Ignore:
Timestamp:
Jun 4, 2008, 10:56:19 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

tomboy: още промени

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/tomboy.trunk.bg.po

  r1515 r1517  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: tomboy trunk\n"
   10"Project-Id-Version: tomboy gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-06-04 18:15+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-06-04 18:15+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-06-04 22:35+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-06-04 22:55+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4343#: ../Tomboy/Applet.cs:191
  4444msgid "_Help"
  45 msgstr "_Помощ"
   45msgstr "Помо_щ"
  4646
  4747#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
   
  6464#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
  6565msgid "Enable Auto bulleted lists."
  66 msgstr ""
   66msgstr "Автоматично поставяне на водачи на списъците."
  6767
  6868#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
  6969msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
  7070msgstr ""
   71"Поставяне на текст при натискане на средния бутон на мишката върху иконата."
  7172
  7273#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
  7374msgid "Enable WikiWord highlighting"
  74 msgstr "Включване на отбелязване като Уики"
   75msgstr "Отбелязване като Уики"
  7576
  7677#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
  7778msgid "Enable closing notes with escape."
  78 msgstr ""
   79msgstr "Затваряне на бележките с „Esc“."
  7980
  8081#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
   
  9899"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
  99100"- or * at the beginning of a line."
  100 msgstr ""
   101msgstr "Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
  101102
  102103#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
   
  104105"Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
  105106"paste timestamped content into the Start Here note."
  106 msgstr ""
   107msgstr "Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето на поставянето му в началната бележка."
  107108
  108109#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
   
  131132"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
  132133"font when displaying notes."
  133 msgstr ""
  134 "Ако настройката enable_custom_font е истина, името на шрифта тук ще бъде "
  135 "използвано за шрифта на бележките."
   134msgstr "Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде използван за бележките."
  136135
  137136#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
   
  139138"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
  140139"reopened at startup."
  141 msgstr ""
  142 "Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки, ще бъдат "
  143 "автоматично показани при стартирането му"
   140msgstr "Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат автоматично показани при стартирането му."
  144141
  145142#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
  146143msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
  147144msgstr ""
   145"Ако е включено, отворена бележка може да бъде затворена чрез натискането на "
   146"клавиша „Esc“."
  148147
  149148#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
   
  151150"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
  152151"suggestions shown in the right-click menu."
  153 msgstr ""
  154 "Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията "
  155 "за верен правопис - изнесени в менюто излизащо при натискане то на десния "
  156 "бутон на мишката."
   152msgstr "Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния бутон на мишката."
  157153
  158154#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
   
  161157"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
  162158"available from any application."
  163 msgstr ""
  164 "Ако е истина, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
  165 "global_keybindings ще са включени. Това ще позволи ползването на "
  166 "възможностите на Tomboy от всяко приложение."
   159msgstr "Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на възможностите на Tomboy от всяко приложение."
  167160
  168161#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
   
  170163"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
  171164"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
  172 msgstr ""
  173 "Ако е истина, името на шрифта записано в custom_font_face ще бъде използвано "
  174 "за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде използван "
  175 "шрифтът по подразбиране."
   165msgstr "Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде използван шрифтът по подразбиране."
  176166
  177167#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
   
  199189"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
  200190"conflict situation on a case-by-case basis."
  201 msgstr ""
  202 "Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично "
  203 "действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на "
  204 "вътрешен избор. 0 указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при "
  205 "всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
   191msgstr "Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
  206192
  207193#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
   
  262248
  263249#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
   250#, fuzzy
  264251msgid "Synchronization Local Server Path"
  265252msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
   
  267254#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
  268255msgid "The date format that is used for the timestamp."
  269 msgstr ""
   256msgstr "Форматът на текущата дата при въвеждане."
  270257
  271258#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
   
  393380#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
  394381msgid "Timestamp format"
  395 msgstr ""
   382msgstr "Формат на датата"
  396383
  397384#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
   
  446433#: ../Tomboy/ActionManager.cs:134
  447434msgid "_Open..."
  448 msgstr "_Отваряне..."
   435msgstr "_Отваряне"
  449436
  450437#: ../Tomboy/ActionManager.cs:135
   
  547534#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:185
  548535msgid "Select an icon..."
  549 msgstr "Избор на икона..."
   536msgstr "Избор на икона"
  550537
  551538#. Extra Widget
   
  627614#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:101
  628615msgid "_Browse..."
  629 msgstr "_Избор..."
   616msgstr "_Избор"
  630617
  631618#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:120
  632619msgid "Select Synchronization Folder..."
  633 msgstr "Избор на папка за синхронизация..."
   620msgstr "Избор на папка за синхронизация"
  634621
  635622#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:148
   
  662649#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampNoteAddin.cs:29
  663650msgid "Insert Timestamp"
  664 msgstr ""
   651msgstr "Вмъкване на дата"
  665652
  666653#. initial newline
   
  668655#: ../Tomboy/Preferences.cs:137 ../Tomboy/Tray.cs:211
  669656msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
  670 msgstr "d MMMM - dddd, h:mm tt"
   657msgstr "d MMMM — dddd, HH:mm"
  671658
  672659#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:55
  673660msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
  674 msgstr ""
   661msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте собствен."
  675662
  676663#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:63
  677664msgid "Use _Selected Format"
  678 msgstr ""
   665msgstr "Използване на _избран формат"
  679666
  680667#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:88
  681668msgid "_Use Custom Format"
  682 msgstr "Избор на личен _шрифт"
   669msgstr "Избор на _личен формат"
  683670
  684671#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
   
  715702msgstr "_Отваряне Шаблон за бележките „Днес“"
  716703
  717 #: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:22
   704#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:18
   705#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:142
  718706msgid "Print"
  719707msgstr "Печат"
  720708
   709#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:240
   710msgid "Preparing pages..."
   711msgstr "Подготовка на страниците…"
   712
   713#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:267
   714#, c-format
   715msgid "Rendering page %d of %d..."
   716msgstr "Изчисляване на страница %d от %d…"
   717
   718#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:269
   719#, c-format
   720msgid "Printing page %d of %d..."
   721msgstr "Отпечатване на страница %d от %d…"
   722
   723#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:291
   724msgid "Print preview"
   725msgstr "Преглед преди печат"
   726
   727#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:442
   728msgid "Page %N of %Q"
   729msgstr "Страница %N от %Q"
   730
   731#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:445
   732#, no-c-format
   733msgid "%A %x, %X"
   734msgstr "%A %x, %X"
   735
   736#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:268
   737msgid "Configuration"
   738msgstr "Настройки"
   739
   740#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:269
   741msgid "Configuration options for the print job"
   742msgstr "Настройки на печата"
   743
   744#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:276
   745msgid "Source Buffer"
   746msgstr "Изходен буфер"
   747
   748#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:277
   749msgid "GtkTextBuffer object to print"
   750msgstr "Обектът GtkTextBuffer, който да се отпечата"
   751
   752#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:283
   753msgid "Tabs Width"
   754msgstr "Широчина на табулациите"
   755
   756#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:284
   757msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
   758msgstr "Широчина на табулациите в интервали"
   759
   760#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:291
   761msgid "Wrap Mode"
   762msgstr "Режим на пренасяне"
   763
   764#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:292
   765msgid "Word wrapping mode"
   766msgstr "Режим на пренасяне на думите"
   767
   768#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:299
   769msgid "Highlight"
   770msgstr "Отбелязване"
   771
   772#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:300
   773msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
   774msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с отбелязан синтаксис"
   775
   776#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:308
   777msgid "Font"
   778msgstr "Шрифт"
   779
   780#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:309
   781msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
   782msgstr "Името GnomeFont за текста на документа (да не се ползва)"
   783
   784#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:316
   785msgid "Font Description"
   786msgstr "Шрифт"
   787
   788#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:317
   789msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
   790msgstr "Шрифт за текста на документа (напр. „Monospace 10“)"
   791
   792#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:324
   793#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:332
   794msgid "Numbers Font"
   795msgstr "Шрифт за номерацията"
   796
   797#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:325
   798msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
   799msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
   800
   801#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:333
   802msgid "Font description to use for the line numbers"
   803msgstr "Шрифт за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
   804
   805#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:340
   806msgid "Print Line Numbers"
   807msgstr "Отпечатване на номерата на редовете"
   808
   809#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:341
   810msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
   811msgstr "Интервал за отпечатаните номера на редовете (0 означава без номера)"
   812
   813#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:348
   814msgid "Print Header"
   815msgstr "Отпечатване на горни колонтитули"
   816
   817#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:349
   818msgid "Whether to print a header in each page"
   819msgstr "Дали да се отпечатва горен колонтитул на всяка страница"
   820
   821#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:356
   822msgid "Print Footer"
   823msgstr "Отпечатване на долни колонтитули"
   824
   825#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:357
   826msgid "Whether to print a footer in each page"
   827msgstr "Дали да се отпечатва долен колонтитул на всяка страница"
   828
   829#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:364
   830msgid "Header and Footer Font"
   831msgstr "Шрифт за колонтитулите"
   832
   833#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:365
   834msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
   835msgstr "Името GnomeFont за колонтитулите (да не се ползва)"
   836
   837#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:372
   838msgid "Header and Footer Font Description"
   839msgstr "Шрифт за колонтитулите"
   840
   841#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:373
   842msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
   843msgstr "Шрифт за колонтитулите (напр. „Monospace 10“)"
   844
  721845#: ../Tomboy/Addins/Sketching/SketchingNoteAddin.cs:19
  722846msgid "Add a sketch"
  723 msgstr ""
   847msgstr "Добавяне на скица"
  724848
  725849#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:43
   
  790914msgid "Sticky Note: "
  791915msgstr "Лепкава бележка: "
  792 
  793 #: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:57
  794 msgid "Tasque"
  795 msgstr ""
  796 
  797 #. Note to translators: "All" here must match up with the "All"
  798 #. category translation in Tasque for this to work properly.  "All"
  799 #. is used here to allow Tasque to decide which default category
  800 #. will be used to create the new task.
  801 #: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:81
  802 msgid "All"
  803 msgstr ""
  804 
  805 #: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:140
  806 msgid "--- Tasque is not running ---"
  807 msgstr ""
  808916
  809917#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:51
   
  854962#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:25
  855963msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
  856 msgstr ""
   964msgstr "Въведете името на бележника, който искате да създадете."
  857965
  858966#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:31
   
  868976#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:59
  869977msgid "C_reate"
  870 msgstr ""
   978msgstr "_Създаване"
  871979
  872980#. The templateNoteTite should show the name of the
   
  887995
  888996#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:215
  889 #, fuzzy
  890997msgid "Unfiled Notes"
  891 msgstr "Синхронизация на бележките"
   998msgstr "Обединени бележки"
  892999
  8931000#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:37
   
  9031010#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:201
  9041011msgid "New Note_book..."
  905 msgstr "Нов _бележник..."
   1012msgstr "Нов _бележник"
  9061013
  9071014#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:45
   
  9141021
  9151022#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:49
  916 #, fuzzy
  9171023msgid "_Open Template Note"
  918 msgstr "_Отваряне Шаблон за бележките „Днес“"
   1024msgstr "Отваряне на _шаблонната бележка"
  9191025
  9201026#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:50
  921 #, fuzzy
  9221027msgid "Open this notebook's template note"
  923 msgstr "Отваряне на избраната бележка"
   1028msgstr "Отваряне на шаблонната бележка на този бележник"
  9241029
  9251030#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
  926 #, fuzzy
  9271031msgid "Delete Note_book"
  928 msgstr "Изтриване на тази бележка"
   1032msgstr "Изтриване на _този бележник"
  9291033
  9301034#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:54
  931 #, fuzzy
  9321035msgid "Delete the selected notebook"
  933 msgstr "Изтриване на избраната бележка"
   1036msgstr "Изтриване на избрания бележник"
  9341037
  9351038#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:57
   
  9381041msgstr "Бележници"
  9391042
  940 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:354
  941 #, fuzzy
   1043#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:329
  9421044msgid "Really delete this notebook?"
  943 msgstr "Изтриване на тази бележка?"
  944 
  945 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:356
   1045msgstr "Наистина ли да се изтрие този бележник?"
   1046
   1047#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:331
  9461048msgid ""
  9471049"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
  9481050"longer be associated with this notebook.  This action cannot be undone."
  9491051msgstr ""
   1052"Бележките в този бележник няма да бъдат изтрити, но няма да бъдат свързани "
   1053"повече с него. Това действие не може да се отмени."
  9501054
  9511055#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookMenuItem.cs:14
  9521056msgid "No notebook"
  953 msgstr ""
   1057msgstr "Няма бележници"
  9541058
  9551059#. Translators should preserve the "{0}" in the following
   
  9581062#. New "Meetings" Note
  9591063#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNewNoteMenuItem.cs:27
  960 #, fuzzy, csharp-format
   1064#, csharp-format
  9611065msgid "New \"{0}\" Note"
  962 msgstr "Нова бележка"
  963 
  964 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:36
   1066msgstr "Нова бележка за {0}"
   1067
   1068#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:34
  9651069msgid "Place this note into a notebook"
  966 msgstr ""
  967 
  968 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:112
   1070msgstr "Поставяне на бележката в бележник"
   1071
   1072#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:103
  9691073msgid "Notebook"
  9701074msgstr "Бележник"
  9711075
  972 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:141
  973 msgid "_New notebook..."
  974 msgstr "_Нов бележник..."
  975 
  9761076#: ../Tomboy/Note.cs:1432
  9771077msgid "Really delete this note?"
  978 msgstr "Изтриване на тази бележка?"
   1078msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
  9791079
  9801080#: ../Tomboy/Note.cs:1434
  9811081msgid "Really delete these notes?"
  982 msgstr "Изтриване на тези бележки?"
   1082msgstr "Наистина ли да се изтрият тези бележки?"
  9831083
  9841084#: ../Tomboy/Note.cs:1443
   
  9881088#. New Note Template
  9891089#: ../Tomboy/NoteManager.cs:20 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:210
  990 #, fuzzy
  9911090msgid "New Note Template"
  992 msgstr "Нова бележка"
   1091msgstr "Нова шаблонна бележка"
  9931092
  9941093#: ../Tomboy/NoteManager.cs:138
   
  10791178msgstr "Опишете новата бележка тук."
  10801179
  1081 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:58
   1180#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:57
  10821181msgid "Find in This Note"
  10831182msgstr "Търсене в тази бележка"
   
  10991198msgstr "Затваряне _на всички бележки"
  11001199
  1101 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:442
   1200#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:440
  11021201msgid "Search"
  11031202msgstr "Търсене"
  11041203
  1105 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:445
   1204#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:442
  11061205msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
  11071206msgstr "Търсене в бележките (Ctrl-Shift-F)"
  11081207
  1109 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:457
   1208#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:452
  11101209msgid "Link"
  11111210msgstr "Връзка"
  11121211
  1113 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:463
   1212#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:455
  11141213msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
  11151214msgstr "Свързване на избрания текст към друга бележка (Ctrl-L)"
  11161215
  1117 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:476
   1216#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:467
  11181217msgid "_Text"
  11191218msgstr "_Текст"
  11201219
  1121 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:481
   1220#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:471
  11221221msgid "Set properties of text"
  11231222msgstr "Настройване свойствата на текста"
  11241223
  1125 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:486
   1224#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:476
  11261225msgid "T_ools"
  11271226msgstr "_Инструменти"
  11281227
  1129 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:490
   1228#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:480
  11301229msgid "Use tools on this note"
  11311230msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
  11321231
  1133 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:498
   1232#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:488
  11341233msgid "Delete this note"
  11351234msgstr "Изтриване на тази бележка"
  11361235
  1137 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:507 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
   1236#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:497 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
  11381237msgid "Synchronize Notes"
  11391238msgstr "Синхронизация на бележките"
  11401239
  1141 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:550
   1240#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:540
  11421241msgid "_Find..."
  1143 msgstr "_Търсене..."
  1144 
  1145 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:561 ../Tomboy/NoteWindow.cs:763
   1242msgstr "_Търсене"
   1243
   1244#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:551 ../Tomboy/NoteWindow.cs:752
  11461245msgid "Find _Next"
  11471246msgstr "_Следващо"
  11481247
  1149 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:574
   1248#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:564
  11501249msgid "Find _Previous"
  11511250msgstr "_Предишно"
  11521251
  1153 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:662
   1252#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:652
  11541253msgid "Cannot create note"
  11551254msgstr "Създаването на бележка е неуспешно"
  11561255
  1157 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:743
   1256#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:732
  11581257msgid "_Find:"
  11591258msgstr "_Търсене:"
  11601259
  1161 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:754
   1260#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:743
  11621261msgid "_Previous"
  11631262msgstr "_Предишно"
  11641263
  1165 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1238
   1264#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1227
  11661265msgid "_Bold"
  11671266msgstr "_Получер"
  11681267
  1169 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1250
   1268#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1239
  11701269msgid "_Italic"
  11711270msgstr "_Курсив"
  11721271
  1173 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1262
   1272#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1251
  11741273msgid "_Strikeout"
  11751274msgstr "_Зачеркнато"
  11761275
  1177 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1274
   1276#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1263
  11781277msgid "_Highlight"
  11791278msgstr "_Отбелязване"
  11801279
  1181 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1287
   1280#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1276
  11821281msgid "Font Size"
  11831282msgstr "Размер на шрифта"
  11841283
  1185 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1290
   1284#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1279
  11861285msgid "_Normal"
  11871286msgstr "_Нормален"
  11881287
  1189 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1297
   1288#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1286
  11901289msgid "Hu_ge"
  11911290msgstr "_Огромен"
  11921291
  1193 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1305
   1292#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1294
  11941293msgid "_Large"
  11951294msgstr "_Голям"
  11961295
  1197 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1313
   1296#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1302
  11981297msgid "S_mall"
  11991298msgstr "_Малък"
  12001299
  1201 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1324
   1300#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1313
  12021301msgid "Bullets"
  12031302msgstr "Поточково изброяване"
   
  12481347#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:181
  12491348msgid "Enable auto-_bulleted lists"
  1250 msgstr ""
   1349msgstr "Включване на списъците с _автоматични водачи"
  12511350
  12521351#. Custom font...
   
  12601359"creating a new note."
  12611360msgstr ""
  1262 
  1263 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:224
  1264 #, fuzzy
   1361"Използвайте шаблона за нови бележки, за да укажете текста, който трябва да "
   1362"се използва при създаването на нова бележка."
   1363
   1364#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:225
  12651365msgid "Open New Note Template"
  1266 msgstr "_Отваряне Шаблон за бележките „Днес“"
   1366msgstr "_Отваряне на нова шаблонна бележка"
   1367
   1368#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:228
   1369msgid "_Open New Note Template..."
   1370msgstr "_Отваряне на нова шаблонна бележка…"
  12671371
  12681372#. Hotkeys...
  1269 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:281
   1373#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:286
  12701374msgid "Listen for _Hotkeys"
  12711375msgstr "_Очакване за бързи клавиши"
  12721376
  1273 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:290
   1377#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:295
  12741378msgid ""
  12751379"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
   
  12821386
  12831387#. Show notes menu keybinding...
  1284 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:310
   1388#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:315
  12851389msgid "Show notes _menu"
  12861390msgstr "Показване на _менюто за бележки"
  12871391
  12881392#. Open Start Here keybinding...
  1289 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:327
   1393#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:332
  12901394msgid "Open \"_Start Here\""
  12911395msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
  12921396
  12931397#. Create new note keybinding...
  1294 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:344
   1398#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:349
  12951399msgid "Create _new note"
  12961400msgstr "Създаване на _нова бележка"
  12971401
  12981402#. Open Search All Notes window keybinding...
  1299 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:361
   1403#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:366
  13001404msgid "Open \"Search _All Notes\""
  13011405msgstr "Отваряне на „Търсене из _всички бележки“"
  13021406
  1303 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:388
  1304 #, fuzzy
   1407#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:393
  13051408msgid "Ser_vice:"
  1306 msgstr "Услуга:"
  1307 
  1308 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:441 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1019
   1409msgstr "_Услуга:"
   1410
   1411#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:446 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1024
  13091412msgid "Not configurable"
  13101413msgstr "Не се настройва"
  13111414
  13121415#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
  1313 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:461
  1314 #, fuzzy
   1416#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:466
  13151417msgid "_Advanced..."
  1316 msgstr "Допълнителни..."
  1317 
  1318 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:522
   1418msgstr "_Допълнителни…"
   1419
   1420#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:527
  13191421msgid "The following add-ins are installed"
  13201422msgstr "Инсталирани са следните приставки"
  13211423
  1322 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:553
   1424#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:558
  13231425msgid "_Enable"
  13241426msgstr "_Включване"
  13251427
  1326 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:559
   1428#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:564
  13271429msgid "_Disable"
  13281430msgstr "_Изключване"
  13291431
  1330 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:690
   1432#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:695
  13311433msgid "Not Implemented"
  13321434msgstr "Не е реализирано"
  13331435
  1334 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:704
   1436#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:709
  13351437#, csharp-format
  13361438msgid "{0} Preferences"
  13371439msgstr "Настройки на {0}"
  13381440
  1339 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:843
   1441#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:848
  13401442msgid "Choose Note Font"
  13411443msgstr "Избор на шрифт за бележките"
  13421444
  1343 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:887
   1445#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:892
  13441446msgid "Other Synchronization Options"
  13451447msgstr "Други настройки на синхронизацията"
  13461448
  1347 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:894
   1449#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:899
  13481450msgid ""
  13491451"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
   
  13531455"сървър за синхронизация:"
  13541456
  1355 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:901
   1457#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:906
  13561458msgid "Always ask me what to do."
  13571459msgstr "Винаги да се пита за действие."
  13581460
  1359 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:905
   1461#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:910
  13601462msgid "Rename my local note."
  13611463msgstr "Локалната бележка да се преименува."
  13621464
  1363 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:909
   1465#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:914
  13641466msgid "Replace my local note with the server's update."
  13651467msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
  13661468
  1367 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1055
   1469#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1060
  13681470msgid "WARNING: Are you sure?"
  13691471msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурни ли сте?"
  13701472
  1371 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1057
   1473#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1062
  13721474msgid ""
  13731475"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
   
  13781480"настройки."
  13791481
  1380 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1070
   1482#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1075
  13811483msgid "Resetting Synchronization Settings"
  13821484msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
  13831485
  1384 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1072
   1486#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1077
  13851487msgid ""
  13861488"You have disabled the configured synchronization service.  Your "
   
  13921494"синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
  13931495
  1394 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1169
   1496#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1174
  13951497msgid "Success! You're connected!"
  13961498msgstr "Свързването е успешно!"
  13971499
  1398 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1171
   1500#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1176
  13991501msgid "Tomboy is ready to synchronize your notes."
  14001502msgstr "Tomboy може да синхронизира бележките."
  14011503
  1402 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1190
   1504#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1195
  14031505msgid ""
  14041506"Sorry, but something went wrong.  Please check your information and try "
   
  14081510"Погледнете съдържанието на файла „~/.tomboy.log“."
  14091511
  1410 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1199
   1512#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1204
  14111513msgid "Error connecting :("
  14121514msgstr "Грешка при свързване"
  14131515
  1414 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1275
   1516#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1280
  14151517msgid "Version:"
  14161518msgstr "Версия:"
  14171519
  1418 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1282
   1520#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1287
  14191521msgid "Author:"
  14201522msgstr "Автор:"
  14211523
  1422 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1289
   1524#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1294
  14231525msgid "Copyright:"
  14241526msgstr "Авторски права:"
  14251527
  1426 #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1295
   1528#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1300
  14271529msgid "Add-in Dependencies:"
  14281530msgstr "Зависимости на приставката:"
   
  14671569
  14681570#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:545
  1469 #, fuzzy, csharp-format
   1571#, csharp-format
  14701572msgid "Matches: {0} note"
  14711573msgid_plural "Matches: {0} notes"
  1472 msgstr[0] "Общо: {0} бележка"
  1473 msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
   1574msgstr[0] "Съвпадения: {0} бележка"
   1575msgstr[1] "Съвпадения: {0} бележки"
  14741576
  14751577#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:676
  1476 #, fuzzy
  14771578msgid "Notes"
  1478 msgstr "Бележка"
  1479 
  1480 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:199
   1579msgstr "Бележки"
   1580
   1581#: ../Tomboy/Tomboy.cs:200
  14811582msgid "Cannot create new note"
  14821583msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
  14831584
  1484 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:276
   1585#: ../Tomboy/Tomboy.cs:277
  14851586msgid "translator-credits"
  14861587msgstr ""
   
  14931594"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  14941595
  1495 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:285
   1596#: ../Tomboy/Tomboy.cs:286
  14961597msgid "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley"
  14971598msgstr "Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley"
  14981599
  1499 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:286
   1600#: ../Tomboy/Tomboy.cs:287
  15001601msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
  15011602msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
  15021603
  1503 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:289
   1604#: ../Tomboy/Tomboy.cs:290
  15041605msgid "Homepage"
  15051606msgstr "Домашна страница"
  15061607
  1507 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:400
   1608#: ../Tomboy/Tomboy.cs:401
  15081609msgid ""
  15091610"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
   
  15151616"\n"
  15161617
  1517 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:412
   1618#: ../Tomboy/Tomboy.cs:413
  15181619msgid ""
  15191620"Usage:\n"
   
  15331634"                                    бележки на този текст.\n"
  15341635
  1535 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:423
   1636#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
  15361637msgid ""
  15371638"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
   
  15511652"                                    бележка.\n"
  15521653
  1553 #. TODO: Restore this functionality with addins
  1554 #. usage +=
  1555 #. Catalog.GetString (
  1556 #. "  --check-plugin-unloading\tCheck if plugins are " +
  1557 #. "unloaded properly.\n");
  1558 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:440
   1654#: ../Tomboy/Tomboy.cs:441
  15591655msgid "D-BUS remote control disabled.\n"
  15601656msgstr "Отдалеченият контрол на D-BUS е спрян.\n"
  15611657
  1562 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:448
   1658#: ../Tomboy/Tomboy.cs:449
  15631659#, csharp-format
  15641660msgid "Version {0}"
  15651661msgstr "Версия {0}"
  15661662
  1567 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:518
   1663#: ../Tomboy/Tomboy.cs:519
  15681664#, csharp-format
  15691665msgid ""
   
  17281824#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:241
  17291825msgid "Acquiring sync lock..."
  1730 msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация..."
   1826msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация"
  17311827
  17321828#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
  17331829msgid "Committing changes..."
  1734 msgstr "Подаване на промените..."
   1830msgstr "Подаване на промените"
  17351831
  17361832#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:247
   
  17401836#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:248
  17411837msgid "Synchronizing your notes..."
  1742 msgstr "Синхронизиране на бележките ви..."
   1838msgstr "Синхронизиране на бележките ви"
  17431839
  17441840#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:249
   
  17481844#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:251
  17491845msgid "Connecting to the server..."
  1750 msgstr "Свързване към сървър..."
   1846msgstr "Свързване към сървър"
  17511847
  17521848#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:257
  17531849msgid "Deleting notes off of the server..."
  1754 msgstr "Изтриване на бележки от сървър..."
   1850msgstr "Изтриване на бележки от сървър"
  17551851
  17561852#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:261
  17571853msgid "Downloading new/updated notes..."
  1758 msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки..."
   1854msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки"
  17591855
  17601856#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:273
   
  17761872#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:279
  17771873msgid "Preparing to download updates from server..."
  1778 msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър..."
   1874msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър"
  17791875
  17801876#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:282
  17811877msgid "Preparing to upload updates to server..."
  1782 msgstr "Подготвяне за качването на промените до сървър..."
   1878msgstr "Подготвяне за качването на промените до сървър"
  17831879
  17841880#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
  17851881msgid "Uploading notes to server..."
  1786 msgstr "Качване на бележки на сървър..."
   1882msgstr "Качване на бележки на сървър"
  17871883
  17881884#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:288
   
  19582054"local или „fuse“ към /etc/modules."
  19592055
  1960 #~ msgid "Note of the Day"
  1961 #~ msgstr "Бележка на деня"
  1962 
  1963 #~ msgid "Preparing pages..."
  1964 #~ msgstr "Подготовка на страниците..."
  1965 
  1966 #~ msgid "Rendering page %d of %d..."
  1967 #~ msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
  1968 
  1969 #~ msgid "Printing page %d of %d..."
  1970 #~ msgstr "Отпечатване на страница %d от %d..."
  1971 
  1972 #~ msgid "Print preview"
  1973 #~ msgstr "Преглед преди печат"
  1974 
  1975 #~ msgid "Page %N of %Q"
  1976 #~ msgstr "Страница %N от %Q"
  1977 
  1978 #~ msgid "%A %x, %X"
  1979 #~ msgstr "%A %x, %X"
  1980 
  1981 #~ msgid "Configuration"
  1982 #~ msgstr "Настройки"
  1983 
  1984 #~ msgid "Configuration options for the print job"
  1985 #~ msgstr "Настройки на печата"
  1986 
  1987 #~ msgid "Source Buffer"
  1988 #~ msgstr "Изходен буфер"
  1989 
  1990 #~ msgid "GtkTextBuffer object to print"
  1991 #~ msgstr "Обектът GtkTextBuffer, който да се отпечата"
  1992 
  1993 #~ msgid "Tabs Width"
  1994 #~ msgstr "Широчина на табулациите"
  1995 
  1996 #~ msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
  1997 #~ msgstr "Широчина на табулациите в интервали"
  1998 
  1999 #~ msgid "Wrap Mode"
  2000 #~ msgstr "Режим на пренасяне"
  2001 
  2002 #~ msgid "Word wrapping mode"
  2003 #~ msgstr "Режим на пренасяне на думите"
  2004 
  2005 #~ msgid "Highlight"
  2006 #~ msgstr "Отбелязване"
  2007 
  2008 #~ msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
  2009 #~ msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с отбелязан синтаксис"
  2010 
  2011 #~ msgid "Font"
  2012 #~ msgstr "Шрифт"
  2013 
  2014 #~ msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
  2015 #~ msgstr "Името GnomeFont за текста на документа (да не се ползва)"
  2016 
  2017 #~ msgid "Font Description"
  2018 #~ msgstr "Шрифт"
  2019 
  2020 #~ msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
  2021 #~ msgstr "Шрифт за текста на документа (напр. „Monospace 10“)"
  2022 
  2023 #~ msgid "Numbers Font"
  2024 #~ msgstr "Шрифт за номерацията"
  2025 
  2026 #~ msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
  2027 #~ msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
  2028 
  2029 #~ msgid "Font description to use for the line numbers"
  2030 #~ msgstr "Шрифт за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
  2031 
  2032 #~ msgid "Print Line Numbers"
  2033 #~ msgstr "Отпечатване на номерата на редовете"
  2034 
  2035 #~ msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
  2036 #~ msgstr "Интервал за отпечатаните номера на редовете (0 означава без номера)"
  2037 
  2038 #~ msgid "Print Header"
  2039 #~ msgstr "Отпечатване на горни колонтитули"
  2040 
  2041 #~ msgid "Whether to print a header in each page"
  2042 #~ msgstr "Дали да се отпечатва горен колонтитул на всяка страница"
  2043 
  2044 #~ msgid "Print Footer"
  2045 #~ msgstr "Отпечатване на долни колонтитули"
  2046 
  2047 #~ msgid "Whether to print a footer in each page"
  2048 #~ msgstr "Дали да се отпечатва долен колонтитул на всяка страница"
  2049 
  2050 #~ msgid "Header and Footer Font"
  2051 #~ msgstr "Шрифт за колонтитулите"
  2052 
  2053 #~ msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
  2054 #~ msgstr "Името GnomeFont за колонтитулите (да не се ползва)"
  2055 
  2056 #~ msgid "Header and Footer Font Description"
  2057 #~ msgstr "Шрифт за колонтитулите"
  2058 
  2059 #~ msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
  2060 #~ msgstr "Шрифт за колонтитулите (напр. „Monospace 10“)"
  2061 
  2062 #~ msgid "Delete"
  2063 #~ msgstr "Изтриване"
  2064 
  2065 #~ msgid "Case _sensitive"
  2066 #~ msgstr "_Големината на буквите има значение"
   2056#~ msgid "Tasque"
   2057#~ msgstr "Tasque"
   2058
   2059#~ msgid "All"
   2060#~ msgstr "Всички"
   2061
   2062#~ msgid "--- Tasque is not running ---"
   2063#~ msgstr "--- Tasque не работи ---"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.