source: @ 2081

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1746   14 years Александър Шопов Локални промени по trac
freedesktop 2003   13 years Александър Шопов avahi: подаден чрез transifex-a на Федора
gnome 2081   13 years Александър Шопов Папка за остарели приложения. Следи …
misc 1121   16 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 2080   13 years Александър Шопов Да отразява положението upstream
scripts 1768   14 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
sharp 2067   13 years Александър Шопов virtaal: обновен превод
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.