source: gnome/gnome-gimp/gimp-tiny-fu.master.bg.po @ 2084

Last change on this file since 2084 was 2084, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

Попълване на gnom-gimp

File size: 91.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Bulgarian translation of GIMP.
2# Copyright (C) 2006 THE Bulgarian translation of GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the Bulgarian translation of GIMP package.
4# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2006.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: Bulgarian translation of GIMP 1.0\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-05-17 03:22+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-07-27 13:10+0300\n"
13"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:110
21msgid "Interactive console for Script-Fu development"
22msgstr "Интерактивна конзола за разработване на Script-Fu"
23
24#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:116
25msgid "Script-Fu _Console"
26msgstr "Script-Fu конзола"
27
28#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:123 ../tiny-fu/tiny-fu.c:152 ../tiny-fu/tiny-fu.c:365
29msgid "<Toolbox>/Xtns/Languages/Script-Fu"
30msgstr "<Toolbox>/Разширения/Tiny-Fu/_Конзола на Tiny-Fu"
31
32#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:140
33msgid "Server for remote Script-Fu operation"
34msgstr "Сървър за отдалечена Script-Fu операция"
35
36#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:145
37msgid "_Start Server..."
38msgstr "_Стартиране на сървъра..."
39
40#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:300
41msgid "_GIMP Online"
42msgstr "_GIMP онлайн"
43
44#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:301
45msgid "_User Manual"
46msgstr "_Потребителско ръководство"
47
48#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:304
49msgid "_Script-Fu"
50msgstr "_Script-Fu"
51
52#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:306
53msgid "_Buttons"
54msgstr "_Бутони"
55
56#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:308
57msgid "_Logos"
58msgstr "_Лога"
59
60#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:310
61msgid "_Misc"
62msgstr "_Други"
63
64#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:312
65msgid "_Patterns"
66msgstr "_Шарки"
67
68#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:314
69msgid "_Test"
70msgstr "_Тест"
71
72#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:316
73msgid "_Utils"
74msgstr "_Инструменти"
75
76#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:318
77msgid "_Web Page Themes"
78msgstr "_Теми за уеб сайтове"
79
80#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:320
81msgid "_Alien Glow"
82msgstr "_Извънземно сияние"
83
84#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:322
85msgid "_Beveled Pattern"
86msgstr "_Заоблена шарка"
87
88#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:324
89msgid "_Classic.Gimp.Org"
90msgstr "_Classic.Gimp.Org"
91
92#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:327
93msgid "Alpha to _Logo"
94msgstr "Прозрачност към _Лого"
95
96#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:329
97msgid "An_imation"
98msgstr "_Анимация"
99
100#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:331
101msgid "_Animators"
102msgstr "_Аниматори"
103
104#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:333
105msgid "_Artistic"
106msgstr "_Артистични"
107
108#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:335
109msgid "_Blur"
110msgstr "_Замъгляване"
111
112#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:337
113msgid "_Decor"
114msgstr "_Декор"
115
116#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:339
117msgid "_Effects"
118msgstr "_Ефекти"
119
120#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:341
121msgid "En_hance"
122msgstr "_Подобряване"
123
124#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:343
125msgid "_Light and Shadow"
126msgstr "_Светлина и сянка"
127
128#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:345
129msgid "S_hadow"
130msgstr "_Сянка"
131
132#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:347
133msgid "_Render"
134msgstr "_Генериране"
135
136#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:349
137msgid "_Alchemy"
138msgstr "_Алхимия"
139
140#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:352
141msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
142msgstr "Преинсталиране на всички налични Script-Fu скриптове"
143
144#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:357
145msgid "_Refresh Scripts"
146msgstr "_Освежаване на скриптовете"
147
148#: ../tiny-fu/tiny-fu.c:380
149msgid ""
150"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open.  "
151"Please close all Script-Fu windows and try again."
152msgstr ""
153"Не можете да използвате \"Освежаване на скриптовете\", докато е отворен "
154"диалогов прозорец на Script-Fu.  Моля, затворете всички отворени Script-Fu "
155"прозорци и опитайте отново."
156
157#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:143 ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:210
158msgid "Script-Fu Console"
159msgstr "Script-Fu конзола"
160
161#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:206
162msgid "Welcome to TinyScheme"
163msgstr "Добре дошли в TinyScheme"
164
165#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:212
166msgid "Interactive Scheme Development"
167msgstr "Създаване на интерактивна схема"
168
169#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:248
170msgid "_Browse..."
171msgstr "_Търсене..."
172
173#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:310
174msgid "Save Script-Fu Console Output"
175msgstr "Запазване на полученото от Script-Fu конзолата"
176
177#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:354
178#, c-format
179msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
180msgstr "Не може да бъде отворен '%s' за запис: %s"
181
182#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:383
183msgid "Script-Fu Procedure Browser"
184msgstr "Script-Fu четец на процедури"
185
186#: ../tiny-fu/tiny-fu-console.c:708
187msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
188msgstr "Tiny-Fu в изчислителен режим позволява единствено неинтерактивно извикване"
189
190#: ../tiny-fu/tiny-fu-scripts.c:661
191#, c-format
192msgid ""
193"Error while executing\n"
194"%s\n"
195"\n"
196"%s"
197msgstr ""
198"Грешка при изпълнение\n"
199"%s\n"
200"\n"
201"%s"
202
203#: ../tiny-fu/tiny-fu-server.c:711
204msgid "Script-Fu Server Options"
205msgstr "Script-F настройки на сървъра"
206
207#: ../tiny-fu/tiny-fu-server.c:716
208msgid "_Start Server"
209msgstr "_Стартиране на сървъра"
210
211#: ../tiny-fu/tiny-fu-server.c:744
212msgid "Server port:"
213msgstr "Порт на сървъра:"
214
215#: ../tiny-fu/tiny-fu-server.c:750
216msgid "Server logfile:"
217msgstr "Записи на сървъра:"
218
219#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:191
220msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
221msgstr "Script-Fu не може да обработи два скрипта едновременно"
222
223#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:193
224#, c-format
225msgid "You are already running the \"%s\" script."
226msgstr "Скриптът „%s“ вече работи."
227
228#. strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
229#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:216 ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:219
230msgid "/Script-Fu/"
231msgstr "/Script-Fu/"
232
233#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:237
234#, c-format
235msgid "Script-Fu: %s"
236msgstr "Script-Fu: %s"
237
238#. we add a colon after the label;
239#. some languages want an extra space here
240#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:299
241#, c-format
242msgid "%s:"
243msgstr "%s:"
244
245#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:347
246msgid "Script-Fu Color Selection"
247msgstr "Избор на цветове за Script-Fu"
248
249#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:459
250msgid "Script-Fu File Selection"
251msgstr "Избор на файл за Script-Fu"
252
253#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:462
254msgid "Script-Fu Folder Selection"
255msgstr "Избор на папка за Script-Fu"
256
257#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:474
258msgid "Script-Fu Font Selection"
259msgstr "Избор на шрифт за Script-Fu"
260
261#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:482
262msgid "Script-Fu Palette Selection"
263msgstr "Избор на палитра за Script-Fu"
264
265#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:491
266msgid "Script-Fu Pattern Selection"
267msgstr "Избор на шарка за Script-Fu"
268
269#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:500
270msgid "Script-Fu Gradient Selection"
271msgstr "Избор на преливка за Script-Fu"
272
273#: ../tiny-fu/tiny-fu-interface.c:509
274msgid "Script-Fu Brush Selection"
275msgstr "Избор на четка за Script-Fu"
276
277#: ../scripts/contactsheet.scm.h:1
278msgid " contact sheets from a total of "
279msgstr " листа за контакт от общо "
280
281#: ../scripts/contactsheet.scm.h:2
282msgid " for directory "
283msgstr " за папка "
284
285#: ../scripts/contactsheet.scm.h:3
286msgid " images"
287msgstr " изображения"
288
289#: ../scripts/contactsheet.scm.h:4 ../scripts/3dTruchet.scm.h:2
290#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:1 ../scripts/alien-glow-bar.scm.h:1
291#: ../scripts/alien-glow-bullet.scm.h:1 ../scripts/alien-glow-button.scm.h:2
292#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:3 ../scripts/basic1-logo.scm.h:2
293#: ../scripts/basic2-logo.scm.h:3 ../scripts/blended-logo.scm.h:2
294#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:3 ../scripts/chalk.scm.h:1
295#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:3 ../scripts/comic-logo.scm.h:2
296#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:2 ../scripts/frosty-logo.scm.h:2
297#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:1 ../scripts/glossy.scm.h:2
298#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:2 ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:2
299#: ../scripts/neon-logo.scm.h:1 ../scripts/news-text.scm.h:1
300#: ../scripts/speed-text.scm.h:1 ../scripts/sphere.scm.h:1
301#: ../scripts/starburst-logo.scm.h:1 ../scripts/swirltile.scm.h:2
302#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:2 ../scripts/textured-logo.scm.h:1
303#: ../scripts/truchet.scm.h:1
304msgid "Background color"
305msgstr "Цвят на фона"
306
307#: ../scripts/contactsheet.scm.h:5
308msgid "Contact Sheet"
309msgstr "Лист за контакт"
310
311#: ../scripts/contactsheet.scm.h:6
312msgid ""
313"Create a series of images containing thumbnail sized versions of all of the "
314"images in a specified directory."
315msgstr ""
316"Създава серии изображения, съдържащи умалени версии на всички изображения "
317"в дадена папка."
318
319#: ../scripts/contactsheet.scm.h:7
320msgid "Created "
321msgstr "Създадено"
322
323#: ../scripts/contactsheet.scm.h:8
324msgid "Directory"
325msgstr "Папка"
326
327#: ../scripts/contactsheet.scm.h:9
328msgid "Legend font"
329msgstr "Шрифт на легендата"
330
331#: ../scripts/contactsheet.scm.h:10
332msgid "Sheet "
333msgstr "Лист "
334
335#: ../scripts/contactsheet.scm.h:11
336msgid "Sheet size"
337msgstr "Размер на листа"
338
339#: ../scripts/contactsheet.scm.h:12 ../scripts/alien-glow-button.scm.h:11
340#: ../scripts/basic1-logo.scm.h:7 ../scripts/basic2-logo.scm.h:8
341#: ../scripts/beveled-button.scm.h:10
342#: ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:8 ../scripts/blended-logo.scm.h:18
343#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:14 ../scripts/gimp-labels.scm.h:18
344#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:8 ../scripts/news-text.scm.h:11
345#: ../scripts/pupi-button.scm.h:14 ../scripts/speed-text.scm.h:9
346msgid "Text color"
347msgstr "Цвят на текста"
348
349#: ../scripts/contactsheet.scm.h:13
350msgid "Title font"
351msgstr "Шрифт на загавието"
352
353#: ../scripts/contactsheet.scm.h:14
354msgid "Unable to open directory "
355msgstr "Не може да бъде отворена папката "
356
357#: ../scripts/3d-outline.scm.h:1
358msgid "3D _Outline..."
359msgstr "3D·_Очертаване..."
360
361#: ../scripts/3d-outline.scm.h:2
362msgid "Bumpmap (alpha layer) blur radius"
363msgstr "Радиус на замъгляване за карта на релефа (със слой на прозрачност)"
364
365#: ../scripts/3d-outline.scm.h:3
366msgid "Create a logo with outlined text and a drop shadow"
367msgstr "Създава лого с очертан текст и хвърлена сянка"
368
369#: ../scripts/3d-outline.scm.h:4 ../scripts/glossy.scm.h:6
370msgid "Default bumpmap settings"
371msgstr "Настройки по подразбиране за картата на релефа"
372
373#: ../scripts/3d-outline.scm.h:5 ../scripts/alien-glow-button.scm.h:5
374#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:4 ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:6
375#: ../scripts/basic1-logo.scm.h:4 ../scripts/basic2-logo.scm.h:5
376#: ../scripts/beveled-button.scm.h:3 ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:3
377#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:2 ../scripts/blended-logo.scm.h:11
378#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:6 ../scripts/carved-logo.scm.h:5
379#: ../scripts/chalk.scm.h:5 ../scripts/chip-away.scm.h:8
380#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:6 ../scripts/comic-logo.scm.h:5
381#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:6 ../scripts/crystal-logo.scm.h:6
382#: ../scripts/frosty-logo.scm.h:5 ../scripts/gimp-headers.scm.h:5
383#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:6 ../scripts/glossy.scm.h:7
384#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:5 ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:7
385#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:2 ../scripts/neon-logo.scm.h:6
386#: ../scripts/news-text.scm.h:7 ../scripts/pupi-button.scm.h:3
387#: ../scripts/slide.scm.h:2 ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:7
388#: ../scripts/speed-text.scm.h:5 ../scripts/starburst-logo.scm.h:6
389#: ../scripts/starscape-logo.scm.h:4 ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:8
390#: ../scripts/text-circle.scm.h:4 ../scripts/textured-logo.scm.h:6
391#: ../scripts/title-header.scm.h:2
392msgid "Font"
393msgstr "Шрифт"
394
395#: ../scripts/3d-outline.scm.h:6 ../scripts/alien-glow-button.scm.h:6
396#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:5 ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:7
397#: ../scripts/basic1-logo.scm.h:5 ../scripts/basic2-logo.scm.h:6
398#: ../scripts/beveled-button.scm.h:4 ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:4
399#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:3 ../scripts/blended-logo.scm.h:12
400#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:7 ../scripts/carved-logo.scm.h:6
401#: ../scripts/chalk.scm.h:6 ../scripts/chip-away.scm.h:9
402#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:7 ../scripts/comic-logo.scm.h:6
403#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:7 ../scripts/crystal-logo.scm.h:7
404#: ../scripts/frosty-logo.scm.h:6 ../scripts/gimp-headers.scm.h:6
405#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:7 ../scripts/glossy.scm.h:8
406#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:6 ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:8
407#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:3 ../scripts/neon-logo.scm.h:7
408#: ../scripts/news-text.scm.h:8 ../scripts/pupi-button.scm.h:4
409#: ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:8 ../scripts/speed-text.scm.h:6
410#: ../scripts/starburst-logo.scm.h:7 ../scripts/starscape-logo.scm.h:5
411#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:9 ../scripts/text-circle.scm.h:5
412#: ../scripts/textured-logo.scm.h:7 ../scripts/title-header.scm.h:3
413msgid "Font size (pixels)"
414msgstr "Размер на шрифта (пиксели)"
415
416#: ../scripts/3d-outline.scm.h:7
417msgid "Outline blur radius"
418msgstr "Радиус на замъгляване на очертанието"
419
420#: ../scripts/3d-outline.scm.h:8
421msgid ""
422"Outline the selected region (or alpha) with a pattern and add a drop shadow"
423msgstr ""
424"Очертаване на избрана област (или прозрачност) с шарка и добавяне на хвърлена сянка"
425
426#: ../scripts/3d-outline.scm.h:9 ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:5
427#: ../scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:3
428#: ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:5
429#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:5
430#: ../scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:3 ../scripts/chip-away.scm.h:13
431#: ../scripts/textured-logo.scm.h:11
432msgid "Pattern"
433msgstr "Шарка"
434
435#: ../scripts/3d-outline.scm.h:10 ../scripts/glossy.scm.h:16
436#: ../scripts/round-corners.scm.h:6
437msgid "Shadow X offset"
438msgstr "Отместване на сянката по Х"
439
440#: ../scripts/3d-outline.scm.h:11 ../scripts/glossy.scm.h:17
441#: ../scripts/round-corners.scm.h:7
442msgid "Shadow Y offset"
443msgstr "Отместване на сянката по В"
444
445#: ../scripts/3d-outline.scm.h:12
446msgid "Shadow blur radius"
447msgstr "Радиус на замъгляване на сянката"
448
449#: ../scripts/3d-outline.scm.h:13 ../scripts/alien-glow-button.scm.h:10
450#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:8 ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:10
451#: ../scripts/basic1-logo.scm.h:6 ../scripts/basic2-logo.scm.h:7
452#: ../scripts/beveled-button.scm.h:9 ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:7
453#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:6 ../scripts/blended-logo.scm.h:17
454#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:10 ../scripts/carved-logo.scm.h:8
455#: ../scripts/chalk.scm.h:7 ../scripts/chip-away.scm.h:14
456#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:9 ../scripts/comic-logo.scm.h:11
457#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:10 ../scripts/crystal-logo.scm.h:8
458#: ../scripts/frosty-logo.scm.h:7 ../scripts/gimp-headers.scm.h:13
459#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:17 ../scripts/glossy.scm.h:18
460#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:8 ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:10
461#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:7 ../scripts/neon-logo.scm.h:10
462#: ../scripts/news-text.scm.h:10 ../scripts/pupi-button.scm.h:13
463#: ../scripts/slide.scm.h:5 ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:11
464#: ../scripts/speed-text.scm.h:8 ../scripts/starburst-logo.scm.h:9
465#: ../scripts/starscape-logo.scm.h:8 ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:11
466#: ../scripts/text-circle.scm.h:8 ../scripts/textured-logo.scm.h:14
467#: ../scripts/title-header.scm.h:5
468msgid "Text"
469msgstr "Текст"
470
471#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:1
472msgid "3_D Truchet..."
473msgstr "3_D пътечки..."
474
475#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:3 ../scripts/truchet.scm.h:2
476msgid "Block size"
477msgstr "Размер на блока"
478
479#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:4
480msgid "Create an image filled with a 3D Truchet pattern"
481msgstr "Създаване на изображение, запълнено с шарка на 3D пътечки"
482
483#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:5 ../scripts/blended-logo.scm.h:7
484msgid "End blend"
485msgstr "Край на преливането"
486
487#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:6 ../scripts/truchet.scm.h:5
488msgid "Number of X tiles"
489msgstr "Брой точки по хоризонтал"
490
491#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:7 ../scripts/truchet.scm.h:6
492msgid "Number of Y tiles"
493msgstr "Брой точки по вертикал"
494
495#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:8 ../scripts/blended-logo.scm.h:16
496msgid "Start blend"
497msgstr "Начало на преливката"
498
499#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:9
500msgid "Supersample"
501msgstr "Суперсемплиране"
502
503#: ../scripts/3dTruchet.scm.h:10 ../scripts/add-bevel.scm.h:4
504#: ../scripts/truchet.scm.h:8
505msgid "Thickness"
506msgstr "Дебелина"
507
508#: ../scripts/add-bevel.scm.h:1
509msgid "Add B_evel..."
510msgstr "Добавяне на _Издигане..."
511
512#: ../scripts/add-bevel.scm.h:2
513msgid "Add a beveled border to an image"
514msgstr "Добавяне граница на издигане към изображение"
515
516#: ../scripts/add-bevel.scm.h:3 ../scripts/chip-away.scm.h:12
517msgid "Keep bump layer"
518msgstr "Запазване слоя на релефа"
519
520#: ../scripts/add-bevel.scm.h:5 ../scripts/fuzzyborder.scm.h:10
521#: ../scripts/old-photo.scm.h:6 ../scripts/round-corners.scm.h:8
522#: ../scripts/slide.scm.h:6 ../scripts/spinning-globe.scm.h:6
523msgid "Work on copy"
524msgstr "Работа върху копие"
525
526#: ../scripts/addborder.scm.h:1
527msgid "Add _Border..."
528msgstr "Добавяне на _Граница..."
529
530#: ../scripts/addborder.scm.h:2
531msgid "Add a border around an image"
532msgstr "Добавяне на граница около изображение"
533
534#: ../scripts/addborder.scm.h:3
535msgid "Border X size"
536msgstr "Хориз. размер на границата"
537
538#: ../scripts/addborder.scm.h:4
539msgid "Border Y size"
540msgstr "Верт размер на границата"
541
542#: ../scripts/addborder.scm.h:5
543msgid "Border color"
544msgstr "Цвят на границата"
545
546#: ../scripts/addborder.scm.h:6
547msgid "Delta value on color"
548msgstr "Делта стойност на цвета"
549
550#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:2
551msgid "Create an arrow graphic with an eerie glow for web pages"
552msgstr "Създаване графика на стрелка със зловещо сияние за уеб страници"
553
554#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:3
555#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:2
556msgid "Down"
557msgstr "Надолу"
558
559#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:4 ../scripts/alien-glow-bar.scm.h:5
560#: ../scripts/alien-glow-bullet.scm.h:3 ../scripts/alien-glow-button.scm.h:4
561#: ../scripts/camo.scm.h:5 ../scripts/fuzzyborder.scm.h:6
562msgid "Flatten image"
563msgstr "Изравняване на изображението"
564
565#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:5 ../scripts/alien-glow-bar.scm.h:6
566#: ../scripts/alien-glow-bullet.scm.h:4 ../scripts/alien-glow-button.scm.h:7
567#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:6 ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:8
568#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:9 ../scripts/neon-logo.scm.h:8
569#: ../scripts/starscape-logo.scm.h:6
570msgid "Glow color"
571msgstr "Цвят на сиянието"
572
573#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:6
574#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:3
575msgid "Left"
576msgstr "Наляво"
577
578#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:7
579#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:4
580msgid "Orientation"
581msgstr "Ориентация"
582
583#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:8
584#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:6
585msgid "Right"
586msgstr "Надясно"
587
588#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:9
589#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:7 ../scripts/lava.scm.h:7
590msgid "Size"
591msgstr "Размер"
592
593#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:10
594#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:8
595msgid "Up"
596msgstr "Нагоре"
597
598#: ../scripts/alien-glow-arrow.scm.h:11
599#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:9
600msgid "_Arrow..."
601msgstr "_Стрелка..."
602
603#: ../scripts/alien-glow-bar.scm.h:2
604msgid "Bar height"
605msgstr "Височина на лентата"
606
607#: ../scripts/alien-glow-bar.scm.h:3
608msgid "Bar length"
609msgstr "Дължина на лентата"
610
611#: ../scripts/alien-glow-bar.scm.h:4
612msgid "Create an Hrule graphic with an eerie glow for web pages"
613msgstr "Създаване на разделителна графика със зловещо сияние за уеб страници"
614
615#: ../scripts/alien-glow-bar.scm.h:7 ../scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:5
616msgid "_Hrule..."
617msgstr "_Разделител..."
618
619#: ../scripts/alien-glow-bullet.scm.h:2
620msgid "Create a bullet graphic with an eerie glow for web pages"
621msgstr "Създаване на точкова графика със зловещо сияние за уеб страници"
622
623#: ../scripts/alien-glow-bullet.scm.h:5 ../scripts/text-circle.scm.h:6
624#: ../scripts/tileblur.scm.h:7
625msgid "Radius"
626msgstr "Радиус"
627
628#: ../scripts/alien-glow-bullet.scm.h:6
629#: ../scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:5
630msgid "_Bullet..."
631msgstr "_Булет..."
632
633#: ../scripts/alien-glow-button.scm.h:1
634#: ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:1
635msgid "B_utton..."
636msgstr "_Бутон..."
637
638#: ../scripts/alien-glow-button.scm.h:3
639msgid "Create a button graphic with an eerie glow for web pages"
640msgstr "Създаване графика на бутон със зловещо сияние за уеб страници"
641
642#: ../scripts/alien-glow-button.scm.h:8
643msgid "Glow radius"
644msgstr "Радиус на сиянието"
645
646#: ../scripts/alien-glow-button.scm.h:9 ../scripts/beveled-button.scm.h:6
647msgid "Padding"
648msgstr "Уплътнение"
649
650#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:1
651msgid "Add an eerie glow around the selected region (or alpha)"
652msgstr "Добавяне на зловещо сияние около избраната област (или прозрачност)"
653
654#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:2
655msgid "Alien _Glow..."
656msgstr "_Извънземно сияние..."
657
658#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:3
659msgid "Create a logo with an alien glow around the text"
660msgstr "Създаване на лого със зловещо сияние около текста"
661
662#: ../scripts/alien-glow-logo.scm.h:7
663msgid "Glow size (pixels * 4)"
664msgstr "Размер на сиянието (пиксели * 4)"
665
666#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:1
667msgid "Add psychedelic outlines to the selected region (or alpha)"
668msgstr "Добавяне на психоделични очертания около избраната област (или прозрачност)"
669
670#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:2
671msgid "Alien _Neon..."
672msgstr "Извънземен _Неон..."
673
674#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:4
675msgid "Create a logo with psychedelic outlines around the text"
676msgstr "Създаване на лого с психоделични очертания около текста"
677
678#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:5
679msgid "Fade away"
680msgstr "Отслабване"
681
682#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:9
683msgid "Number of bands"
684msgstr "Брой ленти"
685
686#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:11
687msgid "Width of bands"
688msgstr "Ширина на лентите"
689
690#: ../scripts/alien-neon-logo.scm.h:12
691msgid "Width of gaps"
692msgstr "Ширина на процепите"
693
694#: ../scripts/basic1-logo.scm.h:1
695msgid ""
696"Add a gradient effect, a drop shadow, and a background to the selected "
697"region (or alpha)"
698msgstr ""
699"Добавяне ефект на преливка, хвърлена сянка и фон към избраната "
700"област (или прозрачност)"
701
702#: ../scripts/basic1-logo.scm.h:3
703msgid ""
704"Create a plain text logo with a gradient effect, a drop shadow, and a "
705"background"
706msgstr ""
707"Създаване на текстово лого с ефект на преливка, хвърлена сянка и фон"
708
709#: ../scripts/basic1-logo.scm.h:8
710msgid "_Basic I..."
711msgstr "_Основно I..."
712
713#: ../scripts/basic2-logo.scm.h:1
714msgid "Add a shadow and a highlight to the selected region (or alpha)"
715msgstr "Добавяне на сянка и осветяване към избраната област (или прозрачност)"
716
717#: ../scripts/basic2-logo.scm.h:2
718msgid "B_asic II..."
719msgstr "О_сновно II..."
720
721#: ../scripts/basic2-logo.scm.h:4
722msgid "Create a simple logo with a shadow and a highlight"
723msgstr "Създаване на просто лого със сянка и осветление..."
724
725#: ../scripts/beveled-button.scm.h:1 ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:4
726#: ../scripts/pupi-button.scm.h:1
727msgid "Bevel width"
728msgstr "Ширина на издигането"
729
730#: ../scripts/beveled-button.scm.h:2
731msgid "Create a simple, beveled button graphic for webpages"
732msgstr "Създаване на проста, изпъкнала графика за бутон за уеб страници"
733
734#: ../scripts/beveled-button.scm.h:5
735msgid "Lower-right color"
736msgstr "Долен-десен цвят"
737
738#: ../scripts/beveled-button.scm.h:7 ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:6
739#: ../scripts/pupi-button.scm.h:11
740msgid "Pressed"
741msgstr "Натиснато"
742
743#: ../scripts/beveled-button.scm.h:8
744msgid "Simple _Beveled Button..."
745msgstr "Прост _изпъкнал бутон..."
746
747#: ../scripts/beveled-button.scm.h:11
748msgid "Upper-left color"
749msgstr "Горен-ляв цвят"
750
751#: ../scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:1
752msgid "Create a beveled pattern arrow for webpages"
753msgstr "Създаване на изпъкнала стрелка със шарка за уеб страници"
754
755#: ../scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:1
756msgid "Create a beveled pattern bullet for webpages"
757msgstr "Създаване на изпъкнала точка със шарка за уеб страници"
758
759#: ../scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:2
760msgid "Diameter"
761msgstr "Диаметър"
762
763#: ../scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:4
764#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:7
765#: ../scripts/spinning-globe.scm.h:4
766msgid "Transparent background"
767msgstr "Прозрачен фон"
768
769#: ../scripts/beveled-pattern-button.scm.h:2
770msgid "Create a beveled pattern button for webpages"
771msgstr "Създаване на изпъкнал бутон със шарка за уеб страници"
772
773#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:1
774msgid "Create a beveled pattern heading for webpages"
775msgstr "Създаване на изпъкнала заглавка със шарка за уеб страници"
776
777#: ../scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:4
778msgid "H_eading..."
779msgstr "_Заглавка..."
780
781#: ../scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:1
782msgid "Create a beveled pattern hrule for webpages"
783msgstr "Създаване на изпъкнала линя със шарка за уеб страници"
784
785#: ../scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:2 ../scripts/gimp-labels.scm.h:8
786#: ../scripts/gradient-example.scm.h:4 ../scripts/mkbrush.scm.h:7
787#: ../scripts/swirltile.scm.h:7
788msgid "Height"
789msgstr "Височина"
790
791#: ../scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:4
792#: ../scripts/gradient-example.scm.h:5 ../scripts/mkbrush.scm.h:11
793#: ../scripts/swirltile.scm.h:11
794msgid "Width"
795msgstr "Ширина"
796
797#: ../scripts/blend-anim.scm.h:1
798msgid "Blend Animation needs at least three source layers"
799msgstr "Анимацията за преливане се нуждае от поне три изходни слоя"
800
801#: ../scripts/blend-anim.scm.h:2
802msgid ""
803"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "
804"an animation"
805msgstr ""
806"Създаване на междинни слоеве за анимирано преливане на два или "
807"повече слоя през фон"
808
809#: ../scripts/blend-anim.scm.h:3
810msgid "Intermediate frames"
811msgstr "Междинни кадри"
812
813#: ../scripts/blend-anim.scm.h:4
814msgid "Looped"
815msgstr "Превъртане"
816
817#: ../scripts/blend-anim.scm.h:5
818msgid "Max. blur radius"
819msgstr "Макс. радиус на замъгляване"
820
821#: ../scripts/blend-anim.scm.h:6
822msgid "_Blend..."
823msgstr "_Преливане..."
824
825#: ../scripts/blended-logo.scm.h:1
826msgid ""
827"Add blended backgrounds, highlights, and shadows to the selected region (or "
828"alpha)"
829msgstr ""
830"Добавяне на смесени фонове, осветяване и сенки към избраната област "
831"(или прозрачност)"
832
833#: ../scripts/blended-logo.scm.h:3
834msgid "Blen_ded..."
835msgstr "_Смесени..."
836
837#: ../scripts/blended-logo.scm.h:4
838msgid "Blend mode"
839msgstr "Режим на на смесване"
840
841#: ../scripts/blended-logo.scm.h:5
842msgid "Create a logo with blended backgrounds, highlights, and shadows"
843msgstr "Създаване на лого с прелети слоеве, осветяване и сенки."
844
845#: ../scripts/blended-logo.scm.h:6
846msgid "Custom Gradient"
847msgstr "Собствена преливка"
848
849#: ../scripts/blended-logo.scm.h:8
850msgid "FG-BG-HSV"
851msgstr "ЦР-ЦФ-ЦНС"
852
853#: ../scripts/blended-logo.scm.h:9
854msgid "FG-BG-RGB"
855msgstr "ЦР-ЦФ-ЧЗС"
856
857#: ../scripts/blended-logo.scm.h:10
858msgid "FG-Transparent"
859msgstr "ЦР-Прозрачно"
860
861#: ../scripts/blended-logo.scm.h:13 ../scripts/comic-logo.scm.h:7
862#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:8 ../scripts/land.scm.h:3
863#: ../scripts/lava.scm.h:2 ../scripts/rendermap.scm.h:4
864#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:9
865msgid "Gradient"
866msgstr "Преливка"
867
868#: ../scripts/blended-logo.scm.h:14 ../scripts/comic-logo.scm.h:8
869#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:9 ../scripts/gradient-example.scm.h:3
870#: ../scripts/rendermap.scm.h:5 ../scripts/title-header.scm.h:4
871msgid "Gradient reverse"
872msgstr "Обърната преливка"
873
874#: ../scripts/blended-logo.scm.h:15
875msgid "Offset (pixels)"
876msgstr "Отместване (пиксели)"
877
878#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:1
879msgid "Add 'cow spots' to the selected region (or alpha)"
880msgstr "Добавяне на 'кравешки петна' към избраната област (или прозрачност)"
881
882#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:2 ../scripts/chrome-logo.scm.h:2
883msgid "Background Color"
884msgstr "Цвят за фон"
885
886#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:4
887msgid "Bo_vination..."
888msgstr "_Крава..."
889
890#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:5
891msgid "Create a logo with text in the style of 'cow spots'"
892msgstr "Създаване на лого с текст в стил 'кравешки петна'"
893
894#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:8
895msgid "Spots density X"
896msgstr "Гъстота на петната по Х"
897
898#: ../scripts/bovinated-logo.scm.h:9
899msgid "Spots density Y"
900msgstr "Гъстота на петната по В"
901
902#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:1
903msgid "Add glowing"
904msgstr "Добавяне на сияние"
905
906#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:2
907msgid "After glow"
908msgstr "След сияние"
909
910#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:3
911msgid "B_urn-In..."
912msgstr "_Изгаряне навътре..."
913
914#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:4
915msgid ""
916"Burn-In: Needs two layers in total!\n"
917"A foreground text layer with transparency and a background layer."
918msgstr ""
919"Изгарянето навътре се нуждае от два слоя!\n"
920"Преден текстови слой с прозрачност и фонов."
921
922#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:5
923msgid "Corona width"
924msgstr "Ширина на короната"
925
926#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:6
927msgid ""
928"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
929"between two layers"
930msgstr ""
931"Създаване на междинни слоеве за възпроизвеждане на анимирано "
932"'изгаряне навътре' между два слоя"
933
934#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:7
935msgid "Fadeout"
936msgstr "Отслабване"
937
938#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:8
939msgid "Fadeout width"
940msgstr "Ширина на отслабването"
941
942#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:10
943msgid "Prepare for GIF"
944msgstr "Подготвяне за GIF"
945
946#: ../scripts/burn-in-anim.scm.h:11
947msgid "Speed (pixels/frame)"
948msgstr "Скорост (пиксели/кадър)"
949
950#: ../scripts/camo.scm.h:1
951msgid "Color 1"
952msgstr "Цвят 1"
953
954#: ../scripts/camo.scm.h:2
955msgid "Color 2"
956msgstr "Цвят 2"
957
958#: ../scripts/camo.scm.h:3
959msgid "Color 3"
960msgstr "Цвят 3"
961
962#: ../scripts/camo.scm.h:4
963msgid "Create an image filled with a camouflage pattern"
964msgstr "Създаване на изображение, запълнено с камуфлажна шарка"
965
966#: ../scripts/camo.scm.h:6 ../scripts/rendermap.scm.h:6
967msgid "Granularity"
968msgstr "Зърнистост"
969
970#: ../scripts/camo.scm.h:7 ../scripts/rendermap.scm.h:7
971msgid "Image size"
972msgstr "Размер на изображението"
973
974#: ../scripts/camo.scm.h:8 ../scripts/distress-selection.scm.h:3
975msgid "Smooth"
976msgstr "Заглаждане"
977
978#: ../scripts/camo.scm.h:9
979msgid "_Camouflage..."
980msgstr "_Камуфлаж..."
981
982#: ../scripts/carved-logo.scm.h:1
983msgid "Background Image"
984msgstr "Фоново изображение"
985
986#: ../scripts/carved-logo.scm.h:2
987msgid "Carve raised text"
988msgstr "Заобляне на издигнатия текст"
989
990#: ../scripts/carved-logo.scm.h:3
991msgid "Carved..."
992msgstr "Заоблено..."
993
994#: ../scripts/carved-logo.scm.h:4
995msgid ""
996"Create a logo with text raised above or carved in to the specified "
997"background image"
998msgstr ""
999"Създаване на лого с текст, издигнат или заоблен спрямо зададеното "
1000"фоново изображение"
1001
1002#: ../scripts/carved-logo.scm.h:7
1003msgid "Padding around text"
1004msgstr "Уплътнение около текста"
1005
1006#: ../scripts/carve-it.scm.h:1
1007msgid "Carve white areas"
1008msgstr "Заобляне на белите пространства"
1009
1010#: ../scripts/carve-it.scm.h:2
1011msgid "Image to carve"
1012msgstr "Изображение за заобляне"
1013
1014#: ../scripts/carve-it.scm.h:3
1015msgid "Stencil C_arve..."
1016msgstr "Шаблонно _заобляне..."
1017
1018#: ../scripts/chalk.scm.h:2
1019msgid "Chalk color"
1020msgstr "Цвят на тебишира"
1021
1022#: ../scripts/chalk.scm.h:3
1023msgid "Create a chalk drawing effect for the selected region (or alpha)"
1024msgstr "Създаване ефект на тебеширена рисунка с избраната област "
1025"(или прозрачност)"
1026
1027#: ../scripts/chalk.scm.h:4
1028msgid "Create a logo resembling chalk scribbled on a blackboard"
1029msgstr "Създаване на лого, наподобяващо тебеширен надпис върху фон"
1030
1031#: ../scripts/chalk.scm.h:8
1032msgid "_Chalk..."
1033msgstr "_Тебешир..."
1034
1035#: ../scripts/chip-away.scm.h:1
1036msgid "Add a chipped woodcarving effect to the selected region (or alpha)"
1037msgstr "Добавяне ефект на грубо дърводелство към избраната област "
1038"(или прозрачност)"
1039
1040#: ../scripts/chip-away.scm.h:2
1041msgid "Blur amount"
1042msgstr "Степен на замъгляване"
1043
1044#: ../scripts/chip-away.scm.h:3
1045msgid "Chip Awa_y..."
1046msgstr "_Трески..."
1047
1048#: ../scripts/chip-away.scm.h:4
1049msgid "Chip amount"
1050msgstr "Степен на трески"
1051
1052#: ../scripts/chip-away.scm.h:5
1053msgid "Create a logo resembling a chipped wood carving"
1054msgstr "Създаване на лого, наподобяващо грубо дърводелство"
1055
1056#: ../scripts/chip-away.scm.h:6
1057msgid "Drop shadow"
1058msgstr "Хвърляне на сянка"
1059
1060#: ../scripts/chip-away.scm.h:7
1061msgid "Fill BG with pattern"
1062msgstr "Запълване на фона с шарка"
1063
1064#: ../scripts/chip-away.scm.h:10
1065msgid "Invert"
1066msgstr "Обръщане"
1067
1068#: ../scripts/chip-away.scm.h:11
1069msgid "Keep background"
1070msgstr "Запазване на фона"
1071
1072#: ../scripts/chrome-it.scm.h:1
1073msgid ""
1074"Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified "
1075"(grayscale) stencil"
1076msgstr ""
1077"Добавяне на хромов ефект към избраната област (или прозрачност), "
1078"използвайки зададен шаблон (в степени на сивото)"
1079
1080#: ../scripts/chrome-it.scm.h:2 ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:1
1081msgid "Chrome balance"
1082msgstr "Баланс на хрома"
1083
1084#: ../scripts/chrome-it.scm.h:3 ../scripts/crystal-logo.scm.h:2
1085#: ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:2
1086msgid "Chrome factor"
1087msgstr "Фактор на хрома"
1088
1089#: ../scripts/chrome-it.scm.h:4 ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:3
1090msgid "Chrome lightness"
1091msgstr "Светлост на хрома"
1092
1093#: ../scripts/chrome-it.scm.h:5 ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:4
1094msgid "Chrome saturation"
1095msgstr "Насищане на хрома"
1096
1097#: ../scripts/chrome-it.scm.h:6
1098msgid "Chrome white areas"
1099msgstr "Бели области на хрома"
1100
1101#: ../scripts/chrome-it.scm.h:7 ../scripts/crystal-logo.scm.h:5
1102#: ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:6
1103msgid "Environment map"
1104msgstr "Карта на средата"
1105
1106#: ../scripts/chrome-it.scm.h:8 ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:9
1107msgid "Highlight balance"
1108msgstr "Баланс на осветяването"
1109
1110#: ../scripts/chrome-it.scm.h:9
1111msgid "Stencil C_hrome..."
1112msgstr "Шаблон _Хром..."
1113
1114#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:1
1115msgid "Add a simple chrome effect to the selected region (or alpha)"
1116msgstr "Добавяне на прост хромов ефект към избраната област (или прозрачност)"
1117
1118#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:4
1119msgid "C_hrome..."
1120msgstr "_Хром..."
1121
1122#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:5
1123msgid "Create a simplistic, but cool, chromed logo"
1124msgstr "Създаване на просто, но готино хромирано лого"
1125
1126#: ../scripts/chrome-logo.scm.h:8
1127msgid "Offsets (pixels * 2)"
1128msgstr "Отместване (пиксели * 2)"
1129
1130#: ../scripts/circuit.scm.h:1
1131msgid "Circuit seed"
1132msgstr "Скорост на обиколка"
1133
1134#: ../scripts/circuit.scm.h:2
1135msgid ""
1136"Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
1137msgstr ""
1138"Запълване на избраната област (или прозрачност) със следи като на "
1139"обиколна дъска"
1140
1141#: ../scripts/circuit.scm.h:3 ../scripts/lava.scm.h:3
1142#: ../scripts/predator.scm.h:3 ../scripts/xach-effect.scm.h:11
1143msgid "Keep selection"
1144msgstr "Запазване на избраното"
1145
1146#: ../scripts/circuit.scm.h:4
1147msgid "No background (only for separate layer)"
1148msgstr "Без фон (само за отделен слой)"
1149
1150#: ../scripts/circuit.scm.h:5
1151msgid "Oilify mask size"
1152msgstr "Размер на маската"
1153
1154#: ../scripts/circuit.scm.h:6 ../scripts/lava.scm.h:6
1155#: ../scripts/predator.scm.h:6
1156msgid "Separate layer"
1157msgstr "Отделен слой"
1158
1159#: ../scripts/circuit.scm.h:7
1160msgid "_Circuit..."
1161msgstr "_Кръгово..."
1162
1163#: ../scripts/clothify.scm.h:1
1164msgid "Add a cloth-like texture to the selected region (or alpha)"
1165msgstr "Добавяне на текстура подобна на тъкан към избраната "
1166"област (или прозрачност)"
1167
1168#: ../scripts/clothify.scm.h:2 ../scripts/swirltile.scm.h:1
1169msgid "Azimuth"
1170msgstr "Азимут"
1171
1172#: ../scripts/clothify.scm.h:3
1173msgid "Blur X"
1174msgstr "Замъгляване по Х"
1175
1176#: ../scripts/clothify.scm.h:4
1177msgid "Blur Y"
1178msgstr "Замъгляване по В"
1179
1180#: ../scripts/clothify.scm.h:5 ../scripts/swirltile.scm.h:5
1181msgid "Depth"
1182msgstr "Дълбочина"
1183
1184#: ../scripts/clothify.scm.h:6 ../scripts/swirltile.scm.h:6
1185msgid "Elevation"
1186msgstr "Издигане"
1187
1188#: ../scripts/clothify.scm.h:7
1189msgid "_Clothify..."
1190msgstr "_Плат..."
1191
1192#: ../scripts/coffee.scm.h:1
1193msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
1194msgstr "Добавяне на реалистично изглеждащи петна от кафе "
1195"към изображението"
1196
1197#: ../scripts/coffee.scm.h:2
1198msgid ""
1199"Darken only\n"
1200"(Better, but only for images with a lot of white)"
1201msgstr ""
1202"Само тъмните\n"
1203"(По-добро, но само за изображения с много бяло)"
1204
1205#: ../scripts/coffee.scm.h:3
1206msgid "Stains"
1207msgstr "Петна"
1208
1209#: ../scripts/coffee.scm.h:4
1210msgid "_Coffee Stain..."
1211msgstr "_Петна от кафе..."
1212
1213#: ../scripts/comic-logo.scm.h:1
1214msgid ""
1215"Add a comic-book effect to the selected region (or alpha) by outlining and "
1216"filling with a gradient"
1217msgstr ""
1218"Добавяне на комикс ефект към избраната област (или прозрачност) чрез "
1219"очертаване и запълване с преливка"
1220
1221#: ../scripts/comic-logo.scm.h:3
1222msgid "Comic Boo_k..."
1223msgstr "_Комикс..."
1224
1225#: ../scripts/comic-logo.scm.h:4
1226msgid "Create a comic-book style logo by outlining and filling with a gradient"
1227msgstr "Създаване на лого в комикс-стил чрез очертаване и запълване с преливка"
1228
1229#: ../scripts/comic-logo.scm.h:9
1230msgid "Outline color"
1231msgstr "Цвят на очертаване"
1232
1233#: ../scripts/comic-logo.scm.h:10 ../scripts/glossy.scm.h:11
1234msgid "Outline size"
1235msgstr "Размер на очертаване"
1236
1237#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:1
1238msgid ""
1239"Add a metallic effect to the selected region (or alpha) with reflections and "
1240"perspective shadows"
1241msgstr ""
1242"Добавяне на металически ефект към избраната област (или прозрачност) "
1243"с отражения и перспективни сенки"
1244
1245#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:3
1246msgid "Cool _Metal..."
1247msgstr "Хладен _Метал..."
1248
1249#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:4
1250msgid "Create a metallic logo with reflections and perspective shadows"
1251msgstr "Създаване на металическо лого с отражения и перспективни сенки"
1252
1253#: ../scripts/coolmetal-logo.scm.h:5 ../scripts/frosty-logo.scm.h:4
1254msgid "Effect size (pixels)"
1255msgstr "Размер на ефекта (пиксели)"
1256
1257#: ../scripts/copy-visible.scm.h:1
1258msgid "This procedure is deprecated! use 'gimp-edit-copy-visible' instead."
1259msgstr "Тази процедура е забранена! вместо това използвайте 'gimp-edit-copy-visible'."
1260
1261#: ../scripts/crystal-logo.scm.h:1
1262msgid "Background image"
1263msgstr "Фоново изображение"
1264
1265#: ../scripts/crystal-logo.scm.h:3
1266msgid "Create a logo with a crystal/gel effect displacing the image underneath"
1267msgstr "Създаване на лого с кристален/гел ефект, размествайки изображението "
1268"отдолу"
1269
1270#: ../scripts/crystal-logo.scm.h:4
1271msgid "Crystal..."
1272msgstr "Кристал..."
1273
1274#: ../scripts/distress-selection.scm.h:1
1275msgid "Distress the selection"
1276msgstr "Разместване на избраното"
1277
1278#: ../scripts/distress-selection.scm.h:2
1279msgid "Granularity (1 is low)"
1280msgstr "Зърнистост (1 е ниска)"
1281
1282#: ../scripts/distress-selection.scm.h:4
1283msgid "Smooth horizontally"
1284msgstr "Заглаждане по хоризонтал"
1285
1286#: ../scripts/distress-selection.scm.h:5
1287msgid "Smooth vertically"
1288msgstr "Заглаждане по вертикал"
1289
1290#: ../scripts/distress-selection.scm.h:6
1291msgid "Spread"
1292msgstr "Разпространение"
1293
1294#: ../scripts/distress-selection.scm.h:7
1295msgid "Threshold (bigger 1<-->255 smaller)"
1296msgstr "Праг (голям 1<-->255 по-малък)"
1297
1298#: ../scripts/distress-selection.scm.h:8
1299msgid "_Distort..."
1300msgstr "_Разкривяване..."
1301
1302#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:1
1303msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
1304msgstr "Добавяне на сянка към избраната област (или прозрачност)"
1305
1306#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:2 ../scripts/perspective-shadow.scm.h:2
1307msgid "Allow resizing"
1308msgstr "Позволяване на преоразмеряването"
1309
1310#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:3 ../scripts/news-text.scm.h:2
1311#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:4 ../scripts/round-corners.scm.h:3
1312#: ../scripts/swirltile.scm.h:3
1313msgid "Blur radius"
1314msgstr "Радиус на замъгляване"
1315
1316#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:4 ../scripts/fuzzyborder.scm.h:5
1317#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:5 ../scripts/spyrogimp.scm.h:5
1318msgid "Color"
1319msgstr "Цвят"
1320
1321#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:5 ../scripts/gimp-labels.scm.h:11
1322msgid "Offset X"
1323msgstr "Отместване по Х"
1324
1325#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:6 ../scripts/gimp-labels.scm.h:12
1326msgid "Offset Y"
1327msgstr "Отместване по В"
1328
1329#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:7 ../scripts/perspective-shadow.scm.h:7
1330msgid "Opacity"
1331msgstr "Плътност"
1332
1333#: ../scripts/drop-shadow.scm.h:8
1334msgid "_Drop Shadow..."
1335msgstr "_Сянка..."
1336
1337#: ../scripts/erase-rows.scm.h:1
1338msgid "Columns"
1339msgstr "Колони"
1340
1341#: ../scripts/erase-rows.scm.h:2
1342msgid "Erase"
1343msgstr "Изтриване"
1344
1345#: ../scripts/erase-rows.scm.h:3
1346msgid "Erase every other row or column"
1347msgstr "Изтриване на всеки друг ред или колона"
1348
1349#: ../scripts/erase-rows.scm.h:4
1350msgid "Erase/fill"
1351msgstr "Изтриване/запълване"
1352
1353#: ../scripts/erase-rows.scm.h:5
1354msgid "Even"
1355msgstr "Четни"
1356
1357#: ../scripts/erase-rows.scm.h:6
1358msgid "Even/odd"
1359msgstr "Четни/нечетни"
1360
1361#: ../scripts/erase-rows.scm.h:7
1362msgid "Fill with BG"
1363msgstr "Запълване с ЦФ"
1364
1365#: ../scripts/erase-rows.scm.h:8
1366msgid "Odd"
1367msgstr "Нечетни"
1368
1369#: ../scripts/erase-rows.scm.h:9
1370msgid "Rows"
1371msgstr "Редове"
1372
1373#: ../scripts/erase-rows.scm.h:10
1374msgid "Rows/cols"
1375msgstr "Редове/колони"
1376
1377#: ../scripts/erase-rows.scm.h:11
1378msgid "_Erase Every Other Row..."
1379msgstr "_Изтриване на всеки друг ред..."
1380
1381#: ../scripts/fade-outline.scm.h:1
1382msgid "Apply generated layermask"
1383msgstr "Прилагане на генерирана слоева маска"
1384
1385#: ../scripts/fade-outline.scm.h:2 ../scripts/fuzzyborder.scm.h:4
1386#: ../scripts/old-photo.scm.h:1
1387msgid "Border size"
1388msgstr "Размер на границата"
1389
1390#: ../scripts/fade-outline.scm.h:3
1391msgid "Clear unselected maskarea"
1392msgstr "Изчистване на неизбраната област на маска"
1393
1394#: ../scripts/fade-outline.scm.h:4
1395msgid ""
1396"Create a layermask that fades the edges of the selected region (or alpha)"
1397msgstr ""
1398"Създаване на слоева маска, която избледнява по краищата на избраната "
1399"област (или прозрачност)"
1400
1401#: ../scripts/fade-outline.scm.h:6
1402#, no-c-format
1403msgid "Fade from %"
1404msgstr "Избледняване от %"
1405
1406#: ../scripts/fade-outline.scm.h:8
1407#, no-c-format
1408msgid "Fade to %"
1409msgstr "Избледняване към %"
1410
1411#: ../scripts/fade-outline.scm.h:9
1412msgid "Use growing selection"
1413msgstr "Използване на нарастваща селекция"
1414
1415#: ../scripts/fade-outline.scm.h:10
1416msgid "_Fade to Layer Mask..."
1417msgstr "_Избледняване до слоева маска..."
1418
1419#: ../scripts/flatland.scm.h:1
1420msgid "Create an image filled with a Land Pattern"
1421msgstr "Създаване на изображение, запълнено със землиста шарка"
1422
1423#: ../scripts/flatland.scm.h:2 ../scripts/land.scm.h:2
1424msgid "Detail level"
1425msgstr "Ниво на детайли"
1426
1427#: ../scripts/flatland.scm.h:3 ../scripts/land.scm.h:4
1428msgid "Image height"
1429msgstr "Височина на изображението"
1430
1431#: ../scripts/flatland.scm.h:4 ../scripts/land.scm.h:5
1432msgid "Image width"
1433msgstr "Ширина на изображението"
1434
1435#: ../scripts/flatland.scm.h:5 ../scripts/land.scm.h:7
1436msgid "Random seed"
1437msgstr "Произволно казпръскване"
1438
1439#: ../scripts/flatland.scm.h:6 ../scripts/land.scm.h:8
1440msgid "Scale X"
1441msgstr "Мащабиране по Х"
1442
1443#: ../scripts/flatland.scm.h:7 ../scripts/land.scm.h:9
1444msgid "Scale Y"
1445msgstr "Мащабиране по В"
1446
1447#: ../scripts/flatland.scm.h:8
1448msgid "_Flatland..."
1449msgstr "_Равнина..."
1450
1451#: ../scripts/font-map.scm.h:1
1452msgid "Active colors"
1453msgstr "Активни цветове"
1454
1455#: ../scripts/font-map.scm.h:2
1456msgid "Black on white"
1457msgstr "Черно на бяло"
1458
1459#: ../scripts/font-map.scm.h:3
1460msgid ""
1461"Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
1462msgstr ""
1463"Създаване на изображение, запълнено с прегледи на шрифтове, съвпадащи "
1464"с филтър за име на шрифт"
1465
1466#: ../scripts/font-map.scm.h:4
1467msgid "Font _size (pixels)"
1468msgstr "_Размер на шрифта (пиксели)"
1469
1470#: ../scripts/font-map.scm.h:5
1471msgid "Render _Font Map..."
1472msgstr "Генериране карта на _шрифта..."
1473
1474#: ../scripts/font-map.scm.h:6
1475msgid "Use font _name as text"
1476msgstr "Използване _името на шрифта като текст"
1477
1478#: ../scripts/font-map.scm.h:7
1479msgid "_Border (pixels)"
1480msgstr "_Граница (пиксели)"
1481
1482#: ../scripts/font-map.scm.h:8
1483msgid "_Color scheme"
1484msgstr "_Цветова схема"
1485
1486#: ../scripts/font-map.scm.h:9
1487msgid "_Filter (regexp)"
1488msgstr "_Филтър (regexp)"
1489
1490#: ../scripts/font-map.scm.h:10
1491msgid "_Labels"
1492msgstr "_Етикети"
1493
1494#: ../scripts/font-map.scm.h:11
1495msgid "_Text"
1496msgstr "_Текст"
1497
1498#: ../scripts/frosty-logo.scm.h:1
1499msgid ""
1500"Add a frost effect to the selected region (or alpha) with an added drop "
1501"shadow"
1502msgstr ""
1503"Добавяне ефект на замръзване към избраната област (или прозрачност) "
1504"с добавена сянка"
1505
1506#: ../scripts/frosty-logo.scm.h:3
1507msgid "Create frozen logo with an added drop shadow"
1508msgstr "Създаване на замръзнало лого с добавена сянка"
1509
1510#: ../scripts/frosty-logo.scm.h:8
1511msgid "_Frosty..."
1512msgstr "_Замръзнало..."
1513
1514#: ../scripts/fuzzyborder.scm.h:1
1515msgid "Add a jagged, fuzzy border to an image"
1516msgstr "Добавяне на назъбена, мъглява граница към изображението"
1517
1518#: ../scripts/fuzzyborder.scm.h:2
1519msgid "Add shadow"
1520msgstr "Добавяне на сянка"
1521
1522#: ../scripts/fuzzyborder.scm.h:3
1523msgid "Blur border"
1524msgstr "Замъгляване на границата"
1525
1526#: ../scripts/fuzzyborder.scm.h:7
1527msgid "Granularity (1 is Low)"
1528msgstr "Зърнистост (1 е ниска)"
1529
1530#: ../scripts/fuzzyborder.scm.h:9
1531#, no-c-format
1532msgid "Shadow weight (%)"
1533msgstr "Ширина на сянката (%)"
1534
1535#: ../scripts/fuzzyborder.scm.h:11
1536msgid "_Fuzzy Border..."
1537msgstr "_Замъглена граница..."
1538
1539#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:1
1540msgid "Autocrop"
1541msgstr "Автоматично отрязване"
1542
1543#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:2
1544msgid "Create an image of a large header using the gimp.org webpage theme"
1545msgstr "Създаване на изображение за голяма заглавка, използвайки темата на "
1546"страницата gimp.org"
1547
1548#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:3
1549msgid "Create an image of a small header using the gimp.org webpage theme"
1550msgstr "Създаване на изображение за малка заглавка, използвайки темата на "
1551"страницата gimp.org"
1552
1553#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:4
1554msgid "Dark color"
1555msgstr "Тъмен свят"
1556
1557#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:7 ../scripts/xach-effect.scm.h:9
1558msgid "Highlight color"
1559msgstr "Светъл цвят"
1560
1561#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:8 ../scripts/gimp-labels.scm.h:9
1562msgid "Index image"
1563msgstr "Индексно изображение"
1564
1565#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:9 ../scripts/gimp-labels.scm.h:10
1566msgid "Number of colors"
1567msgstr "Брой цветове"
1568
1569#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:10 ../scripts/gimp-labels.scm.h:13
1570msgid "Remove background"
1571msgstr "Премахване на фона"
1572
1573#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:11 ../scripts/gimp-labels.scm.h:14
1574msgid "Select-by-color threshold"
1575msgstr "Праг за избиране по цвят"
1576
1577#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:12 ../scripts/gimp-labels.scm.h:15
1578msgid "Shadow color"
1579msgstr "Цвят на сянката"
1580
1581#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:15
1582msgid "_Big Header..."
1583msgstr "_Голяма заглавка..."
1584
1585#: ../scripts/gimp-headers.scm.h:16
1586msgid "_Small Header..."
1587msgstr "_Малка заглавка..."
1588
1589#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:2
1590msgid ""
1591"Create an image of a Tube Button Label Header using the gimp.org webpage "
1592"theme"
1593msgstr ""
1594"Създаване на изображение с ефект на туба за заглавка, използвайки темата "
1595"на страницата gimp.org"
1596
1597#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:3
1598msgid "Create an image of a Tube Button Label using the gimp.org webpage theme"
1599msgstr "Създаване на изображение за бутон с ефект на туба, използвайки темата на "
1600"сайта gimp.org"
1601
1602#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:4
1603msgid ""
1604"Create an image of a second level Tube Button Label using the gimp.org "
1605"webpage theme"
1606msgstr ""
1607"Създаване на изображение за бутон от второ ниво с ефект на туба, използвайки темата "
1608"на сайта gimp.org"
1609
1610#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:5
1611msgid ""
1612"Create an image of a third level Tube Button Label using the gimp.org "
1613"webpage theme"
1614msgstr ""
1615"Създаване на изображение за бутон от трето ниво с ефект на туба, използвайки "
1616"темата на сайта gimp.org"
1617
1618#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:16
1619msgid "T_ube Sub-Button Label..."
1620msgstr "_Туба под-бутон с етикет..."
1621
1622#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:19
1623msgid "Tub_e Sub-Sub-Button Label..."
1624msgstr "Т_уба под-бутон с етикет..."
1625
1626#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:20
1627msgid "_General Tube Labels..."
1628msgstr "_Общи тубни етикети..."
1629
1630#: ../scripts/gimp-labels.scm.h:21
1631msgid "_Tube Button Label..."
1632msgstr "_Етикет за бутон-туба..."
1633
1634#: ../scripts/glossy.scm.h:1
1635msgid ""
1636"Add gradients, patterns, shadows, and bump maps to the selected region (or "
1637"alpha)"
1638msgstr ""
1639"Добавяне на преливки, шарки, сенки и карти на релефа към избраната област "
1640"(или прозрачност)"
1641
1642#: ../scripts/glossy.scm.h:3
1643msgid "Blend gradient (outline)"
1644msgstr "Сливане на преливка (очертание)"
1645
1646#: ../scripts/glossy.scm.h:4
1647msgid "Blend gradient (text)"
1648msgstr "Сливане на преливка (текст)"
1649
1650#: ../scripts/glossy.scm.h:5
1651msgid "Create a logo with gradients, patterns, shadows, and bump maps"
1652msgstr "Създаване на лого с преливки, шарки, сенки и карти на релефа"
1653
1654#: ../scripts/glossy.scm.h:9
1655msgid "Glo_ssy..."
1656msgstr "_Лъскаво..."
1657
1658#: ../scripts/glossy.scm.h:10
1659msgid "Outline gradient reverse"
1660msgstr "Обърнато очертание на преливка"
1661
1662#: ../scripts/glossy.scm.h:12
1663msgid "Pattern (outline)"
1664msgstr "Шарка (очертание)"
1665
1666#: ../scripts/glossy.scm.h:13
1667msgid "Pattern (overlay)"
1668msgstr "Шарка (наслагване)"
1669
1670#: ../scripts/glossy.scm.h:14
1671msgid "Pattern (text)"
1672msgstr "Шарка (текст)"
1673
1674#: ../scripts/glossy.scm.h:15 ../scripts/sphere.scm.h:5
1675msgid "Shadow"
1676msgstr "Сянка"
1677
1678#: ../scripts/glossy.scm.h:19
1679msgid "Text gradient reverse"
1680msgstr "Обърната текстова преливка"
1681
1682#: ../scripts/glossy.scm.h:20
1683msgid "Use pattern for outline instead of gradient"
1684msgstr "Използване на шарка за очертаване, вместо преливка"
1685
1686#: ../scripts/glossy.scm.h:21
1687msgid "Use pattern for text instead of gradient"
1688msgstr "Използване шарка за текст, вместо преливка"
1689
1690#: ../scripts/glossy.scm.h:22
1691msgid "Use pattern overlay"
1692msgstr "Използване наслагване на шарка"
1693
1694#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:1
1695msgid "Add a glowing hot metal effect to the selected region (or alpha)"
1696msgstr "Създаване на ефект на светещ горещ метал към избраната област (или прозрачност)"
1697
1698#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:3
1699msgid "Create a logo that looks like glowing hot metal"
1700msgstr "Създаване на лого, което изглежда като светещ горещ метал"
1701
1702#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:4
1703msgid "Effect size (pixels * 3)"
1704msgstr "Размер на ефекта (пиксели * 3)"
1705
1706#: ../scripts/glowing-logo.scm.h:7
1707msgid "Glo_wing Hot..."
1708msgstr "_Светещо горещо..."
1709
1710#: ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:1
1711msgid "Add a shiny look and bevel effect to the selected region (or alpha)"
1712msgstr "Добавяне на лъскав вид и заобляне към избраната област (или прозрачност)"
1713
1714#: ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:3
1715msgid "Bevel height (sharpness)"
1716msgstr "Височина на заоблянето (рязкост)"
1717
1718#: ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:5 ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:4
1719#: ../scripts/textured-logo.scm.h:2
1720msgid "Border size (pixels)"
1721msgstr "Размер на границата (пиксели)"
1722
1723#: ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:6
1724msgid "Create a logo with a shiny look and beveled edges"
1725msgstr "Създаване на лого с лъскав ефект и заоблени краища"
1726
1727#: ../scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:9
1728msgid "Gradient Beve_l..."
1729msgstr "Преливащо _заобляне..."
1730
1731#: ../scripts/gradient-example.scm.h:1
1732msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
1733msgstr "Създаване на изображение, запълнено с проба от текущата преливка"
1734
1735#: ../scripts/gradient-example.scm.h:2
1736msgid "Custom _Gradient..."
1737msgstr "Собствена _преливка..."
1738
1739#: ../scripts/grid-system.scm.h:1 ../scripts/guides-from-selection.scm.h:1
1740msgid ""
1741"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
1742"brush"
1743msgstr ""
1744"Рисуване на мрежа, както е зададено по списъците координати по Х и В, "
1745"използвайки текущата четка"
1746
1747#: ../scripts/grid-system.scm.h:2
1748msgid "X divisions"
1749msgstr "Линии по Х"
1750
1751#: ../scripts/grid-system.scm.h:3
1752msgid "Y divisions"
1753msgstr "Линии по В"
1754
1755#: ../scripts/grid-system.scm.h:4
1756msgid "_Grid..."
1757msgstr "_Мрежа..."
1758
1759#: ../scripts/guides-from-selection.scm.h:2
1760msgid "New Guides from _Selection"
1761msgstr "Нови водачи от _селекцията"
1762
1763#: ../scripts/guides-new-percent.scm.h:1
1764msgid "Add a guide at the position specified as a percentage of the image size"
1765msgstr "Добавяне на водач към позицията. зададена като процент от размера на изображението"
1766
1767#: ../scripts/guides-new-percent.scm.h:2 ../scripts/guides-new.scm.h:2
1768msgid "Direction"
1769msgstr "Посока"
1770
1771#: ../scripts/guides-new-percent.scm.h:3 ../scripts/guides-new.scm.h:3
1772msgid "Horizontal"
1773msgstr "Хоризонтал"
1774
1775#: ../scripts/guides-new-percent.scm.h:4
1776msgid "New Guide (by _Percent)..."
1777msgstr "Нов водач (по _процент)..."
1778
1779#: ../scripts/guides-new-percent.scm.h:6
1780#, no-c-format
1781msgid "Position (in %)"
1782msgstr "Позиция (в %)"
1783
1784#: ../scripts/guides-new-percent.scm.h:7 ../scripts/guides-new.scm.h:6
1785msgid "Vertical"
1786msgstr "Вертикал"
1787
1788#: ../scripts/guides-new.scm.h:1
1789msgid "Add a guide at the orientation and position specified (in pixels)"
1790msgstr "Добавяне на водач със зададената ориентация и позиция (в пиксели)"
1791
1792#: ../scripts/guides-new.scm.h:4
1793msgid "New _Guide..."
1794msgstr "Нов _водач..."
1795
1796#: ../scripts/guides-new.scm.h:5
1797msgid "Position"
1798msgstr "Позиция"
1799
1800#: ../scripts/guides-remove-all.scm.h:1
1801msgid "Remove all horizontal and vertical guides"
1802msgstr "Премахване на всички хоризонтални и вертикални водачи"
1803
1804#: ../scripts/guides-remove-all.scm.h:2
1805msgid "_Remove all Guides"
1806msgstr "_Премахване на всички водачи"
1807
1808#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:1
1809msgid "BG opacity"
1810msgstr "Плътност на ЦФ"
1811
1812#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:2
1813msgid "Create a graph of the Hue, Saturation, and Value distributions"
1814msgstr "Създаване графика на разпределението на текущите разпределения на "
1815"цвят, насищане и стойност"
1816
1817#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:3
1818msgid "Draw _HSV Graph..."
1819msgstr "Рисуване на _ЦНС графика..."
1820
1821#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:4
1822msgid "End X"
1823msgstr "Край по Х"
1824
1825#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:5
1826msgid "End Y"
1827msgstr "Край по В"
1828
1829#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:6
1830msgid "From top-left to bottom-right"
1831msgstr "От горе-ляво до долу-дясно"
1832
1833#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:7
1834msgid "Graph scale"
1835msgstr "Мащаб на графиката"
1836
1837#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:8
1838msgid "Start X"
1839msgstr "Начало по Х"
1840
1841#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:9
1842msgid "Start Y"
1843msgstr "Начало по В"
1844
1845#: ../scripts/hsv-graph.scm.h:10
1846msgid "Use selection bounds instead of values below"
1847msgstr "Използване границите на селекцията, вместо долните стойности"
1848
1849#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:1
1850msgid "Create a logo in a two-color, scribbled text style"
1851msgstr "Създаване на лого с двуцветен, надраскан стил"
1852
1853#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:4
1854msgid "Frame color"
1855msgstr "Цвят на рамката"
1856
1857#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:5
1858msgid "Frame size"
1859msgstr "Размер на рамката"
1860
1861#: ../scripts/i26-gunya2.scm.h:6
1862msgid "Imigre-_26..."
1863msgstr "Имигре-_26..."
1864
1865#: ../scripts/land.scm.h:1
1866msgid "Create an image filled with a topographic map pattern"
1867msgstr "Създаване на изображение, запълнено с шарка на топографска карта"
1868
1869#: ../scripts/land.scm.h:6
1870msgid "Land height"
1871msgstr "Височина на земята"
1872
1873#: ../scripts/land.scm.h:10
1874msgid "Sea depth"
1875msgstr "Дълбочина на морето"
1876
1877#: ../scripts/land.scm.h:11
1878msgid "_Land..."
1879msgstr "_Земя..."
1880
1881#: ../scripts/lava.scm.h:1
1882msgid "Fill the current selection with lava"
1883msgstr "Запълване на текущата селекция с лава"
1884
1885#: ../scripts/lava.scm.h:4 ../scripts/swirltile.scm.h:8
1886msgid "Roughness"
1887msgstr "Грубост"
1888
1889#: ../scripts/lava.scm.h:5
1890msgid "Seed"
1891msgstr "Разпръскване"
1892
1893#: ../scripts/lava.scm.h:8
1894msgid "Use current gradient"
1895msgstr "Използване на текущата преливка"
1896
1897#: ../scripts/lava.scm.h:9
1898msgid "_Lava..."
1899msgstr "_Лава..."
1900
1901#: ../scripts/line-nova.scm.h:1
1902msgid ""
1903"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG color"
1904msgstr ""
1905"Запълване на слой с лъчи, излъчвани от центъра, използвайки ЦР"
1906
1907#: ../scripts/line-nova.scm.h:2
1908msgid "Line _Nova..."
1909msgstr "Линейна _Нова..."
1910
1911#: ../scripts/line-nova.scm.h:3
1912msgid "Number of lines"
1913msgstr "Брой линии"
1914
1915#: ../scripts/line-nova.scm.h:4
1916msgid "Offset radius"
1917msgstr "Радиус на отместване"
1918
1919#: ../scripts/line-nova.scm.h:5
1920msgid "Randomness"
1921msgstr "Случайност"
1922
1923#: ../scripts/line-nova.scm.h:6
1924msgid "Sharpness (degrees)"
1925msgstr "Острота (градуси)"
1926
1927#: ../scripts/mkbrush.scm.h:1
1928msgid "Create a rectangular brush"
1929msgstr "Създаване на правоъгълна четка"
1930
1931#: ../scripts/mkbrush.scm.h:2
1932msgid "Create a rectangular brush with feathered edges"
1933msgstr "Създаване на правоъгълна четка със смекчени краища"
1934
1935#: ../scripts/mkbrush.scm.h:3
1936msgid "Create an elliptical brush"
1937msgstr "Създаване на елипсовидна четка"
1938
1939#: ../scripts/mkbrush.scm.h:4
1940msgid "Create an elliptical brush with feathered edges"
1941msgstr "Създаване на елипсовидна четка със смекчени краища"
1942
1943#: ../scripts/mkbrush.scm.h:5
1944msgid "Elli_ptical, Feathered..."
1945msgstr "_Елипсовидна, смекчена..."
1946
1947#: ../scripts/mkbrush.scm.h:6
1948msgid "Feathering"
1949msgstr "Смекчаване"
1950
1951#: ../scripts/mkbrush.scm.h:8
1952msgid "Name"
1953msgstr "Име"
1954
1955#: ../scripts/mkbrush.scm.h:9
1956msgid "Re_ctangular, Feathered..."
1957msgstr "_Правоъгълна, смекчена..."
1958
1959#: ../scripts/mkbrush.scm.h:10 ../scripts/select-to-brush.scm.h:4
1960msgid "Spacing"
1961msgstr "Разстояние"
1962
1963#: ../scripts/mkbrush.scm.h:12
1964msgid "_Elliptical..."
1965msgstr "_Елипсовидна..."
1966
1967#: ../scripts/mkbrush.scm.h:13
1968msgid "_Rectangular..."
1969msgstr "_Правоъгълна..."
1970
1971#: ../scripts/neon-logo.scm.h:2
1972msgid "Convert the selected region (or alpha) into a neon-sign like object"
1973msgstr "Преобразуване на избраната област (или прозрачност) в обект, наподобяващ "
1974"неонов знак"
1975
1976#: ../scripts/neon-logo.scm.h:3
1977msgid "Create a logo in the style of a neon sign"
1978msgstr "Създаване на лого, в стил на неонов знак"
1979
1980#: ../scripts/neon-logo.scm.h:4
1981msgid "Create shadow"
1982msgstr "Създаване на сянка"
1983
1984#: ../scripts/neon-logo.scm.h:5
1985msgid "Effect size (pixels * 5)"
1986msgstr "Размер на ефекта (пиксели * 5)"
1987
1988#: ../scripts/neon-logo.scm.h:9
1989msgid "N_eon..."
1990msgstr "_Неон..."
1991
1992#: ../scripts/news-text.scm.h:3
1993msgid "Cell size (pixels)"
1994msgstr "Размер на клетката (пиксели)"
1995
1996#: ../scripts/news-text.scm.h:4
1997msgid "Create a logo in the style of newspaper printing"
1998msgstr "Създаване на лого в стила на отпечатано във вестник"
1999
2000#: ../scripts/news-text.scm.h:6 ../scripts/speed-text.scm.h:4
2001#, no-c-format
2002msgid "Density (%)"
2003msgstr "Гъстота (%)"
2004
2005#: ../scripts/news-text.scm.h:9
2006msgid "Newsprint Te_xt..."
2007msgstr "Новинарски _текст..."
2008
2009#: ../scripts/old-photo.scm.h:2
2010msgid "Defocus"
2011msgstr "Дефокус"
2012
2013#: ../scripts/old-photo.scm.h:3
2014msgid "Make an image look like an old photo"
2015msgstr "Изображение, изглеждащо като стара фотография"
2016
2017#: ../scripts/old-photo.scm.h:4
2018msgid "Mottle"
2019msgstr "Петно"
2020
2021#: ../scripts/old-photo.scm.h:5
2022msgid "Sepia"
2023msgstr "Сепия"
2024
2025#: ../scripts/old-photo.scm.h:7
2026msgid "_Old Photo..."
2027msgstr "_Стара фотография..."
2028
2029#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:1
2030msgid "Add a perspective shadow to the selected region (or alpha)"
2031msgstr "Добавяне на перспективна сянка към избраната област (или прозрачност)"
2032
2033#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:3
2034msgid "Angle"
2035msgstr "Ъгъл"
2036
2037#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:6
2038msgid "Interpolation"
2039msgstr "Интерплориране"
2040
2041#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:8
2042msgid "Relative distance of horizon"
2043msgstr "Относително разстояние до хоризонта"
2044
2045#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:9
2046msgid "Relative length of shadow"
2047msgstr "Относителна дължина на сянката"
2048
2049#: ../scripts/perspective-shadow.scm.h:10
2050msgid "_Perspective..."
2051msgstr "_Перспектива..."
2052
2053#: ../scripts/predator.scm.h:1
2054msgid "Add a 'Predator' effect to the selected region (or alpha)"
2055msgstr "Добавяне на ефект 'Хищник' към избраната област (или прозрачност)"
2056
2057#: ../scripts/predator.scm.h:2
2058msgid "Edge amount"
2059msgstr "Количество ръб"
2060
2061#: ../scripts/predator.scm.h:4
2062msgid "Pixel amount"
2063msgstr "Количество пиксел"
2064
2065#: ../scripts/predator.scm.h:5
2066msgid "Pixelize"
2067msgstr "Пикселизиране"
2068
2069#: ../scripts/predator.scm.h:7
2070msgid "_Predator..."
2071msgstr "_Хищник..."
2072
2073#: ../scripts/pupi-button.scm.h:2
2074msgid "Create images, each containing an oval button graphic"
2075msgstr "Създаване на изображения, съдържащи овална графика на бутон"
2076
2077#: ../scripts/pupi-button.scm.h:5
2078msgid "Lower color"
2079msgstr "Нисък цвят"
2080
2081#: ../scripts/pupi-button.scm.h:6
2082msgid "Lower color (active)"
2083msgstr "Нисък цвят (активен)"
2084
2085#: ../scripts/pupi-button.scm.h:7
2086msgid "Not pressed"
2087msgstr "Ненатиснат"
2088
2089#: ../scripts/pupi-button.scm.h:8
2090msgid "Not pressed (active)"
2091msgstr "Ненатиснат (активен)"
2092
2093#: ../scripts/pupi-button.scm.h:9
2094msgid "Padding X"
2095msgstr "Уплътняване по Х"
2096
2097#: ../scripts/pupi-button.scm.h:10
2098msgid "Padding Y"
2099msgstr "Уплътняване по В"
2100
2101#: ../scripts/pupi-button.scm.h:12
2102msgid "Round ratio"
2103msgstr "Пропорция на закръгляване"
2104
2105#: ../scripts/pupi-button.scm.h:15
2106msgid "Text color (active)"
2107msgstr "Цвят на текста (активен)"
2108
2109#: ../scripts/pupi-button.scm.h:16
2110msgid "Upper color"
2111msgstr "Горен цвят"
2112
2113#: ../scripts/pupi-button.scm.h:17
2114msgid "Upper color (active)"
2115msgstr "Горен цвят (активен)"
2116
2117#: ../scripts/pupi-button.scm.h:18
2118msgid "_Round Button..."
2119msgstr "_Закръглен бутон..."
2120
2121#: ../scripts/rendermap.scm.h:1
2122msgid "Behavior"
2123msgstr "Поведение"
2124
2125#: ../scripts/rendermap.scm.h:2
2126msgid "Create an image filled with an Earth-like map pattern"
2127msgstr "Създаване на изображение, запълнено с подобна на земна карта шарка"
2128
2129#: ../scripts/rendermap.scm.h:3
2130msgid "Detail in Middle"
2131msgstr "Детайлност в средата"
2132
2133#: ../scripts/rendermap.scm.h:8
2134msgid "Render _Map..."
2135msgstr "Генериране на _карта..."
2136
2137#: ../scripts/rendermap.scm.h:9
2138msgid "Tile"
2139msgstr "Плочка"
2140
2141#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:1
2142msgid "Black"
2143msgstr "Черно"
2144
2145#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:2
2146msgid ""
2147"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current image"
2148msgstr ""
2149"Създаване на многослойно изображение чрез добавяне на вълнист ефект "
2150"към текущото"
2151
2152#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:3
2153msgid "Edge behavior"
2154msgstr "Поведение на ръба"
2155
2156#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:4 ../scripts/waves-anim.scm.h:4
2157msgid "Number of frames"
2158msgstr "Брой кадри"
2159
2160#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:5
2161msgid "Rippling strength"
2162msgstr "Сила на вълнение"
2163
2164#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:6
2165msgid "Smear"
2166msgstr "Замазване"
2167
2168#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:7
2169msgid "Wrap"
2170msgstr "Увиване"
2171
2172#: ../scripts/ripply-anim.scm.h:8
2173msgid "_Rippling..."
2174msgstr "_Вълнение..."
2175
2176#: ../scripts/round-corners.scm.h:1
2177msgid "Add background"
2178msgstr "Добавяне на фон"
2179
2180#: ../scripts/round-corners.scm.h:2
2181msgid "Add drop-shadow"
2182msgstr "Добавяне на сянка"
2183
2184#: ../scripts/round-corners.scm.h:4
2185msgid "Edge radius"
2186msgstr "Радиус на ръба"
2187
2188#: ../scripts/round-corners.scm.h:5
2189msgid ""
2190"Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
2191msgstr ""
2192"Заобляне на ъглите на изображение и при желание добавяне на сянка и фон"
2193
2194#: ../scripts/round-corners.scm.h:9
2195msgid "_Round Corners..."
2196msgstr "_Заобляне на ъглите..."
2197
2198#: ../scripts/selection-round.scm.h:1
2199msgid "Concave"
2200msgstr "Вдлъбнатина"
2201
2202#: ../scripts/selection-round.scm.h:3
2203#, no-c-format
2204msgid "Radius (%)"
2205msgstr "Радиус (%)"
2206
2207#: ../scripts/selection-round.scm.h:4
2208msgid "Round the corners of the current selection"
2209msgstr "Заобляне ъглите на текущата селекция"
2210
2211#: ../scripts/selection-round.scm.h:5
2212msgid ""
2213"Round the corners of the current selection (deprecated, use Rounded "
2214"Rectangle)"
2215msgstr ""
2216"Заобляне ъглите на текущата селекция (неодобрено, използвайте "
2217"правоъгълник със заоблени ъгли)"
2218
2219#: ../scripts/selection-round.scm.h:6
2220msgid "Rounded R_ectangle..."
2221msgstr "Заоблен _Правоъгълник..."
2222
2223#: ../scripts/select-to-brush.scm.h:1
2224msgid "Brush name"
2225msgstr "Име на четката"
2226
2227#: ../scripts/select-to-brush.scm.h:2
2228msgid "Convert a selection to a brush"
2229msgstr "Преобразуване на селекцията в четка"
2230
2231#: ../scripts/select-to-brush.scm.h:3 ../scripts/select-to-pattern.scm.h:2
2232msgid "File name"
2233msgstr "Име на файла"
2234
2235#: ../scripts/select-to-brush.scm.h:5
2236msgid "To _Brush..."
2237msgstr "В _четка..."
2238
2239#: ../scripts/select-to-image.scm.h:1
2240msgid "Convert a selection to an image"
2241msgstr "Преобразуване на селекцията в изображение"
2242
2243#: ../scripts/select-to-image.scm.h:2
2244msgid "To _Image"
2245msgstr "В _изображение"
2246
2247#: ../scripts/select-to-pattern.scm.h:1
2248msgid "Convert a selection to a pattern"
2249msgstr "Преобразуване на избраното в шарка"
2250
2251#: ../scripts/select-to-pattern.scm.h:3
2252msgid "Pattern name"
2253msgstr "Име на шарката"
2254
2255#: ../scripts/select-to-pattern.scm.h:4
2256msgid "To _Pattern..."
2257msgstr "В _шарка..."
2258
2259#: ../scripts/slide.scm.h:1
2260msgid "Add a slide-film like frame, sprocket holes, and labels to an image"
2261msgstr "Добавяне на рамка, подобна на кадър от филм с дупки и надписи"
2262
2263#: ../scripts/slide.scm.h:3
2264msgid "Font color"
2265msgstr "Цвят на шрифта"
2266
2267#: ../scripts/slide.scm.h:4
2268msgid "Number"
2269msgstr "Номер"
2270
2271#: ../scripts/slide.scm.h:7
2272msgid "_Slide..."
2273msgstr "_Кадър..."
2274
2275#: ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:5
2276msgid "Create a State Of The Art chromed logo"
2277msgstr "Създаване на State·Of·The·Art хромово лого"
2278
2279#: ../scripts/sota-chrome-logo.scm.h:10
2280msgid "SOTA Chrome..."
2281msgstr "SOTA хром..."
2282
2283#: ../scripts/speed-text.scm.h:2
2284msgid "Create a logo with a speedy text effect"
2285msgstr "Създаване на лого с ефект на бърз текст"
2286
2287#: ../scripts/speed-text.scm.h:7
2288msgid "Speed Text..."
2289msgstr "Бърз текст..."
2290
2291#: ../scripts/sphere.scm.h:2
2292msgid "Create a simple sphere with a drop shadow"
2293msgstr "Създаване на проста сфера с хвърлена сянка"
2294
2295#: ../scripts/sphere.scm.h:3
2296msgid "Lighting (degrees)"
2297msgstr "Осветяване (градуси)"
2298
2299#: ../scripts/sphere.scm.h:4
2300msgid "Radius (pixels)"
2301msgstr "Радиус (пиксели)"
2302
2303#: ../scripts/sphere.scm.h:6
2304msgid "Sphere color"
2305msgstr "Цвят на сферата"
2306
2307#: ../scripts/sphere.scm.h:7 ../scripts/test-sphere.scm.h:1
2308msgid "_Sphere..."
2309msgstr "_Сфера..."
2310
2311#: ../scripts/spinning-globe.scm.h:1
2312msgid "Create an animation by mapping the current image onto a spinning sphere"
2313msgstr "Създаване на анимация с картиране на текущото изображение върху "
2314"въртяща се сфера"
2315
2316#: ../scripts/spinning-globe.scm.h:2
2317msgid "Frames"
2318msgstr "Кадри"
2319
2320#: ../scripts/spinning-globe.scm.h:3
2321msgid "Index to n colors (0 = remain RGB)"
2322msgstr "Индексиране към n цвята (0 = остава ЧЗС)"
2323
2324#: ../scripts/spinning-globe.scm.h:5
2325msgid "Turn from left to right"
2326msgstr "Обръщане от ляво на дясно"
2327
2328#: ../scripts/spinning-globe.scm.h:7
2329msgid "_Spinning Globe..."
2330msgstr "_Въртящ се глобус..."
2331
2332#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:1
2333msgid ""
2334"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
2335msgstr ""
2336"Добавяне на спирограми, епитрохиди, и криви на Лисаж към текущия слой"
2337
2338#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:2
2339msgid "Airbrush"
2340msgstr "Спрей"
2341
2342#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:3
2343msgid "Brush"
2344msgstr "Четка"
2345
2346#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:4
2347msgid "Circle"
2348msgstr "Кръг"
2349
2350#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:6
2351msgid "Color method"
2352msgstr "Цветови метод"
2353
2354#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:7
2355msgid "Epitrochoid"
2356msgstr "Епитрохид"
2357
2358#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:8
2359msgid "Frame"
2360msgstr "Рамка"
2361
2362#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:10
2363msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
2364msgstr "Преливка: повтарящ Саутут"
2365
2366#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:11
2367msgid "Gradient: Loop Triangle"
2368msgstr "Преливка: повтарящ триъгълник"
2369
2370#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:12
2371msgid "Hexagon"
2372msgstr "Хексагон"
2373
2374#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:13
2375msgid "Hole ratio"
2376msgstr "Съотношение на дупката"
2377
2378#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:14
2379msgid "Inner teeth"
2380msgstr "Вътрешни зъби"
2381
2382#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:15
2383msgid "Lissajous"
2384msgstr "Лусаж"
2385
2386#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:16
2387msgid "Margin (pixels)"
2388msgstr "Поле (пиксели)"
2389
2390#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:17
2391msgid "Outer teeth"
2392msgstr "Външни зъби"
2393
2394#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:18
2395msgid "Pencil"
2396msgstr "Молив"
2397
2398#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:19
2399msgid "Pentagon"
2400msgstr "Пентагон"
2401
2402#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:20
2403msgid "Polygon: 10 sides"
2404msgstr "Полигон: 10 страни"
2405
2406#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:21
2407msgid "Polygon: 7 sides"
2408msgstr "Полигон: 7 страни"
2409
2410#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:22
2411msgid "Polygon: 8 sides"
2412msgstr "Полигон: 8 страни"
2413
2414#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:23
2415msgid "Polygon: 9 sides"
2416msgstr "Полигон: 9 страни"
2417
2418#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:24
2419msgid "Shape"
2420msgstr "Форма"
2421
2422#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:25
2423msgid "Solid Color"
2424msgstr "Плътен цвят"
2425
2426#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:26
2427msgid "Spyrograph"
2428msgstr "Спирограф"
2429
2430#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:27
2431msgid "Square"
2432msgstr "Квадрат"
2433
2434#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:28 ../scripts/text-circle.scm.h:7
2435msgid "Start angle"
2436msgstr "Начален ъгъл"
2437
2438#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:29
2439msgid "Tool"
2440msgstr "Инструмент"
2441
2442#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:30
2443msgid "Triangle"
2444msgstr "Триъгълник"
2445
2446#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:31
2447msgid "Type"
2448msgstr "Тип"
2449
2450#: ../scripts/spyrogimp.scm.h:32
2451msgid "_Spyrogimp..."
2452msgstr "_Спирогимп..."
2453
2454#: ../scripts/starburst-logo.scm.h:2
2455msgid "Burst color"
2456msgstr "Цвят на разпръскване"
2457
2458#: ../scripts/starburst-logo.scm.h:3
2459msgid "Create a logo using a starburst gradient"
2460msgstr "Създаване на лого с преливка на разпръснати звезди"
2461
2462#: ../scripts/starburst-logo.scm.h:4
2463msgid "Effect size (pixels * 30)"
2464msgstr "Размер на ефекта (пиксели * 30)"
2465
2466#: ../scripts/starburst-logo.scm.h:5
2467msgid ""
2468"Fill the selected region (or alpha) with a starburst gradient and add a "
2469"shadow"
2470msgstr ""
2471"Запълване на избраната област (или прозрачност) със преливка от "
2472"разпръскване на звезди и добавяне на сянка"
2473
2474#: ../scripts/starburst-logo.scm.h:8
2475msgid "Starb_urst..."
2476msgstr "_Звезди..."
2477
2478#: ../scripts/starscape-logo.scm.h:1
2479msgid "Create a logo using a rock-like texture, a nova glow, and shadow"
2480msgstr "Създаване на лого, използвайки текстура, подобна на скала, сияние нова и сянка"
2481
2482#: ../scripts/starscape-logo.scm.h:2
2483msgid "Effect size (pixels * 4)"
2484msgstr "Размер на ефекта (пиксели * 4)"
2485
2486#: ../scripts/starscape-logo.scm.h:3
2487msgid ""
2488"Fill the selected region (or alpha) with a rock-like texture, a nova glow, "
2489"and shadow"
2490msgstr ""
2491"Запълване на избраната област (или прозрачност) с текстура, подобна на "
2492"скала, сияние нова и сянка"
2493
2494#: ../scripts/starscape-logo.scm.h:7
2495msgid "Sta_rscape..."
2496msgstr "_Звезди..."
2497
2498#: ../scripts/swirltile.scm.h:4
2499msgid "Create an image filled with a swirled tile effect"
2500msgstr "Създаване на изображение, запълнено с ефект на завихрени плочки"
2501
2502#: ../scripts/swirltile.scm.h:9
2503msgid "Swirl-_Tile..."
2504msgstr "Завихрена-_плочка..."
2505
2506#: ../scripts/swirltile.scm.h:10
2507msgid "Whirl amount"
2508msgstr "Сила на завихряне"
2509
2510#: ../scripts/swirly-pattern.scm.h:1
2511msgid "Create an image filled with a swirly pattern"
2512msgstr "Създаване на изображение, запълнено със завихрена сянка"
2513
2514#: ../scripts/swirly-pattern.scm.h:2
2515msgid "Number of times to whirl"
2516msgstr "Брой завъртания"
2517
2518#: ../scripts/swirly-pattern.scm.h:3
2519msgid "Quarter size"
2520msgstr "Размер на четвъртината"
2521
2522#: ../scripts/swirly-pattern.scm.h:4
2523msgid "Whirl angle"
2524msgstr "Ъгъл на завихряне"
2525
2526#: ../scripts/swirly-pattern.scm.h:5
2527msgid "_Swirly..."
2528msgstr "_Завихрено..."
2529
2530#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:1
2531msgid "Add a Trace of Particles effect to the selected region (or alpha)"
2532msgstr "Добавяне на следа от ефект на частици към избраната област (или прозрачност)"
2533
2534#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:3
2535msgid "Base color"
2536msgstr "Основен цвят"
2537
2538#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:5
2539msgid "Create a logo using a Trace Of Particles effect"
2540msgstr "Създаване на лого, използвайки ефекта на следа от частици"
2541
2542#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:6
2543msgid "Edge only"
2544msgstr "Само краищата"
2545
2546#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:7
2547msgid "Edge width"
2548msgstr "Ширина на краищата"
2549
2550#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:10
2551msgid "Hit rate"
2552msgstr "Честота на удар"
2553
2554#: ../scripts/t-o-p-logo.scm.h:12
2555msgid "_Particle Trace..."
2556msgstr "Следа от _частици..."
2557
2558#: ../scripts/text-circle.scm.h:1
2559msgid "Antialias"
2560msgstr "Заглаждане"
2561
2562#: ../scripts/text-circle.scm.h:2
2563msgid ""
2564"Create a logo by rendering the specified text along the perimeter of a circle"
2565msgstr ""
2566"Създаване на лого с генериране на зададения текст по периметър на кръг"
2567
2568#: ../scripts/text-circle.scm.h:3
2569msgid "Fill angle"
2570msgstr "Ъгъл на запълване"
2571
2572#: ../scripts/text-circle.scm.h:9
2573msgid "Text C_ircle..."
2574msgstr "Текстови _кръг..."
2575
2576#: ../scripts/textured-logo.scm.h:3
2577msgid ""
2578"Create a textured logo with highlights, shadows, and a mosaic background"
2579msgstr ""
2580"Създаване на текстурирано лого със осветяване, сенки и мозаечен фон"
2581
2582#: ../scripts/textured-logo.scm.h:4
2583msgid "Ending blend"
2584msgstr "Завършване на преливането"
2585
2586#: ../scripts/textured-logo.scm.h:5
2587msgid ""
2588"Fill the selected region (or alpha) with a texture and add highlights, "
2589"shadows, and a mosaic background"
2590msgstr ""
2591"Запълване на избраната област (или прозрачност) с текстура и добавяне на "
2592"осветяване, сенки и мозаечен фон"
2593
2594#: ../scripts/textured-logo.scm.h:8
2595msgid "Hexagons"
2596msgstr "Хексагони"
2597
2598#: ../scripts/textured-logo.scm.h:9
2599msgid "Mosaic tile type"
2600msgstr "Тип на мозаечните плочки"
2601
2602#: ../scripts/textured-logo.scm.h:10
2603msgid "Octagons"
2604msgstr "Октагони"
2605
2606#: ../scripts/textured-logo.scm.h:12
2607msgid "Squares"
2608msgstr "Квадрати"
2609
2610#: ../scripts/textured-logo.scm.h:13
2611msgid "Starting blend"
2612msgstr "Започване на преливането"
2613
2614#: ../scripts/textured-logo.scm.h:15
2615msgid "Text pattern"
2616msgstr "Текстова шарка"
2617
2618#: ../scripts/textured-logo.scm.h:16
2619msgid "_Textured..."
2620msgstr "_Текстурирано..."
2621
2622#: ../scripts/tileblur.scm.h:1
2623msgid "Blur horizontally"
2624msgstr "Замъгляване по хоризонтал"
2625
2626#: ../scripts/tileblur.scm.h:2
2627msgid "Blur the edges of an image so the result tiles seamlessly"
2628msgstr "Замъгляване на краищата на изображението, така че резултата се "
2629"подрежда безшевно"
2630
2631#: ../scripts/tileblur.scm.h:3
2632msgid "Blur type"
2633msgstr "Тип на замъгляването"
2634
2635#: ../scripts/tileblur.scm.h:4
2636msgid "Blur vertically"
2637msgstr "Замъгляване по вертикал"
2638
2639#: ../scripts/tileblur.scm.h:5
2640msgid "IIR"
2641msgstr "IIR"
2642
2643#: ../scripts/tileblur.scm.h:6
2644msgid "RLE"
2645msgstr "RLE"
2646
2647#: ../scripts/tileblur.scm.h:8
2648msgid "_Tileable Blur..."
2649msgstr "_Повторяемо замъгляване..."
2650
2651#: ../scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:1
2652msgid "Change the colourmap of an image to the colours in a specified palette."
2653msgstr "Промяна цветовата карта на изображение към цветовете от зададена палитра."
2654
2655#: ../scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:2
2656msgid "Palette"
2657msgstr "Палитра"
2658
2659#: ../scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:3
2660msgid "Se_t Colormap"
2661msgstr "_Задаване на цветова карта"
2662
2663#: ../scripts/title-header.scm.h:1
2664msgid "Create a decorative web title header"
2665msgstr "Създаване на декоративна заглавка за сайт"
2666
2667#: ../scripts/title-header.scm.h:6
2668msgid "Web Title Header..."
2669msgstr "Заглавка за сайт..."
2670
2671#: ../scripts/truchet.scm.h:3
2672msgid "Create an image filled with a Truchet pattern"
2673msgstr "Създаване на изображение, запълнено със шарка Тручет"
2674
2675#: ../scripts/truchet.scm.h:4
2676msgid "Foreground color"
2677msgstr "Цвят за рисуване"
2678
2679#: ../scripts/truchet.scm.h:7
2680msgid "T_ruchet..."
2681msgstr "_Тручет..."
2682
2683#: ../scripts/unsharp-mask.scm.h:1
2684msgid "Mask opacity"
2685msgstr "Плътност на маската"
2686
2687#: ../scripts/unsharp-mask.scm.h:2
2688msgid "Mask size"
2689msgstr "Размер на маската"
2690
2691#: ../scripts/waves-anim.scm.h:1
2692msgid "Amplitude"
2693msgstr "Амплитуда"
2694
2695#: ../scripts/waves-anim.scm.h:2
2696msgid ""
2697"Create a multi-layer image with an effect like a stone was thrown into the "
2698"current image"
2699msgstr ""
2700"Създаване на многослойно изображение с ефект като от хвърлен камък в него"
2701
2702#: ../scripts/waves-anim.scm.h:3
2703msgid "Invert direction"
2704msgstr "Обръщане на посоката"
2705
2706#: ../scripts/waves-anim.scm.h:5
2707msgid "Wavelength"
2708msgstr "Дължина на вълната"
2709
2710#: ../scripts/waves-anim.scm.h:6
2711msgid "_Waves..."
2712msgstr "_Вълни..."
2713
2714#: ../scripts/weave.scm.h:1
2715msgid ""
2716"Create a new layer filled with a weave effect to be used as an overlay or "
2717"bump map"
2718msgstr ""
2719"Създаване на нов слой, запълнен с ефект на вълни, който да бъде използван за "
2720"припокриване или карта на релефа"
2721
2722#: ../scripts/weave.scm.h:2
2723msgid "Ribbon spacing"
2724msgstr "Разстояние на панделките"
2725
2726#: ../scripts/weave.scm.h:3
2727msgid "Ribbon width"
2728msgstr "Ширина на панделката"
2729
2730#: ../scripts/weave.scm.h:4
2731msgid "Shadow darkness"
2732msgstr "Тъмност на сянката"
2733
2734#: ../scripts/weave.scm.h:5
2735msgid "Shadow depth"
2736msgstr "Дълбочина на сянката"
2737
2738#: ../scripts/weave.scm.h:6
2739msgid "Thread density"
2740msgstr "Гъстота на нишките"
2741
2742#: ../scripts/weave.scm.h:7
2743msgid "Thread intensity"
2744msgstr "Интензитет на нишките"
2745
2746#: ../scripts/weave.scm.h:8
2747msgid "Thread length"
2748msgstr "Дължина на нишките"
2749
2750#: ../scripts/weave.scm.h:9
2751msgid "_Weave..."
2752msgstr "_Вълна..."
2753
2754#: ../scripts/web-browser.scm.h:1
2755msgid "Bookmark to the GIMP web site"
2756msgstr "Отметка до сайта на GIMP"
2757
2758#: ../scripts/web-browser.scm.h:2
2759msgid "Bookmark to the user manual"
2760msgstr "Отметка до потребителското ръководство"
2761
2762#: ../scripts/web-browser.scm.h:3
2763msgid "Create and Use _Selections"
2764msgstr "Създаване и използване на _селекции"
2765
2766#: ../scripts/web-browser.scm.h:4
2767msgid "Create, Open and Save _Files"
2768msgstr "Създаване, отваряне и запазване на _файлове"
2769
2770#: ../scripts/web-browser.scm.h:5
2771msgid "Drawing _Simple Objects"
2772msgstr "Рисуване на _прости обекти"
2773
2774#: ../scripts/web-browser.scm.h:6
2775msgid "How to Use _Dialogs"
2776msgstr "Как да се използват _Диалози"
2777
2778#: ../scripts/web-browser.scm.h:7
2779msgid "Plug-in _Registry"
2780msgstr "_Регистрация на приставки"
2781
2782#: ../scripts/web-browser.scm.h:8
2783msgid "Using _Paths"
2784msgstr "Използване на _пътеки"
2785
2786#: ../scripts/web-browser.scm.h:9
2787msgid "_Basic Concepts"
2788msgstr "_Основни концепции"
2789
2790#: ../scripts/web-browser.scm.h:10
2791msgid "_Developer Web Site"
2792msgstr "Сайт на _разработчиците"
2793
2794#: ../scripts/web-browser.scm.h:11
2795msgid "_Main Web Site"
2796msgstr "_Главен сайт"
2797
2798#: ../scripts/web-browser.scm.h:12
2799msgid "_Preparing your Images for the Web"
2800msgstr "_Подготовка на изображенията за сайт"
2801
2802#: ../scripts/web-browser.scm.h:13
2803msgid "_User Manual Web Site"
2804msgstr "Сайт с _потребителско ръководство"
2805
2806#: ../scripts/web-browser.scm.h:14
2807msgid "_Working with Digital Camera Photos"
2808msgstr "_Работа с дигитални фотографии"
2809
2810#: ../scripts/xach-effect.scm.h:1
2811msgid "Add a subtle translucent 3D effect to the selected region (or alpha)"
2812msgstr "Добавяне на полупрозрачен 3D ефект към избраната област (или прозрачност)"
2813
2814#: ../scripts/xach-effect.scm.h:2
2815msgid "Drop shadow X offset"
2816msgstr "Отместване на сянката по Х"
2817
2818#: ../scripts/xach-effect.scm.h:3
2819msgid "Drop shadow Y offset"
2820msgstr "Отместване на сянката по В"
2821
2822#: ../scripts/xach-effect.scm.h:4
2823msgid "Drop shadow blur radius"
2824msgstr "Радиус на замъгляване на сянаката"
2825
2826#: ../scripts/xach-effect.scm.h:5
2827msgid "Drop shadow color"
2828msgstr "Цвят на сянката"
2829
2830#: ../scripts/xach-effect.scm.h:6
2831msgid "Drop shadow opacity"
2832msgstr "Плътност на сянката"
2833
2834#: ../scripts/xach-effect.scm.h:7
2835msgid "Highlight X offset"
2836msgstr "Отместване на осветяването по Х"
2837
2838#: ../scripts/xach-effect.scm.h:8
2839msgid "Highlight Y offset"
2840msgstr "Отместване на осветяването по В"
2841
2842#: ../scripts/xach-effect.scm.h:10
2843msgid "Highlight opacity"
2844msgstr "Плътност на осветяването"
2845
2846#: ../scripts/xach-effect.scm.h:12
2847msgid "_Xach-Effect..."
2848msgstr "_Xach ефект..."
2849
2850#~ msgid "_Tiny-Fu"
2851#~ msgstr "_Tiny-Fu"
2852
2853#~ msgid "Tiny-Fu console mode allows only interactive invocation"
2854#~ msgstr ""
2855#~ "Tiny-Fu в конзолен режим позволява единствено интерактивно извикване"
2856
2857#~ msgid "_Save Output"
2858#~ msgstr "_Запазване на получаното"
2859
2860#~ msgid "Cl_ear Output"
2861#~ msgstr "_Изчистване на полученото"
2862
2863#~ msgid ""
2864#~ "Copyright (c) Dimitrios Souflis\n"
2865#~ "\n"
2866#~ msgstr ""
2867#~ "Авторски права (c) Dimitrios Souflis\n"
2868#~ "\n"
2869
2870#~ msgid "Tiny-Fu Console - "
2871#~ msgstr "Конзола на Tiny-Fu - "
2872
2873#~ msgid "Save TinyScheme Output"
2874#~ msgstr "Запазване на полученото от TinyScheme"
2875
2876#~ msgid "/Tiny-Fu/"
2877#~ msgstr "/Tiny-Fu/"
2878
2879#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Tiny-Fu/_Start Server..."
2880#~ msgstr "<Toolbox>/Xtns/Tiny-Fu/_Стартиране на сървъра..."
2881
2882#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Tiny-Fu/_Refresh Scripts"
2883#~ msgstr "<Toolbox>/Xtns/Tiny-Fu/_Обновяване на скриптовете"
2884
2885#~ msgid "About %s"
2886#~ msgstr "Относно %s"
2887
2888#~ msgid "Copyright:"
2889#~ msgstr "Авторски права:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.