Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2009, 7:56:32 AM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+, glib, gconf: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gconf.master.bg.po

  r1815 r1839  
  99"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2009-03-16 12:52+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2009-03-16 12:52+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2009-08-12 09:17+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2009-08-12 09:17+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../backends/evoldap-backend.c:159
   20#: ../backends/evoldap-backend.c:162
  2121#, c-format
  2222msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
  2323msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
  2424
  25 #: ../backends/evoldap-backend.c:170
   25#: ../backends/evoldap-backend.c:173
  2626#, c-format
  2727msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
  2828msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
  2929
  30 #: ../backends/evoldap-backend.c:444
   30#: ../backends/evoldap-backend.c:447
  3131#, c-format
  3232msgid "Unable to parse XML file '%s'"
  3333msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML — „%s“"
  3434
  35 #: ../backends/evoldap-backend.c:453
   35#: ../backends/evoldap-backend.c:456
  3636#, c-format
  3737msgid "Config file '%s' is empty"
  3838msgstr "Документът „%s“ е празен"
  3939
  40 #: ../backends/evoldap-backend.c:464
   40#: ../backends/evoldap-backend.c:467
  4141#, c-format
  4242msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
  4343msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
  4444
  45 #: ../backends/evoldap-backend.c:502
   45#: ../backends/evoldap-backend.c:505
  4646#, c-format
  4747msgid "No <template> specified in '%s'"
  4848msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
  4949
  50 #: ../backends/evoldap-backend.c:509
   50#: ../backends/evoldap-backend.c:512
  5151#, c-format
  5252msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
  5353msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
  5454
  55 #: ../backends/evoldap-backend.c:571
   55#: ../backends/evoldap-backend.c:574
  5656#, c-format
  5757msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
  5858msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
  5959
  60 #: ../backends/evoldap-backend.c:577
   60#: ../backends/evoldap-backend.c:580
  6161#, c-format
  6262msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
  6363msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
  6464
  65 #: ../backends/evoldap-backend.c:584
   65#: ../backends/evoldap-backend.c:587
  6666#, c-format
  6767msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
  6868msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
  6969
  70 #: ../backends/evoldap-backend.c:672
   70#: ../backends/evoldap-backend.c:675
  7171#, c-format
  7272msgid "Searching for entries using filter: %s"
  7373msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
  7474
  75 #: ../backends/evoldap-backend.c:686
   75#: ../backends/evoldap-backend.c:689
  7676#, c-format
  7777msgid "Error querying LDAP server: %s"
  7878msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
  7979
  80 #: ../backends/evoldap-backend.c:696
   80#: ../backends/evoldap-backend.c:699
  8181#, c-format
  8282msgid "Got %d entries using filter: %s"
   
  203203msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
  204204
  205 #: ../backends/markup-tree.c:2188
  206 #, c-format
  207 msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  208 msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
  209 
  210 #: ../backends/markup-tree.c:2205 ../backends/markup-tree.c:2229
   205#: ../backends/markup-tree.c:2197 ../backends/markup-tree.c:2218
  211206#, c-format
  212207msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  213208msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
  214209
  215 #: ../backends/markup-tree.c:2254 ../gconf/gconf-value.c:111
   210#: ../backends/markup-tree.c:2243 ../gconf/gconf-value.c:111
  216211#, c-format
  217212msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
  218213msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
  219214
  220 #: ../backends/markup-tree.c:2261 ../gconf/gconf-value.c:121
   215#: ../backends/markup-tree.c:2250 ../gconf/gconf-value.c:121
  221216#, c-format
  222217msgid "Integer `%s' is too large or small"
  223218msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
  224219
  225 #: ../backends/markup-tree.c:2293 ../gconf/gconf-value.c:186
   220#: ../backends/markup-tree.c:2282 ../gconf/gconf-value.c:186
  226221#, c-format
  227222msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
  228223msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
  229224
  230 #: ../backends/markup-tree.c:2317 ../gconf/gconf-value.c:142
   225#: ../backends/markup-tree.c:2306 ../gconf/gconf-value.c:142
  231226#, c-format
  232227msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
  233228msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
  234229
  235 #: ../backends/markup-tree.c:2397
   230#: ../backends/markup-tree.c:2386
  236231#, c-format
  237232msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
  238233msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
  239234
  240 #: ../backends/markup-tree.c:2417 ../backends/markup-tree.c:2457
  241 #: ../backends/markup-tree.c:2481 ../backends/markup-tree.c:2489
  242 #: ../backends/markup-tree.c:2544 ../backends/markup-tree.c:2609
  243 #: ../backends/markup-tree.c:2721 ../backends/markup-tree.c:2789
  244 #: ../backends/markup-tree.c:2847 ../backends/markup-tree.c:2997
   235#: ../backends/markup-tree.c:2406 ../backends/markup-tree.c:2446
   236#: ../backends/markup-tree.c:2470 ../backends/markup-tree.c:2478
   237#: ../backends/markup-tree.c:2533 ../backends/markup-tree.c:2598
   238#: ../backends/markup-tree.c:2710 ../backends/markup-tree.c:2778
   239#: ../backends/markup-tree.c:2836 ../backends/markup-tree.c:2986
  245240#, c-format
  246241msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
  247242msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
  248243
  249 #: ../backends/markup-tree.c:2431
   244#: ../backends/markup-tree.c:2420
  250245#, c-format
  251246msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
  252247msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
  253248
  254 #: ../backends/markup-tree.c:2511
   249#: ../backends/markup-tree.c:2500
  255250#, c-format
  256251msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
  257252msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
  258253
  259 #: ../backends/markup-tree.c:2525
   254#: ../backends/markup-tree.c:2514
  260255#, c-format
  261256msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
  262257msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
  263258
  264 #: ../backends/markup-tree.c:2561
   259#: ../backends/markup-tree.c:2550
  265260#, c-format
  266261msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
  267262msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
  268263
  269 #: ../backends/markup-tree.c:2928
   264#: ../backends/markup-tree.c:2917
  270265msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
  271266msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
  272267
  273 #: ../backends/markup-tree.c:2943
   268#: ../backends/markup-tree.c:2932
  274269msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
  275270msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
  276271
  277 #: ../backends/markup-tree.c:2950
   272#: ../backends/markup-tree.c:2939
  278273#, c-format
  279274msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
  280275msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
  281276
  282 #: ../backends/markup-tree.c:2975 ../backends/markup-tree.c:3080
  283 #: ../backends/markup-tree.c:3134 ../backends/markup-tree.c:3185
   277#: ../backends/markup-tree.c:2964 ../backends/markup-tree.c:3069
   278#: ../backends/markup-tree.c:3123 ../backends/markup-tree.c:3174
  284279#, c-format
  285280msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
  286281msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
  287282
  288 #: ../backends/markup-tree.c:3058
   283#: ../backends/markup-tree.c:3047
  289284msgid "Two <car> elements given for same pair"
  290285msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
  291286
  292 #: ../backends/markup-tree.c:3072
   287#: ../backends/markup-tree.c:3061
  293288msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
  294289msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
  295290
  296 #: ../backends/markup-tree.c:3126
   291#: ../backends/markup-tree.c:3115
  297292#, c-format
  298293msgid "<li> has wrong type %s"
  299294msgstr "<li> е от грешен вид %s"
  300295
  301 #: ../backends/markup-tree.c:3157
   296#: ../backends/markup-tree.c:3146
  302297#, c-format
  303298msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
  304299msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
  305300
  306 #: ../backends/markup-tree.c:3198 ../backends/markup-tree.c:3221
  307 #: ../backends/markup-tree.c:3243 ../backends/markup-tree.c:3260
   301#: ../backends/markup-tree.c:3187 ../backends/markup-tree.c:3210
   302#: ../backends/markup-tree.c:3232 ../backends/markup-tree.c:3249
  308303#, c-format
  309304msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
  310305msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
  311306
  312 #: ../backends/markup-tree.c:3292
   307#: ../backends/markup-tree.c:3281
  313308#, c-format
  314309msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
   
  316311"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
  317312
  318 #: ../backends/markup-tree.c:3312 ../backends/markup-tree.c:3334
  319 #: ../backends/markup-tree.c:3339
   313#: ../backends/markup-tree.c:3301 ../backends/markup-tree.c:3323
   314#: ../backends/markup-tree.c:3328
  320315#, c-format
  321316msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
  322317msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
  323318
  324 #: ../backends/markup-tree.c:3483
   319#: ../backends/markup-tree.c:3472
  325320#, c-format
  326321msgid "No text is allowed inside element <%s>"
  327322msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
  328323
  329 #: ../backends/markup-tree.c:3600 ../backends/markup-tree.c:4366
  330 #: ../backends/markup-tree.c:4385
   324#: ../backends/markup-tree.c:3588 ../backends/markup-tree.c:4354
   325#: ../backends/markup-tree.c:4373
  331326#, c-format
  332327msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
  333328msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  334329
  335 #: ../backends/markup-tree.c:3630
   330#: ../backends/markup-tree.c:3618
  336331#, c-format
  337332msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
  338333msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
  339334
  340 #: ../backends/markup-tree.c:4460
   335#: ../backends/markup-tree.c:4448
  341336#, c-format
  342337msgid "Could not flush file '%s' to disk: %s"
  343338msgstr "Не може да се гарантира, че файлът „%s“ е записан на диска: %s"
  344339
  345 #: ../backends/markup-tree.c:4479
   340#: ../backends/markup-tree.c:4467
  346341#, c-format
  347342msgid "Error writing file \"%s\": %s"
  348343msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
  349344
  350 #: ../backends/markup-tree.c:4508
   345#: ../backends/markup-tree.c:4496
  351346#, c-format
  352347msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
   
  627622msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
  628623
  629 #: ../gconf/gconf-client.c:345 ../gconf/gconf-client.c:363
   624#: ../gconf/gconf-client.c:346 ../gconf/gconf-client.c:364
  630625#, c-format
  631626msgid "GConf Error: %s\n"
  632627msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
  633628
  634 #: ../gconf/gconf-client.c:913
   629#: ../gconf/gconf-client.c:932
  635630#, c-format
  636631msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
  637632msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
  638633
  639 #: ../gconf/gconf-client.c:1198
   634#: ../gconf/gconf-client.c:1236
  640635#, c-format
  641636msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
   
  973968#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
  974969#, c-format
  975 msgid "Could not send message to gconf daemon: %s"
  976 msgstr "Не може да се прати съобщение до демона на gconf: %s"
   970msgid "Could not send message to GConf daemon: %s"
   971msgstr "Не може да се прати съобщение до демона на GConf: %s"
  977972
  978973#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
   
  993988msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
  994989
  995 #: ../gconf/gconf-internals.c:2554
   990#: ../gconf/gconf-internals.c:2556
  996991#, c-format
  997992msgid "couldn't create directory `%s': %s"
  998993msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
  999994
  1000 #: ../gconf/gconf-internals.c:2611
   995#: ../gconf/gconf-internals.c:2613
  1001996#, c-format
  1002997msgid "Can't write to file `%s': %s"
  1003998msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
  1004999
  1005 #: ../gconf/gconf-internals.c:2652
   1000#: ../gconf/gconf-internals.c:2654
  10061001#, c-format
  10071002msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
  10081003msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
  10091004
  1010 #: ../gconf/gconf-internals.c:2675
   1005#: ../gconf/gconf-internals.c:2677
  10111006#, c-format
  10121007msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
  10131008msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
  10141009
  1015 #: ../gconf/gconf-internals.c:2687
   1010#: ../gconf/gconf-internals.c:2689
  10161011#, c-format
  10171012msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
  10181013msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
  10191014
  1020 #: ../gconf/gconf-internals.c:2710
   1015#: ../gconf/gconf-internals.c:2712
  10211016#, c-format
  10221017msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
  10231018msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
  10241019
  1025 #: ../gconf/gconf-internals.c:2726
   1020#: ../gconf/gconf-internals.c:2728
  10261021#, c-format
  10271022msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
  10281023msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
  10291024
  1030 #: ../gconf/gconf-internals.c:2864
   1025#: ../gconf/gconf-internals.c:2866
  10311026#, c-format
  10321027msgid "Server ping error: %s"
  10331028msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
  10341029
  1035 #: ../gconf/gconf-internals.c:2883
   1030#: ../gconf/gconf-internals.c:2885
  10361031#, c-format
  10371032msgid ""
   
  10461041"projects/gconf/. (Подробности — %s)"
  10471042
  1048 #: ../gconf/gconf-internals.c:2884
   1043#: ../gconf/gconf-internals.c:2886
  10491044msgid "none"
  10501045msgstr "няма"
   
  13411336msgstr "„%s“: %s"
  13421337
  1343 #: ../gconf/gconf.c:423
   1338#: ../gconf/gconf.c:418
  13441339#, c-format
  13451340msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
  13461341msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
  13471342
  1348 #: ../gconf/gconf.c:801
   1343#: ../gconf/gconf.c:808
  13491344msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
  13501345msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
  13511346
  1352 #: ../gconf/gconf.c:2251
   1347#: ../gconf/gconf.c:2258
  13531348#, c-format
  13541349msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
   
  13561351"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
  13571352
  1358 #: ../gconf/gconf.c:2623
   1353#: ../gconf/gconf.c:2630
  13591354msgid "Must begin with a slash '/'"
  13601355msgstr "Трябва да започва с наклонена черта: „/“"
  13611356
  1362 #: ../gconf/gconf.c:2645
   1357#: ../gconf/gconf.c:2652
  13631358msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
  13641359msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга: „//“"
  13651360
  1366 #: ../gconf/gconf.c:2647
   1361#: ../gconf/gconf.c:2654
  13671362msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
  13681363msgstr "Не може веднага след наклонена черта „/“ да следва точка „.“"
  13691364
  1370 #: ../gconf/gconf.c:2667
   1365#: ../gconf/gconf.c:2674
  13711366#, c-format
  13721367msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
   
  13741369"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
  13751370
  1376 #: ../gconf/gconf.c:2677
   1371#: ../gconf/gconf.c:2684
  13771372#, c-format
  13781373msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
  13791374msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
  13801375
  1381 #: ../gconf/gconf.c:2691
   1376#: ../gconf/gconf.c:2698
  13821377msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
  13831378msgstr "Ключовете и папките не трябва да завършват с наклонена черта „/“"
  13841379
  1385 #: ../gconf/gconf.c:3062
   1380#: ../gconf/gconf.c:3069
  13861381#, c-format
  13871382msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
  13881383msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
  13891384
  1390 #: ../gconf/gconf.c:3123
   1385#: ../gconf/gconf.c:3130
  13911386#, c-format
  13921387msgid "Expected float, got %s"
  13931388msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
  13941389
  1395 #: ../gconf/gconf.c:3158
   1390#: ../gconf/gconf.c:3165
  13961391#, c-format
  13971392msgid "Expected int, got %s"
  13981393msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
  13991394
  1400 #: ../gconf/gconf.c:3193
   1395#: ../gconf/gconf.c:3200
  14011396#, c-format
  14021397msgid "Expected string, got %s"
  14031398msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
  14041399
  1405 #: ../gconf/gconf.c:3227
   1400#: ../gconf/gconf.c:3234
  14061401#, c-format
  14071402msgid "Expected bool, got %s"
  14081403msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
  14091404
  1410 #: ../gconf/gconf.c:3260
   1405#: ../gconf/gconf.c:3267
  14111406#, c-format
  14121407msgid "Expected schema, got %s"
  14131408msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
  14141409
  1415 #: ../gconf/gconf.c:3599
   1410#: ../gconf/gconf.c:3606
  14161411#, c-format
  14171412msgid "CORBA error: %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.