source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2287

Last change on this file since 2287 was 2287, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

empathy: подаден в master

File size: 145.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
5# This file is distributed under the same license as the empathy package.
6# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: empathy master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2011-03-26 06:39+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-03-26 06:39+0200\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
28msgstr ""
29"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
30"съобщения"
31
32#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
33msgid "Empathy"
34msgstr "Empathy"
35
36#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
37msgid "Empathy Internet Messaging"
38msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
39
40#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
41msgid "IM Client"
42msgstr "Клиент за моментни съобщения"
43
44#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
45msgid "Always open a separate chat window for new chats."
46msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
47
48#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
49msgid ""
50"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
51"chat."
52msgstr ""
53"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
54"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
55
56#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
57msgid "Chat window theme"
58msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
59
60#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
61msgid ""
62"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
63msgstr ""
64"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
65"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
66
67#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
68msgid "Compact contact list"
69msgstr "Стегнат списък с контакти"
70
71#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
72msgid "Connection managers should be used"
73msgstr "Да се използва управление на връзката"
74
75#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
76msgid "Contact list sort criterion"
77msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
78
79#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
80msgid "Default directory to select an avatar image from"
81msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
82
83#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
84msgid "Disable popup notifications when away"
85msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
86
87#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
88msgid "Disable sounds when away"
89msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
90
91#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
92msgid "Display incoming events in the status area"
93msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
94
95#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
96msgid ""
97"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
98"user immediately."
99msgstr ""
100"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
101"събитията се представят незабавно на потребителя."
102
103#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
104msgid "Empathy can publish the user's location"
105msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
106
107#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
108msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
109msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
110
111#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
112msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
113msgstr ""
114"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
115"местоположението"
116
117#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
118msgid "Empathy can use the network to guess the location"
119msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
120
121#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
122msgid "Empathy default download folder"
123msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
124
125#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
126msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
127msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
128
129#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
130msgid "Empathy should auto-away when idle"
131msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
132
133#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
134msgid "Empathy should auto-connect on startup"
135msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
136
137#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
138msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
139msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
140
141#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
142msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
143msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
144
145#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
146msgid "Enable WebKit Developer Tools"
147msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
148
149#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
150msgid "Enable popup notifications for new messages"
151msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
152
153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
154msgid "Enable spell checker"
155msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
156
157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
158msgid "Hide main window"
159msgstr "Скриване на основния прозорец"
160
161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
162msgid "Hide the main window."
163msgstr "Скриване на основния прозорец."
164
165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
166msgid "Nick completed character"
167msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
168
169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
170msgid "Open new chats in separate windows"
171msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
172
173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
174msgid "Path of the Adium theme to use"
175msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
176
177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
178msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
179msgstr ""
180"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
181
182#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
183msgid "Play a sound for incoming messages"
184msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
185
186#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
187msgid "Play a sound for new conversations"
188msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
189
190#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
191msgid "Play a sound for outgoing messages"
192msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
193
194#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
195msgid "Play a sound when a contact logs in"
196msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
197
198#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
199msgid "Play a sound when a contact logs out"
200msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
201
202#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
203msgid "Play a sound when we log in"
204msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
205
206#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
207msgid "Play a sound when we log out"
208msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
209
210#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
211msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
212msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
213
214#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
215msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
216msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
217
218#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
219msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
220msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
221
222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
223msgid "Show avatars"
224msgstr "Показване на аватари"
225
226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
227msgid "Show contact list in rooms"
228msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
229
230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
231msgid "Show hint about closing the main window"
232msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
233
234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
235msgid "Show offline contacts"
236msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
237
238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
239msgid "Show protocols"
240msgstr "Показване на протокола"
241
242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
243msgid "Spell checking languages"
244msgstr "Езици с проверка на правописа"
245
246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
247msgid "The default folder to save file transfers in."
248msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
249
250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
251msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
252msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
253
254#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
255msgid "The position for the chat window side pane"
256msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
257
258#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
259msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
260msgstr ""
261"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
262"разговори."
263
264#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
265msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
266msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
267
268#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
269msgid "Use graphical smileys"
270msgstr "Изображения за емотикони"
271
272#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
273msgid "Use notification sounds"
274msgstr "Известяване със звуци"
275
276#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
277msgid "Use theme for chat rooms"
278msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
279
280#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
281msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
282msgstr ""
283"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
284
285#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
286msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
287msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
288
289#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
290msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
291msgstr ""
292"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
293"местоположението."
294
295#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
296msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
297msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
298
299#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
300msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
301msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
302
303#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
304msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
305msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
306
307#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
308msgid ""
309"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
310msgstr ""
311"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
312"бездействие на потребителя."
313
314#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
315msgid ""
316"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
317msgstr ""
318"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
319"личните данни."
320
321#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
322msgid ""
323"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
324msgstr ""
325"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
326"разговори."
327
328#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
329msgid ""
330"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
331msgstr ""
332"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
333"включат."
334
335#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
336msgid ""
337"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
338"reconnect."
339msgstr ""
340"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
341"прекъсване и възстановяване."
342
343#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
344msgid ""
345"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
346msgstr ""
347"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
348"езици."
349
350#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
351msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
352msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
353
354#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
355msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
356msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
357
358#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
359msgid ""
360"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
361msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
362
363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
364msgid "Whether to play a sound to notify of events."
365msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
366
367#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
368msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
369msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
370
371#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
372msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
373msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
374
375#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
376msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
377msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
378
379#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
380msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
381msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
382
383#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
384msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
385msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
386
387#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
388msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
389msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
390
391#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
392msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
393msgstr ""
394"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
395"прозорци."
396
397#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
398msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
399msgstr ""
400"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
401
402#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
403msgid ""
404"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
405"the chat is already opened, but not focused."
406msgstr ""
407"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
408"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
409
410#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
411msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
412msgstr ""
413"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
414
415#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
416msgid ""
417"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
418msgstr ""
419"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
420"разговори."
421
422#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
423msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
424msgstr ""
425"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
426
427#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
428msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
429msgstr ""
430"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
431
432#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
433msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
434msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
435
436#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
437msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
438msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
439
440#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
441msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
442msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
443
444#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
445msgid ""
446"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
447"'x' button in the title bar."
448msgstr ""
449"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
450"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
451
452#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
453msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
454msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
455
456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
457msgid ""
458"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
459"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
460"the contact list by state."
461msgstr ""
462"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
463"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
464"подреждане по състояние."
465
466#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
467msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
468msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
469
470#. Tweak the dialog
471#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
472#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2269
473msgid "Messaging and VoIP Accounts"
474msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
475
476#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
477msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
478msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
479
480#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1113
481msgid "File transfer not supported by remote contact"
482msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
483
484#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
485msgid "The selected file is not a regular file"
486msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
487
488#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
489msgid "The selected file is empty"
490msgstr "Избраният файл е празен"
491
492#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
493msgid "Socket type not supported"
494msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
495
496#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
497msgid "No reason was specified"
498msgstr "Не е указана причина"
499
500#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
501msgid "The change in state was requested"
502msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
503
504#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
505msgid "You canceled the file transfer"
506msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
507
508#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
509msgid "The other participant canceled the file transfer"
510msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
511
512#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
513msgid "Error while trying to transfer the file"
514msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
515
516#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
517msgid "The other participant is unable to transfer the file"
518msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
519
520#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:382
521msgid "Unknown reason"
522msgstr "Неизвестна причина"
523
524#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
525msgid "Available"
526msgstr "На линия"
527
528#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
529msgid "Busy"
530msgstr "Зает"
531
532#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
533msgid "Away"
534msgstr "Отсъстващ"
535
536#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
537msgid "Invisible"
538msgstr "Невидим"
539
540#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
541msgid "Offline"
542msgstr "Извън мрежата"
543
544#: ../libempathy/empathy-utils.c:315
545#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1904
546#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1905
547#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1906
548#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1907
549#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
550msgid "Unknown"
551msgstr "Неизвестно"
552
553#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
554msgid "No reason specified"
555msgstr "Не е указана причина"
556
557#: ../libempathy/empathy-utils.c:356 ../libempathy/empathy-utils.c:412
558msgid "Status is set to offline"
559msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
560
561#: ../libempathy/empathy-utils.c:358 ../libempathy/empathy-utils.c:392
562msgid "Network error"
563msgstr "Мрежова грешка"
564
565#: ../libempathy/empathy-utils.c:360 ../libempathy/empathy-utils.c:394
566msgid "Authentication failed"
567msgstr "Неуспешно идентифициране"
568
569#: ../libempathy/empathy-utils.c:362 ../libempathy/empathy-utils.c:396
570msgid "Encryption error"
571msgstr "Грешка в шифрирането"
572
573#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
574msgid "Name in use"
575msgstr "Името е заето"
576
577#: ../libempathy/empathy-utils.c:366 ../libempathy/empathy-utils.c:398
578msgid "Certificate not provided"
579msgstr "Не е предоставен сертификат"
580
581#: ../libempathy/empathy-utils.c:368 ../libempathy/empathy-utils.c:400
582msgid "Certificate untrusted"
583msgstr "Сертификатът не е доверен"
584
585#: ../libempathy/empathy-utils.c:370 ../libempathy/empathy-utils.c:402
586msgid "Certificate expired"
587msgstr "Сертификатът е изтекъл"
588
589#: ../libempathy/empathy-utils.c:372 ../libempathy/empathy-utils.c:404
590msgid "Certificate not activated"
591msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
592
593#: ../libempathy/empathy-utils.c:374 ../libempathy/empathy-utils.c:406
594msgid "Certificate hostname mismatch"
595msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
596
597#: ../libempathy/empathy-utils.c:376 ../libempathy/empathy-utils.c:408
598msgid "Certificate fingerprint mismatch"
599msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
600
601#: ../libempathy/empathy-utils.c:378 ../libempathy/empathy-utils.c:410
602msgid "Certificate self-signed"
603msgstr "Сертификатът е самоподписан"
604
605#: ../libempathy/empathy-utils.c:380
606msgid "Certificate error"
607msgstr "Грешка в сертификата"
608
609#: ../libempathy/empathy-utils.c:414
610msgid "Encryption is not available"
611msgstr "Не е налично шифриране"
612
613#: ../libempathy/empathy-utils.c:416
614msgid "Certificate is invalid"
615msgstr "Сертификатът е неправилен"
616
617#: ../libempathy/empathy-utils.c:418
618msgid "Connection has been refused"
619msgstr "Връзката е отказана"
620
621#: ../libempathy/empathy-utils.c:420
622msgid "Connection can't be established"
623msgstr "Не може да се установи връзка"
624
625#: ../libempathy/empathy-utils.c:422
626msgid "Connection has been lost"
627msgstr "Връзката прекъсна"
628
629#: ../libempathy/empathy-utils.c:424
630msgid "This resource is already connected to the server"
631msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
632
633#: ../libempathy/empathy-utils.c:426
634msgid ""
635"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
636msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
637
638#: ../libempathy/empathy-utils.c:429
639msgid "The account already exists on the server"
640msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
641
642#: ../libempathy/empathy-utils.c:431
643msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
644msgstr ""
645"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
646
647#: ../libempathy/empathy-utils.c:433
648msgid "Certificate has been revoked"
649msgstr "Сертификатът е анулиран"
650
651#: ../libempathy/empathy-utils.c:435
652msgid ""
653"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
654msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
655
656#: ../libempathy/empathy-utils.c:438
657msgid ""
658"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
659"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
660msgstr ""
661"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
662"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
663
664#: ../libempathy/empathy-utils.c:601
665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
666msgid "People Nearby"
667msgstr "Хора наблизо"
668
669#: ../libempathy/empathy-utils.c:606
670msgid "Yahoo! Japan"
671msgstr "Yahoo! от Япония"
672
673#: ../libempathy/empathy-utils.c:635
674msgid "Google Talk"
675msgstr "Google Talk"
676
677# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
678# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
679# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
680#: ../libempathy/empathy-utils.c:636
681msgid "Facebook Chat"
682msgstr "Разговор във Фейсбук"
683
684#: ../libempathy/empathy-time.c:137
685#, c-format
686msgid "%d second ago"
687msgid_plural "%d seconds ago"
688msgstr[0] "преди %d секунда"
689msgstr[1] "преди %d секунди"
690
691#: ../libempathy/empathy-time.c:142
692#, c-format
693msgid "%d minute ago"
694msgid_plural "%d minutes ago"
695msgstr[0] "преди %d минута"
696msgstr[1] "преди %d минути"
697
698#: ../libempathy/empathy-time.c:147
699#, c-format
700msgid "%d hour ago"
701msgid_plural "%d hours ago"
702msgstr[0] "преди %d час"
703msgstr[1] "преди %d часа"
704
705#: ../libempathy/empathy-time.c:152
706#, c-format
707msgid "%d day ago"
708msgid_plural "%d days ago"
709msgstr[0] "преди %d ден"
710msgstr[1] "преди %d дни"
711
712#: ../libempathy/empathy-time.c:157
713#, c-format
714msgid "%d week ago"
715msgid_plural "%d weeks ago"
716msgstr[0] "преди %d седмица"
717msgstr[1] "преди %d седмици"
718
719#: ../libempathy/empathy-time.c:162
720#, c-format
721msgid "%d month ago"
722msgid_plural "%d months ago"
723msgstr[0] "преди %d месец"
724msgstr[1] "преди %d месеца"
725
726#: ../libempathy/empathy-time.c:167
727msgid "in the future"
728msgstr "в бъдеще"
729
730#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:491
731msgid "All"
732msgstr "Всички"
733
734#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
735#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:643
736#: ../src/empathy-import-widget.c:321
737msgid "Account"
738msgstr "Регистрация"
739
740#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
741msgid "Password"
742msgstr "Парола"
743
744#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
745#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
746msgid "Server"
747msgstr "Сървър"
748
749#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
750#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
751msgid "Port"
752msgstr "Порт"
753
754#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:757
755#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:814
756#, c-format
757msgid "%s:"
758msgstr "%s:"
759
760#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1166
761#, c-format
762msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
763msgstr "Регистрацията %s е редактирана чрез „Моите уеб регистрации“."
764
765#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1172
766#, c-format
767msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
768msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
769
770#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
771msgid "Launch My Web Accounts"
772msgstr "Стартиране на „Моите уеб регистрации“"
773
774#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1530
775msgid "Username:"
776msgstr "Потребителско име:"
777
778#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1897
779msgid "A_pply"
780msgstr "_Прилагане"
781
782#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1927
783msgid "L_og in"
784msgstr "_Включване в мрежата"
785
786#. Account and Identifier
787#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1993
788#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:520
790#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
791#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1481
792#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
793#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
794#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
795msgid "Account:"
796msgstr "Регистрация:"
797
798#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2004
799msgid "_Enabled"
800msgstr "_Включена"
801
802#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
803msgid "This account already exists on the server"
804msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
805
806#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2072
807msgid "Create a new account on the server"
808msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
809
810#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2264
811msgid "Ca_ncel"
812msgstr "_Отказ"
813
814#. To translators: The first parameter is the login id and the
815#. * second one is the network. The resulting string will be something
816#. * like: "MyUserName on freenode".
817#. * You should reverse the order of these arguments if the
818#. * server should come before the login id in your locale.
819#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2561
820#, c-format
821msgid "%1$s on %2$s"
822msgstr "%1$s на %2$s"
823
824#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
825#. * string will be something like: "Jabber Account"
826#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2587
827#, c-format
828msgid "%s Account"
829msgstr "Регистрация в %s"
830
831#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2591
832msgid "New account"
833msgstr "Нова регистрация"
834
835#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
836msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
837msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
838
839#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
840#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
841#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
844#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
845#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
846#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
847#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
848msgid "Advanced"
849msgstr "Допълнителни"
850
851#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
852#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
854#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
855#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
856#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
858msgid "Pass_word:"
859msgstr "П_арола:"
860
861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
862#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
863#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
864#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
866#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
867msgid "Remember Password"
868msgstr "Запомняне"
869
870#. remember password ticky box
871#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
872#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
873#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
874#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
875#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
876#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
877#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
878#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
879msgid "Remember password"
880msgstr "Запомняне"
881
882#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
883msgid "Screen _Name:"
884msgstr "_Псевдоним:"
885
886#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
887msgid "What is your AIM password?"
888msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
889
890#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
891msgid "What is your AIM screen name?"
892msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
893
894#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
895#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
896#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
897#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
899#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
900msgid "_Port:"
901msgstr "_Порт:"
902
903#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
908#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
909msgid "_Server:"
910msgstr "_Сървър:"
911
912#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
913#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
914msgid "<b>Example:</b> username"
915msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
916
917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
918#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
919#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
920msgid "Login I_D:"
921msgstr "_Идентификатор:"
922
923#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
924msgid "What is your GroupWise User ID?"
925msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
926
927#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
928msgid "What is your GroupWise password?"
929msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
930
931#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
932msgid "<b>Example:</b> 123456789"
933msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
934
935#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
937msgid "Ch_aracter set:"
938msgstr "_Кодиране:"
939
940#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
941msgid "ICQ _UIN:"
942msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
943
944#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
945msgid "What is your ICQ UIN?"
946msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
947
948#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
949msgid "What is your ICQ password?"
950msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
951
952#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
953#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
954msgid "Auto"
955msgstr "Автоматично"
956
957#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
958msgid "UDP"
959msgstr "UDP"
960
961#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
962msgid "TCP"
963msgstr "TCP"
964
965#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
966msgid "TLS"
967msgstr "TLS"
968
969#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
970#. * best to keep the English version.
971#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
972msgid "Register"
973msgstr "Заявка за регистриране"
974
975#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
976#. * best to keep the English version.
977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
978msgid "Options"
979msgstr "Настройки"
980
981#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
982msgid "None"
983msgstr "Без"
984
985#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
986msgid "Character set:"
987msgstr "Кодиране:"
988
989#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
990msgid "Network"
991msgstr "Мрежа"
992
993#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
994msgid "Network:"
995msgstr "Мрежа:"
996
997#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
998msgid "Nickname:"
999msgstr "Псевдоним:"
1000
1001#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1002msgid "Password:"
1003msgstr "Парола:"
1004
1005#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1006msgid "Quit message:"
1007msgstr "Съобщение при напускане:"
1008
1009#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1010msgid "Real name:"
1011msgstr "Истинско име:"
1012
1013#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1014msgid "Servers"
1015msgstr "Сървъри"
1016
1017#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1018msgid "What is your IRC nickname?"
1019msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1020
1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1022msgid "Which IRC network?"
1023msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1024
1025#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1026msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1027msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1028
1029#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1030msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1031msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1032
1033#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1034msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1035msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1036
1037#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1038msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1039msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1040
1041#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1042msgid "Override server settings"
1043msgstr "Използване на собствените настройки"
1044
1045#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1046msgid "Priori_ty:"
1047msgstr "Пр_иоритет:"
1048
1049#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1050msgid "Reso_urce:"
1051msgstr "_Ресурс:"
1052
1053#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1054#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1055msgid ""
1056"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1057"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1058"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1059"Facebook username if you don't have one."
1060msgstr ""
1061"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1062"Facebook.\n"
1063"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1064"<b>Ivancho</b>.\n"
1065"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1066"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1067
1068#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1069msgid "Use old SS_L"
1070msgstr "Използване на _стар SSL"
1071
1072#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1073msgid "What is your Facebook password?"
1074msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1075
1076#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1077msgid "What is your Facebook username?"
1078msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1079
1080#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1081msgid "What is your Google ID?"
1082msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1083
1084#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1085msgid "What is your Google password?"
1086msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1087
1088#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1089msgid "What is your Jabber ID?"
1090msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1091
1092#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1093msgid "What is your Jabber password?"
1094msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1095
1096#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1097msgid "What is your desired Jabber ID?"
1098msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1099
1100#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1101msgid "What is your desired Jabber password?"
1102msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1103
1104#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1105msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1106msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1107
1108#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1109msgid "What is your Windows Live ID?"
1110msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1111
1112#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1113msgid "What is your Windows Live password?"
1114msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1115
1116#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1117msgid "E-_mail address:"
1118msgstr "Адрес на _е-поща:"
1119
1120#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1121msgid "Nic_kname:"
1122msgstr "Псевдо_ним:"
1123
1124#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1125msgid "_First Name:"
1126msgstr "_Лично име:"
1127
1128#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1129msgid "_Jabber ID:"
1130msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1131
1132#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1133msgid "_Last Name:"
1134msgstr "_Фамилно име:"
1135
1136#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1137msgid "_Published Name:"
1138msgstr "Име за п_убликуване:"
1139
1140#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1141msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1142msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1143
1144#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1145msgid "Authentication username:"
1146msgstr "Потребителско име:"
1147
1148#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1149msgid "Discover Binding"
1150msgstr "Откриване на свързването"
1151
1152#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1153msgid "Discover the STUN server automatically"
1154msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1155
1156#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1157msgid "Interval (seconds)"
1158msgstr "Интервал [сек.]"
1159
1160#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1161msgid "Keep-Alive Options"
1162msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1163
1164#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1165msgid "Loose Routing"
1166msgstr "Свободна маршрутизация"
1167
1168#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1169msgid "Mechanism:"
1170msgstr "Механизъм:"
1171
1172#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1173msgid "Miscellaneous Options"
1174msgstr "Допълнителни настройки"
1175
1176#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1177msgid "NAT Traversal Options"
1178msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1179
1180#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1181msgid "Port:"
1182msgstr "Порт:"
1183
1184#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1185msgid "Proxy Options"
1186msgstr "Сървър-посредник"
1187
1188#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1189msgid "STUN Server:"
1190msgstr "Сървър за STUN:"
1191
1192#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1193msgid "Server:"
1194msgstr "Сървър:"
1195
1196#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1197msgid "Transport:"
1198msgstr "Транспорт:"
1199
1200#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1201msgid "What is your SIP account password?"
1202msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1203
1204#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1205msgid "What is your SIP login ID?"
1206msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1207
1208#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1209msgid "_Username:"
1210msgstr "Потребителско _име:"
1211
1212#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1213msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1214msgstr ""
1215"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1216"разговори"
1217
1218#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1219msgid "What is your Yahoo! ID?"
1220msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1221
1222#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1223msgid "What is your Yahoo! password?"
1224msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1225
1226#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1227msgid "Yahoo! I_D:"
1228msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1229
1230#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1231msgid "_Room List locale:"
1232msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1233
1234#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1235#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1236msgid "Couldn't convert image"
1237msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1238
1239#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1240msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1241msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1242
1243#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:930
1244msgid "Select Your Avatar Image"
1245msgstr "Избор на изображение за аватар"
1246
1247#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
1248msgid "No Image"
1249msgstr "Без изображение"
1250
1251#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:995
1252msgid "Images"
1253msgstr "Изображения"
1254
1255#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:999
1256msgid "All Files"
1257msgstr "Всички файлове"
1258
1259#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1260msgid "Click to enlarge"
1261msgstr "Натиснете за увеличаване"
1262
1263#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:652
1264msgid "Failed to open private chat"
1265msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1266
1267#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
1268msgid "Topic not supported on this conversation"
1269msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1270
1271#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:723
1272msgid "You are not allowed to change the topic"
1273msgstr "Нямате право да смените темата"
1274
1275#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:906
1276msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1277msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1278
1279#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
1280msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1281msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1282
1283#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
1284msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1285msgstr ""
1286"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1287
1288#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
1289msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1290msgstr ""
1291"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1292
1293#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:920
1294msgid ""
1295"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1296"current one"
1297msgstr ""
1298"/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
1299"по подразбиране текущата"
1300
1301#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:925
1302msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1303msgstr ""
1304"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1305
1306#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
1307msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1308msgstr ""
1309"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1310
1311#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
1312msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1313msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1314
1315#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
1316msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1317msgstr ""
1318"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1319
1320#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
1321msgid ""
1322"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1323"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1324"join a new chat room\""
1325msgstr ""
1326"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1327"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1328"нова стая за разговор“"
1329
1330#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:942
1331msgid ""
1332"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1333"show its usage."
1334msgstr ""
1335"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1336"<команда>, се показва нейната употреба."
1337
1338#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:952
1339#, c-format
1340msgid "Usage: %s"
1341msgstr "Употреба: %s"
1342
1343#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:991
1344msgid "Unknown command"
1345msgstr "Неизвестна команда"
1346
1347#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
1348msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1349msgstr ""
1350"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1351
1352#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1254
1353msgid "offline"
1354msgstr "изключен"
1355
1356#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1257
1357msgid "invalid contact"
1358msgstr "грешен контакт"
1359
1360#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1260
1361msgid "permission denied"
1362msgstr "липсват права"
1363
1364#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
1365msgid "too long message"
1366msgstr "прекалено дълго съобщение"
1367
1368#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
1369msgid "not implemented"
1370msgstr "не е реализирано"
1371
1372#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1270
1373msgid "unknown"
1374msgstr "неизвестна грешка"
1375
1376#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1274
1377#, c-format
1378msgid "Error sending message '%s': %s"
1379msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1380
1381#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1335 ../src/empathy-chat-window.c:717
1382msgid "Topic:"
1383msgstr "Тема:"
1384
1385#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1347
1386#, c-format
1387msgid "Topic set to: %s"
1388msgstr "Темата вече е: „%s“"
1389
1390#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1349
1391msgid "No topic defined"
1392msgstr "Не е зададена тема"
1393
1394#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1848
1395msgid "(No Suggestions)"
1396msgstr "(няма предложения)"
1397
1398#. translators: %s is the selected word
1399#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1916
1400#, c-format
1401msgid "Add '%s' to Dictionary"
1402msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
1403
1404#. translators: first %s is the selected word,
1405#. * second %s is the language name of the target dictionary
1406#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1953
1407#, c-format
1408msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1409msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
1410
1411#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2010
1412msgid "Insert Smiley"
1413msgstr "Вмъкване на емотикон"
1414
1415#. send button
1416#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2028
1417#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1808
1418msgid "_Send"
1419msgstr "_Изпращане"
1420
1421#. Spelling suggestions
1422#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2063
1423msgid "_Spelling Suggestions"
1424msgstr "_Предложения за правопис"
1425
1426#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2152
1427msgid "Failed to retrieve recent logs"
1428msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1429
1430#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2263
1431#, c-format
1432msgid "%s has disconnected"
1433msgstr "%s прекъсна връзката"
1434
1435#. translators: reverse the order of these arguments
1436#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1437#.
1438#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2270
1439#, c-format
1440msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1441msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1442
1443#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2273
1444#, c-format
1445msgid "%s was kicked"
1446msgstr "%s бе изритан"
1447
1448#. translators: reverse the order of these arguments
1449#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1450#.
1451#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
1452#, c-format
1453msgid "%1$s was banned by %2$s"
1454msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1455
1456#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
1457#, c-format
1458msgid "%s was banned"
1459msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1460
1461#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2288
1462#, c-format
1463msgid "%s has left the room"
1464msgstr "%s излезе от стаята"
1465
1466#. Note to translators: this string is appended to
1467#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1468#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1469#. * please let us know. :-)
1470#.
1471#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2297
1472#, c-format
1473msgid " (%s)"
1474msgstr " (%s)"
1475
1476#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2322
1477#, c-format
1478msgid "%s has joined the room"
1479msgstr "%s влезе в стаята"
1480
1481#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2347
1482#, c-format
1483msgid "%s is now known as %s"
1484msgstr "%s в момента е познат като %s"
1485
1486#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2486
1487#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1949
1488#: ../src/empathy-event-manager.c:1122
1489msgid "Disconnected"
1490msgstr "Изключен"
1491
1492#. Add message
1493#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3116
1494msgid "Would you like to store this password?"
1495msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1496
1497#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3122
1498msgid "Remember"
1499msgstr "Запомняне"
1500
1501#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3132
1502msgid "Not now"
1503msgstr "Не сега"
1504
1505#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3176
1506msgid "Retry"
1507msgstr "Нов опит"
1508
1509#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3180
1510msgid "Wrong password; please try again:"
1511msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1512
1513#. Add message
1514#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3297
1515msgid "This room is protected by a password:"
1516msgstr "Стаята изисква парола:"
1517
1518#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3324
1519msgid "Join"
1520msgstr "Присъединяване"
1521
1522#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3494 ../src/empathy-event-manager.c:1144
1523msgid "Connected"
1524msgstr "Свързан"
1525
1526#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3547
1527#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
1528msgid "Conversation"
1529msgstr "Разговор"
1530
1531#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:422
1532msgid "Unknown or invalid identifier"
1533msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
1534
1535#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1536msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1537msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
1538
1539#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1540msgid "Contact blocking unavailable"
1541msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
1542
1543#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1544msgid "Permission Denied"
1545msgstr "Достъпът е отказан"
1546
1547#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
1548msgid "Could not block contact"
1549msgstr "Контактът не може да се блокира"
1550
1551#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:701
1552msgid "Edit Blocked Contacts"
1553msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
1554
1555#. Copy Link Address menu item
1556#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1557#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1558msgid "_Copy Link Address"
1559msgstr "_Копиране на адреса"
1560
1561#. Open Link menu item
1562#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1563#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1564msgid "_Open Link"
1565msgstr "_Отваряне на адреса"
1566
1567#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1568#. * chat windows (strftime format string)
1569#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1570msgid "%A %B %d %Y"
1571msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1572
1573#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1574#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1575msgid "Edit Contact Information"
1576msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1577
1578#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1579msgid "Personal Information"
1580msgstr "Лични данни"
1581
1582#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1583#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1584msgid "New Contact"
1585msgstr "Нов контакт"
1586
1587#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1588#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:199
1589#, c-format
1590msgid "Block %s?"
1591msgstr "Блокиране на „%s“?"
1592
1593#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1594#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:247
1595#, c-format
1596msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1597msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
1598
1599#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1600#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
1601msgid "_Block"
1602msgstr "_Блокиране"
1603
1604#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1605#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:278
1606msgid "_Report this contact as abusive"
1607msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1608msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
1609msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
1610
1611#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1612msgid "Decide _Later"
1613msgstr "Отлагане на _решението"
1614
1615#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1616msgid "Subscription Request"
1617msgstr "Искане за записване"
1618
1619#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1620msgid "_Block User"
1621msgstr "_Блокиране"
1622
1623#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1624msgid "Ungrouped"
1625msgstr "Без група"
1626
1627#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1628msgid "Favorite People"
1629msgstr "Любими хора"
1630
1631#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2001
1632#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2336
1633#, c-format
1634msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1635msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1636
1637#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2003
1638#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
1639msgid "Removing group"
1640msgstr "Изтриване на група"
1641
1642#. Remove
1643#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2052
1644#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2129
1645#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2394
1646#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2588
1647#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1648msgid "_Remove"
1649msgstr "_Изтриване"
1650
1651#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2082
1652#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2458
1653#, c-format
1654msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1655msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1656
1657#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2084
1658#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2479
1659msgid "Removing contact"
1660msgstr "Изтриване на контакт"
1661
1662#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
1663#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1664msgid "_Add Contact…"
1665msgstr "_Добавяне на контакт…"
1666
1667#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:299
1668msgid "_Block Contact"
1669msgstr "_Блокиране на контакта"
1670
1671#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:328
1672#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1673#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
1674msgid "_Chat"
1675msgstr "_Разговор"
1676
1677#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:359
1678#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1679msgctxt "menu item"
1680msgid "_Audio Call"
1681msgstr "_Аудио разговор"
1682
1683#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:390
1684#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1685msgctxt "menu item"
1686msgid "_Video Call"
1687msgstr "_Видео разговор"
1688
1689#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:436
1690#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1691#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
1692msgid "_Previous Conversations"
1693msgstr "_Предишни разговори"
1694
1695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:458
1696#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1697msgid "Send File"
1698msgstr "Изпращане на файл"
1699
1700#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:481
1701#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1702msgid "Share My Desktop"
1703msgstr "Споделяне на работното място"
1704
1705#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:521
1706#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1763
1707#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:763
1708#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
1709msgid "Favorite"
1710msgstr "Любимо"
1711
1712#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:550
1713#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:791
1714msgid "Infor_mation"
1715msgstr "_Данни за контакта"
1716
1717#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:596
1718msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1719msgid "_Edit"
1720msgstr "_Редактиране"
1721
1722#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:650
1723#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
1724#: ../src/empathy-chat-window.c:935
1725msgid "Inviting you to this room"
1726msgstr "Получена е покана за тази стая"
1727
1728#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:681
1729#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
1730msgid "_Invite to Chat Room"
1731msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1732
1733#. Title
1734#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:513
1735msgid "Search contacts"
1736msgstr "Търсене на контакти"
1737
1738#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:543
1739msgid "Search: "
1740msgstr "Контакт:"
1741
1742#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:601
1743msgid "_Add Contact"
1744msgstr "_Добавяне на контакт"
1745
1746#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:619
1747msgid "No contacts found"
1748msgstr "Няма намерени контакти"
1749
1750#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1751msgid "Select a contact"
1752msgstr "Избор на контакт"
1753
1754#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
1755#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1756msgid "Full name:"
1757msgstr "Пълно име:"
1758
1759#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
1760#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1761msgid "Phone number:"
1762msgstr "Телефонен номер:"
1763
1764#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
1765#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1766msgid "E-mail address:"
1767msgstr "Адрес на е-поща:"
1768
1769#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
1770#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1771msgid "Website:"
1772msgstr "Уебсайт:"
1773
1774#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
1775#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1776msgid "Birthday:"
1777msgstr "Рожден ден:"
1778
1779#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1780#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1781msgid "Country ISO Code:"
1782msgstr "Код на държавата по ISO:"
1783
1784#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1785#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1786msgid "Country:"
1787msgstr "Държава:"
1788
1789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1790#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1791msgid "State:"
1792msgstr "Щат:"
1793
1794#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1795#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1796msgid "City:"
1797msgstr "Град:"
1798
1799#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1800#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1801msgid "Area:"
1802msgstr "Област:"
1803
1804#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
1805#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1806msgid "Postal Code:"
1807msgstr "Пощенски код:"
1808
1809#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
1810#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1811msgid "Street:"
1812msgstr "Улица:"
1813
1814#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
1815#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
1816msgid "Building:"
1817msgstr "Сграда:"
1818
1819#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
1820#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
1821msgid "Floor:"
1822msgstr "Етаж:"
1823
1824#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
1825#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
1826msgid "Room:"
1827msgstr "Стая:"
1828
1829#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
1830#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
1831msgid "Text:"
1832msgstr "Текст:"
1833
1834#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
1835#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
1836msgid "Description:"
1837msgstr "Описание:"
1838
1839#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
1840#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1841msgid "URI:"
1842msgstr "Адрес в Интернет:"
1843
1844#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
1845#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1846msgid "Accuracy Level:"
1847msgstr "Ниво на точност:"
1848
1849#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
1850#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1851msgid "Error:"
1852msgstr "Грешка:"
1853
1854#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
1855#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1856msgid "Vertical Error (meters):"
1857msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1858
1859#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
1860#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1861msgid "Horizontal Error (meters):"
1862msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1863
1864#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
1865#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1866msgid "Speed:"
1867msgstr "Скорост:"
1868
1869# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1870# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1871# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1872# Пеленг става
1873#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
1874#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1875msgid "Bearing:"
1876msgstr "Пеленг:"
1877
1878#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
1879#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1880msgid "Climb Speed:"
1881msgstr "Скорост на изкачване:"
1882
1883#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
1884#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1885msgid "Last Updated on:"
1886msgstr "Последно обновяване на:"
1887
1888#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
1889#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1890msgid "Longitude:"
1891msgstr "Дължина:"
1892
1893#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
1894#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1895msgid "Latitude:"
1896msgstr "Широчина:"
1897
1898#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
1899#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1900msgid "Altitude:"
1901msgstr "Височина:"
1902
1903#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
1904#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
1905#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
1906#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
1907#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1908msgid "Location"
1909msgstr "Местоположение"
1910
1911#. translators: format is "Location, $date"
1912#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
1913#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:635
1914#, c-format
1915msgid "%s, %s"
1916msgstr "%s, %s"
1917
1918#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
1919#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:684
1920msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1921msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1922
1923#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
1924#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:919
1925msgid "Save Avatar"
1926msgstr "Запазване на аватар"
1927
1928#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
1929#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:977
1930msgid "Unable to save avatar"
1931msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1932
1933#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1934msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1935msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
1936
1937#. Alias
1938#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1939#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1307
1940msgid "Alias:"
1941msgstr "Псевдоним:"
1942
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1944msgid "Client Information"
1945msgstr "Данни за клиента"
1946
1947#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1948msgid "Client:"
1949msgstr "Клиент:"
1950
1951#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1952#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1953msgid "Contact Details"
1954msgstr "Подробни данни за контакта"
1955
1956#. Identifier to connect to Instant Messaging network
1957#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1958#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1959#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
1960msgid "Identifier:"
1961msgstr "Идентификатор:"
1962
1963#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1964#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1965msgid "Information requested…"
1966msgstr "Пратена е заявка за информация…"
1967
1968#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1969msgid "OS:"
1970msgstr "ОС:"
1971
1972#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1973msgid "Version:"
1974msgstr "Версия:"
1975
1976#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1977msgid "Groups"
1978msgstr "Групи"
1979
1980#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1981msgid ""
1982"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1983"select more than one group or no groups."
1984msgstr ""
1985"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
1986"повече групи."
1987
1988#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1989msgid "_Add Group"
1990msgstr "_Добавяне на група"
1991
1992#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1993msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1994msgid "Select"
1995msgstr "Избор"
1996
1997#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1998#: ../src/empathy-main-window.c:1436
1999msgid "Group"
2000msgstr "Група"
2001
2002#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
2003msgid "The following identity will be blocked:"
2004msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2005msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
2006msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
2007
2008#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:259
2009msgid "The following identity can not be blocked:"
2010msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2011msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
2012msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
2013
2014#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2015#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
2016msgid "Linked Contacts"
2017msgstr "Свързани контакти"
2018
2019#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
2020msgid "Select contacts to link"
2021msgstr "Изберете контакти за свързване"
2022
2023#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
2024msgid "New contact preview"
2025msgstr "Преглед на нов контакт"
2026
2027#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
2028msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2029msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
2030
2031#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2032#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2033#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2034#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
2035#, c-format
2036msgid "%s (%s)"
2037msgstr "%s (%s)"
2038
2039#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
2040msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2041msgid "_Edit"
2042msgstr "_Промяна"
2043
2044#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2045#. * to form a meta-contact".
2046#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
2047msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2048msgid "_Link Contacts…"
2049msgstr "_Свързване на контакти…"
2050
2051#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2301
2052msgid "Delete and _Block"
2053msgstr "Изтриване и _блокиране"
2054
2055#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2467
2056#, c-format
2057msgid ""
2058"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2059"remove all the contacts which make up this linked contact."
2060msgstr ""
2061"Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
2062"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
2063
2064#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2065#, c-format
2066msgid "Linked contact containing %u contact"
2067msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2068msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
2069msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
2070
2071#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2072msgid "<b>Location</b> at (date)"
2073msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2074
2075#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2076msgid "Online from a phone or mobile device"
2077msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
2078
2079#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2080msgid "New Network"
2081msgstr "Нова мрежа"
2082
2083#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2084msgid "Choose an IRC network"
2085msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2086
2087#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2088msgid "Reset _Networks List"
2089msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
2090
2091#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2092msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2093msgid "Select"
2094msgstr "Избор"
2095
2096#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2097msgid "new server"
2098msgstr "нов сървър"
2099
2100#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2101msgid "SSL"
2102msgstr "SSL"
2103
2104#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2105#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2106#. * is a verb.
2107#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2108msgid "Link Contacts"
2109msgstr "Свързване на контакти"
2110
2111#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2112msgctxt "Unlink individual (button)"
2113msgid "_Unlink…"
2114msgstr "_Разделяне…"
2115
2116#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2117msgid ""
2118"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2119msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
2120
2121#. Add button
2122#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2123#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2124#. * meta-contact".
2125#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2126msgid "_Link"
2127msgstr "_Свързване"
2128
2129#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2130#, c-format
2131msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2132msgstr "Да се раздели ли събирателният контакт „%s“?"
2133
2134#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2135msgid ""
2136"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2137"split the linked contacts into separate contacts."
2138msgstr ""
2139"Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието "
2140"ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
2141
2142#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2143msgctxt "Unlink individual (button)"
2144msgid "_Unlink"
2145msgstr "_Разделяне"
2146
2147#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:660
2148msgid "Date"
2149msgstr "Дата"
2150
2151#. Tab Label
2152#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2153msgid "Conversations"
2154msgstr "Разговори"
2155
2156#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2157#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2158msgid "Find Next"
2159msgstr "Търсене напред"
2160
2161#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2162#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2163msgid "Find Previous"
2164msgstr "Търсене назад"
2165
2166#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2167msgid "Previous Conversations"
2168msgstr "Предишни разговори"
2169
2170#. Tab Label
2171#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2172msgid "Search"
2173msgstr "Търсене"
2174
2175#. Searching *for* something
2176#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2177msgid "_For:"
2178msgstr "_За:"
2179
2180#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2181msgid "Contact ID:"
2182msgstr "Идентификатор:"
2183
2184#. add chat button
2185#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2186msgid "C_hat"
2187msgstr "_Разговор"
2188
2189#. Tweak the dialog
2190#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2191msgid "New Conversation"
2192msgstr "Нов разговор"
2193
2194#. add video toggle
2195#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:253
2196msgid "Send _Video"
2197msgstr "Изпращане на _видео"
2198
2199#. add chat button
2200#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:261
2201msgid "C_all"
2202msgstr "_Разговор"
2203
2204#. Tweak the dialog
2205#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:271
2206msgid "New Call"
2207msgstr "Нов разговор"
2208
2209#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2210#, c-format
2211msgid ""
2212"Enter your password for account\n"
2213"<b>%s</b>"
2214msgstr ""
2215"Паролата за регистрацията\n"
2216"<b>%s</b>"
2217
2218#. COL_STATUS_TEXT
2219#. COL_STATE_ICON_NAME
2220#. COL_STATE
2221#. COL_DISPLAY_MARKUP
2222#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2223#. COL_TYPE
2224#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2225#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2226msgid "Custom Message…"
2227msgstr "Друго съобщение…"
2228
2229#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2230#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2231msgid "Edit Custom Messages…"
2232msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2233
2234#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2235msgid "Click to remove this status as a favorite"
2236msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2237
2238#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2239msgid "Click to make this status a favorite"
2240msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2241
2242#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2243msgid "Set status"
2244msgstr "Задаване на състояние"
2245
2246#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:946
2247msgid "Set your presence and current status"
2248msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2249
2250#. Custom messages
2251#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1134
2252msgid "Custom messages…"
2253msgstr "Други съобщения…"
2254
2255#. Create account
2256#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2257#. * "Yahoo!"
2258#.
2259#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2260#, c-format
2261msgid "New %s account"
2262msgstr "Нова регистрация в %s"
2263
2264#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2265msgid "Find:"
2266msgstr "Търсене:"
2267
2268#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2269msgid "Match case"
2270msgstr "Зачитане на главни/малки"
2271
2272#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2273msgid "Phrase not found"
2274msgstr "Фразата не е открита"
2275
2276#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2277msgid "Received an instant message"
2278msgstr "Получено е бързо съобщение"
2279
2280#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2281msgid "Sent an instant message"
2282msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2283
2284#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2285msgid "Incoming chat request"
2286msgstr "Входяща заявка за разговор"
2287
2288#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2289msgid "Contact connected"
2290msgstr "Контактът е в мрежата"
2291
2292#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2293msgid "Contact disconnected"
2294msgstr "Контактът не е в мрежата"
2295
2296#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2297msgid "Connected to server"
2298msgstr "Има връзка със сървър"
2299
2300#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2301msgid "Disconnected from server"
2302msgstr "Няма връзка със сървър"
2303
2304#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2305msgid "Incoming voice call"
2306msgstr "Входящ аудио разговор"
2307
2308#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2309msgid "Outgoing voice call"
2310msgstr "Изходящ аудио разговор"
2311
2312#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2313msgid "Voice call ended"
2314msgstr "Аудио разговорът завърши"
2315
2316#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2317msgid "Enter Custom Message"
2318msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
2319
2320#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2321msgid "Edit Custom Messages"
2322msgstr "Редактиране на други съобщения"
2323
2324#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2325msgid "Save _New Status Message"
2326msgstr "_Ново съобщение за състояние"
2327
2328#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2329msgid "Saved Status Messages"
2330msgstr "Запазени съобщения за състояние"
2331
2332#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2333msgid "Classic"
2334msgstr "Класическа"
2335
2336#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2337msgid "Simple"
2338msgstr "Опростена"
2339
2340#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2341msgid "Clean"
2342msgstr "Изчистена"
2343
2344#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2345msgid "Blue"
2346msgstr "Синя"
2347
2348#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2349msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2350msgstr ""
2351"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2352
2353#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2354msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2355msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2356
2357#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2358msgid "The certificate has expired."
2359msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2360
2361#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2362msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2363msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2364
2365#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2366msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2367msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2368
2369#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2370msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2371msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2372
2373#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2374msgid "The certificate is self-signed."
2375msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2376
2377#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2378msgid ""
2379"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2380msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2381
2382#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2383msgid "The certificate is cryptographically weak."
2384msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2385
2386#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2387msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2388msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2389
2390#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2391msgid "The certificate is malformed."
2392msgstr "Сертификатът е повреден."
2393
2394#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2395#, c-format
2396msgid "Expected hostname: %s"
2397msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2398
2399#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2400#, c-format
2401msgid "Certificate hostname: %s"
2402msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2403
2404#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2405msgid "Continue"
2406msgstr "Продължаване"
2407
2408#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2409msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2410msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2411
2412#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2413msgid "Remember this choice for future connections"
2414msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2415
2416#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2417msgid "Certificate Details"
2418msgstr "Информация за сертификата"
2419
2420#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1705
2421msgid "Unable to open URI"
2422msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2423
2424#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1800
2425msgid "Select a file"
2426msgstr "Избор на файл"
2427
2428#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2429msgid "Insufficient free space to save file"
2430msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
2431
2432#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
2433#, c-format
2434msgid ""
2435"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2436"Please choose another location."
2437msgstr ""
2438"За запазването на файла са необхоими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
2439"друго местоположение."
2440
2441#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1924
2442#, c-format
2443msgid "Incoming file from %s"
2444msgstr "Входящ файл от %s"
2445
2446#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2447msgid "Current Locale"
2448msgstr "текущ локал"
2449
2450#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2451#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2452#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2453#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2454msgid "Arabic"
2455msgstr "арабски"
2456
2457#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2458msgid "Armenian"
2459msgstr "арменски"
2460
2461#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2462#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2463#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2464msgid "Baltic"
2465msgstr "балтийски"
2466
2467#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2468msgid "Celtic"
2469msgstr "келтски"
2470
2471#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2472#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2473#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2474#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2475msgid "Central European"
2476msgstr "централноевропейски"
2477
2478#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2479#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2480#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2481#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2482msgid "Chinese Simplified"
2483msgstr "китайски, опростен"
2484
2485#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2486#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2487#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2488msgid "Chinese Traditional"
2489msgstr "китайски, традиционен"
2490
2491#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2492msgid "Croatian"
2493msgstr "хърватски"
2494
2495#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2496#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2497#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2498#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2499#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2500#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2501msgid "Cyrillic"
2502msgstr "кирилица"
2503
2504#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2505msgid "Cyrillic/Russian"
2506msgstr "кирилица, руска"
2507
2508#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2509#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2510msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2511msgstr "кирилица, украинска"
2512
2513#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2514msgid "Georgian"
2515msgstr "грузински"
2516
2517#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2518#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2519#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2520msgid "Greek"
2521msgstr "гръцки"
2522
2523#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2524msgid "Gujarati"
2525msgstr "гуджарати"
2526
2527#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2528msgid "Gurmukhi"
2529msgstr "гурмуки"
2530
2531#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2532#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2533#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2534#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2535msgid "Hebrew"
2536msgstr "иврит"
2537
2538#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2539msgid "Hebrew Visual"
2540msgstr "иврит, визуален"
2541
2542#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2543msgid "Hindi"
2544msgstr "хинди"
2545
2546#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2547msgid "Icelandic"
2548msgstr "исландски"
2549
2550#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2551#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2552#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2553msgid "Japanese"
2554msgstr "японски"
2555
2556#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2557#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2558#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2559#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2560msgid "Korean"
2561msgstr "корейски"
2562
2563#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2564msgid "Nordic"
2565msgstr "скандинавски"
2566
2567#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2568msgid "Persian"
2569msgstr "персийски"
2570
2571#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2572#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2573msgid "Romanian"
2574msgstr "румънски"
2575
2576#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2577msgid "South European"
2578msgstr "южноевропейски"
2579
2580#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2581msgid "Thai"
2582msgstr "тайски"
2583
2584#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2585#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2586#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2587#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2588msgid "Turkish"
2589msgstr "турски"
2590
2591#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2592#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2593#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2594#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2595#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2596msgid "Unicode"
2597msgstr "Уникод"
2598
2599#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2600#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2601#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2602#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2603#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2604msgid "Western"
2605msgstr "западен"
2606
2607#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2608#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2609#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2610msgid "Vietnamese"
2611msgstr "виетнамски"
2612
2613#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2614msgid "The selected contact cannot receive files."
2615msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2616
2617#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2618msgid "The selected contact is offline."
2619msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2620
2621#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2622msgid "No error message"
2623msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2624
2625#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2626msgid "Instant Message (Empathy)"
2627msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2628
2629#: ../src/empathy.c:308
2630msgid "Don't connect on startup"
2631msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2632
2633#: ../src/empathy.c:312
2634msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2635msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2636
2637#: ../src/empathy.c:320
2638msgid "- Empathy IM Client"
2639msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2640
2641#: ../src/empathy.c:499
2642msgid "Error contacting the Account Manager"
2643msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
2644
2645#: ../src/empathy.c:501
2646#, c-format
2647msgid ""
2648"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2649"The error was:\n"
2650"\n"
2651"%s"
2652msgstr ""
2653"Възникна грешка при свързване с управлението на регистрации.\n"
2654"Грешката е:\n"
2655"\n"
2656"%s"
2657
2658#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2659msgid ""
2660"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2661"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2662"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2663"version."
2664msgstr ""
2665"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
2666"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
2667"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2668"ваше решение) по-късна версия."
2669
2670#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2671msgid ""
2672"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2673"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2674"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2675"details."
2676msgstr ""
2677"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2678"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2679"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
2680
2681#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2682msgid ""
2683"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2684"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2685"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2686msgstr ""
2687"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2688"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2689"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2690
2691#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2692msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2693msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
2694
2695#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2696msgid "translator-credits"
2697msgstr ""
2698"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
2699"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2700"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
2701"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
2702"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
2703"\n"
2704"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2705"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2706"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2707
2708#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2709msgid "There was an error while importing the accounts."
2710msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
2711
2712#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2713msgid "There was an error while parsing the account details."
2714msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
2715
2716#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2717msgid "There was an error while creating the account."
2718msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
2719
2720#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2721msgid "There was an error."
2722msgstr "Възникна грешка."
2723
2724#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2725#, c-format
2726msgid "The error message was: %s"
2727msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
2728
2729#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2730msgid ""
2731"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2732"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2733msgstr ""
2734"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
2735"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
2736"от менюто „Редактиране“."
2737
2738#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2739#: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
2740msgid "An error occurred"
2741msgstr "Възникна грешка"
2742
2743#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2744msgid "What kind of chat account do you have?"
2745msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
2746
2747#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2748msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2749msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
2750
2751#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2752msgid "Enter your account details"
2753msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
2754
2755#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2756msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2757msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
2758
2759#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2760msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2761msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
2762
2763#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2764msgid "Enter the details for the new account"
2765msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
2766
2767#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2768msgid ""
2769"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2770"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2771"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2772"calls."
2773msgstr ""
2774"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
2775"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
2776"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
2777"разговори."
2778
2779#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2780msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2781msgstr ""
2782"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
2783
2784#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2785msgid "Yes, import my account details from "
2786msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
2787
2788#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2789msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2790msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
2791
2792#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2793msgid "No, I want a new account"
2794msgstr "Не, искам нова регистрация"
2795
2796#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2797msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2798msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
2799
2800#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2801msgid "Select the accounts you want to import:"
2802msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
2803
2804#: ../src/empathy-account-assistant.c:813
2805#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
2806#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
2807msgid "Yes"
2808msgstr "Да"
2809
2810#: ../src/empathy-account-assistant.c:820
2811msgid "No, that's all for now"
2812msgstr "Не, това е всичко засега"
2813
2814#: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
2815msgid ""
2816"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2817"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2818"details below are correct. You can easily change these details later or "
2819"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2820msgstr ""
2821"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
2822"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
2823"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
2824"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
2825"„Регистрации“."
2826
2827#: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
2828#: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
2829msgid "Edit->Accounts"
2830msgstr "Редактиране→Регистрации"
2831
2832#: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
2833msgid "I do _not want to enable this feature for now"
2834msgstr "_Не, засега тази възможност да не се включва"
2835
2836#: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
2837msgid ""
2838"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2839"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2840"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2841"the Accounts dialog"
2842msgstr ""
2843"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
2844"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
2845"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
2846"регистрации."
2847
2848#: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
2849msgid "telepathy-salut not installed"
2850msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
2851
2852#: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
2853msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2854msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
2855
2856#: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
2857msgid "Welcome to Empathy"
2858msgstr "Добре дошли в Empathy"
2859
2860#: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
2861msgid "Import your existing accounts"
2862msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
2863
2864#: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
2865msgid "Please enter personal details"
2866msgstr "Въведете още информация"
2867
2868#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2869#. * unsaved changes
2870#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2871#, c-format
2872msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2873msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
2874
2875#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2876#. * an unsaved new account
2877#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2878msgid "Your new account has not been saved yet."
2879msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
2880
2881#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2882#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2883msgid "Connecting…"
2884msgstr "Свързване…"
2885
2886#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2887#, c-format
2888msgid "Offline — %s"
2889msgstr "Извън мрежата — %s"
2890
2891#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2892#, c-format
2893msgid "Disconnected — %s"
2894msgstr "Изключен — %s"
2895
2896#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2897msgid "Offline — No Network Connection"
2898msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
2899
2900# FIXME: термини за offine и disconnected
2901#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2902msgid "Unknown Status"
2903msgstr "Неизвестно състояние"
2904
2905#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2906msgid "Offline — Account Disabled"
2907msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
2908
2909#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2910msgid ""
2911"You are about to create a new account, which will discard\n"
2912"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2913msgstr ""
2914"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
2915"промените ви. Искате ли да продължите?"
2916
2917#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
2918#, c-format
2919msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2920msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
2921
2922#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
2923msgid "This will not remove your account on the server."
2924msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
2925
2926#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
2927msgid ""
2928"You are about to select another account, which will discard\n"
2929"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2930msgstr ""
2931"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
2932"промените ви. Искате ли да продължите?"
2933
2934#. Menu items: to enabled/disable the account
2935#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1593
2936msgid "_Enable"
2937msgstr "_Включване"
2938
2939#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1594
2940msgid "_Disable"
2941msgstr "_Изключване"
2942
2943#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2113
2944msgid ""
2945"You are about to close the window, which will discard\n"
2946"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2947msgstr ""
2948"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
2949"промените ви. Искате ли да продължите?"
2950
2951#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2952msgid "Loading account information"
2953msgstr "Зареждане на данните за контакта"
2954
2955#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2956msgid "No protocol installed"
2957msgstr "Не е инсталиран протокол"
2958
2959#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2960msgid "Protocol:"
2961msgstr "Протокол:"
2962
2963#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2964msgid ""
2965"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2966"you want to use."
2967msgstr ""
2968"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
2969"нейния протокол."
2970
2971#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2972msgid "_Add…"
2973msgstr "_Добавяне…"
2974
2975#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2976msgid "_Import…"
2977msgstr "_Внасяне…"
2978
2979#: ../src/empathy-auth-client.c:250
2980msgid " - Empathy authentication client"
2981msgstr " — идентифициране с Empathy"
2982
2983#: ../src/empathy-auth-client.c:266
2984msgid "Empathy authentication client"
2985msgstr "Идентифициране с Empathy"
2986
2987# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
2988# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
2989# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
2990# наблизо.
2991#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2992msgid "People nearby"
2993msgstr "Хора наблизо"
2994
2995#: ../src/empathy-av.c:118
2996msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2997msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
2998
2999#: ../src/empathy-av.c:134
3000msgid "Empathy Audio/Video Client"
3001msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
3002
3003#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
3004msgid "Contrast"
3005msgstr "Контраст"
3006
3007#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
3008msgid "Brightness"
3009msgstr "Яркост"
3010
3011#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
3012msgid "Gamma"
3013msgstr "Гама корекция"
3014
3015#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
3016msgid "Volume"
3017msgstr "Сила на звука"
3018
3019#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
3020msgid "_Sidebar"
3021msgstr "_Странична лента"
3022
3023#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
3024msgid "Audio input"
3025msgstr "Аудио вход"
3026
3027#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
3028msgid "Video input"
3029msgstr "Видео вход"
3030
3031#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
3032msgid "Dialpad"
3033msgstr "Циферблат"
3034
3035#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
3036msgid "Details"
3037msgstr "Подробности"
3038
3039#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3040#. * is used in the window title
3041#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
3042#, c-format
3043msgid "Call with %s"
3044msgstr "Разговор с %s"
3045
3046#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
3047#. * title
3048#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
3049msgid "Call"
3050msgstr "Разговор"
3051
3052#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
3053msgid "The IP address as seen by the machine"
3054msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
3055
3056#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
3057msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3058msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
3059
3060#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
3061msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3062msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
3063
3064#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
3065msgid "The IP address of a relay server"
3066msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
3067
3068#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
3069msgid "The IP address of the multicast group"
3070msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
3071
3072#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3073#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2266
3074#, c-format
3075msgid "Connected — %d:%02dm"
3076msgstr "Връзка — %d:%02dm"
3077
3078#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2327
3079msgid "Technical Details"
3080msgstr "Технически данни"
3081
3082#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2365
3083#, c-format
3084msgid ""
3085"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3086"computer"
3087msgstr ""
3088"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
3089"компютър"
3090
3091#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2370
3092#, c-format
3093msgid ""
3094"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3095"computer"
3096msgstr ""
3097"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
3098"компютър"
3099
3100#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2376
3101#, c-format
3102msgid ""
3103"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3104"does not allow direct connections."
3105msgstr ""
3106"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
3107"преки връзки."
3108
3109#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
3110msgid "There was a failure on the network"
3111msgstr "Мрежова грешка"
3112
3113#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2386
3114msgid ""
3115"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3116msgstr ""
3117"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3118"на компютъра ви"
3119
3120#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2389
3121msgid ""
3122"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3123msgstr ""
3124"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3125"на компютъра ви"
3126
3127#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2399
3128#, c-format
3129msgid ""
3130"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3131"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3132"the Help menu."
3133msgstr ""
3134"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
3135"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
3136"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
3137
3138#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2407
3139msgid "There was a failure in the call engine"
3140msgstr "Грешка в модула за разговори"
3141
3142#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2410
3143msgid "The end of the stream was reached"
3144msgstr "Достигнат е краят на потока"
3145
3146#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2450
3147msgid "Can't establish audio stream"
3148msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
3149
3150#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2460
3151msgid "Can't establish video stream"
3152msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
3153
3154#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3155msgid "Audio"
3156msgstr "Звук"
3157
3158#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3159msgid "Call the contact again"
3160msgstr "Нов разговор с контакта"
3161
3162#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3163msgid "Camera Off"
3164msgstr "Включване на камерата"
3165
3166#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3167msgid "Camera On"
3168msgstr "Изключване на камерата"
3169
3170#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3171msgid "Decoding Codec:"
3172msgstr "Декодиращ модул:"
3173
3174#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3175msgid "Disable camera and stop sending video"
3176msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
3177
3178#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3179msgid "Enable camera and send video"
3180msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
3181
3182#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3183msgid "Enable camera but don't send video"
3184msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
3185
3186#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3187msgid "Encoding Codec:"
3188msgstr "Кодиращ модул:"
3189
3190#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3191msgid "Hang up"
3192msgstr "Затваряне"
3193
3194#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3195msgid "Hang up current call"
3196msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3197
3198#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3199msgid "Local Candidate:"
3200msgstr "Местен кандидат:"
3201
3202#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3203msgid "Preview"
3204msgstr "Преглед"
3205
3206#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3207msgid "Redial"
3208msgstr "Повторно набиране"
3209
3210#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3211msgid "Remote Candidate:"
3212msgstr "Отдалечен кандидат:"
3213
3214#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3215msgid "Send Audio"
3216msgstr "Изпращане на аудио"
3217
3218#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3219msgid "Toggle audio transmission"
3220msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3221
3222#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3223msgid "V_ideo"
3224msgstr "_Видео"
3225
3226#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3227msgid "Video"
3228msgstr "Видео"
3229
3230#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3231msgid "Video Off"
3232msgstr "Изключване на видеото"
3233
3234#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3235msgid "Video On"
3236msgstr "Включване на видеото"
3237
3238#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3239msgid "Video Preview"
3240msgstr "Преглед на видеото"
3241
3242#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3243msgid "_Call"
3244msgstr "_Разговор"
3245
3246#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
3247msgid "_View"
3248msgstr "_Преглед"
3249
3250#: ../src/empathy-chat-window.c:474 ../src/empathy-chat-window.c:494
3251#, c-format
3252msgid "%s (%d unread)"
3253msgid_plural "%s (%d unread)"
3254msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3255msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3256
3257#: ../src/empathy-chat-window.c:486
3258#, c-format
3259msgid "%s (and %u other)"
3260msgid_plural "%s (and %u others)"
3261msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3262msgstr[1] "%s (и %u други)"
3263
3264#: ../src/empathy-chat-window.c:502
3265#, c-format
3266msgid "%s (%d unread from others)"
3267msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3268msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3269msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3270
3271#: ../src/empathy-chat-window.c:511
3272#, c-format
3273msgid "%s (%d unread from all)"
3274msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3275msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3276msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3277
3278#: ../src/empathy-chat-window.c:721
3279msgid "Typing a message."
3280msgstr "Пише съобщение."
3281
3282#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3283msgid "C_lear"
3284msgstr "_Изчистване на прозореца"
3285
3286#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3287msgid "C_ontact"
3288msgstr "_Контакт"
3289
3290#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3291msgid "Chat"
3292msgstr "Разговор"
3293
3294#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3295msgid "Insert _Smiley"
3296msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3297
3298#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3299msgid "Invite _Participant…"
3300msgstr "Поканване на _участник…"
3301
3302#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3303msgid "Move Tab _Left"
3304msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3305
3306#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3307msgid "Move Tab _Right"
3308msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3309
3310#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3311msgid "Notify for All Messages"
3312msgstr "Известяване за всички съобщения"
3313
3314#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3315msgid "_Contents"
3316msgstr "_Ръководство"
3317
3318#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3319msgid "_Conversation"
3320msgstr "_Разговор"
3321
3322#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3323msgid "_Detach Tab"
3324msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3325
3326#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3327msgid "_Edit"
3328msgstr "Р_едактиране"
3329
3330#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3331msgid "_Favorite Chat Room"
3332msgstr "_Любима стая за разговор"
3333
3334#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3335msgid "_Help"
3336msgstr "Помо_щ"
3337
3338#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3339msgid "_Next Tab"
3340msgstr "_Следващ подпрозорец"
3341
3342#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3343msgid "_Previous Tab"
3344msgstr "_Предишен подпрозорец"
3345
3346#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3347msgid "_Show Contact List"
3348msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3349
3350#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3351msgid "_Tabs"
3352msgstr "_Подпрозорци"
3353
3354#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3355msgid "_Undo Close Tab"
3356msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3357
3358#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3359msgid "Name"
3360msgstr "Име"
3361
3362#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3363msgid "Room"
3364msgstr "Стая"
3365
3366#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3367msgid "Auto-Connect"
3368msgstr "Автоматично свързване"
3369
3370#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3371msgid "Manage Favorite Rooms"
3372msgstr "Управление на стаите в отметките"
3373
3374#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3375msgid "Incoming video call"
3376msgstr "Входящ видео разговор"
3377
3378#: ../src/empathy-event-manager.c:507
3379msgid "Incoming call"
3380msgstr "Входящ разговор"
3381
3382#: ../src/empathy-event-manager.c:511
3383#, c-format
3384msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3385msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3386
3387#: ../src/empathy-event-manager.c:512
3388#, c-format
3389msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3390msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3391
3392#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
3393#, c-format
3394msgid "Incoming call from %s"
3395msgstr "Входящ разговор от %s"
3396
3397#: ../src/empathy-event-manager.c:540
3398msgid "_Reject"
3399msgstr "От_казване"
3400
3401#: ../src/empathy-event-manager.c:546
3402msgid "_Answer"
3403msgstr "_Отговаряне"
3404
3405#: ../src/empathy-event-manager.c:660
3406#, c-format
3407msgid "Incoming video call from %s"
3408msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3409
3410#: ../src/empathy-event-manager.c:737
3411msgid "Room invitation"
3412msgstr "Покана за стая"
3413
3414#: ../src/empathy-event-manager.c:739
3415#, c-format
3416msgid "Invitation to join %s"
3417msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3418
3419#: ../src/empathy-event-manager.c:746
3420#, c-format
3421msgid "%s is inviting you to join %s"
3422msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3423
3424#: ../src/empathy-event-manager.c:754
3425msgid "_Decline"
3426msgstr "_Отказване"
3427
3428#: ../src/empathy-event-manager.c:759
3429#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3430msgid "_Join"
3431msgstr "_Присъединяване"
3432
3433#: ../src/empathy-event-manager.c:786
3434#, c-format
3435msgid "%s invited you to join %s"
3436msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3437
3438#: ../src/empathy-event-manager.c:792
3439#, c-format
3440msgid "You have been invited to join %s"
3441msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3442
3443#: ../src/empathy-event-manager.c:843
3444#, c-format
3445msgid "Incoming file transfer from %s"
3446msgstr "Входящ файл от %s"
3447
3448#: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:370
3449msgid "Password required"
3450msgstr "Парола"
3451
3452#: ../src/empathy-event-manager.c:1069
3453#, c-format
3454msgid "%s would like permission to see when you are online"
3455msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
3456
3457#: ../src/empathy-event-manager.c:1073
3458#, c-format
3459msgid ""
3460"\n"
3461"Message: %s"
3462msgstr ""
3463"\n"
3464"Съобщение: %s"
3465
3466#. Translators: time left, when it is more than one hour
3467#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3468#, c-format
3469msgid "%u:%02u.%02u"
3470msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3471
3472#. Translators: time left, when is is less than one hour
3473#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3474#, c-format
3475msgid "%02u.%02u"
3476msgstr "%02u м. и %02u сек."
3477
3478#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3479msgctxt "file transfer percent"
3480msgid "Unknown"
3481msgstr "Неизвестно"
3482
3483#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3484#, c-format
3485msgid "%s of %s at %s/s"
3486msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3487
3488#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3489#, c-format
3490msgid "%s of %s"
3491msgstr "%s от общо %s"
3492
3493#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3494#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3495#, c-format
3496msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3497msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3498
3499#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3500#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3501#, c-format
3502msgid "Sending \"%s\" to %s"
3503msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3504
3505#. translators: first %s is filename, second %s
3506#. * is the contact name
3507#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3508#, c-format
3509msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3510msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3511
3512#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3513msgid "Error receiving a file"
3514msgstr "Грешка при получаване на файл"
3515
3516#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3517#, c-format
3518msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3519msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3520
3521#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3522msgid "Error sending a file"
3523msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3524
3525#. translators: first %s is filename, second %s
3526#. * is the contact name
3527#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3528#, c-format
3529msgid "\"%s\" received from %s"
3530msgstr "„%s“ получен от %s"
3531
3532#. translators: first %s is filename, second %s
3533#. * is the contact name
3534#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3535#, c-format
3536msgid "\"%s\" sent to %s"
3537msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3538
3539#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3540msgid "File transfer completed"
3541msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3542
3543#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3544msgid "Waiting for the other participant's response"
3545msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3546
3547#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3548#, c-format
3549msgid "Checking integrity of \"%s\""
3550msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3551
3552#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3553#, c-format
3554msgid "Hashing \"%s\""
3555msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3556
3557#: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3558msgid "%"
3559msgstr "%"
3560
3561#: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3562msgid "File"
3563msgstr "Файл"
3564
3565#: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3566msgid "Remaining"
3567msgstr "Остават"
3568
3569#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3570msgid "File Transfers"
3571msgstr "Прехвърляния на файлове"
3572
3573#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3574msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3575msgstr ""
3576"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
3577"от списъка"
3578
3579#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3580msgid ""
3581"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3582"importing accounts from Pidgin."
3583msgstr ""
3584"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
3585"само от Pidgin."
3586
3587#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3588msgid "Import Accounts"
3589msgstr "Внасяне на регистрации"
3590
3591#. Translators: this is the header of a treeview column
3592#: ../src/empathy-import-widget.c:301
3593msgid "Import"
3594msgstr "Внасяне"
3595
3596#: ../src/empathy-import-widget.c:310
3597msgid "Protocol"
3598msgstr "Протокол"
3599
3600#: ../src/empathy-import-widget.c:334
3601msgid "Source"
3602msgstr "Източник"
3603
3604#: ../src/empathy-main-window.c:387
3605msgid "Provide Password"
3606msgstr "Паролата ви"
3607
3608#: ../src/empathy-main-window.c:393
3609msgid "Disconnect"
3610msgstr "Прекъсване"
3611
3612#: ../src/empathy-main-window.c:533
3613msgid "No match found"
3614msgstr "Не е намерено съвпадение"
3615
3616#: ../src/empathy-main-window.c:688
3617msgid "Reconnect"
3618msgstr "Ново свързване"
3619
3620#: ../src/empathy-main-window.c:694
3621msgid "Edit Account"
3622msgstr "Редактиране на регистрация"
3623
3624#: ../src/empathy-main-window.c:700
3625msgid "Close"
3626msgstr "Затваряне"
3627
3628#: ../src/empathy-main-window.c:1418
3629msgid "Contact"
3630msgstr "Контакт"
3631
3632#: ../src/empathy-main-window.c:1765
3633msgid "Contact List"
3634msgstr "Списък с контакти"
3635
3636#: ../src/empathy-main-window.c:1881
3637msgid "Show and edit accounts"
3638msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
3639
3640#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3641msgid "Contacts on a _Map"
3642msgstr "_Контакти на карта"
3643
3644#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3645msgid "Find in Contact _List"
3646msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
3647
3648#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3649msgid "Join _Favorites"
3650msgstr "_Добавяне към отметките"
3651
3652#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3653msgid "Manage Favorites"
3654msgstr "Редактиране на отметките"
3655
3656#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3657msgid "N_ormal Size"
3658msgstr "_Нормален размер"
3659
3660#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3661msgid "New _Call…"
3662msgstr "Нов _разговор…"
3663
3664#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3665msgid "Normal Size With _Avatars"
3666msgstr "Нормален размер с _аватари"
3667
3668#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3669msgid "P_references"
3670msgstr "_Настройки"
3671
3672#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3673msgid "Show P_rotocols"
3674msgstr "_Показване на протокола"
3675
3676#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3677msgid "Sort by _Name"
3678msgstr "Подреждане по _име"
3679
3680#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3681msgid "Sort by _Status"
3682msgstr "Подреждане по _състояние"
3683
3684#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3685msgid "_Accounts"
3686msgstr "_Регистрации"
3687
3688#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
3689msgid "_Blocked Contacts"
3690msgstr "_Блокирани контакти"
3691
3692#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3693msgid "_Compact Size"
3694msgstr "_Стегнат режим"
3695
3696#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3697msgid "_Debug"
3698msgstr "_Изчистване на грешки"
3699
3700#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3701msgid "_File Transfers"
3702msgstr "_Прехвърляния на файлове"
3703
3704#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3705msgid "_Join…"
3706msgstr "_Присъединяване…"
3707
3708#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3709msgid "_New Conversation…"
3710msgstr "_Нов разговор…"
3711
3712#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3713msgid "_Offline Contacts"
3714msgstr "_Изключени контакти"
3715
3716#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3717msgid "_Personal Information"
3718msgstr "_Лични данни"
3719
3720#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3721msgid "_Room"
3722msgstr "_Стая"
3723
3724#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3725msgid "_Search for Contacts…"
3726msgstr "_Търсене на контакти…"
3727
3728#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3729msgid "Chat Room"
3730msgstr "Стая за разговор"
3731
3732#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3733msgid "Members"
3734msgstr "Участници"
3735
3736#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3737#. yes/no, yes/no and a number.
3738#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
3739#, c-format
3740msgid ""
3741"%s\n"
3742"Invite required: %s\n"
3743"Password required: %s\n"
3744"Members: %s"
3745msgstr ""
3746"%s\n"
3747"Изисква се покана: %s\n"
3748"Изисква се парола: %s\n"
3749"Брой участници: %s"
3750
3751# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
3752# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
3753# „Не, това е всичко засега“.
3754#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
3755#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
3756msgid "No"
3757msgstr "Не"
3758
3759#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
3760msgid "Could not start room listing"
3761msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
3762
3763#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
3764msgid "Could not stop room listing"
3765msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
3766
3767#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3768msgid "Couldn't load room list"
3769msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
3770
3771#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3772msgid ""
3773"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3774msgstr ""
3775"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
3776"стаи от списъка."
3777
3778#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3779msgid ""
3780"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3781"the current account's server"
3782msgstr ""
3783"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
3784"регистрация, оставете полето празно."
3785
3786#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3787msgid "Join Room"
3788msgstr "Влизане в стая"
3789
3790#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3791msgid "Room List"
3792msgstr "Списък със стаи"
3793
3794#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3795msgid "_Room:"
3796msgstr "_Стая:"
3797
3798#: ../src/empathy-preferences.c:139
3799msgid "Message received"
3800msgstr "Съобщението е получено"
3801
3802#: ../src/empathy-preferences.c:140
3803msgid "Message sent"
3804msgstr "Съобщението е изпратено"
3805
3806#: ../src/empathy-preferences.c:141
3807msgid "New conversation"
3808msgstr "Нов разговор"
3809
3810#: ../src/empathy-preferences.c:142
3811msgid "Contact goes online"
3812msgstr "Контактът е в мрежата"
3813
3814#: ../src/empathy-preferences.c:143
3815msgid "Contact goes offline"
3816msgstr "Контактът е извън мрежата"
3817
3818#: ../src/empathy-preferences.c:144
3819msgid "Account connected"
3820msgstr "Регистрацията е включена"
3821
3822#: ../src/empathy-preferences.c:145
3823msgid "Account disconnected"
3824msgstr "Регистрацията е изключена"
3825
3826#: ../src/empathy-preferences.c:446
3827msgid "Language"
3828msgstr "Език"
3829
3830#: ../src/empathy-preferences.c:875
3831msgid "Preferences"
3832msgstr "Настройки"
3833
3834#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3835msgid "Appearance"
3836msgstr "Изглед"
3837
3838#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3839msgid "Behavior"
3840msgstr "Поведение"
3841
3842#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3843msgid "Chat Th_eme:"
3844msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
3845
3846#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3847msgid "Disable notifications when _away or busy"
3848msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3849
3850#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3851msgid "Disable sounds when _away or busy"
3852msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3853
3854#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3855msgid "Display incoming events in the notification area"
3856msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
3857
3858#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3859msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3860msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
3861
3862#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3863msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3864msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
3865
3866#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3867msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3868msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
3869
3870#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3871msgid "Enable spell checking for languages:"
3872msgstr "Езици с проверка на правописа:"
3873
3874#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3875msgid "General"
3876msgstr "Общи"
3877
3878#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3879msgid "Location sources:"
3880msgstr "Датчик за местоположение:"
3881
3882#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3883msgid "Log conversations"
3884msgstr "Архив на разговорите"
3885
3886#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3887msgid "Notifications"
3888msgstr "Известяване"
3889
3890#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3891msgid "Play sound for events"
3892msgstr "Звуци при събития"
3893
3894#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3895msgid "Privacy"
3896msgstr "Лични данни"
3897
3898#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3899msgid ""
3900"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3901"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3902"decimal place."
3903msgstr ""
3904"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
3905"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
3906"място зад десетичната запетая."
3907
3908#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3909msgid "Show _smileys as images"
3910msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
3911
3912#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3913msgid "Show contact _list in rooms"
3914msgstr "_Показване на контактите в стаите"
3915
3916#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3917msgid "Sounds"
3918msgstr "Звуци"
3919
3920#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3921msgid "Spell Checking"
3922msgstr "Проверка на правописа"
3923
3924#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3925msgid ""
3926"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3927"dictionary installed."
3928msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
3929
3930#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3931msgid "Themes"
3932msgstr "Графични теми"
3933
3934#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3935msgid "_Automatically connect on startup"
3936msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
3937
3938#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3939msgid "_Cellphone"
3940msgstr "_Мобилен телефон"
3941
3942#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3943msgid "_Enable bubble notifications"
3944msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
3945
3946#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3947msgid "_Enable sound notifications"
3948msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
3949
3950#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3951msgid "_GPS"
3952msgstr "_GPS"
3953
3954#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3955msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3956msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
3957
3958#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3959msgid "_Open new chats in separate windows"
3960msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
3961
3962#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3963msgid "_Publish location to my contacts"
3964msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
3965
3966#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3967#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3968msgid "_Reduce location accuracy"
3969msgstr "_Ниска точност на местоположението"
3970
3971#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3972msgid "Status"
3973msgstr "Състояние"
3974
3975#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3976msgid "_Quit"
3977msgstr "_Спиране на програмата"
3978
3979#: ../src/empathy-map-view.c:442
3980msgid "Contact Map View"
3981msgstr "Карта с контактите"
3982
3983#: ../src/empathy-debug-window.c:1218
3984msgid "Save"
3985msgstr "Запазване"
3986
3987#: ../src/empathy-debug-window.c:1394
3988msgid "Debug Window"
3989msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
3990
3991#: ../src/empathy-debug-window.c:1476
3992msgid "Pause"
3993msgstr "Пауза"
3994
3995#: ../src/empathy-debug-window.c:1488
3996msgid "Level "
3997msgstr "Ниво"
3998
3999#: ../src/empathy-debug-window.c:1508
4000msgid "Debug"
4001msgstr "Подробност"
4002
4003#: ../src/empathy-debug-window.c:1514
4004msgid "Info"
4005msgstr "Информация"
4006
4007#: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
4008msgid "Message"
4009msgstr "Съобщение"
4010
4011#: ../src/empathy-debug-window.c:1526
4012msgid "Warning"
4013msgstr "Предупреждение"
4014
4015#: ../src/empathy-debug-window.c:1532
4016msgid "Critical"
4017msgstr "Критична"
4018
4019#: ../src/empathy-debug-window.c:1538
4020msgid "Error"
4021msgstr "Грешка"
4022
4023#: ../src/empathy-debug-window.c:1557
4024msgid "Time"
4025msgstr "Време"
4026
4027#: ../src/empathy-debug-window.c:1560
4028msgid "Domain"
4029msgstr "Област"
4030
4031#: ../src/empathy-debug-window.c:1562
4032msgid "Category"
4033msgstr "Категория"
4034
4035#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
4036msgid "Level"
4037msgstr "Ниво"
4038
4039#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
4040msgid ""
4041"The selected connection manager does not support the remote debugging "
4042"extension."
4043msgstr ""
4044"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
4045"отдалечено изчистване на грешки."
4046
4047#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
4048#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
4049msgid "Invite Participant"
4050msgstr "Поканване на участник"
4051
4052#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
4053msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4054msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
4055
4056#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
4057msgid "Invite"
4058msgstr "Покана"
4059
4060#: ../src/empathy-accounts.c:183
4061msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4062msgstr ""
4063"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
4064
4065#: ../src/empathy-accounts.c:187
4066msgid ""
4067"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4068msgstr ""
4069"Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
4070"наблизо“"
4071
4072#: ../src/empathy-accounts.c:191
4073msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4074msgstr ""
4075"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
4076"foo_40example_2eorg0)"
4077
4078#: ../src/empathy-accounts.c:193
4079msgid "<account-id>"
4080msgstr "<ид-р на регистрация>"
4081
4082#: ../src/empathy-accounts.c:198
4083msgid "- Empathy Accounts"
4084msgstr "— Регистрации на Empathy"
4085
4086#: ../src/empathy-accounts.c:237
4087msgid "Empathy Accounts"
4088msgstr "Регистрации на Empathy"
4089
4090#: ../src/empathy-debugger.c:66
4091msgid "Empathy Debugger"
4092msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4093
4094#: ../src/empathy-chat.c:107
4095msgid "- Empathy Chat Client"
4096msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4097
4098#: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
4099msgid "Respond"
4100msgstr "Отговаряне"
4101
4102#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
4103msgid "Reject"
4104msgstr "Отхвърляне"
4105
4106#: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
4107msgid "Answer"
4108msgstr "Отговор"
4109
4110#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4111#: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
4112msgid "Decline"
4113msgstr "Отклоняване"
4114
4115#: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
4116#: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
4117msgid "Accept"
4118msgstr "Приемане"
4119
4120#: ../src/empathy-call-observer.c:130
4121#, c-format
4122msgid "Missed call from %s"
4123msgstr "Пропуснато повикване от %s"
4124
4125#: ../src/empathy-call-observer.c:133
4126#, c-format
4127msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4128msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.