source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2274

Last change on this file since 2274 was 2274, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gcalctool, empathy, gnome-bluetooth, gnome-shell, network-manager-applet: подадени в master

File size: 141.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
5# This file is distributed under the same license as the empathy package.
6# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: empathy master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2011-03-05 22:04+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-03-05 22:03+0200\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
28msgstr ""
29"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
30"съобщения"
31
32#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
33msgid "Empathy"
34msgstr "Empathy"
35
36#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
37msgid "Empathy Internet Messaging"
38msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
39
40#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
41msgid "IM Client"
42msgstr "Клиент за моментни съобщения"
43
44#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
45msgid "Always open a separate chat window for new chats."
46msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
47
48#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
49msgid ""
50"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
51"chat."
52msgstr ""
53"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
54"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
55
56#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
57msgid "Chat window theme"
58msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
59
60#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
61msgid ""
62"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
63msgstr ""
64"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
65"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
66
67#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
68msgid "Compact contact list"
69msgstr "Стегнат списък с контакти"
70
71#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
72msgid "Connection managers should be used"
73msgstr "Да се използва управление на връзката"
74
75#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
76msgid "Contact list sort criterion"
77msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
78
79#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
80msgid "Default directory to select an avatar image from"
81msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
82
83#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
84msgid "Disable popup notifications when away"
85msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
86
87#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
88msgid "Disable sounds when away"
89msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
90
91#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
92msgid "Display incoming events in the status area"
93msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
94
95#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
96msgid ""
97"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
98"user immediately."
99msgstr ""
100"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
101"събитията се представят незабавно на потребителя."
102
103#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
104msgid "Empathy can publish the user's location"
105msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
106
107#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
108msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
109msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
110
111#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
112msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
113msgstr ""
114"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
115"местоположението"
116
117#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
118msgid "Empathy can use the network to guess the location"
119msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
120
121#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
122msgid "Empathy default download folder"
123msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
124
125#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
126msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
127msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
128
129#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
130msgid "Empathy should auto-away when idle"
131msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
132
133#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
134msgid "Empathy should auto-connect on startup"
135msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
136
137#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
138msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
139msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
140
141#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
142msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
143msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
144
145#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
146msgid "Enable WebKit Developer Tools"
147msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
148
149#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
150msgid "Enable popup notifications for new messages"
151msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
152
153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
154msgid "Enable spell checker"
155msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
156
157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
158msgid "Hide main window"
159msgstr "Скриване на основния прозорец"
160
161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
162msgid "Hide the main window."
163msgstr "Скриване на основния прозорец."
164
165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
166msgid "Nick completed character"
167msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
168
169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
170msgid "Open new chats in separate windows"
171msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
172
173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
174msgid "Path of the Adium theme to use"
175msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
176
177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
178msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
179msgstr ""
180"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
181
182#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
183msgid "Play a sound for incoming messages"
184msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
185
186#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
187msgid "Play a sound for new conversations"
188msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
189
190#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
191msgid "Play a sound for outgoing messages"
192msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
193
194#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
195msgid "Play a sound when a contact logs in"
196msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
197
198#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
199msgid "Play a sound when a contact logs out"
200msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
201
202#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
203msgid "Play a sound when we log in"
204msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
205
206#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
207msgid "Play a sound when we log out"
208msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
209
210#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
211msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
212msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
213
214#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
215msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
216msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
217
218#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
219msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
220msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
221
222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
223msgid "Show avatars"
224msgstr "Показване на аватари"
225
226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
227msgid "Show contact list in rooms"
228msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
229
230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
231msgid "Show hint about closing the main window"
232msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
233
234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
235msgid "Show offline contacts"
236msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
237
238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
239msgid "Show protocols"
240msgstr "Показване на протокола"
241
242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
243msgid "Spell checking languages"
244msgstr "Езици с проверка на правописа"
245
246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
247msgid "The default folder to save file transfers in."
248msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
249
250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
251msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
252msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
253
254#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
255msgid "The position for the chat window side pane"
256msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
257
258#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
259msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
260msgstr ""
261"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
262"разговори."
263
264#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
265msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
266msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
267
268#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
269msgid "Use graphical smileys"
270msgstr "Изображения за емотикони"
271
272#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
273msgid "Use notification sounds"
274msgstr "Известяване със звуци"
275
276#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
277msgid "Use theme for chat rooms"
278msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
279
280#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
281msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
282msgstr ""
283"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
284
285#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
286msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
287msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
288
289#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
290msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
291msgstr ""
292"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
293"местоположението."
294
295#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
296msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
297msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
298
299#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
300msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
301msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
302
303#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
304msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
305msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
306
307#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
308msgid ""
309"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
310msgstr ""
311"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
312"бездействие на потребителя."
313
314#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
315msgid ""
316"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
317msgstr ""
318"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
319"личните данни."
320
321#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
322msgid ""
323"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
324msgstr ""
325"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
326"разговори."
327
328#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
329msgid ""
330"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
331msgstr ""
332"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
333"включат."
334
335#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
336msgid ""
337"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
338"reconnect."
339msgstr ""
340"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
341"прекъсване и възстановяване."
342
343#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
344msgid ""
345"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
346msgstr ""
347"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
348"езици."
349
350#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
351msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
352msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
353
354#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
355msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
356msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
357
358#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
359msgid ""
360"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
361msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
362
363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
364msgid "Whether to play a sound to notify of events."
365msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
366
367#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
368msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
369msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
370
371#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
372msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
373msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
374
375#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
376msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
377msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
378
379#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
380msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
381msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
382
383#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
384msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
385msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
386
387#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
388msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
389msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
390
391#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
392msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
393msgstr ""
394"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
395"прозорци."
396
397#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
398msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
399msgstr ""
400"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
401
402#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
403msgid ""
404"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
405"the chat is already opened, but not focused."
406msgstr ""
407"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
408"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
409
410#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
411msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
412msgstr ""
413"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
414
415#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
416msgid ""
417"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
418msgstr ""
419"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
420"разговори."
421
422#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
423msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
424msgstr ""
425"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
426
427#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
428msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
429msgstr ""
430"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
431
432#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
433msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
434msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
435
436#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
437msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
438msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
439
440#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
441msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
442msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
443
444#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
445msgid ""
446"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
447"'x' button in the title bar."
448msgstr ""
449"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
450"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
451
452#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
453msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
454msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
455
456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
457msgid ""
458"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
459"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
460"the contact list by state."
461msgstr ""
462"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
463"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
464"подреждане по състояние."
465
466#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
467msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
468msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
469
470#. Tweak the dialog
471#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
472#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2242
473msgid "Messaging and VoIP Accounts"
474msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
475
476#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
477msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
478msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
479
480#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1116
481msgid "File transfer not supported by remote contact"
482msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
483
484#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1172
485msgid "The selected file is not a regular file"
486msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
487
488#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1181
489msgid "The selected file is empty"
490msgstr "Избраният файл е празен"
491
492#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
493msgid "Socket type not supported"
494msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
495
496#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
497msgid "No reason was specified"
498msgstr "Не е указана причина"
499
500#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
501msgid "The change in state was requested"
502msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
503
504#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
505msgid "You canceled the file transfer"
506msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
507
508#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
509msgid "The other participant canceled the file transfer"
510msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
511
512#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
513msgid "Error while trying to transfer the file"
514msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
515
516#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
517msgid "The other participant is unable to transfer the file"
518msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
519
520#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
521msgid "Unknown reason"
522msgstr "Неизвестна причина"
523
524#: ../libempathy/empathy-utils.c:305
525msgid "Available"
526msgstr "На линия"
527
528#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
529msgid "Busy"
530msgstr "Зает"
531
532#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
533msgid "Away"
534msgstr "Отсъстващ"
535
536#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
537msgid "Invisible"
538msgstr "Невидим"
539
540#: ../libempathy/empathy-utils.c:314
541msgid "Offline"
542msgstr "Извън мрежата"
543
544#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
545#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1897
546#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1898
547#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1899
548#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1900
549#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
550msgid "Unknown"
551msgstr "Неизвестно"
552
553#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
554msgid "No reason specified"
555msgstr "Не е указана причина"
556
557#: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
558msgid "Status is set to offline"
559msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
560
561#: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
562msgid "Network error"
563msgstr "Мрежова грешка"
564
565#: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
566msgid "Authentication failed"
567msgstr "Неуспешно идентифициране"
568
569#: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
570msgid "Encryption error"
571msgstr "Грешка в шифрирането"
572
573#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
574msgid "Name in use"
575msgstr "Името е заето"
576
577#: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
578msgid "Certificate not provided"
579msgstr "Не е предоставен сертификат"
580
581#: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
582msgid "Certificate untrusted"
583msgstr "Сертификатът не е доверен"
584
585#: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
586msgid "Certificate expired"
587msgstr "Сертификатът е изтекъл"
588
589#: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
590msgid "Certificate not activated"
591msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
592
593#: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
594msgid "Certificate hostname mismatch"
595msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
596
597#: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
598msgid "Certificate fingerprint mismatch"
599msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
600
601#: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
602msgid "Certificate self-signed"
603msgstr "Сертификатът е самоподписан"
604
605#: ../libempathy/empathy-utils.c:381
606msgid "Certificate error"
607msgstr "Грешка в сертификата"
608
609#: ../libempathy/empathy-utils.c:415
610msgid "Encryption is not available"
611msgstr "Не е налично шифриране"
612
613#: ../libempathy/empathy-utils.c:417
614msgid "Certificate is invalid"
615msgstr "Сертификатът е неправилен"
616
617#: ../libempathy/empathy-utils.c:419
618msgid "Connection has been refused"
619msgstr "Връзката е отказана"
620
621#: ../libempathy/empathy-utils.c:421
622msgid "Connection can't be established"
623msgstr "Не може да се установи връзка"
624
625#: ../libempathy/empathy-utils.c:423
626msgid "Connection has been lost"
627msgstr "Връзката прекъсна"
628
629#: ../libempathy/empathy-utils.c:425
630msgid "This resource is already connected to the server"
631msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
632
633#: ../libempathy/empathy-utils.c:427
634msgid ""
635"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
636msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
637
638#: ../libempathy/empathy-utils.c:430
639msgid "The account already exists on the server"
640msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
641
642#: ../libempathy/empathy-utils.c:432
643msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
644msgstr ""
645"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
646
647#: ../libempathy/empathy-utils.c:434
648msgid "Certificate has been revoked"
649msgstr "Сертификатът е анулиран"
650
651#: ../libempathy/empathy-utils.c:436
652msgid ""
653"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
654msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
655
656#: ../libempathy/empathy-utils.c:439
657msgid ""
658"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
659"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
660msgstr ""
661"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
662"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
663
664#: ../libempathy/empathy-utils.c:602
665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
666msgid "People Nearby"
667msgstr "Хора наблизо"
668
669#: ../libempathy/empathy-utils.c:607
670msgid "Yahoo! Japan"
671msgstr "Yahoo! от Япония"
672
673#: ../libempathy/empathy-utils.c:636
674msgid "Google Talk"
675msgstr "Google Talk"
676
677# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
678# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
679# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
680#: ../libempathy/empathy-utils.c:637
681msgid "Facebook Chat"
682msgstr "Разговор във Фейсбук"
683
684#: ../libempathy/empathy-time.c:137
685#, c-format
686msgid "%d second ago"
687msgid_plural "%d seconds ago"
688msgstr[0] "преди %d секунда"
689msgstr[1] "преди %d секунди"
690
691#: ../libempathy/empathy-time.c:142
692#, c-format
693msgid "%d minute ago"
694msgid_plural "%d minutes ago"
695msgstr[0] "преди %d минута"
696msgstr[1] "преди %d минути"
697
698#: ../libempathy/empathy-time.c:147
699#, c-format
700msgid "%d hour ago"
701msgid_plural "%d hours ago"
702msgstr[0] "преди %d час"
703msgstr[1] "преди %d часа"
704
705#: ../libempathy/empathy-time.c:152
706#, c-format
707msgid "%d day ago"
708msgid_plural "%d days ago"
709msgstr[0] "преди %d ден"
710msgstr[1] "преди %d дни"
711
712#: ../libempathy/empathy-time.c:157
713#, c-format
714msgid "%d week ago"
715msgid_plural "%d weeks ago"
716msgstr[0] "преди %d седмица"
717msgstr[1] "преди %d седмици"
718
719#: ../libempathy/empathy-time.c:162
720#, c-format
721msgid "%d month ago"
722msgid_plural "%d months ago"
723msgstr[0] "преди %d месец"
724msgstr[1] "преди %d месеца"
725
726#: ../libempathy/empathy-time.c:167
727msgid "in the future"
728msgstr "в бъдеще"
729
730#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:501
731msgid "All"
732msgstr "Всички"
733
734#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
735#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:647
736#: ../src/empathy-import-widget.c:321
737msgid "Account"
738msgstr "Регистрация"
739
740#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
741msgid "Password"
742msgstr "Парола"
743
744#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
745#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
746msgid "Server"
747msgstr "Сървър"
748
749#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
750#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
751msgid "Port"
752msgstr "Порт"
753
754#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:754
755#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:811
756#, c-format
757msgid "%s:"
758msgstr "%s:"
759
760#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
761#, c-format
762msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
763msgstr "Регистрацията %s е редактирана чрез „Моите уеб регистрации“."
764
765#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
766#, c-format
767msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
768msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
769
770#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
771msgid "Launch My Web Accounts"
772msgstr "Стартиране на „Моите уеб регистрации“"
773
774#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
775msgid "Username:"
776msgstr "Потребителско име:"
777
778#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1894
779msgid "A_pply"
780msgstr "_Прилагане"
781
782#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1924
783msgid "L_og in"
784msgstr "_Включване в мрежата"
785
786#. Account and Identifier
787#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
788#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:463
789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
790#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
791#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
792#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
793#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
794msgid "Account:"
795msgstr "Регистрация:"
796
797#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2001
798msgid "_Enabled"
799msgstr "_Включена"
800
801#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2066
802msgid "This account already exists on the server"
803msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
804
805#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
806msgid "Create a new account on the server"
807msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
808
809#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2261
810msgid "Ca_ncel"
811msgstr "_Отказ"
812
813#. To translators: The first parameter is the login id and the
814#. * second one is the network. The resulting string will be something
815#. * like: "MyUserName on freenode".
816#. * You should reverse the order of these arguments if the
817#. * server should come before the login id in your locale.
818#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2558
819#, c-format
820msgid "%1$s on %2$s"
821msgstr "%1$s на %2$s"
822
823#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
824#. * string will be something like: "Jabber Account"
825#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2584
826#, c-format
827msgid "%s Account"
828msgstr "Регистрация в %s"
829
830#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2588
831msgid "New account"
832msgstr "Нова регистрация"
833
834#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
835msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
836msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
837
838#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
839#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
840#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
841#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
844#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
845#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
846#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
847msgid "Advanced"
848msgstr "Допълнителни"
849
850#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
851#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
852#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
854#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
855#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
856#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
857msgid "Pass_word:"
858msgstr "П_арола:"
859
860#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
862#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
863#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
864#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
866msgid "Remember Password"
867msgstr "Запомняне"
868
869#. remember password ticky box
870#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
871#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
872#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
873#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
874#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
875#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
876#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
877#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
878msgid "Remember password"
879msgstr "Запомняне"
880
881#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
882msgid "Screen _Name:"
883msgstr "_Псевдоним:"
884
885#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
886msgid "What is your AIM password?"
887msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
888
889#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
890msgid "What is your AIM screen name?"
891msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
892
893#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
894#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
895#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
896#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
897#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
899msgid "_Port:"
900msgstr "_Порт:"
901
902#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
903#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
907#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
908msgid "_Server:"
909msgstr "_Сървър:"
910
911#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
912#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
913msgid "<b>Example:</b> username"
914msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
915
916#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
918#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
919msgid "Login I_D:"
920msgstr "_Идентификатор:"
921
922#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
923msgid "What is your GroupWise User ID?"
924msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
925
926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
927msgid "What is your GroupWise password?"
928msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
929
930#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
931msgid "<b>Example:</b> 123456789"
932msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
933
934#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
935#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
936msgid "Ch_aracter set:"
937msgstr "_Кодиране:"
938
939#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
940msgid "ICQ _UIN:"
941msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
942
943#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
944msgid "What is your ICQ UIN?"
945msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
946
947#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
948msgid "What is your ICQ password?"
949msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
950
951#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
952#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
953msgid "Auto"
954msgstr "Автоматично"
955
956#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
957msgid "UDP"
958msgstr "UDP"
959
960#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
961msgid "TCP"
962msgstr "TCP"
963
964#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
965msgid "TLS"
966msgstr "TLS"
967
968#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
969#. * best to keep the English version.
970#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
971msgid "Register"
972msgstr "Заявка за регистриране"
973
974#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
975#. * best to keep the English version.
976#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
977msgid "Options"
978msgstr "Настройки"
979
980#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
981msgid "None"
982msgstr "Без"
983
984#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
985msgid "Character set:"
986msgstr "Кодиране:"
987
988#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
989msgid "Network"
990msgstr "Мрежа"
991
992#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
993msgid "Network:"
994msgstr "Мрежа:"
995
996#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
997msgid "Nickname:"
998msgstr "Псевдоним:"
999
1000#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1001msgid "Password:"
1002msgstr "Парола:"
1003
1004#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1005msgid "Quit message:"
1006msgstr "Съобщение при напускане:"
1007
1008#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1009msgid "Real name:"
1010msgstr "Истинско име:"
1011
1012#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1013msgid "Servers"
1014msgstr "Сървъри"
1015
1016#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1017msgid "What is your IRC nickname?"
1018msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1019
1020#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1021msgid "Which IRC network?"
1022msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1023
1024#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1025msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1026msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1027
1028#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1029msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1030msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1031
1032#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1033msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1034msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1035
1036#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1037msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1038msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1039
1040#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1041msgid "Override server settings"
1042msgstr "Използване на собствените настройки"
1043
1044#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1045msgid "Priori_ty:"
1046msgstr "Пр_иоритет:"
1047
1048#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1049msgid "Reso_urce:"
1050msgstr "_Ресурс:"
1051
1052#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1053#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1054msgid ""
1055"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1056"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1057"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1058"Facebook username if you don't have one."
1059msgstr ""
1060"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1061"Facebook.\n"
1062"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1063"<b>Ivancho</b>.\n"
1064"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1065"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1066
1067#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1068msgid "Use old SS_L"
1069msgstr "Използване на _стар SSL"
1070
1071#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1072msgid "What is your Facebook password?"
1073msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1074
1075#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1076msgid "What is your Facebook username?"
1077msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1078
1079#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1080msgid "What is your Google ID?"
1081msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1082
1083#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1084msgid "What is your Google password?"
1085msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1086
1087#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1088msgid "What is your Jabber ID?"
1089msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1090
1091#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1092msgid "What is your Jabber password?"
1093msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1094
1095#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1096msgid "What is your desired Jabber ID?"
1097msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1098
1099#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1100msgid "What is your desired Jabber password?"
1101msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1102
1103#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1104msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1105msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1106
1107#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1108msgid "What is your Windows Live ID?"
1109msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1110
1111#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1112msgid "What is your Windows Live password?"
1113msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1114
1115#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1116msgid "E-_mail address:"
1117msgstr "Адрес на _е-поща:"
1118
1119#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1120msgid "Nic_kname:"
1121msgstr "Псевдо_ним:"
1122
1123#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1124msgid "_First Name:"
1125msgstr "_Лично име:"
1126
1127#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1128msgid "_Jabber ID:"
1129msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1130
1131#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1132msgid "_Last Name:"
1133msgstr "_Фамилно име:"
1134
1135#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1136msgid "_Published Name:"
1137msgstr "Име за п_убликуване:"
1138
1139#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1140msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1141msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1142
1143#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1144msgid "Authentication username:"
1145msgstr "Потребителско име:"
1146
1147#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1148msgid "Discover Binding"
1149msgstr "Откриване на свързването"
1150
1151#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1152msgid "Discover the STUN server automatically"
1153msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1154
1155#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1156msgid "Interval (seconds)"
1157msgstr "Интервал [сек.]"
1158
1159#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1160msgid "Keep-Alive Options"
1161msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1162
1163#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1164msgid "Loose Routing"
1165msgstr "Свободна маршрутизация"
1166
1167#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1168msgid "Mechanism:"
1169msgstr "Механизъм:"
1170
1171#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1172msgid "Miscellaneous Options"
1173msgstr "Допълнителни настройки"
1174
1175#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1176msgid "NAT Traversal Options"
1177msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1178
1179#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1180msgid "Port:"
1181msgstr "Порт:"
1182
1183#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1184msgid "Proxy Options"
1185msgstr "Сървър-посредник"
1186
1187#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1188msgid "STUN Server:"
1189msgstr "Сървър за STUN:"
1190
1191#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1192msgid "Server:"
1193msgstr "Сървър:"
1194
1195#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1196msgid "Transport:"
1197msgstr "Транспорт:"
1198
1199#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1200msgid "What is your SIP account password?"
1201msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1202
1203#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1204msgid "What is your SIP login ID?"
1205msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1206
1207#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1208msgid "_Username:"
1209msgstr "Потребителско _име:"
1210
1211#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1212msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1213msgstr ""
1214"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1215"разговори"
1216
1217#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1218msgid "What is your Yahoo! ID?"
1219msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1220
1221#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1222msgid "What is your Yahoo! password?"
1223msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1224
1225#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1226msgid "Yahoo! I_D:"
1227msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1228
1229#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1230msgid "_Room List locale:"
1231msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1232
1233#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1234#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1235msgid "Couldn't convert image"
1236msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1237
1238#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1239msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1240msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1241
1242#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
1243msgid "Select Your Avatar Image"
1244msgstr "Избор на изображение за аватар"
1245
1246#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1247msgid "No Image"
1248msgstr "Без изображение"
1249
1250#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1251msgid "Images"
1252msgstr "Изображения"
1253
1254#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1255msgid "All Files"
1256msgstr "Всички файлове"
1257
1258#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1259msgid "Click to enlarge"
1260msgstr "Натиснете за увеличаване"
1261
1262#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
1263msgid "Failed to open private chat"
1264msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1265
1266#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:720
1267msgid "Topic not supported on this conversation"
1268msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1269
1270#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:726
1271msgid "You are not allowed to change the topic"
1272msgstr "Нямате право да смените темата"
1273
1274#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
1275msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1276msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1277
1278#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
1279msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1280msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1281
1282#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
1283msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1284msgstr ""
1285"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1286
1287#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:918
1288msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1289msgstr ""
1290"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1291
1292#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:923
1293msgid ""
1294"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1295"current one"
1296msgstr ""
1297"/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
1298"по подразбиране текущата"
1299
1300#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
1301msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1302msgstr ""
1303"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1304
1305#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
1306msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1307msgstr ""
1308"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1309
1310#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
1311msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1312msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1313
1314#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
1315msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1316msgstr ""
1317"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1318
1319#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:940
1320msgid ""
1321"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1322"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1323"join a new chat room\""
1324msgstr ""
1325"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1326"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1327"нова стая за разговор“"
1328
1329#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:945
1330msgid ""
1331"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1332"show its usage."
1333msgstr ""
1334"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1335"<команда>, се показва нейната употреба."
1336
1337#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
1338#, c-format
1339msgid "Usage: %s"
1340msgstr "Употреба: %s"
1341
1342#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:997
1343msgid "Unknown command"
1344msgstr "Неизвестна команда"
1345
1346#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
1347msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1348msgstr ""
1349"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1350
1351#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
1352msgid "offline"
1353msgstr "изключен"
1354
1355#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
1356msgid "invalid contact"
1357msgstr "грешен контакт"
1358
1359#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1269
1360msgid "permission denied"
1361msgstr "липсват права"
1362
1363#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1272
1364msgid "too long message"
1365msgstr "прекалено дълго съобщение"
1366
1367#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1275
1368msgid "not implemented"
1369msgstr "не е реализирано"
1370
1371#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
1372msgid "unknown"
1373msgstr "неизвестна грешка"
1374
1375#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
1376#, c-format
1377msgid "Error sending message '%s': %s"
1378msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1379
1380#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1344 ../src/empathy-chat-window.c:704
1381msgid "Topic:"
1382msgstr "Тема:"
1383
1384#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1356
1385#, c-format
1386msgid "Topic set to: %s"
1387msgstr "Темата вече е: „%s“"
1388
1389#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1358
1390msgid "No topic defined"
1391msgstr "Не е зададена тема"
1392
1393#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1857
1394msgid "(No Suggestions)"
1395msgstr "(няма предложения)"
1396
1397#. translators: %s is the selected word
1398#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1925
1399#, c-format
1400msgid "Add '%s' to Dictionary"
1401msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
1402
1403#. translators: first %s is the selected word,
1404#. * second %s is the language name of the target dictionary
1405#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1962
1406#, c-format
1407msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1408msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
1409
1410#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2021
1411msgid "Insert Smiley"
1412msgstr "Вмъкване на емотикон"
1413
1414#. send button
1415#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2039
1416#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1810
1417msgid "_Send"
1418msgstr "_Изпращане"
1419
1420#. Spelling suggestions
1421#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
1422msgid "_Spelling Suggestions"
1423msgstr "_Предложения за правопис"
1424
1425#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2163
1426msgid "Failed to retrieve recent logs"
1427msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1428
1429#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2274
1430#, c-format
1431msgid "%s has disconnected"
1432msgstr "%s прекъсна връзката"
1433
1434#. translators: reverse the order of these arguments
1435#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1436#.
1437#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
1438#, c-format
1439msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1440msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1441
1442#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
1443#, c-format
1444msgid "%s was kicked"
1445msgstr "%s бе изритан"
1446
1447#. translators: reverse the order of these arguments
1448#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1449#.
1450#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
1451#, c-format
1452msgid "%1$s was banned by %2$s"
1453msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1454
1455#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2295
1456#, c-format
1457msgid "%s was banned"
1458msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1459
1460#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
1461#, c-format
1462msgid "%s has left the room"
1463msgstr "%s излезе от стаята"
1464
1465#. Note to translators: this string is appended to
1466#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1467#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1468#. * please let us know. :-)
1469#.
1470#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
1471#, c-format
1472msgid " (%s)"
1473msgstr " (%s)"
1474
1475#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333
1476#, c-format
1477msgid "%s has joined the room"
1478msgstr "%s влезе в стаята"
1479
1480#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2358
1481#, c-format
1482msgid "%s is now known as %s"
1483msgstr "%s в момента е познат като %s"
1484
1485#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2497
1486#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1942
1487#: ../src/empathy-event-manager.c:1122
1488msgid "Disconnected"
1489msgstr "Изключен"
1490
1491#. Add message
1492#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3127
1493msgid "Would you like to store this password?"
1494msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1495
1496#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3133
1497msgid "Remember"
1498msgstr "Запомняне"
1499
1500#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3143
1501msgid "Not now"
1502msgstr "Не сега"
1503
1504#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3187
1505msgid "Retry"
1506msgstr "Нов опит"
1507
1508#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3191
1509msgid "Wrong password; please try again:"
1510msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1511
1512#. Add message
1513#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3308
1514msgid "This room is protected by a password:"
1515msgstr "Стаята изисква парола:"
1516
1517#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3335
1518msgid "Join"
1519msgstr "Присъединяване"
1520
1521#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3505 ../src/empathy-event-manager.c:1144
1522msgid "Connected"
1523msgstr "Свързан"
1524
1525#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3558
1526#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:654
1527msgid "Conversation"
1528msgstr "Разговор"
1529
1530#. Copy Link Address menu item
1531#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1532#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1533msgid "_Copy Link Address"
1534msgstr "_Копиране на адреса"
1535
1536#. Open Link menu item
1537#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1538#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1539msgid "_Open Link"
1540msgstr "_Отваряне на адреса"
1541
1542#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1543#. * chat windows (strftime format string)
1544#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1545msgid "%A %B %d %Y"
1546msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1547
1548#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:265
1549#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1550msgid "Edit Contact Information"
1551msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1552
1553#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:316
1554msgid "Personal Information"
1555msgstr "Лични данни"
1556
1557#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:425
1558#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:115
1559msgid "New Contact"
1560msgstr "Нов контакт"
1561
1562#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1563msgid "Decide _Later"
1564msgstr "Отлагане на _решението"
1565
1566#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1567msgid "Subscription Request"
1568msgstr "Искане за записване"
1569
1570#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1571msgid "Ungrouped"
1572msgstr "Без група"
1573
1574#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1575msgid "Favorite People"
1576msgstr "Любими хора"
1577
1578#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2012
1579#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2309
1580#, c-format
1581msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1582msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1583
1584#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2014
1585#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2312
1586msgid "Removing group"
1587msgstr "Изтриване на група"
1588
1589#. Remove
1590#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
1591#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2140
1592#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
1593#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2514
1594#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1595msgid "_Remove"
1596msgstr "_Изтриване"
1597
1598#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2093
1599#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2417
1600#, c-format
1601msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1602msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1603
1604#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2095
1605#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1606msgid "Removing contact"
1607msgstr "Изтриване на контакт"
1608
1609#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:204
1610#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1611msgid "_Add Contact…"
1612msgstr "_Добавяне на контакт…"
1613
1614#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:231
1615#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1616#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1617msgid "_Chat"
1618msgstr "_Разговор"
1619
1620#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:262
1621#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1622msgctxt "menu item"
1623msgid "_Audio Call"
1624msgstr "_Аудио разговор"
1625
1626#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:293
1627#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1628msgctxt "menu item"
1629msgid "_Video Call"
1630msgstr "_Видео разговор"
1631
1632#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:339
1633#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1634#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
1635msgid "_Previous Conversations"
1636msgstr "_Предишни разговори"
1637
1638#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
1639#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1640msgid "Send File"
1641msgstr "Изпращане на файл"
1642
1643#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:384
1644#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1645msgid "Share My Desktop"
1646msgstr "Споделяне на работното място"
1647
1648#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:424
1649#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1681
1650#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:762
1651#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
1652msgid "Favorite"
1653msgstr "Любимо"
1654
1655#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:453
1656#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
1657msgid "Infor_mation"
1658msgstr "_Данни за контакта"
1659
1660#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:499
1661msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1662msgid "_Edit"
1663msgstr "_Редактиране"
1664
1665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:553
1666#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
1667#: ../src/empathy-chat-window.c:916
1668msgid "Inviting you to this room"
1669msgstr "Получена е покана за тази стая"
1670
1671#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:584
1672#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
1673msgid "_Invite to Chat Room"
1674msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1675
1676#. Title
1677#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:456
1678msgid "Search contacts"
1679msgstr "Търсене на контакти"
1680
1681#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:486
1682msgid "Search: "
1683msgstr "Контакт:"
1684
1685#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:537
1686msgid "_Add Contact"
1687msgstr "_Добавяне на контакт"
1688
1689#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:555
1690msgid "No contacts found"
1691msgstr "Няма намерени контакти"
1692
1693#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1694msgid "Select a contact"
1695msgstr "Избор на контакт"
1696
1697#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:276
1698#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1699msgid "Full name:"
1700msgstr "Пълно име:"
1701
1702#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:277
1703#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1704msgid "Phone number:"
1705msgstr "Телефонен номер:"
1706
1707#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:278
1708#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1709msgid "E-mail address:"
1710msgstr "Адрес на е-поща:"
1711
1712#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:279
1713#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1714msgid "Website:"
1715msgstr "Уебсайт:"
1716
1717#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:280
1718#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1719msgid "Birthday:"
1720msgstr "Рожден ден:"
1721
1722#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:724
1723#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1724msgid "Country ISO Code:"
1725msgstr "Код на държавата по ISO:"
1726
1727#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:726
1728#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1729msgid "Country:"
1730msgstr "Държава:"
1731
1732#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:728
1733#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1734msgid "State:"
1735msgstr "Щат:"
1736
1737#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:730
1738#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1739msgid "City:"
1740msgstr "Град:"
1741
1742#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:732
1743#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1744msgid "Area:"
1745msgstr "Област:"
1746
1747#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
1748#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1749msgid "Postal Code:"
1750msgstr "Пощенски код:"
1751
1752#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
1753#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1754msgid "Street:"
1755msgstr "Улица:"
1756
1757#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:738
1758#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1759msgid "Building:"
1760msgstr "Сграда:"
1761
1762#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:740
1763#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
1764msgid "Floor:"
1765msgstr "Етаж:"
1766
1767#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:742
1768#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
1769msgid "Room:"
1770msgstr "Стая:"
1771
1772#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:744
1773#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
1774msgid "Text:"
1775msgstr "Текст:"
1776
1777#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:746
1778#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
1779msgid "Description:"
1780msgstr "Описание:"
1781
1782#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:748
1783#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
1784msgid "URI:"
1785msgstr "Адрес в Интернет:"
1786
1787#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:750
1788#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
1789msgid "Accuracy Level:"
1790msgstr "Ниво на точност:"
1791
1792#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:752
1793#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
1794msgid "Error:"
1795msgstr "Грешка:"
1796
1797#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:754
1798#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
1799msgid "Vertical Error (meters):"
1800msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1801
1802#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:756
1803#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
1804msgid "Horizontal Error (meters):"
1805msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1806
1807#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
1808#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
1809msgid "Speed:"
1810msgstr "Скорост:"
1811
1812# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1813# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1814# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1815# Пеленг става
1816#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:760
1817#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
1818msgid "Bearing:"
1819msgstr "Пеленг:"
1820
1821#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1822#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
1823msgid "Climb Speed:"
1824msgstr "Скорост на изкачване:"
1825
1826#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1827#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
1828msgid "Last Updated on:"
1829msgstr "Последно обновяване на:"
1830
1831#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1832#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
1833msgid "Longitude:"
1834msgstr "Дължина:"
1835
1836#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1837#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
1838msgid "Latitude:"
1839msgstr "Широчина:"
1840
1841#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1842#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
1843msgid "Altitude:"
1844msgstr "Височина:"
1845
1846#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:833
1847#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:850
1848#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:615
1849#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:632
1850#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1851msgid "Location"
1852msgstr "Местоположение"
1853
1854#. translators: format is "Location, $date"
1855#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:852
1856#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:634
1857#, c-format
1858msgid "%s, %s"
1859msgstr "%s, %s"
1860
1861#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:904
1862#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:683
1863msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1864msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1865
1866#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:986
1867#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:918
1868msgid "Save Avatar"
1869msgstr "Запазване на аватар"
1870
1871#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1042
1872#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:976
1873msgid "Unable to save avatar"
1874msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1875
1876#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1877msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1878msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
1879
1880#. Alias
1881#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1882#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
1883msgid "Alias:"
1884msgstr "Псевдоним:"
1885
1886#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1887msgid "Client Information"
1888msgstr "Данни за клиента"
1889
1890#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1891msgid "Client:"
1892msgstr "Клиент:"
1893
1894#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1895#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1896msgid "Contact Details"
1897msgstr "Подробни данни за контакта"
1898
1899#. Identifier to connect to Instant Messaging network
1900#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1901#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1902#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
1903msgid "Identifier:"
1904msgstr "Идентификатор:"
1905
1906#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1907#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1908msgid "Information requested…"
1909msgstr "Пратена е заявка за информация…"
1910
1911#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1912msgid "OS:"
1913msgstr "ОС:"
1914
1915#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1916msgid "Version:"
1917msgstr "Версия:"
1918
1919#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1920msgid "Groups"
1921msgstr "Групи"
1922
1923#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1924msgid ""
1925"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1926"select more than one group or no groups."
1927msgstr ""
1928"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
1929"повече групи."
1930
1931#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1932msgid "_Add Group"
1933msgstr "_Добавяне на група"
1934
1935#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1936msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1937msgid "Select"
1938msgstr "Избор"
1939
1940#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1941#: ../src/empathy-main-window.c:1432
1942msgid "Group"
1943msgstr "Група"
1944
1945#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1946#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
1947msgid "Linked Contacts"
1948msgstr "Свързани контакти"
1949
1950#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
1951msgid "Select contacts to link"
1952msgstr "Изберете контакти за свързване"
1953
1954#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
1955msgid "New contact preview"
1956msgstr "Преглед на нов контакт"
1957
1958#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
1959msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
1960msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
1961
1962#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1963#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1964#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1965#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
1966#, c-format
1967msgid "%s (%s)"
1968msgstr "%s (%s)"
1969
1970#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
1971msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1972msgid "_Edit"
1973msgstr "_Промяна"
1974
1975#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
1976#. * to form a meta-contact".
1977#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
1978msgctxt "Link individual (contextual menu)"
1979msgid "_Link Contacts…"
1980msgstr "_Свързване на контакти…"
1981
1982#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2425
1983#, c-format
1984msgid ""
1985"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1986"remove all the contacts which make up this linked contact."
1987msgstr ""
1988"Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
1989"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
1990
1991#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
1992#, c-format
1993msgid "Linked contact containing %u contact"
1994msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1995msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
1996msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
1997
1998#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1999msgid "<b>Location</b> at (date)"
2000msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2001
2002#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2003msgid "Online from a phone or mobile device"
2004msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
2005
2006#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2007msgid "New Network"
2008msgstr "Нова мрежа"
2009
2010#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2011msgid "Choose an IRC network"
2012msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2013
2014#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2015msgid "Reset _Networks List"
2016msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
2017
2018#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2019msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2020msgid "Select"
2021msgstr "Избор"
2022
2023#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2024msgid "new server"
2025msgstr "нов сървър"
2026
2027#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2028msgid "SSL"
2029msgstr "SSL"
2030
2031#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2032#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2033#. * is a verb.
2034#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2035msgid "Link Contacts"
2036msgstr "Свързване на контакти"
2037
2038#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2039msgctxt "Unlink individual (button)"
2040msgid "_Unlink…"
2041msgstr "_Разделяне…"
2042
2043#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2044msgid ""
2045"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2046msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
2047
2048#. Add button
2049#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2050#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2051#. * meta-contact".
2052#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2053msgid "_Link"
2054msgstr "_Свързване"
2055
2056#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2057#, c-format
2058msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2059msgstr "Да се раздели ли събирателният контакт „%s“?"
2060
2061#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2062msgid ""
2063"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2064"split the linked contacts into separate contacts."
2065msgstr ""
2066"Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието "
2067"ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
2068
2069#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2070msgctxt "Unlink individual (button)"
2071msgid "_Unlink"
2072msgstr "_Разделяне"
2073
2074#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
2075msgid "Date"
2076msgstr "Дата"
2077
2078#. Tab Label
2079#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2080msgid "Conversations"
2081msgstr "Разговори"
2082
2083#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2084#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2085msgid "Find Next"
2086msgstr "Търсене напред"
2087
2088#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2089#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2090msgid "Find Previous"
2091msgstr "Търсене назад"
2092
2093#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2094msgid "Previous Conversations"
2095msgstr "Предишни разговори"
2096
2097#. Tab Label
2098#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2099msgid "Search"
2100msgstr "Търсене"
2101
2102#. Searching *for* something
2103#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2104msgid "_For:"
2105msgstr "_За:"
2106
2107#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2108msgid "Contact ID:"
2109msgstr "Идентификатор:"
2110
2111#. add chat button
2112#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2113msgid "C_hat"
2114msgstr "_Разговор"
2115
2116#. Tweak the dialog
2117#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2118msgid "New Conversation"
2119msgstr "Нов разговор"
2120
2121#. add video toggle
2122#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:252
2123msgid "Send _Video"
2124msgstr "Изпращане на _видео"
2125
2126#. add chat button
2127#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:260
2128msgid "C_all"
2129msgstr "_Разговор"
2130
2131#. Tweak the dialog
2132#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:270
2133msgid "New Call"
2134msgstr "Нов разговор"
2135
2136#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2137#, c-format
2138msgid ""
2139"Enter your password for account\n"
2140"<b>%s</b>"
2141msgstr ""
2142"Паролата за регистрацията\n"
2143"<b>%s</b>"
2144
2145#. COL_STATUS_TEXT
2146#. COL_STATE_ICON_NAME
2147#. COL_STATE
2148#. COL_DISPLAY_MARKUP
2149#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2150#. COL_TYPE
2151#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2152#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2153msgid "Custom Message…"
2154msgstr "Друго съобщение…"
2155
2156#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2157#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2158msgid "Edit Custom Messages…"
2159msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2160
2161#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2162msgid "Click to remove this status as a favorite"
2163msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2164
2165#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2166msgid "Click to make this status a favorite"
2167msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2168
2169#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2170msgid "Set status"
2171msgstr "Задаване на състояние"
2172
2173#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:948
2174msgid "Set your presence and current status"
2175msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2176
2177#. Custom messages
2178#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1136
2179msgid "Custom messages…"
2180msgstr "Други съобщения…"
2181
2182#. Create account
2183#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2184#. * "Yahoo!"
2185#.
2186#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2187#, c-format
2188msgid "New %s account"
2189msgstr "Нова регистрация в %s"
2190
2191#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2192msgid "Find:"
2193msgstr "Търсене:"
2194
2195#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2196msgid "Match case"
2197msgstr "Зачитане на главни/малки"
2198
2199#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2200msgid "Phrase not found"
2201msgstr "Фразата не е открита"
2202
2203#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2204msgid "Received an instant message"
2205msgstr "Получено е бързо съобщение"
2206
2207#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2208msgid "Sent an instant message"
2209msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2210
2211#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2212msgid "Incoming chat request"
2213msgstr "Входяща заявка за разговор"
2214
2215#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2216msgid "Contact connected"
2217msgstr "Контактът е в мрежата"
2218
2219#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2220msgid "Contact disconnected"
2221msgstr "Контактът не е в мрежата"
2222
2223#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2224msgid "Connected to server"
2225msgstr "Има връзка със сървър"
2226
2227#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2228msgid "Disconnected from server"
2229msgstr "Няма връзка със сървър"
2230
2231#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2232msgid "Incoming voice call"
2233msgstr "Входящ аудио разговор"
2234
2235#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2236msgid "Outgoing voice call"
2237msgstr "Изходящ аудио разговор"
2238
2239#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2240msgid "Voice call ended"
2241msgstr "Аудио разговорът завърши"
2242
2243#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2244msgid "Enter Custom Message"
2245msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
2246
2247#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2248msgid "Edit Custom Messages"
2249msgstr "Редактиране на други съобщения"
2250
2251#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2252msgid "Save _New Status Message"
2253msgstr "_Ново съобщение за състояние"
2254
2255#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2256msgid "Saved Status Messages"
2257msgstr "Запазени съобщения за състояние"
2258
2259#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2260msgid "Classic"
2261msgstr "Класическа"
2262
2263#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2264msgid "Simple"
2265msgstr "Опростена"
2266
2267#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2268msgid "Clean"
2269msgstr "Изчистена"
2270
2271#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2272msgid "Blue"
2273msgstr "Синя"
2274
2275#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2276msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2277msgstr "Идентичността на сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2278
2279#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2280msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2281msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2282
2283#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2284msgid "The certificate has expired."
2285msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2286
2287#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2288msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2289msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2290
2291#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2292msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2293msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2294
2295#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2296msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2297msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2298
2299#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2300msgid "The certificate is self-signed."
2301msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2302
2303#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2304msgid ""
2305"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2306msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2307
2308#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2309msgid "The certificate is cryptographically weak."
2310msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2311
2312#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2313msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2314msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2315
2316#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2317msgid "The certificate is malformed."
2318msgstr "Сертификатът е повреден."
2319
2320#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2321#, c-format
2322msgid "Expected hostname: %s"
2323msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2324
2325#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2326#, c-format
2327msgid "Certificate hostname: %s"
2328msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2329
2330#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2331msgid "Continue"
2332msgstr "Продължаване"
2333
2334#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2335msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2336msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2337
2338#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2339msgid "Remember this choice for future connections"
2340msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2341
2342#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:312
2343msgid "Certificate Details"
2344msgstr "Информация за сертификата"
2345
2346#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1707
2347msgid "Unable to open URI"
2348msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2349
2350#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1802
2351msgid "Select a file"
2352msgstr "Избор на файл"
2353
2354#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1871
2355#, c-format
2356msgid "Incoming file from %s"
2357msgstr "Входящ файл от %s"
2358
2359#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2360msgid "Current Locale"
2361msgstr "текущ локал"
2362
2363#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2364#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2365#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2366#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2367msgid "Arabic"
2368msgstr "арабски"
2369
2370#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2371msgid "Armenian"
2372msgstr "арменски"
2373
2374#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2375#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2376#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2377msgid "Baltic"
2378msgstr "балтийски"
2379
2380#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2381msgid "Celtic"
2382msgstr "келтски"
2383
2384#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2385#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2386#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2387#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2388msgid "Central European"
2389msgstr "централноевропейски"
2390
2391#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2392#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2393#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2394#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2395msgid "Chinese Simplified"
2396msgstr "китайски, опростен"
2397
2398#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2399#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2400#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2401msgid "Chinese Traditional"
2402msgstr "китайски, традиционен"
2403
2404#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2405msgid "Croatian"
2406msgstr "хърватски"
2407
2408#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2409#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2410#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2411#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2412#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2413#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2414msgid "Cyrillic"
2415msgstr "кирилица"
2416
2417#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2418msgid "Cyrillic/Russian"
2419msgstr "кирилица, руска"
2420
2421#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2422#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2423msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2424msgstr "кирилица, украинска"
2425
2426#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2427msgid "Georgian"
2428msgstr "грузински"
2429
2430#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2431#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2432#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2433msgid "Greek"
2434msgstr "гръцки"
2435
2436#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2437msgid "Gujarati"
2438msgstr "гуджарати"
2439
2440#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2441msgid "Gurmukhi"
2442msgstr "гурмуки"
2443
2444#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2445#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2446#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2447#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2448msgid "Hebrew"
2449msgstr "иврит"
2450
2451#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2452msgid "Hebrew Visual"
2453msgstr "иврит, визуален"
2454
2455#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2456msgid "Hindi"
2457msgstr "хинди"
2458
2459#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2460msgid "Icelandic"
2461msgstr "исландски"
2462
2463#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2464#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2465#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2466msgid "Japanese"
2467msgstr "японски"
2468
2469#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2470#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2471#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2472#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2473msgid "Korean"
2474msgstr "корейски"
2475
2476#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2477msgid "Nordic"
2478msgstr "скандинавски"
2479
2480#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2481msgid "Persian"
2482msgstr "персийски"
2483
2484#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2485#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2486msgid "Romanian"
2487msgstr "румънски"
2488
2489#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2490msgid "South European"
2491msgstr "южноевропейски"
2492
2493#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2494msgid "Thai"
2495msgstr "тайски"
2496
2497#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2498#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2499#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2500#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2501msgid "Turkish"
2502msgstr "турски"
2503
2504#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2505#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2506#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2507#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2508#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2509msgid "Unicode"
2510msgstr "Уникод"
2511
2512#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2513#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2514#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2515#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2516#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2517msgid "Western"
2518msgstr "западен"
2519
2520#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2521#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2522#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2523msgid "Vietnamese"
2524msgstr "виетнамски"
2525
2526#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2527msgid "The selected contact cannot receive files."
2528msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2529
2530#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2531msgid "The selected contact is offline."
2532msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2533
2534#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2535msgid "No error message"
2536msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2537
2538#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2539msgid "Instant Message (Empathy)"
2540msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2541
2542#: ../src/empathy.c:308
2543msgid "Don't connect on startup"
2544msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2545
2546#: ../src/empathy.c:312
2547msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2548msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2549
2550#: ../src/empathy.c:320
2551msgid "- Empathy IM Client"
2552msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2553
2554#: ../src/empathy.c:499
2555msgid "Error contacting the Account Manager"
2556msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
2557
2558#: ../src/empathy.c:501
2559#, c-format
2560msgid ""
2561"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2562"The error was:\n"
2563"\n"
2564"%s"
2565msgstr ""
2566"Възникна грешка при свързване с управлението на регистрации.\n"
2567"Грешката е:\n"
2568"\n"
2569"%s"
2570
2571#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2572msgid ""
2573"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2574"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2575"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2576"version."
2577msgstr ""
2578"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
2579"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
2580"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2581"ваше решение) по-късна версия."
2582
2583#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2584msgid ""
2585"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2586"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2587"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2588"details."
2589msgstr ""
2590"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2591"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2592"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
2593
2594#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2595msgid ""
2596"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2597"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2598"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2599msgstr ""
2600"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2601"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2602"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2603
2604#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2605msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2606msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
2607
2608#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2609msgid "translator-credits"
2610msgstr ""
2611"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
2612"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2613"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
2614"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
2615"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
2616"\n"
2617"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2618"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2619"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2620
2621#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2622msgid "There was an error while importing the accounts."
2623msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
2624
2625#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2626msgid "There was an error while parsing the account details."
2627msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
2628
2629#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2630msgid "There was an error while creating the account."
2631msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
2632
2633#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2634msgid "There was an error."
2635msgstr "Възникна грешка."
2636
2637#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2638#, c-format
2639msgid "The error message was: %s"
2640msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
2641
2642#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2643msgid ""
2644"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2645"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2646msgstr ""
2647"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
2648"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
2649"от менюто „Редактиране“."
2650
2651#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2652#: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
2653msgid "An error occurred"
2654msgstr "Възникна грешка"
2655
2656#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2657msgid "What kind of chat account do you have?"
2658msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
2659
2660#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2661msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2662msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
2663
2664#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2665msgid "Enter your account details"
2666msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
2667
2668#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2669msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2670msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
2671
2672#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2673msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2674msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
2675
2676#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2677msgid "Enter the details for the new account"
2678msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
2679
2680#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2681msgid ""
2682"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2683"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2684"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2685"calls."
2686msgstr ""
2687"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
2688"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
2689"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
2690"разговори."
2691
2692#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2693msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2694msgstr ""
2695"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
2696
2697#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2698msgid "Yes, import my account details from "
2699msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
2700
2701#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2702msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2703msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
2704
2705#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2706msgid "No, I want a new account"
2707msgstr "Не, искам нова регистрация"
2708
2709#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2710msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2711msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
2712
2713#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2714msgid "Select the accounts you want to import:"
2715msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
2716
2717#: ../src/empathy-account-assistant.c:810
2718#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
2719#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
2720msgid "Yes"
2721msgstr "Да"
2722
2723#: ../src/empathy-account-assistant.c:817
2724msgid "No, that's all for now"
2725msgstr "Не, това е всичко засега"
2726
2727#: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
2728msgid ""
2729"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2730"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2731"details below are correct. You can easily change these details later or "
2732"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2733msgstr ""
2734"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
2735"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
2736"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
2737"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
2738"„Регистрации“."
2739
2740#: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
2741#: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
2742msgid "Edit->Accounts"
2743msgstr "Редактиране→Регистрации"
2744
2745#: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
2746msgid "I don't want to enable this feature for now"
2747msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
2748
2749#: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
2750msgid ""
2751"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2752"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2753"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2754"the Accounts dialog"
2755msgstr ""
2756"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
2757"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
2758"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
2759"регистрации."
2760
2761#: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
2762msgid "telepathy-salut not installed"
2763msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
2764
2765#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
2766msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2767msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
2768
2769#: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
2770msgid "Welcome to Empathy"
2771msgstr "Добре дошли в Empathy"
2772
2773#: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
2774msgid "Import your existing accounts"
2775msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
2776
2777#: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
2778msgid "Please enter personal details"
2779msgstr "Въведете още информация"
2780
2781#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2782#. * unsaved changes
2783#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2784#, c-format
2785msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2786msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
2787
2788#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2789#. * an unsaved new account
2790#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2791msgid "Your new account has not been saved yet."
2792msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
2793
2794#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2795#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2796msgid "Connecting…"
2797msgstr "Свързване…"
2798
2799#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2800#, c-format
2801msgid "Offline — %s"
2802msgstr "Извън мрежата — %s"
2803
2804#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2805#, c-format
2806msgid "Disconnected — %s"
2807msgstr "Изключен — %s"
2808
2809#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2810msgid "Offline — No Network Connection"
2811msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
2812
2813# FIXME: термини за offine и disconnected
2814#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2815msgid "Unknown Status"
2816msgstr "Неизвестно състояние"
2817
2818#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2819msgid "Offline — Account Disabled"
2820msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
2821
2822#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2823msgid ""
2824"You are about to create a new account, which will discard\n"
2825"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2826msgstr ""
2827"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
2828"промените ви. Искате ли да продължите?"
2829
2830#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
2831#, c-format
2832msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2833msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
2834
2835#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
2836msgid "This will not remove your account on the server."
2837msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
2838
2839#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
2840msgid ""
2841"You are about to select another account, which will discard\n"
2842"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2843msgstr ""
2844"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
2845"промените ви. Искате ли да продължите?"
2846
2847#. Menu items: to enabled/disable the account
2848#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
2849msgid "_Enable"
2850msgstr "_Включване"
2851
2852#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
2853msgid "_Disable"
2854msgstr "_Изключване"
2855
2856#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2086
2857msgid ""
2858"You are about to close the window, which will discard\n"
2859"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2860msgstr ""
2861"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
2862"промените ви. Искате ли да продължите?"
2863
2864#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2865msgid "Loading account information"
2866msgstr "Зареждане на данните за контакта"
2867
2868#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2869msgid "No protocol installed"
2870msgstr "Не е инсталиран протокол"
2871
2872#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2873msgid "Protocol:"
2874msgstr "Протокол:"
2875
2876#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2877msgid ""
2878"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2879"you want to use."
2880msgstr ""
2881"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
2882"нейния протокол."
2883
2884#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2885msgid "_Add…"
2886msgstr "_Добавяне…"
2887
2888#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2889msgid "_Import…"
2890msgstr "_Внасяне…"
2891
2892#: ../src/empathy-auth-client.c:243
2893msgid " - Empathy authentication client"
2894msgstr " — идентифициране с Empathy"
2895
2896#: ../src/empathy-auth-client.c:259
2897msgid "Empathy authentication client"
2898msgstr "Идентифициране с Empathy"
2899
2900# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
2901# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
2902# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
2903# наблизо.
2904#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2905msgid "People nearby"
2906msgstr "Хора наблизо"
2907
2908#: ../src/empathy-av.c:118
2909msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2910msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
2911
2912#: ../src/empathy-av.c:134
2913msgid "Empathy Audio/Video Client"
2914msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
2915
2916#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
2917msgid "Contrast"
2918msgstr "Контраст"
2919
2920#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
2921msgid "Brightness"
2922msgstr "Яркост"
2923
2924#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
2925msgid "Gamma"
2926msgstr "Гама корекция"
2927
2928#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
2929msgid "Volume"
2930msgstr "Сила на звука"
2931
2932#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1165
2933msgid "_Sidebar"
2934msgstr "_Странична лента"
2935
2936#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1185
2937msgid "Audio input"
2938msgstr "Аудио вход"
2939
2940#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1189
2941msgid "Video input"
2942msgstr "Видео вход"
2943
2944#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1193
2945msgid "Dialpad"
2946msgstr "Циферблат"
2947
2948#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1198
2949msgid "Details"
2950msgstr "Подробности"
2951
2952#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2953#. * is used in the window title
2954#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1267
2955#, c-format
2956msgid "Call with %s"
2957msgstr "Разговор с %s"
2958
2959#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2960#. * title
2961#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1346
2962msgid "Call"
2963msgstr "Разговор"
2964
2965#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
2966msgid "The IP address as seen by the machine"
2967msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
2968
2969#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
2970msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2971msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
2972
2973#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
2974msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2975msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
2976
2977#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
2978msgid "The IP address of a relay server"
2979msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
2980
2981#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1508
2982msgid "The IP address of the multicast group"
2983msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
2984
2985#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2986#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
2987#, c-format
2988msgid "Connected — %d:%02dm"
2989msgstr "Връзка — %d:%02dm"
2990
2991#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2320
2992msgid "Technical Details"
2993msgstr "Технически данни"
2994
2995#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2358
2996#, c-format
2997msgid ""
2998"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2999"computer"
3000msgstr ""
3001"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
3002"компютър"
3003
3004#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
3005#, c-format
3006msgid ""
3007"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3008"computer"
3009msgstr ""
3010"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
3011"компютър"
3012
3013#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
3014#, c-format
3015msgid ""
3016"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3017"does not allow direct connections."
3018msgstr ""
3019"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
3020"преки връзки."
3021
3022#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
3023msgid "There was a failure on the network"
3024msgstr "Мрежова грешка"
3025
3026#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
3027msgid ""
3028"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3029msgstr ""
3030"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3031"на компютъра ви"
3032
3033#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
3034msgid ""
3035"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3036msgstr ""
3037"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3038"на компютъра ви"
3039
3040#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
3041#, c-format
3042msgid ""
3043"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3044"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3045"the Help menu."
3046msgstr ""
3047"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
3048"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
3049"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
3050
3051#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
3052msgid "There was a failure in the call engine"
3053msgstr "Грешка в модула за разговори"
3054
3055#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
3056msgid "The end of the stream was reached"
3057msgstr "Достигнат е краят на потока"
3058
3059#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2443
3060msgid "Can't establish audio stream"
3061msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
3062
3063#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2453
3064msgid "Can't establish video stream"
3065msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
3066
3067#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3068msgid "Audio"
3069msgstr "Звук"
3070
3071#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3072msgid "Call the contact again"
3073msgstr "Нов разговор с контакта"
3074
3075#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3076msgid "Camera Off"
3077msgstr "Включване на камерата"
3078
3079#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3080msgid "Camera On"
3081msgstr "Изключване на камерата"
3082
3083#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3084msgid "Decoding Codec:"
3085msgstr "Декодиращ модул:"
3086
3087#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3088msgid "Disable camera and stop sending video"
3089msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
3090
3091#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3092msgid "Enable camera and send video"
3093msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
3094
3095#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3096msgid "Enable camera but don't send video"
3097msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
3098
3099#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3100msgid "Encoding Codec:"
3101msgstr "Кодиращ модул:"
3102
3103#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3104msgid "Hang up"
3105msgstr "Затваряне"
3106
3107#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3108msgid "Hang up current call"
3109msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3110
3111#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3112msgid "Local Candidate:"
3113msgstr "Местен кандидат:"
3114
3115#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3116msgid "Preview"
3117msgstr "Преглед"
3118
3119#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3120msgid "Redial"
3121msgstr "Повторно набиране"
3122
3123#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3124msgid "Remote Candidate:"
3125msgstr "Отдалечен кандидат:"
3126
3127#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3128msgid "Send Audio"
3129msgstr "Изпращане на аудио"
3130
3131#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3132msgid "Toggle audio transmission"
3133msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3134
3135#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3136msgid "V_ideo"
3137msgstr "_Видео"
3138
3139#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3140msgid "Video"
3141msgstr "Видео"
3142
3143#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3144msgid "Video Off"
3145msgstr "Изключване на видеото"
3146
3147#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3148msgid "Video On"
3149msgstr "Включване на видеото"
3150
3151#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3152msgid "Video Preview"
3153msgstr "Преглед на видеото"
3154
3155#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3156msgid "_Call"
3157msgstr "_Разговор"
3158
3159#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3160msgid "_View"
3161msgstr "_Преглед"
3162
3163#: ../src/empathy-chat-window.c:469 ../src/empathy-chat-window.c:489
3164#, c-format
3165msgid "%s (%d unread)"
3166msgid_plural "%s (%d unread)"
3167msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3168msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3169
3170#: ../src/empathy-chat-window.c:481
3171#, c-format
3172msgid "%s (and %u other)"
3173msgid_plural "%s (and %u others)"
3174msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3175msgstr[1] "%s (и %u други)"
3176
3177#: ../src/empathy-chat-window.c:497
3178#, c-format
3179msgid "%s (%d unread from others)"
3180msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3181msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3182msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3183
3184#: ../src/empathy-chat-window.c:506
3185#, c-format
3186msgid "%s (%d unread from all)"
3187msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3188msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3189msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3190
3191#: ../src/empathy-chat-window.c:708
3192msgid "Typing a message."
3193msgstr "Пише съобщение."
3194
3195#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3196msgid "C_lear"
3197msgstr "_Изчистване на прозореца"
3198
3199#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3200msgid "C_ontact"
3201msgstr "_Контакт"
3202
3203#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3204msgid "Chat"
3205msgstr "Разговор"
3206
3207#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3208msgid "Insert _Smiley"
3209msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3210
3211#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3212msgid "Invite _Participant…"
3213msgstr "Поканване на _участник…"
3214
3215#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3216msgid "Move Tab _Left"
3217msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3218
3219#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3220msgid "Move Tab _Right"
3221msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3222
3223#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3224msgid "Notify for All Messages"
3225msgstr "Известяване за всички съобщения"
3226
3227#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3228msgid "_Contents"
3229msgstr "_Ръководство"
3230
3231#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3232msgid "_Conversation"
3233msgstr "_Разговор"
3234
3235#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3236msgid "_Detach Tab"
3237msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3238
3239#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3240msgid "_Edit"
3241msgstr "Р_едактиране"
3242
3243#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3244msgid "_Favorite Chat Room"
3245msgstr "_Любима стая за разговор"
3246
3247#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3248msgid "_Help"
3249msgstr "Помо_щ"
3250
3251#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3252msgid "_Next Tab"
3253msgstr "_Следващ подпрозорец"
3254
3255#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3256msgid "_Previous Tab"
3257msgstr "_Предишен подпрозорец"
3258
3259#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3260msgid "_Show Contact List"
3261msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3262
3263#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3264msgid "_Tabs"
3265msgstr "_Подпрозорци"
3266
3267#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3268msgid "_Undo Close Tab"
3269msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3270
3271#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3272msgid "Name"
3273msgstr "Име"
3274
3275#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3276msgid "Room"
3277msgstr "Стая"
3278
3279#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3280msgid "Auto-Connect"
3281msgstr "Автоматично свързване"
3282
3283#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3284msgid "Manage Favorite Rooms"
3285msgstr "Управление на стаите в отметките"
3286
3287#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3288msgid "Incoming video call"
3289msgstr "Входящ видео разговор"
3290
3291#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3292msgid "Incoming call"
3293msgstr "Входящ разговор"
3294
3295#: ../src/empathy-event-manager.c:511
3296#, c-format
3297msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3298msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3299
3300#: ../src/empathy-event-manager.c:512
3301#, c-format
3302msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3303msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3304
3305#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
3306#, c-format
3307msgid "Incoming call from %s"
3308msgstr "Входящ разговор от %s"
3309
3310#: ../src/empathy-event-manager.c:540
3311msgid "_Reject"
3312msgstr "От_казване"
3313
3314#: ../src/empathy-event-manager.c:546
3315msgid "_Answer"
3316msgstr "_Отговаряне"
3317
3318#: ../src/empathy-event-manager.c:660
3319#, c-format
3320msgid "Incoming video call from %s"
3321msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3322
3323#: ../src/empathy-event-manager.c:737
3324msgid "Room invitation"
3325msgstr "Покана за стая"
3326
3327#: ../src/empathy-event-manager.c:739
3328#, c-format
3329msgid "Invitation to join %s"
3330msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3331
3332#: ../src/empathy-event-manager.c:746
3333#, c-format
3334msgid "%s is inviting you to join %s"
3335msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3336
3337#: ../src/empathy-event-manager.c:754
3338msgid "_Decline"
3339msgstr "_Отказване"
3340
3341#: ../src/empathy-event-manager.c:759
3342#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3343msgid "_Join"
3344msgstr "_Присъединяване"
3345
3346#: ../src/empathy-event-manager.c:786
3347#, c-format
3348msgid "%s invited you to join %s"
3349msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3350
3351#: ../src/empathy-event-manager.c:792
3352#, c-format
3353msgid "You have been invited to join %s"
3354msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3355
3356#: ../src/empathy-event-manager.c:843
3357#, c-format
3358msgid "Incoming file transfer from %s"
3359msgstr "Входящ файл от %s"
3360
3361#: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:367
3362msgid "Password required"
3363msgstr "Парола"
3364
3365#: ../src/empathy-event-manager.c:1069
3366#, c-format
3367msgid "%s would like permission to see when you are online"
3368msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
3369
3370#: ../src/empathy-event-manager.c:1073
3371#, c-format
3372msgid ""
3373"\n"
3374"Message: %s"
3375msgstr ""
3376"\n"
3377"Съобщение: %s"
3378
3379#. Translators: time left, when it is more than one hour
3380#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3381#, c-format
3382msgid "%u:%02u.%02u"
3383msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3384
3385#. Translators: time left, when is is less than one hour
3386#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3387#, c-format
3388msgid "%02u.%02u"
3389msgstr "%02u м. и %02u сек."
3390
3391#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3392msgctxt "file transfer percent"
3393msgid "Unknown"
3394msgstr "Неизвестно"
3395
3396#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3397#, c-format
3398msgid "%s of %s at %s/s"
3399msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3400
3401#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3402#, c-format
3403msgid "%s of %s"
3404msgstr "%s от общо %s"
3405
3406#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3407#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3408#, c-format
3409msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3410msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3411
3412#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3413#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3414#, c-format
3415msgid "Sending \"%s\" to %s"
3416msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3417
3418#. translators: first %s is filename, second %s
3419#. * is the contact name
3420#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3421#, c-format
3422msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3423msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3424
3425#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3426msgid "Error receiving a file"
3427msgstr "Грешка при получаване на файл"
3428
3429#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3430#, c-format
3431msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3432msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3433
3434#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3435msgid "Error sending a file"
3436msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3437
3438#. translators: first %s is filename, second %s
3439#. * is the contact name
3440#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3441#, c-format
3442msgid "\"%s\" received from %s"
3443msgstr "„%s“ получен от %s"
3444
3445#. translators: first %s is filename, second %s
3446#. * is the contact name
3447#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3448#, c-format
3449msgid "\"%s\" sent to %s"
3450msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3451
3452#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3453msgid "File transfer completed"
3454msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3455
3456#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3457msgid "Waiting for the other participant's response"
3458msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3459
3460#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3461#, c-format
3462msgid "Checking integrity of \"%s\""
3463msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3464
3465#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3466#, c-format
3467msgid "Hashing \"%s\""
3468msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3469
3470#: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3471msgid "%"
3472msgstr "%"
3473
3474#: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3475msgid "File"
3476msgstr "Файл"
3477
3478#: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3479msgid "Remaining"
3480msgstr "Остават"
3481
3482#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3483msgid "File Transfers"
3484msgstr "Прехвърляния на файлове"
3485
3486#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3487msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3488msgstr ""
3489"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
3490"от списъка"
3491
3492#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3493msgid ""
3494"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3495"importing accounts from Pidgin."
3496msgstr ""
3497"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
3498"само от Pidgin."
3499
3500#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3501msgid "Import Accounts"
3502msgstr "Внасяне на регистрации"
3503
3504#. Translators: this is the header of a treeview column
3505#: ../src/empathy-import-widget.c:301
3506msgid "Import"
3507msgstr "Внасяне"
3508
3509#: ../src/empathy-import-widget.c:310
3510msgid "Protocol"
3511msgstr "Протокол"
3512
3513#: ../src/empathy-import-widget.c:334
3514msgid "Source"
3515msgstr "Източник"
3516
3517#: ../src/empathy-main-window.c:384
3518msgid "Provide Password"
3519msgstr "Паролата ви"
3520
3521#: ../src/empathy-main-window.c:390
3522msgid "Disconnect"
3523msgstr "Прекъсване"
3524
3525#: ../src/empathy-main-window.c:530
3526msgid "No match found"
3527msgstr "Не е намерено съвпадение"
3528
3529#: ../src/empathy-main-window.c:685
3530msgid "Reconnect"
3531msgstr "Ново свързване"
3532
3533#: ../src/empathy-main-window.c:691
3534msgid "Edit Account"
3535msgstr "Редактиране на регистрация"
3536
3537#: ../src/empathy-main-window.c:697
3538msgid "Close"
3539msgstr "Затваряне"
3540
3541#: ../src/empathy-main-window.c:1414
3542msgid "Contact"
3543msgstr "Контакт"
3544
3545#: ../src/empathy-main-window.c:1748
3546msgid "Contact List"
3547msgstr "Списък с контакти"
3548
3549#: ../src/empathy-main-window.c:1863
3550msgid "Show and edit accounts"
3551msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
3552
3553#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3554msgid "Contacts on a _Map"
3555msgstr "_Контакти на карта"
3556
3557#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3558msgid "Find in Contact _List"
3559msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
3560
3561#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3562msgid "Join _Favorites"
3563msgstr "_Добавяне към отметките"
3564
3565#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3566msgid "Manage Favorites"
3567msgstr "Редактиране на отметките"
3568
3569#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3570msgid "N_ormal Size"
3571msgstr "_Нормален размер"
3572
3573#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3574msgid "New _Call…"
3575msgstr "Нов _разговор…"
3576
3577#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3578msgid "Normal Size With _Avatars"
3579msgstr "Нормален размер с _аватари"
3580
3581#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3582msgid "P_references"
3583msgstr "_Настройки"
3584
3585#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3586msgid "Show P_rotocols"
3587msgstr "_Показване на протокола"
3588
3589#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3590msgid "Sort by _Name"
3591msgstr "Подреждане по _име"
3592
3593#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3594msgid "Sort by _Status"
3595msgstr "Подреждане по _състояние"
3596
3597#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3598msgid "_Accounts"
3599msgstr "_Регистрации"
3600
3601#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
3602msgid "_Compact Size"
3603msgstr "_Стегнат режим"
3604
3605#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3606msgid "_Debug"
3607msgstr "_Изчистване на грешки"
3608
3609#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3610msgid "_File Transfers"
3611msgstr "_Прехвърляния на файлове"
3612
3613#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3614msgid "_Join…"
3615msgstr "_Присъединяване…"
3616
3617#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3618msgid "_New Conversation…"
3619msgstr "_Нов разговор…"
3620
3621#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
3622msgid "_Offline Contacts"
3623msgstr "_Изключени контакти"
3624
3625#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3626msgid "_Personal Information"
3627msgstr "_Лични данни"
3628
3629#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
3630msgid "_Room"
3631msgstr "_Стая"
3632
3633#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3634msgid "_Search for Contacts…"
3635msgstr "_Търсене на контакти…"
3636
3637#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3638msgid "Chat Room"
3639msgstr "Стая за разговор"
3640
3641#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3642msgid "Members"
3643msgstr "Участници"
3644
3645#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3646#. yes/no, yes/no and a number.
3647#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
3648#, c-format
3649msgid ""
3650"%s\n"
3651"Invite required: %s\n"
3652"Password required: %s\n"
3653"Members: %s"
3654msgstr ""
3655"%s\n"
3656"Изисква се покана: %s\n"
3657"Изисква се парола: %s\n"
3658"Брой участници: %s"
3659
3660# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
3661# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
3662# „Не, това е всичко засега“.
3663#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
3664#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
3665msgid "No"
3666msgstr "Не"
3667
3668#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
3669msgid "Could not start room listing"
3670msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
3671
3672#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
3673msgid "Could not stop room listing"
3674msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
3675
3676#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3677msgid "Couldn't load room list"
3678msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
3679
3680#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3681msgid ""
3682"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3683msgstr ""
3684"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
3685"стаи от списъка."
3686
3687#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3688msgid ""
3689"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3690"the current account's server"
3691msgstr ""
3692"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
3693"регистрация, оставете полето празно."
3694
3695#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3696msgid "Join Room"
3697msgstr "Влизане в стая"
3698
3699#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3700msgid "Room List"
3701msgstr "Списък със стаи"
3702
3703#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3704msgid "_Room:"
3705msgstr "_Стая:"
3706
3707#: ../src/empathy-preferences.c:139
3708msgid "Message received"
3709msgstr "Съобщението е получено"
3710
3711#: ../src/empathy-preferences.c:140
3712msgid "Message sent"
3713msgstr "Съобщението е изпратено"
3714
3715#: ../src/empathy-preferences.c:141
3716msgid "New conversation"
3717msgstr "Нов разговор"
3718
3719#: ../src/empathy-preferences.c:142
3720msgid "Contact goes online"
3721msgstr "Контактът е в мрежата"
3722
3723#: ../src/empathy-preferences.c:143
3724msgid "Contact goes offline"
3725msgstr "Контактът е извън мрежата"
3726
3727#: ../src/empathy-preferences.c:144
3728msgid "Account connected"
3729msgstr "Регистрацията е включена"
3730
3731#: ../src/empathy-preferences.c:145
3732msgid "Account disconnected"
3733msgstr "Регистрацията е изключена"
3734
3735#: ../src/empathy-preferences.c:446
3736msgid "Language"
3737msgstr "Език"
3738
3739#: ../src/empathy-preferences.c:875
3740msgid "Preferences"
3741msgstr "Настройки"
3742
3743#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3744msgid "Appearance"
3745msgstr "Изглед"
3746
3747#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3748msgid "Behavior"
3749msgstr "Поведение"
3750
3751#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3752msgid "Chat Th_eme:"
3753msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
3754
3755#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3756msgid "Disable notifications when _away or busy"
3757msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3758
3759#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3760msgid "Disable sounds when _away or busy"
3761msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3762
3763#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3764msgid "Display incoming events in the notification area"
3765msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
3766
3767#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3768msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3769msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
3770
3771#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3772msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3773msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
3774
3775#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3776msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3777msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
3778
3779#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3780msgid "Enable spell checking for languages:"
3781msgstr "Езици с проверка на правописа:"
3782
3783#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3784msgid "General"
3785msgstr "Общи"
3786
3787#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3788msgid "Location sources:"
3789msgstr "Датчик за местоположение:"
3790
3791#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3792msgid "Log conversations"
3793msgstr "Архив на разговорите"
3794
3795#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3796msgid "Notifications"
3797msgstr "Известяване"
3798
3799#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3800msgid "Play sound for events"
3801msgstr "Звуци при събития"
3802
3803#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3804msgid "Privacy"
3805msgstr "Лични данни"
3806
3807#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3808msgid ""
3809"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3810"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3811"decimal place."
3812msgstr ""
3813"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
3814"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
3815"място зад десетичната запетая."
3816
3817#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3818msgid "Show _smileys as images"
3819msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
3820
3821#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3822msgid "Show contact _list in rooms"
3823msgstr "_Показване на контактите в стаите"
3824
3825#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3826msgid "Sounds"
3827msgstr "Звуци"
3828
3829#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3830msgid "Spell Checking"
3831msgstr "Проверка на правописа"
3832
3833#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3834msgid ""
3835"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3836"dictionary installed."
3837msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
3838
3839#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3840msgid "Themes"
3841msgstr "Графични теми"
3842
3843#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3844msgid "_Automatically connect on startup"
3845msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
3846
3847#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3848msgid "_Cellphone"
3849msgstr "_Мобилен телефон"
3850
3851#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3852msgid "_Enable bubble notifications"
3853msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
3854
3855#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3856msgid "_Enable sound notifications"
3857msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
3858
3859#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3860msgid "_GPS"
3861msgstr "_GPS"
3862
3863#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3864msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3865msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
3866
3867#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3868msgid "_Open new chats in separate windows"
3869msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
3870
3871#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3872msgid "_Publish location to my contacts"
3873msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
3874
3875#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3876#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3877msgid "_Reduce location accuracy"
3878msgstr "_Ниска точност на местоположението"
3879
3880#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3881msgid "Status"
3882msgstr "Състояние"
3883
3884#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3885msgid "_Quit"
3886msgstr "_Спиране на програмата"
3887
3888#: ../src/empathy-map-view.c:442
3889msgid "Contact Map View"
3890msgstr "Карта с контактите"
3891
3892#: ../src/empathy-debug-window.c:1218
3893msgid "Save"
3894msgstr "Запазване"
3895
3896#: ../src/empathy-debug-window.c:1394
3897msgid "Debug Window"
3898msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
3899
3900#: ../src/empathy-debug-window.c:1474
3901msgid "Pause"
3902msgstr "Пауза"
3903
3904#: ../src/empathy-debug-window.c:1486
3905msgid "Level "
3906msgstr "Ниво"
3907
3908#: ../src/empathy-debug-window.c:1506
3909msgid "Debug"
3910msgstr "Подробност"
3911
3912#: ../src/empathy-debug-window.c:1512
3913msgid "Info"
3914msgstr "Информация"
3915
3916#: ../src/empathy-debug-window.c:1518 ../src/empathy-debug-window.c:1567
3917msgid "Message"
3918msgstr "Съобщение"
3919
3920#: ../src/empathy-debug-window.c:1524
3921msgid "Warning"
3922msgstr "Предупреждение"
3923
3924#: ../src/empathy-debug-window.c:1530
3925msgid "Critical"
3926msgstr "Критична"
3927
3928#: ../src/empathy-debug-window.c:1536
3929msgid "Error"
3930msgstr "Грешка"
3931
3932#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
3933msgid "Time"
3934msgstr "Време"
3935
3936#: ../src/empathy-debug-window.c:1558
3937msgid "Domain"
3938msgstr "Област"
3939
3940#: ../src/empathy-debug-window.c:1560
3941msgid "Category"
3942msgstr "Категория"
3943
3944#: ../src/empathy-debug-window.c:1562
3945msgid "Level"
3946msgstr "Ниво"
3947
3948#: ../src/empathy-debug-window.c:1599
3949msgid ""
3950"The selected connection manager does not support the remote debugging "
3951"extension."
3952msgstr ""
3953"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
3954"отдалечено изчистване на грешки."
3955
3956#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3957#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3958msgid "Invite Participant"
3959msgstr "Поканване на участник"
3960
3961#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3962msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3963msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
3964
3965#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
3966msgid "Invite"
3967msgstr "Покана"
3968
3969#: ../src/empathy-accounts.c:183
3970msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3971msgstr ""
3972"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
3973
3974#: ../src/empathy-accounts.c:187
3975msgid ""
3976"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
3977msgstr ""
3978"Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
3979"наблизо“"
3980
3981#: ../src/empathy-accounts.c:191
3982msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3983msgstr ""
3984"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
3985"foo_40example_2eorg0)"
3986
3987#: ../src/empathy-accounts.c:193
3988msgid "<account-id>"
3989msgstr "<ид-р на регистрация>"
3990
3991#: ../src/empathy-accounts.c:198
3992msgid "- Empathy Accounts"
3993msgstr "— Регистрации на Empathy"
3994
3995#: ../src/empathy-accounts.c:237
3996msgid "Empathy Accounts"
3997msgstr "Регистрации на Empathy"
3998
3999#: ../src/empathy-debugger.c:66
4000msgid "Empathy Debugger"
4001msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4002
4003#: ../src/empathy-chat.c:107
4004msgid "- Empathy Chat Client"
4005msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4006
4007#: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
4008msgid "Respond"
4009msgstr "Отговаряне"
4010
4011#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
4012msgid "Reject"
4013msgstr "Отхвърляне"
4014
4015#: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
4016msgid "Answer"
4017msgstr "Отговор"
4018
4019#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4020#: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
4021msgid "Decline"
4022msgstr "Отклоняване"
4023
4024#: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
4025#: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
4026msgid "Accept"
4027msgstr "Приемане"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.