Changeset 1121


Ignore:
Timestamp:
Apr 25, 2007, 6:45:23 PM (15 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

[gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от тоже.

 • Обновяване за версия 8.3.
 • парчета, монети -> пулове (затваря: #444).
 • Български думи за заниманията по хоризонтално/вертикално четене.
Files:
3 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fifth-toe/gcompris.trunk.bg.po

  r1097 r1121  
  11# Bulgarian translation of gcompris.
  2 # Copyright (C) 2005, 2006, Free Software Foundation, Inc
   2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc
  33# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
  4 # Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006.
   4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007.
  55#
  66#
   
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
   10"Project-Id-Version: gcompris trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-11-02 09:25+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-11-01 17:03+0200\n"
  14 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-04-24 18:28+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-04-24 18:27+0300\n"
   14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
   
  3939"usernames (login is configurable)."
  4040msgstr ""
  41 "- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
  42 "премаÑ
  43 Ð½ÐµÑ‚е маркировката на някои от тяÑ
  44  Ð² дървовидния списък. Например може "
  45 "да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
  46 "цветовете.\n"
  47 "- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тяÑ
  48  Ð»ÐµÑÐ½Ð¾. "
  49 "Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
  50 "„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
  51 "добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
  52 "Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
  53 "необÑ
  54 Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
  55 "профил и от командния ред.\n"
  56 "- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
  57 "създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
  58 "от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
  59 "профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
  60 "Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
  61 "да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
  62 "индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
  63 "си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
   41"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
   42"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
   43"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
   44"цветовете.\n"
   45"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
   46"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
   47"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
   48"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
   49"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
   50"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
   51"профил и от командния ред.\n"
   52"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
   53"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
   54"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
   55"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
   56"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
   57"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
   58"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
   59"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
  6460
  6561#: ../boards/administration.xml.in.h:4
  6662msgid "GCompris Administration Menu"
  67 msgstr "Меню за администриране на GCompris"
   63msgstr "Меню за администриране на GCompris"
  6864
  6965#: ../boards/administration.xml.in.h:5
   
  7470"strengths and needs of their children."
  7571msgstr ""
  76 "Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
  77 "използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
  78 "за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
  79 "развитието, слабостите и силните страни на теÑ
  80 Ð½Ð¸Ñ‚е деца."
   72"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
   73"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
   74"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
   75"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
  8176
  8277#: ../boards/administration.xml.in.h:6
  8378msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
  84 msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   79msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  8580
  8681#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
  8782msgid "Advanced colors"
  88 msgstr "Сложни цветове"
   83msgstr "Сложни цветове"
  8984
  9085#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
  9186msgid "Can read"
  92 msgstr "Можете да четете"
   87msgstr "Можете да четете"
  9388
  9489#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
  9590msgid "Click on the correct color"
  96 msgstr "Натиснете върÑ
  97 Ñƒ правилния цвят"
   91msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
  9892
  9993#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
  10094msgid "Click on the correct colored box."
  101 msgstr "Натиснете върÑ
  102 Ñƒ правилно оцветената кутийка."
   95msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
  10396
  10497#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
  10598msgid "Learn to recognize unusual colors."
  106 msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
   99msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
  107100
  108101#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
  109102msgid "almond"
  110 msgstr "бадемово"
   103msgstr "бадемово"
  111104
  112105#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
  113106msgid "chestnut"
  114 msgstr "кестеняво"
   107msgstr "кестеняво"
  115108
  116109#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
  117110msgid "claret"
  118 msgstr "бордо"
   111msgstr "бордо"
  119112
  120113#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
  121114msgid "cobalt"
  122 msgstr "кобалтово синьо"
   115msgstr "кобалтово синьо"
  123116
  124117#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
  125118msgid "coral"
  126 msgstr "коралов цвят"
   119msgstr "коралов цвят"
  127120
  128121#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
  129122msgid "corn"
  130 msgstr "царевичен цвят"
   123msgstr "царевичен цвят"
  131124
  132125#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
  133126msgid "cyan"
  134 msgstr "синьо-зелено"
   127msgstr "синьо-зелено"
  135128
  136129#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
  137130msgid "sienna"
  138 msgstr "оÑ
  139 Ñ€Ð°"
   131msgstr "охра"
  140132
  141133#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
  142134msgid "lime"
  143 msgstr "лимонено"
   135msgstr "лимонено"
  144136
  145137#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
  146138msgid "sage"
  147 msgstr "пелинов цвят"
   139msgstr "пелинов цвят"
  148140
  149141#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
  150142msgid "salmon"
  151 msgstr "розово-оранжево"
   143msgstr "розово-оранжево"
  152144
  153145#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
  154146msgid "sapphire"
  155 msgstr "сапфирено"
   147msgstr "сапфирено"
  156148
  157149#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
  158150msgid "sepia"
  159 msgstr "червеникавокафяво"
   151msgstr "червеникавокафяво"
  160152
  161153#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
  162154msgid "sulphur"
  163 msgstr "жълто-зелено"
   155msgstr "жълто-зелено"
  164156
  165157#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
  166158msgid "tea"
  167 msgstr "чаен цвят"
   159msgstr "чаен цвят"
  168160
  169161#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
  170162msgid "turquoise"
  171 msgstr "тюркоазено"
   163msgstr "тюркоазено"
  172164
  173165#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
  174166msgid "absinthe"
  175 msgstr "пелин"
   167msgstr "пелин"
  176168
  177169#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
  178170msgid "alabaster"
  179 msgstr "алабастър"
   171msgstr "алабастър"
  180172
  181173#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
  182174msgid "amber"
  183 msgstr "кеÑ
  184 Ð»Ð¸Ð±Ð°Ñ€ÐµÐ½Ð¾"
   175msgstr "кехлибарено"
  185176
  186177#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
  187178msgid "amethyst"
  188 msgstr "аметист"
   179msgstr "аметист"
  189180
  190181#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
  191182msgid "anise"
  192 msgstr "анасон"
   183msgstr "анасон"
  193184
  194185#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
  195186msgid "aquamarine"
  196 msgstr "зеленикаво-синьо"
   187msgstr "зеленикаво-синьо"
  197188
  198189#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
  199190msgid "mahogany"
  200 msgstr "маÑ
  201 Ð°Ð³Ð¾Ð½Ð¾Ð² цвят"
   191msgstr "махагонов цвят"
  202192
  203193#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
  204194#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
  205195msgid "vermilion"
  206 msgstr "яркочервено"
   196msgstr "яркочервено"
  207197
  208198#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
  209199#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
  210200msgid "aubergine"
  211 msgstr "патладжан"
   201msgstr "патладжан"
  212202
  213203#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
  214204msgid "ceruse"
  215 msgstr "оловно бяло"
   205msgstr "оловно бяло"
  216206
  217207#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
  218208msgid "chartreuse"
  219 msgstr "резеда"
   209msgstr "резеда"
  220210
  221211#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
  222212msgid "emerald"
  223 msgstr "яркозелено"
   213msgstr "яркозелено"
  224214
  225215#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
  226216msgid "fawn"
  227 msgstr "светлобежово"
   217msgstr "светлобежово"
  228218
  229219#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
  230220msgid "fuchsia"
  231 msgstr "фуксия"
   221msgstr "фуксия"
  232222
  233223#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
  234224msgid "glaucous"
  235 msgstr "синьозеленикаво"
   225msgstr "синьозеленикаво"
  236226
  237227#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
  238228msgid "ruby"
  239 msgstr "рубинов цвят"
   229msgstr "рубинов цвят"
  240230
  241231#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
  242232msgid "auburn"
  243 msgstr "кестеняво"
   233msgstr "кестеняво"
  244234
  245235#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
  246236msgid "azure"
  247 msgstr "небесно синьо"
   237msgstr "небесно синьо"
  248238
  249239#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
  250240msgid "bistre"
  251 msgstr "тъмнокафяво"
   241msgstr "тъмнокафяво"
  252242
  253243#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
  254244msgid "celadon"
  255 msgstr "сивозелено"
   245msgstr "сивозелено"
  256246
  257247#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
  258248msgid "cerulean"
  259 msgstr "лазурно"
   249msgstr "лазурно"
  260250
  261251#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
  262252msgid "crimson"
  263 msgstr "тъмночервено"
   253msgstr "тъмночервено"
  264254
  265255#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
  266256msgid "greyish-brown"
  267 msgstr "сивкаво-кафяво"
   257msgstr "сивкаво-кафяво"
  268258
  269259#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
  270260msgid "dove"
  271 msgstr "гълъбов цвят"
   261msgstr "гълъбов цвят"
  272262
  273263#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
  274264msgid "garnet"
  275 msgstr "гранат"
   265msgstr "гранат"
  276266
  277267#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
  278268msgid "indigo"
  279 msgstr "мастилено синьо"
   269msgstr "мастилено синьо"
  280270
  281271#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
  282272msgid "ivory"
  283 msgstr "слонова кост"
   273msgstr "слонова кост"
  284274
  285275#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
  286276msgid "jade"
  287 msgstr "нефрит"
   277msgstr "нефрит"
  288278
  289279#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
  290280msgid "lavender"
  291 msgstr "бледолилаво"
   281msgstr "бледолилаво"
  292282
  293283#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
  294284msgid "lichen"
  295 msgstr "лишей"
   285msgstr "лишей"
  296286
  297287#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
  298288msgid "wine"
  299 msgstr "винен цвят"
   289msgstr "винен цвят"
  300290
  301291#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
  302292msgid "larch"
  303 msgstr "лиственица"
   293msgstr "лиственица"
  304294
  305295#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
  306296msgid "lilac"
  307 msgstr "светловиолетово"
   297msgstr "светловиолетово"
  308298
  309299#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
  310300msgid "magenta"
  311 msgstr "пурпурен цвят"
   301msgstr "пурпурен цвят"
  312302
  313303#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
  314304msgid "malachite"
  315 msgstr "малаÑ
  316 Ð¸Ñ‚"
   305msgstr "малахит"
  317306
  318307#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
  319308msgid "mimosa"
  320 msgstr "мимоза"
   309msgstr "мимоза"
  321310
  322311#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
  323312msgid "navy"
  324 msgstr "тъмно синьо"
   313msgstr "тъмно синьо"
  325314
  326315#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
  327316msgid "ochre"
  328 msgstr "оÑ
  329 Ñ€Ð°"
   317msgstr "охра"
  330318
  331319#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
  332320msgid "olive"
  333 msgstr "маслиненозелено"
   321msgstr "маслиненозелено"
  334322
  335323#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
  336324msgid "greyish blue"
  337 msgstr "сивкаво-синьо"
   325msgstr "сивкаво-синьо"
  338326
  339327#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
  340328msgid "mauve"
  341 msgstr "бледомораво"
   329msgstr "бледомораво"
  342330
  343331#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
  344332msgid "opaline"
  345 msgstr "опал"
   333msgstr "опал"
  346334
  347335#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
  348336msgid "pistachio"
  349 msgstr "фъстъчено"
   337msgstr "фъстъчено"
  350338
  351339#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
  352340msgid "platinum"
  353 msgstr "платина"
   341msgstr "платина"
  354342
  355343#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
  356344msgid "purple"
  357 msgstr "мораво"
   345msgstr "мораво"
  358346
  359347#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
  360348msgid "ultramarine"
  361 msgstr "ултрамарин"
   349msgstr "ултрамарин"
  362350
  363351#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
  364352msgid "dark purple"
  365 msgstr "тъмномораво"
   353msgstr "тъмномораво"
  366354
  367355#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
  368356msgid "plum"
  369 msgstr "тъмновиолетово"
   357msgstr "тъмновиолетово"
  370358
  371359#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
  372360msgid "prussian blue"
  373 msgstr "берлинско синьо"
   361msgstr "берлинско синьо"
  374362
  375363#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
  376364msgid "rust"
  377 msgstr "ръждив цвят"
   365msgstr "ръждив цвят"
  378366
  379367#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
  380368msgid "saffron"
  381 msgstr "минзуÑ
  382 Ð°Ñ€ÐµÐ½ цвят"
   369msgstr "минзухарен цвят"
  383370
  384371#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
  385372msgid "vanilla"
  386 msgstr "ванилия"
   373msgstr "ванилия"
  387374
  388375#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
  389376msgid "verdigris"
  390 msgstr "зеленикаво"
   377msgstr "зеленикаво"
  391378
  392379#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
  393380msgid "veronese"
  394 msgstr "веронез"
   381msgstr "веронез"
  395382
  396383#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
   
  401388"just try again."
  402389msgstr ""
  403 "Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
  404 "равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
  405 "натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
   390"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
   391"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
   392"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  406393
  407394#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
  408395#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
  409396msgid "Answer some algebra questions"
  410 msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
   397msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
  411398
  412399#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
  413400msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
  414 msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
   401msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
  415402
  416403#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
  417404msgid "Multiplication table"
  418 msgstr "Таблица за умножение"
   405msgstr "Таблица за умножение"
  419406
  420407#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
  421408msgid "Practice the multiplication operation"
  422 msgstr "Упражнения по умножение"
   409msgstr "Упражнения по умножение"
  423410
  424411#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
  425412msgid "Go to Algebra activities"
  426 msgstr "Задачи по алгебра"
  427 
  428 #: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
   413msgstr "Задачи по алгебра"
   414
   415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
  429416msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
  430 msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   417msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  431418
  432419#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
  433 #: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
  434420msgid ""
  435421"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
   
  437423"pictures. Thanks a lot, Ralf."
  438424msgstr ""
  439 "Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
  440 "net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
  441 "Ралф!"
   425"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
   426"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
   427"Ралф!"
  442428
  443429#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
   
  447433"clicking on it again."
  448434msgstr ""
  449 "За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
  450 "операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
   435"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
   436"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
  451437
  452438#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
   
  455441"value."
  456442msgstr ""
  457 "Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
  458 "зададения резултат."
   443"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
   444"зададения резултат."
  459445
  460446#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
  461447msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
  462 msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
   448msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
  463449
  464450#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
  465451msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
  466 msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тяÑ
  467 ."
   452msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
  468453
  469454#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
   
  472457"value"
  473458msgstr ""
  474 "Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
  475 "зададения резултат."
   459"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
   460"зададения резултат."
  476461
  477462#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
   
  482467"right. If not, just try again."
  483468msgstr ""
  484 "Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
  485 "знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
  486 "и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
   469"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
   470"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
   471"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  487472
  488473#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
  489474msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
  490 msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
   475msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
  491476
  492477#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
  493478msgid "Practice the subtraction operation"
  494 msgstr "Упражнения по изваждане"
   479msgstr "Упражнения по изваждане"
  495480
  496481#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
  497482msgid "Simple subtraction"
  498 msgstr "Просто изваждане"
   483msgstr "Просто изваждане"
  499484
  500485#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
   
  505490"If not, just try again."
  506491msgstr ""
  507 "Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
  508 "знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
  509 "и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
   492"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
   493"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
   494"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  510495
  511496#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
   
  514499"line addition."
  515500msgstr ""
  516 "Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
   501"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
  517502
  518503#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
  519504msgid "Practice the addition operation"
  520 msgstr "Упражнения по събиране"
   505msgstr "Упражнения по събиране"
  521506
  522507#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
  523508msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
  524 msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
   509msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
  525510
  526511#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
  527512msgid "Go to calculation activities"
  528 msgstr "Задачи по математика"
   513msgstr "Задачи по математика"
  529514
  530515#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
  531516msgid "Various calculation activities."
  532 msgstr "Различни задачи по математика."
   517msgstr "Различни задачи по математика."
  533518
  534519#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
  535520msgid "Complete a list of symbols"
  536 msgstr "Завършете списъка със символи"
   521msgstr "Завършете списъка със символи"
  537522
  538523#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
  539524msgid "Find the next symbol in a list."
  540 msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
   525msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
  541526
  542527#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
  543528msgid "Logic training activity"
  544 msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
   529msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
  545530
  546531#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
  547532#: ../boards/melody.xml.in.h:4
  548533msgid "Move and click the mouse"
  549 msgstr "Движение и натискане с мишката"
   534msgstr "Движение и натискане с мишката"
  550535
  551536#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
  552537msgid "algorithm"
  553 msgstr "Алгоритъм"
   538msgstr "Алгоритъм"
  554539
  555540#: ../boards/anim.xml.in.h:1
  556541msgid "Create a drawing or an animation"
  557 msgstr "Създайте рисунка или анимация"
   542msgstr "Създайте рисунка или анимация"
  558543
  559544#: ../boards/anim.xml.in.h:2
  560545msgid "Free drawing and animation tool."
  561 msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
   546msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
  562547
  563548#: ../boards/anim.xml.in.h:3
   
  568553"be used."
  569554msgstr ""
  570 "В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
  571 "създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
  572 "да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
   555"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
   556"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
   557"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
  573558
  574559#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
  575560msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
  576 msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
   561msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
  577562
  578563#: ../boards/anim.xml.in.h:5
   
  591576"'floppy disk' and 'folder' buttons."
  592577msgstr ""
  593 "Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
  594 "натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
  595 "рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
  596 "създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
  597 "обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
  598 "натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
  599 "кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
  600 "на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
  601 "това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
  602 "избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
  603 "анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
   578"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
   579"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
   580"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
   581"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
   582"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
   583"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
   584"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
   585"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
   586"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
   587"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
   588"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
  604589
  605590#: ../boards/awele.xml.in.h:1
   
  628613"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
  629614msgstr ""
  630 "В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
  631 "местят семената с Ñ
  632 Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ðµ. При всеки Ñ
  633 Ð¾Ð´, даден играч избира една от всички "
  634 "шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премаÑ
  635 Ð²Ð° всички семена от тази "
  636 "къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
  637 "часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
  638 "разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
  639 "Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
  640 "пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един Ñ
  641 Ð¾Ð´, "
  642 "ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
  643 "става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
  644 "за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
  645 "Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
  646 "или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден Ñ
  647 Ð¾Ð´ би пленил "
  648 "всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
  649 "иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
  650 "всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
  651 "трябвало да направи Ñ
  652 Ð¾Ð´, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
  653 "Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
  654 
  655 Ð¾Ð´, който да даде на противника семена. Ако такъв Ñ
  656 Ð¾Ð´ не е възможен, "
  657 "текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
  658 "приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
   615"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
   616"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
   617"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
   618"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
   619"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
   620"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
   621"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
   622"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
   623"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
   624"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
   625"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
   626"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
   627"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
   628"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
   629"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
   630"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
   631"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
   632"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
   633"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
   634"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
   635"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
  659636"Oware&gt;)"
  660637
  661638#: ../boards/awele.xml.in.h:2
  662639msgid "Oware"
  663 msgstr "Оваре"
   640msgstr "Оваре"
  664641
  665642#: ../boards/awele.xml.in.h:3
  666643msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
  667 msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
   644msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
  668645
  669646#: ../boards/awele.xml.in.h:4
   
  677654"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
  678655msgstr ""
  679 "Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
  680 "играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
  681 "семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
  682 "играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
  683 "семена, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
  684 "съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
  685 "семената от своята страна на дъската."
   656"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
   657"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
   658"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
   659"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
   660"семена, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
   661"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
   662"семената от своята страна на дъската."
  686663
  687664#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
   
  693670#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
  694671msgid "Drag and Drop the items to make them match"
  695 msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
   672msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
  696673
  697674#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
   
  704681"area."
  705682msgstr ""
  706 "Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
  707 "съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
  708 "от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
  709 "обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
  710 "пространство на основната дъска."
   683"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
   684"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
   685"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
   686"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
   687"пространство на основната дъска."
  711688
  712689#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
  713690msgid "Matching Items"
  714 msgstr "Съвпадане на обекти"
   691msgstr "Съвпадане на обекти"
  715692
  716693#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
  717694msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
  718 msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
   695msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
  719696
  720697#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
  721698msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
  722699msgstr ""
  723 "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
   700"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
  724701
  725702#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
  726703msgid "Complete the puzzle"
  727 msgstr "Завършете пъзела"
   704msgstr "Завършете пъзела"
  728705
  729706#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
   
  731708"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
  732709"left, to the matching space in the puzzle."
  733 msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
   710msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
  734711
  735712#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
  736713msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
  737 msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
   714msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
  738715
  739716#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
  740717msgid "Good mouse-control"
  741 msgstr "Добър контрол на мишката"
   718msgstr "Добър контрол на мишката"
  742719
  743720#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
  744721msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
  745 msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
   722msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
  746723
  747724#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
  748725msgid "Hello ! My name is Lock."
  749 msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
   726msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
  750727
  751728#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
  752729msgid "Lock on the grass."
  753 msgstr "Шаро на тревата."
   730msgstr "Шаро на тревата."
  754731
  755732#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
  756733msgid "Lock with colored shapes."
  757 msgstr "Оцветен Шаро."
   734msgstr "Оцветен Шаро."
  758735
  759736#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
  760737msgid "Make the ball go to Tux"
  761 msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
   738msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
  762739
  763740#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
   
  765742"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
  766743"line."
  767 msgstr "За да Ñ
  768 Ð²ÑŠÑ€Ð»Ð¸Ñ‚е топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
   744msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
  769745
  770746#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
  771747msgid "Brain"
  772 msgstr "Съобразителност"
   748msgstr "Съобразителност"
  773749
  774750#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
  775751msgid "Don't use the last ball"
  776 msgstr "Не използвайте последната топка"
   752msgstr "Не използвайте последната топка"
  777753
  778754#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
  779755msgid "Logic-training activity"
  780 msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
   756msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
  781757
  782758#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
   
  785761"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
  786762msgstr ""
  787 "Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
  788 "искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върÑ
  789 Ñƒ него."
   763"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
   764"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
  790765
  791766#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
  792767msgid "bar game"
  793 msgstr "Игра с изключване"
   768msgstr "Игра с изключване"
  794769
  795770#: ../boards/billard.xml.in.h:1
  796771msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
  797 msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
   772msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
  798773
  799774#: ../boards/billard.xml.in.h:2
  800775msgid "Kick the ball into the goal"
  801 msgstr "Вкарайте топката в целта"
   776msgstr "Вкарайте топката в целта"
  802777
  803778#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
  804779#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
  805 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:6
  806 #: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
  807 #: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
   780#: ../boards/clickgame.xml.in.h:5 ../boards/connect4.xml.in.h:6
   781#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:5 ../boards/erase.xml.in.h:3
   782#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
  808783#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
  809784#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
  810785msgid "Mouse-manipulation"
  811 msgstr "Операции с мишката"
   786msgstr "Операции с мишката"
  812787
  813788#: ../boards/billard.xml.in.h:4
   
  816791"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
  817792msgstr ""
  818 "Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
  819 "по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
   793"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
   794"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
  820795
  821796#: ../boards/billard.xml.in.h:5
  822797msgid "The football game"
  823 msgstr "Игра на футбол"
   798msgstr "Игра на футбол"
  824799
  825800#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
  826801msgid "Operate a canal lock"
  827 msgstr "Управление на шлюз в канал"
   802msgstr "Управление на шлюз в канал"
  828803
  829804#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
   
  832807"find out how a canal lock works."
  833808msgstr ""
  834 "Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
  835 "разберете как работи шлюза в канал."
   809"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
   810"разберете как работи шлюза в канал."
  836811
  837812#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
   
  840815"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
  841816msgstr ""
  842 "Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
  843 "последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
   817"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
   818"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
   819
   820#: ../boards/chat.xml.in.h:1
   821msgid "Chat with your friends"
   822msgstr "Разговаряйте с приятели"
   823
   824#: ../boards/chat.xml.in.h:2
   825msgid "This chat activity only works on the local network"
   826msgstr "Това занимание работи само за разговори в локалната мрежа"
   827
   828#: ../boards/chat.xml.in.h:3
   829msgid ""
   830"This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
   831"network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit "
   832"Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris "
   833"program running the chat activity on that local network will receive and "
   834"display your message."
   835msgstr ""
   836"Това занимание за разговори ще работи само с други потребители на GCompris в "
   837"локалната мрежа, а не в Интернет. За да го използвате, просто напишете "
   838"съобщението си натиснете „Enter“. Съобщението ще се излъчи в локалната мрежа "
   839"и всяка програма GCompris, която изпълнява това занимание на друга машина, "
   840"ще получи и покаже вашето съобщение."
  844841
  845842#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
  846843msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
  847 msgstr "Игра на шаÑ
  848  ÑÑ€ÐµÑ‰Ñƒ компютъра в режим на обучение"
   844msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
  849845
  850846#: ../boards/chess.xml.in.h:2
  851847msgid "Practice chess"
  852 msgstr "Упражнения по шаÑ
  853 "
   848msgstr "Упражнения по шах"
  854849
  855850#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
  856851#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
  857852msgid "Learning chess"
  858 msgstr "Изучаване на шаÑ
  859 "
   853msgstr "Изучаване на шах"
  860854
  861855#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
  862856#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
  863857msgid "The chess engine is from gnuchess."
  864 msgstr "Машината за шаÑ
  865  Ðµ от gnuchess."
   858msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
  866859
  867860#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
  868861msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
  869 msgstr "Упражнения по шаÑ
  870 . Хванете пешките на компютъра."
   862msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
  871863
  872864#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
  873865msgid "Play the end of the chess game against the computer"
  874 msgstr "Игра „Край на шаÑ
  875 â€œ срещу компютъра"
   866msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
  876867
  877868#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
  878869msgid "Chronos"
  879 msgstr "Хронос"
   870msgstr "Хронос"
  880871
  881872#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
  882873msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
  883 msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
   874msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
  884875
  885876#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
   
  890881"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
  891882msgstr ""
  892 "Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
  893 "Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
  894 "средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
  895 "базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
   883"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
   884"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
   885"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
   886"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
  896887
  897888#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
  898889msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
  899 msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върÑ
  900 Ñƒ червените точки"
   890msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
  901891
  902892#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
  903893msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
  904 msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
   894msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
  905895
  906896#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
  907897msgid "Tell a short story"
  908 msgstr "Разкажете кратка история"
   898msgstr "Разкажете кратка история"
  909899
  910900#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
  911901msgid "Moonwalker"
  912 msgstr "Човек на луната"
  913 
  914 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
   902msgstr "Човек на луната"
   903
   904#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1 ../src/boards/wordprocessor.c:118
  915905msgid "Autumn"
  916 msgstr "Есен"
  917 
  918 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
   906msgstr "Есен"
   907
   908#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2 ../src/boards/wordprocessor.c:116
  919909msgid "Spring"
  920 msgstr "Пролет"
  921 
  922 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
   910msgstr "Пролет"
   911
   912#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3 ../src/boards/wordprocessor.c:117
  923913msgid "Summer"
  924 msgstr "Лято"
   914msgstr "Лято"
  925915
  926916#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
  927917msgid "The 4 Seasons"
  928 msgstr "Четирите сезона"
  929 
  930 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
   918msgstr "Четирите сезона"
   919
   920#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5 ../src/boards/wordprocessor.c:119
  931921msgid "Winter"
  932 msgstr "Зима"
   922msgstr "Зима"
  933923
  934924#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
  935925msgid "Gardening"
  936 msgstr "Градинарство"
   926msgstr "Градинарство"
  937927
  938928#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
  939929msgid "Tux and the apple tree"
  940 msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
   930msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
  941931
  942932#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
  943933#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
  944934msgid "1769 Cugnot's fardier"
  945 msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
   935msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
  946936
  947937#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
   
  951941"Steam locomotive"
  952942msgstr ""
  953 "Парният локомотив на Стивънсън,\n"
  954 "наречен „Ракета“ от 1829 г."
   943"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
   944"наречен „Ракета“ от 1829 г."
  955945
  956946#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
   
  959949"on the date it was invented.\n"
  960950"If not sure, research online at wikipedia:\n"
  961 "&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
  962 msgstr ""
  963 "Поставете всяко изображение\n"
  964 "по реда и датата на изобретението.\n"
  965 "Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
  966 "&lt;http://wikipedia.org&gt;"
   951"http://www.wikipedia.org"
   952msgstr ""
   953"Поставете всяко изображение\n"
   954"по реда и датата на изобретението.\n"
   955"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
   956"http://wikipedia.org"
  967957
  968958#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
  969959#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
  970 #: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
   960#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:5
  971961msgid "Transportation"
  972 msgstr "Транспорт"
   962msgstr "Транспорт"
  973963
  974964#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
   
  977967"hot air balloon"
  978968msgstr ""
  979 "Балонът със сгорещен въздуÑ
  980 \n"
  981 "на братя Монголфие от 1783 г."
   969"Балонът със сгорещен въздух\n"
   970"на братя Монголфие от 1783 г."
  982971
  983972#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
  984 #: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
   973#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
  985974msgid "1880 Clement Ader's Eole"
  986 msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
   975msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
  987976
  988977#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
   
  991980"First helicopter flight"
  992981msgstr ""
  993 "Първият полет с въртолет\n"
  994 "на Пол Корню от 1906 г."
   982"Първият полет с въртолет\n"
   983"на Пол Корню от 1906 г."
  995984
  996985#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
   
  999988"Celerifere"
  1000989msgstr ""
  1001 "Велосипедът на Ком де\n"
  1002 "Сиврак от 1791 г."
   990"Велосипедът на Ком де\n"
   991"Сиврак от 1791 г."
  1003992
  1004993#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
  1005994msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
  1006 msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
   995msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
  1007996
  1008997#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
   
  10111000"the English Channel"
  10121001msgstr ""
  1013 "Луи Блерио прекосява\n"
  1014 "Ламанша през 1909 г."
   1002"Луи Блерио прекосява\n"
   1003"Ламанша през 1909 г."
  10151004
  10161005#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
  10171006msgid "Aviation"
  1018 msgstr "Авиация"
   1007msgstr "Авиация"
  10191008
  10201009#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
   
  10231012"crosses the Atlantic Ocean"
  10241013msgstr ""
  1025 "Чарлз Линдберг прекосява\n"
  1026 "Атлантическия океан през 1927 г."
   1014"Чарлз Линдберг прекосява\n"
   1015"Атлантическия океан през 1927 г."
  10271016
  10281017#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
  10291018msgid ""
  1030 "1934 Hélène Boucher's\n"
   1019"1934 Hélène Boucher's\n"
  10311020"speed record of 444km/h"
  10321021msgstr ""
  1033 "Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
  1034 "на Елен Буше от 1934 г."
   1022"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
   1023"на Елен Буше от 1934 г."
  10351024
  10361025#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
   
  10391028"breaks the sound-barrier"
  10401029msgstr ""
  1041 "Преминаването на звуковата\n"
  1042 "бариера от Чък Йегър през 1947 г."
   1030"Преминаването на звуковата\n"
   1031"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
  10431032
  10441033#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
  1045 msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
  1046 msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
   1034msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
   1035msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
  10471036
  10481037#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
   
  10511040"car by Benz"
  10521041msgstr ""
  1053 "Първият бензинов автомобил\n"
  1054 "на Бенц от 1885 г."
   1042"Първият бензинов автомобил\n"
   1043"на Бенц от 1885 г."
  10551044
  10561045#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
  10571046msgid "The car"
  1058 msgstr "Автомобилът"
   1047msgstr "Автомобилът"
  10591048
  10601049#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
  10611050msgid "1899 Renault \"voiturette\""
  1062 msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
   1051msgstr "„Триколката“ на Рено от 1899 г."
  10631052
  10641053#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
  10651054msgid "1923 Lancia Lambda"
  1066 msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
   1055msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
  10671056
  10681057#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
  1069 msgid "1955 Citroën ds 19"
  1070 msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
   1058msgid "1955 Citroën ds 19"
   1059msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
  10711060
  10721061#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
  10731062msgid "Cars"
  1074 msgstr "Автомобили"
   1063msgstr "Автомобили"
   1064
   1065#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:1
   1066msgid "Click and draw"
   1067msgstr "Натиснете и рисувайте"
   1068
   1069#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:2
   1070msgid "Draw the picture by clicking on each blue point in sequence."
   1071msgstr "Нарисувайте рисунката като натискате последователно всяка синя точка."
   1072
   1073#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:3
   1074msgid "Draw the picture by clicking on the blue points."
   1075msgstr "Нарисувайте рисунката, натискайки сините точки."
  10751076
  10761077#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
   
  10791080"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
  10801081msgstr ""
  1081 "Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
  1082 "Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
  1083 
  1084 Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚ална лента долу."
   1082"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
   1083"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
   1084"хоризонтална лента долу."
  10851085
  10861086#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
  10871087msgid "Click on a letter"
  1088 msgstr "Натиснете буква"
   1088msgstr "Натиснете буква"
  10891089
  10901090#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
  10911091msgid "Letter-name recognition"
  1092 msgstr "Разпознаване на букви"
   1092msgstr "Разпознаване на букви"
  10931093
  10941094#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
  10951095msgid "Listen to a letter and click on the right one"
  1096 msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
   1096msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
  10971097
  10981098#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
  10991099msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
  1100 msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
   1100msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
  11011101
  11021102#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
  11031103msgid "Click On Me"
  1104 msgstr "Натисни ме"
   1104msgstr "Натисни ме"
  11051105
  11061106#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
  11071107msgid ""
  1108 "Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
  1109 "Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
  1110 "Collection\n"
  1111 "at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
  1112 "All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
  1113 "(NURP),\n"
  1114 "except for the first image, which is property of the University of North "
  1115 "Carolina at Wilmington.\n"
  1116 "The images used in each level are:\n"
  1117 "Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
  1118 "Photographer: D. Kesling\n"
  1119 "Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
  1120 "Location: Unknown (image nur03505)\n"
  1121 "Location: Unknown (image nur03010)\n"
  1122 "Location: Unknown (image nur03011)\n"
  1123 "Location: Unknown (image nur03013)"
  1124 msgstr ""
  1125 "Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
  1126 "Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
  1127 "колекцията\n"
  1128 "се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
  1129 "Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
  1130 "изследвания (NURP),\n"
  1131 "освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
  1132 "Каролина в Уилмингтън.\n"
  1133 "Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
  1134 "Място: Тропически Атлантически океан, арÑ
  1135 Ð¸Ð¿ÐµÐ»Ð°Ð³ „Флорида кийз“ (nur00523) "
  1136 "Фотограф: Д. Кеслинг\n"
  1137 "Място: арÑ
  1138 Ð¸Ð¿ÐµÐ»Ð°Ð³ „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
  1139 "Място: неизвестно (nur03505)\n"
  1140 "Място: неизвестно (nur03010)\n"
  1141 "Място: неизвестно (nur03011)\n"
  1142 "Място: неизвестно (nur03013)"
  1143 
  1144 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
   1108"Fish are taken from the Unix utility xfishtank. All image credits belong to "
   1109"Guillaume Rousse."
   1110msgstr ""
   1111"Рибите са взети от програмата за „Юникс“ xfishtank. Приносът за "
   1112"изображенията е на Гийом Рус."
   1113
   1114#: ../boards/clickgame.xml.in.h:3
  11451115msgid ""
  11461116"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
  11471117"fishtank"
  11481118msgstr ""
  1149 "Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
  1150 "напуснали аквариума."
  1151 
  1152 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
   1119"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
   1120"напуснали аквариума."
   1121
   1122#: ../boards/clickgame.xml.in.h:4
  11531123msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
  1154 msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
  1155 
  1156 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
   1124msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
   1125
   1126#: ../boards/clickgame.xml.in.h:6
  11571127msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
  1158 msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
   1128msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
  11591129
  11601130#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
   
  11631133"time on a clock."
  11641134msgstr ""
  1165 "Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настройване "
  1166 "на време в часовник."
   1135"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настройване "
   1136"на време в часовник."
  11671137
  11681138#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
  11691139msgid "Learn how to tell the time"
  1170 msgstr "Научете се да казвате часа"
   1140msgstr "Научете се да казвате часа"
  11711141
  11721142#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
  11731143msgid "Learning Clock"
  1174 msgstr "Научете часовника"
   1144msgstr "Научете часовника"
  11751145
  11761146#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
   
  11801150"to make the numbers go up or down."
  11811151msgstr ""
  1182 "Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
  1183 "часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
  1184 "изберете и я движите с мишката."
   1152"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
   1153"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
   1154"изберете и я движите с мишката."
  11851155
  11861156#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
  11871157msgid "The concept of time. Reading the time."
  1188 msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
   1158msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
  11891159
  11901160#: ../boards/colors.xml.in.h:1
  11911161msgid "Can move the mouse."
  1192 msgstr "Можете да движите мишката."
   1162msgstr "Можете да движите мишката."
  11931163
  11941164#: ../boards/colors.xml.in.h:2
  11951165msgid "Click on the right color"
  1196 msgstr "Натиснете правилния цвят"
   1166msgstr "Натиснете правилния цвят"
  11971167
  11981168#: ../boards/colors.xml.in.h:3
  11991169msgid "Colors"
  1200 msgstr "Цветове"
   1170msgstr "Цветове"
  12011171
  12021172#: ../boards/colors.xml.in.h:4
  12031173msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
  1204 msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
   1174msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
  12051175
  12061176#: ../boards/colors.xml.in.h:5
   
  12091179"of the color, click on the duck wearing it."
  12101180msgstr ""
  1211 "Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
  1212 "патенцето, което го носи."
   1181"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
   1182"патенцето, което го носи."
  12131183
  12141184#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
  12151185msgid "Colors based activities."
  1216 msgstr "Занимания, базирани на цветове."
   1186msgstr "Занимания, базирани на цветове."
  12171187
  12181188#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
  12191189msgid "Go to Color activities"
  1220 msgstr "Занимания с цветове"
   1190msgstr "Занимания с цветове"
  12211191
  12221192#: ../boards/computer.xml.in.h:1
  12231193msgid "Discover the Computer"
  1224 msgstr "Опознаване на компютъра"
   1194msgstr "Опознаване на компютъра"
  12251195
  12261196#: ../boards/computer.xml.in.h:2
  12271197msgid "Play with computer peripherals."
  1228 msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
  1229 
  1230 #: ../boards/connect4.xml.in.h:1
   1198msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
   1199
   1200#: ../boards/connect4.xml.in.h:1 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:1
  12311201msgid "Arrange four coins in a row"
  1232 msgstr "Подредете четири монети в един ред"
  1233 
  1234 #: ../boards/connect4.xml.in.h:2
  1235 msgid "Click anywhere in the line where you want to drop a piece"
  1236 msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
   1202msgstr "Подредете четири пула в един ред"
   1203
   1204#: ../boards/connect4.xml.in.h:2 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:2
   1205msgid ""
   1206"Click the position in the line where you want to drop a piece. You can also "
   1207"use the arrow keys to move the piece left or right, and the down or space "
   1208"key to drop a piece."
   1209msgstr ""
   1210"Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате "
   1211"и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната "
   1212"стрелка или интервала, за да го пуснете."
  12371213
  12381214#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
  12391215msgid "Connect 4"
  1240 msgstr "Свързване на 4"
   1216msgstr "Свързване на 4"
  12411217
  12421218#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
  12431219msgid ""
  1244 "Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically "
  1245 "(standing up)"
  1246 msgstr ""
  1247 "Създайте поредица от 4 парчета по Ñ
  1248 Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚ала (легнали) или вертикала "
  1249 "(изправени)"
   1220"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down), vertically "
   1221"(standing up) or diagonally."
   1222msgstr ""
   1223"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
   1224"или диагонално."
  12501225
  12511226#: ../boards/connect4.xml.in.h:5
   
  12551230"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
  12561231msgstr ""
  1257 "Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
  1258 "4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
   1232"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
   1233"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
  12591234"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
   1235
   1236#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:3
   1237msgid "Connect 4 (2 Players)"
   1238msgstr "Свързване на 4 (2 играчи)"
   1239
   1240#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:4
   1241msgid ""
   1242"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically "
   1243"(standing up) or diagonally."
   1244msgstr ""
   1245"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
   1246"или диагонално."
   1247
   1248#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:6
   1249msgid ""
   1250"The original code was written in 2005 by Laurent Lacheny. In 2006, Miguel de "
   1251"Izarra made the two players game. Images and Artificial Intelligence taken "
   1252"from project 4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be "
   1253"found on &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
   1254msgstr ""
   1255"Оригиналният код е написан през 2005 г. от Лоран Лашени. През 2006 г. Мигел "
   1256"де Изара направи играта за двама играчи. Изображенията и „изкуствения "
   1257"интелект“ са взети от проекта 4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният "
   1258"проект може да бъде намерен на &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
  12601259
  12611260#: ../boards/crane.xml.in.h:1
  12621261msgid "Build the same model"
  1263 msgstr "Постройте същия модел"
   1262msgstr "Постройте същия модел"
  12641263
  12651264#: ../boards/crane.xml.in.h:2
  12661265msgid "Drive the crane and copy the model"
  1267 msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
   1266msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
  12681267
  12691268#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
  1270 #: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5 ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
   1269#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
  12711270msgid "Motor-coordination"
  1272 msgstr "Двигателна координация"
   1271msgstr "Двигателна координация"
  12731272
  12741273#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
  12751274msgid "Mouse manipulation"
  1276 msgstr "Операции с мишката"
   1275msgstr "Операции с мишката"
  12771276
  12781277#: ../boards/crane.xml.in.h:5
   
  12821281"move items. To select the item to move, just click on it."
  12831282msgstr ""
  1284 "Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяÑ
  1285 Ð½Ð°Ñ‚а позиция в "
  1286 "образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
  1287 "движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върÑ
  1288 Ñƒ "
  1289 "него."
   1283"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
   1284"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
   1285"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
   1286"него."
  12901287
  12911288#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
  12921289msgid "Colors, sounds, memory..."
  1293 msgstr "Цветове, звуци, памет..."
   1290msgstr "Цветове, звуци, памет..."
  12941291
  12951292#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
  12961293msgid "Go to discovery activities"
  1297 msgstr "Занимания за опознаване"
   1294msgstr "Занимания за опознаване"
  12981295
  12991296#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
  13001297msgid "Basic counting skills"
  1301 msgstr "Основни умения по броене"
   1298msgstr "Основни умения по броене"
  13021299
  13031300#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
  13041301msgid "Double-entry table"
  1305 msgstr "Таблица с двойни записи"
   1302msgstr "Таблица с двойни записи"
  13061303
  13071304#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
  13081305msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
  1309 msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
   1306msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
  13101307
  13111308#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
  13121309msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
  1313 msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
   1310msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
  13141311
  13151312#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
   
  13171314"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
  13181315"table."
  1319 msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
   1316msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
  13201317
  13211318#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
  13221319msgid "Click on an item and listen to its target position"
  1323 msgstr "Натиснете върÑ
  1324 Ñƒ обект и чуйте позицията му"
   1320msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
  13251321
  13261322#: ../boards/draw.xml.in.h:1
  13271323msgid "A creative board where you can draw freely"
  1328 msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
   1324msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
  13291325
  13301326#: ../boards/draw.xml.in.h:2
  13311327msgid "A simple vector-drawing tool"
  1332 msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
   1328msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
  13331329
  13341330#: ../boards/draw.xml.in.h:3
   
  13381334"lines."
  13391335msgstr ""
  1340 "В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
  1341 "създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
   1336"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
   1337"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
  13421338
  13431339#: ../boards/draw.xml.in.h:5
   
  13471343"click with the middle mouse button to delete an object."
  13481344msgstr ""
  1349 "Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
  1350 "и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
  1351 "може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
   1345"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
   1346"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
   1347"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
   1348
   1349#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:1
   1350msgid "Can count from 1 to 50."
   1351msgstr "Можете да броите от 1 до 50."
   1352
   1353#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:2
   1354msgid "Draw Number"
   1355msgstr "Рисувайте с число"
   1356
   1357#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:3
   1358msgid "Draw the picture by clicking on each numbers in the right order."
   1359msgstr "Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред."
   1360
   1361#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:4
   1362msgid "Draw the picture by following numbers"
   1363msgstr "Нарисувайте картината като следвате числата"
  13521364
  13531365#: ../boards/electric.xml.in.h:1
  13541366msgid "Create and simulate an electric schema"
  1355 msgstr "Създаване и симулация на електрическа сÑ
  1356 ÐµÐ¼Ð°"
   1367msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
  13571368
  13581369#: ../boards/electric.xml.in.h:2
   
  13681379"updated in real time by any user action."
  13691380msgstr ""
  1370 "Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
  1371 "работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
  1372 "свързване, като провлачвате мишката до следващата точка. Може да местите "
  1373 "компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
  1374 "върÑ
  1375 Ñƒ тяÑ
  1376 . За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
  1377 "горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
  1378 "или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
  1379 "да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
  1380 "като натиснете върÑ
  1381 Ñƒ нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
  1382 "в реално време при всяко действие на потребителя."
   1381"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
   1382"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
   1383"свързване, като провлачвате мишката до следващата точка. Може да местите "
   1384"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
   1385"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
   1386"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
   1387"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
   1388"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
   1389"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
   1390"в реално време при всяко действие на потребителя."
  13831391
  13841392#: ../boards/electric.xml.in.h:3
  13851393msgid "Electricity"
  1386 msgstr "Електричество"
   1394msgstr "Електричество"
  13871395
  13881396#: ../boards/electric.xml.in.h:4
  13891397msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
  1390 msgstr "Свободно създаване на електрическа сÑ
  1391 ÐµÐ¼Ð° със симулация в реално време."
   1398msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
  13921399
  13931400#: ../boards/electric.xml.in.h:5
   
  13961403"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
  13971404msgstr ""
  1398 "GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
  1399 "информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
   1405"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
   1406"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
  14001407
  14011408#: ../boards/electric.xml.in.h:6
  14021409msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
  1403 msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
   1410msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
  14041411
  14051412#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
  14061413msgid "Basic enumeration"
  1407 msgstr "Основно пресмятане"
   1414msgstr "Основно пресмятане"
  14081415
  14091416#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
  14101417msgid "Count the items"
  1411 msgstr "Броене на обекти"
   1418msgstr "Броене на обекти"
  14121419
  14131420#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
   
  14171424"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
  14181425msgstr ""
  1419 "Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
  1420 "обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
  1421 "отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
   1426"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
   1427"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
   1428"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
  14221429
  14231430#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
  14241431#: ../src/boards/enumerate.c:89
  14251432msgid "Numeration training"
  1426 msgstr "Упражнения по броене"
   1433msgstr "Упражнения по броене"
  14271434
  14281435#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:90
  14291436msgid "Place the items in the best way to count them"
  1430 msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
   1437msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
  14311438
  14321439#: ../boards/erase.xml.in.h:1
   
  14371444"both of you."
  14381445msgstr ""
  1439 "Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
  1440 "schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
  1441 "GCompris. Благодарим много и на двамата."
  1442 
  1443 #: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:113
   1446"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (&lt;http://"
   1447"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
   1448"GCompris. Благодарим много и на двамата."
   1449
   1450#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:118
  14441451#: ../src/boards/machpuzzle.c:88
  14451452msgid "Move the mouse"
  1446 msgstr "Движете мишката"
  1447 
  1448 #: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:114
   1453msgstr "Движете мишката"
   1454
   1455#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:119
  14491456msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
  1450 msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
   1457msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  14511458
  14521459#: ../boards/erase.xml.in.h:6
  14531460msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
  1454 msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
   1461msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
  14551462
  14561463#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
  14571464msgid "Click the mouse"
  1458 msgstr "Натискане с мишката"
   1465msgstr "Натискане с мишката"
  14591466
  14601467#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
  14611468msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
  14621469msgstr ""
  1463 "Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
   1470"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
  14641471
  14651472#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
  14661473msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
  1467 msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  1468 
  1469 #: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
  1470 msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
  1471 msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  1472 
  1473 #: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
  1474 msgid "Double-click the mouse"
  1475 msgstr "Двойно натискане с мишката"
  1476 
  1477 #: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
  1478 msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
  1479 msgstr ""
  1480 "Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
  1481 "изчезнат."
   1474msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  14821475
  14831476#: ../boards/experience.xml.in.h:1
  14841477msgid "Go to experiential activities"
  1485 msgstr "Занимания за напреднали"
   1478msgstr "Занимания за напреднали"
  14861479
  14871480#: ../boards/experience.xml.in.h:2
  14881481msgid "Various activities based on physical movement."
  1489 msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
   1482msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
  14901483
  14911484#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
  14921485msgid "Go to Experimental activities"
  1493 msgstr "Експериментални занимания"
   1486msgstr "Експериментални занимания"
  14941487
  14951488#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
  14961489msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
  1497 msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
   1490msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
  14981491
  14991492#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
   
  15021495"with the empty block."
  15031496msgstr ""
  1504 "Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
  1505 "заменен с нея."
   1497"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
   1498"заменен с нея."
  15061499
  15071500#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
  15081501msgid ""
  15091502"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
  1510 msgstr "Местете всеки обект по възÑ
  1511 Ð¾Ð´ÑÑ‰ начин: от най-малкия към най-големия"
   1503msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
  15121504
  15131505#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
  15141506msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
  1515 msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
   1507msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
  15161508
  15171509#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
  15181510msgid "The fifteen game"
  1519 msgstr "Игра „Петнадесет“"
   1511msgstr "Игра „Петнадесет“"
  15201512
  15211513#: ../boards/followline.xml.in.h:1
  15221514msgid "Control the hose-pipe"
  1523 msgstr "Контролирайте маркуча"
   1515msgstr "Контролирайте маркуча"
  15241516
  15251517#: ../boards/followline.xml.in.h:2
  15261518msgid "Fine motor coordination"
  1527 msgstr "Добра двигателна координация"
   1519msgstr "Добра двигателна координация"
  15281520
  15291521#: ../boards/followline.xml.in.h:3
   
  15331525"the hose, the red part will go back down."
  15341526msgstr ""
  1535 "Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
  1536 "чак до цветята. Внимавайте, ако маÑ
  1537 Ð½ÐµÑ‚е курсора от маркуча, червената част "
  1538 "ще се върне обратно."
   1527"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
   1528"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
   1529"ще се върне обратно."
  15391530
  15401531#: ../boards/followline.xml.in.h:4
  15411532msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
  1542 msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
   1533msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
  15431534
  15441535#: ../boards/fun.xml.in.h:1
  15451536msgid "Go to Amusement activities"
  1546 msgstr "Развлекателни занимания"
   1537msgstr "Развлекателни занимания"
  15471538
  15481539#: ../boards/fun.xml.in.h:2
  15491540msgid "Various fun activities."
  1550 msgstr "Развлекателни занимания"
   1541msgstr "Развлекателни занимания"
  15511542
  15521543#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
  15531544msgid "gcompris animation"
  1554 msgstr "Анимация GCompris"
   1545msgstr "Анимация GCompris"
  15551546
  15561547#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
  15571548msgid "gcompris drawing"
  1558 msgstr "Рисунка GCompris"
   1549msgstr "Рисунка GCompris"
  15591550
  15601551#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
  15611552msgid "svg drawing"
  1562 msgstr "рисунка, формат „SVG“"
   1553msgstr "рисунка, формат „SVG“"
  15631554
  15641555#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
  15651556msgid "svg mozilla animation"
  1566 msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
   1557msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
   1558
   1559#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:5
   1560msgid "wordprocessor text"
   1561msgstr "текст от текстообработваща програма"
  15671562
  15681563#: ../boards/geography.xml.in.h:1
  15691564msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
  1570 msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
   1565msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
  15711566
  15721567#: ../boards/geography.xml.in.h:2
  15731568msgid "Locate the countries"
  1574 msgstr "Посочете страните"
  1575 
  1576 #: ../boards/geography.xml.in.h:3
   1569msgstr "Посочете страните"
   1570
   1571#: ../boards/geography.xml.in.h:3 ../boards/geography_country.xml.in.h:3
  15771572msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
  1578 msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
  1579 
  1580 #: ../boards/geography.xml.in.h:4
  1581 msgid ""
  1582 "The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
  1583 "Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
  1584 "Ronneberger created the German level."
  1585 msgstr ""
  1586 "Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
  1587 "документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
  1588 "създали немското ниво."
   1573msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
  15891574
  15901575#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
  15911576#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
  15921577msgid "Africa"
  1593 msgstr "Африка"
   1578msgstr "Африка"
  15941579
  15951580#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
  15961581msgid "America"
  1597 msgstr "Америка"
   1582msgstr "Америка"
  15981583
  15991584#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
  16001585msgid "Antartica"
  1601 msgstr "Антарктика"
   1586msgstr "Антарктика"
  16021587
  16031588#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
  16041589msgid "Asia"
  1605 msgstr "Азия"
   1590msgstr "Азия"
  16061591
  16071592#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
  16081593msgid "Continents"
  1609 msgstr "Континенти"
   1594msgstr "Континенти"
  16101595
  16111596#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
  16121597msgid "Europe"
  1613 msgstr "Европа"
   1598msgstr "Европа"
  16141599
  16151600#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
  16161601msgid "Oceania"
  1617 msgstr "Океания"
   1602msgstr "Океания"
  16181603
  16191604#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
  16201605msgid "Alaska"
  1621 msgstr "Аляска"
   1606msgstr "Аляска"
  16221607
  16231608#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
  16241609msgid "Bahamas"
  1625 msgstr "БаÑ
  1626 Ð°Ð¼Ð¸"
   1610msgstr "Бахами"
  16271611
  16281612#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
  16291613msgid "Canada"
  1630 msgstr "Канада"
   1614msgstr "Канада"
  16311615
  16321616#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
  16331617msgid "Cuba"
  1634 msgstr "Куба"
   1618msgstr "Куба"
  16351619
  16361620#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
  16371621msgid "Dominican Republic"
  1638 msgstr "Доминиканска република"
   1622msgstr "Доминиканска република"
  16391623
  16401624#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
  16411625msgid "Greenland"
  1642 msgstr "Гренландия"
   1626msgstr "Гренландия"
  16431627
  16441628#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
  16451629msgid "Haiti"
  1646 msgstr "Хаити"
   1630msgstr "Хаити"
  16471631
  16481632#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
  16491633#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
  16501634msgid "Iceland"
  1651 msgstr "Исландия"
   1635msgstr "Исландия"
  16521636
  16531637#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
  16541638msgid "Jamaica"
  1655 msgstr "Ямайка"
   1639msgstr "Ямайка"
  16561640
  16571641#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
  16581642msgid "Mexico"
  1659 msgstr "Мексико"
   1643msgstr "Мексико"
  16601644
  16611645#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
  16621646msgid "North America"
  1663 msgstr "Северна Америка"
   1647msgstr "Северна Америка"
  16641648
  16651649#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
  16661650msgid "United States of America"
  1667 msgstr "Съединени американски щати"
   1651msgstr "Съединени американски щати"
  16681652
  16691653#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
  16701654msgid "Argentina"
  1671 msgstr "Аржентина"
   1655msgstr "Аржентина"
  16721656
  16731657#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
  16741658msgid "Bolivia"
  1675 msgstr "Боливия"
   1659msgstr "Боливия"
  16761660
  16771661#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
  16781662msgid "Brazil"
  1679 msgstr "Бразилия"
   1663msgstr "Бразилия"
  16801664
  16811665#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
  16821666msgid "Chile"
  1683 msgstr "Чили"
   1667msgstr "Чили"
  16841668
  16851669#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
  16861670msgid "Colombia"
  1687 msgstr "Колумбия"
   1671msgstr "Колумбия"
  16881672
  16891673#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
  16901674msgid "Ecuador"
  1691 msgstr "Еквадор"
   1675msgstr "Еквадор"
  16921676
  16931677#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
  16941678msgid "French Guiana"
  1695 msgstr "Френска Гвиана"
   1679msgstr "Френска Гвиана"
  16961680
  16971681#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
  16981682msgid "Guyana"
  1699 msgstr "Гаяна"
   1683msgstr "Гаяна"
  17001684
  17011685#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
  17021686msgid "Panama"
  1703 msgstr "Панама"
   1687msgstr "Панама"
  17041688
  17051689#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
  17061690msgid "Paraguay"
  1707 msgstr "Парагвай"
   1691msgstr "Парагвай"
  17081692
  17091693#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
  17101694msgid "Peru"
  1711 msgstr "Перу"
   1695msgstr "Перу"
  17121696
  17131697#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
  17141698msgid "South America"
  1715 msgstr "Южна Америка"
   1699msgstr "Южна Америка"
  17161700
  17171701#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
  17181702msgid "Suriname"
  1719 msgstr "Суринам"
   1703msgstr "Суринам"
  17201704
  17211705#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
  17221706msgid "Uruguay"
  1723 msgstr "Уругвай"
   1707msgstr "Уругвай"
  17241708
  17251709#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
  17261710msgid "Venezuela"
  1727 msgstr "Венесуела"
   1711msgstr "Венецуела"
  17281712
  17291713#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
  17301714msgid "Austria"
  1731 msgstr "Австрия"
   1715msgstr "Австрия"
  17321716
  17331717#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
  17341718msgid "Belgium"
  1735 msgstr "Белгия"
   1719msgstr "Белгия"
  17361720
  17371721#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
  17381722msgid "Denmark"
  1739 msgstr "Дания"
   1723msgstr "Дания"
  17401724
  17411725#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
  17421726msgid "Finland"
  1743 msgstr "Финландия"
   1727msgstr "Финландия"
  17441728
  17451729#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
  17461730msgid "France"
  1747 msgstr "Франция"
   1731msgstr "Франция"
  17481732
  17491733#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
  17501734msgid "Germany"
  1751 msgstr "Германия"
   1735msgstr "Германия"
  17521736
  17531737#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
  17541738msgid "Ireland"
  1755 msgstr "Ирландия"
   1739msgstr "Ирландия"
  17561740
  17571741#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
  17581742msgid "Italy"
  1759 msgstr "Италия"
   1743msgstr "Италия"
  17601744
  17611745#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
  17621746msgid "Luxembourg"
  1763 msgstr "Люксембург"
   1747msgstr "Люксембург"
  17641748
  17651749#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
  17661750msgid "Norway"
  1767 msgstr "Норвегия"
   1751msgstr "Норвегия"
  17681752
  17691753#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
  17701754msgid "Portugal"
  1771 msgstr "Португалия"
   1755msgstr "Португалия"
  17721756
  17731757#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
  17741758msgid "Spain"
  1775 msgstr "Испания"
   1759msgstr "Испания"
  17761760
  17771761#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
  17781762msgid "Sweden"
  1779 msgstr "Швеция"
   1763msgstr "Швеция"
  17801764
  17811765#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
  17821766msgid "Switzerland"
  1783 msgstr "Швейцария"
   1767msgstr "Швейцария"
  17841768
  17851769#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
  17861770msgid "The Netherlands"
  1787 msgstr "Холандия"
   1771msgstr "Холандия"
  17881772
  17891773#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
  17901774msgid "United Kingdom"
  1791 msgstr "Великобритания"
   1775msgstr "Великобритания"
  17921776
  17931777#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
  17941778msgid "Western Europe"
  1795 msgstr "Западна Европа"
   1779msgstr "Западна Европа"
  17961780
  17971781#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
  17981782msgid "Albania"
  1799 msgstr "Албания"
   1783msgstr "Албания"
  18001784
  18011785#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
  18021786msgid "Belarus"
  1803 msgstr "Беларус"
   1787msgstr "Беларус"
  18041788
  18051789#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
  18061790msgid "Bosnia Herzegovina"
  1807 msgstr "Босна и Херцеговина"
   1791msgstr "Босна и Херцеговина"
  18081792
  18091793#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
  18101794msgid "Bulgaria"
  1811 msgstr "България"
   1795msgstr "България"
  18121796
  18131797#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
  18141798msgid "Croatia"
  1815 msgstr "Хърватска"
   1799msgstr "Хърватска"
  18161800
  18171801#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
  18181802msgid "Cyprus"
  1819 msgstr "Кипър"
  1820 
  1821 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:65
   1803msgstr "Кипър"
   1804
   1805#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:66
  18221806msgid "Czech Republic"
  1823 msgstr "ЧеÑ
  1824 Ð¸Ñ"
   1807msgstr "Чехия"
  18251808
  18261809#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
  18271810msgid "Eastern Europe"
  1828 msgstr "Източна Европа"
   1811msgstr "Източна Европа"
  18291812
  18301813#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
  18311814msgid "Estonia"
  1832 msgstr "Естония"
   1815msgstr "Естония"
  18331816
  18341817#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
  18351818msgid "Greece"
  1836 msgstr "Гърция"
   1819msgstr "Гърция"
  18371820
  18381821#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
  18391822msgid "Hungary"
  1840 msgstr "Унгария"
   1823msgstr "Унгария"
  18411824
  18421825#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
  18431826msgid "Latvia"
  1844 msgstr "Латвия"
   1827msgstr "Латвия"
  18451828
  18461829#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
  18471830msgid "Lithuania"
  1848 msgstr "Литва"
   1831msgstr "Литва"
  18491832
  18501833#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
  18511834msgid "Macedonia"
  1852 msgstr "Македония"
   1835msgstr "Македония"
  18531836
  18541837#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
  18551838msgid "Moldova"
  1856 msgstr "Молдова"
   1839msgstr "Молдова"
  18571840
  18581841#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
  18591842msgid "Poland"
  1860 msgstr "Полша"
   1843msgstr "Полша"
  18611844
  18621845#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
  18631846msgid "Romania"
  1864 msgstr "Румъния"
   1847msgstr "Румъния"
  18651848
  18661849#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
  18671850msgid "Russia"
  1868 msgstr "Русия"
   1851msgstr "Русия"
  18691852
  18701853#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
  18711854msgid "Serbia Montenegro"
  1872 msgstr "Сърбия и Черна гора"
   1855msgstr "Сърбия и Черна гора"
  18731856
  18741857#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
  18751858msgid "Slovak Republic"
  1876 msgstr "Словакия"
   1859msgstr "Словакия"
  18771860
  18781861#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
  18791862msgid "Slovenia"
  1880 msgstr "Словения"
   1863msgstr "Словения"
  18811864
  18821865#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
  18831866msgid "Turkey"
  1884 msgstr "Турция"
   1867msgstr "Турция"
  18851868
  18861869#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
  18871870msgid "Ukraine"
  1888 msgstr "Украйна"
   1871msgstr "Украйна"
  18891872
  18901873#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
  18911874#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
  18921875msgid "Algeria"
  1893 msgstr "Алжир"
   1876msgstr "Алжир"
  18941877
  18951878#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
  18961879#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
  18971880msgid "Benin"
  1898 msgstr "Бенин"
   1881msgstr "Бенин"
  18991882
  19001883#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
  19011884#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
  19021885msgid "Burkina Faso"
  1903 msgstr "Буркина Фасо"
   1886msgstr "Буркина Фасо"
  19041887
  19051888#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
  19061889#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
  19071890msgid "Cameroon"
  1908 msgstr "Камерун"
   1891msgstr "Камерун"
  19091892
  19101893#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
  19111894#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
  19121895msgid "Central African Republic"
  1913 msgstr "Централна африканска република"
   1896msgstr "Централна африканска република"
  19141897
  19151898#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
  19161899#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
  19171900msgid "Chad"
  1918 msgstr "Чад"
   1901msgstr "Чад"
  19191902
  19201903#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
  19211904msgid "Djibouti"
  1922 msgstr "Джибути"
   1905msgstr "Джибути"
  19231906
  19241907#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
  19251908#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
  19261909msgid "Egypt"
  1927 msgstr "Египет"
   1910msgstr "Египет"
  19281911
  19291912#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
  19301913#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
  19311914msgid "Equatorial Guinea"
  1932 msgstr "Екваториална Гвинея"
   1915msgstr "Екваториална Гвинея"
  19331916
  19341917#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
  19351918#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
  19361919msgid "Eritrea"
  1937 msgstr "Еритрея"
   1920msgstr "Еритрея"
  19381921
  19391922#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
  19401923#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
  19411924msgid "Ethiopia"
  1942 msgstr "Етиопия"
   1925msgstr "Етиопия"
  19431926
  19441927#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
   
  19461929#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
  19471930msgid "Gabon"
  1948 msgstr "Габон"
   1931msgstr "Габон"
  19491932
  19501933#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
  19511934msgid "Gambia"
  1952 msgstr "Гамбия"
   1935msgstr "Гамбия"
  19531936
  19541937#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
  19551938#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
  19561939msgid "Ghana"
  1957 msgstr "Гана"
   1940msgstr "Гана"
  19581941
  19591942#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
  19601943#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
  19611944msgid "Guinea"
  1962 msgstr "Гвинея"
   1945msgstr "Гвинея"
  19631946
  19641947#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
  19651948msgid "Guinea Bissau"
  1966 msgstr "Гвинея-Бисау"
   1949msgstr "Гвинея-Бисау"
  19671950
  19681951#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
  19691952#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
  19701953msgid "Ivory Coast"
  1971 msgstr "Бряг на слоновата кост"
   1954msgstr "Бряг на слоновата кост"
  19721955
  19731956#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
  19741957#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
  19751958msgid "Liberia"
  1976 msgstr "Либерия"
   1959msgstr "Либерия"
  19771960
  19781961#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
  19791962#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
  19801963msgid "Libya"
  1981 msgstr "Либия"
   1964msgstr "Либия"
  19821965
  19831966#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
  19841967#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
  19851968msgid "Mali"
  1986 msgstr "Мали"
   1969msgstr "Мали"
  19871970
  19881971#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
  19891972#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
  19901973msgid "Mauritania"
  1991 msgstr "Мавритания"
   1974msgstr "Мавритания"
  19921975
  19931976#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
  19941977#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
  19951978msgid "Morocco"
  1996 msgstr "Мароко"
   1979msgstr "Мароко"
  19971980
  19981981#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
  19991982#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
  20001983msgid "Niger"
  2001 msgstr "Нигер"
   1984msgstr "Нигер"
  20021985
  20031986#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
  20041987#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
  20051988msgid "Nigeria"
  2006 msgstr "Нигерия"
   1989msgstr "Нигерия"
  20071990
  20081991#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
  20091992msgid "Northern Africa"
  2010 msgstr "Северна Африка"
   1993msgstr "Северна Африка"
  20111994
  20121995#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
  20131996#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
  20141997msgid "Rwanda"
  2015 msgstr "Руанда"
   1998msgstr "Руанда"
  20161999
  20172000#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
  20182001#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
  20192002msgid "Senegal"
  2020 msgstr "Сенегал"
   2003msgstr "Сенегал"
  20212004
  20222005#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
  20232006msgid "Sierra Leone"
  2024 msgstr "Сиера Леоне"
   2007msgstr "Сиера Леоне"
  20252008
  20262009#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
  20272010#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
  20282011msgid "Somalia"
  2029 msgstr "Сомалия"
   2012msgstr "Сомалия"
  20302013
  20312014#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
   2015#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
  20322016msgid "Sudan"
  2033 msgstr "Судан"
   2017msgstr "Судан"
  20342018
  20352019#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
  20362020#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
  20372021msgid "Togo"
  2038 msgstr "Того"
   2022msgstr "Того"
  20392023
  20402024#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
  20412025#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
  20422026msgid "Tunisia"
  2043 msgstr "Тунис"
   2027msgstr "Тунис"
  20442028
  20452029#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
   
  20472031#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
  20482032msgid "Uganda"
  2049 msgstr "Уганда"
   2033msgstr "Уганда"
  20502034
  20512035#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:34
  20522036msgid "Western Sahara"
  2053 msgstr "Западна СаÑ
  2054 Ð°Ñ€Ð°"
   2037msgstr "Западна Сахара"
  20552038
  20562039#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
  20572040#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
  20582041msgid "Angola"
  2059 msgstr "Ангола"
   2042msgstr "Ангола"
  20602043
  20612044#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
  20622045#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
  20632046msgid "Botswana"
  2064 msgstr "Ботсуана"
   2047msgstr "Ботсвана"
  20652048
  20662049#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
  20672050msgid "Burundi"
  2068 msgstr "Бурунди"
   2051msgstr "Бурунди"
  20692052
  20702053#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
  20712054#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
  20722055msgid "Democratic Republic of Congo"
  2073 msgstr "Демократична република Конго"
   2056msgstr "Демократична република Конго"
  20742057
  20752058#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
  20762059#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
  20772060msgid "Kenya"
  2078 msgstr "Кения"
   2061msgstr "Кения"
  20792062
  20802063#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
  20812064msgid "Lesotho"
  2082 msgstr "Лесото"
   2065msgstr "Лесото"
  20832066
  20842067#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
  20852068#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
  20862069msgid "Madagascar"
  2087 msgstr "Мадагаскар"
   2070msgstr "Мадагаскар"
  20882071
  20892072#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
  20902073#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
  20912074msgid "Malawi"
  2092 msgstr "Малави"
   2075msgstr "Малави"
  20932076
  20942077#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
  20952078#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
  20962079msgid "Mozambique"
  2097 msgstr "Мозамбик"
   2080msgstr "Мозамбик"
  20982081
  20992082#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
  21002083#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
  21012084msgid "Namibia"
  2102 msgstr "Намибия"
   2085msgstr "Намибия"
  21032086
  21042087#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
  21052088msgid "Republic of Congo"
  2106 msgstr "Република Конго"
   2089msgstr "Република Конго"
  21072090
  21082091#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
  2109 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
   2092#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
  21102093msgid "South Africa"
  2111 msgstr "Южна Африка"
   2094msgstr "Южна Африка"
  21122095
  21132096#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
  21142097msgid "Southern Africa"
  2115 msgstr "Южна Америка"
   2098msgstr "Южна Америка"
  21162099
  21172100#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
  21182101msgid "Swaziland"
  2119 msgstr "Свазиленд"
   2102msgstr "Свазиленд"
  21202103
  21212104#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
  21222105#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
  21232106msgid "Tanzania"
  2124 msgstr "Танзания"
   2107msgstr "Танзания"
  21252108
  21262109#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
  21272110#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
  21282111msgid "Zambia"
  2129 msgstr "Замбия"
   2112msgstr "Замбия"
  21302113
  21312114#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
  21322115#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
  21332116msgid "Zimbabwe"
  2134 msgstr "Зимбабве"
  2135 
  2136 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
  2137 msgid "Soudan"
  2138 msgstr "Судан"
  2139 
  2140 #: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
   2117msgstr "Зимбабве"
   2118
   2119#: ../boards/geography_country.xml.in.h:1
   2120msgid "Drag and Drop the regions to redraw the whole country"
   2121msgstr "Влачете и пускайте областите, за да попълните цялата страна"
   2122
   2123#: ../boards/geography_country.xml.in.h:2
   2124msgid "Locate the region"
   2125msgstr "Посочете областта"
   2126
   2127#: ../boards/geography_country.xml.in.h:4
   2128msgid ""
   2129"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
   2130"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
   2131"Ronneberger created the German level."
   2132msgstr ""
   2133"Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
   2134"документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
   2135"създали немското ниво."
   2136
   2137#: ../boards/geography_country/board1_0.xml.in.h:1
  21412138msgid "Regions of France"
  2142 msgstr "Области във Франция"
  2143 
  2144 #: ../boards/geography/board6_0.xml.in.h:1
  2145 msgid "Deutschland Bundesländer"
  2146 msgstr "Области в Германия"
   2139msgstr "Области във Франция"
   2140
   2141#: ../boards/geography_country/board2_0.xml.in.h:1
   2142msgid "Deutschland Bundesländer"
   2143msgstr "Области в Германия"
   2144
   2145#: ../boards/geography_country/board3_0.xml.in.h:1
   2146msgid "Provincias Argentinas"
   2147msgstr "Провинции на Аржентина"
   2148
   2149#: ../boards/geography_country/board4_0.xml.in.h:1
   2150msgid "Polish Voivodship"
   2151msgstr "Области в Полша"
   2152
   2153#: ../boards/geography_country/board5_0.xml.in.h:1
   2154#: ../boards/geography_country/board5_2.xml.in.h:1
   2155msgid "Districts of Turkey"
   2156msgstr "Околии в Турция"
   2157
   2158#: ../boards/geography_country/board5_1.xml.in.h:1
   2159msgid "Eastern Districts of Turkey"
   2160msgstr "Източни околии в Турция"
   2161
   2162#: ../boards/geography_country/board6_0.xml.in.h:1
   2163msgid "Counties of Norway"
   2164msgstr "Графства в Норвегия"
  21472165
  21482166#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
  21492167msgid "Geometry"
  2150 msgstr "Геометрия"
   2168msgstr "Геометрия"
  21512169
  21522170#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
  21532171msgid "Geometry activities."
  2154 msgstr "Занимания по геометрия."
   2172msgstr "Занимания по геометрия."
  21552173
  21562174#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
  21572175msgid "Keyboard manipulation"
  2158 msgstr "Операции с клавиатурата"
   2176msgstr "Операции с клавиатурата"
  21592177
  21602178#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
  21612179msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
  2162 msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
   2180msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
  21632181
  21642182#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:134
  21652183msgid "Simple Letters"
  2166 msgstr "Прости букви"
   2184msgstr "Прости букви"
  21672185
  21682186#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:135
  21692187msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
  2170 msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
   2188msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
  21712189
  21722190#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
  21732191msgid "Equality Number Munchers"
  2174 msgstr "Равенство и числояди"
   2192msgstr "Равенство и числояди"
  21752193
  21762194#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
   
  21792197"of the screen."
  21802198msgstr ""
  2181 "Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
  2182 "екрана."
   2199"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
   2200"екрана."
  21832201
  21842202#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
  21852203msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
  2186 msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
   2204msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
  21872205
  21882206#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
   
  21912209"Press the spacebar to eat a number."
  21922210msgstr ""
  2193 "Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
  2194 "четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
   2211"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
   2212"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
  21952213
  21962214#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
  21972215msgid "Factor Number Munchers"
  2198 msgstr "Делител и числояди"
   2216msgstr "Делител и числояди"
  21992217
  22002218#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
   
  22032221"screen."
  22042222msgstr ""
  2205 "Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
   2223"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
  22062224
  22072225#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
  22082226msgid "Learn about factors and multiples."
  2209 msgstr "Научете за делимо и делител."
   2227msgstr "Научете за делимо и делител."
  22102228
  22112229#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
   
  22202238"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  22212239msgstr ""
  2222 "Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
  2223 "делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
  2224 "бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
  2225 "второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
  2226 "семейства, а за делителите като Ñ
  2227 Ð¾Ñ€Ð° в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 се "
  2228 "включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
  2229 "стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
  2230 "интервала, за да изядете числото."
   2240"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
   2241"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
   2242"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
   2243"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
   2244"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 се "
   2245"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
   2246"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
   2247"интервала, за да изядете числото."
  22312248
  22322249#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
   
  22352252"number at the top of the screen."
  22362253msgstr ""
  2237 "Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
  2238 "горната част на екрана."
   2254"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
   2255"горната част на екрана."
  22392256
  22402257#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
  22412258msgid "Inequality Number Munchers"
  2242 msgstr "Неравенства и числояди"
   2259msgstr "Неравенства и числояди"
  22432260
  22442261#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
  22452262msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
  2246 msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
   2263msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
  22472264
  22482265#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
   
  22512268"the screen."
  22522269msgstr ""
  2253 "Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
   2270"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
  22542271
  22552272#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
  22562273msgid "Learn about multiples and factors."
  2257 msgstr "Научете за кратно и делимо."
   2274msgstr "Научете за кратно и делимо."
  22582275
  22592276#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
  22602277msgid "Multiple Number Munchers"
  2261 msgstr "Кратни и числояди"
   2278msgstr "Кратни и числояди"
  22622279
  22632280#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
   
  22772294"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  22782295msgstr ""
  2279 "Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
  2280 "пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
  2281 "защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
  2282 "дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
  2283 "може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като Ñ
  2284 Ð¾Ñ€Ð°, "
  2285 "принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
  2286 "15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
  2287 "допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
  2288 "на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
  2289 "без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
  2290 "20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
  2291 "за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
  2292 "за да изядете числото."
   2296"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
   2297"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
   2298"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
   2299"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
   2300"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
   2301"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
   2302"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
   2303"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
   2304"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
   2305"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
   2306"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
   2307"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
   2308"за да изядете числото."
  22932309
  22942310#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
  22952311msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
  2296 msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
   2312msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
  22972313
  22982314#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
  22992315msgid "Learn about prime numbers"
  2300 msgstr "Научете за простите числа"
   2316msgstr "Научете за простите числа"
  23012317
  23022318#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
  23032319msgid "Prime Number Munchers"
  2304 msgstr "Прости числа и числояди"
   2320msgstr "Прости числа и числояди"
  23052321
  23062322#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
   
  23102326"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
  23112327"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
  2312 "them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
  2313 "5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
   2328"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
   2329"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
  23142330"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
  23152331"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  23162332msgstr ""
  2317 "Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
  2318 "просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
  2319 "числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
  2320 "те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
  2321 "едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
  2322 "семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
  2323 "Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
  2324 "Натиснете интервала, за да изядете число."
   2333"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
   2334"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
   2335"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
   2336"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
   2337"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
   2338"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
   2339"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
   2340"Натиснете интервала, за да изядете число."
  23252341
  23262342#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
  23272343msgid "Go to Number Munchers activities"
  2328 msgstr "Занимания с числояди"
   2344msgstr "Занимания с числояди"
  23292345
  23302346#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
  23312347msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
  2332 msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
   2348msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
  23332349
  23342350#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
  23352351msgid "Guess a number"
  2336 msgstr "Познайте число"
   2352msgstr "Познайте число"
  23372353
  23382354#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
  23392355msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
  23402356msgstr ""
  2341 "Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
  2342 "откриете."
   2357"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
   2358"откриете."
  23432359
  23442360#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
  23452361msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
  2346 msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
   2362msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
  23472363
  23482364#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
   
  23552371"under the correct number."
  23562372msgstr ""
  2357 "Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
  2358 "Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
  2359 "числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
  2360 "Разстоянието между Тъкс и спасителния изÑ
  2361 Ð¾Ð´ показва колко далече сте от "
  2362 "правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изÑ
  2363 Ð¾Ð´, това означава, "
  2364 "че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
   2373"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
   2374"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
   2375"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
   2376"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
   2377"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
   2378"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
  23652379
  23662380#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
  23672381msgid "Concept taken from EPI games."
  2368 msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
   2382msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
  23692383
  23702384#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
   
  23732387"the tower on the right in the empty space on the left."
  23742388msgstr ""
  2375 "Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
  2376 "да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
   2389"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
   2390"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
  23772391
  23782392#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:97
  23792393msgid "Reproduce the given tower"
  2380 msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
   2394msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
  23812395
  23822396#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
  23832397msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
  2384 msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
   2398msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
  23852399
  23862400#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:96
  23872401msgid "Simplified Tower of Hanoi"
  2388 msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
   2402msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
  23892403
  23902404#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
   
  23932407"tower on the right in the empty space on the left."
  23942408msgstr ""
  2395 "Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
  2396 "да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
   2409"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
   2410"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
  23972411
  23982412#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
  23992413msgid "Reproduce the tower on the right side"
  2400 msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
   2414msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
  24012415
  24022416#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
  24032417msgid "The Tower of Hanoi"
  2404 msgstr "„Кула на Ханой“"
   2418msgstr "„Кула на Ханой“"
  24052419
  24062420#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
   
  24112425"* no disc may be placed atop a smaller disc"
  24122426msgstr ""
  2413 "Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
  2414 "следните правила:\n"
  2415 "* само един диск може да бъде местен по едно и също време\n"
  2416 "* не може да слагате по-голям диск върÑ
  2417 Ñƒ по-малък"
   2427"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
   2428"следните правила:\n"
   2429"* само един диск може да бъде местен по едно и също време\n"
   2430"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
  24182431
  24192432#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:8
   
  24282441"Tower_of_hanoi&gt;)"
  24292442msgstr ""
  2430 "Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
  2431 "легенда за Ñ
  2432 Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐ¸ÑÑ‚ки Ñ
  2433 Ñ€Ð°Ð¼, чиито свещеници били непрекъснато заети да "
  2434 "преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
  2435 "Според легендата, светът щял да свърши, ако свещениците спрели работата си. "
  2436 "Играта е позната и като „Кула на Брама“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
  2437 "легендата, или е бил вдъÑ
  2438 Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ½ от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
   2443"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
   2444"легенда за хиндуистки храм, чиито свещеници били непрекъснато заети да "
   2445"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
   2446"Според легендата, светът щял да свърши, ако свещениците спрели работата си. "
   2447"Играта е позната и като „Кула на Брама“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
   2448"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
  24392449"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
  24402450
  24412451#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
  24422452msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
  2443 msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
   2453msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
  24442454
  24452455#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
   
  24482458"as you get closer."
  24492459msgstr ""
  2450 "Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
  2451 "доближавате, толкова по-червени стават полетата."
   2460"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
   2461"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
  24522462
  24532463#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
  24542464msgid "hexagon"
  2455 msgstr "Шестоъгълник"
   2465msgstr "Шестоъгълник"
  24562466
  24572467#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
  24582468msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
  2459 msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
   2469msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
  24602470
  24612471#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
  24622472msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
  24632473msgstr ""
  2464 "Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
   2474"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
  24652475
  24662476#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
   
  24682478#: ../src/boards/imageid.c:103 ../src/boards/missingletter.c:101
  24692479msgid "Reading"
  2470 msgstr "Четене"
   2480msgstr "Четене"
  24712481
  24722482#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
  24732483msgid "Reading practice"
  2474 msgstr "Упражнения по четене"
   2484msgstr "Упражнения по четене"
  24752485
  24762486#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
  24772487msgid "apple"
  2478 msgstr "ябълка"
   2488msgstr "ябълка"
  24792489
  24802490#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
  24812491msgid "back"
  2482 msgstr "облегалка"
   2492msgstr "облегалка"
  24832493
  24842494#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
  24852495msgid "bag"
  2486 msgstr "чанта"
   2496msgstr "чанта"
  24872497
  24882498#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
  24892499msgid "ball"
  2490 msgstr "топка"
   2500msgstr "топка"
  24912501
  24922502#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
  24932503msgid "banana"
  2494 msgstr "банан"
   2504msgstr "банан"
  24952505
  24962506#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
  24972507msgid "bed"
  2498 msgstr "легло"
   2508msgstr "легло"
  24992509
  25002510#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
  25012511msgid "boat"
  2502 msgstr "лодка"
   2512msgstr "лодка"
  25032513
  25042514#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
  25052515msgid "book"
  2506 msgstr "книга"
   2516msgstr "книга"
  25072517
  25082518#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
  25092519msgid "bottle"
  2510 msgstr "бутилка"
   2520msgstr "бутилка"
  25112521
  25122522#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
  25132523msgid "cake"
  2514 msgstr "торта"
   2524msgstr "торта"
  25152525
  25162526#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
  25172527msgid "camel"
  2518 msgstr "камила"
   2528msgstr "камила"
  25192529
  25202530#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
  25212531#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
  25222532msgid "car"
  2523 msgstr "автомобил"
   2533msgstr "автомобил"
  25242534
  25252535#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
  25262536msgid "cat"
  2527 msgstr "котка"
   2537msgstr "котка"
  25282538
  25292539#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
  25302540msgid "catch"
  2531 msgstr "влак"
   2541msgstr "влак"
  25322542
  25332543#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
  25342544msgid "cheese"
  2535 msgstr "сирене"
   2545msgstr "сирене"
  25362546
  25372547#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
  25382548msgid "cow"
  2539 msgstr "крава"
   2549msgstr "крава"
  25402550
  25412551#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
  25422552msgid "dog"
  2543 msgstr "куче"
   2553msgstr "куче"
  25442554
  25452555#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
  25462556msgid "finish"
  2547 msgstr "финал"
   2557msgstr "финал"
  25482558
  25492559#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
  25502560msgid "fish"
  2551 msgstr "риба"
   2561msgstr "риба"
  25522562
  25532563#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
  25542564#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
  25552565msgid "house"
  2556 msgstr "къща"
   2566msgstr "къща"
  25572567
  25582568#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
  25592569msgid "pear"
  2560 msgstr "круша"
   2570msgstr "круша"
  25612571
  25622572#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
  25632573msgid "plane"
  2564 msgstr "самолет"
   2574msgstr "самолет"
  25652575
  25662576#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
  25672577msgid "satchel"
  2568 msgstr "чанта"
   2578msgstr "чанта"
  25692579
  25702580#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
   
  25752585#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
  25762586msgid "Drag and Drop each item onto its name"
  2577 msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
   2587msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
  25782588
  25792589#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
   
  25822592"name on the right. Click the OK button to check your answer."
  25832593msgstr ""
  2584 "Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върÑ
  2585 Ñƒ "
  2586 "съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
  2587 "отговора."
   2594"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
   2595"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
   2596"отговора."
  25882597
  25892598#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
  25902599msgid "Image Name"
  2591 msgstr "Име на изображението"
   2600msgstr "Име на изображението"
  25922601
  25932602#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
  25942603msgid "Vocabulary and reading"
  2595 msgstr "Речник и четене"
   2604msgstr "Речник и четене"
  25962605
  25972606#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
  25982607msgid "bulb"
  2599 msgstr "крушка"
   2608msgstr "крушка"
  26002609
  26012610#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
  26022611msgid "fishing boat"
  2603 msgstr "рибарска лодка"
   2612msgstr "рибарска лодка"
  26042613
  26052614#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
  26062615msgid "lamp"
  2607 msgstr "лампа"
   2616msgstr "лампа"
  26082617
  26092618#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
  26102619msgid "mail box"
  2611 msgstr "пощенска кутия"
   2620msgstr "пощенска кутия"
  26122621
  26132622#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
  26142623#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
  26152624msgid "postcard"
  2616 msgstr "пощенска картичка"
   2625msgstr "пощенска картичка"
  26172626
  26182627#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
   
  26202629#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
  26212630msgid "sailing boat"
  2622 msgstr "платноÑ
  2623 Ð¾Ð´ÐºÐ°"
   2631msgstr "платноходка"
  26242632
  26252633#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
  26262634msgid "egg"
  2627 msgstr "яйце"
   2635msgstr "яйце"
  26282636
  26292637#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
  26302638msgid "eggcup"
  2631 msgstr "чашка за варено яйце"
   2639msgstr "чашка за варено яйце"
  26322640
  26332641#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
  26342642msgid "flower"
  2635 msgstr "цвете"
   2643msgstr "цвете"
  26362644
  26372645#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
  26382646msgid "glass"
  2639 msgstr "стъкло"
   2647msgstr "стъкло"
  26402648
  26412649#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
  26422650msgid "vase"
  2643 msgstr "ваза"
   2651msgstr "ваза"
  26442652
  26452653#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
  26462654msgid "light house"
  2647 msgstr "фар"
   2655msgstr "фар"
  26482656
  26492657#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
  26502658msgid "rocket"
  2651 msgstr "ракета"
   2659msgstr "ракета"
  26522660
  26532661#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
  26542662msgid "sofa"
  2655 msgstr "диван"
   2663msgstr "диван"
  26562664
  26572665#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
  2658 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
   2666#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
  26592667msgid "star"
  2660 msgstr "звезда"
   2668msgstr "звезда"
  26612669
  26622670#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
  26632671msgid "bicycle"
  2664 msgstr "велосипед"
   2672msgstr "велосипед"
  26652673
  26662674#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
  26672675msgid "carrot"
  2668 msgstr "морков"
   2676msgstr "морков"
  26692677
  26702678#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
  26712679msgid "grater"
  2672 msgstr "ренде"
   2680msgstr "ренде"
  26732681
  26742682#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
   2683#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
  26752684msgid "tree"
  2676 msgstr "дърво"
   2685msgstr "дърво"
  26772686
  26782687#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
  26792688msgid "pencil"
  2680 msgstr "молив"
  2681 
  2682 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
  2683 msgid "spruce"
  2684 msgstr "смърч"
   2689msgstr "молив"
  26852690
  26862691#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
  26872692msgid "truck"
  2688 msgstr "камион"
   2693msgstr "камион"
  26892694
  26902695#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
  26912696msgid "van"
  2692 msgstr "микробус"
   2697msgstr "микробус"
  26932698
  26942699#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
  26952700msgid "castle"
  2696 msgstr "замък"
   2701msgstr "замък"
  26972702
  26982703#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
  26992704msgid "crown"
  2700 msgstr "корона"
   2705msgstr "корона"
  27012706
  27022707#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
  27032708msgid "flag"
  2704 msgstr "флаг"
   2709msgstr "флаг"
  27052710
  27062711#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
  27072712msgid "racket"
  2708 msgstr "ракета"
   2713msgstr "ракета"
  27092714
  27102715#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
  27112716msgid "Discover the keyboard."
  2712 msgstr "Опознаване на клавиатурата."
   2717msgstr "Опознаване на клавиатурата."
  27132718
  27142719#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
  27152720msgid "Keyboard-manipulation boards"
  2716 msgstr "Операции с клавиатурата"
   2721msgstr "Операции с клавиатурата"
  27172722
  27182723#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
  27192724msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
  2720 msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
   2725msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
  27212726
  27222727#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
   
  27252730"representation"
  27262731msgstr ""
  2727 "Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
  2728 "пространство"
   2732"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
   2733"пространство"
  27292734
  27302735#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
  27312736msgid "Find your left and right hands"
  2732 msgstr "Открийте левите и десните ръце"
   2737msgstr "Открийте левите и десните ръце"
  27332738
  27342739#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
  27352740msgid "None"
  2736 msgstr "Няма"
   2741msgstr "Няма"
  27372742
  27382743#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
   
  27412746"button on the left, or the green button on the right."
  27422747msgstr ""
  2743 "Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
  2744 "вляво или зеления вдясно."
   2748"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
   2749"вляво или зеления вдясно."
  27452750
  27462751#: ../boards/login.xml.in.h:1
   
  27482753"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
  27492754msgstr ""
  2750 "GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
  2751 "доклади."
   2755"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
   2756"доклади."
  27522757
  27532758#: ../boards/login.xml.in.h:2
  27542759msgid "GCompris login screen"
  2755 msgstr "Екран за влизане в GCompris"
   2760msgstr "Екран за влизане в GCompris"
  27562761
  27572762#: ../boards/login.xml.in.h:3
   
  27672772"is the name of a profile as you created it in Administration."
  27682773msgstr ""
  2769 "За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
  2770 "първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
  2771 "Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
  2772 "С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
  2773 "може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
  2774 "бъдат достъпни за тяÑ
  2775 .\n"
  2776 "За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
  2777 "profile“, където „profile“\n"
  2778 "е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
   2774"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
   2775"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
   2776"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
   2777"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
   2778"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
   2779"бъдат достъпни за тях.\n"
   2780"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
   2781"profile“, където „profile“\n"
   2782"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
  27792783
  27802784#: ../boards/login.xml.in.h:10
  27812785msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
  2782 msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
   2786msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
  27832787
  27842788#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
  27852789msgid "Addition"
  2786 msgstr "Събиране"
   2790msgstr "Събиране"
  27872791
  27882792#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
   
  27922796"input your answer."
  27932797msgstr ""
  2794 "Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
  2795 "нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
  2796 "отговора."
   2798"Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
   2799"нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
   2800"отговора."
  27972801
  27982802#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
  27992803msgid "Count how many items are under the magic hat"
  2800 msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
   2804msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
  28012805
  28022806#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
  28032807msgid "Learn addition"
  2804 msgstr "Учене на събиране"
   2808msgstr "Учене на събиране"
  28052809
  28062810#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
  28072811msgid "The magician hat"
  2808 msgstr "Шапката на магьосника"
   2812msgstr "Шапката на магьосника"
  28092813
  28102814#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
  28112815msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
  28122816msgstr ""
  2813 "Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
   2817"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
  28142818
  28152819#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
  28162820msgid "Learn subtraction"
  2817 msgstr "Учене на изваждане"
   2821msgstr "Учене на изваждане"
  28182822
  28192823#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
   
  28242828"Click on the bottom right area to answer."
  28252829msgstr ""
  2826 "Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
  2827 "му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
  2828 "бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
  2829 "още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
   2830"Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
   2831"му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
   2832"бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
   2833"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
  28302834
  28312835#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
   
  28332837#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
  28342838msgid "Subtraction"
  2835 msgstr "Изваждане"
   2839msgstr "Изваждане"
  28362840
  28372841#: ../boards/math.xml.in.h:1
  28382842msgid "Mathematical activities."
  2839 msgstr "Задачи по математика."
   2843msgstr "Задачи по математика."
  28402844
  28412845#: ../boards/math.xml.in.h:2
  28422846msgid "Mathematics"
  2843 msgstr "Математика"
   2847msgstr "Математика"
  28442848
  28452849#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
  28462850#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
  28472851msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
  2848 msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
   2852msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
  28492853
  28502854#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:129
  28512855msgid "Find your way out of the maze"
  2852 msgstr "Намерете изÑ
  2853 Ð¾Ð´Ð° от лабиринта"
   2856msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
  28542857
  28552858#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
  28562859#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
  28572860msgid "Help Tux get out of this maze."
  2858 msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
   2861msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
  28592862
  28602863#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
  28612864#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:128
  28622865msgid "Maze"
  2863 msgstr "Лабиринт"
   2866msgstr "Лабиринт"
  28642867
  28652868#: ../boards/maze.xml.in.h:5
  28662869msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
  28672870msgstr ""
  2868 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
   2871"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
  28692872
  28702873#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
  28712874msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
  2872 msgstr "Намерете изÑ
  2873 Ð¾Ð´ от лабиринта (движението е относително)"
   2875msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
  28742876
  28752877#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
   
  28792881"let you turn Tux in another direction."
  28802882msgstr ""
  2881 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
  2882 "този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
  2883 "движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
   2883"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
   2884"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
   2885"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
  28842886
  28852887#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
  28862888msgid "3D Maze"
  2887 msgstr "Триизмерен лабиринт"
   2889msgstr "Триизмерен лабиринт"
  28882890
  28892891#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
  28902892msgid "Find your way out of the 3D maze"
  2891 msgstr "Намерете изÑ
  2892 Ð¾Ð´Ð° от триизмерния лабиринт"
   2893msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
  28932894
  28942895#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
   
  28982899"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
  28992900msgstr ""
  2900 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
  2901 "клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
  2902 "Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
  2903 "движите Тъкс в двуизмерен режим."
   2901"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
   2902"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
   2903"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
   2904"движите Тъкс в двуизмерен режим."
  29042905
  29052906#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
  29062907msgid "Find your way out of the invisible maze"
  2907 msgstr "Намерете изÑ
  2908 Ð¾Ð´Ð° от невидимия лабиринт"
   2908msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
  29092909
  29102910#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
   
  29142914"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
  29152915msgstr ""
  2916 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
  2917 "клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
  2918 "само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
  2919 "видим режим."
   2916"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
   2917"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
   2918"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
   2919"видим режим."
  29202920
  29212921#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
  29222922msgid "Find your way out of different types of mazes"
  2923 msgstr "Намерете изÑ
  2924 Ð¾Ð´Ð° от различните лабиринти"
   2923msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
  29252924
  29262925#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
  29272926msgid "Go to Maze activities"
  2928 msgstr "Занимания с лабиринти"
   2927msgstr "Занимания с лабиринти"
  29292928
  29302929#: ../boards/melody.xml.in.h:1
  29312930msgid "Ear-training activity"
  2932 msgstr "Упражнения за слуÑ
  2933 "
   2931msgstr "Упражнения за слух"
  29342932
  29352933#: ../boards/melody.xml.in.h:2
   
  29382936"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
  29392937msgstr ""
  2940 "Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
  2941 "Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
   2938"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
   2939"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
  29422940
  29432941#: ../boards/melody.xml.in.h:3
  29442942msgid "Melody"
  2945 msgstr "Мелодия"
   2943msgstr "Мелодия"
  29462944
  29472945#: ../boards/melody.xml.in.h:5
  29482946msgid "Repeat a melody"
  2949 msgstr "Повтаряне на мелодия"
   2947msgstr "Повтаряне на мелодия"
  29502948
  29512949#: ../boards/memory.xml.in.h:1
   
  29572955"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
  29582956msgstr ""
  2959 "Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
  2960 "но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
  2961 "но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
  2962 "местоположението на картинките и да ги свържете. За да премаÑ
  2963 Ð½ÐµÑ‚е двойка "
  2964 "карти, разкрийте и двете."
   2957"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
   2958"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
   2959"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
   2960"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
   2961"карти, разкрийте и двете."
  29652962
  29662963#: ../boards/memory.xml.in.h:2
  29672964msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
  2968 msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
   2965msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
  29692966
  29702967#: ../boards/memory.xml.in.h:3
  29712968msgid "Memory Game with images"
  2972 msgstr "Игра на памет с изображения"
   2969msgstr "Игра на памет с изображения"
  29732970
  29742971#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
  29752972msgid "Train your memory and remove all the cards"
  2976 msgstr "Упражнявайте паметта си и премаÑ
  2977 Ð½ÐµÑ‚е всички карти"
   2973msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
  29782974
  29792975#: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
  29802976msgid "Addition memory game"
  2981 msgstr "Игра на памет със събиране"
   2977msgstr "Игра на памет със събиране"
  29822978
  29832979#: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
  29842980msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
  2985 msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
   2981msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
  29862982
  29872983#: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
   
  29902986"cards are gone."
  29912987msgstr ""
  2992 "Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
  2993 "всички карти изчезнат."
   2988"Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
   2989"всички карти изчезнат."
  29942990
  29952991#: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
   
  30183014"won the game! :)"
  30193015msgstr ""
  3020 "Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
  3021 "карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
  3022 "Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
  3023 "Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
  3024 "като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
  3025 "на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
  3026 "по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
  3027 "да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
  3028 "броите тяÑ
  3029 ! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
  3030 "Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
   3016"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
   3017"карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
   3018"Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
   3019"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
   3020"като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
   3021"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
   3022"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
   3023"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
   3024"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
   3025"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
  30313026"\n"
  3032 "В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
  3033 "сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
  3034 "отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
  3035 "опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
  3036 "само по две карти на Ñ
  3037 Ð¾Ð´, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
  3038 "и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
  3039 "знака за равенство и сте необÑ
  3040 Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸ на числата, за да ги съберете заедно и "
  3041 "да направите подÑ
  3042 Ð¾Ð´ÑÑ‰ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
  3043 "направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
  3044 "играта! :-)"
   3027"В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
   3028"сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
   3029"отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
   3030"опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
   3031"само по две карти на ход, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
   3032"и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
   3033"знака за равенство и сте необходими на числата, за да ги съберете заедно и "
   3034"да направите подходящ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
   3035"направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
   3036"играта! :-)"
  30453037
  30463038#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
  30473039msgid "Addition and subtraction memory game"
  3048 msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
   3040msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
  30493041
  30503042#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
  30513043#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
  30523044msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
  3053 msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
   3045msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
  30543046
  30553047#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
   
  30593051"until all the cards are gone."
  30603052msgstr ""
  3061 "Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
  3062 "същото, докато всички карти изчезнат."
   3053"Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
   3054"същото, докато всички карти изчезнат."
  30633055
  30643056#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
   
  30843076"made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
  30853077msgstr ""
  3086 "Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
  3087 "карта крие действие, или отговора му.\n"
   3078"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
   3079"карта крие действие, или отговора му.\n"
  30883080"\n"
  3089 "В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
  3090 "двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
  3091 "число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
  3092 "действие. Може да обръщате само две карти на Ñ
  3093 Ð¾Ð´, така че трябва да "
  3094 "запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
  3095 "половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необÑ
  3096 Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸ на "
  3097 "числата, за да ги съберете заедно и да направите подÑ
  3098 Ð¾Ð´ÑÑ‰Ð¾ уравнение. Когато "
  3099 "успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
  3100 "и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
   3081"В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
   3082"двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
   3083"число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
   3084"действие. Може да обръщате само две карти на ход, така че трябва да "
   3085"запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
   3086"половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необходими на "
   3087"числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо уравнение. Когато "
   3088"успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
   3089"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
  31013090
  31023091#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
  31033092#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
  31043093msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
  3105 msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
   3094msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
  31063095
  31073096#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
  31083097msgid "All operations memory game"
  3109 msgstr "Игра на памет с всички действия"
   3098msgstr "Игра на памет с всички действия"
  31103099
  31113100#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
   
  31153104"cards are gone."
  31163105msgstr ""
  3117 "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
  3118 "свършат."
   3106"Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
   3107"свършат."
  31193108
  31203109#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
   
  31283117"gone."
  31293118msgstr ""
  3130 "Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
  3131 "изчезнат."
   3119"Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
   3120"изчезнат."
  31323121
  31333122#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
  31343123msgid "All operations memory game against Tux"
  3135 msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
   3124msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
  31363125
  31373126#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
  31383127msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
  3139 msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
   3128msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
  31403129
  31413130#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
  31423131msgid "Addition memory game against Tux"
  3143 msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
   3132msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
  31443133
  31453134#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
  31463135msgid "Additions"
  3147 msgstr "Събиране"
   3136msgstr "Събиране"
  31483137
  31493138#: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
  31503139msgid "Division"
  3151 msgstr "Делене"
   3140msgstr "Делене"
  31523141
  31533142#: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
  31543143msgid "Division memory game"
  3155 msgstr "Игра на памет с делене"
   3144msgstr "Игра на памет с делене"
  31563145
  31573146#: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
  31583147msgid "Practise division, until all the cards are gone."
  3159 msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
   3148msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
  31603149
  31613150#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
  31623151msgid "Division memory game against Tux"
  3163 msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
   3152msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
  31643153
  31653154#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
  31663155msgid "Go to Memory activities"
  3167 msgstr "Занимания за развиване на паметта"
   3156msgstr "Занимания за развиване на паметта"
  31683157
  31693158#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
  31703159msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
  31713160msgstr ""
  3172 "Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
   3161"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
  31733162
  31743163#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
  31753164msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
  3176 msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
   3165msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
  31773166
  31783167#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
  31793168msgid "Subtraction memory game"
  3180 msgstr "Игра на памет с изваждане"
   3169msgstr "Игра на памет с изваждане"
  31813170
  31823171#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
   
  31853174"the cards are gone."
  31863175msgstr ""
  3187 "Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
  3188 "всички карти изчезнат."
   3176"Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
   3177"всички карти изчезнат."
  31893178
  31903179#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
   
  32123201"them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
  32133202msgstr ""
  3214 "Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
  3215 "карта крие изваждане, или отговора му.\n"
  3216 "Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
  3217 "Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
  3218 "като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
  3219 "на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
  3220 "по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
  3221 "да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
  3222 "броите тяÑ
  3223 ! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
  3224 "Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
   3203"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
   3204"карта крие изваждане, или отговора му.\n"
   3205"Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
   3206"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
   3207"като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
   3208"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
   3209"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
   3210"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
   3211"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
   3212"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
  32253213"\n"
  3226 "В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
  3227 "намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
  3228 "видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
  3229 "която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на Ñ
  3230 Ð¾Ð´, така "
  3231 "че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
  3232 "намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
  3233 "необÑ
  3234 Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸ на числата, за да ги съберете заедно и да направите подÑ
  3235 Ð¾Ð´ÑÑ‰Ð¾ "
  3236 "уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
  3237 "всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
   3214"В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
   3215"намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
   3216"видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
   3217"която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на ход, така "
   3218"че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
   3219"намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
   3220"необходими на числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо "
   3221"уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
   3222"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
  32383223
  32393224#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
  32403225msgid "Subtraction memory game against Tux"
  3241 msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
   3226msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
  32423227
  32433228#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
  32443229msgid "Multiplication"
  3245 msgstr "Умножение"
   3230msgstr "Умножение"
  32463231
  32473232#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
  32483233msgid "Multiplication memory game"
  3249 msgstr "Игра на памет с умножение"
   3234msgstr "Игра на памет с умножение"
  32503235
  32513236#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
  32523237msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
  3253 msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
   3238msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
  32543239
  32553240#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
   
  32583243"the cards are gone."
  32593244msgstr ""
  3260 "Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
  3261 "всички карти изчезнат."
   3245"Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
   3246"всички карти изчезнат."
  32623247
  32633248#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
  32643249msgid "Multiplication and division memory game"
  3265 msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
   3250msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
  32663251
  32673252#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
  32683253#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
  32693254msgid "Multiplication, division"
  3270 msgstr "Умножение, делене"
   3255msgstr "Умножение, делене"
  32713256
  32723257#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
  32733258#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
  32743259msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
  3275 msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
   3260msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
  32763261
  32773262#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
  32783263msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
  3279 msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
   3264msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
  32803265
  32813266#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
  32823267msgid "Multiplication memory game against Tux"
  3283 msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
   3268msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
  32843269
  32853270#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
  32863271msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
  3287 msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
   3272msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
  32883273
  32893274#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
  32903275msgid "Go to mathematics memory activities"
  3291 msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
   3276msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
  32923277
  32933278#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
  32943279#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
  32953280msgid "Memory activities based on operations"
  3296 msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
   3281msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
  32973282
  32983283#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
  32993284msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
  3300 msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
   3285msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
  33013286
  33023287#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
   
  33083293"turn over the twins, they both disappear."
  33093294msgstr ""
  3310 "Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
  3311 "звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
  3312 "и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
  3313 "едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
  3314 "слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
   3295"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
   3296"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
   3297"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
   3298"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
   3299"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
  33153300
  33163301#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
  33173302msgid "Audio memory game"
  3318 msgstr "Игра за звукова памет"
   3303msgstr "Игра за звукова памет"
  33193304
  33203305#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
  33213306msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
  33223307msgstr ""
  3323 "Натиснете върÑ
  3324 Ñƒ Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
   3308"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
  33253309
  33263310#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
  33273311#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
  33283312msgid "Mouse manipulation, Brain."
  3329 msgstr "Операции с мишката, мислене."
   3313msgstr "Операции с мишката, мислене."
  33303314
  33313315#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
  33323316msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
  3333 msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премаÑ
  3334 Ð½ÐµÑ‚е всички цигулари Тъкс."
   3317msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
  33353318
  33363319#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
  33373320msgid "Audio memory game against Tux"
  3338 msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
   3321msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
  33393322
  33403323#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
  33413324msgid "Play the audio memory game against Tux"
  3342 msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
   3325msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
  33433326
  33443327#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
  33453328msgid "Have a memory competition with Tux."
  3346 msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
   3329msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
  33473330
  33483331#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
  33493332msgid "Memory Game with images, against Tux"
  3350 msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
   3333msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
  33513334
  33523335#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
   
  33593342"twins than he does."
  33603343msgstr ""
  3361 "Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
  3362 "едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
  3363 "Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
  3364 "направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
  3365 "местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
  3366 "еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
  3367 "намерите повече двойки близнаци от него."
   3344"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
   3345"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
   3346"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
   3347"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
   3348"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
   3349"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
   3350"намерите повече двойки близнаци от него."
  33683351
  33693352#: ../boards/menu.xml.in.h:1
   
  33753358"(note that each icon is displayed only if available in the current "
  33763359"activity)\n"
  3377 "    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
   3360"    Home - Exit an activity, go back to menu\n"
  33783361"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
  33793362"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
  3380 "    Music note - Repeat the question\n"
   3363"    Lips - Repeat the question\n"
  33813364"    Question Mark - Help\n"
  33823365"    Tool - The configuration menu\n"
  33833366"    Tux Plane - About GCompris\n"
   3367"    Night - Quit GCompris\n"
  33843368"The stars show suitable age groups for each game:\n"
  33853369"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
  33863370"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
  33873371msgstr ""
  3388 "Натискането върÑ
  3389 Ñƒ някоя от иконите води към занимание или меню от "
  3390 "занимания.\n"
  3391 "В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
  3392 "Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
  3393 "(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
  3394 "занимание)\n"
  3395 "    Къща - Връщане към предното меню или изÑ
  3396 Ð¾Ð´ от GCompris\n"
  3397 "    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
  3398 "    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
  3399 "    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
  3400 "    Въпросителен знак - Помощ\n"
  3401 "    Инструмент - Меню за настройки\n"
  3402 "    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
  3403 "Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
  3404 "    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
  3405 "    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
  3406 
  3407 #: ../boards/menu.xml.in.h:15
   3372"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
   3373"занимания.\n"
   3374"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
   3375"Изобразени са следните икони отдясно наляво:\n"
   3376"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
   3377"занимание)\n"
   3378"    Къща - Спиране на заниманието, връщане към менюто\n"
   3379"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
   3380"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
   3381"    Устни - Повтаряне на въпроса\n"
   3382"    Въпросителен знак - Помощ\n"
   3383"    Инструмент - Меню за настройки\n"
   3384"    Самолетът на Тъкс - Относно GCompris\n"
   3385"Звездите означават нивото на трудност за всяко занимание:\n"
   3386"    1, 2 или 3 обикновени звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
   3387"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
   3388
   3389#: ../boards/menu.xml.in.h:16
  34083390msgid "GCompris Main Menu"
  3409 msgstr "Главно меню на GCompris"
  3410 
  3411 #: ../boards/menu.xml.in.h:16 ../src/boards/menu2.c:1009
   3391msgstr "Главно меню на GCompris"
   3392
   3393#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:1007
  34123394msgid ""
  34133395"GCompris is a collection of educational games that provides different "
  34143396"activities for children aged 2 and up."
  34153397msgstr ""
  3416 "GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
  3417 "занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
  3418 
  3419 #: ../boards/menu.xml.in.h:18
   3398"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
   3399"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
   3400
   3401#: ../boards/menu.xml.in.h:19
  34203402msgid ""
  34213403"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
  34223404"edutainment software"
  34233405msgstr ""
  3424 "Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
  3425 "собственически образователен софтуер."
   3406"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
   3407"собственически образователен софтуер."
  34263408
  34273409#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
  34283410msgid "Miscellaneous activities"
  3429 msgstr "Разни занимания"
   3411msgstr "Разни занимания"
  34303412
  34313413#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
  34323414msgid "Time, Geography, ..."
  3433 msgstr "Време, география, ..."
   3415msgstr "Време, география, ..."
  34343416
  34353417#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
   
  34383420"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
  34393421msgstr ""
  3440 "В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
  3441 "липсващата буква, за да завършите думата."
   3422"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
   3423"липсващата буква, за да завършите думата."
  34423424
  34433425#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
  34443426msgid "Fill in the missing letter"
  3445 msgstr "Попълнете липсващата буква"
   3427msgstr "Попълнете липсващата буква"
  34463428
  34473429#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
  34483430msgid "Missing Letter"
  3449 msgstr "Липсваща буква"
   3431msgstr "Липсваща буква"
  34503432
  34513433#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
  34523434msgid "Training reading skills"
  3453 msgstr "Упражнения по четене"
   3435msgstr "Упражнения по четене"
  34543436
  34553437#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
  34563438msgid "Word reading"
  3457 msgstr "Четене на думи"
   3439msgstr "Четене на думи"
  34583440
  34593441#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
  34603442msgid "apple/_pple/a/i/o"
  3461 msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
   3443msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
  34623444
  34633445#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
  34643446msgid "apple/app_e/l/h/n"
  3465 msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
   3447msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
  34663448
  34673449#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
  34683450msgid "apple/appl_/e/h/a"
  3469 msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
   3451msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
  34703452
  34713453#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
  34723454msgid "ball/_all/b/p/d"
  3473 msgstr "топка/_опка/т/д/к"
   3455msgstr "топка/_опка/т/д/к"
  34743456
  34753457#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
  34763458msgid "ball/b_ll/a/u/o"
  3477 msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
   3459msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
  34783460
  34793461#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
  34803462msgid "ball/bal_/l/h/s"
  3481 msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
   3463msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
  34823464
  34833465#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
  34843466msgid "banana/_anana/b/p/d"
  3485 msgstr "банан/_анан/б/в/п"
   3467msgstr "банан/_анан/б/в/п"
  34863468
  34873469#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
  34883470msgid "banana/b_nana/a/o/i"
  3489 msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
   3471msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
  34903472
  34913473#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
  34923474msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
  3493 msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
   3475msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
  34943476
  34953477#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
  34963478msgid "bed/_ed/b/l/f"
  3497 msgstr "легло/_егло/л/к/н"
   3479msgstr "легло/_егло/л/к/н"
  34983480
  34993481#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
  35003482msgid "bed/b_d/e/a/i"
  3501 msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
   3483msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
  35023484
  35033485#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
  35043486msgid "bed/be_/d/p/b"
  3505 msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
   3487msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
  35063488
  35073489#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
  35083490msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
  3509 msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
   3491msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
  35103492
  35113493#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
  35123494msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
  3513 msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
   3495msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
  35143496
  35153497#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
  35163498msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
  3517 msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
   3499msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
  35183500
  35193501#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
  35203502msgid "cake/_ake/c/p/d"
  3521 msgstr "торта/_орта/т/д/п"
   3503msgstr "торта/_орта/т/д/п"
  35223504
  35233505#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
  35243506msgid "cake/c_ke/a/o/e"
  3525 msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
   3507msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
  35263508
  35273509#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
  35283510msgid "cake/ca_e/k/q/c"
  3529 msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
   3511msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
  35303512
  35313513#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
  35323514msgid "car/_ar/c/k/b"
  3533 msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
   3515msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
  35343516
  35353517#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
  35363518msgid "car/c_r/a/k/o"
  3537 msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
   3519msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
  35383520
  35393521#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
  35403522msgid "car/ca_/r/w/k"
  3541 msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
   3523msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
  35423524
  35433525#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
  35443526msgid "dog/_og/d/p/q"
  3545 msgstr "куче/_уче/к/г/с"
   3527msgstr "куче/_уче/к/г/с"
  35463528
  35473529#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
  35483530msgid "dog/d_g/o/g/a"
  3549 msgstr "куче/к_че/у/о/а"
   3531msgstr "куче/к_че/у/о/а"
  35503532
  35513533#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
  35523534msgid "dog/do_/g/p/q"
  3553 msgstr "куче/куч_/е/и/о"
   3535msgstr "куче/куч_/е/и/о"
  35543536
  35553537#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
  35563538msgid "fish/_ish/f/h/l"
  3557 msgstr "риба/_иба/р/в/н"
   3539msgstr "риба/_иба/р/в/н"
  35583540
  35593541#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
  35603542msgid "fish/f_sh/i/u/l"
  3561 msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
   3543msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
  35623544
  35633545#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
  35643546msgid "fish/fis_/h/o/i"
  3565 msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
   3547msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
  35663548
  35673549#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
  35683550msgid "house/_ouse/h/e/j"
  3569 msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
   3551msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
  35703552
  35713553#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
  35723554msgid "house/h_use/o/f/u"
  3573 msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
   3555msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
  35743556
  35753557#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
  35763558msgid "house/hous_/e/a/i"
  3577 msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
   3559msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
  35783560
  35793561#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
  35803562msgid "plane/_lane/p/g/d"
  3581 msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
   3563msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
  35823564
  35833565#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
  35843566msgid "plane/p_ane/l/j/i"
  3585 msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
   3567msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
  35863568
  35873569#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
  35883570msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
  3589 msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
   3571msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
  35903572
  35913573#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
  35923574msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
  3593 msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
   3575msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
  35943576
  35953577#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
  35963578msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
  3597 msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
   3579msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
  35983580
  35993581#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
  36003582msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
  3601 msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
   3583msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
  36023584
  36033585#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
  36043586msgid "Can count"
  3605 msgstr "Можете да броите"
   3587msgstr "Можете да броите"
  36063588
  36073589#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
   
  36103592"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
  36113593msgstr ""
  3612 "Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
  3613 "Ако искате да премаÑ
  3614 Ð½ÐµÑ‚е монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
  3615 "екрана."
   3594"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
   3595"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
   3596"екрана."
  36163597
  36173598#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
  36183599msgid "Money"
  3619 msgstr "Пари"
   3600msgstr "Пари"
  36203601
  36213602#: ../boards/money.xml.in.h:4
  36223603msgid "Practice money usage"
  3623 msgstr "Упражнения за боравене с пари"
   3604msgstr "Упражнения за боравене с пари"
  36243605
  36253606#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
   
  36283609"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
  36293610msgstr ""
  3630 "Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
  3631 "нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
   3611"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
   3612"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
  36323613
  36333614#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
  36343615msgid "Practice money usage including cents"
  3635 msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
   3616msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
  36363617
  36373618#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
  36383619msgid "Rebuild the mosaic"
  3639 msgstr "Постройте наново мозайката"
   3620msgstr "Постройте наново мозайката"
  36403621
  36413622#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
  36423623msgid "Mouse-manipulation activities."
  3643 msgstr "Занимания за операции с мишка."
   3624msgstr "Занимания за операции с мишка."
  36443625
  36453626#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
  36463627msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
  3647 msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
   3628msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
  36483629
  36493630#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
  36503631msgid "Numeration"
  3651 msgstr "Броене"
   3632msgstr "Броене"
  36523633
  36533634#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
  36543635msgid "Numeration activities."
  3655 msgstr "Упражнения по броене."
   3636msgstr "Упражнения по броене."
  36563637
  36573638#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:1
  36583639msgid "Improve reading skill and the ability to understand what is read."
  36593640msgstr ""
  3660 "Усъвършенстване на уменията за четене и възможността да се разбира "
  3661 "прочетеното."
   3641"Усъвършенстване на уменията за четене и възможността да се разбира "
   3642"прочетеното."
  36623643
  36633644#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:2
  36643645msgid "Read and play with the story"
  3665 msgstr "Четете и участвайте в историята"
   3646msgstr "Четете и участвайте в историята"
  36663647
  36673648#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:3
  36683649msgid "The story of Oscar and friend"
  3669 msgstr "Историята на Оскар и приятел"
   3650msgstr "Историята на Оскар и приятел"
  36703651
  36713652#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:4
  36723653msgid "reading"
  3673 msgstr "четене"
   3654msgstr "четене"
  36743655
  36753656#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
  36763657msgid "Assemble the puzzle"
  3677 msgstr "Завършете пъзела"
   3658msgstr "Завършете пъзела"
  36783659
  36793660#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
  36803661msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
  3681 msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
   3662msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
  36823663
  36833664#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
   
  36863667"main board."
  36873668msgstr ""
  3688 "Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
  3689 "централната зона."
   3669"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
   3670"централната зона."
  36903671
  36913672#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
  36923673msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
  3693 msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
   3674msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
  36943675
  36953676#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
  36963677msgid "Spatial representation"
  3697 msgstr "Представа за пространство"
   3678msgstr "Представа за пространство"
  36983679
  36993680#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
  37003681msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
  3701 msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
   3682msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
  37023683
  37033684#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
  37043685msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
  3705 msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
   3686msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
  37063687
  37073688#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
  37083689msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
  3709 msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
   3690msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
  37103691
  37113692#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
  37123693msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
  3713 msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
   3694msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
  37143695
  37153696#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
  37163697msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
  3717 msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „ГугенÑ
  3718 Ð°Ð¹Ð¼â€œ, Ню Йорк"
   3698msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
  37193699
  37203700#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
  37213701msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
  3722 msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
   3702msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
  37233703
  37243704#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
  37253705msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
  3726 msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
   3706msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
  37273707
  37283708#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
  37293709msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
  3730 msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
   3710msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
  37313711
  37323712#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
  37333713msgid "Help Tux the parachutist land safely"
  3734 msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
   3714msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
  37353715
  37363716#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
   
  37393719"on Tux to open the parachute."
  37403720msgstr ""
  3741 "За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
  3742 "самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
  3743 "Тъкс."
   3721"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
   3722"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
   3723"Тъкс."
  37443724
  37453725#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
   
  37483728"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
  37493729msgstr ""
  3750 "В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
  3751 "в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
   3730"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
   3731"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
  37523732
  37533733#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
  37543734msgid "Parachutist"
  3755 msgstr "Парашутист"
   3735msgstr "Парашутист"
  37563736
  37573737#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
  37583738msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
  37593739msgstr ""
  3760 "Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
  3761 "играете."
   3740"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
   3741"играете."
  37623742
  37633743#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
   
  37663746"arrows on the keyboard to move the helicopter."
  37673747msgstr ""
  3768 "Хващайте числата във възÑ
  3769 Ð¾Ð´ÑÑ‰ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
  3770 "за управление на въртолета."
   3748"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
   3749"за управление на въртолета."
  37713750
  37723751#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
  37733752msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
  37743753msgstr ""
  3775 "Преместете въртолета, за да Ñ
  3776 Ð²Ð°Ð½ÐµÑ‚е облаците в правилна последователност."
   3754"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
  37773755
  37783756#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
  37793757msgid "Number"
  3780 msgstr "Число"
   3758msgstr "Число"
  37813759
  37823760#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:74
  37833761msgid "Numbers in Order"
  3784 msgstr "Подредени числа"
   3762msgstr "Подредени числа"
  37853763
  37863764#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
  37873765msgid "Puzzles"
  3788 msgstr "Пъзели"
   3766msgstr "Пъзели"
  37893767
  37903768#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
  37913769msgid "Various puzzles."
  3792 msgstr "Различни пъзели."
   3770msgstr "Различни пъзели."
  37933771
  37943772#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
  37953773msgid "Add a language-binding to gcompris."
  3796 msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
   3774msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
  37973775
  37983776#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
  37993777msgid "Advanced Python Programmer :)"
  3800 msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
   3778msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
  38013779
  38023780#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
  38033781msgid "Python Test"
  3804 msgstr "Тест по Питон"
   3782msgstr "Тест по Питон"
  38053783
  38063784#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
  38073785msgid "Test board for the python plugin"
  3808 msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
   3786msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
  38093787
  38103788#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
  38113789msgid ""
  38123790"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
  3813 msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
   3791msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
  38143792
  38153793#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
  38163794msgid "A memory game based on trains"
  3817 msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
   3795msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
  38183796
  38193797#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
   
  38243802"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
  38253803msgstr ""
  3826 "В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
  3827 "няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
  3828 "и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върÑ
  3829 Ñƒ него отново. "
  3830 "Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
   3804"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
   3805"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
   3806"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
   3807"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
  38313808
  38323809#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
  38333810msgid "Memory-training"
  3834 msgstr "Упражнения за паметта"
   3811msgstr "Упражнения за паметта"
  38353812
  38363813#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
  38373814msgid "Railway"
  3838 msgstr "Железница"
   3815msgstr "Железница"
  38393816
  38403817#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
  38413818msgid "Click on the correct colored object."
  3842 msgstr "Натиснете върÑ
  3843 Ñƒ правилно оцветения обект."
   3819msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
  38443820
  38453821#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
  38463822msgid "Click on the matching color"
  3847 msgstr "Натиснете правилния цвят"
   3823msgstr "Натиснете правилния цвят"
  38483824
  38493825#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
  38503826msgid "Read the names of colors"
  3851 msgstr "Четене на цветове"
   3827msgstr "Четене на цветове"
  38523828
  38533829#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
  38543830msgid "This board teaches basic colors."
  3855 msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
   3831msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
  38563832
  38573833#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
  38583834msgid "black"
  3859 msgstr "черно"
   3835msgstr "черно"
  38603836
  38613837#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
  38623838msgid "blue"
  3863 msgstr "синьо"
   3839msgstr "синьо"
  38643840
  38653841#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
  38663842msgid "brown"
  3867 msgstr "кафяво"
   3843msgstr "кафяво"
  38683844
  38693845#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
  38703846msgid "green"
  3871 msgstr "зелено"
   3847msgstr "зелено"
  38723848
  38733849#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
  38743850msgid "grey"
  3875 msgstr "сиво"
   3851msgstr "сиво"
  38763852
  38773853#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
  38783854msgid "orange"
  3879 msgstr "оранжево"
   3855msgstr "оранжево"
  38803856
  38813857#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
  38823858msgid "pink"
  3883 msgstr "розово"
   3859msgstr "розово"
  38843860
  38853861#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
  38863862msgid "red"
  3887 msgstr "червено"
   3863msgstr "червено"
  38883864
  38893865#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
  38903866msgid "violet"
  3891 msgstr "лилаво"
   3867msgstr "лилаво"
  38923868
  38933869#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
  38943870msgid "white"
  3895 msgstr "бяло"
   3871msgstr "бяло"
  38963872
  38973873#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
  38983874msgid "yellow"
  3899 msgstr "жълто"
   3875msgstr "жълто"
  39003876
  39013877#: ../boards/reading.xml.in.h:1
  39023878msgid "Go to the Reading activities"
  3903 msgstr "Занимания по четене"
   3879msgstr "Занимания по четене"
  39043880
  39053881#: ../boards/reading.xml.in.h:2
  39063882msgid "Reading activities."
  3907 msgstr "Занимания по четене."
   3883msgstr "Занимания по четене."
  39083884
  39093885#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
   
  39123888"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
  39133889msgstr ""
  3914 "В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
  3915 "изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
   3890"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
   3891"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
  39163892
  39173893#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
  39183894msgid "Horizontal reading practice"
  3919 msgstr "Упражнения по Ñ
  3920 Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚ално четене"
   3895msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
  39213896
  39223897#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
  39233898msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
  3924 msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
   3899msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
  39253900
  39263901#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
  39273902msgid "Reading training in a limited time"
  3928 msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
   3903msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
  39293904
  39303905#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
  39313906msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
  39323907msgstr ""
  3933 "Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
   3908"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
  39343909
  39353910#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
  39363911msgid "Read training in a limited time"
  3937 msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
   3912msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
  39383913
  39393914#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
  39403915msgid "Vertical-reading practice"
  3941 msgstr "Упражнения по вертикално четене"
   3916msgstr "Упражнения по вертикално четене"
  39423917
  39433918#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
  39443919msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
  3945 msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
   3920msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
  39463921
  39473922#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
   
  39523927"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
  39533928msgstr ""
  3954 "Изберете подÑ
  3955 Ð¾Ð´ÑÑ‰Ð¸Ñ инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
  3956 "мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
  3957 "Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
  3958 "под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
   3929"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
   3930"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
   3931"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
   3932"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
  39593933
  39603934#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
  39613935msgid "Redraw the given item"
  3962 msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
   3936msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
  39633937
  39643938#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
   
  39663940"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
  39673941"the left."
  3968 msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
   3942msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
  39693943
  39703944#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
   
  39763950"objects under others."
  39773951msgstr ""
  3978 "Изберете подÑ
  3979 Ð¾Ð´ÑÑ‰Ð¸Ñ инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
  3980 "мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
  3981 "Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
  3982 "под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
   3952"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
   3953"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
   3954"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
   3955"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
  39833956
  39843957#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
  39853958msgid "Mirror the given item"
  3986 msgstr "Направете огледало на дадения обект"
   3959msgstr "Направете огледало на дадения обект"
  39873960
  39883961#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
   
  39913964"first level"
  39923965msgstr ""
  3993 "Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
  3994 "ниво"
   3966"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
   3967"ниво"
  39953968
  39963969#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
   
  40003973"done, click on the OK button or hit the Enter key."
  40013974msgstr ""
  4002 "Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
  4003 "Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
  4004 "готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
   3975"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
   3976"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
   3977"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
  40053978
  40063979#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
  40073980msgid "Practice subtraction with a fun game"
  4008 msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
   3981msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
  40093982
  40103983#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
  40113984msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
  40123985msgstr ""
  4013 "Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
  4014 "блок."
  4015 
  4016 #: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
  4017 #: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
  4018 #: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
  4019 #: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
  4020 #: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
  4021 #: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
  4022 #: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
  4023 #: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
  4024 #: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
   3986"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
   3987"блок."
   3988
   3989#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
   3990msgid "Balance the scales properly"
   3991msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
   3992
  40253993#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
  40263994msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
  4027 msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
  4028 
  4029 #: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
  4030 msgid "Balance the scales properly"
  4031 msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
   3995msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
  40323996
  40333997#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
  40343998msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
  4035 msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
   3999msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
  40364000
  40374001#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
   
  40414005"released under the GPL licence."
  40424006msgstr ""
  4043 "Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
  4044 "през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
  4045 "издадена под лиценза GPL."
   4007"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
   4008"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
   4009"издадена под лиценза GPL."
  40464010
  40474011#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
  40484012msgid ""
  4049 "To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
  4050 "arranged in any order."
  4051 msgstr ""
  4052 "За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
  4053 "се подреждат във всякакъв ред."
   4013"To balance the scales, move the masses on the left or the right side. The "
   4014"masses can be arranged in any order."
   4015msgstr ""
   4016"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна или дясната "
   4017"страна. Те могат да се подреждат във всякакъв ред."
  40544018
  40554019#: ../boards/searace.xml.in.h:1
  40564020msgid "Direct your boat accurately to win the race."
  4057 msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
  4058 
  4059 #: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
   4021msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
   4022
   4023#: ../boards/searace.xml.in.h:2
   4024msgid ""
   4025"In the text entry, enter one command per line, to control your boat.\n"
   4026"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
   4027"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
   4028"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
   4029"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
   4030"default 1 is used.\n"
   4031"For example:\n"
   4032"- left 90: Make a perpendicular left turn\n"
   4033"- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
   4034"The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you "
   4035"can try to improve your program and start a new race with the same weather "
   4036"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
   4037"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
   4038"next level will give you more complex weather conditions."
   4039msgstr ""
   4040"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката.\n"
   4041