source: @ 2183

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1746   12 years Александър Шопов Локални промени по trac
freedesktop 2105   11 years Александър Шопов webkit gtk — подаден през Buzilla: …
gnome 2183   11 years Александър Шопов brasero, caribou, eog, epiphany, gcalctool, pitivity: подадени в …
misc 1121   14 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 2080   11 years Александър Шопов Да отразява положението upstream
scripts 1768   12 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
sharp 2095   11 years Александър Шопов gnucash: преводи от Роси Димова
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.