source: gnome/gnome-gimp/gimp-script-fu.master.bg.po @ 2084

Last change on this file since 2084 was 2084, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

Попълване на gnom-gimp

File size: 107.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gimp-script-fu po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
5# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gimp-script-fu trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-06-02 03:39+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-06-20 12:39+0300\n"
13"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:144
21#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:213
22msgid "Script-Fu Console"
23msgstr "Конзола на Script-Fu"
24
25#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:209
26msgid "Welcome to TinyScheme"
27msgstr "Добре дошли в TinyScheme"
28
29#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:215
30msgid "Interactive Scheme Development"
31msgstr "Създаване на интерактивна схема"
32
33#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:251
34msgid "_Browse..."
35msgstr "_Отваряне..."
36
37#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:313
38msgid "Save Script-Fu Console Output"
39msgstr "Запазване полученото от Python-Fu конзолата"
40
41#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:360
42#, c-format
43msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
44msgstr "Не може да бъде отворено „%s“ за запис: %s"
45
46#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:389
47msgid "Script-Fu Procedure Browser"
48msgstr "Script-Fu процедурен четец"
49
50#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:723
51msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
52msgstr "Script-Fu в текстов режим позволява неинтерактивнo включване"
53
54#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:191
55msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
56msgstr "Script-Fu не може да пусне два скрипта едновременно."
57
58#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:193
59#, c-format
60msgid "You are already running the \"%s\" script."
61msgstr "Вече е пуснат скрипта „%s“."
62
63#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:238
64#, c-format
65msgid "Script-Fu: %s"
66msgstr "Script-Fu: %s"
67
68#. we add a colon after the label;
69#. some languages want an extra space here
70#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:300
71#, c-format
72msgid "%s:"
73msgstr "%s:"
74
75#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:348
76msgid "Script-Fu Color Selection"
77msgstr "Script-Fu избор на цвят"
78
79#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:460
80msgid "Script-Fu File Selection"
81msgstr "Script-Fu избор на файл"
82
83#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:463
84msgid "Script-Fu Folder Selection"
85msgstr "Script-Fu избор на папка"
86
87#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:475
88msgid "Script-Fu Font Selection"
89msgstr "Script-Fu избор на шрифт"
90
91#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:483
92msgid "Script-Fu Palette Selection"
93msgstr "Script-Fu избор на палитра"
94
95#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:492
96msgid "Script-Fu Pattern Selection"
97msgstr "Script-Fu избор на шарка"
98
99#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:501
100msgid "Script-Fu Gradient Selection"
101msgstr "Script-Fu избор на преливка"
102
103#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:510
104msgid "Script-Fu Brush Selection"
105msgstr "Script-Fu избор на четка"
106
107#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:664
108#, c-format
109msgid ""
110"Error while executing\n"
111"%s\n"
112"\n"
113"%s"
114msgstr ""
115"Грешка при изпълнение\n"
116"%s\n"
117"\n"
118"%s"
119
120#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:711
121msgid "Script-Fu Server Options"
122msgstr "Script-Fu настройки на сървъра"
123
124#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:716
125msgid "_Start Server"
126msgstr "_Включване на сървъра"
127
128#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:744
129msgid "Server port:"
130msgstr "Порт на сървъра:"
131
132#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:750
133msgid "Server logfile:"
134msgstr "Журнал на сървъра:"
135
136#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:110
137msgid "Interactive console for Script-Fu development"
138msgstr "Интерактивна конзола за създаване на Script-Fu"
139
140#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:116
141msgid "Script-Fu _Console"
142msgstr "_Конзола на Script-Fu"
143
144#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:140
145msgid "Server for remote Script-Fu operation"
146msgstr "Сървър за отдалечена Script-Fu операция"
147
148#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:145
149msgid "_Start Server..."
150msgstr "_Включване на сървъра..."
151
152#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:301
153msgid "_GIMP Online"
154msgstr "_GIMP онлайн"
155
156#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:302
157msgid "_User Manual"
158msgstr "_Ръководство"
159
160#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:305
161msgid "_Script-Fu"
162msgstr "_Script-Fu"
163
164#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
165msgid "_Buttons"
166msgstr "_Бутони"
167
168#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:309
169msgid "_Logos"
170msgstr "_Лога"
171
172#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:311
173msgid "_Misc"
174msgstr "_Други"
175
176#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:313
177msgid "_Patterns"
178msgstr "_Шарки"
179
180#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
181msgid "_Test"
182msgstr "_Проба"
183
184#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:317
185msgid "_Utilities"
186msgstr "_Инструменти"
187
188#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:319
189msgid "_Web Page Themes"
190msgstr "_Теми за уеб сайтове"
191
192#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:321
193msgid "_Alien Glow"
194msgstr "_Извънземно сияние"
195
196#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:323
197msgid "_Beveled Pattern"
198msgstr "_Заоблена шарка"
199
200#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:325
201msgid "_Classic.Gimp.Org"
202msgstr "_Classic.Gimp.Org"
203
204#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:328
205msgid "Alpha to _Logo"
206msgstr "Прозрачност в _Лого"
207
208#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:330
209msgid "An_imation"
210msgstr "Ан_имация"
211
212#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:332
213msgid "_Animators"
214msgstr "_Аниматори"
215
216#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
217msgid "_Artistic"
218msgstr "_Артистични"
219
220#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:336
221msgid "_Blur"
222msgstr "_Замъгляване"
223
224#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:338
225msgid "_Decor"
226msgstr "_Декор"
227
228#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:340
229msgid "_Effects"
230msgstr "_Ефекти"
231
232#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:342
233msgid "En_hance"
234msgstr "По_добряване"
235
236#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:344
237msgid "_Light and Shadow"
238msgstr "_Светлина и сянка"
239
240#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:346
241msgid "S_hadow"
242msgstr "_Сянка"
243
244#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:348
245msgid "_Render"
246msgstr "_Генериране"
247
248#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:350
249msgid "_Alchemy"
250msgstr "_Алхимия"
251
252#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:353
253msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
254msgstr "Препорочитане на всички достъпни Script-Fu скриптове"
255
256#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:358
257msgid "_Refresh Scripts"
258msgstr "_Обновяване на скриптовете"
259
260#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:381
261msgid ""
262"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open.  "
263"Please close all Script-Fu windows and try again."
264msgstr ""
265"Не можете да използвате „Обновяване на скриптовете“ докато е отворена "
266"диалогова кутия на Script-Fu.  Моля, затворете всички прозорци на Script-Fu "
267"и опитайте отново."
268
269#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:1
270msgid "3D _Outline..."
271msgstr "3D _Очертание..."
272
273#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:2
274msgid "Bumpmap (alpha layer) blur radius"
275msgstr "Радиус на замъгляване за картата на релефа (слой с прозрачност)"
276
277#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:3
278msgid "Create a logo with outlined text and a drop shadow"
279msgstr "Създаване на лого с очертан текст и хвърлена сянка"
280
281#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:4
282#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:6
283msgid "Default bumpmap settings"
284msgstr "Стойности по подразбиране за картата на релефа"
285
286#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:5
287#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:5
288#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:4
289#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:6
290#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:4
291#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:5
292#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:3
293#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:3
294#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:2
295#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:11
296#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:6
297#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:5
298#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:5
299#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:8
300#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:6
301#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:5
302#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:6
303#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:6
304#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:5
305#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:5
306#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:6
307#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:7
308#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:5
309#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:7
310#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:2
311#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:6
312#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:7
313#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:3
314#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:2
315#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:7
316#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:5
317#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:6
318#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:4
319#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:8
320#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:4
321#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:6
322#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:2
323msgid "Font"
324msgstr "Шрифт"
325
326#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:6
327#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:6
328#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:5
329#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:7
330#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:5
331#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:6
332#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:4
333#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:4
334#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:3
335#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:12
336#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:7
337#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:6
338#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:6
339#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:9
340#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:7
341#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:6
342#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:7
343#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:7
344#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:6
345#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:6
346#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:7
347#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:8
348#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:6
349#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:8
350#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:3
351#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:7
352#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:8
353#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:4
354#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:8
355#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:6
356#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:7
357#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:5
358#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:9
359#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:5
360#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:7
361#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:3
362msgid "Font size (pixels)"
363msgstr "Размер на шрифта (в пиксели)"
364
365#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:7
366msgid "Outline blur radius"
367msgstr "Радиус на замъгляване за очертанието"
368
369#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:8
370msgid ""
371"Outline the selected region (or alpha) with a pattern and add a drop shadow"
372msgstr ""
373"Очертаване на избраната област (или прозрачност) с шарка и добавяне на "
374"хвърлена сянка"
375
376#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:9
377#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:5
378#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:3
379#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:5
380#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:5
381#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:3
382#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:13
383#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:11
384msgid "Pattern"
385msgstr "Шарка"
386
387#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:10
388#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:16
389#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:6
390msgid "Shadow X offset"
391msgstr "Изместване по хоризонтал на сянката"
392
393#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:11
394#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:17
395#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:7
396msgid "Shadow Y offset"
397msgstr "Изместване по вертикал на сянката"
398
399#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:12
400msgid "Shadow blur radius"
401msgstr "Радиус на замъгляване за сянката"
402
403#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:13
404#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:10
405#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:8
406#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:10
407#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:6
408#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:7
409#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:9
410#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:7
411#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:6
412#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:17
413#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:10
414#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:8
415#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:7
416#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:14
417#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:9
418#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:11
419#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:10
420#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:8
421#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:7
422#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:13
423#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:17
424#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:18
425#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:8
426#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:10
427#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:7
428#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:10
429#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:10
430#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:13
431#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:5
432#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:11
433#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:8
434#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:9
435#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:8
436#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:11
437#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:8
438#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:14
439#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:5
440msgid "Text"
441msgstr "Текст"
442
443#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:1
444msgid "3_D Truchet..."
445msgstr "3_D Truchet..."
446
447#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:2
448#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:1
449#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:1
450#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:1
451#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:2
452#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:3
453#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:2
454#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:3
455#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:2
456#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:3
457#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:1
458#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:3
459#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:2
460#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:2
461#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:2
462#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:1
463#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:2
464#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:2
465#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:2
466#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:1
467#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:1
468#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:1
469#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:1
470#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:1
471#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:2
472#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:2
473#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:1
474#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:1
475msgid "Background color"
476msgstr "Фонов цвят"
477
478#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:3
479#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:2
480msgid "Block size"
481msgstr "Размер на блока"
482
483#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:4
484msgid "Create an image filled with a 3D Truchet pattern"
485msgstr "Създаване на изображение, запълнено с 3D·Truchet шарка"
486
487#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:5
488#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:7
489msgid "End blend"
490msgstr "Край на преливането"
491
492#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:6
493#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:5
494msgid "Number of X tiles"
495msgstr "Брой на плочките по хоризонтал"
496
497#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:7
498#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:6
499msgid "Number of Y tiles"
500msgstr "Брой на плочките по вертикал"
501
502#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:8
503#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:16
504msgid "Start blend"
505msgstr "Начало на преливката"
506
507#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:9
508msgid "Supersample"
509msgstr "Суперсемплиране"
510
511#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:10
512#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:4
513#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:8
514msgid "Thickness"
515msgstr "Вариации"
516
517#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:1
518msgid "Add B_evel..."
519msgstr "Добавяне на за_обленост"
520
521#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:2
522msgid "Add a beveled border to an image"
523msgstr "Добавяне на изпъкнала граница на изображение"
524
525#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:3
526#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:12
527msgid "Keep bump layer"
528msgstr "Запазване слоя на релефа"
529
530#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:5
531#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:10
532#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:6
533#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:8
534#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:6
535#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:6
536msgid "Work on copy"
537msgstr "Работа върху копие"
538
539#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:1
540msgid "Add _Border..."
541msgstr "Добавяне на _рамка..."
542
543#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:2
544msgid "Add a border around an image"
545msgstr "Добавяне на граница около изображение"
546
547#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:3
548msgid "Border X size"
549msgstr "Размер на рамката по хоризонтал"
550
551#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:4
552msgid "Border Y size"
553msgstr "Размер на рамката по вертикал"
554
555#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:5
556msgid "Border color"
557msgstr "Цвят на рамката"
558
559#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:6
560msgid "Delta value on color"
561msgstr "Делта стойност на цвета"
562
563#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:2
564msgid "Create an arrow graphic with an eerie glow for web pages"
565msgstr "Създаване на стрелка със призрачно сияние за уеб страници"
566
567#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:3
568#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:2
569msgid "Down"
570msgstr "Надолу"
571
572#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:4
573#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:5
574#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:3
575#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:4
576#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:5
577#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:6
578msgid "Flatten image"
579msgstr "Изравняване на изображението"
580
581#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:5
582#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:6
583#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:4
584#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:7
585#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:6
586#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:8
587#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:9
588#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:8
589#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:6
590msgid "Glow color"
591msgstr "Цвят на сиянието"
592
593#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:6
594#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:3
595msgid "Left"
596msgstr "Наляво"
597
598#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:7
599#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:4
600msgid "Orientation"
601msgstr "Ориентация"
602
603#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:8
604#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:6
605msgid "Right"
606msgstr "Надясно"
607
608#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:9
609#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:7
610#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:7
611msgid "Size"
612msgstr "Размер"
613
614#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:10
615#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:8
616msgid "Up"
617msgstr "Нагоре"
618
619#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:11
620#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:9
621msgid "_Arrow..."
622msgstr "_Стрелка..."
623
624#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:2
625msgid "Bar height"
626msgstr "Височина на лентата"
627
628#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:3
629msgid "Bar length"
630msgstr "Дължина на лентата"
631
632#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:4
633msgid "Create an Hrule graphic with an eerie glow for web pages"
634msgstr "Създаване на Hrule картинка с призрачно сияние за уеб страници"
635
636#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:7
637#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:5
638msgid "_Hrule..."
639msgstr "_Хоризонтална лента..."
640
641#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:2
642msgid "Create a bullet graphic with an eerie glow for web pages"
643msgstr "Създаване на списъчна картинка с·призрачно·сияние·за·уеб·страници"
644
645#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:5
646#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:6
647#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:7
648msgid "Radius"
649msgstr "Радиус"
650
651#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:6
652#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:5
653msgid "_Bullet..."
654msgstr "_Булет..."
655
656#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:1
657#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:1
658msgid "B_utton..."
659msgstr "_Бутон..."
660
661#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:3
662msgid "Create a button graphic with an eerie glow for web pages"
663msgstr "Създаване на картинка за бутон с·призрачно·сияние·за·уеб·страници"
664
665#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:8
666msgid "Glow radius"
667msgstr "Радиус на сиянието"
668
669#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:9
670#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:6
671msgid "Padding"
672msgstr "Подложка"
673
674#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:11
675#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:7
676#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:8
677#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:10
678#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:8
679#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:18
680#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:14
681#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:18
682#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:8
683#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:11
684#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:14
685#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:9
686msgid "Text color"
687msgstr "Цвят на текста"
688
689#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:1
690msgid "Add an eerie glow around the selected region (or alpha)"
691msgstr "Добавяне на призрачно сияние около избраната област (или прозрачност)"
692
693#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:2
694msgid "Alien _Glow..."
695msgstr "Извънземно _сияние..."
696
697#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:3
698msgid "Create a logo with an alien glow around the text"
699msgstr "Създаване на лого с призрачно сияние около текста"
700
701#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:7
702msgid "Glow size (pixels * 4)"
703msgstr "Размер на сиянието (в пиксели * 4)"
704
705#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:1
706msgid "Add psychedelic outlines to the selected region (or alpha)"
707msgstr ""
708"Добавяне на психоделични очертания около избраната област (или прозрачност)"
709
710#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:2
711msgid "Alien _Neon..."
712msgstr "Извънземен _неон..."
713
714#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:4
715msgid "Create a logo with psychedelic outlines around the text"
716msgstr "Създаване на лого с психоделични очертания около текста"
717
718#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:5
719msgid "Fade away"
720msgstr "Постепенно избледняване"
721
722#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:9
723msgid "Number of bands"
724msgstr "Брой ленти"
725
726#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:11
727msgid "Width of bands"
728msgstr "Ширина на лентите"
729
730#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:12
731msgid "Width of gaps"
732msgstr "Ширина на пространството"
733
734#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:1
735msgid ""
736"Add a gradient effect, a drop shadow, and a background to the selected "
737"region (or alpha)"
738msgstr ""
739"Добавяне ефект на преливка, хвърлена сянка и фон към избраната област (или "
740"прозрачност)"
741
742#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:3
743msgid ""
744"Create a plain text logo with a gradient effect, a drop shadow, and a "
745"background"
746msgstr "Създаване на текстово лого с ефект на преливка, хвърлена сянка и фон"
747
748#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:8
749msgid "_Basic I..."
750msgstr "_Основен I..."
751
752#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:1
753msgid "Add a shadow and a highlight to the selected region (or alpha)"
754msgstr ""
755"Добавяне на сянка и светло петно към избраната област (или прозрачност)"
756
757#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:2
758msgid "B_asic II..."
759msgstr "О_сновен II..."
760
761#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:4
762msgid "Create a simple logo with a shadow and a highlight"
763msgstr "Създаване на просто лого със сянка и светло петно"
764
765#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:1
766#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:4
767#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:1
768msgid "Bevel width"
769msgstr "Ширина на заоблянето"
770
771#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:2
772msgid "Create a simple, beveled button graphic for webpages"
773msgstr "Създаване на проста, заоблена графика на бутон за уеб страници"
774
775#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:5
776msgid "Lower-right color"
777msgstr "Долен десен цвят"
778
779#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:7
780#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:6
781#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:11
782msgid "Pressed"
783msgstr "Натиснато"
784
785#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:8
786msgid "Simple _Beveled Button..."
787msgstr "Прост _заоблен бутон..."
788
789#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:11
790msgid "Upper-left color"
791msgstr "Горен ляв цвят"
792
793#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:1
794msgid "Create a beveled pattern arrow for webpages"
795msgstr "Създаване на заоблена стрелка с шарка за уеб страници"
796
797#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:1
798msgid "Create a beveled pattern bullet for webpages"
799msgstr "Създаване на заоблен булет с шарка за уеб страници"
800
801#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:2
802msgid "Diameter"
803msgstr "Диаметър"
804
805#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:4
806#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:7
807#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:4
808msgid "Transparent background"
809msgstr "Прозрачен фон"
810
811#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:2
812msgid "Create a beveled pattern button for webpages"
813msgstr "Създаване·на·заоблен·бутон·с·шарка·за·уеб·страници"
814
815#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:1
816msgid "Create a beveled pattern heading for webpages"
817msgstr "Създаване·на·заоблена·заглавка·с·шарка·за·уеб·страници"
818
819#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:4
820msgid "H_eading..."
821msgstr "_Заглавие..."
822
823#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:1
824msgid "Create a beveled pattern hrule for webpages"
825msgstr "Създаване·на·заоблена хоризонтална лента·с·шарка·за·уеб·страници"
826
827#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:2
828#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:8
829#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:4
830#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:7
831#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:7
832msgid "Height"
833msgstr "Височина"
834
835#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:4
836#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:5
837#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:11
838#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:11
839msgid "Width"
840msgstr "Ширина"
841
842#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:1
843msgid "Blend Animation needs at least three source layers"
844msgstr "Преливащата анимация се нуждае от поне три изходни слоя"
845
846#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:2
847msgid ""
848"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "
849"an animation"
850msgstr ""
851"Създаване на междинни слоеве за преливането на два или повече слоя във фона "
852"като анимация"
853
854#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:3
855msgid "Intermediate frames"
856msgstr "Междинни кадри"
857
858#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:4
859msgid "Looped"
860msgstr "Цикличност"
861
862#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:5
863msgid "Max. blur radius"
864msgstr "Максимален радиус на замъгляването"
865
866#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:6
867msgid "_Blend..."
868msgstr "_Преливка..."
869
870#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:1
871msgid ""
872"Add blended backgrounds, highlights, and shadows to the selected region (or "
873"alpha)"
874msgstr ""
875"Добавяне на прелети фонове, светли петна и сенки към избраната област (или "
876"прозрачност)"
877
878#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:3
879msgid "Blen_ded..."
880msgstr "С пре_ливка..."
881
882#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:4
883msgid "Blend mode"
884msgstr "Тип на преливката"
885
886#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:5
887msgid "Create a logo with blended backgrounds, highlights, and shadows"
888msgstr "Създаване на лого с прелети слоеве, светли петна и сенки"
889
890#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:6
891msgid "Custom Gradient"
892msgstr "Потребителска преливка"
893
894#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:8
895msgid "FG-BG-HSV"
896msgstr "ЦР-ЦФ-HSV"
897
898#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:9
899msgid "FG-BG-RGB"
900msgstr "ЦР-ЦФ-ЧЗС"
901
902#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:10
903msgid "FG-Transparent"
904msgstr "Прозрачен цвят за рисуване"
905
906#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:13
907#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:7
908#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:8
909#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:3
910#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:2
911#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:4
912#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:9
913msgid "Gradient"
914msgstr "Преливка"
915
916#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:14
917#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:8
918#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:9
919#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:3
920#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:5
921#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:4
922msgid "Gradient reverse"
923msgstr "Обърната преливка"
924
925#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:15
926msgid "Offset (pixels)"
927msgstr "Отстъп (в пиксели)"
928
929#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:1
930msgid "Add 'cow spots' to the selected region (or alpha)"
931msgstr "Добавяне на „кравешки петна“ към избраната област (или прозрачност)"
932
933#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:2
934#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:2
935msgid "Background Color"
936msgstr "Цвят на фона"
937
938#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:4
939msgid "Bo_vination..."
940msgstr "_Забавяне..."
941
942#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:5
943msgid "Create a logo with text in the style of 'cow spots'"
944msgstr "Създаване на лого с текст и стил на „кравешки петна“"
945
946#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:8
947msgid "Spots density X"
948msgstr "Гъстота на петната по хоризонтал"
949
950#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:9
951msgid "Spots density Y"
952msgstr "Гъстота на петнатапо вертикал"
953
954#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:1
955msgid "Add glowing"
956msgstr "Добавяне на сияние"
957
958#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:2
959msgid "After glow"
960msgstr "След сияние"
961
962#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:3
963msgid "B_urn-In..."
964msgstr "_Изгаряне навътре..."
965
966#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:4
967msgid ""
968"Burn-In: Needs two layers in total!\\nA foreground text layer with "
969"transparency and a background layer."
970msgstr ""
971"Изгаряне: Трябват общо два слоя!\\n"
972"Преден текстови слой с прозрачност и фонов слой."
973
974#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:5
975msgid "Corona width"
976msgstr "Ширина на короната"
977
978#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:6
979msgid ""
980"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
981"between two layers"
982msgstr ""
983"Създава междинни слоеве, за да се получи анимирано „изгаряне“ между два слоя"
984
985#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:7
986msgid "Fadeout"
987msgstr "Избледняване"
988
989#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:8
990msgid "Fadeout width"
991msgstr "Ширина на избледняването"
992
993#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:10
994msgid "Prepare for GIF"
995msgstr "Подготвяне за GIF"
996
997#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:11
998msgid "Speed (pixels/frame)"
999msgstr "Скорост (пиксели/кадър)"
1000
1001#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:1
1002msgid "Color 1"
1003msgstr "Цвят 1"
1004
1005#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:2
1006msgid "Color 2"
1007msgstr "Цвят 2"
1008
1009#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:3
1010msgid "Color 3"
1011msgstr "Свят 3"
1012
1013#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:4
1014msgid "Create an image filled with a camouflage pattern"
1015msgstr "Създаване на изображение, запълнено с камуфлажна шарка"
1016
1017#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:6
1018#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:6
1019msgid "Granularity"
1020msgstr "Зърнистост"
1021
1022#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:7
1023#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:7
1024msgid "Image size"
1025msgstr "Размер на изображението"
1026
1027#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:8
1028#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:3
1029msgid "Smooth"
1030msgstr "Гладко"
1031
1032#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:9
1033msgid "_Camouflage..."
1034msgstr "_Камуфлаж..."
1035
1036#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:1
1037msgid "Carve white areas"
1038msgstr "Издълбаване на белите полета"
1039
1040#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:2
1041msgid "Image to carve"
1042msgstr "Изображение за издълбаване"
1043
1044#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:3
1045msgid "Stencil C_arve..."
1046msgstr "_Шаблони за издълбаване..."
1047
1048#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:1
1049msgid "Background Image"
1050msgstr "Фоново изобр."
1051
1052#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:2
1053msgid "Carve raised text"
1054msgstr "Издълбаване на повдигнатия текст"
1055
1056#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:3
1057msgid "Carved..."
1058msgstr "Издълбано..."
1059
1060#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:4
1061msgid ""
1062"Create a logo with text raised above or carved in to the specified "
1063"background image"
1064msgstr ""
1065"Създаване на лого с текст, повдигнат и заоблен в посочено фоново изображение"
1066
1067#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:7
1068msgid "Padding around text"
1069msgstr "Подложка около текст"
1070
1071#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:2
1072msgid "Chalk color"
1073msgstr "Цвят на тебешира"
1074
1075#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:3
1076msgid "Create a chalk drawing effect for the selected region (or alpha)"
1077msgstr ""
1078"Създаване на ефект от рисуване с тебешир за избраната област (или "
1079"прозрачност)"
1080
1081#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:4
1082msgid "Create a logo resembling chalk scribbled on a blackboard"
1083msgstr "Създаване на лого, приличащо на рисуване с тебешир по фон"
1084
1085#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:8
1086msgid "_Chalk..."
1087msgstr "_Тебешир..."
1088
1089#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:1
1090msgid "Add a chipped woodcarving effect to the selected region (or alpha)"
1091msgstr ""
1092"Добавяне на отрязан ефект на дърворезба към избраната област (или "
1093"прозрачност)"
1094
1095#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:2
1096msgid "Blur amount"
1097msgstr "Сила на замъгляването"
1098
1099#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:3
1100msgid "Chip Awa_y..."
1101msgstr "Изд_ялване..."
1102
1103#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:4
1104msgid "Chip amount"
1105msgstr "Размер на орязването"
1106
1107#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:5
1108msgid "Create a logo resembling a chipped wood carving"
1109msgstr "Създаване на лого, напомнящо груба дърворезба"
1110
1111#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:6
1112msgid "Drop shadow"
1113msgstr "Сянка"
1114
1115#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:7
1116msgid "Fill BG with pattern"
1117msgstr "Запълване на фона с шарка"
1118
1119#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:10
1120msgid "Invert"
1121msgstr "Обръщане"
1122
1123#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:11
1124msgid "Keep background"
1125msgstr "Запазване на фона"
1126
1127#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:1
1128msgid ""
1129"Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified "
1130"(grayscale) stencil"
1131msgstr ""
1132"Добавяне на хромож ефект към избраната област (или прозрачност) чрез посочен "
1133"шаблон (в степени на сивото)"
1134
1135#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:2
1136#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:1
1137msgid "Chrome balance"
1138msgstr "Баланс на хрома"
1139
1140#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:3
1141#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:2
1142#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:2
1143msgid "Chrome factor"
1144msgstr "Фактор на хрома"
1145
1146#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:4
1147#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:3
1148msgid "Chrome lightness"
1149msgstr "Светлина на хрома"
1150
1151#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:5
1152#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:4
1153msgid "Chrome saturation"
1154msgstr "Насищане на хрома"
1155
1156#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:6
1157msgid "Chrome white areas"
1158msgstr "Хромиране на белите зони"
1159
1160#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:7
1161#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:5
1162#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:6
1163msgid "Environment map"
1164msgstr "Карта на обкръжение"
1165
1166#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:8
1167#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:9
1168msgid "Highlight balance"
1169msgstr "Баланс на светлите области"
1170
1171#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:9
1172msgid "Stencil C_hrome..."
1173msgstr "_Шаблони за хром..."
1174
1175#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:1
1176msgid "Add a simple chrome effect to the selected region (or alpha)"
1177msgstr ""
1178"Добавяне на прост хромиран ефект към избраната област (или прозрачност)"
1179
1180#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:4
1181msgid "C_hrome..."
1182msgstr "_Хром..."
1183
1184#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:5
1185msgid "Create a simplistic, but cool, chromed logo"
1186msgstr "Създаване на просто, но готино, хромирано лого"
1187
1188#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:8
1189msgid "Offsets (pixels * 2)"
1190msgstr "Отместване (в пиксели *2)"
1191
1192#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:1
1193msgid "Circuit seed"
1194msgstr "Разпръскване на окръжностите"
1195
1196#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:2
1197msgid ""
1198"Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
1199msgstr ""
1200"Запълване на избраната област (или прозрачност) с очертания като тези на "
1201"кръгла дъска"
1202
1203#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:3
1204#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:3
1205#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:3
1206#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:11
1207msgid "Keep selection"
1208msgstr "Запазване на селекцията"
1209
1210#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:4
1211msgid "No background (only for separate layer)"
1212msgstr "Без фон (само за отделен слой)"
1213
1214#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:5
1215msgid "Oilify mask size"
1216msgstr "Размер на маската за омазняване"
1217
1218#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:6
1219#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:6
1220#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:6
1221msgid "Separate layer"
1222msgstr "Отделен слой"
1223
1224#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:7
1225msgid "_Circuit..."
1226msgstr "_Окръжност"
1227
1228#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:1
1229msgid "Add a cloth-like texture to the selected region (or alpha)"
1230msgstr ""
1231"Добавяне на текстура подобна на плат към избраната област (или прозрачност)"
1232
1233#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:2
1234#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:1
1235msgid "Azimuth"
1236msgstr "Азимут"
1237
1238#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:3
1239msgid "Blur X"
1240msgstr "Хоризонтално замъгляване"
1241
1242#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:4
1243msgid "Blur Y"
1244msgstr "Вертикално замъгляване"
1245
1246#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:5
1247#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:5
1248msgid "Depth"
1249msgstr "Дълбочина"
1250
1251#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:6
1252#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:6
1253msgid "Elevation"
1254msgstr "Издигане"
1255
1256#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:7
1257msgid "_Clothify..."
1258msgstr "_Тъкан..."
1259
1260#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:1
1261msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
1262msgstr "Добавяне на реалистично изглеждащи петна от кафе към изображението"
1263
1264#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:2
1265msgid "Darken only\\n(Better, but only for images with a lot of white)"
1266msgstr ""
1267"Само по-тъмните\\n"
1268"(По-добро, но само за изображения с много бяло)"
1269
1270#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:3
1271msgid "Stains"
1272msgstr "Петна"
1273
1274#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:4
1275msgid "_Coffee Stain..."
1276msgstr "_Петна от кафе..."
1277
1278#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:1
1279msgid ""
1280"Add a comic-book effect to the selected region (or alpha) by outlining and "
1281"filling with a gradient"
1282msgstr ""
1283"Добавяне на комиксов ефект към избраната област (или прозрачност) чрез "
1284"очертаване и запълване с преливка"
1285
1286#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:3
1287msgid "Comic Boo_k..."
1288msgstr "_Комикс..."
1289
1290#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:4
1291msgid "Create a comic-book style logo by outlining and filling with a gradient"
1292msgstr "Създаване на лого в комикс стил чрез очертаване и запълване с преливка"
1293
1294#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:9
1295msgid "Outline color"
1296msgstr "Цвят на очертание"
1297
1298#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:10
1299#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:11
1300msgid "Outline size"
1301msgstr "Размер на очертание"
1302
1303#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:1
1304msgid ""
1305"Add a metallic effect to the selected region (or alpha) with reflections and "
1306"perspective shadows"
1307msgstr ""
1308"Добавяне на металически ефект към избраната област (или прозрачност) с "
1309"отражения и перспективни сенки"
1310
1311#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:3
1312msgid "Cool _Metal..."
1313msgstr "Хладен _метал..."
1314
1315#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:4
1316msgid "Create a metallic logo with reflections and perspective shadows"
1317msgstr "Създаване на металическо лого с отражения и перспективни сенки"
1318
1319#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:5
1320#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:4
1321msgid "Effect size (pixels)"
1322msgstr "Размер на ефекта (в пиксели)"
1323
1324#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:1
1325msgid "Background image"
1326msgstr "Изображение за фон"
1327
1328#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:3
1329msgid "Create a logo with a crystal/gel effect displacing the image underneath"
1330msgstr ""
1331"Създаване на лого с кристален/гелов ефект, размествайки изображението отдолу"
1332
1333#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:4
1334msgid "Crystal..."
1335msgstr "Кристал..."
1336
1337#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm.h:1
1338msgid "Difference Clouds..."
1339msgstr "Разнообразни облаци..."
1340
1341#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm.h:2
1342msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
1343msgstr "Приложен е плътен шум с режим на слоя Разлика"
1344
1345#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:1
1346msgid "Distress the selection"
1347msgstr "Свиване на селекцията"
1348
1349#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:2
1350msgid "Granularity (1 is low)"
1351msgstr "Зърнистост (1 е ниска)"
1352
1353#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:4
1354msgid "Smooth horizontally"
1355msgstr "Хоризонтално заглаждане"
1356
1357#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:5
1358msgid "Smooth vertically"
1359msgstr "Вертикално заглаждане"
1360
1361#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:6
1362msgid "Spread"
1363msgstr "Разпръскване"
1364
1365#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:7
1366msgid "Threshold (bigger 1<-->255 smaller)"
1367msgstr "Праг (по-голям 1<-->255 по-малък)"
1368
1369#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:8
1370msgid "_Distort..."
1371msgstr "_Деформиране..."
1372
1373#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
1374msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
1375msgstr "Добавяне на хвърлена сянка към избраната област (или прозрачност)"
1376
1377#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:2
1378#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:2
1379msgid "Allow resizing"
1380msgstr "Позволяване на преоразмеряването"
1381
1382#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:3
1383#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:2
1384#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:4
1385#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:3
1386#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:3
1387msgid "Blur radius"
1388msgstr "Радиус на замъгляването"
1389
1390#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:4
1391#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:5
1392#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:5
1393#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:5
1394msgid "Color"
1395msgstr "Цвят"
1396
1397#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:5
1398#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:11
1399msgid "Offset X"
1400msgstr "Отместване по хоризонтал"
1401
1402#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:6
1403#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:12
1404msgid "Offset Y"
1405msgstr "Отместване по вертикал"
1406
1407#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:7
1408#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:7
1409msgid "Opacity"
1410msgstr "Плътност"
1411
1412#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:8
1413msgid "_Drop Shadow..."
1414msgstr "_Хвърлена сянка..."
1415
1416#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:1
1417msgid "Columns"
1418msgstr "Колони"
1419
1420#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:2
1421msgid "Erase"
1422msgstr "Изтриване"
1423
1424#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:3
1425msgid "Erase every other row or column"
1426msgstr "Изтриване на всеки втори ред или колона"
1427
1428#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:4
1429msgid "Erase/fill"
1430msgstr "Изтриване/запълване"
1431
1432#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:5
1433msgid "Even"
1434msgstr "Гладко"
1435
1436#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:6
1437msgid "Even/odd"
1438msgstr "Гладко/начупено"
1439
1440#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:7
1441msgid "Fill with BG"
1442msgstr "Запълване с фонов цвят"
1443
1444#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:8
1445msgid "Odd"
1446msgstr "Начупено"
1447
1448#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:9
1449msgid "Rows"
1450msgstr "Редове"
1451
1452#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:10
1453msgid "Rows/cols"
1454msgstr "Редове/колони"
1455
1456#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:11
1457msgid "_Erase Every Other Row..."
1458msgstr "_Изтриване на всеки втори ред..."
1459
1460#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:1
1461msgid "Apply generated layermask"
1462msgstr "Прилагане на генерираната маска на слоя"
1463
1464#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:2
1465#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:4
1466#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:1
1467msgid "Border size"
1468msgstr "Размер на границата"
1469
1470#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:3
1471msgid "Clear unselected maskarea"
1472msgstr "Изчистване на неизбраната част от маската"
1473
1474#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:4
1475msgid ""
1476"Create a layermask that fades the edges of the selected region (or alpha)"
1477msgstr ""
1478"Създаване на слоева маска, преливаща с границите на избраната област (или "
1479"прозрачност)"
1480
1481#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:6
1482#, no-c-format
1483msgid "Fade from %"
1484msgstr "Избледняване от %"
1485
1486#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:8
1487#, no-c-format
1488msgid "Fade to %"
1489msgstr "Избледняване до %"
1490
1491#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:9
1492msgid "Use growing selection"
1493msgstr "Използване на нарастваща селекция"
1494
1495#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:10
1496msgid "_Fade to Layer Mask..."
1497msgstr "_Преливане до слоева маска..."
1498
1499#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:1
1500msgid "Create an image filled with a Land Pattern"
1501msgstr "Създаване на изображение, запълнено с земна шарка"
1502
1503#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:2
1504#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:2
1505msgid "Detail level"
1506msgstr "Ниво на детайлност"
1507
1508#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:3
1509#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:4
1510msgid "Image height"
1511msgstr "Височина на изображението"
1512
1513#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:4
1514#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:5
1515msgid "Image width"
1516msgstr "Ширина на изображението"
1517
1518#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:5
1519#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:7
1520msgid "Random seed"
1521msgstr "Произволно разпръскване"
1522
1523#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:6
1524#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:8
1525msgid "Scale X"
1526msgstr "Мащабиране по хоризонтал"
1527
1528#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:7
1529#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:9
1530msgid "Scale Y"
1531msgstr "Мащабиране по вертикал"
1532
1533#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:8
1534msgid "_Flatland..."
1535msgstr "_Плоскост..."
1536
1537#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:1
1538msgid "Active colors"
1539msgstr "Активни цветове"
1540
1541#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:2
1542msgid "Black on white"
1543msgstr "Черно на бяло"
1544
1545#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:3
1546msgid ""
1547"Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
1548msgstr ""
1549"Създаване на изображение, запълнено с прегледи на шрифтове, чиито имена "
1550"съвпадат с филтъра"
1551
1552#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:4
1553msgid "Font _size (pixels)"
1554msgstr "Размер на _шрифта (в пиксели)"
1555
1556#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:5
1557msgid "Render _Font Map..."
1558msgstr "Генерирана _карта на шрифта..."
1559
1560#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:6
1561msgid "Use font _name as text"
1562msgstr "Използване _името на шрифта като текст"
1563
1564#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:7
1565msgid "_Border (pixels)"
1566msgstr "_Граница (в пиксели)"
1567
1568#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:8
1569msgid "_Color scheme"
1570msgstr "_Цветова схема"
1571
1572#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:9
1573msgid "_Filter (regexp)"
1574msgstr "_Филтър (regexp)"
1575
1576#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:10
1577msgid "_Labels"
1578msgstr "_Етикети"
1579
1580#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:11
1581msgid "_Text"
1582msgstr "_Текст"
1583
1584#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:1
1585msgid ""
1586"Add a frost effect to the selected region (or alpha) with an added drop "
1587"shadow"
1588msgstr ""
1589"Добавяне ефект на замръзване към избраната област (или прозрачност) с "
1590"добавена сянка"
1591
1592#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:3
1593msgid "Create frozen logo with an added drop shadow"
1594msgstr "Създаване на замръзнало лого с хвърлена сянка"
1595
1596#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:8
1597msgid "_Frosty..."
1598msgstr "_Замразяване..."
1599
1600#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:1
1601msgid "Add a jagged, fuzzy border to an image"
1602msgstr "Добавяне на назъбена, влакнеста рамка към изображението"
1603
1604#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:2
1605msgid "Add shadow"
1606msgstr "Добавяне на сянка"
1607
1608#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:3
1609msgid "Blur border"
1610msgstr "Граница на замъгляване"
1611
1612#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:7
1613msgid "Granularity (1 is Low)"
1614msgstr "Зърнистост (1 е ниска)"
1615
1616#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:9
1617#, no-c-format
1618msgid "Shadow weight (%)"
1619msgstr "Височина на сянката (%)"
1620
1621#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:11
1622msgid "_Fuzzy Border..."
1623msgstr "_Размита граница..."
1624
1625#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:1
1626msgid "Autocrop"
1627msgstr "Автоматично отрязване"
1628
1629#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:2
1630msgid "Create an image of a large header using the gimp.org webpage theme"
1631msgstr ""
1632"Създаване на изображение на голяма заглавка, използвайки темата на сайта "
1633"gimp.org"
1634
1635#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:3
1636msgid "Create an image of a small header using the gimp.org webpage theme"
1637msgstr ""
1638"Създаване на изображение на малка заглавка, използвайки темата на сайта gimp."
1639"org"
1640
1641#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:4
1642msgid "Dark color"
1643msgstr "Тъмен цвят"
1644
1645#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:7
1646#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:9
1647msgid "Highlight color"
1648msgstr "Светъл цвят"
1649
1650#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:8
1651#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:9
1652msgid "Index image"
1653msgstr "Индексиране на цветовете"
1654
1655#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:9
1656#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:10
1657msgid "Number of colors"
1658msgstr "Брой цветове"
1659
1660#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:10
1661#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:13
1662msgid "Remove background"
1663msgstr "Премахване на фона"
1664
1665#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:11
1666#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:14
1667msgid "Select-by-color threshold"
1668msgstr "Чувствителност на избора по цвят"
1669
1670#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:12
1671#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:15
1672msgid "Shadow color"
1673msgstr "Цвят на сянката"
1674
1675#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:15
1676msgid "_Big Header..."
1677msgstr "_Голямо заглавие..."
1678
1679#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:16
1680msgid "_Small Header..."
1681msgstr "_Малко заглавие..."
1682
1683#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:2
1684msgid ""
1685"Create an image of a Tube Button Label Header using the gimp.org webpage "
1686"theme"
1687msgstr ""
1688"Създаване изображение на заоблен бутон, използвайки темата на сайта gimp.org"
1689
1690#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:3
1691msgid "Create an image of a Tube Button Label using the gimp.org webpage theme"
1692msgstr ""
1693"Създаване на изображение на заоблен бутон, използвайки темата на сайта gimp."
1694"org"
1695
1696#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:4
1697msgid ""
1698"Create an image of a second level Tube Button Label using the gimp.org "
1699"webpage theme"
1700msgstr ""
1701"Създаване на изображение на заоблен бутон от второ ниво, използвайки темата "
1702"на сайта gimp.org"
1703
1704#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:5
1705msgid ""
1706"Create an image of a third level Tube Button Label using the gimp.org "
1707"webpage theme"
1708msgstr ""
1709"Създаване на изображение на заоблен бутон от трето ниво, използвайки темата "
1710"на сайта gimp.org"
1711
1712#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:16
1713msgid "T_ube Sub-Button Label..."
1714msgstr "_Преглед на под долния етикет..."
1715
1716#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:19
1717msgid "Tub_e Sub-Sub-Button Label..."
1718msgstr "Преглед на под _долния етикет..."
1719
1720#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:20
1721msgid "_General Tube Labels..."
1722msgstr "_Общи етикети на прегледа..."
1723
1724#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:21
1725msgid "_Tube Button Label..."
1726msgstr "Преглед на долния етикет..."
1727
1728#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:1
1729msgid ""
1730"Add gradients, patterns, shadows, and bump maps to the selected region (or "
1731"alpha)"
1732msgstr ""
1733"Добавяне на преливки, сенки и релеф към избраната област (или прозрачност)"
1734
1735#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:3
1736msgid "Blend gradient (outline)"
1737msgstr "Преливка (очертание)"
1738
1739#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:4
1740msgid "Blend gradient (text)"
1741msgstr "Преливка (текст)"
1742
1743#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:5
1744msgid "Create a logo with gradients, patterns, shadows, and bump maps"
1745msgstr "Създаване на лого с преливки, шарки, сенки и релеф"
1746
1747#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:9
1748msgid "Glo_ssy..."
1749msgstr "_Лъскаво..."
1750
1751#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:10
1752msgid "Outline gradient reverse"
1753msgstr "Обръщане преливката на очертанията"
1754
1755#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:12
1756msgid "Pattern (outline)"
1757msgstr "Шарка (очертание)"
1758
1759#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:13
1760msgid "Pattern (overlay)"
1761msgstr "Шарка (подложка)"
1762
1763#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:14
1764msgid "Pattern (text)"
1765msgstr "Шарка (текст)"
1766
1767#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:15
1768#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:5
1769msgid "Shadow"
1770msgstr "Сянка"
1771
1772#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:19
1773msgid "Text gradient reverse"
1774msgstr "Обръщане преливката на текста"
1775
1776#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:20
1777msgid "Use pattern for outline instead of gradient"
1778msgstr "Използване на шарка за очертание, вместо преливка"
1779
1780#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:21
1781msgid "Use pattern for text instead of gradient"
1782msgstr "Използване на шарка за текст, вместо преливка"
1783
1784#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:22
1785msgid "Use pattern overlay"
1786msgstr "Използване на шарка за покритие"
1787
1788#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:1
1789msgid "Add a glowing hot metal effect to the selected region (or alpha)"
1790msgstr ""
1791"Добавяне на светещ ефект на горещ метал към избраната област (или "
1792"прозрачност)"
1793
1794#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:3
1795msgid "Create a logo that looks like glowing hot metal"
1796msgstr "Създаване на лого, изглеждащо като светещ горещ метал"
1797
1798#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:4
1799msgid "Effect size (pixels * 3)"
1800msgstr "Размер на ефекта (в пиксели * 3)"
1801
1802#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:7
1803msgid "Glo_wing Hot..."
1804msgstr "_Горещо сияние..."
1805
1806#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:1
1807msgid "Add a shiny look and bevel effect to the selected region (or alpha)"
1808msgstr ""
1809"Добавяне на бляскав вид и заоблен ефект към избраната област (или "
1810"прозрачност)"
1811
1812#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:3
1813msgid "Bevel height (sharpness)"
1814msgstr "Височина на заоблянето (острота)"
1815
1816#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:5
1817#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:4
1818#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:2
1819msgid "Border size (pixels)"
1820msgstr "Размер на границата (в пиксели)"
1821
1822#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:6
1823msgid "Create a logo with a shiny look and beveled edges"
1824msgstr "Създаване на лого с бляскав вид и заоблени ръбове"
1825
1826#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:9
1827msgid "Gradient Beve_l..."
1828msgstr "Заобляне с _преливка..."
1829
1830#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:1
1831msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
1832msgstr "Създаване на изображение, запълнено с пример на текущата преливка"
1833
1834#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:2
1835msgid "Custom _Gradient..."
1836msgstr "Собствена _Преливка..."
1837
1838#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:1
1839#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:1
1840msgid ""
1841"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
1842"brush"
1843msgstr ""
1844"Рисуване на мрежа, както е посочено в списъците на X и Y координати с "
1845"текущата четка"
1846
1847#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:2
1848msgid "X divisions"
1849msgstr "Разделяне по хоризонтал"
1850
1851#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:3
1852msgid "Y divisions"
1853msgstr "Разделяне по вертикал"
1854
1855#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:4
1856msgid "_Grid..."
1857msgstr "_Мрежа..."
1858
1859#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:2
1860msgid "New Guides from _Selection"
1861msgstr "Нови водачи от _селекцията"
1862
1863#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:1
1864msgid "Add a guide at the position specified as a percentage of the image size"
1865msgstr ""
1866"Добавяне на водач на мястото, зададено като процент от размера на "
1867"изображението"
1868
1869#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:2
1870#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:2
1871msgid "Direction"
1872msgstr "Посока"
1873
1874#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:3
1875#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:3
1876msgid "Horizontal"
1877msgstr "Хоризонтално"
1878
1879#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:4
1880msgid "New Guide (by _Percent)..."
1881msgstr "Нов водач (от _Процент)..."
1882
1883#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:6
1884#, no-c-format
1885msgid "Position (in %)"
1886msgstr "Позиция (в %)"
1887
1888#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:7
1889#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:6
1890msgid "Vertical"
1891msgstr "Вертикално"
1892
1893#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:1
1894msgid "Add a guide at the orientation and position specified (in pixels)"
1895msgstr "Добавяне на водач със зададените ориентация и положение (в пиксели)"
1896
1897#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:4
1898msgid "New _Guide..."
1899msgstr "Нов _водач..."
1900
1901#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:5
1902msgid "Position"
1903msgstr "Положение"
1904
1905#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm.h:1
1906msgid "Remove all horizontal and vertical guides"
1907msgstr "Премахване на всички хоризонтални и вертикални водачи"
1908
1909#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm.h:2
1910msgid "_Remove all Guides"
1911msgstr "_Изчистване на всички водачи"
1912
1913#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:1
1914msgid "BG opacity"
1915msgstr "Плътност на фона"
1916
1917#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:2
1918msgid "Create a graph of the Hue, Saturation, and Value distributions"
1919msgstr "Създаване графика на разпределението на Цвета, Насищането и Стойността"
1920
1921#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:3
1922msgid "Draw _HSV Graph..."
1923msgstr "Рисуване на _HSV графика..."
1924
1925#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:4
1926msgid "End X"
1927msgstr "Край по хоризонтал"
1928
1929#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:5
1930msgid "End Y"
1931msgstr "Край по вертикал"
1932
1933#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:6
1934msgid "From top-left to bottom-right"
1935msgstr "От горе-ляво към долу-дясно"
1936
1937#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:7
1938msgid "Graph scale"
1939msgstr "Мащабиране на графиката"
1940
1941#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:8
1942msgid "Start X"
1943msgstr "Начало по хоризонтал"
1944
1945#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:9
1946msgid "Start Y"
1947msgstr "Начало по вертикал"
1948
1949#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:10
1950msgid "Use selection bounds instead of values below"
1951msgstr "Използване границите на селекцията, вместо долните стойности"
1952
1953#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:1
1954msgid "Create a logo in a two-color, scribbled text style"
1955msgstr "Създаване на лого с двуцветен, надраскан текст"
1956
1957#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:4
1958msgid "Frame color"
1959msgstr "Цвят на рамката"
1960
1961#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:5
1962msgid "Frame size"
1963msgstr "Размер на рамката"
1964
1965#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:6
1966msgid "Imigre-_26..."
1967msgstr "Преместване-_26..."
1968
1969#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:1
1970msgid "Create an image filled with a topographic map pattern"
1971msgstr "Създаване на изображение, запълнено с шарка ма топографска карта"
1972
1973#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:6
1974msgid "Land height"
1975msgstr "Височина на земята"
1976
1977#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:10
1978msgid "Sea depth"
1979msgstr "Дълбочина на морето"
1980
1981#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:11
1982msgid "_Land..."
1983msgstr "_Земя..."
1984
1985#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:1
1986msgid "Fill the current selection with lava"
1987msgstr "Запълване на текущата селекция с лава"
1988
1989#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:4
1990#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:8
1991msgid "Roughness"
1992msgstr "Грубост"
1993
1994#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:5
1995msgid "Seed"
1996msgstr "Разпръскване"
1997
1998#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:8
1999msgid "Use current gradient"
2000msgstr "Използване на текущата преливка"
2001
2002#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:9
2003msgid "_Lava..."
2004msgstr "_Лава..."
2005
2006#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:1
2007msgid ""
2008"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG color"
2009msgstr "Запълване на слоя с лъчи, излизащи от центъра и с цвета за рисуване"
2010
2011#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:2
2012msgid "Line _Nova..."
2013msgstr "_Свръхнова..."
2014
2015#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:3
2016msgid "Number of lines"
2017msgstr "Брой линии"
2018
2019#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:4
2020msgid "Offset radius"
2021msgstr "Радиус на отместване"
2022
2023#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:5
2024msgid "Randomness"
2025msgstr "Произволност"
2026
2027#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:6
2028msgid "Sharpness (degrees)"
2029msgstr "Острота (в градуси)"
2030
2031#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:1
2032msgid "Create a rectangular brush"
2033msgstr "Създаване на правоъгълна четка"
2034
2035#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:2
2036msgid "Create a rectangular brush with feathered edges"
2037msgstr "Създаване на правоъгълна четка със заоблени краища"
2038
2039#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:3
2040msgid "Create an elliptical brush"
2041msgstr "Създаване на елипсовидна четка"
2042
2043#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:4
2044msgid "Create an elliptical brush with feathered edges"
2045msgstr "Създаване на елипсовидна четка със заоблени краища"
2046
2047#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:5
2048msgid "Elli_ptical, Feathered..."
2049msgstr "_Елипсовидна, _мека..."
2050
2051#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:6
2052msgid "Feathering"
2053msgstr "Избледняващо"
2054
2055#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:8
2056msgid "Name"
2057msgstr "Име"
2058
2059#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:9
2060msgid "Re_ctangular, Feathered..."
2061msgstr "_Правоъгълна, мека..."
2062
2063#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:10
2064#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:5
2065#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:4
2066msgid "Spacing"
2067msgstr "Разстояние"
2068
2069#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:12
2070msgid "_Elliptical..."
2071msgstr "Е_липсовидна..."
2072
2073#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:13
2074msgid "_Rectangular..."
2075msgstr "П_равоъгълна..."
2076
2077#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:2
2078msgid "Convert the selected region (or alpha) into a neon-sign like object"
2079msgstr ""
2080"Превръщане на избраната област (или прозрачност) в обект, приличащ на неонов "
2081"знак"
2082
2083#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:3
2084msgid "Create a logo in the style of a neon sign"
2085msgstr "Създаване на лого със стил на неонов знак"
2086
2087#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:4
2088msgid "Create shadow"
2089msgstr "Създаване на сянка"
2090
2091#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:5
2092msgid "Effect size (pixels * 5)"
2093msgstr "Размер на ефекта (пиксели * 5)"
2094
2095#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:9
2096msgid "N_eon..."
2097msgstr "_Неон..."
2098
2099#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:3
2100msgid "Cell size (pixels)"
2101msgstr "Размер на клетката (в пиксели)"
2102
2103#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:4
2104msgid "Create a logo in the style of newspaper printing"
2105msgstr "Създаване на лого със стил на вестник"
2106
2107#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:6
2108#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:4
2109#, no-c-format
2110msgid "Density (%)"
2111msgstr "Гъстота (%)"
2112
2113#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:9
2114msgid "Newsprint Te_xt..."
2115msgstr "Печатен _текст..."
2116
2117#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:2
2118msgid "Defocus"
2119msgstr "Дефокусиране"
2120
2121#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:3
2122msgid "Make an image look like an old photo"
2123msgstr "Прави изображението да изглежда като стара снимка"
2124
2125#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:4
2126msgid "Mottle"
2127msgstr "Петно"
2128
2129#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:5
2130msgid "Sepia"
2131msgstr "Сепия"
2132
2133#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:7
2134msgid "_Old Photo..."
2135msgstr "_Стара фотография..."
2136
2137#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:1
2138#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:1
2139msgid "Brush name"
2140msgstr "Име на четката"
2141
2142#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:2
2143#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:1
2144#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:3
2145#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:2
2146msgid "File name"
2147msgstr "Име на файла"
2148
2149#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:3
2150msgid "New _Brush..."
2151msgstr "Нова _четка..."
2152
2153#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:4
2154msgid "Paste the clipboard contents into a new brush"
2155msgstr "Вмъква съдържанието на буфера в нова четка"
2156
2157#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:6
2158#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:5
2159msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
2160msgstr "Няма данни в буфера за вмъкване."
2161
2162#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:2
2163msgid "New _Pattern..."
2164msgstr "Нова _шарка..."
2165
2166#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:3
2167msgid "Paste the clipboard contents into a new pattern"
2168msgstr "Вмъква съдържанието на буфера в нова шарка"
2169
2170#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:4
2171#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:3
2172msgid "Pattern name"
2173msgstr "Име на шарката"
2174
2175#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:1
2176msgid "Add a perspective shadow to the selected region (or alpha)"
2177msgstr "Добавяне на перспективна сянка към избраната област (или прозрачност)"
2178
2179#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:3
2180msgid "Angle"
2181msgstr "Ъгъл"
2182
2183#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:6
2184msgid "Interpolation"
2185msgstr "Интерполация"
2186
2187#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:8
2188msgid "Relative distance of horizon"
2189msgstr "Относително разстояние на хоризонта"
2190
2191#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:9
2192msgid "Relative length of shadow"
2193msgstr "Относителна дължина на сянката"
2194
2195#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:10
2196msgid "_Perspective..."
2197msgstr "_Перспектива..."
2198
2199#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:1
2200msgid "Add a 'Predator' effect to the selected region (or alpha)"
2201msgstr "Добавяне на ефект „хищник“ избраната област (или прозрачност)"
2202
2203#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:2
2204msgid "Edge amount"
2205msgstr "Размер на ръба"
2206
2207#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:4
2208msgid "Pixel amount"
2209msgstr "Общо пиксели"
2210
2211#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:5
2212msgid "Pixelize"
2213msgstr "Пикселизиране"
2214
2215#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:7
2216msgid "_Predator..."
2217msgstr "_Хищник..."
2218
2219#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:2
2220msgid "Create images, each containing an oval button graphic"
2221msgstr "Създава изображения, всяко от които съдържа овална графика на бутон"
2222
2223#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:5
2224msgid "Lower color"
2225msgstr "Долен цвят"
2226
2227#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:6
2228msgid "Lower color (active)"
2229msgstr "Долен цвят (активен)"
2230
2231#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:7
2232msgid "Not pressed"
2233msgstr "Ненатиснат"
2234
2235#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:8
2236msgid "Not pressed (active)"
2237msgstr "Ненатиснат (активен)"
2238
2239#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:9
2240msgid "Padding X"
2241msgstr "Подложка хоризонтал"
2242
2243#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:10
2244msgid "Padding Y"
2245msgstr "Подложка вертикал"
2246
2247#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:12
2248msgid "Round ratio"
2249msgstr "Заобленост"
2250
2251#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:15
2252msgid "Text color (active)"
2253msgstr "Цвят на текста (активен)"
2254
2255#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:16
2256msgid "Upper color"
2257msgstr "Горен цвят"
2258
2259#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:17
2260msgid "Upper color (active)"
2261msgstr "Горен цвят (активен)"
2262
2263#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:18
2264msgid "_Round Button..."
2265msgstr "_Заоблен бутон..."
2266
2267#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:1
2268msgid "Behavior"
2269msgstr "Поведение"
2270
2271#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:2
2272msgid "Create an image filled with an Earth-like map pattern"
2273msgstr "Създава изображение, запълнено с шарка, приличаща на Земята"
2274
2275#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:3
2276msgid "Detail in Middle"
2277msgstr "Детайли в средата"
2278
2279#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:8
2280msgid "Render _Map..."
2281msgstr "Генерирана _карта..."
2282
2283#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:9
2284msgid "Tile"
2285msgstr "Плочки"
2286
2287#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm.h:1
2288msgid "Reverse Layer Order"
2289msgstr "Обръщане подредбата на слоевете"
2290
2291#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm.h:2
2292msgid "Reverse the order of layers in the image"
2293msgstr "Обръща реда на слоевете в изображението"
2294
2295#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:1
2296msgid "Black"
2297msgstr "Черно"
2298
2299#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:2
2300msgid ""
2301"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current image"
2302msgstr "Създава многослойно изображение, добавяйки вълнист ефект към текущото"
2303
2304#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:3
2305msgid "Edge behavior"
2306msgstr "Ръбове"
2307
2308#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:4
2309#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:4
2310msgid "Number of frames"
2311msgstr "Брой рамки"
2312
2313#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:5
2314msgid "Rippling strength"
2315msgstr "Сила на вълничките"
2316
2317#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:6
2318msgid "Smear"
2319msgstr "Замазване"
2320
2321#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:7
2322msgid "Wrap"
2323msgstr "Изкривяване"
2324
2325#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:8
2326msgid "_Rippling..."
2327msgstr "_Вълнички..."
2328
2329#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:1
2330msgid "Add background"
2331msgstr "Добавяне на фон"
2332
2333#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:2
2334msgid "Add drop-shadow"
2335msgstr "Добавяне на сянка"
2336
2337#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:4
2338msgid "Edge radius"
2339msgstr "Радиус на ръбовете"
2340
2341#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:5
2342msgid ""
2343"Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
2344msgstr "Заобля ъглите на изображението и по желание добавя падаща сянка и фон"
2345
2346#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:9
2347msgid "_Round Corners..."
2348msgstr "_Заоблени ръбове..."
2349
2350#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:1
2351msgid "Change the colormap of an image to the colors in a specified palette."
2352msgstr "Промяна цветовата карта на изображение към цветовете в зададена палитра."
2353
2354#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:2
2355msgid "Palette"
2356msgstr "Палитра"
2357
2358#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:3
2359msgid "Se_t Colormap..."
2360msgstr "_Задаване на цветова карта..."
2361
2362#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:2
2363msgid "Convert a selection to a brush"
2364msgstr "Превръщане на избраното в четка"
2365
2366#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:5
2367msgid "To _Brush..."
2368msgstr "В _четка..."
2369
2370#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm.h:1
2371msgid "Convert a selection to an image"
2372msgstr "Превръщане на избраното в изображение"
2373
2374#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm.h:2
2375msgid "To _Image"
2376msgstr "В _изображение"
2377
2378#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:1
2379msgid "Convert a selection to a pattern"
2380msgstr "Превръщане на избраното в шарка"
2381
2382#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:4
2383msgid "To _Pattern..."
2384msgstr "В _шарка..."
2385
2386#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:1
2387msgid "Concave"
2388msgstr "Вдлъбнатина"
2389
2390#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:3
2391#, no-c-format
2392msgid "Radius (%)"
2393msgstr "Радиус (%)"
2394
2395#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:4
2396msgid "Round the corners of the current selection"
2397msgstr "Заобляне ъглите на текущата селекция"
2398
2399#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:5
2400msgid "Rounded R_ectangle..."
2401msgstr "Заоблен _правоъгълник..."
2402
2403#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:1
2404msgid "Add a slide-film like frame, sprocket holes, and labels to an image"
2405msgstr "Добавяне на рамка като на филм, перфорация и етикети на изображението"
2406
2407#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:3
2408msgid "Font color"
2409msgstr "Цвят на шрифта"
2410
2411#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:4
2412msgid "Number"
2413msgstr "Брой"
2414
2415#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:7
2416msgid "_Slide..."
2417msgstr "_Плъзгане..."
2418
2419#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:5
2420msgid "Create a State Of The Art chromed logo"
2421msgstr "Създаване на артистично хромирано лого"
2422
2423#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:10
2424msgid "SOTA Chrome..."
2425msgstr "СОТА хром..."
2426
2427#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:2
2428msgid "Create a logo with a speedy text effect"
2429msgstr "Създаване на лого с ефект на бърз текст"
2430
2431#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:7
2432msgid "Speed Text..."
2433msgstr "Бърз текст..."
2434
2435#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:2
2436msgid "Create a simple sphere with a drop shadow"
2437msgstr "Създаване на проста сфера с хвърлена сянка"
2438
2439#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:3
2440msgid "Lighting (degrees)"
2441msgstr "Светлина (в градуси)"
2442
2443#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:4
2444msgid "Radius (pixels)"
2445msgstr "Радиус (в пиксели)"
2446
2447#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:6
2448msgid "Sphere color"
2449msgstr "Цвят на сферата"
2450
2451#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:7
2452msgid "_Sphere..."
2453msgstr "_Сфера..."
2454
2455#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:1
2456msgid "Create an animation by mapping the current image onto a spinning sphere"
2457msgstr ""
2458"Създаване на анимация чрез обвиване на въртяща се сфера с изображението"
2459
2460#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:2
2461msgid "Frames"
2462msgstr "Рамки"
2463
2464#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:3
2465msgid "Index to n colors (0 = remain RGB)"
2466msgstr "Индексиране до n цвята (при 0 остава в ЧЗС)"
2467
2468#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:5
2469msgid "Turn from left to right"
2470msgstr "Обръщане от ляво на дясно"
2471
2472#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:7
2473msgid "_Spinning Globe..."
2474msgstr "_Въртящ се глобус"
2475
2476#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:1
2477msgid ""
2478"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
2479msgstr "Рисува спирографики, епитрохоиди и криви на Лисажу към текущия слой"
2480
2481#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:2
2482msgid "Airbrush"
2483msgstr "Спрей"
2484
2485#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:3
2486msgid "Brush"
2487msgstr "Четка"
2488
2489#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:4
2490msgid "Circle"
2491msgstr "Кръг"
2492
2493#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:6
2494msgid "Color method"
2495msgstr "Цветови метод"
2496
2497#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:7
2498msgid "Epitrochoid"
2499msgstr "Епитрохоида"
2500
2501#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:8
2502msgid "Frame"
2503msgstr "Рамка"
2504
2505#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:10
2506msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
2507msgstr "Преливка: превъртане Sawtooth"
2508
2509#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:11
2510msgid "Gradient: Loop Triangle"
2511msgstr "Преливка:·превъртащ се·триъгълник"
2512
2513#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:12
2514msgid "Hexagon"
2515msgstr "Шестоъгълник"
2516
2517#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:13
2518msgid "Hole ratio"
2519msgstr "Размер на дупките"
2520
2521#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:14
2522msgid "Inner teeth"
2523msgstr "Вътрешни зъби"
2524
2525#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:15
2526msgid "Lissajous"
2527msgstr "Лисажу"
2528
2529#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:16
2530msgid "Margin (pixels)"
2531msgstr "Ръб (пиксели)"
2532
2533#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:17
2534msgid "Outer teeth"
2535msgstr "Външни зъби"
2536
2537#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:18
2538msgid "Pencil"
2539msgstr "Молив"
2540
2541#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:19
2542msgid "Pentagon"
2543msgstr "Петоъгълник"
2544
2545#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:20
2546msgid "Polygon: 10 sides"
2547msgstr "Десетоъгълник"
2548
2549#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:21
2550msgid "Polygon: 7 sides"
2551msgstr "Седмоъгълник"
2552
2553#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:22
2554msgid "Polygon: 8 sides"
2555msgstr "Осмоъкълник"
2556
2557#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:23
2558msgid "Polygon: 9 sides"
2559msgstr "Деветоъгълник"
2560
2561#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:24
2562msgid "Rendering Spyro"
2563msgstr "Генериране на Спиро..."
2564
2565#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:25
2566msgid "Shape"
2567msgstr "Форма"
2568
2569#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:26
2570msgid "Solid Color"
2571msgstr "Плътен цвят"
2572
2573#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:27
2574msgid "Spyrograph"
2575msgstr "Спирографика"
2576
2577#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:28
2578msgid "Square"
2579msgstr "Квадрат"
2580
2581#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:29
2582#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:7
2583msgid "Start angle"
2584msgstr "Начален ъгъл"
2585
2586#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:30
2587msgid "Tool"
2588msgstr "Инструмент"
2589
2590#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:31
2591msgid "Triangle"
2592msgstr "Триъгълник"
2593
2594#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:32
2595msgid "Type"
2596msgstr "Тип"
2597
2598#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:33
2599msgid "_Spyrogimp..."
2600msgstr "_Спирогимп..."
2601
2602#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:2
2603msgid "Burst color"
2604msgstr "Цвят на пръскане"
2605
2606#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:3
2607msgid "Create a logo using a starburst gradient"
2608msgstr "Създаване на лого със звездна преливка"
2609
2610#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:4
2611msgid "Effect size (pixels * 30)"
2612msgstr "Размер на ефекта (в пиксели * 30)"
2613
2614#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:5
2615msgid ""
2616"Fill the selected region (or alpha) with a starburst gradient and add a "
2617"shadow"
2618msgstr ""
2619"Запълване на избраната област (или прозрачност) със звездна преливка и "
2620"добавяне на сянка"
2621
2622#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:8
2623msgid "Starb_urst..."
2624msgstr "Разпръскване на _звезди..."
2625
2626#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:1
2627msgid "Create a logo using a rock-like texture, a nova glow, and shadow"
2628msgstr "Създаване на лого с текстура, приличаща на скала, сияние и сянка"
2629
2630#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:2
2631msgid "Effect size (pixels * 4)"
2632msgstr "Размер на афекта (в пиксели * 4)"
2633
2634#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:3
2635msgid ""
2636"Fill the selected region (or alpha) with a rock-like texture, a nova glow, "
2637"and shadow"
2638msgstr ""
2639"Запълване на избраната област (или прозрачност) с текстура, приличаща на "
2640"скала, сияние и сянка"
2641
2642#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:7
2643msgid "Sta_rscape..."
2644msgstr "Звезден _пейзаж..."
2645
2646#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:4
2647msgid "Create an image filled with a swirled tile effect"
2648msgstr "Създаване на изображение, запълнено с ефект на усукано повторение"
2649
2650#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:9
2651msgid "Swirl-_Tile..."
2652msgstr "Завихряне-_редуване..."
2653
2654#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:10
2655msgid "Whirl amount"
2656msgstr "Сила на завихряне"
2657
2658#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:1
2659msgid "Create an image filled with a swirly pattern"
2660msgstr "Създаване на изображение, запълнено с завихрена шарка"
2661
2662#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:2
2663msgid "Number of times to whirl"
2664msgstr "Брой на усукванията"
2665
2666#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:3
2667msgid "Quarter size"
2668msgstr "Четвъртина"
2669
2670#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:4
2671msgid "Whirl angle"
2672msgstr "Ъгъл на завихряне"
2673
2674#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:5
2675msgid "_Swirly..."
2676msgstr "_Завихряне..."
2677
2678#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:1
2679msgid "Add a Trace of Particles effect to the selected region (or alpha)"
2680msgstr ""
2681"Добавяне на ефект на проследяване на частици към избраната област (или "
2682"прозрачност)"
2683
2684#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:3
2685msgid "Base color"
2686msgstr "Основен цвят"
2687
2688#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:5
2689msgid "Create a logo using a Trace Of Particles effect"
2690msgstr "Създаване на лого, използвайки ефекта на очертаване с частици"
2691
2692#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:6
2693msgid "Edge only"
2694msgstr "Само ръбове"
2695
2696#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:7
2697msgid "Edge width"
2698msgstr "Ширина на ръбовете"
2699
2700#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:10
2701msgid "Hit rate"
2702msgstr "Честота на попаденията"
2703
2704#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:12
2705msgid "_Particle Trace..."
2706msgstr "_Проследяване на частици..."
2707
2708#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:1
2709msgid "Antialias"
2710msgstr "Заглаждане"
2711
2712#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:2
2713msgid ""
2714"Create a logo by rendering the specified text along the perimeter of a circle"
2715msgstr ""
2716"Създаване на лого с генериране на посочения текст по периметъра на окръжност"
2717
2718#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:3
2719msgid "Fill angle"
2720msgstr "Запълване на ъгъла"
2721
2722#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:9
2723msgid "Text C_ircle..."
2724msgstr "_Кръг от текст..."
2725
2726#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:3
2727msgid ""
2728"Create a textured logo with highlights, shadows, and a mosaic background"
2729msgstr "Създаване на текстурирано лого, светли петна, сенки и мозаечен фон"
2730
2731#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:4
2732msgid "Ending blend"
2733msgstr "Крайна преливка"
2734
2735#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:5
2736msgid ""
2737"Fill the selected region (or alpha) with a texture and add highlights, "
2738"shadows, and a mosaic background"
2739msgstr ""
2740"Запълване на избраната област (или прозрачност) с текстура и добавяне на "
2741"светли петна, сенки и мозаечен фон"
2742
2743#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:8
2744msgid "Hexagons"
2745msgstr "Шестоъгълници"
2746
2747#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:9
2748msgid "Mosaic tile type"
2749msgstr "Тип на мозайката"
2750
2751#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:10
2752msgid "Octagons"
2753msgstr "Осмоъгълници"
2754
2755#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:12
2756msgid "Squares"
2757msgstr "Квадрати"
2758
2759#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:13
2760msgid "Starting blend"
2761msgstr "Начало на преливката"
2762
2763#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:15
2764msgid "Text pattern"
2765msgstr "Текстова шарка"
2766
2767#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:16
2768msgid "_Textured..."
2769msgstr "_Текстуриран..."
2770
2771#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:1
2772msgid "Blur horizontally"
2773msgstr "Хоризонтално замъгляване"
2774
2775#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:2
2776msgid "Blur the edges of an image so the result tiles seamlessly"
2777msgstr ""
2778"Замъгляване краищата на изображение, така че резултата да се размножава "
2779"плавно"
2780
2781#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:3
2782msgid "Blur type"
2783msgstr "Вид на замъгляването"
2784
2785#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:4
2786msgid "Blur vertically"
2787msgstr "Вертикално замъгляване"
2788
2789#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:5
2790msgid "IIR"
2791msgstr "ИИР"
2792
2793#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:6
2794msgid "RLE"
2795msgstr "РЛЕ"
2796
2797#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:8
2798msgid "_Tileable Blur..."
2799msgstr "_Повтаряемо замъгляване..."
2800
2801#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:1
2802msgid "Create a decorative web title header"
2803msgstr "Създаване на декоративна заглавка за уебстраница"
2804
2805#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:6
2806msgid "Web Title Header..."
2807msgstr "Уеб заглавие..."
2808
2809#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:3
2810msgid "Create an image filled with a Truchet pattern"
2811msgstr "Създаване на изображение, запълнено с Truchet шарка"
2812
2813#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:4
2814msgid "Foreground color"
2815msgstr "Цвят на рисуване"
2816
2817#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:7
2818msgid "T_ruchet..."
2819msgstr "T_ruchet..."
2820
2821#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm.h:1
2822msgid "Mask opacity"
2823msgstr "Плътност на маската"
2824
2825#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm.h:2
2826msgid "Mask size"
2827msgstr "Размер на маската"
2828
2829#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:1
2830msgid "Amplitude"
2831msgstr "Амплитуда"
2832
2833#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:2
2834msgid ""
2835"Create a multi-layer image with an effect like a stone was thrown into the "
2836"current image"
2837msgstr ""
2838"Създаване на многослойно изображение с ефект като да е хвърлен камък в "
2839"текущото"
2840
2841#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:3
2842msgid "Invert direction"
2843msgstr "Обръщане на посоката"
2844
2845#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:5
2846msgid "Wavelength"
2847msgstr "Дължина на вълната"
2848
2849#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:6
2850msgid "_Waves..."
2851msgstr "_Вълни..."
2852
2853#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:1
2854msgid ""
2855"Create a new layer filled with a weave effect to be used as an overlay or "
2856"bump map"
2857msgstr ""
2858"Създаване на нов слой, запълнен с ефект на вълнички, за да бъде използван "
2859"като покритие или карта на релефа"
2860
2861#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:2
2862msgid "Ribbon spacing"
2863msgstr "Разстояние между лентичките"
2864
2865#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:3
2866msgid "Ribbon width"
2867msgstr "Ширина на лентичката"
2868
2869#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:4
2870msgid "Shadow darkness"
2871msgstr "Тъмнина на сянката"
2872
2873#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:5
2874msgid "Shadow depth"
2875msgstr "Дълбочина на сянката"
2876
2877#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:6
2878msgid "Thread density"
2879msgstr "Гъстота на нишките"
2880
2881#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:7
2882msgid "Thread intensity"
2883msgstr "Интензитет на нишките"
2884
2885#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:8
2886msgid "Thread length"
2887msgstr "Дължина на нишките"
2888
2889#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:9
2890msgid "_Weave..."
2891msgstr "_Вълна..."
2892
2893#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:1
2894msgid "Bookmark to the GIMP web site"
2895msgstr "Отметка към сайта на GIMP"
2896
2897#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:2
2898msgid "Bookmark to the user manual"
2899msgstr "Препратка към ръководството"
2900
2901#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:3
2902msgid "Create and Use _Selections"
2903msgstr "Създаване и използва на _селекции"
2904
2905#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:4
2906msgid "Create, Open and Save _Files"
2907msgstr "Създаване, отваряне и запазване на _файлове"
2908
2909#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:5
2910msgid "Drawing _Simple Objects"
2911msgstr "Изчертаване на _прости обекти"
2912
2913#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:6
2914msgid "How to Use _Dialogs"
2915msgstr "Как да се ползват _диалогови кутии"
2916
2917#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:7
2918msgid "Plug-in _Registry"
2919msgstr "Регистрация на разширенията"
2920
2921#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:8
2922msgid "Using _Paths"
2923msgstr "Използване на _пътища"
2924
2925#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:9
2926msgid "_Basic Concepts"
2927msgstr "_Основни положения"
2928
2929#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:10
2930msgid "_Developer Web Site"
2931msgstr "_Сайт на създателя"
2932
2933#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:11
2934msgid "_Main Web Site"
2935msgstr "_Главен сайт"
2936
2937#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:12
2938msgid "_Preparing your Images for the Web"
2939msgstr "_Подготвяне на изображенията за Интернет"
2940
2941#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:13
2942msgid "_User Manual Web Site"
2943msgstr "Сайт с _ръководство"
2944
2945#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:14
2946msgid "_Working with Digital Camera Photos"
2947msgstr "_Работа с цифрови фотографии"
2948
2949#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:1
2950msgid "Add a subtle translucent 3D effect to the selected region (or alpha)"
2951msgstr ""
2952"Добавяне на лек, прозрачен 3Д ефект към избраната област (или прозрачност)"
2953
2954#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:2
2955msgid "Drop shadow X offset"
2956msgstr "Отместване по хоризонтал на сянката"
2957
2958#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:3
2959msgid "Drop shadow Y offset"
2960msgstr "Отместване по вертикал на сянката"
2961
2962#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:4
2963msgid "Drop shadow blur radius"
2964msgstr "Замъгляване на сянката"
2965
2966#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:5
2967msgid "Drop shadow color"
2968msgstr "Цвят на сянката"
2969
2970#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:6
2971msgid "Drop shadow opacity"
2972msgstr "Плътност на сянката"
2973
2974#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:7
2975msgid "Highlight X offset"
2976msgstr "Отместване по хоризонтал на светлата част"
2977
2978#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:8
2979msgid "Highlight Y offset"
2980msgstr "Отместване по вертикал на светлата част"
2981
2982#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:10
2983msgid "Highlight opacity"
2984msgstr "Плътност на светлата част"
2985
2986#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:12
2987msgid "_Xach-Effect..."
2988msgstr "_Кръстосване..."
2989
2990#~ msgid "/Script-Fu/"
2991#~ msgstr "/Script-Fu/"
2992
2993#~ msgid "This procedure is deprecated! use 'gimp-edit-copy-visible' instead."
2994#~ msgstr ""
2995#~ "Тази процедура не е одобрена! вместо това използвайте 'Редактиране - "
2996#~ "Копиране на видимите'."
2997
2998#~ msgid ""
2999#~ "Round the corners of the current selection (deprecated, use Rounded "
3000#~ "Rectangle)"
3001#~ msgstr ""
3002#~ "Заобля краищата на текущата селекция (неодобрено, използвайте заоблен "
3003#~ "правоъгълник)"
3004
3005#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Languages/Script-Fu"
3006#~ msgstr "<Toolbox>/Разширения/Eзици/Script-Fu"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.