Changeset 1459


Ignore:
Timestamp:
Apr 22, 2008, 8:46:51 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: още корекции

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1456 r1459  
  1010"Project-Id-Version: nautilus gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-22 05:50+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 07:04+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-22 20:33+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-22 20:46+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  648648"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
  649649"programs when media is inserted."
  650 msgstr "Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да статрира програми при поставянето на носители на информация."
   650msgstr ""
   651"Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да статрира програми "
   652"при поставянето на носители на информация."
  651653
  652654#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
   
  672674"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
  673675"files."
  674 msgstr "Ако е истина, резервните копия на файлове от програми като Emacs ще бъдат показвани. В момента само файлове свършващи с тилда (~) се считат за резервни копия."
   676msgstr ""
   677"Ако е истина, резервните копия на файлове от програми като Emacs ще бъдат "
   678"показвани. В момента само файлове свършващи с тилда (~) се считат за "
   679"резервни копия."
  675680
  676681#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
   
  678683"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
  679684"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
  680 msgstr "Ако е истина, скритите файлове се показват във файловия мениджър. Скритите файлове са или тези започващи с точка (.), или са описани във файла за скритото в папката (.hidden)."
   685msgstr ""
   686"Ако е истина, скритите файлове се показват във файловия мениджър. Скритите "
   687"файлове са или тези започващи с точка (.), или са описани във файла за "
   688"скритото в папката (.hidden)."
  681689
  682690#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
   
  684692"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
  685693"put on the desktop."
  686 msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към мрежовите сървъри."
   694msgstr ""
   695"Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към "
   696"мрежовите сървъри."
  687697
  688698#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
   
  690700"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
  691701"on the desktop."
  692 msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към местоположението „Този компютър“."
   702msgstr ""
   703"Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към "
   704"местоположението „Този компютър“."
  693705
  694706#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
   
  696708"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
  697709"the desktop."
  698 msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона водеща към домашната папка."
   710msgstr ""
   711"Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона водеща към домашната "
   712"папка."
  699713
  700714#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
   
  702716"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
  703717"desktop."
  704 msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към кошчето."
   718msgstr ""
   719"Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към "
   720"кошчето."
  705721
  706722#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
   
  708724"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
  709725"desktop."
  710 msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъдат поставени икони препращащи към монтираните устройства."
   726msgstr ""
   727"Ако е истина, на работния плот ще бъдат поставени икони препращащи към "
   728"монтираните устройства."
  711729
  712730#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
   
  715733"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
  716734"sorted from \"z\" to \"a\"."
  717 msgstr "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към „а“."
   735msgstr ""
   736"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   737"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към "
   738"„а“."
  718739
  719740#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
   
  723744"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
  724745"incrementally they will be sorted decrementally."
  725 msgstr "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към „а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще бъдат подредени в низходящ."
   746msgstr ""
   747"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   748"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към "
   749"„а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще "
   750"бъдат подредени в низходящ."
  726751
  727752#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
   
  746771"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
  747772"load or use lots of memory."
  748 msgstr "Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малки изображения. Целта на това е да се избегне създаването на малки изображения за големи, което може да отнеме много време и да използва много памет."
   773msgstr ""
   774"Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малки изображения. "
   775"Целта на това е да се избегне създаването на малки изображения за големи, "
   776"което може да отнеме много време и да използва много памет."
  749777
  750778#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
   
  754782#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
  755783msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
  756 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие"
   784msgstr ""
   785"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието "
   786"поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие"
  757787
  758788#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
  759789msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion."
  760 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие."
   790msgstr ""
   791"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието "
   792"поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие."
  761793
  762794#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
  763795msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
  764 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка"
   796msgstr ""
   797"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието "
   798"поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка"
  765799
  766800#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
   
  768802"List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
  769803"insertion."
  770 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка."
   804msgstr ""
   805"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието "
   806"поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка."
  771807
  772808#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
  773809msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
  774 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се пита за действие"
   810msgstr ""
   811"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието "
   812"поставяне в компютъра да се пита за действие"
  775813
  776814#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
   
  808846#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
  809847msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media is inserted"
  810 msgstr "Да не се пита за действие и да не се стартират програми при поставянето на носители на информация"
   848msgstr ""
   849"Да не се пита за действие и да не се стартират програми при поставянето на "
   850"носители на информация"
  811851
  812852#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
   
  877917msgstr ""
  878918"Компромис за скоростта при преглед на звукови файлове, когато мишката е "
  879 "върху иконата им. Ако е зададено „always“, аудиото се пуска, дори и "
  880 "да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, аудиото се пуска само, "
  881 "ако е локален файл. Ако е зададено „never“, аудиото никога не се пуска."
   919"върху иконата им. Ако е зададено „always“, аудиото се пуска, дори и да е на "
   920"отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, аудиото се пуска само, ако е "
   921"локален файл. Ако е зададено „never“, аудиото никога не се пуска."
  882922
  883923#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
   
  890930msgstr ""
  891931"Компромис за скоростта за преглед на текстови файлове чрез иконата им. Ако е "
  892 "зададено „always“, иконата на текстовия файл се променя, дори файлът "
  893 "да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, иконата се "
  894 "променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се "
  895 "променя."
   932"зададено „always“, иконата на текстовия файл се променя, дори файлът да е на "
   933"отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, иконата се променя за локални "
   934"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  896935
  897936#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
   
  902941"If set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a "
  903942"generic icon."
  904 msgstr "Компромис за скоростта за преглед на файлове с изображения чрез иконата им. Ако е зададено „always“, иконата на файла се променя, дори файлът да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, иконата се променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
   943msgstr ""
   944"Компромис за скоростта за преглед на файлове с изображения чрез иконата им. "
   945"Ако е зададено „always“, иконата на файла се променя, дори файлът да е на "
   946"отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, иконата се променя за локални "
   947"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  905948
  906949#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
   
  912955msgstr ""
  913956"Компромис за скоростта за преброяване на обектите в папки. Ако е зададено "
  914 "„винаги“, обектите се преброяват, дори папката да е на отдалечен "
  915 "сървър. Ако е зададено „local_only“, обектите се броят се променя в "
  916 "локалните папки. Ако е зададено „never“, обектите никога не броят."
   957"„винаги“, обектите се преброяват, дори папката да е на отдалечен сървър. Ако "
   958"е зададено „local_only“, обектите се броят се променя в локалните папки. Ако "
   959"е зададено „never“, обектите никога не броят."
  917960
  918961#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
   
  10181061"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
  10191062"text files."
  1020 msgstr "Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато са задействани (единично или двойно натискане). Възможни стойности са „launch“, за да ги изпълните като програми, „ask“ за да бъдете запитани за действие, и „display“, за да ги покажете като текстови файлове."
   1063msgstr ""
   1064"Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато са задействани "
   1065"(единично или двойно натискане). Възможни стойности са „launch“, за да ги "
   1066"изпълните като програми, „ask“ за да бъдете запитани за действие, и "
   1067"„display“, за да ги покажете като текстови файлове."
  10211068
  10221069#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
   
  10261073"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\" "
  10271074"and \"icon_view\"."
  1028 msgstr "Когато отворите една папка, се използва този изглед, освен ако не сте избрали друг за конкретно тази папка. Възможните стойности са „list_view“ (изглед като списък) и „icon_view“ (изглед като икони)."
   1075msgstr ""
   1076"Когато отворите една папка, се използва този изглед, освен ако не сте "
   1077"избрали друг за конкретно тази папка. Възможните стойности са "
   1078"„list_view“ (изглед като списък) и „icon_view“ (изглед като икони)."
  10291079
  10301080#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
   
  10501100#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
  10511101msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
  1052 msgstr "Да се пита ли за потвърждение, когато се трият файлове или кошчето бива изчистено"
   1102msgstr ""
   1103"Да се пита ли за потвърждение, когато се трият файлове или кошчето бива "
   1104"изчистено"
  10531105
  10541106#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
   
  11621214"started."
  11631215msgstr ""
  1164 "Току що поставихте носител на информация със софтуер за автоматично стартиране."
   1216"Току що поставихте носител на информация със софтуер за автоматично "
   1217"стартиране."
  11651218
  11661219#. fallback to generic greeting
   
  11781231"Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
  11791232"for other media of type \"%s\"."
  1180 msgstr "Изберете начина за отваряне на „%s“ и дали това действие да се извършва в бъдеще за други носители от вида „%s“."
   1233msgstr ""
   1234"Изберете начина за отваряне на „%s“ и дали това действие да се извършва в "
   1235"бъдеще за други носители от вида „%s“."
  11811236
  11821237#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1146
   
  13621417"If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
  13631418"the volume."
  1364 msgstr "Ако искате да извадите носителя, използвайте „Изваждане“ от контекстното му меню."
   1419msgstr ""
   1420"Ако искате да извадите носителя, използвайте „Изваждане“ от контекстното му "
   1421"меню."
  13651422
  13661423#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:122
   
  13681425"If you want to unmount the volume, please use \"Unmount Volume\" in the "
  13691426"popup menu of the volume."
  1370 msgstr "Ако искате да демонтирате носителя, използвайте „Демонтиране“ от контекстното му меню."
   1427msgstr ""
   1428"Ако искате да демонтирате носителя, използвайте „Демонтиране“ от "
   1429"контекстното му меню."
  13711430
  13721431#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:665
   
  28872946"The default action can't open \"%s\" because it can't access files at \"%s\" "
  28882947"locations."
  2889 msgstr "Стандартното действие не може да отвори „%s“, защото няма достъп до файлове с адреси от вида „%s“."
   2948msgstr ""
   2949"Стандартното действие не може да отвори „%s“, защото няма достъп до файлове "
   2950"с адреси от вида „%s“."
  28902951
  28912952#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:116
   
  28932954"No other applications are available to view this file.  If you copy this "
  28942955"file onto your computer, you may be able to open it."
  2895 msgstr "Няма други налични програми за преглед на този файл. Ако го копирате на вашия компютър, може и да го отворите."
   2956msgstr ""
   2957"Няма други налични програми за преглед на този файл. Ако го копирате на "
   2958"вашия компютър, може и да го отворите."
  28962959
  28972960#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:122
   
  28992962"No other actions are available to view this file.  If you copy this file "
  29002963"onto your computer, you may be able to open it."
  2901 msgstr "Няма други налични действия за преглед на този файл. Ако го копирате на вашия компютър, може и да го отворите."
   2964msgstr ""
   2965"Няма други налични действия за преглед на този файл. Ако го копирате на "
   2966"вашия компютър, може и да го отворите."
  29022967
  29032968#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:282
   
  29172982#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:331
  29182983msgid "This drop target only supports local files."
  2919 msgstr "Местоположението, върху което пуснахте обектите, поддържа само локални файлове."
   2984msgstr ""
   2985"Местоположението, върху което пуснахте обектите, поддържа само локални "
   2986"файлове."
  29202987
  29212988#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:321
   
  29232990msgid ""
  29242991"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
  2925 msgstr "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и тогава пак ги пуснете."
   2992msgstr ""
   2993"За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и тогава пак "
   2994"ги пуснете."
  29262995
  29272996#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:332
   
  29292998"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
  29302999"again. The local files you dropped have already been opened."
  2931 msgstr "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и после ги пуснете отново. Локалните файлове, които сте пуснали в целта, вече са отворени."
   3000msgstr ""
   3001"За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и после ги "
   3002"пуснете отново. Локалните файлове, които сте пуснали в целта, вече са "
   3003"отворени."
  29323004
  29333005#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
   
  31133185#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:802
  31143186msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
  3115 msgstr "Получи се грешки при стартирането на изгледа като работен плот."
   3187msgstr "Получи се грешка при стартирането на изгледа като работен плот."
  31163188
  31173189#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:803
   
  32663338#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5404
  32673339msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
  3268 msgstr ""
  3269 "Всички изпълними файлове, в тази папка, ще се появят в менюто „Скриптове“."
   3340msgstr "Всички изпълними файлове в тази папка ще се появят в менюто „Скриптове“."
  32703341
  32713342#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5406
   
  33573428#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:979
  33583429msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
  3359 msgstr "Няма нищо в буфера за обмен за поставяне."
   3430msgstr "В буфера за обмен няма нищо за поставяне."
  33603431
  33613432#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6049
   
  34293500#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6284
  34303501msgid "Create a new empty file inside this folder"
  3431 msgstr "Създаване на нов празен документ в тази папка"
   3502msgstr "Създаване на нов празен файл в тази папка"
  34323503
  34333504#. tooltip
   
  34803551#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6315
  34813552msgid "_Open Scripts Folder"
  3482 msgstr "Отва_ряне на папка със скриптовете"
   3553msgstr "Отва_ряне на папката със скриптовете"
  34833554
  34843555#. tooltip
  34853556#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6316
  34863557msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
  3487 msgstr ""
  3488 "Показване съдържанието на папката със скриптове, които се появяват в менюто"
   3558msgstr "Показване съдържанието на папката със скриптовете, които се появяват в менюто"
  34893559
  34903560#. name, stock id
   
  35263596#. tooltip
  35273597#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6338
   3598#, fuzzy
  35283599msgid ""
  35293600"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
  35303601"selected folder"
  3531 msgstr ""
  3532 "Преместване или копиране на файлове, в избраната папка, преди избрани с "
  3533 "отрязване или копиране на файлове"
   3602msgstr "Преместване или копиране на файлове в избраната папка, преди избрани с отрязване или копиране на файлове"
  35343603
  35353604#. tooltip
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.