source: @ 2222

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1746   12 years Александър Шопов Локални промени по trac
freedesktop 2220   11 years Александър Шопов NetworkManager?: правописна грешка
gnome 2222   11 years Александър Шопов gnome-vfs: подаден в master
misc 1121   14 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 2080   11 years Александър Шопов Да отразява положението upstream
scripts 1768   12 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
sharp 2213   11 years Александър Шопов gnucash: прегледан над 50% по дължина, по низове е повече.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.