source: non-gtk @ 242

Name Size Rev Age Author Last Change
../
debian 25   17 years yavorescu (debian/non-gtk) Временно са добавени два дебиански превода, докато …
nano.bg.po 50.8 KB 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.