Changeset 1758


Ignore:
Timestamp:
Dec 18, 2008, 2:29:36 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-package-kit: под 100 fuzzy, под 150 непреведени.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/gnome-packagekit.trunk.bg.po

  r1745 r1758  
  77"Project-Id-Version: gnome-packagekit trunk\n"
  88"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2008-10-21 07:51+0300\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2008-10-21 08:42+0300\n"
   9"POT-Creation-Date: 2008-12-18 02:05+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2008-12-18 02:28+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717
  1818#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:1
   19#, fuzzy
   20msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
   21msgstr "Дали приложенията могат да стартират инсталирането на кодек"
   22
   23#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:2
   24#, fuzzy
   25msgid "Allow applications to invoke the font installer"
   26msgstr "Дали приложенията могат да стартират инсталирането на шрифт"
   27
   28#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:3
   29#, fuzzy
   30msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
   31msgstr "Доли приложенията могат да стартира инсталирането на вид mime"
   32
   33#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:4
  1934msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
  2035msgstr "Питане на потребителя за инсталирането на допълнителен фърмуер"
  2136
  22 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:2
   37#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:5
  2338msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
  2439msgstr ""
  2540"Питане на потребителя за инсталирането на допълнителни драйвери за хардуера"
  2641
  27 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:3
   42#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:6
  2843msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
  2944msgstr "Питане на потребителя за инсталирането на допълнителни пакети"
  3045
  31 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:4
  32 msgid "Auto update these types of updates"
   46#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:7
   47#, fuzzy
   48msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
   49msgstr "Питане на потребителя за инсталирането на допълнителни пакети"
   50
   51#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
   52msgid ""
   53"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
   54"installing from a FUSE mount"
   55msgstr ""
   56"Питане на потребителя дали файлове да бъдат копиране в общодостъпна папка, "
   57"когато се инсталира пот медия монтирана с FUSE"
   58
   59#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:9
   60#, fuzzy
   61msgid "Automatically update these types of updates"
  3362msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновявания"
  3463
  35 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:5
  36 msgid ""
  37 "Auto update these types of updates. Options are \"all\", \"security\", or "
  38 "\"none\""
   64#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:10
   65#, fuzzy
   66msgid ""
   67"Automatically update these types of updates. Options are \"all\", \"security"
   68"\", or \"none\""
  3969msgstr ""
  4070"Автоматично инсталиране на определени обновявания. Възможностите са "
  4171"„all“ (всички), „security“ (по сигурността), „none“ (никакви)."
  4272
  43 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:6
   73#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:11
   74#, fuzzy
   75msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
   76msgstr ""
   77"Дали списъците с пакети да се филтрират чрез името на пакета в gpk-"
   78"application"
   79
   80#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:12
   81#, fuzzy
   82msgid "Filter using basename in gpk-application"
   83msgstr "Дали да се филтрира чрез името на пакета в gpk-application"
   84
   85#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:13
  4486msgid "Firmware files that should not be searched for"
  4587msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
  4688
  47 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:7
  48 msgid "Firmware files that should not be searched for, separated by comma"
   89#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:14
   90#, fuzzy
   91msgid "Firmware files that should not be searched for, separated by commas"
  4992msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят. Изброени с разделител „,“"
  5093
  51 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
  52 msgid "How often we should check for distribution upgrades"
  53 msgstr "Честота на проверка за обновявания на дистрибуцията"
  54 
  55 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:9
  56 msgid ""
  57 "How often we should check for distribution upgrades. Options are \"daily\", "
  58 "\"weekly\", \"never\""
  59 msgstr ""
  60 "Честота на проверка за обновявания на дистрибуцията. Възможностите са "
  61 "„daily“ (дневно), „weekly“ (седмично), „never“ (никога)"
  62 
  63 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:10
  64 msgid "How often we should check for updates"
  65 msgstr "Честота на проверка за обновявания"
  66 
  67 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:11
  68 msgid ""
  69 "How often we should check for updates. Options are \"hourly\", \"daily\", "
  70 "\"weekly\", \"never\""
  71 msgstr ""
  72 "Честота на проверка за обновявания. Възможностите са „daily“ (дневно), "
  73 "„weekly“ (седмично), „never“ (никога)"
  74 
  75 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:12
  76 msgid "How often we should refresh the package cache"
  77 msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
  78 
  79 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:13
  80 msgid ""
  81 "How often we should refresh the package cache. Options are \"daily\", "
  82 "\"weekly\", \"never\""
  83 msgstr ""
  84 "Честота на опресняване на кеша с пакетите. Възможностите са "
  85 "„daily“ (дневно), „weekly“ (седмично), „never“ (никога)"
  86 
  87 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:14
  88 msgid "If autocompletion should be used when searching"
  89 msgstr "Дали при търсене да се ползва автоматично дописване"
  90 
  9194#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:15
  92 msgid "If we should allow applications to invoke the codec installer"
  93 msgstr "Дали приложенията могат да стартират инсталирането на кодек"
   95msgid "GTK+ module for font installation"
   96msgstr "Модул на GTK+ за инсталиране на шрифт"
  9497
  9598#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:16
  96 msgid "If we should allow applications to invoke the font installer"
  97 msgstr "Дали приложенията могат да стартират инсталирането на шрифт"
   99#, fuzzy
   100msgid "Get the update list when the session starts"
   101msgstr "Дали списъкът с обновявания да се опреснява в началото на сесията"
  98102
  99103#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
  100 msgid "If we should allow applications to invoke the mime type installer"
  101 msgstr "Доли приложенията могат да стартира инсталирането на вид mime"
  102 
  103 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:18
  104 msgid "If we should filter package lists using basename in gpk-application"
  105 msgstr ""
  106 "Дали списъците с пакети да се филтрират чрез името на пакета в gpk-"
  107 "application"
  108 
  109 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:19
  110 msgid "If we should filter package lists using newest in gpk-application"
  111 msgstr ""
  112 "Дали списъците с пакети да се филтрират за най-новите в gpk-application"
  113 
  114 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:20
  115 msgid "If we should filter using basename in gpk-application"
  116 msgstr "Дали да се филтрира чрез името на пакета в gpk-application"
  117 
  118 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:21
  119 msgid "If we should filter using newest in gpk-application"
  120 msgstr "Дали да се филтрира за най-новите в gpk-application"
  121 
  122 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:22
  123 msgid "If we should get the update list when the session starts"
  124 msgstr "Дали списъкът с обновявания да се опреснява в началото на сесията"
  125 
  126 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:23
  127 msgid ""
  128 "If we should get the update list when the session starts, even if we are not "
  129 "scheduled to. This ensures the user has up to date and valid data in the "
  130 "tray at startup."
   104#, fuzzy
   105msgid ""
   106"Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. This "
   107"ensures the user has up to date and valid data in the tray at startup."
  131108msgstr ""
  132109"Дали списъкът с обновявания да се опреснява в началото на сесията, дори това "
   
  134111"уведомяване при стартиране."
  135112
   113#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:18
   114#, fuzzy
   115msgid "How often to check for distribution upgrades"
   116msgstr "Честота на проверка за обновявания на дистрибуцията"
   117
   118#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:19
   119#, fuzzy
   120msgid ""
   121"How often to check for distribution upgrades. Options are \"daily\", \"weekly"
   122"\", \"never\""
   123msgstr ""
   124"Честота на проверка за обновявания на дистрибуцията. Възможностите са "
   125"„daily“ (дневно), „weekly“ (седмично), „never“ (никога)"
   126
   127#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:20
   128#, fuzzy
   129msgid "How often to check for updates"
   130msgstr "Честота на проверка за обновявания"
   131
   132#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:21
   133#, fuzzy
   134msgid ""
   135"How often to check for updates. Options are \"hourly\", \"daily\", \"weekly"
   136"\", \"never\""
   137msgstr ""
   138"Честота на проверка за обновявания. Възможностите са „daily“ (дневно), "
   139"„weekly“ (седмично), „never“ (никога)"
   140
   141#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:22
   142#, fuzzy
   143msgid "How often to refresh the package cache"
   144msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
   145
   146#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:23
   147#, fuzzy
   148msgid ""
   149"How often to refresh the package cache. Options are \"daily\", \"weekly\", "
   150"\"never\""
   151msgstr ""
   152"Честота на опресняване на кеша с пакетите. Възможностите са "
   153"„daily“ (дневно), „weekly“ (седмично), „never“ (никога)"
   154
  136155#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:24
  137 msgid "If we should install updates automatically when on battery power"
   156#, fuzzy
   157msgid "If search terms should be completed automatically"
   158msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
   159
   160#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
   161#, fuzzy
   162msgid "Install updates automatically when running on battery power"
  138163msgstr ""
  139164"Доли обновяванията да се инсталират автоматично при захранване от батерии"
  140165
  141 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
  142 msgid "If we should precache all update details in the update viewer"
   166#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:26
   167#, fuzzy
   168msgid "Notify the user for completed updates"
   169msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
   170
   171#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:27
   172#, fuzzy
   173msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
   174msgstr ""
   175"Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
   176"рестартиране"
   177
   178#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:28
   179#, fuzzy
   180msgid "Notify the user when a task is complete"
   181msgstr "Уведомяване на потребителя, когато действието завърши"
   182
   183#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:29
   184#, fuzzy
   185msgid "Notify the user when an update has failed"
   186msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
   187
   188#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:30
   189msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
   190msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
   191
   192#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:31
   193msgid "Notify the user when security updates are available"
   194msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления за сигурността"
   195
   196#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:32
   197#, fuzzy
   198msgid ""
   199"Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
   200msgstr ""
   201"Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обвовяване при "
   202"захранване от батерии"
   203
   204#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
   205#, fuzzy
   206msgid ""
   207"Notify the user when the update was not automatically started while running "
   208"on battery power"
   209msgstr ""
   210"Доли обновяванията да се инсталират автоматично при захранване от батерии"
   211
   212#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
   213#, fuzzy
   214msgid "Notify the user when the update was started"
   215msgstr "Уведомяване на потребителя, когато действието завърши"
   216
   217#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
   218#, fuzzy
   219msgid "Notify the user when there are errors"
   220msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
   221
   222#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
   223#, fuzzy
   224msgid "Notify the user when there are messages"
   225msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
   226
   227#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
   228msgid "Notify the user when updates are available"
   229msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
   230
   231#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
   232#, fuzzy
   233msgid "Only show the newest packages in the file lists"
   234msgstr "Да се показват само най-новите приложения"
   235
   236#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
   237#, fuzzy
   238msgid "Precache all update details in the update viewer"
  143239msgstr ""
  144240"Дали цялата допълнителна информация за изгледа за обновявания да бъде "
  145241"предварително изтеглена"
  146242
  147 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:26
  148 msgid "If we should show all repositories in the software source viewer"
   243#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
   244#, fuzzy
   245msgid "Show all repositories in the software source viewer"
  149246msgstr ""
  150247"Дали в изгледа за обновления да се показват всички хранилищета на софтуер"
  151248
  152 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:27
  153 msgid "If we should show the category group menu"
   249#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
   250#, fuzzy
   251msgid "Show the category group menu"
  154252msgstr "Дали да се показва менюто за категориите групи"
  155253
  156 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:28
  157 #, fuzzy
  158 msgid ""
  159 "If we should show the category group menu. This is more complete and custom "
  160 "to the distribution, but takes longer to populate"
   254#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
   255#, fuzzy
   256msgid ""
   257"Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
   258"distribution, but takes longer to populate"
  161259msgstr "Дали да се показва менюто за категориите и групи. То е по-пълно "
  162260
  163 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:29
  164 msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
  165 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
  166 
  167 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:30
  168 msgid "Notify the user when security updates are available"
  169 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления за сигурността"
  170 
  171 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:31
  172 msgid "Notify the user when the task is complete"
  173 msgstr "Уведомяване на потребителя, когато действието завърши"
  174 
  175 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:32
  176 msgid "Notify the user when updates are available"
  177 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
  178 
  179 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
  180 msgid "Notify the user when we have completed an update"
  181 msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
  182 
  183 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
  184 msgid "Notify the user when we have completed an update and need to restart"
  185 msgstr ""
  186 "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
  187 "рестартиране"
  188 
  189 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
  190 msgid "Notify the user when we have errors"
  191 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
  192 
  193 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
  194 msgid "Notify the user when we have failed an update"
  195 msgstr "Уведомяване на потребителя при неуспешно обновяванея"
  196 
  197 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
  198 msgid "Notify the user when we have messages"
  199 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
  200 
  201 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
  202 msgid "Notify the user when we have not started an auto-update on battery"
  203 msgstr ""
  204 "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обвовяване при "
  205 "захранване от батерии"
  206 
  207 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
  208 msgid "Notify the user when we have started an update"
  209 msgstr "Уведомяване на потребителя при стартиране на обновяване"
  210 
  211 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
  212 #, fuzzy
  213 msgid "Skip the confirm dialog if there are no dependencies"
  214 msgstr ""
  215 "Без показване на диалоговия прозорец за потвърждаване, когато няма зависими"
  216 
  217 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
  218 #, fuzzy
  219 msgid ""
  220 "Skip the confirm dialog when installing and removing packages if there are "
  221 "no dependencies"
  222 msgstr ""
  223 "Без показване на диалоговия прозорец за потвърждаване при инсталиране и "
  224 "премахване на пакети, когато няма зависими"
  225 
  226 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
  227 msgid ""
  228 "The number of seconds at session startup to wait before we check for updates"
   261#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:43
   262#, fuzzy
   263msgid ""
   264"The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
  229265msgstr ""
  230266"Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
  231267"обновявания"
  232268
  233 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1 ../data/gpk-application.glade.h:2
  234 #: ../src/gpk-application-main.c:95
   269#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:44
   270msgid "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
   271msgstr ""
   272"Този ключ определя дали приложенията трябва да могат да изискват шрифтове"
   273
   274#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
   275#, fuzzy
   276msgid "Add or remove software installed on the system"
   277msgstr "Обновяване на софтуера инсталиран върху системата"
   278
   279#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
   280#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.glade.h:2
   281#: ../src/gpk-application-main.c:97 ../src/gpk-log.c:526
  235282msgid "Add/Remove Software"
  236283msgstr "Инсталиране/премахване на софтуер"
  237 
  238 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2
  239 msgid "Change the software installed on the system"
  240 msgstr "Променяне на инсталирания на системата софтуер"
  241284
  242285#: ../data/gpk-application.glade.h:1
   
  268311msgstr "Помощ за този софтуер"
  269312
  270 #: ../data/gpk-application.glade.h:9 ../src/gpk-client.c:979
  271 #: ../src/gpk-client.c:1409 ../src/gpk-client.c:1507 ../src/gpk-client.c:1678
  272 #: ../src/gpk-client.c:1992 ../src/gpk-client.c:2271 ../src/gpk-client.c:2354
  273 #: ../src/gpk-client.c:2420 ../src/gpk-client-dialog.c:927
   313#. TRANSLATORS: title: installing local files
   314#. TRANSLATORS: title: installing package
   315#. TRANSLATORS: button: install codecs
   316#. TRANSLATORS: button: install a font
   317#. TRANSLATORS: button: install catalog
   318#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
   319#: ../data/gpk-application.glade.h:9 ../src/gpk-client.c:1094
   320#: ../src/gpk-client.c:1560 ../src/gpk-client.c:1668 ../src/gpk-client.c:1852
   321#: ../src/gpk-client.c:2186 ../src/gpk-client.c:2620 ../src/gpk-client.c:2708
   322#: ../src/gpk-client.c:2780
  274323msgid "Install"
  275324msgstr "Инсталиране"
   
  315364msgstr "Уеб станица на проекта"
  316365
  317 #. set title
  318 #: ../data/gpk-application.glade.h:20 ../src/gpk-client.c:2543
   366#. TRANSLATORS: title: refresh the lists of packages
   367#: ../data/gpk-application.glade.h:20 ../src/gpk-client.c:2909
  319368msgid "Refresh package lists"
  320369msgstr "Опресняване на списъците с пакети"
   
  324373msgstr "Опресняване на списъците с пакети на системата"
  325374
  326 #: ../data/gpk-application.glade.h:22 ../src/gpk-client.c:1265
   375#. TRANSLATORS: title: removing packages
   376#: ../data/gpk-application.glade.h:22 ../src/gpk-client.c:1413
  327377msgid "Remove"
  328378msgstr "Премахване"
   
  336386msgstr "Стартиране на програма"
  337387
  338 #: ../data/gpk-application.glade.h:25 ../src/gpk-enum.c:1290
   388#: ../data/gpk-application.glade.h:25 ../src/gpk-enum.c:1317
  339389msgid "Software sources"
  340390msgstr "Източници на софтуер"
  341391
  342392#: ../data/gpk-application.glade.h:26
  343 msgid "Use auto-completion"
  344 msgstr "С автоматично дописване"
  345 
  346 #: ../data/gpk-application.glade.h:27
  347 msgid "Use category group list"
  348 msgstr "Със списък на категориите и списъците"
  349 
  350 #: ../data/gpk-application.glade.h:28
  351 msgid "Use the complicated group selector"
  352 msgstr "Със сложно избиране на групи"
  353 
  354 #: ../data/gpk-application.glade.h:29
  355 msgid "Use the system package list to autocomplete package selections"
  356 msgstr ""
  357 "Ползване на списъка с пакети на системата за автоматично дописване при "
  358 "избора на пакет"
  359 
  360 #: ../data/gpk-application.glade.h:30
  361393msgid "Visit the project homepage"
  362394msgstr "Посещаване на уеб страницата на проекта"
  363395
  364 #: ../data/gpk-application.glade.h:31
   396#: ../data/gpk-application.glade.h:27
  365397msgid "_Architectures"
  366398msgstr "_Архитектури"
  367399
  368 #: ../data/gpk-application.glade.h:32
   400#: ../data/gpk-application.glade.h:28
  369401msgid "_Cancel"
  370402msgstr "_Отмяна"
  371403
  372 #: ../data/gpk-application.glade.h:33
   404#: ../data/gpk-application.glade.h:29
   405msgid "_Contents"
   406msgstr "_Ръководство"
   407
   408#: ../data/gpk-application.glade.h:30
  373409msgid "_Development"
  374410msgstr "_Разработка"
  375411
  376 #: ../data/gpk-application.glade.h:34
   412#: ../data/gpk-application.glade.h:31
  377413msgid "_Filters"
  378414msgstr "_Филтри"
  379415
  380 #: ../data/gpk-application.glade.h:35
   416#: ../data/gpk-application.glade.h:32
  381417msgid "_Free"
  382418msgstr "_Свободни"
  383419
  384 #: ../data/gpk-application.glade.h:36
   420#: ../data/gpk-application.glade.h:33
  385421msgid "_Graphical"
  386422msgstr "_Графични"
  387423
  388 #. No help yet
  389 #: ../data/gpk-application.glade.h:37 ../src/gpk-check-update.c:254
   424#. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
   425#: ../data/gpk-application.glade.h:34 ../src/gpk-check-update.c:256
  390426msgid "_Help"
  391427msgstr "Помо_щ"
  392428
  393 #: ../data/gpk-application.glade.h:38
   429#: ../data/gpk-application.glade.h:35
  394430msgid "_Hide subpackages"
  395431msgstr "_Скриване на подпакетите"
  396432
  397 #: ../data/gpk-application.glade.h:39
   433#: ../data/gpk-application.glade.h:36
  398434msgid "_Installed"
  399435msgstr "_Инсталирани"
  400436
  401 #: ../data/gpk-application.glade.h:40
   437#: ../data/gpk-application.glade.h:37
  402438msgid "_No filter"
  403439msgstr "_Без филтър"
  404440
  405 #: ../data/gpk-application.glade.h:41
   441#: ../data/gpk-application.glade.h:38
  406442msgid "_Only free software"
  407443msgstr "Само _свободен софтуер"
  408444
  409 #: ../data/gpk-application.glade.h:42
   445#: ../data/gpk-application.glade.h:39
  410446msgid "_Only graphical"
  411447msgstr "Само _графични"
  412448
  413 #: ../data/gpk-application.glade.h:43
   449#: ../data/gpk-application.glade.h:40
  414450msgid "_Only native architectures"
  415451msgstr "_Само от конкретната архитектура"
  416452
  417 #: ../data/gpk-application.glade.h:44
   453#: ../data/gpk-application.glade.h:41
  418454msgid "_Only non-native architectures"
  419455msgstr "Само _не от конкретната архитектура"
  420456
  421 #: ../data/gpk-application.glade.h:45
   457#: ../data/gpk-application.glade.h:42
  422458msgid "_Only sourcecode"
  423459msgstr "Само _изходен код"
  424460
  425 #: ../data/gpk-application.glade.h:46
   461#: ../data/gpk-application.glade.h:43
  426462msgid "_Only text"
  427463msgstr "Само _текстови"
  428464
  429 #: ../data/gpk-application.glade.h:47
   465#: ../data/gpk-application.glade.h:44
   466msgid "_Quit"
   467msgstr "_Спиране на програмата"
   468
   469#: ../data/gpk-application.glade.h:45
  430470msgid "_Selection"
  431471msgstr "_Избор"
  432472
  433 #: ../data/gpk-application.glade.h:48
   473#: ../data/gpk-application.glade.h:46
  434474msgid "_Source"
  435475msgstr "_Изходен код"
  436476
  437 #: ../data/gpk-application.glade.h:49
   477#: ../data/gpk-application.glade.h:47
  438478msgid "_System"
  439479msgstr "_Системни"
  440480
  441 #: ../data/gpk-application.glade.h:50
  442 msgid "_View"
  443 msgstr "_Преглед"
  444 
  445481#: ../data/gpk-backend-status.glade.h:1
   482#, fuzzy
   483msgid "Backend Status"
   484msgstr "Автор на ядрото:"
   485
   486#: ../data/gpk-backend-status.glade.h:2
  446487msgid "Backend author:"
  447488msgstr "Автор на ядрото:"
  448489
  449 #: ../data/gpk-backend-status.glade.h:2
   490#: ../data/gpk-backend-status.glade.h:3
  450491msgid "Backend name:"
  451492msgstr "Име на ядрото:"
   
  472513msgstr "Приемане на _лиценза"
  473514
  474 #: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:66
  475 #: ../src/gpk-install-catalog.c:68
   515#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
   516#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:68
   517#: ../src/gpk-install-catalog.c:70
  476518msgid "Catalog Installer"
  477519msgstr "Инсталиране на каталог"
   
  486528
  487529#: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:2
  488 #: ../src/gpk-install-package-name.c:66 ../src/gpk-install-package-name.c:68
  489530msgid "Package Installer"
  490531msgstr "Инсталиране на пакети"
  491532
  492533#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.glade.h:2
  493 #: ../src/gpk-log.c:520
   534#: ../src/gpk-log.c:698
  494535msgid "Software Log Viewer"
  495536msgstr "Преглед на дневнека за софтуера"
   
  502543msgid "Filter"
  503544msgstr "Филтриране"
  504 
  505 #: ../data/gpk-log.glade.h:3
  506 msgid "gtk-refresh"
  507 msgstr "gtk-refresh"
  508545
  509546#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
   
  532569msgstr "Проверка за _основни обновявания:"
  533570
  534 #: ../data/gpk-prefs.glade.h:6 ../src/gpk-prefs.c:369
  535 #: ../src/gpk-service-pack.c:553
   571#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
   572#: ../data/gpk-prefs.glade.h:6 ../src/gpk-prefs.c:375
  536573msgid "Software Update Preferences"
  537574msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
   
  570607msgstr "Създаване на сервизни пакети за обмяна с други компютри"
  571608
   609#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
  572610#: ../data/gpk-service-pack.desktop.in.h:2 ../data/gpk-service-pack.glade.h:12
   611#: ../src/gpk-service-pack.c:567
  573612msgid "Service Pack Creator"
  574613msgstr "Създаване на сервизни пакети"
   
  618657msgstr "Ибор на файл със списък от пакети"
  619658
  620 #: ../data/gpk-service-pack.glade.h:13
  621 msgid "gtk-close"
  622 msgstr "gtk-close"
  623 
  624 #: ../data/gpk-service-pack.glade.h:14
  625 msgid "gtk-help"
  626 msgstr "gtk-help"
  627 
  628659#: ../data/gpk-signature.glade.h:1
  629660msgid "<big><b>Do you trust the source of the packages?</b></big>"
   
  658689msgstr "Аплет за обновяване към PackageKit"
  659690
  660 #: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../src/gpk-update-viewer.c:1823
   691#. TRANSLATORS: program name, a simple app to view pending updates
   692#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../src/gpk-update-viewer.c:1852
  661693msgid "Software Update Viewer"
  662694msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
  663695
   696#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
  664697#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
  665 #: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:8
   698#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:8 ../src/gpk-log.c:529
  666699msgid "Update System"
  667700msgstr "Обновяване на системата"
   
  711744msgstr "_Преглед"
  712745
  713 #: ../src/gpk-application.c:514
   746#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
   747#: ../src/gpk-application.c:516
  714748#, c-format
  715749msgid "%i file installed by %s"
   
  718752msgstr[1] "%i файла инсталирани от %s"
  719753
  720 #: ../src/gpk-application.c:692 ../src/gpk-application.c:764
   754#. TRANSLATORS: no packages returned
   755#: ../src/gpk-application.c:697 ../src/gpk-application.c:774
  721756msgid "No packages"
  722757msgstr "Няма пакети"
  723758
  724 #: ../src/gpk-application.c:693
   759#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
   760#: ../src/gpk-application.c:699
  725761msgid "No other packages require this package"
  726762msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
  727763
  728 #: ../src/gpk-application.c:703
   764#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
   765#: ../src/gpk-application.c:710
  729766#, c-format
  730767msgid "%i additional package require %s"
   
  733770msgstr[1] "%i допълнитилни пакета изискват %s"
  734771
  735 #: ../src/gpk-application.c:707
   772#. TRANSLATORS: show a list of packages for the package
   773#: ../src/gpk-application.c:715
  736774#, c-format
  737775msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
   
  740778msgstr[1] "Пакетите изброени по-долу изискват %s, за да работят правилно."
  741779
  742 #: ../src/gpk-application.c:765
   780#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
   781#: ../src/gpk-application.c:776
  743782msgid "This package does not depends on any others"
  744783msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
  745784
  746 #: ../src/gpk-application.c:775
   785#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
   786#: ../src/gpk-application.c:787
  747787#, c-format
  748788msgid "%i additional package is required for %s"
   
  751791msgstr[1] "%2$s изисква %1$i допълнителни пакета"
  752792
  753 #: ../src/gpk-application.c:779
   793#. TRANSLATORS: message: show the list of packages for this package
   794#: ../src/gpk-application.c:792
  754795#, c-format
  755796msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
   
  758799msgstr[1] "За да работи %s правилно, са необходими следните пакети."
  759800
  760 #: ../src/gpk-application.c:811
   801#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
   802#: ../src/gpk-application.c:825
  761803msgid "Invalid"
  762804msgstr "Неправилен"
  763805
  764 #. translators: this is the update type, e.g. security
  765 #: ../src/gpk-application.c:966 ../src/gpk-update-viewer.c:893
   806#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
   807#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
   808#: ../src/gpk-application.c:981 ../src/gpk-update-viewer.c:902
  766809msgid "Type"
  767810msgstr "Вид"
  768811
  769 #: ../src/gpk-application.c:966
   812#: ../src/gpk-application.c:981
  770813msgid "Collection"
  771814msgstr "Комплект"
  772815
  773 #. set the tooltip to where we are going
  774 #: ../src/gpk-application.c:974
   816#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
   817#: ../src/gpk-application.c:989
  775818#, c-format
  776819msgid "Visit %s"
  777820msgstr "Посещаване на %s"
  778821
  779 #: ../src/gpk-application.c:978
   822#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
   823#: ../src/gpk-application.c:994
  780824msgid "Project"
  781825msgstr "Проект"
  782826
  783 #: ../src/gpk-application.c:978
   827#: ../src/gpk-application.c:994
  784828msgid "Homepage"
  785829msgstr "Лична страница"
  786830
  787 #: ../src/gpk-application.c:991
   831#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
   832#: ../src/gpk-application.c:1008
  788833msgid "Group"
  789834msgstr "Група"
  790835
  791 #. This should be a licence enum value - bad API, bad.
  792 #. * license = pk_license_enum_to_text (license_enum);
  793 #: ../src/gpk-application.c:998
   836#. TRANSLATORS: the licence string for the package
   837#: ../src/gpk-application.c:1014
  794838msgid "License"
  795839msgstr "Лиценз"
  796840
  797 #: ../src/gpk-application.c:1012
   841#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
   842#: ../src/gpk-application.c:1023
   843msgid "Menu"
   844msgstr "Меню"
   845
   846#. TRANSLATORS: the size of the meta package
   847#: ../src/gpk-application.c:1041
  798848msgid "Size"
  799849msgstr "Размер"
  800850
  801 #: ../src/gpk-application.c:1014
   851#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
   852#: ../src/gpk-application.c:1044
  802853msgid "Installed size"
  803854msgstr "Размер при инсталация"
  804855
  805 #: ../src/gpk-application.c:1016
   856#. TRANSLATORS: the download size of the package
   857#: ../src/gpk-application.c:1047
  806858msgid "Download size"
  807859msgstr "Размер при изтегляне"
  808860
  809 #: ../src/gpk-application.c:1024
   861#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
   862#: ../src/gpk-application.c:1056
  810863msgid "Source"
  811864msgstr "Източник"
  812865
  813 #: ../src/gpk-application.c:1173
   866#. TRANSLATORS: no results were found for this search
   867#: ../src/gpk-application.c:1206
  814868msgid "No results were found."
  815869msgstr "Не е открит източник"
  816870
  817 #. this shouldn't happen
  818 #: ../src/gpk-application.c:1181
   871#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
   872#: ../src/gpk-application.c:1214
  819873msgid "Try entering a package name in the search bar."
  820874msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
  821875
  822 #: ../src/gpk-application.c:1185
   876#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
   877#: ../src/gpk-application.c:1219
  823878msgid ""
  824879"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
  825880"text."
  826 msgstr "Пробвайте да търсите в описанията на пакетите като натиснете иконата до текста за търсене."
  827 
  828 #: ../src/gpk-application.c:1187
   881msgstr ""
   882"Пробвайте да търсите в описанията на пакетите като натиснете иконата до "
   883"текста за търсене."
   884
   885#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
   886#: ../src/gpk-application.c:1222
  829887#, fuzzy
  830888msgid "Try again with a different search term."
  831889msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
  832890
  833 #: ../src/gpk-application.c:1289
   891#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
   892#: ../src/gpk-application.c:1326
  834893msgid "Invalid search text"
  835894msgstr "Неправилен текст за търсене"
  836895
  837 #: ../src/gpk-application.c:1290
   896#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
   897#: ../src/gpk-application.c:1328
  838898msgid "The search text contains invalid characters"
  839899msgstr "Текстът за търсене съдържа само неправилни знаци"
  840900
  841 #: ../src/gpk-application.c:1323
   901#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
   902#: ../src/gpk-application.c:1363
  842903msgid "The search could not be completed"
  843904msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
  844905
  845 #: ../src/gpk-application.c:1324 ../src/gpk-application.c:1365
   906#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
   907#. TRANSLATORS: low level failure
   908#: ../src/gpk-application.c:1365 ../src/gpk-application.c:1409
  846909msgid "Running the transaction failed"
  847910msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
  848911
  849 #: ../src/gpk-application.c:1364
   912#. TRANSLATORS: title: could not get group data
   913#: ../src/gpk-application.c:1407
  850914msgid "The group could not be queried"
  851915msgstr "Не може да се търси в групата"
  852916
  853 #: ../src/gpk-application.c:1437
   917#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
   918#: ../src/gpk-application.c:1482
  854919msgid "Changes not applied"
  855920msgstr "Промените не са приложени"
  856921
  857 #: ../src/gpk-application.c:1438
   922#: ../src/gpk-application.c:1483
  858923msgid "Close Anyway"
  859924msgstr "Затваряне независимо от това"
  860925
  861 #: ../src/gpk-application.c:1440
   926#. TRANSLATORS: tell the user the problem
   927#: ../src/gpk-application.c:1487
  862928msgid "You have made changes that have not yet been applied."
  863929msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
  864930
  865 #: ../src/gpk-application.c:1441
   931#: ../src/gpk-application.c:1488
  866932msgid "These changes will be lost if you close this window."
  867933msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
  868934
  869 #: ../src/gpk-application.c:1693 ../src/gpk-enum.c:914 ../src/gpk-enum.c:973
   935#. TRANSLATORS: column for installed status
   936#: ../src/gpk-application.c:1752 ../src/gpk-enum.c:935 ../src/gpk-enum.c:994
  870937msgid "Installed"
  871938msgstr "Инсталирани"
  872939
  873 #: ../src/gpk-application.c:1708 ../src/gpk-application.c:1729
  874 #: ../src/gpk-client-dialog.c:662 ../src/gpk-dialog.c:146
   940#. TRANSLATORS: column for package name
   941#. TRANSLATORS: column for group name
   942#. TRANSLATORS: column for the package name
   943#: ../src/gpk-application.c:1768 ../src/gpk-application.c:1790
   944#: ../src/gpk-client-dialog.c:709 ../src/gpk-dialog.c:144
  875945msgid "Name"
  876946msgstr "Име"
  877947
  878 #: ../src/gpk-application.c:1977
   948#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
   949#: ../src/gpk-application.c:2039
  879950msgid "Searching by name"
  880951msgstr "Търсене по име"
  881952
  882 #: ../src/gpk-application.c:1998
   953#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
   954#: ../src/gpk-application.c:2061
  883955msgid "Searching by description"
  884956msgstr "Търсене по описание"
  885957
  886 #: ../src/gpk-application.c:2019
   958#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
   959#: ../src/gpk-application.c:2083
  887960msgid "Searching by file"
  888961msgstr "Търсене по файл"
  889962
  890 #: ../src/gpk-application.c:2044
   963#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
   964#: ../src/gpk-application.c:2109
  891965msgid "Search by name"
  892966msgstr "Търсене по име"
  893967
  894 #: ../src/gpk-application.c:2053
   968#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
   969#: ../src/gpk-application.c:2119
  895970msgid "Search by description"
  896971msgstr "Търсене по описание"
  897972
  898 #: ../src/gpk-application.c:2062
   973#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
   974#: ../src/gpk-application.c:2129
  899975msgid "Search by file name"
  900976msgstr "Търсене по име на файл"
  901977
  902 #: ../src/gpk-application.c:2116 ../src/gpk-check-update.c:159
  903 #: ../src/gpk-watch.c:527
   978#. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
   979#. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
   980#: ../src/gpk-application.c:2184 ../src/gpk-check-update.c:160
   981#: ../src/gpk-watch.c:543
  904982msgid "Failed to show url"
  905983msgstr "Адресът не може да бъде поканен"
  906984
  907 #: ../src/gpk-application.c:2155 ../src/gpk-check-update.c:184
  908 #: ../src/gpk-watch.c:548
   985#: ../src/gpk-application.c:2223 ../src/gpk-check-update.c:185
   986#: ../src/gpk-watch.c:564
  909987msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  910988msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
  911989
  912 #: ../src/gpk-application.c:2156 ../src/gpk-check-update.c:185
  913 #: ../src/gpk-watch.c:549
   990#: ../src/gpk-application.c:2224 ../src/gpk-check-update.c:186
   991#: ../src/gpk-watch.c:565
  914992msgid ""
  915993"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or\n"
   
  9231001"софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
  9241002
  925 #: ../src/gpk-application.c:2160 ../src/gpk-check-update.c:189
  926 #: ../src/gpk-watch.c:553
   1003#: ../src/gpk-application.c:2228 ../src/gpk-check-update.c:190
   1004#: ../src/gpk-watch.c:569
  9271005msgid ""
  9281006"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful,\n"
   
  9361014"лиценз на GNU."
  9371015
  938 #: ../src/gpk-application.c:2164 ../src/gpk-check-update.c:193
  939 #: ../src/gpk-watch.c:557
   1016#: ../src/gpk-application.c:2232 ../src/gpk-check-update.c:194
   1017#: ../src/gpk-watch.c:573
  9401018msgid ""
  9411019"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
   
  9491027"USA."
  9501028
  951 #: ../src/gpk-application.c:2169 ../src/gpk-check-update.c:198
  952 #: ../src/gpk-watch.c:562
   1029#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
   1030#: ../src/gpk-application.c:2238 ../src/gpk-check-update.c:199
   1031#: ../src/gpk-watch.c:578
  9531032msgid "translator-credits"
  9541033msgstr ""
   
  9591038"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  9601039
  961 #: ../src/gpk-application.c:2194 ../src/gpk-check-update.c:216
  962 #: ../src/gpk-watch.c:580
   1040#. TRANSLATORS: website label
   1041#: ../src/gpk-application.c:2263 ../src/gpk-check-update.c:218
   1042#: ../src/gpk-watch.c:596
  9631043msgid "PackageKit Website"
  9641044msgstr "Уеб сайт на PackageKit"
  9651045
  966 #: ../src/gpk-application.c:2196
   1046#. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
   1047#: ../src/gpk-application.c:2266
  9671048msgid "Package Manager for GNOME"
  9681049msgstr "Управление на пакети в GNOME"
  9691050
  970 #: ../src/gpk-application.c:2663 ../src/gpk-update-viewer.c:1078
   1051#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
   1052#. TRANSLATORS: The information about the update, not currently shown
   1053#: ../src/gpk-application.c:2701 ../src/gpk-update-viewer.c:1090
  9711054msgid "Text"
  9721055msgstr "Текст"
  9731056
  974 #: ../src/gpk-application.c:2685
   1057#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group list
   1058#: ../src/gpk-application.c:2724
  9751059#, fuzzy
  9761060msgid ""
  9771061"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
  978 msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене или за група."
  979 
  980 #: ../src/gpk-application.c:2687
   1062msgstr ""
   1063"За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене или за група."
   1064
   1065#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
   1066#: ../src/gpk-application.c:2727
  9811067msgid "Enter a package name and then click find to get started."
  9821068msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
  9831069
  984 #: ../src/gpk-application.c:2718 ../src/gpk-application.c:2787
   1070#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
   1071#: ../src/gpk-application.c:2759 ../src/gpk-application.c:2830
  9851072msgid "All packages"
  9861073msgstr "Всички пакети"
  9871074
  988 #: ../src/gpk-application.c:2719 ../src/gpk-application.c:2788
   1075#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
   1076#: ../src/gpk-application.c:2761 ../src/gpk-application.c:2832
  9891077msgid "Show all packages"
  9901078msgstr "Показване на всички пакети"
  9911079
  992 #: ../src/gpk-application.c:3086
   1080#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
   1081#: ../src/gpk-application.c:3128
  9931082msgid "Clear current selection"
  9941083msgstr "Изчестване на текущия избор"
  9951084
  996 #: ../src/gpk-application.c:3097
   1085#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
   1086#: ../src/gpk-application.c:3140
  9971087msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
  9981088msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
  9991089
  1000 #: ../src/gpk-application.c:3118
  1001 msgid "Visit homepage for selected package"
   1090#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
   1091#: ../src/gpk-application.c:3162
   1092#, fuzzy
   1093msgid "Visit home page for selected package"
  10021094msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
  10031095
  1004 #: ../src/gpk-application.c:3273
   1096#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
   1097#: ../src/gpk-application.c:3312
  10051098msgid "Find packages"
  10061099msgstr "Търсене на пакети"
  10071100
  1008 #: ../src/gpk-application.c:3279
   1101#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
   1102#: ../src/gpk-application.c:3319
  10091103msgid "Cancel search"
  10101104msgstr "Преустановяване на търсенето"
  10111105
  1012 #: ../src/gpk-application-main.c:76 ../src/gpk-backend-status.c:81
   1106#. TRANSLATORS: show the debug data on the console
   1107#: ../src/gpk-application-main.c:77 ../src/gpk-backend-status.c:81
  10131108#: ../src/gpk-install-catalog.c:50 ../src/gpk-install-local-file.c:50
  10141109#: ../src/gpk-install-mime-type.c:49 ../src/gpk-install-package-name.c:50
  1015 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:49 ../src/gpk-log.c:502
  1016 #: ../src/gpk-prefs.c:350 ../src/gpk-repo.c:334 ../src/gpk-service-pack.c:529
  1017 #: ../src/gpk-update-icon.c:128 ../src/gpk-update-viewer.c:1805
   1110#: ../src/gpk-install-provide-file.c:49 ../src/gpk-log.c:679
   1111#: ../src/gpk-prefs.c:356 ../src/gpk-repo.c:442 ../src/gpk-service-pack.c:538
   1112#: ../src/gpk-update-icon.c:128 ../src/gpk-update-viewer.c:1833
  10181113msgid "Show extra debugging information"
  10191114msgstr "Извеждане на допълнителна информация за изчистване на грешки"
  10201115
  1021 #: ../src/gpk-application-main.c:78 ../src/gpk-backend-status.c:83
  1022 #: ../src/gpk-prefs.c:352 ../src/gpk-update-icon.c:132
  1023 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1807
   1116#. TRANSLATORS: show the program version
   1117#: ../src/gpk-application-main.c:80 ../src/gpk-backend-status.c:83
   1118#: ../src/gpk-prefs.c:358 ../src/gpk-update-icon.c:132
   1119#: ../src/gpk-update-viewer.c:1835
  10241120msgid "Show the program version and exit"
  10251121msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
  10261122
  10271123#. are we running privileged
  1028 #: ../src/gpk-application-main.c:109 ../src/gpk-client.c:1506
   1124#: ../src/gpk-application-main.c:111
  10291125msgid "Package installer"
  10301126msgstr "Инсталатор на пакети"
   
  10341130msgstr "Подробен изглед към ядрото на PackageKit"
  10351131
  1036 #: ../src/gpk-backend-status.c:122
   1132#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
   1133#: ../src/gpk-backend-status.c:123
  10371134msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
  1038 msgstr ""
  1039 
  1040 #. Preferences
  1041 #: ../src/gpk-check-update.c:242
   1135msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
   1136
   1137#. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
   1138#: ../src/gpk-check-update.c:244
  10421139msgid "_Preferences"
  10431140msgstr "_Настройки"
  10441141
  1045 #. About
  1046 #: ../src/gpk-check-update.c:262 ../src/gpk-watch.c:610
   1142#. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
   1143#. TRANSLATORS: this is the right click menu item
   1144#: ../src/gpk-check-update.c:264 ../src/gpk-watch.c:626
  10471145msgid "_About"
  10481146msgstr "_Относно"
  10491147
  1050 #. show updates
  1051 #: ../src/gpk-check-update.c:356
   1148#. TRANSLATORS: context menu to execute the update viewer
   1149#: ../src/gpk-check-update.c:358
  10521150msgid "_Show Updates"
  10531151msgstr "_Показване на обновяванията"
  10541152
  1055 #. update system
  1056 #: ../src/gpk-check-update.c:364
   1153#. TRANSLATORS: context menu to update any pending updates
   1154#: ../src/gpk-check-update.c:366
  10571155msgid "_Update System Now"
  10581156msgstr "_Обновяване на системата"
  10591157
  1060 #. format title
  1061 #: ../src/gpk-check-update.c:474
   1158#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
   1159#: ../src/gpk-check-update.c:476
  10621160msgid "Security update available"
  10631161msgid_plural "Security updates available"
   
  10651163msgstr[1] "Налични са обновления по сигурността."
  10661164
  1067 #: ../src/gpk-check-update.c:478
   1165#. TRANSLATORS: message when there are security updates
   1166#: ../src/gpk-check-update.c:481
  10681167msgid "The following important update is available for your computer:"
  10691168msgid_plural "The following important updates are available for your computer:"
   
  10711170msgstr[1] "Налични са следните важни обновления за компютъра ви:"
  10721171
  1073 #: ../src/gpk-check-update.c:499
  1074 msgid "Install security updates"
   1172#. TRANSLATORS: button: only security updates
   1173#: ../src/gpk-check-update.c:503
   1174#, fuzzy
   1175msgid "Install only security updates"
  10751176msgstr "Инсталиране на обновяванията по сигурността"
  10761177
  1077 #: ../src/gpk-check-update.c:501
   1178#. TRANSLATORS: button: all pending updates
   1179#: ../src/gpk-check-update.c:506
  10781180msgid "Install all updates"
  10791181msgstr "Инсталиране на всички обновявания"
  10801182
   1183#. TRANSLATORS: button: hide forever
   1184#. TRANSLATORS: hides forever
   1185#. TRANSLATORS: don't show this option again (for restart)
   1186#. TRANSLATORS: don't show this option again (when finished)
  10811187#. add a checkbutton for deps screen
  1082 #: ../src/gpk-check-update.c:503 ../src/gpk-check-update.c:990
  1083 #: ../src/gpk-client.c:301 ../src/gpk-client.c:304 ../src/gpk-client.c:2500
  1084 #: ../src/gpk-dialog.c:289 ../src/gpk-firmware.c:205 ../src/gpk-hardware.c:169
  1085 #: ../src/gpk-watch.c:374
   1188#. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
   1189#: ../src/gpk-check-update.c:509 ../src/gpk-check-update.c:1009
   1190#: ../src/gpk-client.c:310 ../src/gpk-client.c:314 ../src/gpk-client.c:2864
   1191#: ../src/gpk-dialog.c:287 ../src/gpk-firmware.c:208 ../src/gpk-hardware.c:173
   1192#: ../src/gpk-watch.c:379
  10861193msgid "Do not show this again"
  10871194msgstr "Това да не се показва повече"
  10881195
  1089 #. do the bubble
  1090 #: ../src/gpk-check-update.c:612
  1091 msgid ""
  1092 "Automatic updates are not being installed as the computer is on battery power"
  1093 msgstr ""
  1094 
  1095 #: ../src/gpk-check-update.c:613
  1096 msgid "Will not install updates"
  1097 msgstr "Обновяванията няма да бъдат инсталирани"
  1098 
  1099 #: ../src/gpk-check-update.c:617
   1196#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
   1197#: ../src/gpk-check-update.c:618
   1198#, fuzzy
   1199msgid ""
   1200"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
   1201"battery power"
   1202msgstr ""
   1203"Докато компютърът се захранва от батерии, обновяванията няма да се "
   1204"инсталират автоматично."
   1205
   1206#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
   1207#: ../src/gpk-check-update.c:620
   1208#, fuzzy
   1209msgid "Updates not installed"
   1210msgstr "Инсталират се обновявания"
   1211
   1212#. TRANSLATORS: hide this warning type forever
   1213#: ../src/gpk-check-update.c:625
  11001214msgid "Do not show this warning again"
  1101 msgstr ""
  1102 
  1103 #: ../src/gpk-check-update.c:619
  1104 msgid "Do the updates anyway"
  1105 msgstr ""
  1106 
  1107 #: ../src/gpk-check-update.c:727
   1215msgstr "Тези предупреждения да не се показват отново."
   1216
   1217#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
   1218#: ../src/gpk-check-update.c:628
   1219#, fuzzy
   1220msgid "Install the updates anyway"
   1221msgstr "Обновяванията да се инсталират"
   1222
   1223#. TRANSLATORS: we have a notification that won't fit, so append on how many other we are not showing
   1224#: ../src/gpk-check-update.c:744
  11081225#, c-format
  11091226msgid "and %d other security update"
   
  11121229msgstr[1] "и %d други обновления по сигурността"
  11131230
  1114 #: ../src/gpk-check-update.c:750
   1231#. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
   1232#: ../src/gpk-check-update.c:767
  11151233#, c-format
  11161234msgid "There is %d update pending"
   
  11191237msgstr[1] "Има %d обновения"
  11201238
  1121 #. do the bubble
  1122 #: ../src/gpk-check-update.c:979
   1239#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
   1240#: ../src/gpk-check-update.c:996
  11231241msgid "Distribution upgrades available"
  1124 msgstr ""
  1125 
  1126 #: ../src/gpk-check-update.c:988 ../src/gpk-client.c:1555
   1242msgstr "Налични са обновявания на дистрибуцията"
   1243
   1244#. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
   1245#. TRANSLATORS: button: a link to the help file
   1246#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
   1247#: ../src/gpk-check-update.c:1006 ../src/gpk-client.c:1726
   1248#: ../src/gpk-client.c:1902 ../src/gpk-client.c:2319 ../src/gpk-client.c:2594
  11271249msgid "More information"
  1128 msgstr ""
  1129 
  1130 #: ../src/gpk-client.c:199 ../src/gpk-watch.c:279
   1250msgstr "Повече информация"
   1251
   1252#. TRANSLATORS: detailed text about the error
   1253#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
   1254#: ../src/gpk-client.c:205 ../src/gpk-watch.c:281
  11311255msgid "Error details"
  1132 msgstr ""
  1133 
  1134 #: ../src/gpk-client.c:199 ../src/gpk-watch.c:279
   1256msgstr "Допълнителна информация за грешката"
   1257
   1258#: ../src/gpk-client.c:205
  11351259msgid "Package Manager error details"
  1136 msgstr ""
  1137 
  1138 #: ../src/gpk-client.c:263
   1260msgstr "Допълнителна информация за грешката на мениджъра на пакети"
   1261
   1262#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
   1263#: ../src/gpk-client.c:270
   1264#, fuzzy
  11391265msgid "One package was skipped:"
  1140 msgstr ""
  1141 
  1142 #: ../src/gpk-client.c:264
  1143 msgid "Some packages were skipped:"
  1144 msgstr ""
  1145 
  1146 #. do the bubble
  1147 #: ../src/gpk-client.c:294
   1266msgid_plural "Some packages were skipped:"
   1267msgstr[0] "Пропуснат е един пакет:"
   1268msgstr[1] "Пропуснат е един пакет:"
   1269
   1270#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
   1271#: ../src/gpk-client.c:301
  11481272msgid "The system update has completed"
  1149 msgstr ""
  1150 
  1151 #: ../src/gpk-client.c:299
   1273msgstr "Обновяването на системата завърши"
   1274
   1275#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
   1276#: ../src/gpk-client.c:307
  11521277msgid "Restart computer now"
  1153 msgstr ""
  1154 
  1155 #: ../src/gpk-client.c:346
   1278msgstr "Рестартиране на компютъра"
   1279
   1280#: ../src/gpk-client.c:358
  11561281msgid "The following packages were installed:"
  1157 msgstr ""
  1158 
  1159 #: ../src/gpk-client.c:496 ../src/gpk-watch.c:441
   1282msgstr "Следните пакети са инсталирани:"
   1283
   1284#. TRANSLATORS: button: show details about the error
   1285#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
   1286#: ../src/gpk-client.c:509 ../src/gpk-watch.c:451
  11601287msgid "Show details"
  1161 msgstr ""
  1162 
  1163 #: ../src/gpk-client.c:603
  1164 msgid ""
  1165 "Unknown error. Please refer to the detailed report and report in bugzilla."
  1166 msgstr ""
  1167 
  1168 #: ../src/gpk-client.c:613
   1288msgstr "Допълнителна информация"
   1289
   1290#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
   1291#: ../src/gpk-client.c:617
   1292#, fuzzy
   1293msgid ""
   1294"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
   1295"distribution bugtracker."
   1296msgstr ""
   1297"Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
   1298"докладвайте в bugzilla."
   1299
   1300#. TRANSLATORS: failed authentication
   1301#: ../src/gpk-client.c:631
  11691302msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
  1170 msgstr ""
  1171 
  1172 #: ../src/gpk-client.c:616
   1303msgstr "Намате необходимите права за това действие."
   1304
   1305#. TRANSLATORS: could not start system service
   1306#: ../src/gpk-client.c:635
  11731307msgid "The packagekitd service could not be started."
  11741308msgstr ""
  1175 
  1176 #: ../src/gpk-client.c:691 ../src/gpk-client.c:1293 ../src/gpk-client.c:1433
  1177 #: ../src/gpk-client.c:2463 ../src/gpk-client.c:2536 ../src/gpk-client.c:2587
  1178 #: ../src/gpk-client.c:2638 ../src/gpk-client.c:2686 ../src/gpk-client.c:2741
  1179 msgid "Failed to reset action client"
  1180 msgstr ""
  1181 
  1182 #: ../src/gpk-client.c:703 ../src/gpk-client.c:1750
   1309"Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
   1310
   1311#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
   1312#: ../src/gpk-client.c:639
   1313msgid "The query is not valid."
   1314msgstr "Грешна заявка."
   1315
   1316#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
   1317#: ../src/gpk-client.c:643
   1318msgid "The file is not valid."
   1319msgstr "Грешен файл."
   1320
   1321#. TRANSLATORS: this should never happen, low level failure
   1322#: ../src/gpk-client.c:718 ../src/gpk-client.c:1439 ../src/gpk-client.c:1584
   1323#: ../src/gpk-client.c:2823 ../src/gpk-client.c:2901 ../src/gpk-client.c:2954
   1324#: ../src/gpk-client.c:3008 ../src/gpk-client.c:3059 ../src/gpk-client.c:3116
   1325#, fuzzy
   1326msgid "Failed to reset client to perform action"
   1327msgstr "Неуспех при връщане на клиента за действие в първоначално състояние"
   1328
   1329#. TRANSLATORS: title: detailed internal error why the file install failed
   1330#. TRANSLATORS: title
   1331#: ../src/gpk-client.c:731 ../src/gpk-client.c:1933
  11831332msgid "Failed to install file"
  11841333msgid_plural "Failed to install files"
   
  11861335msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
  11871336
  1188 #: ../src/gpk-client.c:860
   1337#. TRANSLATORS: title: we have to copy the private files to a public location
   1338#: ../src/gpk-client.c:978
   1339#, fuzzy
  11891340msgid "Do you want to copy this file?"
  1190 msgstr ""
  1191 
  1192 #: ../src/gpk-client.c:861
  1193 msgid "Do you want to copy these files?"
  1194 msgstr ""
  1195 
  1196 #: ../src/gpk-client.c:862
  1197 msgid ""
  1198 "One package file has to be copied to a non-private location so it can be "
   1341msgid_plural "Do you want to copy these files?"
   1342msgstr[0] "Искате ли да копирате този файл?"
   1343msgstr[1] "Искате ли да копирате този файл?"
   1344
   1345#. TRANSLATORS: message: explain to the user what we are doing
   1346#: ../src/gpk-client.c:981
   1347#, fuzzy
   1348msgid ""
   1349"This package file has to be copied from a private directory so it can be "
  11991350"installed:"
  1200 msgstr ""
  1201 
  1202 #: ../src/gpk-client.c:863
  1203 msgid ""
  1204 "Some package files have to be copied to a non-private location so they can "
   1351msgid_plural ""
   1352"Several package files have to be copied from a private directory so they can "
  12051353"be installed:"
  1206 msgstr ""
  1207 
  1208 #: ../src/gpk-client.c:871
   1354msgstr[0] ""
   1355"Един файл от пакет трябва да бъде копиран, за да бъде инсталиран, на "
   1356"нескрито място."
   1357msgstr[1] ""
   1358"Един файл от пакет трябва да бъде копиран, за да бъде инсталиран, на "
   1359"нескрито място."
   1360
   1361#. TRANSLATORS: button: copy file from one directory to another
   1362#: ../src/gpk-client.c:992
   1363#, fuzzy
  12091364msgid "Copy file"
  1210 msgstr ""
  1211 
  1212 #: ../src/gpk-client.c:938
   1365msgid_plural "Copy files"
   1366msgstr[0] "Копиране на файл"
   1367msgstr[1] "Копиране на файл"
   1368
   1369#. TRANSLATORS: title: we are about to copy files, which may take a few seconds
   1370#: ../src/gpk-client.c:1009
   1371#, fuzzy
   1372msgid "Copying file"
   1373msgid_plural "Copying files"
   1374msgstr[0] "Копиране на файл"
   1375msgstr[1] "Копиране на файл"
   1376
   1377#. TRANSLATORS: title: tell the user we failed
   1378#: ../src/gpk-client.c:1048
   1379#, fuzzy
  12131380msgid "The file could not be copied"
  1214 msgstr ""
  1215 
  1216 #: ../src/gpk-client.c:939
  1217 msgid "The files could not be copied"
  1218 msgstr ""
  1219 
  1220 #: ../src/gpk-client.c:972
   1381msgid_plural "The files could not be copied"
   1382msgstr[0] "Файлът не бе копиран"
   1383msgstr[1] "Файлът не бе копиран"
   1384
   1385#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
   1386#: ../src/gpk-client.c:1085
   1387#, fuzzy
  12211388msgid "Do you want to install this file?"
  1222 msgstr ""
  1223 
  1224 #: ../src/gpk-client.c:973
  1225 msgid "Do you want to install these files?"
  1226 msgstr ""
  1227 
  1228 #: ../src/gpk-client.c:987
   1389msgid_plural "Do you want to install these files?"
   1390msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този файл?"
   1391msgstr[1] "Искате ли да инсталирате този файл?"
   1392
   1393#. TRANSLATORS: title: the user cancelled the action
   1394#: ../src/gpk-client.c:1103
   1395#, fuzzy
  12291396msgid "The file was not installed"
  1230 msgstr ""
  1231 
  1232 #: ../src/gpk-client.c:988
  1233 msgid "The files were not installed"
  1234 msgstr ""
  1235 
  1236 #: ../src/gpk-client.c:1033
   1397msgid_plural "The files were not installed"
   1398msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
   1399msgstr[1] "Файлът не бе инсталиран"
   1400
   1401#. TRANSLATORS: title: we couldn't find the file -- very hard to get this
   1402#: ../src/gpk-client.c:1149
   1403#, fuzzy
  12371404msgid "File was not found!"
  1238 msgstr ""
  1239 
  1240 #: ../src/gpk-client.c:1034
  1241 msgid "Files were not found!"
  1242 msgstr ""
  1243 
  1244 #: ../src/gpk-client.c:1036
   1405msgid_plural "Files were not found!"
   1406msgstr[0] "Файлът не бе открит!"
   1407msgstr[1] "Файлът не бе открит!"
   1408
   1409#. TRANSLATORS: message: explain what went wrong
   1410#: ../src/gpk-client.c:1153
   1411#, fuzzy
  12451412msgid "The following file was not found:"
  1246 msgstr ""
  1247 
  1248 #: ../src/gpk-client.c:1037
  1249 msgid "The following files were not found:"
  1250 msgstr ""
  1251 
  1252 #. translator comment -- string is an action, e.g. "wants to install a codec"
  1253 #: ../src/gpk-client.c:1075
   1413msgid_plural "The following files were not found:"
   1414msgstr[0] "Следният файл не бе открит:"
   1415msgstr[1] "Следният файл не бе открит:"
   1416
   1417#. TRANSLATORS: string is an action, e.g. "wants to install a codec"
   1418#: ../src/gpk-client.c:1196
  12541419#, c-format
  12551420msgid "A program %s"
  1256 msgstr ""
  1257 
  1258 #. set title
  1259 #: ../src/gpk-client.c:1142
   1421msgstr "Програмата „%s“"
   1422
   1423#. TRANSLATORS: title: installing a local file
   1424#: ../src/gpk-client.c:1269
   1425#, fuzzy
  12601426msgid "Install local file"
  1261 msgstr ""
  1262 
  1263 #. get the packages we depend on
  1264 #: ../src/gpk-client.c:1211
   1427msgid_plural "Install local files"
   1428msgstr[0] "Инсталиране на локален файл"
   1429msgstr[1] "Инсталиране на локален файл"
   1430
   1431#. TRANSLATORS: title: installing a local file that is not trusted
   1432#: ../src/gpk-client.c:1285
   1433#, fuzzy
   1434msgid "Install untrusted local file"
   1435msgid_plural "Install untrusted local files"
   1436msgstr[0] "Локалните файлове са инсталирани"
   1437msgstr[1] "Локалните файлове са инсталирани"
   1438
   1439#. TRANSLATORS: title: we have installed the local file OK
   1440#: ../src/gpk-client.c:1303
   1441#, fuzzy
   1442msgid "File was installed successfully"
   1443msgid_plural "Files were installed successfully"
   1444msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
   1445msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
   1446
   1447#. TRANSLATORS: title: getting a list of other packages that depend on this one
   1448#: ../src/gpk-client.c:1355
  12651449msgid "Finding packages we require"
  1266 msgstr ""
  1267 
  1268 #: ../src/gpk-client.c:1221 ../src/gpk-client.c:1372 ../src/gpk-client.c:1528
  1269 #: ../src/gpk-client.c:1695 ../src/gpk-client.c:2087 ../src/gpk-client.c:2221
  1270 msgid "Failed to reset resolve client"
  1271 msgstr ""
  1272 
  1273 #: ../src/gpk-client.c:1230
   1450msgstr "Търсене на необходимите пакети"
   1451
   1452#. TRANSLATORS: this is an internal error, and should not be seen
   1453#: ../src/gpk-client.c:1366 ../src/gpk-client.c:1520 ../src/gpk-client.c:1690
   1454#: ../src/gpk-client.c:1869 ../src/gpk-client.c:2285 ../src/gpk-client.c:2554
   1455#, fuzzy
   1456msgid "Failed to reset client used for searching"
   1457msgstr "Неуспех при връщане на клиента за действие в първоначално състояние"
   1458
   1459#. TRANSLATORS: we could not work out what other packages have to be removed to remove this package
   1460#: ../src/gpk-client.c:1376
  12741461msgid "Could not work out what packages would also be removed"
  1275 msgstr ""
  1276 
  1277 #. title
  1278 #: ../src/gpk-client.c:1249
   1462msgstr "Не може да се определят пакетите, които да се деинсталират"
   1463
   1464#. TRANSLATORS: title: to remove this package we also have to remove others
   1465#: ../src/gpk-client.c:1394
  12791466#, c-format
  12801467msgid "%i additional package also has to be removed"
   
  12831470msgstr[1] "Трябва да бъдат премахнати още %i пакета"
  12841471
  1285 #: ../src/gpk-client.c:1256
   1472#. TRANSLATORS: message: describe in detail why it must happen
   1473#: ../src/gpk-client.c:1402
  12861474#, c-format
  12871475msgid "To remove %s other packages that depend on it must also be removed."
   
  12931481"За да премахнете %s, трябва да премахнете и пакетите, които зависят от тях."
  12941482
  1295 #. set title
  1296 #: ../src/gpk-client.c:1282
   1483#. TRANSLATORS: title removing packages
   1484#: ../src/gpk-client.c:1431
  12971485msgid "Remove packages"
  1298 msgstr ""
  1299 
  1300 #: ../src/gpk-client.c:1302
   1486msgstr "Деинсталиране на пакети"
   1487
   1488#. TRANSLATORS: error: failed to remove the package we tried to remove
   1489#: ../src/gpk-client.c:1449
  13011490msgid "Failed to remove package"
  1302 msgstr ""
  1303 
  1304 #. set title
  1305 #: ../src/gpk-client.c:1361
  1306 msgid "Finding packages we depend on"
  1307 msgstr ""
  1308 
  1309 #: ../src/gpk-client.c:1381
   1491msgstr "Неуспех при премахване на паети"
   1492
   1493#. TRANSLATORS: finding a list of packages that we would also need to download
   1494#: ../src/gpk-client.c:1509
   1495#, fuzzy
   1496msgid "Finding other packages we require"
   1497msgstr "Търсене на необходимите пакети"
   1498
   1499#. TRANSLATORS: error: could not get the extra package list when installing a package
   1500#: ../src/gpk-client.c:1530
  13101501msgid "Could not work out what packages would be also installed"
  1311 msgstr ""
  1312 
  1313 #. title
  1314 #: ../src/gpk-client.c:1395
   1502msgstr "Не може да се определят кои са всички необходими пакети"
   1503
   1504#. TRANSLATORS: title: tell the user we have to install additional packages
   1505#: ../src/gpk-client.c:1543
  13151506#, c-format
  13161507msgid "%i additional package also has to be installed"
   
  13191510msgstr[1] "Трабвя да бъдат инсталирани още %i пакета"
  13201511
  1321 #: ../src/gpk-client.c:1401
   1512#. TRANSLATORS: message: explain to the user what we are doing in more detail
   1513#: ../src/gpk-client.c:1550
  13221514#, c-format
  13231515msgid "To install %s, an additional package also has to be downloaded."
   
  13261518msgstr[1] "За да инсталирате %s, ще трябва да изтеглите допълнителни пакети."
  13271519
  1328 #. try to install the package_id
  1329 #: ../src/gpk-client.c:1424
   1520#. TRANSLATORS: title: installing packages
   1521#: ../src/gpk-client.c:1576
  13301522msgid "Installing packages"
  1331 msgstr ""
  1332 
  1333 #: ../src/gpk-client.c:1441 ../src/gpk-client.c:1592 ../src/gpk-client.c:1608
   1523msgstr "Инсталиране на пакети"
   1524
   1525#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
   1526#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
   1527#: ../src/gpk-client.c:1593 ../src/gpk-client.c:1778
  13341528msgid "Failed to install package"
  1335 msgstr ""
  1336 
  1337 #. check user wanted operation
  1338 #: ../src/gpk-client.c:1504
  1339 msgid "An additional file is required"
  1340 msgstr ""
  1341 
  1342 #: ../src/gpk-client.c:1505
   1529msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
   1530
   1531#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
   1532#: ../src/gpk-client.c:1663
   1533#, fuzzy
   1534msgid "An additional package is required"
   1535msgstr "Необходим е допълнителен файл"
   1536
   1537#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
   1538#: ../src/gpk-client.c:1666
  13431539msgid "Do you want to search for this file now?"
  1344 msgstr ""
  1345 
  1346 #: ../src/gpk-client.c:1508
   1540msgstr "Искате ли да търсите този файл в момента?"
   1541
   1542#. TRANSLATORS: generic confirm, use the application name if we can
   1543#: ../src/gpk-client.c:1668
  13471544msgid "wants to install packages"
  1348 msgstr ""
  1349 
  1350 #. set title
  1351 #: ../src/gpk-client.c:1519
   1545msgstr "иска да инсталира пакети"
   1546
   1547#. TRANSLATORS: title, searching
   1548#: ../src/gpk-client.c:1680
  13521549msgid "Searching for packages"
  1353 msgstr ""
  1354 
  1355 #: ../src/gpk-client.c:1537 ../src/gpk-client.c:1609
   1550msgstr "Търсене на пакети"
   1551
   1552#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1553#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
   1554#: ../src/gpk-client.c:1700 ../src/gpk-client.c:1780
  13561555msgid "Incorrect response from search"
  1357 msgstr ""
  1358 
  1359 #: ../src/gpk-client.c:1550
   1556msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
   1557
   1558#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
   1559#: ../src/gpk-client.c:1714
  13601560#, c-format
  13611561msgid "Could not find %s"
  1362 msgstr ""
  1363 
  1364 #: ../src/gpk-client.c:1552 ../src/gpk-client.c:1716
  1365 msgid "Failed to find package"
  1366 msgstr ""
  1367 
  1368 #: ../src/gpk-client.c:1553
   1562msgstr "Пакетът „%s“ не може да бъде открит"
   1563
   1564#. TRANSLATORS: message: could not find
   1565#: ../src/gpk-client.c:1723
  13691566msgid "The packages could not be found in any software source"
  1370 msgstr ""
  1371 
  1372 #: ../src/gpk-client.c:1591
   1567msgstr "Пакетите не бяха открити в никой от източниците на софтуер"
   1568
   1569#. TRANSLATORS: title: package is already installed
   1570#: ../src/gpk-client.c:1758
  13731571#, c-format
  13741572msgid "Failed to install %s"
  1375 msgstr ""
  1376 
  1377 #: ../src/gpk-client.c:1593 ../src/gpk-enum.c:335
   1573msgstr "%s не можа да бъде инсталиран"
   1574
   1575#. TRANSLATORS: message: package is already installed
   1576#: ../src/gpk-client.c:1762 ../src/gpk-enum.c:336
  13781577msgid "The package is already installed"
  1379 msgstr ""
  1380 
  1381 #. check user wanted operation
  1382 #: ../src/gpk-client.c:1675
   1578msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
   1579
   1580#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
   1581#: ../src/gpk-client.c:1847
  13831582msgid "The following file is required:"
  1384 msgstr ""
  1385 
  1386 #. trailer
  1387 #: ../src/gpk-client.c:1676 ../src/gpk-client.c:1858
   1583msgstr "Изисква се следния файл:"
   1584
   1585#. TRANSLATORS: confirm with the user
   1586#. TRANSLATORS: ask for confirmation
   1587#: ../src/gpk-client.c:1850 ../src/gpk-client.c:2048
  13881588msgid "Do you want to search for this now?"
  13891589msgid_plural "Do you want to search for these now?"
   
  13911591msgstr[1] "Искате ли да ги потърсите?"
  13921592
  1393 #: ../src/gpk-client.c:1677
  1394 msgid "File installer"
  1395 msgstr ""
  1396 
  1397 #: ../src/gpk-client.c:1679
   1593#. TRANSLATORS: generic confirm, use the application name if we can
   1594#: ../src/gpk-client.c:1852
  13981595msgid "wants to install a file"
  1399 msgstr ""
  1400 
  1401 #. set title
  1402 #: ../src/gpk-client.c:1689 ../src/gpk-enum.c:1020
   1596msgstr "иска да инсталира файл"
   1597
   1598#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
   1599#: ../src/gpk-client.c:1862 ../src/gpk-enum.c:1041
  14031600msgid "Searching for file"
  1404 msgstr ""
  1405 
  1406 #: ../src/gpk-client.c:1704
   1601msgstr "Търсене на файл"
   1602
   1603#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1604#: ../src/gpk-client.c:1879
  14071605msgid "Failed to search for file"
  1408 msgstr ""
  1409 
  1410 #: ../src/gpk-client.c:1717
   1606msgstr "Неуспех при търсене на файл"
   1607
   1608#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
   1609#: ../src/gpk-client.c:1897
   1610msgid "Failed to find package"
   1611msgstr "Пакетът не бе открит"
   1612
   1613#. TRANSLATORS: nothing found
   1614#: ../src/gpk-client.c:1899
  14111615msgid "The file could not be found in any packages"
  1412 msgstr ""
  1413 
  1414 #: ../src/gpk-client.c:1749
   1616msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
   1617
   1618#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
   1619#: ../src/gpk-client.c:1930
  14151620#, c-format
  14161621msgid "The %s package already provides the file %s"
  1417 msgstr ""
  1418 
  1419 #: ../src/gpk-client.c:1794
   1622msgstr "Пакетът %s вече е осигурил файла %s"
   1623
   1624#. TRANSLATORS: title, searching for codecs
   1625#: ../src/gpk-client.c:1975
  14201626#, c-format
  14211627msgid "Searching for plugin: %s"
  1422 msgstr ""
  1423 
  1424 #: ../src/gpk-client.c:1846
   1628msgstr "Търсене на приставка: %s"
   1629
   1630#. TRANSLATORS: title: we need a codec
   1631#: ../src/gpk-client.c:2027
  14251632msgid "An additional plugin is required to play this content"
  14261633msgid_plural "Additional plugins are required to play this content"
   
  14321639"приставки"
  14331640
  1434 #: ../src/gpk-client.c:1847
   1641#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
   1642#: ../src/gpk-client.c:2029
  14351643msgid "The following plugin is required:"
  14361644msgid_plural "The following plugins are required:"
   
  14381646msgstr[1] "Необходими са следните приставки:"
  14391647
  1440 #: ../src/gpk-client.c:1867
  1441 msgid "Plugin installer"
  1442 msgstr ""
  1443 
  1444 #: ../src/gpk-client.c:1868 ../src/gpk-client.c:2065 ../src/gpk-client.c:2199
   1648#. TRANSLATORS: generic confirm, use the application name if we can
   1649#: ../src/gpk-client.c:2058
   1650msgid "requires additional plugins"
   1651msgstr "изисква допълнителни приставки"
   1652
   1653#. TRANSLATORS: button: confirm to install fonts
   1654#: ../src/gpk-client.c:2058 ../src/gpk-client.c:2262 ../src/gpk-client.c:2526
  14451655msgid "Search"
  1446 msgstr ""
  1447 
  1448 #: ../src/gpk-client.c:1869
  1449 msgid "requires additional plugins"
  1450 msgstr ""
  1451 
  1452 #. set title
  1453 #: ../src/gpk-client.c:1925
   1656msgstr "Търсене"
   1657
   1658#. TRANSLATORS: search for codec
   1659#: ../src/gpk-client.c:2115
  14541660msgid "Searching for plugins"
  1455 msgstr ""
  1456 
  1457 #: ../src/gpk-client.c:1948
   1661msgstr "Търсене на приставки"
   1662
   1663#. TRANSLATORS: failed to search for codec
   1664#: ../src/gpk-client.c:2143
  14581665msgid "Failed to search for plugin"
  1459 msgstr ""
  1460 
  1461 #: ../src/gpk-client.c:1949
   1666msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
   1667
   1668#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
   1669#: ../src/gpk-client.c:2145
  14621670msgid "Could not find plugin in any configured software source"
  1463 msgstr ""
  1464 
  1465 #: ../src/gpk-client.c:1985
   1671msgstr "Приставката не бе открита в никой настроен източник на софтуер"
   1672
   1673#: ../src/gpk-client.c:2177
  14661674msgid "Install the following plugin"
  14671675msgid_plural "Install the following plugins"
   
  14691677msgstr[1] "Инсталиране на следните приставки"
  14701678
  1471 #: ../src/gpk-client.c:1986
   1679#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
   1680#: ../src/gpk-client.c:2178 ../src/gpk-client.c:2613
  14721681msgid "Do you want to install this package now?"
  14731682msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
   
  14751684msgstr[1] "Искате ли сега да инсталирате тези пакети?"
  14761685
  1477 #: ../src/gpk-client.c:2062
   1686#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
   1687#: ../src/gpk-client.c:2256
  14781688msgid "An additional program is required to open this type of file:"
  1479 msgstr ""
  1480 
  1481 #: ../src/gpk-client.c:2063
   1689msgstr "За отварянето на този вид фойлове се изисква допълнителна програма:"
   1690
   1691#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
   1692#: ../src/gpk-client.c:2259
  14821693msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
  1483 msgstr ""
  1484 
  1485 #: ../src/gpk-client.c:2064
  1486 msgid "File type installer"
  1487 msgstr ""
  1488 
  1489 #: ../src/gpk-client.c:2066
   1694msgstr "Искате ли сега да търсите програма за отварянето на този вид файлове?"
   1695
   1696#. TRANSLATORS: generic confirm, use the application name if we can
   1697#: ../src/gpk-client.c:2262
  14901698msgid "requires a new mime type"
  1491 msgstr ""
  1492 
  1493 #. set title
  1494 #: ../src/gpk-client.c:2076
   1699msgstr "изисква нов тип по mime"
   1700
   1701#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
   1702#: ../src/gpk-client.c:2273
  14951703msgid "Searching for file handlers"
  1496 msgstr ""
  1497 
  1498 #: ../src/gpk-client.c:2097 ../src/gpk-client.c:2231
   1704msgstr "Търсене на програми за обработка на сътветните програми"
   1705
   1706#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1707#: ../src/gpk-client.c:2296 ../src/gpk-client.c:2565
  14991708msgid "Failed to search for provides"
  1500 msgstr ""
  1501 
  1502 #: ../src/gpk-client.c:2109
   1709msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
   1710
   1711#. TRANSLATORS: title
   1712#: ../src/gpk-client.c:2314
  15031713msgid "Failed to find software"
  1504 msgstr ""
  1505 
  1506 #: ../src/gpk-client.c:2110
   1714msgstr "Софтуерът не е намерен"
   1715
   1716#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
   1717#: ../src/gpk-client.c:2316
  15071718msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
  1508 msgstr ""
  1509 
  1510 #: ../src/gpk-client.c:2129
   1719msgstr "Няма нови приложения, които да разбират този вид файлове"
   1720
   1721#. TRANSLATORS: this is the list of packages that can open this file
   1722#: ../src/gpk-client.c:2334
  15111723msgid "Applications that can open this type of file"
  1512 msgstr ""
  1513 
  1514 #: ../src/gpk-client.c:2134
   1724msgstr "Приложения, които могат да отварят този вид файлове"
   1725
   1726#. TRANSLATORS: we failed to install
   1727#: ../src/gpk-client.c:2341
  15151728msgid "Failed to install software"
  1516 msgstr ""
  1517 
  1518 #: ../src/gpk-client.c:2135
   1729msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
   1730
   1731#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
   1732#: ../src/gpk-client.c:2343
  15191733msgid "No applications were chosen to be installed"
  1520 msgstr ""
  1521 
  1522 #. check user wanted operation
  1523 #: ../src/gpk-client.c:2196
  1524 msgid "An additional font is required to view this file correctly"
  1525 msgstr ""
  1526 
  1527 #: ../src/gpk-client.c:2197
  1528 msgid "Do you want to search for a suitable font now?"
  1529 msgstr ""
  1530 
  1531 #: ../src/gpk-client.c:2198
  1532 msgid "Font installer"
  1533 msgstr ""
  1534 
  1535 #: ../src/gpk-client.c:2200
   1734msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
   1735
   1736#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
   1737#: ../src/gpk-client.c:2424
   1738msgid "Language tag not parsed"
   1739msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
   1740
   1741#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
   1742#: ../src/gpk-client.c:2432
   1743msgid "Language code not matched"
   1744msgstr "Кодът за език не съвпада"
   1745
   1746#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
   1747#: ../src/gpk-client.c:2512
   1748#, fuzzy
   1749msgid "An additional font is required to view this document correctly."
   1750msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
   1751msgstr[0] "Необходим и допълнителен шрифт за разглеждането на този файл"
   1752msgstr[1] "Необходим и допълнителен шрифт за разглеждането на този файл"
   1753
   1754#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
   1755#: ../src/gpk-client.c:2516
   1756#, fuzzy
   1757msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
   1758msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
   1759msgstr[0] "Искате ли сега да се търси подходящ шрифт?"
   1760msgstr[1] "Искате ли сега да се търси подходящ шрифт?"
   1761
   1762#. TRANSLATORS: generic confirm, the application name is used as a prefix
   1763#: ../src/gpk-client.c:2523
   1764#, fuzzy
  15361765msgid "wants to install a font"
  1537 msgstr ""
  1538 
  1539 #. set title
  1540 #: ../src/gpk-client.c:2210
  1541 msgid "Searching for fonts"
  1542 msgstr ""
  1543 
  1544 #: ../src/gpk-client.c:2243
   1766msgid_plural "wants to install fonts"
   1767msgstr[0] "иска да инстаира шрифт"
   1768msgstr[1] "иска да инстаира шрифт"
   1769
   1770#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
   1771#: ../src/gpk-client.c:2536
   1772#, fuzzy
   1773msgid "Searching for font"
   1774msgid_plural "Searching for fonts"
   1775msgstr[0] "Търсене на шрифтове"
   1776msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
   1777
   1778#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
   1779#: ../src/gpk-client.c:2583
   1780#, fuzzy
  15451781msgid "Failed to find font"
  1546 msgstr ""
  1547 
  1548 #: ../src/gpk-client.c:2244
   1782msgid_plural "Failed to find fonts"
   1783msgstr[0] "Не бе открит шрифт"
   1784msgstr[1] "Не бе открит шрифт"
   1785
   1786#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
   1787#: ../src/gpk-client.c:2591
  15491788msgid "No new fonts can be found for this document"
  1550 msgstr ""
  1551 
  1552 #: ../src/gpk-client.c:2268
  1553 msgid "Install the following fonts"
  1554 msgstr ""
  1555 
  1556 #: ../src/gpk-client.c:2269
  1557 msgid "Do you want to install these packages now?"
  1558 msgstr ""
  1559 
  1560 #: ../src/gpk-client.c:2309
   1789msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
   1790
   1791#. TRANSLATORS: finding the package names for a catalog
   1792#: ../src/gpk-client.c:2658
  15611793#, c-format
  15621794msgid "Finding package name: %s"
  1563 msgstr ""
  1564 
  1565 #: ../src/gpk-client.c:2311
   1795msgstr "Търсене на пакета „%s“"
   1796
   1797#. TRANSLATORS: finding a package for a file for a catalog
   1798#: ../src/gpk-client.c:2661
  15661799#, c-format
  15671800msgid "Finding file name: %s"
  1568 msgstr ""
  1569 
  1570 #: ../src/gpk-client.c:2313
   1801msgstr "Търсене на файла „%s“"
   1802
   1803#. TRANSLATORS: finding a package which can provide a virtual provide
   1804#: ../src/gpk-client.c:2664
  15711805#, c-format
  15721806msgid "Finding a package to provide: %s"
  1573 msgstr ""
  1574 
  1575 #: ../src/gpk-client.c:2347
   1807msgstr "Търсене на пакет, който предоставя „%s“"
   1808
   1809#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
   1810#: ../src/gpk-client.c:2699
   1811#, fuzzy
  15761812msgid "Do you want to install this catalog?"
  1577 msgstr ""
  1578 
  1579 #: ../src/gpk-client.c:2348
  1580 msgid "Do you want to install these catalogs?"
  1581 msgstr ""
  1582 
  1583 #. set title
  1584 #: ../src/gpk-client.c:2366
   1813msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
   1814msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този източник на софтуер?"
   1815msgstr[1] "Искате ли да инсталирате този източник на софтуер?"
   1816
   1817#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
   1818#: ../src/gpk-client.c:2721
  15851819msgid "Install catalogs"
  1586 msgstr ""
  1587 
  1588 #: ../src/gpk-client.c:2384
   1820msgstr "Инсталиране на източници на сохфтуер"
   1821
   1822#: ../src/gpk-client.c:2741
  15891823msgid "No packages need to be installed"
  1590 msgstr ""
  1591 
  1592 #. process package list
  1593 #: ../src/gpk-client.c:2402
   1824msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
   1825
   1826#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
   1827#: ../src/gpk-client.c:2758
  15941828msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
  1595 msgstr ""
  1596 
  1597 #. show UI
  1598 #: ../src/gpk-client.c:2417
   1829msgstr "Следните пакети от източника на софтуер са отбелязани за инсталиране:"
   1830
   1831#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
   1832#: ../src/gpk-client.c:2776
  15991833msgid "Install packages in catalog?"
  1600 msgstr ""
  1601 
  1602 #. set title
  1603 #: ../src/gpk-client.c:2470
   1834msgstr "Инсталиране на пакети от източник?"
   1835
   1836#. TRANSLATORS: title: update all pending updates
   1837#: ../src/gpk-client.c:2831
  16041838msgid "System update"
  1605 msgstr ""
  1606 
  1607 #. display and set
  1608 #: ../src/gpk-client.c:2478
   1839msgstr "Обноваване на системата"
   1840
   1841#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1842#: ../src/gpk-client.c:2838
  16091843msgid "Failed to update system"
  1610 msgstr ""
   1844msgstr "Системата не бе обновена"
  16111845
  16121846#. do the bubble
  1613 #: ../src/gpk-client.c:2492
   1847#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
   1848#: ../src/gpk-client.c:2853
  16141849msgid "Updates are being installed"
  1615 msgstr ""
  1616 
  1617 #: ../src/gpk-client.c:2493
   1850msgstr "Инсталират се обновявания"
   1851
   1852#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
   1853#: ../src/gpk-client.c:2855
  16181854msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
  1619 msgstr ""
  1620 
  1621 #: ../src/gpk-client.c:2498
   1855msgstr "Автоматично се инсталират обновявания"
   1856
   1857#: ../src/gpk-client.c:2861
  16221858msgid "Cancel update"
  1623 msgstr ""
  1624 
  1625 #. display and set
  1626 #: ../src/gpk-client.c:2550
   1859msgstr "Преустановяване на обновяването"
   1860
   1861#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1862#: ../src/gpk-client.c:2916
  16271863msgid "Failed to update package lists"
  1628 msgstr ""
  1629 
  1630 #: ../src/gpk-client.c:2596
   1864msgstr "Списъците с пакети не бяха обновени"
   1865
   1866#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1867#: ../src/gpk-client.c:2964
  16311868msgid "Failed to get updates"
  1632 msgstr ""
  1633 
  1634 #: ../src/gpk-client.c:2604
  1635 msgid "Getting update lists"
  1636 msgstr ""
  1637 
  1638 #: ../src/gpk-client.c:2653
   1869msgstr "Обновяванията не бяха получени"
   1870
   1871#. TRANSLATORS: title: getting the list of updates
   1872#: ../src/gpk-client.c:2974
   1873#, fuzzy
   1874msgid "Getting list of updates"
   1875msgstr "Получаване на обновяванията"
   1876
   1877#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1878#: ../src/gpk-client.c:3024
  16391879msgid "Getting update lists failed"
  1640 msgstr ""
  1641 
  1642 #. setup the UI
  1643 #: ../src/gpk-client.c:2660 ../src/gpk-enum.c:1083
   1880msgstr "Списъците с обновявания не бяха получени"
   1881
   1882#. TRANSLATORS: get if we can go from one distro release to another
   1883#: ../src/gpk-client.c:3032 ../src/gpk-enum.c:1104
  16441884msgid "Getting distribution upgrade information"
  1645 msgstr ""
  1646 
  1647 #: ../src/gpk-client.c:2697
   1885msgstr "Получаване на информацията за обновяване на дистрибуцията"
   1886
   1887#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1888#: ../src/gpk-client.c:3071
  16481889msgid "Getting file list failed"
  1649 msgstr ""
  1650 
  1651 #. setup the UI
  1652 #: ../src/gpk-client.c:2704
   1890msgstr "Списъкът с файлове не бе получен"
   1891
   1892#. TRANSLATORS: title: getting the files that are contained in a package
   1893#: ../src/gpk-client.c:3079
  16531894msgid "Getting file lists"
  1654 msgstr ""
  1655 
  1656 #. display and set
  1657 #: ../src/gpk-client.c:2751
   1895msgstr "Получаване на списъците с файлове"
   1896
   1897#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
   1898#: ../src/gpk-client.c:3126
  16581899msgid "Failed to update packages"
  1659 msgstr ""
  1660 
  1661 #. setup the UI
  1662 #: ../src/gpk-client.c:2758
   1900msgstr "Пакетите не бяха обновени"
   1901
   1902#. TRANSLATORS: title: update specific packages
   1903#: ../src/gpk-client.c:3134
  16631904msgid "Update packages"
  1664 msgstr ""
  1665 
  1666 #: ../src/gpk-client.c:2800 ../src/gpk-client.c:2811
   1905msgstr "Обновяване на пакетите"
   1906
   1907#: ../src/gpk-client.c:3165
   1908#, fuzzy
   1909msgid "Signature required"
   1910msgstr "Изисква се подпис върху софтуера"
   1911
   1912#. TRANSLATORS: title: failed to install package GPG signature
   1913#: ../src/gpk-client.c:3185 ../src/gpk-client.c:3199
  16671914msgid "Failed to install signature"
  1668 msgstr ""
  1669 
  1670 #: ../src/gpk-client.c:2801 ../src/gpk-client.c:2841
   1915msgstr "Подписът не беше инсталиран"
   1916
   1917#. TRANSLATORS: internal error
   1918#: ../src/gpk-client.c:3187 ../src/gpk-client.c:3233
   1919#, fuzzy
  16711920msgid "The client could not be reset"
  1672 msgstr ""
  1673 
  1674 #: ../src/gpk-client.c:2812 ../src/gpk-client.c:2850
   1921msgstr "Клиентът не може да бъде зададен наново"
   1922
   1923#. TRANSLATORS: method: for some reason we refused this, error follows
   1924#: ../src/gpk-client.c:3201 ../src/gpk-client.c:3245
  16751925msgid "The method failed"
  1676 msgstr ""
  1677 
  1678 #: ../src/gpk-client.c:2840 ../src/gpk-client.c:2849
  1679 msgid "Failed to accept EULA"
  1680 msgstr ""
  1681 
  1682 #: ../src/gpk-client.c:2877
   1926msgstr "Неуспешно изпълнение на метода"
   1927
   1928#. TRANSLATORS: title: failed to accept licence
   1929#: ../src/gpk-client.c:3231 ../src/gpk-client.c:3243
   1930#, fuzzy
   1931msgid "Failed to accept license agreement"
   1932msgstr "EULA-та не бе приета"
   1933
   1934#. TRANSLATORS: title: failed to do initial error
   1935#: ../src/gpk-client.c:3274
  16831936msgid "Failed to install"
  1684 msgstr ""
  1685 
  1686 #: ../src/gpk-client.c:2878
  1687 msgid "The install task could not be requeued"
  1688 msgstr ""
  1689 
  1690 #: ../src/gpk-client-chooser.c:128 ../src/gpk-client-run.c:152
   1937msgstr "Неуспешно инсталиране"
   1938
   1939#. TRANSLATORS: we could not requeue the transaction
   1940#: ../src/gpk-client.c:3276
   1941#, fuzzy
   1942msgid "The install task could not be repeated"
   1943msgstr "Задачата по инсталиране не можа да бъде поставена наново в опашката"
   1944
   1945#. TRANSLATORS: column for the application icon
   1946#: ../src/gpk-client-chooser.c:130 ../src/gpk-client-run.c:167
  16911947msgid "Icon"
  1692 msgstr ""
  1693 
  1694 #: ../src/gpk-client-chooser.c:134 ../src/gpk-client-run.c:158
   1948msgstr "Икона"
   1949
   1950#. TRANSLATORS: column for the application name
   1951#. TRANSLATORS: column for the package name
   1952#. Application column (icon, name, description)
   1953#: ../src/gpk-client-chooser.c:137 ../src/gpk-client-run.c:174
   1954#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510
  16951955msgid "Package"
  1696 msgstr ""
  1697 
  1698 #: ../src/gpk-client-chooser.c:152
   1956msgstr "Пакет"
   1957
   1958#. TRANSLATORS: button label, install the selected package
   1959#: ../src/gpk-client-chooser.c:156 ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646
  16991960msgid "_Install"
  1700 msgstr ""
  1701 
  1702 #: ../src/gpk-client-dialog.c:879
  1703 msgid "Uninstall"
  1704 msgstr ""
  1705 
  1706 #: ../src/gpk-client-run.c:135
   1961msgstr "_Инсталиране"
   1962
   1963#. TRANSLATORS: button: execute the application
   1964#: ../src/gpk-client-run.c:149
  17071965msgid "_Run"
  1708 msgstr ""
  1709 
  1710 #: ../src/gpk-client-run.c:326
   1966msgstr "_Изпълнение"
   1967
   1968#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
   1969#: ../src/gpk-client-run.c:378
  17111970msgid "Run new application?"
  1712 msgstr ""
  1713 
   1971msgstr "Стартиране на ново приложение?"
   1972
   1973#. TRANSLATORS: is not GPG signed
   1974#: ../src/gpk-client-untrusted.c:89
   1975#, fuzzy
   1976msgid "The package is not signed by a trusted provider."
   1977msgstr "Този пакет не е инсталиран"
   1978
   1979#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
  17141980#: ../src/gpk-client-untrusted.c:91
   1981msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
   1982msgstr ""
   1983"Не инсталирайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
   1984
   1985#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
   1986#: ../src/gpk-client-untrusted.c:93
  17151987msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
  17161988msgstr ""
  1717 
  1718 #: ../src/gpk-client-untrusted.c:92
   1989"Вредни програми могат да навредят на компютъра ви или да причинят други "
   1990"проблеми."
   1991
   1992#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
   1993#: ../src/gpk-client-untrusted.c:95
  17191994msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
  1720 msgstr ""
  1721 
  1722 #: ../src/gpk-client-untrusted.c:105
   1995msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да инсталирате този пакет?"
   1996
   1997#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
   1998#: ../src/gpk-client-untrusted.c:109
  17231999msgid "_Force install"
  1724 msgstr ""
  1725 
  1726 #: ../src/gpk-client-untrusted.c:106
   2000msgstr "Инсталиране _въпреки всичко"
   2001
   2002#. TRANSLATORS: button tooltip
   2003#: ../src/gpk-client-untrusted.c:111
  17272004msgid "Force installing package"
  1728 msgstr ""
  1729 
  1730 #: ../src/gpk-common.c:180
   2005msgstr "Инсталиране на пакета въпреки всичко"
   2006
   2007#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
   2008#: ../src/gpk-common.c:188
  17312009msgid "This application is running as a privileged user"
  1732 msgstr ""
  1733 
  1734 #: ../src/gpk-common.c:182
   2010msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
   2011
   2012#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
   2013#: ../src/gpk-common.c:191
  17352014#, c-format
  17362015msgid "%s is running as a privileged user"
  1737 msgstr ""
  1738 
  1739 #: ../src/gpk-common.c:184
   2016msgstr "Програмата „%s“ е стартирана с правата на администратор"
   2017
   2018#. TRANSLATORS: tell the user off
   2019#: ../src/gpk-common.c:194
   2020#, fuzzy
   2021msgid "Package management applications are security sensitive."
   2022msgstr ""
   2023"Програмите за управление на пакети са чувствителни относно сигурността и "
   2024"затова текущото приложение ще се затвори."
   2025
   2026#. TRANSLATORS: and explain why
   2027#: ../src/gpk-common.c:196
  17402028msgid ""
  17412029"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
  17422030"security reasons."
  17432031msgstr ""
  1744 
  1745 #: ../src/gpk-common.c:185
  1746 msgid ""
  1747 "Package management applications are security sensitive and therefore this "
  1748 "application will now close."
  1749 msgstr ""
  1750 
  1751 #: ../src/gpk-common.c:200
   2032"Изпълнението на графични програми с правата на администратор трябва да се "
   2033"избягва заради сигурността."
   2034
   2035#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
   2036#: ../src/gpk-common.c:202
   2037#, fuzzy
   2038msgid "Continue Anyway"
   2039msgstr "Затваряне независимо от това"
   2040
   2041#. TRANSLATORS: the user is not sitting in front of the keyboard
   2042#: ../src/gpk-common.c:228
  17522043msgid "This application is running when the session is not local"
  1753 msgstr ""
  1754 
  1755 #: ../src/gpk-common.c:202
   2044msgstr "Това приложение работи, когато сесията не е локална"
   2045
   2046#. TRANSLATORS: same, but we know the application name
   2047#: ../src/gpk-common.c:231
  17562048#, c-format
  17572049msgid "%s is running when the session is not local"
  1758 msgstr ""
  1759 
  1760 #: ../src/gpk-common.c:204
   2050msgstr "„%s“ работи, когато сесията не е локална"
   2051
   2052#. TRANSLATORS: tell the user off
   2053#: ../src/gpk-common.c:234
  17612054msgid "These applications should be run only when on local console."
  1762 msgstr ""
  1763 
  1764 #: ../src/gpk-common.c:205
   2055msgstr "Тези приложения трябва да се стартират само от локална конзола."
   2056
   2057#. TRANSLATORS: explain what to do
   2058#: ../src/gpk-common.c:236
  17652059msgid ""
  17662060"This normally indicates a bug with ConsoleKit or with the way your session "
  17672061"has started."
  17682062msgstr ""
  1769 
  1770 #: ../src/gpk-common.c:217
   2063"Това обикновено означава грешка в ConsoleKit или в начина на стартиране на "
   2064"сесията ви."
   2065
   2066#. TRANSLATORS: the user is not active, i.e. is idle
   2067#: ../src/gpk-common.c:251
  17712068msgid "This application is running when the session is not active"
  1772 msgstr ""
  1773 
  1774 #: ../src/gpk-common.c:219
   2069msgstr "Това приложение работи, когато сесията не е активна"
   2070
   2071#. TRANSLATORS: same, but we know the application name
   2072#: ../src/gpk-common.c:254
  17752073#, c-format
  17762074msgid "%s is running when the session is not active"
  1777 msgstr ""
  1778 
  1779 #: ../src/gpk-common.c:221
   2075msgstr "„%s“ работи, когато сесията не е активна"
   2076
   2077#. TRANSLATORS: tell the user off
   2078#: ../src/gpk-common.c:257
  17802079msgid "These applications should be run only when on active console."
  1781 msgstr ""
  1782 
  1783 #: ../src/gpk-common.c:222
   2080msgstr "Тези приложения трабва да се стартират само от активна конзола."
   2081
   2082#. TRANSLATORS: explain what to do
   2083#: ../src/gpk-common.c:259
  17842084msgid "This normally indicates a bug with your remote desktop implementation."
  17852085msgstr ""
  1786 
  1787 #: ../src/gpk-common.c:319 ../src/gpk-common.c:506
   2086"Това обикновена се дължи на грешка в програмата за отдалечено работно място."
   2087
   2088#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
   2089#: ../src/gpk-common.c:325
  17882090#, c-format
  17892091msgid "Now"
  1790 msgstr ""
  1791 
  1792 #: ../src/gpk-common.c:328
   2092msgstr "Сега"
   2093
   2094#. TRANSLATORS: time
   2095#: ../src/gpk-common.c:335
  17932096#, c-format
  17942097msgid "%i second"
   
  17972100msgstr[1] "%i секунди"
  17982101
  1799 #: ../src/gpk-common.c:341
   2102#: ../src/gpk-common.c:348
  18002103#, c-format
  18012104msgid "%i minute"
   
  18082111#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  18092112#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  1810 #: ../src/gpk-common.c:347 ../src/gpk-common.c:365
   2113#: ../src/gpk-common.c:354 ../src/gpk-common.c:373
  18112114#, c-format
  18122115msgid "%i %s %i %s"
  18132116msgstr "%i %s и %i %s"
  18142117
  1815 #: ../src/gpk-common.c:348 ../src/gpk-common.c:367
   2118#: ../src/gpk-common.c:355 ../src/gpk-common.c:375
  18162119msgid "minute"
  18172120msgid_plural "minutes"
   
  18192122msgstr[1] "минути"
  18202123
  1821 #: ../src/gpk-common.c:349
   2124#: ../src/gpk-common.c:356
  18222125msgid "second"
  18232126msgid_plural "seconds"
   
  18252128msgstr[1] "секунди"
  18262129
  1827 #: ../src/gpk-common.c:359
   2130#: ../src/gpk-common.c:367
  18282131#, c-format
  18292132msgid "%i hour"
   
  18322135msgstr[1] "$i часа"
  18332136
  1834 #: ../src/gpk-common.c:366
   2137#: ../src/gpk-common.c:374
  18352138msgid "hour"
  18362139msgid_plural "hours"
   
  18382141msgstr[1] "часа"
  18392142
  1840 #: ../src/gpk-common.c:392
   2143#: ../src/gpk-common.c:400
  18412144#, c-format
  18422145msgid "%s and %s"
  18432146msgstr "%s и %s"
  18442147
  1845 #: ../src/gpk-common.c:395
   2148#: ../src/gpk-common.c:403
  18462149#, c-format
  18472150msgid "%s, %s and %s"
  18482151msgstr "%s, %s и %s"
  18492152
  1850 #: ../src/gpk-common.c:398
   2153#: ../src/gpk-common.c:406
  18512154#, c-format
  18522155msgid "%s, %s, %s and %s"
  18532156msgstr "%s, %s, %s и %s"
  18542157
  1855 #: ../src/gpk-common.c:402
   2158#: ../src/gpk-common.c:410
  18562159#, c-format
  18572160msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
  18582161msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
  18592162
  1860 #: ../src/gpk-common.c:515
  1861 msgid "1 second"
  1862 msgstr "1 секунда"
  1863 
  1864 #: ../src/gpk-common.c:525
  1865 msgid "1 minute"
  1866 msgstr "1 минута"
  1867 
  1868 #: ../src/gpk-common.c:535
  1869 msgid "1 hour"
  1870 msgstr "1 час"
  1871 
  1872 #: ../src/gpk-common.c:545
  1873 msgid "30 seconds"
  1874 msgstr "30 секунди"
  1875 
  1876 #: ../src/gpk-common.c:555
  1877 msgid "30 minutes"
  1878 msgstr "30 минути"
  1879 
  1880 #: ../src/gpk-common.c:565
  1881 msgid "30 minutes 1 second"
  1882 msgstr "30 минути и 1 секунда"
  1883 
  1884 #: ../src/gpk-common.c:575
  1885 msgid "30 minutes 10 seconds"
  1886 msgstr "30 минути и 10 секунди"
  1887 
  1888 #: ../src/gpk-consolekit.c:176
   2163#. TRANSLATORS: could not restart the computer
   2164#: ../src/gpk-consolekit.c:177
  18892165msgid "Failed to restart"
  1890 msgstr ""
  1891 
  1892 #: ../src/gpk-consolekit.c:177
   2166msgstr "Неуспешно рестартиране"
   2167
   2168#. TRANSLATORS: more than one user is using this computer
   2169#: ../src/gpk-consolekit.c:179
  18932170msgid ""
  18942171"You are not allowed to restart the computer because multiple users are "
  18952172"logged in"
  18962173msgstr ""
  1897 
  1898 #: ../src/gpk-dialog.c:72
   2174"Не може да рестартирате компютъря, защото има и други включили се потребители"
   2175
   2176#: ../src/gpk-dialog.c:73
  18992177msgid "many packages"
  1900 msgstr ""
  1901 
  1902 #: ../src/gpk-dialog.c:231
   2178msgstr "много пакети"
   2179
   2180#: ../src/gpk-dialog.c:229
  19032181msgid "No files"
  1904 msgstr ""
  1905 
  1906 #: ../src/gpk-enum.c:308
   2182msgstr "Няма файлове"
   2183
   2184#: ../src/gpk-enum.c:309
  19072185msgid "No network connection available"
  1908 msgstr ""
  1909 
  1910 #: ../src/gpk-enum.c:311
   2186msgstr "Няма свързаност към мрежа"
   2187
   2188#: ../src/gpk-enum.c:312
  19112189msgid "No package cache is available."
  1912 msgstr ""
  1913 
  1914 #: ../src/gpk-enum.c:314
   2190msgstr "Липсва кеш с пакети."
   2191
   2192#: ../src/gpk-enum.c:315
  19152193msgid "Out of memory"
  1916 msgstr ""
  1917 
  1918 #: ../src/gpk-enum.c:317
   2194msgstr "Недостатъчно памет"
   2195
   2196#: ../src/gpk-enum.c:318
  19192197msgid "Failed to create a thread"
  1920 msgstr ""
  1921 
  1922 #: ../src/gpk-enum.c:320
   2198msgstr "Не може да се създаде нишка"
   2199
   2200#: ../src/gpk-enum.c:321
  19232201msgid "Not supported by this backend"
  1924 msgstr ""
  1925 
  1926 #: ../src/gpk-enum.c:323
   2202msgstr "Не се поддържа от това ядро"
   2203
   2204#: ../src/gpk-enum.c:324
  19272205msgid "An internal system error has occurred"
  1928 msgstr ""
  1929 
  1930 #: ../src/gpk-enum.c:326
  1931 msgid "A security trust relationship is not present"
  1932 msgstr ""
  1933 
  1934 #: ../src/gpk-enum.c:329
   2206msgstr "Възнисна вътрешна системна грешка"
   2207
   2208#: ../src/gpk-enum.c:327
   2209#, fuzzy
   2210msgid "A security signature is not present"
   2211msgstr "Липсва отношение на доверие за сигурността"
   2212
   2213#: ../src/gpk-enum.c:330
  19352214msgid "The package is not installed"
  1936 msgstr ""
  1937 
  1938 #: ../src/gpk-enum.c:332
   2215msgstr "Този пакет не е инсталиран"
   2216
   2217#: ../src/gpk-enum.c:333
  19392218msgid "The package was not found"
  1940 msgstr ""
  1941 
  1942 #: ../src/gpk-enum.c:338
   2219msgstr "Този пакет не е открит"
   2220
   2221#: ../src/gpk-enum.c:339
  19432222msgid "The package download failed"
  1944 msgstr ""
  1945 
  1946 #: ../src/gpk-enum.c:341
   2223msgstr "Неуспешно изтегляне на пакета"
   2224
   2225#: ../src/gpk-enum.c:342
  19472226msgid "The group was not found"
  1948 msgstr ""
  1949 
  1950 #: ../src/gpk-enum.c:344
   2227msgstr "Групата не е открита"
   2228
   2229#: ../src/gpk-enum.c:345
  19512230msgid "The group list was invalid"
  1952 msgstr ""
  1953 
  1954 #: ../src/gpk-enum.c:347
   2231msgstr "Списъкът с групи е неправилен"
   2232
   2233#: ../src/gpk-enum.c:348
  19552234msgid "Dependency resolution failed"
  1956 msgstr ""
  1957 
  1958 #: ../src/gpk-enum.c:350
   2235msgstr "Неуспешно откриване на необходимите пакети"
   2236
   2237#: ../src/gpk-enum.c:351
  19592238msgid "Search filter was invalid"
  1960 msgstr ""
  1961 
  1962 #: ../src/gpk-enum.c:353
   2239msgstr "Неправилен филтър за търсене"
   2240
   2241#: ../src/gpk-enum.c:354
  19632242msgid "The package identifier was not well formed"
  1964 msgstr ""
  1965 
  1966 #: ../src/gpk-enum.c:356
   2243msgstr "Неправилен идентификатор на пакет"
   2244
   2245#: ../src/gpk-enum.c:357
  19672246msgid "Transaction error"
  1968 msgstr ""
  1969 
  1970 #: ../src/gpk-enum.c:359
   2247msgstr "Транзакционна грешка"
   2248
   2249#: ../src/gpk-enum.c:360
  19712250msgid "Repository name was not found"
  1972 msgstr ""
  1973 
  1974 #: ../src/gpk-enum.c:362
   2251msgstr "Името на хранилището не е открито"
   2252
   2253#: ../src/gpk-enum.c:363
  19752254msgid "Could not remove a protected system package"
  1976 msgstr ""
  1977 
  1978 #: ../src/gpk-enum.c:365
   2255msgstr "Защитеният, системен пакет не може да бъде деинсталиран"
   2256
   2257#: ../src/gpk-enum.c:366
  19792258msgid "The task was canceled"
  1980 msgstr ""
  1981 
  1982 #: ../src/gpk-enum.c:368
   2259msgstr "Задачата беше отменена"
   2260
   2261#: ../src/gpk-enum.c:369
   2262#, fuzzy
  19832263msgid "The task was forcibly canceled"
  1984 msgstr ""
  1985 
  1986 #: ../src/gpk-enum.c:371
   2264msgstr "Задачата беше изрично отменена"
   2265
   2266#: ../src/gpk-enum.c:372
  19872267msgid "Reading the config file failed"
  1988 msgstr ""
  1989 
  1990 #: ../src/gpk-enum.c:374
   2268msgstr "Неуспешно прочитанена файла с настройки"
   2269
   2270#: ../src/gpk-enum.c:375
  19912271msgid "The task cannot be canceled"
  1992 msgstr ""
  1993 
  1994 #: ../src/gpk-enum.c:377
   2272msgstr "Задачата не може да бъде отменена"
   2273
   2274#: ../src/gpk-enum.c:378
  19952275msgid "Source packages cannot be installed"
  1996 msgstr ""
  1997 
  1998 #: ../src/gpk-enum.c:380
   2276msgstr "Пакетът с изходен код не може да бъде инсталиран"
   2277
   2278#: ../src/gpk-enum.c:381
   2279#, fuzzy
  19992280msgid "The license agreement failed"
  2000 msgstr ""
  2001 
  2002 #: ../src/gpk-enum.c:383
   2281msgstr "Неуспешно приемане на лиценвзното споразумение"
   2282
   2283#: ../src/gpk-enum.c:384
  20032284msgid "Local file conflict between packages"
  2004 msgstr ""
  2005 
  2006 #: ../src/gpk-enum.c:386
   2285msgstr "Конфликт в локален файл между пакети"
   2286
   2287#: ../src/gpk-enum.c:387
  20072288msgid "Packages are not compatible"
  2008 msgstr ""
  2009 
  2010 #: ../src/gpk-enum.c:389
   2289msgstr "Пакетите са несъвместими"
   2290
   2291#: ../src/gpk-enum.c:390
  20112292msgid "Problem connecting to a software source"
  2012 msgstr ""
  2013 
  2014 #: ../src/gpk-enum.c:392
   2293msgstr "Проблем при свързване с идточник на софтуер"
   2294
   2295#: ../src/gpk-enum.c:393
  20152296msgid "Failed to initialize"
  2016 msgstr ""
  2017 
  2018 #: ../src/gpk-enum.c:395
   2297msgstr "Неуспешно инициализиране"
   2298
   2299#: ../src/gpk-enum.c:396
  20192300msgid "Failed to finalise"
  2020 msgstr ""
  2021 
  2022 #: ../src/gpk-enum.c:398
   2301msgstr "Неуспешно завършване"
   2302
   2303#: ../src/gpk-enum.c:399
  20232304msgid "Cannot get lock"
  2024 msgstr ""
  2025 
  2026 #: ../src/gpk-enum.c:401
   2305msgstr "Ключалката не може да бъде придобита"
   2306
   2307#: ../src/gpk-enum.c:402
  20272308msgid "No packages to update"
  2028 msgstr ""
  2029 
  2030 #: ../src/gpk-enum.c:404
   2309msgstr "Няма обновени пакети"
   2310
   2311#: ../src/gpk-enum.c:405
  20312312msgid "Cannot write repository configuration"
  2032 msgstr ""
  2033 
  2034 #: ../src/gpk-enum.c:407
   2313msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат записани"
   2314
   2315#: ../src/gpk-enum.c:408
  20352316msgid "Local install failed"
  2036 msgstr ""
  2037 
  2038 #: ../src/gpk-enum.c:410
  2039 msgid "Bad GPG signature"
  2040 msgstr ""
  2041 
  2042 #: ../src/gpk-enum.c:413
  2043 msgid "Missing GPG signature"
  2044 msgstr ""
  2045 
  2046 #: ../src/gpk-enum.c:416
   2317msgstr "Неуспешна локална инсталация"
   2318
   2319#: ../src/gpk-enum.c:411
   2320#, fuzzy
   2321msgid "Bad security signature"
   2322msgstr "%i обновяване по сигурността"
   2323
   2324#: ../src/gpk-enum.c:414
   2325#, fuzzy
   2326msgid "Missing security signature"
   2327msgstr "%i обновяване по сигурността"
   2328
   2329#: ../src/gpk-enum.c:417
  20472330msgid "Repository configuration invalid"
  2048 msgstr ""
  2049 
  2050 #: ../src/gpk-enum.c:419
   2331msgstr "Неправилна настройка на хранилище"
   2332
   2333#: ../src/gpk-enum.c:420
  20512334msgid "Invalid package file"
  2052 msgstr ""
  2053 
  2054 #: ../src/gpk-enum.c:422
   2335msgstr "Неправилен пакетен файл"
   2336
   2337#: ../src/gpk-enum.c:423
  20552338msgid "Package install blocked"
  2056 msgstr ""
  2057 
  2058 #: ../src/gpk-enum.c:425
   2339msgstr "Инсталирането на пакета е блокирано"
   2340
   2341#: ../src/gpk-enum.c:426
  20592342msgid "Package is corrupt"
  2060 msgstr ""
  2061 
  2062 #: ../src/gpk-enum.c:428
   2343msgstr "Повреден пакет"
   2344
   2345#: ../src/gpk-enum.c:429
  20632346msgid "All packages are already installed"
  2064 msgstr ""
  2065 
  2066 #: ../src/gpk-enum.c:431
   2347msgstr "Всички пакети вече са инсталирани"
   2348
   2349#: ../src/gpk-enum.c:432
  20672350msgid "The specified file could not be found"
  2068 msgstr ""
  2069 
  2070 #: ../src/gpk-enum.c:434
   2351msgstr "Указаният файл не може да бъде намерен"
   2352
   2353#: ../src/gpk-enum.c:435
  20712354msgid "No more mirrors are available"
  2072 msgstr ""
  2073 
  2074 #: ../src/gpk-enum.c:451
   2355msgstr "Няма други огледала"
   2356
   2357#: ../src/gpk-enum.c:438
   2358#, fuzzy
   2359msgid "No distribution upgrade data is available"
   2360msgstr "Налични са обновявания на дистрибуцията"
   2361
   2362#: ../src/gpk-enum.c:441
   2363msgid "Package is incompatible with this system"
   2364msgstr "Пакетът е несъвместим с тази система"
   2365
   2366#: ../src/gpk-enum.c:458
  20752367msgid ""
  20762368"There is no network connection available.\n"
  20772369"Please check your connection settings and try again"
  20782370msgstr ""
  2079 
  2080 #: ../src/gpk-enum.c:455
   2371"Липсва връзка с мрежата.\n"
   2372"Проверете настройките на връзката и пробвайте отново"
   2373
   2374#: ../src/gpk-enum.c:462
  20812375msgid ""
  20822376"The package list needs to be rebuilt.\n"
  20832377"This should have been done by the backend automatically."
  20842378msgstr ""
  2085 
  2086 #: ../src/gpk-enum.c:459
   2379"Списъкът с пакети трябва да се генерира наново.\n"
   2380"Ядрото е трябвало да направи това автоматично."
   2381
   2382#: ../src/gpk-enum.c:466
  20872383msgid ""
  20882384"The service that is responsible for handling user requests is out of "
   
  20902386"Please restart your computer."
  20912387msgstr ""
  2092 
  2093 #: ../src/gpk-enum.c:463
   2388"Няма памет за услугата, която отговаря за обработката на потребителските "
   2389"заявки.\n"
   2390"Рестартирайте компютъра."
   2391
   2392#: ../src/gpk-enum.c:470
  20942393msgid "A thread could not be created to service the user request."
  20952394msgstr ""
  2096 
  2097 #: ../src/gpk-enum.c:466
   2395"Не може да бъде създадена нишка, каято да обработи потребителската заявка."
   2396
   2397#: ../src/gpk-enum.c:473
  20982398msgid ""
  20992399"The action is not supported by this backend.\n"
  2100 "Please report a bug at "
  2101 msgstr ""
  2102 
  2103 #: ../src/gpk-enum.c:470
   2400"Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
   2401"happened."
   2402msgstr ""
   2403"Това ядро не поддържа това действие.\n"
   2404"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
   2405"дистрибуцията, която ползвате."
   2406
   2407#: ../src/gpk-enum.c:477
  21042408msgid ""
  21052409"A problem that we were not expecting has occurred.\n"
  2106 "Please report this bug at "
  2107 msgstr ""
  2108 
  2109 #: ../src/gpk-enum.c:474
   2410"Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
   2411"description."
   2412msgstr ""
   2413"Възникна неочакван проблем.\n"
   2414"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
   2415"дистрибуцията, която ползвате, заедно с описанието на грешката."
   2416
   2417#: ../src/gpk-enum.c:481
  21102418msgid ""
  21112419"A security trust relationship could not be made with software source.\n"
  21122420"Please check your security settings."
  21132421msgstr ""
  2114 
  2115 #: ../src/gpk-enum.c:478
   2422"Не може да се установи връзка на довереност с източника на софтуера.\n"
   2423"Проверете настройките на сигурността."
   2424
   2425#: ../src/gpk-enum.c:485
  21162426msgid ""
  21172427"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
  21182428msgstr ""
  2119 
  2120 #: ../src/gpk-enum.c:481
   2429"Пакетът, който се опитвате да премахнете или обновите, не е инсталиран."
   2430
   2431#: ../src/gpk-enum.c:488
  21212432msgid ""
  21222433"The package that is being modified was not found on your system or in any "
  21232434"software source."
  21242435msgstr ""
  2125 
  2126 #: ../src/gpk-enum.c:484
   2436"Пакетът, който бива променян, не е открит на системата ви, както и в никой "
   2437"източник на софтуер."
   2438
   2439#: ../src/gpk-enum.c:491
  21272440msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
  2128 msgstr ""
  2129 
  2130 #: ../src/gpk-enum.c:487
   2441msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, вече е инсталиран."
   2442
   2443#: ../src/gpk-enum.c:494
  21312444msgid ""
  21322445"The package download failed.\n"
  21332446"Please check your network connectivity."
  21342447msgstr ""
  2135 
  2136 #: ../src/gpk-enum.c:491
   2448"Неуспешно изтегляне на пакет.\n"
   2449"Проверете връзката си с мрежата."
   2450
   2451#: ../src/gpk-enum.c:498
  21372452msgid ""
  21382453"The group type was not found.\n"
  21392454"Please check your group list and try again."
  21402455msgstr ""
  2141 
  2142 #: ../src/gpk-enum.c:495
   2456"Видът на групата не е открит.\n"
   2457"Проверете списъка с групи и опитайте отново."
   2458
   2459#: ../src/gpk-enum.c:502
  21432460msgid ""
  21442461"The group list could not be loaded.\n"
   
  21462463"error."
  21472464msgstr ""
  2148 
  2149 #: ../src/gpk-enum.c:500
   2465"Списъкът с групи не може да бъде зареден.\n"
   2466"Опресняването на кеша може и да помогне, но обикновено причината е грешка в "
   2467"източника на софтуер."
   2468
   2469#: ../src/gpk-enum.c:507
  21502470msgid ""
  21512471"A package could not be found that allows the task to complete.\n"
  21522472"More information is available in the detailed report."
  21532473msgstr ""
  2154 
  2155 #: ../src/gpk-enum.c:504
   2474"Не може да бъде открит пакет, който да позволи завършването на задачата.\n"
   2475"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
   2476
   2477#: ../src/gpk-enum.c:511
  21562478msgid "The search filter was not correctly formed."
  2157 msgstr ""
  2158 
  2159 #: ../src/gpk-enum.c:507
   2479msgstr "Неправилен филтър за търсене."
   2480
   2481#: ../src/gpk-enum.c:514
  21602482msgid ""
  21612483"The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
  21622484"This normally indicates an internal error and should be reported."
  21632485msgstr ""
  2164 
  2165 #: ../src/gpk-enum.c:511
   2486"Когато бе изпратен към сървъра, идентификатора на пакет бе неправилен.\n"
   2487"Обикновено това е признак за вътрешна грешка и трябва да бъде докладван."
   2488
   2489#: ../src/gpk-enum.c:518
  21662490msgid ""
  21672491"An unspecified task error has occurred.\n"
  21682492"More information is available in the detailed report."
  21692493msgstr ""
  2170 
  2171 #: ../src/gpk-enum.c:515
   2494"Възникна неуказана грешка в задачата.\n"
   2495"Повече информация е налична в подробния доклад."
   2496
   2497#: ../src/gpk-enum.c:522
  21722498msgid ""
  21732499"The remote software source name was not found.\n"
  21742500"You may need to enable an item in Software Sources"
  21752501msgstr ""
  2176 
  2177 #: ../src/gpk-enum.c:519
   2502"Отдалеченият източник на софтуер не бе открит.\n"
   2503"Пробвайте да го включите при източниците на софтуер."
   2504
   2505#: ../src/gpk-enum.c:526
  21782506msgid "Removing a protected system package is not allowed."
  2179 msgstr ""
  2180 
  2181 #: ../src/gpk-enum.c:522
   2507msgstr "Не е позволено премахването на защитен, системен пакет."
   2508
   2509#: ../src/gpk-enum.c:529
  21822510msgid "The task was canceled successfully and no packages were changed."
  2183 msgstr ""
  2184 
  2185 #: ../src/gpk-enum.c:525
   2511msgstr "Задачата бе успешно отменена и не са променяни пакети."
   2512
   2513#: ../src/gpk-enum.c:532
  21862514msgid ""
  21872515"The task was canceled successfully and no packages were changed.\n"
  21882516"The backend did not exit cleanly."
  21892517msgstr ""
  2190 
  2191 #: ../src/gpk-enum.c:529
   2518"Задачата бе успешно отменена и не са променяни пакети.\n"
   2519"Ядрото завърши работа с грешка."
   2520
   2521#: ../src/gpk-enum.c:536
  21922522msgid ""
  21932523"The native package configuration file could not be opened.\n"
   
  21952525msgstr ""
  21962526
  2197 #: ../src/gpk-enum.c:533
   2527#: ../src/gpk-enum.c:540
  21982528msgid "The task is not safe to be canceled at this time."
  2199 msgstr ""
  2200 
  2201 #: ../src/gpk-enum.c:536
   2529msgstr "Не е безопасно задачата да бъде отменена в момента."
   2530
   2531#: ../src/gpk-enum.c:543
  22022532msgid ""
  22032533"Source packages are not normally installed this way.\n"
  22042534"Check the extension of the file you are trying to install."
  22052535msgstr ""
  2206 
  2207 #: ../src/gpk-enum.c:540
   2536"Пакетите с изходен код обикновено не се инсталират така.\n"
   2537"Проверете разширението на файла, който искате да инсталирате."
   2538
   2539#: ../src/gpk-enum.c:547
  22082540msgid ""
  22092541"The license agreement was not agreed to.\n"
  22102542"To use this software you have to accept the license."
  22112543msgstr ""
  2212 
  2213 #: ../src/gpk-enum.c:544
   2544"Лицензното споразумение не е било прието.\n"
   2545"За да използвате този софтуер, трябва да приемете лиценза."
   2546
   2547#: ../src/gpk-enum.c:551
  22142548msgid ""
  22152549"Two packages provide the same file.\n"
  22162550"This is usually due to mixing packages from different software sources."
  22172551msgstr ""
  2218 
  2219 #: ../src/gpk-enum.c:548
   2552"Два пакета предоставят един и същи файл.\n"
   2553"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни източници."
   2554
   2555#: ../src/gpk-enum.c:555
  22202556msgid ""
  22212557"Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
  22222558"This is usually due to mixing packages from different software sources."
  22232559msgstr ""
  2224 
  2225 #: ../src/gpk-enum.c:552
   2560"Съществуват множество пакити които са несъвместими един с друг.\n"
   2561"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни източници."
   2562
   2563#: ../src/gpk-enum.c:559
  22262564msgid ""
  22272565"There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source\n"
  22282566"Please check the detailed error for further details."
  22292567msgstr ""
  2230 
  2231 #: ../src/gpk-enum.c:556
   2568"Имаше (вероятно временен) проблем при свързването с източник на софтуер.\n"
   2569"За повече инфолмация вижте подробностите към грешката."
   2570
   2571#: ../src/gpk-enum.c:563
  22322572msgid ""
  22332573"Failed to initialize packaging backend.\n"
  22342574"This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
  22352575msgstr ""
  2236 
  2237 #: ../src/gpk-enum.c:560
   2576"Пакетното ядро не може да се инициализира.\n"
   2577"Това може да се случи, когато се ползват едновременно няколко инструменти за пакети."
   2578
   2579#: ../src/gpk-enum.c:567
  22382580msgid ""
  22392581"Failed to close down the backend instance.\n"
  22402582"This error can normally be ignored."
  22412583msgstr ""
  2242 
  2243 #: ../src/gpk-enum.c:564
   2584"Стартираното ядро не може да бъде спряно.\n"
   2585"Обикновено можете да пренебрегнете тази грешка."
   2586
   2587#: ../src/gpk-enum.c:571
  22442588msgid ""
  22452589"Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
   
  22472591msgstr ""
  22482592
  2249 #: ../src/gpk-enum.c:568
   2593#: ../src/gpk-enum.c:575
  22502594msgid "None of the selected packages could be updated."
  2251 msgstr ""
  2252 
  2253 #: ../src/gpk-enum.c:571
   2595msgstr "Никой от избраните пакети не може да бъде обновен."
   2596
   2597#: ../src/gpk-enum.c:578
  22542598msgid "The repository configuration could not be modified."
  2255 msgstr ""
  2256 
  2257 #: ../src/gpk-enum.c:574
   2599msgstr "Настройките на хранилището ни могат да бъдат променени."
   2600
   2601#: ../src/gpk-enum.c:581
  22582602msgid ""
  22592603"Installing the local file failed.\n"
  22602604"More information is available in the detailed report."
  22612605msgstr ""
  2262 
  2263 #: ../src/gpk-enum.c:578
  2264 msgid "The package signature could not be verified."
  2265 msgstr ""
  2266 
  2267 #: ../src/gpk-enum.c:581
  2268 msgid ""
  2269 "The package signature was missing and this package is untrusted.\n"
  2270 "This package was not signed with a GPG key when created."
  2271 msgstr ""
   2606"Неуспешно инсталиране на локален файл.\n"
   2607"Повече информация е налична в подробния доклад."
  22722608
  22732609#: ../src/gpk-enum.c:585
   2610#, fuzzy
   2611msgid "The package security signature could not be verified."
   2612msgstr ""
   2613"Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
   2614
   2615#: ../src/gpk-enum.c:588
   2616msgid ""
   2617"The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
   2618"This package was not signed when created."
   2619msgstr ""
   2620
   2621#: ../src/gpk-enum.c:592
  22742622msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
  2275 msgstr ""
  2276 
  2277 #: ../src/gpk-enum.c:588
   2623msgstr "Неправилни настройки на хранилище, които не могат да бъдат прочетени."
   2624
   2625#: ../src/gpk-enum.c:595
  22782626msgid ""
  22792627"The package you are attempting to install is not valid.\n"
   
  22812629msgstr ""
  22822630
  2283 #: ../src/gpk-enum.c:592
   2631#: ../src/gpk-enum.c:599
  22842632msgid ""
  22852633"Installation of this package prevented by your packaging system's "
   
  22872635msgstr ""
  22882636
  2289 #: ../src/gpk-enum.c:595
   2637#: ../src/gpk-enum.c:602
  22902638msgid ""
  22912639"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
  2292 msgstr ""
  2293 
  2294 #: ../src/gpk-enum.c:598
   2640msgstr "Изтегленият пакет е повреден. Ще бъде изтеглен отново."
   2641
   2642#: ../src/gpk-enum.c:605
  22952643msgid ""
  22962644"All of the packages selected for install are already installed on the system."
  2297 msgstr ""
  2298 
  2299 #: ../src/gpk-enum.c:601
   2645msgstr "Всички избрани за инсталиране пакети вече са налични на системата."
   2646
   2647#: ../src/gpk-enum.c:608
  23002648msgid ""
  23012649"The specified file could not be found on the system.\n"
   
  23032651msgstr ""
  23042652
  2305 #: ../src/gpk-enum.c:605
   2653#: ../src/gpk-enum.c:612
  23062654msgid ""
  23072655"Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
   
  23092657msgstr ""
  23102658
  2311 #: ../src/gpk-enum.c:624
   2659#: ../src/gpk-enum.c:616
   2660msgid ""
   2661"Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
   2662"sources.\n"
   2663"The list of distribution upgrades will be unavailable."
   2664msgstr ""
   2665
   2666#: ../src/gpk-enum.c:620
   2667msgid ""
   2668"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
   2669msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, е несъвместим с тази система."
   2670
   2671#: ../src/gpk-enum.c:638
  23122672msgid "No restart is necessary for this update"
  2313 msgstr ""
  2314 
  2315 #: ../src/gpk-enum.c:627
   2673msgstr "За това обновяване не е необходимо рестартиране."
   2674
   2675#: ../src/gpk-enum.c:641
  23162676msgid "An application restart is required after this update"
  2317 msgstr ""
  2318 
  2319 #: ../src/gpk-enum.c:630
   2677msgstr "След това обновяване ще е необходимо системата да се рестартира."
   2678
   2679#: ../src/gpk-enum.c:644
  23202680msgid "You will be required to log off and back on after this update"
  23212681msgstr ""
  23222682
  2323 #: ../src/gpk-enum.c:633
   2683#: ../src/gpk-enum.c:647
  23242684msgid "A system restart is required after this update"
  23252685msgstr ""
  23262686
  2327 #: ../src/gpk-enum.c:650
   2687#: ../src/gpk-enum.c:664
  23282688msgid "No restart is required"
  23292689msgstr ""
  23302690
  2331 #: ../src/gpk-enum.c:653
   2691#: ../src/gpk-enum.c:667
  23322692msgid "A system restart is required"
  23332693msgstr ""
  23342694
  2335 #: ../src/gpk-enum.c:656
   2695#: ../src/gpk-enum.c:670
  23362696msgid "You will need to log off and log back on"
  23372697msgstr ""
  23382698
  2339 #: ../src/gpk-enum.c:659
   2699#: ../src/gpk-enum.c:673
  23402700msgid "You need to restart the application"
  23412701msgstr ""
  23422702
  2343 #: ../src/gpk-enum.c:676
   2703#: ../src/gpk-enum.c:690
  23442704msgid "Stable"
  23452705msgstr ""
  23462706
  2347 #: ../src/gpk-enum.c:679
   2707#: ../src/gpk-enum.c:693
  23482708msgid "Unstable"
  23492709msgstr ""
  23502710
  2351 #: ../src/gpk-enum.c:682
   2711#: ../src/gpk-enum.c:696
  23522712msgid "Testing"
  23532713msgstr ""
  23542714
  2355 #: ../src/gpk-enum.c:699
   2715#: ../src/gpk-enum.c:713
  23562716msgid "A mirror is possibly broken"
  23572717msgstr ""
  23582718
  2359 #: ../src/gpk-enum.c:702
   2719#: ../src/gpk-enum.c:716
  23602720msgid "The connection was refused"
  23612721msgstr ""
  23622722
  2363 #: ../src/gpk-enum.c:705
   2723#: ../src/gpk-enum.c:719
  23642724msgid "The parameter was invalid"
  23652725msgstr ""
  23662726
  2367 #: ../src/gpk-enum.c:708
   2727#: ../src/gpk-enum.c:722
  23682728msgid "The priority was invalid"
  23692729msgstr ""
  23702730
  2371 #: ../src/gpk-enum.c:711
  2372 msgid "Generic backend error"
  2373 msgstr ""
  2374 
  2375 #: ../src/gpk-enum.c:714
  2376 msgid "Generic daemon error"
  2377 msgstr ""
  2378 
  2379 #: ../src/gpk-enum.c:717
   2731#: ../src/gpk-enum.c:725
   2732msgid "Backend warning"
   2733msgstr "Предупреждение от ядрото"
   2734
   2735#: ../src/gpk-enum.c:728
   2736msgid "Daemon warning"
   2737msgstr ""
   2738
   2739#: ../src/gpk-enum.c:731
  23802740msgid "The package list cache is being rebuilt"
  23812741msgstr ""
  23822742
  2383 #: ../src/gpk-enum.c:720
   2743#: ../src/gpk-enum.c:734
  23842744msgid "An untrusted package was installed"
  23852745msgstr ""
  23862746
  2387 #: ../src/gpk-enum.c:723
   2747#: ../src/gpk-enum.c:737
  23882748msgid "A newer package exists"
  23892749msgstr ""
  23902750
  2391 #: ../src/gpk-enum.c:726
   2751#: ../src/gpk-enum.c:740
  23922752msgid "Could not find package"
  23932753msgstr ""
  23942754
  2395 #: ../src/gpk-enum.c:729
   2755#: ../src/gpk-enum.c:743
  23962756msgid "Configuration files were changed"
  23972757msgstr ""
  23982758
  2399 #: ../src/gpk-enum.c:732
   2759#: ../src/gpk-enum.c:746
  24002760msgid "Package is already installed"
  24012761msgstr ""
  24022762
  2403 #: ../src/gpk-enum.c:750
   2763#: ../src/gpk-enum.c:764
  24042764msgid "Unknown state"
  24052765msgstr ""
  24062766
  2407 #: ../src/gpk-enum.c:753
   2767#: ../src/gpk-enum.c:767
  24082768msgid "Waiting for service to start"
  24092769msgstr ""
  24102770
  2411 #: ../src/gpk-enum.c:756
   2771#: ../src/gpk-enum.c:770
  24122772msgid "Waiting for other tasks"
  24132773msgstr ""
  24142774
  2415 #: ../src/gpk-enum.c:759
   2775#: ../src/gpk-enum.c:773
  24162776msgid "Running task"
  24172777msgstr ""
  24182778
  2419 #: ../src/gpk-enum.c:762
   2779#: ../src/gpk-enum.c:776
  24202780msgid "Querying"
  24212781msgstr ""
  24222782
  2423 #: ../src/gpk-enum.c:765
   2783#: ../src/gpk-enum.c:779
  24242784msgid "Getting information"
  24252785msgstr ""
  24262786
  2427 #: ../src/gpk-enum.c:768 ../src/gpk-enum.c:944 ../src/gpk-enum.c:1029
   2787#: ../src/gpk-enum.c:782 ../src/gpk-enum.c:965 ../src/gpk-enum.c:1050
  24282788msgid "Removing"
  24292789msgstr ""
  24302790
  2431 #: ../src/gpk-enum.c:771 ../src/gpk-enum.c:935
   2791#: ../src/gpk-enum.c:785 ../src/gpk-enum.c:956
  24322792msgid "Downloading"
  24332793msgstr ""
  24342794
  2435 #: ../src/gpk-enum.c:774 ../src/gpk-enum.c:941 ../src/gpk-enum.c:1032
   2795#: ../src/gpk-enum.c:788 ../src/gpk-enum.c:962 ../src/gpk-enum.c:1053
  24362796msgid "Installing"
  24372797msgstr ""
  24382798
  2439 #: ../src/gpk-enum.c:777
   2799#: ../src/gpk-enum.c:791
  24402800msgid "Refreshing software list"
  24412801msgstr ""
  24422802
  2443 #: ../src/gpk-enum.c:780 ../src/gpk-enum.c:938
   2803#: ../src/gpk-enum.c:794 ../src/gpk-enum.c:959
  24442804msgid "Updating"
  24452805msgstr ""
  24462806
  2447 #: ../src/gpk-enum.c:783 ../src/gpk-enum.c:947
   2807#: ../src/gpk-enum.c:797 ../src/gpk-enum.c:968
  24482808msgid "Cleaning up"
  24492809msgstr ""
  24502810
  2451 #: ../src/gpk-enum.c:786 ../src/gpk-enum.c:950
   2811#: ../src/gpk-enum.c:800 ../src/gpk-enum.c:971
  24522812msgid "Obsoleting"
  24532813msgstr ""
  24542814
  2455 #: ../src/gpk-enum.c:789
   2815#: ../src/gpk-enum.c:803
  24562816msgid "Resolving dependencies"
  24572817msgstr ""
  24582818
  2459 #: ../src/gpk-enum.c:792
   2819#: ../src/gpk-enum.c:806
  24602820msgid "Checking signatures"
  24612821msgstr ""
  24622822
  2463 #: ../src/gpk-enum.c:795 ../src/gpk-enum.c:1050
   2823#: ../src/gpk-enum.c:809 ../src/gpk-enum.c:1071
  24642824msgid "Rolling back"
  24652825msgstr ""
  24662826
  2467 #: ../src/gpk-enum.c:798
   2827#: ../src/gpk-enum.c:812
  24682828msgid "Testing changes"
  24692829msgstr ""
  24702830
  2471 #: ../src/gpk-enum.c:801
   2831#: ../src/gpk-enum.c:815
  24722832msgid "Committing changes"
  24732833msgstr ""
  24742834
  2475 #: ../src/gpk-enum.c:804
   2835#: ../src/gpk-enum.c:818
  24762836msgid "Requesting data"
  24772837msgstr ""
  24782838
  2479 #: ../src/gpk-enum.c:807
   2839#: ../src/gpk-enum.c:821
  24802840msgid "Finished"
  24812841msgstr ""
  24822842
  2483 #: ../src/gpk-enum.c:810
   2843#: ../src/gpk-enum.c:824
  24842844msgid "Cancelling"
  24852845msgstr ""
  24862846
  2487 #: ../src/gpk-enum.c:813
   2847#: ../src/gpk-enum.c:827
  24882848msgid "Downloading repository information"
  24892849msgstr ""
  24902850
  2491 #: ../src/gpk-enum.c:816
   2851#: ../src/gpk-enum.c:830
  24922852msgid "Downloading list of packages"
  24932853msgstr ""
  24942854
  2495 #: ../src/gpk-enum.c:819
   2855#: ../src/gpk-enum.c:833
  24962856msgid "Downloading file lists"
  24972857msgstr ""
  24982858
  2499 #: ../src/gpk-enum.c:822
   2859#: ../src/gpk-enum.c:836
  25002860msgid "Downloading lists of changes"
  25012861msgstr ""
  25022862
  2503 #: ../src/gpk-enum.c:825
   2863#: ../src/gpk-enum.c:839
  25042864msgid "Downloading groups"
  25052865msgstr ""
  25062866
  2507 #: ../src/gpk-enum.c:828
   2867#: ../src/gpk-enum.c:842
  25082868msgid "Downloading update information"
  25092869msgstr ""
  25102870
  2511 #: ../src/gpk-enum.c:831
   2871#: ../src/gpk-enum.c:845
  25122872msgid "Repackaging files"
  25132873msgstr ""
  25142874
  2515 #: ../src/gpk-enum.c:834
   2875#: ../src/gpk-enum.c:848
  25162876msgid "Loading cache"
  25172877msgstr ""
  25182878
  2519 #: ../src/gpk-enum.c:837
   2879#: ../src/gpk-enum.c:851
  25202880msgid "Scanning installed applications"
  25212881msgstr ""
  25222882
  2523 #: ../src/gpk-enum.c:840
   2883#: ../src/gpk-enum.c:854
  25242884msgid "Generating package lists"
  25252885msgstr ""
  25262886
  2527 #: ../src/gpk-enum.c:857
   2887#. TRANSLATORS: type of update
   2888#: ../src/gpk-enum.c:872
  25282889#, c-format
  25292890msgid "%i trivial update"
   
  25322893msgstr[1] "%i дребни обновявания"
  25332894
  2534 #: ../src/gpk-enum.c:860
   2895#. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
   2896#: ../src/gpk-enum.c:876
  25352897#, c-format
  25362898msgid "%i update"
   
  25392901msgstr[1] "%i обновявания"
  25402902
  2541 #: ../src/gpk-enum.c:863
   2903#. TRANSLATORS: type of update
   2904#: ../src/gpk-enum.c:880
  25422905#, c-format
  25432906msgid "%i important update"
   
  25462909msgstr[1] "%i важни обновявания"
  25472910
  2548 #: ../src/gpk-enum.c:866
   2911#. TRANSLATORS: type of update
   2912#: ../src/gpk-enum.c:884
  25492913#, c-format
  25502914msgid "%i security update"
   
  25532917msgstr[1] "%i обновявания по сигурността"
  25542918
  2555 #: ../src/gpk-enum.c:869
   2919#. TRANSLATORS: type of update
   2920#: ../src/gpk-enum.c:888
  25562921#, c-format
  25572922msgid "%i bug fix update"
   
  25602925msgstr[1] "%i обновяваня за грешки"
  25612926
  2562 #: ../src/gpk-enum.c:872
   2927#. TRANSLATORS: type of update
   2928#: ../src/gpk-enum.c:892
  25632929#, c-format
  25642930msgid "%i enhancement update"
   
  25672933msgstr[1] "%i обновявания с подобрения"
  25682934
  2569 #: ../src/gpk-enum.c:875
   2935#. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
   2936#: ../src/gpk-enum.c:896
  25702937#, c-format
  25712938msgid "%i blocked update"
   
  25742941msgstr[1] "%i спрени обновявания"
  25752942
  2576 #: ../src/gpk-enum.c:892
   2943#: ../src/gpk-enum.c:913
  25772944msgid "Trivial update"
  25782945msgstr "Дребно обновяване"
  25792946
  2580 #: ../src/gpk-enum.c:895
   2947#: ../src/gpk-enum.c:916
  25812948msgid "Update"
  25822949msgstr "Обновяване"
  25832950
  2584 #: ../src/gpk-enum.c:898
   2951#: ../src/gpk-enum.c:919
  25852952msgid "Important update"
  25862953msgstr "Важно обновяване"
  25872954
  2588 #: ../src/gpk-enum.c:901
   2955#: ../src/gpk-enum.c:922
  25892956msgid "Security update"
  25902957msgstr "Обновяване за сигурността"
  25912958
  2592 #: ../src/gpk-enum.c:904
   2959#: ../src/gpk-enum.c:925
  25932960msgid "Bug fix update"
  25942961msgstr "Обновяване за грешки"
  25952962
  2596 #: ../src/gpk-enum.c:907
   2963#: ../src/gpk-enum.c:928
  25972964msgid "Enhancement update"
  25982965msgstr "Обновяване за подобрения"
  25992966
  2600 #: ../src/gpk-enum.c:910
   2967#: ../src/gpk-enum.c:931
  26012968msgid "Blocked update"
  26022969msgstr "Спряно обновяване"
  26032970
  2604 #: ../src/gpk-enum.c:918
   2971#: ../src/gpk-enum.c:939
  26052972msgid "Available"
  26062973msgstr "Налични"
  26072974
  2608 #: ../src/gpk-enum.c:967
   2975#: ../src/gpk-enum.c:988
  26092976msgid "Downloaded"
  26102977msgstr "Изтеглени"
  26112978
  2612 #. translators: this is when (if?) the update was updated
  2613 #: ../src/gpk-enum.c:970 ../src/gpk-update-viewer.c:914
   2979#. TRANSLATORS: this is when (if?) the update was updated
   2980#: ../src/gpk-enum.c:991 ../src/gpk-update-viewer.c:923
  26142981msgid "Updated"
  26152982msgstr "Обновени"
  26162983
  2617 #: ../src/gpk-enum.c:976
   2984#: ../src/gpk-enum.c:997
  26182985msgid "Removed"
  26192986msgstr "Премахнати"
  26202987
  2621 #: ../src/gpk-enum.c:979
   2988#: ../src/gpk-enum.c:1000
  26222989msgid "Cleaned up"
  26232990msgstr "Изчистени"
  26242991
  2625 #: ../src/gpk-enum.c:982
   2992#: ../src/gpk-enum.c:1003
  26262993msgid "Obsoleted"
  26272994msgstr "Остарели"
  26282995
  2629 #: ../src/gpk-enum.c:999 ../src/gpk-enum.c:1105
   2996#: ../src/gpk-enum.c:1020 ../src/gpk-enum.c:1129
  26302997msgid "Unknown role type"
  26312998msgstr "Неизвестен вид роля"
  26322999
  2633 #: ../src/gpk-enum.c:1002
   3000#: ../src/gpk-enum.c:1023
  26343001msgid "Getting dependencies"
  26353002msgstr "Получаване на зависимостите"
  26363003
  2637 #: ../src/gpk-enum.c:1005
   3004#: ../src/gpk-enum.c:1026
  26383005msgid "Getting update detail"
  26393006msgstr "Получаване на подробна информация за обновяването"
  26403007
  2641 #: ../src/gpk-enum.c:1008
   3008#: ../src/gpk-enum.c:1029
  26423009msgid "Getting details"
  26433010msgstr "Получавани на подробна информация"
  26443011
  2645 #: ../src/gpk-enum.c:1011
   3012#: ../src/gpk-enum.c:1032
  26463013msgid "Getting requires"
  26473014msgstr "Получаване на изискванията"
  26483015
  2649 #: ../src/gpk-enum.c:1014 ../src/gpk-update-viewer.c:1447
   3016#. TRANSLATORS: we are getting the list of updates from the server
   3017#: ../src/gpk-enum.c:1035 ../src/gpk-update-viewer.c:1464
  26503018msgid "Getting updates"
  26513019msgstr "Получаване на обновяванията"
  26523020
  2653 #: ../src/gpk-enum.c:1017
   3021#: ../src/gpk-enum.c:1038
  26543022msgid "Searching details"
  26553023msgstr "Търсене в подробната информация"
  26563024
  2657 #: ../src/gpk-enum.c:1023
   3025#: ../src/gpk-enum.c:1044
  26583026msgid "Searching groups"
  26593027msgstr "Търсене в групите"
  26603028
  2661 #: ../src/gpk-enum.c:1026
   3029#: ../src/gpk-enum.c:1047
  26623030msgid "Searching for package name"
  26633031msgstr "Търсене в имената на пакетите"
  26643032
  2665 #: ../src/gpk-enum.c:1035
   3033#: ../src/gpk-enum.c:1056
  26663034msgid "Installing file"
  26673035msgstr "Инсталиране на файл"
  26683036
  2669 #: ../src/gpk-enum.c:1038 ../src/gpk-update-viewer.c:1450
   3037#. TRANSLATORS: we are refreshing the package lists and the update lists
   3038#: ../src/gpk-enum.c:1059 ../src/gpk-update-viewer.c:1468
  26703039msgid "Refreshing package cache"
  26713040msgstr "Обновяване на кеша с пакетите"
  26723041
  2673 #: ../src/gpk-enum.c:1041
   3042#: ../src/gpk-enum.c:1062
  26743043msgid "Updating packages"
  26753044msgstr "Обновяване на пакетите"
  26763045
  2677 #: ../src/gpk-enum.c:1044
   3046#: ../src/gpk-enum.c:1065
  26783047msgid "Updating system"
  26793048msgstr "Обновяване на системата"
  26803049
  2681 #: ../src/gpk-enum.c:1047
   3050#: ../src/gpk-enum.c:1068
  26823051msgid "Canceling"
  26833052msgstr "Отмяна"
  26843053
  2685 #: ../src/gpk-enum.c:1053
   3054#: ../src/gpk-enum.c:1074
  26863055msgid "Getting list of repositories"
  26873056msgstr "Получаване на списък с хранилищетата"
  26883057
  2689 #: ../src/gpk-enum.c:1056
   3058#: ../src/gpk-enum.c:1077
  26903059msgid "Enabling repository"
  26913060msgstr "Включване на хранилище"
  26923061
  2693 #: ../src/gpk-enum.c:1059
   3062#: ../src/gpk-enum.c:1080
  26943063msgid "Setting repository data"
  26953064msgstr "Задаване на данните за хранилища"
  26963065
  2697 #: ../src/gpk-enum.c:1062
   3066#: ../src/gpk-enum.c:1083
  26983067#, fuzzy
  26993068msgid "Resolving"
  27003069msgstr "Проверки"
  27013070
  2702 #: ../src/gpk-enum.c:1065
   3071#: ../src/gpk-enum.c:1086
  27033072msgid "Getting file list"
  27043073msgstr "Получаване на списъка с файлове"
  27053074
  2706 #: ../src/gpk-enum.c:1068
   3075#: ../src/gpk-enum.c:1089
  27073076msgid "Getting what provides"
  27083077msgstr "Получаване на пакетите предоставящи"
  27093078
  2710 #: ../src/gpk-enum.c:1071
   3079#: ../src/gpk-enum.c:1092
  27113080msgid "Installing signature"
  27123081msgstr "Инсталиране на подпис"
  27133082
  2714 #: ../src/gpk-enum.c:1074
   3083#: ../src/gpk-enum.c:1095
  27153084msgid "Getting package lists"
  27163085msgstr "Получаване на списъците с пакети"
  27173086
  2718 #: ../src/gpk-enum.c:1077
   3087#: ../src/gpk-enum.c:1098
  27193088#, fuzzy
  27203089msgid "Accepting EULA"
  27213090msgstr "Приемане на EULA"
  27223091
  2723 #: ../src/gpk-enum.c:1080
   3092#: ../src/gpk-enum.c:1101
  27243093msgid "Downloading packages"
  27253094msgstr "Изтегляне на пакети"
  27263095
  2727 #: ../src/gpk-enum.c:1086
   3096#: ../src/gpk-enum.c:1107
  27283097#, fuzzy
  27293098msgid "Getting categories"
  27303099msgstr "Получаване на обновяванията"
  27313100
  2732 #: ../src/gpk-enum.c:1108
   3101#: ../src/gpk-enum.c:1110
   3102#, fuzzy
   3103msgid "Getting old transactions"
   3104msgstr "Получавани на подробна информация"
   3105
   3106#: ../src/gpk-enum.c:1132
  27333107msgid "Got dependencies"
  27343108msgstr "Зависимостите са получени"
  27353109
  2736 #: ../src/gpk-enum.c:1111
   3110#: ../src/gpk-enum.c:1135
  27373111msgid "Got update detail"
  27383112msgstr "Подробната информация за обновяването е получена"
  27393113
  2740 #: ../src/gpk-enum.c:1114 ../src/gpk-enum.c:1123
   3114#: ../src/gpk-enum.c:1138 ../src/gpk-enum.c:1147
  27413115msgid "Got details"
  27423116msgstr "Подробната информация е получена"
  27433117
  2744 #: ../src/gpk-enum.c:1117
   3118#: ../src/gpk-enum.c:1141
  27453119msgid "Got requires"
  27463120msgstr "Изискванията са получени"
  27473121
  2748 #: ../src/gpk-enum.c:1120
   3122#: ../src/gpk-enum.c:1144
  27493123msgid "Got updates"
  27503124msgstr "Обновяванията са получени"
  27513125
  2752 #: ../src/gpk-enum.c:1126
   3126#: ../src/gpk-enum.c:1150
  27533127msgid "Searched for file"
  27543128msgstr "Търсенето на файл завърши"
  27553129
  2756 #: ../src/gpk-enum.c:1129
   3130#: ../src/gpk-enum.c:1153
  27573131msgid "Searched groups"
  27583132msgstr "Търсенето в групите завърши"
  27593133
  2760 #: ../src/gpk-enum.c:1132
   3134#: ../src/gpk-enum.c:1156
  27613135msgid "Searched for package name"
  27623136msgstr "Търсенето в имената на пакетите завърши"
  27633137
  2764 #: ../src/gpk-enum.c:1135
   3138#: ../src/gpk-enum.c:1159
  27653139msgid "Removed packages"
  27663140msgstr "Пакетите са премахнати"
  27673141
  2768 #: ../src/gpk-enum.c:1138
   3142#: ../src/gpk-enum.c:1162
  27693143msgid "Installed packages"
  27703144msgstr "Пакетите са инсталирани"
  27713145
  2772 #: ../src/gpk-enum.c:1141
   3146#: ../src/gpk-enum.c:1165
  27733147msgid "Installed local files"
  27743148msgstr "Локалните файлове са инсталирани"
  27753149
  2776 #: ../src/gpk-enum.c:1144
   3150#: ../src/gpk-enum.c:1168
  27773151msgid "Refreshed package cache"
  27783152msgstr "Кешът с пакетите е обновен"
  27793153
  2780 #: ../src/gpk-enum.c:1147
   3154#: ../src/gpk-enum.c:1171
  27813155msgid "Updated packages"
  27823156msgstr "Пакетите са обновени"
  27833157
  2784 #: ../src/gpk-enum.c:1150
   3158#: ../src/gpk-enum.c:1174
  27853159msgid "Updated system"
  27863160msgstr "Системата е обновена"
  27873161
  2788 #: ../src/gpk-enum.c:1153
   3162#: ../src/gpk-enum.c:1177
  27893163msgid "Canceled"
  27903164msgstr "Отменено"
  27913165
  2792 #: ../src/gpk-enum.c:1156
   3166#: ../src/gpk-enum.c:1180
  27933167msgid "Rolled back"
  27943168msgstr "Върнато назад"
  27953169
  2796 #: ../src/gpk-enum.c:1159
   3170#: ../src/gpk-enum.c:1183
  27973171msgid "Got list of repositories"
  27983172msgstr "Списъкът с хранилищета е получен"
  27993173
  2800 #: ../src/gpk-enum.c:1162
   3174#: ../src/gpk-enum.c:1186
  28013175msgid "Enabled repository"
  28023176msgstr "Хранилището е включено"
  28033177
  2804 #: ../src/gpk-enum.c:1165
   3178#: ../src/gpk-enum.c:1189
  28053179msgid "Set repository data"
  28063180msgstr "Pdodldke kd odkkr pd n,kr.rye"
  28073181
  2808 #: ../src/gpk-enum.c:1168
   3182#: ../src/gpk-enum.c:1192
  28093183msgid "Resolved"
  28103184msgstr ""
  28113185
  2812 #: ../src/gpk-enum.c:1171
   3186#: ../src/gpk-enum.c:1195
  28133187msgid "Got file list"
  28143188msgstr "Списъкът с файлове е получен"
  28153189
  2816 #: ../src/gpk-enum.c:1174
   3190#: ../src/gpk-enum.c:1198
  28173191msgid "Got what provides"
  28183192msgstr "Предоставящият пакет е получен"
  28193193
  2820 #: ../src/gpk-enum.c:1177
   3194#: ../src/gpk-enum.c:1201
  28213195msgid "Installed signature"
  28223196msgstr "Подписът е инсталиран"
  28233197
  2824 #: ../src/gpk-enum.c:1180
   3198#: ../src/gpk-enum.c:1204
  28253199msgid "Got package lists"
  28263200msgstr "Списъците с пакети с получени"
  28273201
  2828 #: ../src/gpk-enum.c:1183
   3202#: ../src/gpk-enum.c:1207
  28293203msgid "Accepted EULA"
  28303204msgstr ""
  28313205
  2832 #: ../src/gpk-enum.c:1186
   3206#: ../src/gpk-enum.c:1210
  28333207msgid "Downloaded packages"
  28343208msgstr ""
  28353209
  2836 #: ../src/gpk-enum.c:1189
   3210#: ../src/gpk-enum.c:1213
  28373211msgid "Got distribution upgrades"
  28383212msgstr ""
  28393213
  2840 #: ../src/gpk-enum.c:1192
   3214#: ../src/gpk-enum.c:1216
  28413215#, fuzzy
  28423216msgid "Got categories"
  28433217msgstr "Предоставящият пакет е получен"
  28443218
  2845 #: ../src/gpk-enum.c:1209
   3219#: ../src/gpk-enum.c:1219
   3220msgid "Got old transactions"
   3221msgstr ""
   3222
   3223#: ../src/gpk-enum.c:1236
  28463224msgid "Accessibility"
  28473225msgstr ""
  28483226
  2849 #: ../src/gpk-enum.c:1212
   3227#: ../src/gpk-enum.c:1239
  28503228msgid "Accessories"
  28513229msgstr ""
  28523230
  2853 #: ../src/gpk-enum.c:1215
   3231#: ../src/gpk-enum.c:1242
  28543232msgid "Education"
  28553233msgstr ""
  28563234
  2857 #: ../src/gpk-enum.c:1218
   3235#: ../src/gpk-enum.c:1245
  28583236msgid "Games"
  28593237msgstr ""
  28603238
  2861 #: ../src/gpk-enum.c:1221
   3239#: ../src/gpk-enum.c:1248
  28623240msgid "Graphics"
  28633241msgstr ""
  28643242
  2865 #: ../src/gpk-enum.c:1224
   3243#: ../src/gpk-enum.c:1251
  28663244msgid "Internet"
  28673245msgstr ""
  28683246
  2869 #: ../src/gpk-enum.c:1227
   3247#: ../src/gpk-enum.c:1254
  28703248msgid "Office"
  28713249msgstr ""
  28723250
  2873 #: ../src/gpk-enum.c:1230
   3251#: ../src/gpk-enum.c:1257
  28743252msgid "Other"
  28753253msgstr ""
  28763254
  2877 #: ../src/gpk-enum.c:1233
   3255#: ../src/gpk-enum.c:1260
  28783256msgid "Programming"
  28793257msgstr ""
  28803258
  2881 #: ../src/gpk-enum.c:1236
   3259#: ../src/gpk-enum.c:1263
  28823260msgid "Multimedia"
  28833261msgstr ""
  28843262
  2885 #: ../src/gpk-enum.c:1239
   3263#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
   3264#: ../src/gpk-enum.c:1266 ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126
  28863265msgid "System"
  28873266msgstr ""
  28883267
  2889 #: ../src/gpk-enum.c:1242
   3268#: ../src/gpk-enum.c:1269
  28903269msgid "GNOME desktop"
  28913270msgstr ""
  28923271
  2893 #: ../src/gpk-enum.c:1245
   3272#: ../src/gpk-enum.c:1272
  28943273msgid "KDE desktop"
  28953274msgstr ""
  28963275
  2897 #: ../src/gpk-enum.c:1248
   3276#: ../src/gpk-enum.c:1275
  28983277msgid "XFCE desktop"
  28993278msgstr ""
  29003279
  2901 #: ../src/gpk-enum.c:1251
   3280#: ../src/gpk-enum.c:1278
  29023281msgid "Other desktops"
  29033282msgstr ""
  29043283
  2905 #: ../src/gpk-enum.c:1254
   3284#: ../src/gpk-enum.c:1281
  29063285msgid "Publishing"
  29073286msgstr ""
  29083287
  2909 #: ../src/gpk-enum.c:1257
   3288#: ../src/gpk-enum.c:1284
  29103289msgid "Servers"
  29113290msgstr ""
  29123291
  2913 #: ../src/gpk-enum.c:1260
   3292#: ../src/gpk-enum.c:1287
  29143293msgid "Fonts"
  29153294msgstr ""
  29163295
  2917 #: ../src/gpk-enum.c:1263
   3296#: ../src/gpk-enum.c:1290
  29183297msgid "Admin tools"
  29193298msgstr ""
  29203299
  2921 #: ../src/gpk-enum.c:1266
   3300#: ../src/gpk-enum.c:1293
  29223301msgid "Legacy"
  29233302msgstr ""
  29243303
  2925 #: ../src/gpk-enum.c:1269
   3304#: ../src/gpk-enum.c:1296
  29263305msgid "Localization"
  29273306msgstr ""
  29283307
  2929 #: ../src/gpk-enum.c:1272
   3308#: ../src/gpk-enum.c:1299
  29303309msgid "Virtualization"
  29313310msgstr ""
  29323311
  2933 #: ../src/gpk-enum.c:1275
   3312#: ../src/gpk-enum.c:1302
  29343313msgid "Security"
  29353314msgstr ""
  29363315
  2937 #: ../src/gpk-enum.c:1278
   3316#: ../src/gpk-enum.c:1305
  29383317msgid "Power management"
  29393318msgstr ""
  29403319
  2941 #: ../src/gpk-enum.c:1281
   3320#: ../src/gpk-enum.c:1308
  29423321msgid "Communication"
  29433322msgstr ""
  29443323
  2945 #: ../src/gpk-enum.c:1284
   3324#: ../src/gpk-enum.c:1311
  29463325msgid "Network"
  29473326msgstr ""
  29483327
  2949 #: ../src/gpk-enum.c:1287
   3328#: ../src/gpk-enum.c:1314
  29503329msgid "Maps"
  29513330msgstr ""
  29523331
  2953 #: ../src/gpk-enum.c:1293
   3332#: ../src/gpk-enum.c:1320
  29543333msgid "Science"
  29553334msgstr ""
  29563335
  2957 #: ../src/gpk-enum.c:1296
   3336#: ../src/gpk-enum.c:1323
  29583337msgid "Documentation"
  29593338msgstr ""
  29603339
  2961 #: ../src/gpk-enum.c:1299
   3340#: ../src/gpk-enum.c:1326
  29623341msgid "Electronics"
  29633342msgstr ""
  29643343
  2965 #: ../src/gpk-enum.c:1302
   3344#: ../src/gpk-enum.c:1329
  29663345msgid "Package collections"
  29673346msgstr ""
  29683347
  2969 #. translators: this is a list of vendor URLs
  2970 #: ../src/gpk-enum.c:1305 ../src/gpk-update-viewer.c:959
   3348#. TRANSLATORS: this is a list of vendor URLs
   3349#: ../src/gpk-enum.c:1332 ../src/gpk-update-viewer.c:968
  29713350msgid "Vendor"
  29723351msgstr ""
  29733352
  2974 #: ../src/gpk-enum.c:1308
   3353#: ../src/gpk-enum.c:1335
  29753354#, fuzzy
  29763355msgid "Newest packages"
  29773356msgstr "Само _най-новите пакети"
  29783357
  2979 #: ../src/gpk-enum.c:1311
   3358#: ../src/gpk-enum.c:1338
  29803359msgid "Unknown group"
  29813360msgstr ""
  29823361
  2983 #: ../src/gpk-firmware.c:198
   3362#. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
   3363#: ../src/gpk-firmware.c:199
  29843364msgid ""
  29853365"Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
   
  29873367msgstr ""
  29883368
  2989 #: ../src/gpk-firmware.c:199
   3369#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
   3370#: ../src/gpk-firmware.c:201
  29903371msgid "Additional firmware required"
  29913372msgstr ""
  29923373
  2993 #: ../src/gpk-firmware.c:203
   3374#. TRANSLATORS: button label
   3375#: ../src/gpk-firmware.c:206
  29943376msgid "Install firmware"
  29953377msgstr ""
  29963378
  29973379#. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
  2998 #: ../src/gpk-hardware.c:161
  2999 msgid "Do you want to install needed drivers?"
  3000 msgstr ""
  3001 
   3380#. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
  30023381#: ../src/gpk-hardware.c:162
   3382#, fuzzy
   3383msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
   3384msgstr "Трабвя да бъде инсталиран още %i пакет"
   3385
   3386#. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
   3387#: ../src/gpk-hardware.c:164
  30033388msgid "New hardware attached"
  30043389msgstr ""
  30053390
  3006 #: ../src/gpk-hardware.c:167
   3391#. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
   3392#: ../src/gpk-hardware.c:170
  30073393msgid "Install package"
  30083394msgstr ""
  30093395
  3010 #: ../src/gpk-inhibit.c:98
   3396#. TRANSLATORS: the program name that inhibited the suspend
   3397#: ../src/gpk-inhibit.c:99
  30113398msgid "Software Update Applet"
  30123399msgstr ""
  30133400
  3014 #: ../src/gpk-inhibit.c:99
   3401#. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
   3402#: ../src/gpk-inhibit.c:101
  30153403msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
  30163404msgstr ""
  30173405
   3406#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
   3407#: ../src/gpk-install-catalog.c:53
   3408#, fuzzy
   3409msgid "Catalogs files to install"
   3410msgstr "Неуспешно инсталиране"
   3411
  30183412#. are we running privileged
  3019 #: ../src/gpk-install-catalog.c:77
   3413#: ../src/gpk-install-catalog.c:79
  30203414msgid "Catalog installer"
  30213415msgstr ""
  30223416
  3023 #: ../src/gpk-install-catalog.c:82
   3417#: ../src/gpk-install-catalog.c:84
  30243418msgid "Failed to install catalog"
  30253419msgstr ""
  30263420
  3027 #: ../src/gpk-install-catalog.c:83 ../src/gpk-install-local-file.c:83
   3421#. TRANSLATORS: no filename was supplied
   3422#: ../src/gpk-install-catalog.c:86
   3423msgid "You need to specify a file name to install"
   3424msgstr ""
   3425
   3426#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
   3427#: ../src/gpk-install-local-file.c:53
   3428#, fuzzy
   3429msgid "Files to install"
   3430msgstr "Неуспешно инсталиране"
   3431
   3432#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
   3433#: ../src/gpk-install-local-file.c:68 ../src/gpk-install-local-file.c:70
   3434msgid "PackageKit File Installer"
   3435msgstr ""
   3436
   3437#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
   3438#: ../src/gpk-install-local-file.c:79
   3439msgid "Local file installer"
   3440msgstr ""
   3441
   3442#. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
   3443#. TRANSLATORS: nothing done
   3444#: ../src/gpk-install-local-file.c:85 ../src/gpk-install-provide-file.c:81
   3445msgid "Failed to install a package to provide a file"
   3446msgstr ""
   3447
   3448#. TRANSLATORS: nothing selected
   3449#: ../src/gpk-install-local-file.c:87
  30283450msgid "You need to specify a file to install"
  30293451msgstr ""
  30303452
  3031 #: ../src/gpk-install-local-file.c:66 ../src/gpk-install-local-file.c:68
  3032 msgid "PackageKit File Installer"
  3033 msgstr ""
  3034 
  3035 #. are we running privileged
  3036 #: ../src/gpk-install-local-file.c:77
  3037 msgid "Local file installer"
  3038 msgstr ""
  3039 
  3040 #: ../src/gpk-install-local-file.c:82
  3041 msgid "Failed to install local file"
  3042 msgstr ""
  3043 
  3044 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:63 ../src/gpk-install-mime-type.c:65
   3453#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
   3454#: ../src/gpk-install-mime-type.c:64 ../src/gpk-install-mime-type.c:66
  30453455msgid "Mime Type Installer"
  30463456msgstr ""
  30473457
  3048 #. are we running privileged
  3049 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:74
   3458#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
   3459#: ../src/gpk-install-mime-type.c:75
  30503460msgid "Mime type installer"
  30513461msgstr ""
  30523462
  3053 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:79 ../src/gpk-install-mime-type.c:84
  3054 msgid "Failed to install file handler"
  3055 msgstr ""
  3056 
  3057 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:80
   3463#. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
   3464#: ../src/gpk-install-mime-type.c:81 ../src/gpk-install-mime-type.c:88
   3465#, fuzzy
   3466msgid "Failed to install a program to handle this file type"
   3467msgstr "Искате ли сега да търсите програма за отварянето на този вид файлове?"
   3468
   3469#. TRANSLATORS: no type given
   3470#: ../src/gpk-install-mime-type.c:83
  30583471msgid "You need to specify a mime-type to install"
  30593472msgstr ""
  30603473
  3061 #: ../src/gpk-install-mime-type.c:85
   3474#. TRANSLATORS: more than one type given
   3475#: ../src/gpk-install-mime-type.c:90
  30623476msgid "You can only specify one mime-type to install"
  30633477msgstr ""
  30643478
  3065 #. are we running privileged
  3066 #: ../src/gpk-install-package-name.c:77
  3067 msgid "Package name installer"
  3068 msgstr ""
  3069 
  3070 #: ../src/gpk-install-package-name.c:82
   3479#: ../src/gpk-install-package-name.c:52
   3480#, fuzzy
   3481msgid "Packages to install"
   3482msgstr "Инсталатор на пакети"
   3483
   3484#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
   3485#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
   3486#: ../src/gpk-install-package-name.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:69
   3487#: ../src/gpk-install-package-name.c:78
   3488#, fuzzy
   3489msgid "Package Name Installer"
   3490msgstr "Инсталиране на пакети"
   3491
   3492#. TRANSLATORS: failed
   3493#: ../src/gpk-install-package-name.c:84
  30713494msgid "Failed to install package from name"
  30723495msgstr ""
  30733496
  3074 #: ../src/gpk-install-package-name.c:83
   3497#. TRANSLATORS: nothing was specified
   3498#: ../src/gpk-install-package-name.c:86
  30753499msgid "You need to specify a package to install"
  30763500msgstr ""
  30773501
  3078 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:63 ../src/gpk-install-provide-file.c:65
  3079 msgid "Filename Installer"
  3080 msgstr ""
  3081 
  3082 #. are we running privileged
  3083 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:74
  3084 msgid "Provide file installer"
  3085 msgstr ""
  3086 
  3087 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:79
  3088 msgid "Failed to install a package to provide a file"
  3089 msgstr ""
  3090 
  3091 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:80
   3502#. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
   3503#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
   3504#: ../src/gpk-install-provide-file.c:64 ../src/gpk-install-provide-file.c:66
   3505#: ../src/gpk-install-provide-file.c:75
   3506#, fuzzy
   3507msgid "Single File Installer"
   3508msgstr "Инсталатор на файлове"
   3509
   3510#. TRANSLATORS: nothig was specified
   3511#: ../src/gpk-install-provide-file.c:83
  30923512msgid "You need to specify a filename to install"
  30933513msgstr ""
  30943514
  3095 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:84
   3515#. TRANSLATORS: nothing done
   3516#: ../src/gpk-install-provide-file.c:88
  30963517msgid "Failed to install packages to provide files"
  30973518msgstr ""
  30983519
  3099 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:85
   3520#. TRANSLATORS: more than one thing was specified
   3521#: ../src/gpk-install-provide-file.c:90
  31003522msgid "You can only specify one filename to install"
  31013523msgstr ""
  31023524
  3103 #: ../src/gpk-log.c:109
   3525#. TRANSLATORS: strftime formatted please
   3526#: ../src/gpk-log.c:198
  31043527msgid "%A, %d %B %Y"
  31053528msgstr ""
  31063529
  3107 #: ../src/gpk-log.c:284
  3108 msgid "No data"
  3109 msgstr ""
  3110 
  3111 #: ../src/gpk-log.c:320
   3530#. TRANSLATORS: column for the date
   3531#: ../src/gpk-log.c:301
  31123532msgid "Date"
  31133533msgstr ""
  31143534
  3115 #: ../src/gpk-log.c:327
   3535#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
   3536#: ../src/gpk-log.c:310
  31163537msgid "Action"
  31173538msgstr ""
  31183539
  3119 #: ../src/gpk-log.c:351
   3540#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
   3541#: ../src/gpk-log.c:336
  31203542msgid "Details"
  31213543msgstr ""
  31223544
   3545#. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
   3546#: ../src/gpk-log.c:342
   3547msgid "Username"
   3548msgstr ""
   3549
   3550#. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
   3551#: ../src/gpk-log.c:349
   3552#, fuzzy
   3553msgid "Application"
   3554msgstr "Стартиране на ново приложение?"
   3555
   3556#. TRANSLATORS: button label, roll back to a previous system snapshot
  31233557#: ../src/gpk-log.c:405
  31243558msgid "_Rollback"
  31253559msgstr ""
  31263560
  3127 #: ../src/gpk-log.c:504
   3561#. TRANSLATORS: short name for pkcon
   3562#: ../src/gpk-log.c:523
   3563msgid "Command line client"
   3564msgstr ""
   3565
   3566#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
   3567#: ../src/gpk-log.c:532
   3568#, fuzzy
   3569msgid "Update Icon"
   3570msgstr "Обновяване"
   3571
   3572#. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
   3573#: ../src/gpk-log.c:682
  31283574msgid "Set the filter to this value"
  31293575msgstr ""
  31303576
  31313577#. are we running privileged
  3132 #: ../src/gpk-log.c:529
   3578#: ../src/gpk-log.c:707
  31333579msgid "Log viewer"
  31343580msgstr ""
  31353581
  3136 #: ../src/gpk-prefs.c:43
   3582#. TRANSLATORS: check once an hour
   3583#: ../src/gpk-prefs.c:45
  31373584msgid "Hourly"
  31383585msgstr ""
  31393586
  3140 #: ../src/gpk-prefs.c:44
   3587#. TRANSLATORS: check once a day
   3588#: ../src/gpk-prefs.c:47
  31413589msgid "Daily"
  31423590msgstr ""
  31433591
  3144 #: ../src/gpk-prefs.c:45
   3592#. TRANSLATORS: check once a week
   3593#: ../src/gpk-prefs.c:49
  31453594msgid "Weekly"
  31463595msgstr ""
  31473596
  3148 #: ../src/gpk-prefs.c:46
   3597#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
   3598#: ../src/gpk-prefs.c:51
  31493599msgid "Never"
  31503600msgstr ""
  31513601
  3152 #: ../src/gpk-prefs.c:48
   3602#. TRANSLATORS: update everything
   3603#: ../src/gpk-prefs.c:54
  31533604msgid "All updates"
  31543605msgstr ""
  31553606
  3156 #: ../src/gpk-prefs.c:49
   3607#. TRANSLATORS: update just security updates
   3608#: ../src/gpk-prefs.c:56
  31573609msgid "Only security updates"
  31583610msgstr ""
  31593611
  3160 #: ../src/gpk-prefs.c:50
   3612#. TRANSLATORS: don't update anything
   3613#: ../src/gpk-prefs.c:58
  31613614msgid "Nothing"
  31623615msgstr ""
  31633616
  3164 #: ../src/gpk-repo.c:155
   3617#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
   3618#: ../src/gpk-repo.c:249
  31653619msgid "Enabled"
  31663620msgstr ""
  31673621
  3168 #: ../src/gpk-repo.c:162
   3622#. TRANSLATORS: column for the source description
   3623#: ../src/gpk-repo.c:256
  31693624msgid "Software Source"
  31703625msgstr ""
  31713626
  3172 #: ../src/gpk-repo.c:235
   3627#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
   3628#: ../src/gpk-repo.c:340
  31733629msgid "Failed to change status"
  31743630msgstr ""
  31753631
  3176 #: ../src/gpk-repo.c:351
   3632#: ../src/gpk-repo.c:458
  31773633msgid "Software Source Viewer"
  31783634msgstr ""
  31793635
  3180 #. are we running privileged
  3181 #: ../src/gpk-repo.c:360
   3636#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
   3637#: ../src/gpk-repo.c:467
  31823638msgid "Software source viewer"
  31833639msgstr ""
  31843640
  3185 #: ../src/gpk-repo.c:445
   3641#: ../src/gpk-repo.c:550
  31863642msgid "Getting software source list not supported by backend"
  31873643msgstr ""
  31883644
  3189 #: ../src/gpk-service-pack.c:246
   3645#. TRANSLATORS: message details when there were no packages found of that name
   3646#: ../src/gpk-service-pack.c:247
  31903647#, c-format
  31913648msgid "No package '%s' found!"
  31923649msgstr ""
  31933650
  3194 #: ../src/gpk-service-pack.c:247 ../src/gpk-service-pack.c:253
  3195 #: ../src/gpk-service-pack.c:375 ../src/gpk-service-pack.c:393
  3196 #: ../src/gpk-service-pack.c:407 ../src/gpk-service-pack.c:425
   3651#. TRANSLATORS: did not create pack file
   3652#: ../src/gpk-service-pack.c:249 ../src/gpk-service-pack.c:257
   3653msgid "Failed to create"
   3654msgstr "Неуспешно създаване"
   3655
   3656#. TRANSLATORS: more than one match for the package name
   3657#: ../src/gpk-service-pack.c:255
   3658#, c-format
   3659msgid "More than one possible package '%s' found!"
   3660msgstr "Открит е повече от един подходящ пакет „%s“!"
   3661
   3662#: ../src/gpk-service-pack.c:324
   3663#, fuzzy, c-format
   3664msgid "Could not get list of installed packages: %s"
   3665msgstr "Списъците с пакети с получени"
   3666
   3667#. TRANSLATORS: we could not write to the destination directory for some reason
   3668#: ../src/gpk-service-pack.c:336
   3669#, c-format
   3670msgid "Could not write package list"
   3671msgstr ""
   3672
   3673#. TRANSLATORS: Could not create package list
   3674#. TRANSLATORS: we could not read the file list for the destination computer
   3675#. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
   3676#: ../src/gpk-service-pack.c:381 ../src/gpk-service-pack.c:400
   3677#: ../src/gpk-service-pack.c:415 ../src/gpk-service-pack.c:434
  31973678msgid "Create error"
  31983679msgstr ""
  31993680
  3200 #: ../src/gpk-service-pack.c:252
  3201 #, c-format
  3202 msgid "More than one possible package '%s' found!"
  3203 msgstr ""
  3204 
  3205 #: ../src/gpk-service-pack.c:320
  3206 #, fuzzy, c-format
  3207 msgid "Could not get package list: %s"
  3208 msgstr "Списъците с пакети с получени"
  3209 
  3210 #: ../src/gpk-service-pack.c:331
  3211 #, c-format
  3212 msgid "Could not write package list"
  3213 msgstr ""
  3214 
  3215 #: ../src/gpk-service-pack.c:375
   3681#: ../src/gpk-service-pack.c:381
  32163682msgid "Cannot copy system package list"
  32173683msgstr ""
  32183684
  3219 #: ../src/gpk-service-pack.c:393
   3685#: ../src/gpk-service-pack.c:400
  32203686msgid "No package name selected"
  32213687msgstr ""
  32223688
  3223 #: ../src/gpk-service-pack.c:407
   3689#: ../src/gpk-service-pack.c:415
  32243690msgid "Cannot read destination package list"
  32253691msgstr ""
  32263692
  3227 #: ../src/gpk-service-pack.c:425
   3693#: ../src/gpk-service-pack.c:434
  32283694msgid "Cannot create service pack"
  32293695msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
  32303696
  3231 #: ../src/gpk-service-pack.c:531
  3232 msgid "Preselect the option, allowable values are list, updates and package"
  3233 msgstr ""
  3234 
  3235 #: ../src/gpk-service-pack.c:533
   3697#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
   3698#: ../src/gpk-service-pack.c:541
   3699msgid "Set the option, allowable values are 'list', 'updates' and 'package'"
   3700msgstr ""
   3701"Задайте настройката. Възможните стойности са „list“ (списък), "
   3702"„updates“ (обновявания) и „package“ (пакети)"
   3703
   3704#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
   3705#: ../src/gpk-service-pack.c:544
  32363706msgid "Add the package name to the text entry box"
  32373707msgstr "Добавяне на името на пакета към кутията за текстов вход"
  32383708
  3239 #: ../src/gpk-service-pack.c:535
  3240 #, fuzzy
   3709#. TRANSLATORS: this is the destination computer package list
   3710#: ../src/gpk-service-pack.c:547
  32413711msgid "Set the remote package list filename"
  32423712msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
  32433713
  3244 #: ../src/gpk-service-pack.c:537
   3714#. TRANSLATORS: this is the file output directory
   3715#: ../src/gpk-service-pack.c:550
  32453716msgid "Set the default output directory"
  32463717msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
  32473718
  3248 #: ../src/gpk-service-pack.c:586
   3719#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
   3720#: ../src/gpk-service-pack.c:601
  32493721msgid "Package list files"
  32503722msgstr "Файлове със списъци на пакети"
  32513723
  3252 #: ../src/gpk-service-pack.c:592
   3724#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
   3725#: ../src/gpk-service-pack.c:608
  32533726msgid "Service pack files"
  32543727msgstr "Файлове за сервизен пакет"
   
  32583731msgstr "Изход след кратко забавяне"
  32593732
  3260 #: ../src/gpk-update-icon.c:148 ../src/gpk-update-icon.c:150
   3733#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
   3734#: ../src/gpk-update-icon.c:149 ../src/gpk-update-icon.c:151
  32613735msgid "Update Applet"
  32623736msgstr "Аплет за обновяване"
  32633737
  3264 #. are we running privileged
  3265 #: ../src/gpk-update-icon.c:164
   3738#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
   3739#: ../src/gpk-update-icon.c:165
  32663740msgid "Update applet"
  32673741msgstr "Аплет за обновяване"
  32683742
  3269 #: ../src/gpk-update-viewer.c:240
   3743#. TRANSLATORS: we clicked apply, but had no packages selected
   3744#: ../src/gpk-update-viewer.c:247
  32703745msgid "No updates selected"
  32713746msgstr "Не са избрани обновявания"
  32723747
  3273 #: ../src/gpk-update-viewer.c:241
   3748#: ../src/gpk-update-viewer.c:248
  32743749msgid "No updates are selected"
  32753750msgstr "Не са избрани обновявания"
  32763751
  3277 #: ../src/gpk-update-viewer.c:332
   3752#. TRANSLATORS: getting information about the update -- can take some time
   3753#: ../src/gpk-update-viewer.c:340
  32783754msgid "Getting Description..."
  32793755msgstr "Получаване на описание…"
  32803756
  3281 #: ../src/gpk-update-viewer.c:483
   3757#. TRANSLATORS: no updates available for the user
   3758#: ../src/gpk-update-viewer.c:492
  32823759msgid "There are no updates available"
  32833760msgstr "В момента няма обновявания"
  32843761
  3285 #. translators: this is the stability status of the update
  3286 #: ../src/gpk-update-viewer.c:899
   3762#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
   3763#: ../src/gpk-update-viewer.c:908
  32873764msgid "State"
  32883765msgstr "Състояние"
  32893766
  3290 #. translators: this is when the update was issued
  3291 #: ../src/gpk-update-viewer.c:906
   3767#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
   3768#: ../src/gpk-update-viewer.c:915
  32923769msgid "Issued"
  32933770msgstr "Издаден"
  32943771
  3295 #. translators: this is the package version
  3296 #: ../src/gpk-update-viewer.c:920
   3772#. TRANSLATORS: this is the package version
   3773#: ../src/gpk-update-viewer.c:929
  32973774msgid "New version"
  32983775msgstr "Нова версия"
  32993776
  3300 #. translators: this is a list of packages that are updated
  3301 #: ../src/gpk-update-viewer.c:927
   3777#. TRANSLATORS: this is a list of packages that are updated
   3778#: ../src/gpk-update-viewer.c:936
  33023779msgid "Updates"
  33033780msgstr "Обновявания"
  33043781
  3305 #. translators: this is a list of packages that are obsoleted
  3306 #: ../src/gpk-update-viewer.c:935
   3782#. TRANSLATORS: this is a list of packages that are obsoleted
   3783#: ../src/gpk-update-viewer.c:944
  33073784msgid "Obsoletes"
  33083785msgstr ""
  33093786
  3310 #. translators: this is the repository the package has come from
  3311 #: ../src/gpk-update-viewer.c:940
   3787#. TRANSLATORS: this is the repository the package has come from
   3788#: ../src/gpk-update-viewer.c:949
  33123789msgid "Repository"
  33133790msgstr "Хранилища"
  33143791
  3315 #. translators: this is the package description
  3316 #: ../src/gpk-update-viewer.c:946
   3792#. TRANSLATORS: this is the package description
   3793#: ../src/gpk-update-viewer.c:955
  33173794msgid "Description"
  33183795msgstr "Описание"
  33193796
  3320 #. translators: this is a list of CVE (security) URLs
  3321 #: ../src/gpk-update-viewer.c:953
   3797#. TRANSLATORS: this is a list of CVE (security) URLs
   3798#: ../src/gpk-update-viewer.c:962
  33223799msgid "Changes"
  33233800msgstr "Промени"
  33243801
  3325 #. translators: this is a list of bugzilla URLs
  3326 #: ../src/gpk-update-viewer.c:963
   3802#. TRANSLATORS: this is a list of bugzilla URLs
   3803#: ../src/gpk-update-viewer.c:972
  33273804msgid "Bugzilla"
  33283805msgstr "Bugzilla"
  33293806
  3330 #. translators: this is a list of CVE (security) URLs
  3331 #: ../src/gpk-update-viewer.c:967
   3807#. TRANSLATORS: this is a list of CVE (security) URLs
   3808#: ../src/gpk-update-viewer.c:976
  33323809msgid "CVE"
  3333 msgstr ""
  3334 
  3335 #. translators: this is a notice a restart might be required
  3336 #: ../src/gpk-update-viewer.c:975
   3810msgstr "CVE"
   3811
   3812#. TRANSLATORS: this is a notice a restart might be required
   3813#: ../src/gpk-update-viewer.c:984
  33373814msgid "Notice"
  33383815msgstr "Предупреждение"
  33393816
  3340 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1036
  3341 #, fuzzy
   3817#. TRANSLATORS: a column that has how serious the update is
   3818#: ../src/gpk-update-viewer.c:1046
  33423819msgid "Severity"
  33433820msgstr "Значимост"
  33443821
  3345 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1043
   3822#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
   3823#: ../src/gpk-update-viewer.c:1054
  33463824msgid "Software"
  33473825msgstr "Софтуер"
  33483826
  3349 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1202
   3827#. TRANSLATORS: less than 60 seconds, a short time
   3828#: ../src/gpk-update-viewer.c:1215
  33503829msgid "Less than a minute ago"
  33513830msgstr "Преди по-малко от минута"
  33523831
  3353 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1204
   3832#: ../src/gpk-update-viewer.c:1217
  33543833msgid "Less than an hour ago"
  33553834msgstr "Преди по-малко от час"
  33563835
  3357 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1206
   3836#: ../src/gpk-update-viewer.c:1219
  33583837msgid "A few hours ago"
  33593838msgstr "Преди няколко часа"
  33603839
  3361 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1208
   3840#: ../src/gpk-update-viewer.c:1221
  33623841msgid "A few days ago"
  33633842msgstr "Преди няколко дена"
  33643843
  3365 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1209
   3844#: ../src/gpk-update-viewer.c:1222
  33663845msgid "Over a week ago"
  33673846msgstr "Преди повече от седмица"
  33683847
  3369 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1312
   3848#. TRANSLATORS: some updates the user selected could not be installed
   3849#: ../src/gpk-update-viewer.c:1326
  33703850msgid "Some updates were not installed"
  33713851msgstr "Някои обновявания не са инсталирани"
  33723852
  3373 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1321
   3853#. TRANSLATORS: everything updates okay
   3854#: ../src/gpk-update-viewer.c:1336
  33743855msgid "System update completed"
  33753856msgstr "Обновяването на системата завърши"
  33763857
  3377 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1444
   3858#. TRANSLATORS: either this current user, or another user is already updating the system
   3859#: ../src/gpk-update-viewer.c:1460
  33783860msgid "A system update is already in progress"
  33793861msgstr "В момента тече обновяване на системата"
  33803862
  3381 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1583
   3863#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
   3864#: ../src/gpk-update-viewer.c:1602
  33823865msgid "Select all"
  33833866msgstr "Избор на всички"
  33843867
  3385 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1590
  3386 #, fuzzy
   3868#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
   3869#: ../src/gpk-update-viewer.c:1610
  33873870msgid "Unselect all"
  33883871msgstr "Махане на избора"
  33893872
  3390 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1596
   3873#. TRANSLATORS: right click option, ignore this package name, not currently used
   3874#: ../src/gpk-update-viewer.c:1617
  33913875msgid "Ignore this package"
  33923876msgstr "Прескачане на този пакет"
  33933877
  3394 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1726
   3878#. TRANSLATORS: button label, refresh the package lists
   3879#: ../src/gpk-update-viewer.c:1748
  33953880msgid "Refresh"
  33963881msgstr "Опресняване"
  33973882
  3398 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1727
   3883#. TRANSLATORS: button tooltip
   3884#: ../src/gpk-update-viewer.c:1750
  33993885msgid ""
  34003886"Refreshing is not normally required but will retrieve the latest application "
   
  34043890"Това обикновено не е необходимо."
  34053891
  3406 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1735
   3892#. TRANSLATORS: button label
   3893#: ../src/gpk-update-viewer.c:1759
  34073894msgid "_Restart computer now"
  34083895msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  34093896
  3410 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1750
   3897#. TRANSLATORS: button label, apply all pending updates the user has selected
   3898#: ../src/gpk-update-viewer.c:1775
  34113899msgid "_Apply Updates"
  34123900msgstr "_Прилагане на обновяванията"
  34133901
  3414 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1751
   3902#. TRANSLATORS: button tooltip
   3903#: ../src/gpk-update-viewer.c:1777
  34153904msgid "Apply the selected updates"
  34163905msgstr "Прилагане на избраните обновявания"
  34173906
  3418 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1764
   3907#. TRANSLATORS: button label, update all packages pending
   3908#: ../src/gpk-update-viewer.c:1791
  34193909msgid "_Update System"
  34203910msgstr "_Обновяване на системата"
  34213911
  3422 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1765
   3912#. TRANSLATORS: button tooltip
   3913#: ../src/gpk-update-viewer.c:1793
  34233914msgid "Apply all updates"
  34243915msgstr "Прилагане на всички обновявания"
  34253916
  3426 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1938
   3917#. TRANSLATORS: tooltip on the review button
   3918#: ../src/gpk-update-viewer.c:1969
  34273919msgid "Review the update list"
  34283920msgstr "Опресняване на списъка с обновявания"
  34293921
  3430 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1943 ../src/gpk-update-viewer.c:1948
   3922#. TRANSLATORS: tooltip on the back button (from the detailed view)
   3923#. TRANSLATORS: tooltip on the back button (from finished view)
   3924#: ../src/gpk-update-viewer.c:1975 ../src/gpk-update-viewer.c:1981
  34313925msgid "Back to overview"
  34323926msgstr "Обратно към прегледа"
  34333927
  3434 #: ../src/gpk-watch.c:134
   3928#. TRANSLATORS: if the menu won't fit, inform the user there are a few more things waiting
   3929#: ../src/gpk-watch.c:135
  34353930#, c-format
  34363931msgid "(%i more tasks)"
  34373932msgstr "(още %i задачи)"
  34383933
  3439 #: ../src/gpk-watch.c:359
   3934#: ../src/gpk-watch.c:281
   3935msgid "Package manager error details"
   3936msgstr "Допълнителна информация за грешката на мениджъра на пакети"
   3937
   3938#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
   3939#: ../src/gpk-watch.c:362
  34403940#, c-format
  34413941msgid "Package '%s' has been removed"
  34423942msgstr "Пакетът „%s“ е премахнат"
  34433943
  3444 #: ../src/gpk-watch.c:361
   3944#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
   3945#: ../src/gpk-watch.c:365
  34453946#, c-format
  34463947msgid "Package '%s' has been installed"
  34473948msgstr "Пакетът „%s“ е инсталиран"
  34483949
  3449 #. do the bubble
  3450 #: ../src/gpk-watch.c:370
   3950#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
   3951#: ../src/gpk-watch.c:368
   3952msgid "System has been updated"
   3953msgstr "Системата е обновена"
   3954
   3955#. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
   3956#: ../src/gpk-watch.c:375
  34513957msgid "Task completed"
  34523958msgstr "Задачата завърши"
  34533959
  3454 #: ../src/gpk-watch.c:527
   3960#. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
   3961#: ../src/gpk-watch.c:443 ../src/gpk-watch.c:487
   3962msgid "Package Manager"
   3963msgstr "Управление на пакети"
   3964
   3965#. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
   3966#: ../src/gpk-watch.c:543
  34553967msgid "Internal error"
  34563968msgstr "Вътрешна грешка"
  34573969
  3458 #. don't know if we want this
  3459 #: ../src/gpk-watch.c:774
   3970#. TRANSLATORS: This is a right click menu item, and will refresh all the package lists
   3971#: ../src/gpk-watch.c:790
  34603972msgid "_Refresh Software List"
  34613973msgstr "_Опресняване на списъка със софтуер"
  34623974
  3463 #. hide this option
  3464 #: ../src/gpk-watch.c:825
   3975#. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
   3976#: ../src/gpk-watch.c:841
  34653977msgid "_Hide this icon"
  34663978msgstr "_Скриване на тази икона"
  34673979
  3468 #: ../src/gpk-watch.c:1117
   3980#. TRANSLATORS: This button restarts the computer after an update
   3981#: ../src/gpk-watch.c:1134
  34693982msgid "_Restart computer"
  34703983msgstr "_Рестартиране на компютъра"
   3984
   3985#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
   3986#: ../src/gpk-desktop.c:114
   3987msgid "Applications"
   3988msgstr "Програми"
   3989
   3990#: ../src/gpk-desktop.c:119
   3991msgid "Preferences"
   3992msgstr "Настройки"
   3993
   3994#: ../src/gpk-desktop.c:126
   3995msgid "Administration"
   3996msgstr "Администрация"
   3997
   3998#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
   3999#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
   4000msgid "_Details"
   4001msgstr "_Подробности"
   4002
   4003#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
   4004msgid "_Remove"
   4005msgstr "_Деинсталиране"
   4006
   4007#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
   4008#, python-format
   4009msgid "Remove %i additional package?"
   4010msgid_plural "Remove %i additional packages?"
   4011msgstr[0] "Да се деинсталира ли %i допълнителен пакет?"
   4012msgstr[1] "Да се деинсталират ли %i допълнителни пакета?"
   4013
   4014#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:615
   4015msgid ""
   4016"The software which you want to remove is required to run other software, "
   4017"which will be removed too."
   4018msgstr ""
   4019"И други програми се нуждаят от софтуера, който искате да деинсталирате. Те "
   4020"също ще бъдат деинсталирани."
   4021
   4022#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
   4023#, python-format
   4024msgid "Install %i additional package?"
   4025msgid_plural "Install %i additional packages?"
   4026msgstr[0] "Да се инсталира ли %i допълнителен пакет?"
   4027msgstr[1] "Да се инсталират ли %i допълнителни пакета?"
   4028
   4029#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
   4030msgid ""
   4031"The software that you want to install requires additional software to run "
   4032"correctly."
   4033msgstr ""
   4034"Софтуерът, който искате да инсталирате, изисква допълнителни програмни "
   4035"компоненти."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.