Changeset 1123


Ignore:
Timestamp:
May 7, 2007, 8:40:42 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1256@kochinka: ash | 2007-05-05 10:29:34 +0300
gtk+: обновен и подаден в trunk и gtk-2-10.

Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gtk+.trunk.bg.po

  r1097 r1123  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gtk+ HEAD\n"
   10"Project-Id-Version: gtk+ trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-02-17 22:53+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 22:49+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-05-05 10:28+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-05-05 10:21+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  122122msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
  123123
  124 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
   124#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
  125125#, c-format
  126126msgid ""
   
  131131"някое действие, но не указа причина за това"
  132132
  133 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
   133#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:373
  134134#, c-format
  135135msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
   
  204204"могат да бъдат компресирани"
  205205
  206 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1307
   206#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1306
  207207msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
  208208msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат BMP"
  209209
  210 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1348
   210#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1347
  211211msgid "Couldn't write to BMP file"
  212212msgstr "Неуспех при запис на файл във формат BMP"
  213213
  214 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1403
   214#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1402
  215215msgid "The BMP image format"
  216216msgstr "Форматът за изображения BMP"
   
  288288msgstr "Форматът за изображения GIF"
  289289
  290 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:279
  291 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:411
  292 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:441
   290#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:217 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277
   291#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:346 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:409
   292#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:439
  293293msgid "Not enough memory to load icon"
  294294msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на иконата"
  295295
  296 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:269
  297 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:338
   296#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:254 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:267
   297#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:336
  298298msgid "Invalid header in icon"
  299299msgstr "Грешна заглавна част в иконата"
  300300
  301 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:301
   301#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:299
  302302msgid "Icon has zero width"
  303303msgstr "Иконата има нулева ширина"
  304304
  305 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:311
   305#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:309
  306306msgid "Icon has zero height"
  307307msgstr "Иконата има нулева височина"
  308308
  309 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:363
   309#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:361
  310310msgid "Compressed icons are not supported"
  311311msgstr "Не се поддържат компресирани икони"
  312312
  313 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:396
   313#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:394
  314314msgid "Unsupported icon type"
  315315msgstr "Неподдържан тип икона"
  316316
  317 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:490
   317#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:488
  318318msgid "Not enough memory to load ICO file"
  319319msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат ICO"
  320320
  321 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:955
   321#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:953
  322322msgid "Image too large to be saved as ICO"
  323323msgstr "Изображението е твърде голямо, за да бъде запазено във формат ICO"
  324324
  325 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:966
   325#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:964
  326326msgid "Cursor hotspot outside image"
  327327msgstr "Горещата точка на курсора е извън изображението"
  328328
  329 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:989
   329#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:987
  330330#, c-format
  331331msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
  332332msgstr "Неподдържана дълбочина на цвета за файла във формат ICO: %d"
  333333
  334 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1224
   334#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1223
  335335msgid "The ICO image format"
  336336msgstr "Форматът за изображения ICO"
   
  349349"за да освободите памет."
  350350
  351 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:388 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:590
   351#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:388 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:593
  352352#, c-format
  353353msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
  354354msgstr "Неподдържано цветово пространство за JPEG (%s)"
  355355
  356 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:486 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:748
  357 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:980 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:989
   356#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:486 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:751
   357#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:978 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:987
  358358msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
  359359msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
  360360
  361 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:724
   361#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:727
  362362msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
  363363msgstr ""
  364364"Трансформираното изображение във формат JPEG е с нулева ширина или височина."
  365365
  366 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:931
   366#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:934
  367367#, c-format
  368368msgid ""
   
  373373"бъде анализирана."
  374374
  375 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946
   375#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:949
  376376#, c-format
  377377msgid ""
   
  381381"разрешена"
  382382
  383 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1114
   383#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1112
  384384msgid "The JPEG image format"
  385385msgstr "Форматът за изображения JPEG"
  386386
  387 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
   387#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
  388388msgid "Couldn't allocate memory for header"
  389389msgstr "Няма достатъчно памет за заглавна част"
  390390
  391 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:564
   391#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
  392392msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
  393393msgstr "Няма достатъчно памет за контекстния буфер"
  394394
  395 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:605
   395#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
  396396msgid "Image has invalid width and/or height"
  397397msgstr "Изображението е с нулева височина и/или височина"
  398398
  399 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:617 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:678
   399#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
  400400msgid "Image has unsupported bpp"
  401401msgstr "Изображението е с неподдържана стойност на битове за пиксел"
  402402
  403 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:622 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:630
   403#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
  404404#, c-format
  405405msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
  406406msgstr "Изображението е с неподдържан брой %d-битови цветови равнини"
  407407
  408 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:646
   408#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
  409409msgid "Couldn't create new pixbuf"
  410410msgstr "Невъзможно е да създаде нов буфер за пиксели"
  411411
  412 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:654
   412#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
  413413msgid "Couldn't allocate memory for line data"
  414414msgstr "Няма достатъчно памет за данните за линия"
  415415
  416 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:661
   416#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
  417417msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
  418418msgstr "Няма достатъчно памет за данните за цветова палитра"
  419419
  420 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:708
   420#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
  421421msgid "Didn't get all lines of PCX image"
  422422msgstr "Не са получени всички линии в изображението във формат PCX"
  423423
  424 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:715
   424#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
  425425msgid "No palette found at end of PCX data"
  426426msgstr "Не е открита палитра в края на данните за PCX"
  427427
  428 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:762
   428#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
  429429msgid "The PCX image format"
  430430msgstr "Форматът за изображения PCX"
   
  434434msgstr "Броят битове за канал за изображението във формат PNG не е валиден."
  435435
  436 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136 ../gdk-pixbuf/io-png.c:619
   436#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136 ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
  437437msgid "Transformed PNG has zero width or height."
  438438msgstr ""
   
  459459msgstr "Фатална грешка в изображение във формат PNG: %s"
  460460
  461 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:311
   461#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:310
  462462msgid "Insufficient memory to load PNG file"
  463463msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат PNG"
  464464
  465 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:634
   465#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:633
  466466#, c-format
  467467msgid ""
   
  472472"програма, за да освободите памет."
  473473
  474 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:685
   474#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:684
  475475msgid "Fatal error reading PNG image file"
  476476msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG"
  477477
  478 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:734
   478#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:733
  479479#, c-format
  480480msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
  481481msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG: %s"
  482482
  483 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:826
   483#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:825
  484484msgid ""
  485485"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
   
  487487"Ключовете за откъсите текст в PNG трябва да са с дължина от 1 до 79 знака."
  488488
  489 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:834
   489#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:833
  490490msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
  491491msgstr ""
   
  493493"ASCII."
  494494
  495 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:847
   495#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:846
  496496#, c-format
  497497msgid ""
   
  502502"може да бъде анализирана."
  503503
  504 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:859
   504#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:858
  505505#, c-format
  506506msgid ""
   
  511511"е позволена."
  512512
  513 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:899
   513#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:896
  514514#, c-format
  515515msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
   
  518518"1."
  519519
  520 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1050
   520#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1047
  521521msgid "The PNG image format"
  522522msgstr "Форматът за изображения PNG"
   
  604604msgstr "Няма достатъчно памет, за да се зареди изображението във формат RAS"
  605605
  606 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:549
   606#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:547
  607607msgid "The Sun raster image format"
  608608msgstr "Форматът за растерни изображения на Sun"
   
  624624msgstr "Не може да се заделят временни данни в IOBuffer"
  625625
  626 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:348
   626#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:347
  627627msgid "Cannot allocate new pixbuf"
  628628msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
  629629
  630 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
   630#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:687
  631631msgid "Cannot allocate colormap structure"
  632632msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
  633633
  634 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
   634#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:694
  635635msgid "Cannot allocate colormap entries"
  636636msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
  637637
  638 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
   638#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:716
  639639msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
  640640msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
  641641
  642 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
   642#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:734
  643643msgid "Cannot allocate TGA header memory"
  644644msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
  645645
  646 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
   646#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:767
  647647msgid "TGA image has invalid dimensions"
  648648msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
  649649
  650 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
  651 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
  652 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
   650#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:773 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:782
   651#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:792 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:802
   652#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:809
  653653msgid "TGA image type not supported"
  654654msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
  655655
  656 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
   656#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:856
  657657msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
  658658msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
  659659
  660 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
   660#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:921
  661661msgid "Excess data in file"
  662662msgstr "Излишък от данни във файл"
  663663
  664 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:994
   664#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:1001
  665665msgid "The Targa image format"
  666666msgstr "Форматът за изображения Targa"
   
  12411241#. * the text after the | in the translation.
  12421242#.
  1243 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
   1243#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:235
  12441244msgid "Accelerator|Disabled"
  12451245msgstr "Изключен"
   
  12491249#. * acelerator.
  12501250#.
  1251 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:382 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:593
   1251#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:364 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:576
  12521252msgid "New accelerator..."
  12531253msgstr "Нов бърз клавиш..."
   
  12651265#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:449
  12661266msgid "Received invalid color data\n"
  1267 msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
   1267msgstr "Получени са неправилни данни за цвета\n"
  12681268
  12691269#: ../gtk/gtkcolorsel.c:561
   
  13941394msgstr "Избор на цвят"
  13951395
  1396 #: ../gtk/gtkentry.c:5059 ../gtk/gtktextview.c:7392
   1396#: ../gtk/gtkentry.c:5081 ../gtk/gtktextview.c:7393
  13971397msgid "Input _Methods"
  13981398msgstr "_Методи за вход"
  13991399
  1400 #: ../gtk/gtkentry.c:5073 ../gtk/gtktextview.c:7406
   1400#: ../gtk/gtkentry.c:5095 ../gtk/gtktextview.c:7407
  14011401msgid "_Insert Unicode Control Character"
  14021402msgstr "_Вмъкване на контролен знак за Уникод"
   
  14061406#, c-format
  14071407msgid "Invalid filename: %s"
  1408 msgstr "Невалидно име на файла: %s"
   1408msgstr "Неправилно име на файл: %s"
  14091409
  14101410#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68
   
  14121412msgstr "Избор на файл"
  14131413
  1414 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1683
   1414#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1812
  14151415msgid "Desktop"
  14161416msgstr "Работен плот"
   
  14201420msgstr "(без)"
  14211421
  1422 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2046
   1422#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2049
  14231423msgid "Other..."
  14241424msgstr "Друго място..."
  14251425
  1426 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:911
   1426#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:982
  14271427msgid "Could not retrieve information about the file"
  14281428msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
  14291429
  1430 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:922
   1430#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:993
  14311431msgid "Could not add a bookmark"
  14321432msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
  14331433
  1434 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:933
   1434#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1004
  14351435msgid "Could not remove bookmark"
  14361436msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
  14371437
  1438 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:944
   1438#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1015
  14391439msgid "The folder could not be created"
  14401440msgstr "Папката не може да бъде създадена"
  14411441
  1442 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:957
   1442#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1028
  14431443msgid ""
  14441444"The folder could not be created, as a file with the same name already "
   
  14481448"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
  14491449
  1450 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:970
   1450#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1041
  14511451msgid "Invalid file name"
  1452 msgstr "Невалидно име на файл"
  1453 
  1454 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:980
   1452msgstr "Неправилно име на файл"
   1453
   1454#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1051
  14551455msgid "The folder contents could not be displayed"
  14561456msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
   
  14601460#. * to translate.
  14611461#.
  1462 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1487
   1462#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1577
  14631463#, c-format
  14641464msgid "%1$s on %2$s"
  14651465msgstr "%1$s на %2$s"
  14661466
  1467 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2586
   1467#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1748
   1468msgid "Search"
   1469msgstr "Търсене"
   1470
   1471#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2749
  14681472#, c-format
  14691473msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
  14701474msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
  14711475
  1472 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2627
   1476#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2800
  14731477msgid "Add the current folder to the bookmarks"
  14741478msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
  14751479
  1476 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2629
   1480#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2802
  14771481msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
  14781482msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
  14791483
  1480 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2669
   1484#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2842
  14811485#, c-format
  14821486msgid "Remove the bookmark '%s'"
  14831487msgstr "Премахване на отметката - „%s“"
  14841488
  1485 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3100
   1489#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3273
  14861490#, c-format
  14871491msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
  14881492msgstr ""
  1489 "Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е невалидно име на път."
  1490 
  1491 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3331
   1493"Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е неправилно име на път."
   1494
   1495#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3498
  14921496msgid "Remove"
  14931497msgstr "Премахване"
  14941498
  1495 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3340
   1499#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3507
  14961500msgid "Rename..."
  14971501msgstr "Преименуване..."
  14981502
  14991503#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
  1500 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3482
   1504#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3649
  15011505msgid "Places"
  15021506msgstr "Места"
  15031507
  15041508#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
  1505 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3536
   1509#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3703
  15061510msgid "_Places"
  15071511msgstr "_Места"
  15081512
  1509 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3592 ../gtk/gtkstock.c:317
   1513#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3758 ../gtk/gtkstock.c:297
  15101514msgid "_Add"
  15111515msgstr "_Добавяне"
  15121516
  1513 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3599
   1517#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3765
  15141518msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
  15151519msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
  15161520
  1517 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3604 ../gtk/gtkstock.c:404
   1521#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3770 ../gtk/gtkstock.c:384
  15181522msgid "_Remove"
  15191523msgstr "_Премахване"
  15201524
  1521 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3611
   1525#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3777
  15221526msgid "Remove the selected bookmark"
  15231527msgstr "Изтриване на избраната отметка"
  15241528
  1525 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3707
   1529#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3873
  15261530msgid "Could not select file"
  15271531msgstr "Не може да бъде избран файл"
  15281532
  1529 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3844
   1533#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4010
  15301534#, c-format
  15311535msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
  15321536msgstr ""
  1533 "Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е невалидно име на път."
  1534 
  1535 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3901
   1537"Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е неправилно име на път."
   1538
   1539#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4067
  15361540msgid "_Add to Bookmarks"
  15371541msgstr "_Добавяне към отметките"
  15381542
  1539 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3915
   1543#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4081
  15401544msgid "Show _Hidden Files"
  15411545msgstr "Показване на _скритите файлове"
  15421546
  1543 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4052 ../gtk/gtkfilesel.c:729
   1547#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4242 ../gtk/gtkfilesel.c:729
  15441548msgid "Files"
  15451549msgstr "Файлове"
  15461550
  1547 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4097
   1551#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4287
  15481552msgid "Name"
  15491553msgstr "Име"
  15501554
  1551 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4122
   1555#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4312
  15521556msgid "Size"
  15531557msgstr "Размер"
  15541558
  1555 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4135
   1559#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4326
  15561560msgid "Modified"
  15571561msgstr "Променян на"
  15581562
  1559 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4167
   1563#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4361
  15601564msgid "Select which types of files are shown"
  15611565msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
  15621566
  15631567#. Label
  1564 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4316 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
   1568#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4565 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
  15651569msgid "_Name:"
  15661570msgstr "_Име:"
  15671571
  1568 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4358
   1572#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4607
  15691573msgid "_Browse for other folders"
  15701574msgstr "_Отваряне на други папки"
  15711575
  1572 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4593
   1576#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4854
  15731577msgid "Type a file name"
  15741578msgstr "Въведете име на файл"
  15751579
  15761580#. Create Folder
  1577 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4629
   1581#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4891
  15781582msgid "Create Fo_lder"
  15791583msgstr "Създаване на _папка"
  15801584
  1581 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4639
   1585#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4901
  15821586msgid "_Location:"
  15831587msgstr "_Местоположение:"
  15841588
  1585 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4876
   1589#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5137
  15861590msgid "Save in _folder:"
  15871591msgstr "Запазване в п_апка:"
  15881592
  1589 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4878
   1593#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5139
  15901594msgid "Create in _folder:"
  15911595msgstr "Създаване в _папка:"
  15921596
  1593 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6382
   1597#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6681
  15941598msgid "Cannot change to folder because it is not local"
  15951599msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
  15961600
  1597 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6955 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6976
   1601#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7288 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7309
  15981602#, c-format
  15991603msgid "Shortcut %s already exists"
  16001604msgstr "Бързият клавиш „%s“ вече съществува"
  16011605
  1602 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7066
   1606#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7399
  16031607#, c-format
  16041608msgid "Shortcut %s does not exist"
  16051609msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
  16061610
  1607 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7321
   1611#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7666
  16081612#, c-format
  16091613msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  16101614msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
  16111615
  1612 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7324
   1616#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7669
  16131617#, c-format
  16141618msgid ""
   
  16181622"му съдържание."
  16191623
  1620 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7329
   1624#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7674
  16211625msgid "_Replace"
  16221626msgstr "_Замяна"
  16231627
  1624 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8025
   1628#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8401
   1629msgid "Could not start the search process"
   1630msgstr "Търсещият процес не беше стартиран"
   1631
   1632#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8402
   1633msgid ""
   1634"The program was not able to create a connection to the indexer daemon.  "
   1635"Please make sure it is running."
   1636msgstr ""
   1637"Програмата не успя да създаде връзка към индексиращия демон. Проверете дали "
   1638"той работи."
   1639
   1640#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8416
   1641msgid "Could not send the search request"
   1642msgstr "Заявката за търсене не беше изпратена"
   1643
   1644#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8650
   1645msgid "Search:"
   1646msgstr "Търсене:"
   1647
   1648#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8848
  16251649#, c-format
  16261650msgid "Could not mount %s"
  16271651msgstr "Не може да се монтира „%s“"
  16281652
  1629 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8419
   1653#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9298
  16301654msgid "Type name of new folder"
  16311655msgstr "Напишете името на новата папка"
  16321656
  1633 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8464
   1657#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9346
  16341658#, c-format
  16351659msgid "%d byte"
   
  16381662msgstr[1] "%d байта"
  16391663
  1640 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8466
   1664#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9348
  16411665#, c-format
  16421666msgid "%.1f KB"
  16431667msgstr "%.1f KB"
  16441668
  1645 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8468
   1669#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9350
  16461670#, c-format
  16471671msgid "%.1f MB"
  16481672msgstr "%.1f MB"
  16491673
  1650 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8470
   1674#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9352
  16511675#, c-format
  16521676msgid "%.1f GB"
  16531677msgstr "%.1f GB"
  16541678
  1655 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8518 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8542
   1679#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9417 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9441
  16561680msgid "Unknown"
  16571681msgstr "Неизвестен"
  16581682
  1659 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8529
   1683#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9428
  16601684msgid "Today"
  16611685msgstr "Днес"
  16621686
  1663 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8531
   1687#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9430
  16641688msgid "Yesterday"
  16651689msgstr "Вчера"
   
  16671691#: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:262 ../gtk/gtkfilesel.c:1408
  16681692#: ../gtk/gtkfilesel.c:1417 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1047
  1669 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1164
   1693#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1167
  16701694#, c-format
  16711695msgid "Error creating folder '%s': %s"
   
  17831807msgstr "_Избор: "
  17841808
  1785 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3112
   1809#: ../gtk/gtkfilesel.c:3107
  17861810#, c-format
  17871811msgid ""
   
  17921816"зададете променливата на средата G_FILENAME_ENCODING): %s"
  17931817
  1794 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3115
   1818#: ../gtk/gtkfilesel.c:3110
  17951819msgid "Invalid UTF-8"
  17961820msgstr "Грешен UTF-8"
  17971821
  1798 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3991
   1822#: ../gtk/gtkfilesel.c:3984
  17991823msgid "Name too long"
  18001824msgstr "Името е твърде дълго"
  18011825
  1802 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3993
   1826#: ../gtk/gtkfilesel.c:3986
  18031827msgid "Couldn't convert filename"
  18041828msgstr "Името на файла не може да бъде конвертирано"
  18051829
  1806 #: ../gtk/gtkfilesystem.c:322
   1830#: ../gtk/gtkfilesystem.c:315
  18071831#, c-format
  18081832msgid "Could not get a stock icon for %s\n"
   
  18131837msgstr "Не може да се извлече кореновата папка"
  18141838
  1815 #: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1339
   1839#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1338
  18161840msgid "(Empty)"
  18171841msgstr "(Празно)"
   
  18191843#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:960 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1208
  18201844#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2201 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2241
  1821 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2383 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2433
   1845#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2245 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2295
  18221846#, c-format
  18231847msgid "Error getting information for '%s': %s"
  18241848msgstr "Грешка при получаването на информация за „%s“: %s"
  18251849
  1826 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1153 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1271
   1850#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1153 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1274
  18271851msgid "This file system does not support mounting"
  18281852msgstr "Тази файлова система не поддържа монтиране"
   
  18321856msgstr "Файлова система"
  18331857
  1834 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1329 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1448
   1858#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1329 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1584
  18351859#, c-format
  18361860msgid ""
   
  18401864"Името „%s“ е невалидно защото съдържа знака „%s“. Използвайте различно име."
  18411865
  1842 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1883 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2063
   1866#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1883 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1925
  18431867#, c-format
  18441868msgid "Bookmark saving failed: %s"
  18451869msgstr "Запазването на отметката беше неуспешно: %s"
  18461870
  1847 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1938 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2118
   1871#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1938 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1980
  18481872#, c-format
  18491873msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
  18501874msgstr "„%s“ вече съществува в списъка с отметки"
  18511875
  1852 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2010 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2190
   1876#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2010 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2052
  18531877#, c-format
  18541878msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
  18551879msgstr "„%s“ не съществува в списъка с отметки"
  18561880
  1857 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1087
   1881#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1090
  18581882#, c-format
  18591883msgid "Path is not a folder: '%s'"
  18601884msgstr "Пътят не е към папка: „%s“"
  18611885
  1862 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1289
   1886#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1292
  18631887#, c-format
  18641888msgid "Network Drive (%s)"
  18651889msgstr "Мрежово устройство (%s)"
  18661890
  1867 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1311
   1891#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1314
  18681892#, c-format
  18691893msgid "%s (%s)"
   
  19261950msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
  19271951
  1928 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1315
   1952#: ../gtk/gtkicontheme.c:1356
  19291953#, c-format
  19301954msgid ""
   
  19391963"\t%s"
  19401964
  1941 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1384
   1965#: ../gtk/gtkicontheme.c:1425
  19421966#, c-format
  19431967msgid "Icon '%s' not present in theme"
   
  20102034msgstr "_Колелце:"
  20112035
  2012 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:575
   2036#: ../gtk/gtkinputdialog.c:579
  20132037msgid "none"
  20142038msgstr "без"
  20152039
  2016 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:612 ../gtk/gtkinputdialog.c:648
   2040#: ../gtk/gtkinputdialog.c:616 ../gtk/gtkinputdialog.c:652
  20172041msgid "(disabled)"
  20182042msgstr "(забранен)"
  20192043
  2020 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:641
   2044#: ../gtk/gtkinputdialog.c:645
  20212045msgid "(unknown)"
  20222046msgstr "(неизвестен)"
  20232047
  20242048#. and clear button
  2025 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:741
   2049#: ../gtk/gtkinputdialog.c:749
  20262050msgid "Cl_ear"
  20272051msgstr "_Изчистване"
   
  20772101msgstr "Разстояние между стрелките за прелистване"
  20782102
  2079 #: ../gtk/gtknotebook.c:4301 ../gtk/gtknotebook.c:6846
   2103#: ../gtk/gtknotebook.c:4300 ../gtk/gtknotebook.c:6845
  20802104#, c-format
  20812105msgid "Page %u"
   
  20922116msgstr "default:mm"
  20932117
  2094 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:339
   2118#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:311
  20952119msgid ""
  20962120"<b>Any Printer</b>\n"
   
  21002124"За преносими документи"
  21012125
  2102 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:908 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1424
   2126#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:886 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1402
  21032127msgid "mm"
  21042128msgstr "mm"
  21052129
  2106 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:910 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1422
   2130#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:888 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1400
  21072131msgid "inch"
  21082132msgstr "инч"
  21092133
  2110 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:929
   2134#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:907
  21112135#, c-format
  21122136msgid ""
   
  21232147" Отдолу: %s %s"
  21242148
  2125 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:980
   2149#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:958
  21262150msgid "Manage Custom Sizes..."
  21272151msgstr "Управление на другите размери..."
  21282152
  2129 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1028
   2153#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1006
  21302154msgid "_Format for:"
  21312155msgstr "_Формат за:"
  21322156
  2133 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1049
   2157#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1027
  21342158msgid "_Paper size:"
  21352159msgstr "_Размер на листите:"
  21362160
  2137 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1085
   2161#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1063
  21382162msgid "_Orientation:"
  21392163msgstr "_Ориентация:"
  21402164
  2141 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1150 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2132
   2165#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1128 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2153
  21422166msgid "Page Setup"
  21432167msgstr "Настройки на листите"
  21442168
  2145 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1469
   2169#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1447
  21462170msgid "Margins from Printer..."
  21472171msgstr "Бели полета от принтера..."
  21482172
  2149 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1629
   2173#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1607
  21502174#, c-format
  21512175msgid "Custom Size %d"
  21522176msgstr "Друг размер: %d"
  21532177
  2154 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1858
   2178#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1836
  21552179msgid "Manage Custom Sizes"
  21562180msgstr "Управление на другите размери"
  21572181
  2158 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1954
   2182#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1932
  21592183msgid "_Width:"
  21602184msgstr "_Широчина"
  21612185
  2162 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1966
   2186#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1944
  21632187msgid "_Height:"
  21642188msgstr "_Височина:"
  21652189
  2166 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1978
   2190#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1956
  21672191msgid "Paper Size"
  21682192msgstr "Размер на листите"
  21692193
  2170 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1988
   2194#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1966
  21712195msgid "_Top:"
  21722196msgstr "От_горе:"
  21732197
  2174 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2000
   2198#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1978
  21752199msgid "_Bottom:"
  21762200msgstr "От_долу:"
  21772201
  2178 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2012
   2202#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1990
  21792203msgid "_Left:"
  21802204msgstr "От_ляво:"
  21812205
  2182 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2024
   2206#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2002
  21832207msgid "_Right:"
  21842208msgstr "_Отдясно:"
  21852209
  2186 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2065
   2210#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2043
  21872211msgid "Paper Margins"
  21882212msgstr "Бели полета"
   
  21962220msgstr "Запазване в п_апка:"
  21972221
   2222#. translators: this string is the default job title for print
   2223#. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
   2224#. * by the job number.
   2225#.
   2226#: ../gtk/gtkprintoperation.c:171
   2227#, c-format
   2228msgid "%s job #%d"
   2229msgstr "%s, задача № %d"
   2230
  21982231#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2199 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1468
   2232#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1493
  22002233msgid "print operation status|Initial state"
  22012234msgstr "Първоначално състояние"
  22022235
  22032236#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2204 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1470
   2237#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1495
  22052238msgid "print operation status|Preparing to print"
  22062239msgstr "Подготовка за печат"
  22072240
  22082241#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2209 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1472
   2242#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1497
  22102243msgid "print operation status|Generating data"
  22112244msgstr "Генериране на данни"
  22122245
  22132246#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2214 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1474
   2247#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1499
  22152248msgid "print operation status|Sending data"
  22162249msgstr "Изпращане на данни"
  22172250
  22182251#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2219 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1476
   2252#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1501
  22202253msgid "print operation status|Waiting"
  22212254msgstr "Изчакване"
  22222255
  22232256#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2224 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1478
   2257#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1503
  22252258msgid "print operation status|Blocking on issue"
  22262259msgstr "Блокиране поради проблем"
  22272260
  22282261#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2229 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1480
   2262#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1505
  22302263msgid "print operation status|Printing"
  22312264msgstr "Отпечатване"
  22322265
  22332266#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2234 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1482
   2267#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1507
  22352268msgid "print operation status|Finished"
  22362269msgstr "Завършено"
  22372270
  22382271#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2239 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1484
   2272#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1509
  22402273msgid "print operation status|Finished with error"
  22412274msgstr "Завършено с грешка"
  22422275
  2243 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1955
   2276#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1979
  22442277#, c-format
  22452278msgid "Preparing %d"
  22462279msgstr "Подготвяне на %d"
  22472280
  2248 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1957 ../gtk/gtkprintoperation.c:2205
   2281#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1981 ../gtk/gtkprintoperation.c:2233
  22492282msgid "Preparing"
  22502283msgstr "Подготвяне"
  22512284
  2252 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1960
   2285#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1984
  22532286#, c-format
  22542287msgid "Printing %d"
  22552288msgstr "Печат на %d"
  22562289
  2257 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:210
   2290#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:243
  22582291msgid "Error launching preview"
  22592292msgstr "Грешка при стартирането на прегледа"
  22602293
  2261 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:244
   2294#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:282
  22622295msgid "Error printing"
  22632296msgstr "Грешка при печат"
  22642297
  2265 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:346 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1394
   2298#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:384 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1394
  22662299msgid "Application"
  22672300msgstr "Програма"
   
  22942327#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1560
  22952328msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
  2296 msgstr "Невалиден аргумент за PrintDlgEx"
   2329msgstr "Неправилен аргумент за PrintDlgEx"
  22972330
  22982331#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1565
  22992332msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
  2300 msgstr "Невалиден указател към PrintDlgEx"
   2333msgstr "Неправилен указател към PrintDlgEx"
  23012334
  23022335#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1570
  23032336msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
  2304 msgstr "Невалиден указател за работа с PrintDlgEx"
   2337msgstr "Неправилен указател за работа с PrintDlgEx"
  23052338
  23062339#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1575
   
  23122345msgstr "Грешка от StartDoc"
  23132346
  2314 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1474
   2347#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1482
  23152348msgid "Printer"
  23162349msgstr "Принтер"
  23172350
  2318 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1482
   2351#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1490
  23192352msgid "Location"
  23202353msgstr "Местоположение"
  23212354
  2322 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1491
   2355#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1499
  23232356msgid "Status"
  23242357msgstr "Състояние"
  23252358
  2326 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1513
   2359#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1521
  23272360msgid "Print Pages"
  23282361msgstr "Отпечатване на страници"
  23292362
  2330 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1517
   2363#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1525
  23312364msgid "_All"
  23322365msgstr "_Всички"
  23332366
  2334 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1524
   2367#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1532
  23352368msgid "C_urrent"
  23362369msgstr "_Текущата"
  23372370
  2338 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1533
   2371#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1541
  23392372msgid "Ra_nge"
  23402373msgstr "_Обхват: "
  23412374
  2342 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1534
   2375#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1542
  23432376msgid ""
  23442377"Specify one or more page ranges,\n"
   
  23482381"напр. 1-3,7,11,22-28"
  23492382
  2350 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1553
   2383#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1561
  23512384msgid "Copies"
  23522385msgstr "Разпечатки"
  23532386
  23542387#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
  2355 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1558
   2388#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1566
  23562389msgid "Copie_s:"
  23572390msgstr "Раз_печатки:"
  23582391
  2359 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1576
   2392#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1584
  23602393msgid "C_ollate"
  23612394msgstr "По_следователно подреждане"
  23622395
  2363 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1584
   2396#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1592
  23642397msgid "_Reverse"
  23652398msgstr "_Обратен ред"
  23662399
  2367 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1601
   2400#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1609
  23682401msgid "General"
  23692402msgstr "Общи"
  23702403
  2371 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1988
   2404#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2009
  23722405msgid "Layout"
  23732406msgstr "Наместване"
  23742407
  2375 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1992
  2376 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:493
  2377 msgid "Pages per _sheet:"
  2378 msgstr "Страници на _лист:"
  2379 
  2380 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2008
   2408#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2013
   2409msgid "Pages per _side:"
   2410msgstr "Страници на _страна:"
   2411
   2412#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2029
  23812413msgid "T_wo-sided:"
  23822414msgstr "_Двустранен печат:"
  23832415
  2384 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2023
   2416#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2044
  23852417msgid "_Only print:"
  23862418msgstr "_Обхват на печата:"
  23872419
  23882420#. In enum order
  2389 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2038
   2421#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2059
  23902422msgid "All sheets"
  23912423msgstr "Всички страници"
  23922424
  2393 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2039
   2425#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2060
  23942426msgid "Even sheets"
  23952427msgstr "Четните страници"
  23962428
  2397 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2040
   2429#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2061
  23982430msgid "Odd sheets"
  23992431msgstr "Нечетните страници"
  24002432
  2401 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2043
   2433#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2064
  24022434msgid "Sc_ale:"
  24032435msgstr "_Мащабиране:"
  24042436
  2405 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2070
   2437#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2091
  24062438msgid "Paper"
  24072439msgstr "Хартия"
  24082440
  2409 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2074
   2441#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2095
  24102442msgid "Paper _type:"
  24112443msgstr "_Вид хартия:"
  24122444
  2413 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2089
   2445#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2110
  24142446msgid "Paper _source:"
  24152447msgstr "_Източник на листите:"
  24162448
  2417 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2104
   2449#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2125
  24182450msgid "Output t_ray:"
  24192451msgstr "_Изходна касета:"
  24202452
  2421 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2155
   2453#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2176
  24222454msgid "Job Details"
  24232455msgstr "Информация а задачата"
  24242456
  2425 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2161
   2457#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2182
  24262458msgid "Pri_ority:"
  24272459msgstr "П_риоритет:"
  24282460
  2429 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2176
   2461#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2197
  24302462msgid "_Billing info:"
  24312463msgstr "Информация за _осчетоводяване:"
  24322464
  2433 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2194
   2465#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2215
  24342466msgid "Print Document"
  24352467msgstr "Отпечатване на документ"
  24362468
  2437 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2200
   2469#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2221
  24382470msgid "_Now"
  24392471msgstr "_Сега"
  24402472
  2441 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2207
   2473#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2228
  24422474msgid "A_t:"
  24432475msgstr "_Точно в:"
  24442476
  2445 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2222
   2477#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2243
  24462478msgid "On _hold"
  24472479msgstr "_На пауза"
  24482480
  2449 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2241
   2481#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2262
  24502482msgid "Add Cover Page"
  24512483msgstr "Със заглавна страница"
  24522484
  2453 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2247
   2485#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2268
  24542486msgid "Be_fore:"
  24552487msgstr "_Преди:"
  24562488
  2457 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2262
   2489#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2283
  24582490msgid "_After:"
  24592491msgstr "_След:"
  24602492
  2461 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2277
   2493#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2298
  24622494msgid "Job"
  24632495msgstr "Задача"
  24642496
  2465 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2343
   2497#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2364
  24662498msgid "Advanced"
  24672499msgstr "Допълнителни"
  24682500
  2469 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2378
   2501#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2399
  24702502msgid "Image Quality"
  24712503msgstr "Качество на изображенията"
  24722504
  2473 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2381
   2505#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2402
  24742506msgid "Color"
  24752507msgstr "Цвят"
  24762508
  2477 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2384
   2509#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2405
  24782510msgid "Finishing"
  24792511msgstr "Гланц"
  24802512
  2481 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2394
   2513#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2415
  24822514msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
  24832515msgstr "Някои от настройките в прозореца взаимно си противоречат"
  24842516
  2485 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2417
   2517#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2438
  24862518msgid "Print"
  24872519msgstr "Печат"
   
  24952527msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
  24962528
  2497 #: ../gtk/gtkrc.c:2841
   2529#: ../gtk/gtkrc.c:2836
  24982530#, c-format
  24992531msgid "Unable to find include file: \"%s\""
  25002532msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
  25012533
  2502 #: ../gtk/gtkrc.c:3473 ../gtk/gtkrc.c:3476
   2534#: ../gtk/gtkrc.c:3466 ../gtk/gtkrc.c:3469
  25032535#, c-format
  25042536msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
  25052537msgstr "Графичният файл не може да бъде открит в пътя за _изображения: „%s“"
  25062538
  2507 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:455
   2539#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:454
  25082540msgid "Select which type of documents are shown"
  25092541msgstr "Избор на видовете документи, които се показват"
   
  25142546msgstr "Не е открит елемент за адреса „%s“"
  25152547
  2516 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1760
   2548#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1569
  25172549msgid "Could not remove item"
  25182550msgstr "Елементът не може да бъде премахнат"
  25192551
  2520 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1803
   2552#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1612
  25212553msgid "Could not clear list"
  25222554msgstr "Списъкът не може да бъде изчистен"
  25232555
  2524 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1887
   2556#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1696
  25252557msgid "Copy _Location"
  25262558msgstr "Копиране на _местоположение"
  25272559
  2528 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1900
   2560#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1709
  25292561msgid "_Remove From List"
  25302562msgstr "_Премахване от списък"
  25312563
  2532 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1909
   2564#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1718
  25332565msgid "_Clear List"
  25342566msgstr "_Изчистване на списък"
  25352567
  2536 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1923
   2568#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1732
  25372569msgid "Show _Private Resources"
  25382570msgstr "Показване на _частните ресурси"
   
  25482580#. * recent chooser menu widget.
  25492581#.
  2550 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:334
   2582#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:335
  25512583msgid "No items found"
  25522584msgstr "Не са открити елементи"
  25532585
  2554 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:486 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:542
   2586#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:490 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:546
  25552587#, c-format
  25562588msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
  25572589msgstr "Не е открит скоро използван ресурс с адрес „%s“"
  25582590
  2559 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:566 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:574
   2591#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:570 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:578
  25602592#, c-format
  25612593msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
  25622594msgstr "Тази функция не е реализирана за графичните обекти от клас „%s“"
  25632595
  2564 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:914
   2596#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:760
  25652597#, c-format
  25662598msgid "Open '%s'"
  25672599msgstr "Отваряне на „%s“"
  25682600
  2569 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:946
   2601#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:792
  25702602msgid "Unknown item"
  25712603msgstr "Неизвестен елемент"
  25722604
  2573 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1059 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1209
  2574 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1219 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1278
   2605#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1055 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1205
   2606#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1215 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1274
  25752607#, c-format
  25762608msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
   
  25782610
  25792611#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
  2580 #: ../gtk/gtkstock.c:308
   2612#: ../gtk/gtkstock.c:288
  25812613msgid "Information"
  25822614msgstr "Информация"
  25832615
  2584 #: ../gtk/gtkstock.c:309
   2616#: ../gtk/gtkstock.c:289
  25852617msgid "Warning"
  25862618msgstr "Предупреждение"
  25872619
  2588 #: ../gtk/gtkstock.c:310
   2620#: ../gtk/gtkstock.c:290
  25892621msgid "Error"
  25902622msgstr "Грешка"
  25912623
  2592 #: ../gtk/gtkstock.c:311
   2624#: ../gtk/gtkstock.c:291
  25932625msgid "Question"
  25942626msgstr "Въпрос"
   
  25972629#. * need the mnemonics to be rationalized
  25982630#.
  2599 #: ../gtk/gtkstock.c:316
   2631#: ../gtk/gtkstock.c:296
  26002632msgid "_About"
  26012633msgstr "_Относно"
  26022634
  2603 #: ../gtk/gtkstock.c:318
   2635#: ../gtk/gtkstock.c:298
  26042636msgid "_Apply"
  26052637msgstr "П_рилагане"
  26062638
  2607 #: ../gtk/gtkstock.c:319
   2639#: ../gtk/gtkstock.c:299
  26082640msgid "_Bold"
  26092641msgstr "_Получерно"
  26102642
  2611 #: ../gtk/gtkstock.c:320
   2643#: ../gtk/gtkstock.c:300
  26122644msgid "_Cancel"
  26132645msgstr "_Отказване"
  26142646
  2615 #: ../gtk/gtkstock.c:321
   2647#: ../gtk/gtkstock.c:301
  26162648msgid "_CD-Rom"
  26172649msgstr "_CD-Rom"
  26182650
  2619 #: ../gtk/gtkstock.c:322
   2651#: ../gtk/gtkstock.c:302
  26202652msgid "_Clear"
  26212653msgstr "_Изчистване"
  26222654
  2623 #: ../gtk/gtkstock.c:323
   2655#: ../gtk/gtkstock.c:303
  26242656msgid "_Close"
  26252657msgstr "Зат_варяне"
  26262658
  2627 #: ../gtk/gtkstock.c:324
   2659#: ../gtk/gtkstock.c:304
  26282660msgid "C_onnect"
  26292661msgstr "_Свързване"
  26302662
  2631 #: ../gtk/gtkstock.c:325
   2663#: ../gtk/gtkstock.c:305
  26322664msgid "_Convert"
  26332665msgstr "Кон_вертиране"
  26342666
  2635 #: ../gtk/gtkstock.c:326
   2667#: ../gtk/gtkstock.c:306
  26362668msgid "_Copy"
  26372669msgstr "_Копиране"
  26382670
  2639 #: ../gtk/gtkstock.c:327
   2671#: ../gtk/gtkstock.c:307
  26402672msgid "Cu_t"
  26412673msgstr "От_рязване"
  26422674
  2643 #: ../gtk/gtkstock.c:328
   2675#: ../gtk/gtkstock.c:308
  26442676msgid "_Delete"
  26452677msgstr "_Изтриване"
  26462678
  2647 #: ../gtk/gtkstock.c:329
   2679#: ../gtk/gtkstock.c:309
  26482680msgid "_Disconnect"
  26492681msgstr "_Разкачване"
  26502682
  2651 #: ../gtk/gtkstock.c:330
   2683#: ../gtk/gtkstock.c:310
  26522684msgid "_Execute"
  26532685msgstr "_Изпълняване"
  26542686
  2655 #: ../gtk/gtkstock.c:331
   2687#: ../gtk/gtkstock.c:311
  26562688msgid "_Edit"
  26572689msgstr "_Редактиране"
  26582690
  2659 #: ../gtk/gtkstock.c:332
   2691#: ../gtk/gtkstock.c:312
  26602692msgid "_Find"
  26612693msgstr "_Търсене"
  26622694
  2663 #: ../gtk/gtkstock.c:333
   2695#: ../gtk/gtkstock.c:313
  26642696msgid "Find and _Replace"
  26652697msgstr "Търсене и _замяна"
  26662698
  2667 #: ../gtk/gtkstock.c:334
   2699#: ../gtk/gtkstock.c:314
  26682700msgid "_Floppy"
  26692701msgstr "_Дискета"
  26702702
  2671 #: ../gtk/gtkstock.c:335
   2703#: ../gtk/gtkstock.c:315
  26722704msgid "_Fullscreen"
  26732705msgstr "На _цял екран"
  26742706
  2675 #: ../gtk/gtkstock.c:336
   2707#: ../gtk/gtkstock.c:316
  26762708msgid "_Leave Fullscreen"
  26772709msgstr "_Изход от цял екран"
  26782710
  26792711#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2680 #: ../gtk/gtkstock.c:338
   2712#: ../gtk/gtkstock.c:318
  26812713msgid "Navigation|_Bottom"
  26822714msgstr "О_тдолу"
  26832715
  26842716#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2685 #: ../gtk/gtkstock.c:340
   2717#: ../gtk/gtkstock.c:320
  26862718msgid "Navigation|_First"
  26872719msgstr "_Първо"
  26882720
  26892721#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2690 #: ../gtk/gtkstock.c:342
   2722#: ../gtk/gtkstock.c:322
  26912723msgid "Navigation|_Last"
  26922724msgstr "По_следно"
  26932725
  26942726#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2695 #: ../gtk/gtkstock.c:344
   2727#: ../gtk/gtkstock.c:324
  26962728msgid "Navigation|_Top"
  26972729msgstr "_Отгоре"
  26982730
  26992731#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2700 #: ../gtk/gtkstock.c:346
   2732#: ../gtk/gtkstock.c:326
  27012733msgid "Navigation|_Back"
  27022734msgstr "На_зад"
  27032735
  27042736#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2705 #: ../gtk/gtkstock.c:348
   2737#: ../gtk/gtkstock.c:328
  27062738msgid "Navigation|_Down"
  27072739msgstr "На_долу"
  27082740
  27092741#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2710 #: ../gtk/gtkstock.c:350
   2742#: ../gtk/gtkstock.c:330
  27112743msgid "Navigation|_Forward"
  27122744msgstr "Нап_ред"
  27132745
  27142746#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2715 #: ../gtk/gtkstock.c:352
   2747#: ../gtk/gtkstock.c:332
  27162748msgid "Navigation|_Up"
  27172749msgstr "На_горе"
  27182750
  2719 #: ../gtk/gtkstock.c:353
   2751#: ../gtk/gtkstock.c:333
  27202752msgid "_Harddisk"
  27212753msgstr "_Твърд диск"
  27222754
  2723 #: ../gtk/gtkstock.c:354
   2755#: ../gtk/gtkstock.c:334
  27242756msgid "_Help"
  27252757msgstr "_Помощ"
  27262758
  2727 #: ../gtk/gtkstock.c:355
   2759#: ../gtk/gtkstock.c:335
  27282760msgid "_Home"
  27292761msgstr "_Домашна папка"
  27302762
  2731 #: ../gtk/gtkstock.c:356
   2763#: ../gtk/gtkstock.c:336
  27322764msgid "Increase Indent"
  27332765msgstr "Увеличаване на отместването"
  27342766
  2735 #: ../gtk/gtkstock.c:357
   2767#: ../gtk/gtkstock.c:337
  27362768msgid "Decrease Indent"
  27372769msgstr "Намаляване на отместването"
  27382770
  2739 #: ../gtk/gtkstock.c:358
   2771#: ../gtk/gtkstock.c:338
  27402772msgid "_Index"
  27412773msgstr "_Индекс"
  27422774
  2743 #: ../gtk/gtkstock.c:359
   2775#: ../gtk/gtkstock.c:339
  27442776msgid "_Information"
  27452777msgstr "_Информация"
  27462778
  2747 #: ../gtk/gtkstock.c:360
   2779#: ../gtk/gtkstock.c:340
  27482780msgid "_Italic"
  27492781msgstr "_Курсив"
  27502782
  2751 #: ../gtk/gtkstock.c:361
   2783#: ../gtk/gtkstock.c:341
  27522784msgid "_Jump to"
  27532785msgstr "Скок _до"
  27542786
  27552787#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2756 #: ../gtk/gtkstock.c:363
   2788#: ../gtk/gtkstock.c:343
  27572789msgid "Justify|_Center"
  27582790msgstr "_Центриране"
  27592791
  27602792#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2761 #: ../gtk/gtkstock.c:365
   2793#: ../gtk/gtkstock.c:345
  27622794msgid "Justify|_Fill"
  27632795msgstr "_Двустранно"
  27642796
  27652797#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2766 #: ../gtk/gtkstock.c:367
   2798#: ../gtk/gtkstock.c:347
  27672799msgid "Justify|_Left"
  27682800msgstr "_Ляво"
  27692801
  27702802#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2771 #: ../gtk/gtkstock.c:369
   2803#: ../gtk/gtkstock.c:349
  27722804msgid "Justify|_Right"
  27732805msgstr "_Дясно"
  27742806
  27752807#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2776 #: ../gtk/gtkstock.c:372
   2808#: ../gtk/gtkstock.c:352
  27772809msgid "Media|_Forward"
  27782810msgstr "_Напред"
  27792811
  27802812#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2781 #: ../gtk/gtkstock.c:374
   2813#: ../gtk/gtkstock.c:354
  27822814msgid "Media|_Next"
  27832815msgstr "_Следващ"
  27842816
  27852817#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2786 #: ../gtk/gtkstock.c:376
   2818#: ../gtk/gtkstock.c:356
  27872819msgid "Media|P_ause"
  27882820msgstr "П_ауза"
  27892821
  27902822#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2791 #: ../gtk/gtkstock.c:378
   2823#: ../gtk/gtkstock.c:358
  27922824msgid "Media|_Play"
  27932825msgstr "_Изпълнение"
  27942826
  27952827#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2796 #: ../gtk/gtkstock.c:380
   2828#: ../gtk/gtkstock.c:360
  27972829msgid "Media|Pre_vious"
  27982830msgstr "Пре_дишен"
  27992831
  28002832#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2801 #: ../gtk/gtkstock.c:382
   2833#: ../gtk/gtkstock.c:362
  28022834msgid "Media|_Record"
  28032835msgstr "_Запис"
  28042836
  28052837#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2806 #: ../gtk/gtkstock.c:384
   2838#: ../gtk/gtkstock.c:364
  28072839msgid "Media|R_ewind"
  28082840msgstr "Пр_евъртане"
  28092841
  28102842#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2811 #: ../gtk/gtkstock.c:386
   2843#: ../gtk/gtkstock.c:366
  28122844msgid "Media|_Stop"
  28132845msgstr "_Спиране"
  28142846
  2815 #: ../gtk/gtkstock.c:387
   2847#: ../gtk/gtkstock.c:367
  28162848msgid "_Network"
  28172849msgstr "_Мрежа"
  28182850
  2819 #: ../gtk/gtkstock.c:388
   2851#: ../gtk/gtkstock.c:368
  28202852msgid "_New"
  28212853msgstr "_Нов"
  28222854
  2823 #: ../gtk/gtkstock.c:389
   2855#: ../gtk/gtkstock.c:369
  28242856msgid "_No"
  28252857msgstr "_Не"
  28262858
  2827 #: ../gtk/gtkstock.c:390
   2859#: ../gtk/gtkstock.c:370
  28282860msgid "_OK"
  28292861msgstr "_Добре"
  28302862
  2831 #: ../gtk/gtkstock.c:391
   2863#: ../gtk/gtkstock.c:371
  28322864msgid "_Open"
  28332865msgstr "_Отваряне"
  28342866
  2835 #: ../gtk/gtkstock.c:392
   2867#: ../gtk/gtkstock.c:372
  28362868msgid "Landscape"
  28372869msgstr "Хоризонтално"
  28382870
  2839 #: ../gtk/gtkstock.c:393
   2871#: ../gtk/gtkstock.c:373
  28402872msgid "Portrait"
  28412873msgstr "Вертикално"
  28422874
  2843 #: ../gtk/gtkstock.c:394
   2875#: ../gtk/gtkstock.c:374
  28442876msgid "Reverse landscape"
  28452877msgstr "Вертикално, обърнато"
  28462878
  2847 #: ../gtk/gtkstock.c:395
   2879#: ../gtk/gtkstock.c:375
  28482880msgid "Reverse portrait"
  28492881msgstr "Хоризонтално, обърнато"
  28502882
  2851 #: ../gtk/gtkstock.c:396
   2883#: ../gtk/gtkstock.c:376
  28522884msgid "_Paste"
  28532885msgstr "_Поставяне"
  28542886
  2855 #: ../gtk/gtkstock.c:397
   2887#: ../gtk/gtkstock.c:377
  28562888msgid "_Preferences"
  28572889msgstr "_Предпочитания"
  28582890
  2859 #: ../gtk/gtkstock.c:398
   2891#: ../gtk/gtkstock.c:378
  28602892msgid "_Print"
  28612893msgstr "_Печат"
  28622894
  2863 #: ../gtk/gtkstock.c:399
   2895#: ../gtk/gtkstock.c:379
  28642896msgid "Print Pre_view"
  28652897msgstr "_Мостра на печата"
  28662898
  2867 #: ../gtk/gtkstock.c:400
   2899#: ../gtk/gtkstock.c:380
  28682900msgid "_Properties"
  28692901msgstr "_Настройки"
  28702902
  2871 #: ../gtk/gtkstock.c:401
   2903#: ../gtk/gtkstock.c:381
  28722904msgid "_Quit"
  28732905msgstr "_Спиране на програмата"
  28742906
  2875 #: ../gtk/gtkstock.c:402
   2907#: ../gtk/gtkstock.c:382
  28762908msgid "_Redo"
  28772909msgstr "Пов_торение"
  28782910
  2879 #: ../gtk/gtkstock.c:403
   2911#: ../gtk/gtkstock.c:383
  28802912msgid "_Refresh"
  28812913msgstr "_Обновяване"
  28822914
  2883 #: ../gtk/gtkstock.c:405
   2915#: ../gtk/gtkstock.c:385
  28842916msgid "_Revert"
  28852917msgstr "_Връщане"
  28862918
  2887 #: ../gtk/gtkstock.c:406
   2919#: ../gtk/gtkstock.c:386
  28882920msgid "_Save"
  28892921msgstr "_Запазване"
  28902922
  2891 #: ../gtk/gtkstock.c:407
   2923#: ../gtk/gtkstock.c:387
  28922924msgid "Save _As"
  28932925msgstr "Запазване _като"
  28942926
  2895 #: ../gtk/gtkstock.c:408
   2927#: ../gtk/gtkstock.c:388
  28962928msgid "Select _All"
  28972929msgstr "Избиране на _всичко"
  28982930
  2899 #: ../gtk/gtkstock.c:409
   2931#: ../gtk/gtkstock.c:389
  29002932msgid "_Color"
  29012933msgstr "_Цвят"
  29022934
  2903 #: ../gtk/gtkstock.c:410
   2935#: ../gtk/gtkstock.c:390
  29042936msgid "_Font"
  29052937msgstr "_Шрифт"
  29062938
  2907 #: ../gtk/gtkstock.c:411
   2939#: ../gtk/gtkstock.c:391
  29082940msgid "_Ascending"
  29092941msgstr "_Възходящ"
  29102942
  2911 #: ../gtk/gtkstock.c:412
   2943#: ../gtk/gtkstock.c:392
  29122944msgid "_Descending"
  29132945msgstr "_Низходящ"
  29142946
  2915 #: ../gtk/gtkstock.c:413
   2947#: ../gtk/gtkstock.c:393
  29162948msgid "_Spell Check"
  29172949msgstr "_Проверка на правописа"
  29182950
  2919 #: ../gtk/gtkstock.c:414
   2951#: ../gtk/gtkstock.c:394
  29202952msgid "_Stop"
  29212953msgstr "_Спиране"
  29222954
  2923 #: ../gtk/gtkstock.c:415
   2955#: ../gtk/gtkstock.c:395
  29242956msgid "_Strikethrough"
  29252957msgstr "_Зачертаване"
  29262958
  2927 #: ../gtk/gtkstock.c:416
   2959#: ../gtk/gtkstock.c:396
  29282960msgid "_Undelete"
  29292961msgstr "Възстановяване на _изтритото"
  29302962
  2931 #: ../gtk/gtkstock.c:417
   2963#: ../gtk/gtkstock.c:397
  29322964msgid "_Underline"
  29332965msgstr "_Подчертаване"
  29342966
  2935 #: ../gtk/gtkstock.c:418
   2967#: ../gtk/gtkstock.c:398
  29362968msgid "_Undo"
  29372969msgstr "_Отмяна"
  29382970
  2939 #: ../gtk/gtkstock.c:419
   2971#: ../gtk/gtkstock.c:399
  29402972msgid "_Yes"
  29412973msgstr "_Да"
  29422974
  2943 #: ../gtk/gtkstock.c:420
   2975#: ../gtk/gtkstock.c:400
  29442976msgid "_Normal Size"
  29452977msgstr "_Нормален размер"
  29462978
  2947 #: ../gtk/gtkstock.c:421
   2979#: ../gtk/gtkstock.c:401
  29482980msgid "Best _Fit"
  29492981msgstr "Най-добро _пасване"
  29502982
  2951 #: ../gtk/gtkstock.c:422
   2983#: ../gtk/gtkstock.c:402
  29522984msgid "Zoom _In"
  29532985msgstr "_Увеличаване"
  29542986
  2955 #: ../gtk/gtkstock.c:423
   2987#: ../gtk/gtkstock.c:403
  29562988msgid "Zoom _Out"
  29572989msgstr "_Намаляване"
   
  30213053msgstr "Неочаквани знакови данни на ред %d, знак %d"
  30223054
  3023 #: ../gtk/gtkuimanager.c:2240
   3055#: ../gtk/gtkuimanager.c:2254
  30243056msgid "Empty"
  30253057msgstr "Празно"
   
  38903922msgstr "Метод за въвеждане към X"
  38913923
  3892 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1465
   3924#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1524
  38933925msgid "Two Sided"
  38943926msgstr "Двустранно"
  38953927
  3896 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1466
   3928#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1525
  38973929msgid "Paper Type"
  38983930msgstr "Вид хартия"
  38993931
  3900 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1467
   3932#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1526
  39013933msgid "Paper Source"
  39023934msgstr "Източник на хартията"
  39033935
  3904 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1468
   3936#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1527
  39053937msgid "Output Tray"
  39063938msgstr "Изходяща тава"
  39073939
  3908 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1477
   3940#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1536
  39093941msgid "One Sided"
  39103942msgstr "Едностранно"
  39113943
  3912 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1478
  3913 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1479
  3914 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1483
   3944#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1537
   3945#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1538
   3946#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1542
  39153947msgid "Auto Select"
  39163948msgstr "Автоматичен избор"
  39173949
  3918 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1480
  3919 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1481
  3920 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1482
  3921 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1946
   3950#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1539
   3951#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1540
   3952#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1541
   3953#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2011
  39223954msgid "Printer Default"
  39233955msgstr "Стандартните настройки на принтера"
  39243956
  3925 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2139
   3957#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2205
  39263958msgid "Urgent"
  39273959msgstr "Спешен"
  39283960
  3929 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2139
   3961#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2205
  39303962msgid "High"
  39313963msgstr "Висок"
  39323964
  3933 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2139
   3965#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2205
  39343966msgid "Medium"
  39353967msgstr "Среден"
  39363968
  3937 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2139
   3969#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2205
  39383970msgid "Low"
  39393971msgstr "Нисък"
  39403972
  3941 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2141
   3973#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2207
  39423974msgid "None"
  39433975msgstr "(Без)"
  39443976
  3945 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2141
   3977#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2207
  39463978msgid "Classified"
  39473979msgstr "Класифицирано"
  39483980
  3949 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2141
   3981#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2207
  39503982msgid "Confidential"
  39513983msgstr "Конфиденциално"
  39523984
  3953 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2141
   3985#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2207
  39543986msgid "Secret"
  39553987msgstr "Секретно"
  39563988
  3957 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2141
   3989#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2207
  39583990msgid "Standard"
  39593991msgstr "Стандартно"
  39603992
  3961 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2141
   3993#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2207
  39623994msgid "Top Secret"
  39633995msgstr "Строго секретно"
  39643996
  3965 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2141
   3997#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2207
  39663998msgid "Unclassified"
  39673999msgstr "Некласифицирано"
  39684000
  3969 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2227
  3970 #, c-format
  3971 msgid "Custom.%2fx%.2f"
  3972 msgstr "Потребителски.%2fx%.2f"
   4001#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2293
   4002#, c-format
   4003msgid "Custom %.2fx%.2f"
   4004msgstr "Потребителски %.2f×%.2f"
  39734005
  39744006#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:399
   
  39764008msgstr "Печат към LPR"
  39774009
  3978 #: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:424
   4010#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:425
  39794011msgid "Pages Per Sheet"
  39804012msgstr "Страници на лист"
  39814013
  3982 #: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:431
   4014#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:432
  39834015msgid "Command Line"
  39844016msgstr "Команден ред"
  39854017
  39864018#. default filename used for print-to-file
  3987 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:232
   4019#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:235
  39884020#, c-format
  39894021msgid "output.%s"
  39904022msgstr "разпечатка.%s"
  39914023
  3992 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:457
   4024#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:460
  39934025msgid "Print to File"
  39944026msgstr "Печат към файл"
  39954027
  3996 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:481
   4028#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:484
  39974029msgid "PDF"
  39984030msgstr "PDF"
  39994031
  4000 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:481
   4032#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:484
  40014033msgid "Postscript"
  40024034msgstr "Postscript"
  40034035
  4004 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:534
   4036#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:496
   4037msgid "Pages per _sheet:"
   4038msgstr "Страници на _лист:"
   4039
   4040#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:537
  40054041msgid "File"
  40064042msgstr "Файл"
  40074043
  4008 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:543
   4044#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:546
  40094045msgid "_Output format"
  40104046msgstr "_Изходен формат"
   
  41574193"0001"
  41584194
  4159 #: ../gtk/updateiconcache.c:491 ../gtk/updateiconcache.c:552
   4195#: ../gtk/updateiconcache.c:498 ../gtk/updateiconcache.c:558
  41604196#, c-format
  41614197msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
  41624198msgstr "открити са различни данни idatas за символните връзки „%s“ и „%s“\n"
  41634199
  4164 #: ../gtk/updateiconcache.c:1374
   4200#: ../gtk/updateiconcache.c:1379
  41654201msgid "Failed to write header\n"
  41664202msgstr "Неуспех при запазване на заглавната част\n"
  41674203
  4168 #: ../gtk/updateiconcache.c:1380
   4204#: ../gtk/updateiconcache.c:1385
  41694205msgid "Failed to write hash table\n"
  41704206msgstr "Неуспех при запазване на таблицата с извадките\n"
  41714207
  4172 #: ../gtk/updateiconcache.c:1386
   4208#: ../gtk/updateiconcache.c:1391
  41734209msgid "Failed to write folder index\n"
  41744210msgstr "Неуспех при записването на индекса на папка\n"
  41754211
  4176 #: ../gtk/updateiconcache.c:1394
   4212#: ../gtk/updateiconcache.c:1399
  41774213msgid "Failed to rewrite header\n"
  41784214msgstr "Неуспех при замяната на заглавната част\n"
  41794215
  4180 #: ../gtk/updateiconcache.c:1420
   4216#: ../gtk/updateiconcache.c:1451
  41814217#, c-format
  41824218msgid "Failed to write cache file: %s\n"
  4183 msgstr "Неуспех при запазване на файла за временни данни: %s\n"
  4184 
  4185 #: ../gtk/updateiconcache.c:1462
   4219msgstr "Неуспех при запазване на файла за временно съхранение на икони: %s\n"
   4220
   4221#: ../gtk/updateiconcache.c:1486
   4222msgid "The generated cache was invalid.\n"
   4223msgstr "Генерираният файл за временно съхранение на икони е неправилен.\n"
   4224
   4225#: ../gtk/updateiconcache.c:1500
  41864226#, c-format
  41874227msgid "Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n"
   
  41894229"Грешка при преименуването на „%s“ към „%s“: %s, затова „%s“ ще се изтрие.\n"
  41904230
  4191 #: ../gtk/updateiconcache.c:1474
   4231#: ../gtk/updateiconcache.c:1512
  41924232#, c-format
  41934233msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
  41944234msgstr "Грешка при преименуването на „%s“ към „%s“: %s\n"
  41954235
  4196 #: ../gtk/updateiconcache.c:1481
   4236#: ../gtk/updateiconcache.c:1519
  41974237#, c-format
  41984238msgid "Could not rename %s back to %s: %s.\n"
  41994239msgstr "Грешка при преименуването на „%s“ обратно към „%s“: %s\n"
  42004240
  4201 #: ../gtk/updateiconcache.c:1503
   4241#: ../gtk/updateiconcache.c:1541
  42024242msgid "Cache file created successfully.\n"
  4203 msgstr "Файлът за временни данни е създаден успешно.\n"
  4204 
  4205 #: ../gtk/updateiconcache.c:1542
   4243msgstr "Файлът за временно съхранение на икони е създаден успешно.\n"
   4244
   4245#: ../gtk/updateiconcache.c:1580
  42064246msgid "Overwrite an existing cache, even if up to date"
  4207 msgstr "Презаписване на файла за временни данни дори и да е актуален"
  4208 
  4209 #: ../gtk/updateiconcache.c:1543
   4247msgstr ""
   4248"Презаписване на файла за временно съхранение на икони дори и да е актуален"
   4249
   4250#: ../gtk/updateiconcache.c:1581
  42104251msgid "Don't check for the existence of index.theme"
  42114252msgstr "Да не се проверява за съществуването на файл „index.theme“"
  42124253
  4213 #: ../gtk/updateiconcache.c:1544
   4254#: ../gtk/updateiconcache.c:1582
  42144255msgid "Don't include image data in the cache"
  4215 msgstr "Данните за изображения да не се записват във файл за временни данни"
  4216 
  4217 #: ../gtk/updateiconcache.c:1545
   4256msgstr ""
   4257"Данните за изображения да не се записват във файл за временно съхранение на "
   4258"икони"
   4259
   4260#: ../gtk/updateiconcache.c:1583
  42184261msgid "Output a C header file"
  42194262msgstr "Генериране на заглавен файл на C"
  42204263
  4221 #: ../gtk/updateiconcache.c:1546
   4264#: ../gtk/updateiconcache.c:1584
  42224265msgid "Turn off verbose output"
  42234266msgstr "Изключване на подробния изход"
  42244267
  4225 #: ../gtk/updateiconcache.c:1576
   4268#: ../gtk/updateiconcache.c:1585
   4269msgid "Validate existing icon cache"
   4270msgstr "Проверка на съществуващия файл за временно съхранение на икони"
   4271
   4272#: ../gtk/updateiconcache.c:1620
   4273#, c-format
   4274msgid "File not found: %s\n"
   4275msgstr "Файлът не е открит: %s\n"
   4276
   4277#: ../gtk/updateiconcache.c:1626
   4278#, c-format
   4279msgid "Not a valid icon cache: %s\n"
   4280msgstr "Неправилен файл за временно съхранение на икони: %s\n"
   4281
   4282#: ../gtk/updateiconcache.c:1637
  42264283#, c-format
  42274284msgid ""
 • gnome-2-18/developer-libs/gtk+.gtk-2-10.bg.po

  r1054 r1123  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gtk+ HEAD\n"
   10"Project-Id-Version: gtk+ gtk-2-10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-02-17 22:55+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 22:49+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-05-05 10:25+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-05-05 09:49+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  332332msgstr "Неподдържана дълбочина на цвета за файла във формат ICO: %d"
  333333
  334 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
   334#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1219
  335335msgid "The ICO image format"
  336336msgstr "Форматът за изображения ICO"
   
  355355
  356356#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:486 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:748
  357 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:982 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:991
   357#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:977 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:986
  358358msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
  359359msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
   
  381381"разрешена"
  382382
  383 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1110
   383#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1105
  384384msgid "The JPEG image format"
  385385msgstr "Форматът за изображения JPEG"
   
  511511"е позволена."
  512512
  513 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:899
   513#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:897
  514514#, c-format
  515515msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
   
  518518"1."
  519519
  520 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1044
   520#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1042
  521521msgid "The PNG image format"
  522522msgstr "Форматът за изображения PNG"
   
  628628msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
  629629
  630 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
   630#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:688
  631631msgid "Cannot allocate colormap structure"
  632632msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
  633633
  634 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
   634#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:695
  635635msgid "Cannot allocate colormap entries"
  636636msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
  637637
  638 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
   638#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:717
  639639msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
  640640msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
  641641
  642 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
   642#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:735
  643643msgid "Cannot allocate TGA header memory"
  644644msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
  645645
  646 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
   646#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:768
  647647msgid "TGA image has invalid dimensions"
  648648msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
  649649
  650 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
  651 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
  652 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
   650#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:774 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:783
   651#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:793 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:803
   652#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:810
  653653msgid "TGA image type not supported"
  654654msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
  655655
  656 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
   656#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:857
  657657msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
  658658msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
  659659
  660 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
   660#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:922
  661661msgid "Excess data in file"
  662662msgstr "Излишък от данни във файл"
  663663
  664 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
   664#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:998
  665665msgid "The Targa image format"
  666666msgstr "Форматът за изображения Targa"
   
  12221222#. * the text after the | in the translation.
  12231223#.
  1224 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
   1224#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:235
  12251225msgid "Accelerator|Disabled"
  12261226msgstr "Изключен"
   
  12301230#. * acelerator.
  12311231#.
  1232 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
   1232#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:366 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:578
  12331233msgid "New accelerator..."
  12341234msgstr "Нов бърз клавиш..."
   
  12461246#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:449
  12471247msgid "Received invalid color data\n"
  1248 msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
   1248msgstr "Получени са неправилни данни за цвета\n"
  12491249
  12501250#: ../gtk/gtkcolorsel.c:562
   
  13751375msgstr "Избор на цвят"
  13761376
  1377 #: ../gtk/gtkentry.c:5007 ../gtk/gtktextview.c:7281
   1377#: ../gtk/gtkentry.c:5007 ../gtk/gtktextview.c:7282
  13781378msgid "Input _Methods"
  13791379msgstr "_Методи за вход"
  13801380
  1381 #: ../gtk/gtkentry.c:5021 ../gtk/gtktextview.c:7295
   1381#: ../gtk/gtkentry.c:5021 ../gtk/gtktextview.c:7296
  13821382msgid "_Insert Unicode Control Character"
  13831383msgstr "_Вмъкване на контролен знак за Уникод"
   
  13871387#, c-format
  13881388msgid "Invalid filename: %s"
  1389 msgstr "Невалидно име на файла: %s"
   1389msgstr "Неправилно име на файл: %s"
  13901390
  13911391#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
   
  13931393msgstr "Избор на файл"
  13941394
  1395 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1690
   1395#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1715
  13961396msgid "Desktop"
  13971397msgstr "Работен плот"
   
  14011401msgstr "(без)"
  14021402
  1403 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2017
   1403#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2020
  14041404msgid "Other..."
  14051405msgstr "Друго място..."
  14061406
  1407 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:918
   1407#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:942
  14081408msgid "Could not retrieve information about the file"
  14091409msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
  14101410
  1411 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:929
   1411#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:953
  14121412msgid "Could not add a bookmark"
  14131413msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
  14141414
  1415 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:940
   1415#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:964
  14161416msgid "Could not remove bookmark"
  14171417msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
  14181418
  1419 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:951
   1419#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:975
  14201420msgid "The folder could not be created"
  14211421msgstr "Папката не може да бъде създадена"
  14221422
  1423 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:964
   1423#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:988
  14241424msgid ""
  14251425"The folder could not be created, as a file with the same name already "
   
  14291429"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
  14301430
  1431 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:977
   1431#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1001
  14321432msgid "Invalid file name"
  1433 msgstr "Невалидно име на файл"
  1434 
  1435 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:987
   1433msgstr "Неправилно име на файл"
   1434
   1435#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1011
  14361436msgid "The folder contents could not be displayed"
  14371437msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
   
  14411441#. * to translate.
  14421442#.
  1443 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1494
   1443#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1519
  14441444#, c-format
  14451445msgid "%1$s on %2$s"
  14461446msgstr "%1$s на %2$s"
  14471447
  1448 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2593
   1448#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2618
  14491449#, c-format
  14501450msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
  14511451msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
  14521452
  1453 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2634
   1453#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2659
  14541454msgid "Add the current folder to the bookmarks"
  14551455msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
  14561456
  1457 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2636
   1457#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2661
  14581458msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
  14591459msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
  14601460
  1461 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2676
   1461#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2701
  14621462#, c-format
  14631463msgid "Remove the bookmark '%s'"
  14641464msgstr "Премахване на отметката - „%s“"
  14651465
  1466 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3107
   1466#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3132
  14671467#, c-format
  14681468msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
  14691469msgstr ""
  1470 "Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е невалидно име на път."
  1471 
  1472 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3338
   1470"Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е неправилно име на път."
   1471
   1472#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3363
  14731473msgid "Remove"
  14741474msgstr "Премахване"
  14751475
  1476 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3347
   1476#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3372
  14771477msgid "Rename..."
  14781478msgstr "Преименуване..."
  14791479
  14801480#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
  1481 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3489
   1481#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3514
  14821482msgid "Places"
  14831483msgstr "Места"
  14841484
  14851485#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
  1486 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3543
   1486#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3568
  14871487msgid "_Places"
  14881488msgstr "_Места"
  14891489
  1490 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3599 ../gtk/gtkstock.c:317
   1490#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3624 ../gtk/gtkstock.c:317
  14911491msgid "_Add"
  14921492msgstr "_Добавяне"
  14931493
  1494 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3606
   1494#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3631
  14951495msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
  14961496msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
  14971497
  1498 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3611 ../gtk/gtkstock.c:404
   1498#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3636 ../gtk/gtkstock.c:404
  14991499msgid "_Remove"
  15001500msgstr "_Премахване"
  15011501
  1502 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3618
   1502#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3643
  15031503msgid "Remove the selected bookmark"
  15041504msgstr "Изтриване на избраната отметка"
  15051505
  1506 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3714
   1506#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3739
  15071507msgid "Could not select file"
  15081508msgstr "Не може да бъде избран файл"
  15091509
  1510 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3851
   1510#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3876
  15111511#, c-format
  15121512msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
  15131513msgstr ""
  1514 "Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е невалидно име на път."
  1515 
  1516 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3908
   1514"Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е неправилно име на път."
   1515
   1516#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3933
  15171517msgid "_Add to Bookmarks"
  15181518msgstr "_Добавяне към отметките"
  15191519
  1520 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3922
   1520#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3947
  15211521msgid "Show _Hidden Files"
  15221522msgstr "Показване на _скритите файлове"
  15231523
  1524 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4059 ../gtk/gtkfilesel.c:729
   1524#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4084 ../gtk/gtkfilesel.c:729
  15251525msgid "Files"
  15261526msgstr "Файлове"
  15271527
  1528 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4104
   1528#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4129
  15291529msgid "Name"
  15301530msgstr "Име"
  15311531
  1532 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4129
   1532#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4154
  15331533msgid "Size"
  15341534msgstr "Размер"
  15351535
  1536 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4142
   1536#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4167
  15371537msgid "Modified"
  15381538msgstr "Променян на"
  15391539
  1540 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4174
   1540#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4199
  15411541msgid "Select which types of files are shown"
  15421542msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
  15431543
  15441544#. Label
  1545 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4323 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:788
   1545#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4348 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:788
  15461546msgid "_Name:"
  15471547msgstr "_Име:"
  15481548
  1549 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4365
   1549#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4390
  15501550msgid "_Browse for other folders"
  15511551msgstr "_Отваряне на други папки"
  15521552
  1553 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4600
   1553#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4637
  15541554msgid "Type a file name"
  15551555msgstr "Въведете име на файл"
  15561556
  15571557#. Create Folder
  1558 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4637
   1558#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4673
  15591559msgid "Create Fo_lder"
  15601560msgstr "Създаване на _папка"
  15611561
  1562 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4647
   1562#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4683
  15631563msgid "_Location:"
  15641564msgstr "_Местоположение:"
  15651565
  1566 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4887
   1566#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4919
  15671567msgid "Save in _folder:"
  15681568msgstr "Запазване в п_апка:"
  15691569
  1570 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4889
   1570#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4921
  15711571msgid "Create in _folder:"
  15721572msgstr "Създаване в _папка:"
  15731573
  1574 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6397
   1574#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6436
  15751575msgid "Cannot change to folder because it is not local"
  15761576msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
  15771577
  1578 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6970 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6991
   1578#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7020 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7041
  15791579#, c-format
  15801580msgid "Shortcut %s already exists"
  15811581msgstr "Бързият клавиш „%s“ вече съществува"
  15821582
  1583 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7081
   1583#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7131
  15841584#, c-format
  15851585msgid "Shortcut %s does not exist"
  15861586msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
  15871587
  1588 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7336
   1588#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7398
  15891589#, c-format
  15901590msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  15911591msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
  15921592
  1593 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7339
   1593#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7401
  15941594#, c-format
  15951595msgid ""
   
  15991599"му съдържание."
  16001600
  1601 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7344
   1601#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7406
  16021602msgid "_Replace"
  16031603msgstr "_Замяна"
  16041604
  1605 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8040
   1605#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8101
  16061606#, c-format
  16071607msgid "Could not mount %s"
  16081608msgstr "Не може да се монтира „%s“"
  16091609
  1610 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8434
   1610#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8496
  16111611msgid "Type name of new folder"
  16121612msgstr "Напишете името на новата папка"
  16131613
  1614 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8479
   1614#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8541
  16151615#, c-format
  16161616msgid "%d byte"
   
  16191619msgstr[1] "%d байта"
  16201620
  1621 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8481
   1621#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8543
  16221622#, c-format
  16231623msgid "%.1f KB"
  16241624msgstr "%.1f KB"
  16251625
  1626 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8483
   1626#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8545
  16271627#, c-format
  16281628msgid "%.1f MB"
  16291629msgstr "%.1f MB"
  16301630
  1631 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8485
   1631#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8547
  16321632#, c-format
  16331633msgid "%.1f GB"
  16341634msgstr "%.1f GB"
  16351635
  1636 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8533 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8557
   1636#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8595 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8619
  16371637msgid "Unknown"
  16381638msgstr "Неизвестен"
  16391639
  1640 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8544
   1640#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8606
  16411641msgid "Today"
  16421642msgstr "Днес"
  16431643
  1644 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8546
   1644#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8608
  16451645msgid "Yesterday"
  16461646msgstr "Вчера"
   
  17331733
  17341734#: ../gtk/gtkfilesel.c:1408 ../gtk/gtkfilesel.c:1417
  1735 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1062 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1177
   1735#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1062 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1180
  17361736#, c-format
  17371737msgid "Error creating directory '%s': %s"
   
  18321832msgstr "Не може да се извлече кореновата папка"
  18331833
  1834 #: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1339
   1834#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1338
  18351835msgid "(Empty)"
  18361836msgstr "(Празно)"
   
  18381838#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:975 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1223
  18391839#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2211 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2251
  1840 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2396 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2446
   1840#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2258 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2308
  18411841#, c-format
  18421842msgid "Error getting information for '%s': %s"
  18431843msgstr "Грешка при получаването на информация за „%s“: %s"
  18441844
  1845 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1168 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1284
   1845#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1168 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1287
  18461846msgid "This file system does not support mounting"
  18471847msgstr "Тази файлова система не поддържа монтиране"
   
  18511851msgstr "Файлова система"
  18521852
  1853 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1344 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1461
   1853#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1344 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1597
  18541854#, c-format
  18551855msgid ""
   
  18591859"Името „%s“ е невалидно защото съдържа знака „%s“. Използвайте различно име."
  18601860
  1861 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1893 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2076
   1861#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1893 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1938
  18621862#, c-format
  18631863msgid "Bookmark saving failed: %s"
  18641864msgstr "Запазването на отметката беше неуспешно: %s"
  18651865
  1866 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1948 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2131
   1866#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1948 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1993
  18671867#, c-format
  18681868msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
  18691869msgstr "„%s“ вече съществува в списъка с отметки"
  18701870
  1871 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2020 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2203
   1871#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2020 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2065
  18721872#, c-format
  18731873msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
  18741874msgstr "„%s“ не съществува в списъка с отметки"
  18751875
  1876 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1100
   1876#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1103
  18771877#, c-format
  18781878msgid "Path is not a folder: '%s'"
  18791879msgstr "Пътят не е към папка: „%s“"
  18801880
  1881 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1302
   1881#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1305
  18821882#, c-format
  18831883msgid "Network Drive (%s)"
  18841884msgstr "Мрежово устройство (%s)"
  18851885
  1886 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1324
   1886#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1327
  18871887#, c-format
  18881888msgid "%s (%s)"
   
  19451945msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
  19461946
  1947 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1319
   1947#: ../gtk/gtkicontheme.c:1341
  19481948#, c-format
  19491949msgid ""
   
  19581958"\t%s"
  19591959
  1960 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1388
   1960#: ../gtk/gtkicontheme.c:1410
  19611961#, c-format
  19621962msgid "Icon '%s' not present in theme"
   
  20292029msgstr "_Колелце:"
  20302030
  2031 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:573
   2031#: ../gtk/gtkinputdialog.c:577
  20322032msgid "none"
  20332033msgstr "без"
  20342034
  2035 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:610 ../gtk/gtkinputdialog.c:646
   2035#: ../gtk/gtkinputdialog.c:614 ../gtk/gtkinputdialog.c:650
  20362036msgid "(disabled)"
  20372037msgstr "(забранен)"
  20382038
  2039 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:639
   2039#: ../gtk/gtkinputdialog.c:643
  20402040msgid "(unknown)"
  20412041msgstr "(неизвестен)"
  20422042
  20432043#. and clear button
  2044 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:739
   2044#: ../gtk/gtkinputdialog.c:747
  20452045msgid "Cl_ear"
  20462046msgstr "_Изчистване"
   
  20962096msgstr "Разстояние между стрелките за прелистване"
  20972097
  2098 #: ../gtk/gtknotebook.c:4260 ../gtk/gtknotebook.c:6805
   2098#: ../gtk/gtknotebook.c:4259 ../gtk/gtknotebook.c:6804
  20992099#, c-format
  21002100msgid "Page %u"
   
  21192119"За преносими документи"
  21202120
  2121 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:908 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1424
   2121#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:914 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1430
  21222122msgid "mm"
  21232123msgstr "mm"
  21242124
  2125 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:910 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1422
   2125#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:916 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1428
  21262126msgid "inch"
  21272127msgstr "инч"
  21282128
  2129 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:929
   2129#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:935
  21302130#, c-format
  21312131msgid ""
   
  21422142" Отдолу: %s %s"
  21432143
  2144 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:980
   2144#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:986
  21452145msgid "Manage Custom Sizes..."
  21462146msgstr "Управление на другите размери..."
  21472147
  2148 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1028
   2148#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1034
  21492149msgid "_Format for:"
  21502150msgstr "_Формат за:"
  21512151
  2152 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1049
   2152#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1055
  21532153msgid "_Paper size:"
  21542154msgstr "_Размер на листите:"
  21552155
  2156 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1085
   2156#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1091
  21572157msgid "_Orientation:"
  21582158msgstr "_Ориентация:"
  21592159
  2160 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1150 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2118
   2160#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1156 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2126
  21612161msgid "Page Setup"
  21622162msgstr "Настройки на листите"
  21632163
  2164 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1469
   2164#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1475
  21652165msgid "Margins from Printer..."
  21662166msgstr "Бели полета от принтера..."
  21672167
  2168 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1629
   2168#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1635
  21692169#, c-format
  21702170msgid "Custom Size %d"
  21712171msgstr "Друг размер: %d"
  21722172
  2173 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1858
   2173#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1864
  21742174msgid "Manage Custom Sizes"
  21752175msgstr "Управление на другите размери"
  21762176
  2177 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1954
   2177#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1960
  21782178msgid "_Width:"
  21792179msgstr "_Широчина"
  21802180
  2181 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1966
   2181#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1972
  21822182msgid "_Height:"
  21832183msgstr "_Височина:"
  21842184
  2185 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1978
   2185#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1984
  21862186msgid "Paper Size"
  21872187msgstr "Размер на листите"
  21882188
  2189 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1988
   2189#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1994
  21902190msgid "_Top:"
  21912191msgstr "От_горе:"
  21922192
  2193 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2000
   2193#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2006
  21942194msgid "_Bottom:"
  21952195msgstr "От_долу:"
  21962196
  2197 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2012
   2197#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2018
  21982198msgid "_Left:"
  21992199msgstr "От_ляво:"
  22002200
  2201 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2024
   2201#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2030
  22022202msgid "_Right:"
  22032203msgstr "_Отдясно:"
  22042204
  2205 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2065
   2205#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2071
  22062206msgid "Paper Margins"
  22072207msgstr "Бели полета"
   
  22152215msgstr "Запазване в п_апка:"
  22162216
   2217#. translators: this string is the default job title for print
   2218#. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
   2219#. * by the job number.
   2220#.
   2221#: ../gtk/gtkprintoperation.c:171
   2222#, c-format
   2223msgid "%s job #%d"
   2224msgstr "%s, задача № %d"
   2225
  22172226#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2218 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1476
   2227#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1499
  22192228msgid "print operation status|Initial state"
  22202229msgstr "Първоначално състояние"
  22212230
  22222231#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2223 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1478
   2232#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1501
  22242233msgid "print operation status|Preparing to print"
  22252234msgstr "Подготовка за печат"
  22262235
  22272236#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2228 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1480
   2237#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1503
  22292238msgid "print operation status|Generating data"
  22302239msgstr "Генериране на данни"
  22312240
  22322241#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2233 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1482
   2242#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1505
  22342243msgid "print operation status|Sending data"
  22352244msgstr "Изпращане на данни"
  22362245
  22372246#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2238 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1484
   2247#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1507
  22392248msgid "print operation status|Waiting"
  22402249msgstr "Изчакване"
  22412250
  22422251#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2243 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1486
   2252#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1509
  22442253msgid "print operation status|Blocking on issue"
  22452254msgstr "Блокиране поради проблем"
  22462255
  22472256#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2248 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1488
   2257#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1511
  22492258msgid "print operation status|Printing"
  22502259msgstr "Отпечатване"
  22512260
  22522261#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2253 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1490
   2262#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1513
  22542263msgid "print operation status|Finished"
  22552264msgstr "Завършено"
  22562265
  22572266#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2258 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1492
   2267#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1515
  22592268msgid "print operation status|Finished with error"
  22602269msgstr "Завършено с грешка"
  22612270
  2262 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1967
   2271#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1989
  22632272#, c-format
  22642273msgid "Preparing %d"
  22652274msgstr "Подготвяне на %d"
  22662275
  2267 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1969 ../gtk/gtkprintoperation.c:2225
   2276#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1991 ../gtk/gtkprintoperation.c:2246
  22682277msgid "Preparing"
  22692278msgstr "Подготвяне"
  22702279
  2271 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1972
   2280#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1994
  22722281#, c-format
  22732282msgid "Printing %d"
   
  22782287msgstr "Грешка при стартирането на прегледа"
  22792288
  2280 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:274
   2289#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:275
  22812290msgid "Error printing"
  22822291msgstr "Грешка при печат"
  22832292
  2284 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:375 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1394
   2293#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:376 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1394
  22852294msgid "Application"
  22862295msgstr "Програма"
   
  23132322#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1561
  23142323msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
  2315 msgstr "Невалиден аргумент за PrintDlgEx"
   2324msgstr "Неправилен аргумент за PrintDlgEx"
  23162325
  23172326#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
  23182327msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
  2319 msgstr "Невалиден указател към PrintDlgEx"
   2328msgstr "Неправилен указател към PrintDlgEx"
  23202329
  23212330#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1571
  23222331msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
  2323 msgstr "Невалиден указател за работа с PrintDlgEx"
   2332msgstr "Неправилен указател за работа с PrintDlgEx"
  23242333
  23252334#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1576
   
  23312340msgstr "Грешка от StartDoc"
  23322341
  2333 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1462
   2342#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1470
  23342343msgid "Printer"
  23352344msgstr "Принтер"
  23362345
  2337 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1470
   2346#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1478
  23382347msgid "Location"
  23392348msgstr "Местоположение"
  23402349
  2341 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1479
   2350#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1487
  23422351msgid "Status"
  23432352msgstr "Състояние"
  23442353
  2345 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1501
   2354#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1509
  23462355msgid "Print Pages"
  23472356msgstr "Отпечатване на страници"
  23482357
  2349 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1505
   2358#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1513
  23502359msgid "_All"
  23512360msgstr "_Всички"
  23522361
  2353 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1512
   2362#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1520
  23542363msgid "C_urrent"
  23552364msgstr "_Текущата"
  23562365
  2357 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1521
   2366#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1529
  23582367msgid "Ra_nge: "
  23592368msgstr "_Обхват: "
  23602369
  2361 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1539
   2370#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1547
  23622371msgid "Copies"
  23632372msgstr "Разпечатки"
  23642373
  23652374#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
  2366 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1544
   2375#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1552
  23672376msgid "Copie_s:"
  23682377msgstr "Раз_печатки:"
  23692378
  2370 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1562
   2379#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1570
  23712380msgid "C_ollate"
  23722381msgstr "По_следователно подреждане"
  23732382
  2374 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1570
   2383#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1578
  23752384msgid "_Reverse"
  23762385msgstr "_Обратен ред"
  23772386
  2378 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1587
   2387#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1595
  23792388msgid "General"
  23802389msgstr "Общи"
  23812390
  2382 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1974
   2391#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1982
  23832392msgid "Layout"
  23842393msgstr "Наместване"
  23852394
  2386 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1978
   2395#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1986
  23872396#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:493
  23882397msgid "Pages per _sheet:"
  23892398msgstr "Страници на _лист:"
  23902399
  2391 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1994
   2400#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2002
  23922401msgid "T_wo-sided:"
  23932402msgstr "_Двустранен печат:"
  23942403
  2395 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2009
   2404#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2017
  23962405msgid "_Only print:"
  23972406msgstr "_Обхват на печата:"
  23982407
  23992408#. In enum order
  2400 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2024
   2409#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2032
  24012410msgid "All sheets"
  24022411msgstr "Всички страници"
  24032412
  2404 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2025
   2413#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2033
  24052414msgid "Even sheets"
  24062415msgstr "Четните страници"
  24072416
  2408 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2026
   2417#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2034
  24092418msgid "Odd sheets"
  24102419msgstr "Нечетните страници"
  24112420
  2412 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2029
   2421#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2037
  24132422msgid "Sc_ale:"
  24142423msgstr "_Мащабиране:"
  24152424
  2416 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2056
   2425#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2064
  24172426msgid "Paper"
  24182427msgstr "Хартия"
  24192428
  2420 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2060
   2429#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2068
  24212430msgid "Paper _type:"
  24222431msgstr "_Вид хартия:"
  24232432
  2424 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2075
   2433#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2083
  24252434msgid "Paper _source:"
  24262435msgstr "_Източник на листите:"
  24272436
  2428 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2090
   2437#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2098
  24292438msgid "Output t_ray:"
  24302439msgstr "_Изходна касета:"
  24312440
  2432 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2141
   2441#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2149
  24332442msgid "Job Details"
  24342443msgstr "Информация а задачата"
  24352444
  2436 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2147
   2445#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2155
  24372446msgid "Pri_ority:"
  24382447msgstr "П_риоритет:"
  24392448
  2440 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2162
   2449#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2170
  24412450msgid "_Billing info:"
  24422451msgstr "Информация за _осчетоводяване:"
  24432452
  2444 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2180
   2453#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2188
  24452454msgid "Print Document"
  24462455msgstr "Отпечатване на документ"
  24472456
  2448 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2186
   2457#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2194
  24492458msgid "_Now"
  24502459msgstr "_Сега"
  24512460
  2452 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2193
   2461#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2201
  24532462msgid "A_t:"
  24542463msgstr "_Точно в:"
  24552464
  2456 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2208
   2465#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2216
  24572466msgid "On _hold"
  24582467msgstr "_На пауза"
  24592468
  2460 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2227
   2469#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2235
  24612470msgid "Add Cover Page"
  24622471msgstr "Със заглавна страница"
  24632472
  2464 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2233
   2473#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2241
  24652474msgid "Be_fore:"
  24662475msgstr "_Преди:"
  24672476
  2468 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2248
   2477#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2256
  24692478msgid "_After:"
  24702479msgstr "_След:"
  24712480
  2472 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2263
   2481#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2271
  24732482msgid "Job"
  24742483msgstr "Задача"
  24752484
  2476 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2329
   2485#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2337
  24772486msgid "Advanced"
  24782487msgstr "Допълнителни"
  24792488
  2480 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2364
   2489#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2372
  24812490msgid "Image Quality"
  24822491msgstr "Качество на изображенията"
  24832492
  2484 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2367
   2493#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2375
  24852494msgid "Color"
  24862495msgstr "Цвят"
  24872496
  2488 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2370
   2497#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2378
  24892498msgid "Finishing"
  24902499msgstr "Гланц"
  24912500
  2492 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2380
   2501#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2388
  24932502msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
  24942503msgstr "Някои от настройките в прозореца взаимно си противоречат"
  24952504
  2496 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2403
   2505#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2411
  24972506msgid "Print"
  24982507msgstr "Печат"
   
  25062515msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
  25072516
  2508 #: ../gtk/gtkrc.c:2839
   2517#: ../gtk/gtkrc.c:2836
  25092518#, c-format
  25102519msgid "Unable to find include file: \"%s\""
  25112520msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
  25122521
  2513 #: ../gtk/gtkrc.c:3471 ../gtk/gtkrc.c:3474
   2522#: ../gtk/gtkrc.c:3468 ../gtk/gtkrc.c:3471
  25142523#, c-format
  25152524msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
  25162525msgstr "Графичният файл не може да бъде открит в пътя за _изображения: „%s“"
  25172526
  2518 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:456
   2527#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:455
  25192528msgid "Select which type of documents are shown"
  25202529msgstr "Избор на видовете документи, които се показват"
   
  25252534msgstr "Не е открит елемент за адреса „%s“"
  25262535
  2527 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1771
   2536#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1580
  25282537msgid "Could not remove item"
  25292538msgstr "Елементът не може да бъде премахнат"
  25302539
  2531 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1814
   2540#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1623
  25322541msgid "Could not clear list"
  25332542msgstr "Списъкът не може да бъде изчистен"
  25342543
  2535 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1898
   2544#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1707
  25362545msgid "Copy _Location"
  25372546msgstr "Копиране на _местоположение"
  25382547
  2539 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1911
   2548#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1720
  25402549msgid "_Remove From List"
  25412550msgstr "_Премахване от списък"
  25422551
  2543 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1920
   2552#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1729
  25442553msgid "_Clear List"
  25452554msgstr "_Изчистване на списък"
  25462555
  2547 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1934
   2556#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1743
  25482557msgid "Show _Private Resources"
  25492558msgstr "Показване на _частните ресурси"
  25502559
  2551 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:463 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:519
   2560#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:468 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:524
  25522561#, c-format
  25532562msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
  25542563msgstr "Не е открит скоро използван ресурс с адрес „%s“"
  25552564
  2556 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:543 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:551
   2565#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:548 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:556
  25572566#, c-format
  25582567msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
  25592568msgstr "Тази функция не е реализирана за графичните обекти от клас „%s“"
  25602569
  2561 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:891
   2570#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:738
  25622571#, c-format
  25632572msgid "Open '%s'"
  25642573msgstr "Отваряне на „%s“"
  25652574
  2566 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:923
   2575#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:770
  25672576msgid "Unknown item"
  25682577msgstr "Неизвестен елемент"
  25692578
  2570 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:1033 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:1146
   2579#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:880 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:966
  25712580msgid "No items found"
  25722581msgstr "Не са открити елементи"
  25732582
  2574 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1059 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1209
  2575 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1219 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1278
   2583#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1056 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1206
   2584#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1216 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1275
  25762585#, c-format
  25772586msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
   
  38913900msgstr "Метод за въвеждане към X"
  38923901
  3893 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1456
   3902#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1517
  38943903msgid "Two Sided"
  38953904msgstr "Двустранно"
  38963905
  3897 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1457
   3906#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1518
  38983907msgid "Paper Type"
  38993908msgstr "Вид хартия"
  39003909
  3901 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1458
   3910#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1519
  39023911msgid "Paper Source"
  39033912msgstr "Източник на хартията"
  39043913
  3905 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1459
   3914#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1520
  39063915msgid "Output Tray"
  39073916msgstr "Изходяща тава"
  39083917
  3909 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1468
   3918#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1529
  39103919msgid "One Sided"
  39113920msgstr "Едностранно"
  39123921
  3913 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1469
  3914 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1470
  3915 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1474
   3922#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1530
   3923#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1531
   3924#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1535
  39163925msgid "Auto Select"
  39173926msgstr "Автоматичен избор"
  39183927
  3919 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1471
  3920 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1472
  3921 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1473
  3922 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1937
   3928#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1532
   3929#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1533
   3930#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1534
   3931#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2004
  39233932msgid "Printer Default"
  39243933msgstr "Стандартните настройки на принтера"
  39253934
  3926 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2130
   3935#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2198
  39273936msgid "Urgent"
  39283937msgstr "Спешен"
  39293938
  3930 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2130
   3939#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2198
  39313940msgid "High"
  39323941msgstr "Висок"
  39333942
  3934 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2130
   3943#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2198
  39353944msgid "Medium"
  39363945msgstr "Среден"
  39373946
  3938 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2130
   3947#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2198
  39393948msgid "Low"
  39403949msgstr "Нисък"
  39413950
  3942 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2132
   3951#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2200
  39433952msgid "None"
  39443953msgstr "(Без)"
  39453954
  3946 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2132
   3955#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2200
  39473956msgid "Classified"
  39483957msgstr "Класифицирано"
  39493958
  3950 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2132
   3959#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2200
  39513960msgid "Confidential"
  39523961msgstr "Конфиденциално"
  39533962
  3954 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2132
   3963#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2200
  39553964msgid "Secret"
  39563965msgstr "Секретно"
  39573966
  3958 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2132
   3967#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2200
  39593968msgid "Standard"
  39603969msgstr "Стандартно"
  39613970
  3962 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2132
   3971#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2200
  39633972msgid "Top Secret"
  39643973msgstr "Строго секретно"
  39653974
  3966 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2132
   3975#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2200
  39673976msgid "Unclassified"
  39683977msgstr "Некласифицирано"
   
  39723981msgstr "Печат към LPR"
  39733982
  3974 #: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:424
   3983#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:425
  39753984msgid "Pages Per Sheet"
  39763985msgstr "Страници на лист"
  39773986
  3978 #: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:431
   3987#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:432
  39793988msgid "Command Line"
  39803989msgstr "Команден ред"
   
  41774186#, c-format
  41784187msgid "Failed to write cache file: %s\n"
  4179 msgstr "Неуспех при запазване на файла за временни данни: %s\n"
   4188msgstr "Неуспех при запазване на файла за временно съхранение на икони: %s\n"
  41804189
  41814190#: ../gtk/updateiconcache.c:1202
   
  41974206#: ../gtk/updateiconcache.c:1243
  41984207msgid "Cache file created successfully.\n"
  4199 msgstr "Файлът за временни данни е създаден успешно.\n"
   4208msgstr "Файлът за временно съхранение на икони е създаден успешно.\n"
  42004209
  42014210#: ../gtk/updateiconcache.c:1282
  42024211msgid "Overwrite an existing cache, even if uptodate"
  4203 msgstr "Презаписване на файла за временни данни дори и да е актуален"
   4212msgstr ""
   4213"Презаписване на файла за временно съхранение на икони дори и да е актуален"
  42044214
  42054215#: ../gtk/updateiconcache.c:1283
   
  42094219#: ../gtk/updateiconcache.c:1284
  42104220msgid "Don't include image data in the cache"
  4211 msgstr "Данните за изображения да не се записват във файл за временни данни"
   4221msgstr ""
   4222"Данните за изображения да не се записват във файл за временно съхранение на "
   4223"икони"
  42124224
  42134225#: ../gtk/updateiconcache.c:1285
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.