Ignore:
Timestamp:
Aug 10, 2005, 8:18:13 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги прегледам и допреведа. Все пак гоним 110%, нали?

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/epiphany.HEAD.bg.po

  r122 r132  
  1111"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-08-09 05:39+0000\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-08-09 10:47+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-08-10 18:05+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-08-10 18:02+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
   
  12911291"File Type: %s.\n"
  12921292"\n"
  1293 "It is unsafe to open \"%s\", it could potentially damage your documents or "
   1293"It is unsafe to open \"%s\" as it could potentially damage your documents or "
  12941294"invade your privacy. You can download it instead."
  12951295msgstr ""
  12961296"Тип файл: %s.\n"
  12971297"\n"
  1298 "Опасно е да отваряте \"%s\", възможно е да повреди вашите документи или да застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
   1298"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
   1299"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
  12991300
  13001301#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:343
   
  13141315"Тип файл: %s.\n"
  13151316"\n"
  1316 "Можете да отворите \"%s\" чрез \"%s\" или да го запазите."
   1317"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
  13171318
  13181319#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:358
   
  13311332"Тип файл: %s.\n"
  13321333"\n"
  1333 "Не разполагате с програма, способна да отвори \"%s\". Вместо това, можете да го отворите."
   1334"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
   1335"го изтеглите."
  13341336
  13351337#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:369
   
  14351437#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:265
  14361438msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
  1437 msgstr "Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
   1439msgstr ""
   1440"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
  14381441
  14391442#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:275
   
  22492252#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:590
  22502253msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
  2251 msgstr "Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
   2254msgstr ""
   2255"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
  22522256
  22532257#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:295
   
  29722976"опит да се открие обект от автоматизацията."
  29732977
  2974 #: ../src/ephy-tab.c:488 ../src/ephy-tab.c:2265
   2978#: ../src/ephy-tab.c:488 ../src/ephy-tab.c:2234
  29752979msgid "Blank page"
  29762980msgstr "Празна страница"
   
  29862990msgstr "Зареждане..."
  29872991
  2988 #: ../src/ephy-tab.c:1651
   2992#: ../src/ephy-tab.c:1621
  29892993#, c-format
  29902994msgid "Redirecting to %s..."
  29912995msgstr "Пренасочване към %s..."
  29922996
  2993 #: ../src/ephy-tab.c:1655
   2997#: ../src/ephy-tab.c:1625
  29942998#, c-format
  29952999msgid "Transferring data from %s..."
  29963000msgstr "Пренасяне на данни от %s..."
  29973001
  2998 #: ../src/ephy-tab.c:1659
   3002#: ../src/ephy-tab.c:1629
  29993003#, c-format
  30003004msgid "Waiting for authorization from %s..."
  30013005msgstr "Очакване на разрешение от %s..."
  30023006
  3003 #: ../src/ephy-tab.c:1667
   3007#: ../src/ephy-tab.c:1637
  30043008#, c-format
  30053009msgid "Loading %s..."
   
  38283832"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  38293833"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  3830 
  3831 #~ msgid "Open this file with \"%s\"?"
  3832 #~ msgstr "Отваряне на този файл с „%s“?"
  3833 
  3834 #~ msgid ""
  3835 #~ "It's not possible to view this file type directly in the browser. You can "
  3836 #~ "open it with \"%s\" or save it."
  3837 #~ msgstr ""
  3838 #~ "Не е възможно да преглеждате този вид файлове директно от браузъра. Може "
  3839 #~ "да го отворите с „%s“ или да го запазите."
  3840 
  3841 #~ msgid ""
  3842 #~ "It's not possible to view this file because there is no application "
  3843 #~ "installed that can open it. You can save it instead."
  3844 #~ msgstr ""
  3845 #~ "Не може да прегледате този тип файл, защото нямате подходяща програма, "
  3846 #~ "която да го отвори. Вместо това, можете да го запазите."
  3847 
  3848 #~ msgid "_Don't show this message again for this site"
  3849 #~ msgstr "Вече да _не се показва това съобщение за тази страница"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.