source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2330

Last change on this file since 2330 was 2330, checked in by bfaf, 10 years ago

Обновен превод на Empathy

File size: 166.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
5# This file is distributed under the same license as the empathy package.
6# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: empathy master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
16"POT-Creation-Date: 2011-08-30 09:49+0000\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-09-02 19:20+0200\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Language: bg\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
28msgstr "Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни съобщения"
29
30#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
31msgid "Empathy"
32msgstr "Empathy"
33
34#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
35msgid "Empathy Internet Messaging"
36msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
37
38#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
39msgid "IM Client"
40msgstr "Клиент за моментни съобщения"
41
42#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
43msgid "Always open a separate chat window for new chats."
44msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
45
46#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
47msgid "Call volume"
48msgstr "Сила на звука при повикване"
49
50#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
51msgid "Call volume, as a percentage."
52msgstr "Сила на звука при повикване в проценти."
53
54#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
55#| msgid "Camera On"
56msgid "Camera device"
57msgstr "Уеб камера"
58
59#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
60#| msgid "Camera On"
61msgid "Camera position"
62msgstr "Позиция на камерата"
63
64#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
65msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
66msgstr "Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
67
68#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
69msgid "Chat window theme"
70msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
71
72#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
73#| msgid "Chat window theme"
74msgid "Chat window theme variant"
75msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
76
77#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
78msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
79msgstr "Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
80
81#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
82msgid "Compact contact list"
83msgstr "Стегнат списък с контакти"
84
85#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
86msgid "Connection managers should be used"
87msgstr "Да се използва управление на връзката"
88
89#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
90msgid "Contact list sort criterion"
91msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
92
93#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
94msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
95msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
96
97#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
98msgid "Default directory to select an avatar image from"
99msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
100
101#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
102msgid "Disable popup notifications when away"
103msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
104
105#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
106msgid "Disable sounds when away"
107msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
108
109#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
110msgid "Display incoming events in the status area"
111msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
112
113#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
114msgid "Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately."
115msgstr "Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, събитията се представят незабавно на потребителя."
116
117#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
118msgid "Echo cancellation support"
119msgstr "Премахване на ехо"
120
121#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
122msgid "Empathy can publish the user's location"
123msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
124
125#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
126msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
127msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
128
129#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
130msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
131msgstr "Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне местоположението"
132
133#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
134msgid "Empathy can use the network to guess the location"
135msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
136
137#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
138msgid "Empathy default download folder"
139msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
140
141#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
142msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
143msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
144
145#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
146msgid "Empathy should auto-away when idle"
147msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
148
149#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
150msgid "Empathy should auto-connect on startup"
151msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
152
153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
154msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
155msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
156
157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
158msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
159msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
160
161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
162msgid "Enable WebKit Developer Tools"
163msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
164
165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
166msgid "Enable popup notifications for new messages"
167msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
168
169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
170msgid "Enable spell checker"
171msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
172
173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
174msgid "Hide main window"
175msgstr "Скриване на основния прозорец"
176
177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
178msgid "Hide the main window."
179msgstr "Скриване на основния прозорец."
180
181#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
182msgid "Nick completed character"
183msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
184
185#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
186msgid "Open new chats in separate windows"
187msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
188
189#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
190msgid "Path of the Adium theme to use"
191msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
192
193#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
194msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
195msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
196
197#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
198msgid "Play a sound for incoming messages"
199msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
200
201#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
202msgid "Play a sound for new conversations"
203msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
204
205#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
206msgid "Play a sound for outgoing messages"
207msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
208
209#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
210msgid "Play a sound when a contact logs in"
211msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
212
213#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
214msgid "Play a sound when a contact logs out"
215msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
216
217#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
218msgid "Play a sound when we log in"
219msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
220
221#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
222msgid "Play a sound when we log out"
223msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
224
225#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
226msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
227msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
228
229#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
230msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
231msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
232
233#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
234msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
235msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
236
237#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
238msgid "Position the camera preview should be during a call."
239msgstr ""
240
241#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
242#, fuzzy
243#| msgid "Show offline contacts"
244msgid "Show Balance in contact list"
245msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
246
247#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
248msgid "Show avatars"
249msgstr "Показване на аватари"
250
251#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
252msgid "Show contact list in rooms"
253msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
254
255#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
256msgid "Show hint about closing the main window"
257msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
258
259#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
260msgid "Show offline contacts"
261msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
262
263#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
264msgid "Show protocols"
265msgstr "Показване на протокола"
266
267#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
268msgid "Spell checking languages"
269msgstr "Езици с проверка на правописа"
270
271#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
272msgid "The default folder to save file transfers in."
273msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
274
275#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
276msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
277msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
278
279#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
280msgid "The position for the chat window side pane"
281msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
282
283#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
284msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
285msgstr "Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за разговори."
286
287#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
288msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
289msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
290
291#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
292#| msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
293msgid "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
294msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
295
296#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
297msgid "Use graphical smileys"
298msgstr "Изображения за емотикони"
299
300#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
301msgid "Use notification sounds"
302msgstr "Известяване със звуци"
303
304#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
305msgid "Use theme for chat rooms"
306msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
307
308#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
309msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
310msgstr "Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
311
312#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
313msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
314msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
315
316#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
317msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
318msgstr "Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на местоположението."
319
320#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
321msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
322msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
323
324#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
325msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
326msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
327
328#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
329msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
330msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
331
332#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
333msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
334msgstr "Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при бездействие на потребителя."
335
336#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
337msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
338msgstr "Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава личните данни."
339
340#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
341msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
342msgstr "Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за разговори."
343
344#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
345msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
346msgstr "Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се включат."
347
348#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
349msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
350msgstr "Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им прекъсване и възстановяване."
351
352#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
353msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
354msgstr "Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните езици."
355
356#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
357msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
358msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
359
360#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
361msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
362msgstr "Дали да се използва филтъра за премахване на шумове в Pulseaudio."
363
364#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
365msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
366msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
367
368#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
369msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
370msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
371
372#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
373msgid "Whether to play a sound to notify of events."
374msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
375
376#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
377msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
378msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
379
380#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
381msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
382msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
383
384#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
385msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
386msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
387
388#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
389msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
390msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
391
392#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
393msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
394msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
395
396#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
397msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
398msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
399
400#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
401msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
402msgstr "Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
403
404#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
405msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
406msgstr "Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
407
408#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
409msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
410msgstr "Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
411
412#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
413msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
414msgstr "Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
415
416#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
417#, fuzzy
418#| msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
419msgid "Whether to show account balances in the contact list."
420msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
421
422#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
423msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
424msgstr "Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за разговори."
425
426#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
427msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
428msgstr "Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
429
430#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
431msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
432msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
433
434#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
435msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
436msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
437
438#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
439msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
440msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
441
442#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
443msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
444msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
445
446#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
447msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
448msgstr "Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
449
450#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
451msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
452msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
453
454#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
455msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
456msgstr "Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава подреждане по състояние."
457
458#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
459msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
460msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
461
462#. Tweak the dialog
463#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
464#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
465msgid "Messaging and VoIP Accounts"
466msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
467
468#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
469msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
470msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
471
472#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
473msgid "File transfer not supported by remote contact"
474msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
475
476#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
477msgid "The selected file is not a regular file"
478msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
479
480#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
481msgid "The selected file is empty"
482msgstr "Избраният файл е празен"
483
484#: ../libempathy/empathy-message.c:415
485#: ../src/empathy-call-observer.c:131
486#, c-format
487msgid "Missed call from %s"
488msgstr "Пропуснато повикване от %s"
489
490#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
491#: ../libempathy/empathy-message.c:419
492#, c-format
493#| msgid "Call with %s"
494msgid "Called %s"
495msgstr "%s ви потърси"
496
497#: ../libempathy/empathy-message.c:422
498#, c-format
499#| msgid "Missed call from %s"
500msgid "Call from %s"
501msgstr "Повикване от %s"
502
503#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
504msgid "Socket type not supported"
505msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
506
507#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
508msgid "No reason was specified"
509msgstr "Не е указана причина"
510
511#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
512msgid "The change in state was requested"
513msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
514
515#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
516msgid "You canceled the file transfer"
517msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
518
519#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
520msgid "The other participant canceled the file transfer"
521msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
522
523#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
524msgid "Error while trying to transfer the file"
525msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
526
527#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
528msgid "The other participant is unable to transfer the file"
529msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
530
531#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
532#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
533msgid "Unknown reason"
534msgstr "Неизвестна причина"
535
536#: ../libempathy/empathy-utils.c:222
537msgid "Available"
538msgstr "На линия"
539
540#: ../libempathy/empathy-utils.c:224
541msgid "Busy"
542msgstr "Зает"
543
544#: ../libempathy/empathy-utils.c:227
545msgid "Away"
546msgstr "Отсъстващ"
547
548#: ../libempathy/empathy-utils.c:229
549msgid "Invisible"
550msgstr "Невидим"
551
552#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
553msgid "Offline"
554msgstr "Извън мрежата"
555
556#. translators: presence type is unknown
557#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
558#| msgid "Unknown"
559msgctxt "presence"
560msgid "Unknown"
561msgstr "Неизвестно"
562
563#: ../libempathy/empathy-utils.c:274
564msgid "No reason specified"
565msgstr "Не е указана причина"
566
567#: ../libempathy/empathy-utils.c:276
568#: ../libempathy/empathy-utils.c:332
569msgid "Status is set to offline"
570msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
571
572#: ../libempathy/empathy-utils.c:278
573#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
574#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
575msgid "Network error"
576msgstr "Мрежова грешка"
577
578#: ../libempathy/empathy-utils.c:280
579#: ../libempathy/empathy-utils.c:314
580msgid "Authentication failed"
581msgstr "Неуспешно идентифициране"
582
583#: ../libempathy/empathy-utils.c:282
584#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
585msgid "Encryption error"
586msgstr "Грешка в шифрирането"
587
588#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
589msgid "Name in use"
590msgstr "Името е заето"
591
592#: ../libempathy/empathy-utils.c:286
593#: ../libempathy/empathy-utils.c:318
594msgid "Certificate not provided"
595msgstr "Не е предоставен сертификат"
596
597#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
598#: ../libempathy/empathy-utils.c:320
599msgid "Certificate untrusted"
600msgstr "Сертификатът не е доверен"
601
602#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
603#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
604msgid "Certificate expired"
605msgstr "Сертификатът е изтекъл"
606
607#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
608#: ../libempathy/empathy-utils.c:324
609msgid "Certificate not activated"
610msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
611
612#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
613#: ../libempathy/empathy-utils.c:326
614msgid "Certificate hostname mismatch"
615msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
616
617#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
618#: ../libempathy/empathy-utils.c:328
619msgid "Certificate fingerprint mismatch"
620msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
621
622#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
623#: ../libempathy/empathy-utils.c:330
624msgid "Certificate self-signed"
625msgstr "Сертификатът е самоподписан"
626
627#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
628msgid "Certificate error"
629msgstr "Грешка в сертификата"
630
631#: ../libempathy/empathy-utils.c:334
632msgid "Encryption is not available"
633msgstr "Не е налично шифриране"
634
635#: ../libempathy/empathy-utils.c:336
636msgid "Certificate is invalid"
637msgstr "Сертификатът е неправилен"
638
639#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
640msgid "Connection has been refused"
641msgstr "Връзката е отказана"
642
643#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
644msgid "Connection can't be established"
645msgstr "Не може да се установи връзка"
646
647#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
648msgid "Connection has been lost"
649msgstr "Връзката прекъсна"
650
651#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
652msgid "This resource is already connected to the server"
653msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
654
655#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
656msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
657msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
658
659#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
660msgid "The account already exists on the server"
661msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
662
663#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
664msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
665msgstr "В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
666
667#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
668msgid "Certificate has been revoked"
669msgstr "Сертификатът е анулиран"
670
671#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
672msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
673msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
674
675#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
676msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
677msgstr "Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
678
679#: ../libempathy/empathy-utils.c:519
680#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
681msgid "People Nearby"
682msgstr "Хора наблизо"
683
684#: ../libempathy/empathy-utils.c:524
685msgid "Yahoo! Japan"
686msgstr "Yahoo! от Япония"
687
688#: ../libempathy/empathy-utils.c:553
689msgid "Google Talk"
690msgstr "Google Talk"
691
692# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
693# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
694# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
695#: ../libempathy/empathy-utils.c:554
696msgid "Facebook Chat"
697msgstr "Разговор във Фейсбук"
698
699#: ../libempathy/empathy-time.c:88
700#, c-format
701msgid "%d second ago"
702msgid_plural "%d seconds ago"
703msgstr[0] "преди %d секунда"
704msgstr[1] "преди %d секунди"
705
706#: ../libempathy/empathy-time.c:93
707#, c-format
708msgid "%d minute ago"
709msgid_plural "%d minutes ago"
710msgstr[0] "преди %d минута"
711msgstr[1] "преди %d минути"
712
713#: ../libempathy/empathy-time.c:98
714#, c-format
715msgid "%d hour ago"
716msgid_plural "%d hours ago"
717msgstr[0] "преди %d час"
718msgstr[1] "преди %d часа"
719
720#: ../libempathy/empathy-time.c:103
721#, c-format
722msgid "%d day ago"
723msgid_plural "%d days ago"
724msgstr[0] "преди %d ден"
725msgstr[1] "преди %d дни"
726
727#: ../libempathy/empathy-time.c:108
728#, c-format
729msgid "%d week ago"
730msgid_plural "%d weeks ago"
731msgstr[0] "преди %d седмица"
732msgstr[1] "преди %d седмици"
733
734#: ../libempathy/empathy-time.c:113
735#, c-format
736msgid "%d month ago"
737msgid_plural "%d months ago"
738msgstr[0] "преди %d месец"
739msgstr[1] "преди %d месеца"
740
741#: ../libempathy/empathy-time.c:136
742msgid "in the future"
743msgstr "в бъдеще"
744
745#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:539
746#| msgid "_Accounts"
747msgid "All accounts"
748msgstr "Всички регистрации"
749
750#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:693
751#: ../src/empathy-import-widget.c:321
752msgid "Account"
753msgstr "Регистрация"
754
755#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
756msgid "Password"
757msgstr "Парола"
758
759#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
760#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
761msgid "Server"
762msgstr "Сървър"
763
764#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
765#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
766msgid "Port"
767msgstr "Порт"
768
769#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:768
770#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:825
771#, c-format
772msgid "%s:"
773msgstr "%s:"
774
775#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1166
776#, c-format
777msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
778msgstr "Регистрацията %s е редактирана чрез „Моите уеб регистрации“."
779
780#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1172
781#, c-format
782msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
783msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
784
785#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
786msgid "Launch My Web Accounts"
787msgstr "Стартиране на „Моите уеб регистрации“"
788
789#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1532
790#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
791msgid "Username:"
792msgstr "Потребителско име:"
793
794#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1850
795msgid "A_pply"
796msgstr "_Прилагане"
797
798#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1880
799msgid "L_og in"
800msgstr "_Включване в мрежата"
801
802#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1954
803msgid "This account already exists on the server"
804msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
805
806#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1957
807msgid "Create a new account on the server"
808msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
809
810#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2149
811msgid "Ca_ncel"
812msgstr "_Отказ"
813
814#. To translators: The first parameter is the login id and the
815#. * second one is the network. The resulting string will be something
816#. * like: "MyUserName on freenode".
817#. * You should reverse the order of these arguments if the
818#. * server should come before the login id in your locale.
819#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2427
820#, c-format
821msgid "%1$s on %2$s"
822msgstr "%1$s на %2$s"
823
824#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
825#. * string will be something like: "Jabber Account"
826#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2453
827#, c-format
828msgid "%s Account"
829msgstr "Регистрация в %s"
830
831#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2457
832msgid "New account"
833msgstr "Нова регистрация"
834
835#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
836msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
837msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
838
839#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
840#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
841#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
844#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
845#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
846#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
847#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
848#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
849msgid "Advanced"
850msgstr "Допълнителни"
851
852#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
854#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
855#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
856#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
858#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
859msgid "Pass_word:"
860msgstr "П_арола:"
861
862#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
863#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
864#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
866#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
867#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
868msgid "Remember Password"
869msgstr "Запомняне"
870
871#. remember password ticky box
872#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
873#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
874#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
875#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
876#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
877#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
878#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
879#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
880msgid "Remember password"
881msgstr "Запомняне"
882
883#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
884msgid "Screen _Name:"
885msgstr "_Псевдоним:"
886
887#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
888msgid "What is your AIM password?"
889msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
890
891#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
892msgid "What is your AIM screen name?"
893msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
894
895#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
896#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
897#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
899#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
900#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
901msgid "_Port:"
902msgstr "_Порт:"
903
904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
908#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
909#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
910msgid "_Server:"
911msgstr "_Сървър:"
912
913#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
914#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
915msgid "<b>Example:</b> username"
916msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
917
918#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
919#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
920#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
921msgid "Login I_D:"
922msgstr "_Идентификатор:"
923
924#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
925msgid "What is your GroupWise User ID?"
926msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
927
928#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
929msgid "What is your GroupWise password?"
930msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
931
932#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
933msgid "<b>Example:</b> 123456789"
934msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
935
936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
938msgid "Ch_aracter set:"
939msgstr "_Кодиране:"
940
941#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
942msgid "ICQ _UIN:"
943msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
944
945#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
946msgid "What is your ICQ UIN?"
947msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
948
949#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
950msgid "What is your ICQ password?"
951msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
952
953#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
955msgid "Auto"
956msgstr "Автоматично"
957
958#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
959msgid "UDP"
960msgstr "UDP"
961
962#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
963msgid "TCP"
964msgstr "TCP"
965
966#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
967msgid "TLS"
968msgstr "TLS"
969
970#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
971#. * best to keep the English version.
972#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
973msgid "Register"
974msgstr "Заявка за регистриране"
975
976#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
977#. * best to keep the English version.
978#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
979msgid "Options"
980msgstr "Настройки"
981
982#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
983msgid "None"
984msgstr "Без"
985
986#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
987msgid "Character set:"
988msgstr "Кодиране:"
989
990#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
991msgid "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a password."
992msgstr "Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не въвеждайте парола."
993
994#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
995msgid "Network"
996msgstr "Мрежа"
997
998#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
999msgid "Network:"
1000msgstr "Мрежа:"
1001
1002#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1003msgid "Nickname:"
1004msgstr "Псевдоним:"
1005
1006#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1007msgid "Password:"
1008msgstr "Парола:"
1009
1010#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1011msgid "Quit message:"
1012msgstr "Съобщение при напускане:"
1013
1014#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1015msgid "Real name:"
1016msgstr "Истинско име:"
1017
1018#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1019msgid "Servers"
1020msgstr "Сървъри"
1021
1022#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1023msgid "What is your IRC nickname?"
1024msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1025
1026#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1027msgid "Which IRC network?"
1028msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1029
1030#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1031msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1032msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1033
1034#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1035msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1036msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1037
1038#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1039msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1040msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1041
1042#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1043msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1044msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1045
1046#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1047msgid "Override server settings"
1048msgstr "Използване на собствените настройки"
1049
1050#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1051msgid "Priori_ty:"
1052msgstr "Пр_иоритет:"
1053
1054#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1055msgid "Reso_urce:"
1056msgstr "_Ресурс:"
1057
1058#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1059#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1060msgid ""
1061"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1062"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1063"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
1064msgstr ""
1065"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във Facebook.\n"
1066"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете <b>Ivancho</b>.\n"
1067"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1068
1069#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1070msgid "Use old SS_L"
1071msgstr "Използване на _стар SSL"
1072
1073#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1074msgid "What is your Facebook password?"
1075msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1076
1077#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1078msgid "What is your Facebook username?"
1079msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1080
1081#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1082msgid "What is your Google ID?"
1083msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1084
1085#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1086msgid "What is your Google password?"
1087msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1088
1089#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1090msgid "What is your Jabber ID?"
1091msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1092
1093#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1094msgid "What is your Jabber password?"
1095msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1096
1097#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1098msgid "What is your desired Jabber ID?"
1099msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1100
1101#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1102msgid "What is your desired Jabber password?"
1103msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1104
1105#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1106msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1107msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1108
1109#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1110msgid "What is your Windows Live ID?"
1111msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1112
1113#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1114msgid "What is your Windows Live password?"
1115msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1116
1117#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1118msgid "E-_mail address:"
1119msgstr "Адрес на _е-поща:"
1120
1121#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1122msgid "Nic_kname:"
1123msgstr "Псевдо_ним:"
1124
1125#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1126msgid "_First Name:"
1127msgstr "_Лично име:"
1128
1129#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1130msgid "_Jabber ID:"
1131msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1132
1133#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1134msgid "_Last Name:"
1135msgstr "_Фамилно име:"
1136
1137#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1138msgid "_Published Name:"
1139msgstr "Име за п_убликуване:"
1140
1141#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1142msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1143msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1144
1145#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1146msgid "Authentication username:"
1147msgstr "Потребителско име:"
1148
1149#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1150msgid "Discover Binding"
1151msgstr "Откриване на свързването"
1152
1153#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1154msgid "Discover the STUN server automatically"
1155msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1156
1157#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1158msgid "Ignore TLS Errors"
1159msgstr "Игнориране на TLS грешки"
1160
1161#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1162msgid "Interval (seconds)"
1163msgstr "Интервал [сек.]"
1164
1165#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1166msgid "Keep-Alive Options"
1167msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1168
1169#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1170msgid "Loose Routing"
1171msgstr "Свободна маршрутизация"
1172
1173#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1174msgid "Mechanism:"
1175msgstr "Механизъм:"
1176
1177#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1178msgid "Miscellaneous Options"
1179msgstr "Допълнителни настройки"
1180
1181#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1182msgid "NAT Traversal Options"
1183msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1184
1185#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1186msgid "Port:"
1187msgstr "Порт:"
1188
1189#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1190msgid "Proxy Options"
1191msgstr "Сървър-посредник"
1192
1193#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1194msgid "STUN Server:"
1195msgstr "Сървър за STUN:"
1196
1197#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1198#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
1199msgid "Server:"
1200msgstr "Сървър:"
1201
1202#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1203msgid "Transport:"
1204msgstr "Транспорт:"
1205
1206#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1207msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1208msgstr "Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и мобилни мрежи"
1209
1210#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1211msgid "What is your SIP account password?"
1212msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1213
1214#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1215msgid "What is your SIP login ID?"
1216msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1217
1218#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1219msgid "_Username:"
1220msgstr "Потребителско _име:"
1221
1222#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1223msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1224msgstr "_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за разговори"
1225
1226#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1227msgid "What is your Yahoo! ID?"
1228msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1229
1230#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1231msgid "What is your Yahoo! password?"
1232msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1233
1234#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1235msgid "Yahoo! I_D:"
1236msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1237
1238#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1239msgid "_Room List locale:"
1240msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1241
1242#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:470
1243#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:555
1244msgid "Couldn't convert image"
1245msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1246
1247#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1248msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1249msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1250
1251#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:818
1252#| msgid "Couldn't convert image"
1253msgid "Couldn't save picture to file"
1254msgstr "Изображението не може да бъде запазено"
1255
1256#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:934
1257msgid "Select Your Avatar Image"
1258msgstr "Избор на изображение за аватар"
1259
1260#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
1261msgid "Take a picture..."
1262msgstr "Заснемане..."
1263
1264#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:941
1265msgid "No Image"
1266msgstr "Без изображение"
1267
1268#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1269msgid "Images"
1270msgstr "Изображения"
1271
1272#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1273msgid "All Files"
1274msgstr "Всички файлове"
1275
1276#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1277msgid "Click to enlarge"
1278msgstr "Натиснете за увеличаване"
1279
1280#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
1281#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1282#| msgid "There was an error while creating the account."
1283msgid "There was an error starting the call"
1284msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
1285
1286#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1287msgid "The specified contact doesn't support calls"
1288msgstr "Избраният контакт не поддържа повиквания"
1289
1290#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1291#| msgid "The selected contact is offline."
1292msgid "The specified contact is offline"
1293msgstr "Избраният контакт е извън линия"
1294
1295#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1296#| msgid "The selected contact is offline."
1297msgid "The specified contact is not valid"
1298msgstr "Избраният контакт е невалиден"
1299
1300#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1301#| msgid "Topic not supported on this conversation"
1302msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1303msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
1304
1305#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:702
1306msgid "Failed to open private chat"
1307msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1308
1309#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:763
1310msgid "Topic not supported on this conversation"
1311msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1312
1313#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:769
1314msgid "You are not allowed to change the topic"
1315msgstr "Нямате право да смените темата"
1316
1317#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
1318#, c-format
1319#| msgid "invalid contact"
1320msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1321msgstr "„%s“ не е валидно име на контакт"
1322
1323#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1030
1324msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1325msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1326
1327#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1033
1328msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1329msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1330
1331#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
1332msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1333msgstr "/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1334
1335#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1039
1336msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1337msgstr "/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1338
1339#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1043
1340msgid "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the current one"
1341msgstr "/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, по подразбиране текущата"
1342
1343#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1047
1344msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1345msgstr "/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1346
1347#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1050
1348msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1349msgstr "/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1350
1351#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1053
1352msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1353msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1354
1355#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1056
1356msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1357msgstr "/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1358
1359#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1059
1360msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
1361msgstr "/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в нова стая за разговор“"
1362
1363#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
1364msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1365msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
1366
1367#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
1368msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
1369msgstr "/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава <команда>, се показва нейната употреба."
1370
1371#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
1372#, c-format
1373msgid "Usage: %s"
1374msgstr "Употреба: %s"
1375
1376#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1377msgid "Unknown command"
1378msgstr "Неизвестна команда"
1379
1380#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1242
1381msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1382msgstr "Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1383
1384#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1385#. * account to send the message.
1386#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1412
1387#, fuzzy
1388#| msgid "Insufficient free space to save file"
1389msgid "insufficient balance to send message"
1390msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
1391
1392#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1414
1393msgid "not capable"
1394msgstr ""
1395
1396#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1421
1397msgid "offline"
1398msgstr "изключен"
1399
1400#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1424
1401msgid "invalid contact"
1402msgstr "грешен контакт"
1403
1404#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1427
1405msgid "permission denied"
1406msgstr "липсват права"
1407
1408#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1430
1409msgid "too long message"
1410msgstr "прекалено дълго съобщение"
1411
1412#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1433
1413msgid "not implemented"
1414msgstr "не е реализирано"
1415
1416#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1437
1417msgid "unknown"
1418msgstr "неизвестна грешка"
1419
1420#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1443
1421#, c-format
1422msgid "Error sending message '%s': %s"
1423msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1424
1425#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1447
1426#, c-format
1427#| msgid "Error sending message '%s': %s"
1428msgid "Error sending message: %s"
1429msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
1430
1431#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1508
1432#: ../src/empathy-chat-window.c:761
1433msgid "Topic:"
1434msgstr "Тема:"
1435
1436#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1520
1437#, c-format
1438msgid "Topic set to: %s"
1439msgstr "Темата вече е: „%s“"
1440
1441#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
1442msgid "No topic defined"
1443msgstr "Не е зададена тема"
1444
1445#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2031
1446msgid "(No Suggestions)"
1447msgstr "(няма предложения)"
1448
1449#. translators: %s is the selected word
1450#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2099
1451#, c-format
1452msgid "Add '%s' to Dictionary"
1453msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
1454
1455#. translators: first %s is the selected word,
1456#. * second %s is the language name of the target dictionary
1457#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
1458#, c-format
1459msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1460msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
1461
1462#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2206
1463msgid "Insert Smiley"
1464msgstr "Вмъкване на емотикон"
1465
1466#. send button
1467#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
1468#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
1469msgid "_Send"
1470msgstr "_Изпращане"
1471
1472#. Spelling suggestions
1473#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2278
1474msgid "_Spelling Suggestions"
1475msgstr "_Предложения за правопис"
1476
1477#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2367
1478msgid "Failed to retrieve recent logs"
1479msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1480
1481#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2504
1482#, c-format
1483msgid "%s has disconnected"
1484msgstr "%s прекъсна връзката"
1485
1486#. translators: reverse the order of these arguments
1487#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1488#.
1489#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2511
1490#, c-format
1491msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1492msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1493
1494#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2514
1495#, c-format
1496msgid "%s was kicked"
1497msgstr "%s бе изритан"
1498
1499#. translators: reverse the order of these arguments
1500#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1501#.
1502#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2522
1503#, c-format
1504msgid "%1$s was banned by %2$s"
1505msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1506
1507#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2525
1508#, c-format
1509msgid "%s was banned"
1510msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1511
1512#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2529
1513#, c-format
1514msgid "%s has left the room"
1515msgstr "%s излезе от стаята"
1516
1517#. Note to translators: this string is appended to
1518#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1519#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1520#. * please let us know. :-)
1521#.
1522#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2538
1523#, c-format
1524msgid " (%s)"
1525msgstr " (%s)"
1526
1527#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
1528#, c-format
1529msgid "%s has joined the room"
1530msgstr "%s влезе в стаята"
1531
1532#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2588
1533#, c-format
1534msgid "%s is now known as %s"
1535msgstr "%s в момента е познат като %s"
1536
1537#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2727
1538#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
1539#: ../src/empathy-event-manager.c:1240
1540#: ../src/empathy-call-window.c:2335
1541msgid "Disconnected"
1542msgstr "Изключен"
1543
1544#. Add message
1545#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3374
1546msgid "Would you like to store this password?"
1547msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1548
1549#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3380
1550msgid "Remember"
1551msgstr "Запомняне"
1552
1553#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3390
1554msgid "Not now"
1555msgstr "Не сега"
1556
1557#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3434
1558msgid "Retry"
1559msgstr "Нов опит"
1560
1561#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3438
1562msgid "Wrong password; please try again:"
1563msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1564
1565#. Add message
1566#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3568
1567msgid "This room is protected by a password:"
1568msgstr "Стаята изисква парола:"
1569
1570#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3595
1571msgid "Join"
1572msgstr "Присъединяване"
1573
1574#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3797
1575#: ../src/empathy-event-manager.c:1261
1576msgid "Connected"
1577msgstr "Свързан"
1578
1579#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
1580msgid "Conversation"
1581msgstr "Разговор"
1582
1583#. Translators: this string is a something like
1584#. * "Escher Cat (SMS)"
1585#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
1586#, c-format
1587#| msgid "%s (%s)"
1588msgid "%s (SMS)"
1589msgstr "%s (SMS)"
1590
1591#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1592msgid "Unknown or invalid identifier"
1593msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
1594
1595#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1596msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1597msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
1598
1599#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1600msgid "Contact blocking unavailable"
1601msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
1602
1603#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
1604msgid "Permission Denied"
1605msgstr "Достъпът е отказан"
1606
1607#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
1608msgid "Could not block contact"
1609msgstr "Контактът не може да се блокира"
1610
1611#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:774
1612msgid "Edit Blocked Contacts"
1613msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
1614
1615#. Account and Identifier
1616#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1617#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
1618#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1619#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
1620#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
1621#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1622#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1623msgid "Account:"
1624msgstr "Регистрация:"
1625
1626#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1627#| msgid "_Blocked Contacts"
1628msgid "Blocked Contacts"
1629msgstr "Блокирани контакти"
1630
1631#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1632#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1633#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
1634#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1635#| msgid "_Remove"
1636msgid "Remove"
1637msgstr "Изтриване"
1638
1639#. Copy Link Address menu item
1640#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1641#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1642msgid "_Copy Link Address"
1643msgstr "_Копиране на адреса"
1644
1645#. Open Link menu item
1646#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1647#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1648msgid "_Open Link"
1649msgstr "_Отваряне на адреса"
1650
1651#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1652#. * chat windows (strftime format string)
1653#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
1654msgid "%A %B %d %Y"
1655msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1656
1657#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1658#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1659msgid "Edit Contact Information"
1660msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1661
1662#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1663msgid "Personal Information"
1664msgstr "Лични данни"
1665
1666#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1667#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1668msgid "New Contact"
1669msgstr "Нов контакт"
1670
1671#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1672#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
1673#, c-format
1674msgid "Block %s?"
1675msgstr "Блокиране на „%s“?"
1676
1677#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1678#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:255
1679#, c-format
1680msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1681msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
1682
1683#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1684#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:277
1685msgid "_Block"
1686msgstr "_Блокиране"
1687
1688#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1689#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:286
1690msgid "_Report this contact as abusive"
1691msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1692msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
1693msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
1694
1695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1696msgid "Decide _Later"
1697msgstr "Отлагане на _решението"
1698
1699#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1700msgid "Subscription Request"
1701msgstr "Искане за записване"
1702
1703#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1704msgid "_Block User"
1705msgstr "_Блокиране"
1706
1707#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1708msgid "Ungrouped"
1709msgstr "Без група"
1710
1711#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1712msgid "Favorite People"
1713msgstr "Любими хора"
1714
1715#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
1716#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
1717#, c-format
1718msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1719msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1720
1721#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1988
1722#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2379
1723msgid "Removing group"
1724msgstr "Изтриване на група"
1725
1726#. Remove
1727#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2037
1728#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2114
1729#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2434
1730#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2637
1731msgid "_Remove"
1732msgstr "_Изтриване"
1733
1734#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
1735#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
1736#, c-format
1737msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1738msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1739
1740#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2069
1741#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2522
1742msgid "Removing contact"
1743msgstr "Изтриване на контакт"
1744
1745#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
1746#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
1747msgid "_Add Contact…"
1748msgstr "_Добавяне на контакт…"
1749
1750#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
1751msgid "_Block Contact"
1752msgstr "_Блокиране на контакта"
1753
1754#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
1755#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
1756#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
1757msgid "_Chat"
1758msgstr "_Разговор"
1759
1760#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
1761#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
1762msgctxt "menu item"
1763msgid "_Audio Call"
1764msgstr "_Аудио разговор"
1765
1766#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
1767#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:894
1768msgctxt "menu item"
1769msgid "_Video Call"
1770msgstr "_Видео разговор"
1771
1772#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
1773#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:947
1774#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
1775msgid "_Previous Conversations"
1776msgstr "_Предишни разговори"
1777
1778#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
1779#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:988
1780msgid "Send File"
1781msgstr "Изпращане на файл"
1782
1783#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
1784#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1030
1785msgid "Share My Desktop"
1786msgstr "Споделяне на работното място"
1787
1788#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
1789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1886
1790#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
1791#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1373
1792msgid "Favorite"
1793msgstr "Любимо"
1794
1795#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
1796#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1093
1797msgid "Infor_mation"
1798msgstr "_Данни за контакта"
1799
1800#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
1801msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1802msgid "_Edit"
1803msgstr "_Редактиране"
1804
1805#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
1806#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1283
1807#: ../src/empathy-chat-window.c:1011
1808msgid "Inviting you to this room"
1809msgstr "Получена е покана за тази стая"
1810
1811#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
1812#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1329
1813msgid "_Invite to Chat Room"
1814msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1815
1816#. Title
1817#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:505
1818msgid "Search contacts"
1819msgstr "Търсене на контакти"
1820
1821#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:535
1822msgid "Search: "
1823msgstr "Контакт:"
1824
1825#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:593
1826msgid "_Add Contact"
1827msgstr "_Добавяне на контакт"
1828
1829#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:611
1830msgid "No contacts found"
1831msgstr "Няма намерени контакти"
1832
1833#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
1834msgid "Your message introducing yourself:"
1835msgstr "Съобщение с което се представяте:"
1836
1837#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
1838msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1839msgstr "Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!"
1840
1841#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1842msgid "Select a contact"
1843msgstr "Избор на контакт"
1844
1845#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
1846#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1847msgid "Full name:"
1848msgstr "Пълно име:"
1849
1850#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
1851#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1852msgid "Phone number:"
1853msgstr "Телефонен номер:"
1854
1855#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
1856#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1857msgid "E-mail address:"
1858msgstr "Адрес на е-поща:"
1859
1860#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
1861#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1862msgid "Website:"
1863msgstr "Уебсайт:"
1864
1865#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
1866#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1867msgid "Birthday:"
1868msgstr "Рожден ден:"
1869
1870#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1871#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1872#. * with their IM client.
1873#.
1874#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
1875#| msgid "_Last Name:"
1876msgid "Last seen:"
1877msgstr "Последно видян:"
1878
1879#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
1880#| msgid "Connected"
1881msgid "Connected from:"
1882msgstr "Свързан от:"
1883
1884#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1885#. * and should bin this.
1886#.
1887#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
1888#| msgid "Quit message:"
1889msgid "Away message:"
1890msgstr "Съобщение при напускане:"
1891
1892#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1893#| msgid "Ca_ncel"
1894msgid "Channels:"
1895msgstr "Канали:"
1896
1897#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
1898#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1899msgid "Country ISO Code:"
1900msgstr "Код на държавата по ISO:"
1901
1902#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:899
1903#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1904msgid "Country:"
1905msgstr "Държава:"
1906
1907#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
1908#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1909msgid "State:"
1910msgstr "Щат:"
1911
1912#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
1913#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1914msgid "City:"
1915msgstr "Град:"
1916
1917#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
1918#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1919msgid "Area:"
1920msgstr "Област:"
1921
1922#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
1923#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1924msgid "Postal Code:"
1925msgstr "Пощенски код:"
1926
1927#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
1928#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1929msgid "Street:"
1930msgstr "Улица:"
1931
1932#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
1933#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1934msgid "Building:"
1935msgstr "Сграда:"
1936
1937#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
1938#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1939msgid "Floor:"
1940msgstr "Етаж:"
1941
1942#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1944msgid "Room:"
1945msgstr "Стая:"
1946
1947#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
1948#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1949msgid "Text:"
1950msgstr "Текст:"
1951
1952#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
1953#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1954msgid "Description:"
1955msgstr "Описание:"
1956
1957#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
1958#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1959msgid "URI:"
1960msgstr "Адрес в Интернет:"
1961
1962#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
1963#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1964msgid "Accuracy Level:"
1965msgstr "Ниво на точност:"
1966
1967#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
1968#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1969msgid "Error:"
1970msgstr "Грешка:"
1971
1972#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
1973#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1974msgid "Vertical Error (meters):"
1975msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1976
1977#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
1978#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1979msgid "Horizontal Error (meters):"
1980msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1981
1982#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
1983#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
1984msgid "Speed:"
1985msgstr "Скорост:"
1986
1987# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1988# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1989# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1990# Пеленг става
1991#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
1992#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
1993msgid "Bearing:"
1994msgstr "Пеленг:"
1995
1996#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
1997#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
1998msgid "Climb Speed:"
1999msgstr "Скорост на изкачване:"
2000
2001#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
2002#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
2003msgid "Last Updated on:"
2004msgstr "Последно обновяване на:"
2005
2006#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
2007#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
2008msgid "Longitude:"
2009msgstr "Дължина:"
2010
2011#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
2012#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
2013msgid "Latitude:"
2014msgstr "Широчина:"
2015
2016#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
2017#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
2018msgid "Altitude:"
2019msgstr "Височина:"
2020
2021#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:996
2022#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1011
2023#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
2024#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
2025#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
2026msgid "Location"
2027msgstr "Местоположение"
2028
2029#. translators: format is "Location, $date"
2030#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1013
2031#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:624
2032#, c-format
2033msgid "%s, %s"
2034msgstr "%s, %s"
2035
2036#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1065
2037#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:673
2038msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2039msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
2040
2041#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1147
2042#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:915
2043msgid "Save Avatar"
2044msgstr "Запазване на аватар"
2045
2046#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1203
2047#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:973
2048msgid "Unable to save avatar"
2049msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
2050
2051#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
2052msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2053msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
2054
2055#. Alias
2056#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2057#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1308
2058msgid "Alias:"
2059msgstr "Псевдоним:"
2060
2061#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2062msgid "Client Information"
2063msgstr "Данни за клиента"
2064
2065#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2066msgid "Client:"
2067msgstr "Клиент:"
2068
2069#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2070#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2071msgid "Contact Details"
2072msgstr "Подробни данни за контакта"
2073
2074#. Identifier to connect to Instant Messaging network
2075#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2076#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2077#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1515
2078msgid "Identifier:"
2079msgstr "Идентификатор:"
2080
2081#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2082#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2083msgid "Information requested…"
2084msgstr "Пратена е заявка за информация…"
2085
2086#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2087msgid "OS:"
2088msgstr "ОС:"
2089
2090#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2091msgid "Version:"
2092msgstr "Версия:"
2093
2094#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
2095msgid "Groups"
2096msgstr "Групи"
2097
2098#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
2099msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
2100msgstr "Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или повече групи."
2101
2102#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
2103msgid "_Add Group"
2104msgstr "_Добавяне на група"
2105
2106#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
2107msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2108msgid "Select"
2109msgstr "Избор"
2110
2111#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
2112#: ../src/empathy-main-window.c:1807
2113msgid "Group"
2114msgstr "Група"
2115
2116#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
2117msgid "The following identity will be blocked:"
2118msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2119msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
2120msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
2121
2122#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:267
2123msgid "The following identity can not be blocked:"
2124msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2125msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
2126msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
2127
2128#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2129#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2130msgid "Linked Contacts"
2131msgstr "Свързани контакти"
2132
2133#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
2134msgid "Select contacts to link"
2135msgstr "Изберете контакти за свързване"
2136
2137#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
2138msgid "New contact preview"
2139msgstr "Преглед на нов контакт"
2140
2141#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
2142msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2143msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
2144
2145#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2146#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2147#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2148#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:145
2149#, c-format
2150msgid "%s (%s)"
2151msgstr "%s (%s)"
2152
2153#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:309
2154msgid "Select account to use to place the call"
2155msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
2156
2157#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2158#. * title
2159#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:313
2160#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2161#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1299
2162#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2163msgid "Call"
2164msgstr "Разговор"
2165
2166#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
2167#| msgid "File"
2168msgid "Mobile"
2169msgstr "Мобилен"
2170
2171#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:380
2172msgid "Work"
2173msgstr "Зает"
2174
2175#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:382
2176msgid "HOME"
2177msgstr "НАЧАЛО"
2178
2179#. add an SMS button
2180#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:804
2181#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:215
2182msgid "_SMS"
2183msgstr "_SMS"
2184
2185#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1141
2186msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2187msgid "_Edit"
2188msgstr "_Промяна"
2189
2190#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2191#. * to form a meta-contact".
2192#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1167
2193msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2194msgid "_Link Contacts…"
2195msgstr "_Свързване на контакти…"
2196
2197#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
2198msgid "Delete and _Block"
2199msgstr "Изтриване и _блокиране"
2200
2201#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2510
2202#, c-format
2203msgid "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact."
2204msgstr "Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
2205
2206#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1662
2207#, c-format
2208msgid "Linked contact containing %u contact"
2209msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2210msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
2211msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
2212
2213#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2214msgid "<b>Location</b> at (date)"
2215msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2216
2217#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2218msgid "Online from a phone or mobile device"
2219msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
2220
2221#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2222msgid "New Network"
2223msgstr "Нова мрежа"
2224
2225#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2226msgid "Choose an IRC network"
2227msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2228
2229#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2230msgid "Reset _Networks List"
2231msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
2232
2233#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2234msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2235msgid "Select"
2236msgstr "Избор"
2237
2238#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2239msgid "new server"
2240msgstr "нов сървър"
2241
2242#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2243msgid "SSL"
2244msgstr "SSL"
2245
2246#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2247#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2248#. * is a verb.
2249#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2250msgid "Link Contacts"
2251msgstr "Свързване на контакти"
2252
2253#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2254msgctxt "Unlink individual (button)"
2255msgid "_Unlink…"
2256msgstr "_Разделяне…"
2257
2258#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2259msgid "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2260msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
2261
2262#. Add button
2263#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2264#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2265#. * meta-contact".
2266#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2267msgid "_Link"
2268msgstr "_Свързване"
2269
2270#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2271#, c-format
2272msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2273msgstr "Да се раздели ли събирателният контакт „%s“?"
2274
2275#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2276msgid "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely split the linked contacts into separate contacts."
2277msgstr "Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
2278
2279#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2280msgctxt "Unlink individual (button)"
2281msgid "_Unlink"
2282msgstr "_Разделяне"
2283
2284#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:633
2285msgid "History"
2286msgstr "История"
2287
2288#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:685
2289msgid "Show"
2290msgstr "Показване"
2291
2292#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
2293msgid "Search"
2294msgstr "Търсене"
2295
2296#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1155
2297#, c-format
2298#| msgid "Call with %s"
2299msgid "Chat in %s"
2300msgstr "Разговор в %s"
2301
2302#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1157
2303#, c-format
2304#| msgid "Call with %s"
2305msgid "Chat with %s"
2306msgstr "Разговор с %s"
2307
2308#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1207
2309#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1354
2310#| msgid "%A %B %d %Y"
2311msgctxt "A date with the time"
2312msgid "%A, %e %B %Y %X"
2313msgstr "%A, %e %B %Y %X"
2314
2315#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2316#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1296
2317#, c-format
2318msgid "<i>* %s %s</i>"
2319msgstr "<i>* %s %s</i>"
2320
2321#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2322#. * The string in bold is the sender's name
2323#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1302
2324#, c-format
2325msgid "<b>%s:</b> %s"
2326msgstr "<b>%s:</b> %s"
2327
2328#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1373
2329#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1375
2330#: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
2331msgid "%"
2332msgstr "%"
2333
2334#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
2335#, c-format
2336msgid "Call took %s, ended at %s"
2337msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
2338
2339#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1714
2340msgid "Today"
2341msgstr "Днес"
2342
2343#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
2344#| msgid "Western"
2345msgid "Yesterday"
2346msgstr "Вчера"
2347
2348#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1734
2349#| msgid "%A %B %d %Y"
2350msgctxt "A date such as '23 May 2010', %e is the day, %B the month and %Y the year"
2351msgid "%e %B %Y"
2352msgstr "%e %B %Y"
2353
2354#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1815
2355#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3396
2356msgid "Anytime"
2357msgstr "По всяко време"
2358
2359#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1895
2360#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2325
2361#| msgid "None"
2362msgid "Anyone"
2363msgstr "Всеки"
2364
2365#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2637
2366msgid "Who"
2367msgstr "Кой"
2368
2369#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2841
2370msgid "When"
2371msgstr "Кога"
2372
2373#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2957
2374msgid "Anything"
2375msgstr "Всичко"
2376
2377#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2959
2378#| msgid "Set status"
2379msgid "Text chats"
2380msgstr "Текстови разговори"
2381
2382#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2961
2383#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2384#| msgid "Call"
2385msgid "Calls"
2386msgstr "Разговори"
2387
2388#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2966
2389#| msgid "Incoming call"
2390msgid "Incoming calls"
2391msgstr "Входящи повиквания"
2392
2393#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2967
2394#| msgid "Outgoing voice call"
2395msgid "Outgoing calls"
2396msgstr "Изходящи повиквания"
2397
2398#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2968
2399#| msgid "Missed call from %s"
2400msgid "Missed calls"
2401msgstr "Пропуснати повиквания"
2402
2403#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2990
2404#| msgid "Chat"
2405msgid "What"
2406msgstr "Какво"
2407
2408#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3699
2409#| msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
2410msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2411msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
2412
2413#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3703
2414#| msgid "C_lear"
2415msgid "Clear All"
2416msgstr "Изчистване"
2417
2418#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3710
2419msgid "Delete from:"
2420msgstr "Изтриване от:"
2421
2422#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2423msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2424msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане...</span>"
2425
2426#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2427#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2428msgid "Chat"
2429msgstr "Разговор"
2430
2431#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2432msgid "Delete All History..."
2433msgstr "Изтриване на историята..."
2434
2435#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2436msgid "Profile"
2437msgstr "Профил"
2438
2439#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2440#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2441#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
2442msgid "Video"
2443msgstr "Видео"
2444
2445#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2446#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2447#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2448#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
2449msgid "_Edit"
2450msgstr "Р_едактиране"
2451
2452#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2453#| msgid "File"
2454msgid "_File"
2455msgstr "_Файл"
2456
2457#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2458msgid "page 2"
2459msgstr "стр. 2"
2460
2461#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2462msgid "Contact ID:"
2463msgstr "Идентификатор:"
2464
2465#. add chat button
2466#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:225
2467msgid "C_hat"
2468msgstr "_Разговор"
2469
2470#. Tweak the dialog
2471#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:244
2472msgid "New Conversation"
2473msgstr "Нов разговор"
2474
2475#. add video toggle
2476#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:204
2477msgid "Send _Video"
2478msgstr "Изпращане на _видео"
2479
2480#. add chat button
2481#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:215
2482msgid "C_all"
2483msgstr "_Разговор"
2484
2485#. Tweak the dialog
2486#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
2487msgid "New Call"
2488msgstr "Нов разговор"
2489
2490#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2491#, c-format
2492msgid ""
2493"Enter your password for account\n"
2494"<b>%s</b>"
2495msgstr ""
2496"Паролата за регистрацията\n"
2497"<b>%s</b>"
2498
2499#. COL_STATUS_TEXT
2500#. COL_STATE_ICON_NAME
2501#. COL_STATE
2502#. COL_DISPLAY_MARKUP
2503#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2504#. COL_TYPE
2505#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2506#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2507msgid "Custom Message…"
2508msgstr "Друго съобщение…"
2509
2510#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2511#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2512msgid "Edit Custom Messages…"
2513msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2514
2515#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2516msgid "Click to remove this status as a favorite"
2517msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2518
2519#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2520msgid "Click to make this status a favorite"
2521msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2522
2523#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2524msgid "Set status"
2525msgstr "Задаване на състояние"
2526
2527#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
2528msgid "Set your presence and current status"
2529msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2530
2531#. Custom messages
2532#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
2533msgid "Custom messages…"
2534msgstr "Други съобщения…"
2535
2536#. Create account
2537#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2538#. * "Yahoo!"
2539#.
2540#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2541#, c-format
2542msgid "New %s account"
2543msgstr "Нова регистрация в %s"
2544
2545#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2546msgid "Find:"
2547msgstr "Търсене:"
2548
2549#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2550#| msgid "Match case"
2551msgid "Mat_ch case"
2552msgstr "Зачита_не на главни/малки"
2553
2554#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2555msgid "Phrase not found"
2556msgstr "Фразата не е открита"
2557
2558#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2559#| msgid "_Next Tab"
2560msgid "_Next"
2561msgstr "_Следващ"
2562
2563#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2564#| msgid "_Previous Tab"
2565msgid "_Previous"
2566msgstr "_Предишен"
2567
2568#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2569msgid "Received an instant message"
2570msgstr "Получено е бързо съобщение"
2571
2572#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2573msgid "Sent an instant message"
2574msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2575
2576#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2577msgid "Incoming chat request"
2578msgstr "Входяща заявка за разговор"
2579
2580#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2581msgid "Contact connected"
2582msgstr "Контактът е в мрежата"
2583
2584#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2585msgid "Contact disconnected"
2586msgstr "Контактът не е в мрежата"
2587
2588#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2589msgid "Connected to server"
2590msgstr "Има връзка със сървър"
2591
2592#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2593msgid "Disconnected from server"
2594msgstr "Няма връзка със сървър"
2595
2596#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2597msgid "Incoming voice call"
2598msgstr "Входящ аудио разговор"
2599
2600#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2601msgid "Outgoing voice call"
2602msgstr "Изходящ аудио разговор"
2603
2604#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2605msgid "Voice call ended"
2606msgstr "Аудио разговорът завърши"
2607
2608#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2609msgid "Edit Custom Messages"
2610msgstr "Редактиране на други съобщения"
2611
2612#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1030
2613#, c-format
2614#| msgid "Message received"
2615msgid "Message edited at %s"
2616msgstr "Редактирано в %s"
2617
2618#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1720
2619#| msgid "N_ormal Size"
2620msgid "Normal"
2621msgstr "Нормално"
2622
2623#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2624msgid "Classic"
2625msgstr "Класическа"
2626
2627#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2628msgid "Simple"
2629msgstr "Опростена"
2630
2631#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2632msgid "Clean"
2633msgstr "Изчистена"
2634
2635#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2636msgid "Blue"
2637msgstr "Синя"
2638
2639#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2640msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2641msgstr "Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2642
2643#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2644msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2645msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2646
2647#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2648msgid "The certificate has expired."
2649msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2650
2651#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2652msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2653msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2654
2655#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2656msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2657msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2658
2659#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2660msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2661msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2662
2663#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2664msgid "The certificate is self-signed."
2665msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2666
2667#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2668msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2669msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2670
2671#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2672msgid "The certificate is cryptographically weak."
2673msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2674
2675#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2676msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2677msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2678
2679#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2680msgid "The certificate is malformed."
2681msgstr "Сертификатът е повреден."
2682
2683#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2684#, c-format
2685msgid "Expected hostname: %s"
2686msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2687
2688#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2689#, c-format
2690msgid "Certificate hostname: %s"
2691msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2692
2693#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2694msgid "Continue"
2695msgstr "Продължаване"
2696
2697#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2698msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2699msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2700
2701#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2702msgid "Remember this choice for future connections"
2703msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2704
2705#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2706msgid "Certificate Details"
2707msgstr "Информация за сертификата"
2708
2709#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1735
2710msgid "Unable to open URI"
2711msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2712
2713#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1831
2714msgid "Select a file"
2715msgstr "Избор на файл"
2716
2717#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1903
2718msgid "Insufficient free space to save file"
2719msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
2720
2721#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1911
2722#, c-format
2723msgid "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. Please choose another location."
2724msgstr "За запазването на файла са необхоими %s, но свободни са едва %s. Изберете друго местоположение."
2725
2726#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2727#, c-format
2728msgid "Incoming file from %s"
2729msgstr "Входящ файл от %s"
2730
2731#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2732msgid "Current Locale"
2733msgstr "текущ локал"
2734
2735#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2736#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2737#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2738#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2739msgid "Arabic"
2740msgstr "арабски"
2741
2742#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2743msgid "Armenian"
2744msgstr "арменски"
2745
2746#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2747#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2748#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2749msgid "Baltic"
2750msgstr "балтийски"
2751
2752#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2753msgid "Celtic"
2754msgstr "келтски"
2755
2756#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2757#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2758#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2759#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2760msgid "Central European"
2761msgstr "централноевропейски"
2762
2763#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2764#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2765#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2766#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2767msgid "Chinese Simplified"
2768msgstr "китайски, опростен"
2769
2770#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2771#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2772#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2773msgid "Chinese Traditional"
2774msgstr "китайски, традиционен"
2775
2776#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2777msgid "Croatian"
2778msgstr "хърватски"
2779
2780#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2781#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2782#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2783#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2784#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2785#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2786msgid "Cyrillic"
2787msgstr "кирилица"
2788
2789#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2790msgid "Cyrillic/Russian"
2791msgstr "кирилица, руска"
2792
2793#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2794#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2795msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2796msgstr "кирилица, украинска"
2797
2798#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2799msgid "Georgian"
2800msgstr "грузински"
2801
2802#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2803#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2804#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2805msgid "Greek"
2806msgstr "гръцки"
2807
2808#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2809msgid "Gujarati"
2810msgstr "гуджарати"
2811
2812#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2813msgid "Gurmukhi"
2814msgstr "гурмуки"
2815
2816#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2817#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2818#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2819#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2820msgid "Hebrew"
2821msgstr "иврит"
2822
2823#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2824msgid "Hebrew Visual"
2825msgstr "иврит, визуален"
2826
2827#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2828msgid "Hindi"
2829msgstr "хинди"
2830
2831#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2832msgid "Icelandic"
2833msgstr "исландски"
2834
2835#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2836#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2837#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2838msgid "Japanese"
2839msgstr "японски"
2840
2841#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2842#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2843#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2844#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2845msgid "Korean"
2846msgstr "корейски"
2847
2848#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2849msgid "Nordic"
2850msgstr "скандинавски"
2851
2852#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2853msgid "Persian"
2854msgstr "персийски"
2855
2856#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2857#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2858msgid "Romanian"
2859msgstr "румънски"
2860
2861#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2862msgid "South European"
2863msgstr "южноевропейски"
2864
2865#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2866msgid "Thai"
2867msgstr "тайски"
2868
2869#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2870#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2871#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2872#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2873msgid "Turkish"
2874msgstr "турски"
2875
2876#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2877#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2878#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2879#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2880#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2881msgid "Unicode"
2882msgstr "Уникод"
2883
2884#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2885#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2886#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2887#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2888#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2889msgid "Western"
2890msgstr "западен"
2891
2892#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2893#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2894#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2895msgid "Vietnamese"
2896msgstr "виетнамски"
2897
2898#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2899msgid "The selected contact cannot receive files."
2900msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2901
2902#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2903msgid "The selected contact is offline."
2904msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2905
2906#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2907msgid "No error message"
2908msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2909
2910#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2911msgid "Instant Message (Empathy)"
2912msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2913
2914#: ../src/empathy.c:400
2915msgid "Don't connect on startup"
2916msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2917
2918#: ../src/empathy.c:404
2919msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2920msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2921
2922#: ../src/empathy.c:419
2923msgid "- Empathy IM Client"
2924msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2925
2926#: ../src/empathy.c:606
2927msgid "Error contacting the Account Manager"
2928msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
2929
2930#: ../src/empathy.c:608
2931#, c-format
2932msgid ""
2933"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was:\n"
2934"\n"
2935"%s"
2936msgstr ""
2937"Възникна грешка при свързване с управлението на регистрации.\n"
2938"Грешката е:\n"
2939"\n"
2940"%s"
2941
2942#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2943msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
2944msgstr "Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
2945
2946#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2947msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
2948msgstr "Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
2949
2950#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2951msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2952msgstr "Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2953
2954#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2955msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2956msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
2957
2958#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2959msgid "translator-credits"
2960msgstr ""
2961"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
2962"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2963"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
2964"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
2965"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
2966"\n"
2967"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2968"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2969"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2970
2971#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2972msgid "There was an error while importing the accounts."
2973msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
2974
2975#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2976msgid "There was an error while parsing the account details."
2977msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
2978
2979#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2980msgid "There was an error while creating the account."
2981msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
2982
2983#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2984msgid "There was an error."
2985msgstr "Възникна грешка."
2986
2987#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2988#, c-format
2989msgid "The error message was: %s"
2990msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
2991
2992#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2993msgid "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2994msgstr "Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно от менюто „Редактиране“."
2995
2996#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2997#: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
2998msgid "An error occurred"
2999msgstr "Възникна грешка"
3000
3001#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
3002msgid "What kind of chat account do you have?"
3003msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
3004
3005#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
3006msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
3007msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
3008
3009#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
3010msgid "Enter your account details"
3011msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
3012
3013#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
3014msgid "What kind of chat account do you want to create?"
3015msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
3016
3017#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
3018msgid "Do you want to create other chat accounts?"
3019msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
3020
3021#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
3022msgid "Enter the details for the new account"
3023msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
3024
3025#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
3026msgid "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls."
3027msgstr "Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео разговори."
3028
3029#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
3030msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
3031msgstr "Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
3032
3033#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
3034msgid "Yes, import my account details from "
3035msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
3036
3037#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
3038msgid "Yes, I'll enter my account details now"
3039msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
3040
3041#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
3042msgid "No, I want a new account"
3043msgstr "Не, искам нова регистрация"
3044
3045#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
3046msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
3047msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
3048
3049#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
3050msgid "Select the accounts you want to import:"
3051msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
3052
3053#: ../src/empathy-account-assistant.c:813
3054#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
3055#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
3056msgid "Yes"
3057msgstr "Да"
3058
3059#: ../src/empathy-account-assistant.c:820
3060msgid "No, that's all for now"
3061msgstr "Не, това е всичко засега"
3062
3063#: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
3064msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct. You can easily change these details later or disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
3065msgstr "Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца „Регистрации“."
3066
3067#: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
3068#: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
3069msgid "Edit->Accounts"
3070msgstr "Редактиране→Регистрации"
3071
3072#: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
3073msgid "I do _not want to enable this feature for now"
3074msgstr "_Не, засега тази възможност да не се включва"
3075
3076#: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
3077msgid "You won't be able to chat with people connected to your local network, as telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from the Accounts dialog"
3078msgstr "Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за регистрации."
3079
3080#: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
3081msgid "telepathy-salut not installed"
3082msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
3083
3084#: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
3085msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
3086msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
3087
3088#: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
3089msgid "Welcome to Empathy"
3090msgstr "Добре дошли в Empathy"
3091
3092#: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
3093msgid "Import your existing accounts"
3094msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
3095
3096#: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
3097msgid "Please enter personal details"
3098msgstr "Въведете още информация"
3099
3100#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3101#. * unsaved changes
3102#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
3103#, c-format
3104msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3105msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
3106
3107#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3108#. * an unsaved new account
3109#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3110msgid "Your new account has not been saved yet."
3111msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
3112
3113#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
3114#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
3115#: ../src/empathy-call-window.c:1159
3116msgid "Connecting…"
3117msgstr "Свързване…"
3118
3119#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
3120#, c-format
3121msgid "Offline — %s"
3122msgstr "Извън мрежата — %s"
3123
3124#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
3125#, c-format
3126msgid "Disconnected — %s"
3127msgstr "Изключен — %s"
3128
3129#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
3130msgid "Offline — No Network Connection"
3131msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
3132
3133# FIXME: термини за offine и disconnected
3134#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
3135msgid "Unknown Status"
3136msgstr "Неизвестно състояние"
3137
3138#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
3139msgid "Offline — Account Disabled"
3140msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
3141
3142#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
3143msgid ""
3144"You are about to create a new account, which will discard\n"
3145"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3146msgstr ""
3147"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
3148"промените ви. Искате ли да продължите?"
3149
3150#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
3151#, c-format
3152msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3153msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
3154
3155#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
3156msgid "This will not remove your account on the server."
3157msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
3158
3159#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
3160msgid ""
3161"You are about to select another account, which will discard\n"
3162"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3163msgstr ""
3164"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
3165"промените ви. Искате ли да продължите?"
3166
3167#. Menu items: to enabled/disable the account
3168#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
3169msgid "_Enable"
3170msgstr "_Включване"
3171
3172#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
3173msgid "_Disable"
3174msgstr "_Изключване"
3175
3176#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
3177msgid ""
3178"You are about to close the window, which will discard\n"
3179"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3180msgstr ""
3181"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
3182"промените ви. Искате ли да продължите?"
3183
3184#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3185#| msgid "_Add…"
3186msgid "Add…"
3187msgstr "Добавяне…"
3188
3189#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3190msgid "Loading account information"
3191msgstr "Зареждане на данните за контакта"
3192
3193#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3194msgid "No protocol installed"
3195msgstr "Не е инсталиран протокол"
3196
3197#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3198msgid "Protocol:"
3199msgstr "Протокол:"
3200
3201#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3202msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
3203msgstr "За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа нейния протокол."
3204
3205#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
3206msgid "_Import…"
3207msgstr "_Внасяне…"
3208
3209#: ../src/empathy-auth-client.c:249
3210msgid " - Empathy authentication client"
3211msgstr " — идентифициране с Empathy"
3212
3213#: ../src/empathy-auth-client.c:265
3214msgid "Empathy authentication client"
3215msgstr "Идентифициране с Empathy"
3216
3217# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
3218# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
3219# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
3220# наблизо.
3221#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
3222msgid "People nearby"
3223msgstr "Хора наблизо"
3224
3225#: ../src/empathy-av.c:118
3226#: ../src/empathy-call.c:127
3227msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3228msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
3229
3230#: ../src/empathy-av.c:134
3231#: ../src/empathy-call.c:152
3232msgid "Empathy Audio/Video Client"
3233msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
3234
3235#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:431
3236msgid "Contrast"
3237msgstr "Контраст"
3238
3239#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3240msgid "Brightness"
3241msgstr "Яркост"
3242
3243#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3244msgid "Gamma"
3245msgstr "Гама корекция"
3246
3247#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:542
3248msgid "Volume"
3249msgstr "Сила на звука"
3250
3251#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1110
3252msgid "_Sidebar"
3253msgstr "_Странична лента"
3254
3255#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1130
3256msgid "Audio input"
3257msgstr "Аудио вход"
3258
3259#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1134
3260msgid "Video input"
3261msgstr "Видео вход"
3262
3263#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
3264msgid "Dialpad"
3265msgstr "Циферблат"
3266
3267#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1151
3268msgid "Details"
3269msgstr "Подробности"
3270
3271#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3272#. * is used in the window title
3273#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
3274#: ../src/empathy-call-window.c:1667
3275#, c-format
3276msgid "Call with %s"
3277msgstr "Разговор с %s"
3278
3279#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
3280#: ../src/empathy-call-window.c:1911
3281msgid "The IP address as seen by the machine"
3282msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
3283
3284#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
3285#: ../src/empathy-call-window.c:1913
3286msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3287msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
3288
3289#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
3290#: ../src/empathy-call-window.c:1915
3291msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3292msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
3293
3294#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
3295#: ../src/empathy-call-window.c:1917
3296msgid "The IP address of a relay server"
3297msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
3298
3299#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
3300#: ../src/empathy-call-window.c:1919
3301msgid "The IP address of the multicast group"
3302msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
3303
3304#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3305#| msgid "Unknown"
3306msgctxt "encoding video codec"
3307msgid "Unknown"
3308msgstr "Неизвестно"
3309
3310#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3311#| msgid "Unknown"
3312msgctxt "encoding audio codec"
3313msgid "Unknown"
3314msgstr "Неизвестно"
3315
3316#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
3317#| msgid "Unknown"
3318msgctxt "decoding video codec"
3319msgid "Unknown"
3320msgstr "Неизвестно"
3321
3322#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
3323#| msgid "Unknown"
3324msgctxt "decoding audio codec"
3325msgid "Unknown"
3326msgstr "Неизвестно"
3327
3328#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3329#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2144
3330#, c-format
3331msgid "Connected — %d:%02dm"
3332msgstr "Връзка — %d:%02dm"
3333
3334#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
3335#: ../src/empathy-call-window.c:2654
3336msgid "Technical Details"
3337msgstr "Технически данни"
3338
3339#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
3340#: ../src/empathy-call-window.c:2692
3341#, c-format
3342msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
3343msgstr "Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия компютър"
3344
3345#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3346#: ../src/empathy-call-window.c:2697
3347#, c-format
3348msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
3349msgstr "Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия компютър"
3350
3351#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3352#: ../src/empathy-call-window.c:2703
3353#, c-format
3354msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
3355msgstr "Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа преки връзки."
3356
3357#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
3358#: ../src/empathy-call-window.c:2709
3359msgid "There was a failure on the network"
3360msgstr "Мрежова грешка"
3361
3362#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
3363#: ../src/empathy-call-window.c:2713
3364msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3365msgstr "Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани на компютъра ви"
3366
3367#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
3368#: ../src/empathy-call-window.c:2716
3369msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3370msgstr "Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани на компютъра ви"
3371
3372#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
3373#: ../src/empathy-call-window.c:2728
3374#, c-format
3375msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
3376msgstr "Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
3377
3378#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
3379#: ../src/empathy-call-window.c:2737
3380msgid "There was a failure in the call engine"
3381msgstr "Грешка в модула за разговори"
3382
3383#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
3384#: ../src/empathy-call-window.c:2740
3385msgid "The end of the stream was reached"
3386msgstr "Достигнат е краят на потока"
3387
3388#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
3389#: ../src/empathy-call-window.c:2780
3390msgid "Can't establish audio stream"
3391msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
3392
3393#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
3394#: ../src/empathy-call-window.c:2790
3395msgid "Can't establish video stream"
3396msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
3397
3398#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3399#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3400#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3401msgid "Audio"
3402msgstr "Звук"
3403
3404#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3405#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
3406msgid "Decoding Codec:"
3407msgstr "Декодиращ модул:"
3408
3409#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3410#| msgid "_Disable"
3411msgid "Disable camera"
3412msgstr "Спиране на камерата"
3413
3414#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3415msgid "Display the dialpad"
3416msgstr "Циферблат"
3417
3418#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3419#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3420msgid "Encoding Codec:"
3421msgstr "Кодиращ модул:"
3422
3423#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3424#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
3425msgid "Hang up"
3426msgstr "Затваряне"
3427
3428#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3429#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3430msgid "Hang up current call"
3431msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3432
3433#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3434#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3435msgid "Local Candidate:"
3436msgstr "Местен кандидат:"
3437
3438#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3439msgid "Maximise me"
3440msgstr "Уголеми"
3441
3442#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3443msgid "Minimise me"
3444msgstr "Смали"
3445
3446#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3447#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
3448msgid "Remote Candidate:"
3449msgstr "Отдалечен кандидат:"
3450
3451#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3452#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
3453msgid "Send Audio"
3454msgstr "Изпращане на аудио"
3455
3456#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3457#| msgid "Send _Video"
3458msgid "Send Video"
3459msgstr "Изпращане на видео"
3460
3461#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3462#| msgid "Dialpad"
3463msgid "Show dialpad"
3464msgstr "Циферблат"
3465
3466#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3467msgid "Start a video call"
3468msgstr "Провеждане на видео разговор"
3469
3470#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3471msgid "Start an audio call"
3472msgstr "Провеждане на аудио разговор"
3473
3474#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3475msgid "Swap camera"
3476msgstr "Размяна на камерата"
3477
3478#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3479#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
3480msgid "Toggle audio transmission"
3481msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3482
3483#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3484#| msgid "Toggle audio transmission"
3485msgid "Toggle video transmission"
3486msgstr "Превключване на пращането на видео"
3487
3488#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3489#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
3490#: ../src/empathy-call-window.c:2287
3491#: ../src/empathy-call-window.c:2288
3492#: ../src/empathy-call-window.c:2289
3493#: ../src/empathy-call-window.c:2290
3494msgid "Unknown"
3495msgstr "Неизвестно"
3496
3497#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3498#| msgctxt "menu item"
3499#| msgid "_Video Call"
3500msgid "Video call"
3501msgstr "Видео разговор"
3502
3503#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3504#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3505msgid "_Call"
3506msgstr "_Разговор"
3507
3508#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3509#| msgid "Camera On"
3510msgid "_Camera"
3511msgstr "_Камера"
3512
3513#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
3514#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3515#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
3516msgid "_Contents"
3517msgstr "_Ръководство"
3518
3519#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3520#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
3521msgid "_Debug"
3522msgstr "_Изчистване на грешки"
3523
3524#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3525#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3526#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
3527msgid "_Help"
3528msgstr "Помо_щ"
3529
3530#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3531msgid "_Microphone"
3532msgstr "_Микрофон"
3533
3534#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3535msgid "_Settings"
3536msgstr "_Настройки"
3537
3538#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3539#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
3540#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3541msgid "_View"
3542msgstr "_Преглед"
3543
3544#: ../src/empathy-chat-window.c:481
3545#: ../src/empathy-chat-window.c:501
3546#, c-format
3547msgid "%s (%d unread)"
3548msgid_plural "%s (%d unread)"
3549msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3550msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3551
3552#: ../src/empathy-chat-window.c:493
3553#, c-format
3554msgid "%s (and %u other)"
3555msgid_plural "%s (and %u others)"
3556msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3557msgstr[1] "%s (и %u други)"
3558
3559#: ../src/empathy-chat-window.c:509
3560#, c-format
3561msgid "%s (%d unread from others)"
3562msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3563msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3564msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3565
3566#: ../src/empathy-chat-window.c:518
3567#, c-format
3568msgid "%s (%d unread from all)"
3569msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3570msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3571msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3572
3573#: ../src/empathy-chat-window.c:733
3574msgid "SMS:"
3575msgstr "SMS:"
3576
3577#: ../src/empathy-chat-window.c:743
3578#, c-format
3579#| msgid "Typing a message."
3580msgid "Sending %d message"
3581msgid_plural "Sending %d messages"
3582msgstr[0] "Изпращане на %d съобщение"
3583msgstr[1] "Изпращане на %d съобщения"
3584
3585#: ../src/empathy-chat-window.c:765
3586msgid "Typing a message."
3587msgstr "Пише съобщение."
3588
3589#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3590msgid "C_lear"
3591msgstr "_Изчистване на прозореца"
3592
3593#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3594msgid "C_ontact"
3595msgstr "_Контакт"
3596
3597#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3598msgid "Insert _Smiley"
3599msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3600
3601#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3602msgid "Invite _Participant…"
3603msgstr "Поканване на _участник…"
3604
3605#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3606msgid "Move Tab _Left"
3607msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3608
3609#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3610msgid "Move Tab _Right"
3611msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3612
3613#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3614msgid "Notify for All Messages"
3615msgstr "Известяване за всички съобщения"
3616
3617#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3618msgid "_Conversation"
3619msgstr "_Разговор"
3620
3621#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3622msgid "_Detach Tab"
3623msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3624
3625#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3626msgid "_Favorite Chat Room"
3627msgstr "_Любима стая за разговор"
3628
3629#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3630msgid "_Next Tab"
3631msgstr "_Следващ подпрозорец"
3632
3633#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3634msgid "_Previous Tab"
3635msgstr "_Предишен подпрозорец"
3636
3637#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3638#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3639msgid "_Show Contact List"
3640msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3641
3642#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3643msgid "_Tabs"
3644msgstr "_Подпрозорци"
3645
3646#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3647msgid "_Undo Close Tab"
3648msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3649
3650#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3651msgid "Name"
3652msgstr "Име"
3653
3654#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3655msgid "Room"
3656msgstr "Стая"
3657
3658#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3659msgid "Auto-Connect"
3660msgstr "Автоматично свързване"
3661
3662#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3663msgid "Manage Favorite Rooms"
3664msgstr "Управление на стаите в отметките"
3665
3666#: ../src/empathy-event-manager.c:521
3667msgid "Incoming video call"
3668msgstr "Входящ видео разговор"
3669
3670#: ../src/empathy-event-manager.c:521
3671msgid "Incoming call"
3672msgstr "Входящ разговор"
3673
3674#: ../src/empathy-event-manager.c:525
3675#, c-format
3676msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3677msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3678
3679#: ../src/empathy-event-manager.c:526
3680#, c-format
3681msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3682msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3683
3684#: ../src/empathy-event-manager.c:529
3685#: ../src/empathy-event-manager.c:730
3686#: ../src/empathy-event-manager.c:763
3687#, c-format
3688msgid "Incoming call from %s"
3689msgstr "Входящ разговор от %s"
3690
3691#: ../src/empathy-event-manager.c:554
3692msgid "_Reject"
3693msgstr "От_казване"
3694
3695#: ../src/empathy-event-manager.c:562
3696#: ../src/empathy-event-manager.c:570
3697msgid "_Answer"
3698msgstr "_Отговаряне"
3699
3700#: ../src/empathy-event-manager.c:570
3701msgid "_Answer with video"
3702msgstr "_Отговор с видео"
3703
3704#: ../src/empathy-event-manager.c:730
3705#: ../src/empathy-event-manager.c:763
3706#, c-format
3707msgid "Incoming video call from %s"
3708msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3709
3710#: ../src/empathy-event-manager.c:836
3711msgid "Room invitation"
3712msgstr "Покана за стая"
3713
3714#: ../src/empathy-event-manager.c:838
3715#, c-format
3716msgid "Invitation to join %s"
3717msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3718
3719#: ../src/empathy-event-manager.c:845
3720#, c-format
3721msgid "%s is inviting you to join %s"
3722msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3723
3724#: ../src/empathy-event-manager.c:853
3725msgid "_Decline"
3726msgstr "_Отказване"
3727
3728#: ../src/empathy-event-manager.c:858
3729#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3730msgid "_Join"
3731msgstr "_Присъединяване"
3732
3733#: ../src/empathy-event-manager.c:885
3734#, c-format
3735msgid "%s invited you to join %s"
3736msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3737
3738#: ../src/empathy-event-manager.c:891
3739#, c-format
3740msgid "You have been invited to join %s"
3741msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3742
3743#: ../src/empathy-event-manager.c:942
3744#, c-format
3745msgid "Incoming file transfer from %s"
3746msgstr "Входящ файл от %s"
3747
3748#: ../src/empathy-event-manager.c:1134
3749#: ../src/empathy-main-window.c:375
3750msgid "Password required"
3751msgstr "Парола"
3752
3753#: ../src/empathy-event-manager.c:1190
3754#, c-format
3755msgid "%s would like permission to see when you are online"
3756msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
3757
3758#: ../src/empathy-event-manager.c:1194
3759#, c-format
3760msgid ""
3761"\n"
3762"Message: %s"
3763msgstr ""
3764"\n"
3765"Съобщение: %s"
3766
3767#. Translators: time left, when it is more than one hour
3768#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
3769#, c-format
3770msgid "%u:%02u.%02u"
3771msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3772
3773#. Translators: time left, when is is less than one hour
3774#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
3775#, c-format
3776msgid "%02u.%02u"
3777msgstr "%02u м. и %02u сек."
3778
3779#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
3780msgctxt "file transfer percent"
3781msgid "Unknown"
3782msgstr "Неизвестно"
3783
3784#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3785#, c-format
3786msgid "%s of %s at %s/s"
3787msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3788
3789#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
3790#, c-format
3791msgid "%s of %s"
3792msgstr "%s от общо %s"
3793
3794#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3795#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
3796#, c-format
3797msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3798msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3799
3800#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3801#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
3802#, c-format
3803msgid "Sending \"%s\" to %s"
3804msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3805
3806#. translators: first %s is filename, second %s
3807#. * is the contact name
3808#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
3809#, c-format
3810msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3811msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3812
3813#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
3814msgid "Error receiving a file"
3815msgstr "Грешка при получаване на файл"
3816
3817#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
3818#, c-format
3819msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3820msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3821
3822#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
3823msgid "Error sending a file"
3824msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3825
3826#. translators: first %s is filename, second %s
3827#. * is the contact name
3828#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
3829#, c-format
3830msgid "\"%s\" received from %s"
3831msgstr "„%s“ получен от %s"
3832
3833#. translators: first %s is filename, second %s
3834#. * is the contact name
3835#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
3836#, c-format
3837msgid "\"%s\" sent to %s"
3838msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3839
3840#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
3841msgid "File transfer completed"
3842msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3843
3844#: ../src/empathy-ft-manager.c:616
3845#: ../src/empathy-ft-manager.c:780
3846msgid "Waiting for the other participant's response"
3847msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3848
3849#: ../src/empathy-ft-manager.c:642
3850#: ../src/empathy-ft-manager.c:680
3851#, c-format
3852msgid "Checking integrity of \"%s\""
3853msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3854
3855#: ../src/empathy-ft-manager.c:645
3856#: ../src/empathy-ft-manager.c:683
3857#, c-format
3858msgid "Hashing \"%s\""
3859msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3860
3861#: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
3862msgid "File"
3863msgstr "Файл"
3864
3865#: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
3866msgid "Remaining"
3867msgstr "Остават"
3868
3869#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3870msgid "File Transfers"
3871msgstr "Прехвърляния на файлове"
3872
3873#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3874msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3875msgstr "Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове от списъка"
3876
3877#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3878msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
3879msgstr "Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне само от Pidgin."
3880
3881#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3882msgid "Import Accounts"
3883msgstr "Внасяне на регистрации"
3884
3885#. Translators: this is the header of a treeview column
3886#: ../src/empathy-import-widget.c:301
3887msgid "Import"
3888msgstr "Внасяне"
3889
3890#: ../src/empathy-import-widget.c:310
3891msgid "Protocol"
3892msgstr "Протокол"
3893
3894#: ../src/empathy-import-widget.c:334
3895msgid "Source"
3896msgstr "Източник"
3897
3898#: ../src/empathy-main-window.c:392
3899msgid "Provide Password"
3900msgstr "Паролата ви"
3901
3902#: ../src/empathy-main-window.c:398
3903msgid "Disconnect"
3904msgstr "Прекъсване"
3905
3906#: ../src/empathy-main-window.c:622
3907msgid "No match found"
3908msgstr "Не е намерено съвпадение"
3909
3910#: ../src/empathy-main-window.c:777
3911msgid "Reconnect"
3912msgstr "Ново свързване"
3913
3914#: ../src/empathy-main-window.c:783
3915msgid "Edit Account"
3916msgstr "Редактиране на регистрация"
3917
3918#: ../src/empathy-main-window.c:789
3919msgid "Close"
3920msgstr "Затваряне"
3921
3922#. Translators: this string will be something like:
3923#. *   Top up My Account ($1.23)..."
3924#: ../src/empathy-main-window.c:928
3925#, c-format
3926msgid "Top up %s (%s)..."
3927msgstr ""
3928
3929#: ../src/empathy-main-window.c:975
3930msgid "Top up account credit"
3931msgstr ""
3932
3933#. top up button
3934#: ../src/empathy-main-window.c:1046
3935msgid "Top Up..."
3936msgstr ""
3937
3938#: ../src/empathy-main-window.c:1789
3939msgid "Contact"
3940msgstr "Контакт"
3941
3942#: ../src/empathy-main-window.c:2119
3943msgid "Contact List"
3944msgstr "Списък с контакти"
3945
3946#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
3947msgid "Contacts on a _Map"
3948msgstr "_Контакти на карта"
3949
3950#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
3951msgid "Credit Balance"
3952msgstr ""
3953
3954#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
3955msgid "Find in Contact _List"
3956msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
3957
3958#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
3959msgid "Join _Favorites"
3960msgstr "_Добавяне към отметките"
3961
3962#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
3963msgid "Manage Favorites"
3964msgstr "Редактиране на отметките"
3965
3966#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
3967msgid "N_ormal Size"
3968msgstr "_Нормален размер"
3969
3970#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7
3971#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3972msgid "New _Call…"
3973msgstr "Нов _разговор…"
3974
3975#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
3976msgid "Normal Size With _Avatars"
3977msgstr "Нормален размер с _аватари"
3978
3979#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
3980msgid "P_references"
3981msgstr "_Настройки"
3982
3983#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
3984msgid "Show P_rotocols"
3985msgstr "_Показване на протокола"
3986
3987#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
3988msgid "Sort by _Name"
3989msgstr "Подреждане по _име"
3990
3991#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
3992msgid "Sort by _Status"
3993msgstr "Подреждане по _състояние"
3994
3995#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
3996msgid "_Accounts"
3997msgstr "_Регистрации"
3998
3999#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
4000msgid "_Blocked Contacts"
4001msgstr "_Блокирани контакти"
4002
4003#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
4004msgid "_Compact Size"
4005msgstr "_Стегнат режим"
4006
4007#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
4008msgid "_File Transfers"
4009msgstr "_Прехвърляния на файлове"
4010
4011#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
4012msgid "_Join…"
4013msgstr "_Присъединяване…"
4014
4015#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
4016#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4017msgid "_New Conversation…"
4018msgstr "_Нов разговор…"
4019
4020#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
4021msgid "_Offline Contacts"
4022msgstr "_Изключени контакти"
4023
4024#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
4025msgid "_Personal Information"
4026msgstr "_Лични данни"
4027
4028#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
4029msgid "_Room"
4030msgstr "_Стая"
4031
4032#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
4033msgid "_Search for Contacts…"
4034msgstr "_Търсене на контакти…"
4035
4036#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
4037msgid "Chat Room"
4038msgstr "Стая за разговор"
4039
4040#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
4041msgid "Members"
4042msgstr "Участници"
4043
4044#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4045#. yes/no, yes/no and a number.
4046#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
4047#, c-format
4048msgid ""
4049"%s\n"
4050"Invite required: %s\n"
4051"Password required: %s\n"
4052"Members: %s"
4053msgstr ""
4054"%s\n"
4055"Изисква се покана: %s\n"
4056"Изисква се парола: %s\n"
4057"Брой участници: %s"
4058
4059# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
4060# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
4061# „Не, това е всичко засега“.
4062#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
4063#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
4064msgid "No"
4065msgstr "Не"
4066
4067#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
4068msgid "Could not start room listing"
4069msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
4070
4071#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
4072msgid "Could not stop room listing"
4073msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
4074
4075#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4076msgid "Couldn't load room list"
4077msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
4078
4079#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4080msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4081msgstr "Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече стаи от списъка."
4082
4083#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4084msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
4085msgstr "Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата регистрация, оставете полето празно."
4086
4087#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4088msgid "Join Room"
4089msgstr "Влизане в стая"
4090
4091#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
4092msgid "Room List"
4093msgstr "Списък със стаи"
4094
4095#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4096msgid "_Room:"
4097msgstr "_Стая:"
4098
4099#: ../src/empathy-preferences.c:169
4100msgid "Message received"
4101msgstr "Съобщението е получено"
4102
4103#: ../src/empathy-preferences.c:170
4104msgid "Message sent"
4105msgstr "Съобщението е изпратено"
4106
4107#: ../src/empathy-preferences.c:171
4108msgid "New conversation"
4109msgstr "Нов разговор"
4110
4111#: ../src/empathy-preferences.c:172
4112msgid "Contact goes online"
4113msgstr "Контактът е в мрежата"
4114
4115#: ../src/empathy-preferences.c:173
4116msgid "Contact goes offline"
4117msgstr "Контактът е извън мрежата"
4118
4119#: ../src/empathy-preferences.c:174
4120msgid "Account connected"
4121msgstr "Регистрацията е включена"
4122
4123#: ../src/empathy-preferences.c:175
4124msgid "Account disconnected"
4125msgstr "Регистрацията е изключена"
4126
4127#: ../src/empathy-preferences.c:484
4128msgid "Language"
4129msgstr "Език"
4130
4131#. translators: Contact name for the chat theme preview
4132#: ../src/empathy-preferences.c:734
4133#| msgid "Client:"
4134msgid "Juliet"
4135msgstr "Жулиета"
4136
4137#. translators: Contact name for the chat theme preview
4138#: ../src/empathy-preferences.c:741
4139#| msgid "Room"
4140msgid "Romeo"
4141msgstr "Ромео"
4142
4143#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4144#: ../src/empathy-preferences.c:747
4145msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4146msgstr "Ромео! О, защо си ти Ромео?"
4147
4148#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4149#: ../src/empathy-preferences.c:750
4150msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4151msgstr "От род и име отречи се или"
4152
4153#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4154#: ../src/empathy-preferences.c:753
4155msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4156msgstr "ако не щеш, любовна клетва дай ми"
4157
4158#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4159#: ../src/empathy-preferences.c:756
4160msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4161msgstr "и аз не ще съм вече Капулети!"
4162
4163#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4164#: ../src/empathy-preferences.c:759
4165msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4166msgstr "Да й отвърна ли или да слушам?"
4167
4168#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4169#: ../src/empathy-preferences.c:762
4170#| msgid "%s has disconnected"
4171msgid "Juliet has disconnected"
4172msgstr "Жулиета прекъсна връзката"
4173
4174#: ../src/empathy-preferences.c:1166
4175msgid "Preferences"
4176msgstr "Настройки"
4177
4178#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4179msgid "Appearance"
4180msgstr "Изглед"
4181
4182#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4183msgid "Behavior"
4184msgstr "Поведение"
4185
4186#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4187msgid "Chat Th_eme:"
4188msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
4189
4190#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4191msgid "Disable notifications when _away or busy"
4192msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4193
4194#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4195msgid "Disable sounds when _away or busy"
4196msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4197
4198#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4199msgid "Display incoming events in the notification area"
4200msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
4201
4202#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4203msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4204msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
4205
4206#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4207msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4208msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
4209
4210#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4211msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4212msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
4213
4214#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4215msgid "Enable spell checking for languages:"
4216msgstr "Езици с проверка на правописа:"
4217
4218#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4219msgid "General"
4220msgstr "Общи"
4221
4222#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4223msgid "Input level"
4224msgstr "Ниво на звука"
4225
4226#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4227msgid "Input volume"
4228msgstr "Сила на звука"
4229
4230#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4231msgid "Location sources:"
4232msgstr "Датчик за местоположение:"
4233
4234#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4235msgid "Log conversations"
4236msgstr "Архив на разговорите"
4237
4238#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4239msgid "Notifications"
4240msgstr "Известяване"
4241
4242#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4243msgid "Play sound for events"
4244msgstr "Звуци при събития"
4245
4246#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4247msgid "Privacy"
4248msgstr "Лични данни"
4249
4250#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4251msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
4252msgstr "Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно място зад десетичната запетая."
4253
4254#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4255msgid "Show _smileys as images"
4256msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
4257
4258#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4259msgid "Show contact _list in rooms"
4260msgstr "_Показване на контактите в стаите"
4261
4262#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4263msgid "Sounds"
4264msgstr "Звуци"
4265
4266#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4267msgid "Spell Checking"
4268msgstr "Проверка на правописа"
4269
4270#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4271msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
4272msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
4273
4274#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
4275msgid "Themes"
4276msgstr "Графични теми"
4277
4278# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
4279# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
4280# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
4281# Пеленг става
4282#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4283#| msgid "Bearing:"
4284msgid "Variant:"
4285msgstr "Пеленг:"
4286
4287#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4288msgid "_Automatically connect on startup"
4289msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
4290
4291#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4292msgid "_Cellphone"
4293msgstr "_Мобилен телефон"
4294
4295#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4296msgid "_Enable bubble notifications"
4297msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
4298
4299#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4300msgid "_Enable sound notifications"
4301msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
4302
4303#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4304msgid "_GPS"
4305msgstr "_GPS"
4306
4307#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
4308msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4309msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
4310
4311#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4312msgid "_Open new chats in separate windows"
4313msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
4314
4315#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4316msgid "_Publish location to my contacts"
4317msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
4318
4319#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4320#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
4321msgid "_Reduce location accuracy"
4322msgstr "_Ниска точност на местоположението"
4323
4324#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4325msgid "Status"
4326msgstr "Състояние"
4327
4328#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4329msgid "_Quit"
4330msgstr "_Спиране на програмата"
4331
4332#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
4333msgid "Call the contact again"
4334msgstr "Нов разговор с контакта"
4335
4336#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
4337msgid "Camera Off"
4338msgstr "Включване на камерата"
4339
4340#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
4341msgid "Camera On"
4342msgstr "Изключване на камерата"
4343
4344#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
4345msgid "Disable camera and stop sending video"
4346msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
4347
4348#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
4349msgid "Enable camera and send video"
4350msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
4351
4352#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
4353msgid "Enable camera but don't send video"
4354msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
4355
4356#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
4357msgid "Preview"
4358msgstr "Преглед"
4359
4360#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
4361msgid "Redial"
4362msgstr "Повторно набиране"
4363
4364#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
4365msgid "V_ideo"
4366msgstr "_Видео"
4367
4368#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
4369msgid "Video Off"
4370msgstr "Изключване на видеото"
4371
4372#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
4373msgid "Video On"
4374msgstr "Включване на видеото"
4375
4376#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
4377msgid "Video Preview"
4378msgstr "Преглед на видеото"
4379
4380#: ../src/empathy-map-view.c:448
4381msgid "Contact Map View"
4382msgstr "Карта с контактите"
4383
4384#: ../src/empathy-debug-window.c:1228
4385msgid "Save"
4386msgstr "Запазване"
4387
4388#: ../src/empathy-debug-window.c:1435
4389msgid "Debug Window"
4390msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
4391
4392#: ../src/empathy-debug-window.c:1517
4393msgid "Pause"
4394msgstr "Пауза"
4395
4396#: ../src/empathy-debug-window.c:1529
4397msgid "Level "
4398msgstr "Ниво"
4399
4400#: ../src/empathy-debug-window.c:1549
4401msgid "Debug"
4402msgstr "Подробност"
4403
4404#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
4405msgid "Info"
4406msgstr "Информация"
4407
4408#: ../src/empathy-debug-window.c:1561
4409#: ../src/empathy-debug-window.c:1610
4410msgid "Message"
4411msgstr "Съобщение"
4412
4413#: ../src/empathy-debug-window.c:1567
4414msgid "Warning"
4415msgstr "Предупреждение"
4416
4417#: ../src/empathy-debug-window.c:1573
4418msgid "Critical"
4419msgstr "Критична"
4420
4421#: ../src/empathy-debug-window.c:1579
4422msgid "Error"
4423msgstr "Грешка"
4424
4425#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
4426msgid "Time"
4427msgstr "Време"
4428
4429#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
4430msgid "Domain"
4431msgstr "Област"
4432
4433#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
4434msgid "Category"
4435msgstr "Категория"
4436
4437#: ../src/empathy-debug-window.c:1605
4438msgid "Level"
4439msgstr "Ниво"
4440
4441#: ../src/empathy-debug-window.c:1642
4442msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
4443msgstr "Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за отдалечено изчистване на грешки."
4444
4445#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:205
4446#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:231
4447msgid "Invite Participant"
4448msgstr "Поканване на участник"
4449
4450#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:206
4451msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4452msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
4453
4454#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:227
4455msgid "Invite"
4456msgstr "Покана"
4457
4458#: ../src/empathy-accounts.c:183
4459msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4460msgstr "Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
4461
4462#: ../src/empathy-accounts.c:187
4463msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4464msgstr "Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора наблизо“"
4465
4466#: ../src/empathy-accounts.c:191
4467msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4468msgstr "Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4469
4470#: ../src/empathy-accounts.c:193
4471msgid "<account-id>"
4472msgstr "<ид-р на регистрация>"
4473
4474#: ../src/empathy-accounts.c:198
4475msgid "- Empathy Accounts"
4476msgstr "— Регистрации на Empathy"
4477
4478#: ../src/empathy-accounts.c:237
4479msgid "Empathy Accounts"
4480msgstr "Регистрации на Empathy"
4481
4482#: ../src/empathy-debugger.c:70
4483msgid "Show a particular service"
4484msgstr "Само избрана услуга"
4485
4486#: ../src/empathy-debugger.c:75
4487#| msgid "Empathy Debugger"
4488msgid "- Empathy Debugger"
4489msgstr "- Изчистване на грешки към Empathy"
4490
4491#: ../src/empathy-debugger.c:114
4492msgid "Empathy Debugger"
4493msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4494
4495#: ../src/empathy-chat.c:107
4496msgid "- Empathy Chat Client"
4497msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4498
4499#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
4500msgid "Respond"
4501msgstr "Отговаряне"
4502
4503#: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
4504msgid "Reject"
4505msgstr "Отхвърляне"
4506
4507#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
4508#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
4509msgid "Answer"
4510msgstr "Отговор"
4511
4512#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
4513msgid "Answer with video"
4514msgstr "Отговор с видео"
4515
4516#: ../src/empathy-notifications-approver.c:235
4517#: ../src/empathy-notifications-approver.c:245
4518msgid "Decline"
4519msgstr "Отклоняване"
4520
4521#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
4522#: ../src/empathy-notifications-approver.c:250
4523msgid "Accept"
4524msgstr "Приемане"
4525
4526#: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
4527#, fuzzy
4528#| msgid "Preview"
4529msgid "Provide"
4530msgstr "Преглед"
4531
4532#: ../src/empathy-call-observer.c:134
4533#, c-format
4534msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4535msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
4536
4537#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
4538#. * as possible.
4539#: ../src/empathy-call-window.c:1031
4540#: ../src/empathy-call-window.c:1054
4541msgid "i"
4542msgstr "Аз"
4543
4544#: ../src/empathy-call-window.c:2583
4545msgid "On hold"
4546msgstr "Задържане"
4547
4548#: ../src/empathy-call-window.c:2586
4549msgid "Mute"
4550msgstr "Без звук"
4551
4552#: ../src/empathy-call-window.c:2588
4553#| msgid "Location"
4554msgid "Duration"
4555msgstr "Времетраене"
4556
4557#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
4558#: ../src/empathy-call-window.c:2591
4559#, c-format
4560#| msgid "Connected — %d:%02dm"
4561msgid "%s — %d:%02dm"
4562msgstr "%s — %d:%02dм"
4563
4564#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
4565#| msgid "Match case"
4566msgid "_Match case"
4567msgstr "Зачита_не на главни/малки"
4568
4569#~ msgid "All"
4570#~ msgstr "Всички"
4571
4572#~ msgid "_Enabled"
4573#~ msgstr "_Включена"
4574
4575#~ msgid "Date"
4576#~ msgstr "Дата"
4577
4578#~ msgid "Conversations"
4579#~ msgstr "Разговори"
4580
4581#~ msgid "Find Next"
4582#~ msgstr "Търсене напред"
4583
4584#~ msgid "Find Previous"
4585#~ msgstr "Търсене назад"
4586
4587#~ msgid "Previous Conversations"
4588#~ msgstr "Предишни разговори"
4589
4590#~ msgid "_For:"
4591#~ msgstr "_За:"
4592
4593#~ msgid "Enter Custom Message"
4594#~ msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
4595
4596#~ msgid "Save _New Status Message"
4597#~ msgstr "_Ново съобщение за състояние"
4598
4599#~ msgid "Saved Status Messages"
4600#~ msgstr "Запазени съобщения за състояние"
4601
4602#~ msgid "Show and edit accounts"
4603#~ msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.