source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2188

Last change on this file since 2188 was 2188, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

glib, evince, empathy, orca: подадени в master, gnome-2-32, glib-2-26

File size: 135.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# This file is distributed under the same license as the empathy package.
5# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
8# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: empathy master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2010-09-27 12:04+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2010-09-27 12:04+0300\n"
16"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"Language: bg\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26msgstr ""
27"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
28"съобщения"
29
30#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
31msgid "Empathy"
32msgstr "Empathy"
33
34#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
35msgid "Empathy Internet Messaging"
36msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
37
38#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
39msgid "IM Client"
40msgstr "Клиент за моментни съобщения"
41
42#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
43msgid "Always open a separate chat window for new chats."
44msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
45
46#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
47msgid ""
48"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
49"chat."
50msgstr ""
51"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
52"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
53
54#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
55msgid "Chat window theme"
56msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
57
58#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
59msgid ""
60"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
61msgstr ""
62"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
63"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
64
65#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
66msgid "Compact contact list"
67msgstr "Стегнат списък с контакти"
68
69#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
70msgid "Connection managers should be used"
71msgstr "Да се използва управление на връзката"
72
73#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
74msgid "Contact list sort criterion"
75msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
76
77#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
78msgid "Default directory to select an avatar image from"
79msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
80
81#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
82msgid "Disable popup notifications when away"
83msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
84
85#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
86msgid "Disable sounds when away"
87msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
88
89#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
90msgid "Display incoming events in the status area"
91msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
92
93#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
94msgid ""
95"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
96"user immediately."
97msgstr ""
98"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
99"събитията се представят незабавно на потребителя."
100
101#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
102msgid "Empathy can publish the user's location"
103msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
104
105#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
106msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
107msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
108
109#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
110msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
111msgstr ""
112"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
113"местоположението"
114
115#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
116msgid "Empathy can use the network to guess the location"
117msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
118
119#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
120msgid "Empathy default download folder"
121msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
122
123#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
124msgid "Empathy has asked about importing accounts"
125msgstr "Empathy запита за внасянето на регистрации"
126
127#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
128msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
129msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
130
131#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
132msgid "Empathy should auto-away when idle"
133msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
134
135#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
136msgid "Empathy should auto-connect on startup"
137msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
138
139#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
140msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
141msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
142
143#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
144msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
145msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
146
147#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
148msgid "Enable WebKit Developer Tools"
149msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
150
151#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
152msgid "Enable popup notifications for new messages"
153msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
154
155#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
156msgid "Enable spell checker"
157msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
158
159#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
160msgid "Hide main window"
161msgstr "Скриване на основния прозорец"
162
163#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
164msgid "Hide the main window."
165msgstr "Скриване на основния прозорец."
166
167#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
168msgid "Nick completed character"
169msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
170
171#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
172msgid "Open new chats in separate windows"
173msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
174
175#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
176msgid "Path of the Adium theme to use"
177msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
178
179#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
180msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
181msgstr ""
182"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
183
184#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
185msgid "Play a sound for incoming messages"
186msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
187
188#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
189msgid "Play a sound for new conversations"
190msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
191
192#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
193msgid "Play a sound for outgoing messages"
194msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
195
196#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
197msgid "Play a sound when a contact logs in"
198msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
199
200#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
201msgid "Play a sound when a contact logs out"
202msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
203
204#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
205msgid "Play a sound when we log in"
206msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
207
208#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
209msgid "Play a sound when we log out"
210msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
211
212#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
213msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
214msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
215
216#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
217msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
218msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
219
220#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
221msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
222msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
223
224#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
225msgid "Show avatars"
226msgstr "Показване на аватари"
227
228#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
229msgid "Show contact list in rooms"
230msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
231
232#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
233msgid "Show hint about closing the main window"
234msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
235
236#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
237msgid "Show offline contacts"
238msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
239
240#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
241msgid "Show protocols"
242msgstr "Показване на протокола"
243
244#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
245msgid "Spell checking languages"
246msgstr "Езици с проверка на правописа"
247
248#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
249msgid "The default folder to save file transfers in."
250msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
251
252#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
253msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
254msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
255
256#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
257msgid "The position for the chat window side pane"
258msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
259
260#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
261msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
262msgstr ""
263"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
264"разговори."
265
266#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
267msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
268msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
269
270#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
271msgid "Use graphical smileys"
272msgstr "Изображения за емотикони"
273
274#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
275msgid "Use notification sounds"
276msgstr "Известяване със звуци"
277
278#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
279msgid "Use theme for chat rooms"
280msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
281
282#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
283msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
284msgstr ""
285"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
286
287#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
288msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
289msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
290
291#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
292msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
293msgstr ""
294"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
295"местоположението."
296
297#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
298msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
299msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
300
301#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
302msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
303msgstr ""
304"Дали програмата Empathy вече е запитвала за внасянето на регистрациите от "
305"другите програми."
306
307#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
308msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
309msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
310
311#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
312msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
313msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
314
315#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
316msgid ""
317"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
318msgstr ""
319"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
320"бездействие на потребителя."
321
322#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
323msgid ""
324"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
325msgstr ""
326"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
327"личните данни."
328
329#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
330msgid ""
331"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
332msgstr ""
333"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
334"разговори."
335
336#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
337msgid ""
338"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
339msgstr ""
340"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
341"включат."
342
343#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
344msgid ""
345"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
346"reconnect."
347msgstr ""
348"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
349"прекъсване и възстановяване."
350
351#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
352msgid ""
353"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
354msgstr ""
355"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
356"езици."
357
358#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
359msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
360msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
361
362#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
363msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
364msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
365
366#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
367msgid ""
368"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
369msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
370
371#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
372msgid "Whether to play a sound to notify of events."
373msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
374
375#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
376msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
377msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
378
379#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
380msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
381msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
382
383#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
384msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
385msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
386
387#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
388msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
389msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
390
391#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
392msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
393msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
394
395#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
396msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
397msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
398
399#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
400msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
401msgstr ""
402"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
403"прозорци."
404
405#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
406msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
407msgstr ""
408"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
409
410#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
411msgid ""
412"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
413"the chat is already opened, but not focused."
414msgstr ""
415"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
416"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
417
418#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
419msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
420msgstr ""
421"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
422
423#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
424msgid ""
425"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
426msgstr ""
427"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
428"разговори."
429
430#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
431msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
432msgstr ""
433"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
434
435#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
436msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
437msgstr ""
438"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
439
440#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
441msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
442msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
443
444#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
445msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
446msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
447
448#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
449msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
450msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
451
452#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
453msgid ""
454"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
455"'x' button in the title bar."
456msgstr ""
457"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
458"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
459
460#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
461msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
462msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
463
464#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
465msgid ""
466"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
467"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
468"the contact list by state."
469msgstr ""
470"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
471"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
472"подреждане по състояние."
473
474#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
475msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
476msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
477
478#. Tweak the dialog
479#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
480#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2157
481msgid "Messaging and VoIP Accounts"
482msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
483
484#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:851
485msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
486msgstr "Извадките от получения и изпратения файл не съвпадат"
487
488#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
489msgid "File transfer not supported by remote contact"
490msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
491
492#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
493msgid "The selected file is not a regular file"
494msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
495
496#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
497msgid "The selected file is empty"
498msgstr "Избраният файл е празен"
499
500#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:283
501msgid "Socket type not supported"
502msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
503
504#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
505msgid "No reason was specified"
506msgstr "Не е указана причина"
507
508#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
509msgid "The change in state was requested"
510msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
511
512#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
513msgid "You canceled the file transfer"
514msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
515
516#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
517msgid "The other participant canceled the file transfer"
518msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
519
520#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
521msgid "Error while trying to transfer the file"
522msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
523
524#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
525msgid "The other participant is unable to transfer the file"
526msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
527
528#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:420 ../libempathy/empathy-utils.c:324
529msgid "Unknown reason"
530msgstr "Неизвестна причина"
531
532#: ../libempathy/empathy-utils.c:246
533msgid "Available"
534msgstr "На линия"
535
536#: ../libempathy/empathy-utils.c:248
537msgid "Busy"
538msgstr "Зает"
539
540#: ../libempathy/empathy-utils.c:251
541msgid "Away"
542msgstr "Отсъстващ"
543
544#: ../libempathy/empathy-utils.c:253
545msgid "Invisible"
546msgstr "Невидим"
547
548#: ../libempathy/empathy-utils.c:255
549msgid "Offline"
550msgstr "Извън мрежата"
551
552#: ../libempathy/empathy-utils.c:257 ../src/empathy-call-window.c:1893
553#: ../src/empathy-call-window.c:1894 ../src/empathy-call-window.c:1895
554#: ../src/empathy-call-window.c:1896 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
555msgid "Unknown"
556msgstr "Неизвестно"
557
558#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
559msgid "No reason specified"
560msgstr "Не е указана причина"
561
562#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:354
563msgid "Status is set to offline"
564msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
565
566#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:334
567msgid "Network error"
568msgstr "Мрежова грешка"
569
570#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:336
571msgid "Authentication failed"
572msgstr "Неуспешно идентифициране"
573
574#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:338
575msgid "Encryption error"
576msgstr "Грешка в шифрирането"
577
578#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
579msgid "Name in use"
580msgstr "Името е заето"
581
582#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
583msgid "Certificate not provided"
584msgstr "Не е предоставен сертификат"
585
586#: ../libempathy/empathy-utils.c:310 ../libempathy/empathy-utils.c:342
587msgid "Certificate untrusted"
588msgstr "Сертификатът не е доверен"
589
590#: ../libempathy/empathy-utils.c:312 ../libempathy/empathy-utils.c:344
591msgid "Certificate expired"
592msgstr "Сертификатът е изтекъл"
593
594#: ../libempathy/empathy-utils.c:314 ../libempathy/empathy-utils.c:346
595msgid "Certificate not activated"
596msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
597
598#: ../libempathy/empathy-utils.c:316 ../libempathy/empathy-utils.c:348
599msgid "Certificate hostname mismatch"
600msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
601
602#: ../libempathy/empathy-utils.c:318 ../libempathy/empathy-utils.c:350
603msgid "Certificate fingerprint mismatch"
604msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
605
606#: ../libempathy/empathy-utils.c:320 ../libempathy/empathy-utils.c:352
607msgid "Certificate self-signed"
608msgstr "Сертификатът е самоподписан"
609
610#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
611msgid "Certificate error"
612msgstr "Грешка в сертификата"
613
614#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
615msgid "Encryption is not available"
616msgstr "Не е налично шифриране"
617
618#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
619msgid "Certificate is invalid"
620msgstr "Сертификатът е неправилен"
621
622#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
623msgid "Connection has been refused"
624msgstr "Връзката е отказана"
625
626#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
627msgid "Connection can't be established"
628msgstr "Не може да се установи връзка"
629
630#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
631msgid "Connection has been lost"
632msgstr "Връзката прекъсна"
633
634#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
635msgid "This resource is already connected to the server"
636msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
637
638#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
639msgid ""
640"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
641msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
642
643#: ../libempathy/empathy-utils.c:371
644msgid "The account already exists on the server"
645msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
646
647#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
648msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
649msgstr ""
650"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
651
652#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
653msgid "Certificate has been revoked"
654msgstr "Сертификатът е анулиран"
655
656#: ../libempathy/empathy-utils.c:377
657msgid ""
658"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
659msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
660
661#: ../libempathy/empathy-utils.c:380
662msgid ""
663"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
664"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
665msgstr ""
666"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
667"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
668
669#: ../libempathy/empathy-utils.c:544
670#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
671msgid "People Nearby"
672msgstr "Хора наблизо"
673
674#: ../libempathy/empathy-utils.c:549
675msgid "Yahoo! Japan"
676msgstr "Yahoo! от Япония"
677
678# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
679# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
680# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
681#: ../libempathy/empathy-utils.c:550
682msgid "Facebook Chat"
683msgstr "Разговор във Фейсбук"
684
685#: ../libempathy/empathy-time.c:137
686#, c-format
687msgid "%d second ago"
688msgid_plural "%d seconds ago"
689msgstr[0] "преди %d секунда"
690msgstr[1] "преди %d секунди"
691
692#: ../libempathy/empathy-time.c:142
693#, c-format
694msgid "%d minute ago"
695msgid_plural "%d minutes ago"
696msgstr[0] "преди %d минута"
697msgstr[1] "преди %d минути"
698
699#: ../libempathy/empathy-time.c:147
700#, c-format
701msgid "%d hour ago"
702msgid_plural "%d hours ago"
703msgstr[0] "преди %d час"
704msgstr[1] "преди %d часа"
705
706#: ../libempathy/empathy-time.c:152
707#, c-format
708msgid "%d day ago"
709msgid_plural "%d days ago"
710msgstr[0] "преди %d ден"
711msgstr[1] "преди %d дни"
712
713#: ../libempathy/empathy-time.c:157
714#, c-format
715msgid "%d week ago"
716msgid_plural "%d weeks ago"
717msgstr[0] "преди %d седмица"
718msgstr[1] "преди %d седмици"
719
720#: ../libempathy/empathy-time.c:162
721#, c-format
722msgid "%d month ago"
723msgid_plural "%d months ago"
724msgstr[0] "преди %d месец"
725msgstr[1] "преди %d месеца"
726
727#: ../libempathy/empathy-time.c:167
728msgid "in the future"
729msgstr "в бъдеще"
730
731#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:463
732msgid "All"
733msgstr "Всички"
734
735#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:514
736#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
737#: ../src/empathy-import-widget.c:312
738msgid "Account"
739msgstr "Регистрация"
740
741#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:515
742msgid "Password"
743msgstr "Парола"
744
745#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:516
746#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
747msgid "Server"
748msgstr "Сървър"
749
750#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:517
751#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
752msgid "Port"
753msgstr "Порт"
754
755#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:589
756#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:646
757#, c-format
758msgid "%s:"
759msgstr "%s:"
760
761#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
762msgid "Username:"
763msgstr "Потребителско име:"
764
765#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1521
766msgid "A_pply"
767msgstr "_Прилагане"
768
769#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1551
770msgid "L_og in"
771msgstr "_Включване в мрежата"
772
773#. Account and Identifier
774#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1617
775#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
776#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1401
777#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
778#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
779#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
780msgid "Account:"
781msgstr "Регистрация:"
782
783#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1628
784msgid "_Enabled"
785msgstr "_Включена"
786
787#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1693
788msgid "This account already exists on the server"
789msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
790
791#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1696
792msgid "Create a new account on the server"
793msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
794
795#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1789
796msgid "Ca_ncel"
797msgstr "_Отказ"
798
799#. To translators: The first parameter is the login id and the
800#. * second one is the network. The resulting string will be something
801#. * like: "MyUserName on freenode".
802#. * You should reverse the order of these arguments if the
803#. * server should come before the login id in your locale.
804#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2077
805#, c-format
806msgid "%1$s on %2$s"
807msgstr "%1$s на %2$s"
808
809#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
810#. * string will be something like: "Jabber Account"
811#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2103
812#, c-format
813msgid "%s Account"
814msgstr "Регистрация в %s"
815
816#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2107
817msgid "New account"
818msgstr "Нова регистрация"
819
820#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
821msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
822msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
823
824#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
825#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
826#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
827#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
828#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
829#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
830#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
831#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
832#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
833msgid "Advanced"
834msgstr "Допълнителни"
835
836#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
837#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
838#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
839#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
840#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
841#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
843msgid "Pass_word:"
844msgstr "П_арола:"
845
846#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
847msgid "Screen _Name:"
848msgstr "_Псевдоним:"
849
850#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
851msgid "What is your AIM password?"
852msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
853
854#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
855msgid "What is your AIM screen name?"
856msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
857
858#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
859#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
860#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
862#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
863#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
864msgid "_Port:"
865msgstr "_Порт:"
866
867#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
868#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
869#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
870#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
871#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
872#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
873#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
874msgid "_Server:"
875msgstr "_Сървър:"
876
877#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
878#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
879msgid "<b>Example:</b> username"
880msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
881
882#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
883#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
884#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
885msgid "Login I_D:"
886msgstr "_Идентификатор:"
887
888#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
889msgid "What is your GroupWise User ID?"
890msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
891
892#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
893msgid "What is your GroupWise password?"
894msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
895
896#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
897msgid "<b>Example:</b> 123456789"
898msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
899
900#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
901#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
902msgid "Ch_aracter set:"
903msgstr "_Кодиране:"
904
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
906msgid "ICQ _UIN:"
907msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
908
909#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
910msgid "What is your ICQ UIN?"
911msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
912
913#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
914msgid "What is your ICQ password?"
915msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
916
917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
918#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
919msgid "Auto"
920msgstr "Автоматично"
921
922#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
923msgid "UDP"
924msgstr "UDP"
925
926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
927msgid "TCP"
928msgstr "TCP"
929
930#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
931msgid "TLS"
932msgstr "TLS"
933
934#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
935#. * best to keep the English version.
936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
937msgid "Register"
938msgstr "Заявка за регистриране"
939
940#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
941#. * best to keep the English version.
942#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
943msgid "Options"
944msgstr "Настройки"
945
946#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
947msgid "None"
948msgstr "Без"
949
950#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
951msgid "Character set:"
952msgstr "Кодиране:"
953
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
955msgid "Network"
956msgstr "Мрежа"
957
958#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
959msgid "Network:"
960msgstr "Мрежа:"
961
962#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
963msgid "Nickname:"
964msgstr "Псевдоним:"
965
966#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
967msgid "Password:"
968msgstr "Парола:"
969
970#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
971msgid "Quit message:"
972msgstr "Съобщение при напускане:"
973
974#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
975msgid "Real name:"
976msgstr "Истинско име:"
977
978#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
979msgid "Servers"
980msgstr "Сървъри"
981
982#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
983msgid "What is your IRC nickname?"
984msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
985
986#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
987msgid "Which IRC network?"
988msgstr "Коя мрежа за IRC?"
989
990#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
991msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
992msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
993
994#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
995msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
996msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
997
998#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
999msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1000msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1001
1002#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1003msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1004msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1005
1006#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1007msgid "Override server settings"
1008msgstr "Използване на собствените настройки"
1009
1010#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1011msgid "Priori_ty:"
1012msgstr "Пр_иоритет:"
1013
1014#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1015msgid "Reso_urce:"
1016msgstr "_Ресурс:"
1017
1018#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1019#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1020msgid ""
1021"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1022"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1023"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1024"Facebook username if you don't have one."
1025msgstr ""
1026"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1027"Facebook.\n"
1028"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1029"<b>Ivancho</b>.\n"
1030"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1031"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1032
1033#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1034msgid "Use old SS_L"
1035msgstr "Използване на _стар SSL"
1036
1037#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1038msgid "What is your Facebook password?"
1039msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1040
1041#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1042msgid "What is your Facebook username?"
1043msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1044
1045#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1046msgid "What is your Google ID?"
1047msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1048
1049#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1050msgid "What is your Google password?"
1051msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1052
1053#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1054msgid "What is your Jabber ID?"
1055msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1056
1057#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1058msgid "What is your Jabber password?"
1059msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1060
1061#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1062msgid "What is your desired Jabber ID?"
1063msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1064
1065#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1066msgid "What is your desired Jabber password?"
1067msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1068
1069#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1070msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1071msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1072
1073#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
1074msgid "What is your Windows Live ID?"
1075msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1076
1077#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
1078msgid "What is your Windows Live password?"
1079msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1080
1081#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1082msgid "E-_mail address:"
1083msgstr "Адрес на _е-поща:"
1084
1085#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1086msgid "Nic_kname:"
1087msgstr "Псевдо_ним:"
1088
1089#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1090msgid "_First Name:"
1091msgstr "_Лично име:"
1092
1093#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1094msgid "_Jabber ID:"
1095msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1096
1097#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1098msgid "_Last Name:"
1099msgstr "_Фамилно име:"
1100
1101#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1102msgid "_Published Name:"
1103msgstr "Име за п_убликуване:"
1104
1105#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1106msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1107msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1108
1109#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1110msgid "Authentication username:"
1111msgstr "Потребителско име:"
1112
1113#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1114msgid "Discover Binding"
1115msgstr "Откриване на свързването"
1116
1117#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1118msgid "Discover the STUN server automatically"
1119msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1120
1121#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1122msgid "Interval (seconds)"
1123msgstr "Интервал [сек.]"
1124
1125#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1126msgid "Keep-Alive Options"
1127msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1128
1129#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1130msgid "Loose Routing"
1131msgstr "Свободна маршрутизация"
1132
1133#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1134msgid "Mechanism:"
1135msgstr "Механизъм:"
1136
1137#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1138msgid "Miscellaneous Options"
1139msgstr "Допълнителни настройки"
1140
1141#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1142msgid "NAT Traversal Options"
1143msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1144
1145#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1146msgid "Port:"
1147msgstr "Порт:"
1148
1149#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1150msgid "Proxy Options"
1151msgstr "Сървър-посредник"
1152
1153#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1154msgid "STUN Server:"
1155msgstr "Сървър за STUN:"
1156
1157#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1158msgid "Server:"
1159msgstr "Сървър:"
1160
1161#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1162msgid "Transport:"
1163msgstr "Транспорт:"
1164
1165#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1166msgid "What is your SIP account password?"
1167msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1168
1169#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1170msgid "What is your SIP login ID?"
1171msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1172
1173#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1174msgid "_Username:"
1175msgstr "Потребителско _име:"
1176
1177#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1178msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1179msgstr ""
1180"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1181"разговори"
1182
1183#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1184msgid "What is your Yahoo! ID?"
1185msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1186
1187#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1188msgid "What is your Yahoo! password?"
1189msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1190
1191#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1192msgid "Yahoo! I_D:"
1193msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1194
1195#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1196msgid "_Room List locale:"
1197msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1198
1199#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:443
1200#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:519
1201msgid "Couldn't convert image"
1202msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1203
1204#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:444
1205msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1206msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1207
1208#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:935
1209msgid "Select Your Avatar Image"
1210msgstr "Избор на изображение за аватар"
1211
1212#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
1213msgid "No Image"
1214msgstr "Без изображение"
1215
1216#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1000
1217msgid "Images"
1218msgstr "Изображения"
1219
1220#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1004
1221msgid "All Files"
1222msgstr "Всички файлове"
1223
1224#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:323
1225msgid "Click to enlarge"
1226msgstr "Натиснете за увеличаване"
1227
1228#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:642
1229msgid "Failed to open private chat"
1230msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1231
1232#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:682
1233msgid "Topic not supported on this conversation"
1234msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1235
1236#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:688
1237msgid "You are not allowed to change the topic"
1238msgstr "Нямате право да смените темата"
1239
1240#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:822
1241msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1242msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1243
1244#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:825
1245msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1246msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1247
1248#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:828
1249msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1250msgstr ""
1251"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1252
1253#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:831
1254msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1255msgstr ""
1256"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1257
1258#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
1259msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1260msgstr ""
1261"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1262
1263#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:839
1264msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1265msgstr ""
1266"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1267
1268#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:843
1269msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1270msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1271
1272#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
1273msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1274msgstr ""
1275"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1276
1277#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
1278msgid ""
1279"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1280"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1281"join a new chat room\""
1282msgstr ""
1283"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1284"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1285"нова стая за разговор“"
1286
1287#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
1288msgid ""
1289"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1290"show its usage."
1291msgstr ""
1292"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1293"<команда>, се показва нейната употреба."
1294
1295#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
1296#, c-format
1297msgid "Usage: %s"
1298msgstr "Употреба: %s"
1299
1300#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:893
1301msgid "Unknown command"
1302msgstr "Неизвестна команда"
1303
1304#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1014
1305msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1306msgstr ""
1307"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1308
1309#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
1310msgid "offline"
1311msgstr "изключен"
1312
1313#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
1314msgid "invalid contact"
1315msgstr "грешен контакт"
1316
1317#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
1318msgid "permission denied"
1319msgstr "липсват права"
1320
1321#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
1322msgid "too long message"
1323msgstr "прекалено дълго съобщение"
1324
1325#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1164
1326msgid "not implemented"
1327msgstr "не е реализирано"
1328
1329#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
1330msgid "unknown"
1331msgstr "неизвестна грешка"
1332
1333#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1172
1334#, c-format
1335msgid "Error sending message '%s': %s"
1336msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1337
1338#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282 ../src/empathy-chat-window.c:691
1339msgid "Topic:"
1340msgstr "Тема:"
1341
1342#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
1343#, c-format
1344msgid "Topic set to: %s"
1345msgstr "Темата вече е: „%s“"
1346
1347#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1296
1348msgid "No topic defined"
1349msgstr "Не е зададена тема"
1350
1351#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1775
1352msgid "(No Suggestions)"
1353msgstr "(няма предложения)"
1354
1355#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
1356msgid "Insert Smiley"
1357msgstr "Вмъкване на емотикон"
1358
1359#. send button
1360#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1847
1361#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1801
1362msgid "_Send"
1363msgstr "_Изпращане"
1364
1365#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1881
1366msgid "_Spelling Suggestions"
1367msgstr "_Предложения за правопис"
1368
1369#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1958
1370msgid "Failed to retrieve recent logs"
1371msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1372
1373#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2064
1374#, c-format
1375msgid "%s has disconnected"
1376msgstr "%s прекъсна връзката"
1377
1378#. translators: reverse the order of these arguments
1379#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1380#.
1381#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
1382#, c-format
1383msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1384msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1385
1386#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
1387#, c-format
1388msgid "%s was kicked"
1389msgstr "%s бе изритан"
1390
1391#. translators: reverse the order of these arguments
1392#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1393#.
1394#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
1395#, c-format
1396msgid "%1$s was banned by %2$s"
1397msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1398
1399#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2085
1400#, c-format
1401msgid "%s was banned"
1402msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1403
1404#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2089
1405#, c-format
1406msgid "%s has left the room"
1407msgstr "%s излезе от стаята"
1408
1409#. Note to translators: this string is appended to
1410#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1411#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1412#. * please let us know. :-)
1413#.
1414#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2098
1415#, c-format
1416msgid " (%s)"
1417msgstr " (%s)"
1418
1419#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2123
1420#, c-format
1421msgid "%s has joined the room"
1422msgstr "%s влезе в стаята"
1423
1424#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2148
1425#, c-format
1426msgid "%s is now known as %s"
1427msgstr "%s в момента е познат като %s"
1428
1429#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287 ../src/empathy-call-window.c:1932
1430msgid "Disconnected"
1431msgstr "Изключен"
1432
1433#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2934
1434msgid "Wrong password; please try again:"
1435msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1436
1437#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2935
1438msgid "Retry"
1439msgstr "Нов опит"
1440
1441#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2940
1442msgid "This room is protected by a password:"
1443msgstr "Стаята изисква парола:"
1444
1445#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2941
1446msgid "Join"
1447msgstr "Присъединяване"
1448
1449#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3081
1450msgid "Connected"
1451msgstr "Свързан"
1452
1453#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3134
1454#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:653
1455msgid "Conversation"
1456msgstr "Разговор"
1457
1458#. Copy Link Address menu item
1459#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
1460#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:791
1461msgid "_Copy Link Address"
1462msgstr "_Копиране на адреса"
1463
1464#. Open Link menu item
1465#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:331
1466#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:798
1467msgid "_Open Link"
1468msgstr "_Отваряне на адреса"
1469
1470#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1471#. * chat windows (strftime format string)
1472#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:424
1473msgid "%A %B %d %Y"
1474msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1475
1476#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:243
1477#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:248
1478msgid "Edit Contact Information"
1479msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1480
1481#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:295
1482msgid "Personal Information"
1483msgstr "Лични данни"
1484
1485#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:401
1486#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:112
1487msgid "New Contact"
1488msgstr "Нов контакт"
1489
1490#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1491msgid "Decide _Later"
1492msgstr "Отлагане на _решението"
1493
1494#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1495msgid "Subscription Request"
1496msgstr "Искане за записване"
1497
1498#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1499msgid "Ungrouped"
1500msgstr "Без група"
1501
1502#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1503msgid "Favorite People"
1504msgstr "Любими хора"
1505
1506#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
1507#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2232
1508#, c-format
1509msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1510msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1511
1512#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
1513#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2235
1514msgid "Removing group"
1515msgstr "Изтриване на група"
1516
1517#. Remove
1518#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
1519#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
1520#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2289
1521#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2387
1522#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1523msgid "_Remove"
1524msgstr "_Изтриване"
1525
1526#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
1527#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2320
1528#, c-format
1529msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1530msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1531
1532#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
1533#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2322
1534msgid "Removing contact"
1535msgstr "Изтриване на контакт"
1536
1537#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:203
1538#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1539msgid "_Add Contact…"
1540msgstr "_Добавяне на контакт…"
1541
1542#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
1543#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:514
1544#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1545msgid "_Chat"
1546msgstr "_Разговор"
1547
1548#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
1549#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:557
1550msgctxt "menu item"
1551msgid "_Audio Call"
1552msgstr "_Аудио разговор"
1553
1554#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
1555#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:599
1556msgctxt "menu item"
1557msgid "_Video Call"
1558msgstr "_Видео разговор"
1559
1560#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
1561#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:642
1562#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1563msgid "_Previous Conversations"
1564msgstr "_Предишни разговори"
1565
1566#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
1567#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:683
1568msgid "Send File"
1569msgstr "Изпращане на файл"
1570
1571#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
1572#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
1573msgid "Share My Desktop"
1574msgstr "Споделяне на работното място"
1575
1576#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
1577#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1539
1578#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:759
1579#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
1580msgid "Favorite"
1581msgstr "Любимо"
1582
1583#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
1584#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:786
1585msgid "Infor_mation"
1586msgstr "_Данни за контакта"
1587
1588#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:490
1589msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1590msgid "_Edit"
1591msgstr "_Редактиране"
1592
1593#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
1594#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
1595#: ../src/empathy-chat-window.c:903
1596msgid "Inviting you to this room"
1597msgstr "Получена е покана за тази стая"
1598
1599#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
1600#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
1601msgid "_Invite to Chat Room"
1602msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1603
1604#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1605msgid "Select a contact"
1606msgstr "Избор на контакт"
1607
1608#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:217
1609#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:148
1610msgid "Full name:"
1611msgstr "Пълно име:"
1612
1613#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:218
1614#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:149
1615msgid "Phone number:"
1616msgstr "Телефонен номер:"
1617
1618#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:219
1619#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:150
1620msgid "E-mail address:"
1621msgstr "Адрес на е-поща:"
1622
1623#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:220
1624#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:151
1625msgid "Website:"
1626msgstr "Уебсайт:"
1627
1628#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:221
1629#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:152
1630msgid "Birthday:"
1631msgstr "Рожден ден:"
1632
1633#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:578
1634#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:454
1635msgid "Country ISO Code:"
1636msgstr "Код на държавата по ISO:"
1637
1638#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:580
1639#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:456
1640msgid "Country:"
1641msgstr "Държава:"
1642
1643#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:582
1644#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:458
1645msgid "State:"
1646msgstr "Щат:"
1647
1648#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:584
1649#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:460
1650msgid "City:"
1651msgstr "Град:"
1652
1653#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:586
1654#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:462
1655msgid "Area:"
1656msgstr "Област:"
1657
1658#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:588
1659#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:464
1660msgid "Postal Code:"
1661msgstr "Пощенски код:"
1662
1663#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:590
1664#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:466
1665msgid "Street:"
1666msgstr "Улица:"
1667
1668#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:592
1669#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:468
1670msgid "Building:"
1671msgstr "Сграда:"
1672
1673#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:594
1674#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:470
1675msgid "Floor:"
1676msgstr "Етаж:"
1677
1678#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:596
1679#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:472
1680msgid "Room:"
1681msgstr "Стая:"
1682
1683#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:598
1684#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:474
1685msgid "Text:"
1686msgstr "Текст:"
1687
1688#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:600
1689#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:476
1690msgid "Description:"
1691msgstr "Описание:"
1692
1693#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:602
1694#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:478
1695msgid "URI:"
1696msgstr "Адрес в Интернет:"
1697
1698#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:604
1699#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:480
1700msgid "Accuracy Level:"
1701msgstr "Ниво на точност:"
1702
1703#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1704#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:482
1705msgid "Error:"
1706msgstr "Грешка:"
1707
1708#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:608
1709#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:484
1710msgid "Vertical Error (meters):"
1711msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1712
1713#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:610
1714#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:486
1715msgid "Horizontal Error (meters):"
1716msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1717
1718#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:612
1719#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1720msgid "Speed:"
1721msgstr "Скорост:"
1722
1723# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1724# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1725# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1726# Пеленг става
1727#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:614
1728#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1729msgid "Bearing:"
1730msgstr "Пеленг:"
1731
1732#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:616
1733#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1734msgid "Climb Speed:"
1735msgstr "Скорост на изкачване:"
1736
1737#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:618
1738#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1739msgid "Last Updated on:"
1740msgstr "Последно обновяване на:"
1741
1742#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:620
1743#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1744msgid "Longitude:"
1745msgstr "Дължина:"
1746
1747#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:622
1748#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1749msgid "Latitude:"
1750msgstr "Широчина:"
1751
1752#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:624
1753#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1754msgid "Altitude:"
1755msgstr "Височина:"
1756
1757#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:687
1758#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:704
1759#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:582
1760#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:599
1761#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1762msgid "Location"
1763msgstr "Местоположение"
1764
1765#. translators: format is "Location, $date"
1766#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:706
1767#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:601
1768#, c-format
1769msgid "%s, %s"
1770msgstr "%s, %s"
1771
1772#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
1773#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1774msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1775msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1776
1777#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:841
1778#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:841
1779msgid "Save Avatar"
1780msgstr "Запазване на аватар"
1781
1782#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
1783#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:899
1784msgid "Unable to save avatar"
1785msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1786
1787#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1788msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1789msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
1790
1791#. Alias
1792#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1793#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1227
1794msgid "Alias:"
1795msgstr "Псевдоним:"
1796
1797#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1798msgid "Client Information"
1799msgstr "Данни за клиента"
1800
1801#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1802msgid "Client:"
1803msgstr "Клиент:"
1804
1805#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1806#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1807msgid "Contact Details"
1808msgstr "Подробни данни за контакта"
1809
1810#. Identifier to connect to Instant Messaging network
1811#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1812#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1813#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1431
1814msgid "Identifier:"
1815msgstr "Идентификатор:"
1816
1817#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1818#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1819msgid "Information requested…"
1820msgstr "Пратена е заявка за информация…"
1821
1822#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1823msgid "OS:"
1824msgstr "ОС:"
1825
1826#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1827msgid "Version:"
1828msgstr "Версия:"
1829
1830#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1831msgid "Groups"
1832msgstr "Групи"
1833
1834#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1835msgid ""
1836"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1837"select more than one group or no groups."
1838msgstr ""
1839"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
1840"повече групи."
1841
1842#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1843msgid "_Add Group"
1844msgstr "_Добавяне на група"
1845
1846#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
1847#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
1848msgid "Select"
1849msgstr "Избор"
1850
1851#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
1852#: ../src/empathy-main-window.c:1247
1853msgid "Group"
1854msgstr "Група"
1855
1856#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1857#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:282
1858msgid "Linked Contacts"
1859msgstr "Свързани контакти"
1860
1861#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
1862msgid "Select contacts to link"
1863msgstr "Изберете контакти за свързване"
1864
1865#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
1866msgid "New contact preview"
1867msgstr "Преглед на нов контакт"
1868
1869#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
1870msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1871msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
1872
1873#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1874#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1875#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1876#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:132
1877#, c-format
1878msgid "%s (%s)"
1879msgstr "%s (%s)"
1880
1881#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
1882msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1883msgid "_Edit"
1884msgstr "_Промяна"
1885
1886#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1887#. * to form a meta-contact".
1888#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
1889msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1890msgid "_Link Contacts…"
1891msgstr "_Свързване на контакти…"
1892
1893#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1569
1894#, c-format
1895msgid "Meta-contact containing %u contact"
1896msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
1897msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
1898msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
1899
1900#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1901msgid "<b>Location</b> at (date)"
1902msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
1903
1904#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
1905msgid "New Network"
1906msgstr "Нова мрежа"
1907
1908#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
1909msgid "Choose an IRC network"
1910msgstr "Избор на мрежа за IRC"
1911
1912#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1913msgid "new server"
1914msgstr "нов сървър"
1915
1916#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1917msgid "SSL"
1918msgstr "SSL"
1919
1920#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
1921#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
1922#. * is a verb.
1923#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:116
1924msgid "Link Contacts"
1925msgstr "Свързване на контакти"
1926
1927#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
1928msgctxt "Unlink individual (button)"
1929msgid "_Unlink…"
1930msgstr "_Разделяне…"
1931
1932#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
1933msgid ""
1934"Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
1935msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
1936
1937#. Add button
1938#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
1939#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
1940#. * meta-contact".
1941#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:137
1942msgid "_Link"
1943msgstr "_Свързване"
1944
1945#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
1946#, c-format
1947msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
1948msgstr "Да се раздели ли събирателният контакт „%s“?"
1949
1950#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
1951msgid ""
1952"Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
1953"split the meta-contact into the contacts it contains."
1954msgstr ""
1955"Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието "
1956"ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
1957
1958#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:191
1959msgctxt "Unlink individual (button)"
1960msgid "_Unlink"
1961msgstr "_Разделяне"
1962
1963#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:663
1964msgid "Date"
1965msgstr "Дата"
1966
1967#. Tab Label
1968#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1969msgid "Conversations"
1970msgstr "Разговори"
1971
1972#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1973#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1974msgid "Find Next"
1975msgstr "Търсене напред"
1976
1977#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1978#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1979msgid "Find Previous"
1980msgstr "Търсене назад"
1981
1982#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1983msgid "Previous Conversations"
1984msgstr "Предишни разговори"
1985
1986#. Tab Label
1987#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1988msgid "Search"
1989msgstr "Търсене"
1990
1991#. Searching *for* something
1992#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1993msgid "_For:"
1994msgstr "_За:"
1995
1996#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
1997msgid "Contact ID:"
1998msgstr "Идентификатор:"
1999
2000#. add chat button
2001#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:145
2002msgid "C_hat"
2003msgstr "_Разговор"
2004
2005#. Tweak the dialog
2006#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:155
2007msgid "New Conversation"
2008msgstr "Нов разговор"
2009
2010#. add video toggle
2011#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:205
2012msgid "Send _Video"
2013msgstr "Изпращане на _видео"
2014
2015#. add chat button
2016#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:213
2017msgid "C_all"
2018msgstr "_Разговор"
2019
2020#. Tweak the dialog
2021#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2022msgid "New Call"
2023msgstr "Нов разговор"
2024
2025#. COL_STATUS_TEXT
2026#. COL_STATE_ICON_NAME
2027#. COL_STATE
2028#. COL_DISPLAY_MARKUP
2029#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2030#. COL_TYPE
2031#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:168
2032#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:204
2033msgid "Custom Message…"
2034msgstr "Друго съобщение…"
2035
2036#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:221
2037#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2038msgid "Edit Custom Messages…"
2039msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2040
2041#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:346
2042msgid "Click to remove this status as a favorite"
2043msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2044
2045#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:355
2046msgid "Click to make this status a favorite"
2047msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2048
2049#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:389
2050msgid "Set status"
2051msgstr "Задаване на състояние"
2052
2053#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:939
2054msgid "Set your presence and current status"
2055msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2056
2057#. Custom messages
2058#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
2059msgid "Custom messages…"
2060msgstr "Други съобщения…"
2061
2062#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2063msgid "Find:"
2064msgstr "Търсене:"
2065
2066#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2067msgid "Match case"
2068msgstr "Зачитане на главни/малки"
2069
2070#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2071msgid "Phrase not found"
2072msgstr "Фразата не е открита"
2073
2074#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:50
2075msgid "Received an instant message"
2076msgstr "Получено е бързо съобщение"
2077
2078#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:52
2079msgid "Sent an instant message"
2080msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2081
2082#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:54
2083msgid "Incoming chat request"
2084msgstr "Входяща заявка за разговор"
2085
2086#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:56
2087msgid "Contact connected"
2088msgstr "Контактът е в мрежата"
2089
2090#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:58
2091msgid "Contact disconnected"
2092msgstr "Контактът не е в мрежата"
2093
2094#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:60
2095msgid "Connected to server"
2096msgstr "Има връзка със сървър"
2097
2098#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:62
2099msgid "Disconnected from server"
2100msgstr "Няма връзка със сървър"
2101
2102#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:64
2103msgid "Incoming voice call"
2104msgstr "Входящ аудио разговор"
2105
2106#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:66
2107msgid "Outgoing voice call"
2108msgstr "Изходящ аудио разговор"
2109
2110#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:68
2111msgid "Voice call ended"
2112msgstr "Аудио разговорът завърши"
2113
2114#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2115msgid "Enter Custom Message"
2116msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
2117
2118#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2119msgid "Edit Custom Messages"
2120msgstr "Редактиране на други съобщения"
2121
2122#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2123msgid "Add _New Preset"
2124msgstr "_Добавяне на нова тема"
2125
2126#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2127msgid "Saved Presets"
2128msgstr "Запазени теми"
2129
2130#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2131msgid "Classic"
2132msgstr "Класическа"
2133
2134#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2135msgid "Simple"
2136msgstr "Опростена"
2137
2138#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2139msgid "Clean"
2140msgstr "Изчистена"
2141
2142#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2143msgid "Blue"
2144msgstr "Синя"
2145
2146#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2147msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
2148msgstr "Идентичността на сървъра за разговори не може да бъде проверена.\n"
2149
2150#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
2151msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
2152msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител"
2153
2154#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
2155msgid "The certificate has expired"
2156msgstr "Сертификатът е изтекъл"
2157
2158#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
2159msgid "The certificate hasn't yet been activated"
2160msgstr "Сертификатът още не е в сила"
2161
2162#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
2163msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
2164msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада"
2165
2166#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
2167msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
2168msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра"
2169
2170#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
2171msgid "The certificate is self-signed"
2172msgstr "Сертификатът е самоподписан"
2173
2174#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
2175msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
2176msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител"
2177
2178#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
2179msgid "The certificate is cryptographically weak"
2180msgstr "Сертификатът използва слаба криптография"
2181
2182#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
2183msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
2184msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията"
2185
2186#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
2187msgid "The certificate is malformed"
2188msgstr "Сертификатът е повреден"
2189
2190#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
2191#, c-format
2192msgid "Expected hostname: %s"
2193msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2194
2195#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
2196#, c-format
2197msgid "Certificate hostname: %s"
2198msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2199
2200#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
2201msgid "Continue"
2202msgstr "Продължаване"
2203
2204#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
2205msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2206msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2207
2208#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
2209msgid "Remember this choice for future connections"
2210msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2211
2212#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
2213msgid "Certificate Details"
2214msgstr "Информация за сертификата"
2215
2216#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1698
2217msgid "Unable to open URI"
2218msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2219
2220#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1793
2221msgid "Select a file"
2222msgstr "Избор на файл"
2223
2224#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1862
2225#, c-format
2226msgid "Incoming file from %s"
2227msgstr "Входящ файл от %s"
2228
2229#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2230msgid "Current Locale"
2231msgstr "текущ локал"
2232
2233#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2234#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2235#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2236#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2237msgid "Arabic"
2238msgstr "арабски"
2239
2240#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2241msgid "Armenian"
2242msgstr "арменски"
2243
2244#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2245#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2246#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2247msgid "Baltic"
2248msgstr "балтийски"
2249
2250#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2251msgid "Celtic"
2252msgstr "келтски"
2253
2254#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2255#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2256#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2257#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2258msgid "Central European"
2259msgstr "централноевропейски"
2260
2261#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2262#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2263#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2264#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2265msgid "Chinese Simplified"
2266msgstr "китайски, опростен"
2267
2268#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2269#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2270#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2271msgid "Chinese Traditional"
2272msgstr "китайски, традиционен"
2273
2274#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2275msgid "Croatian"
2276msgstr "хърватски"
2277
2278#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2279#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2280#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2281#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2282#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2283#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2284msgid "Cyrillic"
2285msgstr "кирилица"
2286
2287#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2288msgid "Cyrillic/Russian"
2289msgstr "кирилица, руска"
2290
2291#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2292#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2293msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2294msgstr "кирилица, украинска"
2295
2296#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2297msgid "Georgian"
2298msgstr "грузински"
2299
2300#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2301#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2302#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2303msgid "Greek"
2304msgstr "гръцки"
2305
2306#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2307msgid "Gujarati"
2308msgstr "гуджарати"
2309
2310#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2311msgid "Gurmukhi"
2312msgstr "гурмуки"
2313
2314#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2315#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2316#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2317#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2318msgid "Hebrew"
2319msgstr "иврит"
2320
2321#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2322msgid "Hebrew Visual"
2323msgstr "иврит, визуален"
2324
2325#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2326msgid "Hindi"
2327msgstr "хинди"
2328
2329#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2330msgid "Icelandic"
2331msgstr "исландски"
2332
2333#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2334#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2335#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2336msgid "Japanese"
2337msgstr "японски"
2338
2339#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2340#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2341#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2342#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2343msgid "Korean"
2344msgstr "корейски"
2345
2346#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2347msgid "Nordic"
2348msgstr "скандинавски"
2349
2350#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2351msgid "Persian"
2352msgstr "персийски"
2353
2354#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2355#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2356msgid "Romanian"
2357msgstr "румънски"
2358
2359#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2360msgid "South European"
2361msgstr "южноевропейски"
2362
2363#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2364msgid "Thai"
2365msgstr "тайски"
2366
2367#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2368#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2369#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2370#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2371msgid "Turkish"
2372msgstr "турски"
2373
2374#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2375#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2376#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2377#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2378#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2379msgid "Unicode"
2380msgstr "Уникод"
2381
2382#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2383#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2384#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2385#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2386#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2387msgid "Western"
2388msgstr "западен"
2389
2390#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2391#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2392#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2393msgid "Vietnamese"
2394msgstr "виетнамски"
2395
2396#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2397msgid "The selected contact cannot receive files."
2398msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2399
2400#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2401msgid "The selected contact is offline."
2402msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2403
2404#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2405msgid "No error message"
2406msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2407
2408#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2409msgid "Instant Message (Empathy)"
2410msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2411
2412#: ../src/empathy.c:414
2413msgid "Don't connect on startup"
2414msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2415
2416#: ../src/empathy.c:418
2417msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2418msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2419
2420#: ../src/empathy.c:435
2421msgid "- Empathy IM Client"
2422msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2423
2424#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2425msgid ""
2426"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2427"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2428"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2429"version."
2430msgstr ""
2431"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
2432"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
2433"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2434"ваше решение) по-късна версия."
2435
2436#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2437msgid ""
2438"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2439"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2440"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2441"details."
2442msgstr ""
2443"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2444"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2445"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
2446
2447#: ../src/empathy-about-dialog.c:93
2448msgid ""
2449"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2450"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2451"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2452msgstr ""
2453"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2454"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2455"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2456
2457#: ../src/empathy-about-dialog.c:121
2458msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2459msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
2460
2461#: ../src/empathy-about-dialog.c:127
2462msgid "translator-credits"
2463msgstr ""
2464"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
2465"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2466"\n"
2467"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2468"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2469"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2470
2471#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2472msgid "There was an error while importing the accounts."
2473msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
2474
2475#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2476msgid "There was an error while parsing the account details."
2477msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
2478
2479#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2480msgid "There was an error while creating the account."
2481msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
2482
2483#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2484msgid "There was an error."
2485msgstr "Възникна грешка."
2486
2487#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2488#, c-format
2489msgid "The error message was: %s"
2490msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
2491
2492#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2493msgid ""
2494"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2495"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2496msgstr ""
2497"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
2498"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
2499"от менюто „Редактиране“."
2500
2501#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2502#: ../src/empathy-account-assistant.c:1316
2503msgid "An error occurred"
2504msgstr "Възникна грешка"
2505
2506#. To translator: %s is the protocol name
2507#. Create account
2508#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2509#. * "Yahoo!"
2510#.
2511#: ../src/empathy-account-assistant.c:412 ../src/empathy-accounts-dialog.c:614
2512#, c-format
2513msgid "New %s account"
2514msgstr "Нова регистрация в %s"
2515
2516#: ../src/empathy-account-assistant.c:515
2517msgid "What kind of chat account do you have?"
2518msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
2519
2520#: ../src/empathy-account-assistant.c:521
2521msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2522msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
2523
2524#: ../src/empathy-account-assistant.c:527
2525msgid "Enter your account details"
2526msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
2527
2528#: ../src/empathy-account-assistant.c:532
2529msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2530msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
2531
2532#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
2533msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2534msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
2535
2536#: ../src/empathy-account-assistant.c:545
2537msgid "Enter the details for the new account"
2538msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
2539
2540#: ../src/empathy-account-assistant.c:660
2541msgid ""
2542"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2543"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2544"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2545"calls."
2546msgstr ""
2547"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
2548"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
2549"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
2550"разговори."
2551
2552#: ../src/empathy-account-assistant.c:677
2553msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2554msgstr ""
2555"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
2556
2557#: ../src/empathy-account-assistant.c:700
2558msgid "Yes, import my account details from "
2559msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
2560
2561#: ../src/empathy-account-assistant.c:721
2562msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2563msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
2564
2565#: ../src/empathy-account-assistant.c:743
2566msgid "No, I want a new account"
2567msgstr "Не, искам нова регистрация"
2568
2569#: ../src/empathy-account-assistant.c:753
2570msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2571msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
2572
2573#: ../src/empathy-account-assistant.c:774
2574msgid "Select the accounts you want to import:"
2575msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
2576
2577#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
2578#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
2579#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
2580msgid "Yes"
2581msgstr "Да"
2582
2583#: ../src/empathy-account-assistant.c:865
2584msgid "No, that's all for now"
2585msgstr "Не, това е всичко засега"
2586
2587#: ../src/empathy-account-assistant.c:1130
2588msgid ""
2589"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2590"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2591"details below are correct. You can easily change these details later or "
2592"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2593msgstr ""
2594"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
2595"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
2596"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
2597"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
2598"„Регистрации“."
2599
2600#: ../src/empathy-account-assistant.c:1136
2601#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
2602msgid "Edit->Accounts"
2603msgstr "Редактиране→Регистрации"
2604
2605#: ../src/empathy-account-assistant.c:1152
2606msgid "I don't want to enable this feature for now"
2607msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
2608
2609#: ../src/empathy-account-assistant.c:1188
2610msgid ""
2611"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2612"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2613"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2614"the Accounts dialog"
2615msgstr ""
2616"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
2617"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
2618"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
2619"регистрации."
2620
2621#: ../src/empathy-account-assistant.c:1194
2622msgid "telepathy-salut not installed"
2623msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
2624
2625#: ../src/empathy-account-assistant.c:1240
2626msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2627msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
2628
2629#: ../src/empathy-account-assistant.c:1274
2630msgid "Welcome to Empathy"
2631msgstr "Добре дошли в Empathy"
2632
2633#: ../src/empathy-account-assistant.c:1283
2634msgid "Import your existing accounts"
2635msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
2636
2637#: ../src/empathy-account-assistant.c:1301
2638msgid "Please enter personal details"
2639msgstr "Въведете още информация"
2640
2641#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2642#. * unsaved changes
2643#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
2644#, c-format
2645msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2646msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
2647
2648#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2649#. * an unsaved new account
2650#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
2651msgid "Your new account has not been saved yet."
2652msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
2653
2654#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:818
2655msgid "Connecting…"
2656msgstr "Свързване…"
2657
2658#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:322
2659#, c-format
2660msgid "Offline — %s"
2661msgstr "Извън мрежата — %s"
2662
2663#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:334
2664#, c-format
2665msgid "Disconnected — %s"
2666msgstr "Изключен — %s"
2667
2668#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
2669msgid "Offline — No Network Connection"
2670msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
2671
2672# FIXME: термини за offine и disconnected
2673#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:352
2674msgid "Unknown Status"
2675msgstr "Неизвестно състояние"
2676
2677#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:364
2678msgid "Offline — Account Disabled"
2679msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
2680
2681#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:811
2682msgid ""
2683"You are about to create a new account, which will discard\n"
2684"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2685msgstr ""
2686"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
2687"промените ви. Искате ли да продължите?"
2688
2689#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1158
2690#, c-format
2691msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2692msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
2693
2694#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1162
2695msgid "This will not remove your account on the server."
2696msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
2697
2698#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
2699msgid ""
2700"You are about to select another account, which will discard\n"
2701"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2702msgstr ""
2703"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
2704"промените ви. Искате ли да продължите?"
2705
2706#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2003
2707msgid ""
2708"You are about to close the window, which will discard\n"
2709"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2710msgstr ""
2711"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
2712"промените ви. Искате ли да продължите?"
2713
2714#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2715msgid "Loading account information"
2716msgstr "Зареждане на данните за контакта"
2717
2718#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2719msgid "No protocol installed"
2720msgstr "Не е инсталиран протокол"
2721
2722#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2723msgid "Protocol:"
2724msgstr "Протокол:"
2725
2726#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2727msgid ""
2728"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2729"you want to use."
2730msgstr ""
2731"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
2732"нейния протокол."
2733
2734#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2735msgid "_Add…"
2736msgstr "_Добавяне…"
2737
2738#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2739msgid "_Import…"
2740msgstr "_Внасяне…"
2741
2742#: ../src/empathy-auth-client.c:217
2743msgid " - Empathy authentication client"
2744msgstr " — идентифициране с Empathy"
2745
2746#: ../src/empathy-auth-client.c:233
2747msgid "Empathy authentication client"
2748msgstr "Идентифициране с Empathy"
2749
2750# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
2751# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
2752# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
2753# наблизо.
2754#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2755msgid "People nearby"
2756msgstr "Хора наблизо"
2757
2758#: ../src/empathy-av.c:133
2759msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2760msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
2761
2762#: ../src/empathy-av.c:149
2763msgid "Empathy Audio/Video Client"
2764msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
2765
2766#: ../src/empathy-call-window.c:479
2767msgid "Contrast"
2768msgstr "Контраст"
2769
2770#: ../src/empathy-call-window.c:482
2771msgid "Brightness"
2772msgstr "Яркост"
2773
2774#: ../src/empathy-call-window.c:485
2775msgid "Gamma"
2776msgstr "Гама корекция"
2777
2778#: ../src/empathy-call-window.c:590
2779msgid "Volume"
2780msgstr "Сила на звука"
2781
2782#: ../src/empathy-call-window.c:1173
2783msgid "_Sidebar"
2784msgstr "_Странична лента"
2785
2786#: ../src/empathy-call-window.c:1192
2787msgid "Audio input"
2788msgstr "Аудио вход"
2789
2790#: ../src/empathy-call-window.c:1196
2791msgid "Video input"
2792msgstr "Видео вход"
2793
2794#: ../src/empathy-call-window.c:1200
2795msgid "Dialpad"
2796msgstr "Циферблат"
2797
2798#: ../src/empathy-call-window.c:1205
2799msgid "Details"
2800msgstr "Подробности"
2801
2802#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2803#. * is used in the window title
2804#: ../src/empathy-call-window.c:1273
2805#, c-format
2806msgid "Call with %s"
2807msgstr "Разговор с %s"
2808
2809#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2810#. * title
2811#: ../src/empathy-call-window.c:1352
2812msgid "Call"
2813msgstr "Разговор"
2814
2815#: ../src/empathy-call-window.c:1506
2816msgid "The IP address as seen by the machine"
2817msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
2818
2819#: ../src/empathy-call-window.c:1508
2820msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2821msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
2822
2823#: ../src/empathy-call-window.c:1510
2824msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2825msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
2826
2827#: ../src/empathy-call-window.c:1512
2828msgid "The IP address of a relay server"
2829msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
2830
2831#: ../src/empathy-call-window.c:1514
2832msgid "The IP address of the multicast group"
2833msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
2834
2835#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2836#: ../src/empathy-call-window.c:2247
2837#, c-format
2838msgid "Connected — %d:%02dm"
2839msgstr "Връзка — %d:%02dm"
2840
2841#: ../src/empathy-call-window.c:2308
2842msgid "Technical Details"
2843msgstr "Технически данни"
2844
2845#: ../src/empathy-call-window.c:2346
2846#, c-format
2847msgid ""
2848"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2849"computer"
2850msgstr ""
2851"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
2852"компютър"
2853
2854#: ../src/empathy-call-window.c:2351
2855#, c-format
2856msgid ""
2857"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2858"computer"
2859msgstr ""
2860"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
2861"компютър"
2862
2863#: ../src/empathy-call-window.c:2357
2864#, c-format
2865msgid ""
2866"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2867"does not allow direct connections."
2868msgstr ""
2869"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
2870"преки връзки."
2871
2872#: ../src/empathy-call-window.c:2363
2873msgid "There was a failure on the network"
2874msgstr "Мрежова грешка"
2875
2876#: ../src/empathy-call-window.c:2367
2877msgid ""
2878"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2879msgstr ""
2880"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
2881"на компютъра ви"
2882
2883#: ../src/empathy-call-window.c:2370
2884msgid ""
2885"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2886msgstr ""
2887"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
2888"на компютъра ви"
2889
2890#: ../src/empathy-call-window.c:2380
2891#, c-format
2892msgid ""
2893"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2894"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2895"the Help menu."
2896msgstr ""
2897"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
2898"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
2899"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
2900
2901#: ../src/empathy-call-window.c:2388
2902msgid "There was a failure in the call engine"
2903msgstr "Грешка в модула за разговори"
2904
2905#: ../src/empathy-call-window.c:2391
2906msgid "The end of the stream was reached"
2907msgstr "Достигнат е краят на потока"
2908
2909#: ../src/empathy-call-window.c:2431
2910msgid "Can't establish audio stream"
2911msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
2912
2913#: ../src/empathy-call-window.c:2441
2914msgid "Can't establish video stream"
2915msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
2916
2917#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2918msgid "Audio"
2919msgstr "Звук"
2920
2921#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2922msgid "Call the contact again"
2923msgstr "Нов разговор с контакта"
2924
2925#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2926msgid "Camera Off"
2927msgstr "Включване на камерата"
2928
2929#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2930msgid "Camera On"
2931msgstr "Изключване на камерата"
2932
2933#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2934msgid "Decoding Codec:"
2935msgstr "Декодиращ модул:"
2936
2937#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2938msgid "Disable camera and stop sending video"
2939msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
2940
2941#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2942msgid "Enable camera and send video"
2943msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
2944
2945#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2946msgid "Enable camera but don't send video"
2947msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
2948
2949#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2950msgid "Encoding Codec:"
2951msgstr "Кодиращ модул:"
2952
2953#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2954msgid "Hang up"
2955msgstr "Затваряне"
2956
2957#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2958msgid "Hang up current call"
2959msgstr "Затваряне на текущия разговор"
2960
2961#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2962msgid "Local Candidate:"
2963msgstr "Местен кандидат:"
2964
2965#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2966msgid "Preview"
2967msgstr "Преглед"
2968
2969#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2970msgid "Redial"
2971msgstr "Повторно набиране"
2972
2973#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2974msgid "Remote Candidate:"
2975msgstr "Отдалечен кандидат:"
2976
2977#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2978msgid "Send Audio"
2979msgstr "Изпращане на аудио"
2980
2981#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2982msgid "Toggle audio transmission"
2983msgstr "Превключване на пращането на аудио"
2984
2985#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2986msgid "V_ideo"
2987msgstr "_Видео"
2988
2989#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
2990msgid "Video"
2991msgstr "Видео"
2992
2993#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2994msgid "Video Off"
2995msgstr "Изключване на видеото"
2996
2997#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2998msgid "Video On"
2999msgstr "Включване на видеото"
3000
3001#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3002msgid "Video Preview"
3003msgstr "Преглед на видеото"
3004
3005#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3006msgid "_Call"
3007msgstr "_Разговор"
3008
3009#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3010msgid "_View"
3011msgstr "_Преглед"
3012
3013#: ../src/empathy-chat-window.c:452 ../src/empathy-chat-window.c:472
3014#, c-format
3015msgid "%s (%d unread)"
3016msgid_plural "%s (%d unread)"
3017msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3018msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3019
3020#: ../src/empathy-chat-window.c:464
3021#, c-format
3022msgid "%s (and %u other)"
3023msgid_plural "%s (and %u others)"
3024msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3025msgstr[1] "%s (и %u други)"
3026
3027#: ../src/empathy-chat-window.c:480
3028#, c-format
3029msgid "%s (%d unread from others)"
3030msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3031msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3032msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3033
3034#: ../src/empathy-chat-window.c:489
3035#, c-format
3036msgid "%s (%d unread from all)"
3037msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3038msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3039msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3040
3041#: ../src/empathy-chat-window.c:695
3042msgid "Typing a message."
3043msgstr "Пише съобщение."
3044
3045#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3046msgid "C_lear"
3047msgstr "_Изчистване на прозореца"
3048
3049#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3050msgid "C_ontact"
3051msgstr "_Контакт"
3052
3053#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3054msgid "Chat"
3055msgstr "Разговор"
3056
3057#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3058msgid "Insert _Smiley"
3059msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3060
3061#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3062msgid "Invite _Participant…"
3063msgstr "Поканване на _участник…"
3064
3065#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3066msgid "Move Tab _Left"
3067msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3068
3069#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3070msgid "Move Tab _Right"
3071msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3072
3073#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3074msgid "Notify for All Messages"
3075msgstr "Известяване за всички съобщения"
3076
3077#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3078msgid "_Contents"
3079msgstr "_Ръководство"
3080
3081#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3082msgid "_Conversation"
3083msgstr "_Разговор"
3084
3085#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3086msgid "_Detach Tab"
3087msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3088
3089#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3090msgid "_Edit"
3091msgstr "Р_едактиране"
3092
3093#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3094msgid "_Favorite Chat Room"
3095msgstr "_Любима стая за разговор"
3096
3097#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3098msgid "_Help"
3099msgstr "Помо_щ"
3100
3101#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3102msgid "_Next Tab"
3103msgstr "_Следващ подпрозорец"
3104
3105#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3106msgid "_Previous Tab"
3107msgstr "_Предишен подпрозорец"
3108
3109#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3110msgid "_Show Contact List"
3111msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3112
3113#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3114msgid "_Tabs"
3115msgstr "_Подпрозорци"
3116
3117#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3118msgid "_Undo Close Tab"
3119msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3120
3121#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3122msgid "Name"
3123msgstr "Име"
3124
3125#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3126msgid "Room"
3127msgstr "Стая"
3128
3129#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3130msgid "Auto-Connect"
3131msgstr "Автоматично свързване"
3132
3133#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3134msgid "Manage Favorite Rooms"
3135msgstr "Управление на стаите в отметките"
3136
3137#: ../src/empathy-event-manager.c:468
3138msgid "Incoming video call"
3139msgstr "Входящ видео разговор"
3140
3141#: ../src/empathy-event-manager.c:468
3142msgid "Incoming call"
3143msgstr "Входящ разговор"
3144
3145#: ../src/empathy-event-manager.c:472
3146#, c-format
3147msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3148msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3149
3150#: ../src/empathy-event-manager.c:473
3151#, c-format
3152msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3153msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3154
3155#: ../src/empathy-event-manager.c:476 ../src/empathy-event-manager.c:618
3156#, c-format
3157msgid "Incoming call from %s"
3158msgstr "Входящ разговор от %s"
3159
3160#: ../src/empathy-event-manager.c:501
3161msgid "_Reject"
3162msgstr "От_казване"
3163
3164#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3165msgid "_Answer"
3166msgstr "_Отговаряне"
3167
3168#: ../src/empathy-event-manager.c:618
3169#, c-format
3170msgid "Incoming video call from %s"
3171msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3172
3173#: ../src/empathy-event-manager.c:695
3174msgid "Room invitation"
3175msgstr "Покана за стая"
3176
3177#: ../src/empathy-event-manager.c:697
3178#, c-format
3179msgid "Invitation to join %s"
3180msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3181
3182#: ../src/empathy-event-manager.c:704
3183#, c-format
3184msgid "%s is inviting you to join %s"
3185msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3186
3187#: ../src/empathy-event-manager.c:712
3188msgid "_Decline"
3189msgstr "_Отказване"
3190
3191#: ../src/empathy-event-manager.c:717
3192#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3193msgid "_Join"
3194msgstr "_Присъединяване"
3195
3196#: ../src/empathy-event-manager.c:743
3197#, c-format
3198msgid "%s invited you to join %s"
3199msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3200
3201#: ../src/empathy-event-manager.c:749
3202#, c-format
3203msgid "You have been invited to join %s"
3204msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3205
3206#: ../src/empathy-event-manager.c:797
3207#, c-format
3208msgid "Incoming file transfer from %s"
3209msgstr "Входящ файл от %s"
3210
3211#: ../src/empathy-event-manager.c:1005
3212#, c-format
3213msgid "Subscription requested by %s"
3214msgstr "Искане за записване от %s"
3215
3216#: ../src/empathy-event-manager.c:1009
3217#, c-format
3218msgid ""
3219"\n"
3220"Message: %s"
3221msgstr ""
3222"\n"
3223"Съобщение: %s"
3224
3225#: ../src/empathy-event-manager.c:1052
3226#, c-format
3227msgid "%s is now offline."
3228msgstr "%s в момента е извън мрежата."
3229
3230#: ../src/empathy-event-manager.c:1072
3231#, c-format
3232msgid "%s is now online."
3233msgstr "%s в момента е в мрежата."
3234
3235#. Translators: time left, when it is more than one hour
3236#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3237#, c-format
3238msgid "%u:%02u.%02u"
3239msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3240
3241#. Translators: time left, when is is less than one hour
3242#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3243#, c-format
3244msgid "%02u.%02u"
3245msgstr "%02u м. и %02u сек."
3246
3247#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3248msgctxt "file transfer percent"
3249msgid "Unknown"
3250msgstr "Неизвестно"
3251
3252#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3253#, c-format
3254msgid "%s of %s at %s/s"
3255msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3256
3257#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3258#, c-format
3259msgid "%s of %s"
3260msgstr "%s от общо %s"
3261
3262#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3263#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3264#, c-format
3265msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3266msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3267
3268#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3269#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3270#, c-format
3271msgid "Sending \"%s\" to %s"
3272msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3273
3274#. translators: first %s is filename, second %s
3275#. * is the contact name
3276#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3277#, c-format
3278msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3279msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3280
3281#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3282msgid "Error receiving a file"
3283msgstr "Грешка при получаване на файл"
3284
3285#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3286#, c-format
3287msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3288msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3289
3290#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3291msgid "Error sending a file"
3292msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3293
3294#. translators: first %s is filename, second %s
3295#. * is the contact name
3296#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3297#, c-format
3298msgid "\"%s\" received from %s"
3299msgstr "„%s“ получен от %s"
3300
3301#. translators: first %s is filename, second %s
3302#. * is the contact name
3303#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3304#, c-format
3305msgid "\"%s\" sent to %s"
3306msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3307
3308#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3309msgid "File transfer completed"
3310msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3311
3312#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3313msgid "Waiting for the other participant's response"
3314msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3315
3316#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3317#, c-format
3318msgid "Checking integrity of \"%s\""
3319msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3320
3321#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3322#, c-format
3323msgid "Hashing \"%s\""
3324msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3325
3326#: ../src/empathy-ft-manager.c:996
3327msgid "%"
3328msgstr "%"
3329
3330#: ../src/empathy-ft-manager.c:1008
3331msgid "File"
3332msgstr "Файл"
3333
3334#: ../src/empathy-ft-manager.c:1030
3335msgid "Remaining"
3336msgstr "Остават"
3337
3338#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3339msgid "File Transfers"
3340msgstr "Прехвърляния на файлове"
3341
3342#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3343msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3344msgstr ""
3345"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
3346"от списъка"
3347
3348#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3349msgid ""
3350"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3351"importing accounts from Pidgin."
3352msgstr ""
3353"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
3354"само от Pidgin."
3355
3356#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3357msgid "Import Accounts"
3358msgstr "Внасяне на регистрации"
3359
3360#. Translators: this is the header of a treeview column
3361#: ../src/empathy-import-widget.c:292
3362msgid "Import"
3363msgstr "Внасяне"
3364
3365#: ../src/empathy-import-widget.c:301
3366msgid "Protocol"
3367msgstr "Протокол"
3368
3369#: ../src/empathy-import-widget.c:325
3370msgid "Source"
3371msgstr "Източник"
3372
3373#: ../src/empathy-main-window.c:383
3374msgid "No match found"
3375msgstr "Не е намерено съвпадение"
3376
3377#: ../src/empathy-main-window.c:535
3378msgid "Reconnect"
3379msgstr "Ново свързване"
3380
3381#: ../src/empathy-main-window.c:541
3382msgid "Edit Account"
3383msgstr "Редактиране на регистрация"
3384
3385#: ../src/empathy-main-window.c:547
3386msgid "Close"
3387msgstr "Затваряне"
3388
3389#: ../src/empathy-main-window.c:1229
3390msgid "Contact"
3391msgstr "Контакт"
3392
3393#: ../src/empathy-main-window.c:1554
3394msgid "Contact List"
3395msgstr "Списък с контакти"
3396
3397#: ../src/empathy-main-window.c:1663
3398msgid "Show and edit accounts"
3399msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
3400
3401#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3402msgid "Contacts on a _Map"
3403msgstr "_Контакти на карта"
3404
3405#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3406msgid "Context"
3407msgstr "Контекст"
3408
3409#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3410msgid "Join _Favorites"
3411msgstr "_Добавяне към отметките"
3412
3413#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3414msgid "Manage Favorites"
3415msgstr "Редактиране на отметките"
3416
3417#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3418msgid "N_ormal Size"
3419msgstr "_Нормален размер"
3420
3421#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3422msgid "New _Call…"
3423msgstr "Нов _разговор…"
3424
3425#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3426msgid "Normal Size With _Avatars"
3427msgstr "Нормален размер с _аватари"
3428
3429#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3430msgid "P_references"
3431msgstr "_Настройки"
3432
3433#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3434msgid "Show P_rotocols"
3435msgstr "_Показване на протокола"
3436
3437#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3438msgid "Sort by _Name"
3439msgstr "Подреждане по _име"
3440
3441#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3442msgid "Sort by _Status"
3443msgstr "Подреждане по _състояние"
3444
3445#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3446msgid "_Accounts"
3447msgstr "_Регистрации"
3448
3449#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3450msgid "_Compact Size"
3451msgstr "_Стегнат режим"
3452
3453#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3454msgid "_Debug"
3455msgstr "_Изчистване на грешки"
3456
3457#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3458msgid "_File Transfers"
3459msgstr "_Прехвърляния на файлове"
3460
3461#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3462msgid "_Join…"
3463msgstr "_Присъединяване…"
3464
3465#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3466msgid "_New Conversation…"
3467msgstr "_Нов разговор…"
3468
3469#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3470msgid "_Offline Contacts"
3471msgstr "_Изключени контакти"
3472
3473#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3474msgid "_Personal Information"
3475msgstr "_Лични данни"
3476
3477#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3478msgid "_Room"
3479msgstr "_Стая"
3480
3481#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:379
3482msgid "Chat Room"
3483msgstr "Стая за разговор"
3484
3485#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:395
3486msgid "Members"
3487msgstr "Участници"
3488
3489#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3490#. yes/no, yes/no and a number.
3491#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
3492#, c-format
3493msgid ""
3494"%s\n"
3495"Invite required: %s\n"
3496"Password required: %s\n"
3497"Members: %s"
3498msgstr ""
3499"%s\n"
3500"Изисква се покана: %s\n"
3501"Изисква се парола: %s\n"
3502"Брой участници: %s"
3503
3504# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
3505# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
3506# „Не, това е всичко засега“.
3507#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
3508#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
3509msgid "No"
3510msgstr "Не"
3511
3512#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:638
3513msgid "Could not start room listing"
3514msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
3515
3516#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:648
3517msgid "Could not stop room listing"
3518msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
3519
3520#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3521msgid "Couldn't load room list"
3522msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
3523
3524#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3525msgid ""
3526"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3527msgstr ""
3528"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
3529"стаи от списъка."
3530
3531#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3532msgid ""
3533"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3534"the current account's server"
3535msgstr ""
3536"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
3537"регистрация, оставете полето празно."
3538
3539#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3540msgid "Join Room"
3541msgstr "Влизане в стая"
3542
3543#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3544msgid "Room List"
3545msgstr "Списък със стаи"
3546
3547#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3548msgid "_Room:"
3549msgstr "_Стая:"
3550
3551#: ../src/empathy-preferences.c:138
3552msgid "Message received"
3553msgstr "Съобщението е получено"
3554
3555#: ../src/empathy-preferences.c:139
3556msgid "Message sent"
3557msgstr "Съобщението е изпратено"
3558
3559#: ../src/empathy-preferences.c:140
3560msgid "New conversation"
3561msgstr "Нов разговор"
3562
3563#: ../src/empathy-preferences.c:141
3564msgid "Contact goes online"
3565msgstr "Контактът е в мрежата"
3566
3567#: ../src/empathy-preferences.c:142
3568msgid "Contact goes offline"
3569msgstr "Контактът е извън мрежата"
3570
3571#: ../src/empathy-preferences.c:143
3572msgid "Account connected"
3573msgstr "Регистрацията е включена"
3574
3575#: ../src/empathy-preferences.c:144
3576msgid "Account disconnected"
3577msgstr "Регистрацията е изключена"
3578
3579#: ../src/empathy-preferences.c:445
3580msgid "Language"
3581msgstr "Език"
3582
3583#: ../src/empathy-preferences.c:882
3584msgid "Preferences"
3585msgstr "Настройки"
3586
3587#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3588msgid "Appearance"
3589msgstr "Изглед"
3590
3591#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3592msgid "Behavior"
3593msgstr "Поведение"
3594
3595#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3596msgid "Chat Th_eme:"
3597msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
3598
3599#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3600msgid "Disable notifications when _away or busy"
3601msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3602
3603#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3604msgid "Disable sounds when _away or busy"
3605msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3606
3607#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3608msgid "Display incoming events in the notification area"
3609msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
3610
3611#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3612msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3613msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
3614
3615#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3616msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3617msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
3618
3619#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3620msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3621msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
3622
3623#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3624msgid "Enable spell checking for languages:"
3625msgstr "Езици с проверка на правописа:"
3626
3627#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3628msgid "General"
3629msgstr "Общи"
3630
3631#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3632msgid "Location sources:"
3633msgstr "Датчик за местоположение:"
3634
3635#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3636msgid "Log conversations"
3637msgstr "Архив на разговорите"
3638
3639#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3640msgid "Notifications"
3641msgstr "Известяване"
3642
3643#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3644msgid "Play sound for events"
3645msgstr "Звуци при събития"
3646
3647#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3648msgid "Privacy"
3649msgstr "Лични данни"
3650
3651#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3652msgid ""
3653"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3654"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3655"decimal place."
3656msgstr ""
3657"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
3658"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
3659"място зад десетичната запетая."
3660
3661#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3662msgid "Show _smileys as images"
3663msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
3664
3665#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3666msgid "Show contact _list in rooms"
3667msgstr "_Показване на контактите в стаите"
3668
3669#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3670msgid "Sounds"
3671msgstr "Звуци"
3672
3673#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3674msgid "Spell Checking"
3675msgstr "Проверка на правописа"
3676
3677#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3678msgid ""
3679"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3680"dictionary installed."
3681msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
3682
3683#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3684msgid "Themes"
3685msgstr "Графични теми"
3686
3687#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3688msgid "_Automatically connect on startup"
3689msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
3690
3691#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3692msgid "_Cellphone"
3693msgstr "_Мобилен телефон"
3694
3695#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3696msgid "_Enable bubble notifications"
3697msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
3698
3699#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3700msgid "_Enable sound notifications"
3701msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
3702
3703#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3704msgid "_GPS"
3705msgstr "_GPS"
3706
3707#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3708msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3709msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
3710
3711#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3712msgid "_Open new chats in separate windows"
3713msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
3714
3715#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3716msgid "_Publish location to my contacts"
3717msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
3718
3719#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3720#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3721msgid "_Reduce location accuracy"
3722msgstr "_Ниска точност на местоположението"
3723
3724#: ../src/empathy-status-icon.c:141
3725msgid "Respond"
3726msgstr "Отговаряне"
3727
3728#: ../src/empathy-status-icon.c:147
3729msgid "Reject"
3730msgstr "Отхвърляне"
3731
3732#: ../src/empathy-status-icon.c:151
3733msgid "Answer"
3734msgstr "Отговор"
3735
3736#: ../src/empathy-status-icon.c:158
3737msgid "Decline"
3738msgstr "Отклоняване"
3739
3740#: ../src/empathy-status-icon.c:162
3741msgid "Accept"
3742msgstr "Приемане"
3743
3744#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3745msgid "Status"
3746msgstr "Състояние"
3747
3748#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3749msgid "_Quit"
3750msgstr "_Спиране на програмата"
3751
3752#: ../src/empathy-map-view.c:452
3753msgid "Contact Map View"
3754msgstr "Карта с контактите"
3755
3756#: ../src/empathy-debug-window.c:1219
3757msgid "Save"
3758msgstr "Запазване"
3759
3760#: ../src/empathy-debug-window.c:1395
3761msgid "Debug Window"
3762msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
3763
3764#: ../src/empathy-debug-window.c:1475
3765msgid "Pause"
3766msgstr "Пауза"
3767
3768#: ../src/empathy-debug-window.c:1487
3769msgid "Level "
3770msgstr "Ниво"
3771
3772#: ../src/empathy-debug-window.c:1507
3773msgid "Debug"
3774msgstr "Подробност"
3775
3776#: ../src/empathy-debug-window.c:1513
3777msgid "Info"
3778msgstr "Информация"
3779
3780#: ../src/empathy-debug-window.c:1519 ../src/empathy-debug-window.c:1568
3781msgid "Message"
3782msgstr "Съобщение"
3783
3784#: ../src/empathy-debug-window.c:1525
3785msgid "Warning"
3786msgstr "Предупреждение"
3787
3788#: ../src/empathy-debug-window.c:1531
3789msgid "Critical"
3790msgstr "Критична"
3791
3792#: ../src/empathy-debug-window.c:1537
3793msgid "Error"
3794msgstr "Грешка"
3795
3796#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
3797msgid "Time"
3798msgstr "Време"
3799
3800#: ../src/empathy-debug-window.c:1559
3801msgid "Domain"
3802msgstr "Област"
3803
3804#: ../src/empathy-debug-window.c:1561
3805msgid "Category"
3806msgstr "Категория"
3807
3808#: ../src/empathy-debug-window.c:1563
3809msgid "Level"
3810msgstr "Ниво"
3811
3812#: ../src/empathy-debug-window.c:1600
3813msgid ""
3814"The selected connection manager does not support the remote debugging "
3815"extension."
3816msgstr ""
3817"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
3818"отдалечено изчистване на грешки."
3819
3820#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3821#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3822msgid "Invite Participant"
3823msgstr "Поканване на участник"
3824
3825#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3826msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3827msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
3828
3829#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3830msgid "Invite"
3831msgstr "Покана"
3832
3833#: ../src/empathy-accounts.c:182
3834msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3835msgstr ""
3836"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
3837
3838#: ../src/empathy-accounts.c:186
3839msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
3840msgstr ""
3841"Да не се показват прозорци, ако има поне една регистрация, която не е по "
3842"Salut"
3843
3844#: ../src/empathy-accounts.c:190
3845msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3846msgstr ""
3847"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
3848"foo_40example_2eorg0)"
3849
3850#: ../src/empathy-accounts.c:192
3851msgid "<account-id>"
3852msgstr "<ид-р на регистрация>"
3853
3854#: ../src/empathy-accounts.c:200
3855msgid "- Empathy Accounts"
3856msgstr "— Регистрации на Empathy"
3857
3858#: ../src/empathy-accounts.c:216
3859msgid "Empathy Accounts"
3860msgstr "Регистрации на Empathy"
3861
3862#: ../src/empathy-debugger.c:40
3863msgid "Empathy Debugger"
3864msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.