Ignore:
Timestamp:
Jun 5, 2008, 8:59:14 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

tomboy: остават клавишните комбинации

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/tomboy.trunk.bg.po

  r1517 r1518  
  1010"Project-Id-Version: tomboy gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-06-04 22:35+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-06-04 22:55+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-06-05 08:40+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-06-05 08:40+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6464#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
  6565msgid "Enable Auto bulleted lists."
  66 msgstr "Автоматично поставяне на водачи на списъците."
   66msgstr "Автоматични поточкови списъци."
  6767
  6868#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
   
  9999"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
  100100"- or * at the beginning of a line."
  101 msgstr "Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
   101msgstr ""
   102"Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им "
   103"се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
  102104
  103105#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
   
  105107"Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
  106108"paste timestamped content into the Start Here note."
  107 msgstr "Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето на поставянето му в началната бележка."
   109msgstr ""
   110"Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката "
   111"върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето "
   112"на поставянето му в началната бележка."
  108113
  109114#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
   
  132137"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
  133138"font when displaying notes."
  134 msgstr "Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде използван за бележките."
   139msgstr ""
   140"Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде "
   141"използван за бележките."
  135142
  136143#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
   
  138145"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
  139146"reopened at startup."
  140 msgstr "Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат автоматично показани при стартирането му."
   147msgstr ""
   148"Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат "
   149"автоматично показани при стартирането му."
  141150
  142151#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
   
  150159"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
  151160"suggestions shown in the right-click menu."
  152 msgstr "Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния бутон на мишката."
   161msgstr ""
   162"Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията "
   163"за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния "
   164"бутон на мишката."
  153165
  154166#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
   
  157169"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
  158170"available from any application."
  159 msgstr "Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на възможностите на Tomboy от всяко приложение."
   171msgstr ""
   172"Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/"
   173"global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на "
   174"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
  160175
  161176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
   
  163178"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
  164179"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
  165 msgstr "Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде използван шрифтът по подразбиране."
   180msgstr ""
   181"Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде "
   182"използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде "
   183"използван шрифтът по подразбиране."
  166184
  167185#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
   
  189207"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
  190208"conflict situation on a case-by-case basis."
  191 msgstr "Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
   209msgstr ""
   210"Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично "
   211"действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на "
   212"вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при "
   213"всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
  192214
  193215#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
   
  248270
  249271#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
  250 #, fuzzy
  251272msgid "Synchronization Local Server Path"
  252273msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
   
  266287msgstr ""
  267288"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
  268 "Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
   289"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  269290"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
  270291"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   
  282303msgstr ""
  283304"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
  284 "Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
   305"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  285306"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
  286307"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   
  298319msgstr ""
  299320"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
  300 "бележки. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
  301 "F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
  302 "малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
  303 "зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
  304 "действие."
   321"бележки. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
   322"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
   323"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
   324"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
   325"комбинация за това действие."
  305326
  306327#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
   
  314335msgstr ""
  315336"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
  316 "промени. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
  317 "F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
  318 "малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
  319 "зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
  320 "действие."
   337"промени. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
   338"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
   339"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
   340"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
   341"комбинация за това действие."
  321342
  322343#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
   
  330351msgstr ""
  331352"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
  332 "Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
   353"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  333354"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
  334355"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
   
  364385"Последната настройка за кутийката за отмятане „Включване на всички свързани "
  365386"бележки“ в приставката за изнасяне в HTML. Тази настройка се използва заедно "
  366 "с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“ и се използва, за "
  367 "да укаже дали всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при "
  368 "изнасяне към HTML."
   387"с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“, за да укаже дали "
   388"всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при изнасяне към "
   389"HTML."
  369390
  370391#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
   
  473494#: ../Tomboy/ActionManager.cs:160
  474495msgid "_Contents"
  475 msgstr "_Съдържание"
   496msgstr "_Ръководство"
  476497
  477498#: ../Tomboy/ActionManager.cs:161
   
  560581#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:310
  561582msgid "Really remove this icon?"
  562 msgstr "Изтриване на тази икона?"
   583msgstr "Наистина ли да се изтрие тази икона?"
  563584
  564585#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:311
   
  573594#, csharp-format
  574595msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
  575 msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“"
   596msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“."
  576597
  577598#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:120
   
  659680#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:55
  660681msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
  661 msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте собствен."
   682msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте личен."
  662683
  663684#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:63
   
  700721#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
  701722msgid "_Open Today: Template"
  702 msgstr "_Отваряне Шаблон за бележките „Днес“"
   723msgstr "_Отваряне на шаблона за бележките „Днес“"
  703724
  704725#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:18
   
  714735#, c-format
  715736msgid "Rendering page %d of %d..."
  716 msgstr "Изчисляване на страница %d от %d…"
   737msgstr "Изобразяване на страница %d от %d…"
  717738
  718739#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:269
   
  772793#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:300
  773794msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
  774 msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с отбелязан синтаксис"
   795msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с оцветен синтаксис"
  775796
  776797#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:308
   
  797818#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:325
  798819msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
  799 msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
   820msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (да не се ползва)"
  800821
  801822#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:333
  802823msgid "Font description to use for the line numbers"
  803 msgstr "Шрифт за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
   824msgstr "Шрифт за номерата на редовете"
  804825
  805826#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:340
   
  887908#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
  888909msgid "Import from Sticky Notes"
  889 msgstr "Внасяне от лепкавите бележки"
   910msgstr "Внасяне на лепкавите бележки"
  890911
  891912#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
   
  9961017#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:215
  9971018msgid "Unfiled Notes"
  998 msgstr "Обединени бележки"
   1019msgstr "Некартотекирани бележки"
  9991020
  10001021#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:37
   
  11521173"\n"
  11531174"Промяната на заглавието на бележка ще доведе до актуализиране на връзките в "
  1154 "другите бележки.  Това ще предотврати създаването на счупени връзки при "
   1175"другите бележки. Това ще предотврати създаването на счупени връзки при "
  11551176"преименуването на бележката.\n"
  11561177"\n"
  1157 "Също така, ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, "
  1158 "двете бележки ще се свържат автоматично.</note-content>"
   1178"Ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, двете бележки "
   1179"ще се свържат автоматично.</note-content>"
  11591180
  11601181#. Attempt to find an existing Start Here note
   
  11761197#: ../Tomboy/NoteManager.cs:386 ../Tomboy/NoteManager.cs:478
  11771198msgid "Describe your new note here."
  1178 msgstr "Опишете новата бележка тук."
   1199msgstr "Тук опишете новата бележка."
  11791200
  11801201#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:57
   
  12521273#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:652
  12531274msgid "Cannot create note"
  1254 msgstr "Създаването на бележка е неуспешно"
   1275msgstr "Неуспешно създаване на бележка"
  12551276
  12561277#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:732
   
  12641285#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1227
  12651286msgid "_Bold"
  1266 msgstr "_Получер"
   1287msgstr "_Получерно"
  12671288
  12681289#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1239
  12691290msgid "_Italic"
  1270 msgstr "_Курсив"
   1291msgstr "_Курсивно"
  12711292
  12721293#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1251
   
  13001321#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1313
  13011322msgid "Bullets"
  1302 msgstr "Поточково изброяване"
   1323msgstr "Поточкови списъци"
  13031324
  13041325#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:81
   
  13271348"shown in the context menu."
  13281349msgstr ""
  1329 "Грешните думи ще бъдат подчертани в червено и предложения за корекция ще "
  1330 "бъдат изнесени в контекстното меню."
   1350"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено. В контекстното меню има "
   1351"предложения за корекция."
  13311352
  13321353#. WikiWords...
   
  13471368#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:181
  13481369msgid "Enable auto-_bulleted lists"
  1349 msgstr "Включване на списъците с _автоматични водачи"
   1370msgstr "Включване на поточковите _списъци"
  13501371
  13511372#. Custom font...
   
  14521473"configured synchronization server:"
  14531474msgstr ""
  1454 "        Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения "
  1455 "сървър за синхронизация:"
   1475"Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения сървър "
   1476"за синхронизация:"
  14561477
  14571478#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:906
   
  14771498msgstr ""
  14781499"Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се "
  1479 "наложи да синхронизирате всичките си бележки след като запазите новите "
  1480 "настройки."
   1500"наложи наново да синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите "
   1501"си настройки"
  14811502
  14821503#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1075
   
  16841705#: ../Tomboy/Utils.cs:142
  16851706msgid "Help not found"
  1686 msgstr "Помощта не е  открита"
   1707msgstr "Помощта не е открита"
  16871708
  16881709#: ../Tomboy/Utils.cs:165
   
  17351756#: ../Tomboy/Utils.cs:196
  17361757msgid "MMMM d, h:mm tt"
  1737 msgstr "d MMMM, h:mm tt"
   1758msgstr "d MMMM, HH:mm"
  17381759
  17391760#: ../Tomboy/Utils.cs:197
   
  17471768#: ../Tomboy/Utils.cs:202
  17481769msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
  1749 msgstr "d MMMM yyyy, h:mm tt"
   1770msgstr "d MMMM yyyy, HH:mm"
  17501771
  17511772#: ../Tomboy/Utils.cs:203
   
  17731794#: ../Tomboy/Watchers.cs:472
  17741795msgid "Cannot open location"
  1775 msgstr "Не може да се отвори местонахождението"
   1796msgstr "Местоположението не може да се отвори"
  17761797
  17771798#: ../Tomboy/Watchers.cs:566
   
  18761897#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:282
  18771898msgid "Preparing to upload updates to server..."
  1878 msgstr "Подготвяне за качването на промените до сървър…"
   1899msgstr "Подготвяне за качването на промените на сървър…"
  18791900
  18801901#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.