Changeset 1151


Ignore:
Timestamp:
Jun 2, 2007, 11:38:46 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1313@kochinka: ash | 2007-06-02 11:38:25 +0300
nautilus: малки поправки.

Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/nautilus.trunk.bg.po

  r1133 r1151  
  1111"Project-Id-Version: nautilus trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-05-12 09:37+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2007-05-12 09:35+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-06-02 11:36+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2007-06-02 11:23+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  306306"\"mime_type\"."
  307307msgstr ""
  308 "Списък с надписи под икона в прегледа като икони, а също и за работния плот. "
   308"Списък с надписи под икона в изгледа като икони, а също и за работния плот. "
  309309"Истинският брой на показаните надписи зависи от мащаба. Възможни стойности "
  310310"са „size“, „type“, „date_modified“, „date_changed“, „date_accessed“, "
   
  368368
  369369#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
  370 #, fuzzy
  371370msgid "Default Thumbnail Icon Size"
  372 msgstr "Подразбираща се големина на иконите"
   371msgstr "Подразбираща се големина на малките изображения"
  373372
  374373#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
  375374msgid "Default column order in the list view"
  376 msgstr "Стандартен ред на колонките в списъчен преглед"
   375msgstr "Стандартен ред на колонките в изгледа като списък"
  377376
  378377#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
  379378msgid "Default column order in the list view."
  380 msgstr "Стандартен ред на колонките в списъчен преглед"
   379msgstr "Стандартен ред на колонките в изгледа като списък"
  381380
  382381#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
   
  390389#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
  391390msgid "Default list of columns visible in the list view"
  392 msgstr "Стандартен списък с видими колонки в списъчен преглед"
   391msgstr "Стандартен списък с видими колонки в изгледа като списък"
  393392
  394393#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
  395394msgid "Default list of columns visible in the list view."
  396 msgstr "Стандартен списък с видими колонки в списъчен преглед"
   395msgstr "Стандартен списък с видими колонки в изгледа като списък"
  397396
  398397#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
   
  406405#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
  407406msgid "Default zoom level used by the icon view."
  408 msgstr "Стандартен мащаб използван от преглед като икони."
   407msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като икони."
  409408
  410409#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
  411410msgid "Default zoom level used by the list view."
  412 msgstr "Задаване на нивото на мащабиране за текущият преглед"
   411msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като списък."
  413412
  414413#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
   
  440439msgstr ""
  441440"Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако там фонът "
  442 "за папката е включен."
   441"за папката е включен (background_set е ИСТИНА)."
  443442
  444443#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
   
  477476msgid ""
  478477"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
  479 msgstr "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видима адресна лента."
   478msgstr "Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видима адресна лента."
  480479
  481480#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
  482481msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
  483 msgstr ""
  484 "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видим страничен панел."
   482msgstr "Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видим страничен панел."
  485483
  486484#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
  487485msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
  488486msgstr ""
  489 "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видима лента за състоянието."
   487"Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видима лента за състоянието."
  490488
  491489#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
  492490msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
  493491msgstr ""
  494 "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видима лента с инструменти."
   492"Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видима лента с инструменти."
  495493
  496494#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
   
  515513"icon and list views."
  516514msgstr ""
  517 "Ако е включено, Nautilus ще показва папките преди файловете в преглед като "
  518 "икони и списъчен преглед."
   515"Ако е включено, Nautilus ще показва папките преди файловете в изгледа като "
   516"икони и изгледа като списък."
  519517
  520518#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
   
  622620"sorted from \"z\" to \"a\"."
  623621msgstr ""
  624 "Ако е включено, файловете в ново-отворените прозорци ще бъдат сортирани в "
   622"Ако е включено, файловете в новоотворените прозорци ще бъдат сортирани в "
  625623"обърнат ред. Тоест ако са сортирани по име вместо да вървят от „а“ към „я“, "
  626624"ще са подредени от „я“ до „а“."
   
  633631"incrementally they will be sorted decrementally."
  634632msgstr ""
  635 "Ако е включено, файловете в ново-отворените прозорци ще бъдат сортирани в "
   633"Ако е включено, файловете в новоотворените прозорци ще бъдат сортирани в "
  636634"обърнат ред. Тоест ако са сортирани по име вместо да вървят от „а“ към „я“, "
  637635"ще са подредени от „я“ до „а“;"
   
  652650#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
  653651msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
  654 msgstr "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще използват ръчен изглед."
   652msgstr "Ако е включено, новоотворените прозорци ще използват ръчен изглед."
  655653
  656654#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
   
  660658"load or use lots of memory."
  661659msgstr ""
  662 "Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малък преглед. Целта на "
  663 "това е да се избягват малките прегледи на големи изображения, което може да "
   660"Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малки изображения. "
   661"Целта на това е да се избягват малките изображения за големи, което може да "
  664662"отнеме много време и използва много памет."
  665663
   
  674672#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
  675673msgid "Maximum image size for thumbnailing"
  676 msgstr "Максимална големина на изображение за малък преглед"
   674msgstr "Максимална големина на малко изображение за преглед"
  677675
  678676#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
   
  809807msgid "The default size of an icon for a thumbnail thumbnail in the icon view."
  810808msgstr ""
   809"Стандартният размер на икона за малко изображение в изгледа като икони."
  811810
  812811#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
   
  815814"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
  816815msgstr ""
  817 "Стандартния ред за обекти от прегледа като икони. Възможни стойности са "
  818 "„name“, „size“, „type“, „modification_date“ и „emblems“."
   816"Стандартната подредба на обекти от изгледа като икони. Възможни стойности са "
   817"„name“ (по име), „size“ (по размер), „type“ (по вид), "
   818"„modification_date“ (по време на промяна) и „emblems“ (по емблема)."
  819819
  820820#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
   
  823823"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
  824824msgstr ""
  825 "Стандартния ред за обекти от списъчния преглед. Възможни стойности са "
  826 "„name“, „size“, „type“ и „modification_date“."
   825"Стандартната подредба за обекти от изгледа като списък. Възможни стойности "
   826"са „name“ (по име), „size“ (по размер), „type“ (по вид) и "
   827"„modification_date“ (по време на промяна)."
  827828
  828829#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
  829830msgid "The default width of the side pane in new windows."
  830 msgstr "Стандартната ширина на страничния панел в ново-отворени прозорци."
   831msgstr "Стандартната ширина на страничния панел в новоотворени прозорци."
  831832
  832833#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
   
  839840"\"informal\"."
  840841msgstr ""
  841 "Форматът на датите на файловете. Възможните стойности са „locale“, „iso“ и "
  842 "„informal“."
   842"Форматът на датите на файловете. Възможните стойности са „locale“ (според "
   843"локала), „iso“ (по ИСО) и „informal“ (неофициален)."
  843844
  844845#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
  845846msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
  846847msgstr ""
  847 "Изгледа на страничния панел, който да се показва в ново-отворени прозорци."
   848"Изгледът на страничния панел, който да се показва в новоотворени прозорци."
  848849
  849850#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
   
  881882#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
  882883msgid "Use manual layout in new windows"
  883 msgstr "Използване на ръчен изглед в ново-отворени прозорци"
   884msgstr "Използване на ръчен изглед в новоотворени прозорци"
  884885
  885886#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
  886887msgid "Use tighter layout in new windows"
  887 msgstr "Използване на по-стегнат изглед в ново-отворени прозорци"
   888msgstr "Използване на по-стегнат изглед в новоотворени прозорци"
  888889
  889890#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
   
  924925#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
  925926msgid "When to show thumbnails of image files"
  926 msgstr "Кога да се показва смалени изображения"
   927msgstr "Кога да се показват малки изображения"
  927928
  928929#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
   
  978979#. name, stock id
  979980#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:453
  980 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6910
   981#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6959
  981982msgid "Select _All"
  982983msgstr "Избиране на _всичко"
   
  10661067
  10671068#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
  1068 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4527
   1069#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4529
  10691070msgid "Permissions"
  10701071msgstr "Права"
   
  12181219#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:452
  12191220#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
  1220 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:87
   1221#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:92
  12211222#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:337
  12221223#, c-format
   
  14851486#.
  14861487#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1306
  1487 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4829
  1488 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9860
   1488#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4828
   1489#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9909
  14891490#, c-format
  14901491msgid "Link to %s"
   
  18541855msgstr "Изчистване на кошчето"
  18551856
  1856 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:75
   1857#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:80
  18571858#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:135
  18581859#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:173
   
  18621863msgstr "Търсене"
  18631864
  1864 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:563
   1865#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:851
  18651866#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:530
  18661867#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
   
  18681869msgstr "Този компютър"
  18691870
  1870 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:565
   1871#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:853
  18711872#: ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
  18721873msgid "Network"
  18731874msgstr "Локална мрежа"
  18741875
  1875 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:567
   1876#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:855
  18761877msgid "Fonts"
  18771878msgstr "Шрифтове"
  18781879
  1879 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:569
   1880#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:857
  18801881msgid "Themes"
  18811882msgstr "Теми"
  18821883
  1883 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:571
   1884#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:859
  18841885msgid "CD/DVD Creator"
  18851886msgstr "Записване на CD/DVD"
  18861887
  1887 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:573
   1888#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:861
  18881889msgid "Windows Network"
  18891890msgstr "Мрежа тип Windows"
  18901891
  18911892#. translators: this is the title of the "dns-sd:///" location
  1892 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:576
   1893#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:864
  18931894msgid "Services in"
  18941895msgstr "Услуги в"
   
  19091910#. * space padding instead of zero padding.
  19101911#.
  1911 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2947
   1912#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2946
  19121913msgid "today at 00:00:00 PM"
  19131914msgstr "днес в 00ч. 00мин. 00сек."
  19141915
  1915 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2948
   1916#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2947
  19161917#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:467
  19171918msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  19181919msgstr "днес в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  19191920
  1920 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2950
   1921#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2949
  19211922msgid "today at 00:00 PM"
  19221923msgstr "днес в 00ч. 00мин."
  19231924
  1924 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2951
   1925#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2950
  19251926msgid "today at %-I:%M %p"
  19261927msgstr "днес в %Hч. %Mмин."
  19271928
  1928 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2953
   1929#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2952
  19291930msgid "today, 00:00 PM"
  19301931msgstr "днес, 00ч. 00мин."
  19311932
  1932 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2954
   1933#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2953
  19331934msgid "today, %-I:%M %p"
  19341935msgstr "днес, %Hч. %Mмин."
  19351936
   1937#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2955
  19361938#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2956
  1937 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2957
  19381939msgid "today"
  19391940msgstr "днес"
   
  19421943#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  19431944#.
  1944 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2966
   1945#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2965
  19451946msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  19461947msgstr "вчера в 00ч. 00мин. 00сек."
  19471948
  1948 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2967
   1949#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2966
  19491950msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  19501951msgstr "вчера в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  19511952
  1952 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2969
   1953#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2968
  19531954msgid "yesterday at 00:00 PM"
  19541955msgstr "вчера в 00ч. 00мин."
  19551956
  1956 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2970
   1957#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2969
  19571958msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  19581959msgstr "вчера в %Hч. %Mмин."
  19591960
  1960 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2972
   1961#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2971
  19611962msgid "yesterday, 00:00 PM"
  19621963msgstr "вчера, 00ч. 00мин."
  19631964
  1964 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2973
   1965#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2972
  19651966msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  19661967msgstr "вчера, %Hч. %Mмин."
  19671968
   1969#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2974
  19681970#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2975
  1969 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2976
  19701971msgid "yesterday"
  19711972msgstr "вчера"
   
  19761977#. * the day/month name with the most letters.
  19771978#.
  1978 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2987
   1979#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2986
  19791980msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  19801981msgstr "Вчера, 00 септември 0000 в 00ч. 00мин. 00сек."
  19811982
  1982 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2988
   1983#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2987
  19831984msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  19841985msgstr "%d %B %Y, %A в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  19851986
  1986 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2990
   1987#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2989
  19871988msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  19881989msgstr "00 окт 0000, пон. в 00ч. 00мин. 00сек."
  19891990
  1990 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2991
   1991#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2990
  19911992msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  19921993msgstr "%-d %b %y, %a в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  19931994
  1994 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2993
   1995#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2992
  19951996msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  19961997msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00ч. 00мин."
  19971998
  1998 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2994
   1999#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2993
  19992000msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  20002001msgstr "%-d %b %y, %a в %Hч. %Mмин."
  20012002
  2002 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2996
   2003#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2995
  20032004msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  20042005msgstr "00 окт. 0000 в 00ч. 00мин."
  20052006
  2006 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2997
   2007#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2996
  20072008msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  20082009msgstr "%-d %b %y в %Hч. %Mмин."
  20092010
  2010 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2999
   2011#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2998
  20112012msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  20122013msgstr "00 окт. 0000, 00ч. 00мин."
  20132014
  2014 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3000
   2015#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:2999
  20152016msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  20162017msgstr "%-d %b %y, %Hч. %Mмин."
  20172018
  2018 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3002
   2019#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3001
  20192020msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  20202021msgstr "00.00.0000, 00 00"
  20212022
  2022 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3003
   2023#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3002
  20232024msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  20242025msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  20252026
  2026 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3005
   2027#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3004
  20272028msgid "00/00/00"
  20282029msgstr "00.00.0000"
  20292030
  2030 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3006
   2031#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3005
  20312032msgid "%m/%d/%y"
  20322033msgstr "%d.%m.%Y"
  20332034
  2034 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4343
  2035 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2268
   2035#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4342
   2036#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2266
  20362037#, c-format
  20372038msgid "%u item"
   
  20402041msgstr[1] "%u обекта"
  20412042
  2042 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4344
   2043#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4343
  20432044#, c-format
  20442045msgid "%u folder"
   
  20472048msgstr[1] "%u папки"
  20482049
  2049 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4345
   2050#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4344
  20502051#, c-format
  20512052msgid "%u file"
   
  20552056
  20562057#. FIXME: We should use GNOME_VFS_SIZE_FORMAT_STR instead of the explicit format here.
  2057 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4423
   2058#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4422
  20582059#, c-format
  20592060msgid "%s (%lld bytes)"
   
  20612062
  20622063#. This means no contents at all were readable
  2063 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4722
  2064 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4738
   2064#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4721
   2065#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4737
  20652066msgid "? items"
  20662067msgstr "? обекта"
  20672068
  20682069#. This means no contents at all were readable
  2069 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4728
   2070#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4727
  20702071msgid "? bytes"
  20712072msgstr "? байта"
  20722073
  2073 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4743
   2074#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4742
  20742075msgid "unknown type"
  20752076msgstr "неизвестен вид"
  20762077
  2077 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4746
   2078#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4745
  20782079msgid "unknown MIME type"
  20792080msgstr "неизвестен вид"
   
  20822083#. * for which we have no more appropriate default.
  20832084#.
  2084 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4752
   2085#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4751
  20852086#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1343
  20862087msgid "unknown"
  20872088msgstr "неизвестно кога"
  20882089
  2089 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4785
   2090#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4784
  20902091msgid "program"
  20912092msgstr "програма"
  20922093
  2093 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4803
   2094#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4802
  20942095msgid ""
  20952096"Can't find description even for \"x-directory/normal\". This probably means "
   
  21012102"друга причина."
  21022103
  2103 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4807
   2104#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4806
  21042105#, c-format
  21052106msgid ""
   
  21102111"пощенския списък на gnome-vfs."
  21112112
  2112 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4823
   2113#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4822
  21132114msgid "link"
  21142115msgstr "връзка"
  21152116
  2116 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4843
   2117#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4842
  21172118msgid "link (broken)"
  21182119msgstr "връзка (повредена)"
  21192120
  2120 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6370
   2121#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6369
  21212122#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:536
  21222123#: ../libnautilus-private/nautilus-trash-directory.c:353
   
  22322233#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:512
  22332234msgid "Icon View"
  2234 msgstr "Преглед като икони"
   2235msgstr "Изглед като икони"
  22352236
  22362237#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:147
   
  25772578#. name, stock id
  25782579#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:680
  2579 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6888
  2580 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7842
   2580#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6937
   2581#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7891
  25812582msgid "E_mpty Trash"
  25822583msgstr "Из_чистване на кошчето"
   
  25852586#. name, stock id
  25862587#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:692
  2587 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6860
   2588#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6909
  25882589msgid "Create L_auncher..."
  25892590msgstr "Създаване на ст_артер..."
   
  25922593#. label, accelerator
  25932594#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:694
  2594 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6861
   2595#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6910
  25952596msgid "Create a new launcher"
  25962597msgstr "Създаване на нов стартер"
   
  26122613#. label, accelerator
  26132614#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:708
  2614 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6889
   2615#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6938
  26152616#: ../src/nautilus-trash-bar.c:153
  26162617msgid "Delete all items in the Trash"
   
  26762677
  26772678#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1168
  2678 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4752
   2679#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4754
  26792680#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:401
  26802681#: ../src/nautilus-location-dialog.c:115
   
  26842685#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1188
  26852686msgid "Select Pattern"
  2686 msgstr "Избор на шаблон"
   2687msgstr "Шаблон за избиране"
  26872688
  26882689#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1206
   
  27072708msgstr "Изберете папка, в която да запазите търсенето"
  27082709
  2709 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2188
  2710 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2225
   2710#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2186
   2711#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2223
  27112712#, c-format
  27122713msgid "\"%s\" selected"
  27132714msgstr "Папката „%s“ е избрана"
  27142715
  2715 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2190
   2716#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2188
  27162717#, c-format
  27172718msgid "%d folder selected"
   
  27202721msgstr[1] "%d избрани папки"
  27212722
  2722 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2200
   2723#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2198
  27232724#, c-format
  27242725msgid " (containing %d item)"
   
  27282729
  27292730#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
  2730 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2211
   2731#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2209
  27312732#, c-format
  27322733msgid " (containing a total of %d item)"
   
  27352736msgstr[1] " (съдържат общо %d обекта)"
  27362737
  2737 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2228
   2738#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2226
  27382739#, c-format
  27392740msgid "%d item selected"
   
  27432744
  27442745#. Folders selected also, use "other" terminology
  2745 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2235
   2746#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2233
  27462747#, c-format
  27472748msgid "%d other item selected"
   
  27552756#. * the message in parentheses the size of those items.
  27562757#.
  2757 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2250
   2758#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2248
  27582759#, c-format
  27592760msgid "%s (%s)"
  27602761msgstr "%s (%s)"
  27612762
  2762 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2272
   2763#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2270
  27632764#, c-format
  27642765msgid "%s, Free space: %s"
   
  27722773#. * total size of those items.
  27732774#.
  2774 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2297
   2775#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2295
  27752776#, c-format
  27762777msgid "%s%s, %s"
   
  27812782#. * no more than the constant limit are displayed.
  27822783#.
  2783 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2379
   2784#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2377
  27842785#, c-format
  27852786msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
   
  27872788"Папката „%s“ съдържа повече файлове, от колкото Nautilus може да покаже."
  27882789
  2789 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2385
   2790#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2383
  27902791msgid "Some files will not be displayed."
  27912792msgstr "Някои файлове няма да бъдат показани."
  27922793
  2793 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3843
   2794#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3841
  27942795msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
  27952796msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето, искате ли да го изтриете?"
  27962797
  2797 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3844
   2798#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3842
  27982799#, c-format
  27992800msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
  28002801msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  28012802
  2802 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3848
   2803#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3846
  28032804msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
  28042805msgstr ""
  28052806"Обектите не може да бъдат преместени в кошчето, искате ли да ги изтриете?"
  28062807
  2807 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3849
   2808#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3847
  28082809#, c-format
  28092810msgid "None of the %d selected items can be moved to the Trash"
  28102811msgstr "Нито един от избраните %d обекта не може да бъде преместен в Кошчето"
  28112812
  2812 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3851
   2813#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3849
  28132814msgid ""
  28142815"Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
   
  28172818"изтриете?"
  28182819
  2819 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3852
   2820#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3850
  28202821#, c-format
  28212822msgid "%d of the selected items cannot be moved to the Trash"
  28222823msgstr "%d от избраните обекти не могат да бъдат преместени в Кошчето"
  28232824
  2824 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3890
   2825#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3888
  28252826#, c-format
  28262827msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\" from the trash?"
  28272828msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“ от кошчето?"
  28282829
  2829 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3894
   2830#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3892
  28302831#, c-format
  28312832msgid ""
   
  28412842"кошчето?"
  28422843
  2843 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3905
   2844#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3903
  28442845msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
  28452846msgstr "Ако изтриете обект, той изчезва окончателно."
  28462847
  2847 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4495
   2848#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4493
  28482849#, c-format
  28492850msgid "Open with \"%s\""
  28502851msgstr "Отваряне с „%s“"
  28512852
  2852 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4496
   2853#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4494
  28532854#, c-format
  28542855msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
   
  28572858msgstr[1] "Използвайте „%s“ за отваряне на избраните елементи"
  28582859
  2859 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4588
   2860#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4586
  28602861#, c-format
  28612862msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
  28622863msgstr "Искате ли да стартирате „%s“, или да изобразите неговото съдържание?"
  28632864
  2864 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4590
   2865#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4588
  28652866#, c-format
  28662867msgid "\"%s\" is an executable text file."
  28672868msgstr "„%s“ е изпълним текстов файл."
  28682869
  2869 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4596
   2870#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4594
  28702871msgid "Run in _Terminal"
  28712872msgstr "Изпълняване в тер_минал"
  28722873
  2873 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4597
   2874#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4595
  28742875msgid "_Display"
  28752876msgstr "По_казване"
  28762877
  2877 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4600
   2878#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4598
  28782879msgid "_Run"
  28792880msgstr "Изп_ълняване"
  28802881
  2881 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4996
   2882#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4994
  28822883#, c-format
  28832884msgid "Cannot open %s"
  28842885msgstr "%s не може да бъде отворен."
  28852886
  2886 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4999
   2887#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4997
  28872888#, c-format
  28882889msgid ""
   
  29052906"„Отваряне с...“ менюто, за да изберете специфична програма за този файл."
  29062907
  2907 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5425
   2908#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5423
  29082909#, c-format
  29092910msgid "Run \"%s\" on any selected items"
  29102911msgstr "Изпълняване на „%s“ за всеки избран елемент"
  29112912
  2912 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5674
   2913#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5672
  29132914#, c-format
  29142915msgid "Create Document from template \"%s\""
  29152916msgstr "Създаване на документ от шаблона „%s“"
  29162917
  2917 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5880
   2918#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5929
  29182919msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
  29192920msgstr ""
  29202921"Всички изпълними файлове, в тази папка, ще се появят в менюто „Скриптове“."
  29212922
  2922 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5882
   2923#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5931
  29232924msgid ""
  29242925"Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
   
  29282929"вход."
  29292930
  2930 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5884
   2931#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5933
  29312932msgid ""
  29322933"All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
   
  29692970"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: място и размер на текущия прозорец"
  29702971
  2971 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6048
   2972#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6097
  29722973#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:963
  29732974#, c-format
   
  29752976msgstr "„%s“ ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  29762977
  2977 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6052
   2978#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6101
  29782979#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:967
  29792980#, c-format
   
  29812982msgstr "„%s“ ще бъде копиран ако изберете командата за поставяне на файлове"
  29822983
  2983 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6059
   2984#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6108
  29842985#, c-format
  29852986msgid "The %d selected item will be moved if you select the Paste command"
   
  29932994"на файлове"
  29942995
  2995 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6066
   2996#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6115
  29962997#, c-format
  29972998msgid "The %d selected item will be copied if you select the Paste command"
   
  30053006"файлове"
  30063007
  3007 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6160
   3008#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6209
  30083009#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1044
  30093010msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
  30103011msgstr "Няма нищо в буфера за обмен за поставяне."
  30113012
  3012 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6639
   3013#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6688
  30133014#, c-format
  30143015msgid "Connect to Server %s"
  30153016msgstr "Свързване със сървър %s"
  30163017
  3017 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6644
   3018#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6693
  30183019msgid "_Connect"
  30193020msgstr "_Свързване"
  30203021
  3021 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6658
   3022#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6707
  30223023msgid "Link _name:"
  30233024msgstr "_Име на връзката:"
  30243025
  3025 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6834
   3026#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6883
  30263027msgid "Create _Document"
  30273028msgstr "Създаване на до_кумент"
  30283029
  30293030#. name, stock id, label
  3030 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6835
   3031#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6884
  30313032msgid "Open Wit_h"
  30323033msgstr "Отваряне _с"
  30333034
  30343035#. name, stock id, label
  3035 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6836
   3036#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6885
  30363037msgid "Choose a program with which to open the selected item"
  30373038msgstr "Избор на програма за отваряне на избрания обект"
  30383039
  30393040#. name, stock id
  3040 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6838
  3041 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6846
   3041#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6887
   3042#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6895
  30423043msgid "_Properties"
  30433044msgstr "_Настройки"
  30443045
  30453046#. label, accelerator
  3046 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6839
   3047#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6888
  30473048msgid "View or modify the properties of each selected item"
  30483049msgstr "Преглед или промяна на аксесоарите на всеки избран обект"
  30493050
  30503051#. label, accelerator
  3051 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6847
   3052#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6896
  30523053msgid "View or modify the properties of the open folder"
  30533054msgstr "Преглед или промяна на аксесоарите на отворената папка"
  30543055
  30553056#. name, stock id
  3056 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6850
   3057#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6899
  30573058msgid "Create _Folder"
  30583059msgstr "Създаване на _папка"
  30593060
  30603061#. label, accelerator
  3061 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6851
   3062#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6900
  30623063msgid "Create a new empty folder inside this folder"
  30633064msgstr "Създаване на нова празна папка в тази папка"
  30643065
  3065 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6853
   3066#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6902
  30663067msgid "No templates Installed"
  30673068msgstr "Няма инсталирани шаблони"
   
  30703071#. name, stock id
  30713072#. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
  3072 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6856
   3073#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6905
  30733074msgid "_Empty File"
  30743075msgstr "_Празен файл"
  30753076
  30763077#. label, accelerator
  3077 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6857
   3078#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6906
  30783079msgid "Create a new empty file inside this folder"
  30793080msgstr "Създаване на нов празен документ в тази папка"
  30803081
  30813082#. name, stock id
  3082 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6864
  3083 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7743
   3083#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6913
   3084#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7792
  30843085#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1253
  30853086#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1448
   
  30883089
  30893090#. label, accelerator
  3090 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6865
   3091#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6914
  30913092msgid "Open the selected item in this window"
  30923093msgstr "Отваряне на избрания обект в нов прозорец"
   
  30953096#. Location-specific actions
  30963097#. name, stock id
  3097 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6872
  3098 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6996
   3098#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6921
   3099#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7045
  30993100msgid "Open in Navigation Window"
  31003101msgstr "Отваряне на навигационен прозорец"
  31013102
  31023103#. label, accelerator
  3103 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6873
   3104#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6922
  31043105msgid "Open each selected item in a navigation window"
  31053106msgstr "Отваряне на всеки избран обект в навигационен прозорец"
  31063107
  31073108#. name, stock id
  3108 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6876
  3109 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6880
   3109#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6925
   3110#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6929
  31103111msgid "Open with Other _Application..."
  3111 msgstr "Отваряне с друга _програма..."
  3112 
  3113 #. label, accelerator
  3114 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6877
  3115 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6881
   3112msgstr "Отваряне с _друга програма..."
   3113
   3114#. label, accelerator
   3115#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6926
   3116#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6930
  31163117msgid "Choose another application with which to open the selected item"
  31173118msgstr "Избор на друга програма за отваряне на избрания обект"
  31183119
  31193120#. name, stock id
  3120 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6884
   3121#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6933
  31213122msgid "_Open Scripts Folder"
  31223123msgstr "Отва_ряне на папка със скриптовете"
  31233124
  31243125#. label, accelerator
  3125 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6885
   3126#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6934
  31263127msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
  31273128msgstr ""
   
  31303131#. name, stock id
  31313132#. label, accelerator
  3132 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6893
   3133#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6942
  31333134msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
  31343135msgstr ""
   
  31383139#. name, stock id
  31393140#. label, accelerator
  3140 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6897
   3141#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6946
  31413142msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
  31423143msgstr ""
   
  31463147#. name, stock id
  31473148#. label, accelerator
  3148 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6901
   3149#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6950
  31493150msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
  31503151msgstr ""
   
  31553156#. accelerator for paste
  31563157#. name, stock id
  3157 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6906
   3158#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6955
  31583159#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1307
  31593160msgid "_Paste Into Folder"
   
  31613162
  31623163#. label, accelerator
  3163 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6907
   3164#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6956
  31643165msgid ""
  31653166"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
   
  31703171
  31713172#. label, accelerator
  3172 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6911
   3173#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6960
  31733174msgid "Select all items in this window"
  31743175msgstr "Избор на всички обекти в този прозорец"
  31753176
  31763177#. name, stock id
  3177 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6914
   3178#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6963
  31783179msgid "Select _Pattern"
  31793180msgstr "_Шаблон за избор"
  31803181
  31813182#. label, accelerator
  3182 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6915
   3183#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6964
  31833184msgid "Select items in this window matching a given pattern"
  3184 msgstr "Избира обекти в този прозорци пасващи в даден шаблон"
  3185 
  3186 #. name, stock id
  3187 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6918
   3185msgstr "Избиране на обекти в този прозорец напасващи на даден шаблон"
   3186
   3187#. name, stock id
   3188#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6967
  31883189msgid "D_uplicate"
  31893190msgstr "Д_ублиране"
  31903191
  31913192#. label, accelerator
  3192 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6919
   3193#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6968
  31933194msgid "Duplicate each selected item"
  31943195msgstr "Дублиране на всеки избран обект"
  31953196
  31963197#. name, stock id
  3197 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6922
  3198 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7816
   3198#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6971
   3199#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7865
  31993200msgid "Ma_ke Link"
  32003201msgid_plural "Ma_ke Links"
  3201 msgstr[0] "Създав_ане на връзка"
  3202 msgstr[1] "Създав_ане на връзки"
  3203 
  3204 #. label, accelerator
  3205 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6923
   3202msgstr[0] "Създаване на _връзка"
   3203msgstr[1] "Създаване на _връзки"
   3204
   3205#. label, accelerator
   3206#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6972
  32063207msgid "Create a symbolic link for each selected item"
  32073208msgstr "Създаване на символна връзка за всеки избран обект"
  32083209
  32093210#. name, stock id
  3210 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6926
   3211#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6975
  32113212msgid "_Rename..."
  3212 msgstr "_Преименуване..."
  3213 
  3214 #. label, accelerator
  3215 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6927
   3213msgstr "Преимен_уване..."
   3214
   3215#. label, accelerator
   3216#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6976
  32163217msgid "Rename selected item"
  32173218msgstr "Преименуване на избрания обект"
  32183219
  32193220#. name, stock id
  3220 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6934
  3221 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7010
  3222 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7600
  3223 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7784
  3224 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8184
   3221#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6983
   3222#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7059
   3223#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7649
   3224#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7833
   3225#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8233
  32253226msgid "Mo_ve to Trash"
  3226 msgstr "П_реместване в кошчето"
  3227 
  3228 #. label, accelerator
  3229 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6935
  3230 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7785
   3227msgstr "Пре_местване в кошчето"
   3228
   3229#. label, accelerator
   3230#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6984
   3231#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7834
  32313232msgid "Move each selected item to the Trash"
  32323233msgstr "Премества всеки избран елемент в кошчето"
   
  32343235#. name, stock id
  32353236#. add the "delete" menu item
  3236 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6938
  3237 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7014
  3238 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7803
   3237#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6987
   3238#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7063
   3239#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7852
  32393240#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1334
  32403241msgid "_Delete"
   
  32423243
  32433244#. label, accelerator
  3244 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6939
   3245#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6988
  32453246msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
  32463247msgstr "Изтриване на всеки избран обект, без да преместване в кошчето"
  32473248
  32483249#. name, stock id
  3249 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6942
   3250#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6991
  32503251msgid "Reset View to _Defaults"
  32513252msgstr "С_тандартен изглед"
  32523253
  32533254#. label, accelerator
  3254 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6943
   3255#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6992
  32553256msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
  32563257msgstr ""
   
  32593260
  32603261#. name, stock id
  3261 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6946
   3262#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6995
  32623263msgid "Connect To This Server"
  32633264msgstr "Свързване с този сървър"
  32643265
  32653266#. label, accelerator
  3266 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6947
   3267#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6996
  32673268msgid "Make a permanent connection to this server"
  32683269msgstr "Правене на постоянна връзка към този сървър"
  32693270
  32703271#. name, stock id
  3271 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6950
  3272 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6966
   3272#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6999
   3273#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7015
  32733274msgid "_Mount Volume"
  32743275msgstr "_Монтиране на устройство"
  32753276
  32763277#. label, accelerator
  3277 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6951
   3278#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7000
  32783279msgid "Mount the selected volume"
  32793280msgstr "Монтиране на избраното устройство"
  32803281
  32813282#. name, stock id
  3282 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6954
  3283 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6970
   3283#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7003
   3284#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7019
  32843285#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:812
  32853286msgid "_Unmount Volume"
   
  32873288
  32883289#. label, accelerator
  3289 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6955
   3290#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7004
  32903291msgid "Unmount the selected volume"
  32913292msgstr "Демонтиране на избрания дял"
  32923293
  32933294#. name, stock id
  3294 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6958
  3295 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6974
   3295#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7007
   3296#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7023
  32963297#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1497
  32973298msgid "_Eject"
   
  32993300
  33003301#. label, accelerator
  3301 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6959
   3302#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7008
  33023303msgid "Eject the selected volume"
  33033304msgstr "Изваждане на избраното устройство"
  33043305
  33053306#. name, stock id
  3306 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6962
  3307 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6978
   3307#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7011
   3308#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7027
  33083309#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1504
  33093310msgid "_Format"
   
  33113312
  33123313#. label, accelerator
  3313 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6963
   3314#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7012
  33143315msgid "Format the selected volume"
  33153316msgstr "Форматиране на избрания дял"
  33163317
  33173318#. label, accelerator
  3318 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6967
   3319#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7016
  33193320msgid "Mount the volume associated with the open folder"
  33203321msgstr "Монтиране на устройството, отговарящо на отворената папка."
  33213322
  33223323#. label, accelerator
  3323 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6971
   3324#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7020
  33243325msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
  33253326msgstr "Демонтиране на устройството, отговарящо на отворената папка."
  33263327
  33273328#. label, accelerator
  3328 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6975
   3329#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7024
  33293330msgid "Eject the volume associated with the open folder"
  33303331msgstr "Изваждане на устройството, отговарящо на отворената папка."
  33313332
  33323333#. label, accelerator
  3333 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6979
   3334#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7028
  33343335msgid "Format the volume associated with the open folder"
  33353336msgstr "Форматиране на устройството, отговарящо на отворената папка."
  33363337
  33373338#. name, stock id
  3338 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6982
   3339#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7031
  33393340msgid "Open File and Close window"
  33403341msgstr "Отваряне на файл и затваряне на прозорец"
  33413342
  33423343#. name, stock id
  3343 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6986
   3344#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7035
  33443345msgid "Sa_ve Search"
  33453346msgstr "За_пазване на търсенето"
  33463347
  33473348#. label, accelerator
  3348 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6987
   3349#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7036
  33493350msgid "Save the edited search"
  33503351msgstr "Запазване на редактираното търсене"
  33513352
  33523353#. name, stock id
  3353 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6990
   3354#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7039
  33543355msgid "Sa_ve Search As..."
  33553356msgstr "Запазване на търсенето _като..."
  33563357
  33573358#. label, accelerator
  3358 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6991
   3359#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7040
  33593360msgid "Save the current search as a file"
  33603361msgstr "Запазване на текущото търсене във файл"
  33613362
  33623363#. label, accelerator
  3363 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6997
   3364#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7046
  33643365msgid "Open this folder in a navigation window"
  33653366msgstr "Отваряне на тази папка в навигационен прозорец"
   
  33673368#. name, stock id
  33683369#. label, accelerator
  3369 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7002
   3370#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7051
  33703371msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
  33713372msgstr ""
   
  33743375#. name, stock id
  33753376#. label, accelerator
  3376 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7006
   3377#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7055
  33773378msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
  33783379msgstr ""
   
  33803381
  33813382#. label, accelerator
  3382 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7011
   3383#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7060
  33833384msgid "Move this folder to the Trash"
  33843385msgstr "Преместване на тази папка в Кошчето"
  33853386
  33863387#. label, accelerator
  3387 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7015
   3388#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7064
  33883389msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
  33893390msgstr "Изтриване на тази папка, без преместване в Кошчето"
  33903391
  33913392#. name, stock id
  3392 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7021
   3393#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7070
  33933394msgid "Show _Hidden Files"
  33943395msgstr "По_казване на скритите файлове"
  33953396
  33963397#. label, accelerator
  3397 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7022
   3398#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7071
  33983399msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
  33993400msgstr "Настройване показването на скритите файлове в текущия прозорец"
  34003401
  34013402#. Translators: %s is a directory
  3402 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7108
   3403#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7157
  34033404#, c-format
  34043405msgid "Run or manage scripts from %s"
   
  34063407
  34073408#. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
  3408 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7110
   3409#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7159
  34093410msgid "_Scripts"
  34103411msgstr "_Скриптове"
  34113412
  34123413#. add the "open in new window" menu item
  3413 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7569
  3414 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7752
   3414#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7618
   3415#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7801
  34153416#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1264
  34163417msgid "Open in New Window"
  34173418msgstr "Отваряне в нов прозорец"
  34183419
  3419 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7571
  3420 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7760
   3420#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7620
   3421#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7809
  34213422msgid "_Browse Folder"
  34223423msgid_plural "_Browse Folders"
   
  34243425msgstr[1] "_Разглеждане на папки"
  34253426
  3426 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7596
  3427 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7780
   3427#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7645
   3428#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7829
  34283429msgid "_Delete from Trash"
  34293430msgstr "Изтриване от _кошчето"
  34303431
  3431 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7597
   3432#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7646
  34323433msgid "Delete the open folder permanently"
  34333434msgstr "Окончателно изтриване на отворената папка"
  34343435
  3435 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7601
   3436#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7650
  34363437msgid "Move the open folder to the Trash"
  34373438msgstr "Преместване на отворената папка в кошчето"
  34383439
  3439 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7736
   3440#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7785
  34403441#, c-format
  34413442msgid "_Open with \"%s\""
  34423443msgstr "_Отваряне с „%s“"
  34433444
  3444 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7754
   3445#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7803
  34453446#, c-format
  34463447msgid "Open in %d New Window"
   
  34493450msgstr[1] "Отваряне в %d нови прозорци"
  34503451
  3451 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7781
   3452#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7830
  34523453msgid "Delete all selected items permanently"
  34533454msgstr "Окончателно изтрива всички избрани елементи"
  34543455
  3455 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8164
   3456#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8213
  34563457#, c-format
  34573458msgid "The Link \"%s\" is Broken."
  34583459msgstr "Връзката „%s“ е развалена."
  34593460
  3460 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8166
   3461#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8215
  34613462#, c-format
  34623463msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
  34633464msgstr "Връзката „%s“ е развалена. Искате ли да я преместите в кошчето?"
  34643465
  3465 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8172
   3466#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8221
  34663467msgid "This link can't be used, because it has no target."
  34673468msgstr "Връзката не може да бъде използвана, защото не съдържа цел."
  34683469
  3469 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8174
   3470#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8223
  34703471#, c-format
  34713472msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
   
  34733474"Връзката не може да бъде използвана, защото нейната цел „%s“ не съществува."
  34743475
  3475 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8825
   3476#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8874
  34763477#, c-format
  34773478msgid "Opening \"%s\"."
  34783479msgstr "Отваряне на „%s“."
  34793480
  3480 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8828
   3481#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8877
  34813482#, c-format
  34823483msgid "Opening %d item."
   
  34853486msgstr[1] "Отваряне на %d обекта"
  34863487
  3487 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9720
   3488#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9769
  34883489msgid "Download location?"
  34893490msgstr "Изтегляне на местоположението?"
  34903491
  3491 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9723
   3492#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9772
  34923493msgid "You can download it or make a link to it."
  34933494msgstr "Не може да изтегляте или да създавате връзка към тази папка."
  34943495
  3495 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9726
   3496#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9775
  34963497msgid "Make a _Link"
  34973498msgstr "Създаване на _връзка"
  34983499
  3499 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9730
   3500#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9779
  35003501msgid "_Download"
  35013502msgstr "_Изтегляне"
  35023503
  3503 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9793
  3504 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9845
  3505 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9946
   3504#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9842
   3505#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9894
   3506#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9995
  35063507msgid "Drag and drop is not supported."
  35073508msgstr "Изтеглянето и пускането не се поддържа."
  35083509
  3509 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9794
   3510#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9843
  35103511msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
  35113512msgstr "Изтеглянето и пускането се поддържа само в локалните файлови системи."
  35123513
  3513 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9846
  3514 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9947
   3514#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9895
   3515#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9996
  35153516msgid "An invalid drag type was used."
  35163517msgstr "Използван е невалиден тип за изтегляне."
   
  37203721#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1441
  37213722msgid "Str_etch Icon"
  3722 msgstr "Разт_ягане на икона"
   3723msgstr "Разягане на икона"
  37233724
  37243725#. label, accelerator
   
  37313732#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1597
  37323733msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
  3733 msgstr "Възстановяване на и_коните в оригиналния им размер"
   3734msgstr "Оригинален размер на _иконите"
  37343735
  37353736#. label, accelerator
  37363737#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1446
  37373738msgid "Restore each selected icon to its original size"
  3738 msgstr "Възстановяване на всяка избрана икона в нейния оригинален размер"
   3739msgstr "Възстановяване на оригиналния размер на всяка избрана икона"
  37393740
  37403741#. name, stock id
   
  38103811#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1598
  38113812msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
  3812 msgstr "Възстановяване на иконата в _оригиналния й размер"
   3813msgstr "Оригинален рамер на _икона"
  38133814
  38143815#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2011
   
  38843885#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2746
  38853886msgid "The list view encountered an error."
  3886 msgstr "Получи се грешка в списъчния изглед."
   3887msgstr "Получи се грешка в изгледа като списък."
  38873888
  38883889#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2747
   
  38923893#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2748
  38933894msgid "Display this location with the list view."
  3894 msgstr "Показване на местоположението в списъчния изглед."
   3895msgstr "Показване на местоположението в изгледа като списък."
  38953896
  38963897#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:538
   
  39653966msgstr "Съдържание:"
  39663967
  3967 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2912
   3968#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2914
  39683969msgid "used"
  3969 msgstr ""
  3970 
  3971 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2916
  3972 #, fuzzy
   3970msgstr "използвани"
   3971
   3972#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2918
  39733973msgid "free"
  3974 msgstr "Дърво на папките"
  3975 
  3976 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2918
   3974msgstr "свободни"
   3975
   3976#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2920
  39773977msgid "Total capacity: "
  3978 msgstr ""
  3979 
  3980 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2930
  3981 #, fuzzy
   3978msgstr "Общ обем: "
   3979
   3980#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2932
  39823981msgid "Filesytem type: "
  3983 msgstr "Вид файл"
  3984 
  3985 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2998
   3982msgstr "Вид файлова система: "
   3983
   3984#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3000
  39863985msgid "Basic"
  39873986msgstr "Основни"
  39883987
  39893988#. Name label
  3990 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3028
   3989#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3030
  39913990msgid "_Name:"
  39923991msgid_plural "_Names:"
   
  39943993msgstr[1] "_Имена:"
  39953994
  3996 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3047
   3995#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3049
  39973996msgid "Type:"
  39983997msgstr "Тип:"
  39993998
  4000 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3049
  4001 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3059
  4002 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3065
  4003 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3072
  4004 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3076
  4005 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3084
  4006 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3090
  4007 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3099
  4008 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3105
  4009 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4131
  4010 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4164
  4011 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4337
  4012 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4359
  4013 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4394
  4014 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4564
  4015 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4568
   3999#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3051
   4000#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3061
   4001#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3067
   4002#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3074
   4003#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3078
   4004#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3086
   4005#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3092
   4006#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3101
   4007#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3107
   4008#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4133
   4009#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4166
   4010#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4339
   4011#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4361
   4012#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4396
   4013#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4566
   4014#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4570
  40164015msgid "--"
  40174016msgstr "--"
  40184017
  4019 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3057
   4018#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3059
  40204019msgid "Size:"
  40214020msgstr "Размер:"
  40224021
  4023 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3063
   4022#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3065
  40244023#: ../src/nautilus-location-bar.c:59
  40254024msgid "Location:"
  40264025msgstr "Адрес:"
  40274026
  4028 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3070
   4027#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3072
  40294028msgid "Volume:"
  40304029msgstr "Дял:"
  40314030
  4032 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3074
   4031#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3076
  40334032msgid "Free space:"
  40344033msgstr "Свободно пространство:"
  40354034
  4036 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3082
   4035#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3084
  40374036msgid "Link target:"
  40384037msgstr "Цел на връзката:"
  40394038
  4040 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3088
   4039#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3090
  40414040msgid "MIME type:"
  40424041msgstr "Вид:"
  40434042
  4044 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3097
   4043#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3099
  40454044msgid "Modified:"
  40464045msgstr "Променян:"
  40474046
  4048 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3103
   4047#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3105
  40494048msgid "Accessed:"
  40504049msgstr "Достъпен:"
  40514050
  4052 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3212
   4051#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3214
  40534052#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1044
  40544053msgid "Emblems"
  40554054msgstr "Емблеми"
  40564055
  4057 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3610
   4056#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3612
  40584057msgid "_Read"
  40594058msgstr "_Четене"
  40604059
  4061 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3612
   4060#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3614
  40624061msgid "_Write"
  40634062msgstr "_Запис"
  40644063
  4065 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3614
   4064#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3616
  40664065msgid "E_xecute"
  40674066msgstr "_Изпълнение"
   
  40704069#. * "no access", etc. (see following strings)
  40714070#.
  4072 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3864
  4073 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3875
  4074 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3887
   4071#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3866
   4072#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3877
   4073#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3889
  40754074msgid "no "
  40764075msgstr "не "
  40774076
  4078 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3867
   4077#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3869
  40794078msgid "list"
  40804079msgstr "списък"
  40814080
  4082 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3869
   4081#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3871
  40834082msgid "read"
  40844083msgstr "четене"
  40854084
  4086 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3878
   4085#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3880
  40874086msgid "create/delete"
  40884087msgstr "създаване/изтриване"
  40894088
  4090 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3880
   4089#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3882
  40914090msgid "write"
  40924091msgstr "запис"
  40934092
  4094 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3889
   4093#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3891
  40954094msgid "access"
  40964095msgstr "достъп"
  40974096
  4098 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3938
   4097#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3940
  40994098msgid "Access:"
  41004099msgstr "Достъп:"
  41014100
  4102 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3940
   4101#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3942
  41034102msgid "Folder Access:"
  41044103msgstr "Достъп до папката:"
  41054104
  4106 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3942
   4105#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3944
  41074106msgid "File Access:"
  41084107msgstr "Достъп до файла:"
  41094108
  4110 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3954
  4111 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3965
   4109#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3956
   4110#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3967
  41124111#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:293
  41134112msgid "None"
  41144113msgstr "Без"
  41154114
  4116 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3957
   4115#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3959
  41174116msgid "List files only"
  41184117msgstr "Показване само на файлове"
  41194118
  4120 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3959
   4119#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3961
  41214120msgid "Access files"
  41224121msgstr "Достъп до файлове"
  41234122
  4124 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3961
   4123#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3963
  41254124msgid "Create and delete files"
  41264125msgstr "Създаване и изтриване на файлове"
  41274126
  4128 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3968
   4127#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3970
  41294128msgid "Read-only"
  41304129msgstr "Само за четене"
  41314130
  4132 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3970
   4131#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3972
  41334132msgid "Read and write"
  41344133msgstr "Четене и запис"
  41354134
  4136 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4035
   4135#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4037
  41374136msgid "Set _user ID"
  41384137msgstr "С права на _собственика (SUID)"
  41394138
  4140 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4037
   4139#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4039
  41414140msgid "Special flags:"
  41424141msgstr "Специални флагове:"
  41434142
  4144 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4039
   4143#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4041
  41454144msgid "Set gro_up ID"
  41464145msgstr "С права на _групата (SGID)"
  41474146
  4148 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4040
   4147#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4042
  41494148msgid "_Sticky"
  41504149msgstr "_Лепкав бит"
  41514150
  4152 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4120
  4153 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4324
   4151#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4122
   4152#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4326
  41544153msgid "_Owner:"
  41554154msgstr "_Собственик:"
  41564155
  4157 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4126
  4158 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4221
  4159 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4332
   4156#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4128
   4157#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4223
   4158#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4334
  41604159msgid "Owner:"
  41614160msgstr "Собственик:"
  41624161
  4163 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4149
  4164 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4344
   4162#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4151
   4163#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4346
  41654164msgid "_Group:"
  41664165msgstr "_Група:"
  41674166
  4168 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4158
  4169 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4222
  4170 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4353
   4167#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4160
   4168#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4224
   4169#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4355
  41714170msgid "Group:"
  41724171msgstr "Група:"
  41734172
  4174 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4183
   4173#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4185
  41754174msgid "Others"
  41764175msgstr "_Други:"
  41774176
  4178 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4200
   4177#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4202
  41794178msgid "Execute:"
  41804179msgstr "_Изпълнение:"
  41814180
  4182 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4204
   4181#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4206
  41834182msgid "Allow _executing file as program"
  41844183msgstr "Файлът да може да се _стартира като програма"
  41854184
  4186 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4223
   4185#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4225
  41874186msgid "Others:"
  41884187msgstr "Други:"
  41894188
  4190 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4371
   4189#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4373
  41914190msgid "Folder Permissions:"
  41924191msgstr "Права на папка:"
  41934192
  4194 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4383
   4193#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4385
  41954194msgid "File Permissions:"
  41964195msgstr "Права на файл:"
  41974196
  4198 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4393
   4197#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4395
  41994198msgid "Text view:"
  42004199msgstr "Текстов преглед:"
  42014200
  4202 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4540
   4201#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4542
  42034202msgid "You are not the owner, so you can't change these permissions."
  42044203msgstr "Не сте собственик, така че не може да промените правата."
  42054204
  4206 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4563
   4205#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4565
  42074206msgid "SELinux Context:"
  42084207msgstr "Контекст на SELinux:"
  42094208
  4210 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4567
   4209#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4569
  42114210msgid "Last changed:"
  42124211msgstr "Последна промяна:"
  42134212
  4214 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4581
   4213#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4583
  42154214msgid "Apply permissions to enclosed files"
  42164215msgstr "Прилагане на правата към обхванатите файлове"
  42174216
  4218 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4591
   4217#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4593
  42194218#, c-format
  42204219msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
  42214220msgstr "Правата на „%s“ не могат да бъдат определени"
  42224221
  4223 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4594
   4222#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4596
  42244223msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
  42254224msgstr "Разрешенията на избрания файл не могат да бъдат определени."
  42264225
  4227 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4814
   4226#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4816
  42284227msgid "Open With"
  42294228msgstr "Отваряне с"
  42304229
  4231 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5154
   4230#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5156
  42324231msgid "Creating Properties window."
  42334232msgstr "Създаване на прозорец за настройките."
  42344233
  4235 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5394
   4234#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5396
  42364235msgid "Select Custom Icon"
  42374236msgstr "Избор на друга икона..."
   
  47004699#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:24
  47014700msgid "<span weight=\"bold\">Icon View Defaults</span>"
  4702 msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед на иконите</span>"
   4701msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед като икони</span>"
  47034702
  47044703#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:25
   
  47084707#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:26
  47094708msgid "<span weight=\"bold\">List View Defaults</span>"
  4710 msgstr "<span weight=\"bold\">Списъчен изглед</span>"
   4709msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед като списък</span>"
  47114710
  47124711#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:27
   
  47764775#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:44
  47774776msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
  4778 msgstr "Изберете реда, в който информацията да се показва в списъчния преглед."
   4777msgstr ""
   4778"Изберете реда, в който информацията да се показва в изгледа като списък."
  47794779
  47804780#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:45
   
  53265326
  53275327#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1456
  5328 #, fuzzy
  53295328msgid "Open in New _Window"
  5330 msgstr "Отваряне в нов прозорец"
   5329msgstr "Отваряне в _нов прозорец"
  53315330
  53325331#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1462
 • gnome-2-18/desktop/nautilus.gnome-2-18.bg.po

  r1133 r1151  
  1111"Project-Id-Version: nautilus gnome-2-18\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-05-12 09:28+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-06-02 11:37+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2007-05-12 09:27+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  306306"\"mime_type\"."
  307307msgstr ""
  308 "Списък с надписи под икона в прегледа като икони, а също и за работния плот. "
   308"Списък с надписи под икона в изгледа като икони, а също и за работния плот. "
  309309"Истинският брой на показаните надписи зависи от мащаба. Възможни стойности "
  310310"са „size“, „type“, „date_modified“, „date_changed“, „date_accessed“, "
   
  369369#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
  370370msgid "Default column order in the list view"
  371 msgstr "Стандартен ред на колонките в списъчен преглед"
   371msgstr "Стандартен ред на колонките в изгледа като списък"
  372372
  373373#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
  374374msgid "Default column order in the list view."
  375 msgstr "Стандартен ред на колонките в списъчен преглед"
   375msgstr "Стандартен ред на колонките в изгледа като списък"
  376376
  377377#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
   
  385385#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
  386386msgid "Default list of columns visible in the list view"
  387 msgstr "Стандартен списък с видими колонки в списъчен преглед"
   387msgstr "Стандартен списък с видими колонки в изгледа като списък"
  388388
  389389#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
  390390msgid "Default list of columns visible in the list view."
  391 msgstr "Стандартен списък с видими колонки в списъчен преглед"
   391msgstr "Стандартен списък с видими колонки в изгледа като списък"
  392392
  393393#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
   
  401401#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
  402402msgid "Default zoom level used by the icon view."
  403 msgstr "Стандартен мащаб използван от преглед като икони."
   403msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като икони."
  404404
  405405#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
  406406msgid "Default zoom level used by the list view."
  407 msgstr "Задаване на нивото на мащабиране за текущият преглед"
   407msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като списък."
  408408
  409409#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
   
  435435msgstr ""
  436436"Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако там фонът "
  437 "за папката е включен."
   437"за папката е включен (background_set е ИСТИНА)."
  438438
  439439#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
   
  472472msgid ""
  473473"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
  474 msgstr "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видима адресна лента."
   474msgstr "Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видима адресна лента."
  475475
  476476#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
  477477msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
  478 msgstr ""
  479 "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видим страничен панел."
   478msgstr "Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видим страничен панел."
  480479
  481480#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
  482481msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
  483482msgstr ""
  484 "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видима лента за състоянието."
   483"Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видима лента за състоянието."
  485484
  486485#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
  487486msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
  488487msgstr ""
  489 "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще имат видима лента с инструменти."
   488"Ако е включено, новоотворените прозорци ще имат видима лента с инструменти."
  490489
  491490#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
   
  510509"icon and list views."
  511510msgstr ""
  512 "Ако е включено, Nautilus ще показва папките преди файловете в преглед като "
  513 "икони и списъчен преглед."
   511"Ако е включено, Nautilus ще показва папките преди файловете в изгледа като "
   512"икони и изгледа като списък."
  514513
  515514#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
   
  617616"sorted from \"z\" to \"a\"."
  618617msgstr ""
  619 "Ако е включено, файловете в ново-отворените прозорци ще бъдат сортирани в "
   618"Ако е включено, файловете в новоотворените прозорци ще бъдат сортирани в "
  620619"обърнат ред. Тоест ако са сортирани по име вместо да вървят от „а“ към „я“, "
  621620"ще са подредени от „я“ до „а“."
   
  628627"incrementally they will be sorted decrementally."
  629628msgstr ""
  630 "Ако е включено, файловете в ново-отворените прозорци ще бъдат сортирани в "
   629"Ако е включено, файловете в новоотворените прозорци ще бъдат сортирани в "
  631630"обърнат ред. Тоест ако са сортирани по име вместо да вървят от „а“ към „я“, "
  632631"ще са подредени от „я“ до „а“;"
   
  647646#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
  648647msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
  649 msgstr "Ако е включено, ново-отворените прозорци ще използват ръчен изглед."
   648msgstr "Ако е включено, новоотворените прозорци ще използват ръчен изглед."
  650649
  651650#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
   
  655654"load or use lots of memory."
  656655msgstr ""
  657 "Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малък преглед. Целта на "
  658 "това е да се избягват малките прегледи на големи изображения, което може да "
   656"Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малки изображения. "
   657"Целта на това е да се избягват малките изображения за големи, което може да "
  659658"отнеме много време и използва много памет."
  660659
   
  669668#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
  670669msgid "Maximum image size for thumbnailing"
  671 msgstr "Максимална големина на изображение за малък преглед"
   670msgstr "Максимална големина на малко изображение за преглед"
  672671
  673672#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
   
  806805"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
  807806msgstr ""
  808 "Стандартния ред за обекти от прегледа като икони. Възможни стойности са "
  809 "„name“, „size“, „type“, „modification_date“ и „emblems“."
   807"Стандартната подредба на обекти от изгледа като икони. Възможни стойности са "
   808"„name“ (по име), „size“ (по размер), „type“ (по вид), "
   809"„modification_date“ (по време на промяна) и „emblems“ (по емблема)."
  810810
  811811#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
   
  814814"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
  815815msgstr ""
  816 "Стандартния ред за обекти от списъчния преглед. Възможни стойности са "
  817 "„name“, „size“, „type“ и „modification_date“."
   816"Стандартната подредба за обекти от изгледа като списък. Възможни стойности "
   817"са „name“ (по име), „size“ (по размер), „type“ (по вид) и "
   818"„modification_date“ (по време на промяна)."
  818819
  819820#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
  820821msgid "The default width of the side pane in new windows."
  821 msgstr "Стандартната ширина на страничния панел в ново-отворени прозорци."
   822msgstr "Стандартната ширина на страничния панел в новоотворени прозорци."
  822823
  823824#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
   
  830831"\"informal\"."
  831832msgstr ""
  832 "Форматът на датите на файловете. Възможните стойности са „locale“, „iso“ и "
  833 "„informal“."
   833"Форматът на датите на файловете. Възможните стойности са „locale“ (според "
   834"локала), „iso“ (по ИСО) и „informal“ (неофициален)."
  834835
  835836#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
  836837msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
  837838msgstr ""
  838 "Изгледа на страничния панел, който да се показва в ново-отворени прозорци."
   839"Изгледът на страничния панел, който да се показва в новоотворени прозорци."
  839840
  840841#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
   
  872873#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
  873874msgid "Use manual layout in new windows"
  874 msgstr "Използване на ръчен изглед в ново-отворени прозорци"
   875msgstr "Използване на ръчен изглед в новоотворени прозорци"
  875876
  876877#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
  877878msgid "Use tighter layout in new windows"
  878 msgstr "Използване на по-стегнат изглед в ново-отворени прозорци"
   879msgstr "Използване на по-стегнат изглед в новоотворени прозорци"
  879880
  880881#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
   
  915916#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
  916917msgid "When to show thumbnails of image files"
  917 msgstr "Кога да се показва смалени изображения"
   918msgstr "Кога да се показват малки изображения"
  918919
  919920#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
   
  22232224#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:512
  22242225msgid "Icon View"
  2225 msgstr "Преглед като икони"
   2226msgstr "Изглед като икони"
  22262227
  22272228#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:147
   
  26752676#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1188
  26762677msgid "Select Pattern"
  2677 msgstr "Избор на шаблон"
   2678msgstr "Шаблон за избиране"
  26782679
  26792680#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1206
   
  30933094#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6863
  30943095msgid "Open with Other _Application..."
  3095 msgstr "Отваряне с друга _програма..."
   3096msgstr "Отваряне с _друга програма..."
  30963097
  30973098#. label, accelerator
   
  31663167#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6898
  31673168msgid "Select items in this window matching a given pattern"
  3168 msgstr "Избира обекти в този прозорци пасващи в даден шаблон"
   3169msgstr "Избиране на обекти в този прозорец напасващи на даден шаблон"
  31693170
  31703171#. name, stock id
   
  31833184msgid "Ma_ke Link"
  31843185msgid_plural "Ma_ke Links"
  3185 msgstr[0] "Създав_ане на връзка"
  3186 msgstr[1] "Създав_ане на връзки"
   3186msgstr[0] "Създаване на _връзка"
   3187msgstr[1] "Създаване на _връзки"
  31873188
  31883189#. label, accelerator
   
  31943195#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6909
  31953196msgid "_Rename..."
  3196 msgstr "_Преименуване..."
   3197msgstr "Преимен_уване..."
  31973198
  31983199#. label, accelerator
   
  32083209#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8167
  32093210msgid "Mo_ve to Trash"
  3210 msgstr "П_реместване в кошчето"
   3211msgstr "Пре_местване в кошчето"
  32113212
  32123213#. label, accelerator
   
  37043705#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1441
  37053706msgid "Str_etch Icon"
  3706 msgstr "Разт_ягане на икона"
   3707msgstr "Разягане на икона"
  37073708
  37083709#. label, accelerator
   
  37153716#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1597
  37163717msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
  3717 msgstr "Възстановяване на и_коните в оригиналния им размер"
   3718msgstr "Оригинален размер на _иконите"
  37183719
  37193720#. label, accelerator
  37203721#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1446
  37213722msgid "Restore each selected icon to its original size"
  3722 msgstr "Възстановяване на всяка избрана икона в нейния оригинален размер"
   3723msgstr "Възстановяване на оригиналния размер на всяка избрана икона"
  37233724
  37243725#. name, stock id
   
  37943795#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1598
  37953796msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
  3796 msgstr "Възстановяване на иконата в _оригиналния й размер"
   3797msgstr "Оригинален рамер на _икона"
  37973798
  37983799#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2011
   
  38683869#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2746
  38693870msgid "The list view encountered an error."
  3870 msgstr "Получи се грешка в списъчния изглед."
   3871msgstr "Получи се грешка в изгледа като списък."
  38713872
  38723873#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2747
   
  38763877#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2748
  38773878msgid "Display this location with the list view."
  3878 msgstr "Показване на местоположението в списъчния изглед."
   3879msgstr "Показване на местоположението в изгледа като списък."
  38793880
  38803881#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:504
   
  46664667#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:24
  46674668msgid "<span weight=\"bold\">Icon View Defaults</span>"
  4668 msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед на иконите</span>"
   4669msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед като икони</span>"
  46694670
  46704671#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:25
   
  46744675#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:26
  46754676msgid "<span weight=\"bold\">List View Defaults</span>"
  4676 msgstr "<span weight=\"bold\">Списъчен изглед</span>"
   4677msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед като списък</span>"
  46774678
  46784679#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:27
   
  47424743#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:44
  47434744msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
  4744 msgstr "Изберете реда, в който информацията да се показва в списъчния преглед."
   4745msgstr ""
   4746"Изберете реда, в който информацията да се показва в изгледа като списък."
  47454747
  47464748#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:45
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.