source: gnome/master/bug-buddy.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1948, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

bug-buddy, gtk+-properties, gtk+, gnome-vfs, dasher, tomboy, seahorse, file-roller, glib, epiphany, gedit, mousetweaks, gnome-applets, zenity, at-spi, sabayon: обновени и подадени в master

File size: 24.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of bug-buddy po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: bug-buddy master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2010-01-25 10:40+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2010-01-25 10:40+0200\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
25msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
26msgstr "<b>_Какво правихте, когато програмата заби?</b>"
27
28#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:2
29msgid "<b>Your _email address:</b> "
30msgstr "<b>Вашата _е-поща:</b> "
31
32#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:3
33msgid ""
34"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
35"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
36"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
37msgstr ""
38"<small><i><b>Бележка:</b> Възможно е в информацията за проблема да има лична "
39"информация. Прегледайте и я редактирайте, ако се притеснявате за изпращането "
40"на пароли или друга чувствителна информация.</i></small>"
41
42#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:4
43msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
44msgstr ""
45"<span size=\"xx-large\"><b>Инструмент за докладване на грешки</b></span>"
46
47#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1931
48msgid "Bug Buddy"
49msgstr "Bug Buddy"
50
51#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:6
52msgid "C_opy"
53msgstr "_Копиране"
54
55#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:7
56msgid "Review Crash Details"
57msgstr "Преглед на информацията за грешката"
58
59#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:8
60msgid "Send _other pending crash reports"
61msgstr "Изпращане на _другите подготвени доклади за грешки"
62
63#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:9
64msgid "_Review Crash Details"
65msgstr "_Преглеждане на данните за забиването"
66
67#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:10
68msgid "_Send"
69msgstr "_Изпращане"
70
71#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:1
72msgid "Bug Report Tool"
73msgstr "Докладване за грешки"
74
75#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:2
76msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
77msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
78
79#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:1
80msgid "Bug reporter name"
81msgstr "Име на докладващия"
82
83#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:2
84msgid "Email Address"
85msgstr "Е-поща"
86
87#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:3
88msgid ""
89"Email Address for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. This address "
90"will be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
91"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
92msgstr ""
93"Е-поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Тя ще бъде "
94"използвана за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече сте "
95"регистрирани в GNOME Bugzilla, използвайте името на регистрацията си вместо "
96"адрес за е-поща."
97
98#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:4
99msgid "File to store unsent bug reports."
100msgstr "Файл за запазване на неизпратените доклади за грешки."
101
102#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:5
103msgid ""
104"File where bug-buddy will save your bug report in case it can't be sent "
105"immediately to Bugzilla."
106msgstr ""
107"Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, в случай че не "
108"можете да го пратите до Bugzilla незабавно."
109
110#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:6
111msgid "GTK+ module for crash collection support."
112msgstr "Модул на GTK+ за събиране на информация след забиване."
113
114#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:7
115msgid "Real name of user reporting the bug."
116msgstr "Истинското име на потребителя докладващ грешката."
117
118#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:8
119msgid ""
120"This key determines the GTK+ module to load for crash collection support."
121msgstr ""
122"Ключът определя кой модул на GTK+ да бъде зареден за събирането на "
123"информация за забиване."
124
125#: ../src/bug-buddy.c:82
126msgid "GNOME Bug Buddy"
127msgstr "GNOME Bug Buddy"
128
129#: ../src/bug-buddy.c:90
130msgid "Package containing the program"
131msgstr "Пакет, съдържащ програмата"
132
133#: ../src/bug-buddy.c:90
134msgid "PACKAGE"
135msgstr "ПАКЕТ"
136
137#: ../src/bug-buddy.c:91
138msgid "File name of crashed program"
139msgstr "Име на файл от забилата програма"
140
141#: ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:93 ../src/bug-buddy.c:95
142msgid "FILE"
143msgstr "ФАЙЛ"
144
145#: ../src/bug-buddy.c:92
146msgid "PID of crashed program"
147msgstr ""
148"Идентификатор на процеса на забилата\n"
149"                                    програма"
150
151#: ../src/bug-buddy.c:92
152msgid "PID"
153msgstr "Ид. пр."
154
155#: ../src/bug-buddy.c:93
156msgid "Text file to include in the report"
157msgstr "Текстов файл за включване в доклада"
158
159#: ../src/bug-buddy.c:94
160msgid "Delete the included file after reporting"
161msgstr "Изтриване на включения файл след изпращане на доклада"
162
163#: ../src/bug-buddy.c:95
164msgid "MiniDump file with info about the crash"
165msgstr "Файл „MiniDump“ с информация за забиването"
166
167#: ../src/bug-buddy.c:377
168msgid "Copy _Link Address"
169msgstr "_Копиране на адреса"
170
171#: ../src/bug-buddy.c:426
172#, c-format
173msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
174msgstr "Bug Buddy не може да отвори връзката „%s“\n"
175
176#: ../src/bug-buddy.c:461
177msgid ""
178"There was a network error while sending the report. Do you want to save this "
179"report and send it later?"
180msgstr ""
181"Появи се мрежова грешка по време на изпращане на доклада. Искате ли да го "
182"запазите и пратите по-късно?"
183
184#: ../src/bug-buddy.c:464
185msgid ""
186"Please ensure that your Internet connection is active and working correctly."
187msgstr "Проверете дали имате връзка с Интернет и пробвайте отново."
188
189#: ../src/bug-buddy.c:551 ../src/bug-buddy.c:1218
190msgid "_Close"
191msgstr "_Затваряне"
192
193#: ../src/bug-buddy.c:595
194#, c-format
195msgid ""
196"A bug report detailing your software crash has been sent to GNOME. This "
197"information will allow the developers to understand the cause of the crash "
198"and prepare a solution for it.\n"
199"\n"
200"You may be contacted by a GNOME developer if more details are required about "
201"the crash.\n"
202"\n"
203"You can view your bug report and follow its progress with this URL:\n"
204msgstr ""
205"Докладът за грешка за това забиване на програма вече е изпратен към проекта "
206"GNOME. Това ще позволи на разработчиците да разберат причините и да намерят "
207"решение.\n"
208"\n"
209"Ако е необходима допълнителна информация, е възможно разработчик на GNOME да "
210"се свърже с вас.\n"
211"\n"
212"Можете да проследите своя доклад за грешка и работата по него на следния "
213"адрес:\n"
214
215#: ../src/bug-buddy.c:606
216msgid ""
217"Bug Buddy encountered an error while submitting your report to the Bugzilla "
218"server.  Details of the error are included below.\n"
219"\n"
220msgstr ""
221"Bug Buddy получи грешка при подаването на доклада ви към сървъра Bugzilla. "
222"Подробностите за това са дадени по-долу.\n"
223"\n"
224
225#: ../src/bug-buddy.c:612
226#, c-format
227msgid ""
228"Bugzilla reported an error when trying to process your request, but was "
229"unable to parse the response."
230msgstr ""
231"Bugzilla докладва за грешка при опита си да обработи вашата заявка, но "
232"отговорът не може да се анализира."
233
234#: ../src/bug-buddy.c:615
235#, c-format
236msgid "The email address you provided is not valid."
237msgstr "Дали сте неправилен адрес за е-поща."
238
239#: ../src/bug-buddy.c:617
240#, c-format
241msgid ""
242"The account associated with the email address provided has been disabled."
243msgstr "Регистрацията свързана с въведения адрес на е-поща е деактивирана."
244
245#: ../src/bug-buddy.c:620
246#, c-format
247msgid ""
248"The product specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade to "
249"the latest version."
250msgstr ""
251"Указаният продукт не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
252"версия."
253
254#: ../src/bug-buddy.c:623
255#, c-format
256msgid ""
257"The component specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade "
258"to the latest version."
259msgstr ""
260"Указаният компонент не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
261"версия."
262
263#: ../src/bug-buddy.c:626
264#, c-format
265msgid ""
266"The summary is required in your bug report. This should not happen with the "
267"latest Bug Buddy."
268msgstr ""
269"Необходимо е кратко описание за доклада за грешка. С последните версии на "
270"Bug Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
271
272#: ../src/bug-buddy.c:629
273#, c-format
274msgid ""
275"The description is required in your bug report. This should not happen with "
276"the latest Bug Buddy."
277msgstr ""
278"Необходимо е дълго описание за доклада за грешка. С последните версии на Bug "
279"Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
280
281#: ../src/bug-buddy.c:632
282#, c-format
283msgid ""
284"The fault code returned by Bugzilla is not recognized. Please report the "
285"following information to bugzilla.gnome.org manually:\n"
286"\n"
287"%s"
288msgstr ""
289"Кодът за грешка върнат от Bugzilla е непознат. Молим лично да докладвате "
290"следната информация на сайта http://bugzilla.gnome.org:\n"
291"\n"
292"%s"
293
294#: ../src/bug-buddy.c:639
295#, c-format
296msgid ""
297"Server returned bad state.  This is most likely a server issue and should be "
298"reported to bugmaster@gnome.org\n"
299"\n"
300"%s"
301msgstr ""
302"Сървърът подаде сигнал за лошо състояние. Това най-вероятно е проблем, който "
303"трябва да докладвате на bugmaster@gnome.org\n"
304"\n"
305"%s"
306
307#: ../src/bug-buddy.c:644
308#, c-format
309msgid ""
310"Failed to parse the XML-RPC response.  Response follows:\n"
311"\n"
312"%s"
313msgstr ""
314"Неуспех при анализирането на отговора от XML-RPC. Отговорът е даден отдолу:\n"
315"\n"
316"%s"
317
318#: ../src/bug-buddy.c:648
319#, c-format
320msgid ""
321"An unknown error occurred.  This is most likely a problem with Bug Buddy. "
322"Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
323"\n"
324msgstr ""
325"Възникна непозната грешка. Най-вероятно това се дължи на проблем с Bug "
326"Buddy. Молим лично да докладвате за проблема на сайта http://bugzilla.gnome."
327"org:\n"
328"\n"
329
330#: ../src/bug-buddy.c:804
331#, c-format
332msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
333msgstr "Докладът за грешка не може да бъде създаден: %s\n"
334
335#: ../src/bug-buddy.c:806
336#, c-format
337msgid "There was an error creating the bug report\n"
338msgstr "Имаше грешка при създаването на доклада за грешка:\n"
339
340#: ../src/bug-buddy.c:866
341msgid "Sending…"
342msgstr "Изпращане…"
343
344#: ../src/bug-buddy.c:1026
345msgid ""
346"The description you provided for the crash is very short. Are you sure you "
347"want to send it?"
348msgstr ""
349"Описанието на грешката, което дадохте, е много късо. Сигурни ли сте, че "
350"искате да го пратите?"
351
352#: ../src/bug-buddy.c:1033
353msgid ""
354"A short description is probably not of much help to the developers "
355"investigating your report. If you provide a better one, for instance "
356"specifying a way to reproduce the crash, the issue can be more easily "
357"resolved."
358msgstr ""
359"Прекалено краткото описание няма да е в голяма полза на разработчиците, "
360"които разглеждат доклада. Ако дадете по-подробно, включващо например начин "
361"за достигане до забиването, проблемът ще може да бъде решен по-лесно."
362
363#: ../src/bug-buddy.c:1041
364msgid "_Review description"
365msgstr "_Преглед на описанието"
366
367#: ../src/bug-buddy.c:1050
368msgid "_Send anyway"
369msgstr "_Изпращане"
370
371#. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
372#. * page. Please also mention that the page is in English
373#: ../src/bug-buddy.c:1147
374msgid "Getting useful crash reports"
375msgstr "Получаване на полезни доклади за грешки"
376
377#: ../src/bug-buddy.c:1198
378#, c-format
379msgid ""
380"The application %s crashed. The bug reporting tool was unable to collect "
381"enough information about the crash to be useful to the developers.\n"
382"\n"
383"In order to submit useful reports, please consider installing debug packages "
384"for your distribution.\n"
385"Click the link below to get information about how to install these "
386"packages:\n"
387msgstr ""
388"Програмата %s заби. Програмата за докладване на грешки не успя да събере "
389"достатъчно информация относно причината за проблема.\n"
390"\n"
391"За да изпращате полезни доклади за грешки, моля помислете върху възможността "
392"да инсталирате пакети за проследяване на грешки към вашата дистрибуция.\n"
393"Натиснете върху връзката по-долу, за да получите информация как да "
394"инсталирате тези пакети:\n"
395
396#: ../src/bug-buddy.c:1236 ../src/bug-buddy.c:2061
397msgid ""
398"\n"
399"\n"
400"Please write your report in English, if possible."
401msgstr ""
402"\n"
403"\n"
404"Молим, ако е възможно, да напишете доклада за грешка на английски език."
405
406#: ../src/bug-buddy.c:1249
407#, c-format
408msgid ""
409"Information about the %s application crash has been successfully collected.  "
410"Please provide some more details about what you were doing when the "
411"application crashed.\n"
412"\n"
413"A valid email address is required.  This will allow the developers to "
414"contact you for more information if necessary."
415msgstr ""
416"Информацията за забиването на програмата %s е събрана успешно. Молим да ни "
417"осведомите какво правехте, когато програмата заби.\n"
418"\n"
419"Необходим е валиден адрес на е-поща. Това ще позволи на разработчиците да се "
420"свържат с вас в случай на нужда от повече информация."
421
422#: ../src/bug-buddy.c:1286
423msgid "WARNING:"
424msgstr "ВНИМАНИЕ:"
425
426#: ../src/bug-buddy.c:1287
427msgid ""
428"Some sensitive data is likely present in the crash details.  Please review "
429"and edit the information if you are concerned about transmitting passwords "
430"or other sensitive data."
431msgstr ""
432"Възможно е в информацията за проблема да има лична информация. Прегледайте и "
433"редактирайте информацията, която е важна за вас, ако се притеснявате за "
434"изпращането на пароли или друга чувствителна информация."
435
436#: ../src/bug-buddy.c:1324
437msgid "Save File"
438msgstr "Запазване на файл"
439
440#: ../src/bug-buddy.c:1344
441msgid "-bugreport.txt"
442msgstr "-доклад_за_грешка.txt"
443
444#: ../src/bug-buddy.c:1406
445msgid "_Save Bug Report"
446msgstr "_Запазване на доклад за грешки"
447
448#: ../src/bug-buddy.c:1411
449#, c-format
450msgid ""
451"The application %s has crashed.\n"
452"Information about the crash has been successfully collected.\n"
453"\n"
454"This application is not known to Bug Buddy, therefore the bug report cannot "
455"be sent to the GNOME Bugzilla.  Please save the bug to a text file and "
456"report it to the appropriate bug tracker for this application."
457msgstr ""
458"Приложението %s заби.\n"
459"Информацията за това е събрана успешно.\n"
460"\n"
461"Програмата, която заби, е непозната за Bug Buddy и затова информацията не "
462"може да бъде изпратена към сървъра Bugzilla на проекта GNOME. Молим да "
463"запазите доклада за грешка в текстов файл и да го изпратите в системата за "
464"проследяване на грешки на това приложение."
465
466#: ../src/bug-buddy.c:1500
467#, c-format
468msgid "There was an error displaying help: %s"
469msgstr "Има грешка при показване на помощта: %s"
470
471#: ../src/bug-buddy.c:1912
472msgid ""
473"\n"
474"\n"
475"Bug Buddy is a utility that helps report debugging\n"
476"information to the GNOME Bugzilla when a program crashes."
477msgstr ""
478"\n"
479"\n"
480"Bug Buddy е инструмент, който помага за докладването на\n"
481"информация за изчистване на грешки при забиването на\n"
482"програма към сървъра Bugzilla на проекта GNOME."
483
484#: ../src/bug-buddy.c:1944
485msgid ""
486"Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
487"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
488msgstr ""
489"Неуспех при зареждането на интерфейса на Bug Buddy.\n"
490"Проверете дали Bug Buddy е инсталиран правилно."
491
492#: ../src/bug-buddy.c:1961
493msgid "Collecting information from your system…"
494msgstr "Събиране на информация от системата ви…"
495
496#: ../src/bug-buddy.c:1964
497msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
498msgstr ""
499"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ или „--"
500"package“.\n"
501
502#: ../src/bug-buddy.c:1971
503msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
504msgstr ""
505"Трябва да подадете поне един от аргументите „--pid“, „--include“ или „--"
506"minidump“.\n"
507
508#: ../src/bug-buddy.c:1976
509msgid "The --unlink-tempfile option needs an --include argument.\n"
510msgstr "Опцията „--unlink-tempfile“ изисква аргумент с „--include“.\n"
511
512#: ../src/bug-buddy.c:1983
513msgid ""
514"Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
515"you are running.  This is most likely due to a missing installation of gnome-"
516"desktop.\n"
517msgstr ""
518"Bug Buddy не успя да получи информация за версията на GNOME, която ползвате. "
519"Това най-вероятно се дължи на липсата на пакета „gnome-desktop“.\n"
520
521#: ../src/bug-buddy.c:2005
522#, c-format
523msgid ""
524"The %s application has crashed.  We are collecting information about the "
525"crash to send to the developers in order to fix the problem."
526msgstr ""
527"Програмата %s заби. Събира се информация за забиването. Тя ще бъде изпратена "
528"на разработчиците, за да им помогне при решаването на проблема."
529
530#: ../src/bug-buddy.c:2022
531msgid "Collecting information from the crash…"
532msgstr "Събиране на информация от забиването…"
533
534#: ../src/bug-buddy.c:2039
535#, c-format
536msgid ""
537"Bug Buddy encountered the following error when trying to retrieve debugging "
538"information: %s\n"
539msgstr ""
540"Bug Buddy се натъкна на следния проблем при събирането на информация за "
541"изчистване на грешки: %s\n"
542
543#: ../src/bug-buddy.c:2069
544#, c-format
545msgid ""
546"Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
547msgstr "Bug Buddy не знае как да прати предложение за програмата %s.\n"
548
549#: ../src/bug-buddy.c:2089
550#, c-format
551msgid ""
552"Thank you for helping us to improve our software.\n"
553"Please fill in your suggestions/error information for %s application.\n"
554"\n"
555"A valid email address is required. This will allow developers to contact you "
556"for more information if necessary."
557msgstr ""
558"Благодарим ви, че ни помагате да подобрим нашия софтуер.\n"
559"Молим, попълнете предложенията си/откритите грешки за програмата %s.\n"
560"\n"
561"Необходим е валиден адрес на е-поща. Това ще позволи на разработчиците да се "
562"свържат с вас, ако е необходимо."
563
564#: ../src/bug-buddy.c:2101
565msgid "Suggestion / Error description:"
566msgstr "Описание на предложение/грешка:"
567
568#: ../src/bugzilla.c:413
569#, c-format
570msgid "HTTP Response returned bad status code %d"
571msgstr "Отговорът по HTTP върна лош код за състояние %d"
572
573#: ../src/bugzilla.c:429
574#, c-format
575msgid ""
576"Unable to parse XML-RPC response\n"
577"\n"
578"%s"
579msgstr ""
580"Отговорът по XML-RPC не може да се анализира\n"
581"\n"
582"%s"
583
584#: ../src/bugzilla.c:461
585#, c-format
586msgid "Application does not track its bugs in the GNOME Bugzilla."
587msgstr ""
588"Грешките в това приложение не се проследяват чрез сървъра Bugzilla на "
589"проекта GNOME."
590
591#: ../src/bugzilla.c:467
592#, c-format
593msgid "Product or component not specified."
594msgstr "Не е указан продукт или компонент."
595
596#: ../src/bugzilla.c:562
597#, c-format
598msgid "Unable to create XML-RPC message."
599msgstr "Не може да се създаде съобщение по XML-RPC."
600
601#: ../src/gdb-buddy.c:50
602msgid "gdb has already exited"
603msgstr "gdb вече спря работа"
604
605#: ../src/gdb-buddy.c:91
606msgid "Error on read; aborting."
607msgstr "Грешка при четене. Прекъсване"
608
609#: ../src/gdb-buddy.c:259
610#, c-format
611msgid ""
612"GDB could not be found on your system. Debugging information will not be "
613"obtained."
614msgstr ""
615"GDB не е открит във вашата система. Информацията за изчистване на грешки "
616"няма да бъде получена."
617
618#: ../src/gdb-buddy.c:268
619#, c-format
620msgid ""
621"Could not find the gdb-cmd file.\n"
622"Please try reinstalling Bug Buddy."
623msgstr ""
624"Файлът gdb-cmd не може да бъде открит.\n"
625"Пробвайте да преинсталирате Bug Buddy."
626
627#: ../src/gdb-buddy.c:283
628#, c-format
629msgid ""
630"There was an error running gdb:\n"
631"\n"
632"%s"
633msgstr ""
634"Има грешка при изпълнение на gdb:\n"
635"\n"
636"%s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.