source: @ 1492

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1343   14 years Александър Шопов Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
dictionary 1331   14 years Александър Шопов Преименувам директорията.
freedesktop 1380   13 years Александър Шопов Промяна заради недоразумението наречено TP Robot
gnome 1492   13 years Александър Шопов libgnome: подаден в trunk и gnome-2-22
gnome-documentation 1323   14 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
misc 1121   14 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1382   13 years Александър Шопов Обновен и синхронизиран превод.
scripts 1377   13 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
sharp 1221   14 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.