Changeset 1475


Ignore:
Timestamp:
May 7, 2008, 12:26:48 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: обновявания. Остават 90-ина низа

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/glib.trunk.bg.po

  r1326 r1475  
  22# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
  55#
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: glib trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-08-26 21:15+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-08-26 21:13+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-05-07 11:40+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-05-07 12:25+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
  19 #: ../glib/gbookmarkfile.c:705 ../glib/gbookmarkfile.c:782
  20 #: ../glib/gbookmarkfile.c:861 ../glib/gbookmarkfile.c:908
   19#: ../glib/gbookmarkfile.c:728 ../glib/gbookmarkfile.c:805
   20#: ../glib/gbookmarkfile.c:884 ../glib/gbookmarkfile.c:931
  2121#, c-format
  2222msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
  2323msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
  2424
  25 #: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
  26 #: ../glib/gbookmarkfile.c:803 ../glib/gbookmarkfile.c:919
   25#: ../glib/gbookmarkfile.c:739 ../glib/gbookmarkfile.c:816
   26#: ../glib/gbookmarkfile.c:826 ../glib/gbookmarkfile.c:942
  2727#, c-format
  2828msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
  2929msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
  3030
  31 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1092 ../glib/gbookmarkfile.c:1157
  32 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1221 ../glib/gbookmarkfile.c:1231
   31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1112 ../glib/gbookmarkfile.c:1177
   32#: ../glib/gbookmarkfile.c:1241 ../glib/gbookmarkfile.c:1251
  3333#, c-format
  3434msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
  3535msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
  3636
  37 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1117 ../glib/gbookmarkfile.c:1131
  38 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1199 ../glib/gbookmarkfile.c:1251
   37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1137 ../glib/gbookmarkfile.c:1151
   38#: ../glib/gbookmarkfile.c:1219 ../glib/gbookmarkfile.c:1271
  3939#, c-format
  4040msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
  4141msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
  4242
  43 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1781
   43#: ../glib/gbookmarkfile.c:1798
   44#, c-format
  4445msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  4546msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  4647
  47 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1982
   48#: ../glib/gbookmarkfile.c:1999
  4849#, c-format
  4950msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
  5051msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
  5152
  52 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2028 ../glib/gbookmarkfile.c:2185
  53 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2270 ../glib/gbookmarkfile.c:2350
  54 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2435 ../glib/gbookmarkfile.c:2518
  55 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2596 ../glib/gbookmarkfile.c:2675
  56 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2717 ../glib/gbookmarkfile.c:2814
  57 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2940 ../glib/gbookmarkfile.c:3130
  58 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3206 ../glib/gbookmarkfile.c:3371
  59 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3460 ../glib/gbookmarkfile.c:3550
  60 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3677
   53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2045 ../glib/gbookmarkfile.c:2202
   54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2287 ../glib/gbookmarkfile.c:2367
   55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2452 ../glib/gbookmarkfile.c:2535
   56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2613 ../glib/gbookmarkfile.c:2692
   57#: ../glib/gbookmarkfile.c:2734 ../glib/gbookmarkfile.c:2831
   58#: ../glib/gbookmarkfile.c:2957 ../glib/gbookmarkfile.c:3147
   59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3223 ../glib/gbookmarkfile.c:3388
   60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3477 ../glib/gbookmarkfile.c:3567
   61#: ../glib/gbookmarkfile.c:3694
  6162#, c-format
  6263msgid "No bookmark found for URI '%s'"
  6364msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
  6465
  65 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2359
   66#: ../glib/gbookmarkfile.c:2376
  6667#, c-format
  6768msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  6869msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
  6970
  70 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2444
   71#: ../glib/gbookmarkfile.c:2461
  7172#, c-format
  7273msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  7374msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
  7475
  75 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2823
   76#: ../glib/gbookmarkfile.c:2840
  7677#, c-format
  7778msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
  7879msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  7980
  80 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3224 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
   81#: ../glib/gbookmarkfile.c:3241 ../glib/gbookmarkfile.c:3398
  8182#, c-format
  8283msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  8384msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
  8485
  85 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
   86#: ../glib/gbookmarkfile.c:3421
  8687#, c-format
  8788msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
  8889msgstr "Неуспех при разширяването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
  8990
  90 #: ../glib/gconvert.c:424 ../glib/gconvert.c:502 ../glib/giochannel.c:1148
   91#: ../glib/gconvert.c:431 ../glib/gconvert.c:509 ../glib/giochannel.c:1158
  9192#, c-format
  9293msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  9394msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  9495
  95 #: ../glib/gconvert.c:428 ../glib/gconvert.c:506
   96#: ../glib/gconvert.c:435 ../glib/gconvert.c:513
  9697#, c-format
  9798msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  9899msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  99100
  100 #: ../glib/gconvert.c:622 ../glib/gconvert.c:1011 ../glib/giochannel.c:1320
  101 #: ../glib/giochannel.c:1362 ../glib/giochannel.c:2204 ../glib/gutf8.c:950
  102 #: ../glib/gutf8.c:1399
   101#: ../glib/gconvert.c:632 ../glib/gconvert.c:1017 ../glib/giochannel.c:1330
   102#: ../glib/giochannel.c:1372 ../glib/giochannel.c:2215 ../glib/gutf8.c:956
   103#: ../glib/gutf8.c:1405
   104#, c-format
  103105msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  104106msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  105107
  106 #: ../glib/gconvert.c:628 ../glib/gconvert.c:938 ../glib/giochannel.c:1327
  107 #: ../glib/giochannel.c:2216
   108#: ../glib/gconvert.c:638 ../glib/gconvert.c:944 ../glib/giochannel.c:1337
   109#: ../glib/giochannel.c:2227
  108110#, c-format
  109111msgid "Error during conversion: %s"
  110112msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  111113
  112 #: ../glib/gconvert.c:663 ../glib/gutf8.c:946 ../glib/gutf8.c:1150
  113 #: ../glib/gutf8.c:1291 ../glib/gutf8.c:1395
   114#: ../glib/gconvert.c:669 ../glib/gutf8.c:952 ../glib/gutf8.c:1156
   115#: ../glib/gutf8.c:1297 ../glib/gutf8.c:1401
   116#, c-format
  114117msgid "Partial character sequence at end of input"
  115118msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
  116119
  117 #: ../glib/gconvert.c:913
   120#: ../glib/gconvert.c:919
  118121#, c-format
  119122msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  121124"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
  122125
  123 #: ../glib/gconvert.c:1727
   126#: ../glib/gconvert.c:1734
  124127#, c-format
  125128msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
   
  128131"система)"
  129132
  130 #: ../glib/gconvert.c:1737
   133#: ../glib/gconvert.c:1744
  131134#, c-format
  132135msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  133136msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
  134137
  135 #: ../glib/gconvert.c:1754
   138#: ../glib/gconvert.c:1761
  136139#, c-format
  137140msgid "The URI '%s' is invalid"
  138141msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
  139142
  140 #: ../glib/gconvert.c:1766
   143#: ../glib/gconvert.c:1773
  141144#, c-format
  142145msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  143146msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
  144147
  145 #: ../glib/gconvert.c:1782
   148#: ../glib/gconvert.c:1789
  146149#, c-format
  147150msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  148151msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  149152
  150 #: ../glib/gconvert.c:1877
   153#: ../glib/gconvert.c:1884
  151154#, c-format
  152155msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  153156msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  154157
  155 #: ../glib/gconvert.c:1887
   158#: ../glib/gconvert.c:1894
   159#, c-format
  156160msgid "Invalid hostname"
  157161msgstr "Неправилно име на хост"
   
  242246msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  243247
  244 #: ../glib/gfileutils.c:1840
   248#: ../glib/gfileutils.c:1826
   249#, c-format
   250msgid "%u byte"
   251msgid_plural "%u bytes"
   252msgstr[0] "%u байт"
   253msgstr[1] "%u байта"
   254
   255#: ../glib/gfileutils.c:1834
   256#, c-format
   257msgid "%.1f KB"
   258msgstr "%.1f KB"
   259
   260#: ../glib/gfileutils.c:1839
   261#, c-format
   262msgid "%.1f MB"
   263msgstr "%.1f MB"
   264
   265#: ../glib/gfileutils.c:1844
   266#, c-format
   267msgid "%.1f GB"
   268msgstr "%.1f GB"
   269
   270#: ../glib/gfileutils.c:1887
  245271#, c-format
  246272msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  247273msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  248274
  249 #: ../glib/gfileutils.c:1861
   275#: ../glib/gfileutils.c:1908
   276#, c-format
  250277msgid "Symbolic links not supported"
  251278msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  252279
  253 #: ../glib/giochannel.c:1152
   280#: ../glib/giochannel.c:1162
  254281#, c-format
  255282msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
  256283msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  257284
  258 #: ../glib/giochannel.c:1497
   285#: ../glib/giochannel.c:1507
   286#, c-format
  259287msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  260288msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  261289
  262 #: ../glib/giochannel.c:1544 ../glib/giochannel.c:1801
  263 #: ../glib/giochannel.c:1887
   290#: ../glib/giochannel.c:1554 ../glib/giochannel.c:1811
   291#: ../glib/giochannel.c:1898
   292#, c-format
  264293msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  265294msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  266295
  267 #: ../glib/giochannel.c:1624 ../glib/giochannel.c:1701
   296#: ../glib/giochannel.c:1634 ../glib/giochannel.c:1711
   297#, c-format
  268298msgid "Channel terminates in a partial character"
  269299msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
  270300
  271 #: ../glib/giochannel.c:1687
   301#: ../glib/giochannel.c:1697
   302#, c-format
  272303msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  273304msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
   
  285316"%s"
  286317
  287 #: ../glib/gmarkup.c:226
  288 #, c-format
  289 msgid "Error on line %d char %d: %s"
  290 msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: %s"
  291 
  292 #: ../glib/gmarkup.c:324
   318#: ../glib/gmarkup.c:234 ../glib/gmarkup.c:250
   319#, c-format
   320msgid "Error on line %d char %d: "
   321msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
   322
   323#: ../glib/gmarkup.c:344
  293324#, c-format
  294325msgid "Error on line %d: %s"
  295326msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  296327
  297 #: ../glib/gmarkup.c:428
   328#: ../glib/gmarkup.c:448
  298329msgid ""
  299330"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  302333"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  303334
  304 #: ../glib/gmarkup.c:438
   335#: ../glib/gmarkup.c:458
  305336#, c-format
  306337msgid ""
   
  313344"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  314345
  315 #: ../glib/gmarkup.c:472
   346#: ../glib/gmarkup.c:492
  316347#, c-format
  317348msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  318349msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  319350
  320 #: ../glib/gmarkup.c:509
   351#: ../glib/gmarkup.c:529
  321352#, c-format
  322353msgid "Entity name '%s' is not known"
  323354msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  324355
  325 #: ../glib/gmarkup.c:520
   356#: ../glib/gmarkup.c:540
  326357msgid ""
  327358"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  332363"амперсанда чрез &amp;"
  333364
  334 #: ../glib/gmarkup.c:573
   365#: ../glib/gmarkup.c:593
  335366#, c-format
  336367msgid ""
   
  341372"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  342373
  343 #: ../glib/gmarkup.c:598
   374#: ../glib/gmarkup.c:618
  344375#, c-format
  345376msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
  346377msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен знак"
  347378
  348 #: ../glib/gmarkup.c:613
   379#: ../glib/gmarkup.c:633
  349380msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  350381msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, например &#454;"
  351382
  352 #: ../glib/gmarkup.c:623
   383#: ../glib/gmarkup.c:643
  353384msgid ""
  354385"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  360391"чрез &amp;"
  361392
  362 #: ../glib/gmarkup.c:709
   393#: ../glib/gmarkup.c:729
  363394msgid "Unfinished entity reference"
  364395msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  365396
  366 #: ../glib/gmarkup.c:715
   397#: ../glib/gmarkup.c:735
  367398msgid "Unfinished character reference"
  368399msgstr "Незавършен указател на знак"
  369400
  370 #: ../glib/gmarkup.c:958
   401#: ../glib/gmarkup.c:978
  371402msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
  372403msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - прекалено дълга последователност"
  373404
  374 #: ../glib/gmarkup.c:986
   405#: ../glib/gmarkup.c:1006
  375406msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
  376407msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - не може да се започва с този знак"
  377408
  378 #: ../glib/gmarkup.c:1022
   409#: ../glib/gmarkup.c:1042
  379410#, c-format
  380411msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
  381412msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - „%s“ е грешен"
  382413
  383 #: ../glib/gmarkup.c:1060
   414#: ../glib/gmarkup.c:1080
  384415msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  385416msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  386417
  387 #: ../glib/gmarkup.c:1100
   418#: ../glib/gmarkup.c:1120
  388419#, c-format
  389420msgid ""
   
  393424"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  394425
  395 #: ../glib/gmarkup.c:1164
   426#: ../glib/gmarkup.c:1184
  396427#, c-format
  397428msgid ""
   
  402433"с „>“"
  403434
  404 #: ../glib/gmarkup.c:1253
   435#: ../glib/gmarkup.c:1273
  405436#, c-format
  406437msgid ""
   
  410441"s“"
  411442
  412 #: ../glib/gmarkup.c:1295
   443#: ../glib/gmarkup.c:1315
  413444#, c-format
  414445msgid ""
   
  421452"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
  422453
  423 #: ../glib/gmarkup.c:1384
   454#: ../glib/gmarkup.c:1401
  424455#, c-format
  425456msgid ""
   
  430461"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  431462
  432 #: ../glib/gmarkup.c:1529
   463#: ../glib/gmarkup.c:1543
  433464#, c-format
  434465msgid ""
   
  438469"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
  439470
  440 #: ../glib/gmarkup.c:1569
   471#: ../glib/gmarkup.c:1583
  441472#, c-format
  442473msgid ""
   
  447478"Позволен е знакът „>“"
  448479
  449 #: ../glib/gmarkup.c:1580
   480#: ../glib/gmarkup.c:1594
  450481#, c-format
  451482msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  452483msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  453484
  454 #: ../glib/gmarkup.c:1589
   485#: ../glib/gmarkup.c:1603
  455486#, c-format
  456487msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  457488msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  458489
  459 #: ../glib/gmarkup.c:1755
   490#: ../glib/gmarkup.c:1763
  460491msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  461492msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
  462493
  463 #: ../glib/gmarkup.c:1769
   494#: ../glib/gmarkup.c:1777
  464495msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  465496msgstr ""
  466497"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  467498
  468 #: ../glib/gmarkup.c:1777 ../glib/gmarkup.c:1822
   499#: ../glib/gmarkup.c:1785 ../glib/gmarkup.c:1830
  469500#, c-format
  470501msgid ""
   
  475506"s“"
  476507
  477 #: ../glib/gmarkup.c:1785
   508#: ../glib/gmarkup.c:1793
  478509#, c-format
  479510msgid ""
   
  484515"етикета <%s/>"
  485516
  486 #: ../glib/gmarkup.c:1791
   517#: ../glib/gmarkup.c:1799
  487518msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  488519msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  489520
  490 #: ../glib/gmarkup.c:1797
   521#: ../glib/gmarkup.c:1805
  491522msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  492523msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  493524
  494 #: ../glib/gmarkup.c:1802
   525#: ../glib/gmarkup.c:1810
  495526msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  496527msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  497528
  498 #: ../glib/gmarkup.c:1808
   529#: ../glib/gmarkup.c:1816
  499530msgid ""
  500531"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  504535"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  505536
  506 #: ../glib/gmarkup.c:1815
   537#: ../glib/gmarkup.c:1823
  507538msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  508539msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  509540
  510 #: ../glib/gmarkup.c:1831
   541#: ../glib/gmarkup.c:1839
  511542#, c-format
  512543msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  513544msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  514545
  515 #: ../glib/gmarkup.c:1837
   546#: ../glib/gmarkup.c:1845
  516547msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  517548msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  518549
  519 #: ../glib/gregex.c:126
   550#: ../glib/gregex.c:131
  520551msgid "corrupted object"
  521552msgstr "повреден обект"
  522553
  523 #: ../glib/gregex.c:128
   554#: ../glib/gregex.c:133
  524555msgid "internal error or corrupted object"
  525556msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
  526557
  527 #: ../glib/gregex.c:130
   558#: ../glib/gregex.c:135
  528559msgid "out of memory"
  529560msgstr "недостатъчно памет"
  530561
  531 #: ../glib/gregex.c:135
   562#: ../glib/gregex.c:140
  532563msgid "backtracking limit reached"
  533564msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
  534565
  535 #: ../glib/gregex.c:147 ../glib/gregex.c:155
   566#: ../glib/gregex.c:152 ../glib/gregex.c:160
  536567msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
  537568msgstr ""
  538569"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
  539570
  540 #: ../glib/gregex.c:149
   571#: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:1963
  541572msgid "internal error"
  542573msgstr "вътрешна грешка"
  543574
  544 #: ../glib/gregex.c:157
   575#: ../glib/gregex.c:162
  545576msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
  546577msgstr ""
  547578"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
  548579
  549 #: ../glib/gregex.c:166
   580#: ../glib/gregex.c:171
  550581msgid "recursion limit reached"
  551582msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
  552583
  553 #: ../glib/gregex.c:168
   584#: ../glib/gregex.c:173
  554585msgid "workspace limit for empty substrings reached"
  555586msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
  556587
  557 #: ../glib/gregex.c:170
   588#: ../glib/gregex.c:175
  558589msgid "invalid combination of newline flags"
  559590msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
  560591
  561 #: ../glib/gregex.c:174
   592#: ../glib/gregex.c:179
  562593msgid "unknown error"
  563594msgstr "непозната грешка"
  564595
  565 #: ../glib/gregex.c:319 ../glib/gregex.c:1354
   596#: ../glib/gregex.c:199
   597msgid "\\ at end of pattern"
   598msgstr "„\\“ в края на шаблон„“"
   599
   600#: ../glib/gregex.c:202
   601msgid "\\c at end of pattern"
   602msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
   603
   604#: ../glib/gregex.c:205
   605msgid "unrecognized character follows \\"
   606msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
   607
   608#: ../glib/gregex.c:212
   609msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
   610msgstr "тук не са позволени екранирания за регистъра („\\l“, „\\L“, „\\u“, „\\U“)"
   611
   612#: ../glib/gregex.c:215
   613msgid "numbers out of order in {} quantifier"
   614msgstr ""
   615
   616#: ../glib/gregex.c:218
   617msgid "number too big in {} quantifier"
   618msgstr ""
   619
   620#: ../glib/gregex.c:221
   621msgid "missing terminating ] for character class"
   622msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
   623
   624#: ../glib/gregex.c:224
   625msgid "invalid escape sequence in character class"
   626msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
   627
   628#: ../glib/gregex.c:227
   629msgid "range out of order in character class"
   630msgstr ""
   631
   632#: ../glib/gregex.c:230
   633msgid "nothing to repeat"
   634msgstr "няма какво да се повтори"
   635
   636#: ../glib/gregex.c:233
   637msgid "unrecognized character after (?"
   638msgstr "непознат знак след „(?“"
   639
   640#: ../glib/gregex.c:237
   641msgid "unrecognized character after (?<"
   642msgstr "непознат знак след „(?<“"
   643
   644#: ../glib/gregex.c:241
   645msgid "unrecognized character after (?P"
   646msgstr "непознат знак след „(?P“"
   647
   648#: ../glib/gregex.c:244
   649msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
   650msgstr ""
   651
   652#: ../glib/gregex.c:247
   653msgid "missing terminating )"
   654msgstr "липсва зъвършваща „)“"
   655
   656#: ../glib/gregex.c:251
   657msgid ") without opening ("
   658msgstr "„)“ без отваряща „(“"
   659
   660#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
   661#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
   662#.
   663#: ../glib/gregex.c:258
   664msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
   665msgstr ""
   666
   667#: ../glib/gregex.c:261
   668msgid "reference to non-existent subpattern"
   669msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
   670
   671#: ../glib/gregex.c:264
   672msgid "missing ) after comment"
   673msgstr "липсваща „)“ след коментар"
   674
   675#: ../glib/gregex.c:267
   676msgid "regular expression too large"
   677msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
   678
   679#: ../glib/gregex.c:270
   680msgid "failed to get memory"
   681msgstr "неуспех при получаването на памет"
   682
   683#: ../glib/gregex.c:273
   684msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
   685msgstr ""
   686
   687#: ../glib/gregex.c:276
   688msgid "malformed number or name after (?("
   689msgstr ""
   690
   691#: ../glib/gregex.c:279
   692msgid "conditional group contains more than two branches"
   693msgstr ""
   694
   695#: ../glib/gregex.c:282
   696msgid "assertion expected after (?("
   697msgstr ""
   698
   699#: ../glib/gregex.c:285
   700msgid "unknown POSIX class name"
   701msgstr "непознато име на клас по POSIX"
   702
   703#: ../glib/gregex.c:288
   704msgid "POSIX collating elements are not supported"
   705msgstr "Не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
   706
   707#: ../glib/gregex.c:291
   708msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
   709msgstr ""
   710
   711#: ../glib/gregex.c:294
   712msgid "invalid condition (?(0)"
   713msgstr ""
   714
   715#: ../glib/gregex.c:297
   716msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
   717msgstr ""
   718
   719#: ../glib/gregex.c:300
   720msgid "recursive call could loop indefinitely"
   721msgstr ""
   722
   723#: ../glib/gregex.c:303
   724msgid "missing terminator in subpattern name"
   725msgstr ""
   726
   727#: ../glib/gregex.c:306
   728msgid "two named subpatterns have the same name"
   729msgstr ""
   730
   731#: ../glib/gregex.c:309
   732msgid "malformed \\P or \\p sequence"
   733msgstr ""
   734
   735#: ../glib/gregex.c:312
   736msgid "unknown property name after \\P or \\p"
   737msgstr ""
   738
   739#: ../glib/gregex.c:315
   740msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
   741msgstr ""
   742
   743#: ../glib/gregex.c:318
   744msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
   745msgstr ""
   746
   747#: ../glib/gregex.c:321
   748msgid "octal value is greater than \\377"
   749msgstr ""
   750
   751#: ../glib/gregex.c:324
   752msgid "DEFINE group contains more than one branch"
   753msgstr ""
   754
   755#: ../glib/gregex.c:327
   756msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
   757msgstr ""
   758
   759#: ../glib/gregex.c:330
   760msgid "inconsistent NEWLINE options"
   761msgstr ""
   762
   763#: ../glib/gregex.c:333
   764msgid ""
   765"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
   766msgstr ""
   767
   768#: ../glib/gregex.c:338
   769msgid "unexpected repeat"
   770msgstr ""
   771
   772#: ../glib/gregex.c:342
   773msgid "code overflow"
   774msgstr ""
   775
   776#: ../glib/gregex.c:346
   777msgid "overran compiling workspace"
   778msgstr ""
   779
   780#: ../glib/gregex.c:350
   781msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
   782msgstr ""
   783
   784#: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1593
  566785#, c-format
  567786msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
  568787msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз - %1$s"
  569788
  570 #: ../glib/gregex.c:882
   789#: ../glib/gregex.c:1098
  571790msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
  572791msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
  573792
  574 #: ../glib/gregex.c:891
   793#: ../glib/gregex.c:1107
  575794msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
  576795msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
  577796
  578 #: ../glib/gregex.c:936
   797#: ../glib/gregex.c:1161
  579798#, c-format
  580799msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
  581800msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
  582801
  583 #: ../glib/gregex.c:958
   802#: ../glib/gregex.c:1197
  584803#, c-format
  585804msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
  586805msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
  587806
  588 #: ../glib/gregex.c:1782
   807#: ../glib/gregex.c:2021
  589808msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
  590809msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
  591810
  592 #: ../glib/gregex.c:1798
   811#: ../glib/gregex.c:2037
  593812msgid "hexadecimal digit expected"
  594813msgstr "очаква се шестнайсетично число"
  595814
  596 #: ../glib/gregex.c:1838
   815#: ../glib/gregex.c:2077
  597816msgid "missing '<' in symbolic reference"
  598817msgstr "в символния указател липсва „<“"
  599818
  600 #: ../glib/gregex.c:1847
   819#: ../glib/gregex.c:2086
  601820msgid "unfinished symbolic reference"
  602821msgstr "незавършен символен указател"
  603822
  604 #: ../glib/gregex.c:1854
   823#: ../glib/gregex.c:2093
  605824msgid "zero-length symbolic reference"
  606825msgstr "символен указател с нулева дължина"
  607826
  608 #: ../glib/gregex.c:1865
   827#: ../glib/gregex.c:2104
  609828msgid "digit expected"
  610829msgstr "очаква се цифра"
  611830
  612 #: ../glib/gregex.c:1883
   831#: ../glib/gregex.c:2122
  613832msgid "illegal symbolic reference"
  614833msgstr "неправилен символен указател"
  615834
  616 #: ../glib/gregex.c:1945
   835#: ../glib/gregex.c:2184
  617836msgid "stray final '\\'"
  618837msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
  619838
  620 #: ../glib/gregex.c:1949
   839#: ../glib/gregex.c:2188
  621840msgid "unknown escape sequence"
  622841msgstr "непозната екранираща последователност"
  623842
  624 #: ../glib/gregex.c:1959
   843#: ../glib/gregex.c:2198
  625844#, c-format
  626845msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
   
  628847
  629848#: ../glib/gshell.c:70
   849#, c-format
  630850msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  631851msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
  632852
  633853#: ../glib/gshell.c:160
   854#, c-format
  634855msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  635856msgstr ""
   
  648869
  649870#: ../glib/gshell.c:557
   871#, c-format
  650872msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  651873msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
  652874
  653 #: ../glib/gspawn-win32.c:272
   875#: ../glib/gspawn-win32.c:279
   876#, c-format
  654877msgid "Failed to read data from child process"
  655878msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  656879
  657 #: ../glib/gspawn-win32.c:287 ../glib/gspawn.c:1395
   880#: ../glib/gspawn-win32.c:294 ../glib/gspawn.c:1455
  658881#, c-format
  659882msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  660883msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  661884
  662 #: ../glib/gspawn-win32.c:325 ../glib/gspawn.c:1059
   885#: ../glib/gspawn-win32.c:332 ../glib/gspawn-win32.c:340 ../glib/gspawn.c:1119
  663886#, c-format
  664887msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  665888msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  666889
  667 #: ../glib/gspawn-win32.c:351 ../glib/gspawn.c:1264
   890#: ../glib/gspawn-win32.c:363 ../glib/gspawn.c:1324
  668891#, c-format
  669892msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  670893msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  671894
  672 #: ../glib/gspawn-win32.c:357 ../glib/gspawn-win32.c:481
   895#: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn-win32.c:493
  673896#, c-format
  674897msgid "Failed to execute child process (%s)"
  675898msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  676899
  677 #: ../glib/gspawn-win32.c:428
   900#: ../glib/gspawn-win32.c:440
  678901#, c-format
  679902msgid "Invalid program name: %s"
  680903msgstr "Неправилно име на програма: %s"
  681904
  682 #: ../glib/gspawn-win32.c:438 ../glib/gspawn-win32.c:678
  683 #: ../glib/gspawn-win32.c:1218
   905#: ../glib/gspawn-win32.c:450 ../glib/gspawn-win32.c:723
   906#: ../glib/gspawn-win32.c:1282
  684907#, c-format
  685908msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
  686909msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
  687910
  688 #: ../glib/gspawn-win32.c:449 ../glib/gspawn-win32.c:692
  689 #: ../glib/gspawn-win32.c:1251
   911#: ../glib/gspawn-win32.c:461 ../glib/gspawn-win32.c:738
   912#: ../glib/gspawn-win32.c:1315
  690913#, c-format
  691914msgid "Invalid string in environment: %s"
  692915msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
  693916
  694 #: ../glib/gspawn-win32.c:674 ../glib/gspawn-win32.c:1199
   917#: ../glib/gspawn-win32.c:719 ../glib/gspawn-win32.c:1263
  695918#, c-format
  696919msgid "Invalid working directory: %s"
  697920msgstr "Неправилна работна папка: %s"
  698921
  699 #: ../glib/gspawn-win32.c:738
   922#: ../glib/gspawn-win32.c:787
  700923#, c-format
  701924msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  702925msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  703926
  704 #: ../glib/gspawn-win32.c:938
   927#: ../glib/gspawn-win32.c:1002
   928#, c-format
  705929msgid ""
  706930"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  710934"процес"
  711935
  712 #: ../glib/gspawn.c:175
   936#: ../glib/gspawn.c:180
  713937#, c-format
  714938msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  715939msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  716940
  717 #: ../glib/gspawn.c:307
   941#: ../glib/gspawn.c:317
  718942#, c-format
  719943msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  721945"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  722946
  723 #: ../glib/gspawn.c:390
   947#: ../glib/gspawn.c:400
  724948#, c-format
  725949msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  726950msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  727951
  728 #: ../glib/gspawn.c:1124
   952#: ../glib/gspawn.c:1184
  729953#, c-format
  730954msgid "Failed to fork (%s)"
  731955msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  732956
  733 #: ../glib/gspawn.c:1274
   957#: ../glib/gspawn.c:1334
  734958#, c-format
  735959msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  736960msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  737961
  738 #: ../glib/gspawn.c:1284
   962#: ../glib/gspawn.c:1344
  739963#, c-format
  740964msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  741965msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  742966
  743 #: ../glib/gspawn.c:1293
   967#: ../glib/gspawn.c:1353
  744968#, c-format
  745969msgid "Failed to fork child process (%s)"
  746970msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  747971
  748 #: ../glib/gspawn.c:1301
   972#: ../glib/gspawn.c:1361
  749973#, c-format
  750974msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  751975msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  752976
  753 #: ../glib/gspawn.c:1323
   977#: ../glib/gspawn.c:1383
  754978#, c-format
  755979msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  758982"идентификатор (%s)"
  759983
  760 #: ../glib/gutf8.c:1024
   984#: ../glib/gutf8.c:1030
   985#, c-format
  761986msgid "Character out of range for UTF-8"
  762987msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
  763988
  764 #: ../glib/gutf8.c:1118 ../glib/gutf8.c:1127 ../glib/gutf8.c:1259
  765 #: ../glib/gutf8.c:1268 ../glib/gutf8.c:1409 ../glib/gutf8.c:1505
   989#: ../glib/gutf8.c:1124 ../glib/gutf8.c:1133 ../glib/gutf8.c:1265
   990#: ../glib/gutf8.c:1274 ../glib/gutf8.c:1415 ../glib/gutf8.c:1511
   991#, c-format
  766992msgid "Invalid sequence in conversion input"
  767993msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  768994
  769 #: ../glib/gutf8.c:1420 ../glib/gutf8.c:1516
   995#: ../glib/gutf8.c:1426 ../glib/gutf8.c:1522
   996#, c-format
  770997msgid "Character out of range for UTF-16"
  771998msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
  772999
  773 #: ../glib/goption.c:572
   1000#: ../glib/goption.c:615
  7741001msgid "Usage:"
  7751002msgstr "Употреба:"
  7761003
  777 #: ../glib/goption.c:572
   1004#: ../glib/goption.c:615
  7781005msgid "[OPTION...]"
  779 msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  780 
  781 #: ../glib/goption.c:676
   1006msgstr "[ОПЦИЯ]"
   1007
   1008#: ../glib/goption.c:719
  7821009msgid "Help Options:"
  7831010msgstr "Настройки на помощта:"
  7841011
  785 #: ../glib/goption.c:677
   1012#: ../glib/goption.c:720
  7861013msgid "Show help options"
  7871014msgstr "Показване на настройките на помощта"
  7881015
  789 #: ../glib/goption.c:683
   1016#: ../glib/goption.c:726
  7901017msgid "Show all help options"
  7911018msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  7921019
  793 #: ../glib/goption.c:735
   1020#: ../glib/goption.c:788
  7941021msgid "Application Options:"
  7951022msgstr "Настройки на приложението:"
  7961023
  797 #: ../glib/goption.c:796 ../glib/goption.c:866
   1024#: ../glib/goption.c:849 ../glib/goption.c:919
  7981025#, c-format
  7991026msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  8001027msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  8011028
  802 #: ../glib/goption.c:806 ../glib/goption.c:874
   1029#: ../glib/goption.c:859 ../glib/goption.c:927
  8031030#, c-format
  8041031msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  8061033"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  8071034
  808 #: ../glib/goption.c:831
   1035#: ../glib/goption.c:884
  8091036#, c-format
  8101037msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  8121039"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  8131040
  814 #: ../glib/goption.c:839
   1041#: ../glib/goption.c:892
  8151042#, c-format
  8161043msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  8191046"допустими стойности"
  8201047
  821 #: ../glib/goption.c:1176
   1048#: ../glib/goption.c:1229
  8221049#, c-format
  8231050msgid "Error parsing option %s"
  8241051msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  8251052
  826 #: ../glib/goption.c:1207 ../glib/goption.c:1318
   1053#: ../glib/goption.c:1260 ../glib/goption.c:1371
  8271054#, c-format
  8281055msgid "Missing argument for %s"
  8291056msgstr "Липсва аргумент за %s"
  8301057
  831 #: ../glib/goption.c:1713
   1058#: ../glib/goption.c:1766
  8321059#, c-format
  8331060msgid "Unknown option %s"
  8341061msgstr "Непозната опция %s"
  8351062
  836 #: ../glib/gkeyfile.c:341
   1063#: ../glib/gkeyfile.c:358
   1064#, c-format
  8371065msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
  8381066msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
  8391067
  840 #: ../glib/gkeyfile.c:376
   1068#: ../glib/gkeyfile.c:393
   1069#, c-format
  8411070msgid "Not a regular file"
  8421071msgstr "Не е обикновен файл"
  8431072
  844 #: ../glib/gkeyfile.c:384
   1073#: ../glib/gkeyfile.c:401
   1074#, c-format
  8451075msgid "File is empty"
  8461076msgstr "Файлът е празен"
  8471077
  848 #: ../glib/gkeyfile.c:746
   1078#: ../glib/gkeyfile.c:761
  8491079#, c-format
  8501080msgid ""
   
  8541084"група, нито коментар"
  8551085
  856 #: ../glib/gkeyfile.c:806
   1086#: ../glib/gkeyfile.c:821
  8571087#, c-format
  8581088msgid "Invalid group name: %s"
  8591089msgstr "Неправилно име на група: %s"
  8601090
  861 #: ../glib/gkeyfile.c:828
   1091#: ../glib/gkeyfile.c:843
   1092#, c-format
  8621093msgid "Key file does not start with a group"
  8631094msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  8641095
  865 #: ../glib/gkeyfile.c:854
   1096#: ../glib/gkeyfile.c:869
  8661097#, c-format
  8671098msgid "Invalid key name: %s"
  8681099msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
  8691100
  870 #: ../glib/gkeyfile.c:881
   1101#: ../glib/gkeyfile.c:896
  8711102#, c-format
  8721103msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  8731104msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  8741105
  875 #: ../glib/gkeyfile.c:1094 ../glib/gkeyfile.c:1253 ../glib/gkeyfile.c:2455
  876 #: ../glib/gkeyfile.c:2521 ../glib/gkeyfile.c:2640 ../glib/gkeyfile.c:2775
  877 #: ../glib/gkeyfile.c:2928 ../glib/gkeyfile.c:3108 ../glib/gkeyfile.c:3165
   1106#: ../glib/gkeyfile.c:1109 ../glib/gkeyfile.c:1269 ../glib/gkeyfile.c:2487
   1107#: ../glib/gkeyfile.c:2555 ../glib/gkeyfile.c:2690 ../glib/gkeyfile.c:2825
   1108#: ../glib/gkeyfile.c:2978 ../glib/gkeyfile.c:3165 ../glib/gkeyfile.c:3226
  8781109#, c-format
  8791110msgid "Key file does not have group '%s'"
  8801111msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  8811112
  882 #: ../glib/gkeyfile.c:1265
   1113#: ../glib/gkeyfile.c:1281
  8831114#, c-format
  8841115msgid "Key file does not have key '%s'"
  8851116msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  8861117
  887 #: ../glib/gkeyfile.c:1367 ../glib/gkeyfile.c:1477
   1118#: ../glib/gkeyfile.c:1383 ../glib/gkeyfile.c:1496
  8881119#, c-format
  8891120msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  8901121msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  8911122
  892 #: ../glib/gkeyfile.c:1387 ../glib/gkeyfile.c:1497 ../glib/gkeyfile.c:1866
   1123#: ../glib/gkeyfile.c:1403 ../glib/gkeyfile.c:1516 ../glib/gkeyfile.c:1891
  8931124#, c-format
  8941125msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  8971128"анализирана."
  8981129
  899 #: ../glib/gkeyfile.c:2078 ../glib/gkeyfile.c:2287
   1130#: ../glib/gkeyfile.c:2106 ../glib/gkeyfile.c:2318
  9001131#, c-format
  9011132msgid ""
   
  9061137"бъде анализирана."
  9071138
  908 #: ../glib/gkeyfile.c:2470 ../glib/gkeyfile.c:2655 ../glib/gkeyfile.c:3176
   1139#: ../glib/gkeyfile.c:2502 ../glib/gkeyfile.c:2705 ../glib/gkeyfile.c:3237
  9091140#, c-format
  9101141msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  9111142msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  9121143
  913 #: ../glib/gkeyfile.c:3415
   1144#: ../glib/gkeyfile.c:3471
   1145#, c-format
  9141146msgid "Key file contains escape character at end of line"
  9151147msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  9161148
  917 #: ../glib/gkeyfile.c:3437
   1149#: ../glib/gkeyfile.c:3493
  9181150#, c-format
  9191151msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  9201152msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  9211153
  922 #: ../glib/gkeyfile.c:3579
   1154#: ../glib/gkeyfile.c:3635
  9231155#, c-format
  9241156msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  9251157msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  9261158
  927 #: ../glib/gkeyfile.c:3593
   1159#: ../glib/gkeyfile.c:3649
  9281160#, c-format
  9291161msgid "Integer value '%s' out of range"
  9301162msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  9311163
  932 #: ../glib/gkeyfile.c:3626
   1164#: ../glib/gkeyfile.c:3682
  9331165#, c-format
  9341166msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  9361168"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  9371169
  938 #: ../glib/gkeyfile.c:3650
   1170#: ../glib/gkeyfile.c:3706
  9391171#, c-format
  9401172msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
  9411173msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
   1174
   1175#: ../gio/gbufferedinputstream.c:483 ../gio/ginputstream.c:186
   1176#: ../gio/ginputstream.c:318 ../gio/ginputstream.c:559
   1177#: ../gio/ginputstream.c:684 ../gio/goutputstream.c:193
   1178#: ../gio/goutputstream.c:647
   1179#, c-format
   1180msgid "Too large count value passed to %s"
   1181msgstr ""
   1182
   1183#: ../gio/gbufferedinputstream.c:870 ../gio/ginputstream.c:894
   1184#: ../gio/goutputstream.c:1076
   1185#, c-format
   1186msgid "Stream is already closed"
   1187msgstr ""
   1188
   1189#: ../gio/gcancellable.c:296 ../gio/glocalfile.c:1956
   1190#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:611
   1191#, c-format
   1192msgid "Operation was cancelled"
   1193msgstr ""
   1194
   1195#: ../gio/gcontenttype.c:159
   1196msgid "Unknown type"
   1197msgstr "Непознат вид"
   1198
   1199#: ../gio/gcontenttype.c:160
   1200#, c-format
   1201msgid "%s filetype"
   1202msgstr "Вид на файла %s"
   1203
   1204#: ../gio/gcontenttype.c:577
   1205#, c-format
   1206msgid "%s type"
   1207msgstr "Вид на %s"
   1208
   1209#: ../gio/gdatainputstream.c:309
   1210#, c-format
   1211msgid "Unexpected early end-of-stream"
   1212msgstr ""
   1213
   1214#: ../gio/gdesktopappinfo.c:411 ../gio/gwin32appinfo.c:222
   1215msgid "Unnamed"
   1216msgstr ""
   1217
   1218#: ../gio/gdesktopappinfo.c:588
   1219#, c-format
   1220msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
   1221msgstr ""
   1222
   1223#: ../gio/gdesktopappinfo.c:882
   1224#, c-format
   1225msgid "Unable to find terminal required for application"
   1226msgstr ""
   1227
   1228#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1114
   1229#, c-format
   1230msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
   1231msgstr ""
   1232
   1233#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1118
   1234#, c-format
   1235msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
   1236msgstr ""
   1237
   1238#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1457
   1239#, c-format
   1240msgid "Can't create user desktop file %s"
   1241msgstr ""
   1242
   1243#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1532
   1244#, c-format
   1245msgid "Custom definition for %s"
   1246msgstr ""
   1247
   1248#: ../gio/gdrive.c:372
   1249msgid "drive doesn't implement eject"
   1250msgstr ""
   1251
   1252#: ../gio/gdrive.c:439
   1253msgid "drive doesn't implement polling for media"
   1254msgstr ""
   1255
   1256#: ../gio/gfile.c:811 ../gio/gfile.c:1039 ../gio/gfile.c:1172
   1257#: ../gio/gfile.c:1403 ../gio/gfile.c:1456 ../gio/gfile.c:1512
   1258#: ../gio/gfile.c:1594 ../gio/gfile.c:2651 ../gio/gfile.c:2696
   1259#: ../gio/gfile.c:2746 ../gio/gfile.c:2786 ../gio/gfile.c:3110
   1260#: ../gio/gfile.c:3512 ../gio/gfile.c:3595 ../gio/gfile.c:3678
   1261#: ../gio/gfile.c:3758
   1262#, c-format
   1263msgid "Operation not supported"
   1264msgstr "Действието не се поддържа"
   1265
   1266#. Translators: This is an error message when trying to find the
   1267#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
   1268#. Translators: This is an error message when trying to
   1269#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
   1270#. * none exists.
   1271#. Translators: This is an error message when trying to find
   1272#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
   1273#. * exists.
   1274#: ../gio/gfile.c:1291 ../gio/glocalfile.c:1046 ../gio/glocalfile.c:1057
   1275#: ../gio/glocalfile.c:1070
   1276#, c-format
   1277msgid "Containing mount does not exist"
   1278msgstr ""
   1279
   1280#: ../gio/gfile.c:1933 ../gio/glocalfile.c:2106
   1281#, c-format
   1282msgid "Can't copy over directory"
   1283msgstr ""
   1284
   1285#: ../gio/gfile.c:1993
   1286#, c-format
   1287msgid "Can't copy directory over directory"
   1288msgstr ""
   1289
   1290#: ../gio/gfile.c:2001 ../gio/glocalfile.c:2115
   1291#, c-format
   1292msgid "Target file exists"
   1293msgstr ""
   1294
   1295#: ../gio/gfile.c:2019
   1296#, c-format
   1297msgid "Can't recursively copy directory"
   1298msgstr ""
   1299
   1300#: ../gio/gfile.c:2736
   1301#, c-format
   1302msgid "Invalid symlink value given"
   1303msgstr ""
   1304
   1305#: ../gio/gfile.c:2829
   1306#, c-format
   1307msgid "Trash not supported"
   1308msgstr "Кошче не се поддържа"
   1309
   1310#: ../gio/gfile.c:2876
   1311#, c-format
   1312msgid "File names cannot contain '%c'"
   1313msgstr ""
   1314
   1315#: ../gio/gfile.c:4809 ../gio/gvolume.c:357
   1316msgid "volume doesn't implement mount"
   1317msgstr ""
   1318
   1319#: ../gio/gfile.c:4917
   1320#, c-format
   1321msgid "No application is registered as handling this file"
   1322msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
   1323
   1324#: ../gio/gfileenumerator.c:151
   1325#, c-format
   1326msgid "Enumerator is closed"
   1327msgstr ""
   1328
   1329#: ../gio/gfileenumerator.c:158 ../gio/gfileenumerator.c:217
   1330#: ../gio/gfileenumerator.c:317 ../gio/gfileenumerator.c:426
   1331#, c-format
   1332msgid "File enumerator has outstanding operation"
   1333msgstr ""
   1334
   1335#: ../gio/gfileenumerator.c:307 ../gio/gfileenumerator.c:416
   1336msgid "File enumerator is already closed"
   1337msgstr ""
   1338
   1339#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:421
   1340#: ../gio/gfileoutputstream.c:168 ../gio/gfileoutputstream.c:523
   1341#, c-format
   1342msgid "Stream doesn't support query_info"
   1343msgstr ""
   1344
   1345#: ../gio/gfileinputstream.c:336 ../gio/gfileoutputstream.c:381
   1346#, c-format
   1347msgid "Seek not supported on stream"
   1348msgstr ""
   1349
   1350#: ../gio/gfileinputstream.c:380
   1351#, c-format
   1352msgid "Truncate not allowed on input stream"
   1353msgstr ""
   1354
   1355#: ../gio/gfileoutputstream.c:457
   1356#, c-format
   1357msgid "Truncate not supported on stream"
   1358msgstr ""
   1359
   1360#: ../gio/ginputstream.c:195
   1361#, c-format
   1362msgid "Input stream doesn't implement read"
   1363msgstr ""
   1364
   1365#. Translators: This is an error you get if there is already an
   1366#. * operation running against this stream when you try to start
   1367#. * one
   1368#. Translators: This is an error you get if there is
   1369#. * already an operation running against this stream when
   1370#. * you try to start one
   1371#: ../gio/ginputstream.c:904 ../gio/goutputstream.c:1086
   1372#, c-format
   1373msgid "Stream has outstanding operation"
   1374msgstr ""
   1375
   1376#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:270
   1377#, c-format
   1378msgid "Unable to find default local directory monitor type"
   1379msgstr ""
   1380
   1381#: ../gio/glocalfile.c:599
   1382#, c-format
   1383msgid "Invalid filename %s"
   1384msgstr "Неправилно име на файл: %s"
   1385
   1386#: ../gio/glocalfile.c:962
   1387#, c-format
   1388msgid "Error getting filesystem info: %s"
   1389msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
   1390
   1391#: ../gio/glocalfile.c:1090
   1392#, c-format
   1393msgid "Can't rename root directory"
   1394msgstr ""
   1395
   1396#: ../gio/glocalfile.c:1108
   1397#, c-format
   1398msgid "Can't rename file, filename already exist"
   1399msgstr ""
   1400
   1401#: ../gio/glocalfile.c:1121 ../gio/glocalfile.c:1985 ../gio/glocalfile.c:2014
   1402#: ../gio/glocalfile.c:2168 ../gio/glocalfileoutputstream.c:472
   1403#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:517 ../gio/glocalfileoutputstream.c:925
   1404#, c-format
   1405msgid "Invalid filename"
   1406msgstr "Неправилно име на файл"
   1407
   1408#: ../gio/glocalfile.c:1125
   1409#, c-format
   1410msgid "Error renaming file: %s"
   1411msgstr "Грешка при преименумане на файл: %s"
   1412
   1413#: ../gio/glocalfile.c:1244
   1414#, c-format
   1415msgid "Error opening file: %s"
   1416msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
   1417
   1418#: ../gio/glocalfile.c:1254
   1419#, c-format
   1420msgid "Can't open directory"
   1421msgstr "Папката не може да бъде отворена"
   1422
   1423#: ../gio/glocalfile.c:1314 ../gio/glocalfile.c:1989
   1424#, c-format
   1425msgid "Error removing file: %s"
   1426msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
   1427
   1428#: ../gio/glocalfile.c:1678
   1429#, c-format
   1430msgid "Error trashing file: %s"
   1431msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
   1432
   1433#: ../gio/glocalfile.c:1701
   1434#, c-format
   1435msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
   1436msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
   1437
   1438#: ../gio/glocalfile.c:1722
   1439#, c-format
   1440msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
   1441msgstr ""
   1442
   1443#: ../gio/glocalfile.c:1801 ../gio/glocalfile.c:1821
   1444#, c-format
   1445msgid "Unable to find or create trash directory"
   1446msgstr ""
   1447
   1448#: ../gio/glocalfile.c:1855
   1449#, c-format
   1450msgid "Unable to create trashing info file: %s"
   1451msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
   1452
   1453#: ../gio/glocalfile.c:1880 ../gio/glocalfile.c:1955 ../gio/glocalfile.c:1962
   1454#, c-format
   1455msgid "Unable to trash file: %s"
   1456msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
   1457
   1458#: ../gio/glocalfile.c:2018
   1459#, c-format
   1460msgid "Error making symbolic link: %s"
   1461msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
   1462
   1463#: ../gio/glocalfile.c:2078 ../gio/glocalfile.c:2172
   1464#, c-format
   1465msgid "Error moving file: %s"
   1466msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
   1467
   1468#: ../gio/glocalfile.c:2101
   1469#, c-format
   1470msgid "Can't move directory over directory"
   1471msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
   1472
   1473#: ../gio/glocalfile.c:2128 ../gio/glocalfileoutputstream.c:777
   1474#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:791 ../gio/glocalfileoutputstream.c:806
   1475#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:822 ../gio/glocalfileoutputstream.c:836
   1476#, c-format
   1477msgid "Backup file creation failed"
   1478msgstr ""
   1479
   1480#: ../gio/glocalfile.c:2147
   1481#, c-format
   1482msgid "Error removing target file: %s"
   1483msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
   1484
   1485#: ../gio/glocalfile.c:2161
   1486#, c-format
   1487msgid "Move between mounts not supported"
   1488msgstr ""
   1489
   1490#: ../gio/glocalfileinfo.c:716
   1491#, c-format
   1492msgid "Attribute value must be non-NULL"
   1493msgstr ""
   1494
   1495#: ../gio/glocalfileinfo.c:723
   1496#, c-format
   1497msgid "Invalid attribute type (string expected)"
   1498msgstr ""
   1499
   1500#: ../gio/glocalfileinfo.c:730
   1501#, c-format, fuzzy
   1502msgid "Invalid extended attribute name"
   1503msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
   1504
   1505#: ../gio/glocalfileinfo.c:770
   1506#, fuzzy, c-format
   1507msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
   1508msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
   1509
   1510#: ../gio/glocalfileinfo.c:1456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:666
   1511#, fuzzy, c-format
   1512msgid "Error stating file '%s': %s"
   1513msgstr "Грешка при получаване на информация за файл „%s“: %s"
   1514
   1515#: ../gio/glocalfileinfo.c:1527
   1516msgid " (invalid encoding)"
   1517msgstr " (неправилно кодиране)"
   1518
   1519#: ../gio/glocalfileinfo.c:1693
   1520#, fuzzy, c-format
   1521msgid "Error stating file descriptor: %s"
   1522msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
   1523
   1524#: ../gio/glocalfileinfo.c:1738
   1525#, c-format
   1526msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
   1527msgstr ""
   1528
   1529#: ../gio/glocalfileinfo.c:1756
   1530#, c-format
   1531msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
   1532msgstr ""
   1533
   1534#: ../gio/glocalfileinfo.c:1775
   1535#, c-format
   1536msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
   1537msgstr ""
   1538
   1539#: ../gio/glocalfileinfo.c:1801
   1540#, c-format
   1541msgid "Error setting permissions: %s"
   1542msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
   1543
   1544#: ../gio/glocalfileinfo.c:1852 ../gio/glocalfileinfo.c:2020
   1545#, c-format
   1546msgid "Error setting owner: %s"
   1547msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
   1548
   1549#: ../gio/glocalfileinfo.c:1875
   1550#, c-format
   1551msgid "symlink must be non-NULL"
   1552msgstr ""
   1553
   1554#: ../gio/glocalfileinfo.c:1885 ../gio/glocalfileinfo.c:1904
   1555#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
   1556#, c-format
   1557msgid "Error setting symlink: %s"
   1558msgstr "Грешка при задаване на символна връзка %d: %s"
   1559
   1560#: ../gio/glocalfileinfo.c:1894
   1561#, c-format
   1562msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
   1563msgstr ""
   1564
   1565#: ../gio/glocalfileinfo.c:2075
   1566#, c-format
   1567msgid "Setting attribute %s not supported"
   1568msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
   1569
   1570#: ../gio/glocalfileinputstream.c:160 ../gio/glocalfileoutputstream.c:570
   1571#, c-format
   1572msgid "Error reading from file: %s"
   1573msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
   1574
   1575#: ../gio/glocalfileinputstream.c:191 ../gio/glocalfileinputstream.c:203
   1576#: ../gio/glocalfileinputstream.c:312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:372
   1577#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:854
   1578#, c-format
   1579msgid "Error seeking in file: %s"
   1580msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
   1581
   1582#: ../gio/glocalfileinputstream.c:233 ../gio/glocalfileoutputstream.c:279
   1583#, c-format
   1584msgid "Error closing file: %s"
   1585msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
   1586
   1587#: ../gio/glocalfilemonitor.c:197
   1588#, c-format
   1589msgid "Unable to find default local file monitor type"
   1590msgstr ""
   1591
   1592#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:172 ../gio/glocalfileoutputstream.c:591
   1593#, c-format
   1594msgid "Error writing to file: %s"
   1595msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
   1596
   1597#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:213
   1598#, c-format
   1599msgid "Error removing old backup link: %s"
   1600msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
   1601
   1602#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:227 ../gio/glocalfileoutputstream.c:240
   1603#, c-format
   1604msgid "Error creating backup copy: %s"
   1605msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
   1606
   1607#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:258
   1608#, c-format
   1609msgid "Error renaming temporary file: %s"
   1610msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
   1611
   1612#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:418 ../gio/glocalfileoutputstream.c:871
   1613#, c-format
   1614msgid "Error truncating file: %s"
   1615msgstr "Грешка при съкратяване на файл: %s"
   1616
   1617#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:478 ../gio/glocalfileoutputstream.c:523
   1618#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:654 ../gio/glocalfileoutputstream.c:931
   1619#, c-format
   1620msgid "Error opening file '%s': %s"
   1621msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
   1622
   1623#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
   1624#, c-format
   1625msgid "Target file is a directory"
   1626msgstr "Целевият файл е папка"
   1627
   1628#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:684
   1629#, c-format
   1630msgid "Target file is not a regular file"
   1631msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
   1632
   1633#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:696
   1634#, c-format
   1635msgid "The file was externally modified"
   1636msgstr ""
   1637
   1638#: ../gio/gmemoryinputstream.c:487 ../gio/gmemoryoutputstream.c:545
   1639#, c-format
   1640msgid "Invalid GSeekType supplied"
   1641msgstr ""
   1642
   1643#: ../gio/gmemoryinputstream.c:497 ../gio/gmemoryoutputstream.c:555
   1644#, c-format
   1645msgid "Invalid seek request"
   1646msgstr "Неправилна заявка за търсене"
   1647
   1648#: ../gio/gmemoryinputstream.c:521
   1649#, c-format
   1650msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
   1651msgstr ""
   1652
   1653#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:288
   1654#, c-format
   1655msgid "Reached maximum data array limit"
   1656msgstr ""
   1657
   1658#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:323
   1659#, c-format
   1660msgid "Memory output stream not resizable"
   1661msgstr ""
   1662
   1663#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:339
   1664#, c-format
   1665msgid "Failed to resize memory output stream"
   1666msgstr ""
   1667
   1668#. Translators: This is an error
   1669#. * message for mount objects that
   1670#. * don't implement unmount.
   1671#: ../gio/gmount.c:344
   1672msgid "mount doesn't implement unmount"
   1673msgstr ""
   1674
   1675#. Translators: This is an error
   1676#. * message for mount objects that
   1677#. * don't implement eject.
   1678#: ../gio/gmount.c:419
   1679msgid "mount doesn't implement eject"
   1680msgstr ""
   1681
   1682#. Translators: This is an error
   1683#. * message for mount objects that
   1684#. * don't implement remount.
   1685#: ../gio/gmount.c:501
   1686msgid "mount doesn't implement remount"
   1687msgstr ""
   1688
   1689#: ../gio/goutputstream.c:202 ../gio/goutputstream.c:403
   1690#, c-format
   1691msgid "Output stream doesn't implement write"
   1692msgstr ""
   1693
   1694#: ../gio/goutputstream.c:363 ../gio/goutputstream.c:771
   1695#, c-format
   1696msgid "Source stream is already closed"
   1697msgstr ""
   1698
   1699#: ../gio/gthemedicon.c:206
   1700msgid "name"
   1701msgstr ""
   1702
   1703#: ../gio/gthemedicon.c:207
   1704msgid "The name of the icon"
   1705msgstr "Името на иконата"
   1706
   1707#: ../gio/gthemedicon.c:218
   1708msgid "names"
   1709msgstr "имена"
   1710
   1711#: ../gio/gthemedicon.c:219
   1712msgid "An array containing the icon names"
   1713msgstr "Масив с имена на икони"
   1714
   1715#: ../gio/gthemedicon.c:244
   1716msgid "use default fallbacks"
   1717msgstr ""
   1718
   1719#: ../gio/gthemedicon.c:245
   1720msgid ""
   1721"Whether to use default fallbacks found by shortening the name at '-' "
   1722"characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
   1723msgstr ""
   1724
   1725#: ../gio/gunixinputstream.c:202 ../gio/gunixinputstream.c:222
   1726#: ../gio/gunixinputstream.c:300 ../gio/gunixoutputstream.c:289
   1727#, c-format
   1728msgid "Error reading from unix: %s"
   1729msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС „%s“: %s"
   1730
   1731#: ../gio/gunixinputstream.c:255 ../gio/gunixinputstream.c:437
   1732#: ../gio/gunixoutputstream.c:244 ../gio/gunixoutputstream.c:395
   1733#, c-format
   1734msgid "Error closing unix: %s"
   1735msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
   1736
   1737#: ../gio/gunixmounts.c:1790 ../gio/gunixmounts.c:1827
   1738msgid "Filesystem root"
   1739msgstr "Коренова папка на файловата система"
   1740
   1741#: ../gio/gunixoutputstream.c:190 ../gio/gunixoutputstream.c:211
   1742#, c-format
   1743msgid "Error writing to unix: %s"
   1744msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
   1745
   1746#: ../gio/gvolume.c:423
   1747msgid "volume doesn't implement eject"
   1748msgstr "томът не поддържа изваждане"
   1749
   1750#: ../gio/gwin32appinfo.c:277
   1751#, c-format
   1752msgid "Can't find application"
   1753msgstr "Приложението не може да бъде открито"
   1754
   1755#: ../gio/gwin32appinfo.c:312
   1756#, c-format
   1757msgid "Error launching application: %s"
   1758msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
   1759
   1760#: ../gio/gwin32appinfo.c:349
   1761#, c-format
   1762msgid "URIs not supported"
   1763msgstr "Не се поддържат такива адреси"
   1764
   1765#: ../gio/gwin32appinfo.c:371
   1766#, c-format
   1767msgid "association changes not supported on win32"
   1768msgstr ""
   1769
   1770#: ../gio/gwin32appinfo.c:383
   1771#, c-format
   1772msgid "Association creation not supported on win32"
   1773msgstr ""
   1774
   1775#: ../tests/gio-ls.c:27
   1776msgid "do not hide entries"
   1777msgstr "елементите да не се скриват"
   1778
   1779#: ../tests/gio-ls.c:29
   1780msgid "use a long listing format"
   1781msgstr "ползване на дълъг формат"
   1782
   1783#: ../tests/gio-ls.c:37
   1784msgid "[FILE...]"
   1785msgstr "[ФАЙЛ…]"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.