source: gnome/gnome-2-32/empathy.gnome-2-32.bg.po @ 2117

Last change on this file since 2117 was 2117, checked in by dam, 11 years ago

запрет → възбрана

File size: 136.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# This file is distributed under the same license as the empathy package.
5# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
8# Damyan Ivanov <dmn@debian.org>, 2010.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: empathy master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
14"product=empathy&component=general\n"
15"POT-Creation-Date: 2010-08-30 20:24+0000\n"
16"PO-Revision-Date: 2010-08-31 00:35+0300\n"
17"Last-Translator: Damyan Ivanov <dmn@debian.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"Language: bg\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
26msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
27msgstr ""
28"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
29"съобщения"
30
31#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
32msgid "Empathy"
33msgstr "Empathy"
34
35#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
36msgid "Empathy Internet Messaging"
37msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
38
39#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
40msgid "IM Client"
41msgstr "Клиент за моментни съобщения"
42
43#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
44msgid "Always open a separate chat window for new chats."
45msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
46
47#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
48msgid ""
49"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
50"chat."
51msgstr ""
52"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
53"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
54
55#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
56msgid "Chat window theme"
57msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
58
59#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
60msgid ""
61"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
62msgstr ""
63"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
64"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
65
66#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
67msgid "Compact contact list"
68msgstr "Стегнат списък с контакти"
69
70#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
71msgid "Connection managers should be used"
72msgstr "Да се използва управление на връзката"
73
74#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
75msgid "Contact list sort criterion"
76msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
77
78#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
79msgid "Default directory to select an avatar image from"
80msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
81
82#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
83msgid "Disable popup notifications when away"
84msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
85
86#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
87msgid "Disable sounds when away"
88msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
89
90#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
91msgid "Display incoming events in the status area"
92msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
93
94#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
95msgid ""
96"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
97"user immediately."
98msgstr ""
99"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако не е избрано "
100"събитията се представят незабавно на потребителя."
101
102#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
103msgid "Empathy can publish the user's location"
104msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
105
106#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
107msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
108msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
109
110#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
111msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
112msgstr ""
113"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
114"местоположението"
115
116#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
117msgid "Empathy can use the network to guess the location"
118msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
119
120#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
121msgid "Empathy default download folder"
122msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
123
124#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
125msgid "Empathy has asked about importing accounts"
126msgstr "Empathy запита за внасянето на регистрации"
127
128#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
129msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
130msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
131
132#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
133msgid "Empathy should auto-away when idle"
134msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
135
136#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
137msgid "Empathy should auto-connect on startup"
138msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
139
140#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
141msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
142msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
143
144#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
145msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
146msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
147
148#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
149msgid "Enable WebKit Developer Tools"
150msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
151
152#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
153msgid "Enable popup notifications for new messages"
154msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
155
156#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
157msgid "Enable spell checker"
158msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
159
160#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
161msgid "Hide main window"
162msgstr "Скриване на основния прозорец"
163
164#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
165msgid "Hide the main window."
166msgstr "Скриване на основния прозорец."
167
168#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
169msgid "Nick completed character"
170msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
171
172#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
173msgid "Open new chats in separate windows"
174msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
175
176#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
177msgid "Path of the Adium theme to use"
178msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
179
180#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
181msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
182msgstr ""
183"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
184
185#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
186msgid "Play a sound for incoming messages"
187msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
188
189#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
190msgid "Play a sound for new conversations"
191msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
192
193#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
194msgid "Play a sound for outgoing messages"
195msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
196
197#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
198msgid "Play a sound when a contact logs in"
199msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
200
201#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
202msgid "Play a sound when a contact logs out"
203msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
204
205#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
206msgid "Play a sound when we log in"
207msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
208
209#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
210msgid "Play a sound when we log out"
211msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
212
213#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
214msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
215msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
216
217#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
218msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
219msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
220
221#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
222msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
223msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
224
225#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
226msgid "Show avatars"
227msgstr "Показване на аватари"
228
229#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
230msgid "Show contact list in rooms"
231msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
232
233#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
234msgid "Show hint about closing the main window"
235msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
236
237#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
238msgid "Show offline contacts"
239msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
240
241#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
242msgid "Show protocols"
243msgstr "Показване на протокола"
244
245#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
246msgid "Spell checking languages"
247msgstr "Езици с проверка на правописа"
248
249#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
250msgid "The default folder to save file transfers in."
251msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
252
253#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
254msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
255msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
256
257#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
258msgid "The position for the chat window side pane"
259msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
260
261#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
262msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
263msgstr ""
264"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
265"разговори."
266
267#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
268msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
269msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
270
271#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
272msgid "Use graphical smileys"
273msgstr "Изображения за емотикони"
274
275#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
276msgid "Use notification sounds"
277msgstr "Известяване със звуци"
278
279#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
280msgid "Use theme for chat rooms"
281msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
282
283#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
284msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
285msgstr ""
286"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
287
288#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
289msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
290msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
291
292#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
293msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
294msgstr ""
295"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
296"местоположението."
297
298#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
299msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
300msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
301
302#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
303msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
304msgstr ""
305"Дали програмата Empathy вече е запитвала за внасянето на регистрациите от "
306"другите програми."
307
308#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
309msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
310msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
311
312#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
313msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
314msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
315
316#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
317msgid ""
318"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
319msgstr ""
320"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
321"бездействие на потребителя."
322
323#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
324msgid ""
325"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
326msgstr ""
327"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
328"личните данни."
329
330#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
331msgid ""
332"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
333msgstr ""
334"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
335"разговори."
336
337#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
338msgid ""
339"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
340msgstr ""
341"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
342"включат."
343
344#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
345msgid ""
346"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
347"reconnect."
348msgstr ""
349"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
350"прекъсване и възстановяване."
351
352#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
353msgid ""
354"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
355msgstr ""
356"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
357"езици."
358
359#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
360msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
361msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
362
363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
364msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
365msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
366
367#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
368msgid ""
369"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
370msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
371
372#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
373msgid "Whether to play a sound to notify of events."
374msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
375
376#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
377msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
378msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
379
380#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
381msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
382msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
383
384#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
385msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
386msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
387
388#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
389msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
390msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
391
392#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
393msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
394msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
395
396#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
397msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
398msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
399
400#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
401msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
402msgstr ""
403"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
404"прозорци."
405
406#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
407msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
408msgstr ""
409"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
410
411#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
412msgid ""
413"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
414"the chat is already opened, but not focused."
415msgstr ""
416"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
417"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
418
419#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
420msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
421msgstr ""
422"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
423
424#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
425msgid ""
426"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
427msgstr ""
428"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
429"разговори."
430
431#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
432msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
433msgstr ""
434"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
435
436#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
437msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
438msgstr ""
439"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
440
441#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
442msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
443msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
444
445#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
446msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
447msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
448
449#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
450msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
451msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
452
453#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
454msgid ""
455"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
456"'x' button in the title bar."
457msgstr ""
458"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
459"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
460
461#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
462msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
463msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
464
465#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
466msgid ""
467"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
468"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
469"the contact list by state."
470msgstr ""
471"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
472"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
473"подреждане по състояние."
474
475#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
476msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
477msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
478
479#. Tweak the dialog
480#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
481#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2151
482msgid "Messaging and VoIP Accounts"
483msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
484
485#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:851
486msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
487msgstr "Извадките от получения и изпратения файл не съвпадат"
488
489#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
490msgid "File transfer not supported by remote contact"
491msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
492
493#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
494msgid "The selected file is not a regular file"
495msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
496
497#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
498msgid "The selected file is empty"
499msgstr "Избраният файл е празен"
500
501#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:283
502msgid "Socket type not supported"
503msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
504
505#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
506msgid "No reason was specified"
507msgstr "Не е указана причина"
508
509#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
510msgid "The change in state was requested"
511msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
512
513#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
514msgid "You canceled the file transfer"
515msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
516
517#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
518msgid "The other participant canceled the file transfer"
519msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
520
521#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
522msgid "Error while trying to transfer the file"
523msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
524
525#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
526msgid "The other participant is unable to transfer the file"
527msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
528
529#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:420 ../libempathy/empathy-utils.c:320
530msgid "Unknown reason"
531msgstr "Неизвестна причина"
532
533#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
534msgid "Available"
535msgstr "На линия"
536
537#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
538msgid "Busy"
539msgstr "Зает"
540
541#: ../libempathy/empathy-utils.c:247
542msgid "Away"
543msgstr "Отсъстващ"
544
545#: ../libempathy/empathy-utils.c:249
546msgid "Invisible"
547msgstr "Невидим"
548
549#: ../libempathy/empathy-utils.c:251
550msgid "Offline"
551msgstr "Извън мрежата"
552
553#: ../libempathy/empathy-utils.c:253 ../src/empathy-call-window.c:1883
554#: ../src/empathy-call-window.c:1884 ../src/empathy-call-window.c:1885
555#: ../src/empathy-call-window.c:1886 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
556msgid "Unknown"
557msgstr "Неизвестно"
558
559#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
560msgid "No reason specified"
561msgstr "Не е указана причина"
562
563#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:350
564msgid "Status is set to offline"
565msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
566
567#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:330
568msgid "Network error"
569msgstr "Мрежова грешка"
570
571#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:332
572msgid "Authentication failed"
573msgstr "Неуспешно идентифициране"
574
575#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:334
576msgid "Encryption error"
577msgstr "Грешка в шифрирането"
578
579#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
580msgid "Name in use"
581msgstr "Името е заето"
582
583#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
584msgid "Certificate not provided"
585msgstr "Не е предоставен сертификат"
586
587#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
588msgid "Certificate untrusted"
589msgstr "Сертификатът не е доверен"
590
591#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
592msgid "Certificate expired"
593msgstr "Сертификатът е изтекъл"
594
595#: ../libempathy/empathy-utils.c:310 ../libempathy/empathy-utils.c:342
596msgid "Certificate not activated"
597msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
598
599#: ../libempathy/empathy-utils.c:312 ../libempathy/empathy-utils.c:344
600msgid "Certificate hostname mismatch"
601msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
602
603#: ../libempathy/empathy-utils.c:314 ../libempathy/empathy-utils.c:346
604msgid "Certificate fingerprint mismatch"
605msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
606
607#: ../libempathy/empathy-utils.c:316 ../libempathy/empathy-utils.c:348
608msgid "Certificate self-signed"
609msgstr "Сертификатът е самоподписан"
610
611#: ../libempathy/empathy-utils.c:318
612msgid "Certificate error"
613msgstr "Грешка в сертификата"
614
615#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
616msgid "Encryption is not available"
617msgstr "Не е налично шифроване"
618
619#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
620msgid "Certificate is invalid"
621msgstr "Сертификатът не е валиден"
622
623#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
624msgid "Connection has been refused"
625msgstr "Връзката е отказана"
626
627#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
628msgid "Connection can't be established"
629msgstr "Не може да се установи връзка"
630
631#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
632msgid "Connection has been lost"
633msgstr "Връзката прекъсна"
634
635#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
636msgid "This resource is already connected to the server"
637msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
638
639#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
640msgid ""
641"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
642msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
643
644#: ../libempathy/empathy-utils.c:367
645msgid "The account already exists on the server"
646msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
647
648#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
649msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
650msgstr ""
651"В момента сървърът е твърде натоварен за да обработи заявката за свързване"
652
653#: ../libempathy/empathy-utils.c:371
654msgid "Certificate has been revoked"
655msgstr "Сертификатът е анулиран"
656
657#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
658msgid ""
659"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
660msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифроване"
661
662#: ../libempathy/empathy-utils.c:376
663msgid ""
664"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
665"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
666msgstr ""
667"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
668"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
669
670#: ../libempathy/empathy-utils.c:540
671msgid "People Nearby"
672msgstr "Хора наблизо"
673
674#: ../libempathy/empathy-utils.c:545
675msgid "Yahoo! Japan"
676msgstr "Yahoo! от Япония"
677
678# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
679# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
680# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
681#: ../libempathy/empathy-utils.c:546
682msgid "Facebook Chat"
683msgstr "Разговор във Фейсбук"
684
685#: ../libempathy/empathy-time.c:137
686#, c-format
687msgid "%d second ago"
688msgid_plural "%d seconds ago"
689msgstr[0] "преди %d секунда"
690msgstr[1] "преди %d секунди"
691
692#: ../libempathy/empathy-time.c:142
693#, c-format
694msgid "%d minute ago"
695msgid_plural "%d minutes ago"
696msgstr[0] "преди %d минута"
697msgstr[1] "преди %d минути"
698
699#: ../libempathy/empathy-time.c:147
700#, c-format
701msgid "%d hour ago"
702msgid_plural "%d hours ago"
703msgstr[0] "преди %d час"
704msgstr[1] "преди %d часа"
705
706#: ../libempathy/empathy-time.c:152
707#, c-format
708msgid "%d day ago"
709msgid_plural "%d days ago"
710msgstr[0] "преди %d ден"
711msgstr[1] "преди %d дни"
712
713#: ../libempathy/empathy-time.c:157
714#, c-format
715msgid "%d week ago"
716msgid_plural "%d weeks ago"
717msgstr[0] "преди %d седмица"
718msgstr[1] "преди %d седмици"
719
720#: ../libempathy/empathy-time.c:162
721#, c-format
722msgid "%d month ago"
723msgid_plural "%d months ago"
724msgstr[0] "преди %d месец"
725msgstr[1] "преди %d месеца"
726
727#: ../libempathy/empathy-time.c:167
728msgid "in the future"
729msgstr "в бъдеще"
730
731#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:463
732msgid "All"
733msgstr "Всички"
734
735#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:549
736#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:606
737#, c-format
738msgid "%s:"
739msgstr "%s:"
740
741#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1145
742msgid "Username:"
743msgstr "Потребителско име:"
744
745#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1475
746msgid "A_pply"
747msgstr "_Прилагане"
748
749#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1505
750msgid "L_og in"
751msgstr "_Включване в мрежата"
752
753#. Account and Identifier
754#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1571
755#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
756#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1397
757#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
758#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
759#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
760msgid "Account:"
761msgstr "Регистрация:"
762
763#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1582
764msgid "_Enabled"
765msgstr "_Включена"
766
767#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1647
768msgid "This account already exists on the server"
769msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
770
771#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1650
772msgid "Create a new account on the server"
773msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
774
775#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1743
776msgid "Ca_ncel"
777msgstr "_Отказ"
778
779#. To translators: The first parameter is the login id and the
780#. * second one is the server. The resulting string will be something
781#. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
782#. * You should reverse the order of these arguments if the
783#. * server should come before the login id in your locale.
784#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2028
785#, c-format
786msgid "%1$s on %2$s"
787msgstr "%1$s на %2$s"
788
789#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
790#. * string will be something like: "Jabber Account"
791#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2054
792#, c-format
793msgid "%s Account"
794msgstr "Регистрация в %s"
795
796#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2058
797msgid "New account"
798msgstr "Нова регистрация"
799
800#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
801msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
802msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
803
804#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
805#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
806#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
807#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
808#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
809#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
810#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
811#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
812#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
813msgid "Advanced"
814msgstr "Допълнителни"
815
816#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
817#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
818#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
819#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
820#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
821#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
822#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
823msgid "Pass_word:"
824msgstr "П_арола:"
825
826#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
827msgid "Screen _Name:"
828msgstr "_Псевдоним:"
829
830#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
831msgid "What is your AIM password?"
832msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
833
834#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
835msgid "What is your AIM screen name?"
836msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
837
838#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
839#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
840#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
841#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
844msgid "_Port:"
845msgstr "_Порт:"
846
847#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
848#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
849#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
850#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
851#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
852#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
853#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
854msgid "_Server:"
855msgstr "_Сървър:"
856
857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
858#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
859msgid "<b>Example:</b> username"
860msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
861
862#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
863#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
864#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
865msgid "Login I_D:"
866msgstr "_Идентификатор:"
867
868#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
869msgid "What is your GroupWise User ID?"
870msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
871
872#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
873msgid "What is your GroupWise password?"
874msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
875
876#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
877msgid "<b>Example:</b> 123456789"
878msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
879
880#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
881#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
882msgid "Ch_aracter set:"
883msgstr "_Кодиране:"
884
885#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
886msgid "ICQ _UIN:"
887msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
888
889#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
890msgid "What is your ICQ UIN?"
891msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
892
893#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
894msgid "What is your ICQ password?"
895msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
896
897#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
899msgid "Auto"
900msgstr "Автоматично"
901
902#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
903msgid "UDP"
904msgstr "UDP"
905
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
907msgid "TCP"
908msgstr "TCP"
909
910#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
911msgid "TLS"
912msgstr "TLS"
913
914#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
915#. * best to keep the English version.
916#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
917msgid "Register"
918msgstr "Заявка за регистриране"
919
920#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
921#. * best to keep the English version.
922#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
923msgid "Options"
924msgstr "Настройки"
925
926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
927msgid "None"
928msgstr "Без"
929
930#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
931msgid "Character set:"
932msgstr "Кодиране:"
933
934#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
935msgid "Network"
936msgstr "Мрежа"
937
938#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
939msgid "Network:"
940msgstr "Мрежа:"
941
942#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
943msgid "Nickname:"
944msgstr "Псевдоним:"
945
946#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
947msgid "Password:"
948msgstr "Парола:"
949
950#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
951msgid "Quit message:"
952msgstr "Съобщение при напускане:"
953
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
955msgid "Real name:"
956msgstr "Истинско име:"
957
958#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
959msgid "Servers"
960msgstr "Сървъри"
961
962#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
963msgid "What is your IRC nickname?"
964msgstr "Какво е името ви в мрежата IRC?"
965
966#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
967msgid "Which IRC network?"
968msgstr "Коя IRC мрежа?"
969
970#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
971msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
972msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
973
974#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
975msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
976msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
977
978#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
979msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
980msgstr "_Задължително шифроване (TLS/SSL)"
981
982#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
983msgid "I_gnore SSL certificate errors"
984msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
985
986#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
987msgid "Override server settings"
988msgstr "Използване на собствените настройки"
989
990#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
991msgid "Priori_ty:"
992msgstr "Пр_иоритет"
993
994#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
995msgid "Reso_urce:"
996msgstr "_Ресурс:"
997
998#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
999#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1000msgid ""
1001"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1002"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1003"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1004"Facebook username if you don't have one."
1005msgstr ""
1006"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1007"Facebook.\n"
1008"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1009"<b>Ivancho</b>.\n"
1010"Ако нямате такова име във Facebook, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1011"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1012
1013#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1014msgid "Use old SS_L"
1015msgstr "Използване на _стар SSL"
1016
1017#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1018msgid "What is your Facebook password?"
1019msgstr "Каква е паролата ви във Facebook?"
1020
1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1022msgid "What is your Facebook username?"
1023msgstr "Какво е името ви във Facebook?"
1024
1025#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1026msgid "What is your Google ID?"
1027msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1028
1029#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1030msgid "What is your Google password?"
1031msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1032
1033#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1034msgid "What is your Jabber ID?"
1035msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1036
1037#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1038msgid "What is your Jabber password?"
1039msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1040
1041#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1042msgid "What is your desired Jabber ID?"
1043msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1044
1045#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1046msgid "What is your desired Jabber password?"
1047msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1048
1049#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1050msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1051msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1052
1053#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
1054msgid "What is your Windows Live ID?"
1055msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1056
1057#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
1058msgid "What is your Windows Live password?"
1059msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1060
1061#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1062msgid "E-_mail address:"
1063msgstr "Адрес на _е-поща:"
1064
1065#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1066msgid "Nic_kname:"
1067msgstr "Псевдо_ним:"
1068
1069#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1070msgid "_First Name:"
1071msgstr "_Лично име:"
1072
1073#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1074msgid "_Jabber ID:"
1075msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1076
1077#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1078msgid "_Last Name:"
1079msgstr "_Фамилно име:"
1080
1081#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1082msgid "_Published Name:"
1083msgstr "Име за п_убликуване:"
1084
1085#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1086msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1087msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1088
1089#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1090msgid "Authentication username:"
1091msgstr "Потребителско име:"
1092
1093#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1094msgid "Discover Binding"
1095msgstr "Откриване на свързването"
1096
1097#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1098msgid "Discover the STUN server automatically"
1099msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1100
1101#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1102msgid "Interval (seconds)"
1103msgstr "Интервал [сек.]"
1104
1105#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1106msgid "Keep-Alive Options"
1107msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1108
1109#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1110msgid "Loose Routing"
1111msgstr "Свободна маршрутизация"
1112
1113#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1114msgid "Mechanism:"
1115msgstr "Механизъм:"
1116
1117#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1118msgid "Miscellaneous Options"
1119msgstr "Допълнителни настройки"
1120
1121#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1122msgid "NAT Traversal Options"
1123msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1124
1125#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1126msgid "Port:"
1127msgstr "Порт:"
1128
1129#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1130msgid "Proxy Options"
1131msgstr "Сървър-посредник"
1132
1133#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1134msgid "STUN Server:"
1135msgstr "Сървър за STUN:"
1136
1137#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1138msgid "Server:"
1139msgstr "Сървър:"
1140
1141#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1142msgid "Transport:"
1143msgstr "Транспорт:"
1144
1145#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1146msgid "What is your SIP account password?"
1147msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1148
1149#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1150msgid "What is your SIP login ID?"
1151msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1152
1153#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1154msgid "_Username:"
1155msgstr "Потребителско _име:"
1156
1157#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1158msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1159msgstr ""
1160"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1161"разговори"
1162
1163#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1164msgid "Use _Yahoo! Japan"
1165msgstr "Ползване на Yahoo от _Япония"
1166
1167#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1168msgid "What is your Yahoo! ID?"
1169msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1170
1171#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1172msgid "What is your Yahoo! password?"
1173msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1174
1175#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1176msgid "Yahoo! I_D:"
1177msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1178
1179#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1180msgid "_Room List locale:"
1181msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1182
1183#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:443
1184#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:519
1185msgid "Couldn't convert image"
1186msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1187
1188#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:444
1189msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1190msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1191
1192#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:935
1193msgid "Select Your Avatar Image"
1194msgstr "Избор на изображение за аватар"
1195
1196#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
1197msgid "No Image"
1198msgstr "Без изображение"
1199
1200#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1000
1201msgid "Images"
1202msgstr "Изображения"
1203
1204#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1004
1205msgid "All Files"
1206msgstr "Всички файлове"
1207
1208#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:323
1209msgid "Click to enlarge"
1210msgstr "Натиснете за увеличаване"
1211
1212#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:639
1213msgid "Failed to open private chat"
1214msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1215
1216#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:679
1217msgid "Topic not supported on this conversation"
1218msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1219
1220#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:685
1221msgid "You are not allowed to change the topic"
1222msgstr "Нямате право да смените темата"
1223
1224#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:819
1225msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1226msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1227
1228#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:822
1229msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1230msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1231
1232#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:825
1233msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1234msgstr ""
1235"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1236
1237#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:828
1238msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1239msgstr ""
1240"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1241
1242#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:833
1243msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1244msgstr ""
1245"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1246
1247#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
1248msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1249msgstr ""
1250"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1251
1252#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:840
1253msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1254msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1255
1256#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:843
1257msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1258msgstr ""
1259"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1260
1261#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
1262msgid ""
1263"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1264"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1265"join a new chat room\""
1266msgstr ""
1267"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1268"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1269"нова стая за разговор“"
1270
1271#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:851
1272msgid ""
1273"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1274"show its usage."
1275msgstr ""
1276"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1277"<команда>, се показва нейната употреба."
1278
1279#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:861
1280#, c-format
1281msgid "Usage: %s"
1282msgstr "Употреба: %s"
1283
1284#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:890
1285msgid "Unknown command"
1286msgstr "Неизвестна команда"
1287
1288#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1011
1289msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1290msgstr ""
1291"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1292
1293#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1149
1294msgid "offline"
1295msgstr "изключен"
1296
1297#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
1298msgid "invalid contact"
1299msgstr "грешен контакт"
1300
1301#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
1302msgid "permission denied"
1303msgstr "липсват права"
1304
1305#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
1306msgid "too long message"
1307msgstr "прекалено дълго съобщение"
1308
1309#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
1310msgid "not implemented"
1311msgstr "не е реализирано"
1312
1313#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1165
1314msgid "unknown"
1315msgstr "неизвестна грешка"
1316
1317#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1169
1318#, c-format
1319msgid "Error sending message '%s': %s"
1320msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1321
1322#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279 ../src/empathy-chat-window.c:691
1323msgid "Topic:"
1324msgstr "Тема:"
1325
1326#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1291
1327#, c-format
1328msgid "Topic set to: %s"
1329msgstr "Темата вече е: „%s“"
1330
1331#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1293
1332msgid "No topic defined"
1333msgstr "Не е зададена тема"
1334
1335#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1772
1336msgid "(No Suggestions)"
1337msgstr "(няма предложения)"
1338
1339#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1826
1340msgid "Insert Smiley"
1341msgstr "Вмъкване на емотикон"
1342
1343#. send button
1344#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1844
1345#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1801
1346msgid "_Send"
1347msgstr "_Изпращане"
1348
1349#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1878
1350msgid "_Spelling Suggestions"
1351msgstr "_Предложения за правопис"
1352
1353#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1955
1354msgid "Failed to retrieve recent logs"
1355msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1356
1357#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2061
1358#, c-format
1359msgid "%s has disconnected"
1360msgstr "%s прекъсна връзката"
1361
1362#. translators: reverse the order of these arguments
1363#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1364#.
1365#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2068
1366#, c-format
1367msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1368msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1369
1370#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
1371#, c-format
1372msgid "%s was kicked"
1373msgstr "%s бе изритан"
1374
1375#. translators: reverse the order of these arguments
1376#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1377#.
1378#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2079
1379#, c-format
1380msgid "%1$s was banned by %2$s"
1381msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1382
1383#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
1384#, c-format
1385msgid "%s was banned"
1386msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1387
1388#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2086
1389#, c-format
1390msgid "%s has left the room"
1391msgstr "%s излезе от стаята"
1392
1393#. Note to translators: this string is appended to
1394#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1395#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1396#. * please let us know. :-)
1397#.
1398#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2095
1399#, c-format
1400msgid " (%s)"
1401msgstr " (%s)"
1402
1403#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2120
1404#, c-format
1405msgid "%s has joined the room"
1406msgstr "%s влезе в стаята"
1407
1408#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2145
1409#, c-format
1410msgid "%s is now known as %s"
1411msgstr "%s в момента е познат като %s"
1412
1413#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284 ../src/empathy-call-window.c:1922
1414msgid "Disconnected"
1415msgstr "Изключен"
1416
1417#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2922
1418msgid "Wrong password; please try again:"
1419msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1420
1421#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2923
1422msgid "Retry"
1423msgstr "Нов опит"
1424
1425#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2928
1426msgid "This room is protected by a password:"
1427msgstr "Стаята изисква парола:"
1428
1429#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2929
1430msgid "Join"
1431msgstr "Присъединяване"
1432
1433#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3069
1434msgid "Connected"
1435msgstr "Свързан"
1436
1437#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3122
1438#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:653
1439msgid "Conversation"
1440msgstr "Разговор"
1441
1442#. Copy Link Address menu item
1443#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
1444#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:791
1445msgid "_Copy Link Address"
1446msgstr "_Копиране на адреса"
1447
1448#. Open Link menu item
1449#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:331
1450#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:798
1451msgid "_Open Link"
1452msgstr "_Отваряне на адреса"
1453
1454#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1455#. * chat windows (strftime format string)
1456#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:424
1457msgid "%A %B %d %Y"
1458msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1459
1460#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:243
1461#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:249
1462msgid "Edit Contact Information"
1463msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1464
1465#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:295
1466msgid "Personal Information"
1467msgstr "Лични данни"
1468
1469#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:401
1470#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:112
1471msgid "New Contact"
1472msgstr "Нов контакт"
1473
1474#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1475msgid "Decide _Later"
1476msgstr "Отлагане на _решението"
1477
1478#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1479msgid "Subscription Request"
1480msgstr "Искане за записване"
1481
1482#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
1483#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2244
1484#, c-format
1485msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1486msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1487
1488#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
1489#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2247
1490msgid "Removing group"
1491msgstr "Изтриване на група"
1492
1493#. Remove
1494#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
1495#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
1496#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2301
1497#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2386
1498#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1499msgid "_Remove"
1500msgstr "_Изтриване"
1501
1502#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
1503#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2332
1504#, c-format
1505msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1506msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1507
1508#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
1509#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2334
1510msgid "Removing contact"
1511msgstr "Изтриване на контакт"
1512
1513#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:203
1514#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:364
1515#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1516msgid "_Add Contact…"
1517msgstr "_Добавяне на контакт…"
1518
1519#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
1520#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:489
1521#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1522msgid "_Chat"
1523msgstr "_Разговор"
1524
1525#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
1526#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:530
1527msgctxt "menu item"
1528msgid "_Audio Call"
1529msgstr "_Аудио разговор"
1530
1531#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
1532#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:572
1533msgctxt "menu item"
1534msgid "_Video Call"
1535msgstr "_Видео разговор"
1536
1537#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
1538#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:630
1539#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1540msgid "_Previous Conversations"
1541msgstr "_Предишни разговори"
1542
1543#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
1544#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:671
1545msgid "Send File"
1546msgstr "Изпращане на файл"
1547
1548#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
1549#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:713
1550msgid "Share My Desktop"
1551msgstr "Споделяне на работното място"
1552
1553#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
1554#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1541
1555#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:747
1556#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1288
1557msgid "Favorite"
1558msgstr "Любимо"
1559
1560#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
1561#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:774
1562msgid "Infor_mation"
1563msgstr "_Данни за контакта"
1564
1565#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:490
1566msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1567msgid "_Edit"
1568msgstr "_Редактиране"
1569
1570#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
1571#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:967
1572#: ../src/empathy-chat-window.c:903
1573msgid "Inviting you to this room"
1574msgstr "Получена е покана за тази стая"
1575
1576#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
1577#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1014
1578msgid "_Invite to Chat Room"
1579msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1580
1581#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1582msgid "Select a contact"
1583msgstr "Избор на контакт"
1584
1585#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:217
1586#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:148
1587msgid "Full name:"
1588msgstr "Пълно име:"
1589
1590#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:218
1591#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:149
1592msgid "Phone number:"
1593msgstr "Телефонен номер:"
1594
1595#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:219
1596#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:150
1597msgid "E-mail address:"
1598msgstr "Адрес на е-поща:"
1599
1600#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:220
1601#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:151
1602msgid "Website:"
1603msgstr "Уебсайт:"
1604
1605#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:221
1606#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:152
1607msgid "Birthday:"
1608msgstr "Рожден ден:"
1609
1610#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:579
1611#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:451
1612msgid "Country ISO Code:"
1613msgstr "Код на държавата по ISO:"
1614
1615#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:581
1616#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:453
1617msgid "Country:"
1618msgstr "Държава:"
1619
1620#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:583
1621#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1622msgid "State:"
1623msgstr "Щат:"
1624
1625#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:585
1626#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1627msgid "City:"
1628msgstr "Град:"
1629
1630#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:587
1631#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1632msgid "Area:"
1633msgstr "Област:"
1634
1635#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:589
1636#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1637msgid "Postal Code:"
1638msgstr "Пощенски код:"
1639
1640#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:591
1641#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1642msgid "Street:"
1643msgstr "Улица:"
1644
1645#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:593
1646#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1647msgid "Building:"
1648msgstr "Сграда:"
1649
1650#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:595
1651#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1652msgid "Floor:"
1653msgstr "Етаж:"
1654
1655#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:597
1656#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1657msgid "Room:"
1658msgstr "Стая:"
1659
1660#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:599
1661#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1662msgid "Text:"
1663msgstr "Текст:"
1664
1665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:601
1666#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1667msgid "Description:"
1668msgstr "Описание:"
1669
1670#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:603
1671#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1672msgid "URI:"
1673msgstr "Адрес в Интернет:"
1674
1675#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:605
1676#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1677msgid "Accuracy Level:"
1678msgstr "Ниво на точност:"
1679
1680#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:607
1681#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1682msgid "Error:"
1683msgstr "Грешка:"
1684
1685#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:609
1686#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1687msgid "Vertical Error (meters):"
1688msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1689
1690#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:611
1691#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1692msgid "Horizontal Error (meters):"
1693msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1694
1695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:613
1696#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1697msgid "Speed:"
1698msgstr "Скорост:"
1699
1700# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1701# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1702# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1703# Пеленг става
1704#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:615
1705#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1706msgid "Bearing:"
1707msgstr "Пеленг:"
1708
1709#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:617
1710#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1711msgid "Climb Speed:"
1712msgstr "Скорост на изкачване:"
1713
1714#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:619
1715#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1716msgid "Last Updated on:"
1717msgstr "Последно обновяване на:"
1718
1719#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:621
1720#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1721msgid "Longitude:"
1722msgstr "Дължина:"
1723
1724#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:623
1725#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1726msgid "Latitude:"
1727msgstr "Широчина:"
1728
1729#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:625
1730#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1731msgid "Altitude:"
1732msgstr "Височина:"
1733
1734#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:688
1735#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:705
1736#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:578
1737#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:595
1738#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1739msgid "Location"
1740msgstr "Местоположение"
1741
1742#. translators: format is "Location, $date"
1743#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:707
1744#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:597
1745#, c-format
1746msgid "%s, %s"
1747msgstr "%s, %s"
1748
1749#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1750#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:646
1751msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1752msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1753
1754#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:842
1755#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:837
1756msgid "Save Avatar"
1757msgstr "Запазване на аватар"
1758
1759#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:898
1760#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:895
1761msgid "Unable to save avatar"
1762msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1763
1764#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1765msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1766msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
1767
1768#. Alias
1769#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1770#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1223
1771msgid "Alias:"
1772msgstr "Псевдоним:"
1773
1774#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1775msgid "Client Information"
1776msgstr "Данни за клиента"
1777
1778#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1779msgid "Client:"
1780msgstr "Клиент:"
1781
1782#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1783#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1784msgid "Contact Details"
1785msgstr "Подробни данни за контакта"
1786
1787#. Identifier to connect to Instant Messaging network
1788#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1790#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1427
1791msgid "Identifier:"
1792msgstr "Идентификатор:"
1793
1794#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1795#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1796msgid "Information requested…"
1797msgstr "Пратена е заявка за информация…"
1798
1799#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1800msgid "OS:"
1801msgstr "ОС:"
1802
1803#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1804msgid "Version:"
1805msgstr "Версия:"
1806
1807#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1808msgid "Groups"
1809msgstr "Групи"
1810
1811#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1812msgid ""
1813"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1814"select more than one group or no groups."
1815msgstr ""
1816"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
1817"повече групи."
1818
1819#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1820msgid "_Add Group"
1821msgstr "_Добавяне на група"
1822
1823#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
1824#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
1825msgid "Select"
1826msgstr "Избор"
1827
1828#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
1829#: ../src/empathy-main-window.c:1247
1830msgid "Group"
1831msgstr "Група"
1832
1833#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:253
1834msgctxt "Unlink individual (button)"
1835msgid "_Unlink"
1836msgstr "_Отделяне"
1837
1838#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1839#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:143
1840msgid "Linked Contacts"
1841msgstr "Свързани контакти"
1842
1843#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:353
1844msgid "Select contacts to link"
1845msgstr "Изберете контакти за свързване"
1846
1847#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:426
1848msgid "New contact preview"
1849msgstr "Преглед на нов контакт"
1850
1851#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:470
1852msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1853msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
1854
1855#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1856#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1857#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1858#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:112
1859#, c-format
1860msgid "%s (%s)"
1861msgstr "%s (%s)"
1862
1863#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:825
1864msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1865msgid "_Edit"
1866msgstr "_Промяна"
1867
1868#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1869#. * to form a meta-contact".
1870#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:857
1871msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1872msgid "_Link…"
1873msgstr "_Свързване…"
1874
1875#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1565
1876#, c-format
1877msgid "Meta-contact containing %u contact"
1878msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
1879msgstr[0] "Мета-контакт, съдържащ %u контакт"
1880msgstr[1] "Мета-контакт, съдържащ %u контакта"
1881
1882#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1883msgid "<b>Location</b> at (date)"
1884msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
1885
1886#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
1887msgid "New Network"
1888msgstr "Нова мрежа"
1889
1890#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
1891msgid "Choose an IRC network"
1892msgstr "Избор на IRC мрежа"
1893
1894#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1895msgid "new server"
1896msgstr "нов сървър"
1897
1898#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
1899msgid "Server"
1900msgstr "Сървър"
1901
1902#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
1903msgid "Port"
1904msgstr "Порт"
1905
1906#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1907msgid "SSL"
1908msgstr "SSL"
1909
1910#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
1911#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
1912#. * is a verb.
1913#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:109
1914msgid "Link Contacts"
1915msgstr "Свързване на контакти"
1916
1917#. Add button
1918#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
1919#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
1920#. * meta-contact".
1921#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
1922msgid "_Link"
1923msgstr "_Свързване"
1924
1925#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
1926#: ../src/empathy-import-widget.c:312
1927msgid "Account"
1928msgstr "Регистрация"
1929
1930#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:663
1931msgid "Date"
1932msgstr "Дата"
1933
1934#. Tab Label
1935#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1936msgid "Conversations"
1937msgstr "Разговори"
1938
1939#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1940msgid "Find Next"
1941msgstr "Търсене напред"
1942
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1944msgid "Find Previous"
1945msgstr "Търсене назад"
1946
1947#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1948msgid "Previous Conversations"
1949msgstr "Предишни разговори"
1950
1951#. Tab Label
1952#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1953msgid "Search"
1954msgstr "Търсене"
1955
1956#. Searching *for* something
1957#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1958msgid "_For:"
1959msgstr "_За:"
1960
1961#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
1962msgid "Contact ID:"
1963msgstr "Идентификатор:"
1964
1965#. add chat button
1966#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:145
1967msgid "C_hat"
1968msgstr "_Разговор"
1969
1970#. Tweak the dialog
1971#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:155
1972msgid "New Conversation"
1973msgstr "Нов разговор"
1974
1975#. add video toggle
1976#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:205
1977msgid "Send _Video"
1978msgstr "Изпращане на _видео"
1979
1980#. add chat button
1981#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:213
1982msgid "C_all"
1983msgstr "_Разговор"
1984
1985#. Tweak the dialog
1986#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
1987msgid "New Call"
1988msgstr "Нов разговор"
1989
1990#. COL_STATUS_TEXT
1991#. COL_STATE_ICON_NAME
1992#. COL_STATE
1993#. COL_DISPLAY_MARKUP
1994#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1995#. COL_TYPE
1996#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:168
1997#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:204
1998msgid "Custom Message…"
1999msgstr "Друго съобщение…"
2000
2001#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:221
2002#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2003msgid "Edit Custom Messages…"
2004msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2005
2006#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:346
2007msgid "Click to remove this status as a favorite"
2008msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2009
2010#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:355
2011msgid "Click to make this status a favorite"
2012msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2013
2014#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:389
2015msgid "Set status"
2016msgstr "Задаване на състояние"
2017
2018#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:939
2019msgid "Set your presence and current status"
2020msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2021
2022#. Custom messages
2023#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
2024msgid "Custom messages…"
2025msgstr "Други съобщения…"
2026
2027#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2028msgid "Find:"
2029msgstr "Търсене:"
2030
2031#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2032msgid "Match case"
2033msgstr "Зачитане на главни/малки"
2034
2035#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2036msgid "Phrase not found"
2037msgstr "Фразата не е открита"
2038
2039#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:50
2040msgid "Received an instant message"
2041msgstr "Получено е бързо съобщение"
2042
2043#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:52
2044msgid "Sent an instant message"
2045msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2046
2047#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:54
2048msgid "Incoming chat request"
2049msgstr "Входяща заявка за разговор"
2050
2051#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:56
2052msgid "Contact connected"
2053msgstr "Контактът е в мрежата"
2054
2055#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:58
2056msgid "Contact disconnected"
2057msgstr "Контактът не е в мрежата"
2058
2059#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:60
2060msgid "Connected to server"
2061msgstr "Има връзка със сървър"
2062
2063#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:62
2064msgid "Disconnected from server"
2065msgstr "Няма връзка със сървър"
2066
2067#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:64
2068msgid "Incoming voice call"
2069msgstr "Входящ аудио разговор"
2070
2071#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:66
2072msgid "Outgoing voice call"
2073msgstr "Изходящ аудио разговор"
2074
2075#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:68
2076msgid "Voice call ended"
2077msgstr "Аудио разговорът завърши"
2078
2079#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2080msgid "Enter Custom Message"
2081msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
2082
2083#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2084msgid "Edit Custom Messages"
2085msgstr "Редактиране на други съобщения"
2086
2087#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2088msgid "Add _New Preset"
2089msgstr "_Добавяне на нова тема"
2090
2091#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2092msgid "Saved Presets"
2093msgstr "Запазени теми"
2094
2095#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2096msgid "Classic"
2097msgstr "Класическа"
2098
2099#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2100msgid "Simple"
2101msgstr "Опростена"
2102
2103#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2104msgid "Clean"
2105msgstr "Изчистена"
2106
2107#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2108msgid "Blue"
2109msgstr "Синя"
2110
2111#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2112msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
2113msgstr "Идентичността на сървъра за разговори не може да бъде проверена.\n"
2114
2115#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
2116msgid "The certrificate is not signed by a Certification Authority"
2117msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител"
2118
2119#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
2120msgid "The certificate has expired"
2121msgstr "Сертификатът е изтекъл"
2122
2123#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
2124msgid "The certificate hasn't yet been activated"
2125msgstr "Сертификатът още не е в сила"
2126
2127#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
2128msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
2129msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада"
2130
2131#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
2132msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
2133msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра"
2134
2135#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
2136msgid "The certificate is self-signed"
2137msgstr "Сертификатът е самоподписан"
2138
2139#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
2140msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
2141msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител"
2142
2143#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
2144msgid "The certificate is cryptographically weak"
2145msgstr "Сертификатът използва слаба криптография"
2146
2147#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
2148msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
2149msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията"
2150
2151#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
2152msgid "The certificate is malformed"
2153msgstr "Сертификатът е повреден"
2154
2155#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
2156#, c-format
2157msgid "Expected hostname: %s"
2158msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2159
2160#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
2161#, c-format
2162msgid "Certificate hostname: %s"
2163msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2164
2165#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
2166msgid "Continue"
2167msgstr "Продължаване"
2168
2169#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
2170msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2171msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2172
2173#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
2174msgid "Remember this choice for future connections"
2175msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2176
2177#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
2178msgid "Certificate Details"
2179msgstr "Информация за сертификата"
2180
2181#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1698
2182msgid "Unable to open URI"
2183msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2184
2185#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1793
2186msgid "Select a file"
2187msgstr "Избор на файл"
2188
2189#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1862
2190#, c-format
2191msgid "Incoming file from %s"
2192msgstr "Входящ файл от %s"
2193
2194#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2195msgid "Current Locale"
2196msgstr "текущ локал"
2197
2198#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2199#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2200#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2201#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2202msgid "Arabic"
2203msgstr "арабски"
2204
2205#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2206msgid "Armenian"
2207msgstr "арменски"
2208
2209#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2210#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2211#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2212msgid "Baltic"
2213msgstr "балтийски"
2214
2215#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2216msgid "Celtic"
2217msgstr "келтски"
2218
2219#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2220#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2221#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2222#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2223msgid "Central European"
2224msgstr "централноевропейски"
2225
2226#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2227#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2228#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2229#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2230msgid "Chinese Simplified"
2231msgstr "китайски, опростен"
2232
2233#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2234#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2235#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2236msgid "Chinese Traditional"
2237msgstr "китайски, традиционен"
2238
2239#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2240msgid "Croatian"
2241msgstr "хърватски"
2242
2243#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2244#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2245#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2246#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2247#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2248#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2249msgid "Cyrillic"
2250msgstr "кирилица"
2251
2252#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2253msgid "Cyrillic/Russian"
2254msgstr "кирилица, руска"
2255
2256#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2257#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2258msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2259msgstr "кирилица, украинска"
2260
2261#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2262msgid "Georgian"
2263msgstr "грузински"
2264
2265#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2266#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2267#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2268msgid "Greek"
2269msgstr "гръцки"
2270
2271#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2272msgid "Gujarati"
2273msgstr "гуджарати"
2274
2275#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2276msgid "Gurmukhi"
2277msgstr "гурмуки"
2278
2279#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2280#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2281#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2282#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2283msgid "Hebrew"
2284msgstr "иврит"
2285
2286#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2287msgid "Hebrew Visual"
2288msgstr "иврит, визуален"
2289
2290#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2291msgid "Hindi"
2292msgstr "хинди"
2293
2294#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2295msgid "Icelandic"
2296msgstr "исландски"
2297
2298#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2299#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2300#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2301msgid "Japanese"
2302msgstr "японски"
2303
2304#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2305#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2306#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2307#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2308msgid "Korean"
2309msgstr "корейски"
2310
2311#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2312msgid "Nordic"
2313msgstr "скандинавски"
2314
2315#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2316msgid "Persian"
2317msgstr "персийски"
2318
2319#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2320#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2321msgid "Romanian"
2322msgstr "румънски"
2323
2324#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2325msgid "South European"
2326msgstr "южноевропейски"
2327
2328#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2329msgid "Thai"
2330msgstr "тайски"
2331
2332#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2333#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2334#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2335#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2336msgid "Turkish"
2337msgstr "турски"
2338
2339#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2340#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2341#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2342#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2343#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2344msgid "Unicode"
2345msgstr "Уникод"
2346
2347#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2348#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2349#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2350#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2351#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2352msgid "Western"
2353msgstr "западен"
2354
2355#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2356#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2357#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2358msgid "Vietnamese"
2359msgstr "виетнамски"
2360
2361#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2362msgid "The selected contact cannot receive files."
2363msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2364
2365#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2366msgid "The selected contact is offline."
2367msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2368
2369#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2370msgid "No error message"
2371msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2372
2373#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2374msgid "Instant Message (Empathy)"
2375msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2376
2377#: ../src/empathy.c:414
2378msgid "Don't connect on startup"
2379msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2380
2381#: ../src/empathy.c:418
2382msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2383msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2384
2385#: ../src/empathy.c:435
2386msgid "- Empathy IM Client"
2387msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2388
2389#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2390msgid ""
2391"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2392"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2393"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2394"version."
2395msgstr ""
2396"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
2397"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
2398"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2399"ваше решение) по-късна версия."
2400
2401#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2402msgid ""
2403"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2404"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2405"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2406"details."
2407msgstr ""
2408"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2409"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2410"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
2411
2412#: ../src/empathy-about-dialog.c:93
2413msgid ""
2414"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2415"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2416"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2417msgstr ""
2418"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2419"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2420"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2421
2422#: ../src/empathy-about-dialog.c:121
2423msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2424msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
2425
2426#: ../src/empathy-about-dialog.c:127
2427msgid "translator-credits"
2428msgstr ""
2429"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
2430"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2431"\n"
2432"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2433"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2434"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2435
2436#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2437msgid "There was an error while importing the accounts."
2438msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
2439
2440#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2441msgid "There was an error while parsing the account details."
2442msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
2443
2444#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2445msgid "There was an error while creating the account."
2446msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
2447
2448#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2449msgid "There was an error."
2450msgstr "Възникна грешка."
2451
2452#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2453#, c-format
2454msgid "The error message was: %s"
2455msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
2456
2457#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2458msgid ""
2459"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2460"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2461msgstr ""
2462"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
2463"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
2464"от менюто „Редактиране“."
2465
2466#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2467#: ../src/empathy-account-assistant.c:1310
2468msgid "An error occurred"
2469msgstr "Възникна грешка"
2470
2471#. To translator: %s is the protocol name
2472#. Create account
2473#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2474#. * "Yahoo!"
2475#.
2476#: ../src/empathy-account-assistant.c:412 ../src/empathy-accounts-dialog.c:614
2477#, c-format
2478msgid "New %s account"
2479msgstr "Нова регистрация в %s"
2480
2481#: ../src/empathy-account-assistant.c:509
2482msgid "What kind of chat account do you have?"
2483msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
2484
2485#: ../src/empathy-account-assistant.c:515
2486msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2487msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
2488
2489#: ../src/empathy-account-assistant.c:521
2490msgid "Enter your account details"
2491msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
2492
2493#: ../src/empathy-account-assistant.c:526
2494msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2495msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
2496
2497#: ../src/empathy-account-assistant.c:532
2498msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2499msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
2500
2501#: ../src/empathy-account-assistant.c:539
2502msgid "Enter the details for the new account"
2503msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
2504
2505#: ../src/empathy-account-assistant.c:654
2506msgid ""
2507"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2508"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2509"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2510"calls."
2511msgstr ""
2512"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
2513"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
2514"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
2515"разговори."
2516
2517#: ../src/empathy-account-assistant.c:671
2518msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2519msgstr ""
2520"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
2521
2522#: ../src/empathy-account-assistant.c:694
2523msgid "Yes, import my account details from "
2524msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
2525
2526#: ../src/empathy-account-assistant.c:715
2527msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2528msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
2529
2530#: ../src/empathy-account-assistant.c:737
2531msgid "No, I want a new account"
2532msgstr "Не, искам нова регистрация"
2533
2534#: ../src/empathy-account-assistant.c:747
2535msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2536msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
2537
2538#: ../src/empathy-account-assistant.c:768
2539msgid "Select the accounts you want to import:"
2540msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
2541
2542#: ../src/empathy-account-assistant.c:852
2543#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
2544#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
2545msgid "Yes"
2546msgstr "Да"
2547
2548#: ../src/empathy-account-assistant.c:859
2549msgid "No, that's all for now"
2550msgstr "Не, това е всичко засега"
2551
2552#: ../src/empathy-account-assistant.c:1124
2553msgid ""
2554"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2555"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2556"details below are correct. You can easily change these details later or "
2557"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2558msgstr ""
2559"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
2560"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
2561"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
2562"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
2563"„Регистрации“."
2564
2565#: ../src/empathy-account-assistant.c:1130
2566#: ../src/empathy-account-assistant.c:1186
2567msgid "Edit->Accounts"
2568msgstr "Редактиране→Регистрации"
2569
2570#: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
2571msgid "I don't want to enable this feature for now"
2572msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
2573
2574#: ../src/empathy-account-assistant.c:1182
2575msgid ""
2576"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2577"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2578"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2579"the Accounts dialog"
2580msgstr ""
2581"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
2582"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
2583"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
2584"регистрации."
2585
2586#: ../src/empathy-account-assistant.c:1188
2587msgid "telepathy-salut not installed"
2588msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
2589
2590#: ../src/empathy-account-assistant.c:1234
2591msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2592msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
2593
2594#: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
2595msgid "Welcome to Empathy"
2596msgstr "Добре дошли в Empathy"
2597
2598#: ../src/empathy-account-assistant.c:1277
2599msgid "Import your existing accounts"
2600msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
2601
2602#: ../src/empathy-account-assistant.c:1295
2603msgid "Please enter personal details"
2604msgstr "Въведете още информация"
2605
2606#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2607#. * unsaved changes
2608#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
2609#, c-format
2610msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2611msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
2612
2613#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2614#. * an unsaved new account
2615#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
2616msgid "Your new account has not been saved yet."
2617msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
2618
2619#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:808
2620msgid "Connecting…"
2621msgstr "Свързване…"
2622
2623#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:322
2624#, c-format
2625msgid "Offline — %s"
2626msgstr "Извън мрежата — %s"
2627
2628#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:334
2629#, c-format
2630msgid "Disconnected — %s"
2631msgstr "Изключен — %s"
2632
2633#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
2634msgid "Offline — No Network Connection"
2635msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
2636
2637# FIXME: термини за offine и disconnected
2638#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:352
2639msgid "Unknown Status"
2640msgstr "Неизвестно състояние"
2641
2642#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:364
2643msgid "Offline — Account Disabled"
2644msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
2645
2646#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:805
2647msgid ""
2648"You are about to create a new account, which will discard\n"
2649"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2650msgstr ""
2651"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
2652"промените ви. Искате ли да продължите?"
2653
2654#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1152
2655#, c-format
2656msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2657msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
2658
2659#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1156
2660msgid "This will not remove your account on the server."
2661msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
2662
2663#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1394
2664msgid ""
2665"You are about to select another account, which will discard\n"
2666"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2667msgstr ""
2668"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
2669"промените ви. Искате ли да продължите?"
2670
2671#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1997
2672msgid ""
2673"You are about to close the window, which will discard\n"
2674"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2675msgstr ""
2676"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
2677"промените ви. Искате ли да продължите?"
2678
2679#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2680msgid "Loading account information"
2681msgstr "Зареждане на данните за контакта"
2682
2683#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2684msgid "No protocol installed"
2685msgstr "Не е инсталиран протокол"
2686
2687#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2688msgid "Protocol:"
2689msgstr "Протокол:"
2690
2691#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2692msgid ""
2693"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2694"you want to use."
2695msgstr ""
2696"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
2697"нейния протокол."
2698
2699#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2700msgid "_Add…"
2701msgstr "_Добавяне…"
2702
2703#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2704msgid "_Import…"
2705msgstr "_Внасяне…"
2706
2707#: ../src/empathy-auth-client.c:217
2708msgid " - Empathy authentication client"
2709msgstr " — идентифициране с Empathy"
2710
2711#: ../src/empathy-auth-client.c:233
2712msgid "Empathy authentication client"
2713msgstr "Идентифициране с Empathy"
2714
2715# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
2716# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
2717# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
2718# наблизо.
2719#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2720msgid "People nearby"
2721msgstr "Хора наблизо"
2722
2723#: ../src/empathy-av.c:133
2724msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2725msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
2726
2727#: ../src/empathy-av.c:149
2728msgid "Empathy Audio/Video Client"
2729msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
2730
2731#: ../src/empathy-call-window.c:479
2732msgid "Contrast"
2733msgstr "Контраст"
2734
2735#: ../src/empathy-call-window.c:482
2736msgid "Brightness"
2737msgstr "Яркост"
2738
2739#: ../src/empathy-call-window.c:485
2740msgid "Gamma"
2741msgstr "Гама корекция"
2742
2743#: ../src/empathy-call-window.c:590
2744msgid "Volume"
2745msgstr "Сила на звука"
2746
2747#: ../src/empathy-call-window.c:1163
2748msgid "_Sidebar"
2749msgstr "_Странична лента"
2750
2751#: ../src/empathy-call-window.c:1182
2752msgid "Audio input"
2753msgstr "Аудио вход"
2754
2755#: ../src/empathy-call-window.c:1186
2756msgid "Video input"
2757msgstr "Видео вход"
2758
2759#: ../src/empathy-call-window.c:1190
2760msgid "Dialpad"
2761msgstr "Циферблат"
2762
2763#: ../src/empathy-call-window.c:1195
2764msgid "Details"
2765msgstr "Подробности"
2766
2767#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2768#. * is used in the window title
2769#: ../src/empathy-call-window.c:1263
2770#, c-format
2771msgid "Call with %s"
2772msgstr "Разговор с %s"
2773
2774#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2775#. * title
2776#: ../src/empathy-call-window.c:1342
2777msgid "Call"
2778msgstr "Разговор"
2779
2780#: ../src/empathy-call-window.c:1496
2781msgid "The IP address as seen by the machine"
2782msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
2783
2784#: ../src/empathy-call-window.c:1498
2785msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2786msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
2787
2788#: ../src/empathy-call-window.c:1500
2789msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2790msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
2791
2792#: ../src/empathy-call-window.c:1502
2793msgid "The IP address of a relay server"
2794msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
2795
2796#: ../src/empathy-call-window.c:1504
2797msgid "The IP address of the multicast group"
2798msgstr "Адрес на групата за мултикаст"
2799
2800#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2801#: ../src/empathy-call-window.c:2237
2802#, c-format
2803msgid "Connected — %d:%02dm"
2804msgstr "Връзка — %d:%02dm"
2805
2806#: ../src/empathy-call-window.c:2298
2807msgid "Technical Details"
2808msgstr "Технически данни"
2809
2810#: ../src/empathy-call-window.c:2336
2811#, c-format
2812msgid ""
2813"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2814"computer"
2815msgstr ""
2816"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
2817"компютър"
2818
2819#: ../src/empathy-call-window.c:2341
2820#, c-format
2821msgid ""
2822"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2823"computer"
2824msgstr ""
2825"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
2826"компютър"
2827
2828#: ../src/empathy-call-window.c:2347
2829#, c-format
2830msgid ""
2831"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2832"does not allow direct connections."
2833msgstr ""
2834"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
2835"преки връзки."
2836
2837#: ../src/empathy-call-window.c:2353
2838msgid "There was a failure on the network"
2839msgstr "Мрежова грешка"
2840
2841#: ../src/empathy-call-window.c:2357
2842msgid ""
2843"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2844msgstr ""
2845"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
2846"на компютъра ви"
2847
2848#: ../src/empathy-call-window.c:2360
2849msgid ""
2850"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2851msgstr ""
2852"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
2853"на компютъра ви"
2854
2855#: ../src/empathy-call-window.c:2370
2856#, c-format
2857msgid ""
2858"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2859"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2860"the Help menu."
2861msgstr ""
2862"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
2863"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
2864"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
2865
2866#: ../src/empathy-call-window.c:2378
2867msgid "There was a failure in the call engine"
2868msgstr "Грешка в модула за разговори"
2869
2870#: ../src/empathy-call-window.c:2381
2871msgid "The end of the stream was reached"
2872msgstr "Достигнат е краят на потока"
2873
2874#: ../src/empathy-call-window.c:2421
2875msgid "Can't establish audio stream"
2876msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
2877
2878#: ../src/empathy-call-window.c:2431
2879msgid "Can't establish video stream"
2880msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
2881
2882#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2883msgid "Audio"
2884msgstr "Звук"
2885
2886#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2887msgid "Call the contact again"
2888msgstr "Нов разговор с контакта"
2889
2890#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2891msgid "Camera Off"
2892msgstr "Включване на камерата"
2893
2894#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2895msgid "Camera On"
2896msgstr "Изключване на камерата"
2897
2898#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2899msgid "Decoding Codec:"
2900msgstr "Декодиращ модул:"
2901
2902#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2903msgid "Disable camera and stop sending video"
2904msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
2905
2906#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2907msgid "Enable camera and send video"
2908msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
2909
2910#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2911msgid "Enable camera but don't send video"
2912msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
2913
2914#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2915msgid "Encoding Codec:"
2916msgstr "Кодиращ модул:"
2917
2918#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2919msgid "Hang up"
2920msgstr "Затваряне"
2921
2922#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2923msgid "Hang up current call"
2924msgstr "Затваряне на текущия разговор"
2925
2926#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2927msgid "Local Candidate:"
2928msgstr "Местен кандидат:"
2929
2930#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2931msgid "Preview"
2932msgstr "Преглед"
2933
2934#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2935msgid "Redial"
2936msgstr "Повторно набиране"
2937
2938#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2939msgid "Remote Candidate:"
2940msgstr "Отдалечен кандидат:"
2941
2942#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2943msgid "Send Audio"
2944msgstr "Изпращане на аудио"
2945
2946#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2947msgid "Toggle audio transmission"
2948msgstr "Превключване на пращането на аудио"
2949
2950#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2951msgid "V_ideo"
2952msgstr "_Видео"
2953
2954#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
2955msgid "Video"
2956msgstr "Видео"
2957
2958#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2959msgid "Video Off"
2960msgstr "Изключване на видеото"
2961
2962#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2963msgid "Video On"
2964msgstr "Включване на видеото"
2965
2966#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2967msgid "Video Preview"
2968msgstr "Преглед на видеото"
2969
2970#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2971msgid "_Call"
2972msgstr "_Разговор"
2973
2974#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:27
2975msgid "_View"
2976msgstr "_Преглед"
2977
2978#: ../src/empathy-chat-window.c:452 ../src/empathy-chat-window.c:472
2979#, c-format
2980msgid "%s (%d unread)"
2981msgid_plural "%s (%d unread)"
2982msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
2983msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
2984
2985#: ../src/empathy-chat-window.c:464
2986#, c-format
2987msgid "%s (and %u other)"
2988msgid_plural "%s (and %u others)"
2989msgstr[0] "%s (и %u друго)"
2990msgstr[1] "%s (и %u други)"
2991
2992#: ../src/empathy-chat-window.c:480
2993#, c-format
2994msgid "%s (%d unread from others)"
2995msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2996msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
2997msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
2998
2999#: ../src/empathy-chat-window.c:489
3000#, c-format
3001msgid "%s (%d unread from all)"
3002msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3003msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3004msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3005
3006#: ../src/empathy-chat-window.c:695
3007msgid "Typing a message."
3008msgstr "Пише съобщение."
3009
3010#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3011msgid "C_lear"
3012msgstr "_Изчистване на прозореца"
3013
3014#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3015msgid "C_ontact"
3016msgstr "_Контакт"
3017
3018#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3019msgid "Chat"
3020msgstr "Разговор"
3021
3022#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3023msgid "Insert _Smiley"
3024msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3025
3026#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3027msgid "Invite _Participant…"
3028msgstr "Поканване на _участник…"
3029
3030#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3031msgid "Move Tab _Left"
3032msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3033
3034#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3035msgid "Move Tab _Right"
3036msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3037
3038#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3039msgid "Notify for All Messages"
3040msgstr "Известяване за всички съобщения"
3041
3042#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3043msgid "_Contents"
3044msgstr "_Ръководство"
3045
3046#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3047msgid "_Conversation"
3048msgstr "_Разговор"
3049
3050#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3051msgid "_Detach Tab"
3052msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3053
3054#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3055msgid "_Edit"
3056msgstr "Р_едактиране"
3057
3058#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3059msgid "_Favorite Chat Room"
3060msgstr "_Любима стая за разговор"
3061
3062#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3063msgid "_Help"
3064msgstr "Помо_щ"
3065
3066#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3067msgid "_Next Tab"
3068msgstr "_Следващ подпрозорец"
3069
3070#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3071msgid "_Previous Tab"
3072msgstr "_Предишен подпрозорец"
3073
3074#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3075msgid "_Show Contact List"
3076msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3077
3078#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3079msgid "_Tabs"
3080msgstr "_Подпрозорци"
3081
3082#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3083msgid "_Undo Close Tab"
3084msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3085
3086#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3087msgid "Name"
3088msgstr "Име"
3089
3090#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3091msgid "Room"
3092msgstr "Стая"
3093
3094#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3095msgid "Auto-Connect"
3096msgstr "Автоматично свързване"
3097
3098#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3099msgid "Manage Favorite Rooms"
3100msgstr "Управление на стаите в отметките"
3101
3102#: ../src/empathy-event-manager.c:468
3103msgid "Incoming video call"
3104msgstr "Входящ видео разговор"
3105
3106#: ../src/empathy-event-manager.c:468
3107msgid "Incoming call"
3108msgstr "Входящ разговор"
3109
3110#: ../src/empathy-event-manager.c:472
3111#, c-format
3112msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3113msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3114
3115#: ../src/empathy-event-manager.c:473
3116#, c-format
3117msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3118msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3119
3120#: ../src/empathy-event-manager.c:476 ../src/empathy-event-manager.c:618
3121#, c-format
3122msgid "Incoming call from %s"
3123msgstr "Входящ разговор от %s"
3124
3125#: ../src/empathy-event-manager.c:501
3126msgid "_Reject"
3127msgstr "От_казване"
3128
3129#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3130msgid "_Answer"
3131msgstr "_Отговаряне"
3132
3133#: ../src/empathy-event-manager.c:618
3134#, c-format
3135msgid "Incoming video call from %s"
3136msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3137
3138#: ../src/empathy-event-manager.c:695
3139msgid "Room invitation"
3140msgstr "Покана за стая"
3141
3142#: ../src/empathy-event-manager.c:697
3143#, c-format
3144msgid "Invitation to join %s"
3145msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3146
3147#: ../src/empathy-event-manager.c:704
3148#, c-format
3149msgid "%s is inviting you to join %s"
3150msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3151
3152#: ../src/empathy-event-manager.c:712
3153msgid "_Decline"
3154msgstr "_Отказване"
3155
3156#: ../src/empathy-event-manager.c:717
3157#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3158msgid "_Join"
3159msgstr "_Присъединяване"
3160
3161#: ../src/empathy-event-manager.c:743
3162#, c-format
3163msgid "%s invited you to join %s"
3164msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3165
3166#: ../src/empathy-event-manager.c:749
3167#, c-format
3168msgid "You have been invited to join %s"
3169msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3170
3171#: ../src/empathy-event-manager.c:797
3172#, c-format
3173msgid "Incoming file transfer from %s"
3174msgstr "Входящ файл от %s"
3175
3176#: ../src/empathy-event-manager.c:1005
3177#, c-format
3178msgid "Subscription requested by %s"
3179msgstr "Искане за записване от %s"
3180
3181#: ../src/empathy-event-manager.c:1009
3182#, c-format
3183msgid ""
3184"\n"
3185"Message: %s"
3186msgstr ""
3187"\n"
3188"Съобщение: %s"
3189
3190#: ../src/empathy-event-manager.c:1052
3191#, c-format
3192msgid "%s is now offline."
3193msgstr "%s в момента е извън мрежата."
3194
3195#: ../src/empathy-event-manager.c:1072
3196#, c-format
3197msgid "%s is now online."
3198msgstr "%s в момента е в мрежата."
3199
3200#. Translators: time left, when it is more than one hour
3201#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3202#, c-format
3203msgid "%u:%02u.%02u"
3204msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3205
3206#. Translators: time left, when is is less than one hour
3207#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3208#, c-format
3209msgid "%02u.%02u"
3210msgstr "%02u м. и %02u сек."
3211
3212#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3213msgctxt "file transfer percent"
3214msgid "Unknown"
3215msgstr "Неизвестно"
3216
3217#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3218#, c-format
3219msgid "%s of %s at %s/s"
3220msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3221
3222#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3223#, c-format
3224msgid "%s of %s"
3225msgstr "%s от общо %s"
3226
3227#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3228#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3229#, c-format
3230msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3231msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3232
3233#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3234#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3235#, c-format
3236msgid "Sending \"%s\" to %s"
3237msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3238
3239#. translators: first %s is filename, second %s
3240#. * is the contact name
3241#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3242#, c-format
3243msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3244msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3245
3246#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3247msgid "Error receiving a file"
3248msgstr "Грешка при получаване на файл"
3249
3250#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3251#, c-format
3252msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3253msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3254
3255#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3256msgid "Error sending a file"
3257msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3258
3259#. translators: first %s is filename, second %s
3260#. * is the contact name
3261#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3262#, c-format
3263msgid "\"%s\" received from %s"
3264msgstr "„%s“ получен от %s"
3265
3266#. translators: first %s is filename, second %s
3267#. * is the contact name
3268#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3269#, c-format
3270msgid "\"%s\" sent to %s"
3271msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3272
3273#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3274msgid "File transfer completed"
3275msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3276
3277#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3278msgid "Waiting for the other participant's response"
3279msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3280
3281#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3282#, c-format
3283msgid "Checking integrity of \"%s\""
3284msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3285
3286#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3287#, c-format
3288msgid "Hashing \"%s\""
3289msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3290
3291#: ../src/empathy-ft-manager.c:996
3292msgid "%"
3293msgstr "%"
3294
3295#: ../src/empathy-ft-manager.c:1008
3296msgid "File"
3297msgstr "Файл"
3298
3299#: ../src/empathy-ft-manager.c:1030
3300msgid "Remaining"
3301msgstr "Остават"
3302
3303#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3304msgid "File Transfers"
3305msgstr "Прехвърляния на файлове"
3306
3307#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3308msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3309msgstr ""
3310"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
3311"от списъка"
3312
3313#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3314msgid ""
3315"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3316"importing accounts from Pidgin."
3317msgstr ""
3318"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
3319"само от Pidgin."
3320
3321#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3322msgid "Import Accounts"
3323msgstr "Внасяне на регистрации"
3324
3325#. Translators: this is the header of a treeview column
3326#: ../src/empathy-import-widget.c:292
3327msgid "Import"
3328msgstr "Внасяне"
3329
3330#: ../src/empathy-import-widget.c:301
3331msgid "Protocol"
3332msgstr "Протокол"
3333
3334#: ../src/empathy-import-widget.c:325
3335msgid "Source"
3336msgstr "Източник"
3337
3338#: ../src/empathy-main-window.c:383
3339msgid "No match found"
3340msgstr "Не е намерено съвпадение"
3341
3342#: ../src/empathy-main-window.c:535
3343msgid "Reconnect"
3344msgstr "Ново свързване"
3345
3346#: ../src/empathy-main-window.c:541
3347msgid "Edit Account"
3348msgstr "Редактиране на регистрация"
3349
3350#: ../src/empathy-main-window.c:547
3351msgid "Close"
3352msgstr "Затваряне"
3353
3354#: ../src/empathy-main-window.c:1229
3355msgid "Contact"
3356msgstr "Контакт"
3357
3358#: ../src/empathy-main-window.c:1554
3359msgid "Contact List"
3360msgstr "Списък с контакти"
3361
3362#: ../src/empathy-main-window.c:1663
3363msgid "Show and edit accounts"
3364msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
3365
3366#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3367msgid "Contacts on a _Map"
3368msgstr "_Контакти на карта"
3369
3370#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3371msgid "Context"
3372msgstr "Контекст"
3373
3374#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3375msgid "Join _Favorites"
3376msgstr "_Добавяне към отметките"
3377
3378#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3379msgid "Manage Favorites"
3380msgstr "Редактиране на отметките"
3381
3382#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3383msgid "N_ormal Size"
3384msgstr "_Нормален размер"
3385
3386#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3387msgid "New _Call…"
3388msgstr "Нов _разговор…"
3389
3390#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3391msgid "Normal Size With _Avatars"
3392msgstr "Нормален размер с _аватари"
3393
3394#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3395msgid "P_references"
3396msgstr "_Настройки"
3397
3398#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3399msgid "Show P_rotocols"
3400msgstr "_Показване на протокола"
3401
3402#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3403msgid "Sort by _Name"
3404msgstr "Подреждане по _име"
3405
3406#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3407msgid "Sort by _Status"
3408msgstr "Подреждане по _състояние"
3409
3410#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3411msgid "_Accounts"
3412msgstr "_Регистрации"
3413
3414#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3415msgid "_Compact Size"
3416msgstr "_Стегнат режим"
3417
3418#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3419msgid "_Debug"
3420msgstr "_Изчистване на грешки"
3421
3422#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3423msgid "_File Transfers"
3424msgstr "_Прехвърляния на файлове"
3425
3426#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3427msgid "_Join…"
3428msgstr "_Присъединяване…"
3429
3430#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3431msgid "_New Conversation…"
3432msgstr "_Нов разговор…"
3433
3434#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3435msgid "_Offline Contacts"
3436msgstr "_Изключени контакти"
3437
3438#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3439msgid "_Personal Information"
3440msgstr "_Лични данни"
3441
3442#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3443msgid "_Room"
3444msgstr "_Стая"
3445
3446#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:379
3447msgid "Chat Room"
3448msgstr "Стая за разговор"
3449
3450#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:395
3451msgid "Members"
3452msgstr "Участници"
3453
3454#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3455#. yes/no, yes/no and a number.
3456#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
3457#, c-format
3458msgid ""
3459"%s\n"
3460"Invite required: %s\n"
3461"Password required: %s\n"
3462"Members: %s"
3463msgstr ""
3464"%s\n"
3465"Изисква се покана: %s\n"
3466"Изисква се парола: %s\n"
3467"Брой участници: %s"
3468
3469# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
3470# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
3471# „Не, това е всичко засега“.
3472#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
3473#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
3474msgid "No"
3475msgstr "Не"
3476
3477#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:638
3478msgid "Could not start room listing"
3479msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
3480
3481#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:648
3482msgid "Could not stop room listing"
3483msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
3484
3485#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3486msgid "Couldn't load room list"
3487msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
3488
3489#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3490msgid ""
3491"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3492msgstr ""
3493"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
3494"стаи от списъка."
3495
3496#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3497msgid ""
3498"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3499"the current account's server"
3500msgstr ""
3501"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
3502"регистрация, оставете полето празно."
3503
3504#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3505msgid "Join Room"
3506msgstr "Влизане в стая"
3507
3508#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3509msgid "Room List"
3510msgstr "Списък със стаи"
3511
3512#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3513msgid "_Room:"
3514msgstr "_Стая:"
3515
3516#: ../src/empathy-preferences.c:138
3517msgid "Message received"
3518msgstr "Съобщението е получено"
3519
3520#: ../src/empathy-preferences.c:139
3521msgid "Message sent"
3522msgstr "Съобщението е изпратено"
3523
3524#: ../src/empathy-preferences.c:140
3525msgid "New conversation"
3526msgstr "Нов разговор"
3527
3528#: ../src/empathy-preferences.c:141
3529msgid "Contact goes online"
3530msgstr "Контактът е в мрежата"
3531
3532#: ../src/empathy-preferences.c:142
3533msgid "Contact goes offline"
3534msgstr "Контактът е извън мрежата"
3535
3536#: ../src/empathy-preferences.c:143
3537msgid "Account connected"
3538msgstr "Регистрацията е включена"
3539
3540#: ../src/empathy-preferences.c:144
3541msgid "Account disconnected"
3542msgstr "Регистрацията е изключена"
3543
3544#: ../src/empathy-preferences.c:445
3545msgid "Language"
3546msgstr "Език"
3547
3548#: ../src/empathy-preferences.c:882
3549msgid "Preferences"
3550msgstr "Настройки"
3551
3552#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3553msgid "Appearance"
3554msgstr "Изглед"
3555
3556#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3557msgid "Behavior"
3558msgstr "Поведение"
3559
3560#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3561msgid "Chat Th_eme:"
3562msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
3563
3564#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3565msgid "Disable notifications when _away or busy"
3566msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3567
3568#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3569msgid "Disable sounds when _away or busy"
3570msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3571
3572#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3573msgid "Display incoming events in the notification area"
3574msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
3575
3576#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3577msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3578msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
3579
3580#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3581msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3582msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
3583
3584#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3585msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3586msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
3587
3588#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3589msgid "Enable spell checking for languages:"
3590msgstr "Езици с проверка на правописа:"
3591
3592#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3593msgid "General"
3594msgstr "Общи"
3595
3596#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3597msgid "Location sources:"
3598msgstr "Датчик за местоположение:"
3599
3600#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3601msgid "Log conversations"
3602msgstr "Архив на разговорите"
3603
3604#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3605msgid "Notifications"
3606msgstr "Известяване"
3607
3608#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3609msgid "Play sound for events"
3610msgstr "Звуци при събития"
3611
3612#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3613msgid "Privacy"
3614msgstr "Лични данни"
3615
3616#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3617msgid ""
3618"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3619"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3620"decimal place."
3621msgstr ""
3622"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
3623"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
3624"място зад десетичната запетая."
3625
3626#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3627msgid "Show _smileys as images"
3628msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
3629
3630#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3631msgid "Show contact _list in rooms"
3632msgstr "_Показване на контактите в стаите"
3633
3634#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3635msgid "Sounds"
3636msgstr "Звуци"
3637
3638#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3639msgid "Spell Checking"
3640msgstr "Проверка на правописа"
3641
3642#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3643msgid ""
3644"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3645"dictionary installed."
3646msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
3647
3648#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3649msgid "Themes"
3650msgstr "Графични теми"
3651
3652#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3653msgid "_Automatically connect on startup"
3654msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
3655
3656#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3657msgid "_Cellphone"
3658msgstr "_Мобилен телефон"
3659
3660#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3661msgid "_Enable bubble notifications"
3662msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
3663
3664#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3665msgid "_Enable sound notifications"
3666msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
3667
3668#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3669msgid "_GPS"
3670msgstr "_GPS"
3671
3672#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3673msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3674msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
3675
3676#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3677msgid "_Open new chats in separate windows"
3678msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
3679
3680#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3681msgid "_Publish location to my contacts"
3682msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
3683
3684#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3685#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3686msgid "_Reduce location accuracy"
3687msgstr "_Ниска точност на местоположението"
3688
3689#: ../src/empathy-status-icon.c:141
3690msgid "Respond"
3691msgstr "Отговаряне"
3692
3693#: ../src/empathy-status-icon.c:147
3694msgid "Reject"
3695msgstr "Отхвърляне"
3696
3697#: ../src/empathy-status-icon.c:151
3698msgid "Answer"
3699msgstr "Отговор"
3700
3701#: ../src/empathy-status-icon.c:158
3702msgid "Decline"
3703msgstr "Отклоняване"
3704
3705#: ../src/empathy-status-icon.c:162
3706msgid "Accept"
3707msgstr "Приемане"
3708
3709#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3710msgid "Status"
3711msgstr "Състояние"
3712
3713#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3714msgid "_Quit"
3715msgstr "_Спиране на програмата"
3716
3717#: ../src/empathy-map-view.c:452
3718msgid "Contact Map View"
3719msgstr "Карта с контактите"
3720
3721#: ../src/empathy-debug-window.c:1219
3722msgid "Save"
3723msgstr "Запазване"
3724
3725#: ../src/empathy-debug-window.c:1395
3726msgid "Debug Window"
3727msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
3728
3729#: ../src/empathy-debug-window.c:1475
3730msgid "Pause"
3731msgstr "Пауза"
3732
3733#: ../src/empathy-debug-window.c:1487
3734msgid "Level "
3735msgstr "Ниво"
3736
3737#: ../src/empathy-debug-window.c:1507
3738msgid "Debug"
3739msgstr "Подробност"
3740
3741#: ../src/empathy-debug-window.c:1513
3742msgid "Info"
3743msgstr "Информация"
3744
3745#: ../src/empathy-debug-window.c:1519 ../src/empathy-debug-window.c:1568
3746msgid "Message"
3747msgstr "Съобщение"
3748
3749#: ../src/empathy-debug-window.c:1525
3750msgid "Warning"
3751msgstr "Предупреждение"
3752
3753#: ../src/empathy-debug-window.c:1531
3754msgid "Critical"
3755msgstr "Критична"
3756
3757#: ../src/empathy-debug-window.c:1537
3758msgid "Error"
3759msgstr "Грешка"
3760
3761#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
3762msgid "Time"
3763msgstr "Време"
3764
3765#: ../src/empathy-debug-window.c:1559
3766msgid "Domain"
3767msgstr "Област"
3768
3769#: ../src/empathy-debug-window.c:1561
3770msgid "Category"
3771msgstr "Категория"
3772
3773#: ../src/empathy-debug-window.c:1563
3774msgid "Level"
3775msgstr "Ниво"
3776
3777#: ../src/empathy-debug-window.c:1600
3778msgid ""
3779"The selected connection manager does not support the remote debugging "
3780"extension."
3781msgstr ""
3782"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
3783"отдалечено изчистване на грешки."
3784
3785#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3786#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3787msgid "Invite Participant"
3788msgstr "Поканване на участник"
3789
3790#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3791msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3792msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
3793
3794#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3795msgid "Invite"
3796msgstr "Покана"
3797
3798#: ../src/empathy-accounts.c:182
3799msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3800msgstr ""
3801"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
3802
3803#: ../src/empathy-accounts.c:186
3804msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
3805msgstr ""
3806"Да не се показват прозорци, ако има поне една регистрация, която не е по "
3807"Salut"
3808
3809#: ../src/empathy-accounts.c:190
3810msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3811msgstr ""
3812"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
3813"foo_40example_2eorg0)"
3814
3815#: ../src/empathy-accounts.c:192
3816msgid "<account-id>"
3817msgstr "<ид-р на регистрация>"
3818
3819#: ../src/empathy-accounts.c:200
3820msgid "- Empathy Accounts"
3821msgstr "— Регистрации на Empathy"
3822
3823#: ../src/empathy-accounts.c:216
3824msgid "Empathy Accounts"
3825msgstr "Регистрации на Empathy"
3826
3827#: ../src/empathy-debugger.c:40
3828msgid "Empathy Debugger"
3829msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
3830
3831#~ msgid "_Character set:"
3832#~ msgstr "_Кодиране:"
3833
3834#~ msgid "Pri_ority:"
3835#~ msgstr "_Приоритет:"
3836
3837#~ msgid "_E-mail address:"
3838#~ msgstr "_Е-поща:"
3839
3840#~ msgid "_Nickname:"
3841#~ msgstr "_Псевдоним:"
3842
3843#~ msgid "Send and receive messages"
3844#~ msgstr "Изпращане и получаване на съобщения"
3845
3846#~ msgid "MC 4 accounts have been imported"
3847#~ msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4"
3848
3849#~ msgid "MC 4 accounts have been imported."
3850#~ msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4."
3851
3852#~ msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
3853#~ msgstr "Сървър-посредник за изходящи заявки."
3854
3855#~ msgid ""
3856#~ "Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
3857#~ "STUN server."
3858#~ msgstr ""
3859#~ "Проверка на записа „SRV“ за името на сървъра за STUN от DNS в домейна на "
3860#~ "услугата."
3861
3862#~ msgid "Port of the proxy for outbound requests."
3863#~ msgstr "Порт на сървъра-посредник за изходящи заявки."
3864
3865#~ msgid ""
3866#~ "The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
3867#~ "username."
3868#~ msgstr ""
3869#~ "Потребителското име за идентификация за SIP, ако е различно\n"
3870#~ "от името за адреса на SIP."
3871
3872#~ msgid ""
3873#~ "Update the registration binding if the external address for the client is "
3874#~ "discovered to be different from the local binding."
3875#~ msgstr ""
3876#~ "Обновяване на свързването на регистрацията, ако се открие, че външният "
3877#~ "адрес на клиента е различен от този на локалното свързване."
3878
3879#~ msgid ""
3880#~ "Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
3881#~ "3261."
3882#~ msgstr ""
3883#~ "Използване на свободна маршрутизация и заглавната част „Route“ както е "
3884#~ "според RFC 3261."
3885
3886#~ msgid "Failed to reconnect this chat"
3887#~ msgstr "Неуспешно свързване към този разговор"
3888
3889#~ msgid "Failed to join chat room"
3890#~ msgstr "Неуспешно присъединяване към стая за разговор"
3891
3892#~ msgid "<b>Location</b>, "
3893#~ msgstr "<b>Местоположение</b>, "
3894
3895#~ msgid "Select a destination"
3896#~ msgstr "Избор на получател"
3897
3898#~ msgid "%s account"
3899#~ msgstr "Регистрация в %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.