Changeset 1487


Ignore:
Timestamp:
May 9, 2008, 5:15:43 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gconf: трябва да се мине още веднъж.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gconf.trunk.bg.po

  r1326 r1487  
  11# Bulgarian translation of gconf po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
  66#
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-08-31 07:42+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-08-31 07:40+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-05-09 17:13+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-05-09 17:13+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2828msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
  2929
  30 #: ../backends/evoldap-backend.c:446
   30#: ../backends/evoldap-backend.c:444
  3131#, c-format
  3232msgid "Unable to parse XML file '%s'"
  3333msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
  3434
  35 #: ../backends/evoldap-backend.c:455
   35#: ../backends/evoldap-backend.c:453
  3636#, c-format
  3737msgid "Config file '%s' is empty"
  3838msgstr "Документът „%s“ е празен"
  3939
  40 #: ../backends/evoldap-backend.c:466
   40#: ../backends/evoldap-backend.c:464
  4141#, c-format
  4242msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
  4343msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
  4444
  45 #: ../backends/evoldap-backend.c:504
   45#: ../backends/evoldap-backend.c:502
  4646#, c-format
  4747msgid "No <template> specified in '%s'"
  4848msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
  4949
  50 #: ../backends/evoldap-backend.c:511
   50#: ../backends/evoldap-backend.c:509
  5151#, c-format
  5252msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
  5353msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
  5454
  55 #: ../backends/evoldap-backend.c:572
   55#: ../backends/evoldap-backend.c:571
  5656#, c-format
  5757msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
  5858msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
  5959
  60 #: ../backends/evoldap-backend.c:578
   60#: ../backends/evoldap-backend.c:577
  6161#, c-format
  6262msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
   
  6868msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
  6969
  70 #: ../backends/evoldap-backend.c:671
   70#: ../backends/evoldap-backend.c:672
  7171#, c-format
  7272msgid "Searching for entries using filter: %s"
  7373msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
  7474
  75 #: ../backends/evoldap-backend.c:684
   75#: ../backends/evoldap-backend.c:686
  7676#, c-format
  7777msgid "Error querying LDAP server: %s"
  7878msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
  7979
  80 #: ../backends/evoldap-backend.c:694
   80#: ../backends/evoldap-backend.c:696
  8181#, c-format
  8282msgid "Got %d entries using filter: %s"
   
  144144
  145145#: ../backends/markup-backend.c:741 ../backends/xml-backend.c:683
   146#, c-format
  146147msgid ""
  147148"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
   
  167168msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
  168169
  169 #: ../backends/markup-backend.c:938 ../backends/xml-backend.c:880
   170#: ../backends/markup-backend.c:940 ../backends/xml-backend.c:880
  170171#, c-format
  171172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
  172173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
  173174
  174 #: ../backends/markup-tree.c:397
   175#: ../backends/markup-tree.c:399
   176#, c-format
  175177msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
  176178msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
  177179
  178 #: ../backends/markup-tree.c:920 ../backends/xml-dir.c:1273
   180#: ../backends/markup-tree.c:922 ../backends/xml-dir.c:1266
  179181#, c-format
  180182msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
  181183msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
  182184
  183 #: ../backends/markup-tree.c:960 ../backends/markup-tree.c:967
   185#: ../backends/markup-tree.c:962 ../backends/markup-tree.c:969
  184186#, c-format
  185187msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
  186188msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
  187189
  188 #: ../backends/markup-tree.c:1168
   190#: ../backends/markup-tree.c:1170
  189191#, c-format
  190192msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
  191193msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
  192194
  193 #: ../backends/markup-tree.c:1376
   195#: ../backends/markup-tree.c:1378
  194196#, c-format
  195197msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
   
  211213msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
  212214
  213 #: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:112
   215#: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:110
  214216#, c-format
  215217msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
  216218msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
  217219
  218 #: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:122
   220#: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:120
  219221#, c-format
  220222msgid "Integer `%s' is too large or small"
  221223msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
  222224
  223 #: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:187
   225#: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:185
  224226#, c-format
  225227msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
  226228msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
  227229
  228 #: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:143
   230#: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:141
  229231#, c-format
  230232msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
   
  362364msgstr "Модулът за XML се инициализира"
  363365
  364 #: ../backends/xml-cache.c:286
   366#: ../backends/xml-cache.c:287
  365367msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
  366368msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
  367369
  368 #: ../backends/xml-cache.c:316
   370#: ../backends/xml-cache.c:317
  369371#, c-format
  370372msgid ""
   
  405407msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
  406408
  407 #: ../backends/xml-dir.c:506 ../backends/xml-dir.c:1297
   409#: ../backends/xml-dir.c:506 ../backends/xml-dir.c:1290
  408410#, c-format
  409411msgid "Failed to close file `%s': %s"
   
  426428
  427429#. These are all fatal errors
  428 #: ../backends/xml-dir.c:996
   430#: ../backends/xml-dir.c:990
  429431#, c-format
  430432msgid "Failed to stat `%s': %s"
  431433msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
  432434
  433 #: ../backends/xml-dir.c:1170
   435#: ../backends/xml-dir.c:1164
  434436#, c-format
  435437msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
  436438msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
  437439
  438 #: ../backends/xml-dir.c:1192
   440#: ../backends/xml-dir.c:1186
  439441#, c-format
  440442msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
  441443msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
  442444
  443 #: ../backends/xml-dir.c:1200
   445#: ../backends/xml-dir.c:1194
  444446#, c-format
  445447msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
   
  447449"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
  448450
  449 #: ../backends/xml-dir.c:1289
   451#: ../backends/xml-dir.c:1282
  450452#, c-format
  451453msgid "Failed to create file `%s': %s"
  452454msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  453455
  454 #: ../backends/xml-dir.c:1388
   456#: ../backends/xml-dir.c:1381
  455457#, c-format
  456458msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
   
  458460
  459461#. There was an error
  460 #: ../backends/xml-entry.c:154
   462#: ../backends/xml-entry.c:152
  461463#, c-format
  462464msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
  463465msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
  464466
  465 #: ../backends/xml-entry.c:332
   467#: ../backends/xml-entry.c:328
  466468#, c-format
  467469msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
  468470msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
  469471
  470 #: ../backends/xml-entry.c:380
   472#: ../backends/xml-entry.c:376
  471473#, c-format
  472474msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
  473475msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
  474476
  475 #: ../backends/xml-entry.c:733
   477#: ../backends/xml-entry.c:729
  476478#, c-format
  477479msgid "Failed reading default value for schema: %s"
  478480msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
  479481
  480 #: ../backends/xml-entry.c:953
   482#: ../backends/xml-entry.c:949
  481483#, c-format
  482484msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
  483485msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
  484486
  485 #: ../backends/xml-entry.c:967
   487#: ../backends/xml-entry.c:963
  486488#, c-format
  487489msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
  488490msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
  489491
  490 #: ../backends/xml-entry.c:982
   492#: ../backends/xml-entry.c:978
  491493msgid "No \"value\" attribute for node"
  492494msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
  493495
  494 #: ../backends/xml-entry.c:1030 ../backends/xml-entry.c:1106
   496#: ../backends/xml-entry.c:1026 ../backends/xml-entry.c:1102
  495497#, c-format
  496498msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
  497499msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
  498500
  499 #: ../backends/xml-entry.c:1064
   501#: ../backends/xml-entry.c:1060
  500502msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
  501503msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
  502504
  503 #: ../backends/xml-entry.c:1087
   505#: ../backends/xml-entry.c:1083
  504506#, c-format
  505507msgid "Bad XML node: %s"
  506508msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
  507509
  508 #: ../backends/xml-entry.c:1095
   510#: ../backends/xml-entry.c:1091
  509511#, c-format
  510512msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
  511513msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
  512514
  513 #: ../backends/xml-entry.c:1147
   515#: ../backends/xml-entry.c:1143
  514516#, c-format
  515517msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
  516518msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
  517519
  518 #: ../backends/xml-entry.c:1156 ../backends/xml-entry.c:1179
   520#: ../backends/xml-entry.c:1152 ../backends/xml-entry.c:1175
  519521msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
  520522msgstr ""
  521523"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
  522524
  523 #: ../backends/xml-entry.c:1169
   525#: ../backends/xml-entry.c:1165
  524526#, c-format
  525527msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
  526528msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
  527529
  528 #: ../backends/xml-entry.c:1188
   530#: ../backends/xml-entry.c:1184
  529531#, c-format
  530532msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
  531533msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
  532534
  533 #: ../backends/xml-entry.c:1206
   535#: ../backends/xml-entry.c:1202
  534536msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
  535537msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
  536538
  537 #: ../backends/xml-entry.c:1212
   539#: ../backends/xml-entry.c:1208
  538540msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
  539541msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
  540542
  541 #: ../backends/xml-entry.c:1219
   543#: ../backends/xml-entry.c:1215
  542544msgid "Missing car from pair of values in XML file"
  543545msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
  544546
  545 #: ../backends/xml-entry.c:1224
   547#: ../backends/xml-entry.c:1220
  546548msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
  547549msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
   
  560562#: ../gconf/gconf-backend.c:261
  561563#, c-format
  562 msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
   564msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
  563565msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
  564566
   
  658660#, c-format
  659661msgid ""
  660 "Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
   662"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
  661663"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
  662664"configuration changes."
   
  664666"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
  665667"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
  666 "възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
   668"възстановяви, което водш до ненадеждно уведомяване за измененията в "
  667669"настройките."
  668670
   
  681683"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
  682684
  683 #: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
   685#: ../gconf/gconf-database.c:1300 ../gconf/gconf-sources.c:1696
  684686#, c-format
  685687msgid "Error getting value for `%s': %s"
  686688msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
  687689
  688 #: ../gconf/gconf-database.c:1349
   690#: ../gconf/gconf-database.c:1350
  689691#, c-format
  690692msgid "Error setting value for `%s': %s"
  691693msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
  692694
  693 #: ../gconf/gconf-database.c:1397
   695#: ../gconf/gconf-database.c:1398
  694696#, c-format
  695697msgid "Error unsetting `%s': %s"
  696698msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  697699
  698 #: ../gconf/gconf-database.c:1426
   700#: ../gconf/gconf-database.c:1427
  699701#, c-format
  700702msgid "Error getting default value for `%s': %s"
  701703msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
  702704
  703 #: ../gconf/gconf-database.c:1484
   705#: ../gconf/gconf-database.c:1485
  704706#, c-format
  705707msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
  706708msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  707709
  708 #: ../gconf/gconf-database.c:1515
   710#: ../gconf/gconf-database.c:1516
  709711#, c-format
  710712msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
  711713msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
  712714
  713 #: ../gconf/gconf-database.c:1570
   715#: ../gconf/gconf-database.c:1571
  714716#, c-format
  715717msgid "Error checking existence of `%s': %s"
  716718msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
  717719
  718 #: ../gconf/gconf-database.c:1594
   720#: ../gconf/gconf-database.c:1595
  719721#, c-format
  720722msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
  721723msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
  722724
  723 #: ../gconf/gconf-database.c:1621
   725#: ../gconf/gconf-database.c:1622
  724726#, c-format
  725727msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
  726728msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
  727729
  728 #: ../gconf/gconf-database.c:1647
   730#: ../gconf/gconf-database.c:1648
  729731#, c-format
  730732msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
  731733msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
  732734
  733 #: ../gconf/gconf-database.c:1668
   735#: ../gconf/gconf-database.c:1669
  734736#, c-format
  735737msgid "Error setting schema for `%s': %s"
   
  754756#: ../gconf/gconf-error.c:29
  755757msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
  756 msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
   758msgstr "Неуспех при откриването на адреса на източника на настройки"
  757759
  758760#: ../gconf/gconf-error.c:30
   
  800802msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
  801803
  802 #: ../gconf/gconf-internals.c:91
   804#: ../gconf/gconf-internals.c:92
  803805#, c-format
  804806msgid "No '/' in key \"%s\""
  805807msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
  806808
  807 #: ../gconf/gconf-internals.c:178
   809#: ../gconf/gconf-internals.c:180
  808810#, c-format
  809811msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
  810812msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
  811813
  812 #: ../gconf/gconf-internals.c:237
   814#: ../gconf/gconf-internals.c:239
  813815msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
  814816msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
  815817
  816 #: ../gconf/gconf-internals.c:239
   818#: ../gconf/gconf-internals.c:241
  817819#, c-format
  818820msgid "Incorrect type for list element in %s"
  819821msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
  820822
  821 #: ../gconf/gconf-internals.c:252
   823#: ../gconf/gconf-internals.c:254
  822824msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
  823825msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
  824826
  825 #: ../gconf/gconf-internals.c:433
   827#: ../gconf/gconf-internals.c:435
  826828msgid "Failed to convert object to IOR"
  827829msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
  828830
  829 #: ../gconf/gconf-internals.c:570
   831#: ../gconf/gconf-internals.c:572
  830832msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
  831833msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
  832834
  833 #: ../gconf/gconf-internals.c:578
   835#: ../gconf/gconf-internals.c:580
  834836msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
  835837msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
  836838
  837 #: ../gconf/gconf-internals.c:586
   839#: ../gconf/gconf-internals.c:588
  838840msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
  839841msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
  840842
  841 #: ../gconf/gconf-internals.c:594
   843#: ../gconf/gconf-internals.c:596
  842844msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
  843845msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
  844846
  845 #: ../gconf/gconf-internals.c:839
   847#: ../gconf/gconf-internals.c:841
  846848#, c-format
  847849msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
  848850msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
  849851
  850 #: ../gconf/gconf-internals.c:895
   852#: ../gconf/gconf-internals.c:897
  851853#, c-format
  852854msgid "Adding source `%s'\n"
  853855msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
  854856
  855 #: ../gconf/gconf-internals.c:910
   857#: ../gconf/gconf-internals.c:912
  856858#, c-format
  857859msgid "Read error on file `%s': %s\n"
  858860msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
  859861
  860 #: ../gconf/gconf-internals.c:1243 ../gconf/gconf-internals.c:1309
  861 #: ../gconf/gconf-value.c:156 ../gconf/gconf-value.c:255
  862 #: ../gconf/gconf-value.c:397 ../gconf/gconf-value.c:1672
   862#: ../gconf/gconf-internals.c:1186 ../gconf/gconf-internals.c:1252
   863#: ../gconf/gconf-value.c:154 ../gconf/gconf-value.c:253
   864#: ../gconf/gconf-value.c:395 ../gconf/gconf-value.c:1667
   865#, c-format
  863866msgid "Text contains invalid UTF-8"
  864867msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
  865868
  866 #: ../gconf/gconf-internals.c:1394
   869#: ../gconf/gconf-internals.c:1337
  867870#, c-format
  868871msgid "Expected list, got %s"
  869872msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
  870873
  871 #: ../gconf/gconf-internals.c:1404
   874#: ../gconf/gconf-internals.c:1347
  872875#, c-format
  873876msgid "Expected list of %s, got list of %s"
  874877msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
  875878
  876 #: ../gconf/gconf-internals.c:1532
   879#: ../gconf/gconf-internals.c:1475
  877880#, c-format
  878881msgid "Expected pair, got %s"
  879882msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
  880883
  881 #: ../gconf/gconf-internals.c:1546
   884#: ../gconf/gconf-internals.c:1489
  882885#, c-format
  883886msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
   
  886889"стойности"
  887890
  888 #: ../gconf/gconf-internals.c:1562
   891#: ../gconf/gconf-internals.c:1505
  889892#, c-format
  890893msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
  891894msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
  892895
  893 #: ../gconf/gconf-internals.c:1678
   896#: ../gconf/gconf-internals.c:1621
  894897msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
  895898msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
  896899
  897 #: ../gconf/gconf-internals.c:1739
   900#: ../gconf/gconf-internals.c:1682
  898901msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
  899902msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
  900903
  901 #: ../gconf/gconf-internals.c:1857
   904#: ../gconf/gconf-internals.c:1800
  902905msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
  903906msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
  904907
  905 #: ../gconf/gconf-internals.c:2341
   908#: ../gconf/gconf-internals.c:2284
  906909#, c-format
  907910msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
  908911msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
  909912
  910 #: ../gconf/gconf-internals.c:2368
   913#: ../gconf/gconf-internals.c:2311
  911914#, c-format
  912915msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
  913916msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
  914917
  915 #: ../gconf/gconf-internals.c:2436
   918#: ../gconf/gconf-internals.c:2379
  916919#, c-format
  917920msgid "Failed to create or open '%s'"
  918921msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
  919922
  920 #: ../gconf/gconf-internals.c:2446
   923#: ../gconf/gconf-internals.c:2389
  921924#, c-format
  922925msgid ""
   
  928931"s)"
  929932
  930 #: ../gconf/gconf-internals.c:2466
   933#: ../gconf/gconf-internals.c:2409
  931934#, c-format
  932935msgid "Failed to remove '%s': %s"
  933936msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
  934937
  935 #: ../gconf/gconf-internals.c:2490
   938#: ../gconf/gconf-internals.c:2433
  936939#, c-format
  937940msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
  938941msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
  939942
  940 #: ../gconf/gconf-internals.c:2520
   943#: ../gconf/gconf-internals.c:2463
  941944#, c-format
  942945msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
  943946msgstr "gconftool или друг несвързан с gconfd процес е заключил файла „%s“"
  944947
  945 #: ../gconf/gconf-internals.c:2537
   948#: ../gconf/gconf-internals.c:2480
   949#, c-format
  946950msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
  947951msgstr ""
  948 "неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
  949 "gconfd обект"
  950 
  951 #: ../gconf/gconf-internals.c:2547
   952"неуспех при свързване с ORB, за да се открие съществуващо обръщение към "
   953"обект gconfd"
   954
   955#: ../gconf/gconf-internals.c:2490
  952956#, c-format
  953957msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
  954958msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
  955959
  956 #: ../gconf/gconf-internals.c:2599
   960#: ../gconf/gconf-internals.c:2542
  957961#, c-format
  958962msgid "couldn't create directory `%s': %s"
  959963msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
  960964
  961 #: ../gconf/gconf-internals.c:2656
   965#: ../gconf/gconf-internals.c:2599
  962966#, c-format
  963967msgid "Can't write to file `%s': %s"
  964968msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
  965969
  966 #: ../gconf/gconf-internals.c:2697
   970#: ../gconf/gconf-internals.c:2640
  967971#, c-format
  968972msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
  969973msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
  970974
  971 #: ../gconf/gconf-internals.c:2720
   975#: ../gconf/gconf-internals.c:2663
  972976#, c-format
  973977msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
  974978msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
  975979
  976 #: ../gconf/gconf-internals.c:2732
   980#: ../gconf/gconf-internals.c:2675
  977981#, c-format
  978982msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
  979983msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
  980984
  981 #: ../gconf/gconf-internals.c:2755
   985#: ../gconf/gconf-internals.c:2698
  982986#, c-format
  983987msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
  984988msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
  985989
  986 #: ../gconf/gconf-internals.c:2771
   990#: ../gconf/gconf-internals.c:2714
  987991#, c-format
  988992msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
  989993msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
  990994
  991 #: ../gconf/gconf-internals.c:2813
   995#: ../gconf/gconf-internals.c:2756
  992996#, c-format
  993997msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
  994998msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
  995999
  996 #: ../gconf/gconf-internals.c:2984 ../gconf/gconfd.c:570
   1000#: ../gconf/gconf-internals.c:2934 ../gconf/gconfd.c:522
  9971001#, c-format
  9981002msgid "Failed to stat %s: %s"
  9991003msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
  10001004
  1001 #: ../gconf/gconf-internals.c:3006
   1005#: ../gconf/gconf-internals.c:2956
  10021006#, c-format
  10031007msgid "Server ping error: %s"
  10041008msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
  10051009
  1006 #: ../gconf/gconf-internals.c:3031
   1010#: ../gconf/gconf-internals.c:2981
  10071011#, c-format
  10081012msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
   
  10111015"s\n"
  10121016
  1013 #: ../gconf/gconf-internals.c:3055
   1017#: ../gconf/gconf-internals.c:3005
  10141018#, c-format
  10151019msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
  10161020msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
  10171021
  1018 #: ../gconf/gconf-internals.c:3085
   1022#: ../gconf/gconf-internals.c:3035
  10191023#, c-format
  10201024msgid ""
   
  10291033"s)"
  10301034
  1031 #: ../gconf/gconf-internals.c:3086
   1035#: ../gconf/gconf-internals.c:3036
  10321036msgid "none"
  10331037msgstr "няма"
   
  10471051"командата.\n"
  10481052
  1049 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:128 ../gconf/gconf-sanity-check.c:153
   1053#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:142 ../gconf/gconf-sanity-check.c:167
  10501054#, c-format
  10511055msgid ""
   
  10601064"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10611065
  1062 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:167
   1066#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:181
  10631067#, c-format
  10641068msgid ""
   
  10781082"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10791083
  1080 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:184
   1084#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:198
  10811085#, c-format
  10821086msgid "Can't remove file %s: %s\n"
  10831087msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
  10841088
  1085 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:220
   1089#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:234
  10861090#, c-format
  10871091msgid ""
   
  10941098"настройките не могат да се запазват. %s%s"
  10951099
  1096 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:223
   1100#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:237
  10971101msgid "Error reading the file: "
  10981102msgstr "Грешка при четене на файла:"
  10991103
  1100 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:246
   1104#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:260
  11011105#, c-format
  11021106msgid ""
   
  11071111"Адресът „%s“ не може да се открие във файла с настройки „%s“: %s"
  11081112
  1109 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:307
   1113#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:321
  11101114msgid ""
  11111115"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
   
  11291133"Желаете ли да продължите?"
  11301134
  1131 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:328
   1135#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:342
  11321136msgid "_Log Out"
  11331137msgstr "_Излизане"
  11341138
  1135 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:330
   1139#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:344
  11361140msgid "_Continue"
  11371141msgstr "_Продължаване"
  11381142
  1139 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
   1143#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:357
  11401144#, c-format
  11411145msgid "%s Continue (y/n)?"
  11421146msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
  11431147
  1144 #: ../gconf/gconf-schema.c:217 ../gconf/gconf-schema.c:225
  1145 #: ../gconf/gconf-schema.c:233 ../gconf/gconf-schema.c:241
   1148#: ../gconf/gconf-schema.c:210 ../gconf/gconf-schema.c:218
   1149#: ../gconf/gconf-schema.c:226 ../gconf/gconf-schema.c:234
   1150#, c-format
  11461151msgid "Schema contains invalid UTF-8"
  11471152msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
  11481153
  1149 #: ../gconf/gconf-schema.c:250
   1154#: ../gconf/gconf-schema.c:243
   1155#, c-format
  11501156msgid ""
  11511157"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
  11521158msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
  11531159
  1154 #: ../gconf/gconf-schema.c:260
   1160#: ../gconf/gconf-schema.c:253
   1161#, c-format
  11551162msgid ""
  11561163"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
   
  11831190#, c-format
  11841191msgid ""
  1185 "Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
   1192"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
   1193"position %d"
  11861194msgstr ""
  11871195"Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
   
  11931201"will not be possible"
  11941202msgstr ""
  1195 "Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
  1196 "запазват"
  1197 
  1198 #: ../gconf/gconf-sources.c:650
   1203"Никой от откритите адреси не позволява запис. Настройките няма да могат да "
   1204"се запазват"
   1205
   1206#: ../gconf/gconf-sources.c:649
  11991207#, c-format
  12001208msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
  12011209msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
  12021210
  1203 #: ../gconf/gconf-sources.c:712
   1211#: ../gconf/gconf-sources.c:711
  12041212msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
  12051213msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
  12061214
  1207 #: ../gconf/gconf-sources.c:754
   1215#: ../gconf/gconf-sources.c:753
  12081216#, c-format
  12091217msgid ""
   
  12141222"настройките"
  12151223
  1216 #: ../gconf/gconf-sources.c:766
   1224#: ../gconf/gconf-sources.c:765
  12171225#, c-format
  12181226msgid ""
   
  12511259"~/.gconf"
  12521260
  1253 #: ../gconf/gconf-sources.c:1570
   1261#: ../gconf/gconf-sources.c:1569
  12541262#, c-format
  12551263msgid "Error finding metainfo: %s"
  12561264msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
  12571265
  1258 #: ../gconf/gconf-sources.c:1639
   1266#: ../gconf/gconf-sources.c:1638
  12591267#, c-format
  12601268msgid "Error getting metainfo: %s"
  12611269msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
  12621270
  1263 #: ../gconf/gconf-sources.c:1663
   1271#: ../gconf/gconf-sources.c:1662
  12641272#, c-format
  12651273msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
   
  12681276"„%s“"
  12691277
  1270 #: ../gconf/gconf-value.c:263
   1278#: ../gconf/gconf-value.c:261
  12711279#, c-format
  12721280msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
  12731281msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
  12741282
  1275 #: ../gconf/gconf-value.c:276
   1283#: ../gconf/gconf-value.c:274
  12761284#, c-format
  12771285msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
  12781286msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
  12791287
  1280 #: ../gconf/gconf-value.c:327
   1288#: ../gconf/gconf-value.c:325
  12811289#, c-format
  12821290msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
   
  12841292"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
  12851293
  1286 #: ../gconf/gconf-value.c:358 ../gconf/gconf-value.c:519
   1294#: ../gconf/gconf-value.c:356 ../gconf/gconf-value.c:517
  12871295#, c-format
  12881296msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
  12891297msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
  12901298
  1291 #: ../gconf/gconf-value.c:405
   1299#: ../gconf/gconf-value.c:403
  12921300#, c-format
  12931301msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
  12941302msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
  12951303
  1296 #: ../gconf/gconf-value.c:418
   1304#: ../gconf/gconf-value.c:416
  12971305#, c-format
  12981306msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
  12991307msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
  13001308
  1301 #: ../gconf/gconf-value.c:448 ../gconf/gconf-value.c:534
   1309#: ../gconf/gconf-value.c:446 ../gconf/gconf-value.c:532
  13021310#, c-format
  13031311msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
  13041312msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
  13051313
  1306 #: ../gconf/gconf-value.c:488
   1314#: ../gconf/gconf-value.c:486
  13071315#, c-format
  13081316msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
   
  13221330#, c-format
  13231331msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
  1324 msgstr "Сървърът не успя да открие номера по IP на адреса „%s“"
   1332msgstr "Сървърът не успя да открие името по IP на адреса „%s“"
  13251333
  13261334#: ../gconf/gconf.c:801
   
  13351343
  13361344#: ../gconf/gconf.c:2623
  1337 msgid "Must begin with a slash (/)"
   1345msgid "Must begin with a slash '/'"
  13381346msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
  13391347
  13401348#: ../gconf/gconf.c:2645
  1341 msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
   1349msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
  13421350msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
  13431351
  13441352#: ../gconf/gconf.c:2647
  1345 msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
   1353msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
  13461354msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
  13471355
  13481356#: ../gconf/gconf.c:2667
  13491357#, c-format
  1350 msgid "'\\%o' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
   1358msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
  13511359msgstr ""
  13521360"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
   
  13581366
  13591367#: ../gconf/gconf.c:2691
  1360 msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
   1368msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
  13611369msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
  13621370
  13631371#: ../gconf/gconf.c:3062
  13641372#, c-format
  1365 msgid "Failure shutting down config server: %s"
  1366 msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
   1373msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
   1374msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
  13671375
  13681376#: ../gconf/gconf.c:3123
   
  13961404msgstr "Грешка на CORBA: %s"
  13971405
  1398 #: ../gconf/gconfd.c:302
   1406#: ../gconf/gconfd.c:299
  13991407msgid "Shutdown request received"
  14001408msgstr "Получена е заявка за спиране"
  14011409
  1402 #: ../gconf/gconfd.c:334
   1410#: ../gconf/gconfd.c:331
  14031411msgid ""
  14041412"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
   
  14081416"gconf.path от папката с изходен код..."
  14091417
  1410 #: ../gconf/gconfd.c:354
  1411 #, c-format
  1412 msgid ""
  1413 "No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
   1418#: ../gconf/gconfd.c:351
   1419#, c-format
   1420msgid ""
   1421"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
   1422"`%s'"
  14141423msgstr ""
  14151424"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
   
  14181427#. request would result in another failed gconfd being spawned.
  14191428#.
  1420 #: ../gconf/gconfd.c:362
  1421 #, c-format
  1422 msgid ""
  1423 "No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
   1429#: ../gconf/gconfd.c:359
   1430#, c-format
   1431msgid ""
   1432"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
  14241433"edit %s%s"
  14251434msgstr ""
  1426 "Няма нито един източник на настройки в пътя, конфигурирането няма да се "
  1427 "запази. Редактирайте %s%s"
  1428 
  1429 #: ../gconf/gconfd.c:375
  1430 #, c-format
  1431 msgid "Error loading some config sources: %s"
   1435"Няма нито един източник на настройки в пътя, настройките няма да се запазят. "
   1436"Редактирайте %s%s"
   1437
   1438#: ../gconf/gconfd.c:372
   1439#, c-format
   1440msgid "Error loading some configuration sources: %s"
  14321441msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
  14331442
  1434 #: ../gconf/gconfd.c:387
  1435 msgid ""
  1436 "No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
  1437 "data"
  1438 msgstr ""
  1439 "Не е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
  1440 "заредят или запазят конфигурационните данни."
  1441 
  1442 #: ../gconf/gconfd.c:404
  1443 msgid ""
  1444 "No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
  1445 "some configuration changes"
  1446 msgstr ""
  1447 "Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
  1448 "може да не се запазят."
  1449 
  1450 #: ../gconf/gconfd.c:433
  1451 #, c-format
  1452 msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
  1453 msgstr ""
  1454 "Получи се сигнал %d, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
  1455 "GConf."
  1456 
  1457 #: ../gconf/gconfd.c:439
  1458 #, c-format
  1459 msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
  1460 msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  1461 
  1462 #: ../gconf/gconfd.c:459
  1463 #, c-format
  1464 msgid ""
  1465 "Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
  1466 msgstr ""
  1467 "Получи се сигнал %d, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  1468 
  1469 #: ../gconf/gconfd.c:475
  1470 #, c-format
  1471 msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
  1472 msgstr "Получи се сигнал %d, чисто спиране"
  1473 
  1474 #: ../gconf/gconfd.c:563
   1443#: ../gconf/gconfd.c:384
   1444msgid ""
   1445"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
   1446"configuration data"
   1447msgstr ""
   1448"Не е открит нито един адрес на източник на настройки. Не може да се заредят "
   1449"или запазят конфигурационните данни"
   1450
   1451#: ../gconf/gconfd.c:401
   1452msgid ""
   1453"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
   1454"save some configuration changes"
   1455msgstr ""
   1456"Не е открит нито един източник на настройки с права за запис, промените може "
   1457"да не се запазят"
   1458
   1459#: ../gconf/gconfd.c:515
  14751460#, c-format
  14761461msgid "Failed to open %s: %s"
  14771462msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
  14781463
  1479 #: ../gconf/gconfd.c:579
   1464#: ../gconf/gconfd.c:531
  14801465#, c-format
  14811466msgid "Owner of %s is not the current user"
  14821467msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
  14831468
  1484 #: ../gconf/gconfd.c:587
   1469#: ../gconf/gconfd.c:539
  14851470#, c-format
  14861471msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
  14871472msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
  14881473
  1489 #. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
  1490 #. So we free it at the end of main()
  1491 #: ../gconf/gconfd.c:679
   1474#: ../gconf/gconfd.c:610
  14921475#, c-format
  14931476msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
  14941477msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
  14951478
  1496 #: ../gconf/gconfd.c:736
   1479#: ../gconf/gconfd.c:670
  14971480msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
  14981481msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
  14991482
  1500 #: ../gconf/gconfd.c:749
   1483#: ../gconf/gconfd.c:683
  15011484#, c-format
  15021485msgid "Failed to create %s: %s"
  15031486msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
  15041487
  1505 #: ../gconf/gconfd.c:756
   1488#: ../gconf/gconfd.c:690
  15061489#, c-format
  15071490msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
  15081491msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
  15091492
  1510 #: ../gconf/gconfd.c:788
   1493#: ../gconf/gconfd.c:722
  15111494#, c-format
  15121495msgid ""
   
  15171500"клиентската програма може да забие: %s"
  15181501
  1519 #: ../gconf/gconfd.c:798
   1502#: ../gconf/gconfd.c:732
  15201503#, c-format
  15211504msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
  15221505msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
  15231506
  1524 #: ../gconf/gconfd.c:836
   1507#: ../gconf/gconfd.c:770
  15251508#, c-format
  15261509msgid "Error releasing lockfile: %s"
  15271510msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
  15281511
  1529 #: ../gconf/gconfd.c:844
   1512#: ../gconf/gconfd.c:778
  15301513msgid "Exiting"
  15311514msgstr "Приключва се"
  15321515
  1533 #: ../gconf/gconfd.c:869
   1516#: ../gconf/gconfd.c:796
  15341517msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
  15351518msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
  15361519
  1537 #: ../gconf/gconfd.c:886
   1520#: ../gconf/gconfd.c:813
  15381521msgid "GConf server is not in use, shutting down."
  15391522msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
  15401523
  1541 #: ../gconf/gconfd.c:1212
   1524#: ../gconf/gconfd.c:1139
  15421525#, c-format
  15431526msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
  15441527msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
  15451528
  1546 #: ../gconf/gconfd.c:1340
   1529#: ../gconf/gconfd.c:1267
  15471530#, c-format
  15481531msgid "Returning exception: %s"
  15491532msgstr "Върнато изключение: %s"
  15501533
  1551 #: ../gconf/gconfd.c:1446
   1534#: ../gconf/gconfd.c:1373
  15521535#, c-format
  15531536msgid ""
   
  15581541"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
  15591542
  1560 #: ../gconf/gconfd.c:1481
   1543#: ../gconf/gconfd.c:1408
  15611544#, c-format
  15621545msgid ""
   
  15661549"запазени успешно (%s)"
  15671550
  1568 #: ../gconf/gconfd.c:1543
   1551#: ../gconf/gconfd.c:1470
  15691552#, c-format
  15701553msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
   
  15721555"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
  15731556
  1574 #: ../gconf/gconfd.c:1557
   1557#: ../gconf/gconfd.c:1484
  15751558#, c-format
  15761559msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
   
  15781561"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
  15791562
  1580 #: ../gconf/gconfd.c:1566
   1563#: ../gconf/gconfd.c:1493
  15811564#, c-format
  15821565msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
  15831566msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15841567
  1585 #: ../gconf/gconfd.c:1580
   1568#: ../gconf/gconfd.c:1507
  15861569#, c-format
  15871570msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
   
  15891572"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15901573
  1591 #: ../gconf/gconfd.c:1590
  1592 #, c-format
  1593 msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
   1574#: ../gconf/gconfd.c:1517
   1575#, c-format
   1576msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
  15941577msgstr ""
  15951578"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
  1596 ястото му: %s"
  1597 
  1598 #: ../gconf/gconfd.c:1599
   1579естоположение му: %s"
   1580
   1581#: ../gconf/gconfd.c:1526
  15991582#, c-format
  16001583msgid ""
   
  16041587"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
  16051588
  1606 #: ../gconf/gconfd.c:2078
   1589#: ../gconf/gconfd.c:2005
  16071590#, c-format
  16081591msgid ""
   
  16101593msgstr ""
  16111594"Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
  1612 "базата данни"
  1613 
  1614 #: ../gconf/gconfd.c:2114
   1595"базата от данни"
   1596
   1597#: ../gconf/gconfd.c:2041
  16151598#, c-format
  16161599msgid "Error reading saved state file: %s"
  16171600msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
  16181601
  1619 #: ../gconf/gconfd.c:2164
   1602#: ../gconf/gconfd.c:2091
  16201603#, c-format
  16211604msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
  16221605msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
  16231606
  1624 #: ../gconf/gconfd.c:2283
   1607#: ../gconf/gconfd.c:2210
  16251608#, c-format
  16261609msgid ""
   
  16311614"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
  16321615
  1633 #: ../gconf/gconfd.c:2288
   1616#: ../gconf/gconfd.c:2215
  16341617#, c-format
  16351618msgid ""
   
  16411624"s)"
  16421625
  1643 #: ../gconf/gconfd.c:2311 ../gconf/gconfd.c:2485
   1626#: ../gconf/gconfd.c:2238 ../gconf/gconfd.c:2412
  16441627#, c-format
  16451628msgid "Failed to get IOR for client: %s"
  16461629msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
  16471630
  1648 #: ../gconf/gconfd.c:2326
   1631#: ../gconf/gconfd.c:2253
  16491632#, c-format
  16501633msgid "Failed to open saved state file: %s"
  16511634msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
  16521635
  1653 #: ../gconf/gconfd.c:2339
   1636#: ../gconf/gconfd.c:2266
  16541637#, c-format
  16551638msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
   
  16581641"състоянието: %s"
  16591642
  1660 #: ../gconf/gconfd.c:2347
   1643#: ../gconf/gconfd.c:2274
  16611644#, c-format
  16621645msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
   
  16651648"състоянието: %s"
  16661649
  1667 #: ../gconf/gconfd.c:2446
   1650#: ../gconf/gconfd.c:2373
  16681651msgid ""
  16691652"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
   
  17581741#: ../gconf/gconftool.c:265
  17591742msgid ""
  1760 "Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
  1761 "needed.)"
  1762 msgstr ""
  1763 "Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
   1743"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
   1744"when needed.)"
   1745msgstr ""
   1746"Стартиране на сървър за настройки (gconfd). (Обикновено стартирането е "
  17641747"автоматично - при необходимост)"
  17651748
   
  18361819#: ../gconf/gconftool.c:367
  18371820msgid ""
  1838 "Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
  1839 "is not running."
   1821"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
   1822"gconfd is not running."
  18401823msgstr ""
  18411824"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
   
  18451828msgid ""
  18461829"Properly installs schema files on the command line into the database. "
  1847 "GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
  1848 "config source or set to the empty string to use the default."
   1830"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
   1831"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
   1832"configuration source."
  18491833msgstr ""
  18501834"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
   
  18571841"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
  18581842"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
  1859 "config source or set to the empty string to use the default."
   1843"configuration source or set to the empty string to use the default."
  18601844msgstr ""
  18611845"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
   
  19981982
  19991983#: ../gconf/gconftool.c:634
   1984#, c-format
  20001985msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
  20011986msgstr ""
   
  20031988
  20041989#: ../gconf/gconftool.c:644
   1990#, c-format
  20051991msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
  20061992msgstr ""
   
  20081994
  20091995#: ../gconf/gconftool.c:651
   1996#, c-format
  20101997msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
  20111998msgstr ""
   
  20132000
  20142001#: ../gconf/gconftool.c:662
   2002#, c-format
  20152003msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
  20162004msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
  20172005
  20182006#: ../gconf/gconftool.c:673
   2007#, c-format
  20192008msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
  20202009msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
  20212010
  20222011#: ../gconf/gconftool.c:687
   2012#, c-format
  20232013msgid ""
  20242014"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
   
  20292019
  20302020#: ../gconf/gconftool.c:701
   2021#, c-format
  20312022msgid ""
  20322023"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
   
  20372028
  20382029#: ../gconf/gconftool.c:707
   2030#, c-format
  20392031msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
  20402032msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
  20412033
  20422034#: ../gconf/gconftool.c:713
   2035#, c-format
  20432036msgid "Must specify a type when setting a value\n"
  20442037msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
  20452038
  20462039#: ../gconf/gconftool.c:721
   2040#, c-format
  20472041msgid ""
  20482042"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
   
  20602054
  20612055#: ../gconf/gconftool.c:822
  2062 msgid ""
  2063 "You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
   2056#, c-format
   2057msgid ""
   2058"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
   2059"direct\n"
  20642060msgstr ""
  20652061"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
   
  20722068
  20732069#: ../gconf/gconftool.c:856
   2070#, c-format
  20742071msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
  20752072msgstr ""
   
  20772074
  20782075#: ../gconf/gconftool.c:863
   2076#, c-format
  20792077msgid ""
  20802078"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
   
  20842082
  20852083#: ../gconf/gconftool.c:876
   2084#, c-format
  20862085msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
  20872086msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
   
  20982097
  20992098#: ../gconf/gconftool.c:1241
   2099#, c-format
  21002100msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
  21012101msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
   
  21122112
  21132113#: ../gconf/gconftool.c:1342
   2114#, c-format
  21142115msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
  21152116msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
  21162117
  21172118#: ../gconf/gconftool.c:1391
   2119#, c-format
  21182120msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
  21192121msgstr ""
   
  21222124#: ../gconf/gconftool.c:1758
  21232125#, c-format
  2124 msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
   2126msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
  21252127msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
  21262128
  21272129#: ../gconf/gconftool.c:1787
   2130#, c-format
  21282131msgid "Must specify a key or keys to get\n"
  21292132msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
   
  21942197
  21952198#: ../gconf/gconftool.c:1914
   2199#, c-format
  21962200msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
  21972201msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
   
  22032207
  22042208#: ../gconf/gconftool.c:1962
   2209#, c-format
  22052210msgid "Cannot set schema as value\n"
  22062211msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
  22072212
  22082213#: ../gconf/gconftool.c:1972
   2214#, c-format
  22092215msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
  22102216msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
  22112217
  22122218#: ../gconf/gconftool.c:1986
   2219#, c-format
  22132220msgid ""
  22142221"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
   
  22332240
  22342241#: ../gconf/gconftool.c:2047
   2242#, c-format
  22352243msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
  22362244msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
  22372245
  22382246#: ../gconf/gconftool.c:2091
   2247#, c-format
  22392248msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
  22402249msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
   
  22462255
  22472256#: ../gconf/gconftool.c:2136
   2257#, c-format
  22482258msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
  22492259msgstr "Трябва да се определи ключ, от който елементът-списък да се вземе.\n"
  22502260
  22512261#: ../gconf/gconftool.c:2167
   2262#, c-format
  22522263msgid "Must specify list index.\n"
  22532264msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
  22542265
  22552266#: ../gconf/gconftool.c:2174
   2267#, c-format
  22562268msgid "List index must be non-negative.\n"
  22572269msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
  22582270
  22592271#: ../gconf/gconftool.c:2183
   2272#, c-format
  22602273msgid "List index is out of bounds.\n"
  22612274msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
  22622275
  22632276#: ../gconf/gconftool.c:2209
   2277#, c-format
  22642278msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
  22652279msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
   
  22912305
  22922306#: ../gconf/gconftool.c:2333
   2307#, c-format
  22932308msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
  22942309msgstr ""
   
  23032318
  23042319#: ../gconf/gconftool.c:2358
   2320#, c-format
  23052321msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
  23062322msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
   
  23122328
  23132329#: ../gconf/gconftool.c:2393
   2330#, c-format
  23142331msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
  23152332msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
  23162333
  23172334#: ../gconf/gconftool.c:2435
   2335#, c-format
  23182336msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  23192337msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
  23202338
  23212339#: ../gconf/gconftool.c:2455
   2340#, c-format
  23222341msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  23232342msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
  23242343
  23252344#: ../gconf/gconftool.c:2475
   2345#, c-format
  23262346msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  23272347msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
   
  23382358
  23392359#: ../gconf/gconftool.c:2519
   2360#, c-format
  23402361msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
  23412362msgstr ""
   
  23442365
  23452366#: ../gconf/gconftool.c:2533
   2367#, c-format
  23462368msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
  23472369msgstr ""
   
  23542376
  23552377#: ../gconf/gconftool.c:2564
   2378#, c-format
  23562379msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
  23572380msgstr ""
   
  23652388
  23662389#: ../gconf/gconftool.c:2598
   2390#, c-format
  23672391msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
  23682392msgstr ""
   
  23752399
  23762400#: ../gconf/gconftool.c:2768
   2401#, c-format
  23772402msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
  23782403msgstr ""
   
  23882413
  23892414#: ../gconf/gconftool.c:2828
   2415#, c-format
  23902416msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
  23912417msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
   
  24522478
  24532479#: ../gconf/gconftool.c:3203
   2480#, c-format
  24542481msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
  24552482msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
  24562483
  24572484#: ../gconf/gconftool.c:3232
   2485#, c-format
  24582486msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
  24592487msgstr ""
   
  24892517
  24902518#: ../gconf/gconftool.c:3379
   2519#, c-format
  24912520msgid "WARNING: empty <applyto> node"
  24922521msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
   
  24982527
  24992528#: ../gconf/gconftool.c:3393
   2529#, c-format
  25002530msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
  25012531msgstr ""
   
  25032533
  25042534#: ../gconf/gconftool.c:3399
   2535#, c-format
  25052536msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
  25062537msgstr ""
   
  25082539
  25092540#: ../gconf/gconftool.c:3405
   2541#, c-format
  25102542msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
  25112543msgstr ""
   
  25132545
  25142546#: ../gconf/gconftool.c:3434
   2547#, c-format
  25152548msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
  25162549msgstr ""
   
  25362569
  25372570#: ../gconf/gconftool.c:3649
   2571#, c-format
  25382572msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
  25392573msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
   
  25412575#: ../gconf/gconftool.c:3684
  25422576#, c-format
  2543 msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
   2577msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
  25442578msgstr ""
  25452579"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
   
  25522586#: ../gconf/gconftool.c:3702
  25532587#, c-format
  2554 msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
   2588msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
  25552589msgstr ""
  25562590"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
   
  25622596
  25632597#: ../gconf/gconftool.c:3748
   2598#, c-format
  25642599msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
  25652600msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
   
  25982633#: ../gconf/gconftool.c:3888
  25992634#, c-format
  2600 msgid "Error syncing config data: %s"
   2635msgid "Error syncing configuration data: %s"
  26012636msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
  26022637
  26032638#: ../gconf/gconftool.c:3904
   2639#, c-format
  26042640msgid "Must specify some schema files to install\n"
  26052641msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
   
  26212657
  26222658#: ../gconf/gconftool.c:4078
   2659#, c-format
  26232660msgid "Must specify some keys to break\n"
  26242661msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
   
  26352672
  26362673#: ../gconf/gconftool.c:4102
   2674#, c-format
  26372675msgid "Must specify some directories to break\n"
  26382676msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.