source: non-gtk @ 1986

Name Size Rev Age Author Last Change
../
debian 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
fsfe 657   15 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
gentext 688   15 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
freeculture 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
oo-squares 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
dwheeler 832   15 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
gpl-license 832   15 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
fonts 1117   14 years Александър Шопов r1245@kochinka: ash | 2007-04-15 21:54:16 +0300 terms: начало на …
translation 1118   14 years Александър Шопов r1246@kochinka: ash | 2007-04-15 22:08:34 +0300 practice: начало на …
emoglen 1153   14 years Александър Шопов r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.
mailman 1838   12 years Александър Шопов mailman: малко превод
dictionary 1897   12 years Александър Шопов Премествам, за да не се набива на очи
transmission 1922   12 years bfaf Актуализиран превод на Transmission
gnome-do 1927   12 years bfaf Готов превод на Gnome Do
firebug 1974   11 years Александър Шопов evolution-exchange: подаден в master
nano.bg.po 50.8 KB 157   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
tuxpaint.bg.po 14.9 KB 1139   14 years yavorescu [tuxpaint] Обновяване за 0.9.17.
yudit.2.8.2.beta29.bg.po 35.4 KB 1346   14 years Александър Шопов yudit: обновявам и подавам един стар превод по напомняне на Гаспар.
freetalk.bg.po 9.1 KB 1760   13 years yavorescu (freetalk): Нов превод.
bash.4.1.bg.po 196.9 KB 1933   12 years Александър Шопов bash: още превод
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.