Changeset 1116


Ignore:
Timestamp:
Apr 15, 2007, 10:09:41 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1244@kochinka: ash | 2007-04-15 21:21:29 +0300
bash: още малко превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1109 r1116  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-04-03 09:53+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-04-15 21:20+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  217217#, c-format
  218218msgid "%s: not a shell builtin"
  219 msgstr "%s: не е вградено в обвивката"
   219msgstr "%s: не е команда вградена в обвивката"
  220220
  221221#: builtins/common.c:276
   
  552552#: builtins/pushd.def:696 builtins/pushd.def:716
  553553msgid "You can see the directory stack with the `dirs' command."
  554 msgstr ""
   554msgstr "Можете да изведете стека на директорията с комадата „dirs“."
  555555
  556556#: builtins/pushd.def:701
  557557msgid "Removes entries from the directory stack.  With no arguments,"
  558 msgstr ""
   558msgstr "Маха директории от стека с директории. Без аргменти"
  559559
  560560#: builtins/pushd.def:702
  561561msgid "removes the top directory from the stack, and cd's to the new"
  562 msgstr ""
   562msgstr "премахва последната директория в стека и влиза в новата"
  563563
  564564#: builtins/pushd.def:703
  565565msgid "top directory."
  566 msgstr ""
   566msgstr "последната директория."
  567567
  568568#: builtins/pushd.def:705
   
  629629#, c-format
  630630msgid "%s: cannot unset"
  631 msgstr "%s: не може да се премахне задаването"
   631msgstr "%s: не може да се премахне"
  632632
  633633#: builtins/set.def:789
  634634#, c-format
  635635msgid "%s: cannot unset: readonly %s"
  636 msgstr ""
   636msgstr "%s: не може да се премахне: %s е само за четене"
  637637
  638638#: builtins/set.def:800
  639639#, c-format
  640640msgid "%s: not an array variable"
  641 msgstr ""
   641msgstr "%s: не е променлива-масив"
  642642
  643643#: builtins/setattr.def:166
   
  652652#: builtins/shopt.def:227
  653653msgid "cannot set and unset shell options simultaneously"
  654 msgstr ""
   654msgstr "не може едновремено да се задават и да се премахват опции на обвивката"
  655655
  656656#: builtins/shopt.def:292
  657657#, c-format
  658658msgid "%s: invalid shell option name"
  659 msgstr ""
   659msgstr "%s: грешно име на опция на обвивката"
  660660
  661661#: builtins/source.def:117
   
  684684#, c-format
  685685msgid "%s is a shell keyword\n"
  686 msgstr ""
   686msgstr "%s в ключова дума на обвивката\n"
  687687
  688688#: builtins/type.def:273
  689689#, c-format
  690690msgid "%s is a function\n"
  691 msgstr ""
   691msgstr "%s е функция\n"
  692692
  693693#: builtins/type.def:298
  694694#, c-format
  695695msgid "%s is a shell builtin\n"
  696 msgstr ""
   696msgstr "%s е вградена команда в обвивката\n"
  697697
  698698#: builtins/type.def:319
   
  12621262#, c-format
  12631263msgid "Type `%s -c help' for more information about shell builtin commands.\n"
  1264 msgstr ""
   1264msgstr "За повече информация за вградените в обвивката команди въведете „%s -c help“.\n"
  12651265
  12661266#: shell.c:1763
  12671267msgid "Use the `bashbug' command to report bugs.\n"
  1268 msgstr ""
   1268msgstr "За да докладвате грешки използвайте командата „bashbug“.\n"
  12691269
  12701270#: sig.c:494
   
  12761276#, c-format
  12771277msgid "bad substitution: no closing `%s' in %s"
  1278 msgstr ""
   1278msgstr "лошо заместване: липсва затварящ знак „%s“ в %s"
  12791279
  12801280#: subst.c:2269
   
  12851285#: subst.c:4208 subst.c:4224
  12861286msgid "cannot make pipe for process substitution"
  1287 msgstr ""
   1287msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на процеси"
  12881288
  12891289#: subst.c:4255
  12901290msgid "cannot make child for process substitution"
  1291 msgstr ""
   1291msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на процеси"
  12921292
  12931293#: subst.c:4300
  12941294#, c-format
  12951295msgid "cannot open named pipe %s for reading"
  1296 msgstr ""
   1296msgstr "именованият програмен канал %s не може да се отвори за четене"
  12971297
  12981298#: subst.c:4302
  12991299#, c-format
  13001300msgid "cannot open named pipe %s for writing"
  1301 msgstr ""
   1301msgstr "именованият програмен канал %s не може да се отвори за запис"
  13021302
  13031303#: subst.c:4310
  1304 #, c-format
   1304#, c-format, fuzzy
  13051305msgid "cannout reset nodelay mode for fd %d"
  1306 msgstr ""
   1306msgstr "ИМА ГРЕШКА не може да се cannout reset nodelay mode for fd %d"
  13071307
  13081308#: subst.c:4320
   
  13101310msgid "cannot duplicate named pipe %s as fd %d"
  13111311msgstr ""
   1312"именованият програмен канал %s не може да се\n"
   1313"преименува на файловия дескриптор %d"
  13121314
  13131315#: subst.c:4495
  13141316msgid "cannot make pipe for command substitution"
  1315 msgstr ""
   1317msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на команди"
  13161318
  13171319#: subst.c:4531
  13181320msgid "cannot make child for command substitution"
  1319 msgstr ""
   1321msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на команди"
  13201322
  13211323#: subst.c:4548
   
  13261328#, c-format
  13271329msgid "%s: parameter null or not set"
  1328 msgstr ""
   1330msgstr "%s: параметърът е null или не е зададен"
  13291331
  13301332#: subst.c:5287
  13311333#, c-format
  13321334msgid "%s: substring expression < 0"
  1333 msgstr ""
   1335msgstr "%s: изразът от подниза е < 0"
  13341336
  13351337#: subst.c:6058
  13361338#, c-format
  13371339msgid "%s: bad substitution"
  1338 msgstr ""
   1340msgstr "%s: лошо заместване"
  13391341
  13401342#: subst.c:6134
  13411343#, c-format
  13421344msgid "$%s: cannot assign in this way"
  1343 msgstr ""
   1345msgstr "$%s: не може да се задава по този начин"
  13441346
  13451347#: subst.c:7687
  13461348#, c-format
  13471349msgid "no match: %s"
  1348 msgstr ""
   1350msgstr "няма съвмадение: %s"
  13491351
  13501352#: test.c:154
  13511353msgid "argument expected"
  1352 msgstr ""
   1354msgstr "очаква се аргумент"
  13531355
  13541356#: test.c:163
  13551357#, c-format
  13561358msgid "%s: integer expression expected"
  1357 msgstr ""
   1359msgstr "%s: очаква се целочислен израз"
  13581360
  13591361#: test.c:361
   
  13691371#, c-format
  13701372msgid "%s: unary operator expected"
  1371 msgstr ""
   1373msgstr "%s: очаква се унарен оператор"
  13721374
  13731375#: test.c:543 test.c:830
  13741376#, c-format
  13751377msgid "%s: binary operator expected"
  1376 msgstr ""
   1378msgstr "%s: очаква се бинарен оператор"
  13771379
  13781380#: test.c:905
   
  14031405#, c-format
  14041406msgid "error importing function definition for `%s'"
  1405 msgstr ""
   1407msgstr "грешка при внасянето на дефиницията на функция за „%s“"
  14061408
  14071409#: variables.c:692
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.