Changeset 1152


Ignore:
Timestamp:
Jun 3, 2007, 10:53:10 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1315@kochinka: ash | 2007-06-03 22:52:48 +0300
anarchism: довършвам един абзац.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/emoglen/anarchism.bg.xml

  r1149 r1152  
  169169    зает с проучването и разработката на висши компютърни езици за
  170170    програмиране в Ай Би Ем.  Тези дейности направиха икономически
  171     възможно за мен да изучавам и I was engaged in research and
  172     development of advanced computer programming languages at
  173     IBM. These activities made it economically possible for me to
  174     study the arts of historical scholarship and legal cunning. My
  175     wages were sufficient to pay my tuitions, but not - to anticipate
  176     an argument that will be made by the econodwarves further along -
  177     because my programs were the intellectual property of my employer,
  178     but rather because they made the hardware my employer sold work
  179     better. Most of what I wrote was effectively free software, as we
  180     shall see.  Въпреки, че след това имах някакъв незначителен
   171    възможно за мен да изучавам исторически науки и юридическото
   172    лукавство.  Заплатата ми бе достатъчна да заплати таксите за
   173    обучението ми, но не - за да изпреваря аргуметна, който
   174    икономоджетата ще направят по-надолу - защото програмите ми са
   175    били интелектуалната собственост на работодателя ми, а по-скоро,
   176    защото караха хардуера, който работодателят ми продаваше, да
   177    работи по-добре.  Повечето от това, което написах бе на практика
   178    свободен софтуер.  Въпреки, че след това имах някакъв незначителен
  181179    технически принос към самото движение свободе софтуер, описано в
  182180    този документ, основните ми дейности от негово име бяха
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.