Changeset 1283


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2007, 7:16:46 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1578@kochinka: ash | 2007-10-01 07:13:03 +0300
gnome-power-manager: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-power-manager.trunk.bg.po

  r1169 r1283  
  1 # Bulgarian translation for gnome-power-manager po file.
   1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
  22# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the
   
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
   9"Project-Id-Version: gnome-power-manager trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-07-12 12:17+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-07-12 12:08+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-10-01 07:05+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-10-01 07:05+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:72
   20#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
  2121msgid "Power Manager Brightness Applet"
  2222msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
  2323
  24 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:73
   24#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:107
  2525msgid "Adjusts laptop panel brightness."
  2626msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
  2727
  28 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:319
   28#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:353
   29#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:338
  2930#, c-format
  3031msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
  3132msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
  3233
  33 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:321
   34#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:355
  3435#, c-format
  3536msgid "Cannot get laptop panel brightness"
  3637msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
  3738
  38 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:323
   39#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:357
  3940#, c-format
  4041msgid "LCD brightness : %d%%"
  4142msgstr "Яркост на екрана: %d%%"
  4243
  43 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:710
  44 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:360 ../src/gpm-tray-icon.c:308
   44#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:744
   45#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:406 ../src/gpm-tray-icon.c:301
  4546msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  4647msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
  4748
  48 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:711
  49 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:361 ../src/gpm-tray-icon.c:309
   49#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:745
   50#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:407 ../src/gpm-tray-icon.c:302
  5051msgid ""
  5152"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
   
  5960"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
  6061
  61 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:715
  62 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:365 ../src/gpm-tray-icon.c:313
   62#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:749
   63#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:411 ../src/gpm-tray-icon.c:306
  6364msgid ""
  6465"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
   
  7273"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
  7374
  74 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:719
  75 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:369 ../src/gpm-tray-icon.c:317
   75#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:753
   76#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:415 ../src/gpm-tray-icon.c:310
  7677msgid ""
  7778"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
   
  8687"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  8788
  88 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:733
   89#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:767
  8990msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
  9091msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
   
  106107msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
  107108
  108 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:57
   109#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:89
  109110msgid "Power Manager Inhibit Applet"
  110111msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
  111112
  112 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:58
   113#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:90
  113114msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
  114115msgstr ""
  115116"Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
  116117
  117 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:296
   118#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:341
  118119#, c-format
  119120msgid "Automatic sleep inhibited"
  120121msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
  121122
  122 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:298
   123#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:343
  123124#, c-format
  124125msgid "Automatic sleep enabled"
  125126msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
  126127
  127 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:325
   128#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:371
  128129msgid "Manual inhibit"
  129130msgstr "Ръчно предотвратяване"
  130131
  131 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:383
   132#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:429
  132133msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
  133134msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
   
  321322
  322323#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
  323 msgid ""
  324 "If the laptop should be configured as if it is using a permanent external "
  325 "monitor"
  326 msgstr ""
  327 "Дали преносимият компютър да се настрои като за постоянно ползване на външен "
  328 "монитор"
   324msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
   325msgstr ""
   326"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
  329327
  330328#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
  331 msgid ""
  332 "If the laptop should be configured disable both dimming actions and DPMS "
  333 "when using a dock or external monitor. Most laptop and desktop users should "
  334 "select FALSE here."
  335 msgstr ""
  336 "Дали преносимият компютър да се настрои да не затъмнява екрана и да не "
  337 "предприема действия по управлението на захранването на екрана, ако използва "
  338 "станция за скачване или външен монитор. Повечето потребители трябва да "
  339 "въведат тук ЛЪЖА."
  340 
  341 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
  342 msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
  343 msgstr ""
  344 "Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
  345 
  346 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
  347329msgid ""
  348330"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
   
  352334"се изключва само при изчистване на грешки."
  353335
  354 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
   336#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
  355337msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
  356338msgstr ""
  357339"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
  358340
  359 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
   341#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
  360342msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
  361343msgstr ""
   
  363345"токозахранване"
  364346
  365 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
   347#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
  366348msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
  367349msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
  368350
  369 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
   351#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
  370352msgid ""
  371353"If the screen brightness can be changed when switching between AC and "
   
  376358"разсеяна светлина."
  377359
  378 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
   360#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
  379361msgid ""
  380362"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
   
  384366"разсеяна светлина"
  385367
  386 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
   368#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
  387369msgid ""
  388370"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
   
  393375"„light“ (когато е светло) и „dark“ (когато е тъмно)."
  394376
  395 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
   377#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
  396378msgid ""
  397379"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
   
  401383"компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
  402384
  403 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
   385#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
  404386msgid ""
  405387"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
   
  409391"компютърът бездейства и се захранва от батерии."
  410392
  411 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
   393#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
  412394msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
  413395msgstr ""
  414396"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
  415397
  416 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
   398#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
  417399msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
  418400msgstr ""
   
  420402"токозахранване."
  421403
  422 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
   404#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
  423405msgid ""
  424406"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
  425407msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
  426408
  427 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
   409#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
  428410msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
  429411msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра."
  430412
  431 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
   413#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
  432414msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
  433415msgstr "Дали потребителят може да приспива компютъра."
  434416
  435 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
   417#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
  436418msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
  437419msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
  438420
  439 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
   421#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
  440422msgid ""
  441423"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
   
  445427"процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
  446428
  447 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
   429#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
  448430msgid "If we should show the CPU frequency scaling in the UI"
  449431msgstr "Дали да се показва промяната на честотата на процесора в интерфейса"
  450432
  451 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
   433#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
  452434msgid ""
  453435"If we should show the CPU frequency scaling in the UI. Some people need to "
   
  457439"настройка е необходима за някои системи."
  458440
   441#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
   442msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
   443msgstr ""
   444"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
   445
   446#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
   447msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
   448msgstr ""
   449"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
   450
  459451#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
  460 msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
  461 msgstr ""
  462 "Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
  463 
  464 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
  465 msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
  466 msgstr ""
  467 "Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
  468 
  469 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
  470452msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
  471453msgstr ""
   
  473455"за връщане."
  474456
  475 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
   457#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
  476458msgid ""
  477459"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
   
  482464"наред."
  483465
  484 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
   466#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
  485467msgid ""
  486468"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
   
  490472"заспиване при затваряне на капака"
  491473
  492 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
   474#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
  493475msgid ""
  494476"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
   
  498480"заспиване при затваряне на капака."
  499481
  500 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
   482#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
  501483msgid "Keyboard brightness when on AC"
  502484msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от ел. мрежа"
  503485
  504 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
   486#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
  505487msgid "Keyboard brightness when on battery"
  506488msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от батерии"
  507489
  508 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
   490#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
  509491msgid "LCD brightness when on AC"
  510492msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
  511493
  512 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
   494#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
  513495msgid "LCD brightness when on battery"
  514496msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
  515497
  516 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
   498#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
  517499msgid "Laptop lid close action on battery"
  518500msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
  519501
  520 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
   502#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
  521503msgid "Laptop lid close action when on AC"
  522504msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
  523505
  524 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
   506#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
  525507msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
  526508msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
  527509
  528 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
   510#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
  529511msgid "Lock screen on hibernate"
  530512msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
  531513
  532 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
   514#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
  533515msgid "Lock screen on suspend"
  534516msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
  535517
  536 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
   518#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
  537519msgid "Lock screen when blanked"
  538520msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
  539521
  540 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
   522#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
  541523msgid "Method used to blank screen on AC"
  542524msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
  543525
  544 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
   526#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
  545527msgid "Method used to blank screen on battery"
  546528msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
  547529
  548 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
   530#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
  549531msgid "Notify on a low power"
  550532msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
  551533
  552 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
   534#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
  553535msgid "Notify on a sleep failure"
  554536msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
  555537
  556 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
   538#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
  557539msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
  558540msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
  559541
  560 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
   542#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
  561543msgid "Notify when fully charged"
  562544msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
  563545
  564 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
   546#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
  565547msgid "Notify when the profile data is guessed"
  566548msgstr "Уведомяване при налучкване на данните за проследяването"
  567549
  568 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
   550#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
  569551msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
  570552msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
  571553
  572 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
   554#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
  573555msgid "Percentage action is taken"
  574556msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
  575557
  576 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
   558#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
  577559msgid "Percentage considered critical"
  578560msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
  579561
  580 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
   562#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
  581563msgid "Percentage considered low"
  582564msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
  583565
  584 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
   566#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
  585567msgid "Power button action"
  586568msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
  587569
  588 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
   570#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
  589571msgid "Sleep timeout computer when on AC"
  590572msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
  591573
  592 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
   574#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
  593575msgid "Sleep timeout computer when on battery"
  594576msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
  595577
  596 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
   578#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
  597579msgid "Sleep timeout display when on AC"
  598580msgstr ""
   
  600582"мрежа"
  601583
  602 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
   584#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
  603585msgid "Sleep timeout display when on battery"
  604586msgstr ""
  605587"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
  606588
  607 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
   589#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
  608590msgid "Suspend button action"
  609591msgstr "Действие на бутона за приспиване"
  610592
  611 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
   593#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
  612594msgid "Suspend enabled"
  613595msgstr "Приспиването е включено"
  614596
  615 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
   597#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
  616598msgid ""
  617599"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
   
  623605"„off“ (изключване)."
  624606
  625 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
   607#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
  626608msgid ""
  627609"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
   
  632614"„standby“ (в режим готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
  633615
  634 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
   616#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
  635617msgid ""
  636618"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
   
  641623"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  642624
  643 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
   625#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
  644626msgid ""
  645627"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
   
  650632"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  651633
  652 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
   634#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
  653635msgid ""
  654636"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
   
  659641"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  660642
  661 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
   643#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
  662644msgid ""
  663645"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
   
  669651"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
  670652
  671 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
   653#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
  672654msgid ""
  673655"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
   
  679661"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
  680662
  681 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
   663#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
  682664msgid ""
  683665"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
   
  690672"„nothing“ (нищо)."
  691673
  692 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
   674#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
  693675msgid ""
  694676"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
   
  701683"„nothing“ (нищо)."
  702684
  703 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
   685#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
  704686msgid ""
  705687"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
   
  711693"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
  712694
  713 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
   695#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
  714696msgid ""
  715697"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
   
  719701"захранва от ел. мрежа."
  720702
  721 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
   703#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
  722704msgid ""
  723705"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
   
  727709"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
  728710
  729 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
   711#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
  730712msgid ""
  731713"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
   
  735717"се захранва от батерии и бездейства."
  736718
  737 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
   719#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
  738720msgid ""
  739721"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
   
  743725"захранва от батерии."
  744726
  745 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
   727#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
  746728msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness"
  747729msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта"
  748730
  749 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
   731#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
  750732msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness."
  751733msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта."
  752734
  753 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
   735#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
  754736msgid ""
  755737"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
   
  759741"0 и 100."
  760742
  761 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
   743#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
  762744msgid ""
  763745"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
   
  767749"и 100."
  768750
  769 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
   751#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
  770752msgid ""
  771753"The brightness of the keyboard when on AC power. Possible values are between "
   
  775757"между 0 и 100."
  776758
  777 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
   759#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
  778760msgid ""
  779761"The brightness of the keyboard when on battery power. Possible values are "
   
  783765"между 0 и 100."
  784766
  785 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
   767#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
  786768msgid "The brightness of the screen when idle"
  787769msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
  788770
  789 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
   771#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
  790772msgid ""
  791773"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough"
   
  793775"Калибриране на светлинните датчици, така че екранът да е достатъчно светъл"
  794776
  795 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
   777#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
  796778msgid ""
  797779"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough, in "
   
  801783"в проценти."
  802784
  803 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
   785#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
  804786msgid "The cpufreq performance value to use when on AC power"
  805787msgstr ""
  806788"Стойност на производителността на процесора при захранване от ел. мрежа"
  807789
  808 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
   790#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
  809791msgid "The cpufreq performance value to use when on battery power"
  810792msgstr "Стойност на производителността на процесора при захранване от батерии"
  811793
  812 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
   794#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
  813795msgid ""
  814796"The cpufreq performance value used to scale the processor when on AC power."
   
  817799"му при захранване от ел. мрежа."
  818800
  819 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
   801#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
  820802msgid ""
  821803"The cpufreq performance value used to scale the processor when on battery "
   
  825807"му при захранване от батерии."
  826808
  827 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
   809#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
  828810msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
  829811msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от ел. мрежа"
  830812
  831 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
   813#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
  832814msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
  833815msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от батерии"
  834816
  835 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
   817#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
  836818msgid ""
  837819"The cpufreq policy used to scale the processor when on AC power. Possible "
   
  845827"„nothing“ (никаква)."
  846828
  847 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
   829#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
  848830msgid ""
  849831"The cpufreq policy used to scale the processor when on battery power. "
   
  857839"„nothing“ (никаква)."
  858840
  859 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
   841#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
  860842msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
  861843msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
  862844
  863 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
   845#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
  864846msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
  865847msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
  866848
  867 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
   849#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
  868850msgid "The default configuration version."
  869851msgstr "Стандартната конфигурирана версия."
  870852
  871 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
   853#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
  872854msgid "The default graph type to show in the statistics window"
  873855msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика"
  874856
  875 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
   857#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
  876858msgid "The default graph type to show in the statistics window."
  877859msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика."
  878860
  879 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
   861#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
  880862msgid "The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup"
  881863msgstr ""
   
  883865"яркост"
  884866
  885 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
   867#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
  886868msgid ""
  887869"The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup. A "
   
  893875"датчик, или може да се зададе конкретно устройство, напр. „/dev/video0“."
  894876
  895 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
   877#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
  896878msgid "The interval the ambient light sensors should be polled"
  897879msgstr ""
  898880"На какъв интервал да се проверява вътрешният сензор за разсеяна светлина"
  899881
  900 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
   882#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
  901883msgid "The interval the ambient light sensors should be polled in seconds."
  902884msgstr ""
   
  904886"светлина."
  905887
  906 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
   888#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
  907889msgid "The invalid timeout for power actions"
  908890msgstr "Време за невалидност на действията свързани със захранването"
  909891
  910 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
   892#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
  911893msgid ""
  912894"The invalid timeout in ms for power actions. Set this longer if you get "
   
  917899"ниско ниво на батерията“, когато изключвате компютъра от ел. мрежа."
  918900
  919 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
   901#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
  920902msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
  921903msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
  922904
  923 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
   905#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
  924906msgid "The maximum time displayed on the graph"
  925907msgstr "Максималното време показвано на графиката"
  926908
  927 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
   909#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
  928910msgid ""
  929911"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
   
  933915"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  934916
  935 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
   917#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
  936918msgid ""
  937919"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
   
  941923"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  942924
  943 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
   925#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
  944926msgid ""
  945927"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
   
  949931"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  950932
  951 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
   933#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
  952934msgid ""
  953935"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
   
  958940"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  959941
  960 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
   942#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
  961943msgid ""
  962944"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
   
  966948"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  967949
  968 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
   950#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
  969951msgid ""
  970952"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
   
  974956"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  975957
  976 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
   958#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
  977959msgid "The time remaining when action is taken"
  978960msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
  979961
  980 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
   962#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
  981963msgid "The time remaining when critical"
  982964msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
  983965
  984 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
   966#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
  985967msgid "The time remaining when low"
  986968msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
  987969
  988 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:135
   970#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
  989971msgid ""
  990972"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
   
  994976"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и „nothing“ (нищо)."
  995977
  996 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:136
   978#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
  997979msgid ""
  998980"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
   
  1002984"използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
  1003985
  1004 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:137
   986#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:135
  1005987msgid ""
  1006988"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
   
  1010992"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
  1011993
  1012 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:138
   994#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:136
  1013995msgid "UPS critical low action"
  1014996msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  1015997
  1016 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:139
   998#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:137
  1017999msgid "UPS low power action"
  10181000msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  10191001
  1020 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:140
   1002#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:138
  10211003msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
  10221004msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
  10231005
  1024 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:141
   1006#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:139
  10251007msgid "When to show the notification icon"
  10261008msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
  10271009
  1028 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:142
   1010#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:140
  10291011msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
  10301012msgstr ""
   
  10321014"ги установява при приспиване."
  10331015
  1034 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:143
   1016#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:141
  10351017msgid ""
  10361018"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
   
  10401022"приспиване или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
  10411023
  1042 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:144
   1024#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:142
  10431025msgid ""
  10441026"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
   
  10481030"натоварването на процесора"
  10491031
  1050 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:145
  1051 msgid ""
  1052 "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters sleep. This "
  1053 "means the the keyring will have to be unlocked on resume."
   1032#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:143
   1033msgid ""
   1034"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
   1035"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
   1036msgstr ""
   1037"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при дълбоко приспиване на "
   1038"компютъра. Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да "
   1039"бъде отключен."
   1040
   1041#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:144
   1042msgid ""
   1043"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
   1044"means the keyring will have to be unlocked on resume."
  10541045msgstr ""
  10551046"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. Това "
  10561047"означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде отключен."
  10571048
  1058 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:146
   1049#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:145
  10591050msgid ""
  10601051"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
   
  10641055"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
  10651056
  1066 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:147
   1057#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:146
  10671058msgid ""
  10681059"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
   
  10721063"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
  10731064
  1074 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:148
   1065#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:147
  10751066msgid ""
  10761067"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
   
  10801071"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
  10811072
  1082 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:149
   1073#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:148
  10831074msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
  10841075msgstr ""
   
  10861077"прави, когато компютърът бездейства"
  10871078
  1088 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:150
   1079#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:149
  10891080msgid ""
  10901081"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
   
  10951086"изчистване на екрана."
  10961087
  1097 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:151
   1088#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:150
  10981089msgid "Whether to use time-based notifications"
  10991090msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
  11001091
  1101 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:152
   1092#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:151
  11021093msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
  11031094msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
  11041095
  1105 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:153
   1096#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:152
  11061097msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
  11071098msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
  11081099
  1109 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:154
   1100#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:153
  11101101msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
  11111102msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
  11121103
  1113 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:155
   1104#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:154
  11141105msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
  11151106msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
  11161107
  1117 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:156
   1108#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:155
  11181109msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
  11191110msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
  11201111
  1121 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:157
   1112#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:156
  11221113msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
  11231114msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
   
  11351126msgstr "Спазване на управлението на захранването"
  11361127
  1137 #: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:2 ../src/gpm-statistics.c:141
   1128#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:2
  11381129msgid "Power Statistics"
  11391130msgstr "Статистика на захранването"
   
  11551146msgstr "Вид графика:"
  11561147
  1157 #: ../data/gpm-graph.glade.h:4 ../src/gpm-statistics-core.c:61
   1148#: ../data/gpm-graph.glade.h:4
  11581149msgid "Power History"
  11591150msgstr "История на заряда"
  11601151
  1161 #: ../data/gpm-graph.glade.h:5 ../src/gpm-info.c:290 ../src/gpm-info.c:299
  1162 #: ../src/gpm-info.c:308 ../src/gpm-info.c:317
   1152#: ../data/gpm-graph.glade.h:5 ../src/gpm-info.c:293 ../src/gpm-info.c:302
   1153#: ../src/gpm-info.c:311 ../src/gpm-info.c:320
  11631154msgid "Time since startup"
  11641155msgstr "Време от стартирането"
   
  13201311msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
  13211312
  1322 #: ../src/gpm-common.c:241
   1313#: ../src/gpm-control.c:279
   1314msgid "The message was not sent due to DBUS security rules"
   1315msgstr ""
   1316"Това съобщение не беше пратено поради правилата на DBUS свързани със "
   1317"сигурността"
   1318
   1319#: ../src/gpm-control.c:282
   1320#, c-format
   1321msgid "General failure: %s"
   1322msgstr "Общ неуспех: %s"
   1323
   1324#: ../src/gpm-common.c:242
  13231325msgid "Unknown time"
  13241326msgstr "Неизвестно време"
  13251327
  1326 #: ../src/gpm-common.c:246
   1328#: ../src/gpm-common.c:247
  13271329#, c-format
  13281330msgid "%i minute"
   
  13311333msgstr[1] "%i минути"
  13321334
  1333 #: ../src/gpm-common.c:257
   1335#: ../src/gpm-common.c:258
  13341336#, c-format
  13351337msgid "%i hour"
   
  13401342#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  13411343#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  1342 #: ../src/gpm-common.c:263
   1344#: ../src/gpm-common.c:264
  13431345#, c-format
  13441346msgid "%i %s %i %s"
  13451347msgstr "%i %s и %i %s"
  13461348
  1347 #: ../src/gpm-common.c:264
   1349#: ../src/gpm-common.c:265
  13481350msgid "hour"
  13491351msgid_plural "hours"
   
  13511353msgstr[1] "часа"
  13521354
  1353 #: ../src/gpm-common.c:265
   1355#: ../src/gpm-common.c:266
  13541356msgid "minute"
  13551357msgid_plural "minutes"
   
  13621364
  13631365#. only enable this if discharging on UPS
  1364 #: ../src/gpm-engine.c:282
   1366#: ../src/gpm-engine.c:283
  13651367msgid "Computer is running on backup power\n"
  13661368msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
  13671369
  1368 #: ../src/gpm-engine.c:285
   1370#: ../src/gpm-engine.c:286
  13691371msgid "Computer is running on AC power\n"
  13701372msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
  13711373
  1372 #: ../src/gpm-engine.c:288
   1374#: ../src/gpm-engine.c:289
  13731375msgid "Computer is running on battery power\n"
  13741376msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
  13751377
  1376 #: ../src/gpm-engine.c:304
   1378#: ../src/gpm-engine.c:307
   1379msgid "Battery discharge time is currently unknown\n"
   1380msgstr "В момента времето за разреждане на батериите не се знае\n"
   1381
   1382#: ../src/gpm-engine.c:309
   1383msgid "Battery charge time is currently unknown\n"
   1384msgstr "В момента времето за зареждане на батериите не се знае\n"
   1385
   1386#: ../src/gpm-engine.c:313
  13771387msgid "Battery discharge time is estimated\n"
  1378 msgstr "Оценява се времето за разреждане на батериите\n"
  1379 
  1380 #: ../src/gpm-engine.c:306
   1388msgstr "Времето за разреждане на батериите се прогнозира\n"
   1389
   1390#: ../src/gpm-engine.c:315
  13811391msgid "Battery charge time is estimated\n"
  1382 msgstr "Оценява се времето за зареждане на батериите\n"
   1392msgstr "Времето за зареждане на батериите се прогнозира\n"
  13831393
  13841394#. show a AC icon
  1385 #: ../src/gpm-engine.c:571
   1395#: ../src/gpm-engine.c:598
  13861396msgid "Unable to get data..."
  13871397msgstr "Данните не могат да бъдат получени..."
   
  13911401#, c-format
  13921402msgid "%ih"
  1393 msgstr "%iч."
   1403msgstr "%iч."
  13941404
  13951405#. Translators: This is %i hours %02i minutes
   
  13971407#, c-format
  13981408msgid "%ih%02i"
  1399 msgstr "%i ч. %02i мин."
   1409msgstr "%i ч. и %02i мин."
  14001410
  14011411#. Translators: This is %2i minutes
   
  14031413#, c-format
  14041414msgid "%2im"
  1405 msgstr "%2iмин."
   1415msgstr "%2iмин."
  14061416
  14071417#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
   
  14091419#, c-format
  14101420msgid "%2im%02i"
  1411 msgstr "%2i мин. %02i сек."
   1421msgstr "%2i мин. и %02i сек."
  14121422
  14131423#. Translators: This is %2i seconds
   
  14151425#, c-format
  14161426msgid "%2is"
  1417 msgstr "%2iсек."
   1427msgstr "%2iсек."
  14181428
  14191429#. Translators: This is %i Percentage
   
  14211431#, c-format
  14221432msgid "%i%%"
  1423 msgstr "%i%%"
   1433msgstr "%i%%"
  14241434
  14251435#. Translators: This is %.1f Watts
   
  14271437#, c-format
  14281438msgid "%.1fW"
  1429 msgstr "%.1fW"
   1439msgstr "%.1fW"
  14301440
  14311441#. Translators: This is %.1f Volts
   
  14331443#, c-format
  14341444msgid "%.1fV"
  1435 msgstr "%.1fV"
   1445msgstr "%.1fV"
  14361446
  14371447#: ../src/gpm-info.c:121
   
  14601470msgstr "Активна сесия"
  14611471
  1462 #: ../src/gpm-info.c:219
   1472#. Translators: translate ONLY the string part after the |
   1473#: ../src/gpm-info.c:220
  14631474msgid "label shown on graph|Suspend"
  14641475msgstr "Приспиване"
  14651476
  1466 #: ../src/gpm-info.c:223
   1477#. Translators: translate ONLY the string part after the |
   1478#: ../src/gpm-info.c:225
  14671479msgid "label shown on graph|Resume"
  14681480msgstr "Събуждане"
  14691481
  1470 #: ../src/gpm-info.c:227
   1482#. Translators: translate ONLY the string part after the |
   1483#: ../src/gpm-info.c:230
  14711484msgid "label shown on graph|Hibernate"
  14721485msgstr "Дълбоко приспиване"
  14731486
  1474 #: ../src/gpm-info.c:231
   1487#: ../src/gpm-info.c:234
  14751488msgid "Lid closed"
  14761489msgstr "Екранът е затворен"
  14771490
  1478 #: ../src/gpm-info.c:235
   1491#: ../src/gpm-info.c:238
  14791492msgid "Lid opened"
  14801493msgstr "Екранът е отворен"
  14811494
  1482 #: ../src/gpm-info.c:239
   1495#: ../src/gpm-info.c:242
  14831496msgid "Notification"
  14841497msgstr "Уведомяване"
  14851498
  1486 #: ../src/gpm-info.c:244
   1499#: ../src/gpm-info.c:247
  14871500msgid "DPMS On"
  14881501msgstr "Включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  14891502
  1490 #: ../src/gpm-info.c:248
   1503#: ../src/gpm-info.c:251
  14911504msgid "DPMS Standby"
  14921505msgstr "Режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
  14931506
  1494 #: ../src/gpm-info.c:252
   1507#: ../src/gpm-info.c:255
  14951508msgid "DPMS Suspend"
  14961509msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  14971510
  1498 #: ../src/gpm-info.c:256
   1511#: ../src/gpm-info.c:259
  14991512msgid "DPMS Off"
  15001513msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  15011514
  1502 #: ../src/gpm-info.c:291 ../src/gpm-info.c:292
   1515#: ../src/gpm-info.c:294 ../src/gpm-info.c:295
  15031516msgid "Power"
  15041517msgstr "Заряд"
  15051518
  1506 #: ../src/gpm-info.c:300
   1519#: ../src/gpm-info.c:303
  15071520msgid "Estimated time"
  15081521msgstr "Прогнозирано време"
  15091522
  1510 #: ../src/gpm-info.c:301
   1523#: ../src/gpm-info.c:304
  15111524msgid "Time"
  15121525msgstr "Време"
  15131526
  1514 #: ../src/gpm-info.c:309 ../src/gpm-info.c:326 ../src/gpm-info.c:343
  1515 #: ../src/gpm-info.c:360 ../src/gpm-info.c:377
   1527#: ../src/gpm-info.c:312 ../src/gpm-info.c:329 ../src/gpm-info.c:346
   1528#: ../src/gpm-info.c:364 ../src/gpm-info.c:381
  15161529msgid "Battery percentage"
  15171530msgstr "Процент на батериите"
  15181531
  1519 #: ../src/gpm-info.c:310
   1532#: ../src/gpm-info.c:313
  15201533msgid "Percentage"
  15211534msgstr "Процент"
  15221535
  1523 #: ../src/gpm-info.c:318
   1536#: ../src/gpm-info.c:321
  15241537msgid "Battery Voltage"
  15251538msgstr "Напрежение на батериите"
  15261539
  1527 #: ../src/gpm-info.c:319
   1540#: ../src/gpm-info.c:322
  15281541msgid "Voltage"
  15291542msgstr "Напрежение"
  15301543
  1531 #: ../src/gpm-info.c:327 ../src/gpm-info.c:361
   1544#: ../src/gpm-info.c:330 ../src/gpm-info.c:365
  15321545msgid "Accuracy of reading"
  15331546msgstr "Точност на отчитане"
  15341547
  1535 #: ../src/gpm-info.c:328 ../src/gpm-info.c:345 ../src/gpm-info.c:362
  1536 #: ../src/gpm-info.c:379
   1548#: ../src/gpm-info.c:331 ../src/gpm-info.c:348 ../src/gpm-info.c:366
   1549#: ../src/gpm-info.c:383
  15371550msgid "Valid data"
  15381551msgstr "Валидни данни"
  15391552
  1540 #: ../src/gpm-info.c:329 ../src/gpm-info.c:346 ../src/gpm-info.c:363
  1541 #: ../src/gpm-info.c:380
   1553#: ../src/gpm-info.c:332 ../src/gpm-info.c:349 ../src/gpm-info.c:367
   1554#: ../src/gpm-info.c:384
  15421555msgid "No data"
  15431556msgstr "Липсват данни"
  15441557
  1545 #: ../src/gpm-info.c:333 ../src/gpm-info.c:350 ../src/gpm-info.c:367
  1546 #: ../src/gpm-info.c:384
  1547 msgid "Charge Void"
  1548 msgstr "Неверни данни за зареждането"
  1549 
  1550 #: ../src/gpm-info.c:337 ../src/gpm-info.c:354 ../src/gpm-info.c:371
  1551 #: ../src/gpm-info.c:388
  1552 msgid "Discharge Void"
  1553 msgstr "Неверни данни за разреждането"
  1554 
  1555 #: ../src/gpm-info.c:344 ../src/gpm-info.c:378
   1558#: ../src/gpm-info.c:336 ../src/gpm-info.c:354 ../src/gpm-info.c:371
   1559#: ../src/gpm-info.c:389
   1560msgid "Start point"
   1561msgstr "Начална точка"
   1562
   1563#: ../src/gpm-info.c:340 ../src/gpm-info.c:358 ../src/gpm-info.c:375
   1564#: ../src/gpm-info.c:393
   1565msgid "Stop point"
   1566msgstr "Крайна точка"
   1567
   1568#: ../src/gpm-info.c:347 ../src/gpm-info.c:382
  15561569msgid "Average time elapsed"
  15571570msgstr "Средно изминало време"
  15581571
  1559 #: ../src/gpm-info.c:672
   1572#: ../src/gpm-info.c:350 ../src/gpm-info.c:385
   1573msgid "Extrapolated data"
   1574msgstr "Екстраполирани данни"
   1575
   1576#: ../src/gpm-info.c:677
  15601577msgid "AC adapter inserted"
  15611578msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
  15621579
  1563 #: ../src/gpm-info.c:675
   1580#: ../src/gpm-info.c:680
  15641581msgid "AC adapter removed"
  15651582msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
  15661583
  1567 #: ../src/gpm-info.c:695
   1584#: ../src/gpm-info.c:700
  15681585msgid "The laptop lid has been closed"
  15691586msgstr "Екранът на преносимия компютър е затворен"
  15701587
  1571 #: ../src/gpm-info.c:701
   1588#: ../src/gpm-info.c:706
  15721589msgid "The laptop lid has been re-opened"
  15731590msgstr "Екранът на преносимия компютър е отворен"
  15741591
  1575 #: ../src/gpm-info.c:723
   1592#: ../src/gpm-info.c:728
  15761593msgid "idle mode ended"
  15771594msgstr "край на бездействането"
  15781595
  1579 #: ../src/gpm-info.c:725
   1596#: ../src/gpm-info.c:730
  15801597msgid "idle mode started"
  15811598msgstr "начало на бездействието"
  15821599
  1583 #: ../src/gpm-info.c:727
   1600#: ../src/gpm-info.c:732
  15841601msgid "powersave mode started"
  15851602msgstr "начало на енергоспестяването"
  15861603
  1587 #: ../src/gpm-info.c:746
   1604#: ../src/gpm-info.c:751
  15881605msgid "dpms on"
  15891606msgstr "включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  15901607
  1591 #: ../src/gpm-info.c:748
   1608#: ../src/gpm-info.c:753
  15921609msgid "dpms standby"
  15931610msgstr "режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
  15941611
  1595 #: ../src/gpm-info.c:750
   1612#: ../src/gpm-info.c:755
  15961613msgid "dpms suspend"
  15971614msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  15981615
  1599 #: ../src/gpm-info.c:752
   1616#: ../src/gpm-info.c:757
  16001617msgid "dpms off"
  16011618msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  16021619
  1603 #: ../src/gpm-info.c:769
   1620#: ../src/gpm-info.c:774
  16041621msgid "Resuming computer"
  16051622msgstr "Събуждане на компютъра"
  16061623
  1607 #: ../src/gpm-info.c:785
   1624#: ../src/gpm-info.c:790
  16081625msgid "Hibernate Problem"
  16091626msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
  16101627
  1611 #: ../src/gpm-info.c:787
   1628#: ../src/gpm-info.c:792
  16121629msgid "Suspend Problem"
  16131630msgstr "Проблем при приспиване"
   
  16231640msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
  16241641
  1625 #: ../src/gpm-main.c:154
   1642#: ../src/gpm-main.c:153
  16261643msgid "Do not daemonize"
  16271644msgstr "Да не се минава в режим на демон"
  16281645
  1629 #: ../src/gpm-main.c:156 ../src/gpm-prefs.c:115 ../src/gpm-statistics.c:113
   1646#: ../src/gpm-main.c:155 ../src/gpm-prefs.c:107 ../src/gpm-statistics.c:105
  16301647msgid "Show extra debugging information"
  16311648msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
  16321649
  1633 #: ../src/gpm-main.c:158
   1650#: ../src/gpm-main.c:157
  16341651msgid "Show version of installed program and exit"
  16351652msgstr ""
  16361653"Показване на версията на инсталираната програма и спиране на програмата"
  16371654
  1638 #: ../src/gpm-main.c:160
   1655#: ../src/gpm-main.c:159
  16391656msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
  16401657msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
  16411658
  1642 #: ../src/gpm-main.c:162
  1643 msgid "Exit after a the manager has loaded (for debugging)"
   1659#: ../src/gpm-main.c:161
   1660msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
  16441661msgstr "Изход след зареждане на управлението (за изчистване на грешки)"
  16451662
  1646 #: ../src/gpm-main.c:164
   1663#: ../src/gpm-main.c:163
  16471664msgid "Debug specific files, e.g. power"
  16481665msgstr "Проверка за грешки в определени файлове, напр. за захранването"
  16491666
  1650 #: ../src/gpm-main.c:168
   1667#: ../src/gpm-main.c:167
  16511668msgid "GNOME Power Manager"
  16521669msgstr "Управление на захранването на GNOME"
   
  16821699"details."
  16831700msgstr ""
  1684 "Поддръжката на приспиването е изключено. За повече информация се свържете "
   1701"Поддръжката на приспиването е изключена. За повече информация се свържете "
  16851702"със системния администратор."
  16861703
   
  17251742msgstr "Системата бездейства"
  17261743
  1727 #: ../src/gpm-manager.c:823
   1744#: ../src/gpm-manager.c:811
  17281745msgid "Power Information"
  17291746msgstr "Информация за заряда"
  17301747
  1731 #: ../src/gpm-manager.c:840
   1748#: ../src/gpm-manager.c:828
  17321749msgid "the power button has been pressed"
  17331750msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
  17341751
  1735 #: ../src/gpm-manager.c:852
   1752#: ../src/gpm-manager.c:840
  17361753msgid "the suspend button has been pressed"
  17371754msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
  17381755
  1739 #: ../src/gpm-manager.c:864
   1756#: ../src/gpm-manager.c:852
  17401757msgid "the hibernate button has been pressed"
  17411758msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
  17421759
  1743 #: ../src/gpm-manager.c:895
   1760#: ../src/gpm-manager.c:883
  17441761msgid "the lid has been closed on ac power"
  17451762msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
  17461763
  1747 #: ../src/gpm-manager.c:925
   1764#: ../src/gpm-manager.c:913
  17481765msgid "the lid has been closed on battery power"
  17491766msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
  17501767
  1751 #: ../src/gpm-manager.c:1014
   1768#: ../src/gpm-manager.c:1002
  17521769msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
  17531770msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
  17541771
  1755 #: ../src/gpm-manager.c:1037
   1772#: ../src/gpm-manager.c:1025
  17561773msgid "battery is critically low"
  17571774msgstr "критично ниско ниво на батерията"
  17581775
  1759 #: ../src/gpm-manager.c:1352
   1776#: ../src/gpm-manager.c:1340
  17601777msgid "Laptop battery low"
  17611778msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
  17621779
  1763 #: ../src/gpm-manager.c:1354
   1780#: ../src/gpm-manager.c:1342
  17641781#, c-format
  17651782msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%)"
  17661783msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%)"
  17671784
  1768 #: ../src/gpm-manager.c:1357
   1785#: ../src/gpm-manager.c:1345
  17691786msgid "UPS low"
  17701787msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  17711788
  1772 #: ../src/gpm-manager.c:1359
   1789#: ../src/gpm-manager.c:1347
  17731790#, c-format
  17741791msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%d%%)"
   
  17771794"%%)"
  17781795
  1779 #: ../src/gpm-manager.c:1362 ../src/gpm-manager.c:1459
   1796#: ../src/gpm-manager.c:1350 ../src/gpm-manager.c:1450
  17801797msgid "Mouse battery low"
  17811798msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
  17821799
  1783 #: ../src/gpm-manager.c:1363
   1800#: ../src/gpm-manager.c:1351
  17841801#, c-format
  17851802msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%d%%)"
   
  17881805"нисък (%d%%)"
  17891806
  1790 #: ../src/gpm-manager.c:1365 ../src/gpm-manager.c:1464
   1807#: ../src/gpm-manager.c:1353 ../src/gpm-manager.c:1455
  17911808msgid "Keyboard battery low"
  17921809msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
  17931810
  1794 #: ../src/gpm-manager.c:1366
   1811#: ../src/gpm-manager.c:1354
  17951812#, c-format
  17961813msgid "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%d%%)"
   
  17991816"е нисък (%d%%)"
  18001817
  1801 #: ../src/gpm-manager.c:1368 ../src/gpm-manager.c:1469
   1818#: ../src/gpm-manager.c:1356 ../src/gpm-manager.c:1460
  18021819msgid "PDA battery low"
  18031820msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
  18041821
  1805 #: ../src/gpm-manager.c:1369
   1822#: ../src/gpm-manager.c:1357
  18061823#, c-format
  18071824msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%d%%)"
   
  18101827"нисък (%d%%)"
  18111828
  1812 #: ../src/gpm-manager.c:1396
   1829#: ../src/gpm-manager.c:1359 ../src/gpm-manager.c:1465
   1830msgid "Cell phone battery low"
   1831msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
   1832
   1833#: ../src/gpm-manager.c:1360
   1834#, c-format
   1835msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%d%%)"
   1836msgstr ""
   1837"Зарядът на батерията на мобилния телефон, който е свързан с компютъра, е "
   1838"нисък (%d%%)"
   1839
   1840#: ../src/gpm-manager.c:1387
  18131841msgid "a short time"
  18141842msgstr "малко"
  18151843
  1816 #: ../src/gpm-manager.c:1419 ../src/gpm-manager.c:1500
   1844#: ../src/gpm-manager.c:1410 ../src/gpm-manager.c:1496
  18171845msgid "Laptop battery critically low"
  18181846msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
  18191847
  1820 #: ../src/gpm-manager.c:1432
   1848#: ../src/gpm-manager.c:1423
  18211849msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
  18221850msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
  18231851
  1824 #: ../src/gpm-manager.c:1435
   1852#: ../src/gpm-manager.c:1426
  18251853#, c-format
  18261854msgid "This computer will suspend in %s if the AC is not connected."
   
  18291857"мрежа."
  18301858
  1831 #: ../src/gpm-manager.c:1438
   1859#: ../src/gpm-manager.c:1429
  18321860#, c-format
  18331861msgid "This computer will hibernate in %s if the AC is not connected."
   
  18361864"от ел. мрежа."
  18371865
  1838 #: ../src/gpm-manager.c:1441
   1866#: ../src/gpm-manager.c:1432
  18391867#, c-format
  18401868msgid "This computer will shutdown in %s if the AC is not connected."
   
  18431871"мрежа."
  18441872
  1845 #: ../src/gpm-manager.c:1444
   1873#: ../src/gpm-manager.c:1435
  18461874#, c-format
  18471875msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). %s"
  18481876msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). %s"
  18491877
  1850 #: ../src/gpm-manager.c:1452 ../src/gpm-manager.c:1532
   1878#: ../src/gpm-manager.c:1443 ../src/gpm-manager.c:1528
  18511879msgid "UPS critically low"
  18521880msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  18531881
  1854 #: ../src/gpm-manager.c:1454
   1882#: ../src/gpm-manager.c:1445
  18551883#, c-format
  18561884msgid ""
   
  18621890"данни."
  18631891
  1864 #: ../src/gpm-manager.c:1460
   1892#: ../src/gpm-manager.c:1451
  18651893#, c-format
  18661894msgid ""
   
  18711899"не я презаредите, тя ще спре да функционира."
  18721900
  1873 #: ../src/gpm-manager.c:1465
   1901#: ../src/gpm-manager.c:1456
  18741902#, c-format
  18751903msgid ""
   
  18801908"Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
  18811909
  1882 #: ../src/gpm-manager.c:1470
   1910#: ../src/gpm-manager.c:1461
  18831911#, c-format
  18841912msgid ""
   
  18891917"не го презаредите, той ще спре да функционира."
  18901918
  1891 #: ../src/gpm-manager.c:1507
   1919#: ../src/gpm-manager.c:1466
   1920#, c-format
   1921msgid ""
   1922"Your cell phone is very low in power (%d%%). This device will soon stop "
   1923"functioning if not charged."
   1924msgstr ""
   1925"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%d%%). Ако не го презаредите, "
   1926"той ще спре да функционира."
   1927
   1928#: ../src/gpm-manager.c:1503
  18921929msgid ""
  18931930"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
   
  18971934"когато батерията напълно се изчерпи."
  18981935
  1899 #: ../src/gpm-manager.c:1512
   1936#: ../src/gpm-manager.c:1508
  19001937msgid ""
  19011938"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  19071944"необходим малък заряд на батерията."
  19081945
  1909 #: ../src/gpm-manager.c:1518
   1946#: ../src/gpm-manager.c:1514
  19101947msgid ""
  19111948"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  19141951"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан дълбоко."
  19151952
  1916 #: ../src/gpm-manager.c:1522
   1953#: ../src/gpm-manager.c:1518
  19171954msgid ""
  19181955"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  19201957msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
  19211958
  1922 #: ../src/gpm-manager.c:1539
   1959#: ../src/gpm-manager.c:1535
  19231960msgid ""
  19241961"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
   
  19281965"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
  19291966
   1967#: ../src/gpm-manager.c:1540
   1968msgid ""
   1969"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
   1970msgstr ""
   1971"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
   1972
  19301973#: ../src/gpm-manager.c:1544
  1931 msgid ""
  1932 "The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
  1933 msgstr ""
  1934 "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
  1935 
  1936 #: ../src/gpm-manager.c:1548
  19371974msgid ""
  19381975"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
  19391976msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
  19401977
  1941 #: ../src/gpm-manager.c:1654
   1978#: ../src/gpm-manager.c:1650
  19421979msgid "Install problem!"
  19431980msgstr "Проблем при инсталацията!"
  19441981
  1945 #: ../src/gpm-manager.c:1655
   1982#: ../src/gpm-manager.c:1651
  19461983msgid ""
  19471984"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
   
  19541991
  19551992#. save in state
  1956 #: ../src/gpm-notify.c:344
   1993#: ../src/gpm-notify.c:364
  19571994msgid "Battery may be recalled"
  19581995msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
  19591996
  1960 #: ../src/gpm-notify.c:345
   1997#: ../src/gpm-notify.c:365
  19611998#, c-format
  19621999msgid ""
   
  19712008"За повече информация посетете сайта на %s за връщане на батерии."
  19722009
  1973 #: ../src/gpm-notify.c:360
   2010#: ../src/gpm-notify.c:380
  19742011msgid "Visit recall website"
  19752012msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
  19762013
  1977 #: ../src/gpm-notify.c:366 ../src/gpm-notify.c:400 ../src/gpm-notify.c:434
  1978 #: ../src/gpm-notify.c:465 ../src/gpm-notify.c:495 ../src/gpm-notify.c:525
  1979 #: ../src/gpm-notify.c:561
   2014#: ../src/gpm-notify.c:386 ../src/gpm-notify.c:420 ../src/gpm-notify.c:454
   2015#: ../src/gpm-notify.c:485 ../src/gpm-notify.c:515 ../src/gpm-notify.c:545
   2016#: ../src/gpm-notify.c:581
  19802017msgid "Do not show me this again"
  19812018msgstr "Това да не се показва отново"
  19822019
  1983 #: ../src/gpm-notify.c:386
  1984 msgid "Battery may be invalid"
   2020#: ../src/gpm-notify.c:406
   2021msgid "Battery may be broken"
  19852022msgstr "Батериите ви може да са повредени"
  19862023
  1987 #: ../src/gpm-notify.c:387
   2024#: ../src/gpm-notify.c:407
  19882025#, c-format
  19892026msgid ""
   
  19942031"или е развалена."
  19952032
  1996 #: ../src/gpm-notify.c:419
   2033#: ../src/gpm-notify.c:439
  19972034msgid "Inhibit warning!"
  19982035msgstr "Предупреждение за предотвратяване!"
  19992036
  2000 #: ../src/gpm-notify.c:420
   2037#: ../src/gpm-notify.c:440
  20012038msgid ""
  20022039"Your laptop will not sleep if you shut the lid as it is currently "
   
  20092046"екрана."
  20102047
  2011 #: ../src/gpm-notify.c:453
   2048#: ../src/gpm-notify.c:473
  20122049msgid "Battery Charged"
  20132050msgstr "Батериите са заредени"
  20142051
  2015 #: ../src/gpm-notify.c:454
   2052#: ../src/gpm-notify.c:474
  20162053msgid "Your laptop battery is now fully charged"
  20172054msgstr "Батериите на компютъра ви са напълно заредени"
  20182055
  2019 #: ../src/gpm-notify.c:483
   2056#: ../src/gpm-notify.c:503
  20202057msgid "Battery Discharging"
  20212058msgstr "Батериите се разреждат"
  20222059
  2023 #: ../src/gpm-notify.c:484
   2060#: ../src/gpm-notify.c:504
  20242061msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using battery power."
  20252062msgstr ""
   
  20272064"батерии."
  20282065
  2029 #: ../src/gpm-notify.c:513
   2066#: ../src/gpm-notify.c:533
  20302067msgid "UPS Discharging"
  20312068msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
  20322069
  2033 #: ../src/gpm-notify.c:514
   2070#: ../src/gpm-notify.c:534
  20342071msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using backup power."
  20352072msgstr ""
   
  20372074"резервно захранване."
  20382075
  2039 #: ../src/gpm-notify.c:544
   2076#: ../src/gpm-notify.c:564
  20402077msgid "Sleep Problem"
  20412078msgstr "Проблем при приспиване"
  20422079
  2043 #: ../src/gpm-notify.c:546
   2080#: ../src/gpm-notify.c:566
  20442081msgid ""
  20452082"Your computer failed to hibernate.\n"
   
  20492086"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
  20502087
  2051 #: ../src/gpm-notify.c:549
   2088#: ../src/gpm-notify.c:569
  20522089msgid ""
  20532090"Your computer failed to suspend.\n"
   
  20572094"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
  20582095
  2059 #: ../src/gpm-notify.c:574
   2096#: ../src/gpm-notify.c:594
  20602097msgid "Visit quirk website"
  20612098msgstr "Посещаване на сайта за особености"
  20622099
  2063 #: ../src/gpm-cell-array.c:952
   2100#: ../src/gpm-cell-array.c:976
  20642101#, c-format
  20652102msgid ""
   
  20702107"Осигурява %s работа на батерии\n"
  20712108
  2072 #: ../src/gpm-cell-array.c:956
   2109#: ../src/gpm-cell-array.c:980
  20732110#, c-format
  20742111msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
  20752112msgstr "%s е напълно заредена (%i%%)\n"
  20762113
  2077 #: ../src/gpm-cell-array.c:964
   2114#: ../src/gpm-cell-array.c:988
  20782115#, c-format
  20792116msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
   
  20812118
  20822119#. don't display "Unknown remaining"
  2083 #: ../src/gpm-cell-array.c:969
   2120#: ../src/gpm-cell-array.c:993
  20842121#, c-format
  20852122msgid "%s discharging (%i%%)\n"
  20862123msgstr "%s се разрежда (%i%%)\n"
  20872124
  2088 #: ../src/gpm-cell-array.c:981
   2125#: ../src/gpm-cell-array.c:1005
  20892126#, c-format
  20902127msgid ""
   
  20952132"Осигурява %s работа на батерии\n"
  20962133
  2097 #: ../src/gpm-cell-array.c:988
   2134#: ../src/gpm-cell-array.c:1012
  20982135#, c-format
  20992136msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
   
  21012138
  21022139#. don't display "Unknown remaining"
  2103 #: ../src/gpm-cell-array.c:993
   2140#: ../src/gpm-cell-array.c:1017
  21042141#, c-format
  21052142msgid "%s charging (%i%%)\n"
  21062143msgstr "%s се зарежда (%i%%)\n"
  21072144
  2108 #: ../src/gpm-cell-array.c:1000
   2145#: ../src/gpm-cell-array.c:1024
  21092146msgid "Battery state could not be read at this time\n"
  21102147msgstr "Състоянието на батерията не можа да бъде прочетено\n"
  21112148
  2112 #: ../src/gpm-cell.c:444
   2149#: ../src/gpm-cell.c:488
  21132150#, c-format
  21142151msgid "<b>Product:</b> %s\n"
  21152152msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
  21162153
  2117 #: ../src/gpm-cell.c:447
   2154#: ../src/gpm-cell.c:491
  21182155msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
  21192156msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
  21202157
  2121 #: ../src/gpm-cell.c:449
   2158#: ../src/gpm-cell.c:493
  21222159msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
  21232160msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
  21242161
  2125 #: ../src/gpm-cell.c:451
   2162#: ../src/gpm-cell.c:495
  21262163msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
  21272164msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
  21282165
  2129 #: ../src/gpm-cell.c:453
   2166#: ../src/gpm-cell.c:497
  21302167msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
  21312168msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
  21322169
  2133 #: ../src/gpm-cell.c:456
   2170#: ../src/gpm-cell.c:500
  21342171#, c-format
  21352172msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
  21362173msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
  21372174
  2138 #: ../src/gpm-cell.c:461
   2175#: ../src/gpm-cell.c:505
  21392176msgid "Vendor:"
  21402177msgstr "Производител:"
  21412178
  2142 #: ../src/gpm-cell.c:466
   2179#: ../src/gpm-cell.c:510
  21432180msgid "Lithium ion"
  21442181msgstr "Литиево-йонна"
  21452182
  2146 #: ../src/gpm-cell.c:468
   2183#: ../src/gpm-cell.c:512
  21472184msgid "Lead acid"
  21482185msgstr "Оловна"
  21492186
  2150 #: ../src/gpm-cell.c:470
   2187#: ../src/gpm-cell.c:514
  21512188msgid "Lithium polymer"
  21522189msgstr "Литиево-полимерна"
  21532190
  2154 #: ../src/gpm-cell.c:472
   2191#: ../src/gpm-cell.c:516
  21552192msgid "Nickel metal hydride"
  21562193msgstr "Никел-метал-хидрид"
  21572194
  2158 #: ../src/gpm-cell.c:479
   2195#: ../src/gpm-cell.c:523
  21592196msgid "Technology:"
  21602197msgstr "Технология:"
  21612198
  2162 #: ../src/gpm-cell.c:483
   2199#: ../src/gpm-cell.c:527
  21632200msgid "Serial number:"
  21642201msgstr "Сериен номер:"
  21652202
  2166 #: ../src/gpm-cell.c:487
   2203#: ../src/gpm-cell.c:531
  21672204msgid "Model:"
  21682205msgstr "Модел:"
  21692206
  2170 #: ../src/gpm-cell.c:493
   2207#: ../src/gpm-cell.c:537
  21712208msgid "Charge time:"
  21722209msgstr "Време за зареждане:"
  21732210
  2174 #: ../src/gpm-cell.c:500
   2211#: ../src/gpm-cell.c:544
  21752212msgid "Discharge time:"
  21762213msgstr "Време за разреждане:"
  21772214
  2178 #: ../src/gpm-cell.c:506
   2215#: ../src/gpm-cell.c:550
  21792216msgid "Excellent"
  21802217msgstr "Отлично"
  21812218
  2182 #: ../src/gpm-cell.c:508
   2219#: ../src/gpm-cell.c:552
  21832220msgid "Good"
  21842221msgstr "Чудесно"
  21852222
  2186 #: ../src/gpm-cell.c:510
   2223#: ../src/gpm-cell.c:554
  21872224msgid "Fair"
  21882225msgstr "Приемливо"
  21892226
  2190 #: ../src/gpm-cell.c:512
   2227#: ../src/gpm-cell.c:556
  21912228msgid "Poor"
  21922229msgstr "Лошо"
  21932230
  2194 #: ../src/gpm-cell.c:515
   2231#: ../src/gpm-cell.c:559
  21952232msgid "Capacity:"
  21962233msgstr "Капацитет:"
  21972234
  2198 #: ../src/gpm-cell.c:521 ../src/gpm-cell.c:544
   2235#: ../src/gpm-cell.c:565 ../src/gpm-cell.c:588
  21992236msgid "Current charge:"
  22002237msgstr "Текущ заряд:"
  22012238
  2202 #: ../src/gpm-cell.c:527
   2239#: ../src/gpm-cell.c:571
  22032240msgid "Last full charge:"
  22042241msgstr "Последно пълно зареждане:"
  22052242
  2206 #: ../src/gpm-cell.c:532 ../src/gpm-cell.c:549
   2243#: ../src/gpm-cell.c:576 ../src/gpm-cell.c:593
  22072244msgid "Design charge:"
  22082245msgstr "Проектен заряд:"
  22092246
  2210 #: ../src/gpm-cell.c:537
   2247#: ../src/gpm-cell.c:581
  22112248msgid "Charge rate:"
  22122249msgstr "Скорост на зареждане:"
  22132250
  2214 #: ../src/gpm-cell-unit.c:236
   2251#: ../src/gpm-cell-unit.c:247
  22152252msgid "Laptop batteries"
  22162253msgstr "Батерии на преносим компютър"
  22172254
  2218 #: ../src/gpm-cell-unit.c:238
   2255#: ../src/gpm-cell-unit.c:249
  22192256msgid "UPSs"
  22202257msgstr "Непрекъсваеми токозахранвания"
  22212258
  2222 #: ../src/gpm-cell-unit.c:240
   2259#: ../src/gpm-cell-unit.c:251
  22232260msgid "Wireless mice"
  22242261msgstr "Безжични мишки"
  22252262
  2226 #: ../src/gpm-cell-unit.c:242
   2263#: ../src/gpm-cell-unit.c:253
  22272264msgid "Wireless keyboards"
  22282265msgstr "Безжични клавиатури"
  22292266
  2230 #: ../src/gpm-cell-unit.c:244
   2267#: ../src/gpm-cell-unit.c:255
  22312268msgid "PDAs"
  22322269msgstr "Цифрови помощници"
  22332270
  2234 #: ../src/gpm-cell-unit.c:246 ../src/gpm-cell-unit.c:260
   2271#: ../src/gpm-cell-unit.c:257
   2272msgid "Cell phones"
   2273msgstr "Мобилни телефони"
   2274
   2275#: ../src/gpm-cell-unit.c:259 ../src/gpm-cell-unit.c:275
  22352276#: ../src/gpm-statistics-core.c:739
  22362277msgid "Unknown"
  22372278msgstr "Неизвестно"
  22382279
  2239 #: ../src/gpm-cell-unit.c:250
   2280#: ../src/gpm-cell-unit.c:263
  22402281msgid "Laptop battery"
  22412282msgstr "Батерията на преносим компютър"
  22422283
  2243 #: ../src/gpm-cell-unit.c:252
   2284#: ../src/gpm-cell-unit.c:265
  22442285msgid "UPS"
  22452286msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
  22462287
  2247 #: ../src/gpm-cell-unit.c:254
   2288#: ../src/gpm-cell-unit.c:267
  22482289msgid "Wireless mouse"
  22492290msgstr "Безжична мишка"
  22502291
  2251 #: ../src/gpm-cell-unit.c:256
   2292#: ../src/gpm-cell-unit.c:269
  22522293msgid "Wireless keyboard"
  22532294msgstr "Безжична клавиатура"
  22542295
  2255 #: ../src/gpm-cell-unit.c:258
   2296#: ../src/gpm-cell-unit.c:271
  22562297msgid "PDA"
  22572298msgstr "Цифров помощник"
  22582299
  2259 #: ../src/gpm-prefs.c:119 ../test/gpm-inhibit-test.c:188
   2300#: ../src/gpm-cell-unit.c:273
   2301msgid "Cell phone"
   2302msgstr "Мобилен телефон"
   2303
   2304#: ../src/gpm-prefs.c:111 ../test/gpm-inhibit-test.c:186
  22602305msgid "GNOME Power Preferences"
  2261 msgstr "Настройки на захранването"
  2262 
  2263 #: ../src/gpm-prefs.c:143
  2264 msgid "Power Preferences"
  22652306msgstr "Настройки на захранването"
  22662307
   
  23122353msgstr "Никога"
  23132354
  2314 #: ../src/gpm-statistics.c:117
   2355#: ../src/gpm-statistics.c:109
  23152356msgid "GNOME Power Statistics"
  23162357msgstr "Статистика на захранването на GNOME"
  23172358
  23182359#: ../src/gpm-statistics-core.c:60
  2319 msgid "Charge History"
   2360msgid "Charge history"
  23202361msgstr "История на зареждането"
  23212362
   2363#: ../src/gpm-statistics-core.c:61
   2364msgid "Power history"
   2365msgstr "История на заряда"
   2366
  23222367#: ../src/gpm-statistics-core.c:62
  2323 msgid "Voltage History"
   2368msgid "Voltage history"
  23242369msgstr "История на напрежението"
  23252370
  23262371#: ../src/gpm-statistics-core.c:63
  2327 msgid "Estimated Time History"
   2372msgid "Estimated time history"
  23282373msgstr "История на прогнозираното време"
  23292374
  23302375#: ../src/gpm-statistics-core.c:64
  2331 msgid "Profiled Charge Time"
  2332 msgstr "Времето за зареждане е проследено"
   2376msgid "Charge time profile"
   2377msgstr "Профил на времето за зареждане"
  23332378
  23342379#: ../src/gpm-statistics-core.c:65
  2335 msgid "Profiled Charge Accuracy"
  2336 msgstr "Точността на зареждане е проследена"
   2380msgid "Discharge time profile"
   2381msgstr "Профил на времето за разреждане"
  23372382
  23382383#: ../src/gpm-statistics-core.c:66
  2339 msgid "Profiled Discharge Time"
  2340 msgstr "Времето за разреждане е проследено"
   2384msgid "Charge time accuracy profile"
   2385msgstr "Профил на точността на времето за зареждане"
  23412386
  23422387#: ../src/gpm-statistics-core.c:67
  2343 msgid "Profiled Discharge Accuracy"
  2344 msgstr "Точността на разреждане е проследена"
   2388msgid "Discharge time accuracy profile"
   2389msgstr "Профил на точността на времето за разреждане"
  23452390
  23462391#: ../src/gpm-statistics-core.c:810
   
  23562401msgstr "От батерии"
  23572402
  2358 #: ../src/gpm-srv-screensaver.c:157
   2403#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:151
  23592404msgid "Laptop lid is closed"
  23602405msgstr "Екранът е затворен"
  23612406
  2362 #: ../src/gpm-tray-icon.c:207
   2407#: ../src/gpm-tray-icon.c:206
  23632408msgid "Device information"
  23642409msgstr "Информация за устройството"
  23652410
  2366 #: ../src/gpm-tray-icon.c:322
   2411#: ../src/gpm-tray-icon.c:315
  23672412msgid "translator-credits"
  23682413msgstr ""
   
  23732418"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  23742419
  2375 #: ../src/gpm-tray-icon.c:338
   2420#: ../src/gpm-tray-icon.c:331
  23762421msgid "GNOME Power Manager Website"
  23772422msgstr "Уебсайт на управлението на захранването на GNOME"
  23782423
  23792424#. Preferences
  2380 #: ../src/gpm-tray-icon.c:440
   2425#: ../src/gpm-tray-icon.c:433
  23812426msgid "_Preferences"
  23822427msgstr "_Настройки"
  23832428
  23842429#. Statistics
  2385 #: ../src/gpm-tray-icon.c:448
   2430#: ../src/gpm-tray-icon.c:441
  23862431msgid "Power _History"
  23872432msgstr "_История на заряда"
  23882433
  23892434#. Help
  2390 #: ../src/gpm-tray-icon.c:460
   2435#: ../src/gpm-tray-icon.c:453
  23912436#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
  23922437#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
   
  23952440
  23962441#. About
  2397 #: ../src/gpm-tray-icon.c:468
   2442#: ../src/gpm-tray-icon.c:461
  23982443#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
  23992444#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
   
  24012446msgstr "_Относно"
  24022447
  2403 #: ../src/gpm-tray-icon.c:581
   2448#: ../src/gpm-tray-icon.c:575
  24042449msgid "_Suspend"
  24052450msgstr "_Приспиване"
  24062451
  2407 #: ../src/gpm-tray-icon.c:591
   2452#: ../src/gpm-tray-icon.c:585
  24082453msgid "Hi_bernate"
  24092454msgstr "_Дълбоко приспиване"
  2410 
  2411 #: ../test/gpm-inhibit-test.c:194
  2412 msgid "Power Inhibit Test"
  2413 msgstr "Тест на предотвратяването"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.