffle Queue"
4393msgstr "Произволно изпълнение на опашка"
4394
4395#: ../sources/rb-play-queue-source.c:119
4396msgid "Shuffle the tracks in the play queue"
4397msgstr "Произволно изпълнение на песните в опашката"
4398
4399#. Translators: this is the toolbutton label for Clear Queue action
4400#: ../sources/rb-play-queue-source.c:241
4401msgid "Clear"
4402msgstr "Изчистване"
4403
4404#: ../sources/rb-play-queue-source.c:258
4405#: ../sources/rb-play-queue-source.c:318
4406#: ../sources/rb-play-queue-source.c:460
4407msgid "Play Queue"
4408msgstr "Опашка"
4409
4410#: ../sources/rb-play-queue-source.c:428
4411#: ../widgets/rb-header.c:124
4412msgid "from"
4413msgstr "от"
4414
4415#: ../sources/rb-play-queue-source.c:428
4416#: ../widgets/rb-header.c:125
4417msgid "by"
4418msgstr "от"
4419
4420#: ../sources/rb-podcast-source.c:307
4421msgid "_New Podcast Feed..."
4422msgstr "_Нова подкаст емисия..."
4423
4424#: ../sources/rb-podcast-source.c:308
4425msgid "Subscribe to a new Podcast Feed"
4426msgstr "Абониране към нова емисия на подкаст"
4427
4428#: ../sources/rb-podcast-source.c:311
4429msgid "Download _Episode"
4430msgstr "Изтегляне на _епизод"
4431
4432#: ../sources/rb-podcast-source.c:312
4433msgid "Download Podcast Episode"
4434msgstr "Изтегляне на епизод на подкаст"
4435
4436#: ../sources/rb-podcast-source.c:314
4437msgid "_Cancel Download"
4438msgstr "_Отказване на изтегляне"
4439
4440#: ../sources/rb-podcast-source.c:315
4441msgid "Cancel Episode Download"
4442msgstr "Отказване на изтегляне на епизод"
4443
4444#: ../sources/rb-podcast-source.c:318
4445msgid "Episode Properties"
4446msgstr "Настройки на епизода"
4447
4448#: ../sources/rb-podcast-source.c:320
4449msgid "_Update Podcast Feed"
4450msgstr "_Обновяване на подкаст емисия"
4451
4452#: ../sources/rb-podcast-source.c:321
4453msgid "Update Feed"
4454msgstr "Обновяване на емисия"
4455
4456#: ../sources/rb-podcast-source.c:323
4457msgid "_Delete Podcast Feed"
4458msgstr "_Изтриване на подкаст емисия"
4459
4460#: ../sources/rb-podcast-source.c:324
4461msgid "Delete Feed"
4462msgstr "Изтриване на емисия"
4463
4464#: ../sources/rb-podcast-source.c:326
4465msgid "_Update All Feeds"
4466msgstr "_Обновяване на всички емисии"
4467
4468#: ../sources/rb-podcast-source.c:327
4469msgid "Update all feeds"
4470msgstr "Обновяване на всички емисии"
4471
4472#: ../sources/rb-podcast-source.c:334
4473msgid "Feeds"
4474msgstr "Емисии"
4475
4476#: ../sources/rb-podcast-source.c:334
4477msgid "Search podcast feeds"
4478msgstr "Търсене на емисии на подкасти"
4479
4480#: ../sources/rb-podcast-source.c:335
4481msgid "Episodes"
4482msgstr "Епизоди"
4483
4484#: ../sources/rb-podcast-source.c:335
4485msgid "Search podcast episodes"
4486msgstr "Търсене на епизоди от подкасти"
4487
4488#. Translators: this is the toolbar button label
4489#. for New Podcast Feed action.
4490#: ../sources/rb-podcast-source.c:528
4491msgctxt "Podcast"
4492msgid "New"
4493msgstr "Нов"
4494
4495#. Translators: this is the toolbar button label
4496#. for Update All Feeds action.
4497#: ../sources/rb-podcast-source.c:534
4498msgid "Update"
4499msgstr "Обновяване"
4500
4501#: ../sources/rb-podcast-source.c:578
4502#: ../sources/rb-podcast-source.c:589
4503msgid "Date"
4504msgstr "Дата"
4505
4506#: ../sources/rb-podcast-source.c:610
4507#: ../sources/rb-podcast-source.c:678
4508#: ../sources/rb-podcast-source.c:732
4509msgid "Feed"
4510msgstr "Емисия"
4511
4512#: ../sources/rb-podcast-source.c:629
4513#: ../sources/rb-podcast-source.c:647
4514msgid "Status"
4515msgstr "Статус"
4516
4517#: ../sources/rb-podcast-source.c:630
4518#: ../sources/rb-podcast-source.c:1482
4519msgid "Downloaded"
4520msgstr "Изтегляния"
4521
4522#: ../sources/rb-podcast-source.c:631
4523#: ../sources/rb-podcast-source.c:1490
4524msgid "Waiting"
4525msgstr "Изчаква се"
4526
4527#: ../sources/rb-podcast-source.c:632
4528#: ../sources/rb-podcast-source.c:1486
4529msgid "Failed"
4530msgstr "Пропадна"
4531
4532#: ../sources/rb-podcast-source.c:919
4533msgid "Delete the podcast episode and downloaded file?"
4534msgstr "Изтриване на подкаст епизода и изтегления файл?"
4535
4536#: ../sources/rb-podcast-source.c:922
4537msgid "If you choose to delete the episode and file, they will be permanently lost"
4538msgstr "Ако изберете да изтриете епизода и файла, те ще бъдат окончателно изтрити. Ако изтриете само епизода, ще запазите сваления файл."
4539
4540#: ../sources/rb-podcast-source.c:930
4541msgid "Delete _Episode Only"
4542msgstr "Изтриване само на _епизода"
4543
4544#: ../sources/rb-podcast-source.c:936
4545msgid "_Delete Episode And File"
4546msgstr "_Изтриване на епизода и на файла"
4547
4548#: ../sources/rb-podcast-source.c:1375
4549msgid "Delete the podcast feed and downloaded files?"
4550msgstr "Изтриване на емисията на подкаста, както и изтеглените файлове?"
4551
4552#: ../sources/rb-podcast-source.c:1378
4553msgid "If you choose to delete the feed and files, they will be permanently lost.  Please note that you can delete the feed but keep the downloaded files by choosing to delete the feed only."
4554msgstr "Ако изберете да изтриете емисията и файловете, те ще бъдат окончателно изтрити. Ако изтриете само емисията, ще запазите свалените файлове."
4555
4556#: ../sources/rb-podcast-source.c:1386
4557msgid "Delete _Feed Only"
4558msgstr "Изтриване _само на емисията"
4559
4560#: ../sources/rb-podcast-source.c:1393
4561msgid "_Delete Feed And Files"
4562msgstr "_Изтриване на емисията и файловете"
4563
4564#: ../sources/rb-podcast-source.c:1601
4565#, c-format
4566msgid "%d feed"
4567msgid_plural "All %d feeds"
4568msgstr[0] "%d емисия"
4569msgstr[1] "Всички %d емисии"
4570
4571#: ../sources/rb-podcast-source.c:1738
4572msgid "Downloading podcast"
4573msgstr "Изтегляне на подкаст"
4574
4575#: ../sources/rb-podcast-source.c:1753
4576msgid "Finished downloading podcast"
4577msgstr "Приключено в изтеглянето на подкаст"
4578
4579#: ../sources/rb-podcast-source.c:1768
4580msgid "New updates available from"
4581msgstr "Достъпни са нови обновления от"
4582
4583#: ../sources/rb-podcast-source.c:1886
4584msgid "Error in podcast"
4585msgstr "Грешка в подкаста"
4586
4587#: ../sources/rb-podcast-source.c:1893
4588#, c-format
4589msgid "%s. Would you like to add the podcast feed anyway?"
4590msgstr "%s. Искате ли да добавите подкаст емисията въпреки това?"
4591
4592#: ../sources/rb-podcast-source.c:2020
4593msgid "New Podcast Feed"
4594msgstr "Нова подкаст емисия"
4595
4596#: ../sources/rb-podcast-source.c:2020
4597msgid "URL of podcast feed:"
4598msgstr "Адрес на подкаст емисия:"
4599
4600#: ../sources/rb-podcast-source.c:2036
4601#, c-format
4602msgid "%d episode"
4603msgid_plural "%d episodes"
4604msgstr[0] "%d епизод"
4605msgstr[1] "%d епизоди"
4606
4607#: ../sources/rb-podcast-source.c:2144
4608msgid "Podcast Error"
4609msgstr "Грешка на подкаст"
4610
4611#: ../sources/rb-source.c:720
4612#, c-format
4613msgid "%d song"
4614msgid_plural "%d songs"
4615msgstr[0] "%d песен"
4616msgstr[1] "%d песни"
4617
4618#: ../sources/rb-source-group.c:62
4619msgid "Library"
4620msgstr "Библиотека"
4621
4622#: ../sources/rb-source-group.c:64
4623msgid "Devices"
4624msgstr "Устройства"
4625
4626#: ../sources/rb-source-group.c:65
4627msgid "Shared"
4628msgstr "Споделена"
4629
4630#: ../sources/rb-sourcelist.c:710
4631msgid "S_ource"
4632msgstr "_Източник"
4633
4634#: ../sources/rb-streaming-source.c:217
4635msgid "Connecting"
4636msgstr "Свързване"
4637
4638#: ../sources/rb-streaming-source.c:221
4639msgid "Buffering"
4640msgstr "Буфериране..."
4641
4642#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:118
4643msgid "Pixbuf Object"
4644msgstr "Графичен обект"
4645
4646#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:119
4647msgid "The pixbuf to render."
4648msgstr "Графичният обект, която да се изобрази."
4649
4650#: ../widgets/rb-entry-view.c:1064
4651#: ../widgets/rb-entry-view.c:1545
4652#: ../widgets/rb-song-info.c:1046
4653msgid "Lossless"
4654msgstr "Без загуби"
4655
4656#: ../widgets/rb-entry-view.c:1465
4657msgid "Track"
4658msgstr "Песен"
4659
4660#: ../widgets/rb-entry-view.c:1516
4661msgid "Time"
4662msgstr "Време"
4663
4664#: ../widgets/rb-entry-view.c:1528
4665#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:79
4666#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
4667msgid "Year"
4668msgstr "Година"
4669
4670#: ../widgets/rb-entry-view.c:1540
4671msgid "Quality"
4672msgstr "Качество"
4673
4674#: ../widgets/rb-entry-view.c:1543
4675msgid "000 kbps"
4676msgstr "000 Кбита/сек"
4677
4678#: ../widgets/rb-entry-view.c:1554
4679#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:80
4680#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
4681msgid "Rating"
4682msgstr "Рейтинг"
4683
4684#: ../widgets/rb-entry-view.c:1576
4685#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:83
4686#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
4687msgid "Play Count"
4688msgstr "Брой слушания"
4689
4690#: ../widgets/rb-entry-view.c:1588
4691#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:111
4692msgid "Last Played"
4693msgstr "Последно слушане"
4694
4695#: ../widgets/rb-entry-view.c:1600
4696#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:112
4697msgid "Date Added"
4698msgstr "Дата на добавяне"
4699
4700#: ../widgets/rb-entry-view.c:1611
4701msgid "Last Seen"
4702msgstr "Последно видян"
4703
4704#: ../widgets/rb-entry-view.c:1622
4705msgid "Location"
4706msgstr "Местоположение"
4707
4708#: ../widgets/rb-entry-view.c:1881
4709msgid "Now Playing"
4710msgstr "В момента се изпълнява"
4711
4712#: ../widgets/rb-entry-view.c:1944
4713msgid "Playback Error"
4714msgstr "Грешка при изпълнението"
4715
4716#: ../widgets/rb-header.c:511
4717msgid "Not Playing"
4718msgstr "Не се изпълнява нищо"
4719
4720#: ../widgets/rb-property-view.c:630
4721#, c-format
4722msgid "%d artist (%d)"
4723msgid_plural "All %d artists (%d)"
4724msgstr[0] "%d изпълнител (%d)"
4725msgstr[1] "Всички %d изпълнители (%d)"
4726
4727#: ../widgets/rb-property-view.c:633
4728#, c-format
4729msgid "%d album (%d)"
4730msgid_plural "All %d albums (%d)"
4731msgstr[0] "%d албум (%d)"
4732msgstr[1] "Всички %d албуми (%d)"
4733
4734#: ../widgets/rb-property-view.c:636
4735#, c-format
4736msgid "%d genre (%d)"
4737msgid_plural "All %d genres (%d)"
4738msgstr[0] "%d жанр (%d)"
4739msgstr[1] "Всички %d жанрове (%d)"
4740
4741#: ../widgets/rb-property-view.c:639
4742#, c-format
4743msgid "%d (%d)"
4744msgid_plural "All %d (%d)"
4745msgstr[0] "%d (%d)"
4746msgstr[1] "Всички %d (%d)"
4747
4748#: ../widgets/rb-property-view.c:645
4749#, c-format
4750msgid "%s (%d)"
4751msgstr "%s (%d)"
4752
4753#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:81
4754msgid "Path"
4755msgstr "Път"
4756
4757#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:84
4758#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
4759msgid "Track Number"
4760msgstr "Номер на песента"
4761
4762#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:85
4763msgid "Disc Number"
4764msgstr "Номер на диск"
4765
4766#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:86
4767msgid "Bitrate"
4768msgstr "Скорост в битове"
4769
4770#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:88
4771#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
4772msgid "Duration"
4773msgstr "Продължителност"
4774
4775#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:90
4776msgid "Time of Last Play"
4777msgstr "Последно слушане"
4778
4779#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:91
4780msgid "Time Added to Library"
4781msgstr "Време на добавянето към библиотеката"
4782
4783#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:102
4784#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:103
4785#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:104
4786#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:105
4787msgid "_In reverse alphabetical order"
4788msgstr "_В обратно азбучно нареждане"
4789
4790#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
4791msgid "W_ith more highly rated tracks first"
4792msgstr "Първо с_ по-високо оценените песни"
4793
4794#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
4795msgid "W_ith more often played songs first"
4796msgstr "С_ по-често изпълняваните песни първо"
4797
4798#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
4799msgid "W_ith newer tracks first"
4800msgstr "Първо по-_новите песни"
4801
4802#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
4803msgid "W_ith longer tracks first"
4804msgstr "Първо с п_о-дългите песни"
4805
4806#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
4807msgid "_In decreasing order"
4808msgstr "_В намаляващо нареждане"
4809
4810#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:111
4811msgid "W_ith more recently played tracks first"
4812msgstr "Първо със _съвсем наскоро изпълняваните песни"
4813
4814#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:112
4815msgid "W_ith more recently added tracks first"
4816msgstr "Първо с_ъс съвсем наскоро добавените песни"
4817
4818#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:125
4819msgid "contains"
4820msgstr "съдържа"
4821
4822#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:126
4823msgid "does not contain"
4824msgstr "не съдържа"
4825
4826#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:127
4827#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:156
4828msgid "equals"
4829msgstr "еднакво с"
4830
4831#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:128
4832msgid "starts with"
4833msgstr "започва с"
4834
4835#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:129
4836msgid "ends with"
4837msgstr "завършва с"
4838
4839#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:157
4840msgid "at least"
4841msgstr "поне"
4842
4843#. matches if A >= B
4844#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:158
4845msgid "at most"
4846msgstr "най-много"
4847
4848#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:167
4849msgid "in"
4850msgstr "през"
4851
4852#. matches if within 1-JAN-YEAR to 31-DEC-YEAR
4853#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:169
4854msgid "after"
4855msgstr "след"
4856
4857#. matches if >= 31-DEC-YEAR
4858#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:171
4859msgid "before"
4860msgstr "преди"
4861
4862#.
4863#. * Translators: this will match when within <value> of the current time
4864#. * e.g. "in the last" "7 days" will match if within 7 days of the current time
4865#.
4866#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:227
4867msgid "in the last"
4868msgstr "в последните"
4869
4870#.
4871#. * Translators: this is the opposite of the above, and will match if not
4872#. * within <value> of the current time
4873#.
4874#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:233
4875msgid "not in the last"
4876msgstr "не в последните"
4877
4878#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:247
4879msgid "seconds"
4880msgstr "секунди"
4881
4882#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:248
4883msgid "minutes"
4884msgstr "минути"
4885
4886#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:249
4887msgid "hours"
4888msgstr "часа"
4889
4890#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:250
4891msgid "days"
4892msgstr "дни"
4893
4894#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:251
4895msgid "weeks"
4896msgstr "седмици"
4897
4898#: ../widgets/rb-query-creator.c:214
4899msgid "Create Automatic Playlist"
4900msgstr "Създаване на автоматичен списък с изпълнения"
4901
4902#: ../widgets/rb-query-creator.c:216
4903msgid "Edit Automatic Playlist"
4904msgstr "Редактиране на автоматичен списък с песни"
4905
4906#: ../widgets/rb-rating-helper.c:309
4907msgid "No Stars"
4908msgstr "Без звезди"
4909
4910#: ../widgets/rb-rating-helper.c:311
4911#, c-format
4912msgid "%d Star"
4913msgid_plural "%d Stars"
4914msgstr[0] "%d звезда"
4915msgstr[1] "%d звезди"
4916
4917#. this string can only be so long, or there wont be a search entry :)
4918#: ../widgets/rb-search-entry.c:165
4919msgid "_Search:"
4920msgstr "Търсене:"
4921
4922msgid "Clear the search text"
4923msgstr "Изчистване на текста за търсене"
4924
4925#: ../widgets/rb-song-info.c:369
4926msgid "Song Properties"
4927msgstr "Информация за песента"
4928
4929#: ../widgets/rb-song-info.c:417
4930msgid "Multiple Song Properties"
4931msgstr "Множество настройки на песента"
4932
4933#: ../widgets/rb-song-info.c:1108
4934msgid "Unknown file name"
4935msgstr "Непознато име на файла"
4936
4937#: ../widgets/rb-song-info.c:1130
4938msgid "On the desktop"
4939msgstr "Върху работния плот"
4940
4941#: ../widgets/rb-song-info.c:1139
4942msgid "Unknown location"
4943msgstr "Неизвестно местоположение"
4944
4945#, c-format
4946#~ msgid "The file contains a stream of type %s, which is not decodable"
4947#~ msgstr "Файлът съдържа поток от типа %s, който не може да бъде декодиран"
4948#~ msgid "Writing cancelled.  Try again?"
4949#~ msgstr "Записването е отказано. Повторен опит?"
4950#~ msgid "Incorrect username"
4951#~ msgstr "Неправилно потребителско име"
4952#~ msgid "The avahi MDNS service is not running"
4953#~ msgstr "Услугата MDNS на avahi не работи"
4954#~ msgid "MDNS service is not running"
4955#~ msgstr "Услугата MDNS не работи"
4956#~ msgid "Rhythmbox Plugins"
4957#~ msgstr "Приставки за Rhythmbox"
4958
4959#, c-format
4960#~ msgid "The GStreamer plugins to decode \"%s\" files cannot be found"
4961#~ msgstr ""
4962#~ "Не могат да бъдат открити приставките на GStreamer за декодиране на "
4963#~ "файловете „%s“"
4964#~ msgid "The MDNS service is not published"
4965#~ msgstr "Услугата по MDNS не е публикувана"
4966#~ msgid "Handshake failed"
4967#~ msgstr "Установяването на връзка е неуспешно"
4968#~ msgid ""
4969#~ "Every hour\n"
4970#~ "Every day\n"
4971#~ "Every week\n"
4972#~ "Manually"
4973#~ msgstr ""
4974#~ "Всеки час\n"
4975#~ "Всеки ден\n"
4976#~ "Всяка седмица\n"
4977#~ "Ръчно"
4978
4979#, c-format
4980#~ msgid ""
4981#~ "This playlist is %s minutes long.  This exceeds the length of a standard "
4982#~ "audio CD.  If the destination media is larger than a standard audio CD "
4983#~ "please insert it in the drive and try again."
4984#~ msgstr ""
4985#~ "Този списък с песни е дълъг %s минути.  Това надвишава продължителността на "
4986#~ "стандартно аудио CD.  Ако диска на който записвате е по-голям от стандартно "
4987#~ "аудио CD, поставете го в устройството и опитайте отново."
4988#~ msgid "Client update required"
4989#~ msgstr "Нужно е обновяване на клиента"
4990
4991#, c-format
4992#~ msgid ""
4993#~ "Could not find enough temporary space to convert audio tracks.  %s MiB "
4994#~ "required."
4995#~ msgstr ""
4996#~ "Няма достатъчно временно място за конвертирането на песните. Необходими са "
4997#~ "%s MiB"
4998#~ msgid "HTTP proxy configuration error"
4999#~ msgstr "Грешка в конфигурацията на сървър-посредник за HTTP"
5000
5001#, c-format
5002#~ msgid "Could not determine audio track durations."
5003#~ msgstr "Продължителността на песента не може да се определи."
5004#~ msgid "Track submission failed"
5005#~ msgstr "Докладването на песента е неуспешно"
5006#~ msgid "    "
5007#~ msgstr "    "
5008
5009#, c-format
5010#~ msgid "No writable drives found."
5011#~ msgstr "Не е открито записващо устройство."
5012#~ msgid "Rhythmbox does not support automatic proxy configuration"
5013#~ msgstr "Rhythmbox не поддържа автоматично настройване на сървър-посредник"
5014#~ msgid "Incorrect password"
5015#~ msgstr "Неправилна парола"
5016#~ msgid "0"
5017#~ msgstr "0"
5018#~ msgid "Queue is too long"
5019#~ msgstr "Опашката е прекалено дълга"
5020#~ msgid ""
5021#~ "Default\n"
5022#~ "-\n"
5023#~ "Text below icons\n"
5024#~ "Text beside icons\n"
5025#~ "Icons only\n"
5026#~ "Text only"
5027#~ msgstr ""
5028#~ "Стандартно\n"
5029#~ "-\n"
5030#~ "Текст под иконите\n"
5031#~ "Текст до иконите\n"
5032#~ "Само икони\n"
5033#~ "Само текст"
5034
5035#, c-format
5036#~ msgid "Unknown playback error"
5037#~ msgstr "Непозната грешка при изпълнението"
5038#~ msgid "-"
5039#~ msgstr "-"
5040#~ msgid "*"
5041#~ msgstr "*"
5042
5043#, c-format
5044#~ msgid "%u kbps"
5045#~ msgstr "%u Кбита/сек"
5046#~ msgid "Rhythmbox"
5047#~ msgstr "Rhythmbox"
5048
5049#, c-format
5050#~ msgid ""
5051#~ "The database was created by a later version of rhythmbox.  This version of "
5052#~ "rhythmbox cannot read the database."
5053#~ msgstr ""
5054#~ "Базата от данни е създадена от по-късна версия на rhythmbox.  Тази версия на "
5055#~ "rhythmbox не може да я прочете."
5056#~ msgid "Could not access source pad"
5057#~ msgstr "Източникът на звука не може да бъде достъпен"
5058#~ msgid "Art Display"
5059#~ msgstr "Обложки"
5060#~ msgid "Displays art for the playing track"
5061#~ msgstr "Показване на обложката за изпълняващата се песен"
5062#~ msgid "Audio CD"
5063#~ msgstr "Аудио CD"
5064#~ msgid "Support for audio CDs"
5065#~ msgstr "Поддръжка на аудио CD"
5066#~ msgid "Last.fm Profile "
5067#~ msgstr "Профил в Last.fm "
5068#~ msgid "Submits songs to last.fm"
5069#~ msgstr "Докладване на песни до last.fm"
5070#~ msgid "Last.fm Profile Preferences"
5071#~ msgstr "Настройки на профила в Last.fm"
5072#~ msgid "CD Recorder"
5073#~ msgstr "Записващо устройство"
5074#~ msgid "Generic Audio Player"
5075#~ msgstr "Стандартен аудио плеър"
5076#~ msgid "Support for generic audio player devices (and PSP and Nokia 770)"
5077#~ msgstr "Поддръжка на стандартни аудио плеъри (и PSP, и Nokia 770)"
5078#~ msgid ""
5079#~ "Adds iPod support to Rhythmbox so that it can show an iPod content, and play "
5080#~ "from there"
5081#~ msgstr ""
5082#~ "Добавя поддръжка на iPod към Rhythmox, така че може да показва съдържанието "
5083#~ "на iPod устройства и да изпълнява песни от тях."
5084#~ msgid "iPod support"
5085#~ msgstr "Поддръжка на iPod"
5086#~ msgid "Lyrics provided by leoslyrics.com"
5087#~ msgstr "Текстът е предоставен от leoslyrics.com"
5088#~ msgid "Displays song lyrics"
5089#~ msgstr "Показване на текста на песента"
5090#~ msgid " doesn't do much"
5091#~ msgstr " не прави нещо особено"
5092#~ msgid "Python Sample"
5093#~ msgstr "Пример от Python"
5094#~ msgid "Does a whole lot of not much"
5095#~ msgstr "Прави цял куп от почти нищо"
5096#~ msgid "Prefere_nces..."
5097#~ msgstr "_Настройки..."
5098#~ msgid "P_lugins..."
5099#~ msgstr "_Приставки..."
5100#~ msgid "_Party Mode"
5101#~ msgstr "Режим „_Парти“"
5102#~ msgid "by %s from %s"
5103#~ msgstr "на %s от %s"
5104#~ msgid "Last _Seen"
5105#~ msgstr "Последно _видяно"
5106#~ msgid "L_ocation"
5107#~ msgstr "Mестопо_ложение"
5108
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.