Changeset 1482


Ignore:
Timestamp:
May 8, 2008, 6:52:37 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libgnome: остават няколко низа

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/libgnome.trunk.bg.po

  r1326 r1482  
  99"Project-Id-Version: libgnome trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:45+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-09-11 07:58+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-05-08 18:15+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-05-08 18:51+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7070msgstr "Събития на потребителския интерфейс"
  7171
  72 #: ../libgnome/gnome-exec.c:457
   72#: ../libgnome/gnome-exec.c:451
  7373msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
  7474msgstr ""
  7575"Не може да бъде открит терминал, ще се използва xterm, дори и ако не работи"
  7676
  77 #: ../libgnome/gnome-gconf.c:177
   77#: ../libgnome/gnome-gconf.c:176
  7878msgid "GNOME GConf Support"
  7979msgstr "Поддръжка на GNOME GConf"
  8080
  8181#: ../libgnome/gnome-help.c:170
   82#, c-format
  8283msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
  8384msgstr "Областта GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP не е открита"
  8485
  8586#: ../libgnome/gnome-help.c:183
   87#, c-format
  8688msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain."
  8789msgstr "Неуспех при намирането на областта GNOME_FILE_DOMAIN_HELP"
   
  131133msgstr "Поддръжка на активиране на Bonobo"
  132134
  133 #: ../libgnome/gnome-init.c:384 ../libgnome/gnome-init.c:398
   135#: ../libgnome/gnome-init.c:382 ../libgnome/gnome-init.c:396
  134136#, c-format
  135137msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
   
  138140"s“: %s\n"
  139141
  140 #: ../libgnome/gnome-init.c:407
   142#: ../libgnome/gnome-init.c:404
   143#, fuzzy, c-format
   144msgid ""
   145"Could not stat private per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
   146msgstr "Неуспех при създаването на папка с настройки на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
   147
   148#: ../libgnome/gnome-init.c:412
  141149#, c-format
  142150msgid ""
   
  147155"настройки на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
  148156
  149 #: ../libgnome/gnome-init.c:414
   157#: ../libgnome/gnome-init.c:419
  150158#, c-format
  151159msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
  152160msgstr "Неуспех при създаването на папка с ускорители за GNOME „%s“: %s\n"
  153161
  154 #: ../libgnome/gnome-init.c:453
   162#: ../libgnome/gnome-init.c:458
  155163msgid "GNOME Virtual Filesystem"
  156164msgstr "Виртуална файлова система на GNOME"
  157165
  158 #: ../libgnome/gnome-init.c:471 ../libgnome/gnome-init.c:514
   166#: ../libgnome/gnome-init.c:476 ../libgnome/gnome-init.c:519
  159167msgid "Disable sound server usage"
  160168msgstr "Спиране на ползването на звуковия сървър"
  161169
  162 #: ../libgnome/gnome-init.c:474 ../libgnome/gnome-init.c:517
   170#: ../libgnome/gnome-init.c:479 ../libgnome/gnome-init.c:522
  163171msgid "Enable sound server usage"
  164172msgstr "Разрешаване на ползването на звуковия сървър"
  165173
  166 #: ../libgnome/gnome-init.c:478 ../libgnome/gnome-init.c:520
   174#: ../libgnome/gnome-init.c:483 ../libgnome/gnome-init.c:525
  167175msgid "Host:port on which the sound server to use is running"
  168176msgstr "Хост:порт, на които работи звуковия сървър"
  169177
  170 #: ../libgnome/gnome-init.c:479 ../libgnome/gnome-init.c:522
   178#: ../libgnome/gnome-init.c:484 ../libgnome/gnome-init.c:527
  171179msgid "HOSTNAME:PORT"
  172180msgstr "ИМЕ_НА_ХОСТ:ПОРТ"
  173181
  174 #: ../libgnome/gnome-init.c:488 ../libgnome/gnome-init.c:532
   182#: ../libgnome/gnome-init.c:493 ../libgnome/gnome-init.c:537
  175183msgid "GNOME Library"
  176184msgstr "Библиотека на GNOME"
  177185
  178 #: ../libgnome/gnome-init.c:489
   186#: ../libgnome/gnome-init.c:494
  179187msgid "Show GNOME options"
  180188msgstr "Показване на опциите на GNOME"
  181189
  182 #: ../libgnome/gnome-program.c:456
   190#: ../libgnome/gnome-program.c:457
  183191msgid "Popt Table"
  184192msgstr "Таблица на popt"
  185193
  186 #: ../libgnome/gnome-program.c:457
   194#: ../libgnome/gnome-program.c:458
  187195msgid "The table of options for popt"
  188196msgstr "Таблица с настройките на popt"
  189197
  190 #: ../libgnome/gnome-program.c:464
   198#: ../libgnome/gnome-program.c:465
  191199msgid "Popt Flags"
  192200msgstr "Флаговете на popt"
  193201
  194 #: ../libgnome/gnome-program.c:465
   202#: ../libgnome/gnome-program.c:466
  195203msgid "The flags to use for popt"
  196204msgstr "Флагове, които да се ползват с popt"
  197205
  198 #: ../libgnome/gnome-program.c:473
   206#: ../libgnome/gnome-program.c:474
  199207msgid "Popt Context"
  200208msgstr "Контекст на popt"
  201209
  202 #: ../libgnome/gnome-program.c:474
   210#: ../libgnome/gnome-program.c:475
  203211msgid "The popt context pointer that GnomeProgram is using"
  204212msgstr "Указателят към контекст на popt, който програмата на GNOME използва"
  205213
  206 #: ../libgnome/gnome-program.c:482
   214#: ../libgnome/gnome-program.c:483
  207215msgid "GOption Context"
  208216msgstr "Контекст на GOption"
  209217
  210 #: ../libgnome/gnome-program.c:483
   218#: ../libgnome/gnome-program.c:484
  211219msgid "The goption context pointer that GnomeProgram is using"
  212220msgstr "Указателят към контекст на GOption, който програмата на GNOME използва"
  213221
  214 #: ../libgnome/gnome-program.c:491
   222#: ../libgnome/gnome-program.c:492
  215223msgid "Human readable name"
  216224msgstr "Наименование на програмата"
  217225
  218 #: ../libgnome/gnome-program.c:492
   226#: ../libgnome/gnome-program.c:493
  219227msgid "Human readable name of this application"
  220228msgstr "Наименование на програмата, което се разбира от хората"
  221229
  222 #: ../libgnome/gnome-program.c:501
   230#: ../libgnome/gnome-program.c:502
  223231msgid "GNOME path"
  224232msgstr "Път на GNOME"
  225233
  226 #: ../libgnome/gnome-program.c:502
   234#: ../libgnome/gnome-program.c:503
  227235msgid "Path in which to look for installed files"
  228236msgstr "Път, в който да се търсят инсталираните файлове"
  229237
  230 #: ../libgnome/gnome-program.c:511
   238#: ../libgnome/gnome-program.c:512
  231239msgid "App ID"
  232240msgstr "Прогр. ид."
  233241
  234 #: ../libgnome/gnome-program.c:512
   242#: ../libgnome/gnome-program.c:513
  235243msgid "ID string to use for this application"
  236244msgstr "Идентификатор, който да се ползва за тази програма"
  237245
  238 #: ../libgnome/gnome-program.c:519
   246#: ../libgnome/gnome-program.c:520
  239247msgid "App version"
  240248msgstr "Верс. на прогр."
  241249
  242 #: ../libgnome/gnome-program.c:520
   250#: ../libgnome/gnome-program.c:521
  243251msgid "Version of this application"
  244252msgstr "Версията на тази програма"
  245253
  246 #: ../libgnome/gnome-program.c:527
   254#: ../libgnome/gnome-program.c:528
  247255msgid "GNOME Prefix"
  248256msgstr "Представка на GNOME"
  249257
  250 #: ../libgnome/gnome-program.c:528
   258#: ../libgnome/gnome-program.c:529
  251259msgid "Prefix where GNOME was installed"
  252260msgstr "Пътят, където е инсталиран GNOME"
  253261
  254 #: ../libgnome/gnome-program.c:537
   262#: ../libgnome/gnome-program.c:538
  255263msgid "GNOME Libdir"
  256264msgstr "Библ. на GNOME"
  257265
  258 #: ../libgnome/gnome-program.c:538
   266#: ../libgnome/gnome-program.c:539
  259267msgid "Library prefix where GNOME was installed"
  260268msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на GNOME"
  261269
  262 #: ../libgnome/gnome-program.c:547
   270#: ../libgnome/gnome-program.c:548
  263271msgid "GNOME Datadir"
  264272msgstr "Данни на GNOME"
  265273
  266 #: ../libgnome/gnome-program.c:548
   274#: ../libgnome/gnome-program.c:549
  267275msgid "Data prefix where GNOME was installed"
  268276msgstr "Пътят, където са инсталирани файловете с данни на GNOME"
  269277
  270 #: ../libgnome/gnome-program.c:557
   278#: ../libgnome/gnome-program.c:558
  271279msgid "GNOME Sysconfdir"
  272280msgstr "Сист. настр. на GNOME"
  273281
  274 #: ../libgnome/gnome-program.c:558
   282#: ../libgnome/gnome-program.c:559
  275283msgid "Configuration prefix where GNOME was installed"
  276284msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на GNOME"
  277285
  278 #: ../libgnome/gnome-program.c:568
   286#: ../libgnome/gnome-program.c:569
  279287msgid "GNOME App Prefix"
  280288msgstr "Предст. на GNOME"
  281289
  282 #: ../libgnome/gnome-program.c:569
   290#: ../libgnome/gnome-program.c:570
  283291msgid "Prefix where this application was installed"
  284292msgstr "Пътят, където е инсталирана тази програма"
  285293
  286 #: ../libgnome/gnome-program.c:577
   294#: ../libgnome/gnome-program.c:578
  287295msgid "GNOME App Libdir"
  288296msgstr "Прогр. библ. на GNOME"
  289297
  290 #: ../libgnome/gnome-program.c:578
   298#: ../libgnome/gnome-program.c:579
  291299msgid "Library prefix where this application was installed"
  292300msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на тази програма"
  293301
  294 #: ../libgnome/gnome-program.c:587
   302#: ../libgnome/gnome-program.c:588
  295303msgid "GNOME App Datadir"
  296304msgstr "Прогр. данни. на GNOME"
  297305
  298 #: ../libgnome/gnome-program.c:588
   306#: ../libgnome/gnome-program.c:589
  299307msgid "Data prefix where this application was installed"
  300308msgstr "Пътят, където са инсталирани данните за тази програма"
  301309
  302 #: ../libgnome/gnome-program.c:597
   310#: ../libgnome/gnome-program.c:598
  303311msgid "GNOME App Sysconfdir"
  304312msgstr "Сист. настр. на прогр. на GNOME"
  305313
  306 #: ../libgnome/gnome-program.c:598
   314#: ../libgnome/gnome-program.c:599
  307315msgid "Configuration prefix where this application was installed"
  308316msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на тази програма"
  309317
  310 #: ../libgnome/gnome-program.c:607
   318#: ../libgnome/gnome-program.c:608
  311319msgid "Create Directories"
  312320msgstr "Създаване на папки"
  313321
  314 #: ../libgnome/gnome-program.c:608
   322#: ../libgnome/gnome-program.c:609
  315323msgid "Create standard GNOME directories on startup"
  316324msgstr "Създаване на стандартните папки за GNOME при стартиране"
  317325
  318 #: ../libgnome/gnome-program.c:617
   326#: ../libgnome/gnome-program.c:618
  319327msgid "Enable Sound"
  320328msgstr "Включване на звука"
  321329
  322 #: ../libgnome/gnome-program.c:618
   330#: ../libgnome/gnome-program.c:619
  323331msgid "Enable sound on startup"
  324332msgstr "Включване на звука при стартиране"
  325333
  326 #: ../libgnome/gnome-program.c:626
   334#: ../libgnome/gnome-program.c:627
  327335msgid "Espeaker"
  328336msgstr "Еспийкър"
  329337
  330 #: ../libgnome/gnome-program.c:627
   338#: ../libgnome/gnome-program.c:628
  331339msgid "How to connect to esd"
  332340msgstr "Как се да свързва към esd"
  333341
  334 #: ../libgnome/gnome-program.c:1390
   342#: ../libgnome/gnome-program.c:1393
  335343msgid "Help options"
  336344msgstr "Настройки на помощта"
  337345
  338 #: ../libgnome/gnome-program.c:1395
   346#: ../libgnome/gnome-program.c:1398
  339347msgid "Application options"
  340348msgstr "Настройки на програмата"
  341349
  342 #: ../libgnome/gnome-program.c:1411
   350#: ../libgnome/gnome-program.c:1414
  343351msgid "Dynamic modules to load"
  344352msgstr "Динамични модули, които да се заредят"
  345353
  346 #: ../libgnome/gnome-program.c:1412
   354#: ../libgnome/gnome-program.c:1415
  347355msgid "MODULE1,MODULE2,..."
  348356msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ2,..."
  349357
  350358#. Translators: the first %s is the error message, 2nd %s the program name
  351 #: ../libgnome/gnome-program.c:1630
   359#: ../libgnome/gnome-program.c:1633
  352360#, c-format
  353361msgid ""
   
  360368
  361369#: ../libgnome/gnome-url.c:85
   370#, c-format
  362371msgid "Unknown internal error while displaying this location."
  363372msgstr "Неизвестна вътрешна грешка при показване на това местоположение."
  364373
  365374#: ../libgnome/gnome-url.c:92
   375#, c-format
  366376msgid "The specified location is invalid."
  367377msgstr "Определеното местоположение е невалидно."
  368378
  369379#: ../libgnome/gnome-url.c:99
   380#, c-format
  370381msgid ""
  371382"There was an error parsing the default action command associated with this "
   
  376387
  377388#: ../libgnome/gnome-url.c:107 ../libgnome/gnome-url.c:180
   389#, c-format
  378390msgid ""
  379391"There was an error launching the default action command associated with this "
   
  384396
  385397#: ../libgnome/gnome-url.c:115
   398#, c-format
  386399msgid "There is no default action associated with this location."
  387400msgstr "Няма стандартно действие асоциирано с това местоположение."
  388401
  389402#: ../libgnome/gnome-url.c:122
   403#, c-format
  390404msgid "The default action does not support this protocol."
  391405msgstr "Стандартното действие не поддържа този протокол."
  392406
  393407#: ../libgnome/gnome-url.c:129
   408#, c-format
  394409msgid "The request was cancelled."
  395410msgstr "Заявката бе отменена."
   
  401416
  402417#: ../libgnome/gnome-url.c:145
   418#, c-format
  403419msgid "The host could not be found."
  404420msgstr "Хостът не може да бъде открит."
  405421
  406422#: ../libgnome/gnome-url.c:156
   423#, c-format
  407424msgid "The location or file could not be found."
  408425msgstr "Местоположението или файлът не могат да бъдат открити."
  409426
  410427#: ../libgnome/gnome-url.c:163
   428#, c-format
  411429msgid "The login has failed."
  412430msgstr "Неуспешно влизане."
   
  439457
  440458#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:1
  441 msgid "Beep when a modifier is pressed"
  442 msgstr "Издаване на звук, когато е натиснат модифициращ клавиш"
   459msgid "Beep when a modifier is pressed."
   460msgstr "Издаване на звук, когато е натиснат модифициращ клавиш."
  443461
  444462#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:2
   
  448466#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:3
  449467msgid ""
  450 "Do not accept a key as being pressed unless held for @delay milliseconds"
  451 msgstr "Клавиш не е натиснат, ако не е задържан поне @delay милисекунди"
   468"Do not accept a key as being pressed unless held for @delay milliseconds."
   469msgstr "Клавиш не е натиснат, ако не е задържан поне @delay милисекунди."
  452470
  453471#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:4
   
  456474
  457475#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:5
  458 msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed"
  459 msgstr "За колко милисекунди се стига от 0 до максималната скорост"
   476msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed."
   477msgstr "За колко милисекунди се стига от 0 до максималната скорост."
  460478
  461479#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:6
  462480msgid ""
  463 "How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate"
  464 msgstr ""
  465 "Колко милисекунди да се изчака преди включването на клавишите за движение на "
  466 "мишката"
   481"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate."
   482msgstr "Колко милисекунди да се изчака преди включването на клавишите за движение на мишката."
  467483
  468484#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:7
  469 msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed"
  470 msgstr "С колко пиксела в секунда да се движи при максимална скорост"
   485msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed."
   486msgstr "С колко пиксела в секунда да се движи при максимална скорост."
  471487
  472488#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:8
  473 msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds"
  474 msgstr ""
  475 "Игнориране на множество натискания на _един_ клавиш в рамките на @delay "
  476 "милисекунди"
   489msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds."
   490msgstr "Игнориране на множество натискания на _един_ клавиш в рамките на @delay милисекунди."
  477491
  478492#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:9
   
  495509msgid ""
  496510"List of assistive technology applications to start when logging into the "
  497 "GNOME desktop"
  498 msgstr ""
  499 "Списък с програмите за помощ, които да се стартират в началото на сесия на "
  500 "GNOME"
   511"GNOME desktop."
   512msgstr "Списък с програмите за помощ, които да се стартират в началото на сесия на GNOME."
  501513
  502514#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:2
   
  507519msgid ""
  508520"GNOME to start preferred Mobility assistive technology application during "
  509 "login"
  510 msgstr ""
  511 "GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за "
  512 "помощ за хората с двигателни увреждания"
   521"login."
   522msgstr "GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за помощ за хората с двигателни увреждания."
  513523
  514524#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:2
   
  519529msgid ""
  520530"Preferred Mobility assistive technology application to be used for login, "
  521 "menu, or command line"
   531"menu, or command line."
  522532msgstr ""
  523533"Предпочитана програма за помощ на хората с двигателни увреждания за влизане, "
   
  530540#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:1
  531541msgid ""
  532 "GNOME to start preferred Visual assistive technology application during login"
  533 msgstr ""
  534 "GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за "
  535 "помощ за хората със зрителни увреждания"
   542"GNOME to start preferred Visual assistive technology application during "
   543"login."
   544msgstr "GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за помощ за хората със зрителни увреждания."
  536545
  537546#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:2
   
  542551msgid ""
  543552"Preferred Visual assistive technology application be used for login, menu, "
  544 "or command line"
   553"or command line."
  545554msgstr ""
  546555"Предпочитана програма за помощ на хората със зрителни увреждания за влизане, "
   
  556565
  557566#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:2
  558 #: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:1
  559567msgid "Browser understands remote"
  560568msgstr "Браузърът разбира опцията remote"
   
  565573
  566574#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:4
  567 msgid "Default browser for all URLs"
  568 msgstr "Браузър по подразбиране за всички адреси"
   575msgid "Default browser for all URLs."
   576msgstr "Браузър по подразбиране за всички адреси."
  569577
  570578#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:5
  571 msgid "Whether the default browser needs a terminal to run"
   579msgid "Whether the default browser needs a terminal to run."
   580msgstr "Дали браузърът по подразбиране се нуждае от терминал."
   581
   582#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:6
   583msgid "Whether the default browser understands netscape remote."
   584msgstr "Дали браузърът по подразбиране разбира опцията remote на netscape."
   585
   586#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:1
   587msgid "Calendar needs terminal"
   588msgstr "Календарът се нуждае от терминал"
   589
   590#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:2
   591msgid "Default calendar"
   592msgstr "Стандартен календар"
   593
   594#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:3
   595msgid "Default calendar application"
   596msgstr "Стандартна програма за календар"
   597
   598#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:4
   599msgid "Default tasks"
   600msgstr "Стандартни задачи"
   601
   602#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:5
   603msgid "Default tasks application"
   604msgstr "Стандартна програма за задачи"
   605
   606#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:6
   607msgid "Tasks needs terminal"
   608msgstr "Програмата за задачи се нуждае от терминал"
   609
   610#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:7
   611msgid "Whether the default calendar application needs a terminal to run"
   612msgstr "Дали стандартната протрама за календар се нуждае от терминал"
   613
   614#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:8
   615#, fuzzy
   616msgid "Whether the default tasks application needs a terminal to run"
  572617msgstr "Дали браузърът по подразбиране се нуждае от терминал"
  573 
  574 #: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:6
  575 msgid "Whether the default browser understands netscape remote"
  576 msgstr "Дали браузърът по подразбиране разбира опцията remote на netscape"
  577 
  578 #: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:2
  579 msgid "Default help viewer"
  580 msgstr "Браузър на помощта по подразбиране"
  581 
  582 #: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:3
  583 msgid "Help viewer needs terminal"
  584 msgstr "Браузърът за помощта се нуждае от терминал"
  585 
  586 #: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:4
  587 msgid "Whether the default help viewer accepts URLs"
  588 msgstr "Дали браузърът за помощта по подразбиране може да приема адреси"
  589 
  590 #: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:5
  591 msgid "Whether the default help viewer needs a terminal to run"
  592 msgstr "Дали браузърът за помощта по подразбиране се нуждае от терминал"
  593618
  594619#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:1
   
  608633
  609634#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:4
  610 msgid "Terminal program to use when starting applications that require one"
   635#, fuzzy
   636msgid "Terminal program to use when starting applications that require one."
  611637msgstr ""
  612638"Коя терминална програма да се ползва при стартирането на програми в терминал"
   
  680706
  681707#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:4
  682 msgid "File to use for the background image"
  683 msgstr "Файл, който да се използва като тапет"
   708msgid "File to use for the background image."
   709msgstr "Файл, който да се използва като фон."
  684710
  685711#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:5
  686 msgid "Have GNOME draw the desktop background"
  687 msgstr "GNOME да изчертава фона на работния плот"
   712msgid "Have GNOME draw the desktop background."
   713msgstr "GNOME да изчертава фона на работния плот."
  688714
  689715#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:6
  690716msgid ""
  691717"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
  692 "\", \"vertical-gradient\", and \"solid\""
  693 msgstr ""
  694 "Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-"
  695 "gradient“ (хоризонтално преливане), „vertical-gradient“ (вертикално "
  696 "преливане), и „solid“ (единствен цвят)"
   718"\", \"vertical-gradient\", and \"solid\"."
   719msgstr "Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-gradient“ (хоризонтално преливане), „vertical-gradient“ (вертикално преливане), и „solid“ (единствен цвят)л"
  697720
  698721#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:7
   
  701724
  702725#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:8
  703 msgid "Opacity with which to draw the background picture"
  704 msgstr "Непрозрачност, с която да се изобрази тапета"
   726msgid "Opacity with which to draw the background picture."
   727msgstr "Непрозрачност, с която да се изобрази фоновото изображение."
  705728
  706729#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:9
   
  733756
  734757#: ../schemas/desktop_gnome_file_views.schemas.in.h:2
  735 msgid "Theme used for displaying file icons"
  736 msgstr "Тема на иконите, която да се използва"
   758msgid "Theme used for displaying file icons."
   759msgstr "Тема на иконите, която да се използва."
  737760
  738761#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:1
   
  769792
  770793#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:9
   794msgid "GTK IM Module"
   795msgstr "Модул за вход на GTK"
   796
   797#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:10
  771798msgid "GTK IM Preedit Style"
  772799msgstr "Стил на предварителна редакция на метода за вход на GTK"
  773800
  774 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:10
   801#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:11
  775802msgid "GTK IM Status Style"
  776803msgstr "Стил на състоянието на методите за вход на GTK"
  777804
  778 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:11
   805#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:12
  779806msgid "Gtk+ Theme"
  780807msgstr "Тема на Gtk+"
  781808
  782 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:12
   809#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:13
  783810msgid "Icon Theme"
  784811msgstr "Тема с икони"
  785812
  786 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:13
   813#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:14
  787814msgid "Icon theme to use for the panel, nautilus etc."
  788815msgstr "Тема за иконите, която да се използва от панела, nautilus и т.н."
  789816
  790 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:14
   817#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:15
  791818msgid "Keyboard shortcut to open the menu bars."
  792819msgstr "Бърз клавиш за отваряне на менютата."
  793820
  794 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:15
  795 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
  796 msgstr "Интервал на премигването на показалеца в милисекунди"
  797 
  798821#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:16
   822msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds."
   823msgstr "Интервал на премигването на показалеца в милисекунди."
   824
   825#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:17
  799826msgid "Menubar Detachable"
  800827msgstr "Менютата могат да се откъсват"
  801828
  802 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:17
   829#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:18
  803830msgid "Menubar accelerator"
  804831msgstr "Ускорител за лентата с менютата"
  805832
  806 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:18
   833#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:19
  807834msgid "Menus Have Icons"
  808835msgstr "Менютата имат икони"
  809836
  810 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:19
   837#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:20
  811838msgid "Menus Have Tearoff"
  812839msgstr "Менютата имат лента за откъсване"
  813840
  814 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:20
   841#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:21
  815842msgid "Module for GtkFileChooser"
  816843msgstr "Модул за GtkFileChooser"
  817844
  818 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:21
   845#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:22
  819846msgid ""
  820847"Module to use as the filesystem model for the GtkFileChooser widget. "
  821 "Possible values are \"gnome-vfs\" and \"gtk+\"."
  822 msgstr ""
  823 "Модул, който да се използва като модел на файловата система за графичния "
  824 "обект GtkFileChooser. Възможните стойности са: „gnome-vfs“ и „gtk+“."
  825 
  826 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:22
   848"Possible values are \"gio\", \"gnome-vfs\" and \"gtk+\"."
   849msgstr "Модул, който да се използва като модел на файловата система за графичния обект GtkFileChooser. Възможните стойности са: „gio“, „gnome-vfs“ и „gtk+“."
   850
   851#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:23
  827852msgid "Monospace font"
  828853msgstr "Едноразреден шрифт"
  829854
  830 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:23
   855#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:24
  831856msgid ""
  832857"Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
   
  834859"Име на едноразреден шрифт, който да се използва на места като терминали."
  835860
  836 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:24
   861#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:25
  837862msgid "Name of the GTK+ input method Preedit Style used by gtk+."
  838863msgstr ""
   
  840865"gtk+."
  841866
  842 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:25
   867#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:26
  843868msgid "Name of the GTK+ input method Status Style used by gtk+."
  844869msgstr ""
  845870"Име на стила за състоянието на метода за вход на gtk+, който се ползва."
  846871
  847 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:26
   872#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:27
  848873msgid "Name of the default font used by gtk+."
  849874msgstr "Име на шрифта по подразбиране, който се ползва от gtk+."
  850875
  851 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:27
  852 msgid "Name of the default font used for reading documents"
  853 msgstr "Стандартният шрифт за четене на документи"
  854 
  855876#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:28
   877msgid "Name of the default font used for reading documents."
   878msgstr "Име на стандартния шрифт за четене на документи."
   879
   880#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:29
   881msgid "Name of the input method module used by GTK+."
   882msgstr "Име на метода за вход на gtk+, който се ползва."
   883
   884#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:30
  856885msgid "Show the 'Input Methods' menu"
  857886msgstr "Показване на менюто „Методи за вход“"
  858887
  859 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:29
   888#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:31
  860889msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
  861890msgstr "Показване на менюто „Контролни символи на Уникод“"
  862891
  863 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:30
   892#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:32
   893msgid ""
   894"Size of icons in toolbars, either \"small-toolbar\" or \"large-toolbar\"."
   895msgstr ""
   896
   897#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:33
  864898msgid "Status Bar on Right"
  865899msgstr "Лентата за състояние отдясно"
  866900
  867 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:31
  868 msgid "This specifies the size of icons displayed in toolbars"
  869 msgstr "Това определя размера на иконите в лентите за инструменти"
  870 
  871 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:32
   901#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:34
  872902msgid "Toolbar Detachable"
  873903msgstr "Лентите с инструменти могат да се отделят"
  874904
  875 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:33
   905#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:35
  876906msgid "Toolbar Icon Size"
  877907msgstr "Размер на иконите в лентите за инструменти"
  878908
  879 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:34
   909#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:36
  880910msgid "Toolbar Style"
  881911msgstr "Стил на лентите за инструменти"
  882912
  883 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:35
   913#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:37
  884914msgid ""
  885915"Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and "
  886 "\"text\""
  887 msgstr ""
  888 "Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“ (текст под "
  889 "иконите), „both_horiz“ (текст до иконите), „icons“ (само икони), и "
  890 "„text“ (само текст)"
  891 
  892 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:36
   916"\"text\"."
   917msgstr "Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“ (текст под иконите), „both_horiz“ (текст до иконите), „icons“ (само икони), и „text“ (само текст)."
   918
   919#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:38
  893920msgid "Use Custom Font"
  894921msgstr "Използване на шрифт по избор"
  895922
  896 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:37
  897 msgid "Whether Applications should have accessibility support"
  898 msgstr "Дали програмите да имат поддръжка за достъпност"
  899 
  900 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:38
   923#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:39
   924msgid "Whether Applications should have accessibility support."
   925msgstr "Дали програмите да имат поддръжка за достъпност."
   926
   927#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:40
  901928msgid ""
  902929"Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it "
   
  906933"променя поведението на мениджъра на прозорци, панела и др."
  907934
  908 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:39
  909 msgid "Whether menus may display an icon next to a menu entry"
  910 msgstr "Дали менютата да имат икони"
  911 
  912 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:40
  913 msgid "Whether menus should have a tearoff"
  914 msgstr "Дали менютата да имат поле за откъсване"
  915 
  916935#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:41
   936msgid "Whether menus may display an icon next to a menu entry."
   937msgstr "Дали менютата да имат икони."
   938
   939#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:42
   940msgid "Whether menus should have a tearoff."
   941msgstr "Дали менютата да имат поле за откъсване."
   942
   943#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:43
  917944msgid ""
  918945"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
  919 "the input method"
  920 msgstr ""
  921 "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
  922 "за смяна на метода за вход"
  923 
  924 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:42
   946"the input method."
   947msgstr "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност за смяна на метода за вход."
   948
   949#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:44
  925950msgid ""
  926951"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
  927 "control characters"
  928 msgstr ""
  929 "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
  930 "за въвеждане на контролни символи на Уникод"
  931 
  932 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:43
  933 msgid "Whether the cursor should blink"
  934 msgstr "Дали курсорът да премигва"
  935 
  936 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:44
  937 msgid "Whether the user can detach menubars and move them around"
  938 msgstr ""
  939 "Дали потребителят може да откъсва менютата и да ги поставя произволно по "
  940 "екрана"
   952"control characters."
   953msgstr "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност за въвеждане на контролни знаци."
  941954
  942955#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:45
  943 msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around"
  944 msgstr ""
  945 "Дали потребителят може да откъсва лентите с инструменти и да ги поставя "
  946 "произволно по екрана"
   956msgid "Whether the cursor should blink."
   957msgstr "Дали курсорът да премигва."
  947958
  948959#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:46
   960msgid "Whether the user can detach menubars and move them around."
   961msgstr "Дали потребителят може да откъсва менютата и да ги поставя произволно по екрана."
   962
   963#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:47
   964msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around."
   965msgstr "Дали потребителят може да откъсва лентите с инструменти и да ги поставя произволно по екрана."
   966
   967#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:48
  949968msgid ""
  950969"Whether the user can dynamically type a new accelerator when positioned over "
  951 "an active menuitem"
  952 msgstr ""
  953 "Дали потребителят може динамично да задава нов бърз клавиш, когато е "
  954 "позициониран върху активен елемент от меню"
  955 
  956 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:47
  957 msgid "Whether to display a status bar meter on the right"
  958 msgstr "Дали индикаторът на лентата за състояние да е отдясно"
  959 
  960 #: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:48
   970"an active menuitem."
   971msgstr "Дали потребителят може динамично да задава нов бърз клавиш, когато е позициониран върху активен елемент от меню."
   972
   973#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:49
   974msgid "Whether to display a status bar meter on the right."
   975msgstr "Дали индикаторът на лентата за състояние да е отдясно."
   976
   977#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:50
  961978msgid "Whether to use a custom font in gtk+ applications."
  962979msgstr "Дали да се ползва друг шрифт в програмите на gtk+."
   
  10351052
  10361053#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:1
  1037 msgid "File name of the bell sound to be played"
  1038 msgstr "Име на файла, който да замени звънеца"
   1054msgid "File name of the bell sound to be played."
   1055msgstr "Име на аудио файла, който да замени звънеца."
  10391056
  10401057#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:2
   
  10881105
  10891106#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:6
  1090 msgid "Distance before a drag is started"
  1091 msgstr "Разстояние, след което започва изтеглянето"
   1107msgid "Distance before a drag is started."
   1108msgstr "Разстояние, след което започва изтеглянето."
  10921109
  10931110#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:7
   
  11201137msgid ""
  11211138"Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
  1122 "pressed and released"
  1123 msgstr ""
  1124 "Осветяване на текущото положение на показалеца при натискането на клавиш "
  1125 "Control"
   1139"pressed and released."
   1140msgstr "Осветяване на текущото положение на показалеца при натискането и отпускането на клавиша Control."
  11261141
  11271142#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:12
  1128 msgid "Length of a double click"
  1129 msgstr "Продължителност на двойното натискане"
   1143msgid "Length of a double click."
   1144msgstr "Продължителност на двойното натискане."
  11301145
  11311146#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:13
   
  11461161
  11471162#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:17
  1148 msgid "Single click to open icons"
  1149 msgstr "Иконите да се отварят с единично натискане"
   1163msgid "Single click to open icons."
   1164msgstr "Иконите да се отварят с единично натискане."
  11501165
  11511166#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:18
   
  11541169
  11551170#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:19
  1156 msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice"
   1171msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice."
  11571172msgstr "Разменяне на левия и десния бутон за левичари."
  11581173
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.