source: sharp/griffith.bg.po @ 209

Last change on this file since 209 was 209, checked in by kaladan, 17 years ago

Griffith - първи превод на програмата (официално)

Преводът ще бъде пратен на авторите от самия преводач. Качваме това в хранилището, за да имате по-удобен достъп до него, ако ви се наложи.

File size: 34.3 KB
Line 
1# Bulgarian translations for griffith package.
2# Copyright (C) 2005 THE griffith'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the griffith package.
4# Luchezar P. Petkov <>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: griffith 0.4.1\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2005-08-18 12:59+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2005-09-22 23:30+0300\n"
12"Last-Translator: Luchezar P. Petkov <>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
17
18#: ../griffith:185
19msgid "You saw all movies in your collection!"
20msgstr "Видяхте всички филми във Вашата колекция!"
21
22#: ../griffith:213
23msgid "Are you sure you want to restore?\n"
24msgstr "Сигурни ли сте, че искате да възтановите?\n"
25
26#: ../griffith:214
27msgid "Your current movie collection will be replaced.\n"
28msgstr "Текущата ви филмова колекция ще бъде заменена.\n"
29
30#: ../griffith:215
31msgid "You can't undo this operation."
32msgstr "Не можете да отмените тази операция"
33
34#: ../griffith:296
35msgid " movie(s) in collection. "
36msgstr "Филм(и) в колекцията."
37
38#: ../griffith:297
39msgid " movie(s) loaned. "
40msgstr "Заети филм(и). "
41
42#: ../griffith:298
43msgid "You haven't seen "
44msgstr "Не сте гледали "
45
46#: ../lib/about.py:38
47msgid "Programming:"
48msgstr "Програмиране:"
49
50#: ../lib/about.py:39
51msgid "Contributors:"
52msgstr "Сътрудници:"
53
54#: ../lib/about.py:43
55msgid "Logo, icon and general artwork by Peek <peekpt@gmail.com>."
56msgstr "Лого, икона и други изображения от Peek <peekpt@gmail.com>"
57
58#: ../lib/about.py:44
59msgid ""
60"\n"
61"Please visit http://www.peekmambo.com/"
62msgstr "\n"
63"Посетете: http://www.peekmambo.com/"
64
65#: ../lib/about.py:46 ../lib/plugins/movie/PluginMovieOFDb.py:13
66msgid "German"
67msgstr "Немски"
68
69#: ../lib/about.py:46 ../lib/about.py:48 ../lib/about.py:50
70msgid " by "
71msgstr " от "
72
73#: ../lib/about.py:48 ../lib/plugins/movie/PluginMovieFilmweb.py:29
74#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieGery.py:29
75#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieOnet.py:29
76#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieStopklatka.py:29
77#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieWP.py:29
78msgid "Polish"
79msgstr "Полски"
80
81#: ../lib/about.py:50 ../lib/plugins/movie/PluginMovie7arte.py:32
82#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieClubeMyDVD.py:32
83#: ../lib/plugins/movie/PluginMoviePTGate.py:32
84msgid "Portuguese"
85msgstr "Португалски"
86
87#: ../lib/about.py:59
88msgid "This program is released under the GNU"
89msgstr "Програмата е издадена под GNU"
90
91#: ../lib/about.py:60
92msgid "General Public License.\n"
93msgstr "Общ публичен лиценз.\n"
94
95#: ../lib/about.py:61
96msgid "Please visit http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for details."
97msgstr "Посетете http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for details."
98
99#: ../lib/add.py:110 ../lib/add.py:222
100msgid ""
101"You should fill the original title\n"
102"or the movie title."
103msgstr "Трябва да попълните оригинално заглавие\n"
104"или заглавието на филма"
105
106#: ../lib/add.py:201
107msgid "No results"
108msgstr "Без резултати"
109
110#: ../lib/add.py:230
111msgid "Url: "
112msgstr "URL:"
113
114#: ../lib/add.py:231
115msgid "Language: "
116msgstr "Език: "
117
118#: ../lib/backup.py:32
119msgid "Save Griffith backup"
120msgstr "Запазва Griffith резервно копие"
121
122#: ../lib/backup.py:41 ../lib/plugins/export/PluginExportCSV.py:50
123#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:70
124msgid "File exists. Do you want to overwrite it?"
125msgstr "Файлът съществува. Искате ли да го презапишете?"
126
127#: ../lib/backup.py:51
128msgid "Error creating backup"
129msgstr "Грешка при създаване на резервно копие"
130
131#: ../lib/backup.py:53
132msgid "Backup has been created"
133msgstr "Резервното копие бе създадено"
134
135#: ../lib/backup.py:57
136msgid "Restore Griffith backup"
137msgstr "Възтановява Griffith резервно копие"
138
139#: ../lib/backup.py:64
140msgid "Can't read backup file"
141msgstr "Не може да се прочете файла на резервното копие"
142
143#: ../lib/backup.py:68
144msgid "Backup restored"
145msgstr "Резервното копие възтановено"
146
147#: ../lib/cover.py:49 ../lib/edit.py:37
148msgid "Select image"
149msgstr "Избира плакат"
150
151#: ../lib/cover.py:84 ../lib/cover.py:142
152msgid "Cover generated by Griffith v"
153msgstr "Плаката е генериран от Griffith в"
154
155#: ../lib/cover.py:86 ../lib/cover.py:144
156#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:116
157msgid "Released Under the GNU/GPL License"
158msgstr "Издадено под ГНУ Общ публичен лиценз"
159
160#: ../lib/cover.py:169 ../lib/initialize.py:136 ../lib/quick_filter.py:31
161#: ../glade/griffith.glade.h:72 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:88
162msgid "Original Title"
163msgstr "Оригинално заглавие"
164
165#: ../lib/cover.py:170 ../lib/initialize.py:142 ../lib/quick_filter.py:33
166#: ../glade/griffith.glade.h:107 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:94
167#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:499
168#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:641
169msgid "Title"
170msgstr "Заглавие"
171
172#: ../lib/cover.py:172 ../lib/initialize.py:148 ../lib/quick_filter.py:35
173#: ../glade/griffith.glade.h:25 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:80
174#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:502
175#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:645
176msgid "Director"
177msgstr "Режисьор"
178
179#: ../lib/cover.py:174
180msgid "Running Time"
181msgstr "Времетраене"
182
183#: ../lib/cover.py:174
184msgid " min"
185msgstr "мин"
186
187#: ../lib/cover.py:175 ../glade/griffith.glade.h:19
188#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:79
189#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:505
190#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:648
191msgid "Country"
192msgstr "Държава"
193
194#: ../lib/cover.py:176 ../lib/quick_filter.py:43 ../glade/griffith.glade.h:34
195#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:81
196#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:506
197#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:649
198msgid "Genre"
199msgstr "Жанр"
200
201#: ../lib/delete.py:31
202msgid "Are you sure you want to delete this movie?"
203msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този филм?"
204
205#: ../lib/edit.py:45
206msgid "Image not valid."
207msgstr "Невалиден плакат"
208
209#: ../lib/gemail.py:37 ../lib/gemail.py:47
210#, python-format
211msgid "Error sending e-mail: %s"
212msgstr "Грешка при изпращане на e-mail: %s"
213
214#: ../lib/gemail.py:44
215msgid "E-mail sent sucessuly"
216msgstr "Електронната поща изпратена успешно"
217
218#: ../lib/gemail.py:56
219msgid "Movie loan reminder"
220msgstr "Подсещач за заети филми"
221
222#: ../lib/gemail.py:56
223#, python-format
224msgid ""
225"Hi, %s!\n"
226"\n"
227"Just to reminder you that I'm really needing the following movie I have "
228"loaned you recently:\n"
229"\n"
230"%s (%s)\n"
231"\n"
232"Loaned on %s"
233msgstr ""
234"Здравейте, %s!\n"
235"\n"
236"Подсещам Ви, че наистина се нуждая от филма, който Ви "
237"заех наскоро.\n"
238"\n"
239"%s (%s)\n"
240"\n"
241"Зает на %s"
242
243#: ../lib/gemail.py:60
244msgid "This person has no e-mail address defined."
245msgstr "Няма дефинирана електронна поща за този човек."
246
247#: ../lib/gutils.py:291
248msgid "Images"
249msgstr "Плакати"
250
251#: ../lib/gutils.py:302
252msgid "All files"
253msgstr "Всички файлове"
254
255#: ../lib/initialize.py:125
256msgid "N."
257msgstr "Номер"
258
259#: ../lib/initialize.py:131 ../glade/griffith.glade.h:38
260#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:82
261#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:498
262#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:634
263msgid "Image"
264msgstr "Плакат"
265
266#: ../lib/initialize.py:164
267msgid "Loan Date"
268msgstr "Дата на заемане"
269
270#: ../lib/initialize.py:170
271msgid "Return Date"
272msgstr "Дата на връщане"
273
274#: ../lib/initialize.py:175
275msgid "Loaned To"
276msgstr "Заето на"
277
278#: ../lib/initialize.py:228 ../glade/griffith.glade.h:57
279msgid "Name"
280msgstr "Име"
281
282#: ../lib/initialize.py:234 ../glade/griffith.glade.h:27
283msgid "E-mail"
284msgstr "Електронна поща"
285
286#: ../lib/initialize.py:249 ../lib/initialize.py:280
287msgid "Damaged"
288msgstr "Повредено"
289
290#: ../lib/initialize.py:250 ../lib/initialize.py:281
291msgid "Poor"
292msgstr "Бедно"
293
294#: ../lib/initialize.py:251 ../lib/initialize.py:282
295msgid "Fair"
296msgstr "Задоволително"
297
298#: ../lib/initialize.py:252 ../lib/initialize.py:283
299msgid "Good"
300msgstr "Добро"
301
302#: ../lib/initialize.py:253 ../lib/initialize.py:284
303msgid "Excelent"
304msgstr "Отлично"
305
306#: ../lib/initialize.py:254 ../lib/initialize.py:259 ../lib/initialize.py:272
307#: ../lib/initialize.py:278 ../lib/initialize.py:285 ../lib/initialize.py:290
308#: ../lib/initialize.py:303 ../lib/initialize.py:309
309msgid "N/A"
310msgstr "Няма"
311
312#: ../lib/initialize.py:256 ../lib/initialize.py:287
313#: ../glade/griffith.glade.h:17
314msgid "Color"
315msgstr "Цвят"
316
317#: ../lib/initialize.py:257 ../lib/initialize.py:288
318msgid "Black and White"
319msgstr "Черно-бял"
320
321#: ../lib/initialize.py:258 ../lib/initialize.py:289
322msgid "Mixed"
323msgstr "Миксирано"
324
325#: ../lib/initialize.py:261 ../lib/initialize.py:292
326msgid "Region 0 (No Region Coding)"
327msgstr "Регион 0 (Без регионална кодировка)"
328
329#: ../lib/initialize.py:262 ../lib/initialize.py:293
330msgid "Region 1 (United States of America, Canada)"
331msgstr "Регион 1 (САЩ, Канада)"
332
333#: ../lib/initialize.py:263 ../lib/initialize.py:294
334msgid ""
335"Region 2 (Europe,including France, Greece, Turkey, Egypt, Arabia, Japan and "
336"South Africa)"
337msgstr "Регион 2 (Европа, включвайки Франция, Гърция, Турция, Египет, Арабия, Япония и: Южна Африка)"
338
339#: ../lib/initialize.py:265 ../lib/initialize.py:296
340msgid "Region 3 (Korea, Thailand, Vietnam, Borneo and Indonesia)"
341msgstr "Регион 3 (Корея, Тайланд, Виетнам, Борнео и Индонезия)"
342
343#: ../lib/initialize.py:266 ../lib/initialize.py:297
344msgid ""
345"Region 4 (Australia and New Zealand, Mexico, the Caribbean, and South "
346"America)"
347msgstr "Регион 4 (Австралия и Нова Заландия, Мексико, Карибските о-ви и Южна"
348"Америка)"
349
350#: ../lib/initialize.py:268 ../lib/initialize.py:299
351msgid "Region 5 (India, Africa, Russia and former USSR countries)"
352msgstr "Регион 5(Индия, Африка, Русия и други бивши СССР репиблики)"
353
354#: ../lib/initialize.py:269 ../lib/initialize.py:300
355msgid "Region 6 (Popular Republic of China)"
356msgstr "Регион 6(Народна Република Китай)"
357
358#: ../lib/initialize.py:270 ../lib/initialize.py:301
359msgid "Region 8 (Airlines/Cruise Ships)"
360msgstr "Регион 8(Въздушни линии/пътуващи кораби)"
361
362#: ../lib/initialize.py:271 ../lib/initialize.py:302
363msgid "Region 9 (Often used as region free)"
364msgstr "Регион 9(Използван още като свободен регион)"
365
366#: ../lib/initialize.py:274 ../lib/initialize.py:305
367msgid "Single Side, Single Layer"
368msgstr "Едностранен, еднослоен"
369
370#: ../lib/initialize.py:275 ../lib/initialize.py:306
371msgid "Single Side, Dual Layer"
372msgstr "Едностранен, двуслоен"
373
374#: ../lib/initialize.py:276 ../lib/initialize.py:277 ../lib/initialize.py:307
375#: ../lib/initialize.py:308
376msgid "Dual Side, Dual Layer"
377msgstr "Двустранен, двуслоен"
378
379#: ../lib/initialize.py:311 ../lib/initialize.py:325
380msgid "DVD"
381msgstr "DVD"
382
383#: ../lib/initialize.py:312 ../lib/initialize.py:326
384msgid "DVD-R"
385msgstr "DVD-R"
386
387#: ../lib/initialize.py:313 ../lib/initialize.py:327
388msgid "DVD-RW"
389msgstr "DVD-RW"
390
391#: ../lib/initialize.py:314 ../lib/initialize.py:328
392msgid "DVD+R"
393msgstr "DVD+R"
394
395#: ../lib/initialize.py:315 ../lib/initialize.py:329
396msgid "DVD+RW"
397msgstr "DVD+RW"
398
399#: ../lib/initialize.py:316 ../lib/initialize.py:330
400msgid "DVD-RAM"
401msgstr "DVD-RAM"
402
403#: ../lib/initialize.py:317 ../lib/initialize.py:331
404msgid "VHS"
405msgstr "VHS"
406
407#: ../lib/initialize.py:318 ../lib/initialize.py:332
408msgid "BETACAM"
409msgstr "BETACAM"
410
411#: ../lib/initialize.py:319 ../lib/initialize.py:333
412msgid "WMV"
413msgstr "WMV"
414
415#: ../lib/initialize.py:320 ../lib/initialize.py:334
416msgid "DIVX"
417msgstr "DIVX"
418
419#: ../lib/initialize.py:321 ../lib/initialize.py:335
420msgid "XVID"
421msgstr "XVID"
422
423#: ../lib/initialize.py:322 ../lib/initialize.py:336
424msgid "VCD"
425msgstr "VCD"
426
427#: ../lib/initialize.py:323 ../lib/initialize.py:337
428msgid "SVCD"
429msgstr "SVCD"
430
431#: ../lib/initialize.py:365
432msgid "Language not available. Defaulting to english."
433msgstr "Езикът не е достъпен. Прехвърляне към английски език."
434
435#: ../lib/loan.py:41
436msgid "No person is defined yet."
437msgstr "Все още не е дефиниран човек."
438
439#: ../lib/loan.py:64
440msgid "Movie loaned"
441msgstr "Филмът е даден"
442
443#: ../lib/loan.py:82
444msgid "Movie returned"
445msgstr "Филмът е върнат"
446
447#: ../lib/main_treeview.py:124
448msgid "This movie has been loaned to "
449msgstr "Този филм бе даден на "
450
451#: ../lib/main_treeview.py:124
452msgid " on "
453msgstr " на "
454
455#: ../lib/main_treeview.py:126
456msgid "Movie not loaned"
457msgstr "Филмът не е даден"
458
459#: ../lib/movie.py:70
460msgid "Fetching data"
461msgstr "Извличане на информация"
462
463#: ../lib/movie.py:70 ../lib/movie.py:94 ../lib/movie.py:195
464msgid "Wait a moment"
465msgstr "Изчакайте момент"
466
467#: ../lib/movie.py:94
468msgid "Fetching poster"
469msgstr "Извличане на плакат"
470
471#: ../lib/movie.py:195
472msgid "Searching"
473msgstr "Търсене"
474
475#: ../lib/movie.py:228
476msgid "Connection error"
477msgstr "Грешка при свързване"
478
479#: ../lib/movie.py:241 ../glade/exporthtml.glade.h:9
480#: ../glade/griffith.glade.h:12
481msgid "Cancel"
482msgstr "Отказ"
483
484#: ../lib/people.py:58
485msgid "You should fill the person name"
486msgstr "Трябва да попълнете името на човека"
487
488#: ../lib/people.py:81
489msgid "Record updated"
490msgstr "Архивът е обновен"
491
492#: ../lib/people.py:107
493msgid "This person has loaned films from you. First return them."
494msgstr "Тази личност е заела филми от Вас. Първо ги възвърнете."
495
496#: ../lib/people.py:114
497msgid ""
498"This person has data in the loan history. This data will be erased if you "
499"continue."
500msgstr "Тази личност има данни в историята на заемите. Тези данни ще бъдат истрити, ако "
501"продължите."
502
503#: ../lib/people.py:116
504#, python-format
505msgid ""
506"%s\n"
507"Are you sure you want to delete this person?"
508msgstr "%s\n"
509"Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази личност?"
510
511#: ../lib/quick_filter.py:37 ../glade/griffith.glade.h:117
512#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:95
513#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:501
514#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:644
515msgid "Year"
516msgstr "Година"
517
518#: ../lib/quick_filter.py:39 ../glade/griffith.glade.h:61
519#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:87
520#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:495
521#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:643
522msgid "Number"
523msgstr "Номер"
524
525#: ../lib/quick_filter.py:41 ../glade/griffith.glade.h:85
526#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:90
527#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:503
528#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:646
529msgid "Rating"
530msgstr "Рейтинг"
531
532#: ../lib/quick_filter.py:45 ../glade/griffith.glade.h:116
533msgid "With"
534msgstr "С участието на"
535
536#: ../lib/sql.py:337
537msgid ""
538"Are you sure you want to create a new database?\n"
539"You will loose ALL your current data!"
540msgstr "Сигурни ли сте, че искате да създадете нова база данни?\n"
541"Ще загубите ЦЯЛАТА си текуща информация!"
542
543#: ../lib/sql.py:341
544msgid ""
545"Last chance!\n"
546"Do you confirm that you want\n"
547"to loose your current data?"
548msgstr "Последен шанс!\n"
549"Потвърждавате ли, че искате да\n"
550"изгубите всичката текуща информация?"
551
552#: ../lib/update.py:63
553msgid "Movie information has been updated"
554msgstr "Информацията за филма беше обновена"
555
556#: ../lib/update.py:71
557msgid "You should fill the original title"
558msgstr "Трябва да попълните оригиналното заглавие"
559
560#: ../lib/update.py:78
561msgid "Image has been updated"
562msgstr "Плаката беше обновен"
563
564#: ../lib/version.py:30
565msgid "Griffith is a film collection manager."
566msgstr "Griffith е програма за управление на филмови колекции."
567
568#: ../lib/view.py:29
569msgid "Filter activated. Showing only not seen movies."
570msgstr "Филтърът активиран. Показват се само видяни филми."
571
572#: ../lib/view.py:37
573msgid "Filter activated. Showing only loaned movies."
574msgstr "Филтърът активиран. Показват се само дадени филми."
575
576#: ../glade/exporthtml.glade.h:1
577msgid "<b>Cascade Style Sheet</b>"
578msgstr "<b>Cascade Style Sheet</b>"
579
580#: ../glade/exporthtml.glade.h:2
581msgid "<b>Choose folder for exported data:</b>"
582msgstr "<b>Избира папка за експорт на информацията:</b>"
583
584#: ../glade/exporthtml.glade.h:3
585msgid "<b>Export</b>"
586msgstr "Експорт"
587
588#: ../glade/exporthtml.glade.h:4
589msgid "<b>Header</b>"
590msgstr "<b>Заглавна част</b>"
591
592#: ../glade/exporthtml.glade.h:5
593msgid "<b>Limits</b>"
594msgstr "<b>Лимити</b>"
595
596#: ../glade/exporthtml.glade.h:6
597msgid "<b>Sort by</b>"
598msgstr "<b>Сортира по</b>"
599
600#: ../glade/exporthtml.glade.h:7
601msgid "<b>Split into</b>"
602msgstr "<b>Разделя на<b>"
603
604#: ../glade/exporthtml.glade.h:8
605msgid "<b>Theme</b>"
606msgstr "<b>Тема</b>"
607
608#: ../glade/exporthtml.glade.h:10
609msgid "Choose css file"
610msgstr "Избира CSS файл"
611
612#: ../glade/exporthtml.glade.h:11
613msgid "Data"
614msgstr "Данни"
615
616#: ../glade/exporthtml.glade.h:12
617msgid "Destination"
618msgstr "Дестинация"
619
620#: ../glade/exporthtml.glade.h:13
621msgid "Export"
622msgstr "Експорт"
623
624#: ../glade/exporthtml.glade.h:14
625msgid "Export to HTML"
626msgstr "Експорт до HTML"
627
628#: ../glade/exporthtml.glade.h:15
629msgid "Reverse"
630msgstr "Обръщане"
631
632#: ../glade/exporthtml.glade.h:16
633msgid "Theme"
634msgstr "Тема"
635
636#: ../glade/exporthtml.glade.h:17
637msgid "Use custom CSS"
638msgstr "Използва обичаен CSS"
639
640#: ../glade/exporthtml.glade.h:18
641msgid "entries per page"
642msgstr "Елементи съгласно страница"
643
644#: ../glade/exporthtml.glade.h:19
645msgid "files"
646msgstr "файлове"
647
648#: ../glade/exporthtml.glade.h:20
649msgid "loaned only"
650msgstr "само дадени"
651
652#: ../glade/exporthtml.glade.h:21
653msgid "none"
654msgstr "нищо"
655
656#: ../glade/exporthtml.glade.h:22
657msgid "not loaned only"
658msgstr "само не дадени"
659
660#: ../glade/exporthtml.glade.h:23
661msgid "seen only"
662msgstr "само видяни"
663
664#: ../glade/exporthtml.glade.h:24
665msgid "unseen only"
666msgstr "само не видяни"
667
668#: ../glade/griffith.glade.h:1
669msgid "<b>E-mail reminder</b>"
670msgstr "<b>Подсетително писмо</b>"
671
672#: ../glade/griffith.glade.h:2
673msgid "<b>Loan History</b>"
674msgstr "<b>История на заемания</b>"
675
676#: ../glade/griffith.glade.h:3
677msgid "<b>Show only the following columns</b>"
678msgstr "<b>Показва само текущите колони</b>"
679
680#: ../glade/griffith.glade.h:4
681msgid "<b>Use spell checking on the following fields:</b>"
682msgstr "<b>Използва проверка на правописа в текущите полета:</b>"
683
684#: ../glade/griffith.glade.h:5
685msgid "Add"
686msgstr "Добавяне"
687
688#: ../glade/griffith.glade.h:6
689msgid "Add a new movie"
690msgstr "Добавяне на нов филм"
691
692#: ../glade/griffith.glade.h:7
693msgid "Add a new person"
694msgstr "Добавяне на нова личност"
695
696#: ../glade/griffith.glade.h:8
697msgid "Add movie"
698msgstr "Добавя филм"
699
700#: ../glade/griffith.glade.h:9
701msgid "Add person"
702msgstr "Добавяне на личност"
703
704#: ../glade/griffith.glade.h:10
705msgid "All Movies"
706msgstr "Всички филми"
707
708#: ../glade/griffith.glade.h:11
709msgid "Backup"
710msgstr "Резервно копие"
711
712#: ../glade/griffith.glade.h:13
713msgid "Choose Image"
714msgstr "Избира плакат"
715
716#: ../glade/griffith.glade.h:14
717msgid "Choose source:"
718msgstr "Избира ресурс"
719
720#: ../glade/griffith.glade.h:15 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:78
721#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:511
722#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:671
723msgid "Classification"
724msgstr "Класификация"
725
726#: ../glade/griffith.glade.h:16
727msgid "Clone"
728msgstr "Дублиране"
729
730#: ../glade/griffith.glade.h:18
731msgid "Condition"
732msgstr "Състояние"
733
734#: ../glade/griffith.glade.h:20
735msgid "Create a new Griffith document"
736msgstr "Създава нов Griffith документ"
737
738#: ../glade/griffith.glade.h:21
739msgid "DVD Layers"
740msgstr "DVD слоеве"
741
742#: ../glade/griffith.glade.h:22
743msgid "DVD Region"
744msgstr "DVD регион"
745
746#: ../glade/griffith.glade.h:23
747msgid "Delete"
748msgstr "Изтриване"
749
750#: ../glade/griffith.glade.h:24
751msgid "Details"
752msgstr "Детайли"
753
754#: ../glade/griffith.glade.h:26
755msgid "Discs"
756msgstr "Дискове"
757
758#: ../glade/griffith.glade.h:28
759msgid "E-mail reminder"
760msgstr "Напомнително писмо"
761
762#: ../glade/griffith.glade.h:29
763msgid "E_xport"
764msgstr "Е_кспорт"
765
766#: ../glade/griffith.glade.h:30
767msgid "Edit a person"
768msgstr "Редактира личност"
769
770#: ../glade/griffith.glade.h:31
771msgid "Favorite Movie Plugin"
772msgstr "Предпочитан модул за филми"
773
774#: ../glade/griffith.glade.h:32
775msgid "Filter "
776msgstr "Филтър"
777
778#: ../glade/griffith.glade.h:33
779msgid "Founded Results"
780msgstr "Намерени резултати"
781
782#: ../glade/griffith.glade.h:35
783msgid "Get from web"
784msgstr "Взима от интернет"
785
786#: ../glade/griffith.glade.h:36
787msgid "Griffith"
788msgstr "Griffith"
789
790#: ../glade/griffith.glade.h:37
791msgid "IMDB page"
792msgstr "IMDB страница"
793
794#: ../glade/griffith.glade.h:39
795msgid "Include Front Image"
796msgstr "Включва плакат"
797
798#: ../glade/griffith.glade.h:40
799msgid "Include movie number"
800msgstr "Включва номер на филм"
801
802#: ../glade/griffith.glade.h:41
803msgid ""
804"Language to check\n"
805"Use UNIX locale. Ex: pt (for portuguese)"
806msgstr "Език за проверка\n"
807"Използвайки UNIX локал. Напр. bg (за български)"
808
809#: ../glade/griffith.glade.h:43
810msgid "Layers"
811msgstr "Слоеве"
812
813#: ../glade/griffith.glade.h:44
814msgid "Loan"
815msgstr "Заемане"
816
817#: ../glade/griffith.glade.h:45
818msgid "Loan information"
819msgstr "Информация за заемане"
820
821#: ../glade/griffith.glade.h:46
822msgid "Loan movie"
823msgstr "Заемане на филм"
824
825#: ../glade/griffith.glade.h:47
826msgid "Loan to"
827msgstr "Зает на"
828
829#: ../glade/griffith.glade.h:48
830msgid "Loaned Movies"
831msgstr "Заети филми"
832
833#: ../glade/griffith.glade.h:49
834msgid "Loans"
835msgstr "Заемания"
836
837#: ../glade/griffith.glade.h:50
838msgid "Main list"
839msgstr "Главен списък"
840
841#: ../glade/griffith.glade.h:51
842msgid "Manage People"
843msgstr "Управление на личности"
844
845#: ../glade/griffith.glade.h:52 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:85
846#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:508
847#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:660
848msgid "Media"
849msgstr "Медия"
850
851#: ../glade/griffith.glade.h:53
852msgid ""
853"Meter\n"
854"Stars"
855msgstr "Измервач\n"
856"Звезди"
857
858#: ../glade/griffith.glade.h:55
859msgid "Movie details"
860msgstr "Детайли за филм"
861
862#: ../glade/griffith.glade.h:56
863msgid "Movie information"
864msgstr "Информация за филм"
865
866#: ../glade/griffith.glade.h:58
867msgid "Needs authentication"
868msgstr "Изисква удостоверяване"
869
870#: ../glade/griffith.glade.h:59
871msgid "Not Seen Movies"
872msgstr "Невиждани филми"
873
874#: ../glade/griffith.glade.h:60 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:86
875#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:515
876#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:675
877msgid "Notes"
878msgstr "Бележки"
879
880#: ../glade/griffith.glade.h:62
881msgid ""
882"Number\n"
883"Original Title\n"
884"Title\n"
885"Director\n"
886"Genre\n"
887"Rating\n"
888"With\n"
889"Year"
890msgstr "Номер\n"
891"Оригинално заглавие\n"
892"Заглавие\n"
893"Режисьор\n"
894"Жанр\n"
895"Рейтинг\n"
896"С участието на:\n"
897"Година"
898
899#: ../glade/griffith.glade.h:70
900msgid "OK"
901msgstr "Добре"
902
903#: ../glade/griffith.glade.h:71
904msgid "Oficial Site"
905msgstr "Официална интернет страница"
906
907#: ../glade/griffith.glade.h:73 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:500
908#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:642
909msgid "Original title"
910msgstr "Оригинално заглавие"
911
912#: ../glade/griffith.glade.h:74
913msgid "PDF"
914msgstr "PDF"
915
916#: ../glade/griffith.glade.h:75
917msgid "PDF reader (Unix only)"
918msgstr "PDF четец (само за UNIX)"
919
920#: ../glade/griffith.glade.h:76
921msgid "Password"
922msgstr "Парола"
923
924#: ../glade/griffith.glade.h:77
925msgid "People"
926msgstr "Хора"
927
928#: ../glade/griffith.glade.h:78
929msgid "Phone"
930msgstr "Телефон"
931
932#: ../glade/griffith.glade.h:79
933msgid "Please wait a moment..."
934msgstr "Моля изчакайте момент"
935
936#: ../glade/griffith.glade.h:80 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:89
937#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:514
938#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:674
939msgid "Plot"
940msgstr "Кратко описание"
941
942#: ../glade/griffith.glade.h:81
943msgid "Plugins"
944msgstr "Модули"
945
946#: ../glade/griffith.glade.h:82
947msgid "Preferences"
948msgstr "Предпочитания"
949
950#: ../glade/griffith.glade.h:83
951msgid "Print Cover"
952msgstr "Принтира плакат"
953
954#: ../glade/griffith.glade.h:84
955msgid "Print cover"
956msgstr "Принтира плакат"
957
958#: ../glade/griffith.glade.h:86
959msgid "Rating image"
960msgstr "Рейтинг на плакатите"
961
962#: ../glade/griffith.glade.h:87
963msgid "Region"
964msgstr "Регион"
965
966#: ../glade/griffith.glade.h:88
967msgid "Restore"
968msgstr "Възтановяване"
969
970#: ../glade/griffith.glade.h:89
971msgid "Return"
972msgstr "Възвръщане"
973
974#: ../glade/griffith.glade.h:90 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:91
975#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:504
976#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:647
977msgid "Runtime"
978msgstr "Продължителност"
979
980#: ../glade/griffith.glade.h:91
981msgid "SMTP server"
982msgstr "SMTP сървър"
983
984#: ../glade/griffith.glade.h:92
985msgid "Save preferences"
986msgstr "Запазва предпочитанията"
987
988#: ../glade/griffith.glade.h:93
989msgid "Searching on the web"
990msgstr "Търсене в интернет"
991
992#: ../glade/griffith.glade.h:94
993msgid "Seen It"
994msgstr "Гледан"
995
996#: ../glade/griffith.glade.h:95 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:93
997#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:509
998#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:662
999msgid "Seen it"
1000msgstr "Гледан"
1001
1002#: ../glade/griffith.glade.h:96
1003msgid "Select"
1004msgstr "Избиране"
1005
1006#: ../glade/griffith.glade.h:97
1007msgid "Sender E-mail address"
1008msgstr "Адрес на подателя"
1009
1010#: ../glade/griffith.glade.h:98
1011msgid "Simple"
1012msgstr "Опростена"
1013
1014#: ../glade/griffith.glade.h:99
1015msgid "Size"
1016msgstr "Размер"
1017
1018#: ../glade/griffith.glade.h:100
1019msgid "Spell Checker"
1020msgstr "Проверка на правописа"
1021
1022#: ../glade/griffith.glade.h:101
1023msgid ""
1024"Standard\n"
1025"Slim\n"
1026"Double Slim"
1027msgstr "Стандартно\n"
1028"Тънко\n"
1029"Двойно тънко"
1030
1031#: ../glade/griffith.glade.h:104 ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:92
1032#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:512
1033#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:672
1034msgid "Studio"
1035msgstr "Студио"
1036
1037#: ../glade/griffith.glade.h:105
1038msgid "Suggest an unseen movie"
1039msgstr "Препоръчване на невиждан филм"
1040
1041#: ../glade/griffith.glade.h:106
1042msgid "Technical Information"
1043msgstr "Техническа информация"
1044
1045#: ../glade/griffith.glade.h:108
1046msgid "Toolbar"
1047msgstr "Лента с инструменти"
1048
1049#: ../glade/griffith.glade.h:109
1050msgid "Trailer"
1051msgstr "Сцени от филма"
1052
1053#: ../glade/griffith.glade.h:110
1054msgid "Update"
1055msgstr "Обновяване"
1056
1057#: ../glade/griffith.glade.h:111
1058msgid "Use Spellchecker"
1059msgstr "Използва проверка на правописа"
1060
1061#: ../glade/griffith.glade.h:112
1062msgid "Username"
1063msgstr "Потребителско име"
1064
1065#: ../glade/griffith.glade.h:113
1066msgid "Visit the Internet Movie Database (IMDB) related page"
1067msgstr "Посетете страницата на Интернет базата данни за филми(IMDB)"
1068
1069#: ../glade/griffith.glade.h:114
1070msgid "Visit the oficial web site"
1071msgstr "Посетете офицялната интернет страница"
1072
1073#: ../glade/griffith.glade.h:115
1074msgid "Watch the trailer"
1075msgstr "Гледане на сцени от филма"
1076
1077#: ../glade/griffith.glade.h:118
1078msgid "_About"
1079msgstr "_Относно"
1080
1081#: ../glade/griffith.glade.h:119
1082msgid "_Edit"
1083msgstr "_Редактиране"
1084
1085#: ../glade/griffith.glade.h:120
1086msgid "_File"
1087msgstr "_Файл"
1088
1089#: ../glade/griffith.glade.h:121
1090msgid "_Help"
1091msgstr "_Помощ"
1092
1093#: ../glade/griffith.glade.h:122
1094msgid "_Loans"
1095msgstr "_Заемания"
1096
1097#: ../glade/griffith.glade.h:123
1098msgid "_Movies"
1099msgstr "_Филми"
1100
1101#: ../glade/griffith.glade.h:124
1102msgid "_View"
1103msgstr "_Преглед"
1104
1105#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieAniDB.py:29
1106#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieDVDZone2.py:16
1107#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieIMDB.py:32
1108msgid "English"
1109msgstr "Английски"
1110
1111#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieCinematografo.py:30
1112msgid "Italian"
1113msgstr "Италиански"
1114
1115#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieCinematografo.py:102
1116#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieFilmweb.py:91
1117#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieFilmweb.py:92
1118#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieGery.py:70
1119#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieGery.py:71
1120#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieIMDB.py:74
1121#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieOnet.py:82
1122#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieWP.py:81
1123msgid " as "
1124msgstr "като"
1125
1126#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieCineMovies.py:31
1127msgid "French"
1128msgstr "Френски"
1129
1130#: ../lib/plugins/movie/PluginMovieE-Pipoca.py:30
1131msgid "Brazilian Portuguese"
1132msgstr "Португалски"
1133
1134#: ../lib/plugins/export/PluginExportCSV.py:31
1135msgid "Full CSV list export plugin"
1136msgstr "Модул за пълен CSV ескпорт"
1137
1138#: ../lib/plugins/export/PluginExportCSV.py:45
1139msgid "Export a CSV document"
1140msgstr "Експорт на CSV документ"
1141
1142#: ../lib/plugins/export/PluginExportCSV.py:67
1143msgid "CSV file has been created."
1144msgstr "Беше създаден CSV файл."
1145
1146#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:33
1147msgid "Full HTML list export plugin"
1148msgstr "Модул за пълен експорт на HTML"
1149
1150#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:45
1151msgid "Griffith's movies list"
1152msgstr "Списък с филми от Griffith"
1153
1154#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:77
1155#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:513
1156#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:673
1157msgid "Actors"
1158msgstr "Актьори"
1159
1160#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:83
1161#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:507
1162#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:654
1163msgid "Links"
1164msgstr "Връзки"
1165
1166#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:84
1167#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:510
1168#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:667
1169msgid "Loaned"
1170msgstr "Зает"
1171
1172#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:353
1173#, python-format
1174msgid ""
1175"Directory %s exists.\n"
1176"Do you want to overwrite it?"
1177msgstr "Директория %s съществува.\n"
1178"Искате ли да я презапишете?"
1179
1180#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:357
1181#, python-format
1182msgid "Can't remove %s!"
1183msgstr "Не може да се премахне %s!"
1184
1185#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:363
1186#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:371
1187#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:528
1188#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:622
1189#, python-format
1190msgid "Can't create %s!"
1191msgstr "Не може да се създаде %s!"
1192
1193#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:379
1194#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:397
1195#, python-format
1196msgid "Can't copy %s!"
1197msgstr "Не може да се копира %s!"
1198
1199#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:460
1200msgid "HTML has been exported."
1201msgstr "Беше експортиран HTML"
1202
1203#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:468
1204#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:470
1205msgid "previous"
1206msgstr "предишен"
1207
1208#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:479
1209#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:481
1210msgid "next"
1211msgstr "следващ"
1212
1213#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:566
1214#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:571
1215#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:663
1216#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:668
1217msgid "Yes"
1218msgstr "Да"
1219
1220#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:567
1221#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:572
1222#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:664
1223#: ../lib/plugins/export/PluginExportHTML.py:669
1224msgid "No"
1225msgstr "Не"
1226
1227#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:50
1228msgid "PDF export plugin"
1229msgstr "Модул за експорт на PDF"
1230
1231#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:66
1232msgid "Export a PDF"
1233msgstr "Експорт на PDF"
1234
1235#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:82
1236msgid "List of films"
1237msgstr "Списък с филми"
1238
1239#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:85
1240#, python-format
1241msgid "Total Movies: %s"
1242msgstr "Общо филми: %s"
1243
1244#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:107
1245msgid "PDF has been created."
1246msgstr "Беше създаден PDF"
1247
1248#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:112
1249#, python-format
1250msgid "Page %d"
1251msgstr "Страница %d"
1252
1253#: ../lib/plugins/export/PluginExportPDF.py:114
1254msgid "Document generated by Griffith v"
1255msgstr "Документа е генериран от Griffith v"
1256
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.