Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2007, 11:52:02 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1571@kochinka: ash | 2007-09-29 23:47:38 +0300
gnome-system-tools: обновен и подаден в gnome-2-20.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-20/desktop/gnome-system-tools.gnome-2-20.bg.po

  r1279 r1280  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gnome-system-tools trunk\n"
   10"Project-Id-Version: gnome-system-tools gnome-2-20\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-09-29 23:44+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-09-29 21:14+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-09-29 23:33+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-09-29 23:32+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2525"и групи"
  2626
   27#: ../interfaces/common.glade.in.h:1
   28msgid ""
   29"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
   30msgstr ""
   31"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете паролата на администратора</"
   32"span>"
   33
   34#: ../interfaces/common.glade.in.h:2
   35msgid "Enter Password"
   36msgstr "Въведете парола"
   37
   38#: ../interfaces/common.glade.in.h:3
   39msgid ""
   40"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
   41"modify\n"
   42"your system configuration."
   43msgstr ""
   44"Трябва да имате права на администратор, за да използвате този инструмент.\n"
   45"Въведете парола, за да променяте настройките на системата."
   46
   47#: ../interfaces/common.glade.in.h:5
   48msgid "_Password:"
   49msgstr "_Парола:"
   50
   51#: ../interfaces/network.glade.in.h:1
   52msgid "<b>Account data</b>"
   53msgstr "<b>Данни за потребител</b>"
   54
   55#: ../interfaces/network.glade.in.h:2
   56msgid "<b>Connection Settings</b>"
   57msgstr "<b>Настройки на връзката</b>"
   58
   59#: ../interfaces/network.glade.in.h:3
   60msgid "<b>DNS Servers</b>"
   61msgstr "<b>Сървъри за имена</b>"
   62
   63#: ../interfaces/network.glade.in.h:4
   64msgid "<b>Host Settings</b>"
   65msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
   66
   67#: ../interfaces/network.glade.in.h:5
   68msgid "<b>Internet service provider data</b>"
   69msgstr "<b>Данни за доставчика на Интернет</b>"
   70
   71#: ../interfaces/network.glade.in.h:6
   72msgid "<b>Modem Settings</b>"
   73msgstr "<b>Настройки на модема</b>"
   74
   75#: ../interfaces/network.glade.in.h:7
   76msgid "<b>Search Domains</b>"
   77msgstr "<b>Търсене на домейни</b>"
   78
   79#: ../interfaces/network.glade.in.h:8
   80msgid "<b>Wireless Settings</b>"
   81msgstr "<b>Настройки на безжична връзка</b>"
   82
   83#: ../interfaces/network.glade.in.h:9
   84msgid "Aliases:"
   85msgstr "Псевдоними:"
   86
   87#: ../interfaces/network.glade.in.h:10
   88msgid "C_onfiguration:"
   89msgstr "_Настройки:"
   90
   91#: ../interfaces/network.glade.in.h:11
   92msgid "Connections"
   93msgstr "Връзки"
   94
   95#: ../interfaces/network.glade.in.h:12
   96msgid "DNS"
   97msgstr "Система от имена"
   98
   99#: ../interfaces/network.glade.in.h:13
   100msgid "D_omain name:"
   101msgstr "Име на д_омейна:"
   102
   103#: ../interfaces/network.glade.in.h:14
   104msgid "Delete current location"
   105msgstr "Изтриване на текущото място"
   106
   107#: ../interfaces/network.glade.in.h:15
   108msgid "E_nable roaming mode"
   109msgstr "_Режим на преминаване от мрежа в мрежа"
   110
   111#: ../interfaces/network.glade.in.h:16
   112msgid "E_nable this connection"
   113msgstr "Активира_не на тази връзка"
   114
   115#: ../interfaces/network.glade.in.h:17 ../interfaces/users.glade.in.h:19
   116msgid "General"
   117msgstr "Основни"
   118
   119#: ../interfaces/network.glade.in.h:18
   120msgid "Host Alias Properties"
   121msgstr "Настройки на псевдонимите на хост"
   122
   123#: ../interfaces/network.glade.in.h:19
   124msgid "Hosts"
   125msgstr "Хостове"
   126
   127#: ../interfaces/network.glade.in.h:20 ../interfaces/shares.glade.in.h:12
   128msgid "IP address:"
   129msgstr "IP адрес:"
   130
   131#: ../interfaces/network.glade.in.h:21
   132msgid "Interface properties"
   133msgstr "Настройки на интерфейса"
   134
   135#: ../interfaces/network.glade.in.h:22
   136msgid "Location:"
   137msgstr "Място:"
   138
   139#: ../interfaces/network.glade.in.h:23
   140msgid "Modem"
   141msgstr "Модем"
   142
   143#: ../interfaces/network.glade.in.h:24
   144msgid "Network _password:"
   145msgstr "_Парола за мрежата:"
   146
   147#: ../interfaces/network.glade.in.h:25
   148msgid "Network name (_ESSID):"
   149msgstr "_Име на мрежата (ESSID):"
   150
   151#: ../interfaces/network.glade.in.h:26
   152msgid ""
   153"Off\n"
   154"Low\n"
   155"Medium\n"
   156"Loud"
   157msgstr ""
   158"Без звук\n"
   159"Ниска\n"
   160"Средна\n"
   161"Висока"
   162
   163#: ../interfaces/network.glade.in.h:30
   164msgid "Options"
   165msgstr "Настройки"
   166
   167#: ../interfaces/network.glade.in.h:31
   168msgid "P_assword"
   169msgstr "П_арола"
   170
   171#: ../interfaces/network.glade.in.h:32
   172msgid "Password _type:"
   173msgstr "Вид _парола:"
   174
   175#: ../interfaces/network.glade.in.h:33
   176msgid ""
   177"Plain (ASCII)\n"
   178"Hexadecimal"
   179msgstr ""
   180"Обикновена (ASCII)\n"
   181"Шестнадесетична"
   182
   183#: ../interfaces/network.glade.in.h:35
   184msgid "Save current network configuration as a location"
   185msgstr "Запазване на текущата мрежова конфигурация като място"
   186
   187#: ../interfaces/network.glade.in.h:36
   188msgid ""
   189"Tones\n"
   190"Pulses"
   191msgstr ""
   192"Тонално\n"
   193"Пулсово"
   194
   195#: ../interfaces/network.glade.in.h:38
   196msgid "Use the Internet service provider nameservers"
   197msgstr "Използване на сървър за имена от доставчика на Интернет"
   198
   199#: ../interfaces/network.glade.in.h:39
   200msgid "_Autodetect"
   201msgstr "_Автоматично засичане"
   202
   203#: ../interfaces/network.glade.in.h:40
   204msgid "_Dial prefix:"
   205msgstr "_Префикс на набирането:"
   206
   207#: ../interfaces/network.glade.in.h:41
   208msgid "_Dial type:"
   209msgstr "Вид _набиране:"
   210
   211#: ../interfaces/network.glade.in.h:42
   212msgid "_Gateway address:"
   213msgstr "Адрес на _шлюза:"
   214
   215#: ../interfaces/network.glade.in.h:43
   216msgid "_Host name:"
   217msgstr "Име на _хост:"
   218
   219#: ../interfaces/network.glade.in.h:44
   220msgid "_IP address:"
   221msgstr "_IP адрес:"
   222
   223#: ../interfaces/network.glade.in.h:45
   224msgid "_Local IP:"
   225msgstr "_Локален IP:"
   226
   227#: ../interfaces/network.glade.in.h:46
   228msgid "_Modem port:"
   229msgstr "Порт на _модема:"
   230
   231#: ../interfaces/network.glade.in.h:47
   232msgid "_Phone number:"
   233msgstr "Теле_фонен номер:"
   234
   235#: ../interfaces/network.glade.in.h:48
   236msgid "_Remote IP:"
   237msgstr "_Отдалечен IP:"
   238
   239#: ../interfaces/network.glade.in.h:49
   240msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
   241msgstr "Повторен опит, ако връзката _не се осъществи или се разпадне"
   242
   243#: ../interfaces/network.glade.in.h:50
   244msgid "_Set modem as default route to internet"
   245msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към Интернет"
   246
   247#: ../interfaces/network.glade.in.h:51
   248msgid "_Subnet mask:"
   249msgstr "Ма_ска на мрежата:"
   250
   251#: ../interfaces/network.glade.in.h:52 ../interfaces/users.glade.in.h:55
   252msgid "_Username:"
   253msgstr "Потребителско _име:"
   254
   255#: ../interfaces/network.glade.in.h:53
   256msgid "_Volume:"
   257msgstr "Сила на _звука:"
   258
   259#: ../interfaces/services.glade.in.h:1
   260msgid "Advanced settings:"
   261msgstr "Допълнителни настройки:"
   262
   263#: ../interfaces/services.glade.in.h:2
   264msgid "Select the services that you wish to activate:"
   265msgstr "Изберете услугите, които искате да активирате:"
   266
   267#: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
   268msgid "<b>Allowed Hosts</b>"
   269msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
   270
   271#: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
   272msgid "<b>Hosts Settings</b>"
   273msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
   274
   275#: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
   276msgid "<b>Share Properties</b>"
   277msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
   278
   279#: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
   280msgid "<b>Shared Folder</b>"
   281msgstr "<b>Споделена папка</b>"
   282
   283#: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
   284msgid "<b>Windows sharing</b>"
   285msgstr "<b>Споделяне тип Windows</b>"
   286
   287#: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
   288msgid "Add allowed hosts"
   289msgstr "Добавяне на позволени хостове"
   290
   291#: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
   292msgid "Allowed hosts:"
   293msgstr "Позволени хостове:"
   294
   295#: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
   296msgid "Comment:"
   297msgstr "Коментар:"
   298
   299#: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
   300msgid "Domain / _Workgroup:"
   301msgstr "_Домейн/група:"
   302
   303#: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
   304msgid "General Properties"
   305msgstr "Общи настройки"
   306
   307#: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
   308msgid "Host name:"
   309msgstr "Хост:"
   310
   311#: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
   312msgid "Name:"
   313msgstr "Име:"
   314
   315#: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
   316msgid "Netmask:"
   317msgstr "Маска на мрежата:"
   318
   319#: ../interfaces/shares.glade.in.h:15
   320msgid "Network:"
   321msgstr "Мрежа:"
   322
   323#: ../interfaces/shares.glade.in.h:16 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
   324msgid "Read only"
   325msgstr "Само за четене"
   326
   327#: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
   328msgid "Share through:"
   329msgstr "Споделяне чрез:"
   330
   331#: ../interfaces/shares.glade.in.h:18 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
   332#: ../src/shares/shares-tool.c:207
   333msgid "Shared Folders"
   334msgstr "Споделени папки"
   335
   336#: ../interfaces/shares.glade.in.h:19
   337msgid "This computer is a _WINS server"
   338msgstr "Този компютър е _сървър за WINS"
   339
   340#: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
   341msgid "WINS _server:"
   342msgstr "_Сървър за WINS:"
   343
   344#: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
   345msgid "_Path:"
   346msgstr "_Път:"
   347
   348#: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
   349msgid "_Read only"
   350msgstr "_Само за четене"
   351
   352#: ../interfaces/time.glade.in.h:1
   353msgid "<b>Selection</b>"
   354msgstr "<b>Избор</b>"
   355
   356#: ../interfaces/time.glade.in.h:2
   357msgid "<b>Time Zone</b>"
   358msgstr "<b>Часови пояс</b>"
   359
   360#: ../interfaces/time.glade.in.h:3
   361msgid "Add NTP Server"
   362msgstr "Добавяне на сървър за NTP"
   363
   364#: ../interfaces/time.glade.in.h:4
   365msgid "NTP server"
   366msgstr "Сървър за NTP"
   367
   368#: ../interfaces/time.glade.in.h:5
   369msgid "Se_lect Servers"
   370msgstr "_Избиране на сървъри..."
   371
   372#: ../interfaces/time.glade.in.h:6
   373msgid "Time servers"
   374msgstr "Сървъри за време"
   375
   376#: ../interfaces/time.glade.in.h:7
   377msgid "Time servers:"
   378msgstr "Сървъри за време:"
   379
   380#: ../interfaces/time.glade.in.h:8
   381msgid "Time zone"
   382msgstr "Часови пояс"
   383
   384#: ../interfaces/time.glade.in.h:9
   385msgid "Time zone:"
   386msgstr "Часови пояс:"
   387
   388#: ../interfaces/time.glade.in.h:10
   389msgid "Unconfigured"
   390msgstr "не е настроена"
   391
   392#: ../interfaces/time.glade.in.h:11
   393msgid "_Configuration:"
   394msgstr "_Настройки:"
   395
   396#: ../interfaces/time.glade.in.h:12
   397msgid "_Date:"
   398msgstr "_Дата:"
   399
   400#: ../interfaces/time.glade.in.h:13
   401msgid "_Time:"
   402msgstr "_Час:"
   403
   404#: ../interfaces/users.glade.in.h:1
   405msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
   406msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
   407
   408#: ../interfaces/users.glade.in.h:2
   409msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
   410msgstr ""
   411"<span weight=\"bold\">Автоматични групови и потребителски идентификатори</"
   412"span>"
   413
   414#: ../interfaces/users.glade.in.h:3
   415msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
   416msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
   417
   418#: ../interfaces/users.glade.in.h:4
   419msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
   420msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
   421
   422#: ../interfaces/users.glade.in.h:5
   423msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
   424msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
   425
   426#: ../interfaces/users.glade.in.h:6
   427msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
   428msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
   429
   430#: ../interfaces/users.glade.in.h:7
   431msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
   432msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
   433
   434#: ../interfaces/users.glade.in.h:8
   435msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
   436msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
   437
   438#: ../interfaces/users.glade.in.h:9
   439msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
   440msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
   441
   442#: ../interfaces/users.glade.in.h:10
   443msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
   444msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
   445
   446#: ../interfaces/users.glade.in.h:11
   447msgid "Account"
   448msgstr "Потребител"
   449
   450#: ../interfaces/users.glade.in.h:12
   451msgid "Advanced"
   452msgstr "Допълнителни"
   453
   454#: ../interfaces/users.glade.in.h:13
   455msgid "Assign a random password by default"
   456msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
   457
   458#: ../interfaces/users.glade.in.h:14
   459msgid "Check password _quality"
   460msgstr "Проверка на _качеството на паролата"
   461
   462#: ../interfaces/users.glade.in.h:15
   463msgid "Con_firmation:"
   464msgstr "_Потвърждение:"
   465
   466#: ../interfaces/users.glade.in.h:16
   467msgid "Days between warning and password expiration:"
   468msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
   469
   470#: ../interfaces/users.glade.in.h:17
   471msgid "Default _group:"
   472msgstr "_Група по подразбиране:"
   473
   474#: ../interfaces/users.glade.in.h:18
   475msgid "Default _shell:"
   476msgstr "_Обвивка по подразбиране:"
   477
   478#: ../interfaces/users.glade.in.h:20
   479msgid "Generate _random password"
   480msgstr "_Генериране на случайна парола"
   481
   482#: ../interfaces/users.glade.in.h:21
   483msgid "Group _ID:"
   484msgstr "_Идентификатор на групата:"
   485
   486#: ../interfaces/users.glade.in.h:22
   487msgid "Group _name:"
   488msgstr "_Име на групата:"
   489
   490#: ../interfaces/users.glade.in.h:23
   491msgid "Group properties"
   492msgstr "Настройки на групата"
   493
   494#: ../interfaces/users.glade.in.h:24
   495msgid "Groups settings"
   496msgstr "Настройки на групите"
   497
   498#: ../interfaces/users.glade.in.h:25
   499msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
   500msgstr "_Максимум дни за използване на паролата:"
   501
   502#: ../interfaces/users.glade.in.h:26
   503msgid "Maximum UID:"
   504msgstr "Максимален потребителски идентификатор:"
   505
   506#: ../interfaces/users.glade.in.h:27
   507msgid "Mi_nimum days between password changes:"
   508msgstr "_Най-малък брой дни между промени на паролата:"
   509
   510#: ../interfaces/users.glade.in.h:28
   511msgid "Minimum GID:"
   512msgstr "Минимален групов идентификатор:"
   513
   514#: ../interfaces/users.glade.in.h:29
   515msgid "Minimum UID:"
   516msgstr "Минимален потребителски идентификатор:"
   517
   518#: ../interfaces/users.glade.in.h:30
   519msgid "Minimum days allowed between password changes:"
   520msgstr "Най-малък брой дни между промени на паролата:"
   521
   522#: ../interfaces/users.glade.in.h:31
   523msgid "Number of days that a password may be used:"
   524msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
   525
   526#: ../interfaces/users.glade.in.h:32
   527msgid "O_ffice location:"
   528msgstr "Място на о_фиса:"
   529
   530#: ../interfaces/users.glade.in.h:33
   531msgid "Password set to: "
   532msgstr "Задаване на паролата да е:"
   533
   534#: ../interfaces/users.glade.in.h:34
   535msgid "Privileges"
   536msgstr "Привилегии"
   537
   538#: ../interfaces/users.glade.in.h:35
   539msgid "Profile _name:"
   540msgstr "Име _на профила:"
   541
   542#: ../interfaces/users.glade.in.h:36
   543msgid "Set password b_y hand"
   544msgstr "_Ръчна настройка на паролата"
   545
   546#: ../interfaces/users.glade.in.h:37
   547msgid "User ID:"
   548msgstr "_Идентификатор на потребителя:"
   549
   550#: ../interfaces/users.glade.in.h:38
   551msgid "User Privileges"
   552msgstr "Привилегии на потребителите"
   553
   554#: ../interfaces/users.glade.in.h:39
   555msgid "User _password:"
   556msgstr "_Парола на потребителя:"
   557
   558#: ../interfaces/users.glade.in.h:40
   559msgid "User profiles"
   560msgstr "Профили на потребителите"
   561
   562#: ../interfaces/users.glade.in.h:41
   563msgid "_Add Group"
   564msgstr "Добавяне на _група..."
   565
   566#: ../interfaces/users.glade.in.h:42
   567msgid "_Add Profile"
   568msgstr "Добавяне на про_фил..."
   569
   570#: ../interfaces/users.glade.in.h:43
   571msgid "_Add User"
   572msgstr "Добавяне на _потребител..."
   573
   574#: ../interfaces/users.glade.in.h:44
   575msgid "_Comments"
   576msgstr "_Коментари"
   577
   578#: ../interfaces/users.glade.in.h:45
   579msgid "_Days between warning and password expiration:"
   580msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
   581
   582#: ../interfaces/users.glade.in.h:46 ../src/network/address-list.c:77
   583#: ../src/network/hosts.c:33 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:40
   584msgid "_Delete"
   585msgstr "_Изтриване"
   586
   587#: ../interfaces/users.glade.in.h:47
   588msgid "_Generate"
   589msgstr "_Генериране"
   590
   591#: ../interfaces/users.glade.in.h:48
   592msgid "_Home directory:"
   593msgstr "_Домашна папка:"
   594
   595#: ../interfaces/users.glade.in.h:49
   596msgid "_Home phone:"
   597msgstr "_Домашен телефон:"
   598
   599#: ../interfaces/users.glade.in.h:50
   600msgid "_Main group:"
   601msgstr "_Главна група:"
   602
   603#: ../interfaces/users.glade.in.h:51
   604msgid "_Manage Groups"
   605msgstr "_Управление на групите"
   606
   607#: ../interfaces/users.glade.in.h:52
   608msgid "_Profile:"
   609msgstr "_Профил:"
   610
   611#: ../interfaces/users.glade.in.h:53
   612msgid "_Real name:"
   613msgstr "_Истинско име:"
   614
   615#: ../interfaces/users.glade.in.h:54
   616msgid "_Shell:"
   617msgstr "_Обвивка:"
   618
   619#: ../interfaces/users.glade.in.h:56
   620msgid "_Work phone:"
   621msgstr "_Служебен телефон:"
   622
  27623#: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
  28624msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
   
  44640msgstr "Неподдържана платформа"
  45641
  46 #: ../src/common/gst-tool.c:180
   642#: ../src/common/gst-tool.c:178
  47643msgid "The configuration could not be loaded"
  48644msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
  49645
  50 #: ../src/common/gst-tool.c:182
   646#: ../src/common/gst-tool.c:180
  51647msgid "You are not allowed to access the system configuration."
  52648msgstr "Нямате права да променяте системните настройки."
  53649
  54 #: ../src/common/gst-tool.c:409
   650#: ../src/common/gst-tool.c:403
  55651msgid "Could not display help"
  56652msgstr "Помощта не може да бъде показана"
   
  61657msgstr "_Добавяне"
  62658
  63 #: ../src/network/address-list.c:77 ../src/network/hosts.c:33
  64 #: ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:40
  65 msgid "_Delete"
  66 msgstr "_Изтриване"
  67 
  68659#: ../src/network/address-list.c:486
  69660msgid "Type address"
   
  130721msgstr "Ключ за WPA2 Personal"
  131722
  132 #: ../src/network/connection.c:624
   723#: ../src/network/connection.c:622
  133724#, c-format
  134725msgid "%s Properties\n"
   
  205796msgstr "Връзка по ISDN"
  206797
  207 #: ../src/network/locations-combo.c:221
   798#: ../src/network/locations-combo.c:224
  208799msgid "Changing network location"
  209800msgstr "Промяна на мрежовото място"
  210801
  211 #: ../src/network/locations-combo.c:265
   802#: ../src/network/locations-combo.c:268
  212803msgid "There is already a location with the same name"
  213804msgstr "Съществува място със същото име"
  214805
  215 #: ../src/network/locations-combo.c:267
   806#: ../src/network/locations-combo.c:270
  216807msgid "Overwrite it?"
  217808msgstr "Да бъде ли презаписано?"
  218809
  219 #: ../src/network/locations-combo.c:355
   810#: ../src/network/locations-combo.c:358
  220811msgid "Save location"
  221812msgstr "Запазване на място"
  222813
  223 #: ../src/network/locations-combo.c:370
   814#: ../src/network/locations-combo.c:373
  224815msgid "_Location name:"
  225816msgstr "_Име на място:"
  226817
  227 #: ../src/network/locations-combo.c:422
   818#: ../src/network/locations-combo.c:425
  228819#, c-format
  229820msgid "Do you want to delete location \"%s\"?"
  230821msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете мястото „%s“?"
  231822
  232 #: ../src/network/main.c:111
   823#: ../src/network/main.c:112
  233824msgid "The interface does not exist"
  234825msgstr "Интерфейсът не съществува"
  235826
  236 #: ../src/network/main.c:113
   827#: ../src/network/main.c:114
  237828msgid ""
  238829"Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
   
  242833"система."
  243834
  244 #: ../src/network/main.c:159
   835#: ../src/network/main.c:160
  245836msgid "Configure a network interface"
  246837msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
  247838
  248 #: ../src/network/main.c:159
   839#: ../src/network/main.c:160
  249840msgid "INTERFACE"
  250841msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
  251842
  252 #: ../src/network/main.c:160
   843#: ../src/network/main.c:161
  253844msgid "Configure the first network interface with a specific type"
  254845msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен вид"
  255846
  256 #: ../src/network/main.c:160
   847#: ../src/network/main.c:161
  257848msgid "TYPE"
  258849msgstr "ВИД"
   
  266857msgstr "Мрежа"
  267858
  268 #: ../src/network/network-tool.c:277
   859#: ../src/network/network-tool.c:285
  269860msgid "Network Settings"
  270861msgstr "Настройки на мрежата"
   
  7281319msgstr "Приоритет"
  7291320
  730 #: ../src/services/services-tool.c:99
   1321#: ../src/services/services-tool.c:100
  7311322msgid "Services settings"
  7321323msgstr "Настройки на услугите"
   
  7601351msgstr "Позволени хост/мрежа"
  7611352
  762 #: ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
  763 msgid "Read only"
  764 msgstr "Само за четене"
  765 
  7661353#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:117
  7671354msgid "Specify hostname"
   
  7801367msgstr "Настройване на папките, които са налични във вашия мрежови комшулук"
  7811368
  782 #: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2 ../src/shares/shares-tool.c:208
  783 msgid "Shared Folders"
  784 msgstr "Споделени папки"
  785 
  7861369#: ../src/shares/share-settings.c:61
  7871370msgid "File System"
   
  8001383msgstr "Мрежи на Unix (NFS)"
  8011384
  802 #: ../src/shares/shares-tool.c:131
   1385#: ../src/shares/shares-tool.c:125
  8031386msgid "Sharing services are not installed"
  8041387msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
  8051388
  806 #: ../src/shares/shares-tool.c:133
   1389#: ../src/shares/shares-tool.c:127
  8071390msgid ""
  8081391"You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
   
  8181401msgstr "Дата и час"
  8191402
  820 #: ../src/time/time-tool.c:380
   1403#: ../src/time/time-tool.c:377
  8211404msgid "NTP support is not installed"
  8221405msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
  8231406
  824 #: ../src/time/time-tool.c:382
   1407#: ../src/time/time-tool.c:379
  8251408msgid ""
  8261409"Please install and activate NTP support in the system to enable "
   
  8301413"часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет."
  8311414
  832 #: ../src/time/time-tool.c:412
   1415#: ../src/time/time-tool.c:409
  8331416msgid "Enabling NTP"
  8341417msgstr "Включване на NTP"
  8351418
  836 #: ../src/time/time-tool.c:412
   1419#: ../src/time/time-tool.c:409
  8371420msgid "Disabling NTP"
  8381421msgstr "Изключване на NTP"
  8391422
  840 #: ../src/time/time-tool.c:424
   1423#: ../src/time/time-tool.c:421
  8411424msgid "Synchronizing system clock"
  8421425msgstr "Синхронизиране на системния часовник"
  8431426
  844 #: ../src/time/time-tool.c:434
   1427#: ../src/time/time-tool.c:431
  8451428msgid "_Synchronize now"
  8461429msgstr "_Синхронизиране сега"
  8471430
  848 #: ../src/time/time-tool.c:530
   1431#: ../src/time/time-tool.c:527
  8491432msgid "Keep synchronized with Internet servers"
  8501433msgstr "Синхронизиране на часовника през Интернет"
  8511434
  852 #: ../src/time/time-tool.c:531
   1435#: ../src/time/time-tool.c:528
  8531436msgid "Manual"
  8541437msgstr "Ръчно"
  8551438
  856 #: ../src/time/time-tool.c:673
   1439#: ../src/time/time-tool.c:677
  8571440msgid "Time and Date Settings"
  8581441msgstr "Настройки на дата и час"
   
  8641447#: ../src/users/group-settings.c:55 ../src/users/group-settings.c:281
  8651448#: ../src/users/group-settings.c:305 ../src/users/user-settings.c:60
  866 #: ../src/users/user-settings.c:469 ../src/users/user-settings.c:539
   1449#: ../src/users/user-settings.c:446 ../src/users/user-settings.c:516
  8671450msgid "This would leave the system unusable."
  8681451msgstr "Това ще направи системата неизползваема."
   
  9171500msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
  9181501
  919 #: ../src/users/group-settings.c:289 ../src/users/user-settings.c:477
   1502#: ../src/users/group-settings.c:289 ../src/users/user-settings.c:454
  9201503msgid "Please select a different user name."
  9211504msgstr "Изберете различно потребителско име."
   
  9901573msgstr "Потребителят на администратора не може да бъде изтрит"
  9911574
  992 #: ../src/users/user-settings.c:71
   1575#: ../src/users/user-settings.c:73
  9931576#, c-format
  9941577msgid "Are you sure you want to delete account \"%s\"?"
  9951578msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
  9961579
  997 #: ../src/users/user-settings.c:74
   1580#: ../src/users/user-settings.c:76
  9981581msgid ""
  9991582"This will disable this user's access to the system without deleting the "
   
  10031586"домашна папка няма да бъде изтрита."
  10041587
  1005 #: ../src/users/user-settings.c:84
  1006 msgid "This user is currently using this computer"
  1007 msgstr "Този потребител в момента използва този компютър"
  1008 
  1009 #: ../src/users/user-settings.c:312
   1588#: ../src/users/user-settings.c:289
  10101589msgid "New user account"
  10111590msgstr "Нов потребител"
  10121591
  1013 #: ../src/users/user-settings.c:327
   1592#: ../src/users/user-settings.c:304
  10141593#, c-format
  10151594msgid "Account '%s' Properties"
  10161595msgstr "Настройки на потребителя „%s“"
  10171596
  1018 #: ../src/users/user-settings.c:465
   1597#: ../src/users/user-settings.c:442
  10191598msgid "User name is empty"
  10201599msgstr "Името на потребителя е празно"
  10211600
  1022 #: ../src/users/user-settings.c:466
   1601#: ../src/users/user-settings.c:443
  10231602msgid "A user name must be specified."
  10241603msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
  10251604
  1026 #: ../src/users/user-settings.c:468
   1605#: ../src/users/user-settings.c:445
  10271606msgid "Administrator account's user name should not be modified"
  10281607msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
  10291608
  1030 #: ../src/users/user-settings.c:471
   1609#: ../src/users/user-settings.c:448
  10311610msgid "User name has invalid characters"
  10321611msgstr "Потребителското име съдържа невалидни знаци"
  10331612
  1034 #: ../src/users/user-settings.c:472
   1613#: ../src/users/user-settings.c:449
  10351614msgid ""
  10361615"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
   
  10391618"Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
  10401619
  1041 #: ../src/users/user-settings.c:476
   1620#: ../src/users/user-settings.c:453
  10421621#, c-format
  10431622msgid "User name \"%s\" already exists"
  10441623msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
  10451624
  1046 #: ../src/users/user-settings.c:503
   1625#: ../src/users/user-settings.c:480
  10471626#, c-format
  10481627msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
  10491628msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
  10501629
  1051 #: ../src/users/user-settings.c:504
   1630#: ../src/users/user-settings.c:481
  10521631msgid "Check that this character is not used."
  10531632msgstr "Проверете дали този знак се използва."
  10541633
  1055 #: ../src/users/user-settings.c:521
   1634#: ../src/users/user-settings.c:498
  10561635msgid "Incomplete path in home directory"
  10571636msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
  10581637
  1059 #: ../src/users/user-settings.c:522
   1638#: ../src/users/user-settings.c:499
  10601639msgid ""
  10611640"Please enter full path for home directory\n"
   
  10651644"<span size=\"smaller\">например: /home/ivancho</span>."
  10661645
  1067 #: ../src/users/user-settings.c:538
   1646#: ../src/users/user-settings.c:515
  10681647msgid "Administrator account's user ID should not be modified"
  10691648msgstr "Идентификаторът на администратора (root) не трябва да се променя"
  10701649
  1071 #: ../src/users/user-settings.c:554
   1650#: ../src/users/user-settings.c:531
  10721651msgid "Incomplete path in shell"
  10731652msgstr "Непълен път в обвивката"
  10741653
  1075 #: ../src/users/user-settings.c:555
   1654#: ../src/users/user-settings.c:532
  10761655msgid ""
  10771656"Please enter full path for shell\n"
   
  10811660"<span size=\"smaller\">например: /bin/bash</span>."
  10821661
  1083 #: ../src/users/user-settings.c:583
   1662#: ../src/users/user-settings.c:560
  10841663msgid "Password is too short"
  10851664msgstr "Паролата е прекалено кратка"
  10861665
  1087 #: ../src/users/user-settings.c:584
   1666#: ../src/users/user-settings.c:561
  10881667msgid ""
  10891668"User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
   
  10931672"съдържа цифри, букви и специални знаци."
  10941673
  1095 #: ../src/users/user-settings.c:587
   1674#: ../src/users/user-settings.c:564
  10961675msgid "Password confirmation is not correct"
  10971676msgstr "Невярно потвърждаване на паролата"
  10981677
  1099 #: ../src/users/user-settings.c:588
   1678#: ../src/users/user-settings.c:565
  11001679msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
  11011680msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
   
  11131692msgstr "Домашна папка"
  11141693
  1115 #: ../src/users/users-tool.c:206
   1694#: ../src/users/users-tool.c:214
  11161695msgid "Users settings"
  11171696msgstr "Настройки на потребителя"
  1118 
  1119 #~ msgid ""
  1120 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</"
  1121 #~ "span>"
  1122 #~ msgstr ""
  1123 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете паролата на "
  1124 #~ "администратора</span>"
  1125 
  1126 #~ msgid "Enter Password"
  1127 #~ msgstr "Въведете парола"
  1128 
  1129 #~ msgid ""
  1130 #~ "You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
  1131 #~ "modify\n"
  1132 #~ "your system configuration."
  1133 #~ msgstr ""
  1134 #~ "Трябва да имате права на администратор, за да използвате този "
  1135 #~ "инструмент.\n"
  1136 #~ "Въведете парола, за да променяте настройките на системата."
  1137 
  1138 #~ msgid "_Password:"
  1139 #~ msgstr "_Парола:"
  1140 
  1141 #~ msgid "<b>Account data</b>"
  1142 #~ msgstr "<b>Данни за потребител</b>"
  1143 
  1144 #~ msgid "<b>Connection Settings</b>"
  1145 #~ msgstr "<b>Настройки на връзката</b>"
  1146 
  1147 #~ msgid "<b>DNS Servers</b>"
  1148 #~ msgstr "<b>Сървъри за имена</b>"
  1149 
  1150 #~ msgid "<b>Host Settings</b>"
  1151 #~ msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
  1152 
  1153 #~ msgid "<b>Internet service provider data</b>"
  1154 #~ msgstr "<b>Данни за доставчика на Интернет</b>"
  1155 
  1156 #~ msgid "<b>Modem Settings</b>"
  1157 #~ msgstr "<b>Настройки на модема</b>"
  1158 
  1159 #~ msgid "<b>Search Domains</b>"
  1160 #~ msgstr "<b>Търсене на домейни</b>"
  1161 
  1162 #~ msgid "<b>Wireless Settings</b>"
  1163 #~ msgstr "<b>Настройки на безжична връзка</b>"
  1164 
  1165 #~ msgid "Aliases:"
  1166 #~ msgstr "Псевдоними:"
  1167 
  1168 #~ msgid "C_onfiguration:"
  1169 #~ msgstr "_Настройки:"
  1170 
  1171 #~ msgid "Connections"
  1172 #~ msgstr "Връзки"
  1173 
  1174 #~ msgid "DNS"
  1175 #~ msgstr "Система от имена"
  1176 
  1177 #~ msgid "D_omain name:"
  1178 #~ msgstr "Име на д_омейна:"
  1179 
  1180 #~ msgid "Delete current location"
  1181 #~ msgstr "Изтриване на текущото място"
  1182 
  1183 #~ msgid "E_nable roaming mode"
  1184 #~ msgstr "_Режим на преминаване от мрежа в мрежа"
  1185 
  1186 #~ msgid "E_nable this connection"
  1187 #~ msgstr "Активира_не на тази връзка"
  1188 
  1189 #~ msgid "General"
  1190 #~ msgstr "Основни"
  1191 
  1192 #~ msgid "Host Alias Properties"
  1193 #~ msgstr "Настройки на псевдонимите на хост"
  1194 
  1195 #~ msgid "Hosts"
  1196 #~ msgstr "Хостове"
  1197 
  1198 #~ msgid "IP address:"
  1199 #~ msgstr "IP адрес:"
  1200 
  1201 #~ msgid "Interface properties"
  1202 #~ msgstr "Настройки на интерфейса"
  1203 
  1204 #~ msgid "Location:"
  1205 #~ msgstr "Място:"
  1206 
  1207 #~ msgid "Modem"
  1208 #~ msgstr "Модем"
  1209 
  1210 #~ msgid "Network _password:"
  1211 #~ msgstr "_Парола за мрежата:"
  1212 
  1213 #~ msgid "Network name (_ESSID):"
  1214 #~ msgstr "_Име на мрежата (ESSID):"
  1215 
  1216 #~ msgid ""
  1217 #~ "Off\n"
  1218 #~ "Low\n"
  1219 #~ "Medium\n"
  1220 #~ "Loud"
  1221 #~ msgstr ""
  1222 #~ "Без звук\n"
  1223 #~ "Ниска\n"
  1224 #~ "Средна\n"
  1225 #~ "Висока"
  1226 
  1227 #~ msgid "Options"
  1228 #~ msgstr "Настройки"
  1229 
  1230 #~ msgid "P_assword"
  1231 #~ msgstr "П_арола"
  1232 
  1233 #~ msgid "Password _type:"
  1234 #~ msgstr "Вид _парола:"
  1235 
  1236 #~ msgid ""
  1237 #~ "Plain (ASCII)\n"
  1238 #~ "Hexadecimal"
  1239 #~ msgstr ""
  1240 #~ "Обикновена (ASCII)\n"
  1241 #~ "Шестнадесетична"
  1242 
  1243 #~ msgid "Save current network configuration as a location"
  1244 #~ msgstr "Запазване на текущата мрежова конфигурация като място"
  1245 
  1246 #~ msgid ""
  1247 #~ "Tones\n"
  1248 #~ "Pulses"
  1249 #~ msgstr ""
  1250 #~ "Тонално\n"
  1251 #~ "Пулсово"
  1252 
  1253 #~ msgid "Use the Internet service provider nameservers"
  1254 #~ msgstr "Използване на сървър за имена от доставчика на Интернет"
  1255 
  1256 #~ msgid "_Autodetect"
  1257 #~ msgstr "_Автоматично засичане"
  1258 
  1259 #~ msgid "_Dial prefix:"
  1260 #~ msgstr "_Префикс на набирането:"
  1261 
  1262 #~ msgid "_Dial type:"
  1263 #~ msgstr "Вид _набиране:"
  1264 
  1265 #~ msgid "_Gateway address:"
  1266 #~ msgstr "Адрес на _шлюза:"
  1267 
  1268 #~ msgid "_Host name:"
  1269 #~ msgstr "Име на _хост:"
  1270 
  1271 #~ msgid "_IP address:"
  1272 #~ msgstr "_IP адрес:"
  1273 
  1274 #~ msgid "_Local IP:"
  1275 #~ msgstr "_Локален IP:"
  1276 
  1277 #~ msgid "_Modem port:"
  1278 #~ msgstr "Порт на _модема:"
  1279 
  1280 #~ msgid "_Phone number:"
  1281 #~ msgstr "Теле_фонен номер:"
  1282 
  1283 #~ msgid "_Remote IP:"
  1284 #~ msgstr "_Отдалечен IP:"
  1285 
  1286 #~ msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
  1287 #~ msgstr "Повторен опит, ако връзката _не се осъществи или се разпадне"
  1288 
  1289 #~ msgid "_Set modem as default route to internet"
  1290 #~ msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към Интернет"
  1291 
  1292 #~ msgid "_Subnet mask:"
  1293 #~ msgstr "Ма_ска на мрежата:"
  1294 
  1295 #~ msgid "_Username:"
  1296 #~ msgstr "Потребителско _име:"
  1297 
  1298 #~ msgid "_Volume:"
  1299 #~ msgstr "Сила на _звука:"
  1300 
  1301 #~ msgid "Advanced settings:"
  1302 #~ msgstr "Допълнителни настройки:"
  1303 
  1304 #~ msgid "Select the services that you wish to activate:"
  1305 #~ msgstr "Изберете услугите, които искате да активирате:"
  1306 
  1307 #~ msgid "<b>Allowed Hosts</b>"
  1308 #~ msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
  1309 
  1310 #~ msgid "<b>Hosts Settings</b>"
  1311 #~ msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
  1312 
  1313 #~ msgid "<b>Share Properties</b>"
  1314 #~ msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
  1315 
  1316 #~ msgid "<b>Shared Folder</b>"
  1317 #~ msgstr "<b>Споделена папка</b>"
  1318 
  1319 #~ msgid "<b>Windows sharing</b>"
  1320 #~ msgstr "<b>Споделяне тип Windows</b>"
  1321 
  1322 #~ msgid "Add allowed hosts"
  1323 #~ msgstr "Добавяне на позволени хостове"
  1324 
  1325 #~ msgid "Allowed hosts:"
  1326 #~ msgstr "Позволени хостове:"
  1327 
  1328 #~ msgid "Comment:"
  1329 #~ msgstr "Коментар:"
  1330 
  1331 #~ msgid "Domain / _Workgroup:"
  1332 #~ msgstr "_Домейн/група:"
  1333 
  1334 #~ msgid "General Properties"
  1335 #~ msgstr "Общи настройки"
  1336 
  1337 #~ msgid "Host name:"
  1338 #~ msgstr "Хост:"
  1339 
  1340 #~ msgid "Name:"
  1341 #~ msgstr "Име:"
  1342 
  1343 #~ msgid "Netmask:"
  1344 #~ msgstr "Маска на мрежата:"
  1345 
  1346 #~ msgid "Network:"
  1347 #~ msgstr "Мрежа:"
  1348 
  1349 #~ msgid "Share through:"
  1350 #~ msgstr "Споделяне чрез:"
  1351 
  1352 #~ msgid "This computer is a _WINS server"
  1353 #~ msgstr "Този компютър е _сървър за WINS"
  1354 
  1355 #~ msgid "WINS _server:"
  1356 #~ msgstr "_Сървър за WINS:"
  1357 
  1358 #~ msgid "_Path:"
  1359 #~ msgstr "_Път:"
  1360 
  1361 #~ msgid "_Read only"
  1362 #~ msgstr "_Само за четене"
  1363 
  1364 #~ msgid "<b>Selection</b>"
  1365 #~ msgstr "<b>Избор</b>"
  1366 
  1367 #~ msgid "<b>Time Zone</b>"
  1368 #~ msgstr "<b>Часови пояс</b>"
  1369 
  1370 #~ msgid "Add NTP Server"
  1371 #~ msgstr "Добавяне на сървър за NTP"
  1372 
  1373 #~ msgid "NTP server"
  1374 #~ msgstr "Сървър за NTP"
  1375 
  1376 #~ msgid "Se_lect Servers"
  1377 #~ msgstr "_Избиране на сървъри..."
  1378 
  1379 #~ msgid "Time servers"
  1380 #~ msgstr "Сървъри за време"
  1381 
  1382 #~ msgid "Time servers:"
  1383 #~ msgstr "Сървъри за време:"
  1384 
  1385 #~ msgid "Time zone"
  1386 #~ msgstr "Часови пояс"
  1387 
  1388 #~ msgid "Time zone:"
  1389 #~ msgstr "Часови пояс:"
  1390 
  1391 #~ msgid "Unconfigured"
  1392 #~ msgstr "не е настроена"
  1393 
  1394 #~ msgid "_Configuration:"
  1395 #~ msgstr "_Настройки:"
  1396 
  1397 #~ msgid "_Date:"
  1398 #~ msgstr "_Дата:"
  1399 
  1400 #~ msgid "_Time:"
  1401 #~ msgstr "_Час:"
  1402 
  1403 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
  1404 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
  1405 
  1406 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
  1407 #~ msgstr ""
  1408 #~ "<span weight=\"bold\">Автоматични групови и потребителски идентификатори</"
  1409 #~ "span>"
  1410 
  1411 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
  1412 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
  1413 
  1414 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
  1415 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
  1416 
  1417 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
  1418 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
  1419 
  1420 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
  1421 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
  1422 
  1423 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
  1424 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
  1425 
  1426 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
  1427 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
  1428 
  1429 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
  1430 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
  1431 
  1432 #~ msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
  1433 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
  1434 
  1435 #~ msgid "Account"
  1436 #~ msgstr "Потребител"
  1437 
  1438 #~ msgid "Advanced"
  1439 #~ msgstr "Допълнителни"
  1440 
  1441 #~ msgid "Assign a random password by default"
  1442 #~ msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
  1443 
  1444 #~ msgid "Check password _quality"
  1445 #~ msgstr "Проверка на _качеството на паролата"
  1446 
  1447 #~ msgid "Con_firmation:"
  1448 #~ msgstr "_Потвърждение:"
  1449 
  1450 #~ msgid "Days between warning and password expiration:"
  1451 #~ msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
  1452 
  1453 #~ msgid "Default _group:"
  1454 #~ msgstr "_Група по подразбиране:"
  1455 
  1456 #~ msgid "Default _shell:"
  1457 #~ msgstr "_Обвивка по подразбиране:"
  1458 
  1459 #~ msgid "Generate _random password"
  1460 #~ msgstr "_Генериране на случайна парола"
  1461 
  1462 #~ msgid "Group _ID:"
  1463 #~ msgstr "_Идентификатор на групата:"
  1464 
  1465 #~ msgid "Group _name:"
  1466 #~ msgstr "_Име на групата:"
  1467 
  1468 #~ msgid "Group properties"
  1469 #~ msgstr "Настройки на групата"
  1470 
  1471 #~ msgid "Groups settings"
  1472 #~ msgstr "Настройки на групите"
  1473 
  1474 #~ msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
  1475 #~ msgstr "_Максимум дни за използване на паролата:"
  1476 
  1477 #~ msgid "Maximum UID:"
  1478 #~ msgstr "Максимален потребителски идентификатор:"
  1479 
  1480 #~ msgid "Mi_nimum days between password changes:"
  1481 #~ msgstr "_Най-малък брой дни между промени на паролата:"
  1482 
  1483 #~ msgid "Minimum GID:"
  1484 #~ msgstr "Минимален групов идентификатор:"
  1485 
  1486 #~ msgid "Minimum UID:"
  1487 #~ msgstr "Минимален потребителски идентификатор:"
  1488 
  1489 #~ msgid "Minimum days allowed between password changes:"
  1490 #~ msgstr "Най-малък брой дни между промени на паролата:"
  1491 
  1492 #~ msgid "Number of days that a password may be used:"
  1493 #~ msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
  1494 
  1495 #~ msgid "O_ffice location:"
  1496 #~ msgstr "Място на о_фиса:"
  1497 
  1498 #~ msgid "Password set to: "
  1499 #~ msgstr "Задаване на паролата да е:"
  1500 
  1501 #~ msgid "Privileges"
  1502 #~ msgstr "Привилегии"
  1503 
  1504 #~ msgid "Profile _name:"
  1505 #~ msgstr "Име _на профила:"
  1506 
  1507 #~ msgid "Set password b_y hand"
  1508 #~ msgstr "_Ръчна настройка на паролата"
  1509 
  1510 #~ msgid "User ID:"
  1511 #~ msgstr "_Идентификатор на потребителя:"
  1512 
  1513 #~ msgid "User Privileges"
  1514 #~ msgstr "Привилегии на потребителите"
  1515 
  1516 #~ msgid "User _password:"
  1517 #~ msgstr "_Парола на потребителя:"
  1518 
  1519 #~ msgid "User profiles"
  1520 #~ msgstr "Профили на потребителите"
  1521 
  1522 #~ msgid "_Add Group"
  1523 #~ msgstr "Добавяне на _група..."
  1524 
  1525 #~ msgid "_Add Profile"
  1526 #~ msgstr "Добавяне на про_фил..."
  1527 
  1528 #~ msgid "_Add User"
  1529 #~ msgstr "Добавяне на _потребител..."
  1530 
  1531 #~ msgid "_Comments"
  1532 #~ msgstr "_Коментари"
  1533 
  1534 #~ msgid "_Days between warning and password expiration:"
  1535 #~ msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
  1536 
  1537 #~ msgid "_Generate"
  1538 #~ msgstr "_Генериране"
  1539 
  1540 #~ msgid "_Home directory:"
  1541 #~ msgstr "_Домашна папка:"
  1542 
  1543 #~ msgid "_Home phone:"
  1544 #~ msgstr "_Домашен телефон:"
  1545 
  1546 #~ msgid "_Main group:"
  1547 #~ msgstr "_Главна група:"
  1548 
  1549 #~ msgid "_Manage Groups"
  1550 #~ msgstr "_Управление на групите"
  1551 
  1552 #~ msgid "_Profile:"
  1553 #~ msgstr "_Профил:"
  1554 
  1555 #~ msgid "_Real name:"
  1556 #~ msgstr "_Истинско име:"
  1557 
  1558 #~ msgid "_Shell:"
  1559 #~ msgstr "_Обвивка:"
  1560 
  1561 #~ msgid "_Work phone:"
  1562 #~ msgstr "_Служебен телефон:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.