source: @ 172

Name Size Rev Age Author Last Change
office 1   16 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
fifth-toe 37   16 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 157   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
sharp 158   16 years yavorescu (gip/sharp) Нов превод, 1 непреведен низ. Подал съм го на TP-Robot, …
extras 160   16 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
developer-libs 165   16 years Александър Шопов Много по-добър превод. Оправил съм #131, #145 и #146. Преместил съм …
desktop 172   16 years yavorescu (help/gnome-applets) Не можах да свърша нищо от обещаното, за което …
help 172   16 years yavorescu (help/gnome-applets) Не можах да свърша нищо от обещаното, за което …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.