source: @ 284

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
developer-libs 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
extras 284   17 years kaladan gimp-plug-ins - превод на Виктор Дачев. Все още в ранен стадий. За …
fifth-toe 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
freedesktop 279   17 years Александър Шопов Това е новата версия на превода на shared-mime-info
gnome-2-12 274   17 years Александър Шопов Сега отразява текущото положение в CVS-a на GNOME
help 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 282   17 years Александър Шопов Версията подадена към разработчика.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.