Changeset 1121 for misc

Timestamp:
Apr 25, 2007, 6:45:23 PM (14 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

[gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от тоже.

  • Обновяване за версия 8.3.
  • парчета, монети -> пулове (затваря: #444).
  • Български думи за заниманията по хоризонтално/вертикално четене.
Location:
misc
Files:
3 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.