source: @ 1313

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1184   14 years Александър Шопов r1378@kochinka: ash | 2007-08-17 08:21:09 +0300 Добавям Виктор Дачев.
desktop 1313   14 years yavorescu [evolution]: Обновяване за GNOME 2.20.1 и в ствола. Има още …
developer-libs 1311   14 years Александър Шопов r1635@kochinka: ash | 2007-10-15 07:31:54 +0300 libgnomeui: обновен …
Dictionary 412   16 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 1180   14 years Александър Шопов r1372@kochinka: ash | 2007-07-27 17:22:43 +0300 …
fifth-toe 1220   14 years Александър Шопов r1453@kochinka: ash | 2007-09-10 10:49:03 +0300 gcompris: най-накрая …
freedesktop 1246   14 years Александър Шопов r1501@kochinka: ash | 2007-09-16 22:18:34 +0300 xdg-user-dirs: …
gnome-2-20 1313   14 years yavorescu [evolution]: Обновяване за GNOME 2.20.1 и в ствола. Има още …
help 1132   15 years Александър Шопов r1273@kochinka: ash | 2007-05-08 08:34:33 +0300 gnome-system-tools: …
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1177   14 years Александър Шопов r1367@kochinka: ash | 2007-07-26 08:27:21 +0300 bash: версия …
office 1097   15 years Александър Шопов r1199@kochinka: ash | 2007-03-21 08:37:24 +0200 alacarte, bug-buddy, …
proposed 1307   14 years Александър Шопов r1623@kochinka: ash | 2007-10-15 06:58:00 +0300 accerciser: модулът …
sharp 1221   14 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.