Changeset 1490


Ignore:
Timestamp:
May 10, 2008, 4:37:45 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libgnome: готов за подаване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/libgnome.trunk.bg.po

  r1482 r1490  
  11# Bulgarian translation of libgnome po-file
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
   3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
  44# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
   
  99"Project-Id-Version: libgnome trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 18:15+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-05-08 18:51+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-05-10 16:36+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-05-10 16:33+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4848#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:8
  4949msgid "Warning message"
  50 msgstr "Предупреждаващо съобщение"
   50msgstr "Предупредително съобщение"
  5151
  5252#: ../gnome-data/gnome-default.xml.in.in.h:1
   
  102102msgid "Unable to find help paths %s or %s. Please check your installation"
  103103msgstr ""
  104 "Пътищата за помощта %s или %s не могат да бъдат намерени. Проверете "
   104"Пътищата за помощта %s или %s не могат да бъдат открити. Проверете "
  105105"инсталацията си."
  106106
   
  111111"installation"
  112112msgstr ""
  113 "Файловете с помощта не могат да бъдат намерение нито в %s, нито в %s. "
   113"Файловете с помощта не могат да бъдат открити нито в %s, нито в %s. "
  114114"Проверете инсталацията си."
  115115
   
  141141
  142142#: ../libgnome/gnome-init.c:404
  143 #, fuzzy, c-format
   143#, c-format
  144144msgid ""
  145145"Could not stat private per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
  146 msgstr "Неуспех при създаването на папка с настройки на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
   146msgstr ""
   147"Неуспех при проверката на състояние на папка с настройки на GNOME за всеки "
   148"потребител „%s“: %s\n"
  147149
  148150#: ../libgnome/gnome-init.c:412
   
  354356#: ../libgnome/gnome-program.c:1415
  355357msgid "MODULE1,MODULE2,..."
  356 msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ2,..."
   358msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ2,"
  357359
  358360#. Translators: the first %s is the error message, 2nd %s the program name
   
  383385"location."
  384386msgstr ""
  385 "Имаше грешка при анализирането на стандартната команда асоциирана с това "
   387"Грешка при анализирането на стандартната команда асоциирана с това "
  386388"местоположение."
  387389
   
  392394"location."
  393395msgstr ""
  394 "Имаше грешка при стартирането на стандартната команда, асоциирана с това "
   396"Грешка при стартирането на стандартната команда, асоциирана с това "
  395397"местоположение."
  396398
   
  454456#, c-format
  455457msgid "Key %s not found in configuration"
  456 msgstr "Ключът %s не може да бъде намерен в настройките"
   458msgstr "Ключът %s не може да бъде открит в настройките"
  457459
  458460#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:1
   
  480482msgid ""
  481483"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate."
  482 msgstr "Колко милисекунди да се изчака преди включването на клавишите за движение на мишката."
   484msgstr ""
   485"Колко милисекунди да се изчака преди включването на клавишите за движение на "
   486"мишката."
  483487
  484488#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:7
   
  488492#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:8
  489493msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds."
  490 msgstr "Игнориране на множество натискания на _един_ клавиш в рамките на @delay милисекунди."
   494msgstr ""
   495"Игнориране на множество натискания на _един_ клавиш в рамките на @delay "
   496"милисекунди."
  491497
  492498#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:9
   
  510516"List of assistive technology applications to start when logging into the "
  511517"GNOME desktop."
  512 msgstr "Списък с програмите за помощ, които да се стартират в началото на сесия на GNOME."
   518msgstr ""
   519"Списък с програмите за помощ, които да се стартират в началото на сесия на "
   520"GNOME."
  513521
  514522#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:2
   
  520528"GNOME to start preferred Mobility assistive technology application during "
  521529"login."
  522 msgstr "GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за помощ за хората с двигателни увреждания."
   530msgstr ""
   531"GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за "
   532"помощ за хората с двигателни увреждания."
  523533
  524534#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:2
   
  532542msgstr ""
  533543"Предпочитана програма за помощ на хората с двигателни увреждания за влизане, "
  534 "отваряне на менюто и ползване на команден ред."
   544"ползване на менюто и командния ред."
  535545
  536546#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:4
   
  542552"GNOME to start preferred Visual assistive technology application during "
  543553"login."
  544 msgstr "GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за помощ за хората със зрителни увреждания."
   554msgstr ""
   555"GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за "
   556"помощ за хората със зрителни увреждания."
  545557
  546558#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:2
   
  554566msgstr ""
  555567"Предпочитана програма за помощ на хората със зрителни увреждания за влизане, "
  556 "отваряне на менюто и ползване на команден ред."
   568"ползване на менюто и на командния ред."
  557569
  558570#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:4
   
  570582#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:3
  571583msgid "Default browser"
  572 msgstr "Браузър по подразбиране"
   584msgstr "Стандартен браузър"
  573585
  574586#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:4
  575587msgid "Default browser for all URLs."
  576 msgstr "Браузър по подразбиране за всички адреси."
   588msgstr "Стандартен браузър за всички адреси."
  577589
  578590#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:5
  579591msgid "Whether the default browser needs a terminal to run."
  580 msgstr "Дали браузърът по подразбиране се нуждае от терминал."
   592msgstr "Дали стандартният браузър се нуждае от терминал."
  581593
  582594#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:6
  583595msgid "Whether the default browser understands netscape remote."
  584 msgstr "Дали браузърът по подразбиране разбира опцията remote на netscape."
   596msgstr "Дали стандартният браузър разбира опцията „remote“ на netscape."
  585597
  586598#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:1
   
  610622#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:7
  611623msgid "Whether the default calendar application needs a terminal to run"
  612 msgstr "Дали стандартната протрама за календар се нуждае от терминал"
   624msgstr "Дали стандартната програма за календар се нуждае от терминал"
  613625
  614626#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:8
  615 #, fuzzy
  616627msgid "Whether the default tasks application needs a terminal to run"
  617 msgstr "Дали браузърът по подразбиране се нуждае от терминал"
   628msgstr "Дали стандартното програма за задачи се нуждае от терминал"
  618629
  619630#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:1
   
  633644
  634645#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:4
  635 #, fuzzy
  636646msgid "Terminal program to use when starting applications that require one."
  637647msgstr ""
  638 "Коя терминална програма да се ползва при стартирането на програми в терминал"
   648"Коя терминална програма да се ползва при стартирането на програми в терминал."
  639649
  640650#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:1
   
  644654msgstr ""
  645655"Списък с имената на работните места на първия мениджър на прозорци. Този "
  646 "ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   656"ключ е изоставен още от GNOME 2.12."
  647657
  648658#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:2
  649659msgid "Fallback window manager (deprecated)"
  650 msgstr "Резервен мениджър на прозорци (остаряла настройка, да не се използва)"
   660msgstr "Резервен мениджър на прозорци (изоставена настройка)"
  651661
  652662#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:3
   
  655665"been deprecated since GNOME 2.12."
  656666msgstr ""
  657 "Резервен мениджър на прозорци в случай, че потребителският не е открит. "
  658 "Този ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   667"Резервен мениджър на прозорци в случай, че потребителският не е открит. Този "
   668"ключ е изоставен още от GNOME 2.12."
  659669
  660670#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:4
  661671msgid "Names of the workspaces (deprecated)"
  662 msgstr "Имената на работните плотове (остаряла настройка, да не се използва)"
   672msgstr "Имената на работните плотове (изоставена настройка)"
  663673
  664674#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:5
  665675msgid "The number of workspaces (deprecated)"
  666 msgstr "Брой на работните плотове (остаряла настройка, да не се използва)"
   676msgstr "Брой на работните плотове (изоставена настройка)"
  667677
  668678#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:6
   
  672682msgstr ""
  673683"Брой на работните плотове, които мениджърът на прозорци да използва. Този "
  674 "ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   684"ключ е изоставен още от GNOME 2.12."
  675685
  676686#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:7
  677687msgid "User window manager (deprecated)"
  678 msgstr ""
  679 "Потребителски мениджър на прозорци (остаряла настройка, да не се използва)"
   688msgstr "Потребителски мениджър на прозорци (изоставена настройка)"
  680689
  681690#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:8
   
  683692"Window manager to try first. This key has been deprecated since GNOME 2.12."
  684693msgstr ""
  685 "Мениджър за прозорци, който да се използва с приоритет. Този ключ е остарял "
  686  не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   694"Мениджър за прозорци, който да се използва с приоритет. Този ключ е "
   695зоставен още от GNOME 2.12."
  687696
  688697#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:1
   
  717726"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
  718727"\", \"vertical-gradient\", and \"solid\"."
  719 msgstr "Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-gradient“ (хоризонтално преливане), „vertical-gradient“ (вертикално преливане), и „solid“ (единствен цвят)л"
   728msgstr ""
   729"Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-"
   730"gradient“ (хоризонтално преливане), „vertical-gradient“ (вертикално "
   731"преливане), и „solid“ (единствен цвят)."
  720732
  721733#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:7
   
  833845#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:19
  834846msgid "Menus Have Icons"
  835 msgstr "Менютата имат икони"
   847msgstr "Менютата са с икони"
  836848
  837849#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:20
  838850msgid "Menus Have Tearoff"
  839 msgstr "Менютата имат лента за откъсване"
   851msgstr "Менютата са с лента за откъсване"
  840852
  841853#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:21
   
  847859"Module to use as the filesystem model for the GtkFileChooser widget. "
  848860"Possible values are \"gio\", \"gnome-vfs\" and \"gtk+\"."
  849 msgstr "Модул, който да се използва като модел на файловата система за графичния обект GtkFileChooser. Възможните стойности са: „gio“, „gnome-vfs“ и „gtk+“."
   861msgstr ""
   862"Модул, който да се използва като модел на файловата система за графичния "
   863"обект GtkFileChooser. Възможните стойности са: „gio“, „gnome-vfs“ и „gtk+“."
  850864
  851865#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:23
   
  872886#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:27
  873887msgid "Name of the default font used by gtk+."
  874 msgstr "Име на шрифта по подразбиране, който се ползва от gtk+."
   888msgstr "Име на стандартния шрифт, който се ползва от gtk+."
  875889
  876890#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:28
   
  888902#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:31
  889903msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
  890 msgstr "Показване на менюто „Контролни символи на Уникод“"
   904msgstr "Показване на менюто „Контролни знаци на Уникод“"
  891905
  892906#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:32
   
  894908"Size of icons in toolbars, either \"small-toolbar\" or \"large-toolbar\"."
  895909msgstr ""
   910"Размер на иконите в лентите с инструменти, или „small-toolbar“ (малък) или "
   911"„large-toolbar“ (голям)."
  896912
  897913#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:33
   
  915931"Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and "
  916932"\"text\"."
  917 msgstr "Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“ (текст под иконите), „both_horiz“ (текст до иконите), „icons“ (само икони), и „text“ (само текст)."
   933msgstr ""
   934"Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“ (текст под "
   935"иконите), „both_horiz“ (текст до иконите), „icons“ (само икони), и "
   936"„text“ (само текст)."
  918937
  919938#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:38
   
  945964"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
  946965"the input method."
  947 msgstr "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност за смяна на метода за вход."
   966msgstr ""
   967"Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
   968"за смяна на метода за вход."
  948969
  949970#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:44
   
  951972"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
  952973"control characters."
  953 msgstr "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност за въвеждане на контролни знаци."
   974msgstr ""
   975"Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
   976"за въвеждане на контролни знаци."
  954977
  955978#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:45
   
  959982#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:46
  960983msgid "Whether the user can detach menubars and move them around."
  961 msgstr "Дали потребителят може да откъсва менютата и да ги поставя произволно по екрана."
   984msgstr ""
   985"Дали потребителят може да откъсва менютата и да ги поставя произволно по "
   986"екрана."
  962987
  963988#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:47
  964989msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around."
  965 msgstr "Дали потребителят може да откъсва лентите с инструменти и да ги поставя произволно по екрана."
   990msgstr ""
   991"Дали потребителят може да откъсва лентите с инструменти и да ги поставя "
   992"произволно по екрана."
  966993
  967994#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:48
   
  969996"Whether the user can dynamically type a new accelerator when positioned over "
  970997"an active menuitem."
  971 msgstr "Дали потребителят може динамично да задава нов бърз клавиш, когато е позициониран върху активен елемент от меню."
   998msgstr ""
   999"Дали потребителят може динамично да задава нов бърз клавиш, когато е "
   1000"позициониран върху активен елемент от меню."
  9721001
  9731002#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:49
   
  10111040"Ограничаване на достъпа на потребителя до терминала или определяне на "
  10121041"команда, която да бъде изпълнена. Например, това ще забрани достъпа до "
  1013 "„Стартиране на програма...“ в панела."
   1042"„Стартиране на програма“ в панела."
  10141043
  10151044#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:8
   
  10201049"Ограничаване на потребителя да не променя на настройките за печат. Например, "
  10211050"това ще спре достъпа до всички диалогови прозорци „Настройки на печат“ в "
  1022 "програмите.\""
   1051"програмите."
  10231052
  10241053#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:9
   
  10281057msgstr ""
  10291058"Ограничаване на потребителя от възможността за печат. Например, това ще спре "
  1030 "достъпа до всички диалогови прозорци „Печат...“ в програмите."
   1059"достъпа до всички диалогови прозорци „Печат“ в програмите."
  10311060
  10321061#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:10
   
  10361065msgstr ""
  10371066"Ограничаване на потребителя от записване на файлове. Например, това ще "
  1038 "забрани достъпа до всички диалогови прозорци „Запазване като...“ в "
  1039 "програмите."
   1067"забрани достъпа до всички диалогови прозорци „Запазване като…“ в програмите."
  10401068
  10411069#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:11
   
  10811109"default."
  10821110msgstr ""
  1083 "Множител на ускорението на движението на мишката. -1 е системната стойност "
  1084 "по подразбиране."
   1111"Множител на ускорението на движението на мишката. „-1“ е стандартната "
   1112"системна стойност."
  10851113
  10861114#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:2
   
  11141142msgstr ""
  11151143"Разстояние в пиксели, което показалецът трябва да измине, преди включване не "
  1116 "ускоряването. -1 е системната стойност по подразбиране."
   1144"ускоряването. „-1“ е стандартната системна стойност."
  11171145
  11181146#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:8
   
  11381166"Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
  11391167"pressed and released."
  1140 msgstr "Осветяване на текущото положение на показалеца при натискането и отпускането на клавиша Control."
   1168msgstr ""
   1169"Осветяване на текущото положение на показалеца при натискането и отпускането "
   1170"на клавиша Control."
  11411171
  11421172#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:12
   
  11701200#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:19
  11711201msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice."
  1172 msgstr "Разменяне на левия и десния бутон за левичари."
   1202msgstr "Размяна на левия и десния бутон за левичари."
  11731203
  11741204#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:1
  11751205msgid "Default mixer device"
  1176 msgstr "Устройство за смесване на звука по подразбиране"
   1206msgstr "Стандартно устройство за смесване на звука"
  11771207
  11781208#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:2
  11791209msgid "Default mixer tracks"
  1180 msgstr "Канали за смесване по подразбиране"
   1210msgstr "Стандартни канали за смесване"
  11811211
  11821212#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:3
   
  11951225msgid "The default mixer device used by the multimedia key bindings."
  11961226msgstr ""
  1197 "Устройство за смесване на звука по подразбиране, което се използва за "
   1227"Стандартно устройство за смесване на звука, което се използва за "
  11981228"мултимедийните клавиши."
  11991229
   
  12011231msgid "The default mixer tracks used by the multimedia key bindings."
  12021232msgstr ""
  1203 "Канали за смесване по подразбиране, които се използват за мултимедийните "
  1204 "клавиши."
   1233"Стандартни канали за смесване, които се използват за мултимедийните клавиши."
  12051234
  12061235#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:8
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.