source: @ 2078

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1746   14 years Александър Шопов Локални промени по trac
freedesktop 2003   13 years Александър Шопов avahi: подаден чрез transifex-a на Федора
gnome 2070   13 years Александър Шопов gcompris: подаден в gcomprixogoo
misc 1121   16 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 2078   13 years Александър Шопов Firebug преведен на 100% и подаден през Babelzilla
scripts 1768   14 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
sharp 2067   13 years Александър Шопов virtaal: обновен превод
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.