source: scripts @ 2083

Name Size Rev Age Author Last Change
../
AshCommit.py 3.0 KB 1603   14 years Александър Шопов AshCommit?.py: модул за обработка на входящи съобщения на mailman
bashrc 436 bytes 1571   14 years Александър Шопов alias за бързо откриване на сгрешени думи
changelog.sh 1014 bytes 1768   14 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
dash 128 bytes 1377   15 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
emacs 764 bytes 1337   15 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
get 91 bytes 1337   15 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
get18 116 bytes 1337   15 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
get20 115 bytes 1337   15 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
m 50 bytes 1337   15 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
points 92 bytes 1377   15 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.