Changeset 1514


Ignore:
Timestamp:
Jun 4, 2008, 5:38:19 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

orca: най-накрая завършен

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/orca.gnome-2-22.bg.po

  r1510 r1514  
  88"Project-Id-Version: orca gnome-2-22\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-06-02 11:31+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-06-03 17:33+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-06-04 17:34+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-06-04 17:34+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  20252025#: ../src/orca/default.py:881
  20262026msgid "Cycles to the next magnifier position."
  2027 msgstr "Пременаване към следващата степен на увеличение."
   2027msgstr "Преминаване към следващата степен на увеличение."
  20282028
  20292029#. Translators: "blank" is a short word to mean the
   
  21972197"Entering learn mode.  Press any key to hear its function.  To exit learn "
  21982198"mode, press the escape key."
  2199 msgstr "Влизане в режим на обучение. Натиснете произволен клавиш, за да чуете функцията му. За да излезете от режима, натиснете клавиша „Esc“."
   2199msgstr ""
   2200"Влизане в режим на обучение. Натиснете произволен клавиш, за да чуете "
   2201"функцията му. За да излезете от режима, натиснете клавиша „Esc“."
  22002202
  22012203#. Translators: Orca has a "Learn Mode" that will allow
   
  22732275
  22742276#. Translators: when the user selects (highlights) text in
  2275 #. a document, Orca will speak#, fuzzy
  2276  information about what they
   2277#. a document, Orca will speak information about what they
  22772278#. have selected.
  22782279#.
   
  23112312#: ../src/orca/espeechfactory.py:98
  23122313msgid "Emacspeak Speech Services"
  2313 msgstr "Услуги за глас на Emacs"
   2314msgstr "услуги за глас на Emacs"
  23142315
  23152316#. Translators: the Orca "Find" dialog
   
  33673368#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:177
  33683369msgid "GNOME Speech Services"
  3369 msgstr "Услуги за глас на GNOME"
   3370msgstr "услуги за глас на GNOME"
  33703371
  33713372#. Translators: we replace the ellipses (both manual and UTF-8)
   
  39063907#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:445
  39073908msgid "Enable Braille?  Enter y or n: "
  3908 msgstr "Включване на Брайл. Въведете y или n: "
   3909msgstr "Включване на брайл. Въведете y или n: "
  39093910
  39103911#. Translators: the braille monitor is a graphical display on the screen
   
  40924093#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:425 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:474
  40934094msgid "Default"
  4094 msgstr "По подразбиране"
   4095msgstr "Стандартно"
  40954096
  40964097#. Translators: this refers to the speech synthesis voice that Orca
   
  41674168#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1259
  41684169msgid "Actual String"
  4169 msgstr "Самият низ"
   4170msgstr "Срещнат низ"
  41704171
  41714172#. Pronunciation Dictionary replacement string column (REPLACEMENT)
   
  41784179#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1276
  41794180msgid "Replacement String"
  4180 msgstr "Низът за замяна"
   4181msgstr "Низ за замяна"
  41814182
  41824183#. Translators: Orca keybindings support double
   
  42794280#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2665 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2753
  42804281#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:30
  4281 #, fuzzy
  42824282msgid "Brie_f"
  4283 msgstr "Зани_жена"
   4283msgstr "_Съкратена"
  42844284
  42854285#. Translators: when users are navigating a table, they
   
  43474347#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3544 ../src/orca/orca-setup.glade.h:149
  43484348msgid "_Desktop"
  4349 msgstr "_Работен плот"
   4349msgstr "Ра_ботен плот"
  43504350
  43514351#. Translators: this is an algorithm for magnifying pixels
   
  45254525#: ../src/orca/orca.py:1324
  45264526msgid "Use alternate directory for user preferences"
  4527 msgstr "Ползване на различна папка за потребителски настройки"
   4527msgstr ""
   4528"Ползване на различна папка за потребителски нас-\n"
   4529"                             тройки"
  45284530
  45294531#. Translators: this option is for enabling speech synthesis
   
  45834585#: ../src/orca/orca.py:1337
  45844586msgid "Force use of option"
  4585 msgstr "Прилагане на ползването на опция"
   4587msgstr ""
   4588" \n"
   4589"                             Прилагане на ползването на опция"
  45864590
  45874591#. Translators: if the user supplies an option via the '-d, --disable'
   
  45914595#: ../src/orca/orca.py:1350
  45924596msgid "Prevent use of option"
  4593 msgstr "Предотвратяване на ползването на опция"
   4597msgstr ""
   4598" \n"
   4599"                             Предотвратяване на ползването на опция"
  45944600
  45954601#. Translators: this is the Orca command line option that will quit Orca.
   
  46114617"the -n or --no-setup option is used."
  46124618msgstr ""
  4613 "Ако Orca предварително не е била настроена от\n"
  4614 "потребителя за работа, програмата автоматично\n"
  4615 "ще стартира модула за настройки, освен ако не\n"
   4619"Ако Orca предварително не е била настроена от потребителя за работа,\n"
   4620"програмата автоматично ще стартира модула за настройки, освен ако не\n"
  46164621"се използва опцията „-n“ или „--no-setup“."
  46174622
   
  47284733#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:25
  47294734msgid "Advanced _Settings..."
  4730 msgstr "_Допълнителни настройки…"
   4735msgstr "Допълнителни настро_йки…"
  47314736
  47324737#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:26
   
  47574762"None"
  47584763msgstr ""
  4759 "Центриран\n"
  4760 "Пропорционален\n"
  4761 "С избутване\n"
  4762 "Никакъв"
   4764"центриран\n"
   4765"пропорционален\n"
   4766"с избутване\n"
   4767"никакъв"
  47634768
  47644769#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:36
   
  47684773"None"
  47694774msgstr ""
  4770 "Центриран\n"
  4771 "С избутване\n"
  4772 "Никакъв"
   4775"центриран\n"
   4776"с избутване\n"
   4777"никакъв"
  47734778
  47744779#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:39
   
  47864791#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:42
  47874792msgid "Cross-hair si_ze:"
  4788 msgstr "_Размер на кръстачката:"
   4793msgstr "Размер на кр_ъстачката:"
  47894794
  47904795#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:43
   
  48064811"Hyperlink"
  48074812msgstr ""
  4808 "По подразбиране\n"
  4809 "Като с главни букви\n"
  4810 "Като хипервръзка"
   4813"по подразбиране\n"
   4814"като с главни букви\n"
   4815"като хипервръзка"
  48114816
  48124817#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:49
   
  48174822#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:54
  48184823msgid "Edge mar_gin:"
  4819 msgstr "_Отстъп от ръба:"
   4824msgstr "От_стъп от ръба:"
  48204825
  48214826#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:55
   
  48574862#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:64
  48584863msgid "Enable bor_der"
  4859 msgstr "Включване на _рамката"
   4864msgstr "Включв_ане на рамката:"
  48604865
  48614866#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:65
   
  48654870#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:66
  48664871msgid "Enable cross-h_air"
  4867 msgstr "Включване на кр_ъстачка"
   4872msgstr "Вкл_ючване на кръстачката"
  48684873
  48694874#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:67
   
  49054910#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:78
  49064911msgid "In_vert colors"
  4907 msgstr "Обръ_щане на цветовете"
   4912msgstr "Обръщане на _цветовете"
  49084913
  49094914#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:79
   
  49334938#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:86
  49344939msgid "Mouse poi_nter:"
  4935 msgstr "_Показалец на мишката:"
   4940msgstr "Пока_залец на мишката:"
  49364941
  49374942#. Translators: This label is on a button on the Text Attributes pane of the Orca Preferences dialog. On that pane there is a long list of possible text attributes. The user can select one and then, by using the Move _down one button, move that attribute down one line in the list. The ordering in the list is important as Orca will speak the selected text attributes in the given order.
  49384943#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:88
  49394944msgid "Move _down one"
  4940 msgstr "Местене на_долу"
   4945msgstr "Местене надо_лу"
  49414946
  49424947#. Translators: This label is on a button on the Text Attributes pane of the Orca Preferences dialog. On that pane there is a long list of possible text attributes. The user can select one and then, by using the Move _up one button, move that attribute up one line in the list. The ordering in the list is important as Orca will speak the selected text attributes in the given order.
   
  50175022#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:115
  50185023msgid "Quit Orca _without confirmation"
  5019 msgstr "Спиране на Orca _без потвърждение"
   5024msgstr "Спиране на Orca без потвър_ждение"
  50205025
  50215026#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:116
   
  50545059#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:127
  50555060msgid "Speak current ro_w"
  5056 msgstr "Произнасяне на теку_щия ред"
   5061msgstr "Произнасяне на те_кущия ред"
  50575062
  50585063#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:128
   
  51165121#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:143
  51175122msgid "_All"
  5118 msgstr "Всич_ко"
   5123msgstr "_Всичко"
  51195124
  51205125#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:144
   
  51445149#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:151
  51455150msgid "_Enable speech"
  5146 msgstr "_Включване на глас"
   5151msgstr "Вкл_ючване на глас"
  51475152
  51485153#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:152
   
  52805285#.
  52815286#: ../src/orca/rolenames.py:182
  5282 #, fuzzy
  52835287msgid "Accelerator"
  52845288msgstr "Ускорител"
   
  52985302#: ../src/orca/rolenames.py:195
  52995303msgid "alrt"
  5300 msgstr "прдпр"
   5304msgstr "прдп"
  53015305
  53025306#. Translators: long braille for the rolename of an alert dialog.
   
  53585362#: ../src/orca/rolenames.py:237
  53595363msgid "cal"
  5360 msgstr "кал."
   5364msgstr "клнд"
  53615365
  53625366#. Translators: long braille for the rolename of a calendar widget.
   
  53765380#: ../src/orca/rolenames.py:249
  53775381msgid "cnv"
  5378 msgstr "кан."
   5382msgstr "кнв"
  53795383
  53805384#. Translators: long braille for the rolename of a canvas widget.
   
  53955399#: ../src/orca/rolenames.py:262
  53965400msgid "cptn"
  5397 msgstr "загл."
   5401msgstr "зглв"
  53985402
  53995403#. Translators: long braille for the rolename of a caption (e.g.,
   
  54175421#: ../src/orca/rolenames.py:276 ../src/orca/rolenames.py:288
  54185422msgid "chk"
  5419 msgstr "отм."
   5423msgstr "отмт"
  54205424
  54215425#. Translators: long braille for the rolename of a checkbox.
   
  54475451#: ../src/orca/rolenames.py:300
  54485452msgid "clrchsr"
  5449 msgstr "изб. цв."
   5453msgstr "избр цвт"
  54505454
  54515455#. Translators: long braille for the rolename of a color chooser.
   
  54675471#: ../src/orca/rolenames.py:312 ../src/orca/rolenames.py:934
  54685472msgid "colhdr"
  5469 msgstr "ант. кол."
   5473msgstr "антк клн"
  54705474
  54715475#. Translators: long braille for the rolename of a column header.
   
  54895493#: ../src/orca/rolenames.py:324
  54905494msgid "cbo"
  5491 msgstr "п. кут."
   5495msgstr "пдщ кт"
  54925496
  54935497#. Translators: long braille for the rolename of a combo box.
   
  55075511#: ../src/orca/rolenames.py:336
  55085512msgid "dat"
  5509 msgstr "ред. д."
   5513msgstr "рдкт дт"
  55105514
  55115515#. Translators: long braille for the rolename of a date editor.
   
  55475551#: ../src/orca/rolenames.py:360 ../src/orca/rolenames.py:490
  55485552msgid "frm"
  5549 msgstr "рамка"
   5553msgstr "рмк"
  55505554
  55515555#. Translators: long braille for the rolename of a desktop frame.
   
  55705574#: ../src/orca/rolenames.py:377
  55715575msgid "shortbraille|dial"
  5572 msgstr "цфрблт"
   5576msgstr "цфрб"
  55735577
  55745578#. Translators: long braille for the rolename of a dial.
   
  55885592#: ../src/orca/rolenames.py:389
  55895593msgid "dlg"
  5590 msgstr "диал."
   5594msgstr "длг"
  55915595
  55925596#. Translators: long braille for the rolename of a dialog.
   
  56065610#: ../src/orca/rolenames.py:401
  56075611msgid "dip"
  5608 msgstr "пан. п."
   5612msgstr "пнл ппк"
  56095613
  56105614#. Translators: long braille for the rolename of a directory pane.
   
  56445648#: ../src/orca/rolenames.py:425
  56455649msgid "draw"
  5646 msgstr "обл. рис."
   5650msgstr "облс рсвн"
  56475651
  56485652#. Translators: long braille for the rolename of a drawing area.
   
  56625666#: ../src/orca/rolenames.py:437
  56635667msgid "fchsr"
  5664 msgstr "изб. файл."
   5668msgstr "избр фл"
  56655669
  56665670#. Translators: long braille for the rolename of a file chooser.
   
  56805684#: ../src/orca/rolenames.py:449
  56815685msgid "flr"
  5682 msgstr "пълн."
   5686msgstr "плнт"
  56835687
  56845688#. Translators: long braille for the rolename of a filler.
   
  56985702#: ../src/orca/rolenames.py:461
  56995703msgid "fnt"
  5700 msgstr "изб. шр."
   5704msgstr "избр шрфт"
  57015705
  57025706#. Translators: long braille for the rolename of a font chooser.
   
  57215725#: ../src/orca/rolenames.py:478
  57225726msgid "shortbraille|form"
  5723 msgstr "фрмлр"
   5727msgstr "фрмл"
  57245728
  57255729#. Translators: long braille for the rolename of a form.
   
  57515755#: ../src/orca/rolenames.py:502
  57525756msgid "gpn"
  5753 msgstr "ст. пан."
   5757msgstr "сткл пнл"
  57545758
  57555759#. Translators: long braille for the rolename of a glass pane.
   
  57695773#: ../src/orca/rolenames.py:514
  57705774msgid "hdng"
  5771 msgstr "загл."
   5775msgstr "зглв"
  57725776
  57735777#. Translators: long braille for the rolename of a heading.
   
  58115815#: ../src/orca/rolenames.py:550
  58125816msgid "img"
  5813 msgstr "из."
   5817msgstr "избр"
  58145818
  58155819#. Translators: long braille for the rolename of a image.
   
  58295833#: ../src/orca/rolenames.py:562
  58305834msgid "ifrm"
  5831 msgstr "врмк"
   5835msgstr "втр рмк"
  58325836
  58335837#. Translators: long braille for the rolename of an internal frame.
   
  58475851#: ../src/orca/rolenames.py:574
  58485852msgid "lbl"
  5849 msgstr "ет."
   5853msgstr "еткт"
  58505854
  58515855#. Translators: long braille for the rolename of a label.
   
  58655869#: ../src/orca/rolenames.py:586
  58665870msgid "lyrdpn"
  5867 msgstr "пан. пласт."
   5871msgstr "пнл плст"
  58685872
  58695873#. Translators: long braille for the rolename of a layered pane.
   
  59015905#: ../src/orca/rolenames.py:610
  59025906msgid "lst"
  5903 msgstr "сп."
   5907msgstr "спск"
  59045908
  59055909#. Translators: long braille for the rolename of a list.
   
  59195923#: ../src/orca/rolenames.py:622
  59205924msgid "lstitm"
  5921 msgstr "ел. сп."
   5925msgstr "елмн спск"
  59225926
  59235927#. Translators: long braille for the rolename of a list item.
   
  59555959#: ../src/orca/rolenames.py:646
  59565960msgid "mnubr"
  5957 msgstr "л. мен."
   5961msgstr "лнт мнт"
  59585962
  59595963#. Translators: long braille for the rolename of a menu bar.
   
  59735977#: ../src/orca/rolenames.py:658
  59745978msgid "mnuitm"
  5975 msgstr "ел. м."
   5979msgstr "елмн меню"
  59765980
  59775981#. Translators: long braille for the rolename of a menu item.
   
  59915995#: ../src/orca/rolenames.py:670
  59925996msgid "optnpn"
  5993 msgstr "пан. н."
   5997msgstr "пнл нстр"
  59945998
  59955999#. Translators: long braille for the rolename of an option pane.
   
  60096013#: ../src/orca/rolenames.py:682
  60106014msgid "pgt"
  6011 msgstr "тбстр"
   6015msgstr "тблр стрн"
  60126016
  60136017#. Translators: long braille for the rolename of a page tab.
   
  60216025#: ../src/orca/rolenames.py:688
  60226026msgid "page"
  6023 msgstr "стр."
   6027msgstr "стрн"
  60246028
  60256029#. Translators: short braille for the rolename of a page tab list.
   
  60276031#: ../src/orca/rolenames.py:694
  60286032msgid "tblst"
  6029 msgstr "сп. таб."
   6033msgstr "спск тбв"
  60306034
  60316035#. Translators: long braille for the rolename of a page tab list.
   
  60456049#: ../src/orca/rolenames.py:706
  60466050msgid "pnl"
  6047 msgstr "пан."
   6051msgstr "пнл"
  60486052
  60496053#. Translators: long braille for the rolename of a panel.
   
  60636067#: ../src/orca/rolenames.py:718
  60646068msgid "pwd"
  6065 msgstr "пар."
   6069msgstr "прл"
  60666070
  60676071#. Translators: long braille for the rolename of a password field.
   
  60816085#: ../src/orca/rolenames.py:730
  60826086msgid "popmnu"
  6083 msgstr "изск. м."
   6087msgstr "изск меню"
  60846088
  60856089#. Translators: long braille for the rolename of a popup menu.
   
  60996103#: ../src/orca/rolenames.py:742
  61006104msgid "pgbar"
  6101 msgstr "л. пр."
   6105msgstr "лнт пргр"
  61026106
  61036107#. Translators: long braille for the rolename of a progress bar.
   
  61176121#: ../src/orca/rolenames.py:754
  61186122msgid "btn"
  6119 msgstr "бут."
   6123msgstr "бтн"
  61206124
  61216125#. Translators: long braille for the rolename of a push button.
   
  61356139#: ../src/orca/rolenames.py:766
  61366140msgid "radio"
  6137 msgstr "р. бут."
   6141msgstr "рд бтн"
  61386142
  61396143#. Translators: long braille for the rolename of a radio button.
   
  61536157#: ../src/orca/rolenames.py:778
  61546158msgid "rdmnuitm"
  6155 msgstr "ел. рад."
   6159msgstr "елмн рд"
  61566160
  61576161#. Translators: long braille for the rolename of a radio menu item.
   
  61716175#: ../src/orca/rolenames.py:790
  61726176msgid "rtpn"
  6173 msgstr "осн. пан."
   6177msgstr "оснв пнл"
  61746178
  61756179#. Translators: long braille for the rolename of a root pane.
   
  61916195#: ../src/orca/rolenames.py:802 ../src/orca/rolenames.py:946
  61926196msgid "rwhdr"
  6193 msgstr "ант. ред"
   6197msgstr "антт ред"
  61946198
  61956199#. Translators: long braille for the rolename of a row header.
   
  62136217#: ../src/orca/rolenames.py:814
  62146218msgid "scbr"
  6215 msgstr "л. пр."
   6219msgstr "лнт прлс"
  62166220
  62176221#. Translators: long braille for the rolename of a scroll bar.
   
  62316235#: ../src/orca/rolenames.py:826
  62326236msgid "scpn"
  6233 msgstr "пан. пр."
   6237msgstr "пнл прлс"
  62346238
  62356239#. Translators: long braille for the rolename of a scroll pane.
   
  62496253#: ../src/orca/rolenames.py:838
  62506254msgid "sctn"
  6251 msgstr "разд."
   6255msgstr "рздл"
  62526256
  62536257#. Translators: long braille for the rolename of a section (e.g., in html).
   
  62616265#: ../src/orca/rolenames.py:850
  62626266msgid "seprtr"
  6263 msgstr "разд."
   6267msgstr "рздлт"
  62646268
  62656269#. Translators: long braille for the rolename of a separator.
   
  62796283#: ../src/orca/rolenames.py:862
  62806284msgid "sldr"
  6281 msgstr "пл."
   6285msgstr "плгч"
  62826286
  62836287#. Translators: long braille for the rolename of a slider.
   
  62976301#: ../src/orca/rolenames.py:874
  62986302msgid "spltpn"
  6299 msgstr "разд. п."
   6303msgstr "рздл пнл"
  63006304
  63016305#. Translators: long braille for the rolename of a split pane.
   
  63156319#: ../src/orca/rolenames.py:886
  63166320msgid "spin"
  6317 msgstr "бут. стр."
   6321msgstr "бтн стрл"
  63186322
  63196323#. Translators: long braille for the rolename of a spin button.
   
  63336337#: ../src/orca/rolenames.py:898
  63346338msgid "statbr"
  6335 msgstr "л. съст."
   6339msgstr "лнт сстн"
  63366340
  63376341#. Translators: long braille for the rolename of a statusbar.
   
  63516355#: ../src/orca/rolenames.py:910
  63526356msgid "tbl"
  6353 msgstr "табл."
   6357msgstr "тблц"
  63546358
  63556359#. Translators: long braille for the rolename of a table.
   
  63886392#: ../src/orca/rolenames.py:958
  63896393msgid "tomnuitm"
  6390 msgstr "м. отк."
   6394msgstr "меню откс"
  63916395
  63926396#. Translators: long braille for the rolename of a tear off menu item.
   
  64066410#: ../src/orca/rolenames.py:970
  64076411msgid "term"
  6408 msgstr "терм."
   6412msgstr "трмн"
  64096413
  64106414#. Translators: long braille for the rolename of a terminal.
   
  64246428#: ../src/orca/rolenames.py:982
  64256429msgid "txt"
  6426 msgstr "текст"
   6430msgstr "ткст"
  64276431
  64286432#. Translators: long braille for the rolename of a text entry field.
   
  64426446#: ../src/orca/rolenames.py:996
  64436447msgid "tglbtn"
  6444 msgstr "пр. бут."
   6448msgstr "првк бтн"
  64456449
  64466450#. Translators: long braille for the rolename of a toggle button.
   
  64606464#: ../src/orca/rolenames.py:1008
  64616465msgid "tbar"
  6462 msgstr "л. инстр."
   6466msgstr "лнт инст"
  64636467
  64646468#. Translators: long braille for the rolename of a toolbar.
   
  64786482#: ../src/orca/rolenames.py:1020
  64796483msgid "tip"
  6480 msgstr "подск."
   6484msgstr "пдск"
  64816485
  64826486#. Translators: long braille for the rolename of a tooltip.
   
  65146518#: ../src/orca/rolenames.py:1044
  65156519msgid "trtbl"
  6516 msgstr "дърв. табл."
   6520msgstr "дрвв тблц"
  65176521
  65186522#. Translators: long braille for the rolename of a tree table.
   
  65326536#: ../src/orca/rolenames.py:1056
  65336537msgid "unk"
  6534 msgstr "неизв."
   6538msgstr "нзвт"
  65356539
  65366540#. Translators: long braille for when the rolename of an object is unknown.
   
  65506554#: ../src/orca/rolenames.py:1068
  65516555msgid "vwprt"
  6552 msgstr "изгл."
   6556msgstr "изгл"
  65536557
  65546558#. Translators: long braille for the rolename of a viewport.
   
  65686572#: ../src/orca/rolenames.py:1080
  65696573msgid "wnd"
  6570 msgstr "проз."
   6574msgstr "прзр"
  65716575
  65726576#. Translators: long braille for the rolename of a window.
   
  65866590#: ../src/orca/rolenames.py:1092
  65876591msgid "hdr"
  6588 msgstr "г. кол."
   6592msgstr "грн клнт"
  65896593
  65906594#. Translators: long braille for the rolename of a header.
   
  66046608#: ../src/orca/rolenames.py:1104
  66056609msgid "ftr"
  6606 msgstr "д. кол."
   6610msgstr "длн клнт"
  66076611
  66086612#. Translators: long braille for the rolename of a footer.
   
  66226626#: ../src/orca/rolenames.py:1116
  66236627msgid "para"
  6624 msgstr "Абз."
   6628msgstr "абзц"
  66256629
  66266630#. Translators: long braille for the rolename of a paragraph.
   
  66406644#: ../src/orca/rolenames.py:1128
  66416645msgid "app"
  6642 msgstr "прогр."
   6646msgstr "пргр"
  66436647
  66446648#. Translators: long braille for the rolename of a application.
   
  66586662#: ../src/orca/rolenames.py:1140
  66596663msgid "auto"
  6660 msgstr "автом."
   6664msgstr "автм"
  66616665
  66626666#. Translators: long braille for the rolename of a autocomplete.
   
  66646668#: ../src/orca/rolenames.py:1143
  66656669msgid "AutoComplete"
  6666 msgstr "Автоматично завършване"
   6670msgstr "Автоматично дописване"
  66676671
  66686672#. Translators: spoken words for the rolename of a autocomplete.
   
  66706674#: ../src/orca/rolenames.py:1146
  66716675msgid "autocomplete"
  6672 msgstr "автоматично завършване"
   6676msgstr "автоматично дописване"
  66736677
  66746678#. Translators: short braille for the rolename of an editbar.
   
  66766680#: ../src/orca/rolenames.py:1152
  66776681msgid "edtbr"
  6678 msgstr "л. ред."
   6682msgstr "лнт рдкт"
  66796683
  66806684#. Translators: long braille for the rolename of an editbar.
   
  66946698#: ../src/orca/rolenames.py:1164
  66956699msgid "emb"
  6696 msgstr "влож."
   6700msgstr "влжн"
  66976701
  66986702#. Translators: long braille for the rolename of an embedded component.
   
  67136717#: ../src/orca/scripts/acroread.py:73
  67146718msgid "doc"
  6715 msgstr "док."
   6719msgstr "дкмн"
  67166720
  67176721#. Translators: long braille for the
   
  67346738#, python-format
  67356739msgid "table with %d rows and %d columns."
  6736 msgstr "таблица с %d реда и %d колони"
   6740msgstr "таблица с %d реда и %d колони."
  67376741
  67386742#. We've left a table.  Announce this fact.
   
  67696773#: ../src/orca/scripts/Evolution.py:340
  67706774msgid "calv"
  6771 msgstr "кал. изгл."
   6775msgstr "клнд изгл"
  67726776
  67736777#. Translators: long braille for the rolename of a calendar view.
   
  67876791#: ../src/orca/scripts/Evolution.py:354
  67886792msgid "cale"
  6789 msgstr "кал."
   6793msgstr "клнд"
  67906794
  67916795#. Translators: long braille for the rolename of a calendar event.
   
  69386942"Toggle whether we prefix chat room messages with the name of the chat room."
  69396943msgstr ""
  6940 "Превключване дали съобщенията да се предхождат от имената на стаите за чата"
   6944"Превключване дали съобщенията да се предхождат от имената на стаите за чата."
  69416945
  69426946#: ../src/orca/scripts/gaim.py:402
  69436947msgid "Speak and braille a previous chat room message."
  6944 msgstr "Произнасяне и показване с Брайл на предишното съобщение в стаята."
   6948msgstr "Произнасяне и показване с брайл на предишното съобщение в стаята."
  69456949
  69466950#. Translators: If this checkbox is checked, then Orca will speak
   
  71927196msgstr ""
  71937197"Задаване на реда, който да се използва като динамична антетка за колони при "
  7194 "произнасянето на изчислените клетки."
   7198"произнасянето на клетки."
  71957199
  71967200#. Translators: Orca allows you to dynamically define which
   
  72097213msgstr ""
  72107214"Задаване на колоната, която да се използва като динамична антетка за редове "
  7211 "при произнасянето на изчислените клетки."
   7215"при произнасянето на клетки."
  72127216
  72137217#. Translators: Orca allows you to dynamically define which
   
  72307234#: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1272
  72317235msgid "Calc"
  7232 msgstr "Калкулатор"
   7236msgstr "Calc"
  72337237
  72347238#. Translators: this is used to announce that the
   
  72377241#: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1440
  72387242msgid "empty"
  7239 msgstr "празна"
   7243msgstr "празен"
  72407244
  72417245#. Translators: Orca allows you to dynamically define which
   
  73377341#: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2141
  73387342msgid "Move to cell"
  7339 msgstr "Преместване към клетка"
   7343msgstr "Отиване към клетка"
  73407344
  73417345#. Translators: this is the title of the window that
   
  73487352#: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2339
  73497353msgid "Presentation Wizard"
  7350 msgstr "Помошник за презентации"
   7354msgstr "Помощник за презентации"
  73517355
  73527356#. Translators: this is the title of the window that
 • gnome/trunk/orca.trunk.bg.po

  <
  r1513 r1514  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: orca gnome-2-22\n"
   8"Project-Id-Version: orca trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-06-02 11:31+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-06-04 11:56+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-06-04 17:34+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-06-04 17:33+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4343#. You should have received a copy of the GNU Library General Public
  4444#. License along with this library; if not, write to the
  45 #. Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
  46 #. Boston, MA 02111-1307, USA.
   45#. Free Software Foundation, Inc., Franklin Street, Fifth Floor,
   46#. Boston MA  02110-1301 USA.
  4747#. for gettext support
  4848#. to provide qualified translatable strings
   
  173173
  174174#: ../src/orca/app_gui_prefs.py:189 ../src/orca/keybindings.py:157
  175 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2046 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2147
   175#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2064 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2165
  176176msgid "Orca"
  177177msgstr "Orca"
   
  180180#. an associated key binding.
  181181#.
  182 #: ../src/orca/app_gui_prefs.py:194 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2153
   182#: ../src/orca/app_gui_prefs.py:194 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2171
  183183msgid "Unbound"
  184184msgstr "Без клавишна комбинация"
   
  194194#: ../src/orca/app_gui_prefs.py:305
  195195#, python-format
  196 msgid "Starting Orca Preferences for %s. This may take a while."
  197 msgstr ""
  198 "Стартиране на настройките на Orca за %s. Това може да отнеме малко време."
   196msgid "Starting Orca Preferences for %s."
   197msgstr "Стартиране на настройките на Orca за %s."
  199198
  200199#. Translators: this announces that a bookmark has been entered.
   
  210209#. object pointed to by the bookmark.
  211210#.
  212 #: ../src/orca/bookmarks.py:102 ../src/orca/Gecko.py:1683
   211#: ../src/orca/bookmarks.py:102
   212#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/bookmarks.py:108
  213213msgid "bookmark is current object"
  214214msgstr "текущият обект е отметката"
   
  217217#. the parent of the object pointed to by the bookmark are the same.
  218218#.
  219 #: ../src/orca/bookmarks.py:109 ../src/orca/Gecko.py:1690
   219#: ../src/orca/bookmarks.py:109
   220#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/bookmarks.py:115
  220221msgid "bookmark and current object have same parent"
  221222msgstr "текущият обект и отметката имат общ пряк родител"
   
  224225#. object share a common ancestor
  225226#.
  226 #: ../src/orca/bookmarks.py:126 ../src/orca/Gecko.py:1707
   227#: ../src/orca/bookmarks.py:126
   228#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/bookmarks.py:132
  227229#, python-format
  228230msgid "shared ancestor %s"
   
  232234#. and the current object can not be determined.
  233235#.
  234 #: ../src/orca/bookmarks.py:133 ../src/orca/Gecko.py:1714
   236#: ../src/orca/bookmarks.py:133
   237#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/bookmarks.py:139
  235238msgid "comparison unknown"
  236239msgstr "неясна връзка"
   
  239242#. disk
  240243#.
  241 #: ../src/orca/bookmarks.py:142 ../src/orca/Gecko.py:1729
   244#: ../src/orca/bookmarks.py:142
   245#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/bookmarks.py:154
  242246msgid "bookmarks saved"
  243247msgstr "отметките са записани"
   
  246250#. disk
  247251#.
  248 #: ../src/orca/bookmarks.py:147 ../src/orca/Gecko.py:1734
   252#: ../src/orca/bookmarks.py:147
   253#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/bookmarks.py:159
  249254msgid "bookmarks could not be saved"
  250255msgstr "отметките не бяха записани"
   
  253258#. been set insensitive (or grayed out).
  254259#.
  255 #: ../src/orca/braillegenerator.py:190 ../src/orca/speechgenerator.py:188
   260#: ../src/orca/braillegenerator.py:193 ../src/orca/speechgenerator.py:188
  256261msgid "grayed"
  257262msgstr "посивено"
   263
   264#. Translators: this tells the user how many unfocused
   265#. alert and dialog windows plus the total number of
   266#. windows that this application has.
   267#.
   268#: ../src/orca/braillegenerator.py:562
   269#, python-format
   270msgid "(%d dialog)"
   271msgid_plural "(%d dialogs)"
   272msgstr[0] "(%d диалог)"
   273msgstr[1] "(%d диалога)"
  258274
  259275#. Translators: this represents the state of a node in a tree.
   
  261277#. 'collapsed' means the children are not showing.
  262278#.
  263 #: ../src/orca/braillegenerator.py:665 ../src/orca/braillegenerator.py:1263
  264 #: ../src/orca/J2SE-access-bridge.py:73 ../src/orca/scripts/gaim.py:161
  265 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:288 ../src/orca/speechgenerator.py:799
  266 #: ../src/orca/speechgenerator.py:1381 ../src/orca/where_am_I.py:599
  267 #: ../src/orca/where_am_I.py:660
   279#: ../src/orca/braillegenerator.py:699 ../src/orca/braillegenerator.py:1331
   280#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/speech_generator.py:91
   281#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/where_am_i.py:144
   282#: ../src/orca/scripts/toolkits/J2SE-access-bridge.py:73
   283#: ../src/orca/speechgenerator.py:819 ../src/orca/speechgenerator.py:1410
   284#: ../src/orca/where_am_I.py:602 ../src/orca/where_am_I.py:663
  268285msgid "expanded"
  269286msgstr "разгърнато"
   
  273290#. 'collapsed' means the children are not showing.
  274291#.
  275 #: ../src/orca/braillegenerator.py:671 ../src/orca/braillegenerator.py:1269
  276 #: ../src/orca/J2SE-access-bridge.py:80 ../src/orca/scripts/gaim.py:180
  277 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:294 ../src/orca/speechgenerator.py:805
  278 #: ../src/orca/speechgenerator.py:1400 ../src/orca/where_am_I.py:605
  279 #: ../src/orca/where_am_I.py:666
   292#: ../src/orca/braillegenerator.py:705 ../src/orca/braillegenerator.py:1337
   293#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/speech_generator.py:110
   294#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/where_am_i.py:150
   295#: ../src/orca/scripts/toolkits/J2SE-access-bridge.py:80
   296#: ../src/orca/speechgenerator.py:825 ../src/orca/speechgenerator.py:1429
   297#: ../src/orca/where_am_I.py:608 ../src/orca/where_am_I.py:669
  280298msgid "collapsed"
  281299msgstr "свито"
   
  284302#. view (i.e., how many ancestors a node has).
  285303#.
  286 #: ../src/orca/braillegenerator.py:686
   304#: ../src/orca/braillegenerator.py:720
  287305#, python-format
  288306msgid "LEVEL %d"
  289307msgstr "НИВО %d"
  290308
   309#. Translators: this is the action name for
   310#. the 'toggle' action. It must be the same
   311#. string used in the *.po file for gail.
   312#.
   313#: ../src/orca/braillegenerator.py:1230 ../src/orca/braillegenerator.py:1271
   314#: ../src/orca/flat_review.py:1068
   315#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:815
   316#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/where_am_i.py:61
   317#: ../src/orca/speechgenerator.py:1334 ../src/orca/speechgenerator.py:1374
   318#: ../src/orca/speechgenerator.py:1506 ../src/orca/where_am_I.py:1218
   319#: ../src/orca/where_am_I.py:1249
   320msgid "toggle"
   321msgstr "превключване"
   322
  291323#. Translators: this represents the depth of a node in a tree
  292324#. view (i.e., how many ancestors a node has).
  293325#.
  294 #: ../src/orca/braillegenerator.py:1351
   326#: ../src/orca/braillegenerator.py:1419
  295327#, python-format
  296328msgid "TREE LEVEL %d"
   
  301333#. When pressing the button, the display scrolls to the left.
  302334#.
  303 #: ../src/orca/braille.py:174
   335#: ../src/orca/braille.py:172
  304336msgid "Line Left"
  305337msgstr "Ред наляво"
   
  309341#. When pressing the button, the display scrolls to the right.
  310342#.
  311 #: ../src/orca/braille.py:180
   343#: ../src/orca/braille.py:178
  312344msgid "Line Right"
  313345msgstr "Ред надясно"
   
  317349#. When pressing the button, the display scrolls up.
  318350#.
  319 #: ../src/orca/braille.py:186
   351#: ../src/orca/braille.py:184
  320352msgid "Line Up"
  321353msgstr "Ред нагоре"
   
  325357#. When pressing the button, the display scrolls down.
  326358#.
  327 #: ../src/orca/braille.py:192
   359#: ../src/orca/braille.py:190
  328360msgid "Line Down"
  329361msgstr "Ред надолу"
   
  334366#. window.
  335367#.
  336 #: ../src/orca/braille.py:199
   368#: ../src/orca/braille.py:197
  337369msgid "Top Left"
  338370msgstr "Най-горе вляво"
   
  343375#. the window.
  344376#.
  345 #: ../src/orca/braille.py:206
   377#: ../src/orca/braille.py:204
  346378msgid "Bottom Right"
  347379msgstr "Най-долу вдясно"
   
  352384#. the cursor.
  353385#.
  354 #: ../src/orca/braille.py:213
   386#: ../src/orca/braille.py:211
  355387msgid "Cursor Position"
  356388msgstr "Позиция на курсора"
   
  358390#. Translators: this is the spoken word for the space character
  359391#.
  360 #: ../src/orca/chnames.py:39 ../src/orca/default.py:6084
  361 #: ../src/orca/default.py:6091 ../src/orca/keynames.py:105
   392#: ../src/orca/chnames.py:39 ../src/orca/default.py:6450
   393#: ../src/orca/default.py:6457 ../src/orca/keynames.py:105
  362394msgid "space"
  363395msgstr "шпация"
   
  13871419#. a left mouse button click on the current item.
  13881420#.
  1389 #: ../src/orca/default.py:143
   1421#: ../src/orca/default.py:146
  13901422msgid "Performs left click on current flat review item."
  13911423msgstr "Ляво натискане върху елемента в плоския изглед."
   
  14011433#. a right mouse button click on the current item.
  14021434#.
  1403 #: ../src/orca/default.py:158
   1435#: ../src/orca/default.py:161
  14041436msgid "Performs right click on current flat review item."
  14051437msgstr "Дясно натискане върху елемента в плоския изглед."
   
  14131445#. interrupted.
  14141446#.
  1415 #: ../src/orca/default.py:171 ../src/orca/Gecko.py:2547
  1416 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:115 ../src/orca/scripts/Evolution.py:385
   1447#: ../src/orca/default.py:174 ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:114
   1448#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:156
   1449#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:769
  14171450msgid "Speaks entire document."
  14181451msgstr "Произнасяне на целия документ."
   
  14251458#. its mnemonic.
  14261459#.
  1427 #: ../src/orca/default.py:183
   1460#: ../src/orca/default.py:186
  14281461msgid "Performs the basic where am I operation."
  14291462msgstr "Извършване на основната операция „Къде съм?“."
   
  14361469#. its mnemonic.
  14371470#.
  1438 #: ../src/orca/default.py:195
   1471#: ../src/orca/default.py:198
  14391472msgid "Performs the detailed where am I operation."
  14401473msgstr "Извършване на разширената операция „Къде съм?“."
   
  14431476#. title to be spoken.
  14441477#.
  1445 #: ../src/orca/default.py:203
   1478#: ../src/orca/default.py:206
  14461479msgid "Speaks the title bar."
  14471480msgstr "Произнасяне на лентата за заглавието."
   
  14501483#. status bar contents to be spoken.
  14511484#.
  1452 #: ../src/orca/default.py:211
   1485#: ../src/orca/default.py:214
  14531486msgid "Speaks the status bar."
  14541487msgstr "Произнасяне на лентата за състоянието."
   
  14591492#. "OK" button.
  14601493#.
  1461 #: ../src/orca/default.py:221
   1494#: ../src/orca/default.py:224
  14621495msgid "Opens the Orca Find dialog."
  14631496msgstr "Отваряне на диалоговата кутия на Orca за търсене."
   
  14691502#. next occurence of a string.
  14701503#.
  1471 #: ../src/orca/default.py:232
   1504#: ../src/orca/default.py:235
  14721505msgid "Searches for the next instance of a string."
  14731506msgstr "Търсене на следващата поява на низ."
   
  14791512#. previous occurence of a string.
  14801513#.
  1481 #: ../src/orca/default.py:243
   1514#: ../src/orca/default.py:246
  14821515msgid "Searches for the previous instance of a string."
  14831516msgstr "Търсене на предишната поява на низ."
   1517
   1518#. Translators: this is a debug message that Orca users
   1519#. will not normally see. It describes a debug routine that
   1520#. paints rectangles around the interesting (e.g., text)
   1521#. zones in the active window for the application that
   1522#. currently has focus.
   1523#.
   1524#: ../src/orca/default.py:257
   1525msgid "Paints and prints the visible zones in the active window."
   1526msgstr "Оцветяване и отпечатване на видимите зони в активния прозорец."
  14841527
  14851528#. Translators: the 'flat review' feature of Orca
   
  14921535#. {line,word,character}.
  14931536#.
  1494 #: ../src/orca/default.py:262
   1537#: ../src/orca/default.py:271
  14951538msgid "Enters and exits flat review mode."
  14961539msgstr "Влизане и излизане от режим на плосък изглед."
   
  15051548#. {line,word,character}.
  15061549#.
  1507 #: ../src/orca/default.py:276
   1550#: ../src/orca/default.py:285
  15081551msgid "Moves flat review to the beginning of the previous line."
  15091552msgstr "Преместване на плоския изглед в началото на предишния ред."
   
  15191562#. beginning of the content in the window.
  15201563#.
  1521 #: ../src/orca/default.py:291
   1564#: ../src/orca/default.py:300
  15221565msgid "Moves flat review to the home position."
  15231566msgstr "Преместване на плоския изглед в началото."
   
  15331576#. cause Orca to speak the current line.
  15341577#.
  1535 #: ../src/orca/default.py:306
   1578#: ../src/orca/default.py:315
  15361579msgid "Speaks the current flat review line."
  15371580msgstr "Произнасяне на текущия ред в плоския изглед."
   
  15471590#. cause Orca to spell the current line.
  15481591#.
  1549 #: ../src/orca/default.py:321
   1592#: ../src/orca/default.py:330
  15501593msgid "Spells the current flat review line."
  15511594msgstr "Произнасяне по букви на текущия ред в плоския изглед."
   
  15621605#. saying "Alpha" for "a", "Bravo" for "b" and so on.
  15631606#.
  1564 #: ../src/orca/default.py:337
   1607#: ../src/orca/default.py:346
  15651608msgid "Phonetically spells the current flat review line."
  15661609msgstr "Фонетично произнасяне по букви на текущия ред в плоския изглед."
   
  15751618#. {line,word,character}.
  15761619#.
  1577 #: ../src/orca/default.py:351
   1620#: ../src/orca/default.py:360
  15781621msgid "Moves flat review to the beginning of the next line."
  15791622msgstr "Преместване на плоския изглед в началото на следващия ред."
   
  15891632#. bit of information in the window.
  15901633#.
  1591 #: ../src/orca/default.py:366
   1634#: ../src/orca/default.py:375
  15921635msgid "Moves flat review to the end position."
  15931636msgstr "Преместване на плоския изглед в края."
   
  16041647#. wrap across lines if necessary).
  16051648#.
  1606 #: ../src/orca/default.py:382
   1649#: ../src/orca/default.py:391
  16071650msgid "Moves flat review to the previous item or word."
  16081651msgstr "Преместване на плоския изглед към предишния елемент или дума."
   
  16191662#. in the window.
  16201663#.
  1621 #: ../src/orca/default.py:398
   1664#: ../src/orca/default.py:407
  16221665msgid "Moves flat review to the word above the current word."
  16231666msgstr "Преместване на плоския изглед към думата над текущата."
   
  16331676#. current word or item.
  16341677#.
  1635 #: ../src/orca/default.py:413
   1678#: ../src/orca/default.py:422
  16361679msgid "Speaks the current flat review item or word."
  16371680msgstr "Произнасяне на текущия елемент или дума в плоския изглед."
   
  16471690#. the current word or item letter by letter.
  16481691#.
  1649 #: ../src/orca/default.py:428
   1692#: ../src/orca/default.py:437
  16501693msgid "Spells the current flat review item or word."
  16511694msgstr "Побуквено произнасяне на текущия елемент или дума в плоския изглед."
   
  16621705#. for "a", "Bravo" for "b" and so on.
  16631706#.
  1664 #: ../src/orca/default.py:444
   1707#: ../src/orca/default.py:453
  16651708msgid "Phonetically spells the current flat review item or word."
  16661709msgstr "Побуквено произнасяне на текущия елемент или дума в плоския изглед."
   
  16781721#. speak the text associated with the object.
  16791722#.
  1680 #: ../src/orca/default.py:461
   1723#: ../src/orca/default.py:470
  16811724msgid "Speaks the current flat review object."
  16821725msgstr "Произнасяне на текущия обект в плоския изглед."
   
  16931736#. wrap across lines if necessary).
  16941737#.
  1695 #: ../src/orca/default.py:477
   1738#: ../src/orca/default.py:486
  16961739msgid "Moves flat review to the next item or word."
  16971740msgstr "Преместване на плоския изглед към следващия елемент или дума."
   
  17081751#. downward on the screen.
  17091752#.
  1710 #: ../src/orca/default.py:493
   1753#: ../src/orca/default.py:502
  17111754msgid "Moves flat review to the word below the current word."
  17121755msgstr "Преместване на плоския изглед към думата под текущата."
   
  17231766#. wrap across lines if necessary).
  17241767#.
  1725 #: ../src/orca/default.py:509
   1768#: ../src/orca/default.py:518
  17261769msgid "Moves flat review to the previous character."
  17271770msgstr "Преместване на плоския изглед към предишния знак."
   
  17361779#. {line,word,character}.
  17371780#.
  1738 #: ../src/orca/default.py:523
   1781#: ../src/orca/default.py:532
  17391782msgid "Moves flat review to the end of the line."
  17401783msgstr "Преместване на плоския изглед към края на реда."
   
  17531796#. character currently being reviewed.
  17541797#.
  1755 #: ../src/orca/default.py:541
   1798#: ../src/orca/default.py:550
  17561799msgid "Speaks the current flat review character."
  17571800msgstr "Произнасяне на текущия знак в плоския изглед."
   
  17711814#. for "a", "Bravo" for "b" and so on.
  17721815#.
  1773 #: ../src/orca/default.py:560
   1816#: ../src/orca/default.py:569
  17741817msgid "Phonetically speaks the current flat review character."
  17751818msgstr "Фонетично произнасяне на текущия знак в плоския изглед."
   
  17861829#. wrap across lines if necessary).
  17871830#.
  1788 #: ../src/orca/default.py:576
   1831#: ../src/orca/default.py:585
  17891832msgid "Moves flat review to the next character."
  17901833msgstr "Преместване на плоския изглед към следващия знак."
   
  17941837#. they just want the current cell to be presented to them.
  17951838#.
  1796 #: ../src/orca/default.py:585
   1839#: ../src/orca/default.py:594
  17971840msgid "Toggles whether to read just the current table cell or the whole row."
  17981841msgstr "Превключване дали да се произнася само текущата клетка или целия ред."
   
  18021845#. font size, etc.
  18031846#.
  1804 #: ../src/orca/default.py:595
   1847#: ../src/orca/default.py:604
  18051848msgid "Reads the attributes associated with the current text character."
  18061849msgstr "Прочитане на атрибутите свързани с текущия текстов знак."
   1850
   1851#. Translators: this is a debug message that Orca users
   1852#. will not normally see. It describes a debug routine
   1853#. that outputs useful information on the current script
   1854#. via speech and braille. This information will be
   1855#. helpful to script writers.
   1856#.
   1857#: ../src/orca/default.py:616
   1858msgid "Reports information on current script."
   1859msgstr "Предоставяне на информация за текущия скрипт."
  18071860
  18081861#. Translators: a refreshable braille display is an
   
  18151868#. this line.
  18161869#.
  1817 #: ../src/orca/default.py:615
   1870#: ../src/orca/default.py:630
  18181871msgid "Pans the braille display to the left."
  18191872msgstr "Преместване на изгледа на брайловия екран наляво."
   
  18281881#. this line.
  18291882#.
  1830 #: ../src/orca/default.py:630
   1883#: ../src/orca/default.py:645
  18311884msgid "Pans the braille display to the right."
  18321885msgstr "Преместване на изгледа на брайловия екран надясно."
   
  18421895#. left of the window currently being reviewed.
  18431896#.
  1844 #: ../src/orca/default.py:646
   1897#: ../src/orca/default.py:661
  18451898msgid "Moves flat review to the bottom left."
  18461899msgstr "Преместване на плоския изглед надолу и наляво."
   
  18591912#. object with focus.
  18601913#.
  1861 #: ../src/orca/default.py:664
   1914#: ../src/orca/default.py:679
  18621915msgid "Returns to object with keyboard focus."
  18631916msgstr "Връщане към обекта с клавиатурния фокус."
   
  18701923#. echo the name of the key if Orca doesn't have a handler.
  18711924#.
  1872 #: ../src/orca/default.py:676
   1925#: ../src/orca/default.py:691
  18731926msgid "Enters learn mode.  Press escape to exit learn mode."
  18741927msgstr ""
   
  18781931#. synthesis engine will generate speech.
  18791932#.
  1880 #: ../src/orca/default.py:684
   1933#: ../src/orca/default.py:699
  18811934msgid "Decreases the speech rate."
  18821935msgstr "Намаляване на скоростта на гласа."
   
  18851938#. synthesis engine will generate speech.
  18861939#.
  1887 #: ../src/orca/default.py:692
   1940#: ../src/orca/default.py:707
  18881941msgid "Increases the speech rate."
  18891942msgstr "Увеличаване на скоростта на гласа."
   
  18931946#. generate speech.
  18941947#.
  1895 #: ../src/orca/default.py:701
   1948#: ../src/orca/default.py:716
  18961949msgid "Decreases the speech pitch."
  18971950msgstr "Намаляване на височината на гласа."
   
  19011954#. generate speech.
  19021955#.
  1903 #: ../src/orca/default.py:710
   1956#: ../src/orca/default.py:725
  19041957msgid "Increases the speech pitch."
  19051958msgstr "Увеличаване на височината на гласа."
  19061959
  1907 #: ../src/orca/default.py:715
   1960#: ../src/orca/default.py:730
  19081961msgid "Quits Orca"
  19091962msgstr "Спиране на Orca"
   
  19131966#. for Orca.
  19141967#.
  1915 #: ../src/orca/default.py:724
   1968#: ../src/orca/default.py:739
  19161969msgid "Displays the preferences configuration dialog."
  19171970msgstr "Показване на диалога с настройките."
   
  19211974#. preferences for a specific application within Orca.
  19221975#.
  1923 #: ../src/orca/default.py:733
   1976#: ../src/orca/default.py:748
  19241977msgid "Displays the application preferences configuration dialog."
  19251978msgstr "Показване на диалога с настройките на програмата."
   
  19281981#. on or off.  We call it 'silencing'.
  19291982#.
  1930 #: ../src/orca/default.py:741
   1983#: ../src/orca/default.py:756
  19311984msgid "Toggles the silencing of speech."
  19321985msgstr "Превключване на заглушаването на гласа."
   1986
   1987#. Translators: this is a debug message that Orca users
   1988#. will not normally see. It describes a debug routine
   1989#. that prints a list of all known applications currently
   1990#. running on the desktop, to stdout.
   1991#.
   1992#: ../src/orca/default.py:766
   1993msgid ""
   1994"Prints a debug listing of all known applications to the console where Orca "
   1995"is running."
   1996msgstr ""
   1997"Отпечатване на списък с всички познати приложения в конзолата, в която "
   1998"работи Orca."
   1999
   2000#. Translators: this is a debug message that Orca users
   2001#. will not normally see. It describes a debug routine
   2002#. that allows the user to adjust the level of debug
   2003#. information that Orca generates at run time.
   2004#.
   2005#: ../src/orca/default.py:777
   2006msgid "Cycles the debug level at run time."
   2007msgstr "Промяна на нивото на съобщенията по време на работа."
   2008
   2009#. Translators: this is a debug message that Orca users
   2010#. will not normally see. It describes a debug routine
   2011#. that prints useful debugging information to the console,
   2012#. for the application that is currently running (has focus).
   2013#.
   2014#: ../src/orca/default.py:787
   2015msgid ""
   2016"Prints debug information about the currently active application to the "
   2017"console where Orca is running."
   2018msgstr ""
   2019"Отпечатване на информация за изчистване на грешки за текущото приложение на "
   2020"конзолата, където работи Orca."
   2021
   2022#. Translators: this is a debug message that Orca users
   2023#. will not normally see. It describes a debug routine
   2024#. that will take the component in the currently running
   2025#. application that has focus, and print debug information
   2026#. to the console giving its component ancestry (i.e. all
   2027#. the components that are its descendants in the component
   2028#. tree).
   2029#.
   2030#: ../src/orca/default.py:801
   2031msgid "Prints debug information about the ancestry of the object with focus."
   2032msgstr ""
   2033"Отпечатване на информация за изчистване на грешки за родителите на обекта, "
   2034"който е на фокус."
   2035
   2036#. Translators: this is a debug message that Orca users
   2037#. will not normally see. It describes a debug routine
   2038#. that will take the currently running application, and
   2039#. print debug information to the console giving its
   2040#. component hierarchy (i.e. all the components and all
   2041#. their descendants in the component tree).
   2042#.
   2043#: ../src/orca/default.py:814
   2044msgid "Prints debug information about the application with focus."
   2045msgstr ""
   2046"Отпечатване на информация за изчистване на грешки за приложението, което е "
   2047"на фокус."
   2048
   2049#. Translators: this is a debug message that Orca users
   2050#. will not normally see. It describes a debug routine
   2051#. that will print Orca memory usage information.
   2052#.
   2053#: ../src/orca/default.py:823
   2054msgid "Prints memory usage information."
   2055msgstr "Отпечатване на информация за използваната памет."
  19332056
  19342057#. Translators: this command announces information regarding
   
  19362059#. position
  19372060#.
  1938 #: ../src/orca/default.py:783
   2061#: ../src/orca/default.py:832
  19392062msgid "Bookmark where am I with respect to current position."
  19402063msgstr "Отбелязване на това положение спрямо текущото."
   
  19432066#. location stored at the bookmark.
  19442067#.
  1945 #: ../src/orca/default.py:791
   2068#: ../src/orca/default.py:840
  19462069msgid "Go to bookmark."
  19472070msgstr "Отиване до отметка."
   
  19502073#. object location to the given input key command.
  19512074#.
  1952 #: ../src/orca/default.py:799
   2075#: ../src/orca/default.py:848
  19532076msgid "Add bookmark."
  19542077msgstr "Добавяне на отметка."
   
  19572080#. current application to disk.
  19582081#.
  1959 #: ../src/orca/default.py:807
   2082#: ../src/orca/default.py:856
  19602083msgid "Save bookmarks."
  19612084msgstr "Запазване на отметките."
   
  19642087#. bookmarks and takes the user to the next bookmark location.
  19652088#.
  1966 #: ../src/orca/default.py:815
   2089#: ../src/orca/default.py:864
  19672090msgid "Go to next bookmark location."
  19682091msgstr "Към адреса на следващата отметка."
   
  19722095#. bookmark location.
  19732096#.
  1974 #: ../src/orca/default.py:824
   2097#: ../src/orca/default.py:873
  19752098msgid "Go to previous bookmark location."
  19762099msgstr "Към адреса на предишната отметка."
   
  19812104#. This command toggles these enhancements on/off.
  19822105#.
  1983 #: ../src/orca/default.py:834
   2106#: ../src/orca/default.py:883
  19842107msgid "Toggles color enhancements."
  19852108msgstr "Превключване на промените в цветовете."
   
  19912114#. toggles these enhancements on/off.
  19922115#.
  1993 #: ../src/orca/default.py:845
   2116#: ../src/orca/default.py:894
  19942117msgid "Toggles mouse enhancements."
  19952118msgstr "Превключване на промените на мишката."
   
  19982121#. level.
  19992122#.
  2000 #: ../src/orca/default.py:853
   2123#: ../src/orca/default.py:902
  20012124msgid "Increases the magnification level."
  20022125msgstr "Увеличаване на увеличението на лупата."
   
  20052128#. level.
  20062129#.
  2007 #: ../src/orca/default.py:861
   2130#: ../src/orca/default.py:910
  20082131msgid "Decreases the magnification level."
  20092132msgstr "Намаляване на увеличението на лупата."
   
  20142137#. made through the magnifier.
  20152138#.
  2016 #: ../src/orca/default.py:871
   2139#: ../src/orca/default.py:920
  20172140msgid "Toggles the magnifier."
  20182141msgstr "Превключване на лупата."
   
  20232146#. magnifier.
  20242147#.
  2025 #: ../src/orca/default.py:881
   2148#: ../src/orca/default.py:930
  20262149msgid "Cycles to the next magnifier position."
  2027 msgstr "Пременаване към следващата степен на увеличение."
   2150msgstr "Преминаване към следващата степен на увеличение."
   2151
   2152#. Translators: Orca allows the item under the pointer to
   2153#. be spoken. This toggles the feature.
   2154#.
   2155#: ../src/orca/default.py:938
   2156msgid "Toggle mouse review mode."
   2157msgstr "Превключване на режима на преглед на мишката."
  20282158
  20292159#. Translators: "blank" is a short word to mean the
   
  20362166#. user has navigated to an empty line.
  20372167#.
  2038 #: ../src/orca/default.py:2069 ../src/orca/default.py:2303
  2039 #: ../src/orca/default.py:4303 ../src/orca/default.py:4458
  2040 #: ../src/orca/default.py:4466 ../src/orca/default.py:4573
  2041 #: ../src/orca/default.py:4581 ../src/orca/Gecko.py:8243
  2042 #: ../src/orca/Gecko.py:10347 ../src/orca/scripts/Evolution.py:763
  2043 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:695
  2044 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2651
  2045 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2669 ../src/orca/where_am_I.py:1388
   2168#: ../src/orca/default.py:2125 ../src/orca/default.py:2358
   2169#: ../src/orca/default.py:4620 ../src/orca/default.py:4775
   2170#: ../src/orca/default.py:4783 ../src/orca/default.py:4890
   2171#: ../src/orca/default.py:4898
   2172#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:531
   2173#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1920
   2174#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1934
   2175#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/speech_generator.py:264
   2176#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:6451
   2177#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:8377
   2178#: ../src/orca/where_am_I.py:1495
  20462179msgid "blank"
  20472180msgstr "нищо"
   
  20502183#. of text.
  20512184#.
  2052 #: ../src/orca/default.py:2150
   2185#: ../src/orca/default.py:2205
  20532186#, python-format
  20542187msgid "%d space"
   
  20602193#. of text.
  20612194#.
  2062 #: ../src/orca/default.py:2157
   2195#: ../src/orca/default.py:2212
  20632196#, python-format
  20642197msgid "%d tab"
   
  20712204#. we are referring to.
  20722205#.
  2073 #: ../src/orca/default.py:2482
   2206#: ../src/orca/default.py:2569
  20742207#, python-format
  20752208msgid "Progress bar %d."
   
  20852218#. Translators: this is the percentage value of a progress bar.
  20862219#.
  2087 #: ../src/orca/default.py:2490 ../src/orca/flat_review.py:444
  2088 #: ../src/orca/speechgenerator.py:1006
   2220#: ../src/orca/default.py:2577 ../src/orca/flat_review.py:444
   2221#: ../src/orca/speechgenerator.py:1026
  20892222#, python-format
  20902223msgid "%d percent."
   
  20942227#. view (i.e., how many ancestors a node has).
  20952228#.
  2096 #: ../src/orca/default.py:2704 ../src/orca/scripts/gaim.py:302
  2097 #: ../src/orca/where_am_I.py:613 ../src/orca/where_am_I.py:674
   2229#: ../src/orca/default.py:2789
   2230#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/where_am_i.py:158
   2231#: ../src/orca/where_am_I.py:616 ../src/orca/where_am_I.py:677
  20982232#, python-format
  20992233msgid "tree level %d"
   
  21052239#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  21062240#.
  2107 #: ../src/orca/default.py:2743
   2241#: ../src/orca/default.py:2828
  21082242msgid "tablecell| not selected"
  21092243msgstr "не е избрана"
  21102244
  2111 #. Translators: this means the user has selected
  2112 #. all the text in a document (e.g., Ctrl+a in gedit).
  2113 #.
  2114 #: ../src/orca/default.py:3180
  2115 msgid "entire document selected"
  2116 msgstr "избран е целият документ"
  2117 
  21182245#. Translators: this object is now selected.
  21192246#. Let the user know this.
   
  21272254#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  21282255#.
  2129 #: ../src/orca/default.py:3518 ../src/orca/default.py:3743
  2130 #: ../src/orca/default.py:6672 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:173
  2131 #: ../src/orca/speechgenerator.py:238 ../src/orca/where_am_I.py:487
   2256#: ../src/orca/default.py:3714 ../src/orca/default.py:4052
   2257#: ../src/orca/default.py:7157
   2258#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/where_am_i.py:159
   2259#: ../src/orca/speechgenerator.py:238 ../src/orca/where_am_I.py:505
   2260#: ../src/orca/where_am_I.py:877
  21322261msgid "text|selected"
  21332262msgstr "избрано"
   
  21452274#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  21462275#.
  2147 #: ../src/orca/default.py:3526 ../src/orca/default.py:6688
   2276#: ../src/orca/default.py:3722 ../src/orca/default.py:7165
  21482277msgid "text|unselected"
  21492278msgstr "неизбрано"
   
  21532282#. they just want the current cell to be presented to them.
  21542283#.
  2155 #: ../src/orca/default.py:3800
   2284#: ../src/orca/default.py:4109
  21562285msgid "Speak row"
  21572286msgstr "Прочитане на ред"
   
  21612290#. they just want the current cell to be presented to them.
  21622291#.
  2163 #: ../src/orca/default.py:3806
   2292#: ../src/orca/default.py:4115
  21642293msgid "Speak cell"
  21652294msgstr "Прочитане на клетка"
   
  21672296#. Translators: bold as in the font sense.
  21682297#.
  2169 #: ../src/orca/default.py:3856 ../src/orca/where_am_I.py:1442
   2298#: ../src/orca/default.py:4165 ../src/orca/where_am_I.py:1549
  21702299msgid "bold"
  21712300msgstr "получерно"
   
  21782307#. here.
  21792308#.
  2180 #: ../src/orca/default.py:3873
   2309#: ../src/orca/default.py:4182
  21812310#, python-format
  21822311msgid "%s %s pixel"
   
  21842313msgstr[0] "%s %s пиксел"
  21852314msgstr[1] "%s %s пиксела"
   2315
   2316#. Translators: this indicates that this piece of
   2317#. text is a hypertext link.
   2318#.
   2319#. Translators: spoken words for the rolename of a link.
   2320#.
   2321#. Translators: this indicates that this piece of
   2322#. text is a hypertext link.
   2323#.
   2324#: ../src/orca/default.py:4259 ../src/orca/default.py:6011
   2325#: ../src/orca/rolenames.py:604
   2326#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1006
   2327#: ../src/orca/where_am_I.py:1571
   2328msgid "link"
   2329msgstr "връзка"
  21862330
  21872331#. Translators: Orca has a "Learn Mode" that will allow
   
  21932337#. This text here is what is spoken to the user.
  21942338#.
  2195 #: ../src/orca/default.py:3994
   2339#: ../src/orca/default.py:4311
  21962340msgid ""
  21972341"Entering learn mode.  Press any key to hear its function.  To exit learn "
  21982342"mode, press the escape key."
  2199 msgstr "Влизане в режим на обучение. Натиснете произволен клавиш, за да чуете функцията му. За да излезете от режима, натиснете клавиша „Esc“."
   2343msgstr ""
   2344"Влизане в режим на обучение. Натиснете произволен клавиш, за да чуете "
   2345"функцията му. За да излезете от режима, натиснете клавиша „Esc“."
  22002346
  22012347#. Translators: Orca has a "Learn Mode" that will allow
   
  22082354#. display.
  22092355#.
  2210 #: ../src/orca/default.py:4006
   2356#: ../src/orca/default.py:4323
  22112357msgid "Learn mode.  Press escape to exit."
  22122358msgstr "Режим на обучение. За излизане от него натиснете клавиша „Esc“."
   
  22152361#. user has navigated to a line with only whitespace on it.
  22162362#.
  2217 #: ../src/orca/default.py:4308 ../src/orca/default.py:4471
   2363#: ../src/orca/default.py:4625 ../src/orca/default.py:4788
  22182364msgid "white space"
  22192365msgstr "празно място"
   
  22252371#. they were searching for was not found.
  22262372#.
  2227 #: ../src/orca/default.py:4704
   2373#: ../src/orca/default.py:5021
  22282374msgid "string not found"
  22292375msgstr "низът не е открит"
   
  22342380#. is.
  22352381#.
  2236 #: ../src/orca/default.py:5507
   2382#: ../src/orca/default.py:5824
  22372383#, python-format
  22382384msgid "Misspelled word: %s"
  22392385msgstr "Грешно изписана дума: %s"
  22402386
  2241 #: ../src/orca/default.py:5515
   2387#: ../src/orca/default.py:5832
  22422388#, python-format
  22432389msgid "Context is %s"
   
  22492395#. is the spoken word for the character.
  22502396#.
  2251 #: ../src/orca/default.py:5652
   2397#: ../src/orca/default.py:5969
  22522398#, python-format
  22532399msgid "%d %s character"
   
  22602406#. have selected.
  22612407#.
  2262 #: ../src/orca/default.py:6588
  2263 msgid "page selected from cursor position"
  2264 msgstr "страницата е избрана от положението на курсора"
   2408#: ../src/orca/default.py:7001
   2409msgid "line selected to end from previous cursor position"
   2410msgstr "редът е избран след предишното положение на курсора до края"
  22652411
  22662412#. Translators: when the user selects (highlights) text in
   
  22682414#. have selected.
  22692415#.
  2270 #: ../src/orca/default.py:6596
  2271 msgid "page selected to cursor position"
  2272 msgstr "страницата е избрана до положението на курсора"
  2273 
  2274 #. Translators: when the user selects (highlights) text in
  2275 #. a document, Orca will speak#, fuzzy
  2276  information about what they
  2277 #. have selected.
  2278 #.
  2279 #: ../src/orca/default.py:6604
  2280 msgid "line selected down from cursor position"
  2281 msgstr "редът е избран след положението на курсора"
   2416#: ../src/orca/default.py:7009
   2417msgid "line selected from start to previous cursor position"
   2418msgstr "редът е избран от началото до предишното положение на курсора"
  22822419
  22832420#. Translators: when the user selects (highlights) text in
   
  22852422#. have selected.
  22862423#.
  2287 #: ../src/orca/default.py:6612
  2288 msgid "line selected up from cursor position"
  2289 msgstr "редът е избран до положението на курсора"
   2424#: ../src/orca/default.py:7018
   2425msgid "page selected from cursor position"
   2426msgstr "страницата е избрана от положението на курсора"
   2427
   2428#. Translators: when the user unselects text in a document,
   2429#. Orca will speak information about what they have unselected.
   2430#.
   2431#: ../src/orca/default.py:7023
   2432msgid "page unselected from cursor position"
   2433msgstr "страницата не е избрана от положението на курсора"
  22902434
  22912435#. Translators: when the user selects (highlights) text in
   
  22932437#. have selected.
  22942438#.
  2295 #: ../src/orca/default.py:6620
  2296 msgid "document selected to cursor position"
  2297 msgstr "документът е избран до положението на курсора"
   2439#: ../src/orca/default.py:7032
   2440msgid "page selected to cursor position"
   2441msgstr "страницата е избрана до положението на курсора"
   2442
   2443#. Translators: when the user unselects text in a document,
   2444#. Orca will speak information about what they have unselected.
   2445#.
   2446#: ../src/orca/default.py:7037
   2447msgid "page unselected to cursor position"
   2448msgstr "страницата не е избрана до положението на курсора"
  22982449
  22992450#. Translators: when the user selects (highlights) text in
   
  23012452#. have selected.
  23022453#.
  2303 #: ../src/orca/default.py:6628
   2454#: ../src/orca/default.py:7046
   2455msgid "line selected down from cursor position"
   2456msgstr "редът е избран след положението на курсора"
   2457
   2458#. Translators: when the user unselects text in a document,
   2459#. Orca will speak information about what they have unselected.
   2460#.
   2461#: ../src/orca/default.py:7051
   2462msgid "line unselected down from cursor position"
   2463msgstr "редът не е избран след положението на курсора"
   2464
   2465#. Translators: when the user selects (highlights) text in
   2466#. a document, Orca will speak information about what they
   2467#. have selected.
   2468#.
   2469#: ../src/orca/default.py:7060
   2470msgid "line selected up from cursor position"
   2471msgstr "редът е избран до положението на курсора"
   2472
   2473#. Translators: when the user unselects text in a document,
   2474#. Orca will speak information about what they have unselected.
   2475#.
   2476#: ../src/orca/default.py:7065
   2477msgid "line unselected up from cursor position"
   2478msgstr "редът не е избран до положението на курсора"
   2479
   2480#. Translators: when the user selects (highlights) text in
   2481#. a document, Orca will speak information about what they
   2482#. have selected.
   2483#.
   2484#: ../src/orca/default.py:7074
   2485msgid "document selected to cursor position"
   2486msgstr "документът е избран до положението на курсора"
   2487
   2488#. Translators: when the user unselects text in a document,
   2489#. Orca will speak information about what they have unselected.
   2490#.
   2491#: ../src/orca/default.py:7079
   2492msgid "document unselected to cursor position"
   2493msgstr "документът не е избран до положението на курсора"
   2494
   2495#. Translators: when the user selects (highlights) text in
   2496#. a document, Orca will speak information about what they
   2497#. have selected.
   2498#.
   2499#: ../src/orca/default.py:7088
  23042500msgid "document selected from cursor position"
  23052501msgstr "документът е избран след положението на курсора"
   2502
   2503#. Translators: when the user unselects text in a document,
   2504#. Orca will speak information about what they have unselected.
   2505#.
   2506#: ../src/orca/default.py:7093
   2507msgid "document unselected from cursor position"
   2508msgstr "документът не е избран след положението на курсора"
   2509
   2510#. Translators: this means the user has selected
   2511#. all the text in a document (e.g., Ctrl+a in gedit).
   2512#.
   2513#: ../src/orca/default.py:7110
   2514msgid "entire document selected"
   2515msgstr "избран е целият документ"
  23062516
  23072517#. Translators: this refers to the speech synthesis services
   
  23112521#: ../src/orca/espeechfactory.py:98
  23122522msgid "Emacspeak Speech Services"
  2313 msgstr "Услуги за глас на Emacs"
   2523msgstr "услуги за глас на Emacs"
  23142524
  23152525#. Translators: the Orca "Find" dialog
   
  23412551#. Translators: this represents the state of a checkbox.
  23422552#.
  2343 #: ../src/orca/flat_review.py:348 ../src/orca/Gecko.py:1197
  2344 #: ../src/orca/speechgenerator.py:400 ../src/orca/where_am_I.py:366
  2345 #: ../src/orca/where_am_I.py:1152
   2553#: ../src/orca/flat_review.py:348
   2554#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/speech_generator.py:582
   2555#: ../src/orca/speechgenerator.py:400 ../src/orca/where_am_I.py:378
   2556#: ../src/orca/where_am_I.py:1259
  23462557msgid "partially checked"
  23472558msgstr "частично избрана"
   
  23532564#. Translators: this represents the state of a checkbox.
  23542565#.
  2355 #: ../src/orca/flat_review.py:352 ../src/orca/Gecko.py:1201
  2356 #: ../src/orca/speechgenerator.py:404 ../src/orca/speechgenerator.py:884
  2357 #: ../src/orca/where_am_I.py:370 ../src/orca/where_am_I.py:1156
   2566#: ../src/orca/flat_review.py:352
   2567#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/speech_generator.py:586
   2568#: ../src/orca/speechgenerator.py:404 ../src/orca/speechgenerator.py:904
   2569#: ../src/orca/where_am_I.py:382 ../src/orca/where_am_I.py:1263
  23582570msgid "checked"
  23592571msgstr "избрана"
   
  23612573#. Translators: this represents the state of a checkbox.
  23622574#.
  2363 #: ../src/orca/flat_review.py:356 ../src/orca/Gecko.py:1205
  2364 #: ../src/orca/speechgenerator.py:408 ../src/orca/where_am_I.py:374
  2365 #: ../src/orca/where_am_I.py:1160
   2575#: ../src/orca/flat_review.py:356
   2576#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/speech_generator.py:590
   2577#: ../src/orca/speechgenerator.py:408 ../src/orca/where_am_I.py:386
   2578#: ../src/orca/where_am_I.py:1267
  23662579msgid "not checked"
  23672580msgstr "неизбрана"
   
  23692582#. Translators: the state of a toggle button.
  23702583#.
  2371 #: ../src/orca/flat_review.py:363 ../src/orca/scripts/planner.py:122
  2372 #: ../src/orca/scripts/planner.py:130 ../src/orca/speechgenerator.py:1598
  2373 #: ../src/orca/where_am_I.py:819
   2584#: ../src/orca/flat_review.py:363
   2585#: ../src/orca/scripts/apps/planner/speech_generator.py:63
   2586#: ../src/orca/scripts/apps/planner/speech_generator.py:71
   2587#: ../src/orca/speechgenerator.py:1633 ../src/orca/where_am_I.py:791
  23742588msgid "pressed"
  23752589msgstr "натиснат"
   
  23772591#. Translators: the state of a toggle button.
  23782592#.
  2379 #: ../src/orca/flat_review.py:367 ../src/orca/scripts/planner.py:124
  2380 #: ../src/orca/scripts/planner.py:132 ../src/orca/speechgenerator.py:1602
  2381 #: ../src/orca/where_am_I.py:823
   2593#: ../src/orca/flat_review.py:367
   2594#: ../src/orca/scripts/apps/planner/speech_generator.py:65
   2595#: ../src/orca/scripts/apps/planner/speech_generator.py:73
   2596#: ../src/orca/speechgenerator.py:1637 ../src/orca/where_am_I.py:795
  23822597msgid "not pressed"
  23832598msgstr "ненатиснат"
   
  23882603#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  23892604#.
  2390 #: ../src/orca/flat_review.py:377 ../src/orca/Gecko.py:1139
  2391 #: ../src/orca/speechgenerator.py:1065 ../src/orca/where_am_I.py:202
   2605#: ../src/orca/flat_review.py:377
   2606#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/speech_generator.py:524
   2607#: ../src/orca/speechgenerator.py:1085 ../src/orca/where_am_I.py:211
  23922608msgid "radiobutton|selected"
  23932609msgstr "избран"
   
  23982614#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  23992615#.
  2400 #: ../src/orca/flat_review.py:384 ../src/orca/Gecko.py:1146
  2401 #: ../src/orca/speechgenerator.py:1072 ../src/orca/where_am_I.py:209
   2616#: ../src/orca/flat_review.py:384
   2617#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/speech_generator.py:531
   2618#: ../src/orca/speechgenerator.py:1092 ../src/orca/where_am_I.py:218
  24022619msgid "radiobutton|not selected"
  24032620msgstr "неизбран"
   
  24192636#. has keyboard focus.
  24202637#.
  2421 #: ../src/orca/focus_tracking_presenter.py:861
   2638#: ../src/orca/focus_tracking_presenter.py:875
  24222639msgid "No focus"
  24232640msgstr "Няма фокус"
  24242641
  2425 #. Translators: "multi-select" refers to a web form list
  2426 #. in which more than one item can be selected at a time.
  2427 #.
  2428 #: ../src/orca/Gecko.py:963
  2429 msgid "multi-select"
  2430 msgstr "множествен избор"
  2431 
  2432 #. Translators: this represents a list in HTML.
  2433 #.
  2434 #: ../src/orca/Gecko.py:967 ../src/orca/Gecko.py:9524
  2435 #: ../src/orca/Gecko.py:9614
  2436 #, python-format
  2437 msgid "List with %d item"
  2438 msgid_plural "List with %d items"
  2439 msgstr[0] "Списък с %d елемент"
  2440 msgstr[1] "Списък с %d елемента"
  2441 
  2442 #. Translators: Announces the number of headings in the
  2443 #. web page that is currently being displayed.
  2444 #.
  2445 #: ../src/orca/Gecko.py:1579
  2446 #, python-format
  2447 msgid "%d heading"
  2448 msgid_plural "%d headings"
  2449 msgstr[0] "%d заглавие"
  2450 msgstr[1] "%d заглавия"
  2451 
  2452 #. Translators: Announces the number of forms in the
  2453 #. web page that is currently being displayed.
  2454 #.
  2455 #: ../src/orca/Gecko.py:1585
  2456 #, python-format
  2457 msgid "%d form"
  2458 msgid_plural "%d forms"
  2459 msgstr[0] "%d формуляр"
  2460 msgstr[1] "%d формуляра"
  2461 
  2462 #. Translators: Announces the number of non-layout tables in the
  2463 #. web page that is currently being displayed.
  2464 #.
  2465 #: ../src/orca/Gecko.py:1591
  2466 #, python-format
  2467 msgid "%d table"
  2468 msgid_plural "%d tables"
  2469 msgstr[0] "%d таблица"
  2470 msgstr[1] "%d таблици"
  2471 
  2472 #. Translators: Announces the number of visited links in the
  2473 #. web page that is currently being displayed.
  2474 #.
  2475 #: ../src/orca/Gecko.py:1597
  2476 #, python-format
  2477 msgid "%d visited link"
  2478 msgid_plural "%d visited links"
  2479 msgstr[0] "%d посетена връзка"
  2480 msgstr[1] "%d посетени връзки"
  2481 
  2482 #. Translators: Announces the number of unvisited links in the
  2483 #. web page that is currently being displayed.
  2484 #.
  2485 #: ../src/orca/Gecko.py:1603
  2486 #, python-format
  2487 msgid "%d unvisited link"
  2488 msgid_plural "%d unvisited links"
  2489 msgstr[0] "%d непосетена връзка"
  2490 msgstr[1] "%d непосетени връзки"
  2491 
  2492 #. Translators: Announces the percentage of the document that has
  2493 #. been read.  This is calculated by knowing the index of the
  2494 #. current position divided by the total number of objects on the
  2495 #. page.
  2496 #.
  2497 #: ../src/orca/Gecko.py:1610
  2498 #, python-format
  2499 msgid "%d percent of document read"
  2500 msgstr "%d%% от документа са прочетени"
  2501 
  2502 #. Translators: this announces that a bookmark has been entered
  2503 #.
  2504 #: ../src/orca/Gecko.py:1637
  2505 msgid "entered bookmark"
  2506 msgstr "посещаване на отметка"
  2507 
  2508 #. Translators: this is for navigating HTML content one
  2509 #. character at a time.
  2510 #.
  2511 #: ../src/orca/Gecko.py:2080
  2512 msgid "Goes to next character."
  2513 msgstr "Към следващия знак."
  2514 
  2515 #. Translators: this is for navigating HTML content one
  2516 #. character at a time.
  2517 #.
  2518 #: ../src/orca/Gecko.py:2088
  2519 msgid "Goes to previous character."
  2520 msgstr "Към предишния знак."
  2521 
  2522 #. Translators: this is for navigating HTML content one
  2523 #. word at a time.
  2524 #.
  2525 #: ../src/orca/Gecko.py:2096
  2526 msgid "Goes to next word."
  2527 msgstr "Към следващата дума."
  2528 
  2529 #. Translators: this is for navigating HTML content one
  2530 #. word at a time.
  2531 #.
  2532 #: ../src/orca/Gecko.py:2104
  2533 msgid "Goes to previous word."
  2534 msgstr "Към предишната дума."
  2535 
  2536 #. Translators: this is for navigating HTML content one
  2537 #. line at a time.
  2538 #.
  2539 #: ../src/orca/Gecko.py:2112
  2540 msgid "Goes to next line."
  2541 msgstr "Към следващия ред."
  2542 
  2543 #. Translators: this is for navigating HTML content one
  2544 #. line at a time.
  2545 #.
  2546 #: ../src/orca/Gecko.py:2120
  2547 msgid "Goes to previous line."
  2548 msgstr "Към предишния ред."
  2549 
  2550 #. Translators: this command will move the user to the
  2551 #. beginning of an HTML document.
  2552 #.
  2553 #: ../src/orca/Gecko.py:2128
  2554 msgid "Goes to the top of the file."
  2555 msgstr "Към началото на файл."
  2556 
  2557 #. Translators: this command will move the user to the
  2558 #. end of an HTML document.
  2559 #.
  2560 #: ../src/orca/Gecko.py:2136
  2561 msgid "Goes to the bottom of the file."
  2562 msgstr "Към края на файл."
  2563 
  2564 #. Translators: this is for causing a collapsed combo box
  2565 #. which was reached by Orca's caret navigation to be expanded.
  2566 #.
  2567 #: ../src/orca/Gecko.py:2144
  2568 msgid "Causes the current combo box to be expanded."
  2569 msgstr "Показва възможностите за избор в текущото поле."
  2570 
  2571 #. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
  2572 #.
  2573 #: ../src/orca/Gecko.py:2151
  2574 msgid "Goes left one cell."
  2575 msgstr "Една клетка наляво."
  2576 
  2577 #. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
  2578 #.
  2579 #: ../src/orca/Gecko.py:2158
  2580 msgid "Goes right one cell."
  2581 msgstr "Една клетка надясно."
  2582 
  2583 #. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
  2584 #.
  2585 #: ../src/orca/Gecko.py:2165
  2586 msgid "Goes down one cell."
  2587 msgstr "Една клетка надолу.."
  2588 
  2589 #. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
  2590 #.
  2591 #: ../src/orca/Gecko.py:2172
  2592 msgid "Goes up one cell."
  2593 msgstr "Една клетка нагоре."
  2594 
  2595 #. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
  2596 #.
  2597 #: ../src/orca/Gecko.py:2179
  2598 msgid "Goes to the first cell in a table."
  2599 msgstr "Към първата клетка в таблица."
  2600 
  2601 #. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
  2602 #.
  2603 #: ../src/orca/Gecko.py:2186
  2604 msgid "Goes to the last cell in a table."
  2605 msgstr "Към последната клетка в таблица."
  2606 
  2607 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2608 #. (e.g., <h1>).
  2609 #.
  2610 #: ../src/orca/Gecko.py:2194
  2611 msgid "Goes to previous heading."
  2612 msgstr "Към предишното заглавие."
  2613 
  2614 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2615 #. (e.g., <h1>).
  2616 #.
  2617 #: ../src/orca/Gecko.py:2202
  2618 msgid "Goes to next heading."
  2619 msgstr "Към следващото заглавие."
  2620 
  2621 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2622 #. (e.g., <h1>).
  2623 #.
  2624 #: ../src/orca/Gecko.py:2210
  2625 msgid "Goes to previous heading at level 1."
  2626 msgstr "Към предишното заглавие от ниво 1."
  2627 
  2628 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2629 #. (e.g., <h1>).
  2630 #.
  2631 #: ../src/orca/Gecko.py:2218
  2632 msgid "Goes to next heading at level 1."
  2633 msgstr "Към следващото заглавие от ниво 1."
  2634 
  2635 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2636 #. (e.g., <h2>).
  2637 #.
  2638 #: ../src/orca/Gecko.py:2226
  2639 msgid "Goes to previous heading at level 2."
  2640 msgstr "Към предишното заглавие от ниво 2."
  2641 
  2642 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2643 #. (e.g., <h2>).
  2644 #.
  2645 #: ../src/orca/Gecko.py:2234
  2646 msgid "Goes to next heading at level 2."
  2647 msgstr "Към следващото заглавие от ниво 2."
  2648 
  2649 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2650 #. (e.g., <h3>).
  2651 #.
  2652 #: ../src/orca/Gecko.py:2242
  2653 msgid "Goes to previous heading at level 3."
  2654 msgstr "Към предишното заглавие от ниво 3."
  2655 
  2656 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2657 #. (e.g., <h3>).
  2658 #.
  2659 #: ../src/orca/Gecko.py:2250
  2660 msgid "Goes to next heading at level 3."
  2661 msgstr "Към следващото заглавие от ниво 3."
  2662 
  2663 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2664 #. (e.g., <h4>).
  2665 #.
  2666 #: ../src/orca/Gecko.py:2258
  2667 msgid "Goes to previous heading at level 4."
  2668 msgstr "Към предишното заглавие от ниво 4."
  2669 
  2670 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2671 #. (e.g., <h4>).
  2672 #.
  2673 #: ../src/orca/Gecko.py:2266
  2674 msgid "Goes to next heading at level 4."
  2675 msgstr "Към следващото заглавие от ниво 4."
  2676 
  2677 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2678 #. (e.g., <h5>).
  2679 #.
  2680 #: ../src/orca/Gecko.py:2274
  2681 msgid "Goes to previous heading at level 5."
  2682 msgstr "Към предишното заглавие от ниво 5."
  2683 
  2684 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2685 #. (e.g., <h5>).
  2686 #.
  2687 #: ../src/orca/Gecko.py:2282
  2688 msgid "Goes to next heading at level 5."
  2689 msgstr "Към следващото заглавие от ниво 5."
  2690 
  2691 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2692 #. (e.g., <h6>).
  2693 #.
  2694 #: ../src/orca/Gecko.py:2290
  2695 msgid "Goes to previous heading at level 6."
  2696 msgstr "Към предишното заглавие от ниво 6."
  2697 
  2698 #. Translators: this is for navigating HTML by headers
  2699 #. (e.g., <h6>).
  2700 #.
  2701 #: ../src/orca/Gecko.py:2298
  2702 msgid "Goes to next heading at level 6."
  2703 msgstr "Към следващото заглавие от ниво 6."
  2704 
  2705 #. Translators: this is for navigating HTML in a structural
  2706 #. manner, where a 'large object' is a logical chunk of
  2707 #. text, such as a paragraph, a list, a table, etc.
  2708 #.
  2709 #: ../src/orca/Gecko.py:2307
  2710 msgid "Goes to previous large object."
  2711 msgstr "Към предишния голям обект."
  2712 
  2713 #. Translators: this is for navigating HTML in a structural
  2714 #. manner, where a 'large object' is a logical chunk of
  2715 #. text, such as a paragraph, a list, a table, etc.
  2716 #.
  2717 #: ../src/orca/Gecko.py:2316
  2718 msgid "Goes to next large object."
  2719 msgstr "Към следващия голям обект."
  2720 
  2721 #. Translators: this is for navigating to the previous ARIA
  2722 #. role landmark.  ARIA role landmarks are the W3C defined HTML
  2723 #. tag attribute 'role' used to identify important part of
  2724 #. webpage like banners, main context, search etc.
  2725 #.
  2726 #: ../src/orca/Gecko.py:2326
  2727 msgid "Goes to previous landmark."
  2728 msgstr "Към предишния ориентир."
  2729 
  2730 #. Translators: this is for navigating to the next ARIA
  2731 #. role landmark.
  2732 #.
  2733 #: ../src/orca/Gecko.py:2334
  2734 msgid "Goes to next landmark."
  2735 msgstr "Към следващия ориентир."
  2736 
  2737 #. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
  2738 #. lists in HTML
  2739 #.
  2740 #: ../src/orca/Gecko.py:2342
  2741 msgid "Goes to previous list."
  2742 msgstr "Към предишния списък."
  2743 
  2744 #. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
  2745 #. lists in HTML
  2746 #.
  2747 #: ../src/orca/Gecko.py:2350
  2748 msgid "Goes to next list."
  2749 msgstr "Към следващия списък."
  2750 
  2751 #. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
  2752 #. list items in HTML
  2753 #.
  2754 #: ../src/orca/Gecko.py:2358
  2755 msgid "Goes to previous list item."
  2756 msgstr "Към предишния елемент от списъка."
  2757 
  2758 #. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
  2759 #. list items in HTML
  2760 #.
  2761 #: ../src/orca/Gecko.py:2366
  2762 msgid "Goes to next list item."
  2763 msgstr "Към следващия елемент от списъка."
  2764 
  2765 #. Translators: this is for navigating between links in HTML
  2766 #.
  2767 #: ../src/orca/Gecko.py:2373
  2768 msgid "Goes to previous unvisited link."
  2769 msgstr "Към предишната непосетена връзка."
  2770 
  2771 #. Translators: this is for navigating between links in HTML
  2772 #.
  2773 #: ../src/orca/Gecko.py:2380
  2774 msgid "Goes to next unvisited link."
  2775 msgstr "Към следващата непосетена връзка."
  2776 
  2777 #. Translators: this is for navigating between links in HTML
  2778 #.
  2779 #: ../src/orca/Gecko.py:2387
  2780 msgid "Goes to previous visited link."
  2781 msgstr "Към предишната посетена връзка."
  2782 
  2783 #. Translators: this is for navigating between links in HTML
  2784 #.
  2785 #: ../src/orca/Gecko.py:2394
  2786 msgid "Goes to next visited link."
  2787 msgstr "Към следващата посетена връзка."
  2788 
  2789 #. Translators: this is for navigating between form fields in
  2790 #. HTML
  2791 #.
  2792 #: ../src/orca/Gecko.py:2402
  2793 msgid "Goes to previous form field."
  2794 msgstr "Към предишното поле във формуляр."
  2795 
  2796 #. Translators: this is for navigating between form fields in
  2797 #. HTML
  2798 #.
  2799 #: ../src/orca/Gecko.py:2410
  2800 msgid "Goes to next form field."
  2801 msgstr "Към следващото поле във формуляр."
  2802 
  2803 #. Translators: this is for navigating among blockquotes in
  2804 #. HTML
  2805 #.
  2806 #: ../src/orca/Gecko.py:2418
  2807 msgid "Goes to previous blockquote."
  2808 msgstr "Към предишния цитат в каре."
  2809 
  2810 #. Translators: this is for navigating among blockquotes in
  2811 #. HTML
  2812 #.
  2813 #: ../src/orca/Gecko.py:2426
  2814 msgid "Goes to next blockquote."
  2815 msgstr "Към следващия цитат в каре."
  2816 
  2817 #. Translators: this is for navigating between tables in HTML
  2818 #.
  2819 #: ../src/orca/Gecko.py:2433
  2820 msgid "Goes to previous table."
  2821 msgstr "Към предишната таблица."
  2822 
  2823 #. Translators: this is for navigating between tables in HTML
  2824 #.
  2825 #: ../src/orca/Gecko.py:2440
  2826 msgid "Goes to next table."
  2827 msgstr "Към следващата таблица."
  2828 
  2829 #. Translators: this is for navigating between live regions
  2830 #.
  2831 #: ../src/orca/Gecko.py:2447
  2832 msgid "Goes to previous live region."
  2833 msgstr "Към предишния жив район."
  2834 
  2835 #. Translators: this is for navigating between live regions
  2836 #.
  2837 #: ../src/orca/Gecko.py:2454
  2838 msgid "Goes to next live region."
  2839 msgstr "Към следващия жив район."
  2840 
  2841 #. Translators: this is for navigating to the last live region
  2842 #. to make an announcement.
  2843 #.
  2844 #: ../src/orca/Gecko.py:2462
  2845 msgid "Goes to last live region."
  2846 msgstr "Към последния жив район."
  2847 
  2848 #. Translators: this is for advancing the live regions
  2849 #. politeness setting
  2850 #.
  2851 #: ../src/orca/Gecko.py:2470
  2852 msgid "Advance live region politeness setting."
  2853 msgstr "Увеличаване на учтивостта на живия район."
  2854 
  2855 #. Translators: this is for setting all live regions
  2856 #. to 'off' politeness.
  2857 #.
  2858 #: ../src/orca/Gecko.py:2478
  2859 msgid "Set default live region politeness level to off."
  2860 msgstr "Стандартното ниво на учтивост на живите райони да е изключена."
  2861 
  2862 #. Translators: this is a toggle to monitor live regions
  2863 #. or not.
  2864 #.
  2865 #: ../src/orca/Gecko.py:2486
  2866 msgid "Monitor live regions."
  2867 msgstr "Наблюдение на живите райони."
  2868 
  2869 #. Translators: this is for reviewing up to nine stored
  2870 #. previous live messages.
  2871 #.
  2872 #: ../src/orca/Gecko.py:2494
  2873 msgid "Review live region announcement."
  2874 msgstr "Преглеждане на обявяването на живите райони."
  2875 
  2876 #. Translators: this is for navigating between objects
  2877 #. (regardless of type) in HTML
  2878 #.
  2879 #: ../src/orca/Gecko.py:2502
  2880 msgid "Goes to the previous object."
  2881 msgstr "Към предишния обект."
  2882 
  2883 #. Translators: this is for navigating between objects
  2884 #. (regardless of type) in HTML
  2885 #.
  2886 #: ../src/orca/Gecko.py:2510
  2887 msgid "Goes to the next object."
  2888 msgstr "Към следващия обект."
  2889 
  2890 #. Translators: Gecko native caret navigation is where
  2891 #. Firefox itself controls how the arrow keys move the caret
  2892 #. around HTML content.  It's often broken, so Orca needs
  2893 #. to provide its own support.  As such, Orca offers the user
  2894 #. the ability to switch between the Firefox mode and the
  2895 #. Orca mode.
  2896 #.
  2897 #: ../src/orca/Gecko.py:2522
  2898 msgid "Switches between Gecko native and Orca caret navigation."
  2899 msgstr "Избор между навигация с курсора чрез Gecкo и чрез Orca."
  2900 
  2901 #. Translators: the structural navigation keys are designed
  2902 #. to move the caret around the HTML content by object type.
  2903 #. Thus H moves you to the next heading, Shift H to the
  2904 #. previous heading, T to the next table, and so on. Some
  2905 #. users prefer to turn this off to use Firefox's search
  2906 #. when typing feature.
  2907 #.
  2908 #: ../src/orca/Gecko.py:2534
  2909 msgid "Toggles structural navigation keys."
  2910 msgstr "Включване на клавишите за навигация по структура."
  2911 
  2912 #. Translators: Gecko native caret navigation is where
  2913 #. Firefox itself controls how the arrow keys move the caret
  2914 #. around HTML content.  It's often broken, so Orca needs
  2915 #. to provide its own support.  As such, Orca offers the user
  2916 #. the ability to switch between the Firefox mode and the
  2917 #. Orca mode.
  2918 #.
  2919 #: ../src/orca/Gecko.py:3092
  2920 msgid "Use _Orca Caret Navigation"
  2921 msgstr "Използване на навигация с _курсор в Orca"
  2922 
  2923 #. Translators: Orca provides keystrokes to navigate HTML content
  2924 #. in a structural manner: go to previous/next header, list item,
  2925 #. table, etc.
  2926 #.
  2927 #: ../src/orca/Gecko.py:3105
  2928 msgid "Use Orca _Structural Navigation"
  2929 msgstr "Използване на навигация по _структура в Orca"
  2930 
  2931 #. Translators: when the user arrows up and down in HTML content,
  2932 #. it is some times beneficial to always position the cursor at the
  2933 #. beginning of the line rather than guessing the position directly
  2934 #. above the current cursor position.  This option allows the user
  2935 #. to decide the behavior they want.
  2936 #.
  2937 #: ../src/orca/Gecko.py:3120
  2938 msgid "_Position cursor at start of line when navigating vertically"
  2939 msgstr "Поставяне на курсора в _началото на реда при вертикална навигация"
  2940 
  2941 #. Translators: when the user loads a new page in Firefox, they
  2942 #. can optionally tell Orca to automatically start reading a
  2943 #. page from beginning to end.
  2944 #.
  2945 #: ../src/orca/Gecko.py:3133
  2946 msgid "Automatically start speaking a page when it is first _loaded"
  2947 msgstr "_При първото зареждане на страница, тя да се произнася"
  2948 
  2949 #. Translators: this is the title of a panel holding options for
  2950 #. how to navigate HTML content (e.g., Orca caret navigation,
  2951 #. positioning of caret, etc.).
  2952 #.
  2953 #: ../src/orca/Gecko.py:3145
  2954 msgid "Page Navigation"
  2955 msgstr "Навигация на страница"
  2956 
  2957 #. Translators: this is an option to tell Orca whether or not it
  2958 #. should speak table cell coordinates in HTML content.
  2959 #.
  2960 #: ../src/orca/Gecko.py:3168
  2961 msgid "Speak _cell coordinates"
  2962 msgstr "Произнасяне на _координатите на клетките"
  2963 
  2964 #. Translators: this is an option to tell Orca whether or not it
  2965 #. should speak the span size of a table cell (e.g., how many
  2966 #. rows and columns a particular table cell spans in a table).
  2967 #.
  2968 #: ../src/orca/Gecko.py:3180
  2969 msgid "Speak _multiple cell spans"
  2970 msgstr "Произнасяне на _обхвата на големите клетки"
  2971 
  2972 #. Translators: this is an option for whether or not to speak
  2973 #. the header of a table cell in HTML content.
  2974 #.
  2975 #: ../src/orca/Gecko.py:3191
  2976 msgid "Announce cell _header"
  2977 msgstr "Произнасяне на _заглавните клетки"
  2978 
  2979 #. Translators: this is an option to allow users to skip over
  2980 #. empty/blank cells when navigating tables in HTML content.
  2981 #.
  2982 #: ../src/orca/Gecko.py:3202
  2983 msgid "Skip _blank cells"
  2984 msgstr "Прескачане на _празните клетки"
  2985 
  2986 #. Translators: this is the title of a panel containing options
  2987 #. for specifying how to navigate tables in HTML content.
  2988 #.
  2989 #: ../src/orca/Gecko.py:3213
  2990 msgid "Table Navigation"
  2991 msgstr "Навигация на таблица"
  2992 
  2993 #. Translators: this is an option to allow users to have Orca
  2994 #. automatically speak the line that contains the match while
  2995 #. the user is still in Firefox's Find toolbar.
  2996 #.
  2997 #: ../src/orca/Gecko.py:3237
  2998 msgid "Speak results during _find"
  2999 msgstr "Произнасяне на резултатите при _намиране"
  3000 
  3001 #. Translators: this is an option which dictates whether the line
  3002 #. that contains the match from the Find toolbar should always
  3003 #. be spoken, or only spoken if it is a different line than the
  3004 #. line which contained the last match.
  3005 #.
  3006 #: ../src/orca/Gecko.py:3250
  3007 msgid "Onl_y speak changed lines during find"
  3008 msgstr "При _откриване да се произнасят само променените редове"
  3009 
  3010 #. Translators: this option allows the user to specify the number
  3011 #. of matched characters that must be present before Orca speaks
  3012 #. the line that contains the results from the Find toolbar.
  3013 #.
  3014 #: ../src/orca/Gecko.py:3267
  3015 msgid "Minimum length of matched text:"
  3016 msgstr "Минимална дължина на текста, който съвпада:"
  3017 
  3018 #. Translators: this is the title of a panel containing options
  3019 #. for using Firefox's Find toolbar.
  3020 #.
  3021 #: ../src/orca/Gecko.py:3292
  3022 msgid "Find Options"
  3023 msgstr "Настройки на търсенето"
  3024 
  3025 #. Translators: this is in reference to loading a web page.
  3026 #.
  3027 #: ../src/orca/Gecko.py:4219
  3028 msgid "Loading.  Please wait."
  3029 msgstr "Зареждане, изчакайте."
  3030 
  3031 #. Translators: this is in reference to loading a web page.
  3032 #.
  3033 #: ../src/orca/Gecko.py:4224
  3034 #, python-format
  3035 msgid "Finished loading %s."
  3036 msgstr "Зареждането на „%s“ свърши."
  3037 
  3038 #. Translators: this is in reference to loading a web page.
  3039 #.
  3040 #: ../src/orca/Gecko.py:4230
  3041 msgid "Finished loading."
  3042 msgstr "Зареждането свърши."
  3043 
  3044 #. Translators: the 'h' below represents a heading level
  3045 #. attribute for content that you might find in something
  3046 #. such as HTML content (e.g., <h1>). The translated form
  3047 #. is meant to be a single character followed by a numeric
  3048 #. heading level, where the single character is to indicate
  3049 #. 'heading'.
  3050 #.
  3051 #: ../src/orca/Gecko.py:4736
  3052 #, python-format
  3053 msgid "h%d"
  3054 msgstr "з%d"
  3055 
  3056 #. Translators: The cell here refers to a cell within an HTML
  3057 #. table.  We need to announce when the cell occupies or "spans"
  3058 #. more than a single row and/or column.
  3059 #.
  3060 #: ../src/orca/Gecko.py:5802
  3061 #, python-format
  3062 msgid "Cell spans %d rows and %d columns"
  3063 msgstr "Клетката заема %d реда и %d колони"
  3064 
  3065 #. Translators: The cell here refers to a cell within an HTML
  3066 #. table.  We need to announce when the cell occupies or "spans"
  3067 #. more than a single row and/or column.
  3068 #.
  3069 #: ../src/orca/Gecko.py:5809
  3070 #, python-format
  3071 msgid "Cell spans %d columns"
  3072 msgstr "Клетката заема %d колони"
  3073 
  3074 #. Translators: The cell here refers to a cell within an HTML
  3075 #. table.  We need to announce when the cell occupies or "spans"
  3076 #. more than a single row and/or column.
  3077 #.
  3078 #: ../src/orca/Gecko.py:5815
  3079 #, python-format
  3080 msgid "Cell spans %d rows"
  3081 msgstr "Клетката заема %d реда"
  3082 
  3083 #. Translators: this is in reference to a heading level
  3084 #. in HTML (e.g., For <h3>, the level is 3).
  3085 #.
  3086 #: ../src/orca/Gecko.py:8215
  3087 #, python-format
  3088 msgid "level %d"
  3089 msgstr "ниво %d"
  3090 
  3091 #. Translators: when the user is attempting to locate a
  3092 #. particular object and the top of the web page has been
  3093 #. reached without that object being found, we "wrap" to
  3094 #. the bottom of the page and continuing looking upwards.
  3095 #. We need to inform the user when this is taking place.
  3096 #.
  3097 #: ../src/orca/Gecko.py:8966 ../src/orca/Gecko.py:9034
  3098 #: ../src/orca/Gecko.py:9148 ../src/orca/Gecko.py:9230
  3099 #: ../src/orca/Gecko.py:9373 ../src/orca/Gecko.py:9516
  3100 #: ../src/orca/Gecko.py:9698 ../src/orca/Gecko.py:9844
  3101 #: ../src/orca/Gecko.py:9986 ../src/orca/Gecko.py:10128
  3102 #: ../src/orca/Gecko.py:10249 ../src/orca/Gecko.py:10370
  3103 msgid "Wrapping to bottom."
  3104 msgstr "След началото — от края."
  3105 
  3106 #. Translators: this is in reference to navigating HTML content
  3107 #. by heading (e.g., <h1>).
  3108 #.
  3109 #: ../src/orca/Gecko.py:8977 ../src/orca/Gecko.py:9001
  3110 msgid "No more headings."
  3111 msgstr "Няма повече заглавия."
  3112 
  3113 #. Translators: when the user is attempting to locate a
  3114 #. particular object and the bottom of the web page has been
  3115 #. reached without that object being found, we "wrap" to the
  3116 #. top of the page and continuing looking downwards. We need
  3117 #. to inform the user when this is taking place.
  3118 #.
  3119 #: ../src/orca/Gecko.py:8990 ../src/orca/Gecko.py:9076
  3120 #: ../src/orca/Gecko.py:9173 ../src/orca/Gecko.py:9290
  3121 #: ../src/orca/Gecko.py:9441 ../src/orca/Gecko.py:9606
  3122 #: ../src/orca/Gecko.py:9768 ../src/orca/Gecko.py:9910
  3123 #: ../src/orca/Gecko.py:10053 ../src/orca/Gecko.py:10199
  3124 #: ../src/orca/Gecko.py:10307 ../src/orca/Gecko.py:10420
  3125 #: ../src/orca/Gecko.py:10726 ../src/orca/Gecko.py:10767
  3126 msgid "Wrapping to top."
  3127 msgstr "След края — от началото."
  3128 
  3129 #. Translators: this is in reference to navigating HTML content
  3130 #. by heading (e.g., <h1>).
  3131 #.
  3132 #: ../src/orca/Gecko.py:9045 ../src/orca/Gecko.py:9087
  3133 #, python-format
  3134 msgid "No more headings at level %d."
  3135 msgstr "Няма повече заглавия от ниво %d."
  3136 
  3137 #. Translators: this is for navigating HTML in a structural
  3138 #. manner, where a 'large object' is a logical chunk of
  3139 #. text, such as a paragraph, a list, a table, etc.
  3140 #.
  3141 #: ../src/orca/Gecko.py:9160 ../src/orca/Gecko.py:9185
  3142 msgid "No more large objects."
  3143 msgstr "Няма повече големи обекти."
  3144 
  3145 #. Translators: this is for navigating to the previous ARIA
  3146 #. role landmark.  ARIA role landmarks are the W3C defined HTML
  3147 #. tag attribute 'role' used to identify important part of
  3148 #. webpage like banners, main context, search etc.  This is an
  3149 #. that one was not found.
  3150 #.
  3151 #. Translators: this is for navigating to the next ARIA
  3152 #. role landmark. This is an that one was not found.
  3153 #.
  3154 #: ../src/orca/Gecko.py:9244 ../src/orca/Gecko.py:9301
  3155 msgid "No landmark found."
  3156 msgstr "Не са открити ориентири."
  3157 
  3158 #. Translators: this represents a list item in HTML.
  3159 #. The nesting level is how 'deep' the item is (e.g.,
  3160 #. a level of 2 represents a list item inside a list
  3161 #. that's inside another list).
  3162 #.
  3163 #: ../src/orca/Gecko.py:9539 ../src/orca/Gecko.py:9629
  3164 #, python-format
  3165 msgid "Nesting level %d"
  3166 msgstr "Ниво на вложеност — %d"
  3167 
  3168 #. Translators: this is for navigating HTML content by moving
  3169 #. from bulleted/numbered list to bulleted/numbered list.
  3170 #.
  3171 #: ../src/orca/Gecko.py:9548 ../src/orca/Gecko.py:9638
  3172 msgid "No more lists."
  3173 msgstr "Няма повече списъци."
  3174 
  3175 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3176 #. moving from bulleted/numbered list item to
  3177 #. bulleted/numbered list item.
  3178 #.
  3179 #: ../src/orca/Gecko.py:9708 ../src/orca/Gecko.py:9778
  3180 msgid "No more list items."
  3181 msgstr "Няма повече елементи в списъка."
  3182 
  3183 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3184 #. moving from link to link.
  3185 #.
  3186 #: ../src/orca/Gecko.py:9855 ../src/orca/Gecko.py:9921
  3187 msgid "No more unvisited links."
  3188 msgstr "Няма повече непосетени връзки."
  3189 
  3190 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3191 #. moving from link to link.
  3192 #.
  3193 #: ../src/orca/Gecko.py:9997 ../src/orca/Gecko.py:10064
  3194 msgid "No more visited links."
  3195 msgstr "Няма повече посетени връзки."
  3196 
  3197 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3198 #. moving from blockquote to blockquote.
  3199 #.
  3200 #: ../src/orca/Gecko.py:10137 ../src/orca/Gecko.py:10208
  3201 msgid "No more blockquotes."
  3202 msgstr "Няма повече цитати в каре."
  3203 
  3204 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3205 #. moving from form field to form field.
  3206 #.
  3207 #: ../src/orca/Gecko.py:10268 ../src/orca/Gecko.py:10327
  3208 msgid "No more form fields."
  3209 msgstr "Няма повече полета във формуляра."
  3210 
  3211 #. Translators: this represents the (row, col) position of
  3212 #. a cell in a table.
  3213 #.
  3214 #: ../src/orca/Gecko.py:10354
  3215 #, python-format
  3216 msgid "Row %d, column %d."
  3217 msgstr "Ред %d, колона %d."
  3218 
  3219 #. Translators: a uniform table is one in which each table
  3220 #. cell occupies one row and one column (i.e. a perfect grid)
  3221 #. In contrast, a non-uniform table is one in which at least
  3222 #. one table cell occupies more than one row and/or column.
  3223 #.
  3224 #: ../src/orca/Gecko.py:10385 ../src/orca/Gecko.py:10435
  3225 msgid "Non-uniform"
  3226 msgstr "нееднородна"
  3227 
  3228 #. Translators: this represents the number of rows in an HTML table.
  3229 #.
  3230 #: ../src/orca/Gecko.py:10390 ../src/orca/Gecko.py:10440
  3231 #, python-format
  3232 msgid "Table with %d row"
  3233 msgid_plural "Table with %d rows"
  3234 msgstr[0] "Таблица с %d ред"
  3235 msgstr[1] "Таблица с %d реда"
  3236 
  3237 #. Translators: this represents the number of cols in an HTML table.
  3238 #.
  3239 #: ../src/orca/Gecko.py:10395 ../src/orca/Gecko.py:10445
  3240 #, python-format
  3241 msgid "%d column"
  3242 msgid_plural "%d columns"
  3243 msgstr[0] "%d колона"
  3244 msgstr[1] "%d колони"
  3245 
  3246 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3247 #. moving from table to table.
  3248 #.
  3249 #: ../src/orca/Gecko.py:10407 ../src/orca/Gecko.py:10456
  3250 msgid "No more tables."
  3251 msgstr "Няма повече таблици."
  3252 
  3253 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3254 #. moving from table cell to table cell.
  3255 #.
  3256 #: ../src/orca/Gecko.py:10502
  3257 msgid "Beginning of row."
  3258 msgstr "Начало на ред."
  3259 
  3260 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3261 #. moving from table cell to table cell.
  3262 #.
  3263 #: ../src/orca/Gecko.py:10507 ../src/orca/Gecko.py:10562
  3264 #: ../src/orca/Gecko.py:10613 ../src/orca/Gecko.py:10668
  3265 #: ../src/orca/Gecko.py:10685 ../src/orca/Gecko.py:10705
  3266 msgid "Not in a table."
  3267 msgstr "Не е в таблица."
  3268 
  3269 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3270 #. moving from table cell to table cell.
  3271 #.
  3272 #: ../src/orca/Gecko.py:10557
  3273 msgid "End of row."
  3274 msgstr "Край на ред."
  3275 
  3276 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3277 #. moving from table cell to table cell.
  3278 #.
  3279 #: ../src/orca/Gecko.py:10608
  3280 msgid "Top of column."
  3281 msgstr "Начало на колона."
  3282 
  3283 #. Translators: this is for navigating HTML content by
  3284 #. moving from table cell to table cell.
  3285 #.
  3286 #: ../src/orca/Gecko.py:10663
  3287 msgid "Bottom of column."
  3288 msgstr "Край на колона."
  3289 
  3290 #. Translators: this is for navigating HTML in a structural
  3291 #. manner, where a 'live region' is a location in a web page
  3292 #. that are updated without having to refresh the entire page.
  3293 #.
  3294 #: ../src/orca/Gecko.py:10746 ../src/orca/Gecko.py:10785
  3295 msgid "No more live regions."
  3296 msgstr "Няма повече живи райони."
  3297 
  3298 #. Translators: this announces to the user that live region
  3299 #. support has been turned off.
  3300 #.
  3301 #: ../src/orca/Gecko.py:10794 ../src/orca/Gecko.py:10804
  3302 #: ../src/orca/Gecko.py:10828 ../src/orca/Gecko.py:10838
  3303 msgid "Live region support is off"
  3304 msgstr "Поддръжката на живи райони е изключена"
  3305 
  3306 #. Translators: this announces to the user that live region
  3307 #. are being monitored.
  3308 #.
  3309 #: ../src/orca/Gecko.py:10812
  3310 msgid "Live regions monitoring on"
  3311 msgstr "Наблюдението на живи райони е включено"
  3312 
  3313 #: ../src/orca/Gecko.py:10819
  3314 msgid "Live regions monitoring off"
  3315 msgstr "Наблюдението на живи райони е изключено"
  3316 
  3317 #. Translators: Gecko native caret navigation is where
  3318 #. Firefox itself controls how the arrow keys move the caret
  3319 #. around HTML content.  It's often broken, so Orca needs
  3320 #. to provide its own support.  As such, Orca offers the user
  3321 #. the ability to switch between the Firefox mode and the
  3322 #. Orca mode.
  3323 #.
  3324 #: ../src/orca/Gecko.py:10856
  3325 msgid "Gecko is controlling the caret."
  3326 msgstr "Gecko управлява курсора."
  3327 
  3328 #. Translators: Gecko native caret navigation is where
  3329 #. Firefox itself controls how the arrow keys move the caret
  3330 #. around HTML content.  It's often broken, so Orca needs
  3331 #. to provide its own support.  As such, Orca offers the user
  3332 #. the ability to switch between the Firefox mode and the
  3333 #. Orca mode.
  3334 #.
  3335 #: ../src/orca/Gecko.py:10868
  3336 msgid "Orca is controlling the caret."
  3337 msgstr "Orca управлява курсора."
  3338 
  3339 #. Translators: the structural navigation keys are designed
  3340 #. to move the caret around the HTML content by object type.
  3341 #. Thus H moves you to the next heading, Shift H to the
  3342 #. previous heading, T to the next table, and so on. Some
  3343 #. users prefer to turn this off to use Firefox's search
  3344 #. when typing feature.  This message is sent to both the
  3345 #. braille display and the speech synthesizer when the user
  3346 #. toggles the structural navigation feature of Orca.
  3347 #. It should be a brief informative message.
  3348 #.
  3349 #: ../src/orca/Gecko.py:10892
  3350 msgid "Structural navigation keys on."
  3351 msgstr "Клавишите за навигация по структурата са включени."
  3352 
  3353 #. Translators: the structural navigation keys are designed
  3354 #. to move the caret around the HTML content by object type.
  3355 #. Thus H moves you to the next heading, Shift H to the
  3356 #. previous heading, T to the next table, and so on. Some
  3357 #. users prefer to turn this off to use Firefox's search
  3358 #. when typing feature.  This message is sent to both the
  3359 #. braille display and the speech synthesizer when the user
  3360 #. toggles the structural navigation feature of Orca.
  3361 #. It should be a brief informative message.
  3362 #.
  3363 #: ../src/orca/Gecko.py:10904
  3364 msgid "Structural navigation keys off."
  3365 msgstr "Клавишите за навигация по структурата са изключени."
  3366 
  33672642#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:177
  33682643msgid "GNOME Speech Services"
  3369 msgstr "Услуги за глас на GNOME"
   2644msgstr "услуги за глас на GNOME"
  33702645
  33712646#. Translators: we replace the ellipses (both manual and UTF-8)
   
  33752650#. "Open dot dot dot".
  33762651#.
  3377 #: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:709 ../src/orca/gnomespeechfactory.py:710
   2652#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:716 ../src/orca/gnomespeechfactory.py:717
  33782653msgid " dot dot dot"
  33792654msgstr "многоточие"
   
  33862661#. build up the utterance in this manner.
  33872662#.
  3388 #: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:781
   2663#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:788
  33892664msgid "minus"
  33902665msgstr "минус"
   
  33932668#. synthesis engine is now speaking in a higher pitch.
  33942669#.
  3395 #: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:931
   2670#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:945
  33962671#: ../src/orca/speechdispatcherfactory.py:297
  33972672msgid "higher."
   
  34022677#.
  34032678#. Translators: This string announces speech pitch change.
  3404 #: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:962
   2679#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:976
  34052680#: ../src/orca/speechdispatcherfactory.py:297
  34062681msgid "lower."
   
  34112686#. per minute).
  34122687#.
  3413 #: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:991
   2688#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:1005
  34142689#: ../src/orca/speechdispatcherfactory.py:287
  34152690msgid "faster."
   
  34212696#.
  34222697#. Translators: This string announces speech rate change.
  3423 #: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:1025
   2698#: ../src/orca/gnomespeechfactory.py:1039
  34242699#: ../src/orca/speechdispatcherfactory.py:287
  34252700msgid "slower."
  34262701msgstr "по-бавно."
  34272702
  3428 #. Translators: this represents the state of a node in a tree
  3429 #. or list.
  3430 #.
  3431 #. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  3432 #: ../src/orca/J2SE-access-bridge.py:86
  3433 msgid "listitem|selected"
  3434 msgstr "избран"
  3435 
  3436 #. Translators: this represents the state of a node in a tree
  3437 #. or list.
  3438 #.
  3439 #. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  3440 #: ../src/orca/J2SE-access-bridge.py:94
  3441 msgid "listitem|unselected"
  3442 msgstr "неизбран"
  3443 
  34442703#. Translators: this is presented in a GUI to represent the
  34452704#. "right alt" modifier.
   
  35862845msgid "F 12"
  35872846msgstr "Ф 12"
   2847
   2848#. Translators: this is the spoken word for the BackSpace key
   2849#.
   2850#: ../src/orca/keynames.py:109
   2851msgid "backspace"
   2852msgstr "backspace"
   2853
   2854#. translators: this is the spoken word for Return key
   2855#.
   2856#: ../src/orca/keynames.py:113
   2857msgid "return"
   2858msgstr "return"
  35882859
  35892860#. Translators:  sets the live region politeness level to polite
   
  36922963#. on the screen.
  36932964#.
  3694 #: ../src/orca/mag.py:1701 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1666
  3695 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1692
   2965#: ../src/orca/mag.py:1701 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1680
   2966#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1706
  36962967msgid "Full Screen"
  36972968msgstr "На цял екран"
   
  37062977#. Translators: magnification will use the top half of the screen.
  37072978#.
  3708 #: ../src/orca/mag.py:1710 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1670
   2979#: ../src/orca/mag.py:1710 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1684
  37092980msgid "Top Half"
  37102981msgstr "Горната половина"
   
  37122983#. Translators: magnification will use the bottom half of the screen.
  37132984#.
  3714 #: ../src/orca/mag.py:1714 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1674
   2985#: ../src/orca/mag.py:1714 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1688
  37152986msgid "Bottom Half"
  37162987msgstr "Долната половина"
   
  37182989#. Translators: magnification will use the left half of the screen.
  37192990#.
  3720 #: ../src/orca/mag.py:1718 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1678
   2991#: ../src/orca/mag.py:1718 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1692
  37212992msgid "Left Half"
  37222993msgstr "Лявата половина"
   
  37242995#. Translators: magnification will use the right half of the screen.
  37252996#.
  3726 #: ../src/orca/mag.py:1722 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1682
   2997#: ../src/orca/mag.py:1722 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1696
  37272998msgid "Right Half"
  37282999msgstr "Дясната половина"
   
  37313002#. to use for magnification.
  37323003#.
  3733 #: ../src/orca/mag.py:1727 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1687
   3004#: ../src/orca/mag.py:1727 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1701
  37343005msgid "Custom"
  37353006msgstr "Избрана от потребителя"
   
  39063177#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:445
  39073178msgid "Enable Braille?  Enter y or n: "
  3908 msgstr "Включване на Брайл. Въведете y или n: "
   3179msgstr "Включване на брайл. Въведете y или n: "
  39093180
  39103181#. Translators: the braille monitor is a graphical display on the screen
   
  39173188msgstr "Включване на брайлов монитор. Въведете y или n: "
  39183189
  3919 #: ../src/orca/orca_console_prefs.py:466 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:452
   3190#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:466 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:453
  39203191msgid "Accessibility support for GNOME has just been enabled."
  39213192msgstr "Току що бе включена поддръжката на достъпност в GNOME."
  39223193
  3923 #: ../src/orca/orca_console_prefs.py:472 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:454
   3194#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:472 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:455
  39243195msgid "You need to log out and log back in for the change to take effect."
  39253196msgstr ""
   
  39613232#. to do so in this case.
  39623233#.
  3963 #: ../src/orca/orca-find.glade.h:4 ../src/orca/scripts/gedit.py:360
  3964 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:362
  3965 #: ../src/orca/scripts/gnome-search-tool.py:165
   3234#: ../src/orca/orca-find.glade.h:4
   3235#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:318
   3236#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:320
   3237#: ../src/orca/scripts/apps/gnome-search-tool.py:165
  39663238msgid "Find"
  39673239msgstr "Търсене"
   
  40243296#. track the mouse.
  40253297#.
  4026 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:80 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3947
  4027 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3976 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4149
  4028 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4216 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4239
   3298#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:80 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4047
   3299#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4076 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4249
   3300#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4316 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4339
  40293301msgid "None"
  40303302msgstr "никакво"
   
  40563328#. keyboard command.
  40573329#.
  4058 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:194
   3330#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:195
  40593331msgid "Function"
  40603332msgstr "Функция"
   
  40643336#. the user can press to invoke Orca commands.
  40653337#.
  4066 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:270
   3338#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:271
  40673339msgid "Key Binding"
  40683340msgstr "Функция на клавиша"
   
  40753347#. column.
  40763348#.
  4077 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:349
   3349#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:350
  40783350msgid "Alternate"
  40793351msgstr "Алтернатива"
   
  40833355#. from the default key binding.
  40843356#.
  4085 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:383
   3357#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:384
  40863358msgid "Modified"
  40873359msgstr "С модификатор"
   
  40903362#. will use most of the time.
  40913363#.
  4092 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:425 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:474
   3364#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:426 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:475
  40933365msgid "Default"
  4094 msgstr "По подразбиране"
   3366msgstr "Стандартно"
  40953367
  40963368#. Translators: this refers to the speech synthesis voice that Orca
  40973369#. will use to speak capitalized words and letters.
  40983370#.
  4099 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:431 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:480
   3371#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:432 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:481
  41003372msgid "Uppercase"
  41013373msgstr "За главни букви"
   
  41043376#. will use to speak text associated with hyperlinks in HTML content.
  41053377#.
  4106 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:437 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:490
   3378#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:438 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:491
  41073379msgid "Hyperlink"
  41083380msgstr "За хипервръзка"
   
  41133385#. as bold, underline, family-name, etc.
  41143386#.
  4115 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1085
   3387#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1086
  41163388msgid "Attribute Name"
  41173389msgstr "Име на атрибут"
   
  41243396#. presses Orca_Modifier+F.
  41253397#.
  4126 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1100
   3398#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1101
  41273399msgid "Speak"
  41283400msgstr "Произнасяне"
   
  41353407#. the refreshable braille display.
  41363408#.
  4137 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1118
   3409#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1119
  41383410msgid "Mark in braille"
  41393411msgstr "Отбелязване при брайл"
   
  41543426#. "Present" here is being used as a verb.
  41553427#.
  4156 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1144
   3428#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1145
  41573429msgid "Present Unless"
  41583430msgstr "Произнасяне, освен ако"
   
  41653437#. that it looks.
  41663438#.
  4167 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1259
   3439#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1260
  41683440msgid "Actual String"
  4169 msgstr "Самият низ"
   3441msgstr "Срещнат низ"
  41703442
  41713443#. Pronunciation Dictionary replacement string column (REPLACEMENT)
   
  41763448#. (spoken) string would be "megahertz".
  41773449#.
  4178 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1276
   3450#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1277
  41793451msgid "Replacement String"
  4180 msgstr "Низът за замяна"
   3452msgstr "Низ за замяна"
  41813453
  41823454#. Translators: Orca keybindings support double
   
  41843456#. using a mouse.
  41853457#.
  4186 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1984
   3458#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2002
  41873459msgid "(double click)"
  41883460msgstr "(двойно натискане)"
   
  41923464#. using a mouse.
  41933465#.
  4194 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1990
   3466#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2008
  41953467msgid "(triple click)"
  41963468msgstr "(тройно натискане)"
   
  42013473#. take when the user presses these buttons.
  42023474#.
  4203 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2094 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2188
   3475#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2112 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2206
  42043476msgid "Braille Bindings"
  42053477msgstr "Брайлови функции на клавишите"
   
  42103482#. corner will be used to 'underline' text of interest.
  42113483#.
  4212 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2526 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2566
  4213 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:50
   3484#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2544 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2585
   3485#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2625 ../src/orca/orca-setup.glade.h:51
  42143486msgid "Dot _7"
  42153487msgstr "_7-ма точка"
   
  42193491#. will be used to 'underline' text of interest.
  42203492#.
  4221 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2533 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2573
  4222 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:51
   3493#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2551 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2592
   3494#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2632 ../src/orca/orca-setup.glade.h:52
  42233495msgid "Dot _8"
  42243496msgstr "_8-ма точка"
   
  42283500#. used to 'underline' text of interest.
  42293501#.
  4230 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2540 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2580
  4231 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:52
   3502#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2558 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2599
   3503#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2639 ../src/orca/orca-setup.glade.h:53
  42323504msgid "Dots 7 an_d 8"
  42333505msgstr "7-ма _и 8-ма точки"
   
  42363508#. symbols will be spoken as a user reads a document.
  42373509#.
  4238 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2603 ../src/orca/orca-setup.glade.h:156
   3510#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2662 ../src/orca/orca-setup.glade.h:159
  42393511msgid "_None"
  42403512msgstr "Ня_ма"
   
  42453517#. (such as #, @, $) will.
  42463518#.
  4247 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2611 ../src/orca/orca-setup.glade.h:122
   3519#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2670 ../src/orca/orca-setup.glade.h:123
  42483520msgid "So_me"
  42493521msgstr "Н_якои"
   
  42533525#. document.
  42543526#.
  4255 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2618 ../src/orca/orca-setup.glade.h:84
   3527#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2677 ../src/orca/orca-setup.glade.h:85
  42563528msgid "M_ost"
  42573529msgstr "Пов_ечето"
   
  42613533#. line.
  42623534#.
  4263 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2639
   3535#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2698
  42643536msgid "Line"
  42653537msgstr "Ред"
   
  42693541#. sentence.
  42703542#.
  4271 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2645
   3543#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2704
  42723544msgid "Sentence"
  42733545msgstr "Изречение"
   
  42773549#. focus.
  42783550#.
  4279 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2665 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2753
  4280 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:30
   3551#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2724 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2842
   3552#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:31
  42813553msgid "Brie_f"
  42823554msgstr "_Съкратена"
   
  42863558#. they just want the current cell to be presented to them.
  42873559#.
  4288 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2689 ../src/orca/orca-setup.glade.h:126
   3560#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2748 ../src/orca/orca-setup.glade.h:127
  42893561msgid "Speak current _cell"
  42903562msgstr "Произнасяне на тек_ущата клетка"
   
  42943566#. key bindings.
  42953567#.
  4296 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3360
   3568#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3449
  42973569msgid "enter new key"
  42983570msgstr "въведете нов клавиш"
   
  43023574#. their input.
  43033575#.
  4304 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3388
   3576#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3477
  43053577msgid "Key binding deleted. Press enter to confirm."
  43063578msgstr "Изтрита е клавишна комбинация. За да потвърдите, натиснете „Enter“."
   
  43103582#. entered has already been bound to another command.
  43113583#.
  4312 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3412
   3584#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3501
  43133585#, python-format
  43143586msgid "The key entered is already bound to %s"
   
  43193591#. based upon their input.
  43203592#.
  4321 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3419
   3593#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3508
  43223594#, python-format
  43233595msgid "Key captured: %s. Press enter to confirm."
   
  43283600#. creating a new key binding.
  43293601#.
  4330 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3458
   3602#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3547
  43313603#, python-format
  43323604msgid "The new key is: %s"
   
  43373609#. associated with a command has been deleted.
  43383610#.
  4339 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3466
   3611#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3555
  43403612msgid "The keybinding has been removed."
  43413613msgstr "Клавишната комбинация е премахната."
   
  43443616#. or laptop).
  43453617#.
  4346 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3544 ../src/orca/orca-setup.glade.h:149
   3618#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3633 ../src/orca/orca-setup.glade.h:152
  43473619msgid "_Desktop"
  4348 msgstr "_Работен плот"
   3620msgstr "Ра_ботен плот"
  43493621
  43503622#. Translators: this is an algorithm for magnifying pixels
  43513623#. on the screen.
  43523624#.
  4353 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3941 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3952
  4354 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:3974
   3625#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4041 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4052
   3626#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4074
  43553627msgid "Bilinear"
  43563628msgstr "билинейно"
   
  43613633#. (75, 100, 125) would be become (255, 100, 125).
  43623634#.
  4363 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4157 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4247
   3635#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4257 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4347
  43643636msgid "Saturate red"
  43653637msgstr "Насищане на червения компонент"
   
  43703642#. (75, 100, 125) would become (75, 255, 125).
  43713643#.
  4372 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4165 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4255
   3644#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4265 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4355
  43733645msgid "Saturate green"
  43743646msgstr "Насищане на зеления компонент"
   
  43793651#. (75, 100, 125) would become (75, 100, 255).
  43803652#.
  4381 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4173 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4263
   3653#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4273 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4363
  43823654msgid "Saturate blue"
  43833655msgstr "Насищане на синия компонент"
   
  43883660#. (75, 100, 125) would be become (0, 100, 125).
  43893661#.
  4390 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4181 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4271
   3662#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4281 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4371
  43913663msgid "Desaturate red"
  43923664msgstr "Премахване на червения компонент"
   
  43973669#. (75, 100, 125) would become (75, 0, 125).
  43983670#.
  4399 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4189 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4279
   3671#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4289 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4379
  44003672msgid "Desaturate green"
  44013673msgstr "Премахване на зеления компонент"
   
  44063678#. (75, 100, 125) would become (75, 100, 0).
  44073679#.
  4408 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4197 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4287
   3680#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4297 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4387
  44093681msgid "Desaturate blue"
  44103682msgstr "Премахване на синия компонент"
   
  44153687#. (125, 75, 100).
  44163688#.
  4417 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4205 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4295
   3689#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4305 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4395
  44183690msgid "Positive hue shift"
  44193691msgstr "Положителна промяна на нюанса"
   
  44243696#. (100, 125, 75).
  44253697#.
  4426 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4213 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4303
   3698#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4313 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4403
  44273699msgid "Negative hue shift"
  44283700msgstr "Отрицателна промяна на нюанса"
   
  44303702#. Translators: Orca Preferences is the configuration GUI for Orca.
  44313703#.
  4432 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4540
  4433 msgid "Starting Orca Preferences. This may take a while."
  4434 msgstr "Стартиране на настройките на Orca. Това може да отнеме известно време."
   3704#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:4640
   3705msgid "Starting Orca Preferences."
   3706msgstr "Стартиране на настройките на Orca."
  44353707
  44363708#: ../src/orca/orca-mainwin.glade.h:1
   
  44403712#. Translators: this is what Orca speaks and brailles when it quits.
  44413713#.
  4442 #: ../src/orca/orca.py:243 ../src/orca/orca.py:1203 ../src/orca/orca.py:1204
   3714#: ../src/orca/orca.py:275 ../src/orca/orca.py:1244 ../src/orca/orca.py:1245
  44433715msgid "Goodbye."
  44443716msgstr "Довиждане."
   
  44533725#. mode.
  44543726#.
  4455 #: ../src/orca/orca.py:315
   3727#: ../src/orca/orca.py:347
  44563728msgid "Exiting learn mode."
  44573729msgstr "Излизане от режима на обучение."
   
  44603732#. that speech synthesis has been turned back on.
  44613733#.
  4462 #: ../src/orca/orca.py:825
   3734#: ../src/orca/orca.py:857
  44633735msgid "Speech enabled."
  44643736msgstr "Гласът е включен."
   
  44673739#. that speech synthesis has been temporarily turned off.
  44683740#.
  4469 #: ../src/orca/orca.py:830
   3741#: ../src/orca/orca.py:862
  44703742msgid "Speech disabled."
  44713743msgstr "Гласът е изключен."
   
  44753747#. know when the preferences has been reloaded.
  44763748#.
  4477 #: ../src/orca/orca.py:886
   3749#: ../src/orca/orca.py:919
  44783750msgid "Orca user settings reloaded."
  44793751msgstr "Настройките на Orca са презаредени"
  44803752
  4481 #: ../src/orca/orca.py:1285
   3753#: ../src/orca/orca.py:1326
  44823754msgid "Usage: orca [OPTION...]"
  44833755msgstr "Употреба: orca [ОПЦИЯ…]"
   
  44863758#. '-?, --help' that is used to display usage information.
  44873759#.
  4488 #: ../src/orca/orca.py:1291
   3760#: ../src/orca/orca.py:1332
  44893761msgid "Show this help message"
  44903762msgstr "Показване на това помощно съобщение"
   
  44943766#. that would allow the user to set their Orca preferences.
  44953767#.
  4496 #: ../src/orca/orca.py:1299
   3768#: ../src/orca/orca.py:1340
  44973769msgid "Set up user preferences"
  44983770msgstr "Задаване на настройки на Orca"
   
  45043776#. from a terminal window.
  45053777#.
  4506 #: ../src/orca/orca.py:1308
   3778#: ../src/orca/orca.py:1349
  45073779msgid "Set up user preferences (text version)"
  45083780msgstr "Задаване на настройки на Orca (текстова версия)"
   
  45123784#. up any user preferences.
  45133785#.
  4514 #: ../src/orca/orca.py:1315
   3786#: ../src/orca/orca.py:1356
  45153787msgid "Skip set up of user preferences"
  45163788msgstr "Прескачане на задаването на настройки на Orca"
   
  45223794#. location for those user preferences.
  45233795#.
  4524 #: ../src/orca/orca.py:1324
   3796#: ../src/orca/orca.py:1365
  45253797msgid "Use alternate directory for user preferences"
  4526 msgstr "Ползване на различна папка за потребителски настройки"
   3798msgstr ""
   3799"Ползване на различна папка за потребителски нас-\n"
   3800"                             тройки"
  45273801
  45283802#. Translators: this option is for enabling speech synthesis
   
  45313805#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  45323806#.
  4533 #: ../src/orca/orca.py:1327 ../src/orca/orca.py:1340 ../src/orca/orca.py:1461
  4534 #: ../src/orca/orca.py:1502
   3807#: ../src/orca/orca.py:1368 ../src/orca/orca.py:1381 ../src/orca/orca.py:1510
   3808#: ../src/orca/orca.py:1551
  45353809msgid "option|speech"
  45363810msgstr "реч"
   
  45413815#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  45423816#.
  4543 #: ../src/orca/orca.py:1328 ../src/orca/orca.py:1341 ../src/orca/orca.py:1469
  4544 #: ../src/orca/orca.py:1504
   3817#: ../src/orca/orca.py:1369 ../src/orca/orca.py:1382 ../src/orca/orca.py:1518
   3818#: ../src/orca/orca.py:1553
  45453819msgid "option|braille"
  45463820msgstr "брайл"
   
  45513825#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  45523826#.
  4553 #: ../src/orca/orca.py:1329 ../src/orca/orca.py:1342 ../src/orca/orca.py:1477
  4554 #: ../src/orca/orca.py:1506
   3827#: ../src/orca/orca.py:1370 ../src/orca/orca.py:1383 ../src/orca/orca.py:1526
   3828#: ../src/orca/orca.py:1555
  45553829msgid "option|braille-monitor"
  45563830msgstr "брайлов монитор"
   
  45613835#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  45623836#.
  4563 #: ../src/orca/orca.py:1330 ../src/orca/orca.py:1343 ../src/orca/orca.py:1485
  4564 #: ../src/orca/orca.py:1508
   3837#: ../src/orca/orca.py:1371 ../src/orca/orca.py:1384 ../src/orca/orca.py:1534
   3838#: ../src/orca/orca.py:1557
  45653839msgid "option|magnifier"
  45663840msgstr "лупа"
   
  45713845#. ONLY TRANSLATE THE PART AFTER THE PIPE CHARACTER |
  45723846#.
  4573 #: ../src/orca/orca.py:1331 ../src/orca/orca.py:1344 ../src/orca/orca.py:1493
  4574 #: ../src/orca/orca.py:1510
   3847#: ../src/orca/orca.py:1372 ../src/orca/orca.py:1385 ../src/orca/orca.py:1542
   3848#: ../src/orca/orca.py:1559
  45753849msgid "option|main-window"
  45763850msgstr "основен прозорец"
   
  45803854#. started.
  45813855#.
  4582 #: ../src/orca/orca.py:1337
   3856#: ../src/orca/orca.py:1378
  45833857msgid "Force use of option"
  4584 msgstr "Прилагане на ползването на опция"
   3858msgstr ""
   3859" \n"
   3860"                             Прилагане на ползването на опция"
  45853861
  45863862#. Translators: if the user supplies an option via the '-d, --disable'
   
  45883864#. started.
  45893865#.
  4590 #: ../src/orca/orca.py:1350
   3866#: ../src/orca/orca.py:1391
  45913867msgid "Prevent use of option"
  4592 msgstr "Предотвратяване на ползването на опция"
   3868msgstr ""
   3869" \n"
   3870"                             Предотвратяване на ползването на опция"
  45933871
  45943872#. Translators: this is the Orca command line option that will quit Orca.
   
  45973875#. instances of Orca that are already running.
  45983876#.
  4599 #: ../src/orca/orca.py:1358
   3877#: ../src/orca/orca.py:1399
  46003878msgid "Quits Orca (if shell script used)"
  46013879msgstr "Спиране на Orca (при ползване от командния ред)"
   
  46043882#. keep the text lines within terminal boundaries.
  46053883#.
  4606 #: ../src/orca/orca.py:1365
   3884#: ../src/orca/orca.py:1406
  46073885msgid ""
  46083886"If Orca has not been previously set up by the user, Orca\n"
   
  46103888"the -n or --no-setup option is used."
  46113889msgstr ""
  4612 "Ако Orca предварително не е била настроена от\n"
  4613 "потребителя за работа, програмата автоматично\n"
  4614 "ще стартира модула за настройки, освен ако не\n"
   3890"Ако Orca предварително не е била настроена от потребителя за работа,\n"
   3891"програмата автоматично ще стартира модула за настройки, освен ако не\n"
  46153892"се използва опцията „-n“ или „--no-setup“."
  46163893
  4617 #: ../src/orca/orca.py:1370
   3894#: ../src/orca/orca.py:1414
   3895msgid ""
   3896"WARNING: suspending Orca, e.g. by pressing Control-Z, from\n"
   3897"an AT-SPI enabled shell (such as gnome-terminal), can also\n"
   3898"suspend the desktop until Orca is killed."
   3899msgstr ""
   3900"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: временното спиране на Orca, напр. чрез натискането на\n"
   3901"Control-Z, от обвивка с поддръжка на AT-SPI (какъвто е gnome-terminal),\n"
   3902"може и да спре работната страна до убиването на Orca."
   3903
   3904#: ../src/orca/orca.py:1419
  46183905msgid "Report bugs to orca-list@gnome.org."
  46193906msgstr "Съобщавайте за грешки на адрес: orca-list@gnome.org."
  46203907
  4621 #: ../src/orca/orca.py:1563
   3908#: ../src/orca/orca.py:1612
  46223909msgid "Welcome to Orca."
  46233910msgstr "Добре дошли в Orca."
   
  46813968
  46823969#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:13
   3970msgid "<b>Hyperlink Indicator</b>"
   3971msgstr "<b>Индикатор за хипервръзка</b>"
   3972
   3973#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:14
  46833974msgid "<b>Keyboard Layout</b>"
  46843975msgstr "<b>Клавиатурна подредба</b>"
  46853976
  4686 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:14
   3977#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:15
  46873978msgid "<b>Multi-monitor Settings</b>"
  46883979msgstr "<b>Настройки при множество монитори</b>"
  46893980
  4690 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:15
   3981#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:16
  46913982msgid "<b>Pronunciation Dictionary</b>"
  46923983msgstr "<b>Речник за произнасяне</b>"
  46933984
  4694 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:16
   3985#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:17
  46953986msgid "<b>Punctuation Level</b>"
  46963987msgstr "<b>Ниво на пунктуация</b>"
  46973988
  4698 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:17
   3989#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:18
  46993990msgid "<b>Selection Indicator</b>"
  47003991msgstr "<b>Индикатор за избор</b>"
  47013992
  4702 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:18
   3993#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:19
  47033994msgid "<b>Table Row Speech</b>"
  47043995msgstr "<b>Произнасяне на таблиците по редове</b>"
  47053996
  4706 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:19
   3997#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:20
  47073998msgid "<b>Text attributes</b>"
  47083999msgstr "<b>Атрибути на текста</b>"
  47094000
  47104001#. Translators:  In the context of magnifying the contents of the screen, "tracking" refers to whether or not an object (mouse pointer, the caret, or the widget with focus) is of interest.  Objects of interest must always be displayed.  "Alignment" refers to where on the screen objects of interest should be displayed.
  4711 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:21
   4002#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:22
  47124003msgid "<b>Tracking and Alignment Settings</b>"
  47134004msgstr "<b>Настройки на проследяването и подравняването</b>"
  47144005
  4715 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:22
   4006#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:23
  47164007msgid "<b>Verbosity</b>"
  47174008msgstr "<b>Подробност</b>"
  47184009
  4719 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:23
   4010#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:24
  47204011msgid "<b>Zoomer Settings</b>"
  47214012msgstr "<b>Настройки на лупата</b>"
  47224013
  4723 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:24
   4014#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:25
  47244015msgid "Advanced Settings"
  47254016msgstr "Допълнителни настройки"
  47264017
  4727 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:25
   4018#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:26
  47284019msgid "Advanced _Settings..."
  4729 msgstr "_Допълнителни настройки…"
  4730 
  4731 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:26
   4020msgstr "Допълнителни настро_йки…"
   4021
   4022#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:27
  47324023msgid "B_lue:"
  47334024msgstr "_Синьо:"
  47344025
  4735 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:27
   4026#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:28
  47364027msgid "Border color:"
  47374028msgstr "Цвят на рамката:"
  47384029
  4739 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:28
   4030#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:29
  47404031msgid "Border size:"
  47414032msgstr "Размер на рамката:"
  47424033
  4743 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:29
   4034#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:30
  47444035msgid "Braille"
  47454036msgstr "Брайл"
  47464037
  4747 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:31
   4038#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:32
  47484039msgid "Brightness:"
  47494040msgstr "Яркост"
  47504041
  4751 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:32
   4042#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:33
  47524043msgid ""
  47534044"Centered\n"
   
  47564047"None"
  47574048msgstr ""
  4758 "Центриран\n"
  4759 "Пропорционален\n"
  4760 "С избутване\n"
  4761 "Никакъв"
  4762 
  4763 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:36
   4049"центриран\n"
   4050"пропорционален\n"
   4051"с избутване\n"
   4052"никакъв"
   4053
   4054#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:37
  47644055msgid ""
  47654056"Centered\n"
   
  47674058"None"
  47684059msgstr ""
  4769 "Центриран\n"
  4770 "С избутване\n"
  4771 "Никакъв"
  4772 
  4773 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:39
   4060"центриран\n"
   4061"с избутване\n"
   4062"никакъв"
   4063
   4064#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:40
  47744065msgid "Contraction _Table:"
  47754066msgstr "_Таблица на съкращенията:"
  47764067
  4777 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:40
   4068#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:41
  47784069msgid "Contrast:"
  47794070msgstr "Контраст:"
  47804071
  4781 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:41
   4072#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:42
  47824073msgid "Cross-hair color:"
  47834074msgstr "Цвят на кръстачката:"
  47844075
  4785 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:42
   4076#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:43
  47864077msgid "Cross-hair si_ze:"
  4787 msgstr "_Размер на кръстачката:"
  4788 
  4789 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:43
   4078msgstr "Размер на кр_ъстачката:"
   4079
   4080#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:44
  47904081msgid "Cursor color:"
  47914082msgstr "Цвят на курсора:"
  47924083
  4793 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:44
   4084#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:45
  47944085msgid "Cursor size:"
  47954086msgstr "Размер на курсора:"
  47964087
  4797 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:45
   4088#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:46
  47984089msgid "Custom siz_e"
  47994090msgstr "Потре_бителски размер на курсора"
  48004091
  4801 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:46
   4092#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:47
  48024093msgid ""
  48034094"Default\n"
   
  48054096"Hyperlink"
  48064097msgstr ""
  4807 "По подразбиране\n"
  4808 "Като с главни букви\n"
  4809 "Като хипервръзка"
  4810 
  4811 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:49
   4098"по подразбиране\n"
   4099"като с главни букви\n"
   4100"като хипервръзка"
   4101
   4102#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:50
  48124103msgid "Disable gksu _keyboard grab"
  48134104msgstr "_Изключване на прихващането на клавиатурата от gksu"
  48144105
  48154106#. Translators: When a user chooses a tracking alignment of "push", Orca moves the magnified view just enough to fit the object of interest at the very edge of the screen.  The "edge margin" allows the user to specify a margin so that objects are not displayed too close to the edge.
  4816 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:54
   4107#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:55
  48174108msgid "Edge mar_gin:"
  4818 msgstr "_Отстъп от ръба:"
  4819 
  4820 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:55
   4109msgstr "От_стъп от ръба:"
   4110
   4111#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:56
  48214112msgid "Enable Braille _monitor"
  48224113msgstr "Включване на брайлов _монитор"
  48234114
  4824 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:56
   4115#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:57
  48254116msgid "Enable Braille _support"
  48264117msgstr "Включване на поддръжка на _брайл"
  48274118
  4828 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:57
   4119#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:58
  48294120msgid "Enable _alphanumeric and punctuation keys"
  48304121msgstr "Включване на _клавишите за цифри, букви и пунктуация"
  48314122
  4832 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:58
   4123#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:59
  48334124msgid "Enable _function keys"
  48344125msgstr "Включване на _функционалните клавиши"
  48354126
  4836 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:59
   4127#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:60
  48374128msgid "Enable _key echo"
  48384129msgstr "_Включване на произнасянето на клавиши"
  48394130
  4840 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:60
   4131#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:61
  48414132msgid "Enable _magnifier"
  48424133msgstr "_Включване на лупата"
  48434134
  4844 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:61
   4135#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:62
  48454136msgid "Enable _modifier keys"
  48464137msgstr "Включване на _модификаторите на клавиши"
  48474138
  4848 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:62
   4139#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:63
  48494140msgid "Enable _navigation keys"
  48504141msgstr "Включване на _навигационните клавиши"
  48514142
  4852 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:63
   4143#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:64
  48534144msgid "Enable ac_tion keys"
  48544145msgstr "Включване на де_йстващите клавиши"
  48554146
  4856 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:64
   4147#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:65
  48574148msgid "Enable bor_der"
  4858 msgstr "Включване на _рамката"
  4859 
  4860 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:65
   4149msgstr "Включв_ане на рамката:"
   4150
   4151#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:66
  48614152msgid "Enable c_ursor"
  48624153msgstr "Включване на _курсор"
  48634154
  4864 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:66
   4155#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:67
  48654156msgid "Enable cross-h_air"
  4866 msgstr "Включване на кр_ъстачка"
  4867 
  4868 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:67
   4157msgstr "Вкл_ючване на кръстачката"
   4158
   4159#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:68
  48694160msgid "Enable cross-hair cl_ip"
  48704161msgstr "Включване на изрязване на кръста_чката"
  48714162
  4872 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:68
   4163#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:69
  48734164msgid "Enable echo by _word"
  48744165msgstr "Включване на произнасяне по д_уми"
  48754166
  4876 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:69
   4167#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:70
  48774168msgid "Enable lockin_g keys"
  48784169msgstr "Включване на _заключващите клавиши"
  48794170
  4880 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:70
   4171#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:71
  48814172msgid ""
  48824173"Full Screen\n"
   
  48944185"по избор"
  48954186
  4896 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:76
   4187#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:77
  48974188msgid "General"
  48984189msgstr "Общи"
  48994190
  4900 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:77
   4191#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:78
  49014192msgid "Gree_n:"
  49024193msgstr "_Зелено:"
  49034194
  4904 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:78
   4195#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:79
  49054196msgid "In_vert colors"
  4906 msgstr "Обръ_щане на цветовете"
  4907 
  4908 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:79
   4197msgstr "Обръщане на _цветовете"
   4198
   4199#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:80
  49094200msgid "Key Binding List"
  49104201msgstr "Списък с функциите на клавишите"
  49114202
  4912 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:80
   4203#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:81
  49134204msgid "Key Bindings"
  49144205msgstr "Функции на клавишите"
  49154206
  4916 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:81
   4207#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:82
  49174208msgid "Key Echo"
  49184209msgstr "Произнасяне на клавишите"
  49194210
  4920 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:82
   4211#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:83
  49214212msgid ""
  49224213"Line\n"
   
  49264217"изречение"
  49274218
  4928 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:85
   4219#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:86
  49294220msgid "Magnifier"
  49304221msgstr "Лупа"
  49314222
  4932 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:86
   4223#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:87
  49334224msgid "Mouse poi_nter:"
  4934 msgstr "_Показалец на мишката:"
   4225msgstr "Пока_залец на мишката:"
  49354226
  49364227#. Translators: This label is on a button on the Text Attributes pane of the Orca Preferences dialog. On that pane there is a long list of possible text attributes. The user can select one and then, by using the Move _down one button, move that attribute down one line in the list. The ordering in the list is important as Orca will speak the selected text attributes in the given order.
  4937 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:88
   4228#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:89
  49384229msgid "Move _down one"
  4939 msgstr "Местене на_долу"
   4230msgstr "Местене надо_лу"
  49404231
  49414232#. Translators: This label is on a button on the Text Attributes pane of the Orca Preferences dialog. On that pane there is a long list of possible text attributes. The user can select one and then, by using the Move _up one button, move that attribute up one line in the list. The ordering in the list is important as Orca will speak the selected text attributes in the given order.
  4942 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:90
   4233#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:91
  49434234msgid "Move _up one"
  49444235msgstr "Местене на_горе"
  49454236
  49464237#. Translators: This label is on a button on the Text Attributes pane of the Orca Preferences dialog. On that pane there is a long list of possible text attributes. The user can select one and then, by using the Move to _bottom button, move that attribute to the bottom of the list. The ordering in the list is important as Orca will speak the selected text attributes in the given order.
  4947 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:92
   4238#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:93
  49484239msgid "Move to _bottom"
  49494240msgstr "Местене към _края"
  49504241
  49514242#. Translators:  This label is on a button on the Text Attributes pane of the Orca Preferences dialog. On that pane there is a long list of possible text attributes. The user can select one and then, by using the Move to _top button, move that attribute to the top of the list. The ordering in the list is important as Orca will speak the selected text attributes in the given order.
  4952 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:94
   4243#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:95
  49534244msgid "Move to _top"
  49544245msgstr "Местене към _началото"
  49554246
  4956 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:95
   4247#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:96
  49574248msgid ""
  49584249"None\n"
   
  49624253"Билинеен"
  49634254
  4964 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:97
   4255#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:98
  49654256msgid ""
  49664257"None\n"
   
  49844275"Отрицателна промяна на нюанса"
  49854276
  4986 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:106
   4277#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:107
  49874278msgid "Orca Modifier Keys"
  49884279msgstr "Модификатори на клавиши в Orca"
  49894280
  4990 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:107
   4281#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:108
  49914282msgid "Orca Preferences"
  49924283msgstr "Настройки на Orca"
  49934284
  4994 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:108
   4285#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:109
  49954286msgid "Orca _Modifier Key(s):"
  49964287msgstr "_Модификатори на клавиши в Orca:"
  49974288
  4998 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:109
   4289#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:110
  49994290msgid "Pi_tch:"
  50004291msgstr "В_исочина:"
  50014292
  50024293#. Translators:  if this setting is enabled, the mouse pointer will move to each menu item that the user has arrowed to and each dialog box control that the user has tabbed to.
  5003 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:111
   4294#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:112
  50044295msgid "Pointer follows focus"
  50054296msgstr "Показалецът следва фокуса"
  50064297
  50074298#. Translators: when using magnification software, it is possible for the mouse pointer to not be visible in the "zoomer," which is the magnified view of the screen.  If the "pointer follows zoomer" setting is enabled and the mouse is moved, the pointer will be moved so that it is visible in the zoomer.  If it is not enabled, the zoomer will be moved to display the location of the mouse pointer.
  5008 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:113
   4299#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:114
  50094300msgid "Pointer follows zoomer"
  50104301msgstr "Показалецът следва лупата"
  50114302
  5012 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:114
   4303#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:115
  50134304msgid "Pronunciation"
  50144305msgstr "Произнасяне"
  50154306
  5016 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:115
   4307#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:116
  50174308msgid "Quit Orca _without confirmation"
  5018 msgstr "Спиране на Orca _без потвърждение"
  5019 
  5020 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:116
   4309msgstr "Спиране на Orca без потвър_ждение"
   4310
   4311#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:117
  50214312msgid "R_ed:"
  50224313msgstr "_Червено:"
  50234314
  5024 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:117
   4315#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:118
  50254316msgid "S_ource display:"
  50264317msgstr "Из_ходен дисплей:"
  50274318
  50284319#. Translators: Say all by refers to the way that Orca will say (speak) an amount of text -- in particular, where Orca where insert pauses. There are currently two choices (supplied by a combo box to the right of this label): say all by sentence and  say all by line.  If Orca were speaking a work of fiction, it's probably best to do say all by sentence so it sound more natural. If Orca were speaking something like a page of computer commands, doing a say all by line would work better.
  5029 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:119
   4320#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:120
  50304321msgid "Say All B_y:"
  50314322msgstr "_Произнасяне по:"
  50324323
  5033 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:120
   4324#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:121
  50344325msgid "Scale _factor:"
  50354326msgstr "Коефициент на _мащабиране:"
  50364327
  5037 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:121
   4328#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:122
  50384329msgid "Show Orca _main window"
  50394330msgstr "Пок_азване на основния прозорец на Orca"
  50404331
  5041 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:123
   4332#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:124
  50424333msgid "Speak _indentation and justification"
  50434334msgstr "Произн_асяне на отместването по ред и подравняването"
  50444335
  5045 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:124
   4336#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:125
  50464337msgid "Speak _none"
  50474338msgstr "_Нищо да не се произнася"
  50484339
  5049 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:125
   4340#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:126
  50504341msgid "Speak blank lines"
  50514342msgstr "Произнасяне на празните редове"
  50524343
  5053 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:127
   4344#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:128
  50544345msgid "Speak current ro_w"
  5055 msgstr "Произнасяне на теку_щия ред"
  5056 
  5057 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:128
   4346msgstr "Произнасяне на те_кущия ред"
   4347
   4348#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:129
   4349msgid "Speak object under mo_use"
   4350msgstr "Произнасяне на обекта под _мишката."
   4351
   4352#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:130
  50584353msgid "Speak progress bar _updates"
  50594354msgstr "Произнасяне на промените по _лентата за прогреса"
  50604355
  5061 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:129
   4356#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:131
  50624357msgid "Speech"
  50634358msgstr "Глас"
  50644359
  5065 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:130
   4360#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:132
  50664361msgid "Speech _system:"
  50674362msgstr "_Система за глас:"
  50684363
  5069 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:131
   4364#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:133
  50704365msgid "Speech synthesi_zer:"
  50714366msgstr "Синтезатор на _глас:"
  50724367
  5073 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:132
   4368#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:134
   4369msgid "Start Orca when you lo_gin"
   4370msgstr "_Стартиране на Orca при влизане"
   4371
   4372#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:135
  50744373msgid "Target displa_y:"
  50754374msgstr "_Целеви дисплей:"
  50764375
  5077 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:133
   4376#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:136
  50784377msgid "Te_xt cursor:"
  50794378msgstr "_Текстов курсор:"
  50804379
  5081 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:134
   4380#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:137
  50824381msgid "Text Attributes"
  50834382msgstr "Атрибути на текста"
  50844383
  5085 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:135
   4384#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:138
  50864385msgid "Update interval:"
  50874386msgstr "Интервал за обновяване:"
  50884387
  5089 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:136
   4388#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:139
  50904389msgid "Ver_bose"
  50914390msgstr "Пови_шена"
  50924391
  5093 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:137
   4392#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:140
  50944393msgid "Vo_lume:"
  50954394msgstr "Ниво на _звука:"
  50964395
  5097 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:138
   4396#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:141
  50984397msgid "Warning"
  50994398msgstr "Предупреждение"
  51004399
  5101 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:139
   4400#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:142
  51024401msgid ""
  51034402"You already have an instance of an Orca preferences dialog open.\n"
   
  51094408"Затворете го, преди да отворите нов."
  51104409
  5111 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:142
   4410#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:145
  51124411msgid "_Abbreviated role names"
  51134412msgstr "_Съкратени имена на ролите"
  51144413
  5115 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:143
   4414#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:146
  51164415msgid "_All"
  5117 msgstr "Всич_ко"
  5118 
  5119 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:144
   4416msgstr "_Всичко"
   4417
   4418#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:147
  51204419msgid "_Blue:"
  51214420msgstr "_Синьо:"
  51224421
  5123 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:145
   4422#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:148
  51244423msgid "_Bottom:"
  51254424msgstr "Дол_у:"
  51264425
  5127 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:146
   4426#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:149
  51284427msgid "_Color Filtering:"
  51294428msgstr "_Филтриране на цвета:"
  51304429
  5131 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:147
   4430#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:150
  51324431msgid "_Control and menu item:"
  51334432msgstr "_Елемент от меню или контрол:"
  51344433
  5135 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:148
   4434#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:151
  51364435msgid "_Delete"
  51374436msgstr "_Изтриване"
  51384437
  5139 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:150
   4438#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:153
  51404439msgid "_Enable Contracted Braille"
  51414440msgstr "_Включване на съкратения брайл"
  51424441
  5143 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:151
   4442#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:154
  51444443msgid "_Enable speech"
  5145 msgstr "_Включване на глас"
  5146 
  5147 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:152
   4444msgstr "Вкл_ючване на глас"
   4445
   4446#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:155
  51484447msgid "_Green:"
  51494448msgstr "_Зелено:"
  51504449
  5151 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:153
   4450#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:156
  51524451msgid "_Laptop"
  51534452msgstr "Преносим _компютър"
  51544453
  5155 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:154
   4454#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:157
  51564455msgid "_Left:"
  51574456msgstr "_Ляво:"
  51584457
  5159 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:155
   4458#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:158
  51604459msgid "_New entry"
  51614460msgstr "_Нов елемент"
  51624461
  5163 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:157
   4462#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:160
  51644463msgid "_Person:"
  51654464msgstr "_Човек"
  51664465
  5167 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:158
   4466#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:161
  51684467msgid "_Position:"
  51694468msgstr "_Позиция:"
  51704469
  5171 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:159
   4470#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:162
  51724471msgid "_Present tooltips"
  51734472msgstr "_Показване на подсказки"
  51744473
  5175 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:160
   4474#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:163
  51764475msgid "_Rate:"
  51774476msgstr "Скорос_т:"
  51784477
  5179 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:161
   4478#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:164
  51804479msgid "_Red:"
  51814480msgstr "_Червено:"
  51824481
  5183 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:162
   4482#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:165
  51844483msgid "_Reset"
  51854484msgstr "_Изчистване"
  51864485
  5187 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:163
   4486#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:166
  51884487msgid "_Right:"
  51894488msgstr "Д_ясно:"
  51904489
  5191 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:164
   4490#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:167
  51924491msgid "_Smoothing:"
  51934492msgstr "_Заглаждане"
  51944493
  5195 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:165
   4494#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:168
  51964495msgid "_Speak all"
  51974496msgstr "_Произнасяне на всичко"
  51984497
  5199 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:166
   4498#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:169
  52004499msgid "_Top:"
  52014500msgstr "_Горе:"
  52024501
  5203 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:167
   4502#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:170
  52044503msgid "_Voice settings:"
  52054504msgstr "_Настройки на гласа:"
  52064505
  5207 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:168
   4506#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:171
  52084507msgid "pixels"
  52094508msgstr "пиксела"
  52104509
  5211 #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:169
   4510#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:172
  52124511msgid "seconds"
  52134512msgstr "секунди"
   
  52964595#: ../src/orca/rolenames.py:195
  52974596msgid "alrt"
  5298 msgstr "прдпр"
   4597msgstr "прдп"
  52994598
  53004599#. Translators: long braille for the rolename of an alert dialog.
   
  53564655#: ../src/orca/rolenames.py:237
  53574656msgid "cal"
  5358 msgstr "клндр"
   4657msgstr "клнд"
  53594658
  53604659#. Translators: long braille for the rolename of a calendar widget.
   
  54154714#: ../src/orca/rolenames.py:276 ../src/orca/rolenames.py:288
  54164715msgid "chk"
  5417 msgstr "отмтк"
   4716msgstr "отмт"
  54184717
  54194718#. Translators: long braille for the rolename of a checkbox.
   
  55054804#: ../src/orca/rolenames.py:336
  55064805msgid "dat"
  5507 msgstr "рдктр дт"
   4806msgstr "рдкт дт"
  55084807
  55094808#. Translators: long braille for the rolename of a date editor.
   
  55684867#: ../src/orca/rolenames.py:377
  55694868msgid "shortbraille|dial"
  5570 msgstr "цфрблт"
   4869msgstr "цфрб"
  55714870
  55724871#. Translators: long braille for the rolename of a dial.
   
  56424941#: ../src/orca/rolenames.py:425
  56434942msgid "draw"
  5644 msgstr "облст рсвн"
   4943msgstr "облс рсвн"
  56454944
  56464945#. Translators: long braille for the rolename of a drawing area.
   
  56784977#: ../src/orca/rolenames.py:449
  56794978msgid "flr"
  5680 msgstr "плнтл"
   4979msgstr "плнт"
  56814980
  56824981#. Translators: long braille for the rolename of a filler.
   
  57195018#: ../src/orca/rolenames.py:478
  57205019msgid "shortbraille|form"
  5721 msgstr "фрмлр"
   5020msgstr "фрмл"
  57225021
  57235022#. Translators: long braille for the rolename of a form.
   
  57495048#: ../src/orca/rolenames.py:502
  57505049msgid "gpn"
  5751 msgstr "стклн пнл"
   5050msgstr "сткл пнл"
  57525051
  57535052#. Translators: long braille for the rolename of a glass pane.
   
  58895188msgstr "Връзка"
  58905189
  5891 #. Translators: spoken words for the rolename of a link.
  5892 #.
  5893 #: ../src/orca/rolenames.py:604 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1744
  5894 msgid "link"
  5895 msgstr "връзка"
  5896 
  58975190#. Translators: short braille for the rolename of a list.
  58985191#.
   
  61515444#: ../src/orca/rolenames.py:778
  61525445msgid "rdmnuitm"
  6153 msgstr "елмнт рд"
   5446msgstr "елмн рд"
  61545447
  61555448#. Translators: long braille for the rolename of a radio menu item.
   
  62595552#: ../src/orca/rolenames.py:850
  62605553msgid "seprtr"
  6261 msgstr "рздлтл"
   5554msgstr "рздлт"
  62625555
  62635556#. Translators: long braille for the rolename of a separator.
   
  63775670#. Translators: spoken words for the rolename of a table cell.
  63785671#.
  6379 #: ../src/orca/rolenames.py:928 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:80
  6380 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:159
   5672#: ../src/orca/rolenames.py:928
   5673#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/where_am_i.py:65
   5674#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/where_am_i.py:145
  63815675msgid "cell"
  63825676msgstr "клетка"
   
  65125806#: ../src/orca/rolenames.py:1044
  65135807msgid "trtbl"
  6514 msgstr "дрвl тблц"
   5808msgstr "дрвв тблц"
  65155809
  65165810#. Translators: long braille for the rolename of a tree table.
   
  66205914#: ../src/orca/rolenames.py:1116
  66215915msgid "para"
  6622 msgstr "Абзц"
   5916msgstr "абзц"
  66235917
  66245918#. Translators: long braille for the rolename of a paragraph.
   
  67096003#. rolename of a document.
  67106004#.
  6711 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:73
   6005#: ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:72
  67126006msgid "doc"
  67136007msgstr "дкмн"
   
  67166010#. rolename of a document.
  67176011#.
  6718 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:77
   6012#: ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:76
  67196013msgid "Document"
  67206014msgstr "Документ"
   
  67236017#. rolename of a document.
  67246018#.
  6725 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:81
   6019#: ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:80
  67266020msgid "document"
  67276021msgstr "документ"
   
  67296023#. We've entered a table.  Announce the dimensions.
  67306024#.
  6731 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:277 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1409
   6025#: ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:276
   6026#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:669
  67326027#, python-format
  67336028msgid "table with %d rows and %d columns."
   
  67366031#. We've left a table.  Announce this fact.
  67376032#.
  6738 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:284 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1414
   6033#: ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:283
   6034#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:674
  67396035msgid "leaving table."
  67406036msgstr "изход от таблица."
   
  67436039#. on in a table.
  67446040#.
  6745 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:302
   6041#: ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:301
  67466042#, python-format
  67476043msgid "row %d, column %d"
   
  67516047#. on in a table.
  67526048#.
  6753 #: ../src/orca/scripts/acroread.py:308 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:87
   6049#: ../src/orca/scripts/apps/acroread.py:307
   6050#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/where_am_i.py:73
  67546051#, python-format
  67556052msgid "column %d"
  67566053msgstr "колона %d"
  67576054
  6758 #. Translators: this in reference to an e-mail message status of
  6759 #. having been read or unread.
  6760 #.
  6761 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:85
  6762 msgid "Read"
  6763 msgstr "Прочетено"
  6764 
  67656055#. Translators: short braille for the rolename of a calendar view.
  67666056#.
  6767 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:340
   6057#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:111
  67686058msgid "calv"
  67696059msgstr "клнд изгл"
   
  67716061#. Translators: long braille for the rolename of a calendar view.
  67726062#.
  6773 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:343
   6063#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:114
  67746064msgid "CalendarView"
  67756065msgstr "Календарен изглед"
   
  67776067#. Translators: spoken words for the rolename of a calendar view.
  67786068#.
  6779 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:346
   6069#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:117
  67806070msgid "calendar view"
  67816071msgstr "календарен изглед"
   
  67836073#. Translators: short braille for the rolename of a calendar event.
  67846074#.
  6785 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:354
   6075#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:125
  67866076msgid "cale"
  67876077msgstr "клнд"
   
  67896079#. Translators: long braille for the rolename of a calendar event.
  67906080#.
  6791 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:357
   6081#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:128
  67926082msgid "CalendarEvent"
  67936083msgstr "календарно събитие"
   
  67956085#. Translators: spoken words for the rolename of a calendar event.
  67966086#.
  6797 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:360
   6087#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:131
  67986088msgid "calendar event"
  67996089msgstr "календарно събитие"
   
  68036093#. doesn't have focus.
  68046094#.
  6805 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:394
   6095#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:165
  68066096msgid "Toggle whether we present new mail if we are not the active script."
  68076097msgstr "Превключване дали този скрипт показва новата поща, ако не е активен."
   
  68116101#. doesn't have focus.
  68126102#.
  6813 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:439
   6103#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:210
  68146104msgid "present new mail if this script is not active."
  68156105msgstr "показване на новата поща, ако този скрипт не е активен."
   
  68196109#. doesn't have focus.
  68206110#.
  6821 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:446
   6111#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:217
  68226112msgid "do not present new mail if this script is not active."
  68236113msgstr "без показване на новата поща, ако този скрипт не е активен."
   
  68266116#. assistant window/screen in Evolution.
  68276117#.
  6828 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:498
   6118#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:269
  68296119#, python-format
  68306120msgid "%s screen"
   
  68416131#. string is for Evolution.
  68426132#.
  6843 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:534
   6133#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:305
  68446134msgid "Please"
  68456135msgstr "Моля"
  68466136
  6847 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:535
   6137#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:306
  68486138msgid "Welcome"
  68496139msgstr "Добре дошли"
  68506140
  6851 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:536
   6141#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:307
  68526142msgid "Congratulations"
  68536143msgstr "Поздравления"
   
  68586148#. match what Evolution is using.
  68596149#.
  6860 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:1053 ../src/orca/scripts/Evolution.py:1115
   6150#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:825
   6151#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:887
  68616152msgid "Status"
  68626153msgstr "Състояние"
   
  68676158#. match what Evolution is using.
  68686159#.
  6869 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:1062 ../src/orca/scripts/Evolution.py:1140
   6160#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:834
   6161#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:912
  68706162msgid "Flagged"
  68716163msgstr "Отбелязано"
   
  68756167#. marked as having been read.
  68766168#.
  6877 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:1120
   6169#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:892
  68786170msgid "unread"
  68796171msgstr "непрочетени"
   
  68846176#. match what Evolution is using.
  68856177#.
  6886 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:1129
   6178#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:901
  68876179msgid "Attachment"
  68886180msgstr "Прикрепен обект"
   
  68916183#. in the calendar.
  68926184#.
  6893 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:1303
   6185#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:1075
  68946186msgid "No appointments"
  68956187msgstr "Няма срещи"
   
  68996191#. We give it a name.
  69006192#.
  6901 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:1380
   6193#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:1152
  69026194msgid "Directories button"
  69036195msgstr "Бутон за папки"
   
  69096201#. so in this case.
  69106202#.
  6911 #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:1549 ../src/orca/scripts/Evolution.py:1678
   6203#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:1330
   6204#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:1401
  69126205msgid "Assistant"
  69136206msgstr "Помощник"
  69146207
  6915 #. Translators: this is the number of items in a layered
  6916 #. pane or table.
  6917 #.
  6918 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:171 ../src/orca/scripts/nautilus.py:104
  6919 #: ../src/orca/speechgenerator.py:1391
  6920 #, python-format
  6921 msgid "%d item"
  6922 msgid_plural "%d items"
  6923 msgstr[0] "%d елемент"
  6924 msgstr[1] "%d елемента"
  6925 
  6926 #. Translators: this in reference to a row in a table.
  6927 #.
  6928 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:243 ../src/orca/scripts/gaim.py:271
  6929 #: ../src/orca/where_am_I.py:560 ../src/orca/where_am_I.py:589
  6930 #, python-format
  6931 msgid "row %d of %d"
  6932 msgstr "%d ред от общо %d"
  6933 
  6934 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:394
  6935 msgid ""
  6936 "Toggle whether we prefix chat room messages with the name of the chat room."
  6937 msgstr "Превключване дали съобщенията да се предхождат от имената на стаите за чата."
  6938 
  6939 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:402
  6940 msgid "Speak and braille a previous chat room message."
  6941 msgstr "Произнасяне и показване с Брайл на предишното съобщение в стаята."
  6942 
  6943 #. Translators: If this checkbox is checked, then Orca will speak
  6944 #. the name of the chat room.
  6945 #.
  6946 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:459
  6947 msgid "_Speak Chat Room name"
  6948 msgstr "_Произнасяне на името на стаята"
  6949 
  6950 #. Translators: Orca will speak all new chat messages as they appear
  6951 #. irrespective of whether the pidgin application currently has focus.
  6952 #. This is the default behaviour.
  6953 #.
  6954 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:485
  6955 msgid "All cha_nnels"
  6956 msgstr "_Всички канали"
  6957 
  6958 #. Translators: Orca will speak only new chat messages for the channel
  6959 #. that currently has focus, irrespective of whether the pidgin
  6960 #. application has focus.
  6961 #.
  6962 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:499
  6963 msgid "A channel only if its _window is active"
  6964 msgstr "Канал, само ако прозорецът му е _активен"
  6965 
  6966 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:511
  6967 msgid "All channels when an_y Pidgin window is active"
  6968 msgstr "Всички канали, когато е активен _произволен прозорец на Pidgin"
  6969 
  6970 #. Translators: this is the title of a panel holding options for
  6971 #. how messages in the pidgin chat rooms should be spoken.
  6972 #.
  6973 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:521
  6974 msgid "Speak messages from"
  6975 msgstr "Произнасяне на съобщенията от"
  6976 
  6977 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:592
  6978 msgid "speak chat room name."
  6979 msgstr "произнасяне на името на стаята."
  6980 
  6981 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:595
  6982 msgid "Do not speak chat room name."
  6983 msgstr "Без произнасяне на името на стаята."
  6984 
  6985 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:621
  6986 #, python-format
  6987 msgid "Message from chat room %s"
  6988 msgstr "Съобщение от стая %s"
  6989 
  6990 #: ../src/orca/scripts/gaim.py:704
  6991 #, python-format
  6992 msgid "New chat tab %s"
  6993 msgstr "Нов таб за разговор %s"
   6208#. Translators: this in reference to an e-mail message status of
   6209#. having been read or unread.
   6210#.
   6211#: ../src/orca/scripts/apps/evolution/where_am_i.py:77
   6212msgid "Read"
   6213msgstr "Прочетено"
   6214
   6215#. Translators: this is an indication that Orca is unable to
   6216#. obtain the display of the gcalctool calculator, which is
   6217#. the area where calculation results are presented.
   6218#.
   6219#: ../src/orca/scripts/apps/gcalctool/script.py:108
   6220msgid "Unable to get calculator display"
   6221msgstr "Не може да се получи областта за резултата на калкулатора"
  69946222
  69956223#. Translators: these are labels from the gedit spell checking
   
  69986226#. in this case.
  69996227#.
  7000 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:273
   6228#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:228
  70016229msgid "Change to:"
  70026230msgstr "Промяна на:"
  70036231
  7004 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:274
   6232#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:229
  70056233msgid "Misspelled word:"
  70066234msgstr "Грешно изписана дума:"
   
  70146242#. forced to do so in this case.
  70156243#.
  7016 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:307
   6244#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:262
  70176245msgid "Completed spell checking"
  70186246msgstr "Проверката на правописа завърши"
  70196247
  7020 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:308
   6248#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:263
  70216249msgid "Spell checking is complete."
  70226250msgstr "Проверката на правописа завърши."
  70236251
  7024 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:310
   6252#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:265
  70256253msgid "Press Tab and Return to terminate."
  70266254msgstr "Натиснете табулатора или клавиша „Enter“ за край."
   
  70316259#. case.
  70326260#.
  7033 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:434 ../src/orca/scripts/gedit.py:517
   6261#. Translators: this is what the name of the spell checking
   6262#. dialog in Thunderbird begins with. The translated form
   6263#. has to match what Thunderbird is using.  We hate keying
   6264#. off stuff like this, but we're forced to do so in this case.
   6265#.
   6266#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:392
   6267#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:475
   6268#: ../src/orca/scripts/apps/Thunderbird/script.py:124
   6269#: ../src/orca/scripts/apps/Thunderbird/script.py:214
  70346270msgid "Check Spelling"
  70356271msgstr "Проверка на правописа"
   
  70526288#. case.
  70536289#.
  7054 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:544
   6290#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:502
  70556291msgid "Phrase not found"
  70566292msgstr "Фразата не е открита"
   
  70596295#. finding something.
  70606296#.
  7061 #: ../src/orca/scripts/gedit.py:610
   6297#: ../src/orca/scripts/apps/gedit/script.py:568
  70626298msgid "Phrase found."
  70636299msgstr "Фразата е открита."
  70646300
  7065 #: ../src/orca/scripts/gnome-mud.py:119
   6301#: ../src/orca/scripts/apps/gnome-mud.py:119
  70666302msgid "Read the latest n messages in the incoming messages text area."
  70676303msgstr "Прочитане на последните N lnfosyr съобщения."
  70686304
  7069 #: ../src/orca/scripts/gnome-search-tool.py:100
   6305#: ../src/orca/scripts/apps/gnome-search-tool.py:100
  70706306msgid "Searching."
  70716307msgstr "Търсене."
   
  70816317#. to do so in this case.
  70826318#.
  7083 #: ../src/orca/scripts/gnome-search-tool.py:137
   6319#: ../src/orca/scripts/apps/gnome-search-tool.py:137
  70846320msgid "Stop"
  70856321msgstr "Спиране"
  70866322
  7087 #: ../src/orca/scripts/gnome-search-tool.py:171
   6323#: ../src/orca/scripts/apps/gnome-search-tool.py:171
  70886324msgid "Search complete."
  70896325msgstr "Търсенето завърши."
  70906326
  7091 #: ../src/orca/scripts/gnome-search-tool.py:179
   6327#: ../src/orca/scripts/apps/gnome-search-tool.py:179
  70926328#, python-format
  70936329msgid "%d file found"
   
  70966332msgstr[1] "Открити са %d файла"
  70976333
  7098 #: ../src/orca/scripts/gnome-search-tool.py:184
   6334#: ../src/orca/scripts/apps/gnome-search-tool.py:184
  70996335msgid "No files found."
  71006336msgstr "Не са открити файлове."
  71016337
  7102 #: ../src/orca/scripts/liferea.py:117
   6338#: ../src/orca/scripts/apps/liferea.py:117
  71036339msgid "Work online / offline"
  71046340msgstr "Работа с връзка/без връзка"
   
  71106346#. with that prefix.
  71116347#.
  7112 #: ../src/orca/scripts/metacity.py:104
   6348#: ../src/orca/scripts/apps/metacity.py:104
  71136349msgid "Workspace "
  71146350msgstr "Работен плот"
  71156351
  7116 #: ../src/orca/scripts/metacity.py:104
   6352#: ../src/orca/scripts/apps/metacity.py:104
  71176353msgid "Desk "
  71186354msgstr "Работен плот"
   
  71226358#. friendly to the assistive technology infrastructure.
  71236359#.
  7124 #: ../src/orca/scripts/metacity.py:111
   6360#: ../src/orca/scripts/apps/metacity.py:111
  71256361msgid "inaccessible"
  71266362msgstr "недостъпен"
   
  71286364#. Translators: This denotes a notification to the user of some sort.
  71296365#.
  7130 #: ../src/orca/scripts/notification-daemon.py:64
   6366#: ../src/orca/scripts/apps/notification-daemon.py:64
  71316367#, python-format
  71326368msgid "Notification %s"
  71336369msgstr "Уведомяване %s"
  71346370
  7135 #: ../src/orca/scripts/planner.py:75 ../src/orca/scripts/planner.py:118
   6371#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:192
   6372msgid ""
   6373"Toggle whether we prefix chat room messages with the name of the chat room."
   6374msgstr ""
   6375"Превключване дали съобщенията да се предхождат от имената на стаите за чата."
   6376
   6377#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:198
   6378msgid "Toggle whether we announce when our buddies are typing."
   6379msgstr ""
   6380"Превключване дали да има уведомяване, когато контактите пишат съобщение."
   6381
   6382#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:203
   6383msgid "Toggle whether we provide chat room specific message histories."
   6384msgstr "Превключване дали стаите за чата да са с отделни истории."
   6385
   6386#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:211
   6387msgid "Speak and braille a previous chat room message."
   6388msgstr "Произнасяне и показване с брайл на предишното съобщение в стаята."
   6389
   6390#. Translators: If this checkbox is checked, then Orca will speak
   6391#. the name of the chat room.
   6392#.
   6393#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:282
   6394msgid "_Speak Chat Room name"
   6395msgstr "_Произнасяне на името на стаята"
   6396
   6397#. Translators: If this checkbox is checked, then Orca will tell
   6398#. you when one of your buddies is typing a message.
   6399#.
   6400#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:292
   6401msgid "Announce when your _buddies are typing"
   6402msgstr "_Уведомяване, когато контактите пишат съобщение."
   6403
   6404#. Translators: If this checkbox is checked, then Orca will provide
   6405#. the user with chat room specific message histories rather than just
   6406#. a single history which contains the latest messages from all the
   6407#. chat rooms that they are currently in.
   6408#.
   6409#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:304
   6410msgid "Provide chat room specific _message histories"
   6411msgstr "Стаите за чата да са с отделни истории."
   6412
   6413#. Translators: Orca will speak all new chat messages as they appear
   6414#. irrespective of whether the pidgin application currently has focus.
   6415#. This is the default behaviour.
   6416#.
   6417#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:331
   6418msgid "All cha_nnels"
   6419msgstr "_Всички канали"
   6420
   6421#. Translators: Orca will speak only new chat messages for the channel
   6422#. that currently has focus, irrespective of whether the pidgin
   6423#. application has focus.
   6424#.
   6425#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:346
   6426msgid "A channel only if its _window is active"
   6427msgstr "Канал, само ако прозорецът му е _активен"
   6428
   6429#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:359
   6430msgid "All channels when an_y Pidgin window is active"
   6431msgstr "Всички канали, когато е активен _произволен прозорец на Pidgin"
   6432
   6433#. Translators: this is the title of a panel holding options for
   6434#. how messages in the pidgin chat rooms should be spoken.
   6435#.
   6436#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:370
   6437msgid "Speak messages from"
   6438msgstr "Произнасяне на съобщенията от"
   6439
   6440#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:454
   6441msgid "speak chat room name."
   6442msgstr "произнасяне на името на стаята."
   6443
   6444#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:458
   6445msgid "Do not speak chat room name."
   6446msgstr "Без произнасяне на името на стаята."
   6447
   6448#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:473
   6449msgid "announce when your buddies are typing."
   6450msgstr "уведомяване, когато контактите пишат съобщение."
   6451
   6452#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:477
   6453msgid "Do not announce when your buddies are typing."
   6454msgstr "Без уведомяване, когато контактите пишат съобщение."
   6455
   6456#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:492
   6457msgid "Provide chat room specific message histories."
   6458msgstr "Стаите за чата да са с отделни истории."
   6459
   6460#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:496
   6461msgid "Do not provide chat room specific message histories."
   6462msgstr "Стаите за чата да не са с отделни истории."
   6463
   6464#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:525
   6465#, python-format
   6466msgid "Message from chat room %s"
   6467msgstr "Съобщение от стая %s"
   6468
   6469#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/script.py:614
   6470#, python-format
   6471msgid "New chat tab %s"
   6472msgstr "Нов таб за разговор %s"
   6473
   6474#. Translators: this is the number of items in a layered
   6475#. pane or table.
   6476#.
   6477#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/speech_generator.py:101
   6478#: ../src/orca/speechgenerator.py:1420
   6479#, python-format
   6480msgid "%d item"
   6481msgid_plural "%d items"
   6482msgstr[0] "%d елемент"
   6483msgstr[1] "%d елемента"
   6484
   6485#. Translators: this in reference to a row in a table.
   6486#.
   6487#. Translators: this is in reference to a row in a table.
   6488#.
   6489#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/where_am_i.py:100
   6490#: ../src/orca/scripts/apps/pidgin/where_am_i.py:127
   6491#: ../src/orca/where_am_I.py:581
   6492#, python-format
   6493msgid "row %d of %d"
   6494msgstr "%d ред от общо %d"
   6495
   6496#: ../src/orca/scripts/apps/planner/braille_generator.py:72
   6497#: ../src/orca/scripts/apps/planner/speech_generator.py:59
  71366498msgid "Display more options"
  71376499msgstr "Показване на повече настройки"
  71386500
  7139 #. Translators: this represents the row number of a table.
  7140 #.
  7141 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:113
  7142 #, python-format
  7143 msgid "row %d"
  7144 msgstr "%d ред"
  7145 
  7146 #. Translators: this indicates that there are zero items in
  7147 #. a layered pane or table.
  7148 #.
  7149 #. Translators: this is the number of items in a layered pane
  7150 #. or table.
  7151 #.
  7152 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:550 ../src/orca/speechgenerator.py:753
  7153 #: ../src/orca/speechgenerator.py:1277
  7154 msgid "0 items"
  7155 msgstr "0 елемента"
  7156 
  7157 #. Translators: this represents the state of a check box
  7158 #.
  7159 #. Translators: this represents the state of a locking modifier
  7160 #. key (e.g., Caps Lock)
  7161 #.
  7162 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:739 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:769
  7163 #: ../src/orca/speechserver.py:208 ../src/orca/speech.py:187
  7164 msgid "on"
  7165 msgstr "включен"
  7166 
  7167 #. Translators: this represents the state of a check box
  7168 #.
  7169 #. Translators: this represents the state of a locking modifier
  7170 #. key (e.g., Caps Lock)
  7171 #.
  7172 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:743 ../src/orca/scripts/StarOffice.py:773
  7173 #: ../src/orca/speechserver.py:213 ../src/orca/speech.py:192
  7174 msgid "off"
  7175 msgstr "изключен"
  7176 
  71776501#. Translators: this is the input line of a spreadsheet
  71786502#. (i.e., the place where enter formulas)
  71796503#.
  7180 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:927
   6504#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:186
  71816505msgid "Speaks the contents of the input line."
  71826506msgstr "Произнасяне на съдържанието на реда за въвеждане."
   
  71856509#. row of a spreadsheet or table counts as column headers.
  71866510#.
  7187 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:935
   6511#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:194
  71886512msgid "Set the row to use as dynamic column headers when speaking calc cells."
  7189 msgstr "Задаване на реда, който да се използва като динамична антетка за колони при произнасянето на клетки."
   6513msgstr ""
   6514"Задаване на реда, който да се използва като динамична антетка за колони при "
   6515"произнасянето на клетки."
  71906516
  71916517#. Translators: Orca allows you to dynamically define which
  71926518#. row of a spreadsheet or table counts as column headers.
  71936519#.
  7194 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:944
   6520#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:203
  71956521msgid "Clears the dynamic column headers."
  71966522msgstr "Изчистване на динамичната антетка-ред."
   
  71996525#. column of a spreadsheet or table counts as row headers.
  72006526#.
  7201 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:952
   6527#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:211
  72026528msgid ""
  72036529"Set the column to use as dynamic row headers to use when speaking calc cells."
  7204 msgstr "Задаване на колоната, която да се използва като динамична антетка за редове при произнасянето на клетки."
   6530msgstr ""
   6531"Задаване на колоната, която да се използва като динамична антетка за редове "
   6532"при произнасянето на клетки."
  72056533
  72066534#. Translators: Orca allows you to dynamically define which
  72076535#. column of a spreadsheet or table counts as row headers.
  72086536#.
  7209 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:961
   6537#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:220
  72106538msgid "Clears the dynamic row headers"
  72116539msgstr "Изчистване на динамичната антетка-колона."
   
  72176545#. column position within the spread sheet (i.e. A1, B1, C2 ...)
  72186546#.
  7219 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1028
   6547#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:287
  72206548msgid "Speak spread sheet cell coordinates"
  72216549msgstr "Произнасяне на координатите на клетката в електронната таблица"
  72226550
  7223 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1272
   6551#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:533
  72246552msgid "Calc"
  72256553msgstr "Calc"
   
  72286556#. current input line in a spreadsheet is blank/empty.
  72296557#.
  7230 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1440
   6558#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:700
  72316559msgid "empty"
  72326560msgstr "празен"
   
  72356563#. row of a spreadsheet or table counts as column headers.
  72366564#.
  7237 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1516
   6565#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:778
  72386566#, python-format
  72396567msgid "Dynamic column header set for row %d"
   
  72436571#. row of a spreadsheet or table counts as column headers.
  72446572#.
  7245 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1539
   6573#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:801
  72466574msgid "Dynamic column header cleared."
  72476575msgstr "Динамичната антетка е изчистена."
   
  72506578#. column of a spreadsheet or table counts as row headers.
  72516579#.
  7252 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1592
   6580#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:854
  72536581#, python-format
  72546582msgid "Dynamic row header set for column %s"
   
  72586586#. column of a spreadsheet or table counts as row headers.
  72596587#.
  7260 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1616
   6588#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:878
  72616589msgid "Dynamic row header cleared."
  72626590msgstr "Динамичната антетка е изчистена."
   
  72686596#. we're forced to do so in this case.
  72696597#.
  7270 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1768
   6598#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1030
  72716599msgid "Welcome to StarOffice"
  72726600msgstr "Добре дошли в StarOffice"
   
  72796607#. sometimes it is necessary and we apologize.
  72806608#.
  7281 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1815
   6609#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1077
  72826610msgid "Available fields"
  72836611msgstr "Налични полета"
   
  72906618#. this case.
  72916619#.
  7292 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1923
   6620#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1185
  72936621msgid "Text Document"
  72946622msgstr "Текстов документ"
   
  73006628#. so in this case.
  73016629#.
  7302 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1994
  7303 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2259
   6630#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1256
   6631#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1524
  73046632msgid "Spellcheck:"
  73056633msgstr "Проверка на правописа:"
  73066634
  7307 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2022
   6635#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1284
  73086636msgid "Note that the Scroll Down button has to be pressed numerous times."
  73096637msgstr ""
  73106638"Забележете, че трябва да натиснете многократно бутона за прелистване надолу."
  73116639
  7312 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2038
   6640#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1300
  73136641msgid "License Agreement Accept button now has focus."
  73146642msgstr "Бутонът за приемането на лицензното споразумение е на фокус."
   
  73206648#. forced to in this case.
  73216649#.
  7322 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2067
   6650#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1329
  73236651msgid "First name"
  73246652msgstr "Лично име"
   
  73286656#. cell coordinate (e.g., A4) and then move to it.
  73296657#.
  7330 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2141
   6658#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1407
  73316659msgid "Move to cell"
  73326660msgstr "Отиване към клетка"
   
  73396667#. case.
  73406668#.
  7341 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2339
   6669#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1604
  73426670msgid "Presentation Wizard"
  7343 msgstr "Помошник за презентации"
   6671msgstr "Помощник за презентации"
  73446672
  73456673#. Translators: this is the title of the window that
   
  73506678#. case.
  73516679#.
  7352 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2360
   6680#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1625
  73536681msgid "Writer"
  73546682msgstr "Writer"
   
  73596687#. (e.g., "=sum(a1:d1)")
  73606688#.
  7361 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2524
   6689#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1788
  73626690msgid "has formula"
  73636691msgstr "съдържа формула"
   
  73656693#. Translators: this is the name of a cell in a spreadsheet.
  73666694#.
  7367 #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2577
   6695#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/script.py:1841
  73686696#, python-format
  73696697msgid "Cell %s"
  73706698msgstr "Клетка %s"
  73716699
   6700#. Translators: this indicates that there are zero items in
   6701#. a layered pane or table.
   6702#.
   6703#. Translators: this is the number of items in a layered pane
   6704#. or table.
   6705#.
   6706#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/speech_generator.py:117
   6707#: ../src/orca/speechgenerator.py:773 ../src/orca/speechgenerator.py:1297
   6708msgid "0 items"
   6709msgstr "0 елемента"
   6710
   6711#. Translators: this represents the state of a check box
   6712#.
   6713#. Translators: this represents the state of a locking modifier
   6714#. key (e.g., Caps Lock)
   6715#.
   6716#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/speech_generator.py:308
   6717#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/speech_generator.py:338
   6718#: ../src/orca/speechserver.py:208 ../src/orca/speech.py:188
   6719msgid "on"
   6720msgstr "включен"
   6721
   6722#. Translators: this represents the state of a check box
   6723#.
   6724#. Translators: this represents the state of a locking modifier
   6725#. key (e.g., Caps Lock)
   6726#.
   6727#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/speech_generator.py:312
   6728#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/speech_generator.py:342
   6729#: ../src/orca/speechserver.py:213 ../src/orca/speech.py:193
   6730msgid "off"
   6731msgstr "изключен"
   6732
   6733#: ../src/orca/scripts/apps/soffice/where_am_i.py:99
   6734#, python-format
   6735msgid "row %d"
   6736msgstr "%d ред"
   6737
  73726738#. Translators: this is the name of a panel in Thunderbird.
  73736739#.
  7374 #: ../src/orca/scripts/Thunderbird.py:208
  7375 #: ../src/orca/scripts/Thunderbird.py:225
   6740#: ../src/orca/scripts/apps/Thunderbird/script.py:242
   6741#: ../src/orca/scripts/apps/Thunderbird/script.py:259
  73766742#, python-format
  73776743msgid "%s panel"
  73786744msgstr "%s панел"
   6745
   6746#. Translators: this announces that a bookmark has been entered
   6747#.
   6748#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/bookmarks.py:62
   6749msgid "entered bookmark"
   6750msgstr "посещаване на отметка"
   6751
   6752#. Translators: this is for navigating HTML content one
   6753#. character at a time.
   6754#.
   6755#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:286
   6756msgid "Goes to next character."
   6757msgstr "Към следващия знак."
   6758
   6759#. Translators: this is for navigating HTML content one
   6760#. character at a time.
   6761#.
   6762#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:294
   6763msgid "Goes to previous character."
   6764msgstr "Към предишния знак."
   6765
   6766#. Translators: this is for navigating HTML content one
   6767#. word at a time.
   6768#.
   6769#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:302
   6770msgid "Goes to next word."
   6771msgstr "Към следващата дума."
   6772
   6773#. Translators: this is for navigating HTML content one
   6774#. word at a time.
   6775#.
   6776#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:310
   6777msgid "Goes to previous word."
   6778msgstr "Към предишната дума."
   6779
   6780#. Translators: this is for navigating HTML content one
   6781#. line at a time.
   6782#.
   6783#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:318
   6784msgid "Goes to next line."
   6785msgstr "Към следващия ред."
   6786
   6787#. Translators: this is for navigating HTML content one
   6788#. line at a time.
   6789#.
   6790#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:326
   6791msgid "Goes to previous line."
   6792msgstr "Към предишния ред."
   6793
   6794#. Translators: this command will move the user to the
   6795#. beginning of an HTML document.
   6796#.
   6797#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:334
   6798msgid "Goes to the top of the file."
   6799msgstr "Към началото на файл."
   6800
   6801#. Translators: this command will move the user to the
   6802#. end of an HTML document.
   6803#.
   6804#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:342
   6805msgid "Goes to the bottom of the file."
   6806msgstr "Към края на файл."
   6807
   6808#. Translators: this command will move the user to the
   6809#. beginning of the line in an HTML document.
   6810#.
   6811#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:350
   6812msgid "Goes to the beginning of the line."
   6813msgstr "Преместване в началото на реда."
   6814
   6815#. Translators: this command will move the user to the
   6816#. end of the line in an HTML document.
   6817#.
   6818#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:358
   6819msgid "Goes to the end of the line."
   6820msgstr "Преместване в края на реда."
   6821
   6822#. Translators: this is for causing a collapsed combo box
   6823#. which was reached by Orca's caret navigation to be expanded.
   6824#.
   6825#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:366
   6826msgid "Causes the current combo box to be expanded."
   6827msgstr "Показва възможностите за избор в текущото поле."
   6828
   6829#. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
   6830#.
   6831#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:373
   6832msgid "Goes left one cell."
   6833msgstr "Една клетка наляво."
   6834
   6835#. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
   6836#.
   6837#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:380
   6838msgid "Goes right one cell."
   6839msgstr "Една клетка надясно."
   6840
   6841#. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
   6842#.
   6843#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:387
   6844msgid "Goes down one cell."
   6845msgstr "Една клетка надолу.."
   6846
   6847#. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
   6848#.
   6849#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:394
   6850msgid "Goes up one cell."
   6851msgstr "Една клетка нагоре."
   6852
   6853#. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
   6854#.
   6855#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:401
   6856msgid "Goes to the first cell in a table."
   6857msgstr "Към първата клетка в таблица."
   6858
   6859#. Translators: this is for navigating inside HTML tables.
   6860#.
   6861#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:408
   6862msgid "Goes to the last cell in a table."
   6863msgstr "Към последната клетка в таблица."
   6864
   6865#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6866#. (e.g., <h1>).
   6867#.
   6868#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:416
   6869msgid "Goes to previous heading."
   6870msgstr "Към предишното заглавие."
   6871
   6872#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6873#. (e.g., <h1>).
   6874#.
   6875#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:424
   6876msgid "Goes to next heading."
   6877msgstr "Към следващото заглавие."
   6878
   6879#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6880#. (e.g., <h1>).
   6881#.
   6882#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:432
   6883msgid "Goes to previous heading at level 1."
   6884msgstr "Към предишното заглавие от ниво 1."
   6885
   6886#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6887#. (e.g., <h1>).
   6888#.
   6889#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:440
   6890msgid "Goes to next heading at level 1."
   6891msgstr "Към следващото заглавие от ниво 1."
   6892
   6893#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6894#. (e.g., <h2>).
   6895#.
   6896#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:448
   6897msgid "Goes to previous heading at level 2."
   6898msgstr "Към предишното заглавие от ниво 2."
   6899
   6900#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6901#. (e.g., <h2>).
   6902#.
   6903#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:456
   6904msgid "Goes to next heading at level 2."
   6905msgstr "Към следващото заглавие от ниво 2."
   6906
   6907#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6908#. (e.g., <h3>).
   6909#.
   6910#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:464
   6911msgid "Goes to previous heading at level 3."
   6912msgstr "Към предишното заглавие от ниво 3."
   6913
   6914#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6915#. (e.g., <h3>).
   6916#.
   6917#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:472
   6918msgid "Goes to next heading at level 3."
   6919msgstr "Към следващото заглавие от ниво 3."
   6920
   6921#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6922#. (e.g., <h4>).
   6923#.
   6924#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:480
   6925msgid "Goes to previous heading at level 4."
   6926msgstr "Към предишното заглавие от ниво 4."
   6927
   6928#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6929#. (e.g., <h4>).
   6930#.
   6931#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:488
   6932msgid "Goes to next heading at level 4."
   6933msgstr "Към следващото заглавие от ниво 4."
   6934
   6935#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6936#. (e.g., <h5>).
   6937#.
   6938#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:496
   6939msgid "Goes to previous heading at level 5."
   6940msgstr "Към предишното заглавие от ниво 5."
   6941
   6942#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6943#. (e.g., <h5>).
   6944#.
   6945#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:504
   6946msgid "Goes to next heading at level 5."
   6947msgstr "Към следващото заглавие от ниво 5."
   6948
   6949#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6950#. (e.g., <h6>).
   6951#.
   6952#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:512
   6953msgid "Goes to previous heading at level 6."
   6954msgstr "Към предишното заглавие от ниво 6."
   6955
   6956#. Translators: this is for navigating HTML by headers
   6957#. (e.g., <h6>).
   6958#.
   6959#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:520
   6960msgid "Goes to next heading at level 6."
   6961msgstr "Към следващото заглавие от ниво 6."
   6962
   6963#. Translators: this is for navigating HTML in a structural
   6964#. manner, where a 'large object' is a logical chunk of
   6965#. text, such as a paragraph, a list, a table, etc.
   6966#.
   6967#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:529
   6968msgid "Goes to previous large object."
   6969msgstr "Към предишния голям обект."
   6970
   6971#. Translators: this is for navigating HTML in a structural
   6972#. manner, where a 'large object' is a logical chunk of
   6973#. text, such as a paragraph, a list, a table, etc.
   6974#.
   6975#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:538
   6976msgid "Goes to next large object."
   6977msgstr "Към следващия голям обект."
   6978
   6979#. Translators: this is for navigating to the previous ARIA
   6980#. role landmark.  ARIA role landmarks are the W3C defined HTML
   6981#. tag attribute 'role' used to identify important part of
   6982#. webpage like banners, main context, search etc.
   6983#.
   6984#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:548
   6985msgid "Goes to previous landmark."
   6986msgstr "Към предишния ориентир."
   6987
   6988#. Translators: this is for navigating to the next ARIA
   6989#. role landmark.
   6990#.
   6991#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:556
   6992msgid "Goes to next landmark."
   6993msgstr "Към следващия ориентир."
   6994
   6995#. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
   6996#. lists in HTML
   6997#.
   6998#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:564
   6999msgid "Goes to previous list."
   7000msgstr "Към предишния списък."
   7001
   7002#. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
   7003#. lists in HTML
   7004#.
   7005#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:572
   7006msgid "Goes to next list."
   7007msgstr "Към следващия списък."
   7008
   7009#. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
   7010#. list items in HTML
   7011#.
   7012#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:580
   7013msgid "Goes to previous list item."
   7014msgstr "Към предишния елемент от списъка."
   7015
   7016#. Translators: this is for navigating between bulleted/numbered
   7017#. list items in HTML
   7018#.
   7019#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:588
   7020msgid "Goes to next list item."
   7021msgstr "Към следващия елемент от списъка."
   7022
   7023#. Translators: this is for navigating between links in HTML
   7024#.
   7025#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:595
   7026msgid "Goes to previous unvisited link."
   7027msgstr "Към предишната непосетена връзка."
   7028
   7029#. Translators: this is for navigating between links in HTML
   7030#.
   7031#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:602
   7032msgid "Goes to next unvisited link."
   7033msgstr "Към следващата непосетена връзка."
   7034
   7035#. Translators: this is for navigating between links in HTML
   7036#.
   7037#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:609
   7038msgid "Goes to previous visited link."
   7039msgstr "Към предишната посетена връзка."
   7040
   7041#. Translators: this is for navigating between links in HTML
   7042#.
   7043#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:616
   7044msgid "Goes to next visited link."
   7045msgstr "Към следващата посетена връзка."
   7046
   7047#. Translators: this is for navigating between form fields in
   7048#. HTML
   7049#.
   7050#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:624
   7051msgid "Goes to previous form field."
   7052msgstr "Към предишното поле във формуляр."
   7053
   7054#. Translators: this is for navigating between form fields in
   7055#. HTML
   7056#.
   7057#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:632
   7058msgid "Goes to next form field."
   7059msgstr "Към следващото поле във формуляр."
   7060
   7061#. Translators: this is for navigating among blockquotes in
   7062#. HTML
   7063#.
   7064#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:640
   7065msgid "Goes to previous blockquote."
   7066msgstr "Към предишния цитат в каре."
   7067
   7068#. Translators: this is for navigating among blockquotes in
   7069#. HTML
   7070#.
   7071#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:648
   7072msgid "Goes to next blockquote."
   7073msgstr "Към следващия цитат в каре."
   7074
   7075#. Translators: this is for navigating between tables in HTML
   7076#.
   7077#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:655
   7078msgid "Goes to previous table."
   7079msgstr "Към предишната таблица."
   7080
   7081#. Translators: this is for navigating between tables in HTML
   7082#.
   7083#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:662
   7084msgid "Goes to next table."
   7085msgstr "Към следващата таблица."
   7086
   7087#. Translators: this is for navigating between live regions
   7088#.
   7089#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:669
   7090msgid "Goes to previous live region."
   7091msgstr "Към предишния жив район."
   7092
   7093#. Translators: this is for navigating between live regions
   7094#.
   7095#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:676
   7096msgid "Goes to next live region."
   7097msgstr "Към следващия жив район."
   7098
   7099#. Translators: this is for navigating to the last live region
   7100#. to make an announcement.
   7101#.
   7102#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:684
   7103msgid "Goes to last live region."
   7104msgstr "Към последния жив район."
   7105
   7106#. Translators: this is for advancing the live regions
   7107#. politeness setting
   7108#.
   7109#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:692
   7110msgid "Advance live region politeness setting."
   7111msgstr "Увеличаване на учтивостта на живия район."
   7112
   7113#. Translators: this is for setting all live regions
   7114#. to 'off' politeness.
   7115#.
   7116#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:700
   7117msgid "Set default live region politeness level to off."
   7118msgstr "Стандартното ниво на учтивост на живите райони да е изключена."
   7119
   7120#. Translators: this is a toggle to monitor live regions
   7121#. or not.
   7122#.
   7123#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:708
   7124msgid "Monitor live regions."
   7125msgstr "Наблюдение на живите райони."
   7126
   7127#. Translators: this is for reviewing up to nine stored
   7128#. previous live messages.
   7129#.
   7130#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:716
   7131msgid "Review live region announcement."
   7132msgstr "Преглеждане на обявяването на живите райони."
   7133
   7134#. Translators: this is for navigating between objects
   7135#. (regardless of type) in HTML
   7136#.
   7137#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:724
   7138msgid "Goes to the previous object."
   7139msgstr "Към предишния обект."
   7140
   7141#. Translators: this is for navigating between objects
   7142#. (regardless of type) in HTML
   7143#.
   7144#: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:732
   7145msgid "Goes to the next object."
   7146msgstr "Към следващия обект."
   7147
   7148#. Translators: Gecko native caret navigation is where
   7149#. Firefox itself controls how the arrow keys move the caret
   7150#. around HTML content.  It's often broken, so Orca needs
   7151#. to provide its own support.  As such, Orca offers the user
   7152#. the ability to switch between the Firefox mode and the
   7153#. Orca mode.
   7154#.
   7155