source: non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug-amo.properties @ 2078

Last change on this file since 2078 was 2078, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

Firebug преведен на 100% и подаден през Babelzilla

File size: 1.5 KB
Line 
1# LOCALIZATION NOTE (firebug.amo.summary, firebug.amo.description, firebug.amo.developer.comments):
2
3# These texts are used on Mozilla Add-on site: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843
4
5# They are not direct part of Firebug extension and so, you can't see them in Firebug's UI.
6
7# Note that firebug.amo.summary must not exceed 250 characters (limitation by AMO site)
8firebug.amo.summary=Firebug предоставя инструменти за разработка докато разглеждате страници — редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница…\n\nFirebug 1.4 изисква Firefox версия 3.0 или по-висока.
9firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта на документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
10firebug.amo.developer.comments=Ако срещнете проблеми, прочетете отговорите на често задаваните въпроси за FireBug.\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.