source: gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1973, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gnome-packagekit, gcalctool: подадени в master, PackageKit? подаден чрез Transifex-а на Федора

File size: 182.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-packagekit po-file.
2# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>, 2008, 2009, 2010.
4#
5#
6# install инсталирам
7# remove деинсталирам
8# downgradе връщам към предишна версия
9# update, upgrade (n)+(countable) обновление
10# update, upgrade (v)+(action) обновявам
11# catalog, source хранилище
12# ignore прескачам
13# package manager управление на пакети
14#
15msgid ""
16msgstr ""
17"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
18"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19"POT-Creation-Date: 2010-02-18 07:47+0200\n"
20"PO-Revision-Date: 2010-02-18 07:45+0200\n"
21"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
22"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
23"MIME-Version: 1.0\n"
24"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
27
28#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:1
29msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
30msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на кодек"
31
32#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:2
33msgid "Allow applications to invoke the font installer"
34msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на шрифт"
35
36#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:3
37msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
38msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на вид mime"
39
40#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:4
41msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
42msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителен фърмуер"
43
44#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:5
45msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
46msgstr ""
47"Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни драйвери за хардуера"
48
49#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:6
50msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
51msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни пакети"
52
53#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:7
54msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
55msgstr ""
56"Питане на потребителя при копиране на файлове в публично достъпна папка"
57
58#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
59msgid ""
60"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
61"installing from a FUSE mount"
62msgstr ""
63"Питане на потребителя дали файлове да бъдат копирани в общодостъпна папка, "
64"когато се инсталира от носител монтиран с FUSE"
65
66#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:9
67msgid "Automatically update these types of updates"
68msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
69
70#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:10
71msgid ""
72"Automatically update these types of updates. Options are \"all\", \"security"
73"\", or \"none\""
74msgstr ""
75"Автоматично инсталиране на определени обновления. Възможностите са "
76"„all“ (всички), „security“ (по сигурността), „none“ (никакви)."
77
78#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:11
79msgid "Devices that should be ignored"
80msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
81
82#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:12
83msgid ""
84"Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
85"and '?' characters"
86msgstr ""
87"Устройства, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената могат "
88"да включват знаците „*“ и „?“."
89
90#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:13
91msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
92msgstr ""
93"Филтриране на списъците с пакети чрез името на пакета в gpk-application"
94
95#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:14
96msgid "Filter using basename in gpk-application"
97msgstr "Филтриране чрез името на пакета в gpk-application"
98
99#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:15
100msgid "Firmware files that should not be searched for"
101msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
102
103#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:16
104msgid ""
105"Firmware files that should not be searched for, separated by commas. These "
106"can include '*' and '?' characters"
107msgstr ""
108"Файлове с фърмуер, които да не се търсят. Изброени с разделител „,“. Имената "
109"могат да включват знаците „*“ и „?“."
110
111#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
112msgid "GTK+ module for font installation"
113msgstr "Модул на GTK+ за инсталиране на шрифт"
114
115#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:18
116msgid "Get the update list when the session starts"
117msgstr "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията"
118
119#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:19
120msgid ""
121"Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. This "
122"ensures the user has up to date and valid data in the tray at startup."
123msgstr ""
124"Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията, дори това да не е "
125"запланувано. Това ще осигури правилни и пресни данни в областта за "
126"уведомяване при стартиране."
127
128#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:20
129msgid "How often to check for distribution upgrades"
130msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
131
132#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:21
133msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
134msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
135
136#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:22
137msgid "How often to check for updates"
138msgstr "Честота на проверка за обновления"
139
140#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:23
141msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
142msgstr "Честота на проверка за обновления в секунди."
143
144#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:24
145msgid "How often to refresh the package cache"
146msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
147
148#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
149msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
150msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди"
151
152#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:26
153msgid "If search terms should be completed automatically"
154msgstr "Автоматично дописване на търсения текст"
155
156#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:27
157msgid "Install updates automatically when running on battery power"
158msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии"
159
160#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
161#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
162#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:30
163msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
164msgstr ""
165"Режими на взаимодействие, които да се използват. Те имат превес над "
166"поисканите от клиента."
167
168#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
169#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
170#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
171msgid "Interaction modes to use by default"
172msgstr "Стандартни режими на взаимодействие"
173
174#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
175msgid "Messages that should be ignored"
176msgstr "Съобщения, които да бъдат прескачани"
177
178#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
179msgid ""
180"Messages that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
181"and '?' characters"
182msgstr ""
183"Съобщения, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената могат "
184"да включват знаците „*“ и „?“."
185
186#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
187msgid ""
188"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
189"connection"
190msgstr ""
191"Уведомяване на потребителя преди извършването на голямо обновяване през "
192"мобилна, широколентова връзка"
193
194#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
195msgid "Notify the user for completed updates"
196msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
197
198#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
199msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
200msgstr ""
201"Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
202"рестартиране"
203
204#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
205msgid "Notify the user when a task is complete"
206msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на действието"
207
208#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
209msgid "Notify the user when an update has failed"
210msgstr "Уведомяване на потребителя при неуспешно обновяване"
211
212#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
213msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
214msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
215
216#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
217msgid "Notify the user when security updates are available"
218msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления по сигурността"
219
220#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:43
221msgid ""
222"Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
223msgstr ""
224"Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обновяване при "
225"захранване от батерии"
226
227#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:44
228msgid ""
229"Notify the user when the update was not automatically started while running "
230"on battery power"
231msgstr ""
232"Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматичното стартиране на "
233"обновяване при захранване от батерии"
234
235#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:45
236msgid "Notify the user when the update was started"
237msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване"
238
239#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:46
240msgid "Notify the user when there are errors"
241msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
242
243#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:47
244msgid "Notify the user when there are messages"
245msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
246
247#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:48
248msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
249msgstr ""
250"Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения от управлението на пакети"
251
252#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:49
253msgid "Notify the user when updates are available"
254msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
255
256#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:50
257msgid "Only show native packages in the file lists"
258msgstr "Да се показват само пакетите за конкретната архитектура в списъците"
259
260#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:51
261msgid ""
262"Only show native packages matching the machine architecture in the file lists"
263msgstr ""
264"Да се показват само пакетите за архитектурата съвпадаща с тази на машината в "
265"списъците"
266
267#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:52
268msgid "Only show the newest packages in the file lists"
269msgstr "Да се показват само най-новите приложения в списъците"
270
271#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:53
272msgid ""
273"Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
274"updates that are still available."
275msgstr ""
276"Да се показват само най-новите приложения в списъците без все още наличните, "
277"но стари обновления."
278
279#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:54
280msgid "Only show the newest updates in the list"
281msgstr "Да се показват само най-новите обновления в списъците"
282
283#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:55
284msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
285msgstr ""
286"Програми, които да бъдат прескачани, когато изпращат сесийни заявки към D-BUS"
287
288#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:56
289msgid ""
290"Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
291"separated by commas."
292msgstr ""
293"Програми, които да се прескачат, когато изпращат сесийни заявки към D-BUS, с "
294"разделител „,“."
295
296#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:57
297msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
298msgstr "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им"
299
300#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:58
301msgid ""
302"Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
303msgstr ""
304"Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им или инсталирането им."
305
306#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:59
307msgid "Show all repositories in the software source viewer"
308msgstr "Показване на всички хранилища на софтуер в изгледа за обновления"
309
310#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:60
311msgid "Show the 'All Packages' group menu"
312msgstr "Показване на менюто „Всички пакети“"
313
314#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:61
315msgid ""
316"Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
317"backends and is not generally required by end users"
318msgstr ""
319"Показване на менюто „Всички пакети“. За попълването му повечето пакетни ядра "
320"изискват твърде много време, а повечето потребители рядко изискват тази "
321"възможност."
322
323#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:62
324msgid "Show the category group menu"
325msgstr "Показване на менюто за категориите групи"
326
327#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:63
328msgid ""
329"Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
330"distribution, but takes longer to populate"
331msgstr ""
332"Показване на менюто за категориите и групи. То е по-пълно и съответства по-"
333"добре на дистрибуцията, но изисква повече време"
334
335#. TRANSLATORS:
336#. The original application is the program that was opened by the user,
337#. and that requested the PackageKit action.
338#. If the user then closes the application, but the task is still running
339#. (for instance, updating the system) then the original application is
340#. marked as not running.
341#. This is the only time we should show the progress icon in the tray,
342#. as the user would have no other way to interact with, or cancel the task.
343#.
344#. Some people like being able to interact with the task for debugging
345#. or just because they want to know what is happening in other user sessions.
346#. Those sort of people (not typical users) should enable this option.
347#.
348#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:77
349msgid ""
350"Show the transaction progress icon in the tray when the original application "
351"is still running."
352msgstr ""
353"Показване на иконата за напредъка на транзакцията, докато първоначалното "
354"приложение все още работи."
355
356#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:78
357msgid "Show transactions that have the original application running"
358msgstr ""
359"Показване на транзакциите, докато първоначалното приложение все още работи"
360
361#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:79
362msgid ""
363"The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
364msgstr ""
365"Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
366"обновления"
367
368#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:80
369msgid "The search mode used by default"
370msgstr "Стандартен режим на търсене"
371
372#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:81
373msgid ""
374"The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
375"\""
376msgstr ""
377"Стандартен режим за търсене. Възможностите са „name“ (по име), „details“ (по "
378"допълнителна информация), или „file“ (по файл)"
379
380#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:82
381msgid "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
382msgstr "Този ключ определя дали приложенията да могат да изискват шрифтове"
383
384#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:83
385msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
386msgstr "Използване на безжичната мрежа по WiFI за проверка за обновления"
387
388#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:84
389msgid "Use WiFi connections"
390msgstr "Използване на безжичните връзки"
391
392#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:85
393msgid "Use mobile broadband connections"
394msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки"
395
396#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:86
397msgid ""
398"Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
399msgstr ""
400"Използване на мобилни, широколентови връзки като GSM и CDMA за проверки за "
401"обновления"
402
403#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:87
404msgid ""
405"When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
406"options by default"
407msgstr ""
408"При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, "
409"автоматично да се ползват следните настройки"
410
411#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:88
412msgid ""
413"When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
414"turned on"
415msgstr ""
416"При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, да се "
417"приложат със задължително предимство следните настройки"
418
419#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
420msgid "Add or remove software installed on the system"
421msgstr "Инсталиране и деинсталиране на софтуер към системата"
422
423#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
424#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
425#: ../src/gpk-application-main.c:94 ../src/gpk-log.c:514
426#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:86
427msgid "Add/Remove Software"
428msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
429
430#: ../data/gpk-application.ui.h:1
431msgid "About this software"
432msgstr "Относно тази програма"
433
434#: ../data/gpk-application.ui.h:3
435msgid "Edit list of software sources"
436msgstr "Редактиране на списъка с хранилища"
437
438#: ../data/gpk-application.ui.h:4
439msgid "Execute graphical applications"
440msgstr "Изпълняване на графични приложения"
441
442#: ../data/gpk-application.ui.h:5
443msgid "Fi_nd"
444msgstr "_Търсене"
445
446#: ../data/gpk-application.ui.h:6
447msgid "Help with this software"
448msgstr "Помощ за програмата"
449
450#: ../data/gpk-application.ui.h:7
451msgid "Only N_ative Packages"
452msgstr "Само за _конкретната архитектура"
453
454#: ../data/gpk-application.ui.h:8
455msgid "Only _Available"
456msgstr "Само _налични"
457
458#: ../data/gpk-application.ui.h:9
459msgid "Only _Development"
460msgstr "Само за _разработчици"
461
462#: ../data/gpk-application.ui.h:10
463msgid "Only _End User Files"
464msgstr "Само за _крайни потребители"
465
466#: ../data/gpk-application.ui.h:11
467msgid "Only _Graphical"
468msgstr "Само _графични"
469
470#: ../data/gpk-application.ui.h:12
471msgid "Only _Installed"
472msgstr "Само _инсталирани"
473
474#: ../data/gpk-application.ui.h:13
475msgid "Only _Newest Packages"
476msgstr "Само _най-нови пакети"
477
478#: ../data/gpk-application.ui.h:14
479msgid "Only _Non-Free Software"
480msgstr "Само _несвободен софтуер"
481
482#: ../data/gpk-application.ui.h:15
483msgid "Only _Non-Source Code"
484msgstr "Само _без изходен код"
485
486#: ../data/gpk-application.ui.h:16
487msgid "Only _Text"
488msgstr "Само _текстови"
489
490#: ../data/gpk-application.ui.h:17
491msgid "Only show one package, not subpackages"
492msgstr "Да се показва само един пакет, а не и подпакетите"
493
494#: ../data/gpk-application.ui.h:18
495msgid "Only show packages matching the machine architecture"
496msgstr "Да се показват само пакетите подходящи за архитектурата на машината"
497
498#: ../data/gpk-application.ui.h:19
499msgid "Only show the newest available package"
500msgstr "Да се показват само най-новите пакети"
501
502#: ../data/gpk-application.ui.h:20
503msgid "Refresh the list of packages on the system"
504msgstr "Обновяване на списъка с пакети на системата"
505
506#: ../data/gpk-application.ui.h:21
507msgid "S_election"
508msgstr "_Избор"
509
510#: ../data/gpk-application.ui.h:22
511msgid "Software Log"
512msgstr "Журнал за софтуера"
513
514#: ../data/gpk-application.ui.h:23
515msgid "View previously added or removed software"
516msgstr "Преглед на инсталирането и деинсталирането на софтуер"
517
518#: ../data/gpk-application.ui.h:24
519msgid "Visit the project homepage"
520msgstr "Посещаване на уеб страницата на проекта"
521
522#: ../data/gpk-application.ui.h:25
523msgid "_Development"
524msgstr "_Разработка"
525
526#: ../data/gpk-application.ui.h:26
527msgid "_Filters"
528msgstr "_Филтри"
529
530#: ../data/gpk-application.ui.h:27
531msgid "_Free"
532msgstr "_Свободни"
533
534#: ../data/gpk-application.ui.h:28
535msgid "_Graphical"
536msgstr "_Графични"
537
538#. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
539#: ../data/gpk-application.ui.h:29 ../src/gpk-check-update.c:301
540msgid "_Help"
541msgstr "Помо_щ"
542
543#: ../data/gpk-application.ui.h:30
544msgid "_Hide Subpackages"
545msgstr "Скриване на _подпакетите"
546
547#: ../data/gpk-application.ui.h:31
548msgid "_Installed"
549msgstr "_Инсталирани"
550
551#: ../data/gpk-application.ui.h:32
552msgid "_No Filter"
553msgstr "_Без филтри"
554
555#: ../data/gpk-application.ui.h:33
556msgid "_Only Free Software"
557msgstr "Само _свободен софтуер"
558
559#: ../data/gpk-application.ui.h:34
560msgid "_Only Source Code"
561msgstr "Само с _изходен код"
562
563#: ../data/gpk-application.ui.h:35
564msgid "_Source"
565msgstr "_Изходен код"
566
567#: ../data/gpk-application.ui.h:36
568msgid "_System"
569msgstr "_Системни"
570
571#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:1
572msgid "Backend Status"
573msgstr "Състояние на ядрото"
574
575#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:2
576msgid "Backend author:"
577msgstr "Автор на ядрото:"
578
579#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:3
580msgid "Backend name:"
581msgstr "Име на ядрото:"
582
583#: ../data/gpk-client.ui.h:1
584msgid "Install Package"
585msgstr "Инсталиране на пакет"
586
587#: ../data/gpk-error.ui.h:1
588msgid "More details"
589msgstr "Допълнителна информация"
590
591#: ../data/gpk-eula.ui.h:1
592msgid "License Agreement Required"
593msgstr "Изисква са приемане на лицензното споразумение"
594
595#: ../data/gpk-eula.ui.h:2
596msgid "_Accept Agreement"
597msgstr "_Лицензно споразумение"
598
599#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
600#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:69
601#: ../src/gpk-install-catalog.c:71
602msgid "Catalog Installer"
603msgstr "Инсталиране на каталог"
604
605#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:2
606msgid "Install a catalog of software on the system"
607msgstr "Инсталиране на каталог със софтуер на системата"
608
609#: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:1
610msgid "Install selected software on the system"
611msgstr "Инсталиране на избрания софтуер на системата"
612
613#: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:2
614msgid "Package Installer"
615msgstr "Инсталиране на пакети"
616
617#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:710
618msgid "Software Log Viewer"
619msgstr "Преглед на дневника за софтуера"
620
621#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:2
622msgid "View past package management tasks"
623msgstr "Преглед на миналите действия по управление на софтуера"
624
625#: ../data/gpk-log.ui.h:1
626msgid "Filter"
627msgstr "Филтриране"
628
629#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
630msgid "Change software update preferences"
631msgstr "Промяна на настройките за обновяване на софтуера"
632
633#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
634msgid "Software Updates"
635msgstr "Обновявания на софтуера"
636
637#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1
638msgid "C_heck for updates:"
639msgstr "_Проверка за обновления:"
640
641#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
642msgid "Check for major _upgrades:"
643msgstr "Проверка за _основни обновления:"
644
645#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
646msgid "Check for updates when using mobile broadband"
647msgstr "Проверка за обновления, когато се ползва мобилна, широколентова връзка"
648
649#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
650msgid "Currently using mobile broadband"
651msgstr "В момента се ползва мобилна, широколентова връзка"
652
653#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
654#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5 ../src/gpk-prefs.c:485
655msgid "Software Update Preferences"
656msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
657
658#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
659msgid "Update Settings"
660msgstr "Настройки на обновяването"
661
662#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
663msgid "_Automatically install:"
664msgstr "_Автоматично инсталиране:"
665
666#: ../data/gpk-repo.desktop.in.h:1
667msgid "Enable or disable software sources"
668msgstr "Управление на хранилищата"
669
670#: ../data/gpk-repo.desktop.in.h:2 ../data/gpk-repo.ui.h:2
671msgid "Software Sources"
672msgstr "Хранилища"
673
674#: ../data/gpk-repo.ui.h:1
675msgid "Shows more software sources that may be interesting"
676msgstr "Показване на допълнителни хранилища, които може да ви заинтригуват"
677
678#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
679#: ../data/gpk-repo.ui.h:4
680msgid "_Show debug and development software sources"
681msgstr "Показване на _хранилища за изчистване на грешки и тези за разработчици"
682
683#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
684#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:296
685msgid "Action"
686msgstr "Действие"
687
688#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:2
689msgid "Create"
690msgstr "Създаване"
691
692#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
693msgid "Create a copy of this computers package list"
694msgstr "Създаване на списък с пакетите на този компютър"
695
696#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
697msgid "Create an archive of a specific package"
698msgstr "Създаване на архив с определен пакет"
699
700#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:5
701msgid "Create an archive of all the pending updates"
702msgstr "Създаване на архив със всички предстоящи обновления"
703
704#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6
705msgid "Destination package list:"
706msgstr "Целеви списък с пакети:"
707
708#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
709#. TRANSLATORS: column for the message description
710#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:323 ../src/gpk-watch.c:597
711msgid "Details"
712msgstr "Подробности"
713
714#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
715msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
716msgstr "Повече от един пакет маже да се указват в списък с разделител „,“"
717
718#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
719msgid "Output directory:"
720msgstr "Изходна папка:"
721
722#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
723msgid "Progress"
724msgstr "Напредък"
725
726#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11
727msgid "Save New Service Pack"
728msgstr "Запазване на нов сервизен пакет"
729
730#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
731msgid "Select A Package List File"
732msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
733
734#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
735#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:722
736msgid "Service Pack Creator"
737msgstr "Създаване на сервизни пакети"
738
739#: ../data/gpk-signature.ui.h:1
740msgid "Do you recognise the user and trust this key?"
741msgstr "Познавате ли потребителя и имате ли доверие на този ключ?"
742
743#: ../data/gpk-signature.ui.h:2
744msgid "Do you trust the source of the packages?"
745msgstr "Имате ли доверие на хранилището на пакетите?"
746
747#: ../data/gpk-signature.ui.h:3
748msgid "Package:"
749msgstr "Пакет:"
750
751#: ../data/gpk-signature.ui.h:4
752msgid "Repository name:"
753msgstr "Името на хранилище:"
754
755#: ../data/gpk-signature.ui.h:5
756msgid "Signature URL:"
757msgstr "Адрес на подпис:"
758
759#: ../data/gpk-signature.ui.h:6
760msgid "Signature identifier:"
761msgstr "Идентификатор на подпис:"
762
763#: ../data/gpk-signature.ui.h:7
764msgid "Signature user identifier:"
765msgstr "Идентификатор на потребител в подписа:"
766
767#: ../data/gpk-signature.ui.h:8
768msgid "Software signature is required"
769msgstr "Изисква се подпис на софтуера"
770
771#: ../data/gpk-update-icon.desktop.in.h:1
772msgid "PackageKit Update Applet"
773msgstr "Аплет за обновяване към PackageKit"
774
775#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
776msgid "Software Update"
777msgstr "Обновление на софтуера"
778
779#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
780#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
781#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:103
782msgid "Software Update Viewer"
783msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
784
785#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:3
786msgid "Update software installed on the system"
787msgstr "Обновяване на софтуера инсталиран върху системата"
788
789#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
790msgid ""
791"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
792"provide new features."
793msgstr ""
794"Обновленията на софтуера поправят грешки, премахват проблеми със сигурността "
795"и предоставят нови възможности."
796
797#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
798msgid "_Upgrade"
799msgstr "_Обновяване"
800
801#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
802#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
803msgid "_Details"
804msgstr "_Подробности"
805
806#. Application column (icon, name, description)
807#. TRANSLATORS: column for the application name
808#. TRANSLATORS: column for the package name
809#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:149
810#: ../src/gpk-helper-run.c:191
811msgid "Package"
812msgstr "Пакет"
813
814#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
815msgid "_Remove"
816msgstr "_Деинсталиране"
817
818#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
819#, python-format
820msgid "Remove %i additional package?"
821msgid_plural "Remove %i additional packages?"
822msgstr[0] "Да се деинсталира ли %i допълнителен пакет?"
823msgstr[1] "Да се деинсталират ли %i допълнителни пакета?"
824
825#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:615
826msgid ""
827"The software which you want to remove is required to run other software, "
828"which will be removed too."
829msgstr ""
830"Програмите, които се нуждаят от софтуера, който искате да деинсталирате, "
831"също ще бъдат деинсталирани."
832
833#. TRANSLATORS: button label, install
834#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646 ../src/gpk-helper-chooser.c:298
835msgid "_Install"
836msgstr "_Инсталиране"
837
838#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
839#, python-format
840msgid "Install %i additional package?"
841msgid_plural "Install %i additional packages?"
842msgstr[0] "Да се инсталира ли %i допълнителен пакет?"
843msgstr[1] "Да се инсталират ли %i допълнителни пакета?"
844
845#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
846msgid ""
847"The software that you want to install requires additional software to run "
848"correctly."
849msgstr "Програмата, която искате да инсталирате, изисква допълнителен софтуер."
850
851#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
852#: ../src/gpk-application.c:617
853#, c-format
854msgid "%i file installed by %s"
855msgid_plural "%i files installed by %s"
856msgstr[0] "%i файл инсталиран от %s"
857msgstr[1] "%i файла инсталирани от %s"
858
859#. TRANSLATORS: no packages returned
860#: ../src/gpk-application.c:969 ../src/gpk-application.c:1092
861msgid "No packages"
862msgstr "Няма пакети"
863
864#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
865#: ../src/gpk-application.c:971
866msgid "No other packages require this package"
867msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
868
869#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
870#: ../src/gpk-application.c:978
871#, c-format
872msgid "%i package requires %s"
873msgid_plural "%i packages require %s"
874msgstr[0] "%i допълнителен пакет изисква %s"
875msgstr[1] "%i допълнителни пакета изискват %s"
876
877#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
878#: ../src/gpk-application.c:983
879#, c-format
880msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
881msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
882msgstr[0] "Пакетът изброен по-долу изисква %s, за да работи правилно."
883msgstr[1] "Пакетите изброени по-долу изискват %s, за да работят правилно."
884
885#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
886#: ../src/gpk-application.c:1094
887msgid "This package does not depends on any others"
888msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
889
890#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
891#: ../src/gpk-application.c:1101
892#, c-format
893msgid "%i additional package is required for %s"
894msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
895msgstr[0] "%2$s изисква %1$i допълнителен пакет"
896msgstr[1] "%2$s изисква %1$i допълнителни пакета"
897
898#. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
899#: ../src/gpk-application.c:1106
900#, c-format
901msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
902msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
903msgstr[0] "За да работи %s правилно, е необходим следния пакет."
904msgstr[1] "За да работи %s правилно, са необходими следните пакети."
905
906#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
907#: ../src/gpk-application.c:1171
908msgid "Invalid"
909msgstr "Неправилен"
910
911#. TRANSLATORS: no results were found for this search
912#: ../src/gpk-application.c:1371
913msgid "No results were found."
914msgstr "Не е открито хранилище"
915
916#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
917#: ../src/gpk-application.c:1379
918msgid "Try entering a package name in the search bar."
919msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
920
921#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
922#: ../src/gpk-application.c:1382
923msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
924msgstr "В опашката няма пакети за инсталиране или деинсталиране."
925
926#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
927#: ../src/gpk-application.c:1387
928msgid ""
929"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
930"text."
931msgstr ""
932"Пробвайте да търсите в описанията на пакетите като натиснете иконата до "
933"текста за търсене."
934
935#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
936#: ../src/gpk-application.c:1390
937msgid "Try again with a different search term."
938msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
939
940#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
941#: ../src/gpk-application.c:1645
942msgid "Invalid search text"
943msgstr "Неправилен текст за търсене"
944
945#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
946#: ../src/gpk-application.c:1647
947msgid "The search text contains invalid characters"
948msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
949
950#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
951#: ../src/gpk-application.c:1681
952msgid "The search could not be completed"
953msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
954
955#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
956#: ../src/gpk-application.c:1683
957msgid "Running the transaction failed"
958msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
959
960#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
961#: ../src/gpk-application.c:1831
962msgid "Changes not applied"
963msgstr "Промените не са приложени"
964
965#: ../src/gpk-application.c:1832
966msgid "Close _Anyway"
967msgstr "_Затваряне независимо от това"
968
969#. TRANSLATORS: tell the user the problem
970#: ../src/gpk-application.c:1836
971msgid "You have made changes that have not yet been applied."
972msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
973
974#: ../src/gpk-application.c:1837
975msgid "These changes will be lost if you close this window."
976msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
977
978#. TRANSLATORS: column for installed status
979#. TRANSLATORS: The state of a package
980#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
981#: ../src/gpk-application.c:2162 ../src/gpk-enum.c:1162 ../src/gpk-enum.c:1243
982msgid "Installed"
983msgstr "Инсталирани"
984
985#. TRANSLATORS: column for package name
986#. TRANSLATORS: column for group name
987#. TRANSLATORS: column for the package name
988#: ../src/gpk-application.c:2178 ../src/gpk-application.c:2200
989#: ../src/gpk-dialog.c:153 ../src/gpk-modal-dialog.c:725
990msgid "Name"
991msgstr "Име"
992
993#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
994#: ../src/gpk-application.c:2343
995msgid "Type"
996msgstr "Вид"
997
998#: ../src/gpk-application.c:2343
999msgid "Collection"
1000msgstr "Комплект"
1001
1002#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
1003#: ../src/gpk-application.c:2351
1004#, c-format
1005msgid "Visit %s"
1006msgstr "Посещаване на %s"
1007
1008#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
1009#: ../src/gpk-application.c:2356
1010msgid "Project"
1011msgstr "Проект"
1012
1013#: ../src/gpk-application.c:2356
1014msgid "Homepage"
1015msgstr "Лична страница"
1016
1017#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
1018#: ../src/gpk-application.c:2370
1019msgid "Group"
1020msgstr "Група"
1021
1022#. TRANSLATORS: the licence string for the package
1023#: ../src/gpk-application.c:2376
1024msgid "License"
1025msgstr "Лиценз"
1026
1027#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
1028#: ../src/gpk-application.c:2385
1029msgid "Menu"
1030msgstr "Меню"
1031
1032#. TRANSLATORS: the size of the meta package
1033#. TRANSLATORS: a column that has size of each package
1034#: ../src/gpk-application.c:2403 ../src/gpk-update-viewer.c:1690
1035msgid "Size"
1036msgstr "Размер"
1037
1038#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
1039#: ../src/gpk-application.c:2406
1040msgid "Installed size"
1041msgstr "Размер при инсталация"
1042
1043#. TRANSLATORS: the download size of the package
1044#: ../src/gpk-application.c:2409
1045msgid "Download size"
1046msgstr "Размер при изтегляне"
1047
1048#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
1049#: ../src/gpk-application.c:2418
1050msgid "Source"
1051msgstr "Хранилище"
1052
1053#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
1054#: ../src/gpk-application.c:2564
1055msgid "Selected packages"
1056msgstr "Избраните пакети"
1057
1058#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
1059#: ../src/gpk-application.c:2616
1060msgid "Searching by name"
1061msgstr "Търсене по име"
1062
1063#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
1064#: ../src/gpk-application.c:2639
1065msgid "Searching by description"
1066msgstr "Търсене по описание"
1067
1068#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
1069#: ../src/gpk-application.c:2662
1070msgid "Searching by file"
1071msgstr "Търсене по файл"
1072
1073#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
1074#: ../src/gpk-application.c:2687
1075msgid "Search by name"
1076msgstr "Търсене по име"
1077
1078#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
1079#: ../src/gpk-application.c:2697
1080msgid "Search by description"
1081msgstr "Търсене по описание"
1082
1083#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
1084#: ../src/gpk-application.c:2707
1085msgid "Search by file name"
1086msgstr "Търсене по име на файл"
1087
1088#. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
1089#. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
1090#: ../src/gpk-application.c:2750 ../src/gpk-check-update.c:205
1091#: ../src/gpk-watch.c:428
1092msgid "Failed to show url"
1093msgstr "Адресът не може да бъде показан"
1094
1095#: ../src/gpk-application.c:2787 ../src/gpk-check-update.c:229
1096#: ../src/gpk-watch.c:448
1097msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
1098msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
1099
1100#: ../src/gpk-application.c:2788 ../src/gpk-check-update.c:230
1101#: ../src/gpk-watch.c:449
1102msgid ""
1103"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
1104"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
1105"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
1106"any later version."
1107msgstr ""
1108"Тази програма (Packagekit) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
1109"и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), "
1110"както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза "
1111"или (по ваше решение) по-късна версия."
1112
1113#: ../src/gpk-application.c:2792 ../src/gpk-check-update.c:234
1114#: ../src/gpk-watch.c:453
1115msgid ""
1116"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
1117"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
1118"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
1119"more details."
1120msgstr ""
1121"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
1122"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
1123"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
1124
1125#: ../src/gpk-application.c:2796 ../src/gpk-check-update.c:238
1126#: ../src/gpk-watch.c:457
1127msgid ""
1128"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1129"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
1130"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1131msgstr ""
1132"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
1133"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
1134"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1135
1136#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
1137#: ../src/gpk-application.c:2802 ../src/gpk-check-update.c:243
1138#: ../src/gpk-watch.c:462
1139msgid "translator-credits"
1140msgstr ""
1141"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1142"\n"
1143"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1144"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1145"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1146
1147#. TRANSLATORS: website label
1148#: ../src/gpk-application.c:2828 ../src/gpk-check-update.c:263
1149#: ../src/gpk-watch.c:481
1150msgid "PackageKit Website"
1151msgstr "Уеб страница на PackageKit"
1152
1153#. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
1154#: ../src/gpk-application.c:2831
1155msgid "Package Manager for GNOME"
1156msgstr "Управление на пакети в GNOME"
1157
1158#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
1159#: ../src/gpk-application.c:3277
1160msgid "Text"
1161msgstr "Текст"
1162
1163#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
1164#: ../src/gpk-application.c:3300
1165msgid ""
1166"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
1167msgstr ""
1168"За начало въведете име на пакет и натиснете върху бутона за търсене или "
1169"върху група."
1170
1171#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
1172#: ../src/gpk-application.c:3303
1173msgid "Enter a package name and then click find to get started."
1174msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
1175
1176#. TRANSLATORS: daemon is broken
1177#: ../src/gpk-application.c:3531
1178msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
1179msgstr "Спиране на програмата, защото настройките не бяха получени"
1180
1181#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
1182#: ../src/gpk-application.c:3651
1183msgid "All packages"
1184msgstr "Всички пакети"
1185
1186#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
1187#: ../src/gpk-application.c:3653
1188msgid "Show all packages"
1189msgstr "Показване на всички пакети"
1190
1191#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
1192#: ../src/gpk-application.c:3877
1193msgid "Clear current selection"
1194msgstr "Изчистване на текущия избор"
1195
1196#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
1197#: ../src/gpk-application.c:3902
1198msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
1199msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
1200
1201#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
1202#: ../src/gpk-application.c:3928
1203msgid "Visit home page for selected package"
1204msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
1205
1206#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
1207#: ../src/gpk-application.c:4036
1208msgid "Find packages"
1209msgstr "Търсене на пакети"
1210
1211#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
1212#: ../src/gpk-application.c:4043
1213msgid "Cancel search"
1214msgstr "Преустановяване на търсенето"
1215
1216#. TRANSLATORS: show the program version
1217#: ../src/gpk-application-main.c:77 ../src/gpk-backend-status.c:242
1218#: ../src/gpk-prefs.c:464 ../src/gpk-update-icon.c:64
1219#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:69
1220msgid "Show the program version and exit"
1221msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
1222
1223#. are we running privileged
1224#: ../src/gpk-application-main.c:107
1225msgid "Package installer"
1226msgstr "Инсталатор на пакети"
1227
1228#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
1229#: ../src/gpk-backend-status.c:76 ../src/gpk-prefs.c:398 ../src/gpk-repo.c:534
1230#: ../src/gpk-update-viewer.c:3012
1231msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
1232msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
1233
1234#: ../src/gpk-backend-status.c:258
1235msgid "PackageKit Backend Details Viewer"
1236msgstr "Подробен изглед към ядрото на PackageKit"
1237
1238#. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
1239#: ../src/gpk-check-update.c:289
1240msgid "_Preferences"
1241msgstr "_Настройки"
1242
1243#. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
1244#. TRANSLATORS: this is the right click menu item
1245#: ../src/gpk-check-update.c:309 ../src/gpk-watch.c:508
1246msgid "_About"
1247msgstr "_Относно"
1248
1249#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
1250#: ../src/gpk-check-update.c:400
1251msgid "One package was skipped:"
1252msgid_plural "Some packages were skipped:"
1253msgstr[0] "Пропуснат е един пакет:"
1254msgstr[1] "Пропуснати са няколко пакета:"
1255
1256#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
1257#: ../src/gpk-check-update.c:431
1258msgid "The system update has completed"
1259msgstr "Обновяването на системата завърши"
1260
1261#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
1262#: ../src/gpk-check-update.c:439
1263msgid "Restart computer now"
1264msgstr "Рестартиране на компютъра"
1265
1266#. TRANSLATORS: don't show this option again (when finished)
1267#. TRANSLATORS: hides forever
1268#. add a checkbutton for deps screen
1269#. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
1270#: ../src/gpk-check-update.c:446 ../src/gpk-check-update.c:1322
1271#: ../src/gpk-dialog.c:306 ../src/gpk-hardware.c:194 ../src/gpk-watch.c:1577
1272msgid "Do not show this again"
1273msgstr "Това да не се показва повече"
1274
1275#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
1276#: ../src/gpk-check-update.c:501 ../src/gpk-check-update.c:935
1277#: ../src/gpk-check-update.c:957
1278msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
1279msgstr "Икона за обновяване към GNOME PackageKit"
1280
1281#. TRANSLATORS: this is the sound description
1282#: ../src/gpk-check-update.c:503 ../src/gpk-update-viewer.c:509
1283msgid "Updated successfully"
1284msgstr "Успешно обновяване"
1285
1286#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
1287#: ../src/gpk-check-update.c:621
1288msgid "Security update available"
1289msgid_plural "Security updates available"
1290msgstr[0] "Налично е обновление по сигурността."
1291msgstr[1] "Налични са обновления по сигурността."
1292
1293#. TRANSLATORS: message when there are security updates
1294#: ../src/gpk-check-update.c:624
1295msgid "An important update is available for your computer:"
1296msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
1297msgstr[0] "Налично е важно обновление за компютъра ви:"
1298msgstr[1] "Налични са важни обновления за компютъра ви:"
1299
1300#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
1301#: ../src/gpk-check-update.c:644
1302msgid "Install updates"
1303msgstr "Инсталиране на обновления"
1304
1305#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
1306#: ../src/gpk-check-update.c:755
1307msgid ""
1308"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
1309"battery power"
1310msgstr ""
1311"Докато компютърът се захранва от батерии, обновленията няма да се инсталират "
1312"автоматично."
1313
1314#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
1315#: ../src/gpk-check-update.c:757
1316msgid "Updates not installed"
1317msgstr "Обновления не се инсталират"
1318
1319#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
1320#: ../src/gpk-check-update.c:767
1321msgid "Install the updates anyway"
1322msgstr "Обновленията да се инсталират"
1323
1324#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
1325#: ../src/gpk-check-update.c:814
1326msgid "Updates are being installed"
1327msgstr "Инсталират се обновления"
1328
1329#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
1330#: ../src/gpk-check-update.c:816
1331msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
1332msgstr "Автоматично се инсталират обновления"
1333
1334#: ../src/gpk-check-update.c:822
1335msgid "Cancel update"
1336msgstr "Преустановяване на обновяването"
1337
1338#. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
1339#: ../src/gpk-check-update.c:907
1340#, c-format
1341msgid "There is %d update available"
1342msgid_plural "There are %d updates available"
1343msgstr[0] "Налично е %d обновление"
1344msgstr[1] "Налични са %d обновления"
1345
1346#. TRANSLATORS: this is the sound description
1347#: ../src/gpk-check-update.c:937
1348msgid "Update available"
1349msgstr "Налично е обновление"
1350
1351#. TRANSLATORS: this is the sound description
1352#: ../src/gpk-check-update.c:959
1353msgid "Update available (on battery)"
1354msgstr "Налично е обновление (захранване от батерии)"
1355
1356#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
1357#: ../src/gpk-check-update.c:1309
1358msgid "Distribution upgrades available"
1359msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
1360
1361#. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
1362#. TRANSLATORS: button: a link to the help file
1363#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1364#. TRANSLATORS: button text
1365#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1366#: ../src/gpk-check-update.c:1319 ../src/gpk-dbus-task.c:1017
1367#: ../src/gpk-dbus-task.c:1251 ../src/gpk-dbus-task.c:1557
1368#: ../src/gpk-dbus-task.c:1763 ../src/gpk-dbus-task.c:2021
1369msgid "More information"
1370msgstr "Повече информация"
1371
1372#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
1373#: ../src/gpk-common.c:371
1374msgid "This application is running as a privileged user"
1375msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
1376
1377#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
1378#: ../src/gpk-common.c:374
1379#, c-format
1380msgid "%s is running as a privileged user"
1381msgstr "Програмата „%s“ е стартирана с правата на администратор"
1382
1383#. TRANSLATORS: tell the user off
1384#: ../src/gpk-common.c:377
1385msgid "Package management applications are security sensitive."
1386msgstr "Програмите за управление на пакети са чувствителни спрямо сигурността."
1387
1388#. TRANSLATORS: and explain why
1389#: ../src/gpk-common.c:379
1390msgid ""
1391"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
1392"security reasons."
1393msgstr ""
1394"Изпълнението на графични програми с правата на администратор трябва да се "
1395"избягва заради сигурността."
1396
1397#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
1398#: ../src/gpk-common.c:385
1399msgid "Continue _Anyway"
1400msgstr "_Продължаване независимо от това"
1401
1402#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
1403#: ../src/gpk-common.c:455 ../src/gpk-common.c:505
1404#, c-format
1405msgid "Now"
1406msgstr "Сега"
1407
1408#. TRANSLATORS: time
1409#: ../src/gpk-common.c:465 ../src/gpk-common.c:515
1410#, c-format
1411msgid "%i second"
1412msgid_plural "%i seconds"
1413msgstr[0] "%i секунда"
1414msgstr[1] "%i секунди"
1415
1416#. TRANSLATORS: time
1417#: ../src/gpk-common.c:475 ../src/gpk-common.c:528
1418#, c-format
1419msgid "%i minute"
1420msgid_plural "%i minutes"
1421msgstr[0] "%i минута"
1422msgstr[1] "%i минути"
1423
1424#. TRANSLATORS: time
1425#: ../src/gpk-common.c:481 ../src/gpk-common.c:547
1426#, c-format
1427msgid "%i hour"
1428msgid_plural "%i hours"
1429msgstr[0] "%i час"
1430msgstr[1] "%i часа"
1431
1432#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
1433#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1434#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1435#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1436#: ../src/gpk-common.c:534 ../src/gpk-common.c:553
1437#, c-format
1438msgid "%i %s %i %s"
1439msgstr "%i %s и %i %s"
1440
1441#: ../src/gpk-common.c:535 ../src/gpk-common.c:555
1442msgid "minute"
1443msgid_plural "minutes"
1444msgstr[0] "минута"
1445msgstr[1] "минути"
1446
1447#: ../src/gpk-common.c:536
1448msgid "second"
1449msgid_plural "seconds"
1450msgstr[0] "секунда"
1451msgstr[1] "секунди"
1452
1453#: ../src/gpk-common.c:554
1454msgid "hour"
1455msgid_plural "hours"
1456msgstr[0] "час"
1457msgstr[1] "часа"
1458
1459#: ../src/gpk-common.c:581
1460#, c-format
1461msgid "%s and %s"
1462msgstr "%s и %s"
1463
1464#: ../src/gpk-common.c:584
1465#, c-format
1466msgid "%s, %s and %s"
1467msgstr "%s, %s и %s"
1468
1469#: ../src/gpk-common.c:587
1470#, c-format
1471msgid "%s, %s, %s and %s"
1472msgstr "%s, %s, %s и %s"
1473
1474#: ../src/gpk-common.c:591
1475#, c-format
1476msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
1477msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
1478
1479#. TRANSLATORS: we failed to install
1480#: ../src/gpk-dbus-task.c:245
1481msgid "Failed to install software"
1482msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
1483
1484#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
1485#: ../src/gpk-dbus-task.c:247
1486msgid "No applications were chosen to be installed"
1487msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
1488
1489#. TRANSLATORS: detailed text about the error
1490#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
1491#: ../src/gpk-dbus-task.c:279 ../src/gpk-watch.c:398
1492msgid "Error details"
1493msgstr "Допълнителна информация за грешката"
1494
1495#: ../src/gpk-dbus-task.c:279
1496msgid "Package Manager error details"
1497msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
1498
1499#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
1500#: ../src/gpk-dbus-task.c:294
1501msgid ""
1502"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
1503"distribution bugtracker."
1504msgstr ""
1505"Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
1506"докладвайте в системата за проследяване на грешки на дистрибуцията."
1507
1508#. TRANSLATORS: failed authentication
1509#: ../src/gpk-dbus-task.c:308
1510msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
1511msgstr "Нямате необходимите права за това действие."
1512
1513#. TRANSLATORS: could not start system service
1514#: ../src/gpk-dbus-task.c:312
1515msgid "The packagekitd service could not be started."
1516msgstr ""
1517"Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
1518
1519#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
1520#: ../src/gpk-dbus-task.c:316
1521msgid "The query is not valid."
1522msgstr "Грешна заявка."
1523
1524#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
1525#: ../src/gpk-dbus-task.c:320
1526msgid "The file is not valid."
1527msgstr "Грешен файл."
1528
1529#. TRANSLATORS: button: show details about the error
1530#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
1531#: ../src/gpk-dbus-task.c:383 ../src/gpk-watch.c:1399
1532msgid "Show details"
1533msgstr "Допълнителна информация"
1534
1535#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
1536#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
1537#: ../src/gpk-dbus-task.c:406 ../src/gpk-dbus-task.c:1070
1538msgid "Failed to install package"
1539msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
1540
1541#. TRANSLATORS: title: installing packages
1542#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
1543#: ../src/gpk-dbus-task.c:443 ../src/gpk-enum.c:961
1544msgid "Installing packages"
1545msgstr "Инсталиране на пакети"
1546
1547#. TRANSLATORS: title
1548#: ../src/gpk-dbus-task.c:541 ../src/gpk-dbus-task.c:1289
1549msgid "Failed to install file"
1550msgid_plural "Failed to install files"
1551msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
1552msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
1553
1554#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
1555#: ../src/gpk-dbus-task.c:622
1556msgid "Do you want to install this file?"
1557msgid_plural "Do you want to install these files?"
1558msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този файл?"
1559msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези файлове?"
1560
1561#. TRANSLATORS: title: installing local files
1562#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1563#. TRANSLATORS: button: install codecs
1564#. TRANSLATORS: button: install a font
1565#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
1566#. TRANSLATORS: button: install printer drivers
1567#. TRANSLATORS: button: install catalog
1568#. TRANSLATORS: if the update should be installed
1569#: ../src/gpk-dbus-task.c:631 ../src/gpk-dbus-task.c:1163
1570#: ../src/gpk-dbus-task.c:1382 ../src/gpk-dbus-task.c:1585
1571#: ../src/gpk-dbus-task.c:2048 ../src/gpk-dbus-task.c:2316
1572#: ../src/gpk-dbus-task.c:2438 ../src/gpk-dbus-task.c:2784
1573#: ../src/gpk-update-viewer.c:1619
1574msgid "Install"
1575msgstr "Инсталиране"
1576
1577#. TRANSLATORS: title: installing a local file
1578#: ../src/gpk-dbus-task.c:946
1579msgid "Install local file"
1580msgid_plural "Install local files"
1581msgstr[0] "Инсталиране на локален файл"
1582msgstr[1] "Инсталиране на локални файлове"
1583
1584#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
1585#: ../src/gpk-dbus-task.c:1005
1586#, c-format
1587msgid "Could not find packages"
1588msgstr "Пакетите не могат да бъдат открити"
1589
1590#. TRANSLATORS: message: could not find
1591#: ../src/gpk-dbus-task.c:1014
1592msgid "The packages could not be found in any software source"
1593msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
1594
1595#: ../src/gpk-dbus-task.c:1053
1596msgid "Failed to install packages"
1597msgstr "Неуспешно инсталиране на пакети"
1598
1599#. TRANSLATORS: message: package is already installed
1600#: ../src/gpk-dbus-task.c:1055 ../src/gpk-enum.c:369
1601msgid "The package is already installed"
1602msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
1603
1604#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
1605#: ../src/gpk-dbus-task.c:1072
1606msgid "Incorrect response from search"
1607msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
1608
1609#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
1610#: ../src/gpk-dbus-task.c:1147
1611msgid "An additional package is required:"
1612msgid_plural "Additional packages are required:"
1613msgstr[0] "Необходим е допълнителен пакет:"
1614msgstr[1] "Необходими са допълнителни пакети:"
1615
1616#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
1617#: ../src/gpk-dbus-task.c:1150
1618msgid "Do you want to search for and install this package now?"
1619msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
1620msgstr[0] "Искате ли да се търси и инсталира този пакет сега?"
1621msgstr[1] "Искате ли да се търсят и инсталират тези пакети сега?"
1622
1623#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1624#: ../src/gpk-dbus-task.c:1156
1625#, c-format
1626msgid "%s wants to install a package"
1627msgid_plural "%s wants to install packages"
1628msgstr[0] "%s иска да инсталира пакет"
1629msgstr[1] "%s иска да инсталира пакети"
1630
1631#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1632#: ../src/gpk-dbus-task.c:1159
1633msgid "A program wants to install a package"
1634msgid_plural "A program wants to install packages"
1635msgstr[0] "Програма иска да инсталира пакет"
1636msgstr[1] "Програма иска да инсталира пакети"
1637
1638#. TRANSLATORS: title, searching
1639#: ../src/gpk-dbus-task.c:1176 ../src/gpk-dbus-task.c:2498
1640msgid "Searching for packages"
1641msgstr "Търсене на пакети"
1642
1643#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
1644#: ../src/gpk-dbus-task.c:1246
1645msgid "Failed to find package"
1646msgstr "Пакетът не бе открит"
1647
1648#. TRANSLATORS: nothing found
1649#: ../src/gpk-dbus-task.c:1248 ../src/gpk-dbus-task.c:2631
1650msgid "The file could not be found in any packages"
1651msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
1652
1653#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
1654#: ../src/gpk-dbus-task.c:1286
1655#, c-format
1656msgid "The %s package already provides this file"
1657msgstr "Пакетът %s вече е осигурил този файл"
1658
1659#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
1660#: ../src/gpk-dbus-task.c:1367
1661msgid "The following file is required:"
1662msgid_plural "The following files are required:"
1663msgstr[0] "Изисква се следния файл:"
1664msgstr[1] "Изискват се следните файлове:"
1665
1666#. TRANSLATORS: confirm with the user
1667#: ../src/gpk-dbus-task.c:1370
1668msgid "Do you want to search for this file now?"
1669msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
1670msgstr[0] "Искате ли да се търси този пакет сега?"
1671msgstr[1] "Искате ли да се търсят тези пакети сега?"
1672
1673#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1674#: ../src/gpk-dbus-task.c:1375
1675#, c-format
1676msgid "%s wants to install a file"
1677msgid_plural "%s wants to install files"
1678msgstr[0] "%s иска да инсталира файл"
1679msgstr[1] "%s иска да инсталира файлове"
1680
1681#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1682#: ../src/gpk-dbus-task.c:1378
1683msgid "A program wants to install a file"
1684msgid_plural "A program wants to install files"
1685msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1686msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1687
1688#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
1689#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
1690#: ../src/gpk-dbus-task.c:1394 ../src/gpk-dbus-task.c:2734
1691#: ../src/gpk-enum.c:1313
1692msgid "Searching for file"
1693msgstr "Търсене на файл"
1694
1695#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
1696#: ../src/gpk-dbus-task.c:1437
1697msgid "The following plugin is required:"
1698msgid_plural "The following plugins are required:"
1699msgstr[0] "Необходима е следната приставка:"
1700msgstr[1] "Необходими са следните приставки:"
1701
1702#. TRANSLATORS: ask for confirmation
1703#: ../src/gpk-dbus-task.c:1455
1704msgid "Do you want to search for this now?"
1705msgid_plural "Do you want to search for these now?"
1706msgstr[0] "Искате ли да го потърсите?"
1707msgstr[1] "Искате ли да ги потърсите?"
1708
1709#. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1710#: ../src/gpk-dbus-task.c:1468
1711#, c-format
1712msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
1713msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
1714msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1715msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1716
1717#. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1718#: ../src/gpk-dbus-task.c:1472
1719#, c-format
1720msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
1721msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
1722msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1723msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1724
1725#. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1726#: ../src/gpk-dbus-task.c:1476
1727#, c-format
1728msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
1729msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
1730msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за това действие"
1731msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за това действие"
1732
1733#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
1734#: ../src/gpk-dbus-task.c:1482
1735msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
1736msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
1737msgstr[0] ""
1738"Програма изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1739msgstr[1] ""
1740"Програма изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1741
1742#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
1743#: ../src/gpk-dbus-task.c:1486
1744msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
1745msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
1746msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1747msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1748
1749#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
1750#: ../src/gpk-dbus-task.c:1490
1751msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
1752msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
1753msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за това действие"
1754msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за това действие"
1755
1756#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1757#: ../src/gpk-dbus-task.c:1496 ../src/gpk-dbus-task.c:1851
1758#: ../src/gpk-dbus-task.c:2223
1759msgid "Search"
1760msgstr "Търсене"
1761
1762#. TRANSLATORS: failed to search for codec
1763#: ../src/gpk-dbus-task.c:1551
1764msgid "Failed to search for plugin"
1765msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
1766
1767#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
1768#: ../src/gpk-dbus-task.c:1553
1769msgid "Could not find plugin in any configured software source"
1770msgstr "Приставката не бе открита в никое настроено хранилище"
1771
1772#: ../src/gpk-dbus-task.c:1576
1773msgid "Install the following plugin"
1774msgid_plural "Install the following plugins"
1775msgstr[0] "Инсталиране на следната приставка"
1776msgstr[1] "Инсталиране на следните приставки"
1777
1778#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
1779#: ../src/gpk-dbus-task.c:1577 ../src/gpk-dbus-task.c:2041
1780#: ../src/gpk-dbus-task.c:2430
1781msgid "Do you want to install this package now?"
1782msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
1783msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този пакет сега?"
1784msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези пакети сега?"
1785
1786#. TRANSLATORS: search for codec
1787#: ../src/gpk-dbus-task.c:1669
1788msgid "Searching for plugins"
1789msgstr "Търсене на приставки"
1790
1791#: ../src/gpk-dbus-task.c:1690
1792#, c-format
1793msgid "Searching for plugin: %s"
1794msgstr "Търсене на приставка: %s"
1795
1796#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
1797#: ../src/gpk-dbus-task.c:1728
1798msgid "Failed to search for provides"
1799msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
1800
1801#. TRANSLATORS: title
1802#: ../src/gpk-dbus-task.c:1758
1803msgid "Failed to find software"
1804msgstr "Софтуерът не е намерен"
1805
1806#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
1807#: ../src/gpk-dbus-task.c:1760
1808msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
1809msgstr "Няма нови приложения, които да отварят този вид файлове"
1810
1811#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
1812#: ../src/gpk-dbus-task.c:1833
1813msgid "An additional program is required to open this type of file:"
1814msgstr "За отварянето на този вид файлове се изисква допълнителна програма:"
1815
1816#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
1817#: ../src/gpk-dbus-task.c:1836
1818msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
1819msgstr "Искате ли да търсите програма за отварянето на този вид файлове сега?"
1820
1821#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1822#: ../src/gpk-dbus-task.c:1844
1823#, c-format
1824msgid "%s requires a new mime type"
1825msgid_plural "%s requires new mime types"
1826msgstr[0] "%s изисква нов вид по mime"
1827msgstr[1] "%s изисква нови видове по mime"
1828
1829#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1830#: ../src/gpk-dbus-task.c:1847
1831msgid "A program requires a new mime type"
1832msgid_plural "A program requires new mime types"
1833msgstr[0] "Програма изисква нов вид по mime"
1834msgstr[1] "Програма изисква нови видове по mime"
1835
1836#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
1837#: ../src/gpk-dbus-task.c:1862
1838msgid "Searching for file handlers"
1839msgstr "Търсене на програми за обработка на съответните програми"
1840
1841#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
1842#: ../src/gpk-dbus-task.c:1942
1843msgid "Language tag not parsed"
1844msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
1845
1846#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
1847#: ../src/gpk-dbus-task.c:1950
1848msgid "Language code not matched"
1849msgstr "Кодът за език не съвпада"
1850
1851#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
1852#: ../src/gpk-dbus-task.c:2010
1853msgid "Failed to find font"
1854msgid_plural "Failed to find fonts"
1855msgstr[0] "Не бе открит шрифт"
1856msgstr[1] "Не бяха открити шрифтове"
1857
1858#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
1859#: ../src/gpk-dbus-task.c:2018
1860msgid "No new fonts can be found for this document"
1861msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
1862
1863#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1864#: ../src/gpk-dbus-task.c:2202
1865msgid "An additional font is required to view this document correctly."
1866msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
1867msgstr[0] "За разглеждането на този файл е необходим допълнителен шрифт"
1868msgstr[1] "За разглеждането на този файл са необходими допълнителни шрифтове"
1869
1870#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1871#: ../src/gpk-dbus-task.c:2206
1872msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
1873msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
1874msgstr[0] "Искате ли да се търси подходящ пакет сега?"
1875msgstr[1] "Искате ли да се търсят подходящ пакети сега?"
1876
1877#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1878#: ../src/gpk-dbus-task.c:2216
1879#, c-format
1880msgid "%s wants to install a font"
1881msgid_plural "%s wants to install fonts"
1882msgstr[0] "%s иска да инсталира шрифт"
1883msgstr[1] "%s иска да инсталира шрифтове"
1884
1885#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1886#: ../src/gpk-dbus-task.c:2219
1887msgid "A program wants to install a font"
1888msgid_plural "A program wants to install fonts"
1889msgstr[0] "Програма иска да инсталира шрифт"
1890msgstr[1] "Програма иска да инсталира шрифтове"
1891
1892#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
1893#: ../src/gpk-dbus-task.c:2235
1894msgid "Searching for font"
1895msgid_plural "Searching for fonts"
1896msgstr[0] "Търсене на шрифт"
1897msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
1898
1899#: ../src/gpk-dbus-task.c:2273
1900msgid "Could not process catalog"
1901msgstr "Хранилището не може да бъде обработено"
1902
1903#: ../src/gpk-dbus-task.c:2291
1904msgid "No packages need to be installed"
1905msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
1906
1907#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
1908#: ../src/gpk-dbus-task.c:2310
1909msgid "Install packages in catalog?"
1910msgstr "Инсталиране на пакети от хранилище?"
1911
1912#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
1913#: ../src/gpk-dbus-task.c:2312
1914msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
1915msgstr "Следните пакети от хранилището са отбелязани за инсталиране:"
1916
1917#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
1918#: ../src/gpk-dbus-task.c:2352
1919msgid "Failed to remove package"
1920msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
1921
1922#: ../src/gpk-dbus-task.c:2429
1923msgid "Install the following driver"
1924msgid_plural "Install the following drivers"
1925msgstr[0] "Инсталиране на следния драйвер"
1926msgstr[1] "Инсталиране на следните драйвери"
1927
1928#. TRANSLATORS: title: removing packages
1929#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
1930#: ../src/gpk-dbus-task.c:2579 ../src/gpk-enum.c:953
1931msgid "Removing packages"
1932msgstr "Деинсталиране на пакети"
1933
1934#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
1935#: ../src/gpk-dbus-task.c:2629
1936msgid "Failed to find package for this file"
1937msgstr "Пакетът за този файл не бе открит"
1938
1939#. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
1940#: ../src/gpk-dbus-task.c:2707
1941msgid "The following file will be removed:"
1942msgid_plural "The following files will be removed:"
1943msgstr[0] "Следният файл ще бъде деинсталиран:"
1944msgstr[1] "Следните файлове ще бъдат деинсталирани:"
1945
1946#. TRANSLATORS: confirm with the user
1947#: ../src/gpk-dbus-task.c:2710
1948msgid "Do you want to remove this file now?"
1949msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
1950msgstr[0] "Искате ли файлът да бъде деинсталиран сега?"
1951msgstr[1] "Искате ли файловете да бъдат деинсталирани сега?"
1952
1953#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1954#: ../src/gpk-dbus-task.c:2715
1955#, c-format
1956msgid "%s wants to remove a file"
1957msgid_plural "%s wants to remove files"
1958msgstr[0] "%s иска да деинсталира файл"
1959msgstr[1] "%s иска да деинсталира файлове"
1960
1961#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1962#: ../src/gpk-dbus-task.c:2718
1963msgid "A program wants to remove a file"
1964msgid_plural "A program wants to remove files"
1965msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1966msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1967
1968#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1969#: ../src/gpk-dbus-task.c:2722
1970msgid "Remove"
1971msgstr "Деинсталиране"
1972
1973#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
1974#: ../src/gpk-dbus-task.c:2775
1975msgid "Do you want to install this catalog?"
1976msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
1977msgstr[0] "Искате ли да инсталирате това хранилищe?"
1978msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези хранилища?"
1979
1980#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
1981#: ../src/gpk-dbus-task.c:2800
1982msgid "Install catalogs"
1983msgstr "Инсталиране на хранилища"
1984
1985#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
1986#: ../src/gpk-desktop.c:114
1987msgid "Applications"
1988msgstr "Програми"
1989
1990#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
1991#. TRANSLATORS: The group type
1992#: ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126 ../src/gpk-enum.c:1635
1993msgid "System"
1994msgstr "Системни инструменти"
1995
1996#: ../src/gpk-desktop.c:119
1997msgid "Preferences"
1998msgstr "Настройки"
1999
2000#: ../src/gpk-desktop.c:126
2001msgid "Administration"
2002msgstr "Администрация"
2003
2004#. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
2005#: ../src/gpk-dialog.c:74
2006msgid "many packages"
2007msgstr "много пакети"
2008
2009#: ../src/gpk-dialog.c:243
2010msgid "No files"
2011msgstr "Няма файлове"
2012
2013#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
2014#: ../src/gpk-enum.c:310
2015msgid "CD"
2016msgstr "CD"
2017
2018#. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
2019#: ../src/gpk-enum.c:314
2020msgid "DVD"
2021msgstr "DVD"
2022
2023#. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
2024#: ../src/gpk-enum.c:318
2025msgid "disc"
2026msgstr "диск"
2027
2028#. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
2029#: ../src/gpk-enum.c:322
2030msgid "media"
2031msgstr "носител"
2032
2033#: ../src/gpk-enum.c:339
2034msgid "Failed with unknown error code"
2035msgstr "Грешка с непознат код"
2036
2037#: ../src/gpk-enum.c:342
2038msgid "No network connection available"
2039msgstr "Няма свързаност към мрежа"
2040
2041#: ../src/gpk-enum.c:345
2042msgid "No package cache is available."
2043msgstr "Липсва кеш с пакети."
2044
2045#: ../src/gpk-enum.c:348
2046msgid "Out of memory"
2047msgstr "Недостатъчно памет"
2048
2049#: ../src/gpk-enum.c:351
2050msgid "Failed to create a thread"
2051msgstr "Не може да се създаде нишка"
2052
2053#: ../src/gpk-enum.c:354
2054msgid "Not supported by this backend"
2055msgstr "Не се поддържа от това ядро"
2056
2057#: ../src/gpk-enum.c:357
2058msgid "An internal system error has occurred"
2059msgstr "Възникна вътрешна системна грешка"
2060
2061#: ../src/gpk-enum.c:360
2062msgid "A security signature is not present"
2063msgstr "Липсва подпис"
2064
2065#: ../src/gpk-enum.c:363
2066msgid "The package is not installed"
2067msgstr "Този пакет не е инсталиран"
2068
2069#: ../src/gpk-enum.c:366
2070msgid "The package was not found"
2071msgstr "Този пакет не е открит"
2072
2073#: ../src/gpk-enum.c:372
2074msgid "The package download failed"
2075msgstr "Неуспешно изтегляне на пакета"
2076
2077#: ../src/gpk-enum.c:375
2078msgid "The group was not found"
2079msgstr "Групата не е открита"
2080
2081#: ../src/gpk-enum.c:378
2082msgid "The group list was invalid"
2083msgstr "Списъкът с групи е неправилен"
2084
2085#: ../src/gpk-enum.c:381
2086msgid "Dependency resolution failed"
2087msgstr "Необходимите пакети не са открити"
2088
2089#: ../src/gpk-enum.c:384
2090msgid "Search filter was invalid"
2091msgstr "Неправилен филтър за търсене"
2092
2093#: ../src/gpk-enum.c:387
2094msgid "The package identifier was not well formed"
2095msgstr "Неправилен идентификатор на пакет"
2096
2097#: ../src/gpk-enum.c:390
2098msgid "Transaction error"
2099msgstr "Транзакционна грешка"
2100
2101#: ../src/gpk-enum.c:393
2102msgid "Repository name was not found"
2103msgstr "Името на хранилището не е открито"
2104
2105#: ../src/gpk-enum.c:396
2106msgid "Could not remove a protected system package"
2107msgstr "Защитеният, системен пакет не може да бъде деинсталиран"
2108
2109#: ../src/gpk-enum.c:399
2110msgid "The action was canceled"
2111msgstr "Действието бе отменено"
2112
2113#: ../src/gpk-enum.c:402
2114msgid "The action was forcibly canceled"
2115msgstr "Действието бе изрично отменено"
2116
2117#: ../src/gpk-enum.c:405
2118msgid "Reading the configuration file failed"
2119msgstr "Неуспешно прочитане на файла с настройки"
2120
2121#: ../src/gpk-enum.c:408
2122msgid "The action cannot be canceled"
2123msgstr "Действието не може да бъде отменено"
2124
2125#: ../src/gpk-enum.c:411
2126msgid "Source packages cannot be installed"
2127msgstr "Пакетът с изходен код не може да бъде инсталиран"
2128
2129#: ../src/gpk-enum.c:414
2130msgid "The license agreement failed"
2131msgstr "Неуспешно приемане на лицензното споразумение"
2132
2133#: ../src/gpk-enum.c:417
2134msgid "Local file conflict between packages"
2135msgstr "Конфликт в локален файл между пакети"
2136
2137#: ../src/gpk-enum.c:420
2138msgid "Packages are not compatible"
2139msgstr "Пакетите са несъвместими"
2140
2141#: ../src/gpk-enum.c:423
2142msgid "Problem connecting to a software source"
2143msgstr "Проблем при свързване с хранилище"
2144
2145#: ../src/gpk-enum.c:426
2146msgid "Failed to initialize"
2147msgstr "Неуспешно инициализиране"
2148
2149#: ../src/gpk-enum.c:429
2150msgid "Failed to finalise"
2151msgstr "Неуспешно завършване"
2152
2153#: ../src/gpk-enum.c:432
2154msgid "Cannot get lock"
2155msgstr "Заключването не може да бъде придобито"
2156
2157#: ../src/gpk-enum.c:435
2158msgid "No packages to update"
2159msgstr "Няма обновени пакети"
2160
2161#: ../src/gpk-enum.c:438
2162msgid "Cannot write repository configuration"
2163msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат записани"
2164
2165#: ../src/gpk-enum.c:441
2166msgid "Local install failed"
2167msgstr "Неуспешна локална инсталация"
2168
2169#: ../src/gpk-enum.c:444
2170msgid "Bad security signature"
2171msgstr "Неправилен подпис"
2172
2173#: ../src/gpk-enum.c:447
2174msgid "Missing security signature"
2175msgstr "Липсващ подпис"
2176
2177#: ../src/gpk-enum.c:450
2178msgid "Repository configuration invalid"
2179msgstr "Неправилна настройка на хранилище"
2180
2181#: ../src/gpk-enum.c:453
2182msgid "Invalid package file"
2183msgstr "Неправилен пакетен файл"
2184
2185#: ../src/gpk-enum.c:456
2186msgid "Package install blocked"
2187msgstr "Инсталирането на пакета е блокирано"
2188
2189#: ../src/gpk-enum.c:459
2190msgid "Package is corrupt"
2191msgstr "Повреден пакет"
2192
2193#: ../src/gpk-enum.c:462
2194msgid "All packages are already installed"
2195msgstr "Всички пакети вече са инсталирани"
2196
2197#: ../src/gpk-enum.c:465
2198msgid "The specified file could not be found"
2199msgstr "Указаният файл не може да бъде намерен"
2200
2201#: ../src/gpk-enum.c:468
2202msgid "No more mirrors are available"
2203msgstr "Няма други огледала"
2204
2205#: ../src/gpk-enum.c:471
2206msgid "No distribution upgrade data is available"
2207msgstr "Липсват данни за обновления на дистрибуцията"
2208
2209#: ../src/gpk-enum.c:474
2210msgid "Package is incompatible with this system"
2211msgstr "Пакетът е несъвместим с тази система"
2212
2213#: ../src/gpk-enum.c:477
2214msgid "No space is left on the disk"
2215msgstr "Свободното пространство на диска свърши"
2216
2217#. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
2218#: ../src/gpk-enum.c:480 ../src/gpk-task.c:359
2219msgid "A media change is required"
2220msgstr "Необходима е смяна на носителя"
2221
2222#: ../src/gpk-enum.c:483
2223msgid "Authorization failed"
2224msgstr "Неуспешна идентификация"
2225
2226#: ../src/gpk-enum.c:486
2227msgid "Update not found"
2228msgstr "Обновлението не е открито"
2229
2230#: ../src/gpk-enum.c:489
2231msgid "Cannot install from untrusted source"
2232msgstr "Не може да се инсталира от недоверено хранилищe"
2233
2234#: ../src/gpk-enum.c:492
2235msgid "Cannot update from untrusted source"
2236msgstr "Не може да се обновява от недоверено хранилище"
2237
2238#: ../src/gpk-enum.c:495
2239msgid "Cannot get the file list"
2240msgstr "Списъкът с файлове не може да бъде получен"
2241
2242#: ../src/gpk-enum.c:498
2243msgid "Cannot get package requires"
2244msgstr "Изискванията на пакета не бяха получени"
2245
2246#: ../src/gpk-enum.c:501
2247msgid "Cannot disable source"
2248msgstr "Хранилището не може да бъде изключено"
2249
2250#: ../src/gpk-enum.c:504
2251msgid "The download failed"
2252msgstr "Пакетът не бе изтеглен"
2253
2254#: ../src/gpk-enum.c:507
2255msgid "Package failed to configure"
2256msgstr "Пакетът не бе настроен"
2257
2258#: ../src/gpk-enum.c:510
2259msgid "Package failed to build"
2260msgstr "Пакетът не бе компилиран"
2261
2262#: ../src/gpk-enum.c:513
2263msgid "Package failed to install"
2264msgstr "Пакетът не бе инсталиран"
2265
2266#: ../src/gpk-enum.c:516
2267msgid "Package failed to be removed"
2268msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
2269
2270#: ../src/gpk-enum.c:519
2271msgid "Update failed due to running process"
2272msgstr "Обновяването е неуспешно заради текущо пуснат процес"
2273
2274#: ../src/gpk-enum.c:522
2275msgid "The package database was changed"
2276msgstr "Базата от данни с пакетите се промени"
2277
2278#: ../src/gpk-enum.c:539
2279msgid "Failed with unknown error code."
2280msgstr "Грешка с непознат код."
2281
2282#: ../src/gpk-enum.c:542
2283msgid ""
2284"There is no network connection available.\n"
2285"Please check your connection settings and try again."
2286msgstr ""
2287"Липсва връзка с мрежата.\n"
2288"Проверете настройките на връзката и пробвайте отново."
2289
2290#: ../src/gpk-enum.c:546
2291msgid ""
2292"The package list needs to be rebuilt.\n"
2293"This should have been done by the backend automatically."
2294msgstr ""
2295"Списъкът с пакети трябва да се генерира наново.\n"
2296"Ядрото е трябвало да направи това автоматично."
2297
2298#: ../src/gpk-enum.c:550
2299msgid ""
2300"The service that is responsible for handling user requests is out of "
2301"memory.\n"
2302"Please restart your computer."
2303msgstr ""
2304"Няма памет за услугата, която отговаря за обработката на потребителските "
2305"заявки.\n"
2306"Рестартирайте компютъра."
2307
2308#: ../src/gpk-enum.c:554
2309msgid "A thread could not be created to service the user request."
2310msgstr ""
2311"Не може да бъде създадена нишка, която да обработи потребителската заявка."
2312
2313#: ../src/gpk-enum.c:557
2314msgid ""
2315"The action is not supported by this backend.\n"
2316"Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
2317"happened."
2318msgstr ""
2319"Това ядро не поддържа това действие.\n"
2320"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
2321"дистрибуцията, която ползвате."
2322
2323#: ../src/gpk-enum.c:561
2324msgid ""
2325"A problem that we were not expecting has occurred.\n"
2326"Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
2327"description."
2328msgstr ""
2329"Възникна неочакван проблем.\n"
2330"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
2331"дистрибуцията, която ползвате, заедно с описанието на грешката."
2332
2333#: ../src/gpk-enum.c:565
2334msgid ""
2335"A security trust relationship could not be made with software source.\n"
2336"Please check your security settings."
2337msgstr ""
2338"Не може да се установи връзка на довереност с хранилището.\n"
2339"Проверете настройките на сигурността."
2340
2341#: ../src/gpk-enum.c:569
2342msgid ""
2343"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
2344msgstr ""
2345"Пакетът, който се опитвате да деинсталирате или обновите, не е инсталиран."
2346
2347#: ../src/gpk-enum.c:572
2348msgid ""
2349"The package that is being modified was not found on your system or in any "
2350"software source."
2351msgstr ""
2352"Пакетът, който бива променян, не е открит на системата ви, както и в никое "
2353"хранилище."
2354
2355#: ../src/gpk-enum.c:575
2356msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
2357msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, вече е инсталиран."
2358
2359#: ../src/gpk-enum.c:578
2360msgid ""
2361"The package download failed.\n"
2362"Please check your network connectivity."
2363msgstr ""
2364"Неуспешно изтегляне на пакет.\n"
2365"Проверете връзката си с мрежата."
2366
2367#: ../src/gpk-enum.c:582
2368msgid ""
2369"The group type was not found.\n"
2370"Please check your group list and try again."
2371msgstr ""
2372"Видът на групата не е открит.\n"
2373"Проверете списъка с групи и опитайте отново."
2374
2375#: ../src/gpk-enum.c:586
2376msgid ""
2377"The group list could not be loaded.\n"
2378"Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
2379"error."
2380msgstr ""
2381"Списъкът с групи не може да бъде зареден.\n"
2382"Опресняването на кеша може и да помогне, но обикновено причината е грешка в "
2383"хранилището."
2384
2385#: ../src/gpk-enum.c:591
2386msgid ""
2387"A package could not be found that allows the action to complete.\n"
2388"More information is available in the detailed report."
2389msgstr ""
2390"Не може да бъде открит пакет, който да позволи завършването на действието.\n"
2391"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2392
2393#: ../src/gpk-enum.c:595
2394msgid "The search filter was not correctly formed."
2395msgstr "Неправилен филтър за търсене."
2396
2397#: ../src/gpk-enum.c:598
2398msgid ""
2399"The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
2400"This normally indicates an internal error and should be reported."
2401msgstr ""
2402"Когато бе изпратен към сървъра, идентификаторът на пакет бе неправилен.\n"
2403"Обикновено това е признак за вътрешна грешка и трябва да бъде докладван."
2404
2405#: ../src/gpk-enum.c:602
2406msgid ""
2407"An unspecified transaction error has occurred.\n"
2408"More information is available in the detailed report."
2409msgstr ""
2410"Възникна неуказана грешка в транзакцията.\n"
2411"Повече информация е налична в подробния доклад."
2412
2413#: ../src/gpk-enum.c:606
2414msgid ""
2415"The remote software source name was not found.\n"
2416"You may need to enable an item in Software Sources."
2417msgstr ""
2418"Отдалеченото хранилище не бе открито.\n"
2419"Пробвайте да го включите при другите хранилища."
2420
2421#: ../src/gpk-enum.c:610
2422msgid "Removing a protected system package is not allowed."
2423msgstr "Деинсталирането на защитен, системен пакет не е позволено."
2424
2425#: ../src/gpk-enum.c:613
2426msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
2427msgstr "Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети."
2428
2429#: ../src/gpk-enum.c:616
2430msgid ""
2431"The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
2432"The backend did not exit cleanly."
2433msgstr ""
2434"Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети.\n"
2435"Ядрото завърши работа с грешка."
2436
2437#: ../src/gpk-enum.c:620
2438msgid ""
2439"The native package configuration file could not be opened.\n"
2440"Please make sure configuration is valid."
2441msgstr ""
2442"Файлът с настройките на пакета за конкретната архитектура не може да бъде "
2443"отворен.\n"
2444"Проверете настройките."
2445
2446#: ../src/gpk-enum.c:624
2447msgid "The action cannot be canceled at this time."
2448msgstr "Действието не може да бъде отменено в момента."
2449
2450#: ../src/gpk-enum.c:627
2451msgid ""
2452"Source packages are not normally installed this way.\n"
2453"Check the extension of the file you are trying to install."
2454msgstr ""
2455"Пакетите с изходен код обикновено не се инсталират така.\n"
2456"Проверете разширението на файла, който искате да инсталирате."
2457
2458#: ../src/gpk-enum.c:631
2459msgid ""
2460"The license agreement was not agreed to.\n"
2461"To use this software you have to accept the license."
2462msgstr ""
2463"Лицензното споразумение не е било прието.\n"
2464"За да използвате този софтуер, трябва да приемете лиценза."
2465
2466#: ../src/gpk-enum.c:635
2467msgid ""
2468"Two packages provide the same file.\n"
2469"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2470msgstr ""
2471"Два пакета предоставят един и същи файл.\n"
2472"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2473
2474#: ../src/gpk-enum.c:639
2475msgid ""
2476"Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
2477"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2478msgstr ""
2479"Съществуват множество пакети, които са несъвместими един с друг.\n"
2480"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2481
2482#: ../src/gpk-enum.c:643
2483msgid ""
2484"There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
2485"Please check the detailed error for further details."
2486msgstr ""
2487"Имаше (вероятно временен) проблем при свързването с хранилища.\n"
2488"За повече информация вижте подробностите към грешката."
2489
2490#: ../src/gpk-enum.c:647
2491msgid ""
2492"Failed to initialize packaging backend.\n"
2493"This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
2494msgstr ""
2495"Пакетното ядро не може да се инициализира.\n"
2496"Това може да се случи, когато се ползват едновременно няколко инструмента за "
2497"пакети."
2498
2499#: ../src/gpk-enum.c:651
2500msgid ""
2501"Failed to close down the backend instance.\n"
2502"This error can normally be ignored."
2503msgstr ""
2504"Стартираното ядро не може да бъде спряно.\n"
2505"Обикновено можете да прескочите тази грешка."
2506
2507#: ../src/gpk-enum.c:655
2508msgid ""
2509"Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
2510"Please close any other legacy packaging tools that may be open."
2511msgstr ""
2512"Не може да се придобие изключителен достъп до пакетното ядро.\n"
2513"Проверете дали не е отворен остарял инструмент за работа с пакети."
2514
2515#: ../src/gpk-enum.c:659
2516msgid "None of the selected packages could be updated."
2517msgstr "Никой от избраните пакети не може да бъде обновен."
2518
2519#: ../src/gpk-enum.c:662
2520msgid "The repository configuration could not be modified."
2521msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат променени."
2522
2523#: ../src/gpk-enum.c:665
2524msgid ""
2525"Installing the local file failed.\n"
2526"More information is available in the detailed report."
2527msgstr ""
2528"Неуспешно инсталиране на локален файл.\n"
2529"Повече информация е налична в подробния доклад."
2530
2531#: ../src/gpk-enum.c:669
2532msgid "The package security signature could not be verified."
2533msgstr "Подписът върху пакета не може да бъде проверен."
2534
2535#: ../src/gpk-enum.c:672
2536msgid ""
2537"The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
2538"This package was not signed when created."
2539msgstr ""
2540"Сертификатът за сигурност на пакета липсва и няма доверие в този пакет.\n"
2541"Пакетът не е бил подписан при създаването си."
2542
2543#: ../src/gpk-enum.c:676
2544msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
2545msgstr "Неправилни настройки на хранилище, които не могат да бъдат прочетени."
2546
2547#: ../src/gpk-enum.c:679
2548msgid ""
2549"The package you are attempting to install is not valid.\n"
2550"The package file could be corrupt, or not a proper package."
2551msgstr ""
2552"Пакетът, който се опитвате да инсталирате е повреден.\n"
2553"Или има проблем с файла на пакета, или това въобще не е пакет."
2554
2555#: ../src/gpk-enum.c:683
2556msgid ""
2557"Installation of this package prevented by your packaging system's "
2558"configuration."
2559msgstr ""
2560"Инсталирането на този пакет бе предотвратено от настройките на пакетната ви "
2561"система."
2562
2563#: ../src/gpk-enum.c:686
2564msgid ""
2565"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
2566msgstr "Изтегленият пакет е повреден. Ще бъде изтеглен отново."
2567
2568#: ../src/gpk-enum.c:689
2569msgid ""
2570"All of the packages selected for install are already installed on the system."
2571msgstr "Всички избрани за инсталиране пакети вече са налични на системата."
2572
2573#: ../src/gpk-enum.c:692
2574msgid ""
2575"The specified file could not be found on the system.\n"
2576"Check the file still exists and has not been deleted."
2577msgstr ""
2578"Указаният файл не може да бъде открит на тази система.\n"
2579"Проверете дали файлът още съществува и не е бил изтрит."
2580
2581#: ../src/gpk-enum.c:696
2582msgid ""
2583"Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
2584"There were no more download mirrors that could be tried."
2585msgstr ""
2586"Изисканите данни липсват във всички настроени хранилища.\n"
2587"Няма други огледални сайтове, в които да се провери."
2588
2589#: ../src/gpk-enum.c:700
2590msgid ""
2591"Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
2592"sources.\n"
2593"The list of distribution upgrades will be unavailable."
2594msgstr ""
2595"Изисканите данни за обновяване липсват във всички настроени хранилища.\n"
2596"Списъкът с обновяванията на дистрибуцията е недостъпен."
2597
2598#: ../src/gpk-enum.c:704
2599msgid ""
2600"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
2601msgstr ""
2602"Пакетът, който се опитвате да инсталирате, е несъвместим с тази система."
2603
2604#: ../src/gpk-enum.c:707
2605msgid ""
2606"There is insufficient space on the device.\n"
2607"Free some space on the system disk to perform this operation."
2608msgstr ""
2609"На устройството липсва свободно пространство.\n"
2610"За да извършите това действие, освободете място."
2611
2612#: ../src/gpk-enum.c:711
2613msgid "Additional media is required to complete the transaction."
2614msgstr "За завършването на транзакцията се нуждаете от допълнителен носител."
2615
2616#: ../src/gpk-enum.c:714
2617msgid ""
2618"You have failed to provide correct authentication.\n"
2619"Please check any passwords or account settings."
2620msgstr ""
2621"Дали сте грешни данни за идентификация.\n"
2622"Проверете въведените пароли и настройките на регистрацията си."
2623
2624#: ../src/gpk-enum.c:718
2625msgid ""
2626"The specified update could not be found.\n"
2627"It could have already been installed or no longer available on the remote "
2628"server."
2629msgstr ""
2630"Указаното обновяване не може да бъде открито.\n"
2631"Може вече да сте го инсталирали или да не е достъпно на отдалечения сървър."
2632
2633#: ../src/gpk-enum.c:722
2634msgid "The package could not be installed from untrusted source."
2635msgstr "Пакетът не може да бъде инсталиран от недоверено хранилище."
2636
2637#: ../src/gpk-enum.c:725
2638msgid "The package could not be updated from untrusted source."
2639msgstr "Пакетът не може да бъде обновен от недоверено хранилищe."
2640
2641#: ../src/gpk-enum.c:728
2642msgid "The file list is not available for this package."
2643msgstr "Този пакет не предоставя списък на съдържаните в него файлове."
2644
2645#: ../src/gpk-enum.c:731
2646msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
2647msgstr "Информацията, кои пакети се нуждаят от този, не може да бъде получена."
2648
2649#: ../src/gpk-enum.c:734
2650msgid "The specified software source could not be disabled."
2651msgstr "Указаното хранилищe не може да бъде изключено."
2652
2653#: ../src/gpk-enum.c:737
2654msgid ""
2655"The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
2656"More information is available in the detailed report."
2657msgstr ""
2658"Изтеглянето не може да бъде извършено автоматично, трябва да се осъществи "
2659"ръчно.\n"
2660"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2661
2662#: ../src/gpk-enum.c:741
2663msgid ""
2664"One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
2665"More information is available in the detailed report."
2666msgstr ""
2667"Един от избраните пакети не бе настроен успешно.\n"
2668"Повече информация е налична в подробния доклад."
2669
2670#: ../src/gpk-enum.c:745
2671msgid ""
2672"One of the selected packages failed to build correctly.\n"
2673"More information is available in the detailed report."
2674msgstr ""
2675"Един от избраните пакети не бе компилиран успешно.\n"
2676"Повече информация е налична в подробния доклад."
2677
2678#: ../src/gpk-enum.c:749
2679msgid ""
2680"One of the selected packages failed to install correctly.\n"
2681"More information is available in the detailed report."
2682msgstr ""
2683"Един от избраните пакети не бе инсталиран успешно.\n"
2684"Повече информация е налична в подробния доклад."
2685
2686#: ../src/gpk-enum.c:753
2687msgid ""
2688"One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
2689"More information is available in the detailed report."
2690msgstr ""
2691"Един от избраните пакети не бе деинсталиран успешно.\n"
2692"Повече информация е налична в подробния доклад."
2693
2694#: ../src/gpk-enum.c:757
2695msgid ""
2696"A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
2697"More information is available in the detailed report."
2698msgstr ""
2699"За обновяването е необходимо да се спре някоя от стартираните програми.\n"
2700"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2701
2702#: ../src/gpk-enum.c:761
2703msgid "The package database was changed while the request was running."
2704msgstr ""
2705"Базата от данни с пакетите се промени по времето, когато заявката се "
2706"изпълняваше."
2707
2708#: ../src/gpk-enum.c:779
2709msgid "No restart is necessary."
2710msgstr "Не е необходимо рестартиране."
2711
2712#: ../src/gpk-enum.c:782
2713msgid "You will be required to restart this application."
2714msgstr "Ще е необходимо да рестартирате тази програма."
2715
2716#: ../src/gpk-enum.c:785
2717msgid "You will be required to log out and back in."
2718msgstr "Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
2719
2720#: ../src/gpk-enum.c:788
2721msgid "A restart will be required."
2722msgstr "Ще е необходимо да рестартирате системата."
2723
2724#: ../src/gpk-enum.c:791
2725msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
2726msgstr ""
2727"Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата поради обновление по "
2728"сигурността."
2729
2730#: ../src/gpk-enum.c:794
2731msgid "A restart will be required due to a security update."
2732msgstr ""
2733"Ще е необходимо да рестартирате системата поради обновление по сигурността."
2734
2735#: ../src/gpk-enum.c:811
2736msgid "No restart is required."
2737msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
2738
2739#: ../src/gpk-enum.c:814
2740msgid "A restart is required."
2741msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
2742
2743#: ../src/gpk-enum.c:817
2744msgid "You need to log out and log back in."
2745msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
2746
2747#: ../src/gpk-enum.c:820
2748msgid "You need to restart the application."
2749msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
2750
2751#: ../src/gpk-enum.c:823
2752msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
2753msgstr ""
2754"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
2755
2756#: ../src/gpk-enum.c:826
2757msgid "A restart is required to remain secure."
2758msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
2759
2760#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2761#: ../src/gpk-enum.c:844
2762msgid "Stable"
2763msgstr "Стабилна"
2764
2765#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2766#: ../src/gpk-enum.c:848
2767msgid "Unstable"
2768msgstr "Нестабилна"
2769
2770#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2771#: ../src/gpk-enum.c:852
2772msgid "Testing"
2773msgstr "За тестване"
2774
2775#: ../src/gpk-enum.c:869
2776msgid "A mirror is possibly broken"
2777msgstr "Огледалото вероятно има проблем"
2778
2779#: ../src/gpk-enum.c:872
2780msgid "The connection was refused"
2781msgstr "Връзката е отказана"
2782
2783#: ../src/gpk-enum.c:875
2784msgid "The parameter was invalid"
2785msgstr "Неправилен параметър"
2786
2787#: ../src/gpk-enum.c:878
2788msgid "The priority was invalid"
2789msgstr "Неправилен приоритет"
2790
2791#: ../src/gpk-enum.c:881
2792msgid "Backend warning"
2793msgstr "Предупреждение от ядрото"
2794
2795#: ../src/gpk-enum.c:884
2796msgid "Daemon warning"
2797msgstr "Предупреждение от демона"
2798
2799#: ../src/gpk-enum.c:887
2800msgid "The package list cache is being rebuilt"
2801msgstr "Кешът със списъка на пакети в момента се генерира наново"
2802
2803#: ../src/gpk-enum.c:890
2804msgid "An untrusted package was installed"
2805msgstr "Инсталиран е недоверен пакет"
2806
2807#: ../src/gpk-enum.c:893
2808msgid "A newer package exists"
2809msgstr "Съществува по-нов пакет"
2810
2811#: ../src/gpk-enum.c:896
2812msgid "Could not find package"
2813msgstr "Пакетът не може да бъде открит"
2814
2815#: ../src/gpk-enum.c:899
2816msgid "Configuration files were changed"
2817msgstr "Конфигурационните файлове са променени"
2818
2819#: ../src/gpk-enum.c:902
2820msgid "Package is already installed"
2821msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
2822
2823#: ../src/gpk-enum.c:905
2824msgid "Automatic cleanup is being ignored"
2825msgstr "Автоматичното изчистване е прескочено"
2826
2827#: ../src/gpk-enum.c:908
2828msgid "Software source download failed"
2829msgstr "Неуспешно изтегляне на хранилище"
2830
2831#: ../src/gpk-enum.c:911
2832msgid "This software source is for developers only"
2833msgstr "Това хранилищe е само за разработчици"
2834
2835#. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
2836#: ../src/gpk-enum.c:929
2837msgid "Unknown state"
2838msgstr "Неизвестно състояние"
2839
2840#. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
2841#: ../src/gpk-enum.c:933
2842msgid "Starting"
2843msgstr "Начало"
2844
2845#. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
2846#: ../src/gpk-enum.c:937
2847msgid "Waiting in queue"
2848msgstr "Изчакване на опашка"
2849
2850#. TRANSLATORS: transaction state, just started
2851#: ../src/gpk-enum.c:941
2852msgid "Running"
2853msgstr "Изпълнение"
2854
2855#. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
2856#: ../src/gpk-enum.c:945
2857msgid "Querying"
2858msgstr "Запитване"
2859
2860#. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
2861#: ../src/gpk-enum.c:949
2862msgid "Getting information"
2863msgstr "Получаване на информация"
2864
2865#. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
2866#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2867#: ../src/gpk-enum.c:957 ../src/gpk-enum.c:1393
2868msgid "Downloading packages"
2869msgstr "Изтегляне на пакети"
2870
2871#. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
2872#: ../src/gpk-enum.c:965
2873msgid "Refreshing software list"
2874msgstr "Обновяване на списъка с пакети"
2875
2876#. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
2877#: ../src/gpk-enum.c:969
2878msgid "Installing updates"
2879msgstr "Инсталиране на обновления"
2880
2881#. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
2882#: ../src/gpk-enum.c:973
2883msgid "Cleaning up packages"
2884msgstr "Изчистване на пакети"
2885
2886#. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
2887#: ../src/gpk-enum.c:977
2888msgid "Obsoleting packages"
2889msgstr "Обявяване на пакети за остарели"
2890
2891#. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
2892#: ../src/gpk-enum.c:981
2893msgid "Resolving dependencies"
2894msgstr "Изчисляване на зависимостите"
2895
2896#. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
2897#: ../src/gpk-enum.c:985
2898msgid "Checking signatures"
2899msgstr "Проверка на подписите"
2900
2901#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
2902#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2903#: ../src/gpk-enum.c:989 ../src/gpk-enum.c:1353
2904msgid "Rolling back"
2905msgstr "Връщанe на транзакция"
2906
2907#. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
2908#: ../src/gpk-enum.c:993
2909msgid "Testing changes"
2910msgstr "Проверка на промените"
2911
2912#. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
2913#: ../src/gpk-enum.c:997
2914msgid "Committing changes"
2915msgstr "Завършване на промените"
2916
2917#. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
2918#: ../src/gpk-enum.c:1001
2919msgid "Requesting data"
2920msgstr "Изискване на данни"
2921
2922#. TRANSLATORS: transaction state, all done!
2923#: ../src/gpk-enum.c:1005
2924msgid "Finished"
2925msgstr "Завършено"
2926
2927#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
2928#: ../src/gpk-enum.c:1009
2929msgid "Cancelling"
2930msgstr "Отмяна"
2931
2932#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2933#: ../src/gpk-enum.c:1013
2934msgid "Downloading repository information"
2935msgstr "Изтегляне на информацията за хранилище"
2936
2937#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2938#: ../src/gpk-enum.c:1017
2939msgid "Downloading list of packages"
2940msgstr "Изтегляне на списъка с пакети"
2941
2942#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2943#: ../src/gpk-enum.c:1021
2944msgid "Downloading file lists"
2945msgstr "Изтегляне на списъците с файлове"
2946
2947#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2948#: ../src/gpk-enum.c:1025
2949msgid "Downloading lists of changes"
2950msgstr "Изтегляне на списъците с промените"
2951
2952#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2953#: ../src/gpk-enum.c:1029
2954msgid "Downloading groups"
2955msgstr "Изтегляне на групите"
2956
2957#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2958#: ../src/gpk-enum.c:1033
2959msgid "Downloading update information"
2960msgstr "Изтегляне на информацията за обновяване"
2961
2962#. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
2963#: ../src/gpk-enum.c:1037
2964msgid "Repackaging files"
2965msgstr "Повторно пакетиране на файлове"
2966
2967#. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
2968#: ../src/gpk-enum.c:1041
2969msgid "Loading cache"
2970msgstr "Зареждане на кеша"
2971
2972#. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
2973#: ../src/gpk-enum.c:1045
2974msgid "Scanning installed applications"
2975msgstr "Преглед на инсталираните програми"
2976
2977#. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
2978#: ../src/gpk-enum.c:1049
2979msgid "Generating package lists"
2980msgstr "Генериране на списъците с пакети"
2981
2982#. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
2983#: ../src/gpk-enum.c:1053
2984msgid "Waiting for package manager lock"
2985msgstr "Изчакване поради заключване от управлението на пакети"
2986
2987#. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
2988#: ../src/gpk-enum.c:1057
2989msgid "Waiting for authentication"
2990msgstr "Изчакване за идентификация"
2991
2992#. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
2993#: ../src/gpk-enum.c:1061
2994msgid "Updating the list of running applications"
2995msgstr "Обновяване на списъка със стартираните програми"
2996
2997#. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
2998#: ../src/gpk-enum.c:1065
2999msgid "Checking for applications currently in use"
3000msgstr "Проверка за приложенията, които се ползват в момента"
3001
3002#. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
3003#: ../src/gpk-enum.c:1069
3004msgid "Checking for libraries currently in use"
3005msgstr "Проверка за библиотеките, които се ползват в момента"
3006
3007#. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
3008#: ../src/gpk-enum.c:1073
3009msgid "Copying files"
3010msgstr "Копиране на файлове"
3011
3012#. TRANSLATORS: type of update
3013#: ../src/gpk-enum.c:1091
3014#, c-format
3015msgid "%i trivial update"
3016msgid_plural "%i trivial updates"
3017msgstr[0] "%i дребно обновление"
3018msgstr[1] "%i дребни обновления"
3019
3020#. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
3021#: ../src/gpk-enum.c:1095
3022#, c-format
3023msgid "%i update"
3024msgid_plural "%i updates"
3025msgstr[0] "%i обновление"
3026msgstr[1] "%i обновления"
3027
3028#. TRANSLATORS: type of update
3029#: ../src/gpk-enum.c:1099
3030#, c-format
3031msgid "%i important update"
3032msgid_plural "%i important updates"
3033msgstr[0] "%i важно обновление"
3034msgstr[1] "%i важни обновления"
3035
3036#. TRANSLATORS: type of update
3037#: ../src/gpk-enum.c:1103
3038#, c-format
3039msgid "%i security update"
3040msgid_plural "%i security updates"
3041msgstr[0] "%i обновление по сигурността"
3042msgstr[1] "%i обновления по сигурността"
3043
3044#. TRANSLATORS: type of update
3045#: ../src/gpk-enum.c:1107
3046#, c-format
3047msgid "%i bug fix update"
3048msgid_plural "%i bug fix updates"
3049msgstr[0] "%i обновление за грешки"
3050msgstr[1] "%i обновления за грешки"
3051
3052#. TRANSLATORS: type of update
3053#: ../src/gpk-enum.c:1111
3054#, c-format
3055msgid "%i enhancement update"
3056msgid_plural "%i enhancement updates"
3057msgstr[0] "%i обновление с подобрения"
3058msgstr[1] "%i обновления с подобрения"
3059
3060#. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
3061#: ../src/gpk-enum.c:1115
3062#, c-format
3063msgid "%i blocked update"
3064msgid_plural "%i blocked updates"
3065msgstr[0] "%i спряно обновление"
3066msgstr[1] "%i спрени обновления"
3067
3068#. TRANSLATORS: The type of update
3069#: ../src/gpk-enum.c:1133
3070msgid "Trivial update"
3071msgstr "Дребно обновление"
3072
3073#. TRANSLATORS: The type of update
3074#: ../src/gpk-enum.c:1137
3075msgid "Normal update"
3076msgstr "Обичайно обновление"
3077
3078#. TRANSLATORS: The type of update
3079#: ../src/gpk-enum.c:1141
3080msgid "Important update"
3081msgstr "Важно обновление"
3082
3083#. TRANSLATORS: The type of update
3084#: ../src/gpk-enum.c:1145
3085msgid "Security update"
3086msgstr "Обновление по сигурността"
3087
3088#. TRANSLATORS: The type of update
3089#: ../src/gpk-enum.c:1149
3090msgid "Bug fix update"
3091msgstr "Обновление за грешки"
3092
3093#. TRANSLATORS: The type of update
3094#: ../src/gpk-enum.c:1153
3095msgid "Enhancement update"
3096msgstr "Обновление за подобрения"
3097
3098#. TRANSLATORS: The type of update
3099#: ../src/gpk-enum.c:1157
3100msgid "Blocked update"
3101msgstr "Спряно обновление"
3102
3103#. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
3104#: ../src/gpk-enum.c:1167
3105msgid "Available"
3106msgstr "Налично"
3107
3108#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3109#: ../src/gpk-enum.c:1185 ../src/gpk-service-pack.c:427
3110msgid "Downloading"
3111msgstr "Изтегляне"
3112
3113#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3114#: ../src/gpk-enum.c:1189
3115msgid "Updating"
3116msgstr "Обновяване"
3117
3118#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3119#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3120#: ../src/gpk-enum.c:1193 ../src/gpk-enum.c:1329
3121msgid "Installing"
3122msgstr "Инсталиране"
3123
3124#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3125#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3126#: ../src/gpk-enum.c:1197 ../src/gpk-enum.c:1325
3127msgid "Removing"
3128msgstr "Деинсталиране"
3129
3130#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3131#: ../src/gpk-enum.c:1201
3132msgid "Cleaning up"
3133msgstr "Изчистване"
3134
3135#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3136#: ../src/gpk-enum.c:1205
3137msgid "Obsoleting"
3138msgstr "Обявяване за остарял"
3139
3140#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3141#: ../src/gpk-enum.c:1209
3142msgid "Reinstalling"
3143msgstr "Преинсталиране"
3144
3145#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3146#: ../src/gpk-enum.c:1213
3147msgid "Preparing"
3148msgstr "Подготовка"
3149
3150#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3151#: ../src/gpk-enum.c:1217
3152msgid "Decompressing"
3153msgstr "Декомпресиране"
3154
3155#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3156#: ../src/gpk-enum.c:1235
3157msgid "Downloaded"
3158msgstr "Изтеглен"
3159
3160#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3161#: ../src/gpk-enum.c:1239
3162msgid "Updated"
3163msgstr "Обновен"
3164
3165#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3166#: ../src/gpk-enum.c:1247
3167msgid "Removed"
3168msgstr "Деинсталиран"
3169
3170#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3171#: ../src/gpk-enum.c:1251
3172msgid "Cleaned up"
3173msgstr "Изчистен"
3174
3175#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3176#: ../src/gpk-enum.c:1255
3177msgid "Obsoleted"
3178msgstr "Остарял"
3179
3180#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3181#: ../src/gpk-enum.c:1259
3182msgid "Reinstalled"
3183msgstr "Преинсталиран"
3184
3185#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3186#: ../src/gpk-enum.c:1263
3187msgid "Prepared"
3188msgstr "Подготвен"
3189
3190#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3191#: ../src/gpk-enum.c:1267
3192msgid "Decompressed"
3193msgstr "Декомпресиран"
3194
3195#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3196#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3197#: ../src/gpk-enum.c:1285 ../src/gpk-enum.c:1441
3198msgid "Unknown role type"
3199msgstr "Неизвестен вид роля"
3200
3201#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3202#: ../src/gpk-enum.c:1289
3203msgid "Getting dependencies"
3204msgstr "Получаване на зависимостите"
3205
3206#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3207#: ../src/gpk-enum.c:1293
3208msgid "Getting update detail"
3209msgstr "Получаване на подробна информация за обновлението"
3210
3211#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3212#: ../src/gpk-enum.c:1297
3213msgid "Getting details"
3214msgstr "Получаване на подробна информация"
3215
3216#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3217#: ../src/gpk-enum.c:1301
3218msgid "Getting requires"
3219msgstr "Получаване на изискванията"
3220
3221#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3222#: ../src/gpk-enum.c:1305
3223msgid "Getting updates"
3224msgstr "Получаване на обновленията"
3225
3226#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3227#: ../src/gpk-enum.c:1309
3228msgid "Searching details"
3229msgstr "Търсене в подробната информация"
3230
3231#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3232#: ../src/gpk-enum.c:1317
3233msgid "Searching groups"
3234msgstr "Търсене в групите"
3235
3236#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3237#: ../src/gpk-enum.c:1321
3238msgid "Searching for package name"
3239msgstr "Търсене в имената на пакетите"
3240
3241#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3242#: ../src/gpk-enum.c:1333
3243msgid "Installing file"
3244msgstr "Инсталиране на файл"
3245
3246#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3247#: ../src/gpk-enum.c:1337
3248msgid "Refreshing package cache"
3249msgstr "Обновяване на кеша с пакетите"
3250
3251#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3252#: ../src/gpk-enum.c:1341
3253msgid "Updating packages"
3254msgstr "Обновяване на пакетите"
3255
3256#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3257#: ../src/gpk-enum.c:1345
3258msgid "Updating system"
3259msgstr "Обновяване на системата"
3260
3261#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3262#: ../src/gpk-enum.c:1349
3263msgid "Canceling"
3264msgstr "Отменяне"
3265
3266#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3267#: ../src/gpk-enum.c:1357
3268msgid "Getting list of repositories"
3269msgstr "Получаване на списък с хранилищата"
3270
3271#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3272#: ../src/gpk-enum.c:1361
3273msgid "Enabling repository"
3274msgstr "Включване на хранилище"
3275
3276#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3277#: ../src/gpk-enum.c:1365
3278msgid "Setting repository data"
3279msgstr "Задаване на данните за хранилища"
3280
3281#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3282#: ../src/gpk-enum.c:1369
3283msgid "Resolving"
3284msgstr "Изчисляване на зависимости"
3285
3286#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3287#: ../src/gpk-enum.c:1373
3288msgid "Getting file list"
3289msgstr "Получаване на списъка с файлове"
3290
3291#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3292#: ../src/gpk-enum.c:1377
3293msgid "Getting what provides"
3294msgstr "Получаване на пакетите предоставящи"
3295
3296#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3297#: ../src/gpk-enum.c:1381
3298msgid "Installing signature"
3299msgstr "Инсталиране на подпис"
3300
3301#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3302#: ../src/gpk-enum.c:1385
3303msgid "Getting package lists"
3304msgstr "Получаване на списъците с пакети"
3305
3306#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3307#: ../src/gpk-enum.c:1389
3308msgid "Accepting EULA"
3309msgstr "Приемане на EULA"
3310
3311#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3312#: ../src/gpk-enum.c:1397
3313msgid "Getting distribution upgrade information"
3314msgstr "Получаване на информацията за обновяване на дистрибуцията"
3315
3316#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3317#: ../src/gpk-enum.c:1401
3318msgid "Getting categories"
3319msgstr "Получаване на категориите"
3320
3321#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3322#: ../src/gpk-enum.c:1405
3323msgid "Getting old transactions"
3324msgstr "Получаване на старите транзакции"
3325
3326#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3327#: ../src/gpk-enum.c:1409
3328msgid "Simulating the install of files"
3329msgstr "Симулация на инсталирането на файлове"
3330
3331#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3332#: ../src/gpk-enum.c:1413
3333msgid "Simulating the install"
3334msgstr "Симулиране на инсталирането"
3335
3336#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3337#: ../src/gpk-enum.c:1417
3338msgid "Simulating the remove"
3339msgstr "Симулиране на деинсталирането"
3340
3341#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3342#: ../src/gpk-enum.c:1421
3343msgid "Simulating the update"
3344msgstr "Симулация на обновяването"
3345
3346#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3347#: ../src/gpk-enum.c:1445
3348msgid "Got dependencies"
3349msgstr "Получени зависимости"
3350
3351#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3352#: ../src/gpk-enum.c:1449
3353msgid "Got update detail"
3354msgstr "Получена подробна информация за обновяването"
3355
3356#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3357#: ../src/gpk-enum.c:1453
3358msgid "Got details"
3359msgstr "Получена подробна информация"
3360
3361#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3362#: ../src/gpk-enum.c:1457
3363msgid "Got requires"
3364msgstr "Получени изисквания"
3365
3366#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3367#: ../src/gpk-enum.c:1461
3368msgid "Got updates"
3369msgstr "Получени обновления"
3370
3371#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3372#: ../src/gpk-enum.c:1465
3373msgid "Searched for package details"
3374msgstr "Търсене за допълнителна информация за пакет"
3375
3376#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3377#: ../src/gpk-enum.c:1469
3378msgid "Searched for file"
3379msgstr "Търсене на файл"
3380
3381#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3382#: ../src/gpk-enum.c:1473
3383msgid "Searched groups"
3384msgstr "Търсене в групите"
3385
3386#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3387#: ../src/gpk-enum.c:1477
3388msgid "Searched for package name"
3389msgstr "Търсене в имената на пакетите"
3390
3391#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3392#: ../src/gpk-enum.c:1481
3393msgid "Removed packages"
3394msgstr "Деинсталирани пакети"
3395
3396#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3397#: ../src/gpk-enum.c:1485
3398msgid "Installed packages"
3399msgstr "Инсталиране пакети"
3400
3401#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3402#: ../src/gpk-enum.c:1489
3403msgid "Installed local files"
3404msgstr "Инсталирани локални файлове"
3405
3406#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3407#: ../src/gpk-enum.c:1493
3408msgid "Refreshed package cache"
3409msgstr "Обновен кеш с пакетите"
3410
3411#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3412#: ../src/gpk-enum.c:1497
3413msgid "Updated packages"
3414msgstr "Обновени пакети"
3415
3416#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3417#: ../src/gpk-enum.c:1501
3418msgid "Updated system"
3419msgstr "Обновена система"
3420
3421#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3422#: ../src/gpk-enum.c:1505
3423msgid "Canceled"
3424msgstr "Отмяна"
3425
3426#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3427#: ../src/gpk-enum.c:1509
3428msgid "Rolled back"
3429msgstr "Връщане назад"
3430
3431#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3432#: ../src/gpk-enum.c:1513
3433msgid "Got list of repositories"
3434msgstr "Получен списък с хранилищата"
3435
3436#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3437#: ../src/gpk-enum.c:1517
3438msgid "Enabled repository"
3439msgstr "Включено хранилище"
3440
3441#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3442#: ../src/gpk-enum.c:1521
3443msgid "Set repository data"
3444msgstr "Задаване на данни за хранилище"
3445
3446#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3447#: ../src/gpk-enum.c:1525
3448msgid "Resolved"
3449msgstr "Изчисление"
3450
3451#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3452#: ../src/gpk-enum.c:1529
3453msgid "Got file list"
3454msgstr "Получен списък с файлове"
3455
3456#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3457#: ../src/gpk-enum.c:1533
3458msgid "Got what provides"
3459msgstr "Получен предоставящи пакет"
3460
3461#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3462#: ../src/gpk-enum.c:1537
3463msgid "Installed signature"
3464msgstr "Инсталиран подписът"
3465
3466#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3467#: ../src/gpk-enum.c:1541
3468msgid "Got package lists"
3469msgstr "Получени списъци с пакети"
3470
3471#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3472#: ../src/gpk-enum.c:1545
3473msgid "Accepted EULA"
3474msgstr "Приет лиценз"
3475
3476#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3477#: ../src/gpk-enum.c:1549
3478msgid "Downloaded packages"
3479msgstr "Изтеглени пакети"
3480
3481#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3482#: ../src/gpk-enum.c:1553
3483msgid "Got distribution upgrades"
3484msgstr "Получени обновления на дистрибуцията"
3485
3486#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3487#: ../src/gpk-enum.c:1557
3488msgid "Got categories"
3489msgstr "Получени категории"
3490
3491#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3492#: ../src/gpk-enum.c:1561
3493msgid "Got old transactions"
3494msgstr "Получена стари транзакции"
3495
3496#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3497#: ../src/gpk-enum.c:1565
3498msgid "Simulated the install of files"
3499msgstr "Симулация на инсталиране на файлове"
3500
3501#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3502#: ../src/gpk-enum.c:1569
3503msgid "Simulated the install"
3504msgstr "Симулация на инсталиране"
3505
3506#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3507#: ../src/gpk-enum.c:1573
3508msgid "Simulated the remove"
3509msgstr "Симулация на деинсталиране"
3510
3511#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3512#: ../src/gpk-enum.c:1577
3513msgid "Simulated the update"
3514msgstr "Симулация на обновяване"
3515
3516#. TRANSLATORS: The group type
3517#: ../src/gpk-enum.c:1595
3518msgid "Accessibility"
3519msgstr "Достъпност"
3520
3521#. TRANSLATORS: The group type
3522#: ../src/gpk-enum.c:1599
3523msgid "Accessories"
3524msgstr "Помощни програми"
3525
3526#. TRANSLATORS: The group type
3527#: ../src/gpk-enum.c:1603
3528msgid "Education"
3529msgstr "Образование"
3530
3531#. TRANSLATORS: The group type
3532#: ../src/gpk-enum.c:1607
3533msgid "Games"
3534msgstr "Игри"
3535
3536#. TRANSLATORS: The group type
3537#: ../src/gpk-enum.c:1611
3538msgid "Graphics"
3539msgstr "Графика"
3540
3541#. TRANSLATORS: The group type
3542#: ../src/gpk-enum.c:1615
3543msgid "Internet"
3544msgstr "Интернет"
3545
3546#. TRANSLATORS: The group type
3547#: ../src/gpk-enum.c:1619
3548msgid "Office"
3549msgstr "Офис"
3550
3551#. TRANSLATORS: The group type
3552#: ../src/gpk-enum.c:1623
3553msgid "Other"
3554msgstr "Други"
3555
3556#. TRANSLATORS: The group type
3557#: ../src/gpk-enum.c:1627
3558msgid "Programming"
3559msgstr "Програмиране"
3560
3561#. TRANSLATORS: The group type
3562#: ../src/gpk-enum.c:1631
3563msgid "Multimedia"
3564msgstr "Мултимедия"
3565
3566#. TRANSLATORS: The group type
3567#: ../src/gpk-enum.c:1639
3568msgid "GNOME desktop"
3569msgstr "Графична среда GNOME"
3570
3571#. TRANSLATORS: The group type
3572#: ../src/gpk-enum.c:1643
3573msgid "KDE desktop"
3574msgstr "Графична среда KDE"
3575
3576#. TRANSLATORS: The group type
3577#: ../src/gpk-enum.c:1647
3578msgid "XFCE desktop"
3579msgstr "Графична среда XFCE"
3580
3581#. TRANSLATORS: The group type
3582#: ../src/gpk-enum.c:1651
3583msgid "Other desktops"
3584msgstr "Други графични среди"
3585
3586#. TRANSLATORS: The group type
3587#: ../src/gpk-enum.c:1655
3588msgid "Publishing"
3589msgstr "Издателски програми"
3590
3591#. TRANSLATORS: The group type
3592#: ../src/gpk-enum.c:1659
3593msgid "Servers"
3594msgstr "Сървъри"
3595
3596#. TRANSLATORS: The group type
3597#: ../src/gpk-enum.c:1663
3598msgid "Fonts"
3599msgstr "Шрифтове"
3600
3601#. TRANSLATORS: The group type
3602#: ../src/gpk-enum.c:1667
3603msgid "Admin tools"
3604msgstr "Инструменти за администрация"
3605
3606#. TRANSLATORS: The group type
3607#: ../src/gpk-enum.c:1671
3608msgid "Legacy"
3609msgstr "Остарели програми"
3610
3611#. TRANSLATORS: The group type
3612#: ../src/gpk-enum.c:1675
3613msgid "Localization"
3614msgstr "Локализиране"
3615
3616#. TRANSLATORS: The group type
3617#: ../src/gpk-enum.c:1679
3618msgid "Virtualization"
3619msgstr "Виртуализиране"
3620
3621#. TRANSLATORS: The group type
3622#: ../src/gpk-enum.c:1683
3623msgid "Security"
3624msgstr "Сигурност"
3625
3626#. TRANSLATORS: The group type
3627#: ../src/gpk-enum.c:1687
3628msgid "Power management"
3629msgstr "Управление на захранването"
3630
3631#. TRANSLATORS: The group type
3632#: ../src/gpk-enum.c:1691
3633msgid "Communication"
3634msgstr "Комуникации"
3635
3636#. TRANSLATORS: The group type
3637#: ../src/gpk-enum.c:1695
3638msgid "Network"
3639msgstr "Мрежа"
3640
3641#. TRANSLATORS: The group type
3642#: ../src/gpk-enum.c:1699
3643msgid "Maps"
3644msgstr "Карти"
3645
3646#. TRANSLATORS: The group type
3647#: ../src/gpk-enum.c:1703
3648msgid "Software sources"
3649msgstr "Хранилища"
3650
3651#. TRANSLATORS: The group type
3652#: ../src/gpk-enum.c:1707
3653msgid "Science"
3654msgstr "Наука"
3655
3656#. TRANSLATORS: The group type
3657#: ../src/gpk-enum.c:1711
3658msgid "Documentation"
3659msgstr "Документация"
3660
3661#. TRANSLATORS: The group type
3662#: ../src/gpk-enum.c:1715
3663msgid "Electronics"
3664msgstr "Електроника"
3665
3666#. TRANSLATORS: The group type
3667#: ../src/gpk-enum.c:1719
3668msgid "Package collections"
3669msgstr "Набори от пакети"
3670
3671#. TRANSLATORS: The group type
3672#: ../src/gpk-enum.c:1723
3673msgid "Vendor"
3674msgstr "Производител"
3675
3676#. TRANSLATORS: The group type
3677#: ../src/gpk-enum.c:1727
3678msgid "Newest packages"
3679msgstr "Най-нови пакети"
3680
3681#. TRANSLATORS: The group type
3682#: ../src/gpk-enum.c:1731
3683msgid "Unknown group"
3684msgstr "Непозната група"
3685
3686#. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
3687#: ../src/gpk-firmware.c:268
3688msgid ""
3689"You will need to restart this computer before the hardware will work "
3690"correctly."
3691msgstr ""
3692"Трябва да рестартирате компютъра, за да може хардуерът да проработи правилно."
3693
3694#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
3695#: ../src/gpk-firmware.c:271 ../src/gpk-firmware.c:306
3696#: ../src/gpk-firmware.c:333
3697msgid "Additional software was installed"
3698msgstr "Инсталиран бе допълнителен софтуер"
3699
3700#. TRANSLATORS: button label
3701#: ../src/gpk-firmware.c:280
3702msgid "Restart now"
3703msgstr "Рестартиране"
3704
3705#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
3706#: ../src/gpk-firmware.c:303
3707msgid ""
3708"You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
3709"correctly."
3710msgstr ""
3711"Трябва да извадите и повторно да сложите хардуера, за да проработи правилно."
3712
3713#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
3714#: ../src/gpk-firmware.c:330
3715msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
3716msgstr "Хардуерът е настроен и може да го ползвате."
3717
3718#. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
3719#: ../src/gpk-firmware.c:613
3720msgid ""
3721"Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
3722"correctly."
3723msgstr ""
3724"Необходим е допълнителен фърмуер за правилната работа на този хардуер в "
3725"компютъра."
3726
3727#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
3728#: ../src/gpk-firmware.c:627
3729msgid "Additional firmware required"
3730msgstr "Необходим е допълнителен фърмуер"
3731
3732#. TRANSLATORS: button label
3733#: ../src/gpk-firmware.c:632
3734msgid "Install firmware"
3735msgstr "Инсталиране на фърмуер"
3736
3737#. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
3738#: ../src/gpk-firmware.c:635
3739msgid "Ignore devices"
3740msgstr "Прескачане на устройствата"
3741
3742#. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
3743#. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
3744#: ../src/gpk-hardware.c:183
3745msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
3746msgstr "За поддръжката този хардуер са необходими допълнителни пакети"
3747
3748#. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
3749#: ../src/gpk-hardware.c:185
3750msgid "New hardware attached"
3751msgstr "Добавен е нов хардуер"
3752
3753#. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
3754#. TRANSLATORS: button tooltip
3755#: ../src/gpk-hardware.c:191 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
3756msgid "Install package"
3757msgstr "Инсталиране на пакет"
3758
3759#. TRANSLATORS: column for the application icon
3760#: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:184
3761msgid "Icon"
3762msgstr "Икона"
3763
3764#: ../src/gpk-helper-chooser.c:286
3765msgid "Applications that can open this type of file"
3766msgstr "Приложения, които могат да отварят този вид файлове"
3767
3768#. TRANSLATORS: is not GPG signed
3769#: ../src/gpk-task.c:144 ../src/gpk-task.c:154 ../src/gpk-task.c:174
3770msgid "The software is not signed by a trusted provider."
3771msgstr "Този пакет не е подписан от доверен доставчик."
3772
3773#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3774#: ../src/gpk-task.c:146
3775msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
3776msgstr ""
3777"Не обновявайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3778
3779#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
3780#: ../src/gpk-task.c:148 ../src/gpk-task.c:158
3781msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
3782msgstr ""
3783"Вредни програми могат да навредят на компютъра ви или да причинят други "
3784"проблеми."
3785
3786#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3787#: ../src/gpk-task.c:150
3788msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
3789msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да обновите този пакет?"
3790
3791#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3792#: ../src/gpk-task.c:156
3793msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
3794msgstr ""
3795"Не инсталирайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3796
3797#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3798#: ../src/gpk-task.c:160
3799msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
3800msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да инсталирате този пакет?"
3801
3802#. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
3803#: ../src/gpk-task.c:355
3804#, c-format
3805msgid ""
3806"Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' to continue."
3807msgstr ""
3808"Необходим е допълнителен носител. Поставете %s с етикет „%s“, за да "
3809"продължите."
3810
3811#. TRANSLATORS: this is button text
3812#: ../src/gpk-task.c:363 ../src/gpk-task.c:541
3813msgid "Continue"
3814msgstr "Продължаване"
3815
3816#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3817#: ../src/gpk-task.c:400
3818msgid "The following software also needs to be installed"
3819msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат инсталирани"
3820
3821#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3822#: ../src/gpk-task.c:405
3823msgid "The following software also needs to be removed"
3824msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат деинсталирани"
3825
3826#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3827#: ../src/gpk-task.c:409
3828msgid "The following software also needs to be updated"
3829msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обновени"
3830
3831#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3832#: ../src/gpk-task.c:413
3833msgid "The following software also needs to be re-installed"
3834msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат преинсталирани"
3835
3836#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3837#: ../src/gpk-task.c:417
3838msgid "The following software also needs to be downgraded"
3839msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат върнати към предишна версия"
3840
3841#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
3842#: ../src/gpk-task.c:421
3843msgid "The following software also needs to be processed"
3844msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обработени"
3845
3846#. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
3847#: ../src/gpk-task.c:480
3848msgid "Additional confirmation required"
3849msgstr "Необходимо е допълнително потвърждение"
3850
3851#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3852#: ../src/gpk-task.c:486
3853msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
3854msgid_plural ""
3855"To install these packages, additional software also has to be modified."
3856msgstr[0] "За да инсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3857msgstr[1] "За да инсталирате тeзи пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3858
3859#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3860#: ../src/gpk-task.c:491
3861msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
3862msgid_plural ""
3863"To remove these packages, additional software also has to be modified."
3864msgstr[0] ""
3865"За да деинсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3866msgstr[1] ""
3867"За да деинсталирате тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3868
3869#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3870#: ../src/gpk-task.c:496
3871msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
3872msgid_plural ""
3873"To update these packages, additional software also has to be modified."
3874msgstr[0] "За да обновите този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3875msgstr[1] "За да обновите тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3876
3877#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3878#: ../src/gpk-task.c:501
3879msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
3880msgid_plural ""
3881"To install these file, additional software also has to be modified."
3882msgstr[0] "За да инсталирате този файл, още пакети ще трябва да се променят."
3883msgstr[1] ""
3884"За да инсталирате тези файлове, още пакети ще трябва да се променят."
3885
3886#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3887#: ../src/gpk-task.c:506
3888msgid ""
3889"To process this transaction, additional software also has to be modified."
3890msgstr ""
3891"За да извършите това транзакцията, още пакети ще трябва да се променят."
3892
3893#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
3894#: ../src/gpk-task.c:591
3895msgid "_Force install"
3896msgstr "Инсталиране _въпреки всичко"
3897
3898#. TRANSLATORS: button tooltip
3899#: ../src/gpk-task.c:595
3900msgid "Force installing package"
3901msgstr "Инсталиране на пакета въпреки всичко"
3902
3903#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
3904#: ../src/gpk-helper-run.c:477
3905msgid "Run new application?"
3906msgstr "Стартиране на ново приложение?"
3907
3908#. add run button
3909#: ../src/gpk-helper-run.c:480
3910msgid "_Run"
3911msgstr "_Изпълнение"
3912
3913#. app-id
3914#. xid
3915#. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
3916#: ../src/gpk-inhibit.c:99
3917msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
3918msgstr "В момента тече транзакция, която не може да бъде прекъсната"
3919
3920#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3921#: ../src/gpk-install-catalog.c:53
3922msgid "Catalogs files to install"
3923msgstr "Инсталиране на хранилища"
3924
3925#. are we running privileged
3926#: ../src/gpk-install-catalog.c:79
3927msgid "Catalog installer"
3928msgstr "Инсталатор на каталози"
3929
3930#: ../src/gpk-install-catalog.c:84
3931msgid "Failed to install catalog"
3932msgstr "Неуспешно инсталиране на каталог"
3933
3934#. TRANSLATORS: no filename was supplied
3935#: ../src/gpk-install-catalog.c:86
3936msgid "You need to specify a file name to install"
3937msgstr "Трябва да укажете името на файла, който искате да инсталирате"
3938
3939#. TRANSLATORS: This is when the specified DBus method did not execute successfully
3940#: ../src/gpk-install-catalog.c:119 ../src/gpk-install-local-file.c:119
3941#: ../src/gpk-install-mime-type.c:119 ../src/gpk-install-package-name.c:118
3942#: ../src/gpk-install-provide-file.c:119
3943msgid "The action could not be completed"
3944msgstr "Действието не може да бъде завършено"
3945
3946#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
3947#: ../src/gpk-install-catalog.c:121 ../src/gpk-install-local-file.c:121
3948#: ../src/gpk-install-mime-type.c:121 ../src/gpk-install-package-name.c:120
3949#: ../src/gpk-install-provide-file.c:121
3950msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
3951msgstr "Неуспешна заявка. Повече информация е налична в подробния доклад."
3952
3953#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
3954#: ../src/gpk-install-local-file.c:52
3955msgid "Files to install"
3956msgstr "Файлове за инсталиране"
3957
3958#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
3959#: ../src/gpk-install-local-file.c:68 ../src/gpk-install-local-file.c:70
3960msgid "PackageKit File Installer"
3961msgstr "Инсталатор PackageKit"
3962
3963#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3964#: ../src/gpk-install-local-file.c:78
3965msgid "Local file installer"
3966msgstr "Инсталатор на локални файлове"
3967
3968#. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
3969#. TRANSLATORS: nothing done
3970#: ../src/gpk-install-local-file.c:84 ../src/gpk-install-provide-file.c:84
3971msgid "Failed to install a package to provide a file"
3972msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет, който предоставя необходим файл"
3973
3974#. TRANSLATORS: nothing selected
3975#: ../src/gpk-install-local-file.c:86
3976msgid "You need to specify a file to install"
3977msgstr "Трябва да укажете името на файл за инсталиране"
3978
3979#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3980#: ../src/gpk-install-mime-type.c:52
3981msgid "Mime types to install"
3982msgstr "Видове MIME, които да се инсталират"
3983
3984#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
3985#: ../src/gpk-install-mime-type.c:68 ../src/gpk-install-mime-type.c:70
3986msgid "Mime Type Installer"
3987msgstr "Инсталатор на видове MIME"
3988
3989#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3990#: ../src/gpk-install-mime-type.c:78
3991msgid "Mime type installer"
3992msgstr "Инсталатор на видове MIME"
3993
3994#. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
3995#: ../src/gpk-install-mime-type.c:84
3996msgid "Failed to install a program to handle this file type"
3997msgstr "Неуспешно инсталиране на програма, която отваря този вид файлове"
3998
3999#. TRANSLATORS: no type given
4000#: ../src/gpk-install-mime-type.c:86
4001msgid "You need to specify a mime-type to install"
4002msgstr "Трябва да укажете кой вид mime да се инсталира"
4003
4004#: ../src/gpk-install-package-name.c:51
4005msgid "Packages to install"
4006msgstr "Пакет, който да бъде инсталиран"
4007
4008#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
4009#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
4010#: ../src/gpk-install-package-name.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:69
4011#: ../src/gpk-install-package-name.c:77
4012msgid "Package Name Installer"
4013msgstr "Инсталиране на пакети по име"
4014
4015#. TRANSLATORS: failed
4016#: ../src/gpk-install-package-name.c:83
4017msgid "Failed to install package from name"
4018msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет по име"
4019
4020#. TRANSLATORS: nothing was specified
4021#: ../src/gpk-install-package-name.c:85
4022msgid "You need to specify a package to install"
4023msgstr "Трябва да укажете пакет за инсталиране"
4024
4025#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
4026#: ../src/gpk-install-provide-file.c:52
4027msgid "Local files to install"
4028msgstr "Локални файлове, които да се инсталират"
4029
4030#. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
4031#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
4032#: ../src/gpk-install-provide-file.c:68 ../src/gpk-install-provide-file.c:70
4033#: ../src/gpk-install-provide-file.c:78
4034msgid "Single File Installer"
4035msgstr "Инсталатор на отделни файлове"
4036
4037#. TRANSLATORS: nothig was specified
4038#: ../src/gpk-install-provide-file.c:86
4039msgid "You need to specify a filename to install"
4040msgstr "Трябва да укажете файл за инсталиране"
4041
4042#. TRANSLATORS: strftime formatted please
4043#: ../src/gpk-log.c:173
4044msgid "%A, %d %B %Y"
4045msgstr "%d %B %Y, %A"
4046
4047#. TRANSLATORS: column for the date
4048#: ../src/gpk-log.c:287
4049msgid "Date"
4050msgstr "Дата"
4051
4052#. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
4053#: ../src/gpk-log.c:329
4054msgid "Username"
4055msgstr "Потребителско име"
4056
4057#. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
4058#: ../src/gpk-log.c:336
4059msgid "Application"
4060msgstr "Програма"
4061
4062#. TRANSLATORS: short name for pkcon
4063#: ../src/gpk-log.c:511
4064msgid "Command line client"
4065msgstr "Клиент за командния ред"
4066
4067#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
4068#: ../src/gpk-log.c:517
4069msgid "Update System"
4070msgstr "Обновяване на системата"
4071
4072#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
4073#: ../src/gpk-log.c:520
4074msgid "Update Icon"
4075msgstr "Икона при обновяване"
4076
4077#. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
4078#: ../src/gpk-log.c:691
4079msgid "Set the filter to this value"
4080msgstr "Задаване на тази стойност към филтъра"
4081
4082#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
4083#: ../src/gpk-log.c:694 ../src/gpk-prefs.c:467 ../src/gpk-repo.c:614
4084msgid "Set the parent window to make this modal"
4085msgstr "Задаване на родителя на този модален прозорец"
4086
4087#. are we running privileged
4088#: ../src/gpk-log.c:718
4089msgid "Log viewer"
4090msgstr "Разглеждане на журнала"
4091
4092#: ../src/gpk-modal-dialog.c:439
4093#, c-format
4094msgid "Remaining time : %s"
4095msgstr "Оставащо време: %s"
4096
4097#. TRANSLATORS: check once an hour
4098#: ../src/gpk-prefs.c:44
4099msgid "Hourly"
4100msgstr "Ежечасно"
4101
4102#. TRANSLATORS: check once a day
4103#: ../src/gpk-prefs.c:46
4104msgid "Daily"
4105msgstr "Ежедневно"
4106
4107#. TRANSLATORS: check once a week
4108#: ../src/gpk-prefs.c:48
4109msgid "Weekly"
4110msgstr "Ежеседмично"
4111
4112#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
4113#: ../src/gpk-prefs.c:50
4114msgid "Never"
4115msgstr "Никога"
4116
4117#. TRANSLATORS: update everything
4118#: ../src/gpk-prefs.c:53
4119msgid "All updates"
4120msgstr "Всички обновления"
4121
4122#. TRANSLATORS: update just security updates
4123#: ../src/gpk-prefs.c:55
4124msgid "Only security updates"
4125msgstr "Само обновленията по сигурността"
4126
4127#. TRANSLATORS: don't update anything
4128#: ../src/gpk-prefs.c:57
4129msgid "Nothing"
4130msgstr "Нищо"
4131
4132#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
4133#: ../src/gpk-repo.c:272
4134msgid "Failed to change status"
4135msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
4136
4137#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
4138#: ../src/gpk-repo.c:344
4139msgid "Enabled"
4140msgstr "Включено"
4141
4142#. TRANSLATORS: column for the source description
4143#: ../src/gpk-repo.c:353
4144msgid "Software Source"
4145msgstr "Хранилища"
4146
4147#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
4148#: ../src/gpk-repo.c:414
4149msgid "Failed to get the list of sources"
4150msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
4151
4152#: ../src/gpk-repo.c:557
4153msgid "Getting software source list not supported by backend"
4154msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
4155
4156#: ../src/gpk-repo.c:630
4157msgid "Software Source Viewer"
4158msgstr "Разглеждане на хранилището"
4159
4160#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
4161#: ../src/gpk-repo.c:638
4162msgid "Software source viewer"
4163msgstr "Разглеждане на хранилището"
4164
4165#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
4166#: ../src/gpk-service-pack.c:257
4167#, c-format
4168msgid "Could not find any packages named '%s'"
4169msgstr "Не може да бъде открит пакет с име „%s“"
4170
4171#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
4172#: ../src/gpk-service-pack.c:269
4173msgid "Could not find any valid package names"
4174msgstr "Не могат да бъдат открити пакети с правилни имена"
4175
4176#. TRANSLATORS: cannot get package array
4177#: ../src/gpk-service-pack.c:333
4178#, c-format
4179msgid "Could not get array of installed packages: %s"
4180msgstr "Списъкът с инсталирани пакети не може да бъде получен: %s"
4181
4182#: ../src/gpk-service-pack.c:352
4183#, c-format
4184msgid "Could not save to file: %s"
4185msgstr "Файлът не може да бъде записан: %s"
4186
4187#. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
4188#. TRANSLATORS: Could not create package array
4189#. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
4190#: ../src/gpk-service-pack.c:383 ../src/gpk-service-pack.c:515
4191#: ../src/gpk-service-pack.c:536 ../src/gpk-service-pack.c:545
4192#: ../src/gpk-service-pack.c:585
4193msgid "Create error"
4194msgstr "Грешка при създаване на списъка с пакети"
4195
4196#: ../src/gpk-service-pack.c:383
4197msgid "Cannot create service pack"
4198msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
4199
4200#: ../src/gpk-service-pack.c:515
4201msgid "Cannot copy system package array"
4202msgstr "Списъкът със системни пакети не може да бъде копиран"
4203
4204#: ../src/gpk-service-pack.c:536
4205msgid "No package name selected"
4206msgstr "Не е избрано име на пакет"
4207
4208#. TRANSLATORS: progressbar text
4209#: ../src/gpk-service-pack.c:558
4210msgid "Refreshing system package array"
4211msgstr "Обновяване на списъка със системни пакети"
4212
4213#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
4214#: ../src/gpk-service-pack.c:565
4215msgid "Refresh error"
4216msgstr "Грешка при обновяване"
4217
4218#: ../src/gpk-service-pack.c:565
4219msgid "Could not refresh package array"
4220msgstr "Списъкът с пакети не може да бъде обновен"
4221
4222#: ../src/gpk-service-pack.c:585
4223msgid "Cannot read destination package array"
4224msgstr "Целевият списък с пакети не може да бъде прочетен"
4225
4226#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
4227#: ../src/gpk-service-pack.c:697
4228msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
4229msgstr ""
4230"Задайте настройката. Възможните стойности са „array“ (списък), "
4231"„updates“ (обновявания) и „package“ (пакети)"
4232
4233#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
4234#: ../src/gpk-service-pack.c:700
4235msgid "Add the package name to the text entry box"
4236msgstr "Добавяне на името на пакета към полето за текст"
4237
4238#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
4239#: ../src/gpk-service-pack.c:703
4240msgid "Set the remote package array filename"
4241msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
4242
4243#. TRANSLATORS: this is the file output directory
4244#: ../src/gpk-service-pack.c:706
4245msgid "Set the default output directory"
4246msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
4247
4248#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
4249#: ../src/gpk-service-pack.c:780
4250msgid "Package array files"
4251msgstr "Файлове със списъци на пакети"
4252
4253#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
4254#: ../src/gpk-service-pack.c:787
4255msgid "Service pack files"
4256msgstr "Файлове за сервизен пакет"
4257
4258#: ../src/gpk-update-icon.c:62
4259msgid "Exit after a small delay"
4260msgstr "Изход след кратко забавяне"
4261
4262#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
4263#: ../src/gpk-update-icon.c:82 ../src/gpk-update-icon.c:84
4264msgid "Update Applet"
4265msgstr "Аплет за обновяване"
4266
4267#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
4268#: ../src/gpk-update-icon.c:97
4269msgid "Update applet"
4270msgstr "Аплет за обновяване"
4271
4272#. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
4273#: ../src/gpk-update-viewer.c:214
4274msgid "Failed to process request."
4275msgstr "Заявката не бе обработена."
4276
4277#. TRANSLATORS: the message text for the restart
4278#: ../src/gpk-update-viewer.c:243
4279msgid ""
4280"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
4281"before the changes will be applied."
4282msgstr ""
4283"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдат "
4284"приложени."
4285
4286#. TRANSLATORS: the button text for the restart
4287#: ../src/gpk-update-viewer.c:245 ../src/gpk-update-viewer.c:251
4288msgid "Restart Computer"
4289msgstr "Рестартиране на компютъра"
4290
4291#. TRANSLATORS: the message text for the restart
4292#: ../src/gpk-update-viewer.c:249
4293msgid ""
4294"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
4295"to remain secure."
4296msgstr ""
4297"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдете "
4298"защитени."
4299
4300#. TRANSLATORS: the message text for the logout
4301#: ../src/gpk-update-viewer.c:255
4302msgid ""
4303"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
4304"before the changes will be applied."
4305msgstr ""
4306"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
4307"бъдат приложени."
4308
4309#. TRANSLATORS: the button text for the logout
4310#: ../src/gpk-update-viewer.c:257 ../src/gpk-update-viewer.c:263
4311msgid "Log Out"
4312msgstr "Излизане от системата"
4313
4314#. TRANSLATORS: the message text for the logout
4315#: ../src/gpk-update-viewer.c:261
4316msgid ""
4317"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
4318"to remain secure."
4319msgstr ""
4320"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
4321"бъдете защитени."
4322
4323#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4324#: ../src/gpk-update-viewer.c:308
4325msgid "Could not restart"
4326msgstr "Неуспешно рестартиране"
4327
4328#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
4329#: ../src/gpk-update-viewer.c:376
4330msgid "Some updates were not installed"
4331msgstr "Някои обновления не са инсталирани"
4332
4333#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4334#: ../src/gpk-update-viewer.c:445 ../src/gpk-update-viewer.c:457
4335msgid "Could not update packages"
4336msgstr "Пакетите не могат да бъдат обновени"
4337
4338#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
4339#: ../src/gpk-update-viewer.c:480 ../src/gpk-update-viewer.c:507
4340msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
4341msgstr "Изглед за обновления към GNOME PackageKit"
4342
4343#. TRANSLATORS: this is the sound description
4344#: ../src/gpk-update-viewer.c:482
4345msgid "Failed to update"
4346msgstr "Неуспешно обновяване"
4347
4348#. TRANSLATORS: completed all updates
4349#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
4350#: ../src/gpk-update-viewer.c:537 ../src/gpk-update-viewer.c:558
4351msgid "Updates installed"
4352msgstr "Обновленията са инсталирани"
4353
4354#. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
4355#: ../src/gpk-update-viewer.c:547
4356msgid "All updates were installed successfully."
4357msgstr "Всички обновления са инсталирани успешно."
4358
4359#. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
4360#: ../src/gpk-update-viewer.c:550
4361msgid "The selected updates were installed successfully."
4362msgstr "Избраните обновления са инсталирани успешно."
4363
4364#. TRANSLATORS: querying update array
4365#: ../src/gpk-update-viewer.c:1007
4366msgid "Getting the list of updates"
4367msgstr "Получаване на списък с обновленията"
4368
4369#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4370#: ../src/gpk-update-viewer.c:1215
4371msgid "Could not run upgrade script"
4372msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
4373
4374#. show a warning message
4375#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
4376#: ../src/gpk-update-viewer.c:1266
4377msgid ""
4378"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
4379"expensive to update this package."
4380msgid_plural ""
4381"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
4382"expensive to update these packages."
4383msgstr[0] ""
4384"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на този пакет може да е "
4385"скъпо."
4386msgstr[1] ""
4387"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на тези пакети може да "
4388"е скъпо."
4389
4390#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
4391#: ../src/gpk-update-viewer.c:1370
4392msgid "_Install Update"
4393msgid_plural "_Install Updates"
4394msgstr[0] "_Инсталиране на обновление"
4395msgstr[1] "_Инсталиране на обновления"
4396
4397#. TRANSLATORS: there are no updates
4398#: ../src/gpk-update-viewer.c:1383
4399msgid "There are no updates available"
4400msgstr "В момента няма обновления"
4401
4402#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
4403#: ../src/gpk-update-viewer.c:1392
4404msgid "All software is up to date"
4405msgstr "Всички програми са с последни версии"
4406
4407#. TRANSLATORS: tell the user the problem
4408#: ../src/gpk-update-viewer.c:1396
4409msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
4410msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
4411
4412#: ../src/gpk-update-viewer.c:1432
4413#, c-format
4414msgid "There is %i update available"
4415msgid_plural "There are %i updates available"
4416msgstr[0] "Налично е %i обновление"
4417msgstr[1] "Налични са %i обновления"
4418
4419#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
4420#: ../src/gpk-update-viewer.c:1448
4421#, c-format
4422msgid "%i update selected"
4423msgid_plural "%i updates selected"
4424msgstr[0] "Избрано е %i обновление"
4425msgstr[1] "Избрани са %i обновления"
4426
4427#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
4428#: ../src/gpk-update-viewer.c:1456
4429#, c-format
4430msgid "%i update selected (%s)"
4431msgid_plural "%i updates selected (%s)"
4432msgstr[0] "Избрано е %i обновление (%s)"
4433msgstr[1] "Избрани са %i обновления (%s)"
4434
4435#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
4436#: ../src/gpk-update-viewer.c:1650
4437msgid "Software"
4438msgstr "Софтуер"
4439
4440#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
4441#: ../src/gpk-update-viewer.c:1660
4442msgid "Status"
4443msgstr "Състояние"
4444
4445#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4446#: ../src/gpk-update-viewer.c:1870
4447msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
4448msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
4449
4450#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4451#: ../src/gpk-update-viewer.c:1874
4452msgid "This update is important as it may solve critical problems."
4453msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
4454
4455#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4456#: ../src/gpk-update-viewer.c:1878
4457msgid ""
4458"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
4459msgstr ""
4460"Това обновление е необходимо, за поправката на проблем по сигурността на "
4461"този пакет."
4462
4463#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4464#: ../src/gpk-update-viewer.c:1882
4465msgid "This update is blocked."
4466msgstr "Това обновление е блокирано."
4467
4468#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
4469#: ../src/gpk-update-viewer.c:1894
4470#, c-format
4471msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
4472msgstr "Това уведомление е публикувано на %s и последно е обновено на %s."
4473
4474#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
4475#: ../src/gpk-update-viewer.c:1901
4476#, c-format
4477msgid "This notification was issued on %s."
4478msgstr "Това уведомление е публикувано на %s."
4479
4480#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
4481#: ../src/gpk-update-viewer.c:1923
4482msgid "For more information about this update please visit this website:"
4483msgid_plural ""
4484"For more information about this update please visit these websites:"
4485msgstr[0] ""
4486"За повече информация относно това обновление посетете следния адрес:"
4487msgstr[1] ""
4488"За повече информация относно това обновление посетете следните адреси:"
4489
4490#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
4491#: ../src/gpk-update-viewer.c:1931
4492msgid ""
4493"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
4494"website:"
4495msgid_plural ""
4496"For more information about bugs fixed by this update please visit these "
4497"websites:"
4498msgstr[0] ""
4499"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4500"следния адрес:"
4501msgstr[1] ""
4502"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4503"следните адреси:"
4504
4505#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
4506#: ../src/gpk-update-viewer.c:1939
4507msgid ""
4508"For more information about this security update please visit this website:"
4509msgid_plural ""
4510"For more information about this security update please visit these websites:"
4511msgstr[0] ""
4512"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете следния "
4513"адрес:"
4514msgstr[1] ""
4515"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете "
4516"следните адреси:"
4517
4518#. TRANSLATORS: reboot required
4519#: ../src/gpk-update-viewer.c:1948
4520msgid ""
4521"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
4522"take effect."
4523msgstr "След това обновяване ще е необходимо да рестартирате системата."
4524
4525#. TRANSLATORS: log out required
4526#: ../src/gpk-update-viewer.c:1952
4527msgid ""
4528"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
4529"take effect."
4530msgstr ""
4531"След това обновяване ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
4532
4533#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4534#: ../src/gpk-update-viewer.c:1959
4535msgid ""
4536"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
4537"for production use."
4538msgstr ""
4539"Обновлението е определено като нестабилно, което означава, че не е "
4540"предназначено за обща употреба."
4541
4542#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4543#: ../src/gpk-update-viewer.c:1963
4544msgid ""
4545"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
4546"problems or regressions you encounter."
4547msgstr ""
4548"Това е тестово обновление и не е предназначено за обща употреба. Молим да "
4549"докладвате проблемите или грешките, които се появяват при ползването му."
4550
4551#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
4552#: ../src/gpk-update-viewer.c:1972
4553msgid ""
4554"The developer logs will be shown as no description is available for this "
4555"update:"
4556msgstr ""
4557"Ще бъдат показани журналните съобщения от разработчиците, понеже не е "
4558"налична друга информация за обновлението:"
4559
4560#. set loading text
4561#: ../src/gpk-update-viewer.c:2008
4562msgid "Loading..."
4563msgstr "Зареждане…"
4564
4565#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4566#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4567#: ../src/gpk-update-viewer.c:2049 ../src/gpk-update-viewer.c:2148
4568#: ../src/gpk-update-viewer.c:2168
4569msgid "Could not get update details"
4570msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
4571
4572#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4573#: ../src/gpk-update-viewer.c:2069
4574msgid "Could not get package details"
4575msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
4576
4577#: ../src/gpk-update-viewer.c:2069 ../src/gpk-update-viewer.c:2168
4578msgid "No results were returned."
4579msgstr "Няма резултати."
4580
4581#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
4582#: ../src/gpk-update-viewer.c:2403
4583msgid "Select all"
4584msgstr "Избор на всички"
4585
4586#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
4587#: ../src/gpk-update-viewer.c:2411
4588msgid "Unselect all"
4589msgstr "Махане на избора"
4590
4591#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
4592#: ../src/gpk-update-viewer.c:2418
4593msgid "Select security updates"
4594msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
4595
4596#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
4597#: ../src/gpk-update-viewer.c:2424
4598msgid "Ignore this update"
4599msgstr "Прескачане на този пакет"
4600
4601#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4602#: ../src/gpk-update-viewer.c:2533
4603msgid "Could not get updates"
4604msgstr "Обновленията не бяха получени"
4605
4606#. TRANSLATORS: this is the header
4607#: ../src/gpk-update-viewer.c:2658
4608msgid "Checking for updates..."
4609msgstr "Проверка за обновления…"
4610
4611#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4612#: ../src/gpk-update-viewer.c:2945
4613msgid "Could not get list of distribution upgrades"
4614msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
4615
4616#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
4617#: ../src/gpk-update-viewer.c:2976
4618#, c-format
4619msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
4620msgstr "Налично е  обновление на дистрибуцията към версия „%s“"
4621
4622#: ../src/gpk-dbus-service.c:136
4623msgid "Do not exit after the request has been processed"
4624msgstr "След изпълнение на заявката програмата да не се спира"
4625
4626#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
4627#: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:155
4628msgid "Session DBus service for PackageKit"
4629msgstr "Сесийна услуга за DBus на PackageKit"
4630
4631#. TRANSLATORS: a list of packages is shown that need to restarted
4632#: ../src/gpk-watch.c:159
4633#, c-format
4634msgid "This is due to the %s package being updated."
4635msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
4636msgstr[0] "Понеже следният пакет е обновен: %s."
4637msgstr[1] "Понеже следните пакети са обновени: %s."
4638
4639#. TRANSLATORS: over 5 packages require the system to be restarted, don't list them all here
4640#: ../src/gpk-watch.c:163
4641#, c-format
4642msgid "This is because %i package has been updated."
4643msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
4644msgstr[0] "Понеже %i пакет е обновен."
4645msgstr[1] "Понеже %i пакета са обновени."
4646
4647#: ../src/gpk-watch.c:215
4648#, c-format
4649msgid "%i message from the package manager"
4650msgid_plural "%i messages from the package manager"
4651msgstr[0] "%i съобщение от управлението на пакети"
4652msgstr[1] "%i съобщения от управлението на пакети"
4653
4654#: ../src/gpk-watch.c:398
4655msgid "Package manager error details"
4656msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
4657
4658#. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
4659#: ../src/gpk-watch.c:428
4660msgid "Internal error"
4661msgstr "Вътрешна грешка"
4662
4663#: ../src/gpk-watch.c:555
4664msgid "Package Manager Messages"
4665msgstr "Съобщения от управлението на пакети"
4666
4667#. TRANSLATORS: column for the message type
4668#: ../src/gpk-watch.c:585
4669msgid "Message"
4670msgstr "Съобщение"
4671
4672#. TRANSLATORS: messages from the transaction
4673#: ../src/gpk-watch.c:930
4674msgid "_Show messages"
4675msgstr "_Показване на съобщенията"
4676
4677#. TRANSLATORS: log out of the session
4678#: ../src/gpk-watch.c:943
4679msgid "_Log out"
4680msgstr "_Излизане от системата"
4681
4682#. TRANSLATORS: this menu item restarts the computer after an update
4683#: ../src/gpk-watch.c:958
4684msgid "_Restart computer"
4685msgstr "_Рестартиране на компютъра"
4686
4687#. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
4688#: ../src/gpk-watch.c:970
4689msgid "_Hide this icon"
4690msgstr "_Скриване на тази икона"
4691
4692#. do the bubble
4693#: ../src/gpk-watch.c:1334
4694msgid "New package manager message"
4695msgstr "Ново съобщение от управлението на пакети"
4696
4697#. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
4698#: ../src/gpk-watch.c:1391
4699msgid "Package Manager"
4700msgstr "Управление на пакети"
4701
4702#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4703#: ../src/gpk-watch.c:1560
4704msgid "Packages have been removed"
4705msgstr "Пакетът е деинсталиран"
4706
4707#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4708#: ../src/gpk-watch.c:1563
4709msgid "Packages have been installed"
4710msgstr "Пакетът е инсталиран"
4711
4712#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4713#: ../src/gpk-watch.c:1566
4714msgid "System has been updated"
4715msgstr "Системата е обновена"
4716
4717#. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
4718#: ../src/gpk-watch.c:1573
4719msgid "Task completed"
4720msgstr "Задачата завърши"
4721
4722#. TRANSLATORS: turn on all debugging
4723#: ../src/egg-debug.c:364
4724msgid "Show debugging information for all files"
4725msgstr "Извеждане на информация за изчистване на грешки за всички файлове"
4726
4727#. TRANSLATORS: a list of modules to debug
4728#: ../src/egg-debug.c:440
4729msgid "Debug these specific modules"
4730msgstr "Изчистване на грешки в следните модули"
4731
4732#. TRANSLATORS: a list of functions to debug
4733#: ../src/egg-debug.c:443
4734msgid "Debug these specific functions"
4735msgstr "Изчистване на грешки в следните функции"
4736
4737#. TRANSLATORS: save to a log
4738#: ../src/egg-debug.c:446
4739msgid "Log debugging data to a file"
4740msgstr "Записване на информацията за изчистване на грешки във файл"
4741
4742#: ../src/egg-debug.c:450
4743msgid "Debugging Options"
4744msgstr "Опции за изчистване на грешки"
4745
4746#: ../src/egg-debug.c:450
4747msgid "Show debugging options"
4748msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.