source: @ 242

Name Size Rev Age Author Last Change
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
non-gtk 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
help 173   17 years yavorescu Това е правилната снимка. Забравих да орбележа, че юридическите …
developer-libs 203   17 years Александър Шопов Подавам файловете към cvs на gnome. gnome-vfs коригирам нарушенията в …
fifth-toe 231   17 years Александър Шопов Подадени.
desktop 238   17 years Александър Шопов Подавам обновен превод на един низ в Metacity.
extras 240   17 years Александър Шопов gnome-cups-manager.HEAD.bg.po - Подадено. Малки корекции по атрибуивни …
sharp 241   17 years zbrox nihongo-benkyo (sharp) matane edition - обновен превод. разработчика …
freedesktop 242   17 years kaladan Добавена е папка Freedesktop. В тази папка ще слагаме преводи на …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.