Changeset 1478


Ignore:
Timestamp:
May 8, 2008, 8:56:30 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: готово

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/glib.trunk.bg.po

  r1475 r1478  
  88"Project-Id-Version: glib trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-05-07 11:40+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-05-07 12:25+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-05-08 07:53+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-05-08 07:52+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6767#, c-format
  6868msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  69 msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
   69msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
  7070
  7171#: ../glib/gbookmarkfile.c:2461
  7272#, c-format
  7373msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  74 msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
   74msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
  7575
  7676#: ../glib/gbookmarkfile.c:2840
   
  8787#, c-format
  8888msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
  89 msgstr "Неуспех при разширяването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
   89msgstr "Неуспех при дописването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
  9090
  9191#: ../glib/gconvert.c:431 ../glib/gconvert.c:509 ../glib/giochannel.c:1158
   
  331331msgstr ""
  332332"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
  333 "последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   333"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
  334334
  335335#: ../glib/gmarkup.c:458
   
  342342"Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
  343343"започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
  344 "последователност, той може да се екранира така: &amp;"
   344"последователност, той може да се екранира така: „&amp;“"
  345345
  346346#: ../glib/gmarkup.c:492
   
  361361"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
  362362"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
  363 "амперсанда чрез &amp;"
   363"амперсанда чрез „&amp;“"
  364364
  365365#: ../glib/gmarkup.c:593
   
  370370msgstr ""
  371371"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
  372 "(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
   372"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  373373
  374374#: ../glib/gmarkup.c:618
  375375#, c-format
  376376msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
  377 msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен знак"
   377msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
  378378
  379379#: ../glib/gmarkup.c:633
  380380msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  381 msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, например &#454;"
   381msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, напр. &#454;"
  382382
  383383#: ../glib/gmarkup.c:643
   
  389389"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
  390390"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
  391 "чрез &amp;"
   391"чрез „&amp;“"
  392392
  393393#: ../glib/gmarkup.c:729
   
  401401#: ../glib/gmarkup.c:978
  402402msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
  403 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - прекалено дълга последователност"
   403msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 прекалено дълга последователност"
  404404
  405405#: ../glib/gmarkup.c:1006
  406406msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
  407 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - не може да се започва с този знак"
   407msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 не може да се започва с този знак"
  408408
  409409#: ../glib/gmarkup.c:1042
  410410#, c-format
  411411msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
  412 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - „%s“ е грешен"
   412msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 „%s“ е грешен"
  413413
  414414#: ../glib/gmarkup.c:1080
   
  430430"'%s'"
  431431msgstr ""
  432 "Неподходящ знак „%s“, очаква се отварящия етикет на елемент „%s“ да завърши "
   432"Неподходящ знак „%s“, очаква се отварящият етикет на елемент „%s“ да завърши "
  433433"с „>“"
  434434
   
  495495msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  496496msgstr ""
  497 "Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
   497"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба „<“"
  498498
  499499#: ../glib/gmarkup.c:1785 ../glib/gmarkup.c:1830
   
  503503"element opened"
  504504msgstr ""
  505 "Документът завършва неочаквано - има отворени елементи. Последно отворен е „%"
   505"Документът завършва неочаквано има отворени елементи. Последно отворен е „%"
  506506"s“"
  507507
   
  596596#: ../glib/gregex.c:199
  597597msgid "\\ at end of pattern"
  598 msgstr "„\\“ в края на шаблон„“"
   598msgstr "„\\“ в края на шаблон"
  599599
  600600#: ../glib/gregex.c:202
   
  608608#: ../glib/gregex.c:212
  609609msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
  610 msgstr "тук не са позволени екранирания за регистъра („\\l“, „\\L“, „\\u“, „\\U“)"
   610msgstr ""
   611"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
   612"„\\u“, „\\U“)"
  611613
  612614#: ../glib/gregex.c:215
  613615msgid "numbers out of order in {} quantifier"
  614 msgstr ""
   616msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
  615617
  616618#: ../glib/gregex.c:218
  617619msgid "number too big in {} quantifier"
  618 msgstr ""
   620msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
  619621
  620622#: ../glib/gregex.c:221
   
  628630#: ../glib/gregex.c:227
  629631msgid "range out of order in character class"
  630 msgstr ""
   632msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
  631633
  632634#: ../glib/gregex.c:230
   
  648650#: ../glib/gregex.c:244
  649651msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
  650 msgstr ""
   652msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
  651653
  652654#: ../glib/gregex.c:247
  653655msgid "missing terminating )"
  654 msgstr "липсва зъвършваща „)“"
   656msgstr "липсва завършваща „)“"
  655657
  656658#: ../glib/gregex.c:251
   
  663665#: ../glib/gregex.c:258
  664666msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
  665 msgstr ""
   667msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
  666668
  667669#: ../glib/gregex.c:261
   
  683685#: ../glib/gregex.c:273
  684686msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
  685 msgstr ""
   687msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
  686688
  687689#: ../glib/gregex.c:276
  688690msgid "malformed number or name after (?("
  689 msgstr ""
   691msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
  690692
  691693#: ../glib/gregex.c:279
  692694msgid "conditional group contains more than two branches"
  693 msgstr ""
   695msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
  694696
  695697#: ../glib/gregex.c:282
  696698msgid "assertion expected after (?("
  697 msgstr ""
   699msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
  698700
  699701#: ../glib/gregex.c:285
   
  703705#: ../glib/gregex.c:288
  704706msgid "POSIX collating elements are not supported"
  705 msgstr "Не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
   707msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
  706708
  707709#: ../glib/gregex.c:291
  708710msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
  709 msgstr ""
   711msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
  710712
  711713#: ../glib/gregex.c:294
  712714msgid "invalid condition (?(0)"
  713 msgstr ""
   715msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
  714716
  715717#: ../glib/gregex.c:297
  716718msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
  717 msgstr ""
   719msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
  718720
  719721#: ../glib/gregex.c:300
  720722msgid "recursive call could loop indefinitely"
  721 msgstr ""
   723msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
  722724
  723725#: ../glib/gregex.c:303
  724726msgid "missing terminator in subpattern name"
  725 msgstr ""
   727msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
  726728
  727729#: ../glib/gregex.c:306
  728730msgid "two named subpatterns have the same name"
  729 msgstr ""
   731msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
  730732
  731733#: ../glib/gregex.c:309
  732734msgid "malformed \\P or \\p sequence"
  733 msgstr ""
   735msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
  734736
  735737#: ../glib/gregex.c:312
  736738msgid "unknown property name after \\P or \\p"
  737 msgstr ""
   739msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
  738740
  739741#: ../glib/gregex.c:315
  740742msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
  741 msgstr ""
   743msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
  742744
  743745#: ../glib/gregex.c:318
  744746msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
  745 msgstr ""
   747msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
  746748
  747749#: ../glib/gregex.c:321
  748750msgid "octal value is greater than \\377"
  749 msgstr ""
   751msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
  750752
  751753#: ../glib/gregex.c:324
  752754msgid "DEFINE group contains more than one branch"
  753 msgstr ""
   755msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
  754756
  755757#: ../glib/gregex.c:327
  756758msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
  757 msgstr ""
   759msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
  758760
  759761#: ../glib/gregex.c:330
  760762msgid "inconsistent NEWLINE options"
  761 msgstr ""
   763msgstr "несъвместими опции за нов ред"
  762764
  763765#: ../glib/gregex.c:333
   
  765767"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
  766768msgstr ""
   769"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
   770"евентуално във фигурни скоби"
  767771
  768772#: ../glib/gregex.c:338
  769773msgid "unexpected repeat"
  770 msgstr ""
   774msgstr "неочаквано повторение"
  771775
  772776#: ../glib/gregex.c:342
  773777msgid "code overflow"
  774 msgstr ""
   778msgstr "препълване на кода"
  775779
  776780#: ../glib/gregex.c:346
  777781msgid "overran compiling workspace"
  778 msgstr ""
   782msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
  779783
  780784#: ../glib/gregex.c:350
  781785msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
  782 msgstr ""
   786msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
  783787
  784788#: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1593
  785789#, c-format
  786790msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
  787 msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз - %1$s"
   791msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз %1$s"
  788792
  789793#: ../glib/gregex.c:1098
   
  855859msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  856860msgstr ""
  857 "Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
   861"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
  858862
  859863#: ../glib/gshell.c:538
   
  979983msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
  980984msgstr ""
  981 "Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес с "
  982 "идентификатор (%s)"
   985"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
   986"идентификатор %s)"
  983987
  984988#: ../glib/gutf8.c:1030
   
  10311035msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
  10321036msgstr ""
  1033 "Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
   1037"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
  10341038
  10351039#: ../glib/goption.c:884
   
  10431047msgid "Double value '%s' for %s out of range"
  10441048msgstr ""
  1045 "Стойността с повишена точност - double „%s“ за %s е извън интервала на "
  1046 "допустими стойности"
   1049"Стойността с повишена точност double „%s“ за %s е извън интервала на "
   1050"допустимите стойности"
  10471051
  10481052#: ../glib/goption.c:1229
   
  11501154#, c-format
  11511155msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  1152 msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
   1156msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност „%s“"
  11531157
  11541158#: ../glib/gkeyfile.c:3635
   
  11791183#, c-format
  11801184msgid "Too large count value passed to %s"
  1181 msgstr ""
   1185msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
  11821186
  11831187#: ../gio/gbufferedinputstream.c:870 ../gio/ginputstream.c:894
   
  11851189#, c-format
  11861190msgid "Stream is already closed"
  1187 msgstr ""
   1191msgstr "Потокът вече е затворен"
  11881192
  11891193#: ../gio/gcancellable.c:296 ../gio/glocalfile.c:1956
   
  11911195#, c-format
  11921196msgid "Operation was cancelled"
  1193 msgstr ""
   1197msgstr "Действието е прекратено"
  11941198
  11951199#: ../gio/gcontenttype.c:159
   
  12101214#, c-format
  12111215msgid "Unexpected early end-of-stream"
  1212 msgstr ""
   1216msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
  12131217
  12141218#: ../gio/gdesktopappinfo.c:411 ../gio/gwin32appinfo.c:222
  12151219msgid "Unnamed"
  1216 msgstr ""
   1220msgstr "Без име"
  12171221
  12181222#: ../gio/gdesktopappinfo.c:588
  12191223#, c-format
  12201224msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
  1221 msgstr ""
   1225msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
  12221226
  12231227#: ../gio/gdesktopappinfo.c:882
  12241228#, c-format
  12251229msgid "Unable to find terminal required for application"
  1226 msgstr ""
   1230msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
  12271231
  12281232#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1114
  12291233#, c-format
  12301234msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
  1231 msgstr ""
   1235msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
  12321236
  12331237#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1118
  12341238#, c-format
  12351239msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
  1236 msgstr ""
   1240msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
  12371241
  12381242#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1457
  12391243#, c-format
  12401244msgid "Can't create user desktop file %s"
  1241 msgstr ""
   1245msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
  12421246
  12431247#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1532
  12441248#, c-format
  12451249msgid "Custom definition for %s"
  1246 msgstr ""
   1250msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
  12471251
  12481252#: ../gio/gdrive.c:372
  12491253msgid "drive doesn't implement eject"
  1250 msgstr ""
   1254msgstr "устройството не поддържа изваждане"
  12511255
  12521256#: ../gio/gdrive.c:439
  12531257msgid "drive doesn't implement polling for media"
  1254 msgstr ""
   1258msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
  12551259
  12561260#: ../gio/gfile.c:811 ../gio/gfile.c:1039 ../gio/gfile.c:1172
   
  12761280#, c-format
  12771281msgid "Containing mount does not exist"
  1278 msgstr ""
   1282msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
  12791283
  12801284#: ../gio/gfile.c:1933 ../gio/glocalfile.c:2106
  12811285#, c-format
  12821286msgid "Can't copy over directory"
  1283 msgstr ""
   1287msgstr "Не може да се копира върху папка"
  12841288
  12851289#: ../gio/gfile.c:1993
  12861290#, c-format
  12871291msgid "Can't copy directory over directory"
  1288 msgstr ""
   1292msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
  12891293
  12901294#: ../gio/gfile.c:2001 ../gio/glocalfile.c:2115
  12911295#, c-format
  12921296msgid "Target file exists"
  1293 msgstr ""
   1297msgstr "Целевият файл съществува"
  12941298
  12951299#: ../gio/gfile.c:2019
  12961300#, c-format
  12971301msgid "Can't recursively copy directory"
  1298 msgstr ""
   1302msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
  12991303
  13001304#: ../gio/gfile.c:2736
  13011305#, c-format
  13021306msgid "Invalid symlink value given"
  1303 msgstr ""
   1307msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
  13041308
  13051309#: ../gio/gfile.c:2829
  13061310#, c-format
  13071311msgid "Trash not supported"
  1308 msgstr "Кошче не се поддържа"
   1312msgstr "Не се поддържа кошче"
  13091313
  13101314#: ../gio/gfile.c:2876
  13111315#, c-format
  13121316msgid "File names cannot contain '%c'"
  1313 msgstr ""
   1317msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
  13141318
  13151319#: ../gio/gfile.c:4809 ../gio/gvolume.c:357
  13161320msgid "volume doesn't implement mount"
  1317 msgstr ""
   1321msgstr "томът не поддържа монтиране"
  13181322
  13191323#: ../gio/gfile.c:4917
   
  13251329#, c-format
  13261330msgid "Enumerator is closed"
  1327 msgstr ""
   1331msgstr "Броячът е затворен"
  13281332
  13291333#: ../gio/gfileenumerator.c:158 ../gio/gfileenumerator.c:217
   
  13311335#, c-format
  13321336msgid "File enumerator has outstanding operation"
  1333 msgstr ""
   1337msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
  13341338
  13351339#: ../gio/gfileenumerator.c:307 ../gio/gfileenumerator.c:416
  13361340msgid "File enumerator is already closed"
  1337 msgstr ""
   1341msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
  13381342
  13391343#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:421
   
  13411345#, c-format
  13421346msgid "Stream doesn't support query_info"
  1343 msgstr ""
   1347msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
  13441348
  13451349#: ../gio/gfileinputstream.c:336 ../gio/gfileoutputstream.c:381
  13461350#, c-format
  13471351msgid "Seek not supported on stream"
  1348 msgstr ""
   1352msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
  13491353
  13501354#: ../gio/gfileinputstream.c:380
  13511355#, c-format
  13521356msgid "Truncate not allowed on input stream"
  1353 msgstr ""
   1357msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
  13541358
  13551359#: ../gio/gfileoutputstream.c:457
  13561360#, c-format
  13571361msgid "Truncate not supported on stream"
  1358 msgstr ""
   1362msgstr "Потокът не може да се съкращава"
  13591363
  13601364#: ../gio/ginputstream.c:195
  13611365#, c-format
  13621366msgid "Input stream doesn't implement read"
  1363 msgstr ""
   1367msgstr "Входният поток не поддържа четене"
  13641368
  13651369#. Translators: This is an error you get if there is already an
   
  13721376#, c-format
  13731377msgid "Stream has outstanding operation"
  1374 msgstr ""
   1378msgstr "Действията върху потока не са привършили"
  13751379
  13761380#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:270
   
  13781382msgid "Unable to find default local directory monitor type"
  13791383msgstr ""
   1384"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
  13801385
  13811386#: ../gio/glocalfile.c:599
   
  13921397#, c-format
  13931398msgid "Can't rename root directory"
  1394 msgstr ""
   1399msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
  13951400
  13961401#: ../gio/glocalfile.c:1108
  13971402#, c-format
  13981403msgid "Can't rename file, filename already exist"
  1399 msgstr ""
   1404msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
  14001405
  14011406#: ../gio/glocalfile.c:1121 ../gio/glocalfile.c:1985 ../gio/glocalfile.c:2014
   
  14091414#, c-format
  14101415msgid "Error renaming file: %s"
  1411 msgstr "Грешка при преименумане на файл: %s"
   1416msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
  14121417
  14131418#: ../gio/glocalfile.c:1244
   
  14391444#, c-format
  14401445msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
  1441 msgstr ""
   1446msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
  14421447
  14431448#: ../gio/glocalfile.c:1801 ../gio/glocalfile.c:1821
  14441449#, c-format
  14451450msgid "Unable to find or create trash directory"
  1446 msgstr ""
   1451msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
  14471452
  14481453#: ../gio/glocalfile.c:1855
   
  14761481#, c-format
  14771482msgid "Backup file creation failed"
  1478 msgstr ""
   1483msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
  14791484
  14801485#: ../gio/glocalfile.c:2147
   
  14861491#, c-format
  14871492msgid "Move between mounts not supported"
  1488 msgstr ""
   1493msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
  14891494
  14901495#: ../gio/glocalfileinfo.c:716
  14911496#, c-format
  14921497msgid "Attribute value must be non-NULL"
  1493 msgstr ""
   1498msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
  14941499
  14951500#: ../gio/glocalfileinfo.c:723
  14961501#, c-format
  14971502msgid "Invalid attribute type (string expected)"
  1498 msgstr ""
   1503msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
  14991504
  15001505#: ../gio/glocalfileinfo.c:730
  1501 #, c-format, fuzzy
   1506#, c-format
  15021507msgid "Invalid extended attribute name"
  15031508msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
  15041509
  15051510#: ../gio/glocalfileinfo.c:770
  1506 #, fuzzy, c-format
   1511#, c-format
  15071512msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
  1508 msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
   1513msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
  15091514
  15101515#: ../gio/glocalfileinfo.c:1456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:666
  1511 #, fuzzy, c-format
   1516#, c-format
  15121517msgid "Error stating file '%s': %s"
  1513 msgstr "Грешка при получаване на информация за файл „%s“: %s"
   1518msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
  15141519
  15151520#: ../gio/glocalfileinfo.c:1527
   
  15181523
  15191524#: ../gio/glocalfileinfo.c:1693
  1520 #, fuzzy, c-format
   1525#, c-format
  15211526msgid "Error stating file descriptor: %s"
  1522 msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
   1527msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
  15231528
  15241529#: ../gio/glocalfileinfo.c:1738
  15251530#, c-format
  15261531msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
  1527 msgstr ""
   1532msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
  15281533
  15291534#: ../gio/glocalfileinfo.c:1756
  15301535#, c-format
  15311536msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
  1532 msgstr ""
   1537msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
  15331538
  15341539#: ../gio/glocalfileinfo.c:1775
  15351540#, c-format
  15361541msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
  1537 msgstr ""
   1542msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
  15381543
  15391544#: ../gio/glocalfileinfo.c:1801
   
  15501555#, c-format
  15511556msgid "symlink must be non-NULL"
  1552 msgstr ""
   1557msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
  15531558
  15541559#: ../gio/glocalfileinfo.c:1885 ../gio/glocalfileinfo.c:1904
   
  15561561#, c-format
  15571562msgid "Error setting symlink: %s"
  1558 msgstr "Грешка при задаване на символна връзка %d: %s"
   1563msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
  15591564
  15601565#: ../gio/glocalfileinfo.c:1894
  15611566#, c-format
  15621567msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
  1563 msgstr ""
   1568msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
  15641569
  15651570#: ../gio/glocalfileinfo.c:2075
   
  15881593#, c-format
  15891594msgid "Unable to find default local file monitor type"
  1590 msgstr ""
   1595msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
  15911596
  15921597#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:172 ../gio/glocalfileoutputstream.c:591
   
  16131618#, c-format
  16141619msgid "Error truncating file: %s"
  1615 msgstr "Грешка при съкратяване на файл: %s"
   1620msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
  16161621
  16171622#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:478 ../gio/glocalfileoutputstream.c:523
   
  16341639#, c-format
  16351640msgid "The file was externally modified"
  1636 msgstr ""
   1641msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
  16371642
  16381643#: ../gio/gmemoryinputstream.c:487 ../gio/gmemoryoutputstream.c:545
  16391644#, c-format
  16401645msgid "Invalid GSeekType supplied"
  1641 msgstr ""
   1646msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
  16421647
  16431648#: ../gio/gmemoryinputstream.c:497 ../gio/gmemoryoutputstream.c:555
   
  16491654#, c-format
  16501655msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
  1651 msgstr ""
   1656msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
  16521657
  16531658#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:288
  16541659#, c-format
  16551660msgid "Reached maximum data array limit"
  1656 msgstr ""
   1661msgstr "Стигнат е максималният размер на масив за данни"
  16571662
  16581663#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:323
  16591664#, c-format
  16601665msgid "Memory output stream not resizable"
  1661 msgstr ""
   1666msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
  16621667
  16631668#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:339
  16641669#, c-format
  16651670msgid "Failed to resize memory output stream"
  1666 msgstr ""
   1671msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
  16671672
  16681673#. Translators: This is an error
   
  16711676#: ../gio/gmount.c:344
  16721677msgid "mount doesn't implement unmount"
  1673 msgstr ""
   1678msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
  16741679
  16751680#. Translators: This is an error
   
  16781683#: ../gio/gmount.c:419
  16791684msgid "mount doesn't implement eject"
  1680 msgstr ""
   1685msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
  16811686
  16821687#. Translators: This is an error
   
  16851690#: ../gio/gmount.c:501
  16861691msgid "mount doesn't implement remount"
  1687 msgstr ""
   1692msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
  16881693
  16891694#: ../gio/goutputstream.c:202 ../gio/goutputstream.c:403
  16901695#, c-format
  16911696msgid "Output stream doesn't implement write"
  1692 msgstr ""
   1697msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
  16931698
  16941699#: ../gio/goutputstream.c:363 ../gio/goutputstream.c:771
  16951700#, c-format
  16961701msgid "Source stream is already closed"
  1697 msgstr ""
   1702msgstr "Изходният поток вече е затворен"
  16981703
  16991704#: ../gio/gthemedicon.c:206
  17001705msgid "name"
  1701 msgstr ""
   1706msgstr "име"
  17021707
  17031708#: ../gio/gthemedicon.c:207
   
  17151720#: ../gio/gthemedicon.c:244
  17161721msgid "use default fallbacks"
  1717 msgstr ""
   1722msgstr "използване на стандартните резервни настройки"
  17181723
  17191724#: ../gio/gthemedicon.c:245
   
  17221727"characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
  17231728msgstr ""
   1729"Дали да се използват стандартните резервни настройки, които се намират при "
   1730"съкращаване на името при знаците „-“. Ако са дадени множество имена, се "
   1731"взема само първото."
  17241732
  17251733#: ../gio/gunixinputstream.c:202 ../gio/gunixinputstream.c:222
   
  17271735#, c-format
  17281736msgid "Error reading from unix: %s"
  1729 msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС „%s“: %s"
   1737msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
  17301738
  17311739#: ../gio/gunixinputstream.c:255 ../gio/gunixinputstream.c:437
   
  17661774#, c-format
  17671775msgid "association changes not supported on win32"
  1768 msgstr ""
   1776msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
  17691777
  17701778#: ../gio/gwin32appinfo.c:383
  17711779#, c-format
  17721780msgid "Association creation not supported on win32"
  1773 msgstr ""
   1781msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
  17741782
  17751783#: ../tests/gio-ls.c:27
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.