Changeset 1832


Ignore:
Timestamp:
Jul 19, 2009, 11:00:26 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mailman: малко превод

Location:
non-gtk/mailman/bg
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/1000-.po

  r1831 r1832  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.12\n"
  99"POT-Creation-Date: Sun Jan 11 08:28:57 2009\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2009-07-14 08:34+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2009-07-19 22:59+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8888"        reminder for this mailing list.\n"
  8989msgstr ""
   90"\n"
   91"    set help\n"
   92"        Показване на подробната помощ.\n"
   93"\n"
   94"    set show [address=<АДРЕС>] Показване на текущите настройки.  Ако\n"
   95"        изпращате това писмо от адрес различен от този, с който сте се\n"
   96"        абонирали, трябва да укажете втория чрез опцията\n"
   97"        „address=<АДРЕС>“ (без счупени скоби около адреса и без\n"
   98"        кавичките!).\n"
   99"\n"
   100"    set authenticate <ПАРОЛА> [address=<АДРЕС>]\n"
   101"        За да зададете някаква настройка, трябва първо да включите\n"
   102"        тази команда заедно с паролата на абонамента ви.  Ако\n"
   103"        изпращате това писмо от адрес различен от този, с който сте се\n"
   104"        абонирали, трябва да укажете втория чрез опцията\n"
   105"        „address=<АДРЕС>“ (без счупени скоби около адреса и без\n"
   106"        кавичките!).\n"
   107"\n"
   108"    set ack on\n"
   109"    set ack off\n"
   110"        Когато настройката „ack“ е включена, ще получавате\n"
   111"        потвърждаващо съобщение всеки пък, когато изпратите писмо до\n"
   112"        пощенския списък.\n"
   113"\n"
   114"    set digest plain\n"
   115"    set digest mime\n"
   116"    set digest off\n"
   117"        Когато настройката „digest“ (за резюмета) е изключена, ще\n"
   118"        получавате писмата веднага след получаването им от пощенския\n"
   119"        списък.  Използвайте командата „set digest plain“, за да\n"
   120"        получавате писмата в сбор от резюмета в текстов формат (по RFC\n"
   121"        1153).  Използвайте командата „set digest mime“, ако\n"
   122"        предпочитате да получавате резюмето във формат MIME.\n"
   123"\n"
   124"    set delivery on\n"
   125"    set delivery off\n"
   126"        Включване и изключване на доставянето на съобщения.  Тази\n"
   127"        настройка не прекратява абонамента ви, вместо това Mailman\n"
   128"        престава да ви доставя писмата от списъка.  Тази възможност е\n"
   129"        удобна, когато излизате в отпуск.  Не забравяйте след това\n"
   130"        отново да включите доставянето с командата „set delivery on“!\n"
   131"\n"
   132"    set myposts on\n"
   133"    set myposts off\n"
   134"        Използвайте командата „set myposts off“, за да не получавате\n"
   135"        копия на писмата, които пращате до списъка.  Тази настройка\n"
   136"        ням значение, ако използвате режим на резюмета.\n"
   137"\n"
   138"    set hide on\n"
   139"    set hide off\n"
   140"        Използвайте командата „set hide on“, когато искате адресът ви\n"
   141"        на е-поща да е скрит, когато хората изискват списъка на\n"
   142"        абонатите на списъка.\n"
   143"\n"
   144"    set duplicates on\n"
   145"    set duplicates off\n"
   146"        Използвайте командата „set duplicates off“, ако искате Mailman\n"
   147"        де не ви праща писмата, ако адресът ви е изрично упоменат в\n"
   148"        полетата „To:“ и „Cc:“ на писмото.  Това може да намали броя\n"
   149"        на повтарящите се писма, които получавате.\n"
   150"\n"
   151"    set reminders on\n"
   152"    set reminders off\n"
   153"        Използвайте командата „set reminders off“, за да изключите\n"
   154"        ежемесечните напомнящи писма на паролата ви да този пощенски\n"
   155"        списък.\n"
  90156
  91157#: Mailman/Gui/Bounce.py:32
   158#, fuzzy
  92159msgid ""
  93160"These policies control the automatic bounce processing system\n"
   
  149216"            traffic volume of your list."
  150217msgstr ""
   218"Тези политики управляват системата за These policies control the automatic bounce processing system\n"
   219"            in Mailman.  Here's an overview of how it works.\n"
   220"\n"
   221"            <p>When a bounce is received, Mailman tries to extract two pieces\n"
   222"            of information from the message: the address of the member the\n"
   223"            message was intended for, and the severity of the problem causing\n"
   224"            the bounce.  The severity can be either <em>hard</em> or\n"
   225"            <em>soft</em> meaning either a fatal error occurred, or a\n"
   226"            transient error occurred.  When in doubt, a hard severity is used.\n"
   227"\n"
   228"            <p>If no member address can be extracted from the bounce, then the\n"
   229"            bounce is usually discarded.  Otherwise, each member is assigned a\n"
   230"            <em>bounce score</em> and every time we encounter a bounce from\n"
   231"            this member we increment the score.  Hard bounces increment by 1\n"
   232"            while soft bounces increment by 0.5.  We only increment the bounce\n"
   233"            score once per day, so even if we receive ten hard bounces from a\n"
   234"            member per day, their score will increase by only 1 for that day.\n"
   235"\n"
   236"            <p>When a member's bounce score is greater than the\n"
   237"            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_score_threshold\">bounce score\n"
   238"            threshold</a>, the subscription is disabled.  Once disabled, the\n"
   239"            member will not receive any postings from the list until their\n"
   240"            membership is explicitly re-enabled (either by the list\n"
   241"            administrator or the user).  However, they will receive occasional\n"
   242"            reminders that their membership has been disabled, and these\n"
   243"            reminders will include information about how to re-enable their\n"
   244"            membership.\n"
   245"\n"
   246"            <p>You can control both the\n"
   247"            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_you_are_disabled_warnings\">number\n"
   248"            of reminders</a> the member will receive and the\n"
   249"            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_you_are_disabled_warnings_interval\"\n"
   250"            >frequency</a> with which these reminders are sent.\n"
   251"\n"
   252"            <p>There is one other important configuration variable; after a\n"
   253"            certain period of time -- during which no bounces from the member\n"
   254"            are received -- the bounce information is\n"
   255"            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_info_stale_after\">considered\n"
   256"            stale</a> and discarded.  Thus by adjusting this value, and the\n"
   257"            score threshold, you can control how quickly bouncing members are\n"
   258"            disabled.  You should tune both of these to the frequency and\n"
   259"            traffic volume of your list."
  151260
  152261#: Mailman/Gui/Bounce.py:124
 • non-gtk/mailman/bg/terms

  r1830 r1832  
  3535
  3636cross-site scripting attacks - междусайтови скриптови атаки
   37acknowledgement message потвърждаващо съобщение
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.