source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2340

Last change on this file since 2340 was 2340, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

gnome-contacts, empathy, gnome-shell: подадени в master

File size: 165.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
5# This file is distributed under the same license as the empathy package.
6# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: empathy master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2011-09-15 08:17+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-09-15 08:17+0300\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
28msgstr ""
29"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
30"съобщения"
31
32#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
33msgid "Empathy"
34msgstr "Empathy"
35
36#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
37msgid "Empathy Internet Messaging"
38msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
39
40#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
41msgid "IM Client"
42msgstr "Клиент за моментни съобщения"
43
44#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
45msgid "Always open a separate chat window for new chats."
46msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
47
48#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
49msgid "Call volume"
50msgstr "Сила на звука при повикване"
51
52#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
53msgid "Call volume, as a percentage."
54msgstr "Сила на звука при повикване в проценти."
55
56#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
57msgid "Camera device"
58msgstr "Уеб камера"
59
60#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
61msgid "Camera position"
62msgstr "Позиция на камерата"
63
64#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
65msgid ""
66"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
67"chat."
68msgstr ""
69"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
70"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
71
72#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
73msgid "Chat window theme"
74msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
75
76#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
77msgid "Chat window theme variant"
78msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
79
80#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
81msgid ""
82"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
83msgstr ""
84"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
85"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
86
87#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
88msgid "Compact contact list"
89msgstr "Стегнат списък с контакти"
90
91#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
92msgid "Connection managers should be used"
93msgstr "Да се използва управление на връзката"
94
95#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
96msgid "Contact list sort criterion"
97msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
98
99#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
100msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
101msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
102
103#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
104msgid "Default directory to select an avatar image from"
105msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
106
107#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
108msgid "Disable popup notifications when away"
109msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
110
111#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
112msgid "Disable sounds when away"
113msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
114
115#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
116msgid "Display incoming events in the status area"
117msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
118
119#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
120msgid ""
121"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
122"user immediately."
123msgstr ""
124"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
125"събитията се представят незабавно на потребителя."
126
127#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
128msgid "Echo cancellation support"
129msgstr "Премахване на ехо"
130
131#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
132msgid "Empathy can publish the user's location"
133msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
134
135#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
136msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
137msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
138
139#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
140msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
141msgstr ""
142"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
143"местоположението"
144
145#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
146msgid "Empathy can use the network to guess the location"
147msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
148
149#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
150msgid "Empathy default download folder"
151msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
152
153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
154msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
155msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
156
157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
158msgid "Empathy should auto-away when idle"
159msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
160
161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
162msgid "Empathy should auto-connect on startup"
163msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
164
165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
166msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
167msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
168
169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
170msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
171msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
172
173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
174msgid "Enable WebKit Developer Tools"
175msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
176
177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
178msgid "Enable popup notifications for new messages"
179msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
180
181#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
182msgid "Enable spell checker"
183msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
184
185#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
186msgid "Hide main window"
187msgstr "Скриване на основния прозорец"
188
189#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
190msgid "Hide the main window."
191msgstr "Скриване на основния прозорец."
192
193#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
194msgid "Nick completed character"
195msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
196
197#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
198msgid "Open new chats in separate windows"
199msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
200
201#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
202msgid "Path of the Adium theme to use"
203msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
204
205#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
206msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
207msgstr ""
208"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
209
210#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
211msgid "Play a sound for incoming messages"
212msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
213
214#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
215msgid "Play a sound for new conversations"
216msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
217
218#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
219msgid "Play a sound for outgoing messages"
220msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
221
222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
223msgid "Play a sound when a contact logs in"
224msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
225
226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
227msgid "Play a sound when a contact logs out"
228msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
229
230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
231msgid "Play a sound when we log in"
232msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
233
234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
235msgid "Play a sound when we log out"
236msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
237
238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
239msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
240msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
241
242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
243msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
244msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
245
246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
247msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
248msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
249
250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
251msgid "Position the camera preview should be during a call."
252msgstr ""
253"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
254
255#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
256msgid "Show Balance in contact list"
257msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
258
259#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
260msgid "Show avatars"
261msgstr "Показване на аватари"
262
263#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
264msgid "Show contact list in rooms"
265msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
266
267#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
268msgid "Show hint about closing the main window"
269msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
270
271#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
272msgid "Show offline contacts"
273msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
274
275#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
276msgid "Show protocols"
277msgstr "Показване на протокола"
278
279#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
280msgid "Spell checking languages"
281msgstr "Езици с проверка на правописа"
282
283#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
284msgid "The default folder to save file transfers in."
285msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
286
287#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
288msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
289msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
290
291#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
292msgid "The position for the chat window side pane"
293msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
294
295#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
296msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
297msgstr ""
298"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
299"разговори."
300
301#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
302msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
303msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
304
305#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
306msgid ""
307"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
308msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
309
310#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
311msgid "Use graphical smileys"
312msgstr "Изображения за емотикони"
313
314#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
315msgid "Use notification sounds"
316msgstr "Известяване със звуци"
317
318#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
319msgid "Use theme for chat rooms"
320msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
321
322#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
323msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
324msgstr ""
325"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
326
327#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
328msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
329msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
330
331#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
332msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
333msgstr ""
334"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
335"местоположението."
336
337#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
338msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
339msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
340
341#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
342msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
343msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
344
345#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
346msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
347msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
348
349#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
350msgid ""
351"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
352msgstr ""
353"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
354"бездействие на потребителя."
355
356#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
357msgid ""
358"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
359msgstr ""
360"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
361"личните данни."
362
363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
364msgid ""
365"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
366msgstr ""
367"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
368"разговори."
369
370#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
371msgid ""
372"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
373msgstr ""
374"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
375"включат."
376
377#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
378msgid ""
379"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
380"reconnect."
381msgstr ""
382"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
383"прекъсване и възстановяване."
384
385#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
386msgid ""
387"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
388msgstr ""
389"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
390"езици."
391
392#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
393msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
394msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
395
396#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
397msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
398msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
399
400#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
401msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
402msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
403
404#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
405msgid ""
406"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
407msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
408
409#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
410msgid "Whether to play a sound to notify of events."
411msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
412
413#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
414msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
415msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
416
417#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
418msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
419msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
420
421#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
422msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
423msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
424
425#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
426msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
427msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
428
429#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
430msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
431msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
432
433#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
434msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
435msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
436
437#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
438msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
439msgstr ""
440"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
441"прозорци."
442
443#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
444msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
445msgstr ""
446"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
447
448#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
449msgid ""
450"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
451"the chat is already opened, but not focused."
452msgstr ""
453"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
454"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
455
456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
457msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
458msgstr ""
459"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
460
461#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
462msgid "Whether to show account balances in the contact list."
463msgstr ""
464"Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
465
466#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
467msgid ""
468"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
469msgstr ""
470"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
471"разговори."
472
473#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
474msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
475msgstr ""
476"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
477
478#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
479msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
480msgstr ""
481"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
482
483#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
484msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
485msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
486
487#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
488msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
489msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
490
491#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
492msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
493msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
494
495#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
496msgid ""
497"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
498"'x' button in the title bar."
499msgstr ""
500"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
501"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
502
503#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
504msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
505msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
506
507#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
508msgid ""
509"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
510"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
511"the contact list by state."
512msgstr ""
513"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
514"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
515"подреждане по състояние."
516
517#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
518msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
519msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
520
521#. Tweak the dialog
522#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
523#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
524msgid "Messaging and VoIP Accounts"
525msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
526
527#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
528msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
529msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
530
531#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
532msgid "File transfer not supported by remote contact"
533msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
534
535#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
536msgid "The selected file is not a regular file"
537msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
538
539#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
540msgid "The selected file is empty"
541msgstr "Избраният файл е празен"
542
543#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
544#, c-format
545msgid "Missed call from %s"
546msgstr "Пропуснато повикване от %s"
547
548#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
549#: ../libempathy/empathy-message.c:419
550#, c-format
551msgid "Called %s"
552msgstr "%s ви потърси"
553
554#: ../libempathy/empathy-message.c:422
555#, c-format
556msgid "Call from %s"
557msgstr "Повикване от %s"
558
559#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
560msgid "Socket type not supported"
561msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
562
563#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
564msgid "No reason was specified"
565msgstr "Не е указана причина"
566
567#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
568msgid "The change in state was requested"
569msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
570
571#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
572msgid "You canceled the file transfer"
573msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
574
575#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
576msgid "The other participant canceled the file transfer"
577msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
578
579#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
580msgid "Error while trying to transfer the file"
581msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
582
583#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
584msgid "The other participant is unable to transfer the file"
585msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
586
587#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:302
588msgid "Unknown reason"
589msgstr "Неизвестна причина"
590
591#: ../libempathy/empathy-utils.c:222
592msgid "Available"
593msgstr "На линия"
594
595#: ../libempathy/empathy-utils.c:224
596msgid "Busy"
597msgstr "Зает"
598
599#: ../libempathy/empathy-utils.c:227
600msgid "Away"
601msgstr "Отсъстващ"
602
603#: ../libempathy/empathy-utils.c:229
604msgid "Invisible"
605msgstr "Невидим"
606
607#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
608msgid "Offline"
609msgstr "Извън мрежата"
610
611#. translators: presence type is unknown
612#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
613msgctxt "presence"
614msgid "Unknown"
615msgstr "Неизвестно"
616
617#: ../libempathy/empathy-utils.c:274
618msgid "No reason specified"
619msgstr "Не е указана причина"
620
621#: ../libempathy/empathy-utils.c:276 ../libempathy/empathy-utils.c:332
622msgid "Status is set to offline"
623msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
624
625#: ../libempathy/empathy-utils.c:278 ../libempathy/empathy-utils.c:312
626#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
627msgid "Network error"
628msgstr "Мрежова грешка"
629
630#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:314
631msgid "Authentication failed"
632msgstr "Неуспешно идентифициране"
633
634#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
635msgid "Encryption error"
636msgstr "Грешка в шифрирането"
637
638#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
639msgid "Name in use"
640msgstr "Името е заето"
641
642#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:318
643msgid "Certificate not provided"
644msgstr "Не е предоставен сертификат"
645
646#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:320
647msgid "Certificate untrusted"
648msgstr "Сертификатът не е доверен"
649
650#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
651msgid "Certificate expired"
652msgstr "Сертификатът е изтекъл"
653
654#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
655msgid "Certificate not activated"
656msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
657
658#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
659msgid "Certificate hostname mismatch"
660msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
661
662#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
663msgid "Certificate fingerprint mismatch"
664msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
665
666#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
667msgid "Certificate self-signed"
668msgstr "Сертификатът е самоподписан"
669
670#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
671msgid "Certificate error"
672msgstr "Грешка в сертификата"
673
674#: ../libempathy/empathy-utils.c:334
675msgid "Encryption is not available"
676msgstr "Не е налично шифриране"
677
678#: ../libempathy/empathy-utils.c:336
679msgid "Certificate is invalid"
680msgstr "Сертификатът е неправилен"
681
682#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
683msgid "Connection has been refused"
684msgstr "Връзката е отказана"
685
686#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
687msgid "Connection can't be established"
688msgstr "Не може да се установи връзка"
689
690#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
691msgid "Connection has been lost"
692msgstr "Връзката прекъсна"
693
694#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
695msgid "This resource is already connected to the server"
696msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
697
698#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
699msgid ""
700"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
701msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
702
703#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
704msgid "The account already exists on the server"
705msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
706
707#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
708msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
709msgstr ""
710"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
711
712#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
713msgid "Certificate has been revoked"
714msgstr "Сертификатът е анулиран"
715
716#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
717msgid ""
718"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
719msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
720
721#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
722msgid ""
723"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
724"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
725msgstr ""
726"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
727"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
728
729#: ../libempathy/empathy-utils.c:519
730#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
731msgid "People Nearby"
732msgstr "Хора наблизо"
733
734#: ../libempathy/empathy-utils.c:524
735msgid "Yahoo! Japan"
736msgstr "Yahoo! от Япония"
737
738#: ../libempathy/empathy-utils.c:553
739msgid "Google Talk"
740msgstr "Google Talk"
741
742# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
743# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
744# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
745#: ../libempathy/empathy-utils.c:554
746msgid "Facebook Chat"
747msgstr "Разговор във Фейсбук"
748
749#: ../libempathy/empathy-time.c:88
750#, c-format
751msgid "%d second ago"
752msgid_plural "%d seconds ago"
753msgstr[0] "преди %d секунда"
754msgstr[1] "преди %d секунди"
755
756#: ../libempathy/empathy-time.c:93
757#, c-format
758msgid "%d minute ago"
759msgid_plural "%d minutes ago"
760msgstr[0] "преди %d минута"
761msgstr[1] "преди %d минути"
762
763#: ../libempathy/empathy-time.c:98
764#, c-format
765msgid "%d hour ago"
766msgid_plural "%d hours ago"
767msgstr[0] "преди %d час"
768msgstr[1] "преди %d часа"
769
770#: ../libempathy/empathy-time.c:103
771#, c-format
772msgid "%d day ago"
773msgid_plural "%d days ago"
774msgstr[0] "преди %d ден"
775msgstr[1] "преди %d дни"
776
777#: ../libempathy/empathy-time.c:108
778#, c-format
779msgid "%d week ago"
780msgid_plural "%d weeks ago"
781msgstr[0] "преди %d седмица"
782msgstr[1] "преди %d седмици"
783
784#: ../libempathy/empathy-time.c:113
785#, c-format
786msgid "%d month ago"
787msgid_plural "%d months ago"
788msgstr[0] "преди %d месец"
789msgstr[1] "преди %d месеца"
790
791#: ../libempathy/empathy-time.c:136
792msgid "in the future"
793msgstr "в бъдеще"
794
795#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:540
796msgid "All accounts"
797msgstr "Всички регистрации"
798
799#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
800#: ../src/empathy-import-widget.c:321
801msgid "Account"
802msgstr "Регистрация"
803
804#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
805msgid "Password"
806msgstr "Парола"
807
808#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
809#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
810msgid "Server"
811msgstr "Сървър"
812
813#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
814#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
815msgid "Port"
816msgstr "Порт"
817
818#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:769
819#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:826
820#, c-format
821msgid "%s:"
822msgstr "%s:"
823
824#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
825msgid "My Web Accounts"
826msgstr "Моите уеб регистрации"
827
828#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1208
829#, c-format
830msgid "The account %s is edited via %s."
831msgstr "Регистрацията %s се редактира чрез %s."
832
833#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1214
834#, c-format
835msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
836msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
837
838#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1233
839msgid "Launch My Web Accounts"
840msgstr "Стартиране на „Моите уеб регистрации“"
841
842#. general handler
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1241
844#, c-format
845msgid "Edit %s"
846msgstr "Редактиране на %s"
847
848#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1591
849#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
850msgid "Username:"
851msgstr "Потребителско име:"
852
853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1909
854msgid "A_pply"
855msgstr "_Прилагане"
856
857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1939
858msgid "L_og in"
859msgstr "_Включване в мрежата"
860
861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
862msgid "This account already exists on the server"
863msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
864
865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2016
866msgid "Create a new account on the server"
867msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
868
869#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2208
870msgid "Ca_ncel"
871msgstr "_Отказ"
872
873#. To translators: The first parameter is the login id and the
874#. * second one is the network. The resulting string will be something
875#. * like: "MyUserName on freenode".
876#. * You should reverse the order of these arguments if the
877#. * server should come before the login id in your locale.
878#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2486
879#, c-format
880msgid "%1$s on %2$s"
881msgstr "%1$s на %2$s"
882
883#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
884#. * string will be something like: "Jabber Account"
885#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2512
886#, c-format
887msgid "%s Account"
888msgstr "Регистрация в %s"
889
890#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2516
891msgid "New account"
892msgstr "Нова регистрация"
893
894#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
895msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
896msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
897
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
899#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
900#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
901#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
902#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
903#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
908msgid "Advanced"
909msgstr "Допълнителни"
910
911#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
912#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
913#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
914#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
915#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
916#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
918msgid "Pass_word:"
919msgstr "П_арола:"
920
921#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
922#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
923#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
924#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
927msgid "Remember Password"
928msgstr "Запомняне"
929
930#. remember password ticky box
931#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
932#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
933#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
934#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
935#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
938#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
939msgid "Remember password"
940msgstr "Запомняне"
941
942#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
943msgid "Screen _Name:"
944msgstr "_Псевдоним:"
945
946#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
947msgid "What is your AIM password?"
948msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
949
950#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
951msgid "What is your AIM screen name?"
952msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
953
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
955#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
956#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
957#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
958#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
959#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
960msgid "_Port:"
961msgstr "_Порт:"
962
963#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
964#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
965#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
966#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
967#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
968#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
969msgid "_Server:"
970msgstr "_Сървър:"
971
972#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
973#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
974msgid "<b>Example:</b> username"
975msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
976
977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
978#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
979#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
980msgid "Login I_D:"
981msgstr "_Идентификатор:"
982
983#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
984msgid "What is your GroupWise User ID?"
985msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
986
987#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
988msgid "What is your GroupWise password?"
989msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
990
991#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
992msgid "<b>Example:</b> 123456789"
993msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
994
995#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
996#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
997msgid "Ch_aracter set:"
998msgstr "_Кодиране:"
999
1000#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
1001msgid "ICQ _UIN:"
1002msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
1003
1004#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
1005msgid "What is your ICQ UIN?"
1006msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
1007
1008#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1009msgid "What is your ICQ password?"
1010msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
1011
1012#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1013#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1014msgid "Auto"
1015msgstr "Автоматично"
1016
1017#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1018msgid "UDP"
1019msgstr "UDP"
1020
1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1022msgid "TCP"
1023msgstr "TCP"
1024
1025#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1026msgid "TLS"
1027msgstr "TLS"
1028
1029#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1030#. * best to keep the English version.
1031#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1032msgid "Register"
1033msgstr "Заявка за регистриране"
1034
1035#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1036#. * best to keep the English version.
1037#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1038msgid "Options"
1039msgstr "Настройки"
1040
1041#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1042msgid "None"
1043msgstr "Без"
1044
1045#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1046msgid "Character set:"
1047msgstr "Кодиране:"
1048
1049#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1050msgid ""
1051"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1052"password."
1053msgstr ""
1054"Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не "
1055"въвеждайте парола."
1056
1057#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1058msgid "Network"
1059msgstr "Мрежа"
1060
1061#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1062msgid "Network:"
1063msgstr "Мрежа:"
1064
1065#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1066msgid "Nickname:"
1067msgstr "Псевдоним:"
1068
1069#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1070msgid "Password:"
1071msgstr "Парола:"
1072
1073#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1074msgid "Quit message:"
1075msgstr "Съобщение при напускане:"
1076
1077#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1078msgid "Real name:"
1079msgstr "Истинско име:"
1080
1081#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1082msgid "Servers"
1083msgstr "Сървъри"
1084
1085#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1086msgid "What is your IRC nickname?"
1087msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1088
1089#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1090msgid "Which IRC network?"
1091msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1092
1093#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1094msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1095msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1096
1097#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1098msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1099msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1100
1101#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1102msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1103msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1104
1105#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1106msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1107msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1108
1109#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1110msgid "Override server settings"
1111msgstr "Използване на собствените настройки"
1112
1113#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1114msgid "Priori_ty:"
1115msgstr "Пр_иоритет:"
1116
1117#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1118msgid "Reso_urce:"
1119msgstr "_Ресурс:"
1120
1121#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1122#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1123msgid ""
1124"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1125"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1126"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1127"Facebook username if you don't have one."
1128msgstr ""
1129"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1130"Facebook.\n"
1131"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1132"<b>Ivancho</b>.\n"
1133"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1134"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1135
1136#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1137msgid "Use old SS_L"
1138msgstr "Използване на _стар SSL"
1139
1140#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1141msgid "What is your Facebook password?"
1142msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1143
1144#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1145msgid "What is your Facebook username?"
1146msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1147
1148#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1149msgid "What is your Google ID?"
1150msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1151
1152#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1153msgid "What is your Google password?"
1154msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1155
1156#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1157msgid "What is your Jabber ID?"
1158msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1159
1160#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1161msgid "What is your Jabber password?"
1162msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1163
1164#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1165msgid "What is your desired Jabber ID?"
1166msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1167
1168#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1169msgid "What is your desired Jabber password?"
1170msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1171
1172#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1173msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1174msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1175
1176#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1177msgid "What is your Windows Live ID?"
1178msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1179
1180#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1181msgid "What is your Windows Live password?"
1182msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1183
1184#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1185msgid "E-_mail address:"
1186msgstr "Адрес на _е-поща:"
1187
1188#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1189msgid "Nic_kname:"
1190msgstr "Псевдо_ним:"
1191
1192#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1193msgid "_First Name:"
1194msgstr "_Лично име:"
1195
1196#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1197msgid "_Jabber ID:"
1198msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1199
1200#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1201msgid "_Last Name:"
1202msgstr "_Фамилно име:"
1203
1204#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1205msgid "_Published Name:"
1206msgstr "Име за п_убликуване:"
1207
1208#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1209msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1210msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1211
1212#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1213msgid "Authentication username:"
1214msgstr "Потребителско име:"
1215
1216#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1217msgid "Discover Binding"
1218msgstr "Откриване на свързването"
1219
1220#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1221msgid "Discover the STUN server automatically"
1222msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1223
1224#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1225msgid "Ignore TLS Errors"
1226msgstr "Игнориране на TLS грешки"
1227
1228#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1229msgid "Interval (seconds)"
1230msgstr "Интервал [сек.]"
1231
1232#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1233msgid "Keep-Alive Options"
1234msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1235
1236#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1237msgid "Loose Routing"
1238msgstr "Свободна маршрутизация"
1239
1240#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1241msgid "Mechanism:"
1242msgstr "Механизъм:"
1243
1244#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1245msgid "Miscellaneous Options"
1246msgstr "Допълнителни настройки"
1247
1248#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1249msgid "NAT Traversal Options"
1250msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1251
1252#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1253msgid "Port:"
1254msgstr "Порт:"
1255
1256#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1257msgid "Proxy Options"
1258msgstr "Сървър-посредник"
1259
1260#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1261msgid "STUN Server:"
1262msgstr "Сървър за STUN:"
1263
1264#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1265#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
1266msgid "Server:"
1267msgstr "Сървър:"
1268
1269#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1270msgid "Transport:"
1271msgstr "Транспорт:"
1272
1273#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1274msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1275msgstr ""
1276"Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
1277"мобилни мрежи"
1278
1279#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1280msgid "What is your SIP account password?"
1281msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1282
1283#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1284msgid "What is your SIP login ID?"
1285msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1286
1287#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1288msgid "_Username:"
1289msgstr "Потребителско _име:"
1290
1291#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1292msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1293msgstr ""
1294"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1295"разговори"
1296
1297#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1298msgid "What is your Yahoo! ID?"
1299msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1300
1301#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1302msgid "What is your Yahoo! password?"
1303msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1304
1305#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1306msgid "Yahoo! I_D:"
1307msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1308
1309#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1310msgid "_Room List locale:"
1311msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1312
1313#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:470
1314#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:555
1315msgid "Couldn't convert image"
1316msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1317
1318#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1319msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1320msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1321
1322#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:818
1323msgid "Couldn't save picture to file"
1324msgstr "Изображението не може да бъде запазено"
1325
1326#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:934
1327msgid "Select Your Avatar Image"
1328msgstr "Избор на изображение за аватар"
1329
1330#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
1331msgid "Take a picture..."
1332msgstr "Заснемане…"
1333
1334#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:941
1335msgid "No Image"
1336msgstr "Без изображение"
1337
1338#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1339msgid "Images"
1340msgstr "Изображения"
1341
1342#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1343msgid "All Files"
1344msgstr "Всички файлове"
1345
1346#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1347msgid "Click to enlarge"
1348msgstr "Натиснете за увеличаване"
1349
1350#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
1351#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1352msgid "There was an error starting the call"
1353msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
1354
1355#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1356msgid "The specified contact doesn't support calls"
1357msgstr "Избраният контакт не поддържа повиквания"
1358
1359#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1360msgid "The specified contact is offline"
1361msgstr "Избраният контакт е извън линия"
1362
1363#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1364msgid "The specified contact is not valid"
1365msgstr "Избраният контакт е неправилен"
1366
1367#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1368msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1369msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
1370
1371#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:702
1372msgid "Failed to open private chat"
1373msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1374
1375#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:763
1376msgid "Topic not supported on this conversation"
1377msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1378
1379#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:769
1380msgid "You are not allowed to change the topic"
1381msgstr "Нямате право да смените темата"
1382
1383#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
1384#, c-format
1385msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1386msgstr "„%s“ не е правилно име на контакт"
1387
1388#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
1389msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1390msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1391
1392#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
1393msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1394msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1395
1396#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
1397msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1398msgstr ""
1399"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1400
1401#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
1402msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1403msgstr ""
1404"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1405
1406#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
1407msgid ""
1408"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1409"current one"
1410msgstr ""
1411"/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
1412"по подразбиране текущата"
1413
1414#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
1415msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1416msgstr ""
1417"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1418
1419#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
1420msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1421msgstr ""
1422"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1423
1424#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
1425msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1426msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1427
1428#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
1429msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1430msgstr ""
1431"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1432
1433#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
1434msgid ""
1435"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1436"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1437"join a new chat room\""
1438msgstr ""
1439"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1440"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1441"нова стая за разговор“"
1442
1443#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
1444msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1445msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
1446
1447#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
1448msgid ""
1449"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1450"show its usage."
1451msgstr ""
1452"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1453"<команда>, се показва нейната употреба."
1454
1455#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1112
1456#, c-format
1457msgid "Usage: %s"
1458msgstr "Употреба: %s"
1459
1460#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1157
1461msgid "Unknown command"
1462msgstr "Неизвестна команда"
1463
1464#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
1465msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1466msgstr ""
1467"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1468
1469#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1470#. * account to send the message.
1471#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1453
1472msgid "insufficient balance to send message"
1473msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
1474
1475#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1455
1476msgid "not capable"
1477msgstr "липсва такава възможност"
1478
1479#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1462
1480msgid "offline"
1481msgstr "изключен"
1482
1483#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1465
1484msgid "invalid contact"
1485msgstr "грешен контакт"
1486
1487#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1468
1488msgid "permission denied"
1489msgstr "липсват права"
1490
1491#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1471
1492msgid "too long message"
1493msgstr "прекалено дълго съобщение"
1494
1495#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
1496msgid "not implemented"
1497msgstr "не е реализирано"
1498
1499#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1478
1500msgid "unknown"
1501msgstr "неизвестна грешка"
1502
1503#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
1504#, c-format
1505msgid "Error sending message '%s': %s"
1506msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1507
1508#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1488
1509#, c-format
1510msgid "Error sending message: %s"
1511msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
1512
1513#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../src/empathy-chat-window.c:761
1514msgid "Topic:"
1515msgstr "Тема:"
1516
1517#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
1518#, c-format
1519msgid "Topic set to: %s"
1520msgstr "Темата вече е: „%s“"
1521
1522#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
1523msgid "No topic defined"
1524msgstr "Не е зададена тема"
1525
1526#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2072
1527msgid "(No Suggestions)"
1528msgstr "(няма предложения)"
1529
1530#. translators: %s is the selected word
1531#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2140
1532#, c-format
1533msgid "Add '%s' to Dictionary"
1534msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
1535
1536#. translators: first %s is the selected word,
1537#. * second %s is the language name of the target dictionary
1538#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2177
1539#, c-format
1540msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1541msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
1542
1543#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2247
1544msgid "Insert Smiley"
1545msgstr "Вмъкване на емотикон"
1546
1547#. send button
1548#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2265
1549#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
1550msgid "_Send"
1551msgstr "_Изпращане"
1552
1553#. Spelling suggestions
1554#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
1555msgid "_Spelling Suggestions"
1556msgstr "_Предложения за правопис"
1557
1558#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
1559msgid "Failed to retrieve recent logs"
1560msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1561
1562#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2545
1563#, c-format
1564msgid "%s has disconnected"
1565msgstr "%s прекъсна връзката"
1566
1567#. translators: reverse the order of these arguments
1568#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1569#.
1570#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2552
1571#, c-format
1572msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1573msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1574
1575#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2555
1576#, c-format
1577msgid "%s was kicked"
1578msgstr "%s бе изритан"
1579
1580#. translators: reverse the order of these arguments
1581#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1582#.
1583#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
1584#, c-format
1585msgid "%1$s was banned by %2$s"
1586msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1587
1588#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
1589#, c-format
1590msgid "%s was banned"
1591msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1592
1593#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
1594#, c-format
1595msgid "%s has left the room"
1596msgstr "%s излезе от стаята"
1597
1598#. Note to translators: this string is appended to
1599#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1600#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1601#. * please let us know. :-)
1602#.
1603#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
1604#, c-format
1605msgid " (%s)"
1606msgstr " (%s)"
1607
1608#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2604
1609#, c-format
1610msgid "%s has joined the room"
1611msgstr "%s влезе в стаята"
1612
1613#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2629
1614#, c-format
1615msgid "%s is now known as %s"
1616msgstr "%s в момента е познат като %s"
1617
1618#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2768
1619#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
1620#: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:2355
1621msgid "Disconnected"
1622msgstr "Изключен"
1623
1624#. Add message
1625#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3415
1626msgid "Would you like to store this password?"
1627msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1628
1629#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3421
1630msgid "Remember"
1631msgstr "Запомняне"
1632
1633#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3431
1634msgid "Not now"
1635msgstr "Не сега"
1636
1637#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3475
1638msgid "Retry"
1639msgstr "Нов опит"
1640
1641#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3479
1642msgid "Wrong password; please try again:"
1643msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1644
1645#. Add message
1646#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3609
1647msgid "This room is protected by a password:"
1648msgstr "Стаята изисква парола:"
1649
1650#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3636
1651msgid "Join"
1652msgstr "Присъединяване"
1653
1654#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3838 ../src/empathy-event-manager.c:1261
1655msgid "Connected"
1656msgstr "Свързан"
1657
1658#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
1659msgid "Conversation"
1660msgstr "Разговор"
1661
1662#. Translators: this string is a something like
1663#. * "Escher Cat (SMS)"
1664#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3898
1665#, c-format
1666msgid "%s (SMS)"
1667msgstr "%s (SMS)"
1668
1669#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1670msgid "Unknown or invalid identifier"
1671msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
1672
1673#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1674msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1675msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
1676
1677#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1678msgid "Contact blocking unavailable"
1679msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
1680
1681#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
1682msgid "Permission Denied"
1683msgstr "Достъпът е отказан"
1684
1685#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
1686msgid "Could not block contact"
1687msgstr "Контактът не може да се блокира"
1688
1689#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:774
1690msgid "Edit Blocked Contacts"
1691msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
1692
1693#. Account and Identifier
1694#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
1696#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1697#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
1698#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
1699#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1700#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1701msgid "Account:"
1702msgstr "Регистрация:"
1703
1704#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1705msgid "Blocked Contacts"
1706msgstr "Блокирани контакти"
1707
1708#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1709#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1710#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
1711#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1712msgid "Remove"
1713msgstr "Изтриване"
1714
1715#. Copy Link Address menu item
1716#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1717#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1718msgid "_Copy Link Address"
1719msgstr "_Копиране на адреса"
1720
1721#. Open Link menu item
1722#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1723#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1724msgid "_Open Link"
1725msgstr "_Отваряне на адреса"
1726
1727#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1728#. * chat windows (strftime format string)
1729#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
1730msgid "%A %B %d %Y"
1731msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1732
1733#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1734#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1735msgid "Edit Contact Information"
1736msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1737
1738#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1739msgid "Personal Information"
1740msgstr "Лични данни"
1741
1742#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1743#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1744msgid "New Contact"
1745msgstr "Нов контакт"
1746
1747#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1748#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
1749#, c-format
1750msgid "Block %s?"
1751msgstr "Блокиране на „%s“?"
1752
1753#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1754#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:255
1755#, c-format
1756msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1757msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
1758
1759#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1760#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:277
1761msgid "_Block"
1762msgstr "_Блокиране"
1763
1764#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1765#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:286
1766msgid "_Report this contact as abusive"
1767msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1768msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
1769msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
1770
1771#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1772msgid "Decide _Later"
1773msgstr "Отлагане на _решението"
1774
1775#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1776msgid "Subscription Request"
1777msgstr "Искане за записване"
1778
1779#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1780msgid "_Block User"
1781msgstr "_Блокиране"
1782
1783#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1784msgid "Ungrouped"
1785msgstr "Без група"
1786
1787#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1788msgid "Favorite People"
1789msgstr "Любими хора"
1790
1791#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
1792#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
1793#, c-format
1794msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1795msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1796
1797#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1988
1798#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2379
1799msgid "Removing group"
1800msgstr "Изтриване на група"
1801
1802#. Remove
1803#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2037
1804#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2114
1805#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2434
1806#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2637
1807msgid "_Remove"
1808msgstr "_Изтриване"
1809
1810#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
1811#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
1812#, c-format
1813msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1814msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1815
1816#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2069
1817#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2522
1818msgid "Removing contact"
1819msgstr "Изтриване на контакт"
1820
1821#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
1822#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
1823msgid "_Add Contact…"
1824msgstr "_Добавяне на контакт…"
1825
1826#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
1827msgid "_Block Contact"
1828msgstr "_Блокиране на контакта"
1829
1830#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
1831#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
1832#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
1833msgid "_Chat"
1834msgstr "_Разговор"
1835
1836#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
1837#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
1838msgctxt "menu item"
1839msgid "_Audio Call"
1840msgstr "_Аудио разговор"
1841
1842#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
1843#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:894
1844msgctxt "menu item"
1845msgid "_Video Call"
1846msgstr "_Видео разговор"
1847
1848#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
1849#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:947
1850#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
1851msgid "_Previous Conversations"
1852msgstr "_Предишни разговори"
1853
1854#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
1855#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:988
1856msgid "Send File"
1857msgstr "Изпращане на файл"
1858
1859#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
1860#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1030
1861msgid "Share My Desktop"
1862msgstr "Споделяне на работното място"
1863
1864#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
1865#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1886
1866#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
1867#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
1868msgid "Favorite"
1869msgstr "Любимо"
1870
1871#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
1872#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1093
1873msgid "Infor_mation"
1874msgstr "_Данни за контакта"
1875
1876#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
1877msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1878msgid "_Edit"
1879msgstr "_Редактиране"
1880
1881#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
1882#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1283
1883#: ../src/empathy-chat-window.c:1011
1884msgid "Inviting you to this room"
1885msgstr "Получена е покана за тази стая"
1886
1887#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
1888#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1329
1889msgid "_Invite to Chat Room"
1890msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1891
1892#. Title
1893#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:505
1894msgid "Search contacts"
1895msgstr "Търсене на контакти"
1896
1897#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:535
1898msgid "Search: "
1899msgstr "Контакт:"
1900
1901#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:593
1902msgid "_Add Contact"
1903msgstr "_Добавяне на контакт"
1904
1905#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:611
1906msgid "No contacts found"
1907msgstr "Няма намерени контакти"
1908
1909#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
1910msgid "Your message introducing yourself:"
1911msgstr "Съобщение с което се представяте:"
1912
1913#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
1914msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1915msgstr ""
1916"Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!\n"
1917"Please let me see when you're online. Thanks!"
1918
1919#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1920msgid "Select a contact"
1921msgstr "Избор на контакт"
1922
1923#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
1924#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1925msgid "Full name:"
1926msgstr "Пълно име:"
1927
1928#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
1929#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1930msgid "Phone number:"
1931msgstr "Телефонен номер:"
1932
1933#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
1934#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1935msgid "E-mail address:"
1936msgstr "Адрес на е-поща:"
1937
1938#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
1939#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1940msgid "Website:"
1941msgstr "Уебсайт:"
1942
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
1944#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1945msgid "Birthday:"
1946msgstr "Рожден ден:"
1947
1948#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1949#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1950#. * with their IM client.
1951#.
1952#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
1953msgid "Last seen:"
1954msgstr "Последно видян:"
1955
1956#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
1957msgid "Connected from:"
1958msgstr "Свързан от:"
1959
1960#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1961#. * and should bin this.
1962#.
1963#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
1964msgid "Away message:"
1965msgstr "Съобщение при напускане:"
1966
1967#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1968msgid "Channels:"
1969msgstr "Канали:"
1970
1971#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
1972#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1973msgid "Country ISO Code:"
1974msgstr "Код на държавата по ISO:"
1975
1976#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:899
1977#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1978msgid "Country:"
1979msgstr "Държава:"
1980
1981#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
1982#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1983msgid "State:"
1984msgstr "Щат:"
1985
1986#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
1987#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1988msgid "City:"
1989msgstr "Град:"
1990
1991#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
1992#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1993msgid "Area:"
1994msgstr "Област:"
1995
1996#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
1997#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1998msgid "Postal Code:"
1999msgstr "Пощенски код:"
2000
2001#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
2002#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
2003msgid "Street:"
2004msgstr "Улица:"
2005
2006#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
2007#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
2008msgid "Building:"
2009msgstr "Сграда:"
2010
2011#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
2012#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2013msgid "Floor:"
2014msgstr "Етаж:"
2015
2016#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
2017#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2018msgid "Room:"
2019msgstr "Стая:"
2020
2021#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
2022#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2023msgid "Text:"
2024msgstr "Текст:"
2025
2026#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
2027#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2028msgid "Description:"
2029msgstr "Описание:"
2030
2031#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
2032#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2033msgid "URI:"
2034msgstr "Адрес в Интернет:"
2035
2036#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
2037#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2038msgid "Accuracy Level:"
2039msgstr "Ниво на точност:"
2040
2041#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
2042#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2043msgid "Error:"
2044msgstr "Грешка:"
2045
2046#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
2047#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2048msgid "Vertical Error (meters):"
2049msgstr "Вертикална грешка (метри):"
2050
2051#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
2052#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2053msgid "Horizontal Error (meters):"
2054msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
2055
2056#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
2057#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
2058msgid "Speed:"
2059msgstr "Скорост:"
2060
2061# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
2062# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
2063# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
2064# Пеленг става
2065#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
2066#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
2067msgid "Bearing:"
2068msgstr "Пеленг:"
2069
2070#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
2071#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
2072msgid "Climb Speed:"
2073msgstr "Скорост на изкачване:"
2074
2075#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
2076#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
2077msgid "Last Updated on:"
2078msgstr "Последно обновяване на:"
2079
2080#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
2081#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
2082msgid "Longitude:"
2083msgstr "Дължина:"
2084
2085#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
2086#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
2087msgid "Latitude:"
2088msgstr "Широчина:"
2089
2090#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
2091#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
2092msgid "Altitude:"
2093msgstr "Височина:"
2094
2095#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:996
2096#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1011
2097#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
2098#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
2099#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
2100msgid "Location"
2101msgstr "Местоположение"
2102
2103#. translators: format is "Location, $date"
2104#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1013
2105#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:624
2106#, c-format
2107msgid "%s, %s"
2108msgstr "%s, %s"
2109
2110#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1065
2111#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:673
2112msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2113msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
2114
2115#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1147
2116#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:915
2117msgid "Save Avatar"
2118msgstr "Запазване на аватар"
2119
2120#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1203
2121#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:973
2122msgid "Unable to save avatar"
2123msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
2124
2125#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
2126msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2127msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
2128
2129#. Alias
2130#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2131#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1308
2132msgid "Alias:"
2133msgstr "Псевдоним:"
2134
2135#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2136msgid "Client Information"
2137msgstr "Данни за клиента"
2138
2139#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2140msgid "Client:"
2141msgstr "Клиент:"
2142
2143#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2144#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2145msgid "Contact Details"
2146msgstr "Подробни данни за контакта"
2147
2148#. Identifier to connect to Instant Messaging network
2149#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2150#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2151#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1517
2152msgid "Identifier:"
2153msgstr "Идентификатор:"
2154
2155#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2156#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2157msgid "Information requested…"
2158msgstr "Пратена е заявка за информация…"
2159
2160#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2161msgid "OS:"
2162msgstr "ОС:"
2163
2164#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2165msgid "Version:"
2166msgstr "Версия:"
2167
2168#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
2169msgid "Groups"
2170msgstr "Групи"
2171
2172#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
2173msgid ""
2174"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2175"select more than one group or no groups."
2176msgstr ""
2177"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
2178"повече групи."
2179
2180#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
2181msgid "_Add Group"
2182msgstr "_Добавяне на група"
2183
2184#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
2185msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2186msgid "Select"
2187msgstr "Избор"
2188
2189#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
2190#: ../src/empathy-main-window.c:1807
2191msgid "Group"
2192msgstr "Група"
2193
2194#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
2195msgid "The following identity will be blocked:"
2196msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2197msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
2198msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
2199
2200#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:267
2201msgid "The following identity can not be blocked:"
2202msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2203msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
2204msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
2205
2206#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2207#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2208msgid "Linked Contacts"
2209msgstr "Свързани контакти"
2210
2211#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
2212msgid "Select contacts to link"
2213msgstr "Изберете контакти за свързване"
2214
2215#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
2216msgid "New contact preview"
2217msgstr "Преглед на нов контакт"
2218
2219#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
2220msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2221msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
2222
2223#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2224#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2225#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2226#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:145
2227#, c-format
2228msgid "%s (%s)"
2229msgstr "%s (%s)"
2230
2231#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:309
2232msgid "Select account to use to place the call"
2233msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
2234
2235#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2236#. * title
2237#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:313
2238#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2239#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1299
2240#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2241msgid "Call"
2242msgstr "Разговор"
2243
2244#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
2245msgid "Mobile"
2246msgstr "Мобилен"
2247
2248#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:380
2249msgid "Work"
2250msgstr "Зает"
2251
2252#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:382
2253msgid "HOME"
2254msgstr "НАЧАЛО"
2255
2256#. add an SMS button
2257#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:804
2258#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:215
2259msgid "_SMS"
2260msgstr "_SMS"
2261
2262#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1141
2263msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2264msgid "_Edit"
2265msgstr "_Промяна"
2266
2267#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2268#. * to form a meta-contact".
2269#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1167
2270msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2271msgid "_Link Contacts…"
2272msgstr "_Свързване на контакти…"
2273
2274#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
2275msgid "Delete and _Block"
2276msgstr "Изтриване и _блокиране"
2277
2278#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2510
2279#, c-format
2280msgid ""
2281"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2282"remove all the contacts which make up this linked contact."
2283msgstr ""
2284"Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
2285"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
2286
2287#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1656
2288#, c-format
2289msgid "Linked contact containing %u contact"
2290msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2291msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
2292msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
2293
2294#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2295msgid "<b>Location</b> at (date)"
2296msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2297
2298#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2299msgid "Online from a phone or mobile device"
2300msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
2301
2302#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2303msgid "New Network"
2304msgstr "Нова мрежа"
2305
2306#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2307msgid "Choose an IRC network"
2308msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2309
2310#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2311msgid "Reset _Networks List"
2312msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
2313
2314#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2315msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2316msgid "Select"
2317msgstr "Избор"
2318
2319#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2320msgid "new server"
2321msgstr "нов сървър"
2322
2323#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2324msgid "SSL"
2325msgstr "SSL"
2326
2327#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2328#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2329#. * is a verb.
2330#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2331msgid "Link Contacts"
2332msgstr "Свързване на контакти"
2333
2334#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2335msgctxt "Unlink individual (button)"
2336msgid "_Unlink…"
2337msgstr "_Разделяне…"
2338
2339#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2340msgid ""
2341"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2342msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
2343
2344#. Add button
2345#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2346#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2347#. * meta-contact".
2348#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2349msgid "_Link"
2350msgstr "_Свързване"
2351
2352#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2353#, c-format
2354msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2355msgstr "Да се раздели ли събирателният контакт „%s“?"
2356
2357#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2358msgid ""
2359"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2360"split the linked contacts into separate contacts."
2361msgstr ""
2362"Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието "
2363"ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
2364
2365#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2366msgctxt "Unlink individual (button)"
2367msgid "_Unlink"
2368msgstr "_Разделяне"
2369
2370#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:634
2371msgid "History"
2372msgstr "История"
2373
2374#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:689
2375msgid "Show"
2376msgstr "Показване"
2377
2378#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:711
2379msgid "Search"
2380msgstr "Търсене"
2381
2382#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
2383#, c-format
2384msgid "Chat in %s"
2385msgstr "Разговор в %s"
2386
2387#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
2388#, c-format
2389msgid "Chat with %s"
2390msgstr "Разговор с %s"
2391
2392#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
2393#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1358
2394msgctxt "A date with the time"
2395msgid "%A, %e %B %Y %X"
2396msgstr "%e %B %Y, %A, %X"
2397
2398#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2399#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1300
2400#, c-format
2401msgid "<i>* %s %s</i>"
2402msgstr "<i>* %s %s</i>"
2403
2404#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2405#. * The string in bold is the sender's name
2406#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1306
2407#, c-format
2408msgid "<b>%s:</b> %s"
2409msgstr "<b>%s:</b> %s"
2410
2411#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
2412#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
2413#: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
2414msgid "%"
2415msgstr "%"
2416
2417#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2418#, c-format
2419msgid "Call took %s, ended at %s"
2420msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
2421
2422#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
2423msgid "Today"
2424msgstr "Днес"
2425
2426#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
2427msgid "Yesterday"
2428msgstr "Вчера"
2429
2430#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1738
2431msgctxt ""
2432"A date such as '23 May 2010', %e is the day, %B the month and %Y the year"
2433msgid "%e %B %Y"
2434msgstr "%e %B %Y"
2435
2436#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1819
2437#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3415
2438msgid "Anytime"
2439msgstr "По всяко време"
2440
2441#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1906
2442#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2343
2443msgid "Anyone"
2444msgstr "Всеки"
2445
2446#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2656
2447msgid "Who"
2448msgstr "Кой"
2449
2450#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2860
2451msgid "When"
2452msgstr "Кога"
2453
2454#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2976
2455msgid "Anything"
2456msgstr "Всичко"
2457
2458#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2978
2459msgid "Text chats"
2460msgstr "Текстови разговори"
2461
2462#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2980
2463#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2464msgid "Calls"
2465msgstr "Разговори"
2466
2467#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2985
2468msgid "Incoming calls"
2469msgstr "Входящи повиквания"
2470
2471#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2986
2472msgid "Outgoing calls"
2473msgstr "Изходящи повиквания"
2474
2475#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2987
2476msgid "Missed calls"
2477msgstr "Пропуснати повиквания"
2478
2479#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
2480msgid "What"
2481msgstr "Какво"
2482
2483#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3718
2484msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2485msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
2486
2487#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3722
2488msgid "Clear All"
2489msgstr "Изчистване"
2490
2491#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3729
2492msgid "Delete from:"
2493msgstr "Изтриване от:"
2494
2495#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2496msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2497msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане…</span>"
2498
2499#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2500#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2501msgid "Chat"
2502msgstr "Разговор"
2503
2504#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2505msgid "Delete All History..."
2506msgstr "Изтриване на историята…"
2507
2508#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2509msgid "Profile"
2510msgstr "Профил"
2511
2512#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2513#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2514#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
2515msgid "Video"
2516msgstr "Видео"
2517
2518#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2519#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2520#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
2521msgid "_Edit"
2522msgstr "Р_едактиране"
2523
2524#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2525msgid "_File"
2526msgstr "_Файл"
2527
2528#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2529msgid "page 2"
2530msgstr "стр. 2"
2531
2532#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2533msgid "Contact ID:"
2534msgstr "Идентификатор:"
2535
2536#. add chat button
2537#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:225
2538msgid "C_hat"
2539msgstr "_Разговор"
2540
2541#. Tweak the dialog
2542#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:244
2543msgid "New Conversation"
2544msgstr "Нов разговор"
2545
2546#. add video toggle
2547#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:204
2548msgid "Send _Video"
2549msgstr "Изпращане на _видео"
2550
2551#. add chat button
2552#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:215
2553msgid "C_all"
2554msgstr "_Разговор"
2555
2556#. Tweak the dialog
2557#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
2558msgid "New Call"
2559msgstr "Нов разговор"
2560
2561#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2562#, c-format
2563msgid ""
2564"Enter your password for account\n"
2565"<b>%s</b>"
2566msgstr ""
2567"Паролата за регистрацията\n"
2568"<b>%s</b>"
2569
2570#. COL_STATUS_TEXT
2571#. COL_STATE_ICON_NAME
2572#. COL_STATE
2573#. COL_DISPLAY_MARKUP
2574#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2575#. COL_TYPE
2576#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2577#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2578msgid "Custom Message…"
2579msgstr "Друго съобщение…"
2580
2581#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2582#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2583msgid "Edit Custom Messages…"
2584msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2585
2586#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2587msgid "Click to remove this status as a favorite"
2588msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2589
2590#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2591msgid "Click to make this status a favorite"
2592msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2593
2594#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2595msgid "Set status"
2596msgstr "Задаване на състояние"
2597
2598#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
2599msgid "Set your presence and current status"
2600msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2601
2602#. Custom messages
2603#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
2604msgid "Custom messages…"
2605msgstr "Други съобщения…"
2606
2607#. Create account
2608#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2609#. * "Yahoo!"
2610#.
2611#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2612#, c-format
2613msgid "New %s account"
2614msgstr "Нова регистрация в %s"
2615
2616#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2617msgid "Find:"
2618msgstr "Търсене:"
2619
2620#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2621msgid "Mat_ch case"
2622msgstr "Зачита_не на главни/малки"
2623
2624#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2625msgid "Phrase not found"
2626msgstr "Фразата не е открита"
2627
2628#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2629msgid "_Next"
2630msgstr "_Следващ"
2631
2632#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2633msgid "_Previous"
2634msgstr "_Предишен"
2635
2636#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2637msgid "Received an instant message"
2638msgstr "Получено е бързо съобщение"
2639
2640#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2641msgid "Sent an instant message"
2642msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2643
2644#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2645msgid "Incoming chat request"
2646msgstr "Входяща заявка за разговор"
2647
2648#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2649msgid "Contact connected"
2650msgstr "Контактът е в мрежата"
2651
2652#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2653msgid "Contact disconnected"
2654msgstr "Контактът не е в мрежата"
2655
2656#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2657msgid "Connected to server"
2658msgstr "Има връзка със сървър"
2659
2660#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2661msgid "Disconnected from server"
2662msgstr "Няма връзка със сървър"
2663
2664#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2665msgid "Incoming voice call"
2666msgstr "Входящ аудио разговор"
2667
2668#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2669msgid "Outgoing voice call"
2670msgstr "Изходящ аудио разговор"
2671
2672#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2673msgid "Voice call ended"
2674msgstr "Аудио разговорът завърши"
2675
2676#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2677msgid "Edit Custom Messages"
2678msgstr "Редактиране на други съобщения"
2679
2680#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1036
2681#, c-format
2682msgid "Message edited at %s"
2683msgstr "Редактирано в %s"
2684
2685#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1726
2686msgid "Normal"
2687msgstr "Нормално"
2688
2689#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2690msgid "Classic"
2691msgstr "Класическа"
2692
2693#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2694msgid "Simple"
2695msgstr "Опростена"
2696
2697#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2698msgid "Clean"
2699msgstr "Изчистена"
2700
2701#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2702msgid "Blue"
2703msgstr "Синя"
2704
2705#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2706msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2707msgstr ""
2708"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2709
2710#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2711msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2712msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2713
2714#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2715msgid "The certificate has expired."
2716msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2717
2718#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2719msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2720msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2721
2722#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2723msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2724msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2725
2726#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2727msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2728msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2729
2730#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2731msgid "The certificate is self-signed."
2732msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2733
2734#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2735msgid ""
2736"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2737msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2738
2739#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2740msgid "The certificate is cryptographically weak."
2741msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2742
2743#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2744msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2745msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2746
2747#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2748msgid "The certificate is malformed."
2749msgstr "Сертификатът е повреден."
2750
2751#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2752#, c-format
2753msgid "Expected hostname: %s"
2754msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2755
2756#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2757#, c-format
2758msgid "Certificate hostname: %s"
2759msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2760
2761#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2762msgid "Continue"
2763msgstr "Продължаване"
2764
2765#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2766msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2767msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2768
2769#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2770msgid "Remember this choice for future connections"
2771msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2772
2773#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2774msgid "Certificate Details"
2775msgstr "Информация за сертификата"
2776
2777#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1735
2778msgid "Unable to open URI"
2779msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2780
2781#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1831
2782msgid "Select a file"
2783msgstr "Избор на файл"
2784
2785#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1903
2786msgid "Insufficient free space to save file"
2787msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
2788
2789#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1911
2790#, c-format
2791msgid ""
2792"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2793"Please choose another location."
2794msgstr ""
2795"За запазването на файла са необхоими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
2796"друго местоположение."
2797
2798#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2799#, c-format
2800msgid "Incoming file from %s"
2801msgstr "Входящ файл от %s"
2802
2803#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2804msgid "Current Locale"
2805msgstr "текущ локал"
2806
2807#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2808#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2809#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2810#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2811msgid "Arabic"
2812msgstr "арабски"
2813
2814#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2815msgid "Armenian"
2816msgstr "арменски"
2817
2818#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2819#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2820#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2821msgid "Baltic"
2822msgstr "балтийски"
2823
2824#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2825msgid "Celtic"
2826msgstr "келтски"
2827
2828#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2829#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2830#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2831#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2832msgid "Central European"
2833msgstr "централноевропейски"
2834
2835#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2836#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2837#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2838#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2839msgid "Chinese Simplified"
2840msgstr "китайски, опростен"
2841
2842#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2843#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2844#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2845msgid "Chinese Traditional"
2846msgstr "китайски, традиционен"
2847
2848#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2849msgid "Croatian"
2850msgstr "хърватски"
2851
2852#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2853#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2854#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2855#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2856#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2857#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2858msgid "Cyrillic"
2859msgstr "кирилица"
2860
2861#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2862msgid "Cyrillic/Russian"
2863msgstr "кирилица, руска"
2864
2865#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2866#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2867msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2868msgstr "кирилица, украинска"
2869
2870#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2871msgid "Georgian"
2872msgstr "грузински"
2873
2874#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2875#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2876#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2877msgid "Greek"
2878msgstr "гръцки"
2879
2880#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2881msgid "Gujarati"
2882msgstr "гуджарати"
2883
2884#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2885msgid "Gurmukhi"
2886msgstr "гурмуки"
2887
2888#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2889#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2890#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2891#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2892msgid "Hebrew"
2893msgstr "иврит"
2894
2895#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2896msgid "Hebrew Visual"
2897msgstr "иврит, визуален"
2898
2899#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2900msgid "Hindi"
2901msgstr "хинди"
2902
2903#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2904msgid "Icelandic"
2905msgstr "исландски"
2906
2907#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2908#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2909#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2910msgid "Japanese"
2911msgstr "японски"
2912
2913#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2914#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2915#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2916#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2917msgid "Korean"
2918msgstr "корейски"
2919
2920#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2921msgid "Nordic"
2922msgstr "скандинавски"
2923
2924#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2925msgid "Persian"
2926msgstr "персийски"
2927
2928#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2929#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2930msgid "Romanian"
2931msgstr "румънски"
2932
2933#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2934msgid "South European"
2935msgstr "южноевропейски"
2936
2937#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2938msgid "Thai"
2939msgstr "тайски"
2940
2941#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2942#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2943#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2944#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2945msgid "Turkish"
2946msgstr "турски"
2947
2948#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2949#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2950#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2951#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2952#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2953msgid "Unicode"
2954msgstr "Уникод"
2955
2956#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2957#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2958#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2959#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2960#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2961msgid "Western"
2962msgstr "западен"
2963
2964#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2965#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2966#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2967msgid "Vietnamese"
2968msgstr "виетнамски"
2969
2970#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2971msgid "The selected contact cannot receive files."
2972msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2973
2974#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2975msgid "The selected contact is offline."
2976msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2977
2978#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2979msgid "No error message"
2980msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2981
2982#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2983msgid "Instant Message (Empathy)"
2984msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2985
2986#: ../src/empathy.c:431
2987msgid "Don't connect on startup"
2988msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2989
2990#: ../src/empathy.c:435
2991msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2992msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2993
2994#: ../src/empathy.c:450
2995msgid "- Empathy IM Client"
2996msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2997
2998#: ../src/empathy.c:637
2999msgid "Error contacting the Account Manager"
3000msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
3001
3002#: ../src/empathy.c:639
3003#, c-format
3004msgid ""
3005"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3006"The error was:\n"
3007"\n"
3008"%s"
3009msgstr ""
3010"Възникна грешка при свързване с управлението на регистрации.\n"
3011"Грешката е:\n"
3012"\n"
3013"%s"
3014
3015#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3016msgid ""
3017"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3018"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3019"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3020"version."
3021msgstr ""
3022"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
3023"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
3024"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
3025"ваше решение) по-късна версия."
3026
3027#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3028msgid ""
3029"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3030"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3031"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3032"details."
3033msgstr ""
3034"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
3035"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
3036"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
3037
3038#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3039msgid ""
3040"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3041"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3042"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3043msgstr ""
3044"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
3045"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
3046"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
3047
3048#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
3049msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3050msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
3051
3052#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
3053msgid "translator-credits"
3054msgstr ""
3055"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
3056"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
3057"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
3058"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
3059"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
3060"\n"
3061"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3062"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3063"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3064
3065#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
3066msgid "There was an error while importing the accounts."
3067msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
3068
3069#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
3070msgid "There was an error while parsing the account details."
3071msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
3072
3073#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
3074msgid "There was an error while creating the account."
3075msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
3076
3077#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
3078msgid "There was an error."
3079msgstr "Възникна грешка."
3080
3081#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
3082#, c-format
3083msgid "The error message was: %s"
3084msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
3085
3086#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
3087msgid ""
3088"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
3089"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
3090msgstr ""
3091"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
3092"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
3093"от менюто „Редактиране“."
3094
3095#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
3096#: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
3097msgid "An error occurred"
3098msgstr "Възникна грешка"
3099
3100#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
3101msgid "What kind of chat account do you have?"
3102msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
3103
3104#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
3105msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
3106msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
3107
3108#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
3109msgid "Enter your account details"
3110msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
3111
3112#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
3113msgid "What kind of chat account do you want to create?"
3114msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
3115
3116#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
3117msgid "Do you want to create other chat accounts?"
3118msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
3119
3120#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
3121msgid "Enter the details for the new account"
3122msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
3123
3124#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
3125msgid ""
3126"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
3127"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
3128"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
3129"calls."
3130msgstr ""
3131"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
3132"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
3133"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
3134"разговори."
3135
3136#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
3137msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
3138msgstr ""
3139"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
3140
3141#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
3142msgid "Yes, import my account details from "
3143msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
3144
3145#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
3146msgid "Yes, I'll enter my account details now"
3147msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
3148
3149#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
3150msgid "No, I want a new account"
3151msgstr "Не, искам нова регистрация"
3152
3153#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
3154msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
3155msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
3156
3157#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
3158msgid "Select the accounts you want to import:"
3159msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
3160
3161#: ../src/empathy-account-assistant.c:813
3162#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
3163#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
3164msgid "Yes"
3165msgstr "Да"
3166
3167#: ../src/empathy-account-assistant.c:820
3168msgid "No, that's all for now"
3169msgstr "Не, това е всичко засега"
3170
3171#: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
3172msgid ""
3173"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
3174"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
3175"details below are correct. You can easily change these details later or "
3176"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
3177msgstr ""
3178"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
3179"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
3180"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
3181"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
3182"„Регистрации“."
3183
3184#: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
3185#: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
3186msgid "Edit->Accounts"
3187msgstr "Редактиране→Регистрации"
3188
3189#: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
3190msgid "I do _not want to enable this feature for now"
3191msgstr "_Не, засега тази възможност да не се включва"
3192
3193#: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
3194msgid ""
3195"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
3196"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
3197"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
3198"the Accounts dialog"
3199msgstr ""
3200"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
3201"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
3202"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
3203"регистрации."
3204
3205#: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
3206msgid "telepathy-salut not installed"
3207msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
3208
3209#: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
3210msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
3211msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
3212
3213#: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
3214msgid "Welcome to Empathy"
3215msgstr "Добре дошли в Empathy"
3216
3217#: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
3218msgid "Import your existing accounts"
3219msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
3220
3221#: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
3222msgid "Please enter personal details"
3223msgstr "Въведете още информация"
3224
3225#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3226#. * unsaved changes
3227#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
3228#, c-format
3229msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3230msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
3231
3232#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3233#. * an unsaved new account
3234#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3235msgid "Your new account has not been saved yet."
3236msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
3237
3238#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
3239#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
3240#: ../src/empathy-call-window.c:1164
3241msgid "Connecting…"
3242msgstr "Свързване…"
3243
3244#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
3245#, c-format
3246msgid "Offline — %s"
3247msgstr "Извън мрежата — %s"
3248
3249#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
3250#, c-format
3251msgid "Disconnected — %s"
3252msgstr "Изключен — %s"
3253
3254#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
3255msgid "Offline — No Network Connection"
3256msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
3257
3258# FIXME: термини за offine и disconnected
3259#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
3260msgid "Unknown Status"
3261msgstr "Неизвестно състояние"
3262
3263#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
3264msgid "Offline — Account Disabled"
3265msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
3266
3267#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
3268msgid ""
3269"You are about to create a new account, which will discard\n"
3270"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3271msgstr ""
3272"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
3273"промените ви. Искате ли да продължите?"
3274
3275#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
3276#, c-format
3277msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3278msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
3279
3280#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
3281msgid "This will not remove your account on the server."
3282msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
3283
3284#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
3285msgid ""
3286"You are about to select another account, which will discard\n"
3287"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3288msgstr ""
3289"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
3290"промените ви. Искате ли да продължите?"
3291
3292#. Menu items: to enabled/disable the account
3293#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
3294msgid "_Enable"
3295msgstr "_Включване"
3296
3297#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
3298msgid "_Disable"
3299msgstr "_Изключване"
3300
3301#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
3302msgid ""
3303"You are about to close the window, which will discard\n"
3304"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3305msgstr ""
3306"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
3307"промените ви. Искате ли да продължите?"
3308
3309#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3310msgid "Add…"
3311msgstr "Добавяне…"
3312
3313#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3314msgid "Loading account information"
3315msgstr "Зареждане на данните за контакта"
3316
3317#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3318msgid "No protocol installed"
3319msgstr "Не е инсталиран протокол"
3320
3321#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3322msgid "Protocol:"
3323msgstr "Протокол:"
3324
3325#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3326msgid ""
3327"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3328"you want to use."
3329msgstr ""
3330"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
3331"нейния протокол."
3332
3333#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
3334msgid "_Import…"
3335msgstr "_Внасяне…"
3336
3337#: ../src/empathy-auth-client.c:249
3338msgid " - Empathy authentication client"
3339msgstr " — идентифициране с Empathy"
3340
3341#: ../src/empathy-auth-client.c:265
3342msgid "Empathy authentication client"
3343msgstr "Идентифициране с Empathy"
3344
3345# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
3346# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
3347# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
3348# наблизо.
3349#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
3350msgid "People nearby"
3351msgstr "Хора наблизо"
3352
3353#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:127
3354msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3355msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
3356
3357#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:152
3358msgid "Empathy Audio/Video Client"
3359msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
3360
3361#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:431
3362msgid "Contrast"
3363msgstr "Контраст"
3364
3365#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3366msgid "Brightness"
3367msgstr "Яркост"
3368
3369#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3370msgid "Gamma"
3371msgstr "Гама корекция"
3372
3373#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:542
3374msgid "Volume"
3375msgstr "Сила на звука"
3376
3377#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1110
3378msgid "_Sidebar"
3379msgstr "_Странична лента"
3380
3381#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1130
3382msgid "Audio input"
3383msgstr "Аудио вход"
3384
3385#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1134
3386msgid "Video input"
3387msgstr "Видео вход"
3388
3389#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
3390msgid "Dialpad"
3391msgstr "Циферблат"
3392
3393#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1151
3394msgid "Details"
3395msgstr "Подробности"
3396
3397#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3398#. * is used in the window title
3399#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
3400#: ../src/empathy-call-window.c:1672
3401#, c-format
3402msgid "Call with %s"
3403msgstr "Разговор с %s"
3404
3405#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
3406#: ../src/empathy-call-window.c:1916
3407msgid "The IP address as seen by the machine"
3408msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
3409
3410#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
3411#: ../src/empathy-call-window.c:1918
3412msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3413msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
3414
3415#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
3416#: ../src/empathy-call-window.c:1920
3417msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3418msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
3419
3420#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
3421#: ../src/empathy-call-window.c:1922
3422msgid "The IP address of a relay server"
3423msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
3424
3425#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
3426#: ../src/empathy-call-window.c:1924
3427msgid "The IP address of the multicast group"
3428msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
3429
3430#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3431msgctxt "encoding video codec"
3432msgid "Unknown"
3433msgstr "Неизвестно"
3434
3435#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3436msgctxt "encoding audio codec"
3437msgid "Unknown"
3438msgstr "Неизвестно"
3439
3440#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
3441msgctxt "decoding video codec"
3442msgid "Unknown"
3443msgstr "Неизвестно"
3444
3445#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
3446msgctxt "decoding audio codec"
3447msgid "Unknown"
3448msgstr "Неизвестно"
3449
3450#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3451#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2144
3452#, c-format
3453msgid "Connected — %d:%02dm"
3454msgstr "Връзка — %d:%02dm"
3455
3456#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
3457#: ../src/empathy-call-window.c:2674
3458msgid "Technical Details"
3459msgstr "Технически данни"
3460
3461#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
3462#: ../src/empathy-call-window.c:2712
3463#, c-format
3464msgid ""
3465"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3466"computer"
3467msgstr ""
3468"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
3469"компютър"
3470
3471#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3472#: ../src/empathy-call-window.c:2717
3473#, c-format
3474msgid ""
3475"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3476"computer"
3477msgstr ""
3478"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
3479"компютър"
3480
3481#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3482#: ../src/empathy-call-window.c:2723
3483#, c-format
3484msgid ""
3485"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3486"does not allow direct connections."
3487msgstr ""
3488"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
3489"преки връзки."
3490
3491#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
3492#: ../src/empathy-call-window.c:2729
3493msgid "There was a failure on the network"
3494msgstr "Мрежова грешка"
3495
3496#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
3497#: ../src/empathy-call-window.c:2733
3498msgid ""
3499"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3500msgstr ""
3501"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3502"на компютъра ви"
3503
3504#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
3505#: ../src/empathy-call-window.c:2736
3506msgid ""
3507"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3508msgstr ""
3509"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3510"на компютъра ви"
3511
3512#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
3513#: ../src/empathy-call-window.c:2748
3514#, c-format
3515msgid ""
3516"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3517"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3518"the Help menu."
3519msgstr ""
3520"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
3521"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
3522"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
3523
3524#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
3525#: ../src/empathy-call-window.c:2757
3526msgid "There was a failure in the call engine"
3527msgstr "Грешка в модула за разговори"
3528
3529#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
3530#: ../src/empathy-call-window.c:2760
3531msgid "The end of the stream was reached"
3532msgstr "Достигнат е краят на потока"
3533
3534#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
3535#: ../src/empathy-call-window.c:2800
3536msgid "Can't establish audio stream"
3537msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
3538
3539#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
3540#: ../src/empathy-call-window.c:2810
3541msgid "Can't establish video stream"
3542msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
3543
3544#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3545#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3546msgid "Audio"
3547msgstr "Звук"
3548
3549#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3550#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
3551msgid "Decoding Codec:"
3552msgstr "Декодиращ модул:"
3553
3554#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3555msgid "Disable camera"
3556msgstr "Спиране на камерата"
3557
3558#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3559msgid "Display the dialpad"
3560msgstr "Циферблат"
3561
3562#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3563#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3564msgid "Encoding Codec:"
3565msgstr "Кодиращ модул:"
3566
3567#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3568#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
3569msgid "Hang up"
3570msgstr "Затваряне"
3571
3572#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3573#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3574msgid "Hang up current call"
3575msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3576
3577#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3578#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3579msgid "Local Candidate:"
3580msgstr "Местен кандидат:"
3581
3582#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3583msgid "Maximise me"
3584msgstr "Уголемяване"
3585
3586#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3587msgid "Minimise me"
3588msgstr "Смаляване"
3589
3590#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3591#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
3592msgid "Remote Candidate:"
3593msgstr "Отдалечен кандидат:"
3594
3595#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3596#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
3597msgid "Send Audio"
3598msgstr "Изпращане на аудио"
3599
3600#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3601msgid "Send Video"
3602msgstr "Изпращане на видео"
3603
3604#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3605msgid "Show dialpad"
3606msgstr "Циферблат"
3607
3608#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3609msgid "Start a video call"
3610msgstr "Провеждане на видео разговор"
3611
3612#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3613msgid "Start an audio call"
3614msgstr "Провеждане на аудио разговор"
3615
3616#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3617msgid "Swap camera"
3618msgstr "Размяна на камерата"
3619
3620#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3621#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
3622msgid "Toggle audio transmission"
3623msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3624
3625#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3626msgid "Toggle video transmission"
3627msgstr "Превключване на пращането на видео"
3628
3629#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3630#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
3631#: ../src/empathy-call-window.c:2307 ../src/empathy-call-window.c:2308
3632#: ../src/empathy-call-window.c:2309 ../src/empathy-call-window.c:2310
3633msgid "Unknown"
3634msgstr "Неизвестно"
3635
3636#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3637msgid "Video call"
3638msgstr "Видео разговор"
3639
3640#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3641#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3642msgid "_Call"
3643msgstr "_Разговор"
3644
3645#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3646msgid "_Camera"
3647msgstr "_Камера"
3648
3649#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3650#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
3651msgid "_Contents"
3652msgstr "_Ръководство"
3653
3654#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3655#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
3656msgid "_Debug"
3657msgstr "_Изчистване на грешки"
3658
3659#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3660#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
3661msgid "_Help"
3662msgstr "Помо_щ"
3663
3664#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3665msgid "_Microphone"
3666msgstr "_Микрофон"
3667
3668#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3669msgid "_Settings"
3670msgstr "_Настройки"
3671
3672#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3673#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
3674#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3675msgid "_View"
3676msgstr "_Преглед"
3677
3678#: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
3679#, c-format
3680msgid "%s (%d unread)"
3681msgid_plural "%s (%d unread)"
3682msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3683msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3684
3685#: ../src/empathy-chat-window.c:493
3686#, c-format
3687msgid "%s (and %u other)"
3688msgid_plural "%s (and %u others)"
3689msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3690msgstr[1] "%s (и %u други)"
3691
3692#: ../src/empathy-chat-window.c:509
3693#, c-format
3694msgid "%s (%d unread from others)"
3695msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3696msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3697msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3698
3699#: ../src/empathy-chat-window.c:518
3700#, c-format
3701msgid "%s (%d unread from all)"
3702msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3703msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3704msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3705
3706#: ../src/empathy-chat-window.c:733
3707msgid "SMS:"
3708msgstr "SMS:"
3709
3710#: ../src/empathy-chat-window.c:743
3711#, c-format
3712msgid "Sending %d message"
3713msgid_plural "Sending %d messages"
3714msgstr[0] "Изпращане на %d съобщение"
3715msgstr[1] "Изпращане на %d съобщения"
3716
3717#: ../src/empathy-chat-window.c:765
3718msgid "Typing a message."
3719msgstr "Пише съобщение."
3720
3721#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3722msgid "C_lear"
3723msgstr "_Изчистване на прозореца"
3724
3725#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3726msgid "C_ontact"
3727msgstr "_Контакт"
3728
3729#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3730msgid "Insert _Smiley"
3731msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3732
3733#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3734msgid "Invite _Participant…"
3735msgstr "Поканване на _участник…"
3736
3737#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3738msgid "Move Tab _Left"
3739msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3740
3741#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3742msgid "Move Tab _Right"
3743msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3744
3745#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3746msgid "Notify for All Messages"
3747msgstr "Известяване за всички съобщения"
3748
3749#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3750msgid "_Conversation"
3751msgstr "_Разговор"
3752
3753#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3754msgid "_Detach Tab"
3755msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3756
3757#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3758msgid "_Favorite Chat Room"
3759msgstr "_Любима стая за разговор"
3760
3761#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3762msgid "_Next Tab"
3763msgstr "_Следващ подпрозорец"
3764
3765#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3766msgid "_Previous Tab"
3767msgstr "_Предишен подпрозорец"
3768
3769#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3770msgid "_Show Contact List"
3771msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3772
3773#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3774msgid "_Tabs"
3775msgstr "_Подпрозорци"
3776
3777#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3778msgid "_Undo Close Tab"
3779msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3780
3781#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3782msgid "Name"
3783msgstr "Име"
3784
3785#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3786msgid "Room"
3787msgstr "Стая"
3788
3789#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3790msgid "Auto-Connect"
3791msgstr "Автоматично свързване"
3792
3793#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3794msgid "Manage Favorite Rooms"
3795msgstr "Управление на стаите в отметките"
3796
3797#: ../src/empathy-event-manager.c:521
3798msgid "Incoming video call"
3799msgstr "Входящ видео разговор"
3800
3801#: ../src/empathy-event-manager.c:521
3802msgid "Incoming call"
3803msgstr "Входящ разговор"
3804
3805#: ../src/empathy-event-manager.c:525
3806#, c-format
3807msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3808msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3809
3810#: ../src/empathy-event-manager.c:526
3811#, c-format
3812msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3813msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3814
3815#: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
3816#: ../src/empathy-event-manager.c:763
3817#, c-format
3818msgid "Incoming call from %s"
3819msgstr "Входящ разговор от %s"
3820
3821#: ../src/empathy-event-manager.c:554
3822msgid "_Reject"
3823msgstr "От_казване"
3824
3825#: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
3826msgid "_Answer"
3827msgstr "_Отговаряне"
3828
3829#: ../src/empathy-event-manager.c:570
3830msgid "_Answer with video"
3831msgstr "_Отговор с видео"
3832
3833#: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
3834#, c-format
3835msgid "Incoming video call from %s"
3836msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3837
3838#: ../src/empathy-event-manager.c:836
3839msgid "Room invitation"
3840msgstr "Покана за стая"
3841
3842#: ../src/empathy-event-manager.c:838
3843#, c-format
3844msgid "Invitation to join %s"
3845msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3846
3847#: ../src/empathy-event-manager.c:845
3848#, c-format
3849msgid "%s is inviting you to join %s"
3850msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3851
3852#: ../src/empathy-event-manager.c:853
3853msgid "_Decline"
3854msgstr "_Отказване"
3855
3856#: ../src/empathy-event-manager.c:858
3857#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3858msgid "_Join"
3859msgstr "_Присъединяване"
3860
3861#: ../src/empathy-event-manager.c:885
3862#, c-format
3863msgid "%s invited you to join %s"
3864msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3865
3866#: ../src/empathy-event-manager.c:891
3867#, c-format
3868msgid "You have been invited to join %s"
3869msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3870
3871#: ../src/empathy-event-manager.c:942
3872#, c-format
3873msgid "Incoming file transfer from %s"
3874msgstr "Входящ файл от %s"
3875
3876#: ../src/empathy-event-manager.c:1134 ../src/empathy-main-window.c:375
3877msgid "Password required"
3878msgstr "Парола"
3879
3880#: ../src/empathy-event-manager.c:1190
3881#, c-format
3882msgid "%s would like permission to see when you are online"
3883msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
3884
3885#: ../src/empathy-event-manager.c:1194
3886#, c-format
3887msgid ""
3888"\n"
3889"Message: %s"
3890msgstr ""
3891"\n"
3892"Съобщение: %s"
3893
3894#. Translators: time left, when it is more than one hour
3895#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
3896#, c-format
3897msgid "%u:%02u.%02u"
3898msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3899
3900#. Translators: time left, when is is less than one hour
3901#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
3902#, c-format
3903msgid "%02u.%02u"
3904msgstr "%02u м. и %02u сек."
3905
3906#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
3907msgctxt "file transfer percent"
3908msgid "Unknown"
3909msgstr "Неизвестно"
3910
3911#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3912#, c-format
3913msgid "%s of %s at %s/s"
3914msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3915
3916#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
3917#, c-format
3918msgid "%s of %s"
3919msgstr "%s от общо %s"
3920
3921#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3922#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
3923#, c-format
3924msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3925msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3926
3927#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3928#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
3929#, c-format
3930msgid "Sending \"%s\" to %s"
3931msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3932
3933#. translators: first %s is filename, second %s
3934#. * is the contact name
3935#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
3936#, c-format
3937msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3938msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3939
3940#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
3941msgid "Error receiving a file"
3942msgstr "Грешка при получаване на файл"
3943
3944#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
3945#, c-format
3946msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3947msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3948
3949#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
3950msgid "Error sending a file"
3951msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3952
3953#. translators: first %s is filename, second %s
3954#. * is the contact name
3955#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
3956#, c-format
3957msgid "\"%s\" received from %s"
3958msgstr "„%s“ получен от %s"
3959
3960#. translators: first %s is filename, second %s
3961#. * is the contact name
3962#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
3963#, c-format
3964msgid "\"%s\" sent to %s"
3965msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3966
3967#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
3968msgid "File transfer completed"
3969msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3970
3971#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
3972msgid "Waiting for the other participant's response"
3973msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3974
3975#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
3976#, c-format
3977msgid "Checking integrity of \"%s\""
3978msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3979
3980#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
3981#, c-format
3982msgid "Hashing \"%s\""
3983msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3984
3985#: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
3986msgid "File"
3987msgstr "Файл"
3988
3989#: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
3990msgid "Remaining"
3991msgstr "Остават"
3992
3993#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3994msgid "File Transfers"
3995msgstr "Прехвърляния на файлове"
3996
3997#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3998msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3999msgstr ""
4000"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
4001"от списъка"
4002
4003#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
4004msgid ""
4005"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
4006"importing accounts from Pidgin."
4007msgstr ""
4008"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
4009"само от Pidgin."
4010
4011#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
4012msgid "Import Accounts"
4013msgstr "Внасяне на регистрации"
4014
4015#. Translators: this is the header of a treeview column
4016#: ../src/empathy-import-widget.c:301
4017msgid "Import"
4018msgstr "Внасяне"
4019
4020#: ../src/empathy-import-widget.c:310
4021msgid "Protocol"
4022msgstr "Протокол"
4023
4024#: ../src/empathy-import-widget.c:334
4025msgid "Source"
4026msgstr "Източник"
4027
4028#: ../src/empathy-main-window.c:392
4029msgid "Provide Password"
4030msgstr "Паролата ви"
4031
4032#: ../src/empathy-main-window.c:398
4033msgid "Disconnect"
4034msgstr "Прекъсване"
4035
4036#: ../src/empathy-main-window.c:622
4037msgid "No match found"
4038msgstr "Не е намерено съвпадение"
4039
4040#: ../src/empathy-main-window.c:777
4041msgid "Reconnect"
4042msgstr "Ново свързване"
4043
4044#: ../src/empathy-main-window.c:783
4045msgid "Edit Account"
4046msgstr "Редактиране на регистрация"
4047
4048#: ../src/empathy-main-window.c:789
4049msgid "Close"
4050msgstr "Затваряне"
4051
4052#. Translators: this string will be something like:
4053#. *   Top up My Account ($1.23)..."
4054#: ../src/empathy-main-window.c:928
4055#, c-format
4056msgid "Top up %s (%s)..."
4057msgstr "Захранване на %s (%s)…"
4058
4059#: ../src/empathy-main-window.c:975
4060msgid "Top up account credit"
4061msgstr "Захранване на кредита"
4062
4063#. top up button
4064#: ../src/empathy-main-window.c:1046
4065msgid "Top Up..."
4066msgstr "Захранване…"
4067
4068#: ../src/empathy-main-window.c:1789
4069msgid "Contact"
4070msgstr "Контакт"
4071
4072#: ../src/empathy-main-window.c:2119
4073msgid "Contact List"
4074msgstr "Списък с контакти"
4075
4076#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
4077msgid "Contacts on a _Map"
4078msgstr "_Контакти на карта"
4079
4080#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
4081msgid "Credit Balance"
4082msgstr "Кредит"
4083
4084#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
4085msgid "Find in Contact _List"
4086msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
4087
4088#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
4089msgid "Join _Favorites"
4090msgstr "_Добавяне към отметките"
4091
4092#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
4093msgid "Manage Favorites"
4094msgstr "Редактиране на отметките"
4095
4096#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
4097msgid "N_ormal Size"
4098msgstr "_Нормален размер"
4099
4100#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
4101msgid "New _Call…"
4102msgstr "Нов _разговор…"
4103
4104#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
4105msgid "Normal Size With _Avatars"
4106msgstr "Нормален размер с _аватари"
4107
4108#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
4109msgid "P_references"
4110msgstr "_Настройки"
4111
4112#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
4113msgid "Show P_rotocols"
4114msgstr "_Показване на протокола"
4115
4116#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
4117msgid "Sort by _Name"
4118msgstr "Подреждане по _име"
4119
4120#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
4121msgid "Sort by _Status"
4122msgstr "Подреждане по _състояние"
4123
4124#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
4125msgid "_Accounts"
4126msgstr "_Регистрации"
4127
4128#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
4129msgid "_Blocked Contacts"
4130msgstr "_Блокирани контакти"
4131
4132#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
4133msgid "_Compact Size"
4134msgstr "_Стегнат режим"
4135
4136#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
4137msgid "_File Transfers"
4138msgstr "_Прехвърляния на файлове"
4139
4140#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
4141msgid "_Join…"
4142msgstr "_Присъединяване…"
4143
4144#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
4145#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4146msgid "_New Conversation…"
4147msgstr "_Нов разговор…"
4148
4149#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
4150msgid "_Offline Contacts"
4151msgstr "_Изключени контакти"
4152
4153#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
4154msgid "_Personal Information"
4155msgstr "_Лични данни"
4156
4157#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
4158msgid "_Room"
4159msgstr "_Стая"
4160
4161#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
4162msgid "_Search for Contacts…"
4163msgstr "_Търсене на контакти…"
4164
4165#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
4166msgid "Chat Room"
4167msgstr "Стая за разговор"
4168
4169#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
4170msgid "Members"
4171msgstr "Участници"
4172
4173#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4174#. yes/no, yes/no and a number.
4175#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
4176#, c-format
4177msgid ""
4178"%s\n"
4179"Invite required: %s\n"
4180"Password required: %s\n"
4181"Members: %s"
4182msgstr ""
4183"%s\n"
4184"Изисква се покана: %s\n"
4185"Изисква се парола: %s\n"
4186"Брой участници: %s"
4187
4188# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
4189# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
4190# „Не, това е всичко засега“.
4191#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
4192#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
4193msgid "No"
4194msgstr "Не"
4195
4196#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
4197msgid "Could not start room listing"
4198msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
4199
4200#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
4201msgid "Could not stop room listing"
4202msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
4203
4204#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4205msgid "Couldn't load room list"
4206msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
4207
4208#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4209msgid ""
4210"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4211msgstr ""
4212"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
4213"стаи от списъка."
4214
4215#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4216msgid ""
4217"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4218"the current account's server"
4219msgstr ""
4220"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
4221"регистрация, оставете полето празно."
4222
4223#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4224msgid "Join Room"
4225msgstr "Влизане в стая"
4226
4227#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
4228msgid "Room List"
4229msgstr "Списък със стаи"
4230
4231#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4232msgid "_Room:"
4233msgstr "_Стая:"
4234
4235#: ../src/empathy-preferences.c:169
4236msgid "Message received"
4237msgstr "Съобщението е получено"
4238
4239#: ../src/empathy-preferences.c:170
4240msgid "Message sent"
4241msgstr "Съобщението е изпратено"
4242
4243#: ../src/empathy-preferences.c:171
4244msgid "New conversation"
4245msgstr "Нов разговор"
4246
4247#: ../src/empathy-preferences.c:172
4248msgid "Contact goes online"
4249msgstr "Контактът е в мрежата"
4250
4251#: ../src/empathy-preferences.c:173
4252msgid "Contact goes offline"
4253msgstr "Контактът е извън мрежата"
4254
4255#: ../src/empathy-preferences.c:174
4256msgid "Account connected"
4257msgstr "Регистрацията е включена"
4258
4259#: ../src/empathy-preferences.c:175
4260msgid "Account disconnected"
4261msgstr "Регистрацията е изключена"
4262
4263#: ../src/empathy-preferences.c:484
4264msgid "Language"
4265msgstr "Език"
4266
4267#. translators: Contact name for the chat theme preview
4268#: ../src/empathy-preferences.c:734
4269msgid "Juliet"
4270msgstr "Жулиета"
4271
4272#. translators: Contact name for the chat theme preview
4273#: ../src/empathy-preferences.c:741
4274msgid "Romeo"
4275msgstr "Ромео"
4276
4277#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4278#: ../src/empathy-preferences.c:747
4279msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4280msgstr "Ромео! О, защо си ти Ромео?"
4281
4282#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4283#: ../src/empathy-preferences.c:750
4284msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4285msgstr "От род и име отречи се или"
4286
4287#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4288#: ../src/empathy-preferences.c:753
4289msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4290msgstr "ако не щеш, любовна клетва дай ми"
4291
4292#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4293#: ../src/empathy-preferences.c:756
4294msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4295msgstr "и аз не ще съм вече Капулети!"
4296
4297#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4298#: ../src/empathy-preferences.c:759
4299msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4300msgstr "Да ѝ отвърна ли или да слушам?"
4301
4302#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4303#: ../src/empathy-preferences.c:762
4304msgid "Juliet has disconnected"
4305msgstr "Жулиета прекъсна връзката"
4306
4307#: ../src/empathy-preferences.c:1166
4308msgid "Preferences"
4309msgstr "Настройки"
4310
4311#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4312msgid "Appearance"
4313msgstr "Изглед"
4314
4315#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4316msgid "Behavior"
4317msgstr "Поведение"
4318
4319#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4320msgid "Chat Th_eme:"
4321msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
4322
4323#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4324msgid "Disable notifications when _away or busy"
4325msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4326
4327#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4328msgid "Disable sounds when _away or busy"
4329msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4330
4331#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4332msgid "Display incoming events in the notification area"
4333msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
4334
4335#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4336msgid ""
4337"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4338"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4339"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4340"off and restarting the call."
4341msgstr ""
4342"Премахването на ехото може да изчисти гласа ви за отсрещната страна, но при "
4343"някои компютри създава проблеми. Ако някой от събеседниците се оплаче, че "
4344"чува странни шумове или прекъсвания по време на разговора, изключете "
4345"премахването на ехото и проведете наново разговор."
4346
4347#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4348msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4349msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
4350
4351#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4352msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4353msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
4354
4355#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4356msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4357msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
4358
4359#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4360msgid "Enable spell checking for languages:"
4361msgstr "Езици с проверка на правописа:"
4362
4363#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4364msgid "General"
4365msgstr "Общи"
4366
4367#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4368msgid "Input level:"
4369msgstr "Ниво на входящия звук:"
4370
4371#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4372msgid "Input volume:"
4373msgstr "Сила на входящия звук:"
4374
4375#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4376msgid "Location sources:"
4377msgstr "Датчик за местоположение:"
4378
4379#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4380msgid "Log conversations"
4381msgstr "Архив на разговорите"
4382
4383#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4384msgid "Notifications"
4385msgstr "Известяване"
4386
4387#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4388msgid "Play sound for events"
4389msgstr "Звуци при събития"
4390
4391#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4392msgid "Privacy"
4393msgstr "Лични данни"
4394
4395#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4396msgid ""
4397"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4398"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4399"decimal place."
4400msgstr ""
4401"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
4402"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
4403"място зад десетичната запетая."
4404
4405#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4406msgid "Show _smileys as images"
4407msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
4408
4409#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4410msgid "Show contact _list in rooms"
4411msgstr "_Показване на контактите в стаите"
4412
4413#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4414msgid "Sounds"
4415msgstr "Звуци"
4416
4417#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4418msgid "Spell Checking"
4419msgstr "Проверка на правописа"
4420
4421#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
4422msgid ""
4423"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4424"dictionary installed."
4425msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
4426
4427#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4428msgid "Themes"
4429msgstr "Графични теми"
4430
4431# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
4432# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
4433# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
4434# Пеленг става
4435#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4436msgid "Variant:"
4437msgstr "Пеленг:"
4438
4439#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4440msgid "_Automatically connect on startup"
4441msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
4442
4443#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4444msgid "_Cellphone"
4445msgstr "_Мобилен телефон"
4446
4447#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4448msgid "_Enable bubble notifications"
4449msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
4450
4451#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4452msgid "_Enable sound notifications"
4453msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
4454
4455#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
4456msgid "_GPS"
4457msgstr "_GPS"
4458
4459#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4460msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4461msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
4462
4463#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4464msgid "_Open new chats in separate windows"
4465msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
4466
4467#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4468msgid "_Publish location to my contacts"
4469msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
4470
4471#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4472#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4473msgid "_Reduce location accuracy"
4474msgstr "_Ниска точност на местоположението"
4475
4476#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4477msgid "Status"
4478msgstr "Състояние"
4479
4480#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4481msgid "_Quit"
4482msgstr "_Спиране на програмата"
4483
4484#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
4485msgid "Call the contact again"
4486msgstr "Нов разговор с контакта"
4487
4488#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
4489msgid "Camera Off"
4490msgstr "Включване на камерата"
4491
4492#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
4493msgid "Camera On"
4494msgstr "Изключване на камерата"
4495
4496#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
4497msgid "Disable camera and stop sending video"
4498msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
4499
4500#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
4501msgid "Enable camera and send video"
4502msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
4503
4504#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
4505msgid "Enable camera but don't send video"
4506msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
4507
4508#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
4509msgid "Preview"
4510msgstr "Преглед"
4511
4512#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
4513msgid "Redial"
4514msgstr "Повторно набиране"
4515
4516#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
4517msgid "V_ideo"
4518msgstr "_Видео"
4519
4520#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
4521msgid "Video Off"
4522msgstr "Изключване на видеото"
4523
4524#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
4525msgid "Video On"
4526msgstr "Включване на видеото"
4527
4528#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
4529msgid "Video Preview"
4530msgstr "Преглед на видеото"
4531
4532#: ../src/empathy-map-view.c:448
4533msgid "Contact Map View"
4534msgstr "Карта с контактите"
4535
4536#: ../src/empathy-debug-window.c:1228
4537msgid "Save"
4538msgstr "Запазване"
4539
4540#: ../src/empathy-debug-window.c:1435
4541msgid "Debug Window"
4542msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
4543
4544#: ../src/empathy-debug-window.c:1517
4545msgid "Pause"
4546msgstr "Пауза"
4547
4548#: ../src/empathy-debug-window.c:1529
4549msgid "Level "
4550msgstr "Ниво"
4551
4552#: ../src/empathy-debug-window.c:1549
4553msgid "Debug"
4554msgstr "Подробност"
4555
4556#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
4557msgid "Info"
4558msgstr "Информация"
4559
4560#: ../src/empathy-debug-window.c:1561 ../src/empathy-debug-window.c:1610
4561msgid "Message"
4562msgstr "Съобщение"
4563
4564#: ../src/empathy-debug-window.c:1567
4565msgid "Warning"
4566msgstr "Предупреждение"
4567
4568#: ../src/empathy-debug-window.c:1573
4569msgid "Critical"
4570msgstr "Критична"
4571
4572#: ../src/empathy-debug-window.c:1579
4573msgid "Error"
4574msgstr "Грешка"
4575
4576#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
4577msgid "Time"
4578msgstr "Време"
4579
4580#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
4581msgid "Domain"
4582msgstr "Област"
4583
4584#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
4585msgid "Category"
4586msgstr "Категория"
4587
4588#: ../src/empathy-debug-window.c:1605
4589msgid "Level"
4590msgstr "Ниво"
4591
4592#: ../src/empathy-debug-window.c:1642
4593msgid ""
4594"The selected connection manager does not support the remote debugging "
4595"extension."
4596msgstr ""
4597"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
4598"отдалечено изчистване на грешки."
4599
4600#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:179
4601#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:205
4602msgid "Invite Participant"
4603msgstr "Поканване на участник"
4604
4605#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:180
4606msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4607msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
4608
4609#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
4610msgid "Invite"
4611msgstr "Покана"
4612
4613#: ../src/empathy-accounts.c:183
4614msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4615msgstr ""
4616"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
4617
4618#: ../src/empathy-accounts.c:187
4619msgid ""
4620"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4621msgstr ""
4622"Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
4623"наблизо“"
4624
4625#: ../src/empathy-accounts.c:191
4626msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4627msgstr ""
4628"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
4629"foo_40example_2eorg0)"
4630
4631#: ../src/empathy-accounts.c:193
4632msgid "<account-id>"
4633msgstr "<ид-р на регистрация>"
4634
4635#: ../src/empathy-accounts.c:198
4636msgid "- Empathy Accounts"
4637msgstr "— Регистрации на Empathy"
4638
4639#: ../src/empathy-accounts.c:237
4640msgid "Empathy Accounts"
4641msgstr "Регистрации на Empathy"
4642
4643#: ../src/empathy-debugger.c:70
4644msgid "Show a particular service"
4645msgstr "Само избрана услуга"
4646
4647#: ../src/empathy-debugger.c:75
4648msgid "- Empathy Debugger"
4649msgstr "— изчистване на грешки към Empathy"
4650
4651#: ../src/empathy-debugger.c:114
4652msgid "Empathy Debugger"
4653msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4654
4655#: ../src/empathy-chat.c:107
4656msgid "- Empathy Chat Client"
4657msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4658
4659#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
4660msgid "Respond"
4661msgstr "Отговаряне"
4662
4663#: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
4664msgid "Reject"
4665msgstr "Отхвърляне"
4666
4667#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
4668#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
4669msgid "Answer"
4670msgstr "Отговор"
4671
4672#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
4673msgid "Answer with video"
4674msgstr "Отговор с видео"
4675
4676#: ../src/empathy-notifications-approver.c:235
4677#: ../src/empathy-notifications-approver.c:245
4678msgid "Decline"
4679msgstr "Отклоняване"
4680
4681#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
4682#: ../src/empathy-notifications-approver.c:250
4683msgid "Accept"
4684msgstr "Приемане"
4685
4686#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4687#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4688#. * brings the password popup.
4689#: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
4690msgid "Provide"
4691msgstr "Въвеждане"
4692
4693#: ../src/empathy-call-observer.c:134
4694#, c-format
4695msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4696msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
4697
4698#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
4699#. * as possible.
4700#: ../src/empathy-call-window.c:1036 ../src/empathy-call-window.c:1059
4701msgid "i"
4702msgstr "инф."
4703
4704#: ../src/empathy-call-window.c:2603
4705msgid "On hold"
4706msgstr "Задържане"
4707
4708#: ../src/empathy-call-window.c:2606
4709msgid "Mute"
4710msgstr "Без звук"
4711
4712#: ../src/empathy-call-window.c:2608
4713msgid "Duration"
4714msgstr "Времетраене"
4715
4716#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
4717#: ../src/empathy-call-window.c:2611
4718#, c-format
4719msgid "%s — %d:%02dm"
4720msgstr "%s — %d:%02dм"
4721
4722#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
4723msgid "_Match case"
4724msgstr "Зачита_не на главни/малки"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.