source: help @ 366

Name Size Rev Age Author Last Change
../
dasher 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
eog 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
epiphany 364   17 years zbrox epiphany (help) god edition - остават само 5 низа някъде, но аз не …
evince 347   17 years zbrox evince (help) little edition - пропусната дума. случайно видяна.
evolution 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
file-roller 365   17 years yavorescu (gcompris/fifth-toe) Оправени 2 фъзенца за предстоящата версия 7.2. …
gcalctool 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
gnome2mtel 291   17 years yavorescu (help/gnome2mtel) Добавям превода на документацията.
gnome-applets 361   17 years zbrox procman (help) initial edition - първоначално почти завъшрено издание …
gnome-control-center 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
gnome-games 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
gnome-netstatus 365   17 years yavorescu (gcompris/fifth-toe) Оправени 2 фъзенца за предстоящата версия 7.2. …
gnome-panel 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
gnome-terminal 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
gnomemeeting 366   17 years yavorescu (help/{gnomemeeting,totem}) Добавям преводите на Ростислав, предстоят …
gucharmap 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
procman 363   17 years zbrox procman (help) end it already edition - приключен е преводът на …
totem 366   17 years yavorescu (help/{gnomemeeting,totem}) Добавям преводите на Ростислав, предстоят …
zenity 346   17 years zbrox zenity (help) second edition - поправени разни интервалчета точки …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.