source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2269

Last change on this file since 2269 was 2269, checked in by bfaf, 12 years ago

Завършен превод

File size: 143.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# This file is distributed under the same license as the empathy package.
5# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
8# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
9# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: empathy master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
15"product=empathy&component=general\n"
16"POT-Creation-Date: 2011-02-25 09:25+0000\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-03-02 17:58+0200\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Language: bg\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
28msgstr ""
29"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
30"съобщения"
31
32#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
33msgid "Empathy"
34msgstr "Empathy"
35
36#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
37msgid "Empathy Internet Messaging"
38msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
39
40#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
41msgid "IM Client"
42msgstr "Клиент за моментни съобщения"
43
44#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
45msgid "Always open a separate chat window for new chats."
46msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
47
48#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
49msgid ""
50"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
51"chat."
52msgstr ""
53"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
54"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
55
56#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
57msgid "Chat window theme"
58msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
59
60#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
61msgid ""
62"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
63msgstr ""
64"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
65"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
66
67#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
68msgid "Compact contact list"
69msgstr "Стегнат списък с контакти"
70
71#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
72msgid "Connection managers should be used"
73msgstr "Да се използва управление на връзката"
74
75#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
76msgid "Contact list sort criterion"
77msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
78
79#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
80msgid "Default directory to select an avatar image from"
81msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
82
83#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
84msgid "Disable popup notifications when away"
85msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
86
87#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
88msgid "Disable sounds when away"
89msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
90
91#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
92msgid "Display incoming events in the status area"
93msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
94
95#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
96msgid ""
97"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
98"user immediately."
99msgstr ""
100"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
101"събитията се представят незабавно на потребителя."
102
103#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
104msgid "Empathy can publish the user's location"
105msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
106
107#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
108msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
109msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
110
111#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
112msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
113msgstr ""
114"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
115"местоположението"
116
117#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
118msgid "Empathy can use the network to guess the location"
119msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
120
121#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
122msgid "Empathy default download folder"
123msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
124
125#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
126msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
127msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
128
129#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
130msgid "Empathy should auto-away when idle"
131msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
132
133#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
134msgid "Empathy should auto-connect on startup"
135msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
136
137#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
138msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
139msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
140
141#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
142msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
143msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
144
145#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
146msgid "Enable WebKit Developer Tools"
147msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
148
149#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
150msgid "Enable popup notifications for new messages"
151msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
152
153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
154msgid "Enable spell checker"
155msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
156
157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
158msgid "Hide main window"
159msgstr "Скриване на основния прозорец"
160
161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
162msgid "Hide the main window."
163msgstr "Скриване на основния прозорец."
164
165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
166msgid "Nick completed character"
167msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
168
169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
170msgid "Open new chats in separate windows"
171msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
172
173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
174msgid "Path of the Adium theme to use"
175msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
176
177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
178msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
179msgstr ""
180"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
181
182#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
183msgid "Play a sound for incoming messages"
184msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
185
186#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
187msgid "Play a sound for new conversations"
188msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
189
190#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
191msgid "Play a sound for outgoing messages"
192msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
193
194#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
195msgid "Play a sound when a contact logs in"
196msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
197
198#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
199msgid "Play a sound when a contact logs out"
200msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
201
202#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
203msgid "Play a sound when we log in"
204msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
205
206#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
207msgid "Play a sound when we log out"
208msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
209
210#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
211msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
212msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
213
214#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
215msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
216msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
217
218#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
219msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
220msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
221
222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
223msgid "Show avatars"
224msgstr "Показване на аватари"
225
226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
227msgid "Show contact list in rooms"
228msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
229
230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
231msgid "Show hint about closing the main window"
232msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
233
234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
235msgid "Show offline contacts"
236msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
237
238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
239msgid "Show protocols"
240msgstr "Показване на протокола"
241
242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
243msgid "Spell checking languages"
244msgstr "Езици с проверка на правописа"
245
246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
247msgid "The default folder to save file transfers in."
248msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
249
250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
251msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
252msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
253
254#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
255msgid "The position for the chat window side pane"
256msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
257
258#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
259msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
260msgstr ""
261"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
262"разговори."
263
264#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
265msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
266msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
267
268#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
269msgid "Use graphical smileys"
270msgstr "Изображения за емотикони"
271
272#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
273msgid "Use notification sounds"
274msgstr "Известяване със звуци"
275
276#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
277msgid "Use theme for chat rooms"
278msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
279
280#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
281msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
282msgstr ""
283"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
284
285#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
286msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
287msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
288
289#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
290msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
291msgstr ""
292"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
293"местоположението."
294
295#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
296msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
297msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
298
299#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
300msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
301msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
302
303#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
304msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
305msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
306
307#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
308msgid ""
309"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
310msgstr ""
311"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
312"бездействие на потребителя."
313
314#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
315msgid ""
316"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
317msgstr ""
318"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
319"личните данни."
320
321#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
322msgid ""
323"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
324msgstr ""
325"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
326"разговори."
327
328#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
329msgid ""
330"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
331msgstr ""
332"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
333"включат."
334
335#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
336msgid ""
337"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
338"reconnect."
339msgstr ""
340"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
341"прекъсване и възстановяване."
342
343#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
344msgid ""
345"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
346msgstr ""
347"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
348"езици."
349
350#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
351msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
352msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
353
354#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
355msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
356msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
357
358#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
359msgid ""
360"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
361msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
362
363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
364msgid "Whether to play a sound to notify of events."
365msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
366
367#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
368msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
369msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
370
371#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
372msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
373msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
374
375#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
376msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
377msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
378
379#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
380msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
381msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
382
383#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
384msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
385msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
386
387#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
388msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
389msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
390
391#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
392msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
393msgstr ""
394"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
395"прозорци."
396
397#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
398msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
399msgstr ""
400"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
401
402#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
403msgid ""
404"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
405"the chat is already opened, but not focused."
406msgstr ""
407"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
408"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
409
410#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
411msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
412msgstr ""
413"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
414
415#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
416msgid ""
417"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
418msgstr ""
419"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
420"разговори."
421
422#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
423msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
424msgstr ""
425"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
426
427#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
428msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
429msgstr ""
430"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
431
432#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
433msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
434msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
435
436#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
437msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
438msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
439
440#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
441msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
442msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
443
444#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
445msgid ""
446"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
447"'x' button in the title bar."
448msgstr ""
449"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
450"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
451
452#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
453msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
454msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
455
456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
457msgid ""
458"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
459"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
460"the contact list by state."
461msgstr ""
462"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
463"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
464"подреждане по състояние."
465
466#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
467msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
468msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
469
470#. Tweak the dialog
471#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
472#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2229
473msgid "Messaging and VoIP Accounts"
474msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
475
476#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
477#| msgid "File transfer completed"
478msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
479msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
480
481#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1116
482msgid "File transfer not supported by remote contact"
483msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
484
485#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1172
486msgid "The selected file is not a regular file"
487msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
488
489#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1181
490msgid "The selected file is empty"
491msgstr "Избраният файл е празен"
492
493#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
494msgid "Socket type not supported"
495msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
496
497#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
498msgid "No reason was specified"
499msgstr "Не е указана причина"
500
501#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
502msgid "The change in state was requested"
503msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
504
505#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
506msgid "You canceled the file transfer"
507msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
508
509#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
510msgid "The other participant canceled the file transfer"
511msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
512
513#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
514msgid "Error while trying to transfer the file"
515msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
516
517#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
518msgid "The other participant is unable to transfer the file"
519msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
520
521#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
522msgid "Unknown reason"
523msgstr "Неизвестна причина"
524
525#: ../libempathy/empathy-utils.c:305
526msgid "Available"
527msgstr "На линия"
528
529#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
530msgid "Busy"
531msgstr "Зает"
532
533#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
534msgid "Away"
535msgstr "Отсъстващ"
536
537#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
538msgid "Invisible"
539msgstr "Невидим"
540
541#: ../libempathy/empathy-utils.c:314
542msgid "Offline"
543msgstr "Извън мрежата"
544
545#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
546#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1897
547#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1898
548#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1899
549#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1900
550#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
551msgid "Unknown"
552msgstr "Неизвестно"
553
554#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
555msgid "No reason specified"
556msgstr "Не е указана причина"
557
558#: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
559msgid "Status is set to offline"
560msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
561
562#: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
563msgid "Network error"
564msgstr "Мрежова грешка"
565
566#: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
567msgid "Authentication failed"
568msgstr "Неуспешно идентифициране"
569
570#: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
571msgid "Encryption error"
572msgstr "Грешка в шифрирането"
573
574#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
575msgid "Name in use"
576msgstr "Името е заето"
577
578#: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
579msgid "Certificate not provided"
580msgstr "Не е предоставен сертификат"
581
582#: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
583msgid "Certificate untrusted"
584msgstr "Сертификатът не е доверен"
585
586#: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
587msgid "Certificate expired"
588msgstr "Сертификатът е изтекъл"
589
590#: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
591msgid "Certificate not activated"
592msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
593
594#: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
595msgid "Certificate hostname mismatch"
596msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
597
598#: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
599msgid "Certificate fingerprint mismatch"
600msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
601
602#: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
603msgid "Certificate self-signed"
604msgstr "Сертификатът е самоподписан"
605
606#: ../libempathy/empathy-utils.c:381
607msgid "Certificate error"
608msgstr "Грешка в сертификата"
609
610#: ../libempathy/empathy-utils.c:415
611msgid "Encryption is not available"
612msgstr "Не е налично шифриране"
613
614#: ../libempathy/empathy-utils.c:417
615msgid "Certificate is invalid"
616msgstr "Сертификатът е неправилен"
617
618#: ../libempathy/empathy-utils.c:419
619msgid "Connection has been refused"
620msgstr "Връзката е отказана"
621
622#: ../libempathy/empathy-utils.c:421
623msgid "Connection can't be established"
624msgstr "Не може да се установи връзка"
625
626#: ../libempathy/empathy-utils.c:423
627msgid "Connection has been lost"
628msgstr "Връзката прекъсна"
629
630#: ../libempathy/empathy-utils.c:425
631msgid "This resource is already connected to the server"
632msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
633
634#: ../libempathy/empathy-utils.c:427
635msgid ""
636"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
637msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
638
639#: ../libempathy/empathy-utils.c:430
640msgid "The account already exists on the server"
641msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
642
643#: ../libempathy/empathy-utils.c:432
644msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
645msgstr ""
646"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
647
648#: ../libempathy/empathy-utils.c:434
649msgid "Certificate has been revoked"
650msgstr "Сертификатът е анулиран"
651
652#: ../libempathy/empathy-utils.c:436
653msgid ""
654"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
655msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
656
657#: ../libempathy/empathy-utils.c:439
658msgid ""
659"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
660"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
661msgstr ""
662"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
663"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
664
665#: ../libempathy/empathy-utils.c:602
666#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
667msgid "People Nearby"
668msgstr "Хора наблизо"
669
670#: ../libempathy/empathy-utils.c:607
671msgid "Yahoo! Japan"
672msgstr "Yahoo! от Япония"
673
674#: ../libempathy/empathy-utils.c:636
675msgid "Google Talk"
676msgstr "Google Talk"
677
678# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
679# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
680# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
681#: ../libempathy/empathy-utils.c:637
682msgid "Facebook Chat"
683msgstr "Разговор във Фейсбук"
684
685#: ../libempathy/empathy-time.c:137
686#, c-format
687msgid "%d second ago"
688msgid_plural "%d seconds ago"
689msgstr[0] "преди %d секунда"
690msgstr[1] "преди %d секунди"
691
692#: ../libempathy/empathy-time.c:142
693#, c-format
694msgid "%d minute ago"
695msgid_plural "%d minutes ago"
696msgstr[0] "преди %d минута"
697msgstr[1] "преди %d минути"
698
699#: ../libempathy/empathy-time.c:147
700#, c-format
701msgid "%d hour ago"
702msgid_plural "%d hours ago"
703msgstr[0] "преди %d час"
704msgstr[1] "преди %d часа"
705
706#: ../libempathy/empathy-time.c:152
707#, c-format
708msgid "%d day ago"
709msgid_plural "%d days ago"
710msgstr[0] "преди %d ден"
711msgstr[1] "преди %d дни"
712
713#: ../libempathy/empathy-time.c:157
714#, c-format
715msgid "%d week ago"
716msgid_plural "%d weeks ago"
717msgstr[0] "преди %d седмица"
718msgstr[1] "преди %d седмици"
719
720#: ../libempathy/empathy-time.c:162
721#, c-format
722msgid "%d month ago"
723msgid_plural "%d months ago"
724msgstr[0] "преди %d месец"
725msgstr[1] "преди %d месеца"
726
727#: ../libempathy/empathy-time.c:167
728msgid "in the future"
729msgstr "в бъдеще"
730
731#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:501
732msgid "All"
733msgstr "Всички"
734
735#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
736#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:647
737#: ../src/empathy-import-widget.c:321
738msgid "Account"
739msgstr "Регистрация"
740
741#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
742msgid "Password"
743msgstr "Парола"
744
745#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
746#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
747msgid "Server"
748msgstr "Сървър"
749
750#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
751#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
752msgid "Port"
753msgstr "Порт"
754
755#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:754
756#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:811
757#, c-format
758msgid "%s:"
759msgstr "%s:"
760
761#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
762#, c-format
763msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
764msgstr "Регистрацията %s е редактирана чрез Моите уеб регистрации."
765
766#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
767#, c-format
768msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
769msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
770
771#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
772#| msgid "Empathy Accounts"
773msgid "Launch My Web Accounts"
774msgstr "Стартиране на моите уеб регистрации"
775
776#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
777msgid "Username:"
778msgstr "Потребителско име:"
779
780#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1894
781msgid "A_pply"
782msgstr "_Прилагане"
783
784#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1924
785msgid "L_og in"
786msgstr "_Включване в мрежата"
787
788#. Account and Identifier
789#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
790#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:451
791#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
792#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
793#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
794#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
795#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
796msgid "Account:"
797msgstr "Регистрация:"
798
799#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2001
800msgid "_Enabled"
801msgstr "_Включена"
802
803#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2066
804msgid "This account already exists on the server"
805msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
806
807#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
808msgid "Create a new account on the server"
809msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
810
811#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2261
812msgid "Ca_ncel"
813msgstr "_Отказ"
814
815#. To translators: The first parameter is the login id and the
816#. * second one is the network. The resulting string will be something
817#. * like: "MyUserName on freenode".
818#. * You should reverse the order of these arguments if the
819#. * server should come before the login id in your locale.
820#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2558
821#, c-format
822msgid "%1$s on %2$s"
823msgstr "%1$s на %2$s"
824
825#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
826#. * string will be something like: "Jabber Account"
827#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2584
828#, c-format
829msgid "%s Account"
830msgstr "Регистрация в %s"
831
832#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2588
833msgid "New account"
834msgstr "Нова регистрация"
835
836#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
837msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
838msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
839
840#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
841#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
844#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
845#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
846#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
847#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
848#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
849msgid "Advanced"
850msgstr "Допълнителни"
851
852#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
854#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
855#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
856#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
858#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
859msgid "Pass_word:"
860msgstr "П_арола:"
861
862#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
863#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
864#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
866#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
867#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
868#| msgid "Password"
869msgid "Remember Password"
870msgstr "Запомняне"
871
872#. remember password ticky box
873#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
874#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
875#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
876#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
877#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
878#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
879#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
880#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
881msgid "Remember password"
882msgstr "Запомняне"
883
884#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
885msgid "Screen _Name:"
886msgstr "_Псевдоним:"
887
888#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
889msgid "What is your AIM password?"
890msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
891
892#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
893msgid "What is your AIM screen name?"
894msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
895
896#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
897#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
899#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
900#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
901#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
902msgid "_Port:"
903msgstr "_Порт:"
904
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
908#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
909#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
910#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
911msgid "_Server:"
912msgstr "_Сървър:"
913
914#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
915#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
916msgid "<b>Example:</b> username"
917msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
918
919#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
920#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
921#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
922msgid "Login I_D:"
923msgstr "_Идентификатор:"
924
925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
926msgid "What is your GroupWise User ID?"
927msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
928
929#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
930msgid "What is your GroupWise password?"
931msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
932
933#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
934msgid "<b>Example:</b> 123456789"
935msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
936
937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
938#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
939msgid "Ch_aracter set:"
940msgstr "_Кодиране:"
941
942#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
943msgid "ICQ _UIN:"
944msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
945
946#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
947msgid "What is your ICQ UIN?"
948msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
949
950#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
951msgid "What is your ICQ password?"
952msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
953
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
955#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
956msgid "Auto"
957msgstr "Автоматично"
958
959#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
960msgid "UDP"
961msgstr "UDP"
962
963#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
964msgid "TCP"
965msgstr "TCP"
966
967#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
968msgid "TLS"
969msgstr "TLS"
970
971#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
972#. * best to keep the English version.
973#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
974msgid "Register"
975msgstr "Заявка за регистриране"
976
977#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
978#. * best to keep the English version.
979#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
980msgid "Options"
981msgstr "Настройки"
982
983#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
984msgid "None"
985msgstr "Без"
986
987#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
988msgid "Character set:"
989msgstr "Кодиране:"
990
991#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
992msgid "Network"
993msgstr "Мрежа"
994
995#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
996msgid "Network:"
997msgstr "Мрежа:"
998
999#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1000msgid "Nickname:"
1001msgstr "Псевдоним:"
1002
1003#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1004msgid "Password:"
1005msgstr "Парола:"
1006
1007#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1008msgid "Quit message:"
1009msgstr "Съобщение при напускане:"
1010
1011#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1012msgid "Real name:"
1013msgstr "Истинско име:"
1014
1015#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1016msgid "Servers"
1017msgstr "Сървъри"
1018
1019#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1020msgid "What is your IRC nickname?"
1021msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1022
1023#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1024msgid "Which IRC network?"
1025msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1026
1027#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1028msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1029msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1030
1031#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1032msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1033msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1034
1035#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1036msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1037msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1038
1039#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1040msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1041msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1042
1043#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1044msgid "Override server settings"
1045msgstr "Използване на собствените настройки"
1046
1047#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1048msgid "Priori_ty:"
1049msgstr "Пр_иоритет:"
1050
1051#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1052msgid "Reso_urce:"
1053msgstr "_Ресурс:"
1054
1055#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1056#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1057msgid ""
1058"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1059"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1060"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1061"Facebook username if you don't have one."
1062msgstr ""
1063"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1064"Facebook.\n"
1065"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1066"<b>Ivancho</b>.\n"
1067"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1068"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1069
1070#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1071msgid "Use old SS_L"
1072msgstr "Използване на _стар SSL"
1073
1074#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1075msgid "What is your Facebook password?"
1076msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1077
1078#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1079msgid "What is your Facebook username?"
1080msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1081
1082#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1083msgid "What is your Google ID?"
1084msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1085
1086#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1087msgid "What is your Google password?"
1088msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1089
1090#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1091msgid "What is your Jabber ID?"
1092msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1093
1094#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1095msgid "What is your Jabber password?"
1096msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1097
1098#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1099msgid "What is your desired Jabber ID?"
1100msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1101
1102#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1103msgid "What is your desired Jabber password?"
1104msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1105
1106#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1107msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1108msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1109
1110#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1111msgid "What is your Windows Live ID?"
1112msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1113
1114#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1115msgid "What is your Windows Live password?"
1116msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1117
1118#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1119msgid "E-_mail address:"
1120msgstr "Адрес на _е-поща:"
1121
1122#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1123msgid "Nic_kname:"
1124msgstr "Псевдо_ним:"
1125
1126#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1127msgid "_First Name:"
1128msgstr "_Лично име:"
1129
1130#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1131msgid "_Jabber ID:"
1132msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1133
1134#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1135msgid "_Last Name:"
1136msgstr "_Фамилно име:"
1137
1138#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1139msgid "_Published Name:"
1140msgstr "Име за п_убликуване:"
1141
1142#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1143msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1144msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1145
1146#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1147msgid "Authentication username:"
1148msgstr "Потребителско име:"
1149
1150#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1151msgid "Discover Binding"
1152msgstr "Откриване на свързването"
1153
1154#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1155msgid "Discover the STUN server automatically"
1156msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1157
1158#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1159msgid "Interval (seconds)"
1160msgstr "Интервал [сек.]"
1161
1162#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1163msgid "Keep-Alive Options"
1164msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1165
1166#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1167msgid "Loose Routing"
1168msgstr "Свободна маршрутизация"
1169
1170#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1171msgid "Mechanism:"
1172msgstr "Механизъм:"
1173
1174#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1175msgid "Miscellaneous Options"
1176msgstr "Допълнителни настройки"
1177
1178#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1179msgid "NAT Traversal Options"
1180msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1181
1182#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1183msgid "Port:"
1184msgstr "Порт:"
1185
1186#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1187msgid "Proxy Options"
1188msgstr "Сървър-посредник"
1189
1190#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1191msgid "STUN Server:"
1192msgstr "Сървър за STUN:"
1193
1194#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1195msgid "Server:"
1196msgstr "Сървър:"
1197
1198#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1199msgid "Transport:"
1200msgstr "Транспорт:"
1201
1202#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1203msgid "What is your SIP account password?"
1204msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1205
1206#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1207msgid "What is your SIP login ID?"
1208msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1209
1210#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1211msgid "_Username:"
1212msgstr "Потребителско _име:"
1213
1214#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1215msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1216msgstr ""
1217"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1218"разговори"
1219
1220#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1221msgid "What is your Yahoo! ID?"
1222msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1223
1224#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1225msgid "What is your Yahoo! password?"
1226msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1227
1228#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1229msgid "Yahoo! I_D:"
1230msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1231
1232#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1233msgid "_Room List locale:"
1234msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1235
1236#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1237#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1238msgid "Couldn't convert image"
1239msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1240
1241#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1242msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1243msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1244
1245#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
1246msgid "Select Your Avatar Image"
1247msgstr "Избор на изображение за аватар"
1248
1249#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1250msgid "No Image"
1251msgstr "Без изображение"
1252
1253#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1254msgid "Images"
1255msgstr "Изображения"
1256
1257#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1258msgid "All Files"
1259msgstr "Всички файлове"
1260
1261#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1262msgid "Click to enlarge"
1263msgstr "Натиснете за увеличаване"
1264
1265#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
1266msgid "Failed to open private chat"
1267msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1268
1269#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:718
1270msgid "Topic not supported on this conversation"
1271msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1272
1273#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:724
1274msgid "You are not allowed to change the topic"
1275msgstr "Нямате право да смените темата"
1276
1277#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:905
1278msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1279msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1280
1281#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:908
1282msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1283msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1284
1285#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:911
1286msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1287msgstr ""
1288"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1289
1290#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:914
1291msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1292msgstr ""
1293"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1294
1295#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:917
1296msgid ""
1297"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1298"current one"
1299msgstr ""
1300"/part [<ID на стая>] [<причина>]: напускане на стая, по подразбиране текущата"
1301
1302#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:921
1303msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1304msgstr ""
1305"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1306
1307#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:924
1308msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1309msgstr ""
1310"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1311
1312#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:927
1313msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1314msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1315
1316#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:930
1317msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1318msgstr ""
1319"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1320
1321#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:933
1322msgid ""
1323"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1324"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1325"join a new chat room\""
1326msgstr ""
1327"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1328"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1329"нова стая за разговор“"
1330
1331#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:938
1332msgid ""
1333"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1334"show its usage."
1335msgstr ""
1336"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1337"<команда>, се показва нейната употреба."
1338
1339#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:948
1340#, c-format
1341msgid "Usage: %s"
1342msgstr "Употреба: %s"
1343
1344#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:990
1345msgid "Unknown command"
1346msgstr "Неизвестна команда"
1347
1348#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1349msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1350msgstr ""
1351"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1352
1353#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1256
1354msgid "offline"
1355msgstr "изключен"
1356
1357#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1259
1358msgid "invalid contact"
1359msgstr "грешен контакт"
1360
1361#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1262
1362msgid "permission denied"
1363msgstr "липсват права"
1364
1365#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1265
1366msgid "too long message"
1367msgstr "прекалено дълго съобщение"
1368
1369#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1268
1370msgid "not implemented"
1371msgstr "не е реализирано"
1372
1373#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1272
1374msgid "unknown"
1375msgstr "неизвестна грешка"
1376
1377#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1276
1378#, c-format
1379msgid "Error sending message '%s': %s"
1380msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1381
1382#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1337 ../src/empathy-chat-window.c:704
1383msgid "Topic:"
1384msgstr "Тема:"
1385
1386#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1349
1387#, c-format
1388msgid "Topic set to: %s"
1389msgstr "Темата вече е: „%s“"
1390
1391#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1351
1392msgid "No topic defined"
1393msgstr "Не е зададена тема"
1394
1395#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1850
1396msgid "(No Suggestions)"
1397msgstr "(няма предложения)"
1398
1399#. translators: %s is the selected word
1400#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1918
1401#, c-format
1402msgid "Add '%s' to Dictionary"
1403msgstr "Добавяне на '%s' към речник"
1404
1405#. translators: first %s is the selected word,
1406#. * second %s is the language name of the target dictionary
1407#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1955
1408#, c-format
1409msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1410msgstr "Добавяне на '%s' към речника %s"
1411
1412#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2014
1413msgid "Insert Smiley"
1414msgstr "Вмъкване на емотикон"
1415
1416#. send button
1417#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2032
1418#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1810
1419msgid "_Send"
1420msgstr "_Изпращане"
1421
1422#. Spelling suggestions
1423#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2067
1424msgid "_Spelling Suggestions"
1425msgstr "_Предложения за правопис"
1426
1427#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2156
1428msgid "Failed to retrieve recent logs"
1429msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1430
1431#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2267
1432#, c-format
1433msgid "%s has disconnected"
1434msgstr "%s прекъсна връзката"
1435
1436#. translators: reverse the order of these arguments
1437#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1438#.
1439#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2274
1440#, c-format
1441msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1442msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1443
1444#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2277
1445#, c-format
1446msgid "%s was kicked"
1447msgstr "%s бе изритан"
1448
1449#. translators: reverse the order of these arguments
1450#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1451#.
1452#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2285
1453#, c-format
1454msgid "%1$s was banned by %2$s"
1455msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1456
1457#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2288
1458#, c-format
1459msgid "%s was banned"
1460msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1461
1462#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
1463#, c-format
1464msgid "%s has left the room"
1465msgstr "%s излезе от стаята"
1466
1467#. Note to translators: this string is appended to
1468#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1469#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1470#. * please let us know. :-)
1471#.
1472#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2301
1473#, c-format
1474msgid " (%s)"
1475msgstr " (%s)"
1476
1477#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2326
1478#, c-format
1479msgid "%s has joined the room"
1480msgstr "%s влезе в стаята"
1481
1482#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2351
1483#, c-format
1484msgid "%s is now known as %s"
1485msgstr "%s в момента е познат като %s"
1486
1487#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2490
1488#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1942
1489#: ../src/empathy-event-manager.c:1122
1490msgid "Disconnected"
1491msgstr "Изключен"
1492
1493#. Add message
1494#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3120
1495msgid "Would you like to store this password?"
1496msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1497
1498#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3126
1499#| msgid "Members"
1500msgid "Remember"
1501msgstr "Запомняне"
1502
1503#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3136
1504msgid "Not now"
1505msgstr "Не сега"
1506
1507#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3180
1508msgid "Retry"
1509msgstr "Нов опит"
1510
1511#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3184
1512msgid "Wrong password; please try again:"
1513msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1514
1515#. Add message
1516#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3301
1517msgid "This room is protected by a password:"
1518msgstr "Стаята изисква парола:"
1519
1520#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3328
1521msgid "Join"
1522msgstr "Присъединяване"
1523
1524#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3498 ../src/empathy-event-manager.c:1144
1525msgid "Connected"
1526msgstr "Свързан"
1527
1528#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3551
1529#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:654
1530msgid "Conversation"
1531msgstr "Разговор"
1532
1533#. Copy Link Address menu item
1534#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1535#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1536msgid "_Copy Link Address"
1537msgstr "_Копиране на адреса"
1538
1539#. Open Link menu item
1540#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1541#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1542msgid "_Open Link"
1543msgstr "_Отваряне на адреса"
1544
1545#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1546#. * chat windows (strftime format string)
1547#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1548msgid "%A %B %d %Y"
1549msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1550
1551#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:265
1552#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1553msgid "Edit Contact Information"
1554msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1555
1556#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:316
1557msgid "Personal Information"
1558msgstr "Лични данни"
1559
1560#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:425
1561#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:115
1562msgid "New Contact"
1563msgstr "Нов контакт"
1564
1565#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1566msgid "Decide _Later"
1567msgstr "Отлагане на _решението"
1568
1569#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1570msgid "Subscription Request"
1571msgstr "Искане за записване"
1572
1573#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1574msgid "Ungrouped"
1575msgstr "Без група"
1576
1577#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1578msgid "Favorite People"
1579msgstr "Любими хора"
1580
1581#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2012
1582#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2309
1583#, c-format
1584msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1585msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1586
1587#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2014
1588#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2312
1589msgid "Removing group"
1590msgstr "Изтриване на група"
1591
1592#. Remove
1593#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
1594#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2140
1595#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
1596#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2514
1597#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1598msgid "_Remove"
1599msgstr "_Изтриване"
1600
1601#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2093
1602#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2417
1603#, c-format
1604msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1605msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1606
1607#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2095
1608#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1609msgid "Removing contact"
1610msgstr "Изтриване на контакт"
1611
1612#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:204
1613#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1614msgid "_Add Contact…"
1615msgstr "_Добавяне на контакт…"
1616
1617#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:231
1618#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1619#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1620msgid "_Chat"
1621msgstr "_Разговор"
1622
1623#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:262
1624#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1625msgctxt "menu item"
1626msgid "_Audio Call"
1627msgstr "_Аудио разговор"
1628
1629#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:293
1630#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1631msgctxt "menu item"
1632msgid "_Video Call"
1633msgstr "_Видео разговор"
1634
1635#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:339
1636#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1637#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1638msgid "_Previous Conversations"
1639msgstr "_Предишни разговори"
1640
1641#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
1642#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1643msgid "Send File"
1644msgstr "Изпращане на файл"
1645
1646#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:384
1647#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1648msgid "Share My Desktop"
1649msgstr "Споделяне на работното място"
1650
1651#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:424
1652#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1681
1653#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:762
1654#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
1655msgid "Favorite"
1656msgstr "Любимо"
1657
1658#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:453
1659#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
1660msgid "Infor_mation"
1661msgstr "_Данни за контакта"
1662
1663#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:499
1664msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1665msgid "_Edit"
1666msgstr "_Редактиране"
1667
1668#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:553
1669#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
1670#: ../src/empathy-chat-window.c:916
1671msgid "Inviting you to this room"
1672msgstr "Получена е покана за тази стая"
1673
1674#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:584
1675#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
1676msgid "_Invite to Chat Room"
1677msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1678
1679#. Title
1680#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:445
1681#| msgid "Select a contact"
1682msgid "Search contacts"
1683msgstr "Търсене на контакти"
1684
1685#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:473
1686#| msgid "Search"
1687msgid "Search: "
1688msgstr "Контакт:"
1689
1690#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:534
1691#| msgid "No match found"
1692msgid "No contacts found"
1693msgstr "Няма намерени контакти"
1694
1695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1696msgid "Select a contact"
1697msgstr "Избор на контакт"
1698
1699#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:276
1700#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1701msgid "Full name:"
1702msgstr "Пълно име:"
1703
1704#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:277
1705#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1706msgid "Phone number:"
1707msgstr "Телефонен номер:"
1708
1709#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:278
1710#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1711msgid "E-mail address:"
1712msgstr "Адрес на е-поща:"
1713
1714#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:279
1715#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1716msgid "Website:"
1717msgstr "Уебсайт:"
1718
1719#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:280
1720#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1721msgid "Birthday:"
1722msgstr "Рожден ден:"
1723
1724#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:724
1725#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1726msgid "Country ISO Code:"
1727msgstr "Код на държавата по ISO:"
1728
1729#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:726
1730#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1731msgid "Country:"
1732msgstr "Държава:"
1733
1734#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:728
1735#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1736msgid "State:"
1737msgstr "Щат:"
1738
1739#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:730
1740#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1741msgid "City:"
1742msgstr "Град:"
1743
1744#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:732
1745#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1746msgid "Area:"
1747msgstr "Област:"
1748
1749#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
1750#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1751msgid "Postal Code:"
1752msgstr "Пощенски код:"
1753
1754#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
1755#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1756msgid "Street:"
1757msgstr "Улица:"
1758
1759#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:738
1760#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1761msgid "Building:"
1762msgstr "Сграда:"
1763
1764#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:740
1765#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
1766msgid "Floor:"
1767msgstr "Етаж:"
1768
1769#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:742
1770#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
1771msgid "Room:"
1772msgstr "Стая:"
1773
1774#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:744
1775#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
1776msgid "Text:"
1777msgstr "Текст:"
1778
1779#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:746
1780#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
1781msgid "Description:"
1782msgstr "Описание:"
1783
1784#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:748
1785#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
1786msgid "URI:"
1787msgstr "Адрес в Интернет:"
1788
1789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:750
1790#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
1791msgid "Accuracy Level:"
1792msgstr "Ниво на точност:"
1793
1794#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:752
1795#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
1796msgid "Error:"
1797msgstr "Грешка:"
1798
1799#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:754
1800#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
1801msgid "Vertical Error (meters):"
1802msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1803
1804#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:756
1805#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
1806msgid "Horizontal Error (meters):"
1807msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1808
1809#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
1810#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
1811msgid "Speed:"
1812msgstr "Скорост:"
1813
1814# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1815# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1816# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1817# Пеленг става
1818#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:760
1819#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
1820msgid "Bearing:"
1821msgstr "Пеленг:"
1822
1823#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1824#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
1825msgid "Climb Speed:"
1826msgstr "Скорост на изкачване:"
1827
1828#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1829#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
1830msgid "Last Updated on:"
1831msgstr "Последно обновяване на:"
1832
1833#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1834#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
1835msgid "Longitude:"
1836msgstr "Дължина:"
1837
1838#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1839#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
1840msgid "Latitude:"
1841msgstr "Широчина:"
1842
1843#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1844#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
1845msgid "Altitude:"
1846msgstr "Височина:"
1847
1848#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:833
1849#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:850
1850#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:615
1851#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:632
1852#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1853msgid "Location"
1854msgstr "Местоположение"
1855
1856#. translators: format is "Location, $date"
1857#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:852
1858#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:634
1859#, c-format
1860msgid "%s, %s"
1861msgstr "%s, %s"
1862
1863#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:904
1864#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:683
1865msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1866msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1867
1868#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:986
1869#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:918
1870msgid "Save Avatar"
1871msgstr "Запазване на аватар"
1872
1873#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1042
1874#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:976
1875msgid "Unable to save avatar"
1876msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1877
1878#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1879msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1880msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
1881
1882#. Alias
1883#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1884#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
1885msgid "Alias:"
1886msgstr "Псевдоним:"
1887
1888#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1889msgid "Client Information"
1890msgstr "Данни за клиента"
1891
1892#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1893msgid "Client:"
1894msgstr "Клиент:"
1895
1896#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1897#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1898msgid "Contact Details"
1899msgstr "Подробни данни за контакта"
1900
1901#. Identifier to connect to Instant Messaging network
1902#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1903#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1904#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
1905msgid "Identifier:"
1906msgstr "Идентификатор:"
1907
1908#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1909#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1910msgid "Information requested…"
1911msgstr "Пратена е заявка за информация…"
1912
1913#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1914msgid "OS:"
1915msgstr "ОС:"
1916
1917#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1918msgid "Version:"
1919msgstr "Версия:"
1920
1921#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1922msgid "Groups"
1923msgstr "Групи"
1924
1925#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1926msgid ""
1927"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1928"select more than one group or no groups."
1929msgstr ""
1930"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
1931"повече групи."
1932
1933#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1934msgid "_Add Group"
1935msgstr "_Добавяне на група"
1936
1937#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1938#| msgid "Select"
1939msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1940msgid "Select"
1941msgstr "Избор"
1942
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1944#: ../src/empathy-main-window.c:1432
1945msgid "Group"
1946msgstr "Група"
1947
1948#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1949#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
1950msgid "Linked Contacts"
1951msgstr "Свързани контакти"
1952
1953#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
1954msgid "Select contacts to link"
1955msgstr "Изберете контакти за свързване"
1956
1957#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
1958msgid "New contact preview"
1959msgstr "Преглед на нов контакт"
1960
1961#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
1962msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1963msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
1964
1965#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1966#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1967#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1968#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
1969#, c-format
1970msgid "%s (%s)"
1971msgstr "%s (%s)"
1972
1973#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
1974msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1975msgid "_Edit"
1976msgstr "_Промяна"
1977
1978#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1979#. * to form a meta-contact".
1980#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
1981msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1982msgid "_Link Contacts…"
1983msgstr "_Свързване на контакти…"
1984
1985#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2425
1986#, c-format
1987msgid ""
1988"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1989"remove all the contacts which make up this linked contact."
1990msgstr ""
1991"Наистина ли искате да премахнете свързания контакт '%s'? Знайте, че ще бъдат "
1992"премахнати всички контакти, които имат връзка с този контакт."
1993
1994#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
1995#, c-format
1996#| msgid "Meta-contact containing %u contact"
1997#| msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
1998msgid "Linked contact containing %u contact"
1999msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2000msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
2001msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
2002
2003#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2004msgid "<b>Location</b> at (date)"
2005msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2006
2007#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2008msgid "Online from a phone or mobile device"
2009msgstr "На линия през телефон или мобилно устройство"
2010
2011#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2012msgid "New Network"
2013msgstr "Нова мрежа"
2014
2015#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2016msgid "Choose an IRC network"
2017msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2018
2019#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2020msgid "Reset _Networks List"
2021msgstr "Нулиране на _списъка с мрежи"
2022
2023#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2024#| msgid "Select"
2025msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2026msgid "Select"
2027msgstr "Избор"
2028
2029#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2030msgid "new server"
2031msgstr "нов сървър"
2032
2033#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2034msgid "SSL"
2035msgstr "SSL"
2036
2037#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2038#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2039#. * is a verb.
2040#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2041msgid "Link Contacts"
2042msgstr "Свързване на контакти"
2043
2044#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2045msgctxt "Unlink individual (button)"
2046msgid "_Unlink…"
2047msgstr "_Разделяне…"
2048
2049#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2050#| msgid ""
2051#| "Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
2052msgid ""
2053"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2054msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
2055
2056#. Add button
2057#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2058#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2059#. * meta-contact".
2060#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2061msgid "_Link"
2062msgstr "_Свързване"
2063
2064#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2065#, c-format
2066#| msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
2067msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2068msgstr "Да се разделят ли събирателните контакта „%s“?"
2069
2070#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2071#| msgid ""
2072#| "Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
2073#| "split the meta-contact into the contacts it contains."
2074msgid ""
2075"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2076"split the linked contacts into separate contacts."
2077msgstr ""
2078"Сигурни ли сте, че искате да раздробите тези събирателни контакти? "
2079"Действието ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
2080
2081#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2082msgctxt "Unlink individual (button)"
2083msgid "_Unlink"
2084msgstr "_Разделяне"
2085
2086#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
2087msgid "Date"
2088msgstr "Дата"
2089
2090#. Tab Label
2091#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2092msgid "Conversations"
2093msgstr "Разговори"
2094
2095#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2096#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2097msgid "Find Next"
2098msgstr "Търсене напред"
2099
2100#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2101#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2102msgid "Find Previous"
2103msgstr "Търсене назад"
2104
2105#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2106msgid "Previous Conversations"
2107msgstr "Предишни разговори"
2108
2109#. Tab Label
2110#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2111msgid "Search"
2112msgstr "Търсене"
2113
2114#. Searching *for* something
2115#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2116msgid "_For:"
2117msgstr "_За:"
2118
2119#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2120msgid "Contact ID:"
2121msgstr "Идентификатор:"
2122
2123#. add chat button
2124#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2125msgid "C_hat"
2126msgstr "_Разговор"
2127
2128#. Tweak the dialog
2129#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2130msgid "New Conversation"
2131msgstr "Нов разговор"
2132
2133#. add video toggle
2134#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:252
2135msgid "Send _Video"
2136msgstr "Изпращане на _видео"
2137
2138#. add chat button
2139#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:260
2140msgid "C_all"
2141msgstr "_Разговор"
2142
2143#. Tweak the dialog
2144#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:270
2145msgid "New Call"
2146msgstr "Нов разговор"
2147
2148#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2149#, c-format
2150msgid ""
2151"Enter your password for account\n"
2152"<b>%s</b>"
2153msgstr ""
2154"Вашата парола за регистрацията\n"
2155"<b>%s</b>"
2156
2157#. COL_STATUS_TEXT
2158#. COL_STATE_ICON_NAME
2159#. COL_STATE
2160#. COL_DISPLAY_MARKUP
2161#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2162#. COL_TYPE
2163#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2164#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2165msgid "Custom Message…"
2166msgstr "Друго съобщение…"
2167
2168#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2169#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2170msgid "Edit Custom Messages…"
2171msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2172
2173#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2174msgid "Click to remove this status as a favorite"
2175msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2176
2177#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2178msgid "Click to make this status a favorite"
2179msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2180
2181#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2182msgid "Set status"
2183msgstr "Задаване на състояние"
2184
2185#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:948
2186msgid "Set your presence and current status"
2187msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2188
2189#. Custom messages
2190#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1136
2191msgid "Custom messages…"
2192msgstr "Други съобщения…"
2193
2194#. Create account
2195#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2196#. * "Yahoo!"
2197#.
2198#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2199#, c-format
2200msgid "New %s account"
2201msgstr "Нова регистрация в %s"
2202
2203#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2204msgid "Find:"
2205msgstr "Търсене:"
2206
2207#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2208msgid "Match case"
2209msgstr "Зачитане на главни/малки"
2210
2211#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2212msgid "Phrase not found"
2213msgstr "Фразата не е открита"
2214
2215#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2216msgid "Received an instant message"
2217msgstr "Получено е бързо съобщение"
2218
2219#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2220msgid "Sent an instant message"
2221msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2222
2223#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2224msgid "Incoming chat request"
2225msgstr "Входяща заявка за разговор"
2226
2227#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2228msgid "Contact connected"
2229msgstr "Контактът е в мрежата"
2230
2231#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2232msgid "Contact disconnected"
2233msgstr "Контактът не е в мрежата"
2234
2235#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2236msgid "Connected to server"
2237msgstr "Има връзка със сървър"
2238
2239#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2240msgid "Disconnected from server"
2241msgstr "Няма връзка със сървър"
2242
2243#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2244msgid "Incoming voice call"
2245msgstr "Входящ аудио разговор"
2246
2247#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2248msgid "Outgoing voice call"
2249msgstr "Изходящ аудио разговор"
2250
2251#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2252msgid "Voice call ended"
2253msgstr "Аудио разговорът завърши"
2254
2255#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2256msgid "Enter Custom Message"
2257msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
2258
2259#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2260msgid "Edit Custom Messages"
2261msgstr "Редактиране на други съобщения"
2262
2263#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2264msgid "Save _New Status Message"
2265msgstr "_Ново съобщение за статус"
2266
2267#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2268#| msgid "Edit Custom Messages"
2269msgid "Saved Status Messages"
2270msgstr "Запазени съобщения за статус"
2271
2272#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2273msgid "Classic"
2274msgstr "Класическа"
2275
2276#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2277msgid "Simple"
2278msgstr "Опростена"
2279
2280#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2281msgid "Clean"
2282msgstr "Изчистена"
2283
2284#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2285msgid "Blue"
2286msgstr "Синя"
2287
2288#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2289#| msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
2290msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2291msgstr "Идентичността на сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2292
2293#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2294#| msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
2295msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2296msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2297
2298#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2299#| msgid "The certificate has expired"
2300msgid "The certificate has expired."
2301msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2302
2303#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2304#| msgid "The certificate hasn't yet been activated"
2305msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2306msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2307
2308#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2309#| msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
2310msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2311msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2312
2313#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2314#| msgid ""
2315#| "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
2316msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2317msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2318
2319#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2320#| msgid "The certificate is self-signed"
2321msgid "The certificate is self-signed."
2322msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2323
2324#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2325#| msgid ""
2326#| "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
2327msgid ""
2328"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2329msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2330
2331#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2332#| msgid "The certificate is cryptographically weak"
2333msgid "The certificate is cryptographically weak."
2334msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2335
2336#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2337#| msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
2338msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2339msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2340
2341#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2342#| msgid "The certificate is malformed"
2343msgid "The certificate is malformed."
2344msgstr "Сертификатът е повреден."
2345
2346#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2347#, c-format
2348msgid "Expected hostname: %s"
2349msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2350
2351#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2352#, c-format
2353msgid "Certificate hostname: %s"
2354msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2355
2356#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2357msgid "Continue"
2358msgstr "Продължаване"
2359
2360#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2361msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2362msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2363
2364#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2365msgid "Remember this choice for future connections"
2366msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2367
2368#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:312
2369msgid "Certificate Details"
2370msgstr "Информация за сертификата"
2371
2372#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1707
2373msgid "Unable to open URI"
2374msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2375
2376#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1802
2377msgid "Select a file"
2378msgstr "Избор на файл"
2379
2380#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1871
2381#, c-format
2382msgid "Incoming file from %s"
2383msgstr "Входящ файл от %s"
2384
2385#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2386msgid "Current Locale"
2387msgstr "текущ локал"
2388
2389#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2390#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2391#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2392#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2393msgid "Arabic"
2394msgstr "арабски"
2395
2396#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2397msgid "Armenian"
2398msgstr "арменски"
2399
2400#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2401#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2402#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2403msgid "Baltic"
2404msgstr "балтийски"
2405
2406#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2407msgid "Celtic"
2408msgstr "келтски"
2409
2410#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2411#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2412#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2413#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2414msgid "Central European"
2415msgstr "централноевропейски"
2416
2417#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2418#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2419#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2420#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2421msgid "Chinese Simplified"
2422msgstr "китайски, опростен"
2423
2424#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2425#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2426#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2427msgid "Chinese Traditional"
2428msgstr "китайски, традиционен"
2429
2430#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2431msgid "Croatian"
2432msgstr "хърватски"
2433
2434#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2435#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2436#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2437#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2438#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2439#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2440msgid "Cyrillic"
2441msgstr "кирилица"
2442
2443#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2444msgid "Cyrillic/Russian"
2445msgstr "кирилица, руска"
2446
2447#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2448#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2449msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2450msgstr "кирилица, украинска"
2451
2452#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2453msgid "Georgian"
2454msgstr "грузински"
2455
2456#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2457#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2458#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2459msgid "Greek"
2460msgstr "гръцки"
2461
2462#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2463msgid "Gujarati"
2464msgstr "гуджарати"
2465
2466#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2467msgid "Gurmukhi"
2468msgstr "гурмуки"
2469
2470#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2471#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2472#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2473#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2474msgid "Hebrew"
2475msgstr "иврит"
2476
2477#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2478msgid "Hebrew Visual"
2479msgstr "иврит, визуален"
2480
2481#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2482msgid "Hindi"
2483msgstr "хинди"
2484
2485#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2486msgid "Icelandic"
2487msgstr "исландски"
2488
2489#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2490#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2491#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2492msgid "Japanese"
2493msgstr "японски"
2494
2495#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2496#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2497#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2498#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2499msgid "Korean"
2500msgstr "корейски"
2501
2502#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2503msgid "Nordic"
2504msgstr "скандинавски"
2505
2506#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2507msgid "Persian"
2508msgstr "персийски"
2509
2510#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2511#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2512msgid "Romanian"
2513msgstr "румънски"
2514
2515#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2516msgid "South European"
2517msgstr "южноевропейски"
2518
2519#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2520msgid "Thai"
2521msgstr "тайски"
2522
2523#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2524#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2525#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2526#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2527msgid "Turkish"
2528msgstr "турски"
2529
2530#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2531#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2532#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2533#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2534#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2535msgid "Unicode"
2536msgstr "Уникод"
2537
2538#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2539#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2540#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2541#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2542#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2543msgid "Western"
2544msgstr "западен"
2545
2546#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2547#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2548#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2549msgid "Vietnamese"
2550msgstr "виетнамски"
2551
2552#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2553msgid "The selected contact cannot receive files."
2554msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2555
2556#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2557msgid "The selected contact is offline."
2558msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2559
2560#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2561msgid "No error message"
2562msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2563
2564#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2565msgid "Instant Message (Empathy)"
2566msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2567
2568#: ../src/empathy.c:308
2569msgid "Don't connect on startup"
2570msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2571
2572#: ../src/empathy.c:312
2573msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2574msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2575
2576#: ../src/empathy.c:320
2577msgid "- Empathy IM Client"
2578msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2579
2580#: ../src/empathy.c:499
2581msgid "Error contacting the Account Manager"
2582msgstr "Грешка при свързване с мениджъра на регистрации"
2583
2584#: ../src/empathy.c:501
2585#, c-format
2586#| msgid "There was an error while parsing the account details."
2587msgid ""
2588"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2589"The error was:\n"
2590"\n"
2591"%s"
2592msgstr ""
2593"Възникна грешка при свързване с мениджъра на регистрации.\n"
2594"Грешката е:\n"
2595"\n"
2596"%s"
2597
2598#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2599msgid ""
2600"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2601"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2602"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2603"version."
2604msgstr ""
2605"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
2606"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
2607"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2608"ваше решение) по-късна версия."
2609
2610#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2611msgid ""
2612"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2613"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2614"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2615"details."
2616msgstr ""
2617"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2618"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2619"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
2620
2621#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2622msgid ""
2623"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2624"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2625"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2626msgstr ""
2627"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2628"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2629"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2630
2631#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2632msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2633msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
2634
2635#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2636msgid "translator-credits"
2637msgstr ""
2638"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
2639"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2640"\n"
2641"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2642"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2643"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2644
2645#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2646msgid "There was an error while importing the accounts."
2647msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
2648
2649#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2650msgid "There was an error while parsing the account details."
2651msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
2652
2653#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2654msgid "There was an error while creating the account."
2655msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
2656
2657#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2658msgid "There was an error."
2659msgstr "Възникна грешка."
2660
2661#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2662#, c-format
2663msgid "The error message was: %s"
2664msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
2665
2666#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2667msgid ""
2668"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2669"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2670msgstr ""
2671"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
2672"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
2673"от менюто „Редактиране“."
2674
2675#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2676#: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
2677msgid "An error occurred"
2678msgstr "Възникна грешка"
2679
2680#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2681msgid "What kind of chat account do you have?"
2682msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
2683
2684#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2685msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2686msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
2687
2688#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2689msgid "Enter your account details"
2690msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
2691
2692#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2693msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2694msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
2695
2696#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2697msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2698msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
2699
2700#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2701msgid "Enter the details for the new account"
2702msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
2703
2704#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2705msgid ""
2706"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2707"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2708"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2709"calls."
2710msgstr ""
2711"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
2712"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
2713"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
2714"разговори."
2715
2716#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2717msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2718msgstr ""
2719"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
2720
2721#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2722msgid "Yes, import my account details from "
2723msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
2724
2725#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2726msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2727msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
2728
2729#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2730msgid "No, I want a new account"
2731msgstr "Не, искам нова регистрация"
2732
2733#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2734msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2735msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
2736
2737#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2738msgid "Select the accounts you want to import:"
2739msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
2740
2741#: ../src/empathy-account-assistant.c:810
2742#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
2743#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
2744msgid "Yes"
2745msgstr "Да"
2746
2747#: ../src/empathy-account-assistant.c:817
2748msgid "No, that's all for now"
2749msgstr "Не, това е всичко засега"
2750
2751#: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
2752msgid ""
2753"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2754"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2755"details below are correct. You can easily change these details later or "
2756"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2757msgstr ""
2758"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
2759"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
2760"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
2761"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
2762"„Регистрации“."
2763
2764#: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
2765#: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
2766msgid "Edit->Accounts"
2767msgstr "Редактиране→Регистрации"
2768
2769#: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
2770msgid "I don't want to enable this feature for now"
2771msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
2772
2773#: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
2774msgid ""
2775"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2776"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2777"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2778"the Accounts dialog"
2779msgstr ""
2780"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
2781"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
2782"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
2783"регистрации."
2784
2785#: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
2786msgid "telepathy-salut not installed"
2787msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
2788
2789#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
2790msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2791msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
2792
2793#: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
2794msgid "Welcome to Empathy"
2795msgstr "Добре дошли в Empathy"
2796
2797#: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
2798msgid "Import your existing accounts"
2799msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
2800
2801#: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
2802msgid "Please enter personal details"
2803msgstr "Въведете още информация"
2804
2805#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2806#. * unsaved changes
2807#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2808#, c-format
2809msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2810msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
2811
2812#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2813#. * an unsaved new account
2814#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2815msgid "Your new account has not been saved yet."
2816msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
2817
2818#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2819#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2820msgid "Connecting…"
2821msgstr "Свързване…"
2822
2823#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2824#, c-format
2825msgid "Offline — %s"
2826msgstr "Извън мрежата — %s"
2827
2828#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2829#, c-format
2830msgid "Disconnected — %s"
2831msgstr "Изключен — %s"
2832
2833#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2834msgid "Offline — No Network Connection"
2835msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
2836
2837# FIXME: термини за offine и disconnected
2838#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2839msgid "Unknown Status"
2840msgstr "Неизвестно състояние"
2841
2842#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2843msgid "Offline — Account Disabled"
2844msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
2845
2846#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2847msgid ""
2848"You are about to create a new account, which will discard\n"
2849"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2850msgstr ""
2851"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
2852"промените ви. Искате ли да продължите?"
2853
2854#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
2855#, c-format
2856msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2857msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
2858
2859#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
2860msgid "This will not remove your account on the server."
2861msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
2862
2863#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
2864msgid ""
2865"You are about to select another account, which will discard\n"
2866"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2867msgstr ""
2868"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
2869"промените ви. Искате ли да продължите?"
2870
2871#. Menu items: to enabled/disable the account
2872#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
2873#| msgid "_Enabled"
2874msgid "_Enable"
2875msgstr "_Включване"
2876
2877#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
2878#| msgid "_Enabled"
2879msgid "_Disable"
2880msgstr "_Изключване"
2881
2882#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
2883msgid ""
2884"You are about to close the window, which will discard\n"
2885"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2886msgstr ""
2887"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
2888"промените ви. Искате ли да продължите?"
2889
2890#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2891msgid "Loading account information"
2892msgstr "Зареждане на данните за контакта"
2893
2894#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2895msgid "No protocol installed"
2896msgstr "Не е инсталиран протокол"
2897
2898#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2899msgid "Protocol:"
2900msgstr "Протокол:"
2901
2902#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2903msgid ""
2904"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2905"you want to use."
2906msgstr ""
2907"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
2908"нейния протокол."
2909
2910#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2911msgid "_Add…"
2912msgstr "_Добавяне…"
2913
2914#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2915msgid "_Import…"
2916msgstr "_Внасяне…"
2917
2918#: ../src/empathy-auth-client.c:243
2919msgid " - Empathy authentication client"
2920msgstr " — идентифициране с Empathy"
2921
2922#: ../src/empathy-auth-client.c:259
2923msgid "Empathy authentication client"
2924msgstr "Идентифициране с Empathy"
2925
2926# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
2927# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
2928# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
2929# наблизо.
2930#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2931msgid "People nearby"
2932msgstr "Хора наблизо"
2933
2934#: ../src/empathy-av.c:118
2935msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2936msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
2937
2938#: ../src/empathy-av.c:134
2939msgid "Empathy Audio/Video Client"
2940msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
2941
2942#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
2943msgid "Contrast"
2944msgstr "Контраст"
2945
2946#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
2947msgid "Brightness"
2948msgstr "Яркост"
2949
2950#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
2951msgid "Gamma"
2952msgstr "Гама корекция"
2953
2954#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
2955msgid "Volume"
2956msgstr "Сила на звука"
2957
2958#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1165
2959msgid "_Sidebar"
2960msgstr "_Странична лента"
2961
2962#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1185
2963msgid "Audio input"
2964msgstr "Аудио вход"
2965
2966#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1189
2967msgid "Video input"
2968msgstr "Видео вход"
2969
2970#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1193
2971msgid "Dialpad"
2972msgstr "Циферблат"
2973
2974#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1198
2975msgid "Details"
2976msgstr "Подробности"
2977
2978#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2979#. * is used in the window title
2980#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1267
2981#, c-format
2982msgid "Call with %s"
2983msgstr "Разговор с %s"
2984
2985#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2986#. * title
2987#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1346
2988msgid "Call"
2989msgstr "Разговор"
2990
2991#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
2992msgid "The IP address as seen by the machine"
2993msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
2994
2995#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
2996msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2997msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
2998
2999#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
3000msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3001msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
3002
3003#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
3004msgid "The IP address of a relay server"
3005msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
3006
3007#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1508
3008msgid "The IP address of the multicast group"
3009msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
3010
3011#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3012#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
3013#, c-format
3014msgid "Connected — %d:%02dm"
3015msgstr "Връзка — %d:%02dm"
3016
3017#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2320
3018msgid "Technical Details"
3019msgstr "Технически данни"
3020
3021#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2358
3022#, c-format
3023msgid ""
3024"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3025"computer"
3026msgstr ""
3027"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
3028"компютър"
3029
3030#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
3031#, c-format
3032msgid ""
3033"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3034"computer"
3035msgstr ""
3036"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
3037"компютър"
3038
3039#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
3040#, c-format
3041msgid ""
3042"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3043"does not allow direct connections."
3044msgstr ""
3045"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
3046"преки връзки."
3047
3048#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
3049msgid "There was a failure on the network"
3050msgstr "Мрежова грешка"
3051
3052#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
3053msgid ""
3054"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3055msgstr ""
3056"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3057"на компютъра ви"
3058
3059#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
3060msgid ""
3061"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3062msgstr ""
3063"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3064"на компютъра ви"
3065
3066#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
3067#, c-format
3068msgid ""
3069"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3070"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3071"the Help menu."
3072msgstr ""
3073"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
3074"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
3075"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
3076
3077#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
3078msgid "There was a failure in the call engine"
3079msgstr "Грешка в модула за разговори"
3080
3081#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
3082msgid "The end of the stream was reached"
3083msgstr "Достигнат е краят на потока"
3084
3085#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2443
3086msgid "Can't establish audio stream"
3087msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
3088
3089#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2453
3090msgid "Can't establish video stream"
3091msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
3092
3093#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3094msgid "Audio"
3095msgstr "Звук"
3096
3097#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3098msgid "Call the contact again"
3099msgstr "Нов разговор с контакта"
3100
3101#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3102msgid "Camera Off"
3103msgstr "Включване на камерата"
3104
3105#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3106msgid "Camera On"
3107msgstr "Изключване на камерата"
3108
3109#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3110msgid "Decoding Codec:"
3111msgstr "Декодиращ модул:"
3112
3113#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3114msgid "Disable camera and stop sending video"
3115msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
3116
3117#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3118msgid "Enable camera and send video"
3119msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
3120
3121#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3122msgid "Enable camera but don't send video"
3123msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
3124
3125#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3126msgid "Encoding Codec:"
3127msgstr "Кодиращ модул:"
3128
3129#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3130msgid "Hang up"
3131msgstr "Затваряне"
3132
3133#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3134msgid "Hang up current call"
3135msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3136
3137#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3138msgid "Local Candidate:"
3139msgstr "Местен кандидат:"
3140
3141#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3142msgid "Preview"
3143msgstr "Преглед"
3144
3145#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3146msgid "Redial"
3147msgstr "Повторно набиране"
3148
3149#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3150msgid "Remote Candidate:"
3151msgstr "Отдалечен кандидат:"
3152
3153#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3154msgid "Send Audio"
3155msgstr "Изпращане на аудио"
3156
3157#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3158msgid "Toggle audio transmission"
3159msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3160
3161#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3162msgid "V_ideo"
3163msgstr "_Видео"
3164
3165#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3166msgid "Video"
3167msgstr "Видео"
3168
3169#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3170msgid "Video Off"
3171msgstr "Изключване на видеото"
3172
3173#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3174msgid "Video On"
3175msgstr "Включване на видеото"
3176
3177#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3178msgid "Video Preview"
3179msgstr "Преглед на видеото"
3180
3181#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3182msgid "_Call"
3183msgstr "_Разговор"
3184
3185#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3186msgid "_View"
3187msgstr "_Преглед"
3188
3189#: ../src/empathy-chat-window.c:469 ../src/empathy-chat-window.c:489
3190#, c-format
3191msgid "%s (%d unread)"
3192msgid_plural "%s (%d unread)"
3193msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3194msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3195
3196#: ../src/empathy-chat-window.c:481
3197#, c-format
3198msgid "%s (and %u other)"
3199msgid_plural "%s (and %u others)"
3200msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3201msgstr[1] "%s (и %u други)"
3202
3203#: ../src/empathy-chat-window.c:497
3204#, c-format
3205msgid "%s (%d unread from others)"
3206msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3207msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3208msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3209
3210#: ../src/empathy-chat-window.c:506
3211#, c-format
3212msgid "%s (%d unread from all)"
3213msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3214msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3215msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3216
3217#: ../src/empathy-chat-window.c:708
3218msgid "Typing a message."
3219msgstr "Пише съобщение."
3220
3221#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3222msgid "C_lear"
3223msgstr "_Изчистване на прозореца"
3224
3225#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3226msgid "C_ontact"
3227msgstr "_Контакт"
3228
3229#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3230msgid "Chat"
3231msgstr "Разговор"
3232
3233#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3234msgid "Insert _Smiley"
3235msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3236
3237#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3238msgid "Invite _Participant…"
3239msgstr "Поканване на _участник…"
3240
3241#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3242msgid "Move Tab _Left"
3243msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3244
3245#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3246msgid "Move Tab _Right"
3247msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3248
3249#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3250msgid "Notify for All Messages"
3251msgstr "Известяване за всички съобщения"
3252
3253#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3254msgid "_Contents"
3255msgstr "_Ръководство"
3256
3257#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3258msgid "_Conversation"
3259msgstr "_Разговор"
3260
3261#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3262msgid "_Detach Tab"
3263msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3264
3265#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3266msgid "_Edit"
3267msgstr "Р_едактиране"
3268
3269#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3270msgid "_Favorite Chat Room"
3271msgstr "_Любима стая за разговор"
3272
3273#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3274msgid "_Help"
3275msgstr "Помо_щ"
3276
3277#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3278msgid "_Next Tab"
3279msgstr "_Следващ подпрозорец"
3280
3281#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3282msgid "_Previous Tab"
3283msgstr "_Предишен подпрозорец"
3284
3285#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3286msgid "_Show Contact List"
3287msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3288
3289#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3290msgid "_Tabs"
3291msgstr "_Подпрозорци"
3292
3293#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3294msgid "_Undo Close Tab"
3295msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3296
3297#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3298msgid "Name"
3299msgstr "Име"
3300
3301#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3302msgid "Room"
3303msgstr "Стая"
3304
3305#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3306msgid "Auto-Connect"
3307msgstr "Автоматично свързване"
3308
3309#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3310msgid "Manage Favorite Rooms"
3311msgstr "Управление на стаите в отметките"
3312
3313#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3314msgid "Incoming video call"
3315msgstr "Входящ видео разговор"
3316
3317#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3318msgid "Incoming call"
3319msgstr "Входящ разговор"
3320
3321#: ../src/empathy-event-manager.c:511
3322#, c-format
3323msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3324msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3325
3326#: ../src/empathy-event-manager.c:512
3327#, c-format
3328msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3329msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3330
3331#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
3332#, c-format
3333msgid "Incoming call from %s"
3334msgstr "Входящ разговор от %s"
3335
3336#: ../src/empathy-event-manager.c:540
3337msgid "_Reject"
3338msgstr "От_казване"
3339
3340#: ../src/empathy-event-manager.c:546
3341msgid "_Answer"
3342msgstr "_Отговаряне"
3343
3344#: ../src/empathy-event-manager.c:660
3345#, c-format
3346msgid "Incoming video call from %s"
3347msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3348
3349#: ../src/empathy-event-manager.c:737
3350msgid "Room invitation"
3351msgstr "Покана за стая"
3352
3353#: ../src/empathy-event-manager.c:739
3354#, c-format
3355msgid "Invitation to join %s"
3356msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3357
3358#: ../src/empathy-event-manager.c:746
3359#, c-format
3360msgid "%s is inviting you to join %s"
3361msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3362
3363#: ../src/empathy-event-manager.c:754
3364msgid "_Decline"
3365msgstr "_Отказване"
3366
3367#: ../src/empathy-event-manager.c:759
3368#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3369msgid "_Join"
3370msgstr "_Присъединяване"
3371
3372#: ../src/empathy-event-manager.c:786
3373#, c-format
3374msgid "%s invited you to join %s"
3375msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3376
3377#: ../src/empathy-event-manager.c:792
3378#, c-format
3379msgid "You have been invited to join %s"
3380msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3381
3382#: ../src/empathy-event-manager.c:843
3383#, c-format
3384msgid "Incoming file transfer from %s"
3385msgstr "Входящ файл от %s"
3386
3387#: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:367
3388#| msgid "Password"
3389msgid "Password required"
3390msgstr "Парола"
3391
3392#: ../src/empathy-event-manager.c:1069
3393#, c-format
3394msgid "%s would like permission to see when you are online"
3395msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте на линия"
3396
3397#: ../src/empathy-event-manager.c:1073
3398#, c-format
3399msgid ""
3400"\n"
3401"Message: %s"
3402msgstr ""
3403"\n"
3404"Съобщение: %s"
3405
3406#. Translators: time left, when it is more than one hour
3407#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3408#, c-format
3409msgid "%u:%02u.%02u"
3410msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3411
3412#. Translators: time left, when is is less than one hour
3413#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3414#, c-format
3415msgid "%02u.%02u"
3416msgstr "%02u м. и %02u сек."
3417
3418#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3419msgctxt "file transfer percent"
3420msgid "Unknown"
3421msgstr "Неизвестно"
3422
3423#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3424#, c-format
3425msgid "%s of %s at %s/s"
3426msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3427
3428#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3429#, c-format
3430msgid "%s of %s"
3431msgstr "%s от общо %s"
3432
3433#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3434#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3435#, c-format
3436msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3437msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3438
3439#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3440#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3441#, c-format
3442msgid "Sending \"%s\" to %s"
3443msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3444
3445#. translators: first %s is filename, second %s
3446#. * is the contact name
3447#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3448#, c-format
3449msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3450msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3451
3452#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3453msgid "Error receiving a file"
3454msgstr "Грешка при получаване на файл"
3455
3456#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3457#, c-format
3458msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3459msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3460
3461#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3462msgid "Error sending a file"
3463msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3464
3465#. translators: first %s is filename, second %s
3466#. * is the contact name
3467#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3468#, c-format
3469msgid "\"%s\" received from %s"
3470msgstr "„%s“ получен от %s"
3471
3472#. translators: first %s is filename, second %s
3473#. * is the contact name
3474#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3475#, c-format
3476msgid "\"%s\" sent to %s"
3477msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3478
3479#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3480msgid "File transfer completed"
3481msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3482
3483#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3484msgid "Waiting for the other participant's response"
3485msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3486
3487#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3488#, c-format
3489msgid "Checking integrity of \"%s\""
3490msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3491
3492#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3493#, c-format
3494msgid "Hashing \"%s\""
3495msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3496
3497#: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3498msgid "%"
3499msgstr "%"
3500
3501#: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3502msgid "File"
3503msgstr "Файл"
3504
3505#: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3506msgid "Remaining"
3507msgstr "Остават"
3508
3509#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3510msgid "File Transfers"
3511msgstr "Прехвърляния на файлове"
3512
3513#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3514msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3515msgstr ""
3516"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
3517"от списъка"
3518
3519#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3520msgid ""
3521"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3522"importing accounts from Pidgin."
3523msgstr ""
3524"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
3525"само от Pidgin."
3526
3527#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3528msgid "Import Accounts"
3529msgstr "Внасяне на регистрации"
3530
3531#. Translators: this is the header of a treeview column
3532#: ../src/empathy-import-widget.c:301
3533msgid "Import"
3534msgstr "Внасяне"
3535
3536#: ../src/empathy-import-widget.c:310
3537msgid "Protocol"
3538msgstr "Протокол"
3539
3540#: ../src/empathy-import-widget.c:334
3541msgid "Source"
3542msgstr "Източник"
3543
3544#: ../src/empathy-main-window.c:384
3545#| msgid "Password"
3546msgid "Provide Password"
3547msgstr "Вашата парола"
3548
3549#: ../src/empathy-main-window.c:390
3550#| msgid "Disconnected"
3551msgid "Disconnect"
3552msgstr "Прекъсване"
3553
3554#: ../src/empathy-main-window.c:530
3555msgid "No match found"
3556msgstr "Не е намерено съвпадение"
3557
3558#: ../src/empathy-main-window.c:685
3559msgid "Reconnect"
3560msgstr "Ново свързване"
3561
3562#: ../src/empathy-main-window.c:691
3563msgid "Edit Account"
3564msgstr "Редактиране на регистрация"
3565
3566#: ../src/empathy-main-window.c:697
3567msgid "Close"
3568msgstr "Затваряне"
3569
3570#: ../src/empathy-main-window.c:1414
3571msgid "Contact"
3572msgstr "Контакт"
3573
3574#: ../src/empathy-main-window.c:1748
3575msgid "Contact List"
3576msgstr "Списък с контакти"
3577
3578#: ../src/empathy-main-window.c:1862
3579msgid "Show and edit accounts"
3580msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
3581
3582#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3583msgid "Contacts on a _Map"
3584msgstr "_Контакти на карта"
3585
3586#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3587#| msgid "Contact List"
3588msgid "Find in Contact _List"
3589msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
3590
3591#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3592msgid "Join _Favorites"
3593msgstr "_Добавяне към отметките"
3594
3595#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3596msgid "Manage Favorites"
3597msgstr "Редактиране на отметките"
3598
3599#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3600msgid "N_ormal Size"
3601msgstr "_Нормален размер"
3602
3603#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3604msgid "New _Call…"
3605msgstr "Нов _разговор…"
3606
3607#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3608msgid "Normal Size With _Avatars"
3609msgstr "Нормален размер с _аватари"
3610
3611#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3612msgid "P_references"
3613msgstr "_Настройки"
3614
3615#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3616msgid "Show P_rotocols"
3617msgstr "_Показване на протокола"
3618
3619#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3620msgid "Sort by _Name"
3621msgstr "Подреждане по _име"
3622
3623#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3624msgid "Sort by _Status"
3625msgstr "Подреждане по _състояние"
3626
3627#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3628msgid "_Accounts"
3629msgstr "_Регистрации"
3630
3631#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3632msgid "_Compact Size"
3633msgstr "_Стегнат режим"
3634
3635#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3636msgid "_Debug"
3637msgstr "_Изчистване на грешки"
3638
3639#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3640msgid "_File Transfers"
3641msgstr "_Прехвърляния на файлове"
3642
3643#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3644msgid "_Join…"
3645msgstr "_Присъединяване…"
3646
3647#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3648msgid "_New Conversation…"
3649msgstr "_Нов разговор…"
3650
3651#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3652msgid "_Offline Contacts"
3653msgstr "_Изключени контакти"
3654
3655#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3656msgid "_Personal Information"
3657msgstr "_Лични данни"
3658
3659#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3660msgid "_Room"
3661msgstr "_Стая"
3662
3663#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3664#| msgctxt "Link individual (contextual menu)"
3665#| msgid "_Link Contacts…"
3666msgid "_Search for Contacts…"
3667msgstr "_Търсене на контакти…"
3668
3669#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3670msgid "Chat Room"
3671msgstr "Стая за разговор"
3672
3673#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3674msgid "Members"
3675msgstr "Участници"
3676
3677#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3678#. yes/no, yes/no and a number.
3679#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
3680#, c-format
3681msgid ""
3682"%s\n"
3683"Invite required: %s\n"
3684"Password required: %s\n"
3685"Members: %s"
3686msgstr ""
3687"%s\n"
3688"Изисква се покана: %s\n"
3689"Изисква се парола: %s\n"
3690"Брой участници: %s"
3691
3692# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
3693# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
3694# „Не, това е всичко засега“.
3695#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
3696#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
3697msgid "No"
3698msgstr "Не"
3699
3700#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
3701msgid "Could not start room listing"
3702msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
3703
3704#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
3705msgid "Could not stop room listing"
3706msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
3707
3708#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3709msgid "Couldn't load room list"
3710msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
3711
3712#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3713msgid ""
3714"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3715msgstr ""
3716"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
3717"стаи от списъка."
3718
3719#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3720msgid ""
3721"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3722"the current account's server"
3723msgstr ""
3724"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
3725"регистрация, оставете полето празно."
3726
3727#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3728msgid "Join Room"
3729msgstr "Влизане в стая"
3730
3731#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3732msgid "Room List"
3733msgstr "Списък със стаи"
3734
3735#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3736msgid "_Room:"
3737msgstr "_Стая:"
3738
3739#: ../src/empathy-preferences.c:139
3740msgid "Message received"
3741msgstr "Съобщението е получено"
3742
3743#: ../src/empathy-preferences.c:140
3744msgid "Message sent"
3745msgstr "Съобщението е изпратено"
3746
3747#: ../src/empathy-preferences.c:141
3748msgid "New conversation"
3749msgstr "Нов разговор"
3750
3751#: ../src/empathy-preferences.c:142
3752msgid "Contact goes online"
3753msgstr "Контактът е в мрежата"
3754
3755#: ../src/empathy-preferences.c:143
3756msgid "Contact goes offline"
3757msgstr "Контактът е извън мрежата"
3758
3759#: ../src/empathy-preferences.c:144
3760msgid "Account connected"
3761msgstr "Регистрацията е включена"
3762
3763#: ../src/empathy-preferences.c:145
3764msgid "Account disconnected"
3765msgstr "Регистрацията е изключена"
3766
3767#: ../src/empathy-preferences.c:446
3768msgid "Language"
3769msgstr "Език"
3770
3771#: ../src/empathy-preferences.c:875
3772msgid "Preferences"
3773msgstr "Настройки"
3774
3775#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3776msgid "Appearance"
3777msgstr "Изглед"
3778
3779#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3780msgid "Behavior"
3781msgstr "Поведение"
3782
3783#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3784msgid "Chat Th_eme:"
3785msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
3786
3787#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3788msgid "Disable notifications when _away or busy"
3789msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3790
3791#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3792msgid "Disable sounds when _away or busy"
3793msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3794
3795#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3796msgid "Display incoming events in the notification area"
3797msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
3798
3799#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3800msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3801msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
3802
3803#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3804msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3805msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
3806
3807#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3808msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3809msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
3810
3811#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3812msgid "Enable spell checking for languages:"
3813msgstr "Езици с проверка на правописа:"
3814
3815#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3816msgid "General"
3817msgstr "Общи"
3818
3819#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3820msgid "Location sources:"
3821msgstr "Датчик за местоположение:"
3822
3823#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3824msgid "Log conversations"
3825msgstr "Архив на разговорите"
3826
3827#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3828msgid "Notifications"
3829msgstr "Известяване"
3830
3831#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3832msgid "Play sound for events"
3833msgstr "Звуци при събития"
3834
3835#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3836msgid "Privacy"
3837msgstr "Лични данни"
3838
3839#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3840msgid ""
3841"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3842"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3843"decimal place."
3844msgstr ""
3845"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
3846"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
3847"място зад десетичната запетая."
3848
3849#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3850msgid "Show _smileys as images"
3851msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
3852
3853#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3854msgid "Show contact _list in rooms"
3855msgstr "_Показване на контактите в стаите"
3856
3857#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3858msgid "Sounds"
3859msgstr "Звуци"
3860
3861#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3862msgid "Spell Checking"
3863msgstr "Проверка на правописа"
3864
3865#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3866msgid ""
3867"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3868"dictionary installed."
3869msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
3870
3871#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3872msgid "Themes"
3873msgstr "Графични теми"
3874
3875#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3876msgid "_Automatically connect on startup"
3877msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
3878
3879#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3880msgid "_Cellphone"
3881msgstr "_Мобилен телефон"
3882
3883#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3884msgid "_Enable bubble notifications"
3885msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
3886
3887#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3888msgid "_Enable sound notifications"
3889msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
3890
3891#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3892msgid "_GPS"
3893msgstr "_GPS"
3894
3895#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3896msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3897msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
3898
3899#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3900msgid "_Open new chats in separate windows"
3901msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
3902
3903#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3904msgid "_Publish location to my contacts"
3905msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
3906
3907#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3908#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3909msgid "_Reduce location accuracy"
3910msgstr "_Ниска точност на местоположението"
3911
3912#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3913msgid "Status"
3914msgstr "Състояние"
3915
3916#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3917msgid "_Quit"
3918msgstr "_Спиране на програмата"
3919
3920#: ../src/empathy-map-view.c:442
3921msgid "Contact Map View"
3922msgstr "Карта с контактите"
3923
3924#: ../src/empathy-debug-window.c:1218
3925msgid "Save"
3926msgstr "Запазване"
3927
3928#: ../src/empathy-debug-window.c:1394
3929msgid "Debug Window"
3930msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
3931
3932#: ../src/empathy-debug-window.c:1474
3933msgid "Pause"
3934msgstr "Пауза"
3935
3936#: ../src/empathy-debug-window.c:1486
3937msgid "Level "
3938msgstr "Ниво"
3939
3940#: ../src/empathy-debug-window.c:1506
3941msgid "Debug"
3942msgstr "Подробност"
3943
3944#: ../src/empathy-debug-window.c:1512
3945msgid "Info"
3946msgstr "Информация"
3947
3948#: ../src/empathy-debug-window.c:1518 ../src/empathy-debug-window.c:1567
3949msgid "Message"
3950msgstr "Съобщение"
3951
3952#: ../src/empathy-debug-window.c:1524
3953msgid "Warning"
3954msgstr "Предупреждение"
3955
3956#: ../src/empathy-debug-window.c:1530
3957msgid "Critical"
3958msgstr "Критична"
3959
3960#: ../src/empathy-debug-window.c:1536
3961msgid "Error"
3962msgstr "Грешка"
3963
3964#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
3965msgid "Time"
3966msgstr "Време"
3967
3968#: ../src/empathy-debug-window.c:1558
3969msgid "Domain"
3970msgstr "Област"
3971
3972#: ../src/empathy-debug-window.c:1560
3973msgid "Category"
3974msgstr "Категория"
3975
3976#: ../src/empathy-debug-window.c:1562
3977msgid "Level"
3978msgstr "Ниво"
3979
3980#: ../src/empathy-debug-window.c:1599
3981msgid ""
3982"The selected connection manager does not support the remote debugging "
3983"extension."
3984msgstr ""
3985"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
3986"отдалечено изчистване на грешки."
3987
3988#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3989#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3990msgid "Invite Participant"
3991msgstr "Поканване на участник"
3992
3993#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3994msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3995msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
3996
3997#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3998msgid "Invite"
3999msgstr "Покана"
4000
4001#: ../src/empathy-accounts.c:179
4002msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4003msgstr ""
4004"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
4005
4006#: ../src/empathy-accounts.c:183
4007#| msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
4008msgid ""
4009"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4010msgstr ""
4011"Да не се показват прозорци, освен за контакти със съобщение „Хора наблизо“"
4012
4013#: ../src/empathy-accounts.c:187
4014msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4015msgstr ""
4016"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
4017"foo_40example_2eorg0)"
4018
4019#: ../src/empathy-accounts.c:189
4020msgid "<account-id>"
4021msgstr "<ид-р на регистрация>"
4022
4023#: ../src/empathy-accounts.c:194
4024msgid "- Empathy Accounts"
4025msgstr "— Регистрации на Empathy"
4026
4027#: ../src/empathy-accounts.c:233
4028msgid "Empathy Accounts"
4029msgstr "Регистрации на Empathy"
4030
4031#: ../src/empathy-debugger.c:66
4032msgid "Empathy Debugger"
4033msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4034
4035#: ../src/empathy-chat.c:107
4036#| msgid "- Empathy IM Client"
4037msgid "- Empathy Chat Client"
4038msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4039
4040#: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
4041msgid "Respond"
4042msgstr "Отговаряне"
4043
4044#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
4045msgid "Reject"
4046msgstr "Отхвърляне"
4047
4048#: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
4049msgid "Answer"
4050msgstr "Отговор"
4051
4052#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4053#: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
4054msgid "Decline"
4055msgstr "Отклоняване"
4056
4057#: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
4058#: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
4059msgid "Accept"
4060msgstr "Приемане"
4061
4062#~ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
4063#~ msgstr "Empathy запита за внасянето на регистрации"
4064
4065#~ msgid ""
4066#~ "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
4067#~ msgstr ""
4068#~ "Дали програмата Empathy вече е запитвала за внасянето на регистрациите от "
4069#~ "другите програми."
4070
4071#~ msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
4072#~ msgstr "Извадките от получения и изпратения файл не съвпадат"
4073
4074#~ msgid "Add _New Preset"
4075#~ msgstr "_Добавяне на нова тема"
4076
4077#~ msgid "Saved Presets"
4078#~ msgstr "Запазени теми"
4079
4080#~ msgid "Subscription requested by %s"
4081#~ msgstr "Искане за записване от %s"
4082
4083#~ msgid "%s is now offline."
4084#~ msgstr "%s в момента е извън мрежата."
4085
4086#~ msgid "%s is now online."
4087#~ msgstr "%s в момента е в мрежата."
4088
4089#~ msgid "Context"
4090#~ msgstr "Контекст"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.